Besøk også vår hjemmeside: NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret"

Transkript

1 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte personer og pårørende til disse. Behovet for støtte relateres til for eksempel vanskelighet ved utredning og behandling, psykisk og sosial mestring av sykdommen. Nr. 2/ årgang Besøk også vår hjemmeside: 2 Lederen har ordet 8 NAV 3 Redaktørens spalte 10 Montebello-senteret 4 CarciNor 10 år 11 Brukerkonferanse på Montebello-senteret 5 Takk til Sissel 13 Likemannskonferansen Referat fra årsmøtet Når en kollega får kreft

2 Lederen har ordet Fra redaktøren Kjære medlemmer, kjære lesere av vårt medlemsblad! Som dere er informert om tidligere, ble det gjort en intern endring i styret i CarciNor i fjor høst, ved at Birger Solvang og jeg byttet plass, for å si det slik, frem til vårt ordinære årsmøte. Fredag 23. mars ble ordinært årsmøte i foreningen vår avviklet i Oslo. Der ble jeg ble valgt til leder for 1 år. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for den tillit som er vist meg ved at jeg nå er valgt til leder. Et kjært uttrykk blant nordmenn er: Det blir som å hoppe etter Wirkola. Det er rart hvordan slikt setter seg fast i oss, men det er en god betegnelse når man skal beskrive hvordan det er når man skal følge etter noen som virkelig er gode. Å etterfølge Birger Solvang som styreleder blir som å hoppe etter Wirkola. Birger har gjennom mange år utført et kjempearbeid for foreningen vår, - han har vært en pådriver, en inspirator og er vel den som skal ha mye av æren for at CarciNor har kommet dit foreningen er i dag. Derfor er det godt at dette ikke er noe farvel til Birger, - vi har fremdeles byttet plass, han er vår nestleder. Takk skal du ha Birger! Jeg skal villig innrømme at jeg var noe i tvil da forespørselen fra valgkomiteen kom. Ikke fordi jeg ikke hadde lyst, men mer fordi jeg syntes at etter 4 år som styremedlem, sekretær og redaktør, ville det være riktig å slippe nye krefter til. Men også fordi det å inneha et tillitsverv i en forening som vår, har et økonomisk aspekt når man som jeg er uførepensjonert. Å leve på uførepensjon i Norge i dag er ikke det letteste for noen, og skal man da i tillegg være nødt til å belaste sin personlige økonomi med utgifter man får ved å utføre et frivillig arbeid, blir den økonomiske situasjonen enda verre. Selvfølgelig får jeg igjen det som jeg legger ut, men erfaringsmessig har dette tatt noe tid. Jeg er derfor glad for at de økonomiske betingelsene jeg satte ble imøtekommet, og jeg synes det her er riktig av meg å dele disse med dere: Jeg får av CarciNor dekket mine telefonutgifter og utgifter til internett, og jeg blir utstyrt med et kredittkort som kan benyttes til utgifter når jeg er på reise. Alt dokumenteres med kvitterte regninger. For meg gjør dette at jeg kan utføre et arbeid for CarciNor uten at jeg behøver å belaste min private økonomi, og det er jeg glad for, og synes også dette er en rettferdig ordning. Jeg håper dere deler denne. Som nevnt før, så blir året 2007 noe annerledes enn det vi har vært vant til, - for å si det slik. De to siste årene har vi hatt årsmøte i tilknytning til vår Landskonferanse, men i år er som dere vet denne flyttet til høsten på grunn av vårt 10 års jubileum. Det vil kreve ganske mye av oss i 2. halvår, og derfor kommer vi til å sette i verk en regionmøte-uke i uke 23, - fra 4. til og med 8. juni. I denne uken vil vi arrangere regionmøter i Trondheim den 4. juni, i Kristiansand den 5. juni, i Oslo dagen etter, den 6. juni, kombinert med styremøte, Bergen torsdag 7. juni og i Bodø fredag 8. juni. Se informasjon på siste side. Jeg vil selv delta på alle møtene med informasjon fra foreningen. Jeg gleder meg veldig til å komme rundt i landet for å treffe så mange medlemmer som mulig. Vårt økonomiprosjekt går videre, og vil bli mer synlig også for dere i tiden fremover. Vi vil i nær fremtid introdusere en Givertjeneste for medlemmer, med mål om å øke midlene i vårt stipend- og opplæringsfond. Jeg håper så mange som mulig av dere vil bidra. I løpet av juni sendes også invitasjonen til Landskonferansen i Trondheim fra 5. til 7. oktober ut. Velkommen til Trondheim alle sammen! Men før det skal vi ha litt sommer. Jeg blir av og til litt skeptisk til om det blir noen sommer i år, når snøbygene stadig farer over byen. Men det blir vel sommer i år også, og den må dere alle nyte så godt dere kan. Ta vare på dere selv, vel møtt til regionmøter i juni, - og god sommer! Med hilsen Karl-Fridtjof, Trondheim i mai 2007 Kjære leser! Allerede i april snuste vi på varme dager, og snart så er sommeren her for fullt. Spirende hager og fregner på nesen gir ny energi inn i juni måned. Karl-Fridtjof har sagt ja til ett år som styreleder, det er betryggende. Han er trygg, dedikert og ivaretar foreningens interesser til det beste. Styret organiseres og orienteres gjennom Karl-Fridtjof, og støtter hans engasjement. Birger har fulgt CarciNor gjennom flere år, og spiller fortsatt en stor rolle i styresammenheng. Han leder oss alle gjennom en av de største utfordringene i år; bevare økonomisk trygghet og styrke den økonomiske situasjonen fremover. Dette arbeidet er nødvendig for foreningen dersom vi sammen fortsatt skal kunne spille en viktig rolle som støttespiller og pådriver innen nevroendokrin kreft. Årsmøtet ble avholdt i Oslo 23. mars. Protokollen er gjengitt på side 6 og 7. Styrets sammensetning det neste året er noe endret, Jan-Inge Jenssen er nytt styremedlem. Jan-Inge har allerede før sitt styreverv gjort en solid innsats for foreningen. I tre år har han vært likemann og regionkontakt i Sør-Trøndelag, og ikke minst har han ansvaret for nettsidene våre. Jan-Inge intervjues i forbindelse med likemannssamlingen i dette nummeret, bli litt bedre kjent med han på side 12. Sissel har vært en ressurs for foreningen gjennom sin positive deltakelse i styret. Sissel takkes for sin flotte innsats og Nordnorske bidrag! Likemannsseminaret i år fikk en litt annen vri. To sentrale og viktige temaer stod på tapetet: 1. Hvordan kan vi gjøre vår sjeldne kreftdiagnose kjent i de foraene vi mener er viktige? Hvilke teknikker kan brukes for å nå frem med vårt budskap til potensielle nye medlemmer, til helsepersonell og på den helsepolitiske arena? 2. Det er ved å gi at vi får - Frans av Assisi. Likemannsarbeidet kan settes i sammenhenger, og fokuset på gjensidighet og gjenkjennelse stod sentralt. Likemennene var samlet til diskusjon og samtale i Oslo i mars, med to gode foredrag til inspirasjon. Det er mange systemer å gjøre seg kjent med som følge av en kreftdiagnose. Ett av systemene er det nye NAV. NAV er forresten ikke så nytt lenger, det er snart ett år siden sammenslåingen av trygde-, sosial- og arbeidstjenestene. Hvordan kan NAV bistå for at du som bruker skal få ivaretatt dine rettigheter som pasient, som ledsager? Finnes det muligheter for å få personlig rettledning og råd i det store systemet, eller møter man bare telefonsvarere? Visste du at det gjelder nye regler for frikort fra og med 1. mai Gjennom direktør ved pensjon og ytelse i Arbeid- og velferdsdirektoratet, Hilde Olsen, håper vi å gi noen svar på sidene 8-9. Og finner du ikke svarene der, eller har flere spørsmål - bruk informasjonen til å søke hjelp. Systemet finnes der for oss brukere, selv om det kreves en del skjemaer. Samtale og sosialt samvær er viktige ingredienser når regionmøtene avholdes. I alle deler av landet vil lokale sammenkomster skje allerede i uke 23, tid og sted er annonsert på side 16. Velkommen til nye og gamle kjente! Sommerdager betyr ofte noen fridager. Sett av tid til det som måtte skje, bruk mer tid enn det som er nødvendig og strekk øyeblikkene i den ene og andre enden. Det å oppleve å ha tid og kjenne at noen har tid, er fruktbart. Verdifullt. Gode sommerdager til alle lesere! Hilsen Lisa 2 3

3 CarciNor 10 år Takk til Sissel! Kjære alle sammen! Nå er det altså snart 10 år siden vi startet det offisielle arbeidet med CarciNor. Jeg husker det som om det var i går. Min kjære Kirsten og jeg var på vår første Montebello samling. Vi var begge svært usikre på diagnosen, prognoser og hvordan vi skulle håndtere den nye situasjonen. På Montebello traff vi andre i samme situasjon og mange som hadde hatt diagnosen i noen år. Jeg minnes med glede den varme og omsorg jeg fikk i gruppesamlingene for pårørende. Tårene trillet og latteren var alltid der, det føltes godt. Det å kunne gi noe til andre enten i form av omsorg eller informasjon om vår diagnose, startet for meg der og da. Jeg var så heldig å komme med i styrearbeidet fra dag 1. Vi var en gjeng med entusiaster, - og vi bestemte oss for at dette skulle vi få til. Midlene våre var små og egeninnsatsen gikk nok også utover egen lommebok. Etter sterkt arbeid gjennom flere år, ble vi etter hvert tilknyttet Kreftforeningen. Det ble et paradigmeskifte for oss. Endelig kom vi inn i det gode selskap. Jeg er svært takknemmelig for den mulighet dette har gitt oss. Spesielt gjeldene løpende informasjon til våre medlemmer og til Helse-Norge generelt. En annen svært viktig milepæl ble dannelsen av NNTG, Norsk Nevroendokrin Tumores Gruppe og NNSF, Norsk Nevroendokrin Sykepleieforum. Via disse kanalene har det åpnet seg mulighet for enda større og sterkere fokus på vår diagnose og behandling. I fjor fikk også Rikshospitalet midler som kompetansesenter i Norge med daglig leder. Dette vil nok sette vår diagnose på kartet i landets regionssykehus. I et tilbakeblikk er det mange hendelser som kunne nevnes, - jeg har her nevnt de store viktige hendelsene som har gjort at vi er der vi er i dag. Framover gjelder det nå kun å legge riktig strategi. Jeg må bare innrømme at jeg ble lei meg, da jeg fikk beskjed om at Sissel hadde varslet valgkomiteen om at hun ikke ville stille til gjenvalg som styremedlem i CarciNor. Slik er det bare, når mennesker man setter stor pris på, som er en ressurs i ordets aller beste betydning, velger å si nei takk. Du har vært en viktig person for vårt styre, Sissel. Som en talskvinne for deg selv, og for den regionen du kommer fra, Nordland, Troms og Finnmark. Mennesker av ditt kaliber er sjeldne, og derfor kommer vi til å savne deg i styrearbeidet fremover. En trøst er det imidlertid at du fremdeles vil stå på i arbeidet med regionmøter i nord, og å være vår likemann/regionkontakt i Troms. Jeg personlig, alle i styret i foreningen vår, og helt sikkert også alle medlemmer rundt omkring i landet som har lært deg å kjenne, takker for din store innsats i styrearbeidet, for din aldri sviktende optimisme, - men kanskje aller mest fordi du er det medmennesket du er, Sissel. Takk for innsatsen, og lykke til videre. Med hilsen Karl-Fridtjof Sissel og Karl-Fridtjof, Oslo 23. mars 2007 Rikshospitalet var vår største støttespiller og på Montebello samlingene hadde vi våre første årsmøter. Oppsummert så hadde vi tre faktorer som dro arbeidet i gang: Entusiasme Rikshospitalet Montebello Støtte til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke Jeg gikk offisielt av som leder ved årsmøte i Oslo i år. Det har vært en rik og utviklende periode for meg. Jeg vil takke for en fin tid, og de hyggelige ord jeg fikk på årsmøte. Mange klemmer fra Birger :-) Direktør Carl Konow Angell Petersen og hustrus fond har som formål å gi støtte/bidrag til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke. Støtten er ment som et økonomisk bidrag for å kunne få den hjelp/tiltak som man ellers ville ha vanskeligheter med å oppnå. Det er ca kr til utdeling i Det må søkes på eget skjema. Skjema kan lastes ned fra eller ta kontakt med: Kreftforeningen Levekårsenheten, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: 07877, e-post: Søknadsfrist 15. september Flott Landskongress i PROFO I helgen 27. til 29. mai hadde jeg gleden av å være tilstede på PROFO, - prostatakreftforeningen, sin Landskongress i Bergen, som observatør. Det ble meget vellykkede dager i Bergen, med 180 medlemmer og ledsagere til stede. På en måte har PROFO blitt vår storebror i pasientforening sammenheng, selv om foreningen kun ble etablert for 4 år siden. Det kommer av at vi har fulgt hverandre som pasientforening tilknyttet Kreftforeningen, og vi har også hatt felles Andreas Hole som vår mann i Kreftforeningen. Fra 1. mars i år har vi også valgt å ha felles sekretariat ved at både PROFO, Pasientforeningen for benmargstransplanterte og CarciNor har inngått avtaler om kjøp av sekretariattjenester fra Andreas Hole sitt nystartede firma, Organisasjonsservice AS. Mitt primære mål med å dra til PROFOs kongress i Bergen var å skaffe meg noen erfaringer i forhold til gjennomføring av vårt eget store arrangement til høsten. Jeg synes i så måte at oppholdet ble meget lærerikt. Det er viktig å lære noe om hvordan et slikt stort møte avvikles, tidsmessig, møteledelse og ikke minst hvor viktig det er med foredragsholdere som kan sine ting. Det er også viktig å se på forholdet mellom aktivt program og sosialt samvær. PROFO kom meget vel fra sitt arrangement. Det var en fin blanding av godt program og godt lag og det var som alltid hyggelig å bli kjent med mange trivelige mennesker. På søndag fikk jeg anledning til å fremføre en liten hilsen fra oss i CarciNor, noe jeg gjorde med stor glede. I forbindelse med Landskongressen skiftet også PROFO styreleder. Torbjørn Holter som vi har hatt et meget godt og fint samarbeid med i 4 år, overlot roret til Tor Tausvik. På vegne av alle oss i CarciNor takker jeg Torbjørn Holter for dette gode samarbeid, og benytter samtidig anledning til å ønske Tor Tausvik til lykke i et viktig tillitsverv. Lykke til videre storebror! Karl-Fridtjof 4 5

4 Referat fra ordinært årsmøte i CarciNor Referat fra årsmøtet 2007 Protokoll fra ordinært årsmøte i CarciNor Møte nr. : Emne: Referat ordinært årsmøte Møtetidspunkt: 23. mars 2007, kl Møtested: Rica Victoria Hotell, Oslo Referent: Andreas Hole Møtedeltakere: Reidun Rekkedal, Bjørn Ola Kopperud, Ingrid Kopperud, Tore Åsbu, Vigdis Sørlie, Odd Kristian Sørlie, Jan Inge Jenssen, Tone Høiberg Hove, Solbjørn Bakøy, Lisa Høyem Kristiansen, Elise Bringeland, Sisssel Rye Tørring, Elin Friis Backe, Arild Backe, Kirsten Winger Solvang, Birger Solvang, Kai Saghaug, Kari Thorolfsen, Karl Fr. Johansen, Sten Sundberg, Anne Merete Sundberg, Kristin Rinden Knutsen, Tove Sommer, Sølvi Utheim, Kjell Røed, Bjørg Elvira Røed, Astrid Haugen, Arne Nilsen og Andreas Hole Distribusjon: Alle medlemmer Sak 1. Åpning v/styreleder Karl Fridjof Johansen ønsket velkommen til møtet og takket for at så mange medlemmer hadde stilt opp. Innkallingen ble deretter godkjent uten bemerkninger. 2. Valg av referent Styreleder forslo Andreas Hole som referent. Det ble bifalt 3. Valg av møteleder Birger Solvang ble enstemmig valgt til å lede møtet. 4. Valg av 2 personer til å undertegne referatet Kjell Røed og Reidun Rekkedal takket ja til å undertegne protokollen og dette ble bifalt av årsmøtet 5. Styrets beretning og regnskap Sissel Rye Tørring i CarciNors styre leste opp styrets beretning. Denne ble deretter enstemmig godkjent. Birger Solvang la videre frem regnskapet for 2006 og dette ble enstemmig godkjent. 6. Budsjettet for 2007 Birger la frem budsjettet og dette ble tatt til etteretning av årsmøtet. 7. Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendring fra styret som nytt punkt i vedtektene: STATUTTER FOR CarciNors HEDERSTEGN Pasientforeningen CarciNors hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, medlemmer og andre som har ydet CarciNor eller dets medlemmer særlig verdifulle tjenester og støtte. Alle medlemmer av foreningen har rett til å komme med forslag om tildeling av hederstegn. Rett til å gi innstilling om tildeling av hederstegn har: Styrets medlemmer Likemenn i foreningen Tildeling av hederstegnet besluttes av et enstemmig styre. Enstemmig vedtatt. På grunn av organisatoriske endringer er det ønskelig at CarciNor går over til en ordning med statsautorisert revisor. Vedtektens bestemmelse i dag er at Kreftforeningens revisor reviderer regnskapet. Styret foreslår at det under pkt 9. vedtas at: Regnskapet revideres av statsautorisert revisor. Enstemmig vedtatt. 8. Fastsettelse av kontingent Styret fremmet forslag om å opprettholde 150 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for hovedmedlemmer. Dette forslaget ble bifalt. 9. Valg Valgkomiteens forslag: Styreleder: Karl-Fr. Johansen, Trondheim 1 år Valgt ved akklamasjon Nestleder: Birger Solvang, Oslo 2 år Valgt ved akklamasjon Styremedlem: Jan-Inge Jenssen, Trondheim 2 år Valgt ved akklamasjon Ikke på valg: Styremedlem: Styremedlem: Tone Høiberg Hove, Trondheim Lisa Høyem Kristiansen, Oslo Varamedlemmer: 1. varamedlem Odd Kristian Sørlie, Noresund 2. varamedlem Bjørg Elvira Røed, Mjøndalen 3. varamedlem Tore Åsbu, Haugesund Valgt ved akklamasjon 10. Øvrig Kreftforeningen hilste møtet ved avdelingsleder Aleksander Oppdalshei. Møtet hevet kl

5 NAV Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Kilde: Hvor kan jeg søke informasjon og svar på mine spørsmål ang. trygdetjenester, refusjonsordninger og pensjonsordninger? Du finner informasjon på nav.no, og i tillegg kan du få hjelp på ditt lokale kontor (NAV trygd). uføreytelsen. Dette gjelder også for de som har gradert ytelse. De som har gradert ytelse kan tjene så mye som restarbeidsevnen tilsier, etter ett år kan de i tillegg tjene inntil 1G før uføregraden justeres. For de som prøver seg i arbeid, kan uføregraden settes helt ned til 20 prosent, dvs. de kan arbeide inntil 80 prosent. Lønn og uføreytelse kan ikke overstige den inntekten du hadde før sykdommen. Brukerne får hvert år informasjon fra NAV om hvor mye de kan tjene i tillegg til gradert uføreytelse. Lønnstilskudd. Arbeidsgiver kan få refundert i gjennomsnitt 50 prosent av lønnsutgiftene til en som mottar uføre pensjon og som vil prøve seg i arbeid. Dette lønnstilskuddet kan gis i inntil tre år. Dette lønnstilskuddet er forbeholdt uførepensjonister og skal motivere arbeidsgivere til å la personer som mottar uføreytelser prøve seg i arbeid. I tillegg har man en annen lønnstilskuddsordning i fem fylker der arbeidsgiver kan få utbetalt brukerens uførepensjon mot å betale vanlig lønn. få frikortet direkte hjem i posten. Du sender eller leverer egenandelskort og/eller kvitteringer til NAV lokalt. Det er laget et registreringsskjema du kan bruke for å oppsummere ditt krav og for å påse at NAV får nødvendig informasjon for å kunne utbetale kravet. Skjemaet får du på NAV lokalt eller på Frikortet blir sendt med A-post fra NAV sentralt til adressen brukeren står oppført med i folkeregisteret, dagen etter at søknaden er ferdigbehandlet på lokalkontoret. NAV lokalt vil overføre penger på din konto når du er over egenandels-grensene. Forskjellen er at du ikke lenger får frikort utlevert over disk. Du kan fortsatt leverer kvitteringer personlig på NAV lokalt. Frikortet får du tilsendt per post. For øvrig er det ingen endringer når det gjelder frikort. Svar på generelle spørsmål er gitt av Hilde Olsen, direktør ved pensjon og ytelse i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Høsten 2006 åpnet de første 25 NAV-kontorene. I 2007 er det planlagt 110 nye kontorer. Innen 2010 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAV-kontor. Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen og NAV i fylket har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune. På hvilken måte kan NAV gjøre det enklere for brukerne? Der det er etablert NAV-kontor, trenger ikke brukerne lenger å henvende seg til tre forskjellige etater, men får hjelp på ett sted. Saksbehandlerne vil lettere kunne gi brukerne mer helhetlig hjelp. Har jeg fortsatt et lokalkontor jeg kan gå til? Ja, du kan henvende deg til ditt lokale kontor. Avhengig av hvor langt NAV-reformen er kommet i din kommune, henvender du deg enten til det nye NAV-kontoret (der de tre tjenestene er integrert), eller til hhv NAV trygd, NAV arbeid og sosialtjenesten i kommunen. "Jeg har lagt ut for dyre medisiner, og har ikke så god råd. Hvordan kan jeg raskest få refundert utgiftene?" Gjelder det medisiner på blå resept sender du egenandelskort og eventuelle løse kvitteringer til NAV lokalt per post når du er over egenandelsgrensen (1660 kr i 2007). Du vil da få tilsendt et frikort i posten, og NAV lokalt vil overføre penger på din konto for eventuelle utlegg som overstiger egenandelstaket. Gjelder det medisiner på hvit resept tar du vare på detaljerte kvitteringer fra apoteket. Når du overstiger egenandelen (1600 kr i 2007) sender du kvitteringene til NAV Helsetjenesteforvaltning per post (adresser til ditt nærmeste kontor finner du på nav.no eller du kan få informasjonen på NAV lokal). NAV HTF vil overføre penger på din konto for 90 prosent av utgiftene som overstiger 1600 kr. Husk å oppgi navn, fødselsnummer og kontonummer ved henvendelse til både NAV lokal og NAV HTF. "Jeg kjenner at jeg kunne klart å jobbe litt nå som kroppen har stabilisert seg, kan jeg det selv om jeg er 100% uføretrygdet. Finnes det muligheter for reaktivisering av uførepensjonister?" Arbeids og velferdsetaten har en rekke virkemidler som kan benyttes i arbeidet med å bistå personer som mottar en uføreytelse slik at de kan komme tilbake til arbeid. Brukerne kan henvende seg både til NAV trygd og NAV arbeid som i samarbeid med vedkommende skal finne frem til de rette tiltakene. Dersom det er hensiktsmessig skal brukeren og saksbehandleren på NAV kontoret utarbeide en plan som viser hva som skal gjøres fremover. Hvilende pensjonsrett/frysordningen. En person med uførepensjon kan prøve seg i arbeid i inntil 5 år uten å miste retten til å gå tilbake til uførepensjon, personer over 60 år har denne retten frem til pensjonsalder på 67 år. Ordningen innebærer at hvis brukeren ikke klarer å stå i varig arbeid, kan vedkommende få tilbake uførepensjonen med samme uføregrad som før arbeidsforsøket, uten å måtte fremsette nytt krav og uten at vilkårene for rett til ytelsen prøves på nytt. For den som har tidsbegrenset uførestønad gjelder frysordningen frem til vedtaket om stønad løper ut. Arbeidsgivere og uførepensjonister som går tilbake til arbeid kan søke NAV trygd om at sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykepengeperioden) dekkes fra folketrygden. Dette gjelder for personer med høyt sykefravær. En person med nedsatt funksjonsevne kan få hjelpemidler som letter arbeidssituasjonen, grunnstønad til transport eller stønad til bil dersom vedkommende ikke kan benytte offentlig transport. Det er veldig viktig at personer med uføreytelser som vil prøve seg i arbeid med inntekt over 1 G eller over friinntektsgrensen melder fra til NAV lokal trygd. Hvis ikke mister de hvilende pensjonsrett, dvs. de kommer ikke inn under frysordningen. "Jeg ser at det blir endringer i rutiner for frikort fra 1. mai i år, skal jeg gjøre noe annet enn før, hvilke retningslinjer gjelder?" For de som leser engelsk finnes det mange spørsmål og svar på hjemmesidene til The Carcinoid Cancer Foundation Inc.: Presentation in english CarciNor (the Carcinoid patients association in Norway) aims to act as a support for patients suffering from hormone producing tumors in the stomach, such as carcinoids, endocrine pancreatic tumors, adrenocortical cancer etc. The association also works to spread information about these diseases treatments, research methods and other matters of interest. CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society. For contact: CarciNor, P.B. 4, Sentrum, N-0101 Oslo. Telephone: Friinntekt. Når en person har hatt en uføreytelse i ett år kan vedkommende tjene ett grunnbeløp (1G) ved siden av Du trenger ikke lenger å møte opp på NAV lokalt for å få frikort. Fra 1. mai vil alle som har krav på og søker om frikort, 8 9

6 Hva er Montebello-senteret? Brukerkonferanse på Montebello-senteret 12. og 13. februar Montebello-senteret er et landsdekkende informasjonsog kurssenter for de som har eller har hatt kreft og deres pårørende/nærstående. Senteret er en stiftelse med faglig forankring i Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF og med et nært samarbeide med Kreftforeningen. Hovedmålsettingen er å gi deltagerne livsmot, mulighet for nye perspektiver og bidra til økt kontroll over eget hverdagsliv. Kunnskapsformidling om kreftsykdom og om mestring av livet under og etter behandling etter kreftsykdom vektlegges i kursene. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer. Søknadsskjema og informasjon får du på Montebellosenteret: tlf , hos Kreftforeningen, på sykehuset eller på Diagnosekurs: Nevroendokrin kreft/carcinoid uke 27, juli Temakurs: Ernæring og fysisk aktivitet - Kom i gang! Kurs 33, august Kurs 48, november En del av hverandres liv - Å leve sammen når den ene har en kreftdiagnose Kurs 50, desember Rekreasjonskurs Kurs 51, desember Montebello-senteret hadde invitert pasientforeningene til en brukerkonferanse den 12. og 13. februar. Det var både et hyggelig og fint initiativ fra Montebello, og det er viktig at senteret på denne måten inviterer til dialog om opplegg for kurs, tidspunkter, - og ikke minst også om forslag til nye kurs det kan være aktuelt å arrangere. Fra ledelsen på Montebello ble det orientert om utbyggningsplanene som nå ser ut til å bli realisert. Det ser spennende ut, og vil uten tvil heve hele senteret både med hensyn til standard og utstyr når det står ferdig. Vi fikk også en oversikt over eierforhold og økonomi. Det meste av tiden var avsatt til dialog med oss som representanter fra pasientforeningene, slik at vi kunne komme med innspill om både gammelt og nytt. Fra min side ble det tatt opp at vi ikke var helt fornøyd med at det i år kun var avsatt tid til 1 kurs for pasienter med nevroendokrin kreft og deres pårørende. Vi har vært vant til at det årlig har vært 2 kurs, - vår og høst. Tidspunktet for årets kurs, 1. til 7. juli, ble også tatt opp, da det var kommet innspill på at dette ikke var et egnet tidspunkt. Argumentet fra ledelsen ved Montebello var at det hadde vært vanskelig å fylle opp de kursene som hadde vært i 2006, og at man derfor av økonomiske hensyn så seg nødt til å redusere til 1 kurs i Men det vil ikke være noe problem å gå tilbake til 2 kurs i året om interessen blir stor nok. Det ble også henvist til at det til de siste kursene hadde vært en overvekt av søkere som hadde vært der flere ganger tidligere, og at man var opptatt av å få inn nye pasienter. Fra vår side ble det til dette sagt at det var av meget stor betydning at våre kurs hadde en god miks av pasienter med erfaring fra sykdommen og nye. Erfaringsmessig vet vi at det er av stor viktighet for vår pasientgruppe å få kontakt med de som har hatt sykdommen noen år - samtaler om erfaringer ved å leve med vår type kreftsykdom. Formidling til nye pasienter, har umåtelig stor betydning. Det ble lovet at man skulle ta hensyn til dette ved sammensetningen av nye kurs. Når det gjelder tidspunktet for kurset i år, 1. til 7. juli, så tror jeg at vi må være villig til å se hvordan det blir mottatt. Det kan meget vel være at det kan være mange av oss som kunne ha lyst på et opphold på Montebello midt i den aller fagreste sommertid. Det må være veldig flott å kunne komme dit på den tiden av året, tenk fjellet i juli, - vidunderlig! Fra gruppen ble det gitt en rekke innspill på forslag til nye kurs som kunne være aktuelle. Disse forslagene vil nå ledelsen ved Montebello-senteret vurdere nærmere. Uansett, så var det initiativet som ble tatt om en dialog med oss brukere meget vellykket, og det var enighet om at man skulle møtes til neste år også for en oppfølging, og for en ny dialog om bruk av Montebello-senteret. En stor takk til ledelsen v/torill Ensby for gjestfrihet, og gode samtaler. Karl-Fridtjof 10 11

7 Intervju med likemann; Jan-Inge Jenssen Hvor lenge har du vært likemann? Jeg har vel vært likemann i snart 3 år nå. I begynnelsen brukte vi betegnelsen regionkontakt i stedet for likemann. Hvordan føler du at du som likemann i CarciNor bidrar til andre pasienter og pårørende? Jeg håper at jeg bidrar til at de får mer informasjon om sykdommen. Det er jo vi som har denne sykdommen som kjenner best til den. Hvordan synes du at en telefonsamtale kan bidra til å hjelpe og støtte de som trenger det? Når man får denne diagnosen greier man ikke å ta til seg all informasjon som blir gitt. Helsevesenet og trygdevesenet kan også være en jungel å finne fram i. Vi som likemenn er heller ikke eksperter på disse tingene, men vi har erfart hvor og hvem en kan oppsøke for å få hjelp. Det er også godt for mange medpasienter å rett og slett få prate til noen som har tid til å lytte, en som virkelig vet hva det her er snakk om. Hvordan opplever du likemannsseminarene CarciNor arrangerer for å skolere likemennene i arbeidet? Disse samlingene er meget viktige. Det er her vi kan dele erfaringer som likemenn og kan få ny input hvis det eventuelt skulle være noen nye lover og regler å forholde seg til. Og det er her vi skoleres. Her lærer vi hvordan vi skal te oss, og kanskje like viktig hvordan vi ikke skal oppføre oss. Hvorfor skal pasienter og pårørende ta kontakt med likemenn? Hvordan kan likemenn hjelpe? Leger og sykepleiere som pasienter møter er gode fagpersoner. Men det er tross alt vi som har følt det på kroppen som kan vite hvordan våre medpasienter har det. Derfor kan det være godt særlig for nye pasienter og pårørende å prate med en likemann. Likemenn kan også hjelpe til med forruten det jeg før har nevnt med å informere om vår flotte pasientforening. Likemannskonferansen det er ved at man gir at man får Påfølgende årsmøtet fredag ble årets likemannskonferanse holdt i Oslo. Diakon og kåsør Torill Solli Haugen innledet kurset lørdag morgen. Hun guidet oss gjennom mange veltalte sitater, og poengterte verdien av at gjenkjennelse skaper troverdighet og tillit. Dette er et viktig element som ligger til grunn for likemannsarbeidet. I samtalen med en likemann finnes det en gjensidighet som bygger på erfaring og opplevelser. Gjennom den gode samtalen kan man få hjelp til mestring av utfordringer som stadig kommer som følge av en kreftsykdom. Viktig er det også, at likemannsrollen har flere sider: Det er ved å gi at man får - Frans av Assisi. Lunsj, middag og kaffepauser er viktige innslag på likemannskonferansen. Da treffes likemenn og gode venner til erfaringsutveksling og hygge. Tone H. Hove ledet forsamlingen i en siden sist runde; selv om de fleste likemennene har vært i kontakt med pasienter og pårørende i vinter, er alle enige om at de har større kapasitet. Derfor går det herved en oppfordring til alle lesere! Takk til Tone H. Hove og andre engasjerte for innsats og vel gjennomført kurs! Referent, Lisa H. Kristiansen Intervju med likemann; Tore Aasbu Hvor lenge har du vært likemann? Jeg har vært likemann siden september i fjor. Hvordan føler du at du som likemann i CarciNor bidrar til andre pasienter og pårørende? Jeg håper å kunne bidra med informasjon omkring sykdommen og ikke minst hvordan man kan leve med denne. Når man får beskjed fra legen om diagnosen så blir dette et sjokk. Et sjokk som man trenger tid for å bearbeide og komme seg gjennom. Lege og sykehus gir jo mye god informasjon, men i denne første tiden kan det være vanskelig å få alt med seg. Her kan likemannen være en samtalepartner for å bearbeide informasjon man har fått. Etter at det har gått en tid så kommer det også ofte opp spørsmål man ønsker å få nærmere utdypet. Her kan likemannen være en god samtalepartner som forteller ut i fra sin situasjon, hvordan likemannen selv har opplevd dette. Man har også ofte spørsmål om praktiske ting omkring sykehusbesøk, rettigheter omkring trygd og lignende. Her er ikke likemannen noen fagmann, men har allikevel erfaring med disse tingene. Slik at likemannen kan bidra med informasjon, og ikke minst hvor man kan henvende seg for å få svar. Etter hvert kommer man forbi den akutte fasen, og man prøver å komme videre i livet. Det er ikke til å komme fra at å leve med en så alvorlig sykdom kan være krevende. Like-mannen er i samme situasjon og kan bidra med informasjon om hvordan dette oppleves. Det er viktig å merke seg at likemannen ikke erstatter det offentlige, men kan være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hvordan opplever du likemannsseminarene CarciNor arrangerer for å skolere likemennene i arbeidet? Likemannsseminarene i CarciNor er en samling for alle likemenn i landet. På seminarene blir det tatt opp aktuelle saker, gitt oppdatert informasjon om sykdommen og aktuelle behandlings former. Det er også satt av tid til diskusjon og utveksling av erfaringer blant likemennene. Dette er en meget nyttig samling, nesten et must for de som er likemenn. Ikke minst er tiden som er satt av til utveksling av informasjon veldig nyttig. Hvordan selge sitt budskap. Jens-Petter Hagen var invitert til å hjelpe med noe som ofte oppleves som vanskelig. Hvordan formidler vi vårt budskap? Nevroendokrin kreft er en vanskelig betegnelse på en sjelden og sammensatt krefttype, noe som ofte byr på forklaringsproblemer i ulike sammenhenger. Hvordan kan vi forenkle vårt budskap uten å miste nødvendig informasjon på veien? Det er helt klart viktig å velge sine ord ut fra hvem som er mottaker, og sette seg i mottakers posisjon. Jens-Petter Hagen hjalp til med å se ting fra en annen vinkel samtidig som man holder fokus og konkretiserer budskapet. Foredraget var et godt hjelpemiddel med gode elementer som kan brukes for å nå frem til potensielle nye medlemmer, til helsepersonell og andre arenaer. Diskusjonen i etterkant var også fruktbar! Torill Solli Haugen. K-F Johansen, O. A. Oppdalshei og B. Solvang foran vår nye roll-up. Likemenn på kurs

8 Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt Likemenn i CarciNor En likemann i CarciNor er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med nevroendokrin kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likemann er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likemenn har avlagt taushetsløfte. Hvert år rammes rundt nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft, enten som pasient, pårørende, venn eller kollega. Kreft kan derfor bli en viktig del av hverdagen for bedrifter og virksomheter. Mange kreftpasienter kommer tilbake i arbeid etter avsluttet primærbehandling, men det er også mange som ikke gjør det, eller som strever med å finne seg til rette. Av: Anne-Lise Ryel og Vibeke Hammer Madsen Håndboken tar tak i aktuelle problemstillinger man som leder, kreftsyk eller kollega kan møte. Boken er bygget opp på en enkel og detaljert måte og gir konkrete eksempler på hvordan man kan forholde seg i ulike situasjoner. Den viser eksempler på hvordan man kan gå frem overfor en kreftsyk kollega, slik at man tar hensyn både til individuelle ressurser og bedriftens eller virksomhetens behov. Sykefravær er en stor og voksende utfordring for den enkelte, bedrifter og virksomheter, og for samfunnet. Dialog, kunnskap og kollegastøtte er viktig, samtidig som vi alle settes i stand til å fokusere på utfordringer og muligheter. Det er her håndboken blir et viktig verktøy med eksempler av stor overføringsverdi. Håndboken slik den nå foreligger, er utarbeidet av Kreftforeningen og utgis i samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Partene i arbeidslivet samarbeider om et mer inkluderende arbeidsliv. Denne utgivelsen finansieres derfor av samarbeidsfond opprettet gjennom avtaler mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene. Herved er håndboken anbefalt. Vi håper den blir tatt i bruk som det nyttige verktøyet den er ment å være! Fylke Navn Sted Telefon Fylke Navn Sted Telefon Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Østfold Buskerud Oppland Lisa Høyem Kristiansen Kirsten Winger Solvang Anni-Vera Lysell Pedersen Astrid Haugen Vigdis Sørlie Karen Gutubø Oslo Oslo Kolbotn Slitu Noresund Lom Aust og Vest Agder Hedmark Vestfold Vestfold Telemark Solbjørg Bakøy Tom Solberg Vilhelm Pettersen Reidun Rekkedal Axel Kristensen Kristiansand Våler i Solør Tønsberg Larvik Langesund Fylke Navn Sted Telefon Troms Hordaland Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark Sissel Rye Tørring Elise Bringeland Kristin Knutsen Jan-Inge Jenssen Karl-Fridtjof Johansen May Elin Planting Tromsø Bergen Trondheim Trondheim Hammerfest Kreften og jobben Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal ordlegge seg. Noen spørsmål er vanskelige, men likevel viktige. Denne brosjyren er et godt hjelpemiddel både for den som er kreftsyk, pårørende, sjefer og kollegaer. Anbefales på det varmeste! Brosjyren kan bestilles på og telefon: Fylke Navn Sted Telefon Nordland Rogaland Erna Marie johnsen Tore Aasbu Straumsjøen Haugesund CarciNor har som mål å ha to likemenn i hvert fylke. Som dere ser, mangler vi fortsatt likemenn i Sogn og Fjordane. Er det noen som kunne tenke seg å være regionkontakt i disse fylkene, - ta kontakt med redaktøren! 14 15

9 Nytt fra styret Konstituering etter valg på ordinært årsmøte : Karl-Fr. Johansen styreleder Birger Solvang nestleder Lisa Høyem Kristiansen redaktør CarciNor medlemsblad Tone Høiberg Hove ansvarlig for likemenn/regionkontakter Jan-Inge Jenssen webredaktør Odd Kristian Sørli 1. varamann Plan for styrets møter resten av 2007: 6. juni, Oslo august,trondheim 18. september, Gardermoen 5. oktober,trondheim 6. november,trondheim/værnes desember, Bergen Sekretariatsfunksjonen: Avtalen med Organisasjonsservice AS er nå underskrevet. Det vil være noen endringer i praktiske føringer etter overgangen fra kjøp av sekeretariatstjenester til organisasjonsservice ved Andreas Hole. Ny e-post er: Regionmøter i uke 23 I løpet av første uken i juni arrangeres det regionmøter i hele landet: Trondheim, mandag Kristiansand, tirsdag Oslo, onsdag Bergen, torsdag Bodø, fredag Alle møtene er lagt til formiddagen, følg nærmere annonsering på hjemmesiden og invitasjon kommer i postkassen. Styreleder Karl-Fridtjof Johansen deltar på alle møter, og eksterne ressurspersoner hentes inn for å utvide møteinnholdet. Selvsagt blir det satt av tid til sosialt samvær med rom for erfaringsutveksling og samtale! Ta kontakt med likemennene i de aktuelle regionene for informasjon og forslag. Alle ønskes hjertelig velkommen til forsommermøte! CarciNor jobber fremdeles nært med Kreftforeningen, og har som ønske og mål å nå kunne samarbeide mer på sak. Kreftomsorg og pasientrettet arbeid står i fokus. Oppdatert medlemsliste per viser 309 medlemmer. Foreningen er bevilget økonomisk støtte fra Helseforetak Nord kr ,- og Helseforetak Midt Norge 5000,-. Trude Haugland er fra CarciNor sitt stipend- og opplæringsfond tildelt ,- i stipend til støtte for sin pågående doktorgrad Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrin kreft. Det er sendt ut nye pasientmapper til regionsykehusene. Pasientmappene inneholder informasjon om foreningen og nye utgaver av CarciNor medlemsblad. For å nå frem til nye pasienter er foreningen avhengig av samarbeidsvillig helsepersonell. Vi håper på velvilje til det beste for pasienter og pårørende med nevroendokrin kreft! Vil du bli medlem i CarciNor? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening! Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på våre nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon. Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 15. aug. CarciNor Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Ansvarlig redaktør: Karl-Fridtjof Johansen Redaktør: Lisa Høyem Kristiansen Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Båregaver CarciNor får fra tid til annen båregaver. Som regel er det etter ønske fra avdøde eller etterlatte om at man i stedet for blomster ønsker at det skal gis en pengegave til det arbeid som vår forening driver. De midlene som CarciNor mottar på denne måten går uavkortet inn i vårt Stipend og opplæringsfond. På den måten bidrar gavene til forskning og andre studier som øker kunnskapen om vår sykdom, og dermed til bedre utredning og behandling for de som blir berørt av nevroendokrin kreft. Båregaver settes inn følgende kontonummer:

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag.

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Regionmøte i Bergen. Kai Saghaug forteller fra sitt opphold i Uppsala på regionmøte i Oslo 6. juni 2007. Regionmøte i Kristiansand. Kl. 19.00 gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyvningen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Diagnosekurs på Montebello. Referat fra årsmøtet ENETS. Om selvhjelpsgrupper. Intervju med ny likemann

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Diagnosekurs på Montebello. Referat fra årsmøtet ENETS. Om selvhjelpsgrupper. Intervju med ny likemann CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Odd. Tone. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Landskonferanse - jubileum 2007

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Odd. Tone. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Landskonferanse - jubileum 2007 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Martin Nilsen, Sverre Riska og Willy Adolfsen

Ulf Lunde (møteleder), Martin Nilsen, Sverre Riska og Willy Adolfsen Møte nr. 7-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 4.12.10 kl 0930-1500 Møtested Tullinsgate 2 Referent Andreas Hole Møtedeltakere Ulf Lunde (møteleder), Martin Nilsen, Sverre Riska

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT

PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT 25.januar 2013 kl.10.00-16.00 Sted: Rådhusgata 4 Møtedeltakere Nils-Petter Sjøholt (fungerende styreleder i Ulf Lundes sykefravær), Ole Gausen, Rolf-Bjørn Andersen, Willy M.

Detaljer

Skadet på jobb? Syk av jobben?

Skadet på jobb? Syk av jobben? Skadet på jobb? Syk av jobben? SKADET PÅ JOBB? SYK AV JOBBEN? FOTO: ERIK M. SUNDT Denne brosjyren gir en kort innføring i hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg hvis du blir skadet i

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Eva. 1. Kort gjennomgang av protokoll fra landsmøtet samt fokusområdene for 2007 2008 og Servicekonferansen 2007

Eva. 1. Kort gjennomgang av protokoll fra landsmøtet samt fokusområdene for 2007 2008 og Servicekonferansen 2007 Styremøte nr. 1 2006 / 2007 Tilstede : Kr. Lian, Sture Medby, Kari Austenå, Annette Gundersen, Ketil Helgevold, Sidsel Brath, Mihriban Rai (første timen), Ingrid Trømborg, John A. Firing Forfall : Elin

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer