Bare man har penger nok, går det meste bra?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bare man har penger nok, går det meste bra?"

Transkript

1 Bare man har penger nok, går det meste bra? Frihet, Solidaritet, Innflytelse Retteferdighet Medbestemmelse Anti-faziztizk internasjonal revolusjon sammen om menneskerettigheter NOTATER: Savn Noen ganger gnager det inni meg, følelse av angrep og isolasjon, at jeg må ut et eller annet sted hvor jeg er mer ønsket og tilgjengelig, og en Edru sjafør eller dragen min tar meg dit trygt. Da blir jeg glad, da er jeg fri!(ingrid, 19 år) Årgang 5, utgave nr. 2, Løssalg kr. 20. eller mer... Venner For livet De som fengsler barn «driter» i hva som skjer! Gatas Parlament avisen som er bundet til å informere om Verdenserklæringen Om Menneskerettigheter Værsågod, ta plass. Trygt er det å vite at du er der for meg. Ta plass. Vær så god.

2 Vi, avisen Gatas Parlament og avisen Gatas Parlament s redaksjon forbeholder seg retten til å forkorte innsendte artikler og eller leserbrev. Samt forbeholder vi oss retten til refusere etthvert innlegg også annonser. Vi Avisen Gatas parlament vil ikke ta vederlag for avtrykk eller annet av avisens utgitte artikler eller foto/bilde. Copyrettigheter er til for å deles og kunnskap er en allemannsrett. Men det gjelder ikke annonser produsert av avisen Gatas Parlament eller avisen Gatas Par lame nt s medarbeidere i regi av avisen Gatas Parlament og eller forlaget Vårt Forlag da annonsene er å anse som åndsverk. De enkelte me darbe ider e som besitter retten til å føye over sine åndsverk frafaller det krav så lenge annonsene blir utgitt av forlaget Vårt Forlag. Objektivt sett så er de deres engasjerte i anledning produksjon av avisen Gatas Parlament samt artikler og annonser, fotografier og annonser, og innehar retten til selv å bestemme over sine åndsverk. Men retten til å føye over sine egne åndsverk er overlatt forlaget Vårt Forlag og avisen Gatas Parlament ved utgivelse fra forlaget Vårt Forlag. Utover dette føyer de enkelte medar beidere over sine egne åndsverk. Avisen Gatas Parlament (denne utgave) ble trykket hos OsloKommune Hustrykkeriet, vi takker for deltagelsen. Avisen Gatas Parlament selges i løssalg, men abonnement kan bestilles. Ønsker du å være abonnent på avisen Gatas Parlament? Send da inn din bestilling til forlaget Vårt Forlag postadr.: Hølandsgata 1, 0655 Oslo Vi gjør oppmerksom på at bestilling er bindende. Har de spørsmål angående abonnement? Kontakt da redaksjonen i avisen Gatas parlament, og vi håper at vi høflig kan besvare deres spørsmål. Vi takker dere alle for den hyggelige fremføring som er blitt oss til del og som nu er gjengitt - Velkommen. Avisen Gatas Parlament Utgiver: forlaget Vårt Forlag. Redaktør: Bidragsyterene Redaksjon:Flertallet Vi søker deg som har interesse Gigi ble løslatt i oktober i år Til ære for ham ble et av de største undergrunnspartyes i Oslo byes historie avholdt på Hausmania Forsvar retten til å demonstrere for produksjon av avis og derfor er disse stillinger ledig: Redaksjonssekretær Reporter Journalist Fotograf Deskmedarbeider Kunstnerisk medarbeider Produksjonsmedarbeider Sekretær Tekn. red. sekretær Markedsmedarbeider Akkvisitør/annonseselger abonnement tilbyder. Om avisen Gatas Parlament: Vi er en liten avis og er bundet til å informere om FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Gatas Parlament har Postadresse: Hølandsgata Oslo Tlf.: web:ht tp-//www.pluto.no/ doogie/gp/ Innsendt og eller levert materiale til avisen Gatas Parlament er å anse som avisen Gatas Parlament sin eiendom. Attentat Så har det skjedd. De mørke krefter denne gang med Vålerenga sosialsenter i tjeneste, har beskutt oss med noe i som utgangspunktet skulle være godemeninger, men som viste seg å være et attentat. Vi har med vår mildt sagt ikkeså kapitalsterke økonomi vært nødt til å hospitere hos en av våre nærmeste. Kommunen benyttet seg av påskudd og klarte nesten å terminere avisen Gatas Parlament, omstendighetene angående vil vi komme med i 1st kommende utgave. Det er ikke så enkelt å være liten og i aksjon for menneskerettigheter i Kongeriket norge. Denne utgave skulle vært deg i hende den 01. oktober, men pga omstendighetene kom den ikke til trykk før 28. desember.

3 Frivillige Noen ganger er vi litt gråere enn andre. Noen ganger er vi litt gråere enn deg. Konflikt er oftest basert på mennesker og som oftest basert på uforstand. Vi er mennesker og kun mennesker. Men noen ganger er vi mennesker nærmest. Uten deg er jeg intet. Uten deg er vi bare en. Uten deg er min venn usynlig. Uten deg er vi ingen. Sammen er vi alt. Sammen er vi synlig. Sammen er vi to. Sammen er vi alt. Fred er en, men en er alene og alene er jeg ingen, så hvor fredelig er det å være alene? La fred stå, for uten fred intet menneske kan leve. I fred er vi alle mer en en. For i krig er det kun døden som er vinneren, alene. Freden gjør deg synlig, men krig gjør deg konfliktfylt. La krigen svinne. Fred med sammarbeid, uten deg er jeg intet. Sammarbeid for krig tillintgjør mennesket. Fred er verdens vanskeligste arbeid - Vær så snill begynn å arbeid for fred. 5 år med avisen Gatas Parlament

4 THE FURY FOR YOU Gatas Parlament Avisen Gatas Parl ament søker DEG. Du er Ung eller eldre og kanskje noe midt i mellom, klar til dyst og ønsker å del ta i kampen for rettferdighet. Avisen Gatas Parlament ønsker å utvide sin utgivelsehyppighet, og derfor søker vi nettopp etter deg. Du ønsker å delta vi ønsker din deltagelse velkommen. Vi ser helst at du er i alderen mellom 17 til 75 år og aktiv i deltagelse mot nazizme fazizme razizme og diktatur samt arbeidende for å fremme Forente Nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter. Send inn din søknad til avisen Gatas Parlament på følgende adresse og vis til denne annonsen A v i s e n G a t a s P a r l a m e n t har P. adr. : Gatas Parl ament, Hølandsgata 1, 0655 Oslo. Internett adresse: u n n e w o n l i n e. n o M u m i a A b u J a m a l sitter i fengslet på «death row» i USA, der er han dømt til dødsst raff. Det Amerikanske j ustisdepartementet er hovesaklig opp tatt av å d ømme fle st svarte. Dette skjer ved at grupperinger med «anderledes tenkend e» og «annen hudfarge» enn den «maktelite» som besitter posisjoner i v erdens mektigste nasjon b efester sitt arrogante vesen og undertrykker mennesker. Dette skjer daglig i USA. Avisen Gatas Parlament støtter aksjoner som er med å på avskaffe dødstraff.

5 M y r d e t i p r e s s e f r i h e t - e n s n a v n. H i st o r i e n o m r e d a k t ø r e n, m a n n o g famili far, C arlos C ar doso e r p e n t s a g t e n styg g hi stor ie. Re daktør e n ble skutt på og drept i en åpe n ga te i M aputo. Inte rvju ved: Gur i Charlotte Wiggen (Pressefrihetens pris) Journalister og reporteres arbeidsplass Queremos vivir sem medo! - La oss leve uten frykt! Carlos Cardoso Drapet er åpenlyst et slag mot pressefriheten i Mosambik. Carlos Cardosos enke, norske Nina Berg, fortalte Carlos og sin egen historie på pressefrihetens dag 3 mai, for første gang markert i Norge. Hun kom til Norge på en lynvisitt, for å vende tilbake få dager senere til sine to barn. Fulgt av et NRK-team under oppholdet og tilbake til Mosambik, vil forhåpentligvis historien bli vist på fjernsyn om ikke alt for lenge. Pressefrihetens pris Det var en onsdag 22.november i år 2000 klokken 18: 30 at journalisten Carlos Cardoso ble myrdet i en bil utenfor sin avisredaksjon i Avenida Martìres de Machara, en av hovedgatene i Maputo. En nøye planlagt henrettelse, utført med automatvåpen. Bilen ble raskt flyttet etterpå og politiets etterforsking kom liksom aldri i gang. Minibusser stanset på stedet der det hadde skjedd og folk la ned blomster med en gang, forteller Nina Berg. -Fattige mennesker spurte; hvem skal forsvare oss nå, forteller hun. Carlos Cardoso tilhørte de hvite portugiserne av Mosambiks 17 millioner innbyggere. -Hvit mosambikaner

6 og tredjegenerasjons portugisere, retter Nina Berg seg selv. Hele 60 porsent av befolkningen i Mosambik er analfabeter, men mange fikk likevel tilgang på Carlos Cardosos undersøkende journalistikk. Han kjøpte seg plass i radioen hver dag, hvor han kjørte et kort sammendrag av de viktigste sakene fra hans tidsskrift Metical, som hadde samme navn som myntenheten i Mosambik. Dominans og kritikk Carlos Cardoso ble veldig kritisert for navnet på tidsskriftet. Maktpersoner mente det ikke gikk an å kalle tidsskriftet det samme som pengeenheten. Carlos skrev mye om landets økonomi, korrupsjon og det meste i forbindelse med økonomisk urettferdighet, samt at han kom med forslag til fattigdomsbekjempelse og fant derfor ordet Metical treffende, presiserer Nina. Carlos Cardoso var også politiker. I 1998 stilte Carlos til valg på en uavhengig liste. Det skremte regjeringspartiet FRELIMO, at den uavhengige listen fikk hele 15 prosent av stemmene. Carlos ble representant i kommunestyret og var komprosmissløs. Han ville ta i bruk uortodokse løsninger for å bekjempe korrupsjon også som politiker. Det var da et totalt vanstyre i Maputo, sier Nina Berg. Verdensbankens makt Mosambik hadde bare to inntektskilder som ga landet hard valuta; cashewnøtter og reker. Carlos kjempet for å bevare landets cashewindustri som var truet av den økonomiske globaliseringen. -Da Verdensbanken begynte å presse myndighetene til å ta bort eksportavgiftene på cashewnøtter ville Carlos gå til sultestreik. Liberaliseringen av økonomien førte til at Verdensbanken fikk gjennomslag for sin politikk og dette skadet eksporten av cashewnøtter og økonomien i Mosambik. - Den gang nektet jeg Carlos å sultestreike, men det var typisk for Carlos og hans engasjement at han ville gjøre noe sånt, forteller Nina. Etikk og metodikk Carlos holdt seg alltid til lovlige metoder og brukte det ordet i kampen mot urett. -Han hadde høy journalistis k etikk, og dobbeltsjekket all informasjon som skulle på trykk. Han holdt ofte mosambikanske journalister i ørene for at de skulle være nøyaktige. Han sa ofte at vi som skal avsløre korrupsjon må være 100 prosent rene selv. - Men hver gang ble han mer alene, som uredd journalist. Han var utsatt for press og ble på slutten veldig mye bukt til å stikke hodet fram fordi han ikke var redd, forklarer Nina. -Det kom til et punkt der jeg virkelig følte at han hadde få alternativer; gi opp helt sin journalistiske virksomhet, flytte med meg ut av Mosambik, eller dø da var det ikke lenger rom for uavhengig journalistikk, presiserer Nina. Egen kamp Nå fortsetter hun sin egen kamp i Mosambik. Alene med sine to barn. Hun har fått advokathjelp av en venninde av Carlos. Beskyldt av presidentens sønn Det ble også reist sak mot Metical, tidsskriftet Carlos var redaktør for, etter drapet. Tidsskriftet ble beskyldt av presidentens sønn for å ha skrevet noe uriktig. Det tar heller ikke motet fra Nina og hun vil fortsatt bo i Mosambik. -Jeg har tanker om å forsøke å bli i Mosambik med ungene mine. De er knyttet til Mosambik. Nå må vi prøve å leve vårt eget liv, sier hun. Hun forklarer at hun og Carlos levde et delt liv, mest av s ikkerhetshensyn. - Det var ikke alle som visste at vi to levde sammen. Jeg jobbet selv med rettsapparatet. Nå jobber jeg med et rettsprosjekt. Jeg liker jobben og det er en slags rådgiving for å styrke demokratiet. Mer vil jeg ikke si, stopper hun seg selv. Forståelig nok uttaler hun seg med forbehold. Det er ikke lett selv for henne å vite hvem hun forholder seg til i hjemlandet Mosambik. Hun har absolutt ingen grunn til å være sikker på det. Rettferdighetssans

7 - Carlos levde både i konflikt og i dialog med regjeringen presiserer hun. Carlos Cardoso ville sitt eget land det beste. Da freden kom i 1992, etter borgerkrigen tok slutt, startet Carlos den første demokratiske mediebedriften i landet. Det var en faxavis med bare 1000 i opplag. Den ble flittig kopiert og kom ut i eksemplarer. Politisk sett ble den veldig viktig for befolkningen som da bare kunne lese regjeringsorganet, dagsavisen Diario Mosambique. Mediacoop Etter hvert ble Carlos misfornøyd med medeierne som tappet bedriften som da het Mediacoop. I 1997 trakk han seg ut og alle journalistene kom etter. Sammen startet de Metical. På kort tid var Carlos fullt opptatt med arbeidet innen bystyret ved siden av forteller Nina. Carlos kamp Carlos kamp for rettferdighet hadde pågått En ildsjel i et land som er under kapitalens hæl, ble tatt av dage. lenge. Han ble arrestert i 1982 for en sak han skrev om de militære. I 1989 var han i konflikt med informasjonsministeren og måtte gi opp som leder av et større pressebyrå. Allerede da var han en frontfigur for pressefriheten i Mosambik. Deportert, men returnerte Carlos var født i 1951 og ble sendt som 13- åring til Sør-Afrika. Han gikk på bording shool i Johannesburg. Han startet studentavis i Sør-Afrika og kjempet mot apartheid. I 1975 ble han deportert til Portugal. Han vendte snart tilbake til Mosambik. Nina og Carlos Jeg møtte Carlos i 1987 da jeg dro til Mosambik med et studieprosjekt for å finne ut av kvinners rettigheter i forhold til lovene i landet, sier Nina. Hva utløste drapet? Etterforsking av drapet har ikke ført til noe helt konkret. Det er fortsatt ingen som er funnet skyldige for drapet på Skutt og drept av menne sker som sette r penger foran mennesker. Vi møtte enk e f r u Cardoso,Nina Berg, etter at hun hadde avgitt sitt muntlige bidrag i VG losjen i VG huset. Hun for- talte om sin mann Carlos Cardoso og at han var aktiv politisk frem til år Avisen Mediafax som han grunnla og som han fikk spredt med hjelp av telefaks, samt at noen av de telefaxene var sponset av Norad. Mediafax hadde 1000 abonnenter, men i realiteten lesere. Carlos Cardoso.(pr. 03 mai 02 red.anm.) Da Scotland Yard var involvert i etterforskingen var det en periode der 11 personer satt inne og ble forhørt, forklarer Nina. En journalist s hverdag Det var to konkrete saker Carlos jobbet med som Nina selv mener kunne vært farlige å få opp på bordet. Men Carlos hadde levd med dødstrussler i flere år. Mot koruppsjon Han jobbet med bankskandaler, ulovlige tomtekjøp og svindel av maktpersoner. Ofte dreide det seg om mange millioners beløp. Dessuten sluttet han aldri å undersøke historien om Samora Machel, som ble det s e l v s t e n d i g e Mosambiks president og leder for FRELIMO, men drept i Frykten er maktens våpen - I dag leser man artikler i Mosambik og tviler ofte på om det man leser er sant. Journalister som skriver om det statlige er ofte kjøpt og betalt. Selvsensuren er enorm. Pressen har blitt mye mer forsiktig etter drapet på Carlos. Det finnes jo et reelt grunnlag for det, mener Nina. Fremtidsutsikter - De er redde for å bli straffet i det sosiale liv. Redde for at barna deres ikke skal få skole og helsetjeneste. Det er ingen som tok over etter Carlos, ingen fulgte opp sakene han jobbet med og tidsskriftet Metical ble nedlagt et år etter mordet, sier Nina Berg. Queremos vivir sem medo! La oss leve uten frykt! Plakaten som ble trykket etter drapet på Carlos Cardoso har ordspråket: Queremos vivir sem medo! La oss leve uten frykt! Den modige mannen ble trolig gravlagt sammen med det frie ord og frykten for å kritisere makthaverne lever nå i beste velgående. Men korrupsjonens lange og unådige arm i Mosambik ble med drapet synlig for verden. Mosambique er i følge Nina Berg et fattig land som er nesten uten telefonlinjer og da nesten ingen fakser. Peticalén C.C hadde en liten snutt på radio, en daglig annonse, et sammendrag av avisen peticalen, og på den måten nådde han ut til hele folket.

8 med FN for fred Mot døden For livet y s

9

10 «Norsk» avlet marihuana er i år et av de mest populæreste sommer droger blant dagens unge. Narkotika er på full fart inn i datamiljøene i oslo. Det er de unge fremadstormende programmerere og datainginører som bruker tiden til adspredelse og kunstig lykke. Foreløpig har vi ikke hørt om annet større bruk enn marihuana og hasisj. Men noen har brukt amfetamin. Det er på plass å rette en advarende pekefinger da det Graphic converter Slik ser han altså ut, mannen ved navn Thorsten Lemke, bosatt i Tyskland og oppfinner av dataprogrammet Graphic converter. Graphic converter et uunværlig verktøy for de som arbeider med digitale bilder og foto. Vi har selv igjennom 3 år brukt programmet. Vi har i hele den tiden brukt et gratisprogramm og det er snakk om unge ressurssterke mennesker som har lett for å øve påvirkning på andre. PS også blant kristne og da i flere sekter er narkotika begynt å bli anerkjent. fungerer bra. Vi har Tidligere fortalt om Graphic converter og nesten foreslått for deg å innhente programmet slik at du kan ta del i bruken av det. Nå har versjon kommet samt pdf bok om programmet. I tillegg til d a t a p r o g r a m m e t Graphic converter har Lemke også laget et arkitektprogramm(cad) for bygging av hus. Liv lyst og lære er gje nno mga ngst o n e n? Fortvil ikke, vi har foreløpig bare ikke mer å si om vår gode venn Mac. Tiden går og programmer fornyes og maskineriet blir bedre og bedre. Vi ønsker oss 2 bærbare Apple datamaskiner, modellen Ibook og Powerbook (nyeste modell, forhåpentligvis), samt programvare og utstyr for produksjon av fjernsyn/film og lyd (video og audio) til på internett. Tiden er moden for de som vil bevege seg frem med kamera og lydustyr for produksjon og dokumentasjon. Liv Lyst og Lære er gjennomgangstonen. Vi har ikke penger, men interresse. Du har anledning og vi har tid. Hvor vi møtes? Ibook APPLE II Den originale Apple l var ikke mye til suksess. Av Apple l ble det kun produsert 200 stk. Computeren som startet Apple ll kolleksjonen debuterte i april 1977 og ll+ i De ble solgt med 1 MHz 6502 prossesor og med ram 4k til 48k. I 1983 ble lle(«e» for enchanced) «løslatt» og ble hovedprodukt for Apple ll linjen. IIc (1984) og IIc+ (1988) er luggable versjoner av Enhanced IIe, med mange innebygde kort. Apple IIGS representerte et stort skritt i produksjonen av Apple II line. Den kan fremdeles bruke IIe software, men har en 16-bit 2.5MHz processor. (til sammenligning snakker vi i dag om 1 giga og 2.8 giga prossesorer. red.anm.) Apple ll

11 Grensen. Et sted mellom visjon virkelighet og drøm. Et mangfold i en flu ktru te. V a n d r i n g s - mennesker i aksjon for fremtid. I en tid da desperasjon og angst viser seg frem i bekymringer. Bekymringer preget i menneskers a nsikt. Arrett fu ret og værbitt. Grensen. annonse VI SØKER FLERE PARTNERE annonse KUNNE DU TENKE DEG Å JOBBE FOR BEDRE HELSE OG ØKONOMI God inntekt. Et gammelt ordtak sier VÅR FORRETNING ØKER, Du trenger ikke være syk for å forbedre din helse, - og du trenger ikke å være fattig for å forbedre din økonomi. Vi forventer at du er: Glad i mennesker. Villig til å investere tid. Samarbeidsvillig. Lærevillig. Målbevist. Engasjert. Vi tilbyr deg. God opplæring og oppfølging. Bransjens beste markedsplan. Markedets hurtigst voksende. Personlig utvikling. Egen virksomhet. Rent, sunt, miljøvennlig. Unikt produkt. Mer fritid. Uansett om du tror du kan eller ikke kan, så har du rett! - Du kan velge å tro at du kan! Dersom du ønsker å vite mer, ta kontakt med: Max Jacobsen Tlf:

12 Årets sviske? Mens situasjonen pågår virker det meste intenst og uforklarlig.under denne vignetten presenterer vi svisker og blødmer som betyr noe for mennesker som er kommet opp i ufordelaktige situasjoner. Her i sitatet forklarer Hans W. Steinfeld hvorfor det blir enkelt. S i t a t e t (GRATIS?) «06. april 1984 ble jeg anklaget i en artikkel, skrevet av KGB for å være rekrutteringsagent for CIA, i Moskva. Men jeg ble aldri utvist. For jeg hadde forsikret meg for en million kroner hos Lloyds i London mot politisk motivert utvisning. KGB hadde fått en kopi av polisen...». (Hans Wilhelm Steinfeld i Journalisten på s.14 i nr august 2002). «Bare man har penger nok, går det meste bra?» (avisen Gatas Parlament) Novellen datatid Vi lever i klonenes tid. De vandrer rundt oss, men er egentlig ikke annet enn kloner av mennesker som har levd. Eksperimentet Klonetid er starten på en æra en æra for de utvalgte. De utvalgte kommer ikke fra noen himmel, men de er skapt i et laboratorium. Mennesker er de akkurat som du. Men forskjellen er at de der er klonet av sitt opphav. Den kjødelige bror og søster blir i oppveksten foret og trenet etter de beste prinsipper med lov til å leve sitt liv fritt. I ettertid bare forsvant de, og ble formert igjen som en klone, med de rette gener og opplært etter de beste prinsipper. Slik de skal bestige sin rette trone og styre kloden. Der de handler slik de er blitt tillagt evne. Fri for Glede - arbeid for kjærlighet Drapet skal hevnes. Det er ingen som er i tvil om noe annet. Vår klode er ikke bare et sted for oppvisning i politisk akrobatikk, men også et sted for uaktsom mattematikk. Kroner og øre med døden til følge. Datoen 11. september vil i lang tid være USA s uofisielle sørgedag. I sorg og tanker vil allierte for fred samle seg. Nok en dyster episode i menneskelig utklassing av menneske har gjort sin ligningog konkludert med døden. Vi mennesker må igjen erkjenne vår svakhet og uforstand. Vi vakler og våre tanker glir vekk fra forstand i håp om fri, fri fra evnen til omsorg og kjærlighet. Makt og begjær - hva er vi mennesker for? Fri for glede - arbeid for kjærlighet! Filmklubb for deg som vil vite hva som foregår. Filmvisning på H a u s m a n i a tirsdag klokken 19.00

13 Olaf Ryes plass 4, Grünerløkka. Byens raskeste Internettilgang med 100Mbs via 23 råe PC stasjoner. I nyoppussede lokaler med multimedia og atmosfære ønsker vi deg velkommen til bruk av vår teknologi. Vi tilbyr også espressodrikker, te og spennende småretter foran peis med utsikt mot park. Siste innen spill i nettverk og for salg. Våre åpningstider er:(alle dager) 11:00-23:00 N For mer informasjon se våre hjemmesider: S

14 alltid smake sin skje. selvangivelsen for år Selv fikk jeg ikke levert «den» i «tide». Så jeg må pent infinne meg i bli tillagt forsinkelsesavgift på 0.02% eller mer, fordi at jeg ikke fikk levert selvangivelsen. Men nå selve spørsmålet, hvis jeg hadde tatt en tur til en eller annen ambassade som har tidssone bak oss og fått stemplet postkonvolutten med det aktuelle lands stempel. Når ble selvangivelsen levert da. Det samme spørsmål får man når skummer internett og får logget seg innpå en server i et land som har tidssone langt bak oss. Hvis man da der får åpnet en internettadresse med som man deretter dirigerer/søker etter oslo.kommune.no og derfra logger seg innpå skatteetaten og derfra sender selvangivelsen, når ble de levert da. Ja og så dette, fant ikke selvangivelsen som meg hadde blitt levert til for 2001 til utfylling. Prøvde så å få gjort en utskrift av skjema fra internettsiden til ligningskontoret, men det lot seg ikke gjøre for utskrift. Var den ikke der eller var det bare vedlegg som var der, og hvorfor var det ikke skjemaer utlagt til som i «siste liten» skulle levere selvangivelsen. Ikke alt er som det skulle være. Din tilværelse er ikke akkurat som du trodde. Hjemmebrent. En gang var det en lidenskap. Så var det en fengselsstraff. Slik som andre benytter seg av det. Døden får Novellen datatid Vi lever i klonenes tid. De vandrer rundt oss, men er egentlig ikke annet enn kloner av mennesker som har levd. Eksperimentet Klonetid er starten på en æra en æra for de utvalgte. De utvalgte kommer ikke fra noen himmel, men de er skapt i et laboratorium. Mennesker er de akkurat som du. Men forskjellen er at de der er klonet av sitt opphav. Den kjødelige bror og søster blir i oppveksten foret og trenet etter de beste prinsipper og i lov tillat til å leve sitt liv fritt. I ettertid bare forsvant de, og ble formert igjen som en klone, med de rette gener og opplært etter de beste prinsipper. Slik de skal bestige sin rette trone og derfra styre kloden. Slik de er blitt tillagt evne. Sådan der de handler. Jeg er et tenkende vesen. Derfor er jeg et levende menneske..(sosialklient i oslo) Du mente at din oppmerksomhet.for de tilværelse er i følge ambisiøse oppmerkede med ditt ytre. Feil. Din skulle be om et skjema, kropp er i et utstemt skjemaet s om ikke To: Kongeriket norge indre med ditt sinn. eksisterer. Slik virker grunnlov Dess verre for deg det når din fortvilelse Subject. dessverre for deg. Du går hen i en hallo!! AAU110 kommer deg, men din analytiske mening som adspredelse som ikke virker fornuftigannet Har du sett, en du tross alt prøver å sted enn i ditt eget melding, kom akkurat. arbeide med i din hode. I en glorifisert Først var det på med sikkerhet. så var det hjerne er ikke underskrevet tilværelse svaret, klart????? funksjonell. Du er beskrivelse en opplever konflikt. metafor. Hvor har du gjort av ditt handlingsmønster. Der du var er ikke nødvendigvis der du skulle ha vært. Din attityd burde være ditt logiske intellekt. Så hva gjør du nu. Opplever du at din motforestilling er på linje med aktuelle problemer som ikke akkurat er innbydende, som oppleves med samtstemt motvekt i en parafrase. Men det er antagelig til din fordel. Akkuurat nu er din oppgave å be om en forklaring fra de tiloversblivende som tilstreber seg din

15 A Internasjonal bevegelse for en demokratisk kontroll ove r fina nsmarkedene og deres institusjoner.vedtatt på det internasjonale ATTAC-møtet 11. og 12. desember For ei samling av motstanden mot ny liberalismen. Globa lise ringe n av finanskapitalen øker den økonomiske utryggheten og forverrer de sosiale ulikhetene. Globaliseringen omgår og devaluerer de valg folk verden over gjør, de demokratiske institusjonene og de suverene statene som skal forsvare allmenne inte resser. I stedet for dette setter globaliseringen sin egen snevert spekulative logikk i høysetet, en logikk som ene og alene er et uttrykk for interessene til de transnasjonale selskapene og finansmarkedene. I en situasjon der denne omformingen av verden blir fremstilt som en naturlov, opplever borgerne og deres representanter at de kjemper om makten til å råde over sin egen fremtid. En slik svekkelse og en slik avmakt gir næring til fremgan gen for de antidemokratiske partiene. Det haster med å stoppe denne prosessen gje nnom å skape nye regulerings- og kontrollmidler, både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå.. En har ofte nok erfart at regjeringene ikke vil gjøre dette med mindre en presser dem til det. Skal en møte den dobbelte utfordringen som faren for sosialt sammenbrudd og politisk apati representerer, kreves det derfor en sosial og folkelig mobilisering. Den fullstendige friheten kapitalen har til å flytte seg rundt, skatteparadisene og eksplosjonen i omfanget av de speku lative transaksjonene tvinger statene til å kappes vilt om å lokke til seg de største investorene. Mer enn 1800 milliarder dollar flyttes daglig rundt på valutamarkedene i jakten på rask profitt, uten tilknytning til produksjonslivet og handelen med varer og tjenester. En slik utvikling gir uavbrutt vekst for kapitalinntektene og rammer arbeidsinntektene, og den fører til stadig utryggere samfunn og mer fattigdom. De sosiale følgene av de nne utviklinge n er mest alvorlige i land med svak økonomi, landene i den tredje verden og i Øst-Europa, som er hardest rammet av finanskrisen, og som har måttet underkaste seg strukturtilpassingsprogrammene til Det internasjonale pengefondet. Betalingen av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i sosialbudsjettene og sementerer samfunne ne s unde rutvikling. Rentesatser som er langt høyere enn i de mest utviklede landene, bidrar til å knuse de nasjonale bedriftene, og brutale tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for å frigjøre ressursene som investorene gjør krav på. Velferdsordningene angripes overalt. I land der de t fins pe nsjonsordninger, blir lønnstakerne oppfordret til å bytte dem mot en ordning t t a c med pensjonsfond som innebærer at deres egne arbeidsplasser i enda større grad underlegges absolutte krav om umiddelbar lønnsomhet, at nedslagsfeltet til finanskapitalen blir utvidet, og at borgerne skal overbevises om hvor avleggs det e r med solidariske ordninger mellom nasjoner, folk og generasjoner, enda miljøkrisen i vår tid tilsier en styrking av slik solidaritet. Dereguleringen omfatter hele arbeidsmarkedet og fører til forverr ede arbe idsforhold, mer utrygghet og arbeidsløshet, og avvikling av ordninger som virke r som sosia le sikkerhetsnett. Fordi de hevder det er nødvendig for den økonomiske utviklingen og sysselsettingen, har de økonomisk viktigste landene ikke gitt opp å få til en multilateral avtale om investeringer (MAI), en avtale som ville gi investorene alle rettighetene og pålegge statene alle pliktene. Under presset fra en folkelig opinion og en aktiv mobilisering måtte disse landene gi opp planen om å forhandle frem denne avtalen innenfor rammen av OECD, men diskusjonen skal føres videre innenfor rammen av Verdens Handelsorganisasjon (WTO). På sa mme tid fortse tter USA, men også Europakommisjonen, sitt frihandels-korstog gjennom å presse frem etableringen av nye deregulerte handelsområder på og mellom kontinentene. De fleste tannhjulene i denne maskinen for økte forskjeller, mellom ulike deler av verden så vel som innenfor hvert enkelt land, kan fremdeles stoppes. Altfor ofte styrkes argumentet om det skjebnebestemte ved utviklingen gjennom å innskrenke informasjonen om alternativene. Det er slik de internasjonale finansinstitusjonene og de store me dia konsernene(ofte eid av dem som nyter godt av globaliseringen) har sikret manglende omtale av forslaget til den amerikanske økonomen og nobelprisvinneren James Tobin om å legge en avgift på de spekulative transaksjonene på valutamarkedene. Enda om nivået på en slik avgift skulle bli satt så lavt som til 0,1 %, ville en Tobinavgift gi inntekter på nær 100 milliarder dollar i året. Dette beløpet, som i hovedsak ville bli inndrevet av de industrialiserte landene, der de store finanssen trene ligger, kunne gå til tiltak i kampen mot alle forskjellene, deriblant kampen for like vilkår for kvinner og menn, tiltak for bedre utdanning og folkehelse i de fattige landene, for matvaretrygghet og en bærekraftig utvikling. En slik ordning har et klart antispekulativt siktemål. Ordningen ville støtte opp om tenkemåter som yte r motsta nd mot globaliseringen, gi folk og sta te r tilbake e t handlingsrom, og ville fremfor alt bety at politikken igjen fikk overtaket. For å oppnå dette foreslår underskriverne å delta i, eller samarbeide med, den internasjonale bevegelsen ATTAC, for å

16 føre en felles debatt og å produsere og spre informasjon og samarbeide om tiltak, både i egne land, på egne kontinent og internasjonalt. Målet med slike felles tiltak er å: stoppe internasjonal spekulasjon, skattle gge kapitalinntekter, straffe skatteparadis, hindre vide re utbre de lse av pensjonsfond, arbeide for innsyn i og åpenhet omkring investeringene i land med svak økonomi, e table re e n re ttslig ra mme for ba nk- og finansoperasjonene som ikke straffer forbrukerne og innbyggerne (de ansatte i bankene kan spille en viktig rolle i kontrollen med disse operasjonene). Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i land med svak økonomi og en bruk av ressursene som slik frigjøres som er til beste for befolkningene og en bærekraftig utvik- ling, det som mange kaller en avvikling av den "sosialt og økologisk skadelige gjelden". Mer allment dreier det seg om å gje ne robre omr å de ne som er gått tapt for demokra tie t til forde l for finanskapitalen, å motsette seg alle nye angrep på state nes suverenitet som vil bli gjennomført under påskudd av å sikre "retten" til investorene og handelsinteressene, og å skape, på verdensbasis, Amalie-dagene ble i år åpnet I lokalet hvor 31 B ha r tilholdsste d på grønla nd i Grønlamdsleiret 31 b. I år foregikk Amalie-dagene fra og med mandag 19. august til og med lørdag 24. august. Amaliedagene er Oppkalt etter forfa tterinnen Amalie Skram ( ) og Amalie-dagene handler om psykiatri og utsatte grupper innenfor psykiatrien. Lidelsesfeller og venner av lidelsesfeller (Reiulf Steen) Det var et hyggelig møte med mennesker som ga utrrykk for triste historier fra og om mennesker I en utsatt situasjon. ble gitt diagnosen UNI POLAR FENDO GEN, depresjon. Invitert spesielt i år var, byråd Ellen Christine Christiansen (høyre), Reiuilf Steen tidligere stortingsrepresentant for Det Norske Arbeiderpartie t og Rut Te lle fsen skuespiller. Vi kom innom på Grønlandsleiret 31 B der Amaliedagene 2002 ble åpnet rett før Reiulf Steen skulle begynne med sitt innlegg. Uni Polar Fendo Gen, depresejon. Verdens mest lammende sykdom Reiulf fortalte at han hadde vært pasient I 5 mnd. og at når menneskene rammes av depresjon så hører vi svært lite om de. Reiulf Steen har selv blitt diagnostisert og en mer demokratisk økonomi. Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap krever tilbake makten over vår verdens fremtid. Vidar Re kve. Plattform for den internasjonale rørsla. I nte rna sjona l rørsle for ein demokratisk kontroll ove r fina nsma rkna de ne og institusjonane de ira Vedteken på det internasjonale ATTAC-møtet 11. og 12. desember et bedre helsetilbud for psykiatriske pasienter da han argumenterte behov kontra økonomi med ekreiulf kom med mange semplet små kjappe meldinger -hytte på Hafjell med 46 om en uvirkelig virkelig- toaletter (rikmannshytte), het, en virkelighet som og fortsatte med, Jeg er be tyr mye for ma nge overbevisst nå om at med sa mt a t de pre sjon og jo mer nyliberalisme, jo angst er utbredt og ofte i mer får vi av depresjon. kombinasjon. Reiulf konkluderte sitt Reiulf ga spørsmålet som innlegg med Vi vil ha et han selv besvarte Hvor åpent samfunn også fore mange mennesker som de som er ra mme t av psykiskelidelser. Det å dør av depresjon og kjenne helsen vende tilangst omtrent dobbelt bake er en befrielse. så mange som de som Vil du vite mer om WSO dør i trafikken. Som politiker holdt Reiulf Steen et godt forsvar for å styrke kampen for og Amalie-dagene Så kan du taste deg videre til denne Web adresse: www. we bse nte r.c om/ wso

17 Så var det hele over. Etter mange år i glemselen er det nå definitivt slutt for en æra av nattklubber med høyt tempo og hot betjening i virke for heite og hissige utsvevelser denne byen knapt har sett makan til, hverken før eller senere. Byens «svarteste» in sted, Enka på folkemunne, er fremdeles på,men historie i sine tidligere lokaler. Det tilhørend e res taurantkomplekset Trappa Bierstube er forsvunnet. Tiden har tæret og nå snart er også bildene historie og det vil kun være fotografiene minnene tårene og latteren som vil bære de videre.

18 Her har du et lite gullkorn fra min skjelvende hånd... Om gamlinger og hverdagsrasisme Sendt dato 11. september :29 Fra Morten Alme Også gamlingene har liten intelligens... En representant for gamlingene En lørdag, en helt vanlig lørdag var jeg på vei til jobb, og opplevde noe - skremmende. En gammel grinebitter hadde hevet den ene armen sin til slag. Han hadde selvfølgelig lite hår, småfet og mysende idiotiske øyne. Hvem var det han skulle til å slå? Jo, en ganske mye mindre jente av tamilsk opprinnelse som ville inn i bygningen. Hvorfor ville han slå? «Vi har ikke lov til å slippe fremmede inn», var hans omkved. -»Ikke rør meg skrek hun. Det begynte å boble i meg, og tankene gikk straks til Per I. Torkelsen og hans uttalelser som har skapt så mye furore. Ja, ja han har i det minste delvis rett denne moromannen. -»Jeg håper for din egen skyld at jeg ikke ser deg prøve det en gang til. Man slår bare ikke damer», sa jeg innbitt til mannen som var dobbelt så stor som henne. «Er det dette «dere» en gang kjempet for under krigen din Quisling?», spurte jeg innbitt mens det kokte i meg. Han snudde seg. -»Det var for å holde fremmede ute, dessuten bor hun ikke her. Din jævla svartskalle» skrek han til henne, og løftet armen sin på nytt til slag. «De skal være litt forsiktig De» sa han til meg, da jeg prøvde å forhindre voldsutgytelse. -»Ja så? Så du truer meg også? Det er ikke det smarteste du kan finne på,» var det jeg repliserte. Jenta var kommet seg trygt inn, og gamlingen var på vei bort til senteret. Han var blitt spak. Sannheten er han var spak allerede da jeg begynte å knurre litt til ham. Hvorfor kunne han ikke ha prøvd seg med det samme mot A- eller B- gjengen? Det hadde blitt et morsomt skue. Nei, det tør han ikke. Han som de fleste andre gamlinger som er nært beslektet med Metusalem tør bare å gjøre noe slikt mot mennesker som er «svakere» enn dem. Holocaust forgjeves!!!..? Jeg nevnte krigen og nazistene fordi de fleste fremmedfiendene og skaprasistene har den samme innstillingen som gav nazismen grobunn. Og disse kaller seg for krigsseilere og veteraner. Det er mye som tyder på at de intet har lært. De har bare overtatt gamle fordommer, og historiene fra Holocaust har blitt fortalt forgjeves. Nei det er ikke morsomt. Holdningen er skremmende. Min reaksjon skremte meg. Jeg ville «pynte» på gamlingens ansiktsuttrykk. Fordi det ikke hadde gjort meg noe å pælme gamlingen over plassen. Dette skulle liksom være «hjemme». Men intoleransen, har jeg lært er over alt. Også rett utenfor min egen trygge stuedør. min fatwa går til alle disse «gode nordmenn» som en gang kjempet den «rettferdige kamp», og som enda ikke har lært. Vold avler vold, sinne avler hat, også til gamlinger av «eget» kjøtt og blod. Det eneste disse kan lære unge mennesker, er å ikke tenke slik som dem. Med en trist og skuffet hilsen Morten Alme

19 Pengene er talte

20 Pensjonat i Oslo Kommunes tjeneste Vil du bo på hospits, være en av de som bor kummerlig og uten andre ressurser enn deg å støtte seg til. Vil du være en av de som er kasteball i det Osloenske sosialvesen. Bli «besørget» av de ansatte på et sosialkontor eller sosialsenter. Ikke -? Ihvertfall burde de ansatte i det Osloenske sosialvesen få prøvd seg å ha det slik og da i minst 2 år før de kan praktisere. Hvordan er det å bo på pensjonat. Vi har gjennom flere dager intervjuet en klient som får smake risen bak kommunespeilet. Igjen er det Oslo Kommune og de «produktive» «hjelperene» som utmerker seg. Ingrendiensen: Pensjonatet Villa Monte, Pensjonateieren, Pensjonatets ansatte, Oslo Kommune, Bydel Gamle Oslo, Vålerenga sosialsenter og klienten som er «hjulpet» til en «bedre» tilværelse. «vertskap» Vålerenga sosialsenter. De som er med: Gordon Spangelid boligkonsulent Vålerenga sosialsenter og som har sagt at han er kamerat med Advokat John Elden og Kripos sjef Ola Thune og som er så kamerat han i begivenhetens sentrum forteller at han er blitt tilbudt jobb som etterforsker av Ola Thune og tilbudt jobb som advokat hos John Elden. Mette Berger sosialkonsulent Vålerenga sosialsenter Kjersti Mølmen psykiatriker/psykolog Vålerenga sosialsenter Vålerenga sosialsenter «vertskap» Nattevakten på pensjonatet Eieren av pensjonatet Pensjonatet Et pensjonat blant mange. by Gatas Parlame nt Wednesday September 11, 2002 at 01:59 PM pensjonat et sted for offentlig interresse? Pensjonattilværelse byr på mangt. En av de er kontakt med mennesker. På ditto pensjonat er det plasse rt boligløse, psykiatriske, pasienter, rusmisbrukere, mennesker i rehabilitering samt asylsøkere. I en offentlig hverdag Men i møte med den offentlige hver dage n er ikke livet så enkelt. Klienten som her forteller sin historie til oss har fra før liten erfaring med pensjonat. I den tiden som han har bebodd pensjonatet har han opplevd at preikinga til til de kommunalt ansatte kun er store ord til liten handling. Pens jonatet egnet boligsituasjon Slik var bosituasjonen på pensjonatet. I løpet av den korte tiden vi har blitt informert om det «fasjonable» pensjonatet som alle skryter om skal være så bra å bo på sirkler døgnene avgårde, noen ganger skjer ting altfor hurtig og noen ganger skjer det intet. «HANS NORE» Menneskene som bor på pensjonatet er i en eller annen vanskelig situasjon. Noen er avhengig av rus, mens de fleste har problemer med nervene. «HANS NORE» er en ung mann i alder år. Han har meget god bruk for oppfølging av psykiatri, men får det ikke. «HANS NORE»

21 har nerveproblemer som gir han søvnproblemer det går flere døgn av gangen uten at han sover. En natt fikk han tilgang til 6 rohypnol tablette r som han inntok, alle med en gang. En av beboerene lånte ham de. «Junior» Den yngste beboeren er en gutt som er både hyper og depressiv. Med mangel av selvtillit som han bytter ut med inntak av narkotika. Guttens adferd består kunn i å gjøre seg tilgang til narkotika så ofte han kan knipsere Selv har han til klienten sagt at han har spist over 1000 «knipsere» og at han ofte inntar Rohypnol tabletter. Hasj har han ikke noe problem med å innta, da han har kamerater som hjelper han med skaffe ham det så ofte han har penger. «Junior`s» forbruk Klienten forteller til oss at han selv så at «junior» en kveld fikk tatt ut av en bankautomat (antagelig pga av en feil) ca. Kr Pengene ble straks brukt til kjøp av narkotika. Innkjøpet var i følge «Junior» 87 gr. hasj, 3 røykedoser marihuana sa mt 16 tje kkiske rohypnoltabletter. Etterpå var det fest, og gutten inntok flere røykedoser hasj og marihuana. Pensjonatet og eieren Pensjonatet er et pensjonat eid av en mann ved fornavn Jan-åge som omsetter for 13 millioner i året med sin pansjonatdrift. Pensjonatet er et av 7 som han eier og dr ive r sin utle ievirksomhet i. Pensjonatet e r godkje nt av Oslo Kommune som pensjona t, i følge Gordon Spa nge lid (bo ligkonsulent Vålerenga Sosia lse nte r). Gordon Spangelid er den personen som geleider klienten frem til pensjonatets administrasjon, et lite og koselig hotell pensjonat på vestkanten i Oslo by som re det pensjonatet e iere n tilbyr i sin reklamebrosjyre. Klienten blir bedt om å vente på personen som skal kjøre klienten til pensjonatet han midlertidig skal bebo. På vei til pensjonatet forteller personen, som viser seg å være eieren, at hvis det er noe som klienten synes kan rettes på vil han gjerne at klienten kontakter han i så måte. (på den måten får du vite hvorfor Oslo kommune ikke blir informert. red.anm.) G.S. + J.E.+O.T= Gordon Spangelid ansatt på Vålerenga sosialsenter, har til oss bekreftet at han er venn/kamerat med Ola Thune, sjef for Kripos og advokat John Elden og dessutten vært på fylla sammen med de samt at han er blitt tilbudt jobb som advokat på advokatkontore t til John Elden av John Elden selv, samt at han er tilbudt jobb av Ola Thune som etterforsker i Kripos. GS er så langt vi har fått bekreftet, den personen som bedriver den praksis å hjelpe sosialklienter med bolig og boligtiltak fra Vålerenga sosialsenter. Advokatkontoret Elden er også det advokatkontore t som Gor don Spangelid tilbyr klientene «sine» i anledning advokatbistand. Hvorfor klienten har kommet på pensjonat Klienten har kommet i konflikt med utleier av bolig han bebor og utleier gikk til sak pga mulig verdiforingelse på bolig og i den anledning har Oslo Kommune påtatt seg saken pga dom i rett og bedt klienten hospitere på et pensjonat inntil boligen var klar til innflytting igjen. Vil du spionere for kommunen...!!! Mens klienten er på pensjonatet skjer det på Vålerenga Sosialsenter at en psykolog/psykiater ved navn Kjersti Mølmen vil at klienten skal være «spion» i forhold til de beboere som er på pensjonatet klienten er plassert på.(på den måten får du vite at fagpersonale driver og fraskriver seg ansvar samt hvorfor det så sjelden skrives om pensjonatforhold.red.anm.) Liberal holdning? Slikt skjer da altså i en bydel hvor fagpersonale klager på at de underbemannet og at det er derfor at klientene ikke blir tildelt ordentlig hjelp. Fredag den 13. september Klienten kontaktet Vålerenga Sosialssenter i den hensikt å bli tildelt midler til klær/undertøy samt ytte rtøy samt va skeartikler og toalettartikler. og fikk kon ta kt med Mette Berger. Hvem er Mette Berger? Mette Berger er den som er klientens «sosialkonsulent». Mette Berger mente at klienten som kom kl kom for sent til å kunne motta hjelp den dagen og ble bedt om å komme tilbake igjen på mandag eller henvende seg hos sosial vakttjeneste på Legevakta. Klienten opplyste til oss at sist han gjorde kontakt med sosial vakttjeneste så ble han innesperret på glattcelle i 11 timer av politiet. Så Sosial vaktjeneste på legevakta turde han derfor ikke å besøke. Mette Berger som da var ansvarlig for klienten var heller ikke opplyst om hvilket pensjonat klienten var bosatt på. pensjonat og tøyen dps Tirsdag den 17. september Kjersti mølmen og Tøyen dps Hvem er Kjersti Mølmen? Kjersti Mølmen er en psykolog eller psykiater og den som har ansvar for klientene helbred og som skal passe på at klientens helse ikke forværres, slik oppfatter klienten det da det er den beskjeden som Kjersti Mølmen har gitt han. Du skal være psykiatrisk pasient Klienten har blitt bedt av Gordon Spangelid om å bli klient hos Tøyen

22 distriktspsykiatriske. Det måtte klienten gjøre for å kunne få lov til å beholde leiligheten(leieforholdet). Hvis klienten ikke etterkom Gordon Spangelids krav kunne det faktisk he nde a t Gordon Spangelid ikke kunne være mer behjelpelig og da ville klienten miste sitt boforhold, møtet skjedde på Vålerenga sosialsenter og sammen med Gordon Spangelid var også Kjersti Mølmen. Så klienten må pent finne seg i å gjøre som Gordon Spangelid vil. På plass hos Tøyen dps har klienten med Kjersti Mølmen. Hun er den på Vålerenga sosialsenter som arbeider med mennesker i psykiatri. Kje rsti Mølme n hadde tidligere på dagen avtalt med klienten at de skulle møtes for at hun skulle bli med klienten opp på Tøyen dpi. «værsegod å sitt» På Tøyen dps møter det en psykolog ved navn Odd S. Svanes. Svanes inntar holdning og setter opp en morsk mine og starter seansen med ordene «værsegod å sitt». Klientens velvære Klienten lar Vålerengas sosialsenter s utsendte tale for seg i den anledning at det tross alt er Vålerengas sosialsenter som har bedt klienten om å innfinne seg der. Kjersti Mølmen blir etterhvert påminnet av klienten at hans helse stadig blir værre, da også av å bo på pe nsjona t. Kje rsti Mølmen er også ansvarlig for helsen til klienten. Psykologen er enig med klienten i at pensjonat ikke er et bra sted å være, og skulle da påfølgende dag hjelpe klienten med å bli flyttet til hotell. Men hotellrom ble det ikke. Gordon Spangelid kontaktet klienten dagen etter og fortalte at klienten måtte antagelig være en uke lenger på pensjonatet enn de han hadde fått beskjed om. Klienten fortalte da at han hadde vært på tøyen dps og at psykologen skulle kontakte Gordon. Senere på dagen ca. Kl. 16. ble klienten igjen oppring t a v Gordon Spangelid som satte i gang med kryssforhør om angående hva psykologen hadde sagt. Til oss fortalte klienten at han opple vde Gordon Spangelid s oppringing og utspør ring som trakasserende og som sjikane. Fredag den 20. sept. ble klienten lovet utbetaling til å gjøre innkjøp av hygieneartikler samt klær og da undertøy, benklær og yttertøy. Da klienten fikk kontakt med Gordon Spangelid, som i perioder er en av de på Vålerenga Sosialsenter som bedriver «formynding» av klienten, ble klienten fortalt at det ikke var kommet frem noen utbetaling. Klienten ble forbannet og etter en «utblåsing» fikk han kontakt med en annen av de ansatte som sjekket opp om det var gjort noen vedtak i den anledning at klienten skulle bli tildelt den nødvendig utbetaling. Det var det ikke, og da fortalte klienten at det var han blitt lovet av Mette Berger. Mette Berger, fikk klienten beskjed om, skulle da ha fått gitt beskjed til en annen ansatt ve d na vn Tille r som skulle utferdige utbetalingen, men klienten fikk istedet beskjed om at Tiller pr har sluttet. klienten ber da om å få sna kke me d Kje rsti Mølmen, men får beskjed om at hun er på ferie. Fredag «Saken er den at det er ingen som er ansvarlig. Hverken for det ene eller det andre og da blir det slik a t de t osloe nske sosialvesen kan skalte og forvalte deg og meg akkurat som de vil.» sa klienten til oss fredag Pensjonatets nattevakt intervjuet Nattevakten er mismodig i sin uttalelse og forteller at han lurer på hvor ansvaret har blitt av. Intervjuet er kommet frem uten at nattevakten er blitt informert om at han ble intervjuet. (nødvendig i denne sak). i en lang samtale la han ut om det som tynger han. Antagelig er det sjelden at nattevakten får lettet sitt hjerte om de meninger som han bygger opp i sitt sinn i anledning sin arbeidssituasjon. Slik han sa det «Kan ikke lukke øya heller, det går jo ikke. Det går så mange tragiske tilfeller rundt omkring i denne byen her. Kommunen og politikerene skyver fra seg ansvaret. Stuer folk inn på hospits og pe nsjona t og gjemmer problemene. Har jo taushetsplikt, men har sett at folk har hengt seg, vil ikke fortelle når og hvor. Jeg jobber i denne jobben fordi at det gir meg noe, meningsfylt arbeid. Har jobbet i denne jobben i 2 år og tidligere har jeg jobbet i kommunen. Som nattevakt har jeg runden 3-4 ganger hver kveld/natt spesielt da i helgene.» Skattepenger, er bare penger vet du! Vi spurte han om det er trist å se at skattepengene blir brukt slik, vi fikk dette svar «Det er bare penger vet du. Det koster altså ca kroner å la folk f å bolig, me n ca kroner å la folk få bo på pensjonat, altså ca kroner døgnet.» Pensjonatets komfort Om komforten hadde nattevakten dette å fortelle «Enig i at dette kjøkkenet er dårlig, men det er jo bare penger det gjelder da.

23 sosial/helsedepartement. Sosialdepartementet vil i løpet av kort tid sende ut til høring utkast til veileder om kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester 4-5. Veilederen skal gi veiledning til kommunene om hvilke krav til kvalitet som bør stilles til midlertidig husvære (pensjonater, hospitser mv) som kommunene benytter. pensjonat tilværelse for menneskelig objekt I dag onsdag 25. september fikk vi vite av klienten at nattevakten hadde observert tilløp til ild. Det var på kaffemaskinen, fortalte nattevakte n til klienten, at en tepose hadde tatt fyr. Iden hadde antagelig blusset opp pga av sterk luftsirkulasjon fra utsiden og gjennom vindusåpningen. TANKENE MINE FÅR DU BESTANDIG Jeg vet hvor du bor jeg vet hva du heter og jeg vet hvem du er. Veggene er jo bare huntonit plater og de er jo så tynne at det er slik at alle hører hva man sier.» Vi fortalte at sjefen hans kjøre r rundt i e n fin BMW, med innbygd telefon, skinntrekte seter, vi fikk da denne replikk «Og det gjør jo ikke vi!» Om nervøse mennesker som er plassert på pensjonat «MENNESKER I FRI FLYT» Men det er jo ikke rart at de blir gærne, de får jo nesten ikke besøk. Se på «HANS NORE», han får jo nesten aldri besøk. Så var han mye roligere før han kom hit. Dessutten hvem har ansvaret? Men hvem skal aktivisere de, gjøre noe for dem. Egentlig er det jo som jeg ikke gjør jobben min.» Eierforhold/arbeidsgiver «De som eier stedet da, det er jo drevet av en familie, far og to sønner. Det må være en feil ett eller annet sted, da det faktisk er rimeligere å anskaffe bolig til de enn å la de bo på hospits.» avisen Gatas parlament kommenterer Det å vanskjøtte sitt yrke slik at mennesker blir belastet og undertrykt er ikke demokrati verdig. Det blir da slik at da er det ikke mennesket som svikter loven, men loven som svikter mennesket. I en slik situasjon er det kun volden som vil seire og da er det ikke lenge før katastrofen inntrår. I andre saker hvor slikt har skjedd, er drap en virkelighet. Slikt bør enhver politiker forstå! Forslått!..??? Er det virkelig slik at du som er rik får leve godt og trygt fordi at de som er fattige belastes til å betale for din trygge losji. Du lever bra og skikkelig som arbeidsgiver som mottar skattepenger og har inntjening på mennesker. Det er faktisk forbudt å gjøre mennesker til objekt. Det burde både forretningsfolk og politikere forstå før de blir arrestert på grunn av mened for Konge rike t norge grunnlov paragraf 110 c. mvh avisen Gatas Parlament 24. september år 2002 Notat fra Det kongelige Pensjonat noe om aksjekapital Aksjonæren/aksjonærene har pga tidligere aksjelov kun satt kr til som akjsekapital og de har fremdeles 1 år igjen på øke den til kr Aksjefirmaet ble startet og har da egentlig ikke holdt på mer enn enn i 4 år. De har pga. av politiske muligheter blitt tildelt anledning til innhente inntekt på mennesker. Å gjøre mennesker til objekt er i følge grunnloven forbudt og vi viser da til paragraf 110 c. som er den paragrafen som viser til FN s verdenserklæring om menneskerettigheter. Aksjefirmae t benytter revisorfirmaet KPMG. Pensjonatet en drughistorie I anledning dopfesten på pe nsjona tet gjorde vi konta kt me d Uteseksjonen pr. telefon. Vi ga de info og ba om tilbakemelding. Dessverre kom det aldri tilbakemelding og i dagen etter tok vi igjen kontakt med med uteseksjonen og de beklaget da at de ikke hadde gjort kontakt tilbake. I dag fikk vi også vite fra klienten at Mette Berger som er saksbehandler for klienten hadde fortalt til klienten at eieren av hospitset er utdannet psykiatrisk sykepleier og at han også er ansvarlig for medisineringen av de leieboere som bruker medisin. Vi avisen Gatas Parlament bemerker med dette at da er ikke hospitset lenger et hospits, men en forlengelse av sykehusdrift og bør da ligge under poliklinisk sykehusdrift drevet av det offentlige, hvis det da foreligger et slikt tilbud. Pensjonatet et omsorgstilbud? Onsdag den 25. september fikk vi overlevert en forklaring fra pensjonatutleier om driften av pensjonatet som de da kaller omsorgsboliger. Omsorgsbolige r er så mangt. Når du til vanlig leser om omsorgsboliger er det boliger beregnet for eldre og mennesker som behøver tilsyn. Pensjonatet slik vi så det var preget av økonomisk vanstyre. Ja det var seng der. Ja det var vask der. Ja det var faktisk et lite kjøleskap der. Men kjøkkenet var i en elendig forfatning, der var ikke avtrekk og der var ikke mulighe

24 ter for å lage mat. Hvis du da ikke hadde med deg kasseroller og bestikk samt tallerker glass og krus Merkantil drift??? Pensjonatet slik eieren frembyr driften Pensjonatet - som de er! I beskrivelsen av seg selv forteller de at de er en virksomhet i nært samarbe id me d Oslo Kommune, sosialkontorene og de psykiatriske sykehus. De tilbyr e t godt boalternativ med tilsyn / bistand, desentralisert til va nlige bommiljøe r i Oslo vest. «Aksjeselskapet» som de i navnet beiler med arbeider ette r den hjemmeba se rte omsorgsmodellen, der team bestående av miljøarbeidere, psykiatrisk sykepleie r, sosionom, vaktmester og renholdere sirkulerer fra enhet til enhet gjennom hele døgnet. Dette da i tillegg til fast bemanning, med døgnbemanet resepsjon, ved den største enheten - som er godt tilrettelagt for personer med rusproblemer. «Aksjeselskapet» som bedriver pensjonatet har bygd opp små velfungerende bokollektiver i store ærværdige villaer. Alle boenhetene ligger godt skjermet innenfor en inngje rdet, vakker beplantet hage. «Boenhetene» er sentralt pla ssert på Vinde re n, Montebello, Smestad og sagene. «Enhe tene» består av pent innredede enkelt- og dobbeltrom, felles kjøkken, bad, dusjer, toaletter, vaske- og tørkerom samt TV-stue. Alle fellesrom blir rengjort daglig. Pensjonatet har bemannet kontor / sentralbord mandag til fredag fra klokken med eget møterom for samarbeidsmøter, nettverksmøter og inntakssamtaler. Bakvaktsordning er etablert hele døgnet. Aksjeselskapet har inngått en samarbeidsavtale med Oslo Kommune og tilfredstiller de krav og instrukser som satt av byrådsavdelingen for eldre og bydelene, branntilsynet og helseetaten. - Opplysningene er hentet fra aksjeselskapets eget utgitte hefte om driften. Vi har byttet ut navnet på aksjeselskapet med ordet aksjeselskapet. Vi kommenterer siden som er å finne på side 4 i deres eget hefte. At aksjeselskapet driver virksomhet i nært samarbeid med Oslo Kommune og de psykiatriske sykehus ble det ikke opplyst til klienten om, hverken fra ledelsen eller av de ansatte i aksjeselskapet, og ei eller fra Gordon som er boligkonsulent på Vålerenga Sosialsenter. Klienten fikk beskjed om at det er det eneste tilbud som kommunen har og dessutten så har byrådet bestemt at slik skal det være. Helse og sosialombudet Til oss i dag bekrefter klienten at han har vært i kontakt med Helse og sosia lombudet som har reagert og tatt affære i den saken og det antydes at klienten skal få kunne å skaffe seg et annet midlertidig husvære som han vil kunne være fornøyd med (flytter da antagelig hjem til sin mor). pensjonatet aksjeselskapet har fast bemanning. Dvs. at det kommer et ektepar og vasker annen hver dag. I tillegg er det en vaktmester som kommer innom en gang i blant. Nattevakten er der 3-4 ganger, faktisk, hver natt. Klienten sier at han ser på søppeltømingen i huset at den blir tømt annenhver dag og at det blir vasket annen hver dag. En ung mann ved navn Kennet kommer innom på dagtid for å «sjekke» om «alt» er «bra», men til han har klienten sagt i fra at det kjøkkenet mangler avtrekksvifte for steikeovnen samt at det mangler bestikk og tallerker asjetter kopper og glass. Etter ca 7 dager ble det fylt opp me d be stikk asjetter og glass. Men Mulighet for å lage varmmat var det fremdele s ikke. Klienten etterlyser tilstedeværelse av miljøarbeidere, psykiatrisk sykepleier (som ikke er en av ledelsen eller i det hele en del av de som får inntekt fra aksjeselskapsdriften), og det gjør faktisk vi også. Sosionom er det visst ikke der heller ihvertfall snakker ingen av de som bor der om at det har vært noen der. Rusproblemer. Tja det er kanskje slik at medisin er narkotika og narkotika er medisin og at selv om det er flere med rusrelaterte problemer på det pensjonatet som klienten bor på så er det antagelig ikke det pensjonatet som er godt tilrettelagt for personer med rusproblemer. (forstår vi det riktig nå?). Erværdige villaer. De eneste erværdige villaer vi kjenner til er villaen til a vdøde Stene rse n og representasjonsboligen til Stortinget. Klienten opplyser til oss at den «villaen» han har bopel i er et hus med en liten gressplen med 4 epletrær, og de er antagelig beplantet før aksjeselskapet startet driften av pensjonatet. Pent innredede rom? Rommene er spartanske. Dvs. at de er små mellomkummerlige rom med liten plass for eget. Allikevel er det slik at de fleste som er der har lite eller ingen form for fellesskap. Tja bortsett fra våre tidligere nevnte personer. Fellesrom er kjøkken i første og andre. Kjøkkenet i andre etg. ka n ka nskje oppfy lle krav til matlaging. Der er

25 også oppv a skma skin. Bad i hver etg. Badene blir rengjort annen hver dag og er ikke så umulige. Lette å holde rent. Men et bedre ette rsyn tja??? Vaskemaskin for klær i kjelleren, men kun en og det er ikke gjennomført noen liste/markering for vask og vasketider. Tørkerommet?? 1800 modell?? TV-stuen er ok men med såpass som ca 12 beboere er den minimal. Fellesrom blir ikke rengjort daglig. Pensjonat og rene klær Torsdag den 10. oktober 2002 endelig fikk klienten rekvisisjon til «kjøp» av rent/nytt undertøy. Etter mye mas og tiltak fra Sosialombudets kontor bøyde Vålerenga Sosialsenter seg og ga en rekvisisjon til klær. Senere har igjen klienten hatt behov for rent tøy og det har ikke vært mulig å få, og sosialkontoret gjør nå hva de kan for å påføre klienten utgifter.etter 2 uker på pensjonatet fikk klienten anledning til å kunne få midlertidig boopphold hos sin mor, som stilltiende godtok å kun få halve dagsbeløpet som Monte Villa får. Dette ble betalt av Vålerenga sosialsenter. Etter at klienten flyttet hjem igjen har han ikke hatt anledning til å lage varmmat eller å få vasket klær og har ikke klær til skift. Dette har medført at klienten blir påført utgifter en uren tilværelse og ingen mulighet for inntekt. Bokanmeldelse av Den lille prinsen av Antoine de Saint-Expere ry Anmeldt av Gry "JEG H AR ALTSÅ LEVD ALENE uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en gang for seks år siden, da jeg fikk en maskinskade i ørkenen Sahara. Det var gått noe i stykker med motoren min. Og jeg hadde verken mekaniker eller passasjerer med meg, så jeg belaget meg på å foreta en vanskelig reparasjon helt alene. Det gjaldt liv eller død for meg. Jeg hadde så vidt drikkevann for åtte dager. Den første kvelden la jeg meg til å sove i sanden, tusen mil fra folk. Jeg var meget mer isolert enn en skibbrudden mann på en tømmerflåte midt på havet. Så du kan tro jeg ble paff da jeg ble vekket tidlig på morgenen av en merkelig liten stemme. Den sa: - Vær så snill og tegn en sau til meg!" Den lille prinsen Den lille prinsen, en reise i formaninger, illusjoner og betydninger slik som lyst og ønske. Den lille prinsen trekker deg frem, maser med deg og forvirrer deg slik at du etterhvert gir opp dine meningers motsigelse og lar deg så trekkes og tekkes den lille prinsen. Det er en koselig og god bok om menneskets små absurditeter. Livet og menneskets småligheter får gjennomgå i tekst bebudet av en liten prins som nevner seg frem der hvor fortelleren glapp sin fantasi. Det er da Den lille prinsen er på sitt beste og beviser sin makt og får fortelleren til å fremføre en ny illustrasjon. For prinsen forventer seg å bli forstått. Boken Den lille prinsen er oversatt av Inger Hagerup og nylig nyuutgitt på forlaget mao.no Den lille prinsen ble første gang utgitt i Frankrike året 1946 og utgitt i norge første gang 1962 på H. Achehoug & Co. Selv skrev forfatteren dette forord Til Léon Werth Jeg må be dere barn om unnskyldning fordi jeg har dedisert denne boken til en voksen. Men jeg har en svært god unnskyldning: Denne voksne personen er den beste venn jeg har hatt her på jorden. Jeg har en annen unnskyldning også: Denne voksne personen forstår alt, til og med bøker for barn. Og jeg har en tredje unnskyldning også: Han bor i Frankrike, og han sulter og fryser der. Han trenger virkelig til trøst. Hvis alle disse unnskyldningene ikke er gode nok, så skal jeg dedisere denne boken til denne voksne personen den gang han var barn. Alle voksne har vært barn en gang. (Men det er svært få som husker det.) Derfor forandrer jeg dedikasjonen og skriver :Til Léon Werth den gang han var en liten gutt.

26 har kommet i konflikt og mat blir brukt til å distrubiere «lissomsamfunn» plagiat av velferd, hvor også såkalt «hurtigmat» er en del av kostholdet. Tilskudd som destruerer mennesker og menneskers sjelsevner er ikke mat og derfor ødeleggende for mennesker. Det er det vi setter fokus på når vi bruker Blitz sitt eksempel Mat Ikke Makta. Hvor ofte spiser du og hva spiser du da og har du råd til hver dag å spise e t varmt sunt måltid. På mat ikke makta ble vi tildelt et godt og sunt vegetarisk måltid Kommentaren World Wide Revolution Av Heller dårlig mat enn ingen mat! Sunday September 08, 2002 at 12:26 PM En må ikke begynne å rakke ned på de som faktisk prøver å hjelpe de hjelpesløse og gi de et verdig liv som levende. Etter at de virkelige problemene er ordnet, kan slike problemer som valgfritt kosthold med nok vitaminer løses. En kan ikke løse alle problemer på en gang, og å angripe sine egne (dvs. de som allerede jobber for «saken») hjelper ikke. Hvorfor kan vi ikke alle innse det? Vi er alle lei av krig, nød, elendighet og maktsyke jævler,. Dette begynner å gjør seg synlig i at så mange men- «World Wide Revolution» - mot makt, kontroll, tvang og dårlige levekår, men for et verdig, selvstyrt liv. nesker kjemper for en bedre verden på tross av alle verdenslederne som jobber for et hierarkisk, menneskeskapt utvelgelsessystem (kallt samfunnet). Vi blir lært til å tro at slik er verden - men slik er det bare ikke. Vi kan være sikre på én ting her i livet, og det er at vi dør. La oss få leve godt frem til da om ikke annet. Artikkelen er tidligere skrevet på i nterntts iden Indymedia.no og WWWR er kommentar fra samme artikkel.

27 Sted NYX og Fanteri Brugata 1

28

29 Atmosfæren som beveger oss dag for dag og bit for bit. I dette lille billedkollag av en hverdag, for noen, slik hverdag kan synes. Vi er alle mennesker... i en større målestokk.? I følge noen utsendinger fra Dillingøy skal Bypass melde ifra hvis det skjer noe ulovlig.

30 Det er i bilde a v a rbeidets ma kt man se r anstrengelsene i generasjonene lagt. Styr ken f or fremtiden. Deltagelse for fred Det er ikke bare å la være. Deltagelse er mer enn bare negativ melding. Med de to setninger forteller leseren i sitt innlegg at hun har har merket at Oslo s innbyggere i flertall trekker seg vekk fra hverdagen og inn i usikkerheten og tilogmed inn i intoleransen. Vi merker oss at livsmotet mistet sitt fotfeste og «trollet» «kontrolldiktaturet» igjen er tilbake med sine undertrykkende meninger. Vi ber deg være sterk i kampen mot intoleranse og u n d e r t r y k k i n g. Deltagelse mot diktatur.for vinner de så taper du og du og jeg. Men det er ikke bare islam, det er mennesker også. slik uttrykte han seg til oss der vi satt på motsatt side av innsiden av Oslo kretsfengsel avd.b Meldingen var klar. Bekymringen om en rettferdig verden voldte Et møtested for mennesker i utsagn om hverandre Ord for dagen etter Du verden er blitt et psykiatrisenter - krisepsykiatri Et engelsk krigsuttrykk er ordet "backfire" ordet forteller om et våpen som rikosjetterer og så skader og eller dreper den som utløste skuddet. Væpneren væpnet døden som så åpnet og væpnet våpenet som ble ladet med døden som den eneste vinner. Selvskudd er et norsk ord og betydningen er at man selv blir offer for utløst skudd. Hvem som har skyld - menneske i betydning et lite offer, der offeret gir betydningen guddommelig? Nødens stund opphevet grensene? Livet er ut og døden er inn? han konflikt. Gutten var kun 15 år da han kom med sine bebreidelser til oss. USA må ta hensyn til menneske, ikke bare makt. Hva er makt, vold. Vold løser ingen problemer, kun nye problemer blir skapt. Problemer som ender i kaos og destruksjon. La vi merke til detaljer, lot vi oss bli brydd med menneskers ønske om en bedre hverdag? Alt er livet på jorden og vi er alle jordiske, i så måte er vi alle en. Liv er ei lenger det kjæreste s om er. Menneskeskapte katastrofer er gevinst for de som kjemper for døden mot livet, andre sine liv som innsats. Fortvilelse og desperasjon kryper sammen i en krok for samle krefter. Krefter som gir de merkeligste utslag i angst og desperasjon. Metoden som mennesker argumenterer er anledninger mennesker berøver. Slikt menneske ble brukt. Dagen kom deg i møte med et brak. Braket var gjennlyd i et vidsyn om menneskelige tragedier. Lokale forskjeller var utvidet forstand, stemmer som åpnet for tale om meninger som ga grunnlag for tanker om "femme fatale". Hensyn til mennesket i perspektiv kvinne som dominert av mannens tanker. Persepsjon i drag. datagutten en viden kjent og berømt glad gutt. Skjermet og ettertraktet og allikevel en blant alle. En nerd som spør seg selv, hva er det. En datamaskin er som en blanding av et flipperspill en slotmaskin og en fjernsynsskjerm. Skjer det noe på den andre siden. Mens noen er på søken er andre på gjeting, setningen er den samme, men noen har en skjebne. Akkurat nå akkurat da. prisen for tanken, evnen og muligheten. Den underfulle skjebne, pendelen som svinger seg som en fiolinbue over strengene, med fingre som fanger fargene, selve klangen. Tanken, evnen og mulighetene. Så at natten kan føde din dag? Diktet Buena Notti. Takk for friheten

31 Fete Spor Fra Detroit, Chicago, London, Wien, Berlin, Paris, Barcelona, Tromsø, Stockholm, Helsinki, til Oslo. Elektronisk musikk på sitt beste, fra oss til deg, over hele landet...nettbutikk med lydspor og bilder, kun kvalitetsskiver, på vinyl og cd. Lei av kommersj-musikk og Rema 1000 lignende platebutikker? Sjekk ut Fete Spor, endelig en alternativ platesjappe med sjel og kvalitet. På jakt etter en gammel elektronisk klassiker, vi skaffer det meste, gi oss et navn eller label og vi skal gjøre vårt beste. Besøk oss på eller stikk innom for en musikkprat. Carl Craig Kit Clayton Metamatics Aphex Twin Safety Sciccors Gerard Potuznik Glory b Geoff White Isolee Stacey Pullen Gemini Anthony Rother Memory Foundation Patrick Pulsinger Hal9000 Morgan Geist Spacetime Continuum Dan Curtin Two Lone Swordsmen The Detroit Escalator Bjørn Torske Per Martinsen Arne Norheim Russ Gabriel Norken Move D Peace Orchestra Kenny Larkin Kirk DeGiorgio Juan Atkins Hot Lizard Ian Obrien Derrick May Daft Punk ALex Gopher Carl Finlow Daniel Wang Fete Spor har åpent hverdager lørdager helligdager og søndager stengt. Pilestredet Oslo Tlf.:

32 Møt Ingrid, en ung dame på 19 år. Selvstendig i sin tanke og nysjerrig på ha livet kan gi. Tøff i utseende og myk under huden, en umg dame som romantisk ser gjennom lupen når hun tegner. I en enkel strek setter hun situasjoner slik at at de blir lett gjennkjennelig. Ingrid har tidligere gitt ut eget tegneseriehefte ved navn Ramp. Et hefte vi håper snart å kunne få til gjennomsyn. Hun er i år år gammel. Vi har hatt gleden av å ha hatt kontakt med henne og nå har vi fått anledning til å presentere noen av hennes illustrasjoner. Ta vel i møte med Ingrid!

33

34 «Frelsesarmeens slumstjeneste et verdifullt bidrag til de som må forholde seg?» Utsagn fra persona i gata» Vi har vært innom frelsesarmeens slumstasjon og blitt tildelt et månedsbidrag. Vi ble skuffet da vi så den minimale intressen som frelsesarmeen la til i sin fordeling av goder. «Maten» som de deler ut er restene av et stykke krigshistorie. Antagelig er det slik. Fordi i en «matpose»vi fikk utdelt fra Frelsearmmeens slumstasjon var det i grove trekk fett og sukker som ble utdelt. Vi trodde faktisk at frelsesarmeen var bevandret i kunnskap om ernæring, men dessverre. Ja, men... Kanskje er det ikke så dumt for en del av menneskene som o p p s ø k e r slumstasjonen (f.eks gatenarkomane) å få i seg litt fett og sukker, underernærte som de ofte er? bunnen av det norske samfunnet... Mat, er det en næring. Mennesker som lever på luft og usunn kjærlighet behøver ikke bare fett og sukker. Sukker i seg selv er ikke mat, og fett er kun spemat. Hvis det er slik at mennesker bryr seg om og ønsker å ta ivareta mennesker burde det være på plass å innrømme at mennesker behøver velferd. Mat er viktig. Men mennesker

35 Tilbud fra internett leverandør Kvalito IT AS Kvalito IT AS din internettleverandør. FORDELENE VI KAN GI DEG: Fast Pris, ingen tellesritt Opptil 35 ganger raskere enn ISDN Ingen begerensning for nedlastning, alltid Online, fast IP-adresse, support/assistanse 24 timer pr. døgn hele uken 24 timers assistanse HASTIGHET NED 384 kbps 704 kbps 1024 kbps 2048 kbps HASTIGHET OPP 128 kbps 128 kbps 256 kbps 256 kbps PRIS PR.MND kr. 399,- kr. 499,- kr. 735,- kr.1.135,- I tillegg kommer etableringsgebyr på kr. 990,- Vær kjapp med dobbel hastighet! Slå til på vårt ADSL tilbud, og bestill ADSLbredbånd fra kun kr Ta kontakt med våre hyggelige konsulenter på tlf.: eller på e-post

36 Rettferdighetspartist Ove Andre rettferdighetspartist. Vi har i lang tid fulgt den unge herremann i hans vei til politisk suksess. Ove-andre s vei til politisk gjennomslag har til nå vært en traurig strabasiøs ferd. Den veien han til nu har ført de leilgheter han til nu har vist han at ikke har eid og at han vil gå kommer avgårde og til innkjøp av et eget derfor planlegger han kontor. Og da håper vi nu å starte sin egen at hans ønske om større fjernsynskanal. Til avisens redaktør fortalte kraft vil bli ham til del. politisk gjennomslags- han den 17. september Vi diskuterte Det politisk Parti sitt kjappe re- at han vil selge en av sultat med Ove-andre Dianetikk og til oss ga han dette svar: men det er jo fordi at de er med i media og at de har fått oppfølging av media. Så det er kanskje slik at et godt program ikke er godt nok for å kunne få oppmerksomhet som et godt parti. Vær i live, men vær deg selv. Slik forstår vi en av våre oppsøkende korrepsondenter i Oslo by, en av de som leverer artikler til deg gjennom denne snodige avis Gatas Parlament. Følelser er som oftest opprivende. Sinsstemninger som gjør noe med deg. Melankolske beskjeder. Forsømt og forsømt. Forskånet og etterpå, holdning om mulighet. Livet er, men Menneske på flukt redselen er farlig og nær. Agressive holdninger, holdninger som avler, avler frykt, men ligger det en tragedie dypt begravet, lang bak. Mennesker, i dag snakker vi om å være på plattform. Men plattformer, er bygget for å være til sjøs. Mennesker som jobber til sjøs langt der ute. På samme måte s om renovatørene gjør, i land. Vi lever i et forlystelsens paradis. Mennesker, verden er Fredag den 31. august år 2001 gjorde jeg oppstilling ved en i n f o r m a s j o n s - begivenhet gjort av Dianetiksenteret og medlemmer derav. Min interresse var å innhente informasjon om dianetik og de medlemmer som innbyr til dianetik. Jeg stilte noen spørsmål og ved min tilstedeværelse ble de dianetikere irritert, antagelig på grunn av at jeg stilte de samme spørsmål som de stilte angående stress og menneskekunnskap. Ved dette i et sammentreff møtte jeg en dame som sa hun hette Aud og at hun har jobbet som lege og i den sammenheng hatt pasienter som har oppsøkt henne på grunn av at de har hatt kontakt med Dianetik senteret. Aud forklarte at Dianetiksenteret er økonomisk motivert og at de lett kommer i kontakt med mennesker med lav selvtillit. "Dianetikksjefen" ønsket ikke min tilstedeværese der ved den informasjonsstand de hadde og kontaktet politiet (Sentrum politistas jon) som på Diane ti kksent ere ts vegne forlangte meg fjernet da de Dianetikkerne ikke fikk utført arbeidet. Avisen Gatas Parlament sin reporter hadde ikke gjort annet enn å stille spørsmål og intervjuet Aud som kom med uttalelser. Reporteren ble bortvist av politiet med argument om å ikke vise seg i nærheten dianetikksenteret den kvelden. blitt større, mye større, og menneskefangerene er der ute på jakt etter din evne din tanke og din kropp. For din sjel er fortsatt forunt deg selv - hvis du lever i et fritt land. Mennesker på flukt. Nei til salg av Blitz

37 Independent Media Center, den norske versjonen, er nå 1 år gammel. Startet i fjor av Sjur Cappelen Papazian. Sjur er hovedpersonen i Indymedia norgeog har etter et års intenst arbeid endelig etablert seg og med det Indymedia norges kontor. Nystartet og i etableringsfasen har Papazian nå kommet til det punkt at han har etablert seg en flokk med kamerater og venner og de har etablert seg et tilholdssted. Det har skjedd i H ausmannsgata 34, komplekset som huser flere aktiviteter og mennesker med kreativt initiavtiv. Indymedia norge skal etter de muntelige statutter virke som en «flat» organisasjon, en organisasjon uten sjef og sjefer. Kontoret som er omdøpt til Humla Kultur og revolusjonskafe har god plass og vil fungere som møtested og diskusjonsforum. Det mangler datamaskiner, så både macèr og pcèr og datatilbehør og programmer er velkommen. Ta gjerne med deg bekjente og Indymedia med egen kultur og revolusjonskafe sett av tid for en hyggelig sammenkomst. Selve lokalet er under stadig forbedring og gjenstander blir flyttet på etter som behovet er til stede.indymedia, eller Independent Media Center er en ung gerilja media -bevegelse som forteller om aktiviteter og begivenheter samt kommende aktivistiske b e g i v e n h e t e r. Indymedia som de heter er en verdensomspennende bevegelse bestående av mennesker som gir av sin tid. Her i norge er Indymedia først og fremst en teknisk begivenhet som er kommet i gang på grunn av de nye mulighetene som elektronisk databehandling gir. Indymedia består av flest unge samt noen eldre mennesker. Ingen og alle er redaksjonelt ansvarlig. Indymedia i Norge er i startfasen og ønsker å utvidefor flere åpne redaksjoner i distriktsnorge. På Humla som er basen til medlemmene er det flere arangementer. Poesi kvelder, diskusjonskvelder og kurs. Av og til kommer det et kjærkomment tilskudd av brød frukt og grønnsaker. Slikt kommer godt med. På Humla finnes også et lite og utrangert datanettverk som humper og går ettersom elektrisiteten virker eller ei. Synes du at dette høres ut som det er Flåklypa. Jepp av og til kan man få den følelsen der.

38 Sjur Cappelen Papazian: Vi er i en tid hvor tingene endrer seg raskt og forandringer finner sted. Med opprettelsen av Attac og andre lignende organisasjoner har det vist seg at de venstreradikale på nytt står samlet som en antikapitalistisk bevegelse.

39 Baronen og Baronessen Baronen - Rune Albert Johanson ferdig som restuarantkonge i Oslo? Svenn Kristiansen FRP topp i Oslo svarer: Jeg tror det. Gatas Parlament påtraff i høst Svenn Kristiansen på skjenkestedet Asylet på Grønland Før fjorårets stortingsvalg hadde vi lagt merke til at Rune Johanson la sine tårevåte øyne på Svenn Kristiansen sine skuldre og nesten tryglet om å få igjen skjenkebevilgningen til det haipe og hyppe utestedet Baronen og Baronessen. Baronen og Baronessen har vært rosinen i pølsa til resturanteier og folkeforfører Rune Albert Johanson. Med sit t kjekke utseende og belevne levesett virket Rune Johanson som den ultimate suksessfulle og fremadstormende mann. Med sitt kjekke dresssmil og dertil pene manerer gjorde Rune Johanson seg til en av 80 og 90 tallets mest sukessfulle resturanteiere. Tiltross sine "små" problemer så det ut til at det ingen ende ville ta for Rune Johansons suksess. I høst møtte vi Svenn Kristians en og vi spurte Svenn om Resturanteier Baronen Johanson var ferdig og til svar fikk vi "JEG TROR DET". Seven - eleven Jobbe om natten i en 7-11 seven eleven butikk. Da bør du tenke deg om mer en en gang. Vi har snakket med en av de som er ansatt i 7-11 butikken i Brugata. Av han fikk vi vite at litt tidligere på natten fikk besøk av tre personer som plutselig befant seg bak disken og viftet mot han med paraplyer. En av de var så nære at nattarbeideren nesten fikk paraplyspissen i øyet. Den natten var ettersom vi forsto en rolig natt i forhold til de andre nettene han hadde jobbet. Brugata er i følge han en urolig gate. Stadig er det bråk og spetakkel. Selv mener han at det kan komme av at det er så mange skjenkesteder og samt at noen mennesker har en nervøs adferd. Det er slitsomt å jobbe om natten. Man har ingen kontakt med det dagligdagse livet og selve mønsteret hverdagslivet blir brudt opp. Selv om han har adgang til å kunne jobbe ofte på nattskift som oftest er det skiftet som er best betalt, går det allikevel utover livet. Liten kontakt med venner og dårlig med søvn. Som han fortalte oss, så er det ikke så lett å sove om dagen. Og derfor blir også livet som nattarbeider en spesiell og ensom arbeidssituasjon. Nattarbeider på 7-11 FN kalenderen FN-dagene FN-ukene FN-årene FN-tiårene FN-dagene Februar 21. Internasjonal dag for morsmål Mars 08. Internasjonal kvinnedag 21. Internasjonal dag for avskaffelse av rasediskriminering. 22. Internasjonal dag for vann 23. Den meteorologiske verdensdagen April 07. Verdenshelsedagen 23. Verdens bokdag Mai 03. Internasjonal dag for pressefrihet 15. Internasjonal familiedag 17. Internasjonal telekommunikasjonsdag 22. Internasjonal dag for biologisk mangfold 31. Anti-røykedagen Juni 04. Internasjonal dag for barn som er blitt utsatt for aggresjon 05. Verdensmiljødagen 12. Verdensdag mot barnearbeid 17. Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke 20. Verdens dag for flyktninger 26. Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika 26. Internasjonal dag til støtte for torturofre Juli 06. Internasjonal dag for kooperativer (første lørdag i juli) 11. Internasjonal dag for verdensbefolkningen August 09. Internasjonal dag for verdens

40 urbefolkninger 12. Internasjonal ungdomsdag 23. Internasjonal dag til minne om slavehandelen og dens opphevelse September 08. Internasjonal dag for lese- og skrivef e r d i g h e t (alfabetiseringsdagen) 16. Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget 21. Internasjonal fredsdag Internasjonal sjøfartsdag (siste uke av september - valgfri dag) Tredje tiår for å bekjempe rasisme og rasediskriminering Andre internasjonale tiår for avskaffelse av kolonialisme Oktober 01. Internasjonal barnedag 01. Internasjonal dag for eldre 05. Internasjonal lærerdag 07. Internasjonal bosettingsdag 09. Verdenspostunionens dag 11. Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer (andre onsdag i oktober) 10. Verdensdagen for mental helse 16. Verdens matvaredag 17. Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom 24. FN-dagen 24. Internasjonal dag for informasjon om utviklingsspørsmål November 06. Internasjonal dag mot miljø-ødeleggelser i krig og væpnede konflikter 16. Internasjonal toleransedag 20. Industrialiseringsdag for Afrika 21. Verdens fjernsynsdag 25. Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner FN tiårene Internasjonalt tiår for verdens urbefolkning Internasjonalt tiår for fredskultur og ikkevold for verdens barn FNs tiår for menneskerettighetsopplæring Tiår for å bekjempe malaria i utviklingsland, særlig i Afrika 29. Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk Desember 01. Internasjonal AIDS-dag 02. Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri 03. Internasjonal dag for funksjonshemmede 05. Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling 07. Internasjonal dag for sivil luftfart 10. Menneskerettighetsdagen 18. Den internasjonale migrasjonsdagen densrommet oktober Nedrustningsuke FN-ukene rasisme og rasediskriminering folk i ikke-selvstyrte mars områder Solidaritetsuke for mai 4-10 oktober Internasjonal folk som bekjemper Solidaritetsuke med uke for ver- FN-årene 2003 Internasjonalt år for ferskvann 2005 Internasjonalt år for mikrokreditt FNs tiår for utryddelse av fattigdom FNs tiår for lese- og skriveferdighet: Utdannelse til alle Leserbrevet solidaritet Etterhvert som de eldre lig å være positiv for fordel for lykkelige omstendigheter. nesker flest. dødemåtte vi overta. Det var ingen sak det var vår plikt. Liv må reddes, mennesker behøver mat. Skulleikke væreproblem å by, allikevel var det vanske- fremme tiltak mot nød. Plikten ble vår tjeneste livet ble vår redning. Vi kjente at etterhvert var det tiden som visket ut motsetningene, Tvilen ble snudd til Selvfølgenesker lig var vi glade, selvfølgelig var vi kry. Vi visste at vi var på rett kjøl og at båten beveget seg i riktig retning. Mennesker ble til som men- Arbeidsddyktige og flittige. De stridsdyktige var vi endelig kvitt. Mange var fortsatt arbeidsløse men vi så alle at lyset i tunnellen utvidet seg og vi alle

41 kjente duften av den grønne eng og hørte den muntre lyd av barn som leker. Ja verden ble bedre. Verden som grunnlag ga i seg selv flere grunner til forståelse og engasjement. Gamle dogmer var vi ennu ikke kvitt. Derfor ble banen etablert. Det var ikke noe vi ønsket, men det var ikke til å hindre. Vi unngikk de store konflikter, vi unngikk krig. Vi var alle voksne nok til å forstå at vold avler vold. Så ble den kalde krigen etablert. Motsetninger ble etablert og grunner ble forklart. Så gikk vi alle hvert til vårt. Det var ingen ønsket posisjon. Det var et helvete. Men vi var nødt til å redde liv. Det hadde vi lovet våre barn og våre eldre. Industrien styrket sin rolle og flere mennesker kom i arbeid. Vi gjorde alle vår plikt, besørget at metall ble brukt til fredsartikler og at det ikke falt i hendene på krigsfanatikerene. Det var en vanskelig oppgave, også i dag er oppgaven vanskelig. Det er derfor jeg retter denne henvendelelsen ti l dere. Vær med og gjør verden til det bedre stedet for alle. Slik at alle kan leve i harmoni. Uten å gå med angst og usikkerhet, redsel for at det værste kan skje, også med hverandre. Med glede, venner og bekjenskapskap kan man redde verden. Ja derfor de ord. For alle, bedre verden er der vi alle er medmennesker. www. Venstresidens eneste dagsavis Så sid e n jeg er konge! se fremover. du unge menneske se fremover så vil du se at hindringene kun er hildringer. Hildringene du ser er en barriere som er byg- get opp for i billedlig tanke vise deg forskjellen på vidd og visdom. Så se fremover unge menneske for dine tanker bør bli ditt liv. Men tenk tenk deg at du er sammen med andre mennesker, mennesker som du bør vise oppmerksomhet for oppmerksomt vise at du er aktiv deltagende solidarisk for velferd for alle slik du er en med alle.

42

43 På grunn av at Vålerenga sosialsenter har vist sin store uvilje og gått hen og misbrukt/eventuelt godtgjort dine skattepenger har vi igjen blitt påført et større tap. Denne gang er det personer i det såkalte offentlige tjenestemenn i sosialvesenet i oslo kommune som har bidratt til at så har skjedd. Vi har krav til Vålerenga sosialsenter som de ikke vil dekke med mindre det blir politisk press. Foreløpig har Oslo Kommune ved Vålerenga sosialsenter vist ingen vilje til å godtgjøre tapet.

44 Vett & Viten as Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Acrobat Vett og Viten as I dag benytter de fleste bedrifter og organisasjoner seg av en rekke programverktøy, for  effektivisere arbeidsoppgaver og i n f o r m a s j o n s - behandlingen i bedriften. I kjølvannet av denne utviklingen har tilbudet av kurs for kompetanseheving økt betraktelig. Gjennom ulike samarbeid, deriblant med Pearson Education, kan vi tilby både bredde og dybde i vårt produktsortiment, og pr i dag er vi en av Europas ledende distribut rer av Adobe Press. I Norge er vi eksklusiv distributør for Wrox og Coriolis. Vi i Vett & Viten tilbyr opplæringsprodukter på IT - området. Mer konkret vil det si læremidler som tar sikte på øke den generelle kunnskapen om IT, og den spesifikke kunnskapen om programverktøyene som brukes av bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi er ikke et konsulentbyrå eller en kursarrangør, men en leverandør av tjenester og produkter til disse bransjene og andre som ønsker å øke sin datakunnskap. Gjennom mange års arbeid har vi nå etablert oss som en ledende aktør på dette markedet. Vi leverer i dag opplæringsmidler til de fleste arrangører av kurs, både de store og de litt mindre. Vi har muligheten til å tilby produkter for de fleste områder, enten det er grunnleggende læring eller nisjeorientert IT-kurs, og vi tilbyr kun produkter av høyeste kvalitet. Kanskje er det nettopp dette som gjør at vi ofte blir preferert som leverandør. Som kunde vil du hos oss finne alt det du trenger. Læremidlene er basert på trykte og elektroniske medier, og dekker alle aktuelle områder innen IT - sektoren som Office, Internett og WEB, programmering, sertifisering, nettverk og OS mm.

45 ljø

46 Dagbok, elektronisk, for deg som er i farta. Kun kr inkl.mva. Norton fra Symantec, verktøyet du bør ha. 3ds Max 5.0 Boken er i salg fra Januar Datajungelen Din spesialbokhandel for datalitteratur I Storgata inne i Datajungelen er du alltid velkommen. Datajungelen er Norges eneste speialbokhandel for datalitteratur, men vi fører også de v a n l i g s t e programmer.

47 Mot døden For livet Radiumhospitalet, en hverdag, en tirsdag. Nok en dag for en pasient. For noen pasienter er vedtaket gjort i en fei. Hurtig ble vedtak avsagt allerede etter første konsultasjon. For andre er Radiumhospitalet en korridor, en korridor man besøker med angst. Personalet på Radiumhospitalet er i godt arbeide og utfører sitt virke slik de best kan. For noen er det triste beskjeder som blir levert og da er det godt å ha en hånd å holde i. Vil du, Ole Brumm Værsågod, ta plass. Hold min hånd. Trygt er det å vite at du er der for meg. Hold min hånd, ta plass. Vær så god.

48 Bostedsløse i en brannfelle? by Gatas Parlament Tuesday October 29, 2002 at 06:54 PM Summen av tiltak ble i natt satt. I natt brant en mann inne. Brannen i Åkeberveien 62 natt mandag 28/ tirsdag 29 oktober 2002 I natt brant et offer for k o m m u n e n s fatt igdoms progra m inne. Han ble 38 år. I sin nød hadda han søkt tilflukt i et lite og koselig hus som sto som bauta i en bydel. Bydel med interresse i å ivareta. Dessverre var bydelens ønske kun et fata morgana, en gammel drøm som var blitt til et skralt speilbilde. En bydel hvor bydelsdirektøren forteller at her er det godt å bo. En bydel som er på vei til sprekke i sin skjøtsel av mennesker. I den bydelen brant han inne. I den bydelen hvor han hadde søkt tilflukt. I den bydelen som har mye å by på. I den bydelen hvor kapitalinterreser teller mer og mer. Antagelig gikk han feil den dagen. Hogde ved og fyrte så i peisen, så gikk det galt. Røykutviklng skjedde. Antagelig gikk han deretter inn i feil rom og og på grunn av røykutviklingen og heten besvimte han og ble derretter forgiftet. Brant deretter inne. Da vi kom tilstede var huset overtent og brannmanskapet som var tilstede gjorde sitt ytterste for å slokke brannen. Politiet hadde møtt mannsterkt opp og det var tydelig at politi og brannmanskap syntes at situasonen var alvorlig. Tilstede var også ambulanser og personel. I dag 29. oktober har vi vært i kontakt med Abrahamsen i brannavsnittet i politiet og av han fikk vi vite at vedkommende hadde hogd ved ca. på ettermiddagen. og at det ikke var strøm eller noe som helst der. Vi spurte hvem som er eier av eiendommen og t o m t a, m e n A b r a h a m s e n svarte at han vet heller ikke hvem det er som er eier. Foto: Ken Oppran Abrahamsen hadde en melding til både deg og meg som medmenneske, politiker og menneskevenn. «hvorfor har ikke disse menneskene ett sted å være. Vi får ofte slutten og det er ofte etter døde.» Gatas Parlament kondolerer venner og familie av avdøde som i natt ble ett offer for bostedsløshet. Bostedsløse i en brannfelle for de proffiterende by Gatas Parlament Wednesday October 30, 2002 at 11:06 PM Vi har i dag vært hos Byantikvaren (Oslo Byantikvar) og der fikk vi vite at det allerede var blitt gitt rivningstillatelse og at rivningstillatelse var gitt på grunn av at huset allerede var så befestet av råte at det ikke sto til å redde. Tidligere eier Gunnar Nervik fikk i 23. april i år(2002) solgt det til et aksjeselskap som heter Vector Eiendom AS (pboks adresse 389 Skøyen) Eiendommen som har gårdsnummer 231 og bruksnummer 22 ble da overdratt for den nette sum av Norske kroner. Eiendommen ble påført huset i 05/ og har siden det voktet inngangen til middelalderstien som er nabo til eiendommen. Tidligere eier Gunnar Nervik har eid tomt og hus siden 07. Juni 1980, men de siste årene har han ønsket å selge. 23 april i år lot seg altså gjøre. Vi mener at Oslo har vært vitne til en selvtekt som forlengst burde vært kjent ulovlig.(ps. Ken Oppran vi har gjort bruk av ditt foto.ok?.). Oslo, byen s o m b r e n n e r like sikkert som amen i (avisa Gatas kirka. Parlament).

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer