Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)"

Transkript

1 Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Felles lederkonferanse For første gang arrangerte DNB i samarbeid med Ung baptist, Norske Baptistkvinner og Adelfia felles lederkonferanse mars 2013 på Stavern for hele vårt arbeid. Medarbeiderkonferansen og Ung baptist sin lederkonferanse ble lagt sammen for å legge til rette for et fokus på inspirasjon, ledertrening og fellesskap for pastorer, ledere fra alle nivåer i menighetene og ledere i Barne og Ungdomsarbeidet. Det ble en flott lederkonferanse hvor alle målgruppene var godt representert og deltagerantallet var stort. Helt unge ledere på år til de eldste på over 80 år deltok. Det var god oppslutning fra migrantmenighetene med rundt 30 % av deltakerne og rundt halvparten av ungdommene som deltok var fra migrantmiljøene. Over 200 ledere fra alle sammenhenger i vårt arbeid deltok. Strategier for DNBs nasjonale og internasjonale arbeid Menighetsutvikling Menighetsplanting Barn og Unge Flerkulturelt kirkesamfunn Internasjonal misjon På landsmøtet 2013 ble strategier for DNBs arbeid vedtatt med klare mål om menighetsvekst, nye fellesskap og satsning på trosformidling til barn og unge. Strategiarbeidet startet høsten 2011 og strategiene har blitt behandlet i administrasjonen, hovedstyret, strategigrupper utpekt av hovedstyret og på regionale lederdager både i 2011 og Spenningen blir nå hvordan vi kan løfte i flokk for å virkeliggjøre de visjoner og ambisjoner vi har, både sentralt og i våre menigheter. Martin Luther King dag sammen med Norges Kristne Råd og Holtekilen Folkehøyskole Martin Luther King dagen har siden 2006 vært markert på Holtekilen Folkehøyskole. De siste årene har også DNB deltatt i arrangementet og som noe helt nytt har vi i 2013 fått løftet MLK dagen opp til å bli et økumenisk samarbeid med Norges Kristne Råd. Det var stor enighet om at dette samarbeidet skulle fortsette i Menighetsplanting og dåp i Sierra Leone Fra vår side har vi de siste 4 årene støttet to menighetsplantere i Sierra Leone. De arbeider i tradisjonelt muslimske områder. Skien menighet har gjort en stor dugnadsinnsats, to ødelagte og forfalne kirker er blitt helt nye. Arbeidet, især i det sørligste av de to innsatsområdene har gitt store resultater. åtte nye menigheter er dannet, antall døpte nærmer seg nå 400. Innsatsen er et samarbeid mellom baptistsamfunnet i Sierra Leone, DNB og Ung baptist.

2 Jubileumstur til Burma Turen til Burma for å feire 200-årsjubileum for Myanmar Baptist Convention og samtidig besøke Burma, Chinstaten og baptistmenigheter tilknyttet chinfolket ble en stor begivenhet. Det var også en viktig mulighet for å knytte sterkere bånd til baptistene i Myanmar og bli bedre kjent med deres kultur og egenart. Nye menigheter og nye fellesskap I 2013 ble det tatt opp fire nye menigheter. Vi ønsker alle fire menigheter velkommen i DNB og opplever som spesielt gledelig at det nå er baptistmenighet både i Sandnessjøen og Kvinesdal hvor det ikke tidligere har vært Baptistisk virksomhet. Vi kan også glede oss over å nå nye folkegrupper og bygge nye fellesskap, blant annet Farsi fellesskap av iranere og afghanere i Harstad og Rumensk fellesskap i Stavanger baptistmenighet. Statistikk 2013 føyer seg inn i rekken av år siden begynnelsen av 2000 tallet med kontinuerlig vekst. Ved utgangen av 2013 var 97 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 94. I løpet av 2013 ble følgende menigheter ønsket velkommen: Bykirka Lillehammer Lighthouse International Baptist Church Vest Agder Chin Church Ebenezer Langesund Chin Church Nedleggelse En menighet har blitt lagt ned i året som gikk. Stavanger Vietnamesiske Baptistmenighet ble nedlagt etter seks års virke og medlemmene fra menigheten gikk samtidig inn i Stavanger Baptistmenighet. Vi takker for den tiden de var menighet i Stavanger by og gleder oss over at Stavanger Baptistmenighet med deres flerkulturelle liv omfavner de som har gått inn i menigheten. Statistikk for 2013 viser følgende tall: Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menigheter Dåpshandl Døpte medlemmer Juridiske medlemmer Prioriterte målsettinger: Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Hovedstyret, stab og menigheter har sammen arbeidet for å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Oversikt over stabens arbeid og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Nasjonal misjon Fortsatt vekst og behov for å ta tak i store felles utfordringer 2013 har også vært et år med vekst når vi ser på helheten i vårt arbeid og vi har hatt en ubrutt vekst i ti år. Takknemlighet over dette og til alle de som trofast arbeider i våre menigheter skal løftes høyt når vi ser tilbake på året som gikk.

3 Samtidig er det klare utfordringer som er tydelige i horisonten og som allerede er realiteten i mange av våre menigheter. Mange av våre menigheter mangler den unge generasjonen og unge ledere til å ta over stafettpinnen fra de generasjonene som har stått i spissen for vårt arbeid. Vi har et stort behov for å utruste nye ledere til menighetsarbeid, menighetsplanting og arbeid med Barn og Unge. Vi har i 2013 samlet oss om et mål på fire prosents vekst i årene som kommer og et uttrykt mål om større gudstjenestedeltagelse og trosopplæring i alle menigheter med Barn og Unge. Dette er mål vi kun kan nå ved å løfte sammen som menigheter og sammen med Ung baptist, Norske Baptistkvinner, Adelfia og vår Høyskole for Ledelse og Teologi. Vi er derfor spesielt glad for at samarbeidet rundt Lederkonferansen ble så vellykket i Menighetsutvikling Vi tilbyr flere former for veiledning: Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) DNB har avtale med Høyskolen for Ledelse og Teologi om veiledning av menigheter og pastorer. Ni menigheter har hatt veiledning i løpet av året, mens 15 pastorer er med i gruppeveiledning. Bente Sandtorp og Truls Åkerlund er ansatt i til sammen 50 % stilling for å veilede DNB sine menigheter. Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) DNB har Naturlig menighetsutvikling som et veiledningsverktøy og har hatt NaMu prosesser i fire menigheter. DNB har to aktive NaMu veiledere, Håkon Sigland og Hermod Bakkevoll og i tillegg er Terje Aadne NaMu autorisert veileder. DNB veiledningstjeneste DNBs egen veiledningstjenesten består av Hermod Bakkevoll, Kristin Krunenes, May-Britt Lund og Ingrid Hartveit Svendsen og er først og fremst til hjelp for menigheter i forhold til konfliktløsning. Det har i 2013 ikke vært prosesser som har involvert veiledningstjenesten. Integrasjonstjenesten har også hatt veiledning innebygget i sin tjeneste, og har vært aktivt involvert i en prosess. Vi samler våre veiledningstjenester i et årlig veilederforum som koordineres av generalsekretær og dette ble i 2013 avholdt i mai. Menighetsbesøk DNBs ansatte har i 2013 gjennomført mer enn 75 menighetsbesøk. Alle fra administrasjonen samt medlemmer fra Hovedstyret har vært ute og møtt våre menigheter. Det er viktig å komme ut dit hvor menighetslivet leves og når man gjør det blir man fylt med takknemlighet over alt det gode arbeid som gjøres i våre menigheter. Menighetsplanting Vi deltok i 2013 på Dawn Forum som er et tverrkirkelig menighetsplanternettverk. I forlengelse av Dawn Forum arrangerte DNB Baptistenes menighetsplanternettverk for alle de som er engasjert i eller er potensielle menighetsplantere i vår sammenheng. I alt 20 personer deltok på samlingen med deltagere fra Oslo, Dombås, Oppdal m.m. DNB sendte høsten 2013 de første to team på menighetsplanterkurs gjennom Dawn sine M4 kurs. Det er team fra Balsfjord og Oslo som deltar og kurset vil fortsette i Tre personer har fått utrustning som veiledere for menighetsplantere gjennom DAWN. Videre har vi arbeidet med å etablere et nettverk for menighetsplanting og plantere i DNB. Vi har utarbeidet prosedyrer for at plantingsprosjekt offisielt kan tilknyttes kirkesamfunnet vårt gjennom søknad til hovedstyret. Dette vil bidra til å øke tilknytningen i plantingen, samt synliggjøre det som skjer på en bedre måte i kirkesamfunnet vårt.

4 Flerkulturelt arbeid Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. Arbeidet og tilretteleggingen har vist seg å gi gode resultater gjennom stadig vekst for kirkesamfunnet vårt. Noen hovedpunkt fra 2013: Våre integrasjonsmedarbeidere har besøkt rundt 40 av våre flerkulturelle menigheter, migrantmenigheter og fellesskap i Norge, i tillegg til møter med ledere og menighetsråd i menigheter. DNB har bidratt i prosesser rundt etablering av tre nye migrantmenigheter i 2013, to chinspråklige og en engelsk/franskspråklig med hovedvekt av afrikanere fra en rekke land i vest Afrika. Integrasjonsmedarbeiderne hadde i 2013 kontakt med ytterligere tre fellesskap/menigheter som ønsket å bli kjent med oss med tanke på en eventuell tilknytning til Det Norske Baptistsamfunn. Nye grupper Vi er glade for at nye personer og grupper av innvandrere uten baptistisk bakgrunn fra hjemlandene sine finner sin plass både i de norskledede menighetene og i migrantmenighetene. Flere med muslimsk bakgrunn er blitt frelst og lagt til våre menigheter og fellesskap de siste årene, og vi gleder oss over et sterkere misjonalt perspektiv på arbeidet. Vi fulgte blant annet opp farsifellesskapet i Harstad hvor samtlige har bakgrunn som muslimer, men nå er på vei til å bli kristne eller har tatt imot Jesus. Dåp Vi er også glade for å se at mange unge lar seg døpe i migranmenighetene. Vi fikk blant annet være med på dåp av to ungdom i et fjellvann på Hovden denne sommeren hvor over 90 karenere hadde funnet veien for å overvære begivenheten. Lederseminarer Tre lederseminarer er blitt avholdt for chin- og karenledere. Ca 60 chinledere og 30 karenledere deltok på samlingene hvor det ble satt fokus på andre generasjon, diasporaprosjektene, baptisthistorie og åndelig lederskap i tillegg til å bygge fellesskap og relasjoner. To av kursene ble avhold i forbindelse med hovedstyremøter med felles andaktsstund og måltidsfellesskap, det tredje ble holdt på Moi hvor hele fire personer fra staben bidro i programmet. Tverrkirkelig samarbeid i Norge DNB har i 2013 samarbeid med DAWN (Dicipling a Whole Nation), Flerkulturelt kirkelig nettverk og KIA Øst (Kristent Interkulturelt Arbeid) arbeidet videre med en landsdekkende migrantmenighetsundersøkelse. Resultatene ble lagt fram på DAWN forum i januar 2013 og vi har arbeidet videre med renvasking av data for hjemmesiden migrantmenigheter.no Siden er tenkt som et verktøy hvor både migranter som kommer til Norge og andre interesserte kan søke etter fellesskap og menigheter på ulike språk over hele landet. DNB er medarrangør i fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne som ble gjennomført i en rekke byer høsten Baptistsamfunnet var synlig ved ledelsen av møtet i Stavanger som samlet rundt 400 personer fra en rekke kirkesamfunn. Integrasjonsleder har sittet i styret for DAWN og KIA Norge, samt i styringsgruppa til Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd. Vi har bidratt med integrajonsperspektiv i styrearbeidet, samt hatt seminar om migrantmenigheter i Nettverkssamling for menighetsledere i regi av KIA Rogaland. Integrasjonsleder bidro også med et innlegg under LINK konferansen i regi av NORME, et arrangement som samler bredden av kristen ledere i Norge. Europeisk samarbeid og annet Integrasjonsmedarbeiderne var begge til stede på misjonskonferansen for European Baptist Federation hvor temaet i år var migrantmenigheter. Integrasjonsleder bidro med et seminar om DNBs erfaringer på feltet.

5 DNB bidro også i 2013 med tilrettelegging av pastorale tjenester gjennom Kaw Khu Lynn for karenfolk i Nederland etter avtale med baptistsamfunnet der. Denne ordningen ble avsluttet sommeren 2013 etter tre års samarbeid. Integrasjonspastoren er med i styret for Global Chin Christian Fellowship og ble sommeren 2013 valgt som leder i Norway Chin Christian Federation. Vi hadde i 2013 møter med Utlendingsdirektoratet om diasporaprosjekter, samt med KrFs stortingsrepresentant Geir Toskedal om asylpolitikk. BLINK For andre gang ble sommerstevnet, BLINK, lagt til Stavern folkehøgskole Fredtun. Etter den gode mottagelsen dette konseptet fikk etter første år hadde en kalkulert med en høyere oppslutning andre året. Det slo dessverre ikke til, og oppslutningen ble omtrent som året før. Det var drøyt 500 påmeldte. I forhold til første året var det flere tenåringer, men færre barnefamilier som deltok i Flere hundre var i tillegg innom stevnet en eller flere dager i løpet av uka. Stevnedagene startet også dette året med landsmøte, der det var 149 delegater fra 54 menigheter. Rundt 50 innvandrere deltok. Medlemmer fra Oslo Karen Baptistmenighet solgte karensk mat to av kveldene og en chin fra Lillehammer bidro med flott sang i teltet en av kveldene. Ellers var fokuset på sommerfesten mer rettet mot barnefamilier og det er også vanskelig å konkurrere med migrantmenighetene/organisasjonenes egne stevner i løpet av sommeren. Både evalueringen og mange hyggelige tilbakemeldinger i løpet av stevnedagene og etterpå viser at også i 2013 var høydepunktene Alle sammen samlingen hver formiddag, der alle generasjoner møttes, den gode tilretteleggingen for barn og ungdom, og fokuset på at familiene skulle ha det bra sammen. Det var tid til å senke skuldrene i ferietiden, mulighet til å møte igjen gamle venner og stifte nye bekjentskap, og til å være med på inspirerende møter. Ordningen med sommerstevne på fast stevnested fortsetter til 2015, med evaluering høsten Regionale lederdager Regionale lederdager er nå etablert som en av våre viktige fellesarenaer som kirkesamfunn, som et møtepunkt mellom menighetene regionalt og DNB, Ung baptist og Norske Baptistkvinner. Det ble i 2013 gjennomført åtte samlinger med til sammen ca 140 deltagere pluss representanter fra administrasjonen, hovedstyre, Ung baptist og Norske Baptistkvinner. Temaet for årets samlinger var i tillegg til felles erfaringsutveksling særlig rettet mot menighetsplanting og Levende tro. De regionale ledermøtene ble også gode møteplasser for vår migrantledere fra ulike menigheter. På Vestlandet var i overkant av halvparten av deltagerne fra migrantmenighetene og i stor-oslo var representanter fra migrantmenighetene i klart flertall og vi hadde et mangfoldig møte med deltakere fra nær sagt hele verden. Internasjonal misjon Kongo Samarbeidet med CBCN (Baptistsamfunnet i Det Nordlige Kongo) har i løpet av 2013 vært preget av en god del omstillinger og omprioriteringer. CBCNs planer for legger større vekt på evangelisering og menighetsbyggende arbeid. I 2012 ble vår støtte til dette arbeidet økt, og vi vil fortsatt vurdere økt støtte til dette. I samtaler med CBCNs ledelse har vi innledningsvis drøftet det økonomiske avhengighetsforhold som er etablert, og som vi fra vår side har bidratt til. Spørsmålet om videre samarbeid mellom CBCN, DNB og Digni om støtte til bistandsprosjekter har vært videreført i Representanter for Digni besøkte CBCN i april. Et slikt besøk innebærer full gjennomgang av prosjekter, rutiner og regnskap. Konklusjonene etter besøket er positive. Det gav Digni et førstehånds inntrykk av

6 samfunnsforhold og kirkens arbeid. Besøket har bl. a resultert i en anbefaling om å søke om et kompetansehevingsprosjekt for CBCN. Det arbeides med å søke om et slikt tiltak. I 2013 mottok vi støtte til kun ett prosjekt, et kombinert prosjekt som inkluderer sparegrupper for kvinner, sivile rettigheter og alfabetisering. I 2013 ble to nye prosjekter godkjent: støtte til å bygge opp et bibliotek på lærerskolen i Buta (prosjekt periode ). Det er videre innvilget støtte til CBCN skoleprogram, støtte er innvilget for fem år. Helsearbeid står sentralt i CBCNs arbeid. Det er omfattende, og er en viktig faktor i helsearbeidet i hele regionen. Gaver til helsearbeid i 2013 har vært god. Det har gjort oss i stand til å overføre penger til medisiner, og til å fullføre arbeidet med en ny fødestue i Likati. Hospitalet i Monga har nå en dyktig og dynamisk leder. Antallet konsultasjoner har økt betraktelig. Simonette og Alf Håland har, på dugnadsbasis, gjort en stor innsats i løpet av Det samme gjelder Harald Edvardsen. Innsatsen har bland annet resultert i sikker og god vannforsyning til sykehuset. Vår støtte til samarbeidskirken i Kongo har i løpet av 2013 vært preget av en viss omfordeling av midler. Det har vært et større fokus på det rent evangeliske arbeidet. Støtte til innkjøp av Bibler, utstyr til å drive utadrettet evangelisering, litteratur til elever ved pastorskolen i Buta. Det bistandsmessige arbeidet har i løpet av året budt på til dels store utfordringer. Vi har arbeidet for å få tilsagn på tre prosjekter fram til og med Kun ett av disse er så langt godkjent. Tilgang på offentlige midler krever en større grad av oppfølging og kompetanse enn tidligere. CBCN driver et omfattende helsearbeid, og støtten fra NORAD er falt bort. Desto gledeligere er det at gaver til dette formålet har vært god. Det har satt oss i stand til å overføre ca USD til medisiner. Fra Kirkens Nødhjelp og fra Ålgård menighet har vi mottatt betydelige beløp øremerket helsearbeid. I Likati er det satt opp en ny fødestue, med støtte fra Sykepleiernes misjonsring. Det har i løpet av året vært tre tjenestereiser til Bas- Uele. I løpet av våren 2013 vil representanter for Digni reise til Buta. Dette besøket vil få stor betydning for videre muligheter for NORAD støtte til bistandsarbeid i Bas-Uele. Det er en viss framgang å spore i Bas-Uele. Det største forskjellen er arbeidet med å reparere veien fra Kisangani og nordover. Det gir lavere priser på en rekke varer. Kongo opplever, på nytt, en økonomisk nedgangstid. Det offentlige er, nok en gang, ikke i stand til å betale lønninger til de ansatte, (og de er det mange av). Inntrykket, etter samtaler og besøk i løpet av 2013, er at man ikke merker større grad av optimisme enn tidligere, dessverre. Thailand Familien Hadland kom hjem til Norge i 2011, etter å ha nedlagt et grunnleggende arbeid i samarbeid med Lahu Baptist Convention (LBC). Øyvind Hadland har vært ansatt i deltidsstilling for å ivareta kontakt med Thailand og menigheter/enkelpersoner som støtter arbeidet i Thailand og avsluttet sitt arbeid 1. august. Øyvind Hadlands informasjonsarbeid overfor menigheter og givere har vært viktig for å kunne videreføre våre forpliktelser til arbeidet i Thailand. Vi er midt i en samarbeidsavtale med fram til og med 2015 og vårt bidrag vil fortsatt være økonomisk støtte til menighetsplanting og evangelister. Sierra Leone DNB har en samarbeidsavtale med baptistsamfunnet i Sierra Leone. Avtalen løper fram til og med 2015 og gjelder støtte til to menighetsplantere. Det dreier seg om arbeid langt utenfor allfarvei, i områder som er sterkt muslimsk dominert. Det gis støtte til to menighetsplantere, støtten kanaliseres gjennom EBM. Fra Ung baptist fikk vi også i 2013 en stor gave, innsamlet på Vegårdshei. Pengene ble brukt til innkjøp av sykler til menighetslederne og bibler. Arbeidet i den nordligste delen av landet møter større utfordringer enn innsatsen lenger sør. I dette området Tonko Limba- er det nå åtte menigheter. Hver søndag samles ca 800 personer til gudstjenester i disse menighetene, hovedsakelig ungdom, alle med muslimsk bakgrunn. Antall døpte nærmer seg 400. Menigheten i Skien gjorde i løpet av høsten 2013 en imponerende dugnadsinnsats. To gamle kirker ble, i godt samarbeid med lokale krefter, fullstendig restaurert.

7 Diasporabistand Asia Integrasjonsmedarbeiderne har også i 2013 jobbet for diasporaengasjement i vårt internasjonale arbeid. Karen diasporakomite har fungert og førte til at vi i 2013 utarbeidet en søknad om nytt prosjekt i Kyar inne i Karenstaten i Burma i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Dessverre fikk vi avslag på søknaden fra Digni. Vi har også fulgt opp et chinprosjekt i Malaysia på vegne av de norske baptistkvinnene. Fokuset er å støtte frivillige lærere som underviser flyktningbarn på uoffisielle skoler mens de venter på bosetting i et tredje land var siste året i dette treårige prosjektet. India I Mizoramprovinsen har NORAD bevilget støtte til et mikrokredittprogram for kvinner hovedsakelig Chin flyktninger. Vi har hatt stor, og nødvendig hjelp av Asian Pacific Baptist Aid (APBAid) når det gjelder oppfølging av dette prosjektet da Mette Marie Hebnes og Arild Harvik begge er nektet visum til India. De møtte imidlertid stab, partner og APBAid s representanter i kathmandu, Nepal i forlengelse av en regional samling i Digni regi i mars Vi har søkt tre års forlengelse fra for å bidra til bærekraft i prosjektet blir regnet som et interimår der hovedfokus er å styrke prosjektet internt etter en rask vekst de første tre årene. Søknaden ble innvldet, men videre støtte er stillet i bero. En ekstern evaluering vil bli vurdert av NORAD, og gjennomføring av opprinnelige planer avhenger av NORADs beslutning. Burma Gjennom store deler av 2013 har det vært ført samtaler med Karen Baptists in Norway og Kirkens Nødhjelp om muligheten for et bistandsprosjekt der Karenmiljøet i Norge kan være en aktiv deltaker. Et forprosjekt har vært gjennomført, med NORAD støtte. Det arbeides med et prosjektopplegg i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og det Karenske Baptistsamfunnet i Yangon om et prosjektopplegg. Planen er å fremme søknad for perioden En viktig forutsetning for prosjektet er medvirkning fra Karenmiljøet i Norge, muligheten for reglemessige besøk, være med som beslutningstakere, være en forbindelseslinje til hjemlandet. Administrasjonen I 2013 har administrasjonen Stabekk utført 5,95 årsverk i første halvår og deretter 5,50 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær, med hovedansvar for nasjonal misjon og tilrettelegging av saker til hovedstyret, samt at han har utført administrative oppgaver og vært daglig leder for staben. Roger Dahl er informasjonsleder og har i 2013 i tillegg hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. For Blink 2013 var Roger stevnekoordinator og har fortsatt den rollen i planleggingen og gjennomføringen av Blink Håkon Sigland har i 2013 som økonomileder hatt ansvar for DNBs hovedregnskap og har i tillegg hatt ansvar for saker knyttet til Faste Fonds og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings- og registreringsrutiner. Han har også hatt økonomisk ansvar for Blink Han har i tillegg representert DNB i Board of Trust for International Baptist Theogical Seminary i European Baptist Federation. Arild Harvik har i hele 2013 hatt en 80 % stilling som misjonsleder med ansvar for kontakt og rutiner knyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret, delansvar for DNBs hovedregnskap samt utført løpende administrative oppgaver. Han har i tillegg representert DNB som president for European Baptist Mission. Mette Marie Hebnes har som integrasjonsleder vært ansvarlig for flerkulturelt arbeid og også vært ansvarlig for bistandsprosjekter i India, Malaysia og forprosjekt i Karenstaten i Burma. Hun har i hele perioden hatt en 80 % stilling.

8 Peter Ngaidam er integrasjonspastor og har arbeidet med flerkulturelt arbeid med særlig fokus på Burma, også i forhold til planlegging av prosjekter i Burma og turen til Burma høsten Øyvind Hadland har etter hjemkomst fra Thailand hatt ansvar for å følge opp misjonsarbeidet i Thailand og informasjonsarbeidet om Thailand i Norge. Han har hatt en 35 % stilling første halvår 2013 og avsluttet sin stilling 1. august. Vi er stor takk skyldig til Øyvind og Phethsamai for det store arbeid de gjorde i Thailand og etter at de kom hjem til Norge. Avslutningen på deres tjeneste ble markert på Blink i Stavern. Administrative tjenester til menighetene En viktig del av administrasjonens oppgave er å tjene menighetene med administrative støttefunksjoner; Rapportering av menighetslister til fylkesmannen, søknader om merverdikompensasjon, betjening av OTP ordning og medlemsregister er blant de mange tjenestene administrasjonen utfører for menighetene. Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Kristelig Studieforbund (K-stud). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. Det er i 2013 registrert 2478 studietimer fordelt på 87 kurs, som har hatt 827 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på kroner til menighetene. Det er 27 menigheter og arbeidsgrener som har benyttet ordningen. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er sang- og musikkopplæring, ulike typer kristendomsopplæring, lederopplæring og helse- og omsorgsfag. Kravet for å få støtte har vært at det helst er fem deltakere. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer. All kontakt mellom menighetene og studieforbundet går nå direkte, etter at en tidligere hadde ordning med egen studieinstruktør. Internasjonale kontakter BWA, EBF og EBM DNB er medlem av, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Alliance (BWA) og European Baptist Federation (EBF). DNB har i 2013 vært representert i begge ved at Jan Sæthre sitter i BWAs eksekutivkomité samt er kasserer for EBF, og Håkon Sigland sitter i styret for International Baptist Theological Seminary (IBTS) i Praha. Samarbeidet med European Baptist Mission (EBM) er fortsatt omfattende. Arild Harvik har vært president hele 2013 og EBM arrangerte sitt årsmøte i Skien Baptistmenighet første helg i mai. Nasjonale Baptistsamfunn Vi forsøker å styrke samarbeidet særlig med nordeuropeiske baptister ved gjensidige besøk av administrasjonsansatte, delta på møtepunkter som Nordisk Generalsekretærmøte, konferanser og årsmøter. I 2013 har også generalsekretærene for de nordiske og baltiske landene startet planleggingen av en lederkonferanse for unge ledere i Latvia og Terje Aadne leder dette arbeidet. I mai 2013 hadde vi besøk av administrasjonen for de danske baptister, noe som resulterte i en interessant og lærerik erfaringsutveksling på ulike områder. Internasjonale Baptistgjester Det er uttalt målsetning at vi ønsker å invitere representanter fra internasjonal baptisme til våre fellessamlinger. I 2013 var derfor John van Dinther fra New Life Church, en menighet fra Evangeliska Frykyrkan i Sverige taler på Blink. Ekumeniske kontakter Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Digni, Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Familie & Medier, Norme, Kristelig Studieforbund, Dawn og KIA.

9 Terje Aadne har hele året vært nestleder i Norges Kristne Råd, Håkon Sigland har vært styreleder for Global Info og Mette Marie Bommen har vært leder/medlem av styringsgruppa for flerkulturelt nettverk. Mette Marie Bommen har vært styremedlem i KIA og Dawn, og Peter Ngaidam har vært medlem av fakkeltogkomiteen. Roger Dahl gikk ut av styrene til Familie & Medier, Barnevakten, Kristelig Studieforbund og Kirkens Nødhjelps styringsgruppe for fasteaksjonen i Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. Både for å bidra til å gjøre baptismen bedre kjent i samfunnet og for å knytte baptister landet over tettere sammen. I 2013 har vi informert gjennom følgende kanaler: Magasinet Baptist.no som distribueres kostnadsfritt til ca 2700 mottakere og i pakker til en del menigheter. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finansieringen av bladet. Utsendingen for 2013 ga en respons på kr fra 490 givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets baptister, en prioriterer derfor å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetsakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I 2013 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og til intranettet. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2013 ble det lagt ut 119 nyhetssaker. Inkludert i nettstedet er også eget intranett og sider for sommerstevnet Blink. Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut 17 ganger med 116 saker. Nyhetsbrevet har snaut 900 mottagere. Rundskriv Det ble sendt ut to rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er linket tett opp mot intranettet, der det i tillegg er publisert en del informasjon overfor menighetene. Baptistsamfunnets årbok ble også i 2013 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet. Medierådet har i 2013 fullført arbeidet med revisjon av informasjons- og mediestrategien, inkludert å legge planer for krisehåndtering, fullført utredningen om demokratiets plass innen Det Norske Baptistsamfunn og begynt implementering av disse i kirkesamfunnet. Medierådet er rådgivende for hovedstyret og staben. Omorganisering Baptistenes Høyskoleråd (BHR) På landsmøtet 2013 ble BHR etablert for å ivareta Baptistsamfunnets aktive eierskap og representasjon i Høyskolen for Ledelse og teologi, som vi eier i fellesskap med pinsebevegelsen. Utrustning og rekruttering av nye ledere og tilbud til de som ønsker videre kompetanse i menighetsledelse og teologi blir viktig i årene som kommer og vi har en høyskole som er til for å utdanne og utruste våre ledere. Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) Etter en langvarig prosess over mange år ble landsmøtet i 2013 tidspunktet hvor BTS ble omgjort fra å være styre for vårt teologiske seminar til å bli omdannet til eiendomsselskap for Det Norske Baptistsamfunns eiendommer på Holtekilen.

10 DNBs ledelse Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2013 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Gunnar Krunenes (Stavanger / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). Hovedstyret (HS) har etter valget på landsmøtet 2013 bestått av følgende medlemmer: Per Øvergaard (Oslo 1. /leder), Øystein Lode (Sortland / nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Jon Vestøl (Kragerø), Inga Marie Tolås (Haugesund), Kuwah Paw Htoeleh (Lillehammer), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Halvor Krunenes (Stavanger). HS har hatt seks møter i løpet av 2013 og behandlet 72 saker. Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har før landsmøte bestått av: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Hege Norøm. Etter landsmøtet har AU konstituert seg med Per Øvergaard, nestleder Øystein Lode og Inga Tolås. Økonomi DNB har hatt stort fokus på kostnadsreduksjoner i løpet av året. Dette arbeidet vil fortsette også i Nytt av året er at regnskapet presenteres som et såkalt aktivitetsregnskap. Dette gjør at menighetene i større grad kan se hvordan våre fellesmidler er brukt. Rapporteringsformen er pålagt oss som medlemmer av Innsamlingskontrollen, men vi anser dette for å være en god og oversiktlig rapporteringsform. Regnskapet viser et aktivitetsresultat på kr Dette kommer i hovedsak av salg av predikanthytta på Mysusæter, samt en øremerket arv. Disse midlene er avsatt til fond. Det er avsatt til et mulig tilbakebetalingskrav fra NORAD pga uregelmessigheter avdekket i et prosjekt. I tillegg er det avsatt til mulige tap på kundefordringer. Etter avsetninger til fond og andre årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet oppgjort med et underskudd på kr Framtidige prioriteringer og utfordringer Med vedtaket på landsmøtet 2013 har Baptistsamfunnet satt seg høye mål for perioden Både nasjonalt og internasjonalt samler vi oss om å være et misjonalt folk og en misjonal bevegelse. Våre prioriteringer i årene fremover blir derfor å gjøre målrettede tiltak som utruster oss til å være levende menigheter. Vi har utfordret hverandre på et mål om fire prosent vekst i våre menigheter, økt gudstjenestebesøk og om tre nye menighetsplantinger hvert år. Vi har også et mål om trosopplæringsplan i alle menigheter med barn og unge i denne perioden. Menighetsutvikling DNB gir i 2014 et nytt tilbud innen menighetsutvikling for å kunne gi bedre veiledning til flere menigheter med større muligheter for erfaringsdeling menighetene seg i mellom. Menighetsplanting Menighetsplanting er fortsatt et viktig vekstpotensiale og vi ønsker sammen med resten av kirkenorge å være en bevegelse for å nå alle lokalsamfunn med evangeliet og med hans nærvær. Det kan kun skje ved at nye fellesskap startes. Barn og unge I alle kirkesamfunn er det en realitet at vi har mistet flere generasjoner med barn og unge fra de fleste av våre menigheter. Vi satser nå målrettet sammen med Ung baptist gjennom Levende tro veiledere for å fostre tro i hjem og kirke mellom alle generasjoner, men med særlig fokus på barn og unge.

11 Flerkulturelt arbeid Integrasjonsarbeidet har vært kilden til vekst i DNB de siste årene og vi ser fremdeles at det er viktig å satse målrettet i forhold til våre nye landsmenn. Særlig vil et fokus på 2. generasjons innvandrere være viktig i årene fremover. Samarbeidet med ung baptist er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet. Bønn Bønn er en åndelig grunnvoll i alt evangelisk arbeid og vi vil arbeide for at vårt bønnenettverk skal bli en viktig faktor i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Internasjonal misjon Også internasjonalt vil strategiarbeidet være med til å løfte opp vår satsning på internasjonal misjon, både for å skape fortsatt engasjement og for å målbære den fordring som misjonsbefalingen gir oss som kirkesamfunn og menigheter. Lederutvikling Alle vår menigheter, alle våre strategiske planer og visjoner har dette til felles; vi trenger nye, flere og unge ledere til å føre videre det gode arbeidet som har vært gjort og for å starte det nybrottsarbeidet som vi ønsker å stå i. Lederutvikling gjennom HLT, samt vårt nye samarbeidsprosjekt med Ung baptist Ungt lederskap vil være viktige satsningsområder i årene som kommer. Rekruttering av nye leder vil være essensielt for å nå våre mål om vekst. Takknemlighet Vi ser tilbake på 2013 med stor takknemlighet til Gud og med stor takk til alle som gjennom våre menigheter, arbeidsgrener, administrasjon og hovedstyre har bidratt til å bringe evangeliet om Jesus Kristus videre gjennom vårt felles arbeid. For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard styreleder Anton Sinnathamby Halvor Krunenes Thang Hlun Jon Vestøl Svanhild Gaasvær Inga Marie Tolås kuwah Paw Htoeleh Øystein Lode Terje Aadne generalsekretær

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011

Detaljer

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 7/2010 LM Det Norske Baptistsamfunn: Årsrapport for 2009 Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Året 2009 har gitt oss

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i

Detaljer

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over at

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over å

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker

Detaljer

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Årsrapport 2015 Baptistkvinnene i Norge. På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Misjon er fortsatt

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016

Sak 9c/2015 LM Det Norske Baptistsamfunn budsjett 2015 og 2016 Generell Nordisk/Baltisk 11 Internasjonal Misjon 12 Kongo 14 Thailand 16 samarbeid Inntekter - - - 846 1 000 1 000 1 449 900 900 284 160 160 - - - 114 140 140 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 960 1 140

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no.

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no. Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 18, 03-04.10.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 18, 03-04.10.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 18, 2011-2014, 03-04.10. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund,

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN AKTIVITETSREGNSKAP Note 2013 2012 ANSKAFFEDE MIDLER TILSKUDD Offentlige tilskudd 2 6 115 657 6 344 437 Tilskudd fra andre 133 000 148 000 Sum 6 248 657 6 492 437 Innsamlede midler,

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa

Handlingsplanen ) Misjon i Norge og Europa Handlingsplan 2013 Handlingsplanen 2013 Under alle punktene ligger en stor usynlig pott som heter oppfølging av running business og som ikke nevnes spesifikt her. For norgesarbeidet kan dette gjelde det

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer