DI 620 DI 620 A DI 630 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DI 620 DI 620 A DI 630 A"

Transkript

1 DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin Installering og bruk Opvaskemaskine Installation og anvendelse Diskmaskin Installation och användning Astianpesukone Asennus ja käyttö

2 DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin... 1 Instruksjoner for installering og bruk Opvaskemaskine Installations- og brugsanvisning Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Astianpesukone Asennus- ja käyttöohje

3 Sikkerhet er en god vane å komme inn i MERKNAD Les bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon om sikker og riktig installering, bruk og vedlikehold av maskinen. Denne maskinen samsvarer med følgende EU-direktiver: - 73/23/EEC (lavspenning) med tillegg og endringer - 89/336/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet) med tillegg og endringer. - 97/17/EEC (merking) 1. Kvitt deg med emballasjen på en forsvarlig måte. 2. Når du har fjernet emballasjen, må du forsikre deg om at maskinen ikke er skadet. Hvis du er usikker, bør du kontakte kvalifisert personale. 3. Oppvaskmaskinen skal bare brukes av voksne til vasking av spise- og kokeutstyr. 4. Grunnleggende regler for bruk av maskinen: - Berør aldri oppvaskmaskinen når du har bare føtter, eller med våte hender eller føtter. - Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger og kontakter med plass til flere støpsler. - Under installering er det viktig at strømledningen ikke bøyes eller klemmes utover det som er forsvarlig med tanke på sikkerheten. - Hvis maskinen ikke fungerer slik den skal eller det skal utføres vedlikehold, må du kople den fra strømnettet. 5. Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn, som også må holdes unna oppvaskmaskinen når den er åpen. 6. Denne maskinen kan ikke installeres utendørs, selv ikke under tak. Det er også svært farlig å utsette den for regn og andre værforhold. 7. Ikke berør varmeelementet under eller etter et vaskeprogram. 8. Ikke len deg på eller sitt på døren når den er åpen. Det kan føre til at oppvaskmaskinen velter. 9. Hvis maskinen ikke fungerer slik den skal, må du slå av vanntilførselen til maskinen og dra ut støpselet fra stikkontakten. Se deretter under avsnittet "Feilsøking". Hvis du ikke klarer å løse problemet, må du kontakte et serviceverksted. 10. Maskiner som ikke lenger er i bruk, må settes ut av drift. Kutt over strømledningen og fjern dørlåsen. For å ivareta YTEEVNEN og SIKKERHETEN til denne maskinen, anbefaler vi følgende: Benytt bare serviceverksted som produsenten har godkjent. Bruk alltid originale reservedeler. Oversikt (betjeningspanel) AV/PÅ-knapp AV/PÅ-lampe Indikatorlamper for vaskeprogrammer Knapp for valg av vaskeprogram 1 NO

4 Oversikt (innvendig) Overkurv Øvre spylearm Nedre spylearm Lokk på saltbeholder Regulator for kurvhøyde Underkurv Vaskefilter Beholder for vaske- og glansmiddel Tekniske data Bredde: cm. 59,5 Dybde cm. 57 Høyde: cm. 82 Kapasitet 12 standard kuverter Vanntrykk 4,3 psi psi (30 KPa 1MPa )(0,3 10 bar) Spenning Se typeskiltet Total adsorpsjonsevne Se typeskiltet Sikring Se typeskiltet NO 2

5 Salt... Salt Hvor hardt vannet er, varierer fra sted til sted. Hvis vannet som brukes i oppvaskmaskinen er hardt, setter det seg avleiringer på oppvasken. Maskinen er utstyrt med en avkalker som benytter et spesielt salt som fjerner kalk og mineraler fra vannet. Påfylling av salt i avkalkeren Bruk alltid salt som er beregnet for bruk i oppvaskmaskiner. Saltbeholderen er plassert under underkurven og bør fylles på følgende måte: 1. Fjern underkurven og skru av og fjern lokket på saltbeholderen. 2. Hvis du fyller på beholderen for første gang, fyller du den med vann. 3. Plasser enden av trakten (følger med) i hullet og fyll på rundt 2 kg salt. Det er normalt at det kommer litt vann ut av saltbeholderen. 4. Skru lokket forsiktig på plass. Saltbeholderen bør fylles på etter at rundt 30 vaskeprogrammer er kjørt. Regulere saltforbruket Oppvaskmaskinen er laget slik at det er mulig å regulere saltforbruket på grunnlag av hvor hardt vannet er. Saltforbruket kan dermed optimeres og tilpasses slik at det holdes på et minimum. Det lokale vannverket kan fortelle deg hvor hardt vannet er der du bor. Slik regulerer du saltforbruket: 1) Skru av lokket på saltbeholderen. 2) På beholderen er det en ring med en pil (se figuren på siden). Hvis nødvendig, kan du rotere ringen mot klokken fra innstillingen "_" til "+", basert på hardheten til vannet som brukes. Det anbefales at justeringen utføres i samsvar med følgende tabell: Engelsk hardhetsgrad Vannhardhet fh mmol/l Velgerposisjon Saltforbruk (gram/- progr.) Autonomi (programm er\2-kg) ,7 / 0 / ,8-4,4 "-" ,5-8,9 MED >71 > 89 > 8,9 "+" For å unngå rustdannelse bør saltet fylles på rett før du skal starte et vaskeprogram. 3 NO

6 Vaske- og glansmiddel... Vaskemiddel Det må brukes vaskemiddel som er beregnet for oppvaskmaskiner. Beholderen må fylles på før hvert vaskeprogram i henhold til instruksjonene i "Oversikt over vaskeprogrammer". Beholderen for vaskepulver er plassert på det innvendige panelet i døren. Fylle på vaskemiddel Åpne lokk "A" ved å trykke på knapp "B". Fyll på vaskemiddel opp til kanten på beholderne "C" og "D". Når du har fylt på vaskemiddel, setter du på lokket igjen og trykker det ned til du hører et klikk. Vaskemiddel til oppvaskmaskiner fås nå i tablettform. Hvis du bruker slike, legger du en tablett i beholder "D" og setter på plass lokket igjen. Glansmiddel Dette produktet gjør oppvasken blank og fin og forbedrer tørkingen. Glansmiddelbeholderen er plassert på innsiden av døren. Du bør fylle den når indikatoren "D" viser at beholderen er tom. (Hvis oppvaskmaskinen din er utstyrt med en "lite glansmiddel"-indikator, fyller du opp beholderen når indikatorlampen blinker eller lyser.) Fylle på glansmiddel Åpne beholderen ved å vri lokket "C" mot klokken, og fyll så på glansmiddel. Pass på at du ikke fyller på for mye. Du kan selv bestemme hvor mye glansmiddel som skal brukes for hvert vaskeprogram, ved å justere doseregulatoren "F" med en skrutrekker. Regulatoren er plassert under lokket "C". Det finnes 6 forskjellige innstillinger. Normal doseinnstilling er 4. Merk: Fjern overflødig vaskemiddel på kantene av beholderen, slik at det blir enklere å lukke lokket. Viktig: Riktig dosering av glansmiddel forbedrer tørkefunksjonen. Hvis det fortsatt er vanndråper på oppvasken eller den blir flekket, bør doseregulatoren settes til en høyere innstilling. Hvis oppvasken har hvite render, bør doseregulatoren settes til en lavere innstilling. Advarsel Oppvasktabletter med tre funksjoner i en fås nå på markedet. De kombinerer vaskemiddel, salt og skyllemiddel. Hvis du bor på et sted med hardt eller svært hardt vann, anbefaler vi likevel at du fyller ekstra salt i saltbeholderen, for å unngå hvite render på oppvasken eller inne i maskinen. Hvis du bruker et slikt tre-i-ett-produkt, trenger du ikke å fylle glansmiddel i glansmiddelbeholderen. Hvis du vil ha helt tørr oppvask, kan du fylle på glansmiddel så sant doseregulatoren står på 2. Det er uansett viktig at du leser produsentens instruksjoner på pakken. NO 4

7 Fylle oppvask i maskinen Før du plasserer oppvasken i oppvaskmaskinen, må du fjerne større matpartikler for å unngå at filteret tettes igjen slik at du får et dårlig vaskeresultat. Hvis gryter og kasseroller har innkokt mat som er svært vanskelig å fjerne, anbefaler vi at de ligger en stund i vann før de vaskes. Da unngår du å måtte kjøre dem flere runder i oppvaskmaskinen. Dra ut kurvene slik at det blir lettere å legge inn oppvasken. forhjulene også sitter på plass. Lukk klaffene slik at kurven låses på plass (se fig. F). Underkurv Overkurv Slik bruker du underkurven Vi anbefaler at du legger de gjenstandene som er vanskeligst å vaske, i underkurven: kjeler, kasseroller, lokk, serveringsfat og boller, som vist på figuren til høyre. Serveringsfat og lokk bør legges på sidene av kurven, slik at de ikke kommer i veien for rotasjonen til øvre spylearm. - Kjeler, serveringsboller osv. må alltid plasseres opp ned. - Dype kjeler bør stå på skrå, slik at vannet får renne ut. - Denne kurven er utstyrt med to uttakbare rister: Sett en og en bestikkdel inn i burene om gangen. Kniver og utstyr med skarpe blad eller tupper bør plasseres med den skarpe enden ned. Plasser alle bestikkdeler slik at de ikke berører hverandre. Hvis kurven har bur på sidene, bør skjeene legges inn enkeltvis i de avsatte plassene (se fig. A-B). -Spesielt lange redskaper bør plasseres horisontalt på forsiden av overkurven. Slik bruker du overkurven Overkurven er beregnet på finere og lettere oppvask, for eksempel glass, kaffe- og tekopper og skåler og også tallerkener, små boller og grunne kasseroller (så sant de ikke er altfor skitne). - Plasser oppvasken slik at ikke vannstrålen kan flytte noe av den. Slik regulerer du overkurven... Overkurven kan reguleres i to høyder (øverst og nederst). Når du skal regulere kurven, åpner du klaffene som låser skinnene fast, og drar ut kurven. Plasser kurven med bakhjulene i enten øverste eller nederste posisjon og skyv den inn langs skinnene til 5 NO

8 Starte maskinen Starte et vaskeprogram... Når du har utført alle operasjonene som er beskrevet i de forrige avsnittene, åpner du vannkranen helt, åpner døren til maskinen og trykker på AV/PÅ-knappen "A": Indikatorlampen "B" begynner å lyse. Maskinen er nå på og venter på instruksjoner. Stille inn og starte et vaskeprogram Velg vaskeprogram ved å trykke på "P". Hver gang du trykker på denne knappen, lyser indikatorlampene "C" en for en. Velg så det vaskeprogrammet du mener er mest egnet til det du skal vaske (se side 17, der du finner oversikten over vaskeprogrammer). Lukk døren til maskinen. Etter noen få sekunder hører du et kort lydsignal: Vaskeprogrammet har begynt. Annullere eller endre et vaskeprogram som er i gang... Forutsetning: Et vaskeprogram som er i gang, kan endres bare hvis det har gått en kort stund. Åpne døren til maskinen forsiktig for å unngå sprut av varmt vann. Hold så knappen "P" nede i omtrent 5 minutter til du hører 3 korte lydsignaler. Indikatorlampen "C" slås nå av, og alle innstillingene er annullert. Du kan nå stille inn riktig vaskeprogram. Hvis du glemte noe du skulle legge inn... Avbryt vaskeprogrammet ved å åpne døren svært forsiktig. Sett så inn det du hadde glemt. Når du lukker døren, starter programmet fra det stedet det ble avbrutt. Har det vært strømbrudd? Har du åpnet døren til oppvaskmaskinen? Vaskeprogrammet stopper og starter på nytt når strømmen kommer tilbake, eller når du lukker døren. Når vaskeprogrammet er fullført... Når vaskeprogrammet er ferdig, hører du et dobbelt lydsignal, og vaskeprogramlampen "C" blinker. Advarsel! Åpne døren til oppvaskmaskinen. Slå den av ved å trykke på knappen A. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten for å kutte strømtilførselen. (Det er viktig at strømledningen er lett tilgjengelig.) Steng vannkranen. Vent noen minutter før du tar ut oppvasken: Den er svært varm! Hvis du venter litt, tørker den bedre på grunn av dampen. Tøm underkurven først. Pass på at vaskeprogrammet er ferdig før du tar ut oppvasken! Advarsel Hvis du åpner døren like etter at programmet er ferdig eller i løpet av programmet, må du stå litt vekk fra oppvaskmaskinen for å unngå skader på grunn av varm damp. NO 6

9 Oversikt over vaskeprogrammer Vasking i oppvaskmaskin garanterer oppvasking i et hygienisk miljø som gir et tryggere og renere resultat. Program 1) Intensiv 2) Normal 3) Bløtlegging 4) Øko Instruksjoner for valg av program Svært skitten oppvask, kjeler og kasseroller (brukes ikke for finere oppvask) Normalt skitten oppvask, kjeler og kasseroller Standardprogram Forvask av oppvask, kjeler og kasseroller før maskinen fylles ferdig etter neste måltid. Miljøvennlig program med lavt energiforbruk. Egner seg for normalt skitten oppvask og kasseroller. Beskrivelse av program Forvask med varmt vann ved 40 ºC Vask ved 65 ºC. 2 skyllinger med kaldt vann Skylling med varmt vann ved 65 ºC. Tørking Vask ved 50 ºC. Skylling med kaldt vann Skylling med varmt vann ved 70 ºC. Tørking Vaskemidde l for forvask + vask Glans midde l Programv arighet (toleranse ±10 %) 5+25 gr. * gr. * 72 Kort kaldvask for å unngå at matrester tørker fast kalde forvasker Vask ved 50 ºC. Varm skylling ved 65 ºC. Tørking 5+25 gr. * NO

10 Energisparetips - Med tanke på energisparing er det viktig at oppvaskmaskinen kjøres først når den er helt full. For å unngå luktdannelse og at maten setter seg fast på oppvasken, kan du kjøre venteprogrammet. - Velg riktig vaskeprogram: Valg av vaskeprogram er avhengig av hva du skal vaske, og hvor skittent det er. - Bruk riktig mengde vaskemiddel: Hvis du bruker for mye vaskemiddel, får du ikke renere oppvask, men i stedet større negativ påvirkning på miljøet. - Det har ingen hensikt å skylle oppvasken før den settes i oppvaskmaskinen. Slik tar du vare på oppvaskmaskinen Etter hver vask Etter hver vask slår du av vanntilførselen til maskinen og lar døren stå på gløtt, slik at fuktighet og lukt ikke stenges inne. Trekk ut støpselet Før du rengjør maskinen eller utfører vedlikehold på den, må du alltid trekke ut støpselet fra stikkontakten. Ikke ta noen risiko. Ingen rengjøringsprodukter med løse- eller slipemidler Når du rengjør utsiden og gummidelene av oppvaskmaskinen, må du ikke bruke rengjøringsprodukter med løse- eller slipemidler. Bruk heller bare en klut og varmt såpevann. Merker eller flekker på overflaten inne i maskinen fjernes med en klut fuktet med vann og litt eddik, eller de kan fjernes med et rengjøringsprodukt som er beregnet spesielt for oppvaskmaskiner. Når du drar på ferie Når du drar på ferie, anbefaler vi at du kjører et vaskeprogram med tom maskin og deretter trekker ut støpselet fra stikkontakten, slår av vanntilførselen og lar døren til maskinen stå på gløtt. Dette bidrar til at tetningene varer lengre og hindrer luktdannelse i maskinen. Flytte maskinen Hvis maskinen må flyttes, bør den flyttes i oppreist stilling. Hvis det ikke er mulig, kan den legges bakover. Tetninger En av faktorene som skaper luktdannelse i oppvaskmaskinen, er matrester som fester seg til tetningene. Periodisk rengjøring med en fuktig svamp hindrer at dette skjer. NO 8

11 Rengjøring og ekstra vedlikehold Filterenheten Hvis du vil ha gode vaskeresultater hver gang, må du rengjøre filterenheten. Matpartiklene fjernes fra vaskevannet, slik at det kan resirkuleres i løpet av programmet og filtreres perfekt. Av den grunn er det lurt å fjerne større matpartikler i beholder "C" og det semisirkulære filteret A etter hver vask. Dra håndtaket på beholderen oppover for å få dem ut. Skyll dem under rennende vann. Hele filterenheten bør rengjøres grundig en gang i måneden: Beholder C + semisirkulært filter A + sylindrisk filter B. Roter filter B mot klokken for å få det ut. Rengjør med en børste (ikke metallbørste). Monter filterdelene igjen (som vist i figuren) og sett hele enheten tilbake i oppvaskmaskinen. Plasser den på riktig sted og trykk den ned. Oppvaskmaskinen kan ikke brukes uten filtre. Feil plassering av filtrene kan gi dårlig vaskeresultat og også skade oppvaskmaskinen. Rengjøring av spylearmene Matpartikler kan sette seg fast på spylearmene og blokkere hullene. Kontroller spylearmene periodisk og rengjør dem ved behov (se "oversikt, (innvendig)", bokstavene F-I). Feilsøking Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer eller ikke fungerer slik den skal. Før du tar kontakt for å få hjelp, må du først se om du kan løse problemet selv: Har du kanskje glemt å trykke på en av knappene eller å utføre en viktig operasjon? Oppvaskmaskinen starter ikke Har du undersøkt om: - støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten - strømmen i huset er på - døren er lukket skikkelig - PÅ/AV-bryteren står på "PÅ" - vanntilførselen er slått på Oppvaskmaskinen fyller ikke på vann Har du undersøkt om: - vannet er slått på og slangen er skikkelig tilkoplet - vanntilførselen til huset er på og har nok trykk - vanntilførselsslangen kan være klemt eller bøyd - filteret til vanntilførselsslangen er tiltettet Oppvasken er ikke ren Har du fylt riktig mengde oppvaskmiddel i beholderen? Er vaskeprogrammet egnet for det du skal vaske i maskinen? Er filteret og mikrofilteret rent? Kan spylearmene bevege seg fritt? Oppvaskmaskinen drenerer ikke Har du undersøkt om: - dreneringsslangen kan være klemt eller bøyd Det er kalk eller hvit film på oppvasken Har du undersøkt om: - lokket på saltbeholderen er lukket skikkelig - glansmiddeldosen er riktig Feilmeldinger. Oppvaskmaskinen din er utstyrt med et sikkerhetssystem som kan oppdage eventuelle driftsavvik. Disse avvikene rapporteres ved at en eller to indikatorlamper ("C") blinker raskt. Noter deg hvilke lamper som blinker, slå av maskinen og ring etter teknisk assistanse. Alarm for stengt kran Hvis du har glemt å åpne vannkranen, varsles du om dette i form av korte lydsignaler som varer noen få minutter. Åpne kranen. Maskinen starter på nytt etter noen minutter. Hvis du ikke er til stede når disse lydsignalene varsler, blokkeres maskinen automatisk og indikatorlampene 2 og 3 (Normal og Bløtlegging) blinker raskt. Slå av maskinen med AV/PÅknappen, åpne vannkranen og vent i omtrent 20 sekunder før du slår på maskinen igjen. Gjenta programmeringen. Det valgte vaskeprogrammet starter igjen. Alarm for tiltettet filter Hvis maskinen er blokkert og indikatorlampene 1 (Intensiv) og 3 (Bløtlegging) blinker raskt, betyr det at filteret er tiltettet av store matpartikler. Slå av maskinen, rengjør filteret grundig og sett det på plass igjen, som vist på illustrasjonen på denne siden. Slå den så på igjen. Gjenta programmeringen. Det valgte vaskeprogrammet starter igjen. Alarm for feil i magnetventil. Hvis indikatorlampe 2 (Normal) blinker raskt, SLÅ oppvaskmaskinen AV OG DERETTER PÅ IGJEN etter ett minutt. Hvis feilen vedvarer, stenger du først vannkranen for å unngå oversvømmelse, kople så fra strømforsyningen og ring etter teknisk assistanse. Hvis andre indikatorlamper utenom den ovennevnte blinker raskt, slår du av maskinen og ringer etter teknisk assistanse. Hvis oppvaskmaskinen, til tross for alle disse kontrollene, ikke fungerer og/eller feilen vedvarer, tar du kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted og gir dem følgende opplysninger: - hva feilen består i - modelltypenummer (Mod....) og serienummeret (S/N...) som er angitt på typeskiltet på innsiden av innerste del av døren. Benytt bare autoriserte reparatører og originale reservedeler. 9 NO

12 Installering Plassering av maskinen Plasser maskinen på ønsket sted. Baksiden skal hvile mot veggen bak, og sidene skal hvile langs de tilstøtende skapene eller veggen. Oppvaskmaskinen er utstyrt med vannforsynings- og dreneringsslanger som kan plasseres til høyre eller venstre for å lette installeringen. Få maskinen til å stå plant Etter at maskinen er plassert, må du regulere føttene (ved å skru dem inn eller ut) for å justere høyden på oppvaskmaskinen slik at den står plant. Maskinen skal ikke i noen tilfeller skråne mer enn 2. Maskinen må stå plant for å gi best mulig vaskeresultater. Regulere bakføttene (bare mod. DI 630 A) Plasser maskinen i utskjæringen og juster høyden ved hjelp av skruene på forsiden av maskinen. Bruk en skrutrekker til å vri skruene med eller mot klokken for å øke henholdsvis redusere høyden. Tilkopling til kaldtvann Dette elektriske husholdningsapparatet skal koples til hovedvannledningen utelukkende med den kaldtvannsslangen som følger med maskinen. Ikke bruk andre slanger. Ved eventuelle utskiftninger må det bare brukes originale reservedeler. Kople kaldtvannsslangen til en 3/4 gassrørgjenget tilkopling og pass på at den skrus skikkelig fast til kranen. Hvis vannslangene er nye eller ikke har vært brukt over lengre tid, lar du vannet renne en stund for å forsikre deg om at det er klart og rent før du utfører tilkoplingen. Hvis denne forholdsregelen ikke tas, kan vanninntaket bli blokkert, slik at oppvaskmaskinen skades. Tilkopling til varmtvann Vanntilførselen til maskinen kan også være koplet til husets varmtvannssystem (sentralisert system, varmeanlegg), så lenge det ikke overstiger en temperatur på 60 C. I så fall vil tiden det tar å kjøre et vaskeprogram forkortes med rundt 15 minutter, og vaskeytelsen vil bli litt lavere. Tilkoplingen til varmtvannssystemet må utføres på samme måte som tilkoplingen til kaldtvannssystemet. Beskyttelse mot oversvømmelse Oppvaskmaskinen din (mod. DI 620 A - DI 630 A) er utstyrt med et system som blokkerer vanntilførselen hvis det skulle oppstå lekkasjer inne i maskinen. I tillegg består vanntilførselsslangen av en utvendig klar slange og en innvendig rød slange, som begge tåler svært store påkjenninger. Hvis den innvendige slangen sprekker, blir den utvendige slangen automatisk rød. Sikkerheten ved eventuelle lekkasjer, ivaretas av den klare slangen som inneholder enda en slange. Det er viktig at du sjekker den utvendige slangen regelmessig: Hvis du ser at den har blitt rød, vet du at den må byttes ut så snart som mulig. Sørg for at en autorisert tekniker kommer og bytter den ut. Tilkopling av dreneringsslange Monter dreneringsslangen til et dreneringssystem med en diameter på minst 4 cm, eller plasser den over vasken. Unngå innsnevring eller bøying av slangen. Den delen av slangen som er merket med bokstaven A, bør være mellom 40 og 100 cm over gulvnivå. Slangen må ikke ligge i vann. Elektrisk tilkopling Forsikre deg først om at spenningen og frekvensen for strømmen i huset ditt, stemmer med det som er oppgitt på typeskiltet (som er plassert innvendig på døren til maskinen), og at det elektriske systemet er dimensjonert for den maksimale spenningen på typeskiltet. Sett så støpselet inn i en skikkelig jordet stikkontakt (jording av maskinen er et lovbestemt sikkerhetskrav). Hvis stikkontakten som maskinen må koples til, ikke er i samsvar med støpselet, bytter du ut støpselet i stedet for å bruke adaptere eller liknende, fordi disse kan forårsake overoppheting og forbrenninger. Forsiktig: Støpselet til oppvaskmaskinen må være tilgjengelig, slik at vedlikeholdet kan utføres på en trygg måte. Hvis strømledningen blir skadet, anbefaler vi at du utelukkende kontakter et autorisert serviceverksted for utskifting. Kondenssikker teip. På noen modeller finnes det en transparent kondenssikker teip. Den skal festes på nederste side av trebenken din for å beskytte den mot kondensdannelse. Hvis teipen ikke følger med, kan du be om å få den som reservedel fra autoriserte forhandlere. NO 10

13 Sikkerhed er en god vane NB! Læs anvisningerne i vejledningen grundigt igennem. De indeholder vigtige oplysninger for sikker og korrekt installation, anvendelse og vedligeholdelse af maskinen. Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: - Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF af med senere ændringer. - EMC-direktivet 89/336/EØF med senere ændringer. - 97/17/EØF (Mærkning), 1. Tag emballagen forsigtigt af. 2. Derefter skal du kontrollere, at maskinen ikke er beskadiget. Kontakt en kvalificeret fagmand, hvis du er i tvivl. 3. Opvaskemaskinen må kun bruges af voksne til vask af service, bestik og kogegrej. 4. Grundlæggende regler, der skal følges ved brug af maskinen: - Rør aldrig ved opvaskemaskinen, når du har bare fødder eller våde hænder eller fødder. - Vi fraråder brug af forlængerledninger og flere stikdåser. - Under installation må el-ledningen ikke bøjes for meget eller trykkes for flad. - Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis det skal vedligeholdes, skal du tage stikket ud af stikkontakten. 5. Opvaskemidler skal opbevares utilgængeligt for børn, som heller ikke må være i nærheden af opvaskemaskinen, når den er åben. 6. Maskinen må ikke installeres udendørs, heller ikke hvis det område, hvor det installeret, er dækket af et tag. Det er også meget farligt at udsætte det for vejrligets påvirkning. 7. Rør ikke ved varmeelementet under eller efter et opvaskeprogram. 8. Du må ikke læne dig mod eller sidde på døren, når den står åben, da dette vil kunne vælte opvaskemaskinen. 9. I tilfælde af en fejlfunktion i maskinen skal du slukke for vandforsyningen til maskinen og tage stikket ud af stikkontakten. Se derefter afsnittet Fejlsøgning. Kontakt et serviceværksted, hvis du ikke kan løse problemet. 10. Maskiner, der ikke længere bruges, skal sættes ud af drift ved at klippe el-ledningen over og fjerne dørlåsen. For at bevare maskinens EFFEKTIVITET og SIKKERHED anbefaler vi: kun at bruge serviceværksteder, der er autoriseret af fabrikanten altid at bruge originale reservedele. Nærbillede (betjeningspanel) TIL/FRA-knap TIL/FRA-lampe Programlamper Programknap 11 DK

14 Nærbillede (indvendigt) Øverste kurv Øverste spulearm Højderegulator for kurv Nederste kurv Nederste spulearm Saltbeholderlåg Vaskefilter Opvaske- og afspændingsmiddelbeholder Tekniske egenskaber Bredde Dybde Højde Kapacitet Vandtryk Spænding Ydelse Sikring 59,5 cm 57 cm 82 cm 12 standardkuverter 4,3 psi psi (30 Kpa 1MPa)(0,3 10 bar) Se typeskilt Se typeskilt Se typeskilt DK 12

15 Salt... Salt Vandets hårdhed varierer fra sted til sted. Hvis der bruges hårdt vand i opvaskemaskinen, dannes der aflejringer på tallerkener, bestik og redskaber. Maskinen er forsynet med en særlig afkalker, der bruger salt, der specielt er beregnet til at fjerne kalk og mineraler fra vandet. Fyld salt på afkalkeren Brug altid salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal følges som følger: 1. Fjern den nederste kurv og skru hætten af saltbeholderen og fjern den. 2. Er det første gang, du fylder beholderen, skal du fylde den med vand. 3. Anbring åbningen af den medfølgende tragt i hullet og hæld ca. 2 kg salt i. Det er normalt, at der kommer en lille smule vand ud af saltbeholderen. 4. Skru omhyggeligt hætten på igen. Justering af saltforbruget Opvaskemaskinen er beregnet til at muliggøre justering af den anvendte saltmængde alt efter vandets hårdhed. Formålet er at optimere og tilpasse saltforbruget, så det er så lavt som muligt. Du kan få oplyst vandets hårdhed hos dit vandværk. Justering af saltforbruget: 1) Skru hætten af saltbeholderen. 2) Der er en ring på beholderen med en pil (se figuren herover). Drej evt. ringen mod uret fra indstillingen _ mod tegnet +, alt efter vandets hårdhed. Det anbefales at udføre justeringerne i henhold til følgende skema: Clarke grader Vandets hårdhed fh mmol/l Vælgerposition Saltforbrug (gram/- program) Autonom (cyklusser \2-kg) ,7 / 0 / ,8-4, ,5-8,9 MED >71 > 89 > 8, Saltbeholderen bør fyldes efter ca. hver 30. vask. For at forhindre rustdannelse skal saltet hældes på umiddelbart før et opvaskeprogram. 13

16 Opvaske- og afspændingsmiddel... Opvaskemiddel Der skal bruges opvaskemiddel, specielt beregnet til opvaskemaskiner. Beholderen skal fyldes før hvert opvaskeprogram, som beskrevet i Programtabellen. Vaskemiddelbeholderen er placeret på dørens indvendige panel. Påfyldning af opvaskemiddel Tryk på knappen B for at åbne låget A. Opvaskemidlet skal fyldes i de to beholdere, mærket C og D, op til kanten. Når opvaskemidlet er kommet i, lukkes låget igen ved at trykke på det, indtil det klikker. Du kan få opvaskemiddel i tabletform. Bruger du disse, skal du lægge én tablet i beholderen D og lukke låget. Afspændingsmiddel Afspændingsmidlet giver opvasken mere glans, fordi det forbedrer tørringen. Afspændingsmiddelbeholderen er placeret indvendigt på maskinens dør. Den skal fyldes op, når lampen D viser, at den er tom. (Hvis opvaskemaskinen har en kontrollampe for afspændingsmiddel, skal beholderen fyldes, når lampen blinker eller lyser). Påfyldning af afspændingsmiddel Åbn beholderen ved at dreje hætten C mod uret og derefter hælde afspændingsmiddel i. Pas på ikke at overfylde beholderen. Den mængde afspændingsmiddel, der bruges til hvert program, kan reguleres ved at dreje dosisvælgeren F, der sidder under hætten C ved hjælp af en skruetrækker. Der er seks forskellige indstillinger. Den normale indstilling er 4. NB! Det er nemmere at lukke låget, hvis du fjerner evt. overskydende opvaskemiddel på kanten af beholderen. Vigtigt: En korrekt dosering af afspændingsmidlet forbedrer tørringen. Hvis der er vanddråber eller pletter på servicet, bør dosisvælgeren sættes på en højere indstilling. Hvis der er hvide striber på servicet, skal dosisjusteringen sættes på en lavere indstilling. Advarsel Der kan nu fås tre-i-et-opvaskemiddeltabletter, der indeholder opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel. Hvis vandet, hvor du bor, er hårdt eller meget hårdt, anbefaler vi stadig, at du hælder ekstra salt i saltbeholderen for at forhindre hvide striber på servicet eller indvendigt i opvaskemaskinen. Med et tre-i-et-produkt er det ikke længere nødvendigt at komme afspændingsmiddel i den dertilhørende beholder. Hvis du vil have en helt tør opvask, kan du tilsætte afspændingsmiddel, når blot dosisvælgeren sættes på indstilling 2. Du skal under alle omstændigheder læse fabrikantens anvisninger på pakken. DK 14

17 Fyldning af opvaskemaskinen Før du lægger servicet i opvaskemaskinen, skal større madrester fjernes for at forhindre, at filteret tilstoppes, hvorved opvaskemaskinens ydelse kan forringes. Hvis der er fastsiddende rester på potter og pander, anbefaler vi at sætte dem i blød, før de vaskes. Dermed er der ikke brug for ekstra opvaskeprogrammer. Træk kurvene ud så er det nemmere at fylde opvaskemaskinen. Brug af den nederste kurv Vi anbefaler, at du anbringer de ting, der er mest vanskelige at rengøre, i den nederste kurv: Gryder, pander, låg, fade og skåle som vist i figuren til højre. Det er bedst at anbringe fade og låg i kurvenes sider for ikke at blokere den øverste spulearms rotation. - Gryder, skåle osv. skal altid anbringes med bunden i vejret. - Dybe gryder skal anbringes på skrå, så vandet kan løbe ud. - Kurven er udstyret med to aftagelige riste: Sæt bestikket stykvis i åbningerne. Knive og redskaber med skarpe blade eller spidser skal anbringes med de skarpe dele nederst. Anbring alt bestik, så det ikke rører hinanden. Hvis kurven har sidekurve, bør skeerne lægges stykvis i hver åbning (se fig. A-B). - Især lange redskaber bør lægges vandret forrest i den øverste kurv. Brug af den øverste kurv Den øverste kurv er beregnet til sartere og lettere service, som fx glas, kaffe- og tekopper og underkopper samt desserttallerkener, små skåle og flade pander (så længe de ikke er for snavsede). - Anbring service og gryder, så de ikke kan flyttes af vandstrålen. Justering af den øverste kurv Den øverste kurv kan justeres ved hjælp af de to kurvehøjder (top og bund). Justér kurven ved at åbne de flige, der låser styrene, og træk kurven ud. Arrangér kurven med de bageste hjul i enten øverste eller nederste position og sæt den så ind langs styrene, indtil de forreste hjul også går ind i styrene. Luk fligene for at låse kurven på plads (se fig. F). Nederste kurv Øverste kurv 15

18 Start maskinen Start et opvaskeprogram... Når alle de ting, der er beskrevet i de foregående afsnit, er udført, skal du åbne vandhanen helt. Åbn opvaskemaskinens dør og tryk på TIL/FRA-knappen A : Kontrollampen B tændes. Opvaskemaskinen er nu tændt og afventer instrukser. Indstilling og start af et opvaskeprogram Vælg et opvaskeprogram ved at trykke på knappen P. Hver gang der trykkes på denne knap, tændes en af kontrollamperne C i rækkefølge. Vælg det opvaskeprogram, du synes, passer til den type service, der skal vaskes (se på side 17, hvor du finder programtabellen). Luk opvaskemaskinens dør. Du hører et kort bip efter et par sekunder: Opvaskeprogrammet er begyndt. Annullering eller ændring af et aktivt program... Forudsætning: Et program, der er i gang, kan kun ændres, hvis det kun har kørt i kort tid. Åbn forsigtigt døren for at undgå stænk af varmt vand. Hold knappen P inde i ca. 5 sekunder, indtil du hører tre korte biplyde. Kontrollampen C slukkes, og alle indstillinger er nu annulleret. Du kan nu genindstille det korrekte opvaskeprogram. Hvis du glemmer at lægge noget af servicet i... Afbryd opvaskeprogrammet ved at åbne døren yderst forsigtigt, som du plejer, og læg derefter det service ind, du har glemt. Når du lukker døren, starter programmet på det sted, hvor det blev afbrudt. Har der været et strømudfald? Har du åbnet opvaskemaskinens dør? Vaskeprogrammet standser og starter så igen, når elektriciteten kommer igen, eller når du lukker døren. Ved afslutningen af opvaskeprogrammet... Afslutningen af opvaskeprogrammet angives af en dobbelt biplyd, og af at kontrollampen for opvaskeprogrammet C blinker. Advarsel! Åbn opvaskemaskinens dør, sluk for den ved at trykke på knappen A, tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen. Derfor skal der være nem adgang til el-ledningen. Sluk for vandet Vent et par minutter, før du tager servicet ud: Det er meget varmt! Hvis du venter et kort stykke tid, tørrer det bedre takket været dampen. Tøm den nederste kurv først. Opvaskeprogrammet skal være helt færdigt, før du tager servicet ud! Advarsel Hvis du åbner døren, straks når programmet er færdigt eller under det, skal du holde afstand til opvaskemaskinen for ikke at blive forbrændt af den varme damp. DK 16

19 Programtabel Opvask i en opvaskemaskine garanterer hygiejnisk, sikker og renere rengøring af service. Program 1) Intensiv 2) Normal 3) Iblødsætning 4) Eco Anvisninger for programvalg Meget snavset service og kogegrej (må ikke bruges til sarte dele). Normalt snavset service og kogegrej. Normalt dagligt program. Forvask af service og kogegrej, der først skal vaskes senere. Miljøvenligt program med lavt energiforbrug, velegnet til normalt snavset service og kogegrej. Programbeskrivelse Forvask med varmt vand ved 40º C. Vask ved 65º C. 2 skyl med koldt vand. Skyl med varmt vand ved 65º C. Tørring. Vask ved 50º C. Skyl med koldt vand. Skyl med varmt vand ved 70º C. Tørring. Kort kold vask, der forhindrer indtørring af madrester. 2 kolde forvaske. Vask ved 50º C. Varm skylning ved 65º C. Tørring. Opvaskemid del til forvask + vask Afsp ændin gsmidde l Programvarighed (tolerance ± 10 %) 5+25 g * 120 min. 30 g * 72 min. 12 min g * 130 min. 17

20 Energisparetips - For at spare energi er det vigtigt at vente med at vaske, indtil opvaskemaskinen er helt fuld. Du kan køre iblødsætningsprogrammet for at forhindre lugtdannelse og fastsiddende madrester på servicet. - Vælg det rigtige opvaskeprogram: Valg af program afhænger af den type service, kogegrej og bestik, der skal vaskes, og hvor snavset det er. - Brug den rigtige mængde opvaskemiddel: Hvis du bruger for meget opvaskemiddel, er resultatet ikke renere opvask, men i stedet en større belastning af miljøet. - Det kan ikke betale sig at skylle service, kogegrej og bestik, før det lægges i opvaskemaskinen. Hold opvaskemaskinen i form Efter hver vask Efter hver vask skal du lukke for vandforsyningen til maskinen og lade døren stå let åben, så fugt og lugt ikke lukkes inde. Tag stikket ud Før rengøring eller vedligeholdelse skal du altid tage stikket ud af stikkontakten. Løb ingen risiko. Ingen opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til at rengøre opvaskemaskinen udvendigt eller dens gummidele. Brug i stedet en klud og varmt sæbevand. Brug en klud fugtet med vand og en smule eddike eller et specialmiddel til opvaskemaskiner til at fjerne pletter indvendigt i maskinen. Når du skal på ferie Når du rejser på ferie, anbefales det at køre et program med tom opvaskemaskine og derefter tage stikket ud af stikkontakten, lukke for vandforsyningen og lade opvaskemaskinens dør let åben. Dermed holder tætningerne længere, og det forhindrer dårlig lugt inde i maskinen. Flytning af maskinen Hvis maskinen skal flyttes, skal det holdes lodret. Hvis det er absolut nødvendigt, kan det lægges på ryggen. Tætninger En af de faktorer, der medfører lugtdannelse i opvaskemaskinen, er madrester på tætningerne. Regelmæssig rengøring med en fugtig svamp forhindrer dette. DK 18

21 Rengøring og særlig vedligeholdelse Filteraggregatet Hvis du vil have ensartede, gode resultater med opvaskemaskinen, skal du rense filteraggregatet. Der fjernes madrester fra opvaskevandet, så det kan recirkuleres under programmet, perfekt filtreret. Det er derfor en god idé at fjerne de større madrester inde i koppen C og det halvrunde filter A efter hver vask. Træk kophåndtaget opad for at tage kopperne ud. Skyl dem under rindende vand. Hele filteraggregatet bør renses grundigt én gang om måneden: Kop C + halvrundt filter A + cylindrisk filter B. Drej filter B mod uret for at tage det ud. Brug en ikke-metallisk børste til rengøring. Saml filterdelene (som vist i figuren) og sæt hele aggregatet på plads i opvaskemaskinen. Anbring det i huset og tryk det nedad. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre. Forkert montering af filtrene kan reducere vaskens effektivitet og også medføre skader på opvaskemaskinen. Rengøring af spulearme Det kan ske, at der sætter sig madrester på spulearmene, der blokerer hullerne. Se spulearmene efter regelmæssigt og rens dem, når det er nødvendigt (se Nærbillede (indvendigt), bogstav F-I). Fejlsøgning Det kan ske, at opvaskemaskinen ikke fungerer eller ikke fungerer korrekt. Se, om der er noget, du selv kan gøre, før du tilkalder assistance: Har du glemt at trykke på en af knapperne eller udføre en vigtig ting? Opvaskemaskinen starter ikke Har du kontrolleret, om: - stikket er sat helt ind i stikkontakten. - der er strøm. - døren er lukket korrekt. - TIL/FRA-knappen står på TIL. - der er tændt for vandforsyningen. Opvaskemaskinen tager ikke vand ind Har du kontrolleret, om: - der er tændt for vandet, og slangen er tilsluttet korrekt. - der er tændt for vandforsyningen til huset, og at trykket er korrekt. - vandslangen er bøjet. - filteret til vandforsyningen er tilstoppet. Opvasken er beskidt Har du hældt den rigtige mængde opvaskemiddel i beholderen? Passer programmet til den opvask, du har sat i maskinen? Er filter og mikrofilter rene? Kan spulearmene bevæge sig frit? Opvaskemaskinen tømmes ikke Har du kontrolleret, om: - afløbsslangen er knækket eller bøjet. Kalkaflejringer eller en hvid film på opvasken Har du kontrolleret, om: - låget til saltbeholderen er lukket korrekt. - doseringen af afspændingsmiddel er korrekt. Fejlmeddelelser Opvaskemaskinen er udstyret med et sikkerhedssystem, der kan registrere eventuelle driftsforstyrrelser. Disse forstyrrelser meldes, ved at en eller to programlamper C blinker hurtigt. Se, hvilken af lamperne der blinker, sluk for maskinen og tilkald teknisk assistance. Alarm for lukket vandhane Hvis du har glemt at tænde for vandet, minder maskinen dig om det ved at afgive et par korte biplyde i et par minutter. Tænd for vandet, og maskinen starter igen efter et par minutter. Hvis du ikke er til stede, når alarmen lyder, blokeres maskinen automatisk, og kontrollamperne 2 og 3 (Normal og Iblødsætning) blinker hurtigt. Sluk for maskinen på TIL/FRAknappen, tænd for vandet og vent i ca. 20 sekunder, før du tænder for maskinen igen. Gentag programmeringen, hvorefter det valgte program starter igen. Alarm for tilstoppet filter Hvis maskinen er blokeret, og kontrollamperne 1 (Intensiv) og 3 (Iblødsætning) blinker hurtigt, betyder det, at filteret er tilstoppet af store madrester. Sluk for maskinen, rens filteret grundigt og sæt det på plads som vist herover på siden. Tænd for maskinen igen. Gentag programmeringen, hvorefter det valgte program starter igen. Fejlalarm for vandtilførslens magnetventil Hvis kontrollampen 2 (Normal) blinker hurtigt, skal du slukke for opvaskemaskinen og tænde den igen efter ét minut. Hvis alarmen fortsætter, skal du først slukke for vandet for at undgå oversvømmelse og derefter afbryde el-forsyningen til maskinen og tilkalde teknisk assistance. Hvis andre kontrollamper end de ovennævnte blinker hurtigt, skal du slukke for maskinen og tilkalde teknisk assistance. Hvis opvaskemaskinen trods disse kontroller stadig ikke fungerer, og/eller problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste autoriserede serviceværksted og give dem følgende oplysninger: - Problemets art. - Modellens typenummer (Mod....) og serienummer (S/N...), der findes på pladen, der sidder indvendigt på døren. Tilkald aldrig en uautoriseret tekniker, og tillad ikke, at der installeres uoriginale reservedele. 19

22 Installation Placering af maskinen Anbring maskinen på det ønskede sted. Ryggen skal hvile mod væggen bag maskinen og siderne følge tilstødende skabe eller vægge. Opvaskemaskinen har vandforsynings- og afløbsslanger, der kan anbringes til højre eller venstre for at muliggøre en korrekt installation. Sæt maskinen i vater Når først maskinen står på sin plads, skal fødderne justeres (ved at skrue dem ind eller ud) for at justere opvaskemaskinens højde, så den står i vater. Opvaskemaskinen bør under ingen omstændigheder stå med en hældning på over 2. Hvis maskinen står i vater, hjælper det med at sikre en korrekt funktion. Justering af bageste fødder (kun model DI 630 A) Sæt maskinen i det udskårne hul og justér derefter højden med de skruer, der sidder forrest under maskinen. Brug en skruetrækker til at dreje skruerne med eller mod uret for henholdsvis at øge eller sænke højden. Tilslutning af koldt vand Denne elektriske husholdningsmaskine bør kun tilsluttes vandledningen med den medfølgende koldtvandsslange. Brug ikke en anden slange. Hvis slangen skal udskiftes, må der kun bruges originale reservedele. Tilslut koldtvandsslangen til en forbindelse med 3/4 gasgevind, og skru den godt fast på hanen. Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe for at kontrollere, at det er rent og uden urenheder, før du tilslutter slangen. Hvis du ikke kontrollerer dette, kan vandindtaget blive blokeret, så opvaskemaskinen tager skade. Tilslutning af varmt vand Vandforsyningen til maskinen kan også tilsluttes husets varmtvandsledning (centralsystem, varmesystem), så længe temperaturen ikke er over 60 C. Programtiden bliver så ca. 15 minutter kortere og effektiviteten en smule ringere. Tilslutningen skal ske til varmtvandsledningen efter samme retningslinjer som for tilslutning til koldtvandsslangen. af den anden gennemsigtige slange, der omslutter den første slange. Det er vigtigt at kontrollere den udvendige slange regelmæssigt. Hvis den er blevet rød, ved du, at den skal skiftes snarest muligt. Tilkald en autoriseret montør for at få den skiftet. Tilslutning af afløbsslangen Tilslut afløbsslangen i et afløb med en diameter på mindst 4 cm eller læg den i en vask. Slangen må ikke knækkes eller bøjes. Den del af røret, der er mærket A, bør være mellem 40 og 100 cm over jorden. Røret må ikke neddyppes i vand. El-tilslutning Når du har kontrolleret, at spænding og frekvens for strømmen i huset svarer til de værdier, der er nævnt på typeskiltet (der sidder på maskinen rustfrie indvendig dør), og at el-systemets størrelse passer til den maksimale spænding på typeskiltet, kan du sætte stikket i en stikkontakt, der er forsynet med jord (loven kræver, at maskinen skal være jordet). Hvis den stikkontakt, som maskinen skal tilsluttes, ikke passer til stikket, skal du udskifte stikket og ikke bruge adaptere eller lignende, der kan forårsage overophedning eller forbrændinger. Forsigtig: Der skal være nem adgang til opvaskemaskinens stik, så vedligeholdelse kan udføres sikkert. Hvis el-ledningen er beskadiget, anbefaler vi at kontakte et autoriseret serviceværksted og få ledningen udskiftet der. Anti-kondens tape. Der er på nogle modeller en gennemsigtig anti-kondens tape. Den bør være påsat på undersiden af køkkenbordet, så der ikke dannes kondensvand. Hvis denne tape ikke medfølger, kan den fås som reservedel hos autoriserede forhandlere. Overløbssikring Opvaskemaskinen (model DI 620 A - DI 630 A) er udstyret med et særligt system, der standser vandforsyningen i tilfælde af lækage inde i maskinen. Den har desuden en vandforsyningsslange, der består af en udvendig gennemsigtig slange og en indvendig rød slange, der begge tåler et meget højt tryk. Hvis den indvendige slange går i stykker, bliver den udvendige slange rød. Sikkerhed i tilfælde af oversvømmelse sikres DK 20

23 Säkerhet är en god vana OBSERVERA Läs noggrant igenom dessa instruktioner. De innehåller viktig information om säker och korrekt installation, användning och underhåll av maskinen. Denna maskin uppfyller följande EG-direktiv: - 73/23/EEC (lågspänning) med tillägg och ändringar - 89/336/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet) med tillägg och ändringar - 97/17/EEC (märkning) 1. Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning. 2. Kontrollera att maskinen inte är skadad när du packat upp den. Rådgör med en fackman om du är osäker. 3. Diskmaskinen får endast användas av vuxna och för diskning av hushållsdisk. 4. Viktiga regler att följa när du använder diskmaskinen: - Vidrör aldrig diskmaskinen när du är barfota eller när dina händer eller fötter är blöta - Vi avråder från användning av förlängningssladdar och grenuttag - Under installationen får nätsladden inte bli kraftigt böjd eller klämd. - Om maskinen inte fungerar korrekt, eller om underhålisarbete ska utföras, får maskinen inte vara ansluten till elnätet. 5. Förvara maskindiskmedel och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. Kom också ihåg att barn inte får vara i närheten av diskmaskinen när luckan är öppnad. 6. Diskmaskinen får inte installeras utomhus, inte heller på en uteplats som är täckt med ett tak. Det kan vara mycket farligt att låta maskinen exponeras för regn, väder och vind. 7. Vidrör inte värmeelementet under eller efter en diskomgång. 8. Luta dig inte eller sätt dig på luckan när denna är öppen. Diskmaskinen kan välta. 9. Om diskmaskinen inte fungerar korrekt bör du stänga av vattenkranen och dra stickkontakten ur vägguttaget. Läs sedan kapitlet "Felsökning." Kontakta ett servicecenter om du inte kan lösa problemet själv. 10. När diskmaskinen har tjänat ut bör du klippa av nätsladden och avlägsna lucklåset. För att din diskmaskin ska fungera EFFEKTIVT och SÄKERT i många år framöver rekommenderar vi dig att: endast kontakta servicecenter som rekommenderas av tillverkaren alltid använda originalreservdelar Närbild (kontrollpanel) ON-OFF-knapp ON-OFF-lampa Indikeringslampor för diskprogram Knapp för val av diskprogram 21 SE

24 Närbild (interiör) Övre korg Övre spolarm Nedre spolarm Lock till saltfack Korghöjdsjusterare Nedre korg Filter Fack för diskmedel och spolglans Tekniska fakta Bredd cm. 59,5 Djup cm. 57 Höjd cm. 82 Kapacitet 12 standardkuvert Vattentryck 4,3 psi psi (30 KPa 1MPa )(0,3 10 bar) Nätspänning Se typskylt Effekt Se typskylt Säkring Se typskylt SE 22

25 Salt Salt Vattnets hårdhet varierar från ort till ort. Om hårt vatten används i diskmaskinen kommer avlagringar att bildas på diskgodset. Denna diskmaskin är utrustad med en speciell avhärdare som används tillsammans med diskmaskinssalt för att eliminera kalksten och mineraler från vattnet. Dosering av diskmaskinssalt Använd endast specialsalt för diskmaskiner. Saltfacket sitter under den nedre korgen och bör fyllas enligt följande: 1. Ta bort den nedre korgen. Skruva sedan av locket från saltfacket. 2. Om du fyller i salt för första gången bör du först fylla facket med vatten. 3. Placera sedan änden på tratten (medföljer) i hålet och fyll på cirka 2 kg salt. Det är normalt att en mindre mängd vatten rinner ut ur saltfacket. 4. Skruva noggrant på locket igen. Saltfacket bör fyllas på efter cirka 30 diskomgångar. För att förebygga rostbildning bör saltet hällas i strax innan du diskar. Justering av saltförbrukningen Denna diskmaskin låter dig anpassa mängden diskmaskinssalt beroende på vattnets hårdhet. På så sätt kan du använda minsta möjliga mängd salt. Kontakta din kommun för information om vattnets hårdhet där du bor. Gör så här för att justera saltmängden: 1) Skruva av locket från saltfacket. 2) På behållaren finns en ring med en pil (se bilden). Ringen kan roteras moturs från tecknet "_" mot tecknet "+" beroende på vattnets hårdhet. Vi rekommenderar att du justerar saltmängden enligt följande schema: Vattnets hårdhet Clarke fh mmol/l Position Saltför brukning (gram/- program ) Autonomi (progr am\2- kg) ,7 / 0 / ,8-4,4 "-" ,5-8,9 MED >71 > 89 > 8,9 "+" SE

26 Maskindiskmedel och spolglans Maskindiskmedel Denna maskin får endast användas med maskindiskmedel. Facket måste fyllas innan du startar diskprogrammet. Följ instruktionerna i tabellen Diskprogram. Diskmedelsfacket sitter på panelen på luckans insida. Påfyllning av maskindiskmedel Tryck på knapp "B" för att öppna lock "A". Fyll bägge facken, "C" och "D", upp till kanten. Sätt sedan på locket igen genom att trycka ner det tills du hör ett klickljud. Om du använder maskindiskmedel i tablettform lägger du en tablett i fack "D" och stänger sedan locket. Spolglans Med spolglans slipper du torkfläckar på diskgodset eftersom produkten gör att godset torkar bättre. Spolglansfacket sitter på insidan av diskmaskinsluckan. Du bör fylla på spolglans när indikatorn D visar att behållaren är tom. (Om din diskmaskin har en indikeringslampa som visar att spolglansmedlet håller på att ta slut fyller du på när lampan blinkar eller tänds). Påfyllning av spolglans Vrid på locket "C" moturs för att öppna locket. Häll sedan i spolglans. Se till att det inte rinner över. Mängden spolglans som behövs för en diskomgång kan regleras genom att du med hjälp av en skruvmejsel vrider på justeraren "F" som sitter under locket "C". Det finns sex lägen. Normal dosering är läge 4. Viktigt: Korrekt dosering av spolglans underlättar torkprocessen. Om det fortfarande finns vattendroppar på diskgodset, eller om det är fläckigt, bör du välja ett högre doseringsläge. Om diskgodset har vita strimmor väljer du istället ett lägre doseringsläge. Observera: Avlägsna överskott av maskindiskmedel från fackens kanter innan du stänger locket. Varning 3-i-1-diskmedelstabletter innehåller både maskindiskmedel, salt och spolglans. Om vattnet där du bor är hårt eller mycket hårt rekommenderar vi att du häller i extra diskmaskinssalt för att förebygga vita strimmor på diskgodset eller på insidan av diskmaskinen. Du behöver inte dosera ytterligare spolglans när du använder 3-I-1-tabletter. För perfekt torrt diskgods kan du använda spolglans om justeraren är inställd på läge 2. Läs tillverkarens anvisningar på spolglansförpackningen. SE 24

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DIFP 28T9 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DIFP 28T9 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO Norsk, 1 FI DA Dansk, 15 SE Svenska, 29 Innholdsfortegnelse Forholdsregler, nyttige råd og service, 2-3 Generelle sikkerhetsregler Avfallsbehandling Energisparing og miljøhensyn

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STA6539L2 Nytt produkt

STA6539L2 Nytt produkt STA6539L2 Nytt produkt 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE A+++A EAN13: 8017709177928 Høyde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super

Detaljer

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ ST2FABR2 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ EAN13: 8017709166922 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE52600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE52600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 HJÄLPSAM DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT PFTA 8H4X http://no.yourpdfguides.com/dref/4642323

Din bruksanvisning HOTPOINT PFTA 8H4X http://no.yourpdfguides.com/dref/4642323 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin F66783W0P F66783M0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 23 Oppvaskmaskin FSILENCM2P FSILENCW2P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 21 Oppvaskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FEE83700PM. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL FEE83700PM DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FFE62800PM FFE62800PW. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL FFE62800PM FFE62800PW DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 26 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8530ROW ESF 8530ROK. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8530ROW ESF 8530ROK DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ EAN13: 8017709202200 13 kuverter Høyde:82 cm 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed 27

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 15 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 16 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL

FSE51600P. DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL FSE51600P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Oppvaskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESL 8336RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8336RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

ESF 8585ROX ESF 8585ROW. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8585ROX ESF 8585ROW. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8585ROX ESF 8585ROW DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 23 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24

ESF7551ROW ESF7551ROX. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 ESF7551ROW ESF7551ROX DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Oppvaskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer