Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15:"

Transkript

1 en informasjonsavis for Oslo sentrum side 3: Hovedstadsaksjonen side 5: Pilotsteder side 7: Ny måte å arbeide på side 9: Endringer i bybildet side 11: Samarbeidspartnere side 13: Prosessen Hovedstadsaksjonen er i gang side 15: Det handler om solidaritet Forsidebildet: Fra Rådhusets utsmykning ved Kronprinsesse Märthas plass Kommunale og statlige myndigheter satser på et vakrere Oslo sentrum. Sammen med byens gårdeiere foretar de nå en omfattende opprustning av bykjernen, i første omgang frem mot år 2005 jubileumsåret for unionsoppløsningen

2 LEDER HOVEDSTADSAKSJONEN ER I GANG. Byfolk Info nr Et blad for Oslo Sentrum Utgiver: Byfolk Oslo Sentrum AS Redaksjon: Alf G. Andersen Design og produksjon: Byfolk Oslo Sentrum AS Foto: A.G. Andersen / J. Vinneng Repro og trykk: AS Papir: 130g Silk Opplag: Byfolk Oslo Sentrum AS er en gårdeierorganisasjon som ble etablert av: Olav Thon-gruppen Vital Eiendomsforvaltning Storebrand Eiendom Eiendomsspar KLP Eiendom Linstow Eiendom Reitan Handel AS Oslo kommune Byfolk Oslo Sentrum AS Møllergata OSLO Telefon: Telefax: E-Post: Nå har det endelig skjedd. Kommunale og statlige myndigheter satser på et vakrere Oslo sentrum. Sammen med byens gårdeiere skal de nå foreta en omfattende opprustning av bykjernen, i første omgang frem mot år 2005 jubileumsåret for unionsoppløsningen. Det foreligger forslag om 15 millioner kroner fra staten og bystyret tar snart stilling til en bevilgning på 20 millioner kroner pluss 12 millioner til ekstra renhold. Dette vil så utløse en betydelig oppgradering av fasader og byrom fra sentrums gårdeiere. Denne spesialutgaven av Byfolk Info forteller om virkemidler og tiltak, om noe av det byens folk har å glede seg til. For vår egen del vil vi dvele ved at bydel Oslo sentrum, eller bydel 0 som er dens tekniske betegnelse, endelig har organisert seg i en slagkraftig organisasjon. Alle andre bydeler har sine egne bydelsutvalg. Bare ikke bydel 0. Her fungerer underlig nok bystyret som bydelsutvalg, altså politikere fra hele landet skal ivareta sentrums interesser. Derfor har Byfolk Oslo Sentrum i alminnelighet og Hovedstadsaksjonen i særdeleshet nå fylt et gapende tomrom med entusiasme og handlekraft - og ikke minst kjærlighet til landets viktigste og mest utadvendte byrom. Dette er det store gjennombruddet for forståelse av at Oslo sentrum ikke lenger kan klare seg bare i kraft av sin beliggenhet og sine riksklenodiske symboler. Landets mest beferdede strøk er sårbar overfor slitasje og tilfeldig flikking av sårene i bybildet. Oppgraderingen av Oslo sentrum er nå satt i system med klare mål, både når det gjelder enkelttiltak og tidsfrister. Det er alltid farlig å omgås store ord som bærer i seg rekylens ødeleggende kraft. Vi våger det likevel. Det som nå skjer vil gi sentrum et løft vi for bare få år siden knapt nok torde drømme om. Og enda bedre. Meget tyder på en aksjon med kontinuitet langt ut over Slik må det også være. Kampen om et tiltalende og vakkert Oslo sentrum kan aldri vinnes en gang for alle fordi den vil pågå for alltid. Per Hogness Styreformann Byfolk Oslo Sentrum AS Si din mening til: 2

3 Hovedstadsaksjonen Oslos byrådsleder Erling Lae: - Vi har tatt utfordringen fra Byfolk Oslo Sentrum på strak arm og har gått med på et forpliktende samarbeid om Hovedstadsaksjonen. Det er nettopp en slik dugnadsånd vi trenger. Et tett samarbeid mellom det private og offentlige vil gi resultater. Her er Norges hundreårsjubileum i 2005 et utmerket tidsmål. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman: - Staten er opptatt av at Oslo skal være en representativ hovedstad. Alle som bor i Oslo, og det er en stor del av landets befolkning, skal ha trivelige omgivelser. Derfor støtter jeg Hovedstadsaksjonen. Administrerende direktør i Eiendomsspar, Christian Ringnes: - Det er bra vi har fått Hovedstadsaksjonen. Med den kan vi få fart i samarbeidet om å forskjønne Oslo. Det trengs. Da jeg var ung, var det rent i Oslo. De skitne gatene fant vi på kontinentet. I dag er det omvendt. I byer som Barcelona, Paris og Madrid er det rent og pent mens vi i dag nesten ikke finner en by som er mer møkkete enn Oslo. Basert på vellykkede samarbeidsprosjekter i Oslo sentrum er Byfolks formål å etablere prosjektsamarbeid mellom gårdeiere, Oslo kommune og Staten for å gjøre Oslo sentrum attraktivt, trygt og levende for alle. 3

4 Hva er HovedstadsAksjonen? Hovedstadsaksjonen springer ut av "Byfolk Oslo Sentrum AS" som er en organisasjon av private gårdeiere i Oslo Sentrum. I 1995 slo de seg sammen for å oppruste nedre del av Karl Johan som førte til totalrenovering av fasader, gategulv og belysning og som sto ferdig til byens 1000 års jubileum. Gradvis ble også stat og kommune med, og da ordføreren tente fasadelysene den 1. desember 1999 hadde offentlige og private gjort en dugnad for nær 100 millioner til sammen. Dette gir mersmak. Med den erfaringen at et jubileum motiverer og at samarbeid fungerer, blåser vi til ny felles-innsats. Denne gangen er målet nasjonaljubileet for unionsoppløsningen i 2005, og området vi vil gå løs på er hele Oslo Sentrum. Ingen kan lenger fraskrive seg et fellesansvar for kvalitetene i vårt bymiljø. Det nytter ikke lenger bare å feie for egen dør uten at også naboen er med. Særlig gjelder det for alle dem som eier husene rundt gatene og plassene våre. I Sentrum eier staten over 20% av bygningsmassen, kommunen 5% og de private resten. Med en helhetsplan som utgangspunkt og et bidragsfond som verktøy, kan eierne nå vise ansvar. For alle de over menneskene som hver dag strømmer gjennom hovedstadens sentrum. Initiativet bunner i overbevisningen om at omgivelsene påvirker oss: Vakre og trygge omgivelser øker kjærligheten til byen og dermed opplevelsen av samhørighet. Derfor vil vi ikke lenger godta det slitne preget over Oslos bygninger, gater og plasser, men rense opp nasjonens hjerte for å oppnå fornyet friskhet, skjønnhet og samhørighet. Friskhet betyr det som er rent, kostet og klippet, nymalt og reparert, gammelt så vel som nytt. Hvor ligger Hovedstadsområdet? Området for HovedstadsAksjonen er bydel 0. Dette er en administrativ betegnelse på området i Oslo sentrum som ligger utenfor de administrative bydelene. Grensen går langs sjøsiden fra Kongen, langs Frognerstranda, Munkedamsveien, Cort Adelers gate, Ruseløkkveien, Løkkeveien, Arbins gate, Drammensveien, Parkveien, Wergelandsveien, Holbergs gate, Pilestredet, St Olavs gate, Ullevålsveien, Schandorffs gate, Bernt Ankers gate, Brugata, Nylandsveien til Bjørviksutstikkeren og omfatterindre havnebasseng (men ikke øyene), I alt 2,6 km 2 Grunnen til at Sentrum ikke ble tillagt noen bydel ved bydelsinndelingen 1988, var at arealdisponeringen av Sentrumsområdet fortsatt skulle være bystyrets ansvar. I dette sentrumsområdet ligger alle de bygningene som huser hele det offisielle Norge, og ikke noe annet sted i landet er det en større konsentrasjon av arbeidsplasser, fotgjengere, førstegangstilreisende og turister. Flere steder inne i denne kjernen foregår det allerede et mål-rettet samarbeid mellom gårdeiere for å ruste opp fasader, offentlig belysning, gatebelegg og møblering. Det gjelder både Karl Johan og Spikersuppa, Wessels plass ved Stortinget, Youngstorget og Domkirkeområdet og hovedgatene i Kvadraturen opp mot Akershus. Oppnåes det en synlig kvalitetshevning i Sentrum vil det kunne gi smitteeffekt for resten av hovedstaden og være holdningsskapende både mot hærverk og vanskjøtsel. Skjønnhet betyr det å fremheve det rike såvel som det enkle og bevisst sette farger og former i samklang og harmoni, men også ha mot til å forme det djerve og dristige. Det betyr å synliggjøre det verdige i hovedstadsfunksjonen, det elegante i det kontinentale og det nøkterne i det norske. Samhørighet betyr å skape trygghet for de mange og vise omsorg for mennesket, også de som har falt utenfor. 4

5 Pilotsteder Pilotsteder Hovedstadsaksjonen (Listen er ikke i prioritert rekkefølge) Sentrumsparken - Karl Johans gate - Eidsvolls plass - Spikersuppa - Studenterlunden - Stortingsgaten - Akersgaten fra Regjeringsbygget til Wessels Plass - Stortingsplass - Wessels plass - Rosenkrantzgate/Hambros Plass - Knutepunktet - Nationaltheateret Grensen område - Grensen - Lille Grensen - Aschehougs plass - Arbeidergaten Rådhusaksen - Fridtjof Nansens Plass/Roald Amundsens gate - Universitetsgaten/St. Olavs plass Vestbaneaksen - Olav 5s gate/brynjulf Bulls Plass Kvadraturen - Øvre Slottsgate - Nedre Slottsgate - Kirkegaten - Rådhusgaten - Christiania torv Jernbanetorget - Biskop Gunnerusgate - Jernbanetorget Youngstorget - Møllergata - Torggata - Skråningen 5

6 Kommunal ekspressfart Kommunal hurtigtogsfart. Begrepet lyder som en anakronisme. Men når det gjelder forbedringene som nå skjer i sentrum, er ordene dekkende. Se bare på det som har skjedd med Eidsvolls plass som ble nyåpnet 30. september. Det skjedde etter bare noen få måneder med planlegging og gjennomføring og enda kom sommerferien imellom. Hvordan dette var mulig? Ved å få alle berørte parter til å skjære gjennom og tenke nytt. Dette er oppskriften: Det ble foretatt 2-3 befaringer på stedet. Til stede var utførende arkitekt og stat, kommune og gårdeiere som skal bekoste arbeidene. Med på befaringene var også håndverkere og montører. Alle beslutninger ble tatt under møtene på stedet. Så var det bare å sette i gang med utbedringene. Befaringene fortsatte mens arbeidet pågikk slik at man kunne justere prosjektet under veis. Dermed er alle faglige og byråkratiske parter fått uttale seg. Alle var fornøyd. Og hva med sluttresultatet? Se selv! 6

7 Ny måte å arbeide på Justisminister Odd Einar Dørum: - Jeg er overbevist om at hvis vi lykkes med Hovedstadaksjonen, vil vi kunne måle resultatet med glede og større trygghet i bykjernen. Det er sammenheng mellom forsøpling og kriminalitet. Et renere og mer tiltalende sentrum vil redusere kriminaliteten. Stortingets direktør Hans Brattestå: - Hovedstadsaksjonen er et storartet krafttak for et triveligere fellesrom i hovedstadens sentrum, til glede for oss alle. En ukonvensjonell dugnad som vi i Stortinget er glade over å kunne være med på. Et felles løft som jeg håper både viser vei og påvirker vår adferd som enkeltpersoner, når det gjelder vårt medansvar for å holde byen så pen og innbydende som vi alle ønsker at den skal være. Direktør Knut O. Gabestad, leder for Samferdselsetaten i Oslo: - Samferdselsetaten oppfatter Hovedstadsaksjonen som en inspirerende mulighet til å ta et krafttak i vår by. Mange av våre folk deltar med stor entusiasme i forbedringene i sentrum. Vår erfaring så langt er at vi aldri tidligere har opplevd denne kombinasjonen av forsvarlig planlegging, tempo og handlekraft i så omfattende forbedringer i vår by. Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen: - Det er viktig at vi alle deltar slik at vi kan gi Oslo sentrum et skikkelig løft. Vi er glade for at byens gårdeiere har tatt initiativ til Hovedstadsaksjonen og dermed vist engasjement og ansvar. Vi ser frem til et positivt samarbeid til beste for hovedstadens bykjerne. Derfor bidro vi med opprettelsen av Oslo Sentrum AS, det som senere ble til Byfolk Oslo Sentrum AS. Etatsdirektør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten: - Det er flott at huseiere, Staten og kommunen går sammen om å oppruste Oslo sentrum frem til jubileet i Min etat ønsker å bidra i arbeidet slik at Oslo sentrum kan få en fremtidsrettet og kvalitetsmessig varig utforming. I dette perspektivet er Hovedstadsaksjonen enmeget viktig kampanje. Innsatsen fordrer imidlertid at det settes av nok driftsmidler i fremtiden til å opprettholde standarden på de anlegg som nå opparbeides. 7

8 Erling Lae 8 Per Jæger Odd Einar Dørum Christian Ringnes Hilde Barstad

9 Endringer i bybildet Bymøbler og bymøbler Hvem ville vel ønsket seg tilstanden til møblene til venstre i sitt eget hjem? Ingen! Heller ikke Oslo. Derfor nymøblerer Hovedstadsaksjonen hele sentrum med tidsmessige og robuste bymøbler som også er noe for øyet. Hvert eneste bymøbel er nøye evaluert. Alt fra utseende til holdbarhet og funksjonalitet er gransket i detalj før beslutningen ble tatt. Nå er mange av dem på plass. Og enda mange flere skal det bli. For en forskjell! - Rart vi ikke gjorde dette før 9

10 Ingeniør Christen Smith Ingeniør Christen Smith AS er en teknisk handelsbedrift med høyt kunnskapsnivå. Helt siden 1953 har bedriften levert produkter til det offentlige rom. Verdens beste søppelkasse! Verdens beste søppelkasse som det har tatt mange år og utvikle og to norske benker fra tradisjonsrike Ulefos Jernverk. Dette er Ingeniør Christen Smiths bidrag til Hovedstadsaksjonen. De solide og nesten uslitelige søppelkassene har allerede i noen uker vært å se blant annet langs Karl Johans gate. Etter hvert skal de utplasseres over hele Oslo sentrum. Hovedstaden er i så måte i godt selskap. I disse dager skal også 900 av dem utplasseres på Hawaii! De er nå å finne over hele verden. - Avgjort et produkt vi er stolt av, sier administrerende direktør Pål Sture Skogfelt i Ingeniør Christen Smith AS. Det er de også i New York City der det er utplassert nesten 7000 av de grønne søppelkassene. Kassene er for øvrig utviklet med assistanse fra ledende landskapsarkitekter Bedriften leverer også to typer benker til Oslo sentrum. Det er Akershus-modellen og Ulefos Park-modellen. Begge er nøye tilpasset sine bruksområder, og skal nå bidra til å forskjønne Oslo sentrum. Dessuten er de solide, og gode å sitte på. Det siste er ikke minst viktig i en travel og hektisk bykjerne. JCDecaux JCDecaux Norge er datterselskap av JCDecaux, verdens største selskap innen reklamefinansierte gatemøbler og flyplass reklame. Konsernet har reklameflater i 38 land og ansatte. Selv vedlikeholdet er gratis! Konsernet JCDecaux leverer 200 leskur og 6 toaletter til Oslo sentrum. Selskapet hatt stor internasjonal suksess med levering av reklamefinansierte bymøbler. I Europa har JCDecaux levert reklamefinansierte bymøbler til over 1300 byer, I Norge har selskaper avtaler med Bland andre Stavanger, Tønsberg, Porsgrunn, Sandnes, Sola Moss, Sarpsborg, Skien - og altså Oslo. Disse byene har inngått langsiktige kontrakter. Når kontraktene omsider har utløpt, er det ikke en eneste av de 1300 byadministrasjonene som har valgt å gå ut av et slikt konsept. Det forteller sitt om at også Oslo har gjort et godt valg. I Oslo har JCDecaux tidligere levert reklamefinansierte bymøbler til Aker Brygge. Det medførte besparelser på 1 million kroner for eierselskapet. Selskapet samarbeider også med Oslo Sporveier. Leskurene og toalettene er i sin helhet reklamefinansiert. JCDecaux forplikter seg også til å foreta alt vedlikehold av disse og andre bymøbler som selskapet har levert. 10

11 Samarbeidspartnere Kraftex Kraftex er en av Norges største og mest moderne produsenter av skilt til industrien. Selskapet leverer nær sagt alt av skilt til industrien, fra det helt enkle til avanserte metallskilt. De nye gatenavnskiltene - håndtverk alt sammen Den tradisjonsrike skiltprodusenten Kraftex i Moss produserer de nye gatenavnskiltene for Hovedstadsaksjonen. I første omgang skal det leveres navne- og nummerskilt til hele Karl Johans gate, men senere er det på tale å levere skilt til samtlige gater innenfor Ring I, til sammen skilt. Den 60 år gamle bedriften har holdt i hevd gamle håndverkstradisjoner, og leveransene til hovedstadsaksjonen representerer fra begynnelse til slutt håndtverk på høyt nivå. Skiltene støpes i sand, også maling og lakkering utføres med nennsom hånd. Produksjonssjef i Kraftex, Jens Olav Brunsvik, forteller at bedriften går løs på oppgaven med stor entusiasme, ikke minst fordi Hovedstadsaksjonen er valgt å satse på tradisjonsrik kvalitet. Vi håper nå at også resten av Oslo i tiden fremover vil velge å forskjønne bygatene med de vakre historiske blå skiltene. I så fall skal det ikke stå på oss, sier Brunsvik som gleder seg over at Hovedstadsaksjonen har valgt Kraftex som dermed har påtatt seg en av de største og mest utfordrende oppgavene på lenge. NCC NCC er med sine ca ansatte en av Norges ledende entreprenør og eiendomsselskap. Det nordiske konsernet NCC AB har ansatte og en omsetning på 37 milliarder kroner. Nå skal NCC holde orden på gatenettet NCC skal drifte og vedlikeholde en stor del av gatenettet i Oslo, inkludert 278 km vei i 7 bydeler ioslo sentrum. Entreprenøren har fått kontrakt på vinter- og sommerdrift som blant annet omfatter brøyting, strøing, bortkjøring av snø, vårrengjøring og daglig renhold. Det stilles store forhåpninger til samarbeidet, spesielt når det gjelder renhold inkludert tømming av alle avfall- og papirkurver langs veiene. De siste årene er det klaget over renholdet i sentrum, men med dette håper myndighetene og Hovedstadsaksjonen at renholdet skal bli hovedstaden verdig. Renholdet i sentrum skal hver natt foregå både maskinelt og manuelt. Dermed håper man at tiden med overfylte papirkurver og tilgrisede sentrumsgater nå definitivt er forbi. I kontrakten til NCC ligger ogsåtømming ogvedlikehold av veisluk og sandfang, asfaltlapping, mindre anleggs- og reparasjonsarbeider på veier, bruer, murer, rekkverkog andre veielementer. Vedlikholdsteam og vaktbiler vil dag og natt patruljere gatenettet for å observere tiltaksbehov og forestå førstehånds sikring og assistanse ved alle typer hendelser på veinettet. NCC har påtatt seg helårlig funksjonsansvarfor det kommunale gate- og veinettet i 11 av 25 bydeler i sentrum og i vest. 11

12 Hovedstadsaksjonen: Rask, dristig og enestående effektiv 12 Thomas Thiis-Evensen Thomas Thiis-Evensen er professor i Arkitekturteori og -historie ved Arkitekthøgskolen i Oslo og dr. philos. i teoretisk estetikk fra UiO. Han er fagansvarlig for Hovedstadsaksjonen og for de tiltak som skal utføres innen bydel 0 fram mot Nasjonaljubileet i Thiis-Evensen har også vært premisslegger for en rekke statlige og kommunale prosjekter. På oppdrag fra Plan- og bygningsetaten har han utarbeidet Estetisk Plan for Oslo, den første estetiske helhetsplan for en hovedstad i Europa i nyere tid. Thiis-Evensen har de siste årene også vært engasjert med en rekke sentrale oppgaver som premissrådgiver for OL-designen under Lillehammer-OL og vært engasjert i ombygging av Slottet og Stiftsgården i Trondheim. Han har skrevet en rekke bøker om arkitekturhistorie og virket som arkitekturkritiker i presse/media. - Vi går nye og uprøvede veier. Byråkratiet er dempet ned til bare det absolutt nødvendige. Alle berørte parter har med entusiasme prøvd nye samarbeidsformer. Det har gitt Hovedstadsaksjonen en fremdrift som vi tidligere bare kunne drømme om. En strålende fornøyd og optimistisk arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen, fagansvarlig for Hovedstadsaksjonen, mener at resultatene så langt viser at arbeidsmetodene er grensesprengende. - Se bare på det som skjer på Eidsvolls plass. I mai diskuterte vi planer og ideer. I slutten av september var opprustningen av den tradisjonsrike plassen fullført, og det med et resultat vi alle bør være meget fornøyd med. Slik blir Hovedstadsaksjonen gjennomført Hovedstadsaksjonen kan sammenlignes med et OL-prosjekt med ufravikelig tidsramme. Hovedstadsaksjonen skal være fullført innen hundreårsdagen for unionsoppløsningen og kongejubileet i Da skal Oslo sentrum fremstå som et opprustet, vedlikeholdt og estetisk forsvarlig sentrum. Det blir lagt frem et helhetskonsept for byrommet i sentrum. Det fremlegges for styret med representanter for de berørte parter stat, kommune og gårdeiere. Konseptet ligger innenfor rammen for det som er godkjent av bystyret. I konseptet ligger møbleringsprogrammet, byrom, veier og den estetiske plan. Konseptet blir alltid behandlet som en enhet, og ikke stykkevis og delt. Når konseptet er godkjent, blir detaljplanleggingen foretatt på stedet. Gjennomføring av arbeidene skjer etter lignende prinsipper. Etter arbeidene på nyåpnede Eidsvolls plass, blir nye delprosjekter gjennomført i tur og orden. Wessels plass står for tur. Det samme gjør bymøblering av hele sentrum med nye søppelkasser, benker, lykter etc. Opprustingen av Karl Johans gate fortsetter. Det samme gjelder andre plasser, parker og gater i sentrum. Hvert eneste inngrep blir bestemt under befaringer der alle berørte parter deltar. Ikke en søppelkasse eller benk blir utplassert uten at plasseringen er foretatt i harmoni.

13 Prosessen Den nye Eidsvolls plass Opprustningsarbeidene på Eidsvolls plass var fullført da Stortinget markerte sin høytidelige åpning 2. oktober. På rekordtid har plassen foran vår nasjonalforsamling fått sin svært tiltrengte ansiktsløsning. Dette har skjedd: * Et nytt fortau langs Stortingsgaten som forbinder Sentrumsparken, inkludert Eidsvolls plass, med Wessels plass. * Nye fastmonterte benker og søppelkasser. Ny beplantning og reduksjon av antall lykter. Reparasjon av brolegning. * Bysten av Christian Michelsen rett foran Stortinget får ny innramming. Det blir en liten plass med brostein foran ham samtidig som har blir belyst. * Antallet flaggstenger langs Løvebakken foran Stortinget blir økt. * Sentralt på Eidsvolls plass blir månedens skulptur utstilt. Det blir også foretatt en rekke mindre endringer. Dette er bare første byggetrinn. Neste år står Wessels plass og resten av Sentrumsparken for tur. 13

14 Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen Per Jæger Per Jæger har siden 1992 arbeidet med byforbedringsprosjekter i Oslo sentrum, blant annet Narvisen og Initiativ Karl Johan. Han var også prosjektleder for nytt gategulv og bymøbler fra Jernbanetorget til Egertorget. I var han prosjektleder for "Aksjon Karl Johan" som resulterte i oppussing av fasader langs hele Karl Johan, samt fasadelysanlegg fra Sentralstasjonen til Universitetet. Han var prosjektleder for etablering av "Byfolk Oslo Sentrum AS" som nå representerer over 60% av bykjernens gårdeiere og initiativtaker samt prosjektsekretær for "Hovedstadsaksjonen". Oslo sentrum har de siste årene lidd under tiltagende forfall. Dette er ikke spesielt for Oslo, men snarere en del av en internasjonal trend. Økende innflytting til vestlige storbyer har resultert i at kommunens budsjetter kanaliseres til andre formål. Samtidig har forfallet i økende grad fått prege bybildet. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. For år siden ble bykjernen brukt av bare en fjerdedel av de som i dag ferdes i sentrum. Tenk deg hvordan det ser ut etter en fotballkveld med mennesker på Ullevål stadion. Da må man bruke timer og dager på å plukke opp det de har etterlatt seg. I dag ferdes mennesker i sentrum. Det tilsvarer fire fullsatte stadioner. Det krever spesielle inngrep for at vi skal mestre å vedlikeholde sentrum på et anstendig nivå. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. Summen av verdien av bygningsmassen i bykjernen er tre ganger så høy som all kommunal infrastruktur. De fleste gårdeierne har erkjent at forfallet gir dårlig økonomi. De ønsker å samarbeide med stat og kommune om å motvirke denne trenden for at vi alle skal få det bedre. Gårdeierne er også villige til å tilføre ressurser under bestemte betingelser. En del av disse betingelsene er et storstilet og historisk samarbeid mellom gårdeiere, stat og kommune. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen. Det var helt nødvendig at samarbeidet skulle resultere i løsninger vi alle ville være tjent med. Ikke etter prinsippet prøv deg frem. Men ved å unngå forsinkende byråkrati som ikke fungerer. For å få dette til, måtte vi ha et organ som var i stand til å skjære gjennom og gi gode, kvalitative og raske resultater. Derfor etablerte vi Hovedstadsaksjonen.

15 Det handler om solidaritet Ny spennende samarbeidsløsning Business Improvement Districts (BID) er et begrep skap i USA. Begrepet lyder ikke særlig spennende. Like fullt viser det helt nye måter å tenke på også for Oslo. Hør bare: I 1992 fikk bydelen Manhattan i New York sitt første BID. Det var i strøket som omfatter berømte Times Square. Foranledningen var denne. En gruppe gårdeiere hadde sett seg lei på forfallet i området og gikk sammen om å ruste opp byrommet. Gårdeierne kombinerte økonomi og samfunnsansvar. Sammen med myndighetene ble en helt ny type samarbeid etablert. Flere gårdeiere var skeptiske og høstet alle fordelene uten å betale en cent. Da grep myndighetene inn. De besluttet at dersom 51 prosent av gårdeierne var med, ble det øvrige gårdeierne pålagt også å bli med. Dermed ble det rimeligere for alle. Begrepet BID var skapt. I New York er det i dag 41 BIDs og 47 delstater har gjennomført samme ide. En Idé for Oslo? I Oslo sentrum er over 60 prosent av gårdeierne med i Byfolk Oslo Sentrum AS. Nesten 40 prosent er gjenstår. Det ideelle ville være om et BID ble laget i samarbeid med kommunen med aktiv administrativ deltakelse av gårdeierne. Det kan danne grunnlag for en helhetstenkning og en effektivitet som vi ikke tidligere har hatt i Oslo. Dette er noe av det Byfolk Oslo Sentrum arbeider med å studere nærmere. Ideer og arbeidsmetoder lar seg diskutere. Men ikke målsettingen. Den står fast. Et samarbeid på tvers av sektor- og eierinteresser. Et samarbeid der alle har felles mål: Å få gjort mest mulig, rimeligst mulig og raskest mulig. Og der kvalitet og det estetiske i alle deler blir ivaretatt. Byfolk Oslo Sentrum AS

16 Returadresse: Byfolk Oslo Sentrum AS, Møllergata 7-9, 0179 OSLO Samarbeid gir handlekraft og innflytelse Hovedstadsaksjonen er det nyeste og beste eksempel på hva gårdeierne kan få til når de står sammen. Aksjonen er igangsatt av Byfolk Oslo Sentrum AS gårdeiernes egen organisasjon i det sentrale Oslo. Drøyt 60% av gårdeierne i Oslo sentrum er med i organisasjonen. Det er bra, men ikke godt nok. Alle bør være med. Det vil gjøre oss enda mer handlekraftige i arbeidet med å skape et vakrere og mer tiltalende sentrum. Med alle gårdeierne i ryggen har vi slagkraft til å påvirke saker som angår oss alle: Mer midler til renhold, øket innflytelse i reguleringssaker, større gjennomslagskraft for våre planer og idéer når sentrum skal videreutvikles, høyere standard i det offentlige rom for bare å nevne noen av fordelene ved å være med. Gevinsten er vi alle med på å dele. Folk flest får et triveligere sentrum når standarden på byrommet heves. Gårdeierne får økt avkastning på sine eiendommer. Det mangler ikke planer og prosjekter, men vi klarer det ikke uten Deres støtte. Derfor trenger vi alle gårdeiere som medlemmer. Meld inn din(e) bygning(er) og bli en del av fellesskapet til alles beste! Ide og design: J.Vinneng / G.Thorsen Kontakt meg Send meg beregningsgrunnlag for medlemskap PORTO Send info også til: Navn/Foretak Kontaktperson Adresse: Tlf: Byfolk Oslo sentrum As Møllergata Oslo E-post E-post: - Tlf

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen.

- en informasjonsavis for Oslo sentrum. Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. 01 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum Byråd: Hilde Barstad Bred politisk enighet om å følge opp Hovedstadsaksjonen. Dette har vært inspirerende og morsomt. For første gang har staten, kommunen og

Detaljer

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar

Belysning i et historisk perspektiv. Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar Belysning i et historisk perspektiv Belysningsplan for Oslo sentrum Presentasjon PBE: 21.01.16 Brit Kyrkjebø, antikvar BELYSNING FØR Smie i Sinsenbakken,1903 Innføring av offentlig gatebelysning i Christiania

Detaljer

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og SCANDIC VULKAN Maridalsveien 13 A 0178 Oslo Tlf: 21057100 Byggeår: 2011 Antall rom: 149 Gangavstand Oslo S: 18 min Scandic Vulkan er et moderne hotell med en attraktiv beliggenhet på Vulkan i Oslo, kun

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor Stortingsgaten 20 Stortingsgaten 20 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Flotte lokaler i representativ

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Fridtjof Nansens plass 6

Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 352 kvm 352 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange mellomstore bysentra i Norge og Europa har utfordringer med utviklingen. Skien er intet unntak. Vekst og investeringer skjer

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN..

14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. 14 mars KUV Etatsdirektør Hans Edvardsen BYMILJØETATEN DEN STORE FORSKJELLEN.. Fusjon av Trafikketaten Idrettsetaten Friluftsetaten Samferdselsetaten ENØK etaten Deler av Næringsetaten, EBY og HEV 700

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum 03 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Om å tenke langsiktig 3 - Et valg om eiendomsskatt 4 - Taperbyen som ble vinner 6 - Malmö s redningsmann 8 - Malmö s snuoperasjon 10 - Hovedstadsaksjonen

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service?

Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Hvordan gjøre sentrum attraktivt for handel og service? Kommunekonferansen Politikk og Plan Oppdal, 30. januar 2015 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og

Detaljer

Liveable Cities Levende Oslo

Liveable Cities Levende Oslo Liveable Cities Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 15.januar 2016 Agenda Velkommen til Oslo hvordan ser vi på byene våre? Liveable Cities Levelige byer paradigmeskifte internasjonale begrep Liveable Oslo

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Vår 2016 UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Se alle våre eiendommer på www.klpeiendom.no Vertskap for bevisste leietakere i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger Leder Utleiemagasinet vår 2016

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 0/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2007 kl. 19.00

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Levanger Levanger Sentrum feirer sin 1000 årige historie neste år og har kommet opp med en artig gate som de kaller Hilsegata. Meget bra og full honnør for blomster og gateprofil. Levanger Levanger Sentrum

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 / Oslo Atrium Oslos mest sentrale eiendom Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 4.663 kvm 2.981 kvm

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen, der Karl Johans gate starter, fremstår fullt rehabilitert som en hvitaktig, klassisk bygning. I den andre enden, før Slottsbakken, er Universitetet

Detaljer

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? Sammendrag: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI rapport 1334/2014 Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt og Njål Nore

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06 Oslo kommune Møteinnkalling 5/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Tynset Noreg sin første LED-by?

Tynset Noreg sin første LED-by? Tynset Noreg sin første LED-by? Foredrag til Landskonferanse for stadutvikling 2009 12. 14. oktober 2009 Florø, Sogn og Fjordane ved prosjektutvikler Per Jæger Jæger & Holm Prosjektnettverk AS Konferansen

Detaljer

SKOGING, BEPLANTNING OG OPPARBEIDELSE AV GRØNTOMRÅDER

SKOGING, BEPLANTNING OG OPPARBEIDELSE AV GRØNTOMRÅDER 1 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG BEFARING 09.07.2007 I SULITJELMA I 2007 FORETOK SNU EN BEFARING AV BYGNINGSMASSENE I SULITJELMA MED TANKE PÅ Å KARTLEGGE BOLIGER OG INSTALLASJONER SOM ER SKJEMMENDE FOR STEDET,

Detaljer

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk

Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Byutvikling i Arendal sentrum Et tilbakeblikk Arendal anno 1528 Arendal har historie tilbake til 1500-tallet. Bebyggelsen ble etablert på 7 holmer der Nidelva møter Galtesund. De gode havneforholdene ga

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

INNHOLD. - en informasjonsavis for Oslo sentrum. 2 - Store mål - solide resultater. 3 - Byfolk Info i 2004. 4 - Permanente pålegg?

INNHOLD. - en informasjonsavis for Oslo sentrum. 2 - Store mål - solide resultater. 3 - Byfolk Info i 2004. 4 - Permanente pålegg? 05 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Store mål - solide resultater 3 - Byfolk Info i 2004 4 - Permanente pålegg? 7 - Hovedstadsaksjonen 8 - Parkeringshus 10 - Narvisen 10 år 12 - Det

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum

StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum StorgatA 5-7 Totalrenoverte lokaler i oslo sentrum Fakta om eiendommen Storgata 5-7 Ledig utleieareal: 4.989 m 2 Minimum utleieareal: 284 m 2 Ledig fra: Etter avtale Megler: Anders Heffermehl Tlf: 950

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie

UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Vår 2016 UTLEIEMAGASINET Næringseiendommer for utleie Se alle våre eiendommer på www.klpeiendom.no Vertskap for bevisste leietakere i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger Leder Utleiemagasinet vår 2016

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Framtidens byer en mulighet for din bedrift

Framtidens byer en mulighet for din bedrift en mulighet for din bedrift «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departementer, KS og de 13 største byområdene i Norge. Programmet er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare

Detaljer

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by.

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk arbeider for at Oslo skal være en trafikksikker og miljøvennlig by. Vi prioriterer. Økt fremkommelighet for prioriterte brukergrupper. Myke trafikanter Utrykningskjøretøy

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Kebony styrket for vekst

Kebony styrket for vekst Kebony styrket for vekst (OSLO, 6. oktober 2008) Kebony tilføres MNOK 50 i en emisjon basert på NOK 0,42 per aksje, som er 20% høyere pris sammenlignet med emisjon april 2007 og priser selskapet til MNOK

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS

Regionale markeder. Pål Mar(n Fosdal, dagligleder i NCM Development AS Regionale markeder Det er store forskjeller i regionale markeder, og noen områder gir bedre resultater enn andre. Demografi, geografi, kultur og handlevaner er faktorer som i betydelig grad bestemmer om

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten?

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Peter Butenschøn Nordland fylkeskommune, Leknes 20. september 2017 Noen utfordringer en kjølig høstmorgen. Lofoten og Leknes har

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

INNHOLD. - en informasjonsavis for Oslo sentrum. Nr. 1 - mars 2004-4. årgang. 2 - Nå er det vår tur. 3 - Nye Karl Johan.

INNHOLD. - en informasjonsavis for Oslo sentrum. Nr. 1 - mars 2004-4. årgang. 2 - Nå er det vår tur. 3 - Nye Karl Johan. 01 04 Nr. 1 - mars 2004-4. årgang - en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Nå er det vår tur 3 - Nye Karl Johan 4 - Erling Lae 6 - Vedlikehold 8 - Det skjer i sentrum 12 - Byrom og hjerterom

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo. 30. mai 2016

Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo. 30. mai 2016 Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo 30. mai 2016 AGENDA - 08:45-09:00 Registrering og kaffe - 09:00-09:15 Velkommen og presentasjonsrunde - 09:15-09:25 Bakgrunn for dialogkonferansen ved etatsdirektør

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Dronning Eufemiasgate 14

Dronning Eufemiasgate 14 Dronning Eufemiasgate 14 NYE KONTORLOKALER I BJØRVIKA Fakta om eiendommen Dronning Eufemiasgate 14 Ledig utleieareal: 2.421 m 2 Minimum utleieareal: 590 m 2 Ledig fra: Etter avtale, bygget ferdigstilles

Detaljer

Kommunikasjonsplan for et trivelig og søppelfritt Ullensaker

Kommunikasjonsplan for et trivelig og søppelfritt Ullensaker Kommunikasjonsplan for et trivelig og søppelfritt Ullensaker Hovedmål: Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har en overordnet kommunikasjonsstrategi, kanalstrategi

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer