Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER"

Transkript

1 Curriculum Vitae Stilling Utdanning Språk Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim AS 1982 Norges landbrukshøyskole, NLH Ås, Institutt for landskapsarkitektur 1975 Universitetet i Bergen, Examen philosophicum Norsk, engelsk, tysk Jostein Bjørbekk Foreninger Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Fødselsår 1955 Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Landskapsforming, detaljprosjektering, landskapsanalyser, konsekvensutredninger, store komplekse planoppgaver prosjektledelse, tverrfaglig samarbeid og faglig koordinering. ERFARINGER idag Bjørbekk & Lindheim a.s. Landskapsarkitekt, bedrifts -og prosjektleder. KOMPLEKSE PLANOPPGAVER 2009 Oslo charette Områdeprogram Oslo S Prosessleder for tverrfaglig plangruppe, utvikling av plangrep og grunnlag for planprogram Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Gardermoen T2 Utvidet terminal 1.pris Internasjonal konkurranse Fagansvarlig for landskapsarkitektur Landside og forplass pågår NSW arkitekter & planleggere as Hyderabad International Airport, India Overordnet landskapsplan Aviaplan AS Fornebu Terrengplan, utarbeidelse av detaljplaner for terrengforming på hele Fornebuområdet med anbud Norconsult AS / Statsbygg Gardermoen hovedflyplass Aviaplan AS/Luftfartsverket Fagansvarlig for landskapsarkitektur. Hovedplan - Reguleringsplan Overordnet landskapsplan, vegetasjonsregistreringer, innendørs beplantning PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER 2009 Annette Thommessens plass, Oslo Prosjektering av plass, anbud. Lund & Slaatto arkitekter/ Stor-Oslo Eiendom Bjørvika gater Temahefter : gaterom, gatemøblering i samarbeid med Gehl Architects Prosjektering av gater med belegning og beplantning anbud og oppfølging Norconsult as / Bjørvika Infrastruktur Kongsvinger sentrum Prosjektering av bypark i sentrum med tilslutning til Rådhusplassen, Glommas elvebredd, nytt folkebibliotek og videregående skole. Statens bymiljøpris 2009 Kongsvinger kommune / Hedmark fylkeskommune Tjuvholmen Odden, Oslo Ny bydel sjøfront Prosjektering av gater, plasser, kaifronter og trafikkarealer. Temahefter for offentlige arealer Tjuvholmen KS Odda Torg og kai, Odda Ideutvikling og prosjektering av torg og sjøfront Oppfølging under bygging Archus arkitekter AS Odda Bygg og Eigedom / Odda kommune Karl Johans gate, Sentralstasjonen Egertorget, Oslo Nytt gatedekke belegning Hovedprosjekt, anbud, byggeoppfølging Samferdselsetaten, Oslo kommune 2000 Molde sentrum - sjøfront, Molde Idé-/ skisseprosjekt for byens havnefront Molde kommune Molde stadion, Molde utomhusanlegg PABAS / Aker RGI Trondheimsveien, Nybrua-Hammerfestgate, Oslo Byggeplan og oppfølging, gateplanting og møblering Scandiaplan / Statens vegvesen Oslo Youngstorget, Oslo Rehabilitering av torg og gate, fontene, lysanlegg Torg- og gatekontoret, Oslo kommune Fergekai og sentrum Geiranger, Møre og Romsdal Prosjektering av kaifront, trebrygger, fergekai, trafikkarealer. Byggeplan. Statens Vegvesen Møre og Romsdal

2 Curriculum Vitae SIDE 2 av Plass og park, Sunndal rådhus og kulturhus Underlag for reguleringsplan Hovedprosjekt med anbud, vann og fonteneanlegg / integrering av kunst Kunstner: Hagbart Solløs Sunndal kommune Rv. 160 Bekkestuatunnelen/Fv. 174 Bekkestua Veganlegg tilpasset tettsted, tunellportaler, gang- sykkelveisystem, terrengforming. Byggeplan - oppfølging Berdal Strømme /Statens Vegvesen Akershus TRAFIKKPROSJEKTER - BRUER, KONSTRUKSJONER 2009 Munkedamsveien, Oslo Byggeplan for utvidelse av gang-sykkelvei Statens vegvesen Region Øst Ring 3 Hoved og lokalveier Ulven Sinsen Byggeplan ny bygate, lokalveier, nytt hovedveisystem med tuneller - sideområder, gang-sykkelveier, landskapsbehandling Norconsult AS / Statens vegvesen Region Øst Fornebu, Indre Ringvei Reguleringsplan Norconsult AS / Fornebu Infrastruktur Fornebu, Ny Snarøyvei, Bærum Detaljplan Byggeplan Anbud Terreng- / landskapsplaner, hovedvei, gangsykkelveier, holdeplasser Design av bruer, rekkverk, lysstolper Norconsult AS / Statsbygg Rv159 Omkjøringsvei Strømmen. Byggeplan og anbud for ny veg med sideterreng og tilpasning til bygater. Interconsult ASA / Statens vegvesen Akershus Rv35 Grualia-Slettemoen, Akershus Byggeplan terrengplaner, konstruksjoner tunnel, bruer, støyskjermer Norconsult AS / Statens vegvesen Akershus Trondheimsveien x Mailundveien, Oslo Detaljplan / reguleringsplan, byggeplan Holdeplass, gangkulvert, støyskjermer, rundkjøring, gater og sideområder Grøner AS / Statens vegvesen Oslo Hausmannsgate - Nygata - Hausmanns bro og byggeplan Norconsult / Statens vegvesen Oslo Rv. 5 Kaupanger-Mannhiller Kryssområder, tunellportaler, rasvoll, fergeleie, NÆRINGSBYGG Hotell- og næringsbygg, Fornebu Felt 1.3 Ajas Mellbye arkitekter/ SBED 2008 Kontorbygg K2, Fornebu Lund & Slaatto arkitekter Helsfyr atrium, kontorkompleks, Oslo Uteområde park, plass og trafikkanlegg Totalentreprise under bygging Lund & Slaatto arkitekter / Norconsult Posten Terminaler, Drammen og Stavanger Prosjektering av uteanlegg-driftsområder, anbud Aviaplan AS / Posten Norge Schibsted Trykkeri, Nydalen, Oslo Park, sideområder, takterrasser, forplass, trafikkområder, ball- og tennisbaner Fullprosjektering oppfølging NSW arkitekter og planleggere as Schibsted Trykkeri AS Gardermoen Næringspark Bebyggelsesplan fellesområder og veger Grøner AS / Gardermoen Næringspark AS REGULERINGSPLANER Kongsvinger sentrum 1.premie i ide-/plankonkurranse Utarbeidelse av reguleringsplan og bestemmelser for sentrum av Kongsvinger; - Rådhus, park, bibliotek og ny videregående skole. Kongsvinger kommune Bærum idrettspark, Rud-Hauger, Bærum 1. premie i innbudt plankonkurranse Utarbeidelse av reguleringsplan for 215 daa område for idrettshaller, vei- og parkeringsanlegg, ballbaner, friområder bruer. Byggeplan med anbud Lørenskog grønne sentrum Kunstner: Marianne Heske 1.premie i ide-/plankonkurranse Berdal Strømme Norconsult as Statens Vegvesen, Sogn og Fjordane VAKRE VEIERS PRIS mottatt fra Vegdirektoratet Hvamkrysset E6 x Rv.4 med bru, Skedsmo, Detaljplan og forprosjekt bru. Tilknytning med E6, kryssområder og bussterminal. Byggeplan Scandiaplan/Johs Holt Statens Vegvesen Akershus E 6 Ekeberg Sørenga, Oslo Broer, tunnelportaler, veitrase og landskapsforming. Veianlegg i by-, havn og jernbaneområde. Byggeplan, anbud Arkitektskap as / Aas-Jacobsen / Via-Nova Statens vegvesen, Oslo Regulering av område for ny gravlund, ny elvepark, landbruksområder og spesialområde for bevaring. Lørenskog kommune AHUS Gamleveien, Lørenskog Regulering av ny avkjøringsveg Nye Ahus UTREDNINGER OG ANALYSER 2010 Vilbergmoen Bergmoen, Gardermoen Næringsområde Landskap og Friluftsliv KU og planutvikling for Grunneierne Turistvei - Yttersida av Senja Landskapsanalyse - landskapsverdier Turistvegprosjektet, Vegdirektoratet 1998 Konsekvensutredning ny Sarps bru, Sarpsborg Tema: Landskap, Friluftsliv, Naturmiljø Statens Vegvesen Østfold / Jernbaneverket

3 Curriculum Vitae SIDE 3 av Konsekvensutredning E 18 Vestkorridoren, Asker - Framnes, Oslo Tema: Landskap og kulturmiljø, Friluftsliv, Reiseopplevelse Norconsult AS / Statens Vegvesen Akershus og Oslo NSB høyhastighetsbane Oslo-Trondheim Konsekvensvurdering landskap og kulturminner NSB Bane, Region Nord E-18 Kristiansand, Deltager i referansegruppe for utredning av ny gjennomkjøringsveg Utarbeidelse av by-og landskapsanalyse Konsekvensutredning landskap, byform, kulturminner Berdal Strømme AS/ In'By Statens vegvesen Vest-Agder Gasskraftverk Tjeldbergodden Utredning konsekvenser i forhold til landskap, naturvern, vilt, kulturminner. Statkraft 1993 E-18 Havnelageret-Bekkelaget/ E-6 Ekebergtunellen Rapport om visuelle konsekvenser og plassering av ventilasjonstårn i Ekebergåsen Statens Vegvesen Oslo Rapport Byutvikling i Bispevika og bevaring av del av middelalder-oslo. Utarbeidet i samarbeid med Arkitektskap Statens Vegvesen Oslo/ Oslo kommune - Byplankontoret Gass til Skandinavia - trasévurdering Konsekvens-/ landskapsanalyse for to gassrørtraséer fra Trøndelag og Rogaland til Østfold Utarbeidet i samarbeid med Statkraft Norsk Hydro/Statkraft OFFENTLIGE BYGNINGER, SKOLER Skien Fritidspark / Hjalmar Johansen videregående skole, Skien 2004 Prosjektering og oppfølging av uteanlegg. Arkitekter: Link arkitekter Byggherre: Telemark fylkeskommune / Skien kommune 2001 Vestfold høyskole, Borre Prosjektering, anbud, oppfølging Lille Frøen arkitekter AS / Statsbygg Blakstad skole, Asker Totalprosjekt utearealer for ny skole Lille Frøen arkitekter as / Asker kommune ASKER KOMMUNES PRIS FOR GOD BYGGESKIKK Mølladammen skole, Bærum Prosjektering skoleplass, aktivitetsområder og adkomst med parkeringsplasser Lille Frøen arkitekter as / Bærum kommune BOLIGPROSJEKTER Tjuvholmen, Oslo Gårdsrom i Felt 2 Takterrasse oppholdsområde med vannspeil HRTB arkitekter / Kristin Jarmund arkitekter/ MAD / Kari Nissen Brodtkorb arkitekter Tjuvholmen KS / Selvaagbygg FRIOMRÅDER, NATURLANDSKAP 2009 Nebbursvollen badeanlegg og friområde Parallelloppdrag ideutvikling 1.premie ide- og plankonkurranse Skedsmo kommune 2004 Lørenskog Grønne sentrum, Kulturlandskap, elvepark og gravlund. 1.premie - nordisk arkitektkonkurranse Reguleringsplan. pågår Lørenskog kommune Bergkunstmuseet, Leirfall, Stjørdal 2004 Eggemoen. for museum og ute-lokaliteter Universell utforming og informasjonskonsept Per Knutsen arkitekter as /Nord-Trøndelag 1.premie Idékonkurranse team Aviaplan Motor- og luftsportsanlegg, industriområde og flyplass i nedlagt militærområde ved Hønefoss. fylkeskommune / Stjørdal kommune Skifte Eiendom / Tronrud Engeneering 2008 Bergkunstreisen, Nord-Trøndelag Koigen friområde, Hamar Utvikling av konsept for universell tilgjengelighet til og presentasjon av bergkunstlokalitetene ved Bøla og Bardal naturområder.. 1.premie idékonkuranse Fullprosjektering og oppfølging Frilufts- og aktivitetsområde med strandpromenade, skate- og ballsportanlegg, Nord-Trøndelag fylkeskommune Kongsvinger videregående skole, folkebibliotek og bypark 1.premie idékonkurranse for områdeutvikling / reguleringsplan, samarbeid med Link arkitekter badestrand. Hamar kommune HELSEINSTITUSJONER sammen med AHUS, Nytt Universitetssykehus i Akershus. Lille Frøen arkitekter / Tom Ottar arkitekter Prosjekteringsleder. Prosjektering av Prosjektering i samspillmodell av bypark, ny uteområder i samarbeide med Schønherr videregående skole, sansehage og bibliotek. landskab, Danmark. Prosjektering og byggeoppfølging , Detaljprosjekt , Byggeperiode C.F. Møller arkitekter / Nye Ahus 2004 Sogndal høyskole Prosjektering forprosjekt Lille Frøen arkitekter AS / Statsbygg

4 Curriculum Vitae SIDE 4 av 5 JERNBANE, TRIKK, STASJONSPROSJEKTER 2010 Askim ungdomsskole med flerbrukshall Kristin Jarmund ark Lysaker stasjon, Bærum Detaljplan Norconsult AS / Jernbaneverket Skøyen-Lysaker, Oslo. Utredning dobbeltspor/ tunnelalternativer rapport Norconsult AS / Jernbaneverket Strømmen stasjon og terminal Interconsult Group/ Jernbaneverket Stasjoner på Hovedbanen Oslo-Lillestrøm, Utredning Formingsveileder/ Jernbaneverket 1999 Formingsveileder for Vestfoldbanen Landskapsmessige forhold og konstruksjoner utenfor stasjonsområder Norconsult as / Jernbaneverket NSB Bergsenga Åshaugen, Buskerud Byggeplan, sideterreng, støyskjermer, bruer Norconsult as / Jernbaneverket Bekkestua kollektivterminal Byggeplan med anbud Berdal Strømme AS/Statens vegvesen Akershus KIRKEGÅRDER 2004 Lørenskog gravlund, 1.premie Lørenskog kommune Lommedalen kirke, Bærum kommune 1.premie innbudt konkurranse Hovedprosjekt med anbud, oppfølging Lille Frøen arkitekter / Bærum kommune Haslum kirkegård, Bærum kommune 1. premie innbudt arkitektkonkurranse Utvidelse - siste byggetrinn Detaljprosjekt med anbud Bærum kommune TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD 2010 Hanimaadhoo airport, Maldivene Idekonkurranse for ny flyplass Aviaplan AS 2010 Nytt universitet i Bhubaneswar, Orissa, India Plankonkurranse Aviaplan AS 2010 Surnadal sentrum, Møre og Romsdal Idekonkurranse for utvikling av tettsted 2009 Bruhagen sentrum, Averøy, Møre og Romsdal 1. premie idekonkurranse sentrumsplan med elv og vann som sentralt element 2009 Nebbursvollen friområde og badeanlegg, Skedsmo kommune 1. premie Idekonkurranse 2009 Flesland flyplass terminalutvidelse. 1. premie Internasjonal arkitektkonkurranse NSW arkitekter & planleggere 2008 Gardermoen T2 Terminalutvidelse. 1. premie Internasjonal arkitektkonkurranse 2006 Bergkunstmuseum i Stjørdal 2005 Kongsvinger, utvikling av by- og grønnstruktur i sentrum Kongsvinger, utvikling av by- og grønnstruktur i sentrum Frognerstranda, E18, idéutvikling strandsone og bymiljø Lørenskog Grønne Sentrum, Kulturlandskap og gravlund, Lørenskog kommune. 1. premie nordisk arkitektkonkurranse 2004 Eggemoen motor-luftsportssenter industriområde, Team Aviaplan 2003 Koigen friområde, Hamar, 1.premie 2003 Skien fritidspark Hindhamar, Sundt, Thomassen a.s., Asker 1.premie Landskapsarkitekt 2003 Molde Sjøfront Norges Bank, nytt hovedsete 1.premie Nordisk plan- og idekonkurranse Detaljprosjektering, anbud, byggeoppfølging Gårdsrom på betonglokk, takhager, design av belegninger og utemøbler Kvaerner Engineering, Lysaker, Bærum Utomhusplaner, byggeplassoppfølging Norsk Hydro, Bygdøy Allé Utomhusplan ved tilbygg Norsk Veritas, Høvik Takterrasser, gårdsrom og torg IBM Exhibit, Tøyen, Oslo «Instant park»/utstilling rundt Renzo Piano s mobile paviljong for IBM-utstilling, Oslo 2000 E18 Bommestad, bru, vegkryss, rasteplass 1999 Norges Varemesse, Lillestrøm med Aviaplan 1998 Høgskolen i Vestfold, Statsbygg, 1. premie 1998 Vågsalmenningen, bygater og torg, Bergen 1998 Dyreløkkåsen skole, Drøbak 1. premie 1994 FBT Gardermoen, Forsvarets flystasjon ARKITEKTKONKURRANSER 2010 Tjeldstø barneskole Jaqrmund /Vigsnæs ark Rena, relokalisering av forsvaret 1993 Lommedalen kirke og Mølladammen skole, Bærum, 1. premie

5 Curriculum Vitae SIDE 5 av Kristiansand Havn plankonkurranse 1992 Vegbroer Åkersvika, Hamar designkonkurranse 1992 Haslum kirkegård, Bærum utvidelse 1. premie Åpen arkitektkonkurranse 1991 Borgund stavkyrkje, Lærdal Kulturlandskap og service-/informasjonsbygg 1991 Slottsplassen i Oslo Samarbeid med arkitektene Lund og Slaatto Idédugnad arr. SBED 1990 Nytt Rikshospital, Oslo med Aviaplan 1990 OL-park, Lillehammer Med Narud, Stokke, Wiig arkitekter 1989 Hurum flyplass med Aviaplan 1989 Hafjell Alpinlandsby, Øyer i samarbeid med Narud-Stokke-Wiig a.s Rud-Hauger idretts- og fritidsanlegg Bærum i samarbeid med Narud-Stokke-Wiig a.s Holt Vest, Felt A4-A6, Skedsmo TILLITSVERV / JURYARBEID 2009 Jurymedlem for konkurranse om Verdal barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. Oppnevnt av NLA 2009 Oslo charette prosessleder for oppdrag vedr. programmering for området rundt Oslo S, Plan- og bygningsetaten, Oslo Levende Oslo medlem i Fagutvalget oppnevnt av direktøren for Plan- og bygningsetaten, Oslo Rådet for byarkitektur, Oslo medlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening Rådet for byakitektur varamedlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening 2006 Jurymedlem, faglig leder for arkitektkonkurranse om gangbroer på Tjuvholmen, Oslo Sensor Institutt for Landskapsplanlegging, UMB Ås 2004 Fagkritiker under Oslo Charette Fjordbyen 2004 Jurymedlem arkitektkonkurranse om Torvet i Trondheim Konkurransenemnda for NAL/NPA - observatør for NLA 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Jurymedlem Arkitekturprisen, Oslo kommune 2002 Jurymedlem, konkurransen om byutvikling av Tjuvholmen, oppnevnt av Byplansjefen i Oslo. Arrangør: Oslo havn 2001 Jurymedlem Norsk Lyspris, Lyskultur / Norsk Lysteknisk komité Leder for konkurransenemnda i Norske landskapsarkitekters Forening Medlem i råd for etikk og tvister, Norske landskapsarkitekters forening Styreformann i fagtidsskriftet Utemiljø Styremedlem i fagtidsskriftet Utemiljø UTMERKELSER 2009 Statens Bymiljøpris 2009 tildelt Kongsvinger kommune for bruk av kulturminner i byutviklingen, refr. prosjektet Bypark, bibliotek og Sentrum videregående skole 2001 Byggeskikkprisen Asker kommune 2001 Blakstad skole 1999 Skolebyggprisen 1999 Dyreløkkåsen skole Kirke- og Utdanningsdepartementet 1997 Vakre veiers pris 1997, Mannheller fergekai, Sogn og Fjordane Statens Vegvesen Vegdirektøren 1993 Byggeskikkprisen Moss kommune 1993 Kryssområdet Kransen PUBLIKASJONER 2006 Fieldwork presentasjon av Odda torg i bok om europeisk landskapsarkitektur juryert av Europeiske landskapsarkitektforbundet Artikler i: Navigator, Editorale Lotus 2003 Italia 2002 Lotus Navigator 2002 Italia Topos Tyskland Utemiljø Norge Byggekunst Norge KURS/FORELESNINGER 2009 Forelesning for NAL/Ecobox Stokmarknes Kystsoneplanlegging Landskapsverdier i vegplanleggingen 2009 Forelesning for Fagus vedr. plantebruk i sårbare områder på Storøyodden, Fornebu 2004 Forelesning Vegetasjon terrengtilpasning, Plan- og Bygningsetaten Oslo kommune Forelesninger, Høyskolen på Kjeller, Vei i landskap, kurs i arealplanlegging 1992 Bruestetikk, Oslo, Vegdirektoratet 1991 Bruestetikk, Tyskland, Vegdirektoratet/NIF

Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4

Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4 Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4 NÅVÆRENDE STILLING: Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder i BJØRBEKK & LINDHEIM AS, OSLO FØDSELSÅR 1955 NASJONALITET UTDANNELSE SPRÅK MEDLEMSKAP I FORENINGER

Detaljer

Jon Christian Le Tissier Dannevig

Jon Christian Le Tissier Dannevig Curriculum Vitae Stilling Utdanning Språk Landskapsarkitekt 1982 Norges landbrukshøyskole, NLH Ås, Institutt for landskapsarkitektur Norsk, engelsk Jon Christian Le Tissier Dannevig jcd@blark.no Foreninger

Detaljer

Tone Lindheim. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner SENTRUMSPROSJEKTER PARKER SKOLER, BARNEHAGER, LEKEPARKER

Tone Lindheim. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner SENTRUMSPROSJEKTER PARKER SKOLER, BARNEHAGER, LEKEPARKER Curriculum Vitae Stilling - Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder, Bjørbekk & Lindheim - Professor II, institutt for landskapsplanlegging, UMB -Ås Utdanning 1981 Norges Landbrukshøyskole, NLH Ås,

Detaljer

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder Bjørvikautbyggingen Bakgrunn og status Norsk Ståldag 2008 29.10.2008 Eivind Hartmann Prosjektleder Open day Bjørvika 26. of august 2007 Bjørvikaprosessen i fire akter: E18: Transportprinsipp med kobling

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984.

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Firma: Tittel/stilling: norsam as Sivilingeniør MRIF Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. Utdannelse: Kurs: Språk: Medlemskap: 1972 Norges

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors.

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS - 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973 - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. - Gjenoppbygging og ombygging

Detaljer

TO R N I L S S E N. landskapsarkitektur. Arealplanlegging Konsekvensutredninger N LH, Asker, Norge

TO R N I L S S E N. landskapsarkitektur. Arealplanlegging Konsekvensutredninger N LH, Asker, Norge TO R N I L S S E N Senior landskapsarkitekt Arealplanlegging Konsekvensutredninger KARRIERE 2005 - >>> Senior landskapsarkitekt, Rambøll Norge AS 1988-2005 Egen praksis, Lunde og Nilssen landskapsarkitekter

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post:

Tjuvholmen allé 11. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015. Megler: Mobil: E-post: Tjuvholmen allé 11 Tjuvholmen allé 11 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.116 kvm 400 kvm Q1 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Eksklusivt

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com FJORDBYEN OSLO Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Oslo sjøfront, juni 2006 En av de raskeste voksende byer i Europa 1984: 447 000, 2011: 605 000, 2030: 830 000 innbyggere Oslo

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

moss sentrum mulighetsanalyser D a R K + R a m b ø l l

moss sentrum mulighetsanalyser D a R K + R a m b ø l l moss SENTRUM mulighetsanalyser 27. 0 1. 2 0 1 4 D A R K + r a m b ø l l MULIGHETSANALYSER PÅ JAKT ETTER MOSS SENTRUM PUBLIKUMSATTRAKSJONER, MÅLPUNKTER OG LANDEMERKER HOMOGENE OMRÅDER - SENTRALITET PRIMÆRE

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK 109 Undervisningsbygg Oslo KF Øraker skole Ferdig 2015 nybygg, 3.000 m2 rehab. r Prosjektkostnad: 50 mill. +KU 105 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 83 8.000 m2 Byggherrstyrte entrepriser Prosjektkostnad: 400

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae

GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae Navn Geir Egil Paulsen Stilling Daglig leder, prosjektansvarlig Utdanning Sivilarkitekt Fødselsår 1971 Telefon 932 67 846 KOMPETANSE Vektlegger bærekraft

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2017

Praksisapotek 2. halvår 2017 Apotek 1 Amanda, Haugesund Apotek 1 Askim Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg Apotek 1 Brandbu Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek 1 Eik, Tønsberg Apotek 1 Ensjø, Oslo Apotek 1

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai. Bane Veg Sammen

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai. Bane Veg Sammen Bane Veg Sammen Investeringsrekorder innen SVV og JBV. Nye Veier AS finner sin form. Dansen rundt gullkalven ny norsk infrastruktur er intens. Klar for enda mer? Idar Kirkhorn 1 ETTER 28 ÅR SOM SELVSTENDIG

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS

2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS Referanseprosjekter: 2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS Ferielieligheter Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Bergen Bygg Eiendom Løvås Gård

Detaljer

CV SVERRE SVENDSEN. Oppdragsansvarlig arkitekt partner. Født 1956 Arkitekthøgskolen i Oslo, diplom1983

CV SVERRE SVENDSEN. Oppdragsansvarlig arkitekt partner. Født 1956 Arkitekthøgskolen i Oslo, diplom1983 Stilling Nasjonalitet Utdannelse Sverre Svendsen har omfattende erfaring fra varierte prosjekttyper og størrelser, og ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Han

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2010 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2010 KRONOLOGISK 87 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 18 (plan 1, 2 og 11) 4.000 m2 Prosjektkostnad: 300 mill. (for komplettering) 83 Omsorgsbygg Oslo KF Rektorhaugen bhg Prosjektkostnad: 40 mill. 79 Bærum kommune, Eiendom Kirkegårdsveien

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Dagali. Hilsen fra Kongsberg

Dagali. Hilsen fra Kongsberg Dagali Hilsen fra Kongsberg Ny giv for Kongsbergs bykjerne i det 21. århundret Byutvikling og strategier for Kongsberg: 1000 nye boliger i sentrum August 2007 Sju strategier for Kongsberg 1. Lågen. Mars

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.

Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset. Bli med på. forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken. Er du nysgjerrig? Påmelding NÅ! Foto: CB/Christian Berset Bli med på forskerkurs! For 4.-7. trinn. Finn nærmeste kurssted: www.forskerfabrikken.no Kurspakke 1 - Start høst Magisk slim Spøkelseskrystaller,

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Folkemøte om Kopervik kirke. Tors. 30.1.14

Folkemøte om Kopervik kirke. Tors. 30.1.14 Folkemøte om Kopervik kirke Tors. 30.1.14 Hva har skjedd siden forrige Orgelkomité folkemøte? Orgelkonsulent Bengt Norbakken Brukergrupper Plankomitéen avleverer endelig innsflling Fl Kirkelig Fellesråd

Detaljer

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst

Statens vegvesen. Vegdirektør. Vegdirektoratet. Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør direktoratet Region nord Region midt Region vest Region sør Region øst Statens vegvesen direktør Styringsstab* Internrevisjon VEGDIREKTORATET og transport Trafikant og kjøretøy

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet HO RD A L A N D FY L KES KOMM Li NE Statens vegvesen.fylkeskommunene m.fl. i henhold til distribusjonsliste 6 OKT. 008 Dok.nr. Arkivar. $. TØ? Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Rådgiver, Rambøll Norge AS, Region Midt - norge. Kart og Geodataavd, Oslo kommune, Plan - og Bygningsetaten

Rådgiver, Rambøll Norge AS, Region Midt - norge. Kart og Geodataavd, Oslo kommune, Plan - og Bygningsetaten L AR S AR N E B Ø Rådgiver Avd. Areal og Samferdsel Arealplanlegging/Reguleringsplanarbeid Konsekvensutredninger/Utredningsarbeid Plan - og bygningslovgivning Prosjektledelse KARRIERE 2008 - >>> Rådgiver,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser

E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser E 18 Frydenhaug Eik Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan datert 24.09.04 1 Fellesbestemmelser 1.1 Regulerte områder er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet. I området innenfor reguleringsgrensen

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en landskapsarkitekt? En landskapsarkitekt tegner og planlegger utearealer.

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

2006 INSEAD, Business School, YMP program, Fontainebleu, Frankrike, 2006.

2006 INSEAD, Business School, YMP program, Fontainebleu, Frankrike, 2006. CURRICULUM VITAE PERSONALIA Navn: Lars Gunnar Andersen Fødselsdato: 13.07.74 Sivilstand: Gift Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, Engelsk, Tysk, muntelig og skriftelig UTDANNELSE 2006 INSEAD, Business School,

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket landskaps3d SKANNING & arkitektur PUNKTSKYER OM LANDSKAPSARKITEKTUR Landskapsarkitekten skal samordne en rekke faglige innspill innenfor

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas 22.09.16 1992 Ble Vang og Hamar en kommune 1994 ble det vinter OL i Innlandet 1998 ble

Detaljer

Skole- og undervisningsbygg

Skole- og undervisningsbygg HRTB Arkitekter Referanseprosjekter Skole- og undervisningsbygg Aust-Lofoten videregående skole, Svolvær Nybygg og transformasjon av i alt 7000 m2, 1. premie i totalentreprisekonkurranse 2012, med etterfølgende

Detaljer

Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering

Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering Utfordringer og aktiviteter i 2014, arbeidsform og organisering Gudrun E. Stefansdottir, prosjektleder «Flere boliger i bedre by», Fylkesmannen i Hordaland 24. april 2014 1 Oppdrag Fylkesmannen Fylkesmannen

Detaljer

Drammen, en by i utvikling i samspill med brukerne

Drammen, en by i utvikling i samspill med brukerne Drammen, en by i utvikling i samspill med brukerne Drammen kommune Byprosjekter Prosjektleder Johannes Devold 1 Drammen, en by i utvikling i samspill med brukerne : Litt historikk om byutvikling i Drammen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund UTDANNELSE 1997-2002 Norges Landbrukshøgskole, Institutt for Landskapsplanlegging, Landskapsforming

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski. Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010

Nytt dobbeltspor Oslo Ski. Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010 Nytt dobbeltspor Oslo Ski Velkommen! Bydel Søndre Nordstrand 9 mars 2010 Planprogram Follobanen 17.02.2010 Follobanen Tunnelalternativer med og uten dagstrekning 19.03.2010 Kommunegrense til Ski Planprogram

Detaljer

Roms visjon, verdier og hovedmål

Roms visjon, verdier og hovedmål Rom Eiendom AS ROM for byutvikling og gode møteplasser Ottar Remman regiondirektør Trondheim 23.03.2010 Roms visjon, verdier og hovedmål Visjon: bedre byrom der mennesker møtes Verdier: romslig offensiv

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

T H O M A S B R A T T H E I M

T H O M A S B R A T T H E I M T H O M A S B R A T T H E I M YRKESERFARING 2016- KANtech as Byggeleder og prosjektleder -2016 COWI AS PROSJEKTLEDER/PROSJEKTERINGSLEDER 2015 JBV/MARTIN ALGRØY FORNYELSE ETTERSTAD LILLESTRØM, Byggeleder/kontrollingeniør

Detaljer

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted.

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted. Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted. 2008 European Planning Award 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling m landets

Detaljer