Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15:"

Transkript

1 en informasjonsavis for Oslo sentrum side 3: Hovedstadsaksjonen side 5: Pilotsteder side 7: Ny måte å arbeide på side 9: Endringer i bybildet side 11: Samarbeidspartnere side 13: Prosessen Hovedstadsaksjonen er i gang side 15: Det handler om solidaritet Forsidebildet: Fra Rådhusets utsmykning ved Kronprinsesse Märthas plass Kommunale og statlige myndigheter satser på et vakrere Oslo sentrum. Sammen med byens gårdeiere foretar de nå en omfattende opprustning av bykjernen, i første omgang frem mot år 2005 jubileumsåret for unionsoppløsningen

2 LEDER HOVEDSTADSAKSJONEN ER I GANG. Byfolk Info nr Et blad for Oslo Sentrum Utgiver: Byfolk Oslo Sentrum AS Redaksjon: Alf G. Andersen Design og produksjon: Byfolk Oslo Sentrum AS Foto: A.G. Andersen / J. Vinneng Repro og trykk: AS Papir: 130g Silk Opplag: Byfolk Oslo Sentrum AS er en gårdeierorganisasjon som ble etablert av: Olav Thon-gruppen Vital Eiendomsforvaltning Storebrand Eiendom Eiendomsspar KLP Eiendom Linstow Eiendom Reitan Handel AS Oslo kommune Byfolk Oslo Sentrum AS Møllergata OSLO Telefon: Telefax: E-Post: Nå har det endelig skjedd. Kommunale og statlige myndigheter satser på et vakrere Oslo sentrum. Sammen med byens gårdeiere skal de nå foreta en omfattende opprustning av bykjernen, i første omgang frem mot år 2005 jubileumsåret for unionsoppløsningen. Det foreligger forslag om 15 millioner kroner fra staten og bystyret tar snart stilling til en bevilgning på 20 millioner kroner pluss 12 millioner til ekstra renhold. Dette vil så utløse en betydelig oppgradering av fasader og byrom fra sentrums gårdeiere. Denne spesialutgaven av Byfolk Info forteller om virkemidler og tiltak, om noe av det byens folk har å glede seg til. For vår egen del vil vi dvele ved at bydel Oslo sentrum, eller bydel 0 som er dens tekniske betegnelse, endelig har organisert seg i en slagkraftig organisasjon. Alle andre bydeler har sine egne bydelsutvalg. Bare ikke bydel 0. Her fungerer underlig nok bystyret som bydelsutvalg, altså politikere fra hele landet skal ivareta sentrums interesser. Derfor har Byfolk Oslo Sentrum i alminnelighet og Hovedstadsaksjonen i særdeleshet nå fylt et gapende tomrom med entusiasme og handlekraft - og ikke minst kjærlighet til landets viktigste og mest utadvendte byrom. Dette er det store gjennombruddet for forståelse av at Oslo sentrum ikke lenger kan klare seg bare i kraft av sin beliggenhet og sine riksklenodiske symboler. Landets mest beferdede strøk er sårbar overfor slitasje og tilfeldig flikking av sårene i bybildet. Oppgraderingen av Oslo sentrum er nå satt i system med klare mål, både når det gjelder enkelttiltak og tidsfrister. Det er alltid farlig å omgås store ord som bærer i seg rekylens ødeleggende kraft. Vi våger det likevel. Det som nå skjer vil gi sentrum et løft vi for bare få år siden knapt nok torde drømme om. Og enda bedre. Meget tyder på en aksjon med kontinuitet langt ut over Slik må det også være. Kampen om et tiltalende og vakkert Oslo sentrum kan aldri vinnes en gang for alle fordi den vil pågå for alltid. Per Hogness Styreformann Byfolk Oslo Sentrum AS Si din mening til: 2

3 Hovedstadsaksjonen Oslos byrådsleder Erling Lae: - Vi har tatt utfordringen fra Byfolk Oslo Sentrum på strak arm og har gått med på et forpliktende samarbeid om Hovedstadsaksjonen. Det er nettopp en slik dugnadsånd vi trenger. Et tett samarbeid mellom det private og offentlige vil gi resultater. Her er Norges hundreårsjubileum i 2005 et utmerket tidsmål. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman: - Staten er opptatt av at Oslo skal være en representativ hovedstad. Alle som bor i Oslo, og det er en stor del av landets befolkning, skal ha trivelige omgivelser. Derfor støtter jeg Hovedstadsaksjonen. Administrerende direktør i Eiendomsspar, Christian Ringnes: - Det er bra vi har fått Hovedstadsaksjonen. Med den kan vi få fart i samarbeidet om å forskjønne Oslo. Det trengs. Da jeg var ung, var det rent i Oslo. De skitne gatene fant vi på kontinentet. I dag er det omvendt. I byer som Barcelona, Paris og Madrid er det rent og pent mens vi i dag nesten ikke finner en by som er mer møkkete enn Oslo. Basert på vellykkede samarbeidsprosjekter i Oslo sentrum er Byfolks formål å etablere prosjektsamarbeid mellom gårdeiere, Oslo kommune og Staten for å gjøre Oslo sentrum attraktivt, trygt og levende for alle. 3

4 Hva er HovedstadsAksjonen? Hovedstadsaksjonen springer ut av "Byfolk Oslo Sentrum AS" som er en organisasjon av private gårdeiere i Oslo Sentrum. I 1995 slo de seg sammen for å oppruste nedre del av Karl Johan som førte til totalrenovering av fasader, gategulv og belysning og som sto ferdig til byens 1000 års jubileum. Gradvis ble også stat og kommune med, og da ordføreren tente fasadelysene den 1. desember 1999 hadde offentlige og private gjort en dugnad for nær 100 millioner til sammen. Dette gir mersmak. Med den erfaringen at et jubileum motiverer og at samarbeid fungerer, blåser vi til ny felles-innsats. Denne gangen er målet nasjonaljubileet for unionsoppløsningen i 2005, og området vi vil gå løs på er hele Oslo Sentrum. Ingen kan lenger fraskrive seg et fellesansvar for kvalitetene i vårt bymiljø. Det nytter ikke lenger bare å feie for egen dør uten at også naboen er med. Særlig gjelder det for alle dem som eier husene rundt gatene og plassene våre. I Sentrum eier staten over 20% av bygningsmassen, kommunen 5% og de private resten. Med en helhetsplan som utgangspunkt og et bidragsfond som verktøy, kan eierne nå vise ansvar. For alle de over menneskene som hver dag strømmer gjennom hovedstadens sentrum. Initiativet bunner i overbevisningen om at omgivelsene påvirker oss: Vakre og trygge omgivelser øker kjærligheten til byen og dermed opplevelsen av samhørighet. Derfor vil vi ikke lenger godta det slitne preget over Oslos bygninger, gater og plasser, men rense opp nasjonens hjerte for å oppnå fornyet friskhet, skjønnhet og samhørighet. Friskhet betyr det som er rent, kostet og klippet, nymalt og reparert, gammelt så vel som nytt. Hvor ligger Hovedstadsområdet? Området for HovedstadsAksjonen er bydel 0. Dette er en administrativ betegnelse på området i Oslo sentrum som ligger utenfor de administrative bydelene. Grensen går langs sjøsiden fra Kongen, langs Frognerstranda, Munkedamsveien, Cort Adelers gate, Ruseløkkveien, Løkkeveien, Arbins gate, Drammensveien, Parkveien, Wergelandsveien, Holbergs gate, Pilestredet, St Olavs gate, Ullevålsveien, Schandorffs gate, Bernt Ankers gate, Brugata, Nylandsveien til Bjørviksutstikkeren og omfatterindre havnebasseng (men ikke øyene), I alt 2,6 km 2 Grunnen til at Sentrum ikke ble tillagt noen bydel ved bydelsinndelingen 1988, var at arealdisponeringen av Sentrumsområdet fortsatt skulle være bystyrets ansvar. I dette sentrumsområdet ligger alle de bygningene som huser hele det offisielle Norge, og ikke noe annet sted i landet er det en større konsentrasjon av arbeidsplasser, fotgjengere, førstegangstilreisende og turister. Flere steder inne i denne kjernen foregår det allerede et mål-rettet samarbeid mellom gårdeiere for å ruste opp fasader, offentlig belysning, gatebelegg og møblering. Det gjelder både Karl Johan og Spikersuppa, Wessels plass ved Stortinget, Youngstorget og Domkirkeområdet og hovedgatene i Kvadraturen opp mot Akershus. Oppnåes det en synlig kvalitetshevning i Sentrum vil det kunne gi smitteeffekt for resten av hovedstaden og være holdningsskapende både mot hærverk og vanskjøtsel. Skjønnhet betyr det å fremheve det rike såvel som det enkle og bevisst sette farger og former i samklang og harmoni, men også ha mot til å forme det djerve og dristige. Det betyr å synliggjøre det verdige i hovedstadsfunksjonen, det elegante i det kontinentale og det nøkterne i det norske. Samhørighet betyr å skape trygghet for de mange og vise omsorg for mennesket, også de som har falt utenfor. 4

5 Pilotsteder Pilotsteder Hovedstadsaksjonen (Listen er ikke i prioritert rekkefølge) Sentrumsparken - Karl Johans gate - Eidsvolls plass - Spikersuppa - Studenterlunden - Stortingsgaten - Akersgaten fra Regjeringsbygget til Wessels Plass - Stortingsplass - Wessels plass - Rosenkrantzgate/Hambros Plass - Knutepunktet - Nationaltheateret Grensen område - Grensen - Lille Grensen - Aschehougs plass - Arbeidergaten Rådhusaksen - Fridtjof Nansens Plass/Roald Amundsens gate - Universitetsgaten/St. Olavs plass Vestbaneaksen - Olav 5s gate/brynjulf Bulls Plass Kvadraturen - Øvre Slottsgate - Nedre Slottsgate - Kirkegaten - Rådhusgaten - Christiania torv Jernbanetorget - Biskop Gunnerusgate - Jernbanetorget Youngstorget - Møllergata - Torggata - Skråningen 5

6 Kommunal ekspressfart Kommunal hurtigtogsfart. Begrepet lyder som en anakronisme. Men når det gjelder forbedringene som nå skjer i sentrum, er ordene dekkende. Se bare på det som har skjedd med Eidsvolls plass som ble nyåpnet 30. september. Det skjedde etter bare noen få måneder med planlegging og gjennomføring og enda kom sommerferien imellom. Hvordan dette var mulig? Ved å få alle berørte parter til å skjære gjennom og tenke nytt. Dette er oppskriften: Det ble foretatt 2-3 befaringer på stedet. Til stede var utførende arkitekt og stat, kommune og gårdeiere som skal bekoste arbeidene. Med på befaringene var også håndverkere og montører. Alle beslutninger ble tatt under møtene på stedet. Så var det bare å sette i gang med utbedringene. Befaringene fortsatte mens arbeidet pågikk slik at man kunne justere prosjektet under veis. Dermed er alle faglige og byråkratiske parter fått uttale seg. Alle var fornøyd. Og hva med sluttresultatet? Se selv! 6

7 Ny måte å arbeide på Justisminister Odd Einar Dørum: - Jeg er overbevist om at hvis vi lykkes med Hovedstadaksjonen, vil vi kunne måle resultatet med glede og større trygghet i bykjernen. Det er sammenheng mellom forsøpling og kriminalitet. Et renere og mer tiltalende sentrum vil redusere kriminaliteten. Stortingets direktør Hans Brattestå: - Hovedstadsaksjonen er et storartet krafttak for et triveligere fellesrom i hovedstadens sentrum, til glede for oss alle. En ukonvensjonell dugnad som vi i Stortinget er glade over å kunne være med på. Et felles løft som jeg håper både viser vei og påvirker vår adferd som enkeltpersoner, når det gjelder vårt medansvar for å holde byen så pen og innbydende som vi alle ønsker at den skal være. Direktør Knut O. Gabestad, leder for Samferdselsetaten i Oslo: - Samferdselsetaten oppfatter Hovedstadsaksjonen som en inspirerende mulighet til å ta et krafttak i vår by. Mange av våre folk deltar med stor entusiasme i forbedringene i sentrum. Vår erfaring så langt er at vi aldri tidligere har opplevd denne kombinasjonen av forsvarlig planlegging, tempo og handlekraft i så omfattende forbedringer i vår by. Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen: - Det er viktig at vi alle deltar slik at vi kan gi Oslo sentrum et skikkelig løft. Vi er glade for at byens gårdeiere har tatt initiativ til Hovedstadsaksjonen og dermed vist engasjement og ansvar. Vi ser frem til et positivt samarbeid til beste for hovedstadens bykjerne. Derfor bidro vi med opprettelsen av Oslo Sentrum AS, det som senere ble til Byfolk Oslo Sentrum AS. Etatsdirektør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten: - Det er flott at huseiere, Staten og kommunen går sammen om å oppruste Oslo sentrum frem til jubileet i Min etat ønsker å bidra i arbeidet slik at Oslo sentrum kan få en fremtidsrettet og kvalitetsmessig varig utforming. I dette perspektivet er Hovedstadsaksjonen enmeget viktig kampanje. Innsatsen fordrer imidlertid at det settes av nok driftsmidler i fremtiden til å opprettholde standarden på de anlegg som nå opparbeides. 7

8 Erling Lae 8 Per Jæger Odd Einar Dørum Christian Ringnes Hilde Barstad

9 Endringer i bybildet Bymøbler og bymøbler Hvem ville vel ønsket seg tilstanden til møblene til venstre i sitt eget hjem? Ingen! Heller ikke Oslo. Derfor nymøblerer Hovedstadsaksjonen hele sentrum med tidsmessige og robuste bymøbler som også er noe for øyet. Hvert eneste bymøbel er nøye evaluert. Alt fra utseende til holdbarhet og funksjonalitet er gransket i detalj før beslutningen ble tatt. Nå er mange av dem på plass. Og enda mange flere skal det bli. For en forskjell! - Rart vi ikke gjorde dette før 9

10 Ingeniør Christen Smith Ingeniør Christen Smith AS er en teknisk handelsbedrift med høyt kunnskapsnivå. Helt siden 1953 har bedriften levert produkter til det offentlige rom. Verdens beste søppelkasse! Verdens beste søppelkasse som det har tatt mange år og utvikle og to norske benker fra tradisjonsrike Ulefos Jernverk. Dette er Ingeniør Christen Smiths bidrag til Hovedstadsaksjonen. De solide og nesten uslitelige søppelkassene har allerede i noen uker vært å se blant annet langs Karl Johans gate. Etter hvert skal de utplasseres over hele Oslo sentrum. Hovedstaden er i så måte i godt selskap. I disse dager skal også 900 av dem utplasseres på Hawaii! De er nå å finne over hele verden. - Avgjort et produkt vi er stolt av, sier administrerende direktør Pål Sture Skogfelt i Ingeniør Christen Smith AS. Det er de også i New York City der det er utplassert nesten 7000 av de grønne søppelkassene. Kassene er for øvrig utviklet med assistanse fra ledende landskapsarkitekter Bedriften leverer også to typer benker til Oslo sentrum. Det er Akershus-modellen og Ulefos Park-modellen. Begge er nøye tilpasset sine bruksområder, og skal nå bidra til å forskjønne Oslo sentrum. Dessuten er de solide, og gode å sitte på. Det siste er ikke minst viktig i en travel og hektisk bykjerne. JCDecaux JCDecaux Norge er datterselskap av JCDecaux, verdens største selskap innen reklamefinansierte gatemøbler og flyplass reklame. Konsernet har reklameflater i 38 land og ansatte. Selv vedlikeholdet er gratis! Konsernet JCDecaux leverer 200 leskur og 6 toaletter til Oslo sentrum. Selskapet hatt stor internasjonal suksess med levering av reklamefinansierte bymøbler. I Europa har JCDecaux levert reklamefinansierte bymøbler til over 1300 byer, I Norge har selskaper avtaler med Bland andre Stavanger, Tønsberg, Porsgrunn, Sandnes, Sola Moss, Sarpsborg, Skien - og altså Oslo. Disse byene har inngått langsiktige kontrakter. Når kontraktene omsider har utløpt, er det ikke en eneste av de 1300 byadministrasjonene som har valgt å gå ut av et slikt konsept. Det forteller sitt om at også Oslo har gjort et godt valg. I Oslo har JCDecaux tidligere levert reklamefinansierte bymøbler til Aker Brygge. Det medførte besparelser på 1 million kroner for eierselskapet. Selskapet samarbeider også med Oslo Sporveier. Leskurene og toalettene er i sin helhet reklamefinansiert. JCDecaux forplikter seg også til å foreta alt vedlikehold av disse og andre bymøbler som selskapet har levert. 10

11 Samarbeidspartnere Kraftex Kraftex er en av Norges største og mest moderne produsenter av skilt til industrien. Selskapet leverer nær sagt alt av skilt til industrien, fra det helt enkle til avanserte metallskilt. De nye gatenavnskiltene - håndtverk alt sammen Den tradisjonsrike skiltprodusenten Kraftex i Moss produserer de nye gatenavnskiltene for Hovedstadsaksjonen. I første omgang skal det leveres navne- og nummerskilt til hele Karl Johans gate, men senere er det på tale å levere skilt til samtlige gater innenfor Ring I, til sammen skilt. Den 60 år gamle bedriften har holdt i hevd gamle håndverkstradisjoner, og leveransene til hovedstadsaksjonen representerer fra begynnelse til slutt håndtverk på høyt nivå. Skiltene støpes i sand, også maling og lakkering utføres med nennsom hånd. Produksjonssjef i Kraftex, Jens Olav Brunsvik, forteller at bedriften går løs på oppgaven med stor entusiasme, ikke minst fordi Hovedstadsaksjonen er valgt å satse på tradisjonsrik kvalitet. Vi håper nå at også resten av Oslo i tiden fremover vil velge å forskjønne bygatene med de vakre historiske blå skiltene. I så fall skal det ikke stå på oss, sier Brunsvik som gleder seg over at Hovedstadsaksjonen har valgt Kraftex som dermed har påtatt seg en av de største og mest utfordrende oppgavene på lenge. NCC NCC er med sine ca ansatte en av Norges ledende entreprenør og eiendomsselskap. Det nordiske konsernet NCC AB har ansatte og en omsetning på 37 milliarder kroner. Nå skal NCC holde orden på gatenettet NCC skal drifte og vedlikeholde en stor del av gatenettet i Oslo, inkludert 278 km vei i 7 bydeler ioslo sentrum. Entreprenøren har fått kontrakt på vinter- og sommerdrift som blant annet omfatter brøyting, strøing, bortkjøring av snø, vårrengjøring og daglig renhold. Det stilles store forhåpninger til samarbeidet, spesielt når det gjelder renhold inkludert tømming av alle avfall- og papirkurver langs veiene. De siste årene er det klaget over renholdet i sentrum, men med dette håper myndighetene og Hovedstadsaksjonen at renholdet skal bli hovedstaden verdig. Renholdet i sentrum skal hver natt foregå både maskinelt og manuelt. Dermed håper man at tiden med overfylte papirkurver og tilgrisede sentrumsgater nå definitivt er forbi. I kontrakten til NCC ligger ogsåtømming ogvedlikehold av veisluk og sandfang, asfaltlapping, mindre anleggs- og reparasjonsarbeider på veier, bruer, murer, rekkverkog andre veielementer. Vedlikholdsteam og vaktbiler vil dag og natt patruljere gatenettet for å observere tiltaksbehov og forestå førstehånds sikring og assistanse ved alle typer hendelser på veinettet. NCC har påtatt seg helårlig funksjonsansvarfor det kommunale gate- og veinettet i 11 av 25 bydeler i sentrum og i vest. 11

12 Hovedstadsaksjonen: Rask, dristig og enestående effektiv 12 Thomas Thiis-Evensen Thomas Thiis-Evensen er professor i Arkitekturteori og -historie ved Arkitekthøgskolen i Oslo og dr. philos. i teoretisk estetikk fra UiO. Han er fagansvarlig for Hovedstadsaksjonen og for de tiltak som skal utføres innen bydel 0 fram mot Nasjonaljubileet i Thiis-Evensen har også vært premisslegger for en rekke statlige og kommunale prosjekter. På oppdrag fra Plan- og bygningsetaten har han utarbeidet Estetisk Plan for Oslo, den første estetiske helhetsplan for en hovedstad i Europa i nyere tid. Thiis-Evensen har de siste årene også vært engasjert med en rekke sentrale oppgaver som premissrådgiver for OL-designen under Lillehammer-OL og vært engasjert i ombygging av Slottet og Stiftsgården i Trondheim. Han har skrevet en rekke bøker om arkitekturhistorie og virket som arkitekturkritiker i presse/media. - Vi går nye og uprøvede veier. Byråkratiet er dempet ned til bare det absolutt nødvendige. Alle berørte parter har med entusiasme prøvd nye samarbeidsformer. Det har gitt Hovedstadsaksjonen en fremdrift som vi tidligere bare kunne drømme om. En strålende fornøyd og optimistisk arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen, fagansvarlig for Hovedstadsaksjonen, mener at resultatene så langt viser at arbeidsmetodene er grensesprengende. - Se bare på det som skjer på Eidsvolls plass. I mai diskuterte vi planer og ideer. I slutten av september var opprustningen av den tradisjonsrike plassen fullført, og det med et resultat vi alle bør være meget fornøyd med. Slik blir Hovedstadsaksjonen gjennomført Hovedstadsaksjonen kan sammenlignes med et OL-prosjekt med ufravikelig tidsramme. Hovedstadsaksjonen skal være fullført innen hundreårsdagen for unionsoppløsningen og kongejubileet i Da skal Oslo sentrum fremstå som et opprustet, vedlikeholdt og estetisk forsvarlig sentrum. Det blir lagt frem et helhetskonsept for byrommet i sentrum. Det fremlegges for styret med representanter for de berørte parter stat, kommune og gårdeiere. Konseptet ligger innenfor rammen for det som er godkjent av bystyret. I konseptet ligger møbleringsprogrammet, byrom, veier og den estetiske plan. Konseptet blir alltid behandlet som en enhet, og ikke stykkevis og delt. Når konseptet er godkjent, blir detaljplanleggingen foretatt på stedet. Gjennomføring av arbeidene skjer etter lignende prinsipper. Etter arbeidene på nyåpnede Eidsvolls plass, blir nye delprosjekter gjennomført i tur og orden. Wessels plass står for tur. Det samme gjør bymøblering av hele sentrum med nye søppelkasser, benker, lykter etc. Opprustingen av Karl Johans gate fortsetter. Det samme gjelder andre plasser, parker og gater i sentrum. Hvert eneste inngrep blir bestemt under befaringer der alle berørte parter deltar. Ikke en søppelkasse eller benk blir utplassert uten at plasseringen er foretatt i harmoni.

13 Prosessen Den nye Eidsvolls plass Opprustningsarbeidene på Eidsvolls plass var fullført da Stortinget markerte sin høytidelige åpning 2. oktober. På rekordtid har plassen foran vår nasjonalforsamling fått sin svært tiltrengte ansiktsløsning. Dette har skjedd: * Et nytt fortau langs Stortingsgaten som forbinder Sentrumsparken, inkludert Eidsvolls plass, med Wessels plass. * Nye fastmonterte benker og søppelkasser. Ny beplantning og reduksjon av antall lykter. Reparasjon av brolegning. * Bysten av Christian Michelsen rett foran Stortinget får ny innramming. Det blir en liten plass med brostein foran ham samtidig som har blir belyst. * Antallet flaggstenger langs Løvebakken foran Stortinget blir økt. * Sentralt på Eidsvolls plass blir månedens skulptur utstilt. Det blir også foretatt en rekke mindre endringer. Dette er bare første byggetrinn. Neste år står Wessels plass og resten av Sentrumsparken for tur. 13

14 Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen Per Jæger Per Jæger har siden 1992 arbeidet med byforbedringsprosjekter i Oslo sentrum, blant annet Narvisen og Initiativ Karl Johan. Han var også prosjektleder for nytt gategulv og bymøbler fra Jernbanetorget til Egertorget. I var han prosjektleder for "Aksjon Karl Johan" som resulterte i oppussing av fasader langs hele Karl Johan, samt fasadelysanlegg fra Sentralstasjonen til Universitetet. Han var prosjektleder for etablering av "Byfolk Oslo Sentrum AS" som nå representerer over 60% av bykjernens gårdeiere og initiativtaker samt prosjektsekretær for "Hovedstadsaksjonen". Oslo sentrum har de siste årene lidd under tiltagende forfall. Dette er ikke spesielt for Oslo, men snarere en del av en internasjonal trend. Økende innflytting til vestlige storbyer har resultert i at kommunens budsjetter kanaliseres til andre formål. Samtidig har forfallet i økende grad fått prege bybildet. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. For år siden ble bykjernen brukt av bare en fjerdedel av de som i dag ferdes i sentrum. Tenk deg hvordan det ser ut etter en fotballkveld med mennesker på Ullevål stadion. Da må man bruke timer og dager på å plukke opp det de har etterlatt seg. I dag ferdes mennesker i sentrum. Det tilsvarer fire fullsatte stadioner. Det krever spesielle inngrep for at vi skal mestre å vedlikeholde sentrum på et anstendig nivå. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. Summen av verdien av bygningsmassen i bykjernen er tre ganger så høy som all kommunal infrastruktur. De fleste gårdeierne har erkjent at forfallet gir dårlig økonomi. De ønsker å samarbeide med stat og kommune om å motvirke denne trenden for at vi alle skal få det bedre. Gårdeierne er også villige til å tilføre ressurser under bestemte betingelser. En del av disse betingelsene er et storstilet og historisk samarbeid mellom gårdeiere, stat og kommune. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. Det var helt nødvendig at samarbeidet skulle resultere i løsninger vi alle ville være tjent med. Ikke etter prinsippet prøv deg frem. Men ved å unngå forsinkende byråkrati som ikke fungerer. For å få dette til, måtte vi ha et organ som var i stand til å skjære gjennom og gi gode, kvalitative og raske resultater. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen.

15 Det handler om solidaritet Ny spennende samarbeidsløsning Business Improvement Districts (BID) er et begrep skap i USA. Begrepet lyder ikke særlig spennende. Like fullt viser det helt nye måter å tenke på også for Oslo. Hør bare: I 1992 fikk bydelen Manhattan i New York sitt første BID. Det var i strøket som omfatter berømte Times Square. Foranledningen var denne. En gruppe gårdeiere hadde sett seg lei på forfallet i området og gikk sammen om å ruste opp byrommet. Gårdeierne kombinerte økonomi og samfunnsansvar. Sammen med myndighetene ble en helt ny type samarbeid etablert. Flere gårdeiere var skeptiske og høstet alle fordelene uten å betale en cent. Da grep myndighetene inn. De besluttet at dersom 51 prosent av gårdeierne var med, ble det øvrige gårdeierne pålagt også å bli med. Dermed ble det rimeligere for alle. Begrepet BID var skapt. I New York er det i dag 41 BIDs og 47 delstater har gjennomført samme ide. En Idé for Oslo? I Oslo sentrum er over 60 prosent av gårdeierne med i Byfolk Oslo Sentrum AS. Nesten 40 prosent er gjenstår. Det ideelle ville være om et BID ble laget i samarbeid med kommunen med aktiv administrativ deltakelse av gårdeierne. Det kan danne grunnlag for en helhetstenkning og en effektivitet som vi ikke tidligere har hatt i Oslo. Dette er noe av det Byfolk Oslo Sentrum arbeider med å studere nærmere. Ideer og arbeidsmetoder lar seg diskutere. Men ikke målsettingen. Den står fast. Et samarbeid på tvers av sektor- og eierinteresser. Et samarbeid der alle har felles mål: Å få gjort mest mulig, rimeligst mulig og raskest mulig. Og der kvalitet og det estetiske i alle deler blir ivaretatt. Byfolk Oslo Sentrum AS

16 Returadresse: Byfolk Oslo Sentrum AS, Møllergata 7-9, 0179 OSLO Samarbeid gir handlekraft og innflytelse Hovedstadsaksjonen er det nyeste og beste eksempel på hva gårdeierne kan få til når de står sammen. Aksjonen er igangsatt av Byfolk Oslo Sentrum AS gårdeiernes egen organisasjon i det sentrale Oslo. Drøyt 60% av gårdeierne i Oslo sentrum er med i organisasjonen. Det er bra, men ikke godt nok. Alle bør være med. Det vil gjøre oss enda mer handlekraftige i arbeidet med å skape et vakrere og mer tiltalende sentrum. Med alle gårdeierne i ryggen har vi slagkraft til å påvirke saker som angår oss alle: Mer midler til renhold, øket innflytelse i reguleringssaker, større gjennomslagskraft for våre planer og idéer når sentrum skal videreutvikles, høyere standard i det offentlige rom for bare å nevne noen av fordelene ved å være med. Gevinsten er vi alle med på å dele. Folk flest får et triveligere sentrum når standarden på byrommet heves. Gårdeierne får økt avkastning på sine eiendommer. Det mangler ikke planer og prosjekter, men vi klarer det ikke uten Deres støtte. Derfor trenger vi alle gårdeiere som medlemmer. Meld inn din(e) bygning(er) og bli en del av fellesskapet til alles beste! Ide og design: J.Vinneng / G.Thorsen Kontakt meg Send meg beregningsgrunnlag for medlemskap PORTO Send info også til: Navn/Foretak Kontaktperson Adresse: Tlf: Byfolk Oslo sentrum As Møllergata Oslo E-post E-post: - Tlf

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum 03 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Om å tenke langsiktig 3 - Et valg om eiendomsskatt 4 - Taperbyen som ble vinner 6 - Malmö s redningsmann 8 - Malmö s snuoperasjon 10 - Hovedstadsaksjonen

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011 medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. nr. 8 2012 jul God fairtrade sikkerhet må ta tilbake tryggheten 6,7 ble brukt på julehandel

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INFO. Skilt til besvær. Vanskelig vern

INFO. Skilt til besvær. Vanskelig vern DESEMBER 2005 INFO Byfornyelsen fortsetter Wessels plass (bildet over) er kanskje det fi neste resultatet av Hovedstads aksjonen og forsommerens opprustning av Oslo sentrum. Men Hovedstadsaksjonen var

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13.

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Nr. 3-2011 hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Stian Berger Røsland: - Jeg vil gi honnør til ansatte og frivillige i tiden

Detaljer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer nr. 2 2014 sommer medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! VisitOSLO: Nå kommer amerikanerne! Reiselivssjef Bente Bratland Holm jubler.

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år 1 11 Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år H * K Reklamebyrå Foto: Lasse Berre hovedsponsor for Norges Skiforbund langrenn tronderenergi.no Ren TrønderEnergi

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Mange bekker små... Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Rådet for Funksjonshemmede i Kristiansand kommune v/astrid Marianne Staalesen Byhallen i Kristiansand. Forord Hensikten med dette

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 februar 2008 n www.dna.no ALLE SKAL MED De beste folkevalgte er ombud Over lengre tid har jeg sett med bekymring på utviklingen av den politiske

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer