med våre bygg? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning NTNU - Trondheim, 8. Januar 2010 Terje Grøntoft Norsk Institutt for Luftforskning, NILU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "med våre bygg? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning NTNU - Trondheim, 8. Januar 2010 Terje Grøntoft Norsk Institutt for Luftforskning, NILU"

Transkript

1 Klimaendringer hva skjer med våre bygg? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig sektor NTNU - Trondheim, 8. Januar 2010 Terje Grøntoft Norsk Institutt for Luftforskning, NILU Innhold 1. Hvordan påvirker klimaet våre bygninger? vær-faktorer 2. Forventet effekt av klimaendringer på den bygde kulturarven. - Skademekanismer - Skadetyper (gradvis nedbrytning) - Uventede og dramatiske hendelser 3. Hvordan tilpasser vi oss? 2

2 Kilder: 1. Prosjekter: EU prosjekt NOAHS ARK (http://noahsark.isac.cnr.it/) 2. KLIMA-SIP(Strategisk Institutt Program, NFR). (CICERO, BIOFORSK, NIVA, NINA,NIKU,NILU) NILU) 3. SeNorge (http://www.senorge.no/) Norges forskningsråd - Strategisk instituttprogram Rapport: Effekter av klima og klimaendringer på den bygde kulturarven Nedbrytningsmekanismer og sårbarhet Terje Grøntoft og Miloš Drdácký Adapting to extreme weather in municipalities Klima SIP Effekter av klima og klimaendringer på den bygde kulturarven Nedbrytningsmekanismer og sårbarhet Oslo domkirke, 2008 Fakta-ark: (NILU 4 stk): Forfattere: Terje Grøntoft, Norsk institutt for luftforskning (NILU) Miloš Drdácký, Institute of Theoretical and Applied Mechanics (ITAM) of the Academy of Sciences of the Czech Republic - ARCCHIP Center of Excellence Prosjektkoordinator: Senter for klimaforskning (CICERO) 3 1. Hvordan påvirker klimaet våre bygninger? Værfaktorer Stråling: Elektromagnetisk (IR, synlig, UV e.g foto-oksidasjon) oksidasjon) Initierer kjemiske reaksjoner, oppvarming 4

3 Temperatur Rena kirke, Hedemark Fra Hove kirke i Vik Temperaturvariasjon - Dimensjonsendringer Frost Per Storemyr, The stones of Nidaros - Faseoverganger Temperatur (Varme) - Øker nedbrytningshastighet, synergi med e.g fukt og forurensninger. 5 Vann Heradsbygd ved Glomma, Elverum Kragerø Vann (i ulike faser) er en viktig deltaker i mange nedbrytningsprosesser: Havnivå, saltsprøyt, vindrevet regn Flom / ras Erosjon Frysing / tining Snølast Svelling / krymping Salt-krystallisering Korrosjon (regn / kondensering) Bio-aktivitet 6

4 Luft Atmosfærisk korrosjon av materialer. (O 2 + forurensninger). Små mengder luftfor- urensninger kan øke korrosjonen kraftig (bl.a. SO 2, Cl -, NO 2, O 3, PM) Korrosjon = f(c, RH,T)+ f(rain, H + ) 7 Vind Stormskade Danmark Sterk vind kan føre til store mekaniske skader. Vinddrevet regn (nedbør) og salt fra kyst, kan gi overflateskader og trenge inn i bygninger. 8

5 Synergi mellom værfaktorer For eks. råte: Scheffers index - Valle Hovin, Oslo 2003 Klimaendring? 9 2. Forventet effekt av klimaendringer på den bygninger og konstruksjoner 1. Gradvis endringer - effekter Råte Tøyen Hovedgård 2. Ekstreme hendelser effekter Flom - Bergen 10

6 1. Gradvis endring 2. Ekstreme - effekter hendelser Fysisk / mekanisk - Havnivå - Frost - Saltkrystallisering - Væte tørke sykler - Solsprenging Kjemisk - Korrosjon av metaller / glass - Nedbrytning av stein Tilsmussing Biologisk - Fukt i tre råte - Biomasse akkumulering effekter Havnivå Flom Ras Vindlast Snølast Brann 11 Skademekanismer Fysisk skade - Mekanisk nedbrytning Ytre krefter: laster, bevegelser, støt og menneskelige aktiviteter Indre krefter: deformasjoner p.g.a. skiftende temperatur og endring i fuktighet Tidsaspektet t kan være viktig. - Langvarig overlast. Mekaniske sammenbrudd er typisk. Romersk bad. Olympos, Tyrkia. 12

7 Kjemisk (og biologisk) skade Angrep fra reaktive stoffer i omgivelsene. Stimuleres av fysiske faktorer (lys, temp.) Materialer kan være næringsemner for organismer (f.eks. ved soppers nedbrytning av cellulose). Organismer kan avgi stoffer som forårsaker nedbrytning. Organismer kan skade strukturer fysisk Salamanca cathedral (Stockholm Stadsmuseum. Finn Martner, Riksantikvarieämbetet) Akselerert oppløsning av kalkholdig stein p.g.a. SO 2, H Tilsmussing Estetisk forringelse Fysiske skader F.eks: - reduksjon av indre rørdimensjoner, - kortslutning av elektriske kretser - svarte skorper gir høyere overflatetmp. og termiske spenninger - Initiering eller akselerering av fysisk eller kjemisk skade - biologisk i kolonisering i 14

8 Forventede Klimaendringer Temperatur Nedbør Vind Global økning Regionale variasjoner RegClim-Echam/B2 scenario. 15 Skadetyper (gradvis nedbrytning) Skader kan skyldes miljøet, eller svakheter i materialer og konstruksjoner. Skader kan skje før eller i produksjons / konstruksjonsfasen eller ved bruk. Dette vil vise seg som forskjellige observerbare skadetyper. Frost Per Storemyr, The stones of Nidaros 16

9 Fryse- tinesykler T < -3 o C, > 1 o C. 17 Forvitring P.g.a. av stråling, tåli varme, vann, vind og luftforurensninger. Enkelteffektene forsterkes ofte ved at de virker sammen. 18

10 Oppløsning av steinoverlater Tett karbonatholdig stein (marmor) Lipfert funk: Oppløsning = Nedbør + Sur nedbør + Avsetning av sure gasser. 19 Biologisk faktorer Mikroorganismer, planter og dyr kan forårsake nedbrytning og sammenbrudd. De inkluderer sopp, mugg, bakterier, lav, moser og alger, planter, insekter, fugler, sjødyr, reptiler og pattedyr og da spesielt mennesker, som representerer en av de største truslene. Sagene, Oslo Hausmansgate, Oslo 20

11 Soppskade på tre råte utendørs Klima risiko-indeks ik i k (CRI) f(nedbør, temp). Fuktinntrengning > 20% = råte 21 Biomasse - akkumulering Tilvekst av biomasse pr år. f(nedbør, Temp) Horisontale flater, harde sure bergarter, ikke byer 22

12 Inkompatibilitet Ikke-homogene sammensatte systemer, som kombinerer materialer med forskjellige fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Forskjellig respons på laster og påvirkningsfaktorer. Overskriding av felles toleransegrense gir defekt / sammenbrudd. Typer inkompatibilitet: fysisk, kjemisk, biologisk, konstruksjonsmessig (inkludert estetisk) og sosial. Palazzo dei Normanni Palermo, Italia. 23 Korrosjon - Stål / jern og bronse Sure forurensninger i byområde (SO 2, NO 2 ). r steel = 1.58[SO 2 ] 0.52 e 0.020Rh+f(T) Rain[H + ] PM D Cl 0.62 e 0.033Rh+0.040T f(t) = 0.150(T-10) when T<10 C, otherwise (T-10) 24

13 Laster Statiske eller periodiske (gjentatte eller dynamiske), og bevegelse i støttestrukturer. Ytre krefter (f.eks. gravitasjon, trykk, løftende krefter og treghetskrefter), med forskjellige retning, intensitet og varighet. Deformasjoner ved utvidelse p.g.a. forskjeller i temperatur eller fuktighet, ved bevegelser i grunnen eller vibrasjoner. Indre materialegenskaper som gir siging, krymping eller krystallisering. Lastene gir lokal skade i materialer og sammenbrudd ved skjærkrefter, strekk, kompresjon og tretthet (mekanisk og fra miljøet). Snølast Olympos, Tyrkia Stokkebekken ibamle Bamle, Telemark, 30 / 3, Snølast 26

14 Bruk Slitasje som gradvis forkorter livslengden for objekter og bygninger. Fare for sammenbrudd øker ved uegnet bruk. Mekanisk overlast eller endringer i bygningsfysikken (f.eks. ugunstige endringer i inneklima ved dannelse av diffusjonsbarrierer) Regelmessig / riktig vedlikehold er viktigste beskyttelsesfaktor. Sorknes Gård på i Åmot i Østerdalen. 27 Ide, design, konstruksjon og endringer F.eks. dårlig valg av byggested (kyst, vannreservoar, vind / snølast og forurensninger) Galt utførte detaljer (utilstrekkelig isolering / ventilasjon og ikke tilpassede materialer og teknologier) Vanlige feil ved for eksempel restaureringsarbeider / endringer Redusert levetid. Portland sement Etterisolering av kaldt loft - muggskader 28

15 Uventede og dramatiske klimahendelser Havnivå 29 Flom Fra elver og stormfloer ved kyst. Skader og feil p.g.a: Statiske og dynamiske laster (vanntrykk, vannflyt, oppdrift). Sammenstøt med flytende gjenstander. Væting av bygningsmaterialer (som er vanskelige å flytte). Tilførsel av kjemiske forurensninger og biologisk infisering. Kortvarige fenomener, men store krav til reparasjon over lang tid. Flomskader på synagoge brukt under annen verdenskrig i byen Terezin, Tsjekkia (2002) Evenstad kapell i Stor-Elvdal ved flom i Glomma (1995). 30

16 Flom Antall regnepisoder > 20 mm Recent past: Near Future: Far future: Årsnedbør Endring i årlig nedbør 32

17 Vinter - avrenning RegClim-Echam/B2 scenario. 33 Nedbørsfelt, vinter - Morsa Morsa 34

18 Flomsonekart - NVE Lillestrøm 500 års flom 35 Ras (Stein, jord og snøras) Kan virke på store områder. Skaden er som regel uopprettelige. Bygninger forflyttes ofte fra sin opprinnelige lokalitet og veltet ofte om. Generell årsak til ras er forutgående langvarig g nedbør etterfulgt av kortvarig kraftig nedbør. Kan arte seg ulikt for forskjellige typer ras. Mekanismene for leirras, jordras, steinras/sprang og snøras er forskjellige. Rissa I Nord- Trøndelag (1978) 36

19 Ras 7 dagers regn perioder * ekstrem regn > 20 mm pr. dag. Hendelser pr. år 37 Sterke vinder, stormer, orkaner Kraftige vinder er farlige for høye bygninger, høye og lette tak, enkle og lette bygningselementer og alle objekter i nærheten av høye trær. Orkanskade (USA) 38

20 Vind > 15 ms -1 (stiv kuling) (døgnmiddel). 39 Hadley model: Global window, A2 scenario Vinddrevet regn Vindhastighet * nedbørsmengde 40

21 Brann Klimaendringer med lange tørkeperioder øker faren for branner. En varmere atmosfære med mer energi kan gi mer tordenvær og lynnedslag. Branner var farligere for bebyggelse i historisk tid enn i dag, men allikevel mistes hvert år mange bygg p.g.a. brann. Brann kan starte ved lynnedslag, l kortslutninger, menneskelige feil eller ved påtenning. Fantoft stavkirke, 6. juni 1992 Dombås hotell Konklusjon - Forventede effekter på bygninger og konstruksjoner i Norge 1. Mer strukturskader k p.g.a øket havnivå, flom, ras og vind (?) 2. Raskere nedbrytning av bygningsmaterialer og overflater. Tre, Stein, Metaller. 3. Mer tilsmussing / misfarging av strukturer og bygningsoverflater. 4. Færre snølast skader. 5. Bio-nedbrytning eller beskyttelse (?). 1 og 2 også avhengig av forurensningssituasjonen 42

22 3. Hvordan tilpasser vi oss Generell sårbarhetsanalyse 1. Spesifiser utsatte bygg / konstruksjoner med hensyn til den gitte hendelsen / effekten. 2. Bestem avgjørende (tilgjengelige) li klimaparametere og anslå forventet klimaendring og eksponeringsrisiko for bygg / konstruksjoner 3. Bestem følsomheten til aktuelle bygg / konstruksjoner og finn total følsomhet ved å addere følsomheter. 4. Iverksett beredskaps og / eller tilpasningstiltak tilpasset følsomhetsnivået. Klimaendringer Sårbarhet og tilpasning i Tilpasningsstratergier i i? 43 Sårbarhet (e * (F - T)) F.eks: Utbygging i flomsoner 0 S10 S7 Følsomhet - Tilpasning (F - T) S4 S Eksponering (e) Klimaendringer Flomsikring 44

23 Tilpasningsstratergier g Generelle: - Fokusert overvåking / inspeksjon - Hyppigere planlagt vedlikehold - Tekniske tilpasninger - Ekstra beskyttende tiltak - særlig mot ekstremhendelser. - Beredskap mot ekstremhendelser Spesielle: - Byggeforbud - Teknisk sikring - Tilpassede byggeteknikker - Mer bestandige materialer. Økte driftsutgifter 45 Takk for Oppmerksomheten!

24 Våt frost Antall regn dager med T > 0 o C, umiddelbart fulgt av frost, T < -1 o C. 47 Saltkrystallisering Relativ fuktighets-sykler = 75.5 % (hendelser / år) 48

25 Væte - tørke sykler Svelling-krymping av leirholdige materialer Gj.snittlig oppløsnings-dybde pr. år (Villamayor sandstein) 49 Sol-sprenging (termoklastisisme) Dag - natt-temperatur 50

26 Lokalt nedbørsfelter Sør Norge 51 Jordskjelv Klimaendringer kan få betydning for skader som følge av jordskjelv, f.eks. øket rasrisiko. Også menneskeskapt industriell og teknisk seismisk aktivitet kan gjøre skade. (Utsprengning g i steinbrudd, transportvibrasjoner og sjokk (f.eks. fra supersoniske fly), mikroseismikk i gruveområder. Jordskjelv i Steigen. Styrke på 3,3 3 Tirsdag 05. Januar Jordskjelv i Norge før 07. mars

27 Andre naturkatastrofer Sterk hagl, snø og sandstormer kan ha katastrofale virkninger p.g.a. kraftige slag mot strukturer, overlast, ising og andre plutselige effekter. Snølastskade Vinteren 2008 raste 15 bygninger sammen i Norge p.g.a. snølast Stokkebekken i Bamle, Telemark, 30. Mars Nedbørsfelt, sommer - Morsa Morsa 54

28 Andre uventede hendelser og skader Andre skadehendelser er vandalisme, eksplosjoner og alle slags støt fra f.eks. kjøretøy eller flytende objekter. Konsekvensene er ofte katastrofale Vandaler i Roma (455) Hovedøya - kloster (ødelagt 1532) 9/11 55

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for kraftforsyningen

Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for kraftforsyningen CICERO Rapport 2009:09 Forventede klimaendringer og effekter i Norge med mulig betydning for Utredning på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat Linda Innbjør Lisbet Jære November 2009 CICERO

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Muligheter og utfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 Roger Steen NVE 9/3-10 Disposisjon Klima og vær Ulike effekter av klimaendringer Klimaendringer,

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Klimatilpasning i Norge Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Innledning Jordens klima endrer seg, og endringene berører oss alle. Siden industrialiseringen har mengden av klimagasser

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

UTGITT AV THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, Storbritannia

UTGITT AV THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, Storbritannia UTGITT AV THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, Storbritannia Forfatter Susan Joy Hassol CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS The Edinburgh Building,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 2007 Global oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gobeil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 Forord Polarårsprosjektet SciencePub, i samarbeid med Naturfagsenteret, har hatt

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis Rapportserie nr. 132 Report series no. 132 Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 5 Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Norsk Polarinstitutt er Norges

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg

Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg Området for bioproduksjon og foredling Skogbehandling ved klimaendringer konferanseinnlegg Scandic Hotell, Hamar, 19. mars 2002 FORORD Norges forskningsråd, Fylkesmennene i Hedmark og Oslo Akershus og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren

Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren SINTEF Byggforsk SIRI E.H. ERIKSEN, CECILIE F. ØYEN, SJUR KASA OG ANDERS UNDERTHUN Klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren Lokalkunnskap, beslutningsprosesser, markedspåvirkning og offentlig styring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk?

Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? Skoggrensa i Norge - indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson NIJOS dokument 3/04 Skoggrensa i Norge indikator på endringer i klima og arealbruk? John Y. Larsson Forsidebilde: Fra Haukelifjell,

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner Prosjektleder Ilan Kelman, CICERO CIENS-rapport 4-2011 2 Bioforsk CICERO (Senter for klimaforskning) NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)

Detaljer

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Årsmagasin 2012 HøydepunktER FRA 2011 En giftfri fremtid også for fattige land side 14 Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Innhold Klimaforskning er viktig overvåkning likeså...3 Ingen tegn

Detaljer