Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER"

Transkript

1 Curriculum Vitae Stilling Utdanning Språk Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim AS 1982 Norges landbrukshøyskole, NLH Ås, Institutt for landskapsarkitektur 1975 Universitetet i Bergen, Examen philosophicum Norsk, engelsk, tysk Jostein Bjørbekk Foreninger Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Fødselsår 1955 Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Landskapsforming, detaljprosjektering, landskapsanalyser, konsekvensutredninger, store komplekse planoppgaver prosjektledelse, tverrfaglig samarbeid og faglig koordinering. ERFARINGER idag Bjørbekk & Lindheim a.s. Landskapsarkitekt, bedrifts -og prosjektleder. KOMPLEKSE PLANOPPGAVER 2009 Oslo charette Områdeprogram Oslo S Prosessleder for tverrfaglig plangruppe, utvikling av plangrep og grunnlag for planprogram Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Gardermoen T2 Utvidet terminal 1.pris Internasjonal konkurranse Fagansvarlig for landskapsarkitektur Landside og forplass pågår NSW arkitekter & planleggere as Hyderabad International Airport, India Overordnet landskapsplan Aviaplan AS Fornebu Terrengplan, utarbeidelse av detaljplaner for terrengforming på hele Fornebuområdet med anbud Norconsult AS / Statsbygg Gardermoen hovedflyplass Aviaplan AS/Luftfartsverket Fagansvarlig for landskapsarkitektur. Hovedplan - Reguleringsplan Overordnet landskapsplan, vegetasjonsregistreringer, innendørs beplantning PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER 2009 Annette Thommessens plass, Oslo Prosjektering av plass, anbud. Lund & Slaatto arkitekter/ Stor-Oslo Eiendom Bjørvika gater Temahefter : gaterom, gatemøblering i samarbeid med Gehl Architects Prosjektering av gater med belegning og beplantning anbud og oppfølging Norconsult as / Bjørvika Infrastruktur Kongsvinger sentrum Prosjektering av bypark i sentrum med tilslutning til Rådhusplassen, Glommas elvebredd, nytt folkebibliotek og videregående skole. Statens bymiljøpris 2009 Kongsvinger kommune / Hedmark fylkeskommune Tjuvholmen Odden, Oslo Ny bydel sjøfront Prosjektering av gater, plasser, kaifronter og trafikkarealer. Temahefter for offentlige arealer Tjuvholmen KS Odda Torg og kai, Odda Ideutvikling og prosjektering av torg og sjøfront Oppfølging under bygging Archus arkitekter AS Odda Bygg og Eigedom / Odda kommune Karl Johans gate, Sentralstasjonen Egertorget, Oslo Nytt gatedekke belegning Hovedprosjekt, anbud, byggeoppfølging Samferdselsetaten, Oslo kommune 2000 Molde sentrum - sjøfront, Molde Idé-/ skisseprosjekt for byens havnefront Molde kommune Molde stadion, Molde utomhusanlegg PABAS / Aker RGI Trondheimsveien, Nybrua-Hammerfestgate, Oslo Byggeplan og oppfølging, gateplanting og møblering Scandiaplan / Statens vegvesen Oslo Youngstorget, Oslo Rehabilitering av torg og gate, fontene, lysanlegg Torg- og gatekontoret, Oslo kommune Fergekai og sentrum Geiranger, Møre og Romsdal Prosjektering av kaifront, trebrygger, fergekai, trafikkarealer. Byggeplan. Statens Vegvesen Møre og Romsdal

2 Curriculum Vitae SIDE 2 av Plass og park, Sunndal rådhus og kulturhus Underlag for reguleringsplan Hovedprosjekt med anbud, vann og fonteneanlegg / integrering av kunst Kunstner: Hagbart Solløs Sunndal kommune Rv. 160 Bekkestuatunnelen/Fv. 174 Bekkestua Veganlegg tilpasset tettsted, tunellportaler, gang- sykkelveisystem, terrengforming. Byggeplan - oppfølging Berdal Strømme /Statens Vegvesen Akershus TRAFIKKPROSJEKTER - BRUER, KONSTRUKSJONER 2009 Munkedamsveien, Oslo Byggeplan for utvidelse av gang-sykkelvei Statens vegvesen Region Øst Ring 3 Hoved og lokalveier Ulven Sinsen Byggeplan ny bygate, lokalveier, nytt hovedveisystem med tuneller - sideområder, gang-sykkelveier, landskapsbehandling Norconsult AS / Statens vegvesen Region Øst Fornebu, Indre Ringvei Reguleringsplan Norconsult AS / Fornebu Infrastruktur Fornebu, Ny Snarøyvei, Bærum Detaljplan Byggeplan Anbud Terreng- / landskapsplaner, hovedvei, gangsykkelveier, holdeplasser Design av bruer, rekkverk, lysstolper Norconsult AS / Statsbygg Rv159 Omkjøringsvei Strømmen. Byggeplan og anbud for ny veg med sideterreng og tilpasning til bygater. Interconsult ASA / Statens vegvesen Akershus Rv35 Grualia-Slettemoen, Akershus Byggeplan terrengplaner, konstruksjoner tunnel, bruer, støyskjermer Norconsult AS / Statens vegvesen Akershus Trondheimsveien x Mailundveien, Oslo Detaljplan / reguleringsplan, byggeplan Holdeplass, gangkulvert, støyskjermer, rundkjøring, gater og sideområder Grøner AS / Statens vegvesen Oslo Hausmannsgate - Nygata - Hausmanns bro og byggeplan Norconsult / Statens vegvesen Oslo Rv. 5 Kaupanger-Mannhiller Kryssområder, tunellportaler, rasvoll, fergeleie, NÆRINGSBYGG Hotell- og næringsbygg, Fornebu Felt 1.3 Ajas Mellbye arkitekter/ SBED 2008 Kontorbygg K2, Fornebu Lund & Slaatto arkitekter Helsfyr atrium, kontorkompleks, Oslo Uteområde park, plass og trafikkanlegg Totalentreprise under bygging Lund & Slaatto arkitekter / Norconsult Posten Terminaler, Drammen og Stavanger Prosjektering av uteanlegg-driftsområder, anbud Aviaplan AS / Posten Norge Schibsted Trykkeri, Nydalen, Oslo Park, sideområder, takterrasser, forplass, trafikkområder, ball- og tennisbaner Fullprosjektering oppfølging NSW arkitekter og planleggere as Schibsted Trykkeri AS Gardermoen Næringspark Bebyggelsesplan fellesområder og veger Grøner AS / Gardermoen Næringspark AS REGULERINGSPLANER Kongsvinger sentrum 1.premie i ide-/plankonkurranse Utarbeidelse av reguleringsplan og bestemmelser for sentrum av Kongsvinger; - Rådhus, park, bibliotek og ny videregående skole. Kongsvinger kommune Bærum idrettspark, Rud-Hauger, Bærum 1. premie i innbudt plankonkurranse Utarbeidelse av reguleringsplan for 215 daa område for idrettshaller, vei- og parkeringsanlegg, ballbaner, friområder bruer. Byggeplan med anbud Lørenskog grønne sentrum Kunstner: Marianne Heske 1.premie i ide-/plankonkurranse Berdal Strømme Norconsult as Statens Vegvesen, Sogn og Fjordane VAKRE VEIERS PRIS mottatt fra Vegdirektoratet Hvamkrysset E6 x Rv.4 med bru, Skedsmo, Detaljplan og forprosjekt bru. Tilknytning med E6, kryssområder og bussterminal. Byggeplan Scandiaplan/Johs Holt Statens Vegvesen Akershus E 6 Ekeberg Sørenga, Oslo Broer, tunnelportaler, veitrase og landskapsforming. Veianlegg i by-, havn og jernbaneområde. Byggeplan, anbud Arkitektskap as / Aas-Jacobsen / Via-Nova Statens vegvesen, Oslo Regulering av område for ny gravlund, ny elvepark, landbruksområder og spesialområde for bevaring. Lørenskog kommune AHUS Gamleveien, Lørenskog Regulering av ny avkjøringsveg Nye Ahus UTREDNINGER OG ANALYSER 2010 Vilbergmoen Bergmoen, Gardermoen Næringsområde Landskap og Friluftsliv KU og planutvikling for Grunneierne Turistvei - Yttersida av Senja Landskapsanalyse - landskapsverdier Turistvegprosjektet, Vegdirektoratet 1998 Konsekvensutredning ny Sarps bru, Sarpsborg Tema: Landskap, Friluftsliv, Naturmiljø Statens Vegvesen Østfold / Jernbaneverket

3 Curriculum Vitae SIDE 3 av Konsekvensutredning E 18 Vestkorridoren, Asker - Framnes, Oslo Tema: Landskap og kulturmiljø, Friluftsliv, Reiseopplevelse Norconsult AS / Statens Vegvesen Akershus og Oslo NSB høyhastighetsbane Oslo-Trondheim Konsekvensvurdering landskap og kulturminner NSB Bane, Region Nord E-18 Kristiansand, Deltager i referansegruppe for utredning av ny gjennomkjøringsveg Utarbeidelse av by-og landskapsanalyse Konsekvensutredning landskap, byform, kulturminner Berdal Strømme AS/ In'By Statens vegvesen Vest-Agder Gasskraftverk Tjeldbergodden Utredning konsekvenser i forhold til landskap, naturvern, vilt, kulturminner. Statkraft 1993 E-18 Havnelageret-Bekkelaget/ E-6 Ekebergtunellen Rapport om visuelle konsekvenser og plassering av ventilasjonstårn i Ekebergåsen Statens Vegvesen Oslo Rapport Byutvikling i Bispevika og bevaring av del av middelalder-oslo. Utarbeidet i samarbeid med Arkitektskap Statens Vegvesen Oslo/ Oslo kommune - Byplankontoret Gass til Skandinavia - trasévurdering Konsekvens-/ landskapsanalyse for to gassrørtraséer fra Trøndelag og Rogaland til Østfold Utarbeidet i samarbeid med Statkraft Norsk Hydro/Statkraft OFFENTLIGE BYGNINGER, SKOLER Skien Fritidspark / Hjalmar Johansen videregående skole, Skien 2004 Prosjektering og oppfølging av uteanlegg. Arkitekter: Link arkitekter Byggherre: Telemark fylkeskommune / Skien kommune 2001 Vestfold høyskole, Borre Prosjektering, anbud, oppfølging Lille Frøen arkitekter AS / Statsbygg Blakstad skole, Asker Totalprosjekt utearealer for ny skole Lille Frøen arkitekter as / Asker kommune ASKER KOMMUNES PRIS FOR GOD BYGGESKIKK Mølladammen skole, Bærum Prosjektering skoleplass, aktivitetsområder og adkomst med parkeringsplasser Lille Frøen arkitekter as / Bærum kommune BOLIGPROSJEKTER Tjuvholmen, Oslo Gårdsrom i Felt 2 Takterrasse oppholdsområde med vannspeil HRTB arkitekter / Kristin Jarmund arkitekter/ MAD / Kari Nissen Brodtkorb arkitekter Tjuvholmen KS / Selvaagbygg FRIOMRÅDER, NATURLANDSKAP 2009 Nebbursvollen badeanlegg og friområde Parallelloppdrag ideutvikling 1.premie ide- og plankonkurranse Skedsmo kommune 2004 Lørenskog Grønne sentrum, Kulturlandskap, elvepark og gravlund. 1.premie - nordisk arkitektkonkurranse Reguleringsplan. pågår Lørenskog kommune Bergkunstmuseet, Leirfall, Stjørdal 2004 Eggemoen. for museum og ute-lokaliteter Universell utforming og informasjonskonsept Per Knutsen arkitekter as /Nord-Trøndelag 1.premie Idékonkurranse team Aviaplan Motor- og luftsportsanlegg, industriområde og flyplass i nedlagt militærområde ved Hønefoss. fylkeskommune / Stjørdal kommune Skifte Eiendom / Tronrud Engeneering 2008 Bergkunstreisen, Nord-Trøndelag Koigen friområde, Hamar Utvikling av konsept for universell tilgjengelighet til og presentasjon av bergkunstlokalitetene ved Bøla og Bardal naturområder.. 1.premie idékonkuranse Fullprosjektering og oppfølging Frilufts- og aktivitetsområde med strandpromenade, skate- og ballsportanlegg, Nord-Trøndelag fylkeskommune Kongsvinger videregående skole, folkebibliotek og bypark 1.premie idékonkurranse for områdeutvikling / reguleringsplan, samarbeid med Link arkitekter badestrand. Hamar kommune HELSEINSTITUSJONER sammen med AHUS, Nytt Universitetssykehus i Akershus. Lille Frøen arkitekter / Tom Ottar arkitekter Prosjekteringsleder. Prosjektering av Prosjektering i samspillmodell av bypark, ny uteområder i samarbeide med Schønherr videregående skole, sansehage og bibliotek. landskab, Danmark. Prosjektering og byggeoppfølging , Detaljprosjekt , Byggeperiode C.F. Møller arkitekter / Nye Ahus 2004 Sogndal høyskole Prosjektering forprosjekt Lille Frøen arkitekter AS / Statsbygg

4 Curriculum Vitae SIDE 4 av 5 JERNBANE, TRIKK, STASJONSPROSJEKTER 2010 Askim ungdomsskole med flerbrukshall Kristin Jarmund ark Lysaker stasjon, Bærum Detaljplan Norconsult AS / Jernbaneverket Skøyen-Lysaker, Oslo. Utredning dobbeltspor/ tunnelalternativer rapport Norconsult AS / Jernbaneverket Strømmen stasjon og terminal Interconsult Group/ Jernbaneverket Stasjoner på Hovedbanen Oslo-Lillestrøm, Utredning Formingsveileder/ Jernbaneverket 1999 Formingsveileder for Vestfoldbanen Landskapsmessige forhold og konstruksjoner utenfor stasjonsområder Norconsult as / Jernbaneverket NSB Bergsenga Åshaugen, Buskerud Byggeplan, sideterreng, støyskjermer, bruer Norconsult as / Jernbaneverket Bekkestua kollektivterminal Byggeplan med anbud Berdal Strømme AS/Statens vegvesen Akershus KIRKEGÅRDER 2004 Lørenskog gravlund, 1.premie Lørenskog kommune Lommedalen kirke, Bærum kommune 1.premie innbudt konkurranse Hovedprosjekt med anbud, oppfølging Lille Frøen arkitekter / Bærum kommune Haslum kirkegård, Bærum kommune 1. premie innbudt arkitektkonkurranse Utvidelse - siste byggetrinn Detaljprosjekt med anbud Bærum kommune TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD 2010 Hanimaadhoo airport, Maldivene Idekonkurranse for ny flyplass Aviaplan AS 2010 Nytt universitet i Bhubaneswar, Orissa, India Plankonkurranse Aviaplan AS 2010 Surnadal sentrum, Møre og Romsdal Idekonkurranse for utvikling av tettsted 2009 Bruhagen sentrum, Averøy, Møre og Romsdal 1. premie idekonkurranse sentrumsplan med elv og vann som sentralt element 2009 Nebbursvollen friområde og badeanlegg, Skedsmo kommune 1. premie Idekonkurranse 2009 Flesland flyplass terminalutvidelse. 1. premie Internasjonal arkitektkonkurranse NSW arkitekter & planleggere 2008 Gardermoen T2 Terminalutvidelse. 1. premie Internasjonal arkitektkonkurranse 2006 Bergkunstmuseum i Stjørdal 2005 Kongsvinger, utvikling av by- og grønnstruktur i sentrum Kongsvinger, utvikling av by- og grønnstruktur i sentrum Frognerstranda, E18, idéutvikling strandsone og bymiljø Lørenskog Grønne Sentrum, Kulturlandskap og gravlund, Lørenskog kommune. 1. premie nordisk arkitektkonkurranse 2004 Eggemoen motor-luftsportssenter industriområde, Team Aviaplan 2003 Koigen friområde, Hamar, 1.premie 2003 Skien fritidspark Hindhamar, Sundt, Thomassen a.s., Asker 1.premie Landskapsarkitekt 2003 Molde Sjøfront Norges Bank, nytt hovedsete 1.premie Nordisk plan- og idekonkurranse Detaljprosjektering, anbud, byggeoppfølging Gårdsrom på betonglokk, takhager, design av belegninger og utemøbler Kvaerner Engineering, Lysaker, Bærum Utomhusplaner, byggeplassoppfølging Norsk Hydro, Bygdøy Allé Utomhusplan ved tilbygg Norsk Veritas, Høvik Takterrasser, gårdsrom og torg IBM Exhibit, Tøyen, Oslo «Instant park»/utstilling rundt Renzo Piano s mobile paviljong for IBM-utstilling, Oslo 2000 E18 Bommestad, bru, vegkryss, rasteplass 1999 Norges Varemesse, Lillestrøm med Aviaplan 1998 Høgskolen i Vestfold, Statsbygg, 1. premie 1998 Vågsalmenningen, bygater og torg, Bergen 1998 Dyreløkkåsen skole, Drøbak 1. premie 1994 FBT Gardermoen, Forsvarets flystasjon ARKITEKTKONKURRANSER 2010 Tjeldstø barneskole Jaqrmund /Vigsnæs ark Rena, relokalisering av forsvaret 1993 Lommedalen kirke og Mølladammen skole, Bærum, 1. premie

5 Curriculum Vitae SIDE 5 av Kristiansand Havn plankonkurranse 1992 Vegbroer Åkersvika, Hamar designkonkurranse 1992 Haslum kirkegård, Bærum utvidelse 1. premie Åpen arkitektkonkurranse 1991 Borgund stavkyrkje, Lærdal Kulturlandskap og service-/informasjonsbygg 1991 Slottsplassen i Oslo Samarbeid med arkitektene Lund og Slaatto Idédugnad arr. SBED 1990 Nytt Rikshospital, Oslo med Aviaplan 1990 OL-park, Lillehammer Med Narud, Stokke, Wiig arkitekter 1989 Hurum flyplass med Aviaplan 1989 Hafjell Alpinlandsby, Øyer i samarbeid med Narud-Stokke-Wiig a.s Rud-Hauger idretts- og fritidsanlegg Bærum i samarbeid med Narud-Stokke-Wiig a.s Holt Vest, Felt A4-A6, Skedsmo TILLITSVERV / JURYARBEID 2009 Jurymedlem for konkurranse om Verdal barneskole, ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall. Oppnevnt av NLA 2009 Oslo charette prosessleder for oppdrag vedr. programmering for området rundt Oslo S, Plan- og bygningsetaten, Oslo Levende Oslo medlem i Fagutvalget oppnevnt av direktøren for Plan- og bygningsetaten, Oslo Rådet for byarkitektur, Oslo medlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening Rådet for byakitektur varamedlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening 2006 Jurymedlem, faglig leder for arkitektkonkurranse om gangbroer på Tjuvholmen, Oslo Sensor Institutt for Landskapsplanlegging, UMB Ås 2004 Fagkritiker under Oslo Charette Fjordbyen 2004 Jurymedlem arkitektkonkurranse om Torvet i Trondheim Konkurransenemnda for NAL/NPA - observatør for NLA 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Jurymedlem Arkitekturprisen, Oslo kommune 2002 Jurymedlem, konkurransen om byutvikling av Tjuvholmen, oppnevnt av Byplansjefen i Oslo. Arrangør: Oslo havn 2001 Jurymedlem Norsk Lyspris, Lyskultur / Norsk Lysteknisk komité Leder for konkurransenemnda i Norske landskapsarkitekters Forening Medlem i råd for etikk og tvister, Norske landskapsarkitekters forening Styreformann i fagtidsskriftet Utemiljø Styremedlem i fagtidsskriftet Utemiljø UTMERKELSER 2009 Statens Bymiljøpris 2009 tildelt Kongsvinger kommune for bruk av kulturminner i byutviklingen, refr. prosjektet Bypark, bibliotek og Sentrum videregående skole 2001 Byggeskikkprisen Asker kommune 2001 Blakstad skole 1999 Skolebyggprisen 1999 Dyreløkkåsen skole Kirke- og Utdanningsdepartementet 1997 Vakre veiers pris 1997, Mannheller fergekai, Sogn og Fjordane Statens Vegvesen Vegdirektøren 1993 Byggeskikkprisen Moss kommune 1993 Kryssområdet Kransen PUBLIKASJONER 2006 Fieldwork presentasjon av Odda torg i bok om europeisk landskapsarkitektur juryert av Europeiske landskapsarkitektforbundet Artikler i: Navigator, Editorale Lotus 2003 Italia 2002 Lotus Navigator 2002 Italia Topos Tyskland Utemiljø Norge Byggekunst Norge KURS/FORELESNINGER 2009 Forelesning for NAL/Ecobox Stokmarknes Kystsoneplanlegging Landskapsverdier i vegplanleggingen 2009 Forelesning for Fagus vedr. plantebruk i sårbare områder på Storøyodden, Fornebu 2004 Forelesning Vegetasjon terrengtilpasning, Plan- og Bygningsetaten Oslo kommune Forelesninger, Høyskolen på Kjeller, Vei i landskap, kurs i arealplanlegging 1992 Bruestetikk, Oslo, Vegdirektoratet 1991 Bruestetikk, Tyskland, Vegdirektoratet/NIF

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984.

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Firma: Tittel/stilling: norsam as Sivilingeniør MRIF Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. Utdannelse: Kurs: Språk: Medlemskap: 1972 Norges

Detaljer

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 NAVN: Mona Kramer Wendelborg FØDT: 10.12.1967 YRKESTITTEL: SIVILSTAND: STILLING: UTDANNELSE: BA(Hons) Dipl Landscape architect Gift, to barn Landskapsarkitekt,

Detaljer

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund

Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund UTDANNELSE 1997-2002 Norges Landbrukshøgskole, Institutt for Landskapsplanlegging, Landskapsforming

Detaljer

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009 CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009 NAVN: Mona Kramer Wendelborg FØDT: 10.12.1967 YRKESTITTEL: SIVILSTAND: STILLING: UTDANNELSE: BA(Hons) Dipl Landscape architect Gift, to barn Landskapsarkitekt,

Detaljer

c u r r i c u l u m v i t a e

c u r r i c u l u m v i t a e c u r r i c u l u m v i t a e personalia.. Navn: Tone Telnes Født: 1966 Adresse: Tordenskjoldsgate 6, 3921 Porsgrunn Tlf: 35 93 02 15 utdanning. 2001 2002 Etterutdanning i samfunnsplanlegging i regi av

Detaljer

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Arkitekter 3 X Biong 4B Arkitekter AS AEPOS arkitekter og planleggere AS

Detaljer

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008 LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. SEPTEMBER åpnes dørene inn til Oslos mange spennende bygg og uteanlegg. OSLO ÅPNE HUS inviterer byens befolkning til å besøke

Detaljer

CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen

CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen 1977 Diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1977-2000 Medeier og ansatt i 4B Arkitekter AS i Oslo 1984 Eget firma Knut E. Kittelsen, sivilarkitekt mnal 2002 - Medeier

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte:

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte: 4 JURY 2014 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Tonje Broch Moe Geir Svenningsson SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Espen Gees GOD BYGGESKIKK Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

2012 tema: LPO 30 ÅR

2012 tema: LPO 30 ÅR 2012 tema: LPO 30 ÅR er snart 30 år vi gir dere her historien vår og et bilde av kontoret idag LPO desember 2012 JULEHILSEN ØRJAN FARSTAD Daglig leder LPO foto: Tove Lauluten 103 ANTALL PÅGÅENDE PROSJEKTER

Detaljer

CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: 12.09.71 NASJONALITET: LAND

CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: 12.09.71 NASJONALITET: LAND CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: MITTET FORNAVN: TOR OLAV FØDSELSDATO: 12.09.71 NJONALITET: LAND SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: FAGLIG LEDER BRANN - FOKUS RÅDGIVNING SIVILSTAND: SAMBOER TLF. ARBEID:

Detaljer

Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk

Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk Curriculum Vitae Stein H. Stokkebø Personlige data: Navn: Adresse: Født: 16-06-1959 Telefon privat: (+47) 67801030 Telefon arbeid: (+47) 67801033 Mobiltelefon: 90184211 Hjemmekontor: - telefon: (+47) 67801033

Detaljer

byggeskikk jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson

byggeskikk jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson 3 jury 2013 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Ellen Haug Geir Svenningsson SekretAriat / Husbanken FOTO / Jiri Havran byggeskikk Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger

Detaljer

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Samarbeidspartnere LØRDAG 21. OG SØNDAG 22. SEPTEMBER 2013 åpner 107 bygg og hager sine dører for allment publikum. Alle andre dager er det meste av Oslos fantastiske arkitektur og hagekunst forbeholdt

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010 Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010 Oslo bys arkitekturpris 2010 velkommen til utstilling! I denne utstillingen presenteres 28 utvalgte

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Engelsk flytende, Tysk godt Oxford Polytechnic (nå Oxford Brooks University) Miljøverndepartementet: Etterutdanning for planleggere

Engelsk flytende, Tysk godt Oxford Polytechnic (nå Oxford Brooks University) Miljøverndepartementet: Etterutdanning for planleggere CURRICULUM VITAE Nåværende ansettelse Fødselsdato Nasjonalitet Språk Utdannelse Ross Konsept personlig foretak 11.12.44 i Bergen Norsk Engelsk flytende, Tysk godt Oxford Polytechnic (nå Oxford Brooks University)

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus ANNONSEINNSTIKK utgittannonseinnstikk av Oslo Åpne Hus Arrangørpartnere www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Oslo Åpne Hus inviterer deg til å se innsiden av byen. Vi har som formål å vise fram

Detaljer

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder Bjørvikautbyggingen Bakgrunn og status Norsk Ståldag 2008 29.10.2008 Eivind Hartmann Prosjektleder Open day Bjørvika 26. of august 2007 Bjørvikaprosessen i fire akter: E18: Transportprinsipp med kobling

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Ross Konsept Grubbegata 14 0179 Oslo Telefon +47 905 96 270 www.rosskonsept.no

Ross Konsept Grubbegata 14 0179 Oslo Telefon +47 905 96 270 www.rosskonsept.no CURRICULUM VITAE GEIR ROSS BØRØEN Nåværende ansettelse Fødselsdato Nasjonalitet Språk Utdannelse Ross Konsept personlig foretak 11.12.44 i Bergen Norsk Engelsk flytende, Tysk godt 1973 - Oxford Polytechnic

Detaljer

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13 Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Dagens Næringsliv februar 2014. og mangfoldig region Osloregionen er et kraftsenter for kunnskapsintensive

Detaljer