Besøk også vår hjemmeside: NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret"

Transkript

1 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte personer og pårørende til disse. Behovet for støtte relateres til for eksempel vanskelighet ved utredning og behandling, psykisk og sosial mestring av sykdommen. Nr. 2/ årgang Besøk også vår hjemmeside: 2 Lederen har ordet 8 NAV 3 Redaktørens spalte 10 Montebello-senteret 4 CarciNor 10 år 11 Brukerkonferanse på Montebello-senteret 5 Takk til Sissel 13 Likemannskonferansen Referat fra årsmøtet Når en kollega får kreft

2 Lederen har ordet Fra redaktøren Kjære medlemmer, kjære lesere av vårt medlemsblad! Som dere er informert om tidligere, ble det gjort en intern endring i styret i CarciNor i fjor høst, ved at Birger Solvang og jeg byttet plass, for å si det slik, frem til vårt ordinære årsmøte. Fredag 23. mars ble ordinært årsmøte i foreningen vår avviklet i Oslo. Der ble jeg ble valgt til leder for 1 år. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for den tillit som er vist meg ved at jeg nå er valgt til leder. Et kjært uttrykk blant nordmenn er: Det blir som å hoppe etter Wirkola. Det er rart hvordan slikt setter seg fast i oss, men det er en god betegnelse når man skal beskrive hvordan det er når man skal følge etter noen som virkelig er gode. Å etterfølge Birger Solvang som styreleder blir som å hoppe etter Wirkola. Birger har gjennom mange år utført et kjempearbeid for foreningen vår, - han har vært en pådriver, en inspirator og er vel den som skal ha mye av æren for at CarciNor har kommet dit foreningen er i dag. Derfor er det godt at dette ikke er noe farvel til Birger, - vi har fremdeles byttet plass, han er vår nestleder. Takk skal du ha Birger! Jeg skal villig innrømme at jeg var noe i tvil da forespørselen fra valgkomiteen kom. Ikke fordi jeg ikke hadde lyst, men mer fordi jeg syntes at etter 4 år som styremedlem, sekretær og redaktør, ville det være riktig å slippe nye krefter til. Men også fordi det å inneha et tillitsverv i en forening som vår, har et økonomisk aspekt når man som jeg er uførepensjonert. Å leve på uførepensjon i Norge i dag er ikke det letteste for noen, og skal man da i tillegg være nødt til å belaste sin personlige økonomi med utgifter man får ved å utføre et frivillig arbeid, blir den økonomiske situasjonen enda verre. Selvfølgelig får jeg igjen det som jeg legger ut, men erfaringsmessig har dette tatt noe tid. Jeg er derfor glad for at de økonomiske betingelsene jeg satte ble imøtekommet, og jeg synes det her er riktig av meg å dele disse med dere: Jeg får av CarciNor dekket mine telefonutgifter og utgifter til internett, og jeg blir utstyrt med et kredittkort som kan benyttes til utgifter når jeg er på reise. Alt dokumenteres med kvitterte regninger. For meg gjør dette at jeg kan utføre et arbeid for CarciNor uten at jeg behøver å belaste min private økonomi, og det er jeg glad for, og synes også dette er en rettferdig ordning. Jeg håper dere deler denne. Som nevnt før, så blir året 2007 noe annerledes enn det vi har vært vant til, - for å si det slik. De to siste årene har vi hatt årsmøte i tilknytning til vår Landskonferanse, men i år er som dere vet denne flyttet til høsten på grunn av vårt 10 års jubileum. Det vil kreve ganske mye av oss i 2. halvår, og derfor kommer vi til å sette i verk en regionmøte-uke i uke 23, - fra 4. til og med 8. juni. I denne uken vil vi arrangere regionmøter i Trondheim den 4. juni, i Kristiansand den 5. juni, i Oslo dagen etter, den 6. juni, kombinert med styremøte, Bergen torsdag 7. juni og i Bodø fredag 8. juni. Se informasjon på siste side. Jeg vil selv delta på alle møtene med informasjon fra foreningen. Jeg gleder meg veldig til å komme rundt i landet for å treffe så mange medlemmer som mulig. Vårt økonomiprosjekt går videre, og vil bli mer synlig også for dere i tiden fremover. Vi vil i nær fremtid introdusere en Givertjeneste for medlemmer, med mål om å øke midlene i vårt stipend- og opplæringsfond. Jeg håper så mange som mulig av dere vil bidra. I løpet av juni sendes også invitasjonen til Landskonferansen i Trondheim fra 5. til 7. oktober ut. Velkommen til Trondheim alle sammen! Men før det skal vi ha litt sommer. Jeg blir av og til litt skeptisk til om det blir noen sommer i år, når snøbygene stadig farer over byen. Men det blir vel sommer i år også, og den må dere alle nyte så godt dere kan. Ta vare på dere selv, vel møtt til regionmøter i juni, - og god sommer! Med hilsen Karl-Fridtjof, Trondheim i mai 2007 Kjære leser! Allerede i april snuste vi på varme dager, og snart så er sommeren her for fullt. Spirende hager og fregner på nesen gir ny energi inn i juni måned. Karl-Fridtjof har sagt ja til ett år som styreleder, det er betryggende. Han er trygg, dedikert og ivaretar foreningens interesser til det beste. Styret organiseres og orienteres gjennom Karl-Fridtjof, og støtter hans engasjement. Birger har fulgt CarciNor gjennom flere år, og spiller fortsatt en stor rolle i styresammenheng. Han leder oss alle gjennom en av de største utfordringene i år; bevare økonomisk trygghet og styrke den økonomiske situasjonen fremover. Dette arbeidet er nødvendig for foreningen dersom vi sammen fortsatt skal kunne spille en viktig rolle som støttespiller og pådriver innen nevroendokrin kreft. Årsmøtet ble avholdt i Oslo 23. mars. Protokollen er gjengitt på side 6 og 7. Styrets sammensetning det neste året er noe endret, Jan-Inge Jenssen er nytt styremedlem. Jan-Inge har allerede før sitt styreverv gjort en solid innsats for foreningen. I tre år har han vært likemann og regionkontakt i Sør-Trøndelag, og ikke minst har han ansvaret for nettsidene våre. Jan-Inge intervjues i forbindelse med likemannssamlingen i dette nummeret, bli litt bedre kjent med han på side 12. Sissel har vært en ressurs for foreningen gjennom sin positive deltakelse i styret. Sissel takkes for sin flotte innsats og Nordnorske bidrag! Likemannsseminaret i år fikk en litt annen vri. To sentrale og viktige temaer stod på tapetet: 1. Hvordan kan vi gjøre vår sjeldne kreftdiagnose kjent i de foraene vi mener er viktige? Hvilke teknikker kan brukes for å nå frem med vårt budskap til potensielle nye medlemmer, til helsepersonell og på den helsepolitiske arena? 2. Det er ved å gi at vi får - Frans av Assisi. Likemannsarbeidet kan settes i sammenhenger, og fokuset på gjensidighet og gjenkjennelse stod sentralt. Likemennene var samlet til diskusjon og samtale i Oslo i mars, med to gode foredrag til inspirasjon. Det er mange systemer å gjøre seg kjent med som følge av en kreftdiagnose. Ett av systemene er det nye NAV. NAV er forresten ikke så nytt lenger, det er snart ett år siden sammenslåingen av trygde-, sosial- og arbeidstjenestene. Hvordan kan NAV bistå for at du som bruker skal få ivaretatt dine rettigheter som pasient, som ledsager? Finnes det muligheter for å få personlig rettledning og råd i det store systemet, eller møter man bare telefonsvarere? Visste du at det gjelder nye regler for frikort fra og med 1. mai Gjennom direktør ved pensjon og ytelse i Arbeid- og velferdsdirektoratet, Hilde Olsen, håper vi å gi noen svar på sidene 8-9. Og finner du ikke svarene der, eller har flere spørsmål - bruk informasjonen til å søke hjelp. Systemet finnes der for oss brukere, selv om det kreves en del skjemaer. Samtale og sosialt samvær er viktige ingredienser når regionmøtene avholdes. I alle deler av landet vil lokale sammenkomster skje allerede i uke 23, tid og sted er annonsert på side 16. Velkommen til nye og gamle kjente! Sommerdager betyr ofte noen fridager. Sett av tid til det som måtte skje, bruk mer tid enn det som er nødvendig og strekk øyeblikkene i den ene og andre enden. Det å oppleve å ha tid og kjenne at noen har tid, er fruktbart. Verdifullt. Gode sommerdager til alle lesere! Hilsen Lisa 2 3

3 CarciNor 10 år Takk til Sissel! Kjære alle sammen! Nå er det altså snart 10 år siden vi startet det offisielle arbeidet med CarciNor. Jeg husker det som om det var i går. Min kjære Kirsten og jeg var på vår første Montebello samling. Vi var begge svært usikre på diagnosen, prognoser og hvordan vi skulle håndtere den nye situasjonen. På Montebello traff vi andre i samme situasjon og mange som hadde hatt diagnosen i noen år. Jeg minnes med glede den varme og omsorg jeg fikk i gruppesamlingene for pårørende. Tårene trillet og latteren var alltid der, det føltes godt. Det å kunne gi noe til andre enten i form av omsorg eller informasjon om vår diagnose, startet for meg der og da. Jeg var så heldig å komme med i styrearbeidet fra dag 1. Vi var en gjeng med entusiaster, - og vi bestemte oss for at dette skulle vi få til. Midlene våre var små og egeninnsatsen gikk nok også utover egen lommebok. Etter sterkt arbeid gjennom flere år, ble vi etter hvert tilknyttet Kreftforeningen. Det ble et paradigmeskifte for oss. Endelig kom vi inn i det gode selskap. Jeg er svært takknemmelig for den mulighet dette har gitt oss. Spesielt gjeldene løpende informasjon til våre medlemmer og til Helse-Norge generelt. En annen svært viktig milepæl ble dannelsen av NNTG, Norsk Nevroendokrin Tumores Gruppe og NNSF, Norsk Nevroendokrin Sykepleieforum. Via disse kanalene har det åpnet seg mulighet for enda større og sterkere fokus på vår diagnose og behandling. I fjor fikk også Rikshospitalet midler som kompetansesenter i Norge med daglig leder. Dette vil nok sette vår diagnose på kartet i landets regionssykehus. I et tilbakeblikk er det mange hendelser som kunne nevnes, - jeg har her nevnt de store viktige hendelsene som har gjort at vi er der vi er i dag. Framover gjelder det nå kun å legge riktig strategi. Jeg må bare innrømme at jeg ble lei meg, da jeg fikk beskjed om at Sissel hadde varslet valgkomiteen om at hun ikke ville stille til gjenvalg som styremedlem i CarciNor. Slik er det bare, når mennesker man setter stor pris på, som er en ressurs i ordets aller beste betydning, velger å si nei takk. Du har vært en viktig person for vårt styre, Sissel. Som en talskvinne for deg selv, og for den regionen du kommer fra, Nordland, Troms og Finnmark. Mennesker av ditt kaliber er sjeldne, og derfor kommer vi til å savne deg i styrearbeidet fremover. En trøst er det imidlertid at du fremdeles vil stå på i arbeidet med regionmøter i nord, og å være vår likemann/regionkontakt i Troms. Jeg personlig, alle i styret i foreningen vår, og helt sikkert også alle medlemmer rundt omkring i landet som har lært deg å kjenne, takker for din store innsats i styrearbeidet, for din aldri sviktende optimisme, - men kanskje aller mest fordi du er det medmennesket du er, Sissel. Takk for innsatsen, og lykke til videre. Med hilsen Karl-Fridtjof Sissel og Karl-Fridtjof, Oslo 23. mars 2007 Rikshospitalet var vår største støttespiller og på Montebello samlingene hadde vi våre første årsmøter. Oppsummert så hadde vi tre faktorer som dro arbeidet i gang: Entusiasme Rikshospitalet Montebello Støtte til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke Jeg gikk offisielt av som leder ved årsmøte i Oslo i år. Det har vært en rik og utviklende periode for meg. Jeg vil takke for en fin tid, og de hyggelige ord jeg fikk på årsmøte. Mange klemmer fra Birger :-) Direktør Carl Konow Angell Petersen og hustrus fond har som formål å gi støtte/bidrag til tuberkuløse/lungesyke og kreftsyke. Støtten er ment som et økonomisk bidrag for å kunne få den hjelp/tiltak som man ellers ville ha vanskeligheter med å oppnå. Det er ca kr til utdeling i Det må søkes på eget skjema. Skjema kan lastes ned fra eller ta kontakt med: Kreftforeningen Levekårsenheten, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: 07877, e-post: Søknadsfrist 15. september Flott Landskongress i PROFO I helgen 27. til 29. mai hadde jeg gleden av å være tilstede på PROFO, - prostatakreftforeningen, sin Landskongress i Bergen, som observatør. Det ble meget vellykkede dager i Bergen, med 180 medlemmer og ledsagere til stede. På en måte har PROFO blitt vår storebror i pasientforening sammenheng, selv om foreningen kun ble etablert for 4 år siden. Det kommer av at vi har fulgt hverandre som pasientforening tilknyttet Kreftforeningen, og vi har også hatt felles Andreas Hole som vår mann i Kreftforeningen. Fra 1. mars i år har vi også valgt å ha felles sekretariat ved at både PROFO, Pasientforeningen for benmargstransplanterte og CarciNor har inngått avtaler om kjøp av sekretariattjenester fra Andreas Hole sitt nystartede firma, Organisasjonsservice AS. Mitt primære mål med å dra til PROFOs kongress i Bergen var å skaffe meg noen erfaringer i forhold til gjennomføring av vårt eget store arrangement til høsten. Jeg synes i så måte at oppholdet ble meget lærerikt. Det er viktig å lære noe om hvordan et slikt stort møte avvikles, tidsmessig, møteledelse og ikke minst hvor viktig det er med foredragsholdere som kan sine ting. Det er også viktig å se på forholdet mellom aktivt program og sosialt samvær. PROFO kom meget vel fra sitt arrangement. Det var en fin blanding av godt program og godt lag og det var som alltid hyggelig å bli kjent med mange trivelige mennesker. På søndag fikk jeg anledning til å fremføre en liten hilsen fra oss i CarciNor, noe jeg gjorde med stor glede. I forbindelse med Landskongressen skiftet også PROFO styreleder. Torbjørn Holter som vi har hatt et meget godt og fint samarbeid med i 4 år, overlot roret til Tor Tausvik. På vegne av alle oss i CarciNor takker jeg Torbjørn Holter for dette gode samarbeid, og benytter samtidig anledning til å ønske Tor Tausvik til lykke i et viktig tillitsverv. Lykke til videre storebror! Karl-Fridtjof 4 5

4 Referat fra ordinært årsmøte i CarciNor Referat fra årsmøtet 2007 Protokoll fra ordinært årsmøte i CarciNor Møte nr. : Emne: Referat ordinært årsmøte Møtetidspunkt: 23. mars 2007, kl Møtested: Rica Victoria Hotell, Oslo Referent: Andreas Hole Møtedeltakere: Reidun Rekkedal, Bjørn Ola Kopperud, Ingrid Kopperud, Tore Åsbu, Vigdis Sørlie, Odd Kristian Sørlie, Jan Inge Jenssen, Tone Høiberg Hove, Solbjørn Bakøy, Lisa Høyem Kristiansen, Elise Bringeland, Sisssel Rye Tørring, Elin Friis Backe, Arild Backe, Kirsten Winger Solvang, Birger Solvang, Kai Saghaug, Kari Thorolfsen, Karl Fr. Johansen, Sten Sundberg, Anne Merete Sundberg, Kristin Rinden Knutsen, Tove Sommer, Sølvi Utheim, Kjell Røed, Bjørg Elvira Røed, Astrid Haugen, Arne Nilsen og Andreas Hole Distribusjon: Alle medlemmer Sak 1. Åpning v/styreleder Karl Fridjof Johansen ønsket velkommen til møtet og takket for at så mange medlemmer hadde stilt opp. Innkallingen ble deretter godkjent uten bemerkninger. 2. Valg av referent Styreleder forslo Andreas Hole som referent. Det ble bifalt 3. Valg av møteleder Birger Solvang ble enstemmig valgt til å lede møtet. 4. Valg av 2 personer til å undertegne referatet Kjell Røed og Reidun Rekkedal takket ja til å undertegne protokollen og dette ble bifalt av årsmøtet 5. Styrets beretning og regnskap Sissel Rye Tørring i CarciNors styre leste opp styrets beretning. Denne ble deretter enstemmig godkjent. Birger Solvang la videre frem regnskapet for 2006 og dette ble enstemmig godkjent. 6. Budsjettet for 2007 Birger la frem budsjettet og dette ble tatt til etteretning av årsmøtet. 7. Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendring fra styret som nytt punkt i vedtektene: STATUTTER FOR CarciNors HEDERSTEGN Pasientforeningen CarciNors hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, medlemmer og andre som har ydet CarciNor eller dets medlemmer særlig verdifulle tjenester og støtte. Alle medlemmer av foreningen har rett til å komme med forslag om tildeling av hederstegn. Rett til å gi innstilling om tildeling av hederstegn har: Styrets medlemmer Likemenn i foreningen Tildeling av hederstegnet besluttes av et enstemmig styre. Enstemmig vedtatt. På grunn av organisatoriske endringer er det ønskelig at CarciNor går over til en ordning med statsautorisert revisor. Vedtektens bestemmelse i dag er at Kreftforeningens revisor reviderer regnskapet. Styret foreslår at det under pkt 9. vedtas at: Regnskapet revideres av statsautorisert revisor. Enstemmig vedtatt. 8. Fastsettelse av kontingent Styret fremmet forslag om å opprettholde 150 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for hovedmedlemmer. Dette forslaget ble bifalt. 9. Valg Valgkomiteens forslag: Styreleder: Karl-Fr. Johansen, Trondheim 1 år Valgt ved akklamasjon Nestleder: Birger Solvang, Oslo 2 år Valgt ved akklamasjon Styremedlem: Jan-Inge Jenssen, Trondheim 2 år Valgt ved akklamasjon Ikke på valg: Styremedlem: Styremedlem: Tone Høiberg Hove, Trondheim Lisa Høyem Kristiansen, Oslo Varamedlemmer: 1. varamedlem Odd Kristian Sørlie, Noresund 2. varamedlem Bjørg Elvira Røed, Mjøndalen 3. varamedlem Tore Åsbu, Haugesund Valgt ved akklamasjon 10. Øvrig Kreftforeningen hilste møtet ved avdelingsleder Aleksander Oppdalshei. Møtet hevet kl

5 NAV Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Kilde: Hvor kan jeg søke informasjon og svar på mine spørsmål ang. trygdetjenester, refusjonsordninger og pensjonsordninger? Du finner informasjon på nav.no, og i tillegg kan du få hjelp på ditt lokale kontor (NAV trygd). uføreytelsen. Dette gjelder også for de som har gradert ytelse. De som har gradert ytelse kan tjene så mye som restarbeidsevnen tilsier, etter ett år kan de i tillegg tjene inntil 1G før uføregraden justeres. For de som prøver seg i arbeid, kan uføregraden settes helt ned til 20 prosent, dvs. de kan arbeide inntil 80 prosent. Lønn og uføreytelse kan ikke overstige den inntekten du hadde før sykdommen. Brukerne får hvert år informasjon fra NAV om hvor mye de kan tjene i tillegg til gradert uføreytelse. Lønnstilskudd. Arbeidsgiver kan få refundert i gjennomsnitt 50 prosent av lønnsutgiftene til en som mottar uføre pensjon og som vil prøve seg i arbeid. Dette lønnstilskuddet kan gis i inntil tre år. Dette lønnstilskuddet er forbeholdt uførepensjonister og skal motivere arbeidsgivere til å la personer som mottar uføreytelser prøve seg i arbeid. I tillegg har man en annen lønnstilskuddsordning i fem fylker der arbeidsgiver kan få utbetalt brukerens uførepensjon mot å betale vanlig lønn. få frikortet direkte hjem i posten. Du sender eller leverer egenandelskort og/eller kvitteringer til NAV lokalt. Det er laget et registreringsskjema du kan bruke for å oppsummere ditt krav og for å påse at NAV får nødvendig informasjon for å kunne utbetale kravet. Skjemaet får du på NAV lokalt eller på Frikortet blir sendt med A-post fra NAV sentralt til adressen brukeren står oppført med i folkeregisteret, dagen etter at søknaden er ferdigbehandlet på lokalkontoret. NAV lokalt vil overføre penger på din konto når du er over egenandels-grensene. Forskjellen er at du ikke lenger får frikort utlevert over disk. Du kan fortsatt leverer kvitteringer personlig på NAV lokalt. Frikortet får du tilsendt per post. For øvrig er det ingen endringer når det gjelder frikort. Svar på generelle spørsmål er gitt av Hilde Olsen, direktør ved pensjon og ytelse i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Høsten 2006 åpnet de første 25 NAV-kontorene. I 2007 er det planlagt 110 nye kontorer. Innen 2010 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAV-kontor. Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen og NAV i fylket har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere fra kommune til kommune. På hvilken måte kan NAV gjøre det enklere for brukerne? Der det er etablert NAV-kontor, trenger ikke brukerne lenger å henvende seg til tre forskjellige etater, men får hjelp på ett sted. Saksbehandlerne vil lettere kunne gi brukerne mer helhetlig hjelp. Har jeg fortsatt et lokalkontor jeg kan gå til? Ja, du kan henvende deg til ditt lokale kontor. Avhengig av hvor langt NAV-reformen er kommet i din kommune, henvender du deg enten til det nye NAV-kontoret (der de tre tjenestene er integrert), eller til hhv NAV trygd, NAV arbeid og sosialtjenesten i kommunen. "Jeg har lagt ut for dyre medisiner, og har ikke så god råd. Hvordan kan jeg raskest få refundert utgiftene?" Gjelder det medisiner på blå resept sender du egenandelskort og eventuelle løse kvitteringer til NAV lokalt per post når du er over egenandelsgrensen (1660 kr i 2007). Du vil da få tilsendt et frikort i posten, og NAV lokalt vil overføre penger på din konto for eventuelle utlegg som overstiger egenandelstaket. Gjelder det medisiner på hvit resept tar du vare på detaljerte kvitteringer fra apoteket. Når du overstiger egenandelen (1600 kr i 2007) sender du kvitteringene til NAV Helsetjenesteforvaltning per post (adresser til ditt nærmeste kontor finner du på nav.no eller du kan få informasjonen på NAV lokal). NAV HTF vil overføre penger på din konto for 90 prosent av utgiftene som overstiger 1600 kr. Husk å oppgi navn, fødselsnummer og kontonummer ved henvendelse til både NAV lokal og NAV HTF. "Jeg kjenner at jeg kunne klart å jobbe litt nå som kroppen har stabilisert seg, kan jeg det selv om jeg er 100% uføretrygdet. Finnes det muligheter for reaktivisering av uførepensjonister?" Arbeids og velferdsetaten har en rekke virkemidler som kan benyttes i arbeidet med å bistå personer som mottar en uføreytelse slik at de kan komme tilbake til arbeid. Brukerne kan henvende seg både til NAV trygd og NAV arbeid som i samarbeid med vedkommende skal finne frem til de rette tiltakene. Dersom det er hensiktsmessig skal brukeren og saksbehandleren på NAV kontoret utarbeide en plan som viser hva som skal gjøres fremover. Hvilende pensjonsrett/frysordningen. En person med uførepensjon kan prøve seg i arbeid i inntil 5 år uten å miste retten til å gå tilbake til uførepensjon, personer over 60 år har denne retten frem til pensjonsalder på 67 år. Ordningen innebærer at hvis brukeren ikke klarer å stå i varig arbeid, kan vedkommende få tilbake uførepensjonen med samme uføregrad som før arbeidsforsøket, uten å måtte fremsette nytt krav og uten at vilkårene for rett til ytelsen prøves på nytt. For den som har tidsbegrenset uførestønad gjelder frysordningen frem til vedtaket om stønad løper ut. Arbeidsgivere og uførepensjonister som går tilbake til arbeid kan søke NAV trygd om at sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykepengeperioden) dekkes fra folketrygden. Dette gjelder for personer med høyt sykefravær. En person med nedsatt funksjonsevne kan få hjelpemidler som letter arbeidssituasjonen, grunnstønad til transport eller stønad til bil dersom vedkommende ikke kan benytte offentlig transport. Det er veldig viktig at personer med uføreytelser som vil prøve seg i arbeid med inntekt over 1 G eller over friinntektsgrensen melder fra til NAV lokal trygd. Hvis ikke mister de hvilende pensjonsrett, dvs. de kommer ikke inn under frysordningen. "Jeg ser at det blir endringer i rutiner for frikort fra 1. mai i år, skal jeg gjøre noe annet enn før, hvilke retningslinjer gjelder?" For de som leser engelsk finnes det mange spørsmål og svar på hjemmesidene til The Carcinoid Cancer Foundation Inc.: Presentation in english CarciNor (the Carcinoid patients association in Norway) aims to act as a support for patients suffering from hormone producing tumors in the stomach, such as carcinoids, endocrine pancreatic tumors, adrenocortical cancer etc. The association also works to spread information about these diseases treatments, research methods and other matters of interest. CarciNor is affiliated to The Norwegian Cancer Society. For contact: CarciNor, P.B. 4, Sentrum, N-0101 Oslo. Telephone: Friinntekt. Når en person har hatt en uføreytelse i ett år kan vedkommende tjene ett grunnbeløp (1G) ved siden av Du trenger ikke lenger å møte opp på NAV lokalt for å få frikort. Fra 1. mai vil alle som har krav på og søker om frikort, 8 9

6 Hva er Montebello-senteret? Brukerkonferanse på Montebello-senteret 12. og 13. februar Montebello-senteret er et landsdekkende informasjonsog kurssenter for de som har eller har hatt kreft og deres pårørende/nærstående. Senteret er en stiftelse med faglig forankring i Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF og med et nært samarbeide med Kreftforeningen. Hovedmålsettingen er å gi deltagerne livsmot, mulighet for nye perspektiver og bidra til økt kontroll over eget hverdagsliv. Kunnskapsformidling om kreftsykdom og om mestring av livet under og etter behandling etter kreftsykdom vektlegges i kursene. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer. Søknadsskjema og informasjon får du på Montebellosenteret: tlf , hos Kreftforeningen, på sykehuset eller på Diagnosekurs: Nevroendokrin kreft/carcinoid uke 27, juli Temakurs: Ernæring og fysisk aktivitet - Kom i gang! Kurs 33, august Kurs 48, november En del av hverandres liv - Å leve sammen når den ene har en kreftdiagnose Kurs 50, desember Rekreasjonskurs Kurs 51, desember Montebello-senteret hadde invitert pasientforeningene til en brukerkonferanse den 12. og 13. februar. Det var både et hyggelig og fint initiativ fra Montebello, og det er viktig at senteret på denne måten inviterer til dialog om opplegg for kurs, tidspunkter, - og ikke minst også om forslag til nye kurs det kan være aktuelt å arrangere. Fra ledelsen på Montebello ble det orientert om utbyggningsplanene som nå ser ut til å bli realisert. Det ser spennende ut, og vil uten tvil heve hele senteret både med hensyn til standard og utstyr når det står ferdig. Vi fikk også en oversikt over eierforhold og økonomi. Det meste av tiden var avsatt til dialog med oss som representanter fra pasientforeningene, slik at vi kunne komme med innspill om både gammelt og nytt. Fra min side ble det tatt opp at vi ikke var helt fornøyd med at det i år kun var avsatt tid til 1 kurs for pasienter med nevroendokrin kreft og deres pårørende. Vi har vært vant til at det årlig har vært 2 kurs, - vår og høst. Tidspunktet for årets kurs, 1. til 7. juli, ble også tatt opp, da det var kommet innspill på at dette ikke var et egnet tidspunkt. Argumentet fra ledelsen ved Montebello var at det hadde vært vanskelig å fylle opp de kursene som hadde vært i 2006, og at man derfor av økonomiske hensyn så seg nødt til å redusere til 1 kurs i Men det vil ikke være noe problem å gå tilbake til 2 kurs i året om interessen blir stor nok. Det ble også henvist til at det til de siste kursene hadde vært en overvekt av søkere som hadde vært der flere ganger tidligere, og at man var opptatt av å få inn nye pasienter. Fra vår side ble det til dette sagt at det var av meget stor betydning at våre kurs hadde en god miks av pasienter med erfaring fra sykdommen og nye. Erfaringsmessig vet vi at det er av stor viktighet for vår pasientgruppe å få kontakt med de som har hatt sykdommen noen år - samtaler om erfaringer ved å leve med vår type kreftsykdom. Formidling til nye pasienter, har umåtelig stor betydning. Det ble lovet at man skulle ta hensyn til dette ved sammensetningen av nye kurs. Når det gjelder tidspunktet for kurset i år, 1. til 7. juli, så tror jeg at vi må være villig til å se hvordan det blir mottatt. Det kan meget vel være at det kan være mange av oss som kunne ha lyst på et opphold på Montebello midt i den aller fagreste sommertid. Det må være veldig flott å kunne komme dit på den tiden av året, tenk fjellet i juli, - vidunderlig! Fra gruppen ble det gitt en rekke innspill på forslag til nye kurs som kunne være aktuelle. Disse forslagene vil nå ledelsen ved Montebello-senteret vurdere nærmere. Uansett, så var det initiativet som ble tatt om en dialog med oss brukere meget vellykket, og det var enighet om at man skulle møtes til neste år også for en oppfølging, og for en ny dialog om bruk av Montebello-senteret. En stor takk til ledelsen v/torill Ensby for gjestfrihet, og gode samtaler. Karl-Fridtjof 10 11

7 Intervju med likemann; Jan-Inge Jenssen Hvor lenge har du vært likemann? Jeg har vel vært likemann i snart 3 år nå. I begynnelsen brukte vi betegnelsen regionkontakt i stedet for likemann. Hvordan føler du at du som likemann i CarciNor bidrar til andre pasienter og pårørende? Jeg håper at jeg bidrar til at de får mer informasjon om sykdommen. Det er jo vi som har denne sykdommen som kjenner best til den. Hvordan synes du at en telefonsamtale kan bidra til å hjelpe og støtte de som trenger det? Når man får denne diagnosen greier man ikke å ta til seg all informasjon som blir gitt. Helsevesenet og trygdevesenet kan også være en jungel å finne fram i. Vi som likemenn er heller ikke eksperter på disse tingene, men vi har erfart hvor og hvem en kan oppsøke for å få hjelp. Det er også godt for mange medpasienter å rett og slett få prate til noen som har tid til å lytte, en som virkelig vet hva det her er snakk om. Hvordan opplever du likemannsseminarene CarciNor arrangerer for å skolere likemennene i arbeidet? Disse samlingene er meget viktige. Det er her vi kan dele erfaringer som likemenn og kan få ny input hvis det eventuelt skulle være noen nye lover og regler å forholde seg til. Og det er her vi skoleres. Her lærer vi hvordan vi skal te oss, og kanskje like viktig hvordan vi ikke skal oppføre oss. Hvorfor skal pasienter og pårørende ta kontakt med likemenn? Hvordan kan likemenn hjelpe? Leger og sykepleiere som pasienter møter er gode fagpersoner. Men det er tross alt vi som har følt det på kroppen som kan vite hvordan våre medpasienter har det. Derfor kan det være godt særlig for nye pasienter og pårørende å prate med en likemann. Likemenn kan også hjelpe til med forruten det jeg før har nevnt med å informere om vår flotte pasientforening. Likemannskonferansen det er ved at man gir at man får Påfølgende årsmøtet fredag ble årets likemannskonferanse holdt i Oslo. Diakon og kåsør Torill Solli Haugen innledet kurset lørdag morgen. Hun guidet oss gjennom mange veltalte sitater, og poengterte verdien av at gjenkjennelse skaper troverdighet og tillit. Dette er et viktig element som ligger til grunn for likemannsarbeidet. I samtalen med en likemann finnes det en gjensidighet som bygger på erfaring og opplevelser. Gjennom den gode samtalen kan man få hjelp til mestring av utfordringer som stadig kommer som følge av en kreftsykdom. Viktig er det også, at likemannsrollen har flere sider: Det er ved å gi at man får - Frans av Assisi. Lunsj, middag og kaffepauser er viktige innslag på likemannskonferansen. Da treffes likemenn og gode venner til erfaringsutveksling og hygge. Tone H. Hove ledet forsamlingen i en siden sist runde; selv om de fleste likemennene har vært i kontakt med pasienter og pårørende i vinter, er alle enige om at de har større kapasitet. Derfor går det herved en oppfordring til alle lesere! Takk til Tone H. Hove og andre engasjerte for innsats og vel gjennomført kurs! Referent, Lisa H. Kristiansen Intervju med likemann; Tore Aasbu Hvor lenge har du vært likemann? Jeg har vært likemann siden september i fjor. Hvordan føler du at du som likemann i CarciNor bidrar til andre pasienter og pårørende? Jeg håper å kunne bidra med informasjon omkring sykdommen og ikke minst hvordan man kan leve med denne. Når man får beskjed fra legen om diagnosen så blir dette et sjokk. Et sjokk som man trenger tid for å bearbeide og komme seg gjennom. Lege og sykehus gir jo mye god informasjon, men i denne første tiden kan det være vanskelig å få alt med seg. Her kan likemannen være en samtalepartner for å bearbeide informasjon man har fått. Etter at det har gått en tid så kommer det også ofte opp spørsmål man ønsker å få nærmere utdypet. Her kan likemannen være en god samtalepartner som forteller ut i fra sin situasjon, hvordan likemannen selv har opplevd dette. Man har også ofte spørsmål om praktiske ting omkring sykehusbesøk, rettigheter omkring trygd og lignende. Her er ikke likemannen noen fagmann, men har allikevel erfaring med disse tingene. Slik at likemannen kan bidra med informasjon, og ikke minst hvor man kan henvende seg for å få svar. Etter hvert kommer man forbi den akutte fasen, og man prøver å komme videre i livet. Det er ikke til å komme fra at å leve med en så alvorlig sykdom kan være krevende. Like-mannen er i samme situasjon og kan bidra med informasjon om hvordan dette oppleves. Det er viktig å merke seg at likemannen ikke erstatter det offentlige, men kan være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hvordan opplever du likemannsseminarene CarciNor arrangerer for å skolere likemennene i arbeidet? Likemannsseminarene i CarciNor er en samling for alle likemenn i landet. På seminarene blir det tatt opp aktuelle saker, gitt oppdatert informasjon om sykdommen og aktuelle behandlings former. Det er også satt av tid til diskusjon og utveksling av erfaringer blant likemennene. Dette er en meget nyttig samling, nesten et must for de som er likemenn. Ikke minst er tiden som er satt av til utveksling av informasjon veldig nyttig. Hvordan selge sitt budskap. Jens-Petter Hagen var invitert til å hjelpe med noe som ofte oppleves som vanskelig. Hvordan formidler vi vårt budskap? Nevroendokrin kreft er en vanskelig betegnelse på en sjelden og sammensatt krefttype, noe som ofte byr på forklaringsproblemer i ulike sammenhenger. Hvordan kan vi forenkle vårt budskap uten å miste nødvendig informasjon på veien? Det er helt klart viktig å velge sine ord ut fra hvem som er mottaker, og sette seg i mottakers posisjon. Jens-Petter Hagen hjalp til med å se ting fra en annen vinkel samtidig som man holder fokus og konkretiserer budskapet. Foredraget var et godt hjelpemiddel med gode elementer som kan brukes for å nå frem til potensielle nye medlemmer, til helsepersonell og andre arenaer. Diskusjonen i etterkant var også fruktbar! Torill Solli Haugen. K-F Johansen, O. A. Oppdalshei og B. Solvang foran vår nye roll-up. Likemenn på kurs

8 Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt Likemenn i CarciNor En likemann i CarciNor er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med nevroendokrin kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likemann er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likemenn har avlagt taushetsløfte. Hvert år rammes rundt nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft, enten som pasient, pårørende, venn eller kollega. Kreft kan derfor bli en viktig del av hverdagen for bedrifter og virksomheter. Mange kreftpasienter kommer tilbake i arbeid etter avsluttet primærbehandling, men det er også mange som ikke gjør det, eller som strever med å finne seg til rette. Av: Anne-Lise Ryel og Vibeke Hammer Madsen Håndboken tar tak i aktuelle problemstillinger man som leder, kreftsyk eller kollega kan møte. Boken er bygget opp på en enkel og detaljert måte og gir konkrete eksempler på hvordan man kan forholde seg i ulike situasjoner. Den viser eksempler på hvordan man kan gå frem overfor en kreftsyk kollega, slik at man tar hensyn både til individuelle ressurser og bedriftens eller virksomhetens behov. Sykefravær er en stor og voksende utfordring for den enkelte, bedrifter og virksomheter, og for samfunnet. Dialog, kunnskap og kollegastøtte er viktig, samtidig som vi alle settes i stand til å fokusere på utfordringer og muligheter. Det er her håndboken blir et viktig verktøy med eksempler av stor overføringsverdi. Håndboken slik den nå foreligger, er utarbeidet av Kreftforeningen og utgis i samarbeid med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Partene i arbeidslivet samarbeider om et mer inkluderende arbeidsliv. Denne utgivelsen finansieres derfor av samarbeidsfond opprettet gjennom avtaler mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene. Herved er håndboken anbefalt. Vi håper den blir tatt i bruk som det nyttige verktøyet den er ment å være! Fylke Navn Sted Telefon Fylke Navn Sted Telefon Oslo/Akershus Oslo/Akershus Oslo/Akershus Østfold Buskerud Oppland Lisa Høyem Kristiansen Kirsten Winger Solvang Anni-Vera Lysell Pedersen Astrid Haugen Vigdis Sørlie Karen Gutubø Oslo Oslo Kolbotn Slitu Noresund Lom Aust og Vest Agder Hedmark Vestfold Vestfold Telemark Solbjørg Bakøy Tom Solberg Vilhelm Pettersen Reidun Rekkedal Axel Kristensen Kristiansand Våler i Solør Tønsberg Larvik Langesund Fylke Navn Sted Telefon Troms Hordaland Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark Sissel Rye Tørring Elise Bringeland Kristin Knutsen Jan-Inge Jenssen Karl-Fridtjof Johansen May Elin Planting Tromsø Bergen Trondheim Trondheim Hammerfest Kreften og jobben Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal ordlegge seg. Noen spørsmål er vanskelige, men likevel viktige. Denne brosjyren er et godt hjelpemiddel både for den som er kreftsyk, pårørende, sjefer og kollegaer. Anbefales på det varmeste! Brosjyren kan bestilles på og telefon: Fylke Navn Sted Telefon Nordland Rogaland Erna Marie johnsen Tore Aasbu Straumsjøen Haugesund CarciNor har som mål å ha to likemenn i hvert fylke. Som dere ser, mangler vi fortsatt likemenn i Sogn og Fjordane. Er det noen som kunne tenke seg å være regionkontakt i disse fylkene, - ta kontakt med redaktøren! 14 15

9 Nytt fra styret Konstituering etter valg på ordinært årsmøte : Karl-Fr. Johansen styreleder Birger Solvang nestleder Lisa Høyem Kristiansen redaktør CarciNor medlemsblad Tone Høiberg Hove ansvarlig for likemenn/regionkontakter Jan-Inge Jenssen webredaktør Odd Kristian Sørli 1. varamann Plan for styrets møter resten av 2007: 6. juni, Oslo august,trondheim 18. september, Gardermoen 5. oktober,trondheim 6. november,trondheim/værnes desember, Bergen Sekretariatsfunksjonen: Avtalen med Organisasjonsservice AS er nå underskrevet. Det vil være noen endringer i praktiske føringer etter overgangen fra kjøp av sekeretariatstjenester til organisasjonsservice ved Andreas Hole. Ny e-post er: Regionmøter i uke 23 I løpet av første uken i juni arrangeres det regionmøter i hele landet: Trondheim, mandag Kristiansand, tirsdag Oslo, onsdag Bergen, torsdag Bodø, fredag Alle møtene er lagt til formiddagen, følg nærmere annonsering på hjemmesiden og invitasjon kommer i postkassen. Styreleder Karl-Fridtjof Johansen deltar på alle møter, og eksterne ressurspersoner hentes inn for å utvide møteinnholdet. Selvsagt blir det satt av tid til sosialt samvær med rom for erfaringsutveksling og samtale! Ta kontakt med likemennene i de aktuelle regionene for informasjon og forslag. Alle ønskes hjertelig velkommen til forsommermøte! CarciNor jobber fremdeles nært med Kreftforeningen, og har som ønske og mål å nå kunne samarbeide mer på sak. Kreftomsorg og pasientrettet arbeid står i fokus. Oppdatert medlemsliste per viser 309 medlemmer. Foreningen er bevilget økonomisk støtte fra Helseforetak Nord kr ,- og Helseforetak Midt Norge 5000,-. Trude Haugland er fra CarciNor sitt stipend- og opplæringsfond tildelt ,- i stipend til støtte for sin pågående doktorgrad Livskvalitet hos pasienter med nevroendokrin kreft. Det er sendt ut nye pasientmapper til regionsykehusene. Pasientmappene inneholder informasjon om foreningen og nye utgaver av CarciNor medlemsblad. For å nå frem til nye pasienter er foreningen avhengig av samarbeidsvillig helsepersonell. Vi håper på velvilje til det beste for pasienter og pårørende med nevroendokrin kreft! Vil du bli medlem i CarciNor? Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening! Kanskje du kjenner noen som må motiveres for å melde seg inn eller du vet om noen som enda ikke vet at vi finnes. Du kan melde deg inn på våre nettsider: eller bruk postadressen vår. Ta gjerne kontakt med oss på telefon. Stoff til neste blad, må leveres redaktøren senest 15. aug. CarciNor Tullinsgate 2, 0166 Oslo Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Ansvarlig redaktør: Karl-Fridtjof Johansen Redaktør: Lisa Høyem Kristiansen Trykk: Aktiv Trykk Design: Gjerholm Design as Båregaver CarciNor får fra tid til annen båregaver. Som regel er det etter ønske fra avdøde eller etterlatte om at man i stedet for blomster ønsker at det skal gis en pengegave til det arbeid som vår forening driver. De midlene som CarciNor mottar på denne måten går uavkortet inn i vårt Stipend og opplæringsfond. På den måten bidrar gavene til forskning og andre studier som øker kunnskapen om vår sykdom, og dermed til bedre utredning og behandling for de som blir berørt av nevroendokrin kreft. Båregaver settes inn følgende kontonummer:

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag.

Deidi er en utrolig stor ressurs for oss, hun er så kunnskapsrik og behagelig å høre på, og som vanlig leverte hun et glitrende foredrag. Regionmøte i Bergen. Kai Saghaug forteller fra sitt opphold i Uppsala på regionmøte i Oslo 6. juni 2007. Regionmøte i Kristiansand. Kl. 19.00 gikk turen tilbake til Gardermoen, og så videre til Bodø. Innflyvningen

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Innlegg fra Lisa; nytt styremedlem. Lederen har ordet. Referat fra styremøtet i Oslo 2006

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Innlegg fra Lisa; nytt styremedlem. Lederen har ordet. Referat fra styremøtet i Oslo 2006 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

innsats Klar til første likemannskurs gjennomført 08-09 12-15 18-19 Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen?

innsats Klar til første likemannskurs gjennomført 08-09 12-15 18-19 Ring oss! Tlf: 02561 Ønsker du å snakke med noen? NR. 2 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Klar til innsats første likemannskurs gjennomført 08-09 12-15 18-19 Få ny energi i sommer Gynkreftforeningen 10 år Robotkirurgi gir færre plager

Detaljer

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 4 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Likemann Pårørende trenger også likemenn. 8-9 Lærer livsmestring Bassengtrening og sosialt fellesskap er bare noen av ingrediensene på

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-9. årgang 2010 Geir Arne flytter grenser: Funksjons hemming er ingen hindring side 4-6 Diktbok til ettertanke s. 8-9 Vurderer erstatningsregler

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer