Fredrikke. Camilla Läckberg: Krimdronningen som støtter N.K.S. Julemerkets merkelige historie. Når alarmen går, rykker sanitetskvinnene ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikke. Camilla Läckberg: Krimdronningen som støtter N.K.S. Julemerkets merkelige historie. Når alarmen går, rykker sanitetskvinnene ut"

Transkript

1 Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I des 2010 I 95. årgang Banebrytende forskning på bekkenløsning Julemerkets merkelige historie Når alarmen går, rykker sanitetskvinnene ut Camilla Läckberg: Krimdronningen som støtter N.K.S.

2 Kvinnefokus ute og hjemme INNHOLD Denne høsten har jeg gått på Forsvarets høgskole. Det har gitt større innsikt i norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk, og jeg har sett økt fokus på kvinnepolitikk både ute og her hjemme. Det er ti år siden FN enstemmig vedtok resolusjon 1325, som skal øke kvinners deltakelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og gi dem økt beskyttelse. I høst behandlet FNs generalforsamling for første gang innholdet i resolusjonen som egen sak. Det har tatt tid, men vi må likevel glede oss over økt erkjennelse av kvinners betydning. Jonas Gahr Støre og Hillary Clinton skriver i en kronikk i Aftenposten : «De fleste konfliktene finner sted i samfunn der kvinner har liten makt og er utestengt fra forhandlinger og gjennomføring av fredsavtaler.» De understreker hvor viktig det er at FN nå ser at kvinner ikke bare er ofre i krig, men også uunnværlige aktører for fred. FNs kvinnekommisjon er opptatt av at flere kvinner må inn i sentrale posisjoner hvis vi skal få fortgang i utviklingen av kvinners livsvilkår og samfunnet generelt. Derfor er etablering av uavhengige kvinneorganisasjoner viktig, slik N.K.S. bidrar til i Etiopia. Det er lett å tenke at vi, som ifølge FN lever i verdens beste land å bo i, ikke trenger å engasjere oss. Derfor er det prisverdig at statsråd Lysbakken oppnevnte et kvinnepanel til å utrede kvinners livsvilkår i Norge. I sin rapport peker panelet ut noen hovedutfordringer, og jeg konstaterer med interesse at halvparten av den omhandler kvinnehelse og vold mot kvinner, noe som også er globale utfordringer. Vold mot kvinner skjer i alle samfunn og i alle samfunnslag, og har store negative konsekvenser. Igjen ser vi hvor riktig det er at N.K.S. har bedring av kvinners livsvilkår og helse som hovedmål. Gjennom forskning og sanitetskvinnenes frivillige arbeid i snart 115 år har vi sett behov og iverksatt tiltak. Det skal vi fortsett med. Nå er vi inne i adventstiden, og forhåpentlig går de fleste av oss en fredlig høytid i møte. Ro gir rom for refleksjon, og jeg vil minne om de av våre søstre i Norge og resten av verden som ikke har det så godt, og avslutte med Øverlands ord: «Du må ikke tåle så vel, den urett som ikke rammer deg selv.» God jul og alt godt for 2011! Fredrikke Utgiver Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fem ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 15. november Redaktør Mona Johansen Telefon: E-post: Materiellfrist nr februar Design og presentasjon Metro Branding AS Trykk Aller Trykk AS Annonser Per Sletholt & Co. Telefon: Fax: E-post: ISSN Forsidefoto Jørn H. Moen, Magasinet, Dagbladet 6 Viktig bekkenbunnsforskning Mange kvinner får bekkenleddsmerter under graviditeten. N.K.S. har støttet banebrytende forskning på dette. 22 En merkelig historie Takket være en dansk postekspeditør ble julemerket oppfunnet, og 104 år senere lever det fortsatt. 4 Organisasjonsleder 5 Smånytt 26 Når alarmen går N.K.S. har 90 omsorgsberedskapsgrupper som kan rykke ut på kort varsel. 6 Forskning: Bekkenleddsmerter 12 Intervjuet: Camilla Läckberg 16 N.K.S.-institusjon: Olaviken alderspsykiatriske sykehus 22 Historie: Julemerket 26 N.K.S. lokalt: Omsorgsberedskap 31 Voldtektskonferansen 32 Organisasjonsnytt 41 Sanitetsnorge rundt Anne-Karin Nygård GENERALSEKRETÆR Svanemerket Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift. Det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljømerking av papir, trykkfarge og hele trykkprosessen. Ansvar som privilegert Krimdronning Camilla Läckberg har fått oppfylt sin store drøm. Det gir meg ansvar for å stille opp for andre, sier hun Fredrikke nr. 5 / 10

3 organisasjonsleder SMÅNYTT Lav sexlyst et folkehelseproblem 2010 et aktivt år Én av tre kvinner under 30 år har hatt manglende seksuell lyst det siste året, viser en ny landsomfattende studie. Norske kvinners problemer med blant annet redusert seksuell lyst og tørrhet i skjeden er så utbredt at de er en del av et folkehelseproblem, konkluderer studien. Det mest overraskende er at forekomsten av manglende lyst blant unge kvinner er så høy. Dette er ny kunnskap. Det sier noe om livsvilkår og den tiden vi lever i, sier professor i helsepsykologi og studiens hovedforfatter Bente Træen til tidsskriftet Dagens medisin. Hun mener en av årsakene kan være at kvinner utsettes for mange krav til å mestre mange ting samtidig. Kilde: dagens medisin Det er november måned og et praktfullt høstvær her på Lillehammer hvor jeg bor. November ja, det betyr jo at vi nærmer oss slutten på nok et år. Adventstiden står for døra, og snart er det jul. Og da er det også tid for å kjøpe adventskalender, årskalender og julemerker. Apropos julemerker, i dette nummeret av Fredrikke kan vi lese om historien til dette lille merket, som vi har solgt her i Norge helt siden Mange lokalforeninger har inngått avtale med offentlige myndigheter og etablert sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgrupper. Håpet er jo at det ikke skal bli behov for at disse gruppene skal «ut på oppdrag», men av erfaring veit vi at ulykker og katastrofer av og til inntreffer. Da er det viktig at gruppene har hatt muligheten til å være med på øvelser, slik som den vi kan lese om i Lier. Norske Kvinners Sanitetsforening er en betydelig bidragsyter innen forskning. Hvert år bevilges mange millioner kroner til gode forskningsprosjekter. Dette er mulig takket være flotte bidrag fra lokalforeningene så en stor takk til alle for det. Prosjektet om forskning på bekkenløsning, som blir presentert i dette bladet, er bare ett av mange som har kommet i stand, takket være midler fra N.K.S har vært et aktivt år i organisasjonen. Fra sentralt hold har det vært arrangert flere seminar og konferanser. Spesielt vil jeg nevne voldtektskonferansen som vi arrangerte sammen med Kirkens Nødhjelp. En flott konferanse som satte søkelyset på en type overgrep som mange kvinner blir utsatt for. Dette kan vi ikke finne oss i å leve med, så gode krefter må settes inn for å komme slike forbrytelser til livs. Omtale fra denne konferansen, og andre viktige arrangement, er noe av innholdet i dette bladet. 26. februar i 2011 runder Norske Kvinners Sanitetsforening 115 år. Vi er fortsatt en sprek og oppegående organisasjon, men skal vi fortsette å være til for andre og yte bistand der hvor det er behov, er vi helt avhengig av rekruttering. Mange tilbud innen frivilligheten gjør at vi må tenke verving hele tiden. Vi må presentere vår flotte organisasjon og alle de fine sakene vi jobber med på en slik måte at N.K.S. vil være det absolutt beste alternativet å melde seg inn i. Årets vervekampanje er historie, men neste år er det en ny kampanje som blir presentert i dette bladet. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle sanitetskvinner for det flotte arbeidet som er nedlagt i løpet av dette året. Mange tiltak med det for øyet å bedre kvinners helse i ulike livsfaser. Gjennom store og små tiltak og prosjekter kan vi gjøre en forskjell. Jeg vil til slutt ønske alle ei fin adventstid, ei fredfull julehøytid og alt godt i det nye året. Sølvi Lundgaard Organisasjonsleder Færre med deltidsjobb Antall norske kvinner som jobber deltid sank med fra andre kvartal i fjor til samme periode i år, melder NTB. Samtidig fikk flere fulltidsjobb. Blant menn var det bare små endringer i tallene for hel- og deltidsarbeid. Selv om det var en tydelig nedgang i antall kvinner i deltidsarbeid, ble det flere undersysselsatte nordmenn. Dette er personer som er i deltidsarbeid, men som ønsker seg heltidsjobb eller økt stillingsprosent. I andre kvartal utgjorde denne gruppen personer. Kilde: NTB Kvinner satser på kunnskap Flere kvinner enn menn har nå høyere utdanning, melder Statistisk Sentralbyrå. Menn tar derimot noe lengre utdanning enn kvinner. Blant dem under 50 år er det nå langt flere kvinner enn menn med høyere utdanning. Særlig stor er forskjellen blant de yngre i aldersgruppen 25 til 29 år, hvor 49 prosent av kvinnene har høyere utdanning, sammenliknet med 32 prosent av mennene. Kilde: ssb Bli bedre med aktivitet Forskning viser at fysisk aktivitet har svært god effekt ved enkelte former for psykiske lidelser som milde og moderate depresjoner. Fysisk aktivitet kan også forebygge utvikling av psykiske lidelser som depresjon. Fysisk aktivitet bør få en større plass i behandlingen av psykiske lidelser og plager, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet til direktoratets nettsider. Selv en begrenset mengde fysisk aktivitet gir helsegevinst. I tillegg kan det føre til økt livsutfoldelse, glede og velvære, mer overskudd og energi, og bedre søvnkvalitet. Kilde: helsedirektoratet.no 04 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 05

4 forskning på kvinnehelse Banebrytende om bekkenleddsmerter Hvert år får tusenvis av norske kvinner bekkenleddsmerter. Hvem får det, og hvordan går det med dem? Disse spørsmålene ønsket Hilde Stendal Robinson svar på. Nå kan funnene hennes føre til at kvinner med bekkenleddsmerter får hjelp tidligere. Tekst og foto: åse toril holten Bekkenleddsmerter rammer veldig mange kvinner, men tradisjonelt er det ikke forsket så mye på kvinneproblemer, forteller forsker Hilde Stendal Robinson, som har forsket på kvinner med bekkenleddsmerter. Bekkenleddsmerter rammer veldig mange kvinner, men tradisjonelt er det ikke forsket så mye på kvinneproblemer, sier forsker og fysioterapeut Hilde Stendal Robinson. Selv har hun gjort noe med det ved å forske på kvinner med bekkenleddsmerter, eller bekkenløsning på folkemunne. Doktorgraden er støttet av Norske Kvinners Sanitetsforening gjennom ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Midlene derfra har vært lønna mi. Uten den hadde jeg ikke kunnet forske, sier Stendal Robinson. Rammer mange Hun tok for seg over 300 gravide kvinner ved flere helsestasjoner. Dette ble gjort ved en prospektiv, eller oppfølgende studie, hvor kvinnene på flere tidspunkt ble spurt om de hadde smerter i bekkenet. Mange studier ser tilbake, men det sier seg selv at det er vanskelig å huske hvor vondt det var i ettertid, sier Stendal Robinson. Hun fant ut at så mange som over 60 prosent av kvinnene sa at de hadde bekkenbunnsmerter i 30. uke av graviditeten. Mange er derimot lite påvirket av smertene, og går og lever som vanlig. I den andre enden av skalaen var det dem som hadde det så vondt at de fungerte dårligere i hverdagen, og kanskje måtte bruke krykker eller rullestol. Det er stor spredning i hvor sterkt kvinnene var berørt, forteller Stendal Robinson. De fleste blir bra Hun mener at den høye andelen kvinner med bekkenleddsmerter kan få en til å stille spørsmål om hva som er normalt i et svangerskap. Man kan ha inntrykk at mange kvinner forventer å gå gjennom et svangerskap uten smerter. Men vi må kanskje regne med at vi må ha noen «vondter». Da snakker jeg ikke om de som er så dårlige at de går på krykker. Men kanskje må litt smerter i bekkenet eller ryggen regnes som normalt, på bakgrunn av de høye tallene, sier hun. Stendal Robinson fulgte også opp kvinnene tre måneder etter fødselen. Da var bare tre av ti affisert av bekkenleddsmerter. Selv om en tredjedel fortsatt var plaget, var de det i mindre grad, da funksjons- 06 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 07

5 forskning på kvinnehelse evnen var ganske mye bedre. Det var overraskende, og også oppmuntrende, sier Stendal Robinson, som nå vil følge kvinnene ett år etter fødselen. Da både håper og tror jeg at enda flere av dem er blitt bedre. Bekkenløsning Kan hjelpe flere I doktorgradsstudien ble kvinnene fulgt opp med kliniske tester, altså praktiske medisinske undersøkelser. Gjennom ulike fysiske tester eller øvelser så hun på risikofaktorer for hvem som utvikler plager, og hvem som blir bra igjen. Jeg fant ut at kliniske undersøkelser kan si noe om risikoen for å få bekkenleddsmerter. Akkurat det er nytt i forskningen. Tidligere har man ikke vært opptatt av at respons på kliniske tester kan ha noe med prognosene for bekkenleddsmerter å gjøre, forteller Robinson. Noen risikofaktorer kan en altså se ut fra de fysiske undersøkelsene, og det kan igjen komme gravide kvinner til gode, slik at flere får hjelp: Helsepersonell kan bruke funn fra studien som verktøy i møte med pasienten. Ut fra de kliniske tegnene kan de si: «Deg vil det gå bra med». Det å berolige kvinnene med at de kan være trygge gjør noe med livskvaliteten. Samtidig kan vi utvikle behandlingsstrategier, fordi vi finner ut hvem som er i risikosonen. Slik kan flere få hjelp, avslutter Stendal Robinson. Bekkenet består av tre knokler som til sammen danner en ring. Knoklene møtes tre steder, hvor det finnes ledd. Plager som oppstår her i forbindelse med svangerskap kalles bekkenleddsmerter, eller bekkenløsning på folkemunne. Fysiologisk bekkenløsning: Hos alle gravide kvinner skjer det en hormonell prosess som gjør at leddbåndene blir mer tøyelige og bekkenet mer fleksibelt, slik at det blir lettere å føde. Symptomgivende bekkenløsning: Leddbåndene som alt er blitt mer elastiske, tåler påkjenningen ved graviditeten dårligere, og bekkenløsningen medfører smerte på en slik måte at de skaper hindringer i hverdagen. Kronisk bekkenleddssyndrom: Når plagene vedvarer utover barseltiden. Dette kan være en følgetilstand etter symptomgivende bekkenløsning. Kilde: Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager Trodde Årlig får svært mange det gravide kvinner var i Norge bekkenleddsplager. Silje ryggplager Korsnes er én av dem. Silje Tekst og foto: åse toril holten Korsnes (36) venter sin andre sønn. Også da den første ble født for 2 ½ år siden var hun plaget med bekkenløsning. Hun trodde det var ryggplager da hun merket murring og smerter i ryggen mellom tredje og fjerde måned av sitt første svangerskap. ExtraStiftelsen N.K.S. er en av 27 frivillige organisasjoner som er med i «ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering». Organisasjonene eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra, som går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. For 2010 fikk N.K.S. tildelt 7 millioner kroner. Forskerne søker på midlene gjennom N.K.S., som går faglig god for et utvalg søknader som blir videreformidlet til ExtraStiftelsen. N.K.S. har i år sendt inn 84 søknader til ExtraStiftelsen. Kilde: N.K.S. og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Det trodde legen også. Han mente det var alt for tidlig å få bekkenløsning, forteller Korsnes. Kort tid etter tiltok smertene. Jeg gikk på yoga for gravide, men en dag greide jeg ikke å komme meg opp da jeg lå på gulvet. Det låste seg helt. Da skjønte jeg at dette var mer enn bare vanlige ryggsmerter, forteller 36-åringen, som heller ikke greide å gå normalt. Var det bare én etasje eller to, tok jeg trappa, men jeg måtte bruke veldig lang tid på å forflytte meg. Var det lengre trapper, kom jeg meg rett og slett ikke opp, fordi det låste seg. Føre var Da Korsnes nylig ble gravid for andre gang, var hun føre var og søkte tidlig hjelp. Det råder hun også andre gravide kvinner med bekkenleddsmerter til å gjøre når de får plager. Det finnes en landsforening for kvinner med bekkenløsningsplager, og mange fysioterapeuter som kan gi riktig veiledning. Nå har jeg for eksempel lært å fordele tyngden på begge beina når jeg står, og å gå med joggesko innendørs. Svømming har også gitt gode resultater. Det er små grep som gjør en stor forskjell i hverdagen, sier Korsnes. Jeg kontaktet fysioterapeut i løpet av det første svangerskapet, og det hjalp litt. Derfor begynte jeg med fysioterapibehandling med en gang jeg skjønte at jeg ventet barn nummer to. Det varte ikke lenge før jeg gjenkjente smertene fra forrige gang, på den venstre siden av bekkenet. Da visste jeg det var bekkenløsningen som kom tilbake, forteller småbarnsmammaen som har tre uker igjen til termin, når Fredrikke møter henne. Jeg har ikke hatt konstant vondt i bekkenet hele svangerskapet. Det handler om å ikke hele tiden kjenne etter om en har smerter, for da tenker man feil. Men det er klart at bekkenløsningen har skapt fysiske hinder. Bare en liten kjøretur kan gjøre forferdelig vondt, fordi det kjennes som om all muskulaturen har stivnet når man skal gå ut av bilen. Det tok heller ikke mange månedene før jeg ikke greide å snu meg i senga når jeg lå på ryggen. 08 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 09

6 forskning på kvinnehelse Mange myter Korsnes mener det er mange myter rundt det å ha bekkenløsning. Én av dem er at bekkenløsning skal ha noe med tyngde å gjøre, at man får det fordi man legger på seg. Det stemmer i alle fall ikke for meg. Jeg gikk tvert imot ned i vekt de fem første månedene i første svangerskap, fordi jeg kastet opp så mye og mistet matlysten. Samtidig ble smertene i bekkenbunnen sterkere, forteller bærumskvinnen, som mener mytene er en av grunnene til at det trengs mer kunnskap om bekkenbunnsplager. Det rammer jo utrolig mange kvinner. I forrige svangerskap kunne man se det på meg, fordi jeg hadde problemer med å gå. Denne gangen er det ikke så tydelig når jeg går, men jeg har likevel hatt mye vondt. Det sier noe om at plagene kan ramme kvinner veldig forskjellig, også fra gang til gang. Derfor er det viktig med ny kunnskap om dette, sier bærumskvinnen. 10 råd ved bekkenleddsplager Beveg deg mest mulig naturlig. Det er viktig å ta hensyn til smertene og å ta det med ro. Likevel skal en prøve å bevege seg det en kan innenfor smertegrensen. Legg inn hvilepauser i løpet av dagen, så klarer du mer. Ligg på siden med en fast, lang pute mellom beina slik at anklene har samme avstand som knærne. Kan hjelpe mot hodepine Å gå i trapper er en av de største utfordringene når man har bekkenleddsmerter, sier Silje Korsnes, her tre uker før termin. Bær så lite som mulig. Hvis du må bære, prøv å ha lik vekt i begge hender. Skal du løfte noe, stå i gangstilling, bøy knærne, hold ryggen rett og hold det som skal løftes tett inntil kroppen. Bruk beina til å reise deg. Hold beina samlet når du skal snu deg i senga, og ved inn- og utstigning av bil. Benytt skotøy som gir god støtte rundt hælen, og som har støtabsorberende såle. Bruk brodder om vinteren. Varier stilling ofte, enten du går, sitter, ligger, står eller går. Stå helst med lik vektfordeling på begge beina med hoftebreddens avstand mellom føttene. Da er det vanskeligere å legge belastningen over på det ene beinet. 26 Kom deg til syden! Trivsel Japol peppermynteolje er fremstilt av den japanske peppermyntesorten med høyt innhold av aktive eteriske oljer. Velegnet til dagligdagse problemer som lett hodepine, forkjølelsessymptomer, massassje eller i badevannet. Et fint hverdagsprodukt, som er drøy i bruk. Tips: l Ved lett hodepine, smør noen dråper peppermynteolje i pannen. l Ved oppblåst mage og mageknipe, ta 2-3 dråper Japol på en sukkerbit eller i et glass varmt vann. l Stiv og støl i musklene, prøv noen dråper i badevannet. Det gir en oppkvikkende og muskelavslappende effek, Perfekt til massasje, prøv den! Finn fram til en skrittlengde som ikke gir smerter. Søk hjelp. Individuelt tilpasset fysioterapi kan ha en lindrende effekt på bekkenplager. Mange synes også bad i varmt vann lindrer. Reduser egne og andres krav og forventninger til deg selv. Det er bare du som kan sette grensene. Ta smertene på alvor og unngå overbelasting for på denne måten å forebygge alvorlige plager. Kilder: Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager og Lommelegen.no Bli med oss til KYPROS på en hyggelig tur for godt voksne med trygge rammer Vi møter deg allerede på flyplassen for å hjelpe deg med bagasjen din, og følger deg helt til hotellet på reisemålet. Våre reiseledere står klare med et fullpakket aktivitetsprogram, og du velger selv hva du vil være med på. Her blir det opphold med innhold og et hyggelig fellesskap! Vi flyr fra: Bergen, Haugesund, Oslo, Kristiansand, Sandefjord og Trondheim. tlf Japol peppermynteolje får du kjøpt i helsekostbutikker over hele landet Tlf Faks Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 25 / 10 11

7 intervjuet camilla läckberg - Som privilegert har du et ansvar camilla läckberg yrke: forfatter ALDER: 36 år Foto: Jørn H. Moen Dagbladet Magasinet. Jeg har hatt flaks og vet hvor heldig jeg er som har fått oppfylt min store drøm om å bli forfatter. Det gir meg også et ansvar for å stille opp for andre, sier Camilla Läckberg, som gir ti kroner for hvert solgte eksemplar av sin nyeste bok til N.K.S. og Min dag i dag. Tekst: beate framdal foto: jørn H. moen, dagbladet magasinet 36-åringen er født på det lille tettstedet Fjällbacka, som ligger i Västra Götalands län. Tettstedet ligger 15 mil fra Gøteborg og 16,5 mil fra Oslo med bil. Stedet, som har under innbyggere, har huset kjentfolk før. Det var her Ingrid Bergman alltid bodde når hun var hjemme på besøk i Sverige. Når Läckberg i sine bøker tar livet av én etter én i Fjällbacka, skjer det på trygg avstand. Forfatteren er bosatt i Stockholm med mann og barn. Hun debuterte i 2003 med romanen «Isprinsessen». Bøkene henne har ligget på bestselgerlistene i flere land, og er oversatt til 32 språk. Romanene har også vært filmatisert og blant annet vist på NRK. Siste bok ut er en kortroman om snø, død og mandelduft i Agatha Christie stil. Mange mennesker samlet på ett sted, og så begynner folk å miste livet. Og for hver bok som kjøpes, og kanskje havner under juletreet, går ti kroner uavkortet til N.K.S. og Min dag i dag. Barn og bonusbarn Krimdronningen er ydmyk overfor sin suksess. Før gjennombruddet som forfatter jobbet hun som siviløkonom i et selskap, og gruet seg til å gå på jobb. Egentlig ville hun bare skrive, og ble reddet av en nedbemanningsprosess som gjorde at hun meldte seg på et skrivekurs. Manuset til hennes første bok, ble antatt på første forsøk. Siden har det gått drap-idrap. Med stor suksess. Tiden er inne for å gi noe tilbake ved å bruke suksessen til å gjøre en forskjell. Hva er årsaken til at du valgte å gi til et formål som er øremerket barn? Jeg er mamma til tre barn, og har også to bonusbarn. Samme dagen som jeg fikk mitt første barn innså jeg at jeg også på måte ikke bare var mor til mitt barn, men til alle verdens barn, sier Camilla Läckberg til Fredrikke. Hva var det ved Norske Kvinners Sanitetsforening og Min dag i dag som var avgjørende da du valgte ut hvilken ideell organisasjon pengene skulle gå til? N.K.S. og deres betydning for meg er knyttet opp til at jeg er mor, og mor til en jente. Jeg vil at hun skal leve lenge og ha god livskvalitet, også helsemessig og her spiller Norske Kvinners Sanitetsforening en viktig rolle Min dag i dag berører meg mye, både fordi det handler om barn, og fordi det handler om å oppfylle drømmer, sier Camilla Läckberg. Barn må lære å bidra Hun er begeistret for den svenske Majblomman-konseptet, der barn hjelper barn. Dette prøver N.K.S nå ut i et pilotprosjekt. Det er et strålende konsept synes jeg. Barn har behov for å lære å se sin plass i tilværelsen, og det å dele og hjelpe andre, bør læres tidlig, sier småbarnsmoren. Hva er forskjellen på det å vokse opp i dag, sammenlignet med da du vokste opp i Sverige på slutten av -70-tallet og -80-tallet? Jeg har akkurat sittet og sett på et tvprogram om bortskjemte ungdommer, og jeg blir sint på foreldrene. Vi har en generasjon som har fått lov til å vokse opp uten grenser, og uten å ha hørt ordet nei. I min verden er dette på grensen til omsorgssvikt. Foreldres viktigste ansvar er å lære å oppdra ikke bli sine barns beste venner. Hva slags utfordringer møter dagens barn- og unge, som ikke fantes da du vokste opp? Jeg vokste opp på et lite og hyggelig sted, og opplevde at Fjällbacka og verden var veldig trygg. Barna blir store tidligere nå, de utsettes for flere fristelser og mer farer, og det øker ansvaret man har som foreldre til å utruste dem til å møte virkeligheten, sier Camilla Läckberg. Fra det første drapet hun begikk mellom to permer, har bøkene til Camilla Läckberg ligget på toppen av bestselgerlistene i flere land. Nå er tiden inne for å bruke sin suksess til å gjøre en forskjell for andre. Kjøper du hennes bok «Snøstorm og mandelduft», går ti kroner til Norske Kvinners Sanitetsforening og Min dag i dag. 12 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 13

8 intervjuet camilla läckberg Hilsen til lesernedrømmedager I boken er det også trykket en hilsen fra N.K.S. generalsekretær og organisasjonsleder. Vi gjengir den i sin helhet. Kjære leser! I gjennomsnitt har barn i Norge det bedre enn sine jevnaldrende i de fleste andre land. Likevel er det mange barn som opplever livet som vanskelig. Årsakene til det kan være mange og sammensatt. Gjennom Min dag i dag oppfyller Norske Kvinners Sanitetsforening drømmene til barn som har det vanskelig. Tilbudet er øremerket barn i alderen 3 18 år som av en eller annen grunn har hatt det vanskelig i lengre tid, og som trenger et friminutt fra en tøff hverdag. Målet med å arrangere slike drømmedager er å bidra til å gi barn en fornyet styrke til å møte de ekstra utfordringene livet byr på. Det som skiller Min dag i dag fra liknende tiltak, er at barna ikke må være syke for å komme i betraktning. Det sentrale kriteriet er at de har det vanskelig over tid. I tillegg til egen sykdom kan en oppvekst med sosiale problemer, vanskelig økonomi eller sykdom i nær familie være faktorer som gjør barnas liv vanskelig. Det er ikke nødvendigvis de store hendelsene som skal til. Å treffe en kjent fotballspiller, å bli med på konsert, å ha bursdagsselskap, å komme på sirkus, eller reise til Legoland kan tenne den gnisten som skal til. For noen kan kanskje en slik dag være det som betyr en forskjell. Helt siden etableringen i 1896 har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) engasjert seg i helse og velferd for barn og unge. Det var N.K.S. som startet helsestasjoner i Norge. I tillegg står N.K.S. bak etablering og drift at institusjoner for barn og unge, samt finansiering av forskningsprosjekter. N.K.S. er en medlemsorganisasjon med over medlemmer som yter en betydelig frivillig innsats innen helse- og sosialområdet. Inntektene fra salget av denne boken vil gjøre det mulig å arrangere drømmedager for enda flere barn. Vi er svært takknemlige for denne støtten fra Camilla Läckberg. Takk også til dem som har kjøpt denne boken. Anne-Karin Nygård generalsekretær i N.K.S. Medlemspris Gyldendal har gitt rabatt på Camilla Läckbergs bok Snøstorm og mandelduft og N.K.S.-medlemmer kan kjøpe boka via Kløverbutikken. For hver solgte bok går 10 kroner uavkortet til Min dag i dag. Pris: 109 kr pluss porto (veil. pris 149 kr) For bestilling: Besøk Kløverbutikken via link på send e-post til eller ring Sølvi Lundgaard organisasjonsleder Fra Kristians drømmedag med kjæresten. To drømmedager beskrevet i boka: Drømmedag på hotell Cæsar «Lise» (14) har en lillesøster som er multifunksjonshemmet. Det er tøft! For Lise er det viktig at også hun og hennes behov blir sett. Hun hadde en drøm om å besøke settet til tv-serien «Hotel Cæsar» og få møte rollefiguren Jens August. Det ble en drømmedag for Lisa da hun kunne ta med bestevenninnen og moren til en dag på hotellet med omvisning, møte med Jens August og en rolle som statist. Drømmedag på Ullevaal Stadion «Per» (11) har en alvorlig sykdom og sitter i rullestol. Nettene tilbringer han i hjemmerespirator. Hans store interesse er fotball, og Pers drømmedag ble å få overvære kampen på Ullevaal Stadion da Norge slo Skottland 4 0. Etter kampen kom han inn i Players Lounge og fikk autografer og bilder. Og ikke minst: Han fikk trøyen til John Arne Riise. På sin store dag fikk også Per reise med tog for første gang i sitt liv. Foto TV 2 Min dag i dag Min dag i dag oppfyller drømmene til barn som trenger en ekstra oppmuntring i en vanskelig hverdag. En forutsetning for å bli tatt i betraktning er at man blir anbefalt via en institusjon / fagpersonell som arbeider med barn. Min dag i dag har et eget fond som sanitetsforeninger og privatpersoner gir pengegaver til. I tillegg søkes det økonomisk støtte fra stiftelser og legater. Mange stiller opp gratis for Min dag i dag med produkter og tjenester. Ved å gjenoppbygge brusken i leddene har NutriLenk hjulpet mange med å lindre leddplager. Derfor er NutriLenk i dag et av de mest brukte kosttilskuddene i Norden. GOLD Slik virker NutriLenk NUTRILENK Gold er utviklet med en spesiell metode som gjør det lettere for kroppen å ta opp de aktive stoffene, slik at de kan virke direkte på leddene. Gi leddene dine en hjelpende hånd NUTRILENK Gold inneholder hydrolysert brusk fra saltvannsfisk, som gir sterke byggesteiner til leddene våre. Forbrukerkontakt: Mezina A/S Engenes, 4865 Åmli, tlf: Gjenoppbygger leddbrusken Når man blir eldre, merkes det ofte på leddene. Mange av oss får dessverre aldersrelaterte leddplager i varierende grad. Ømme og stive ledd kan føre til fysiske begrensninger, og er ofte til sjenanse i hverdagen. Med NutriLenk kan du selv hjelpe leddene ved å styrke leddbrusken. NutriLenk inneholder kraftige byggesteiner til leddene og kan derfor lindre de aldersrelaterte leddplagene. NutriLenk gjør at du kan opprettholde et aktivt og bevegelig liv uten ømme og stive ledd. NUTRILENK Gold har gjennom flere år hjulpet mange mennesker med å lindre aldersrelaterte leddplager ved å gjenoppbygge leddbrusken. Derfor er NutriLenk i dag et av de mest brukte kosttilskuddene i Norden. 14 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 15

9 N.K.S. INSTITUSJON Den bortgjemte sykdommen Sykepleier og Marte Meo-terapeut, Ann Kristin Køhler, og hjelpepleier og «smoothiekokk», June Monsen, i en god samtale med «Dagny». Her har jeg det godt. Dette er et kjekt sted å være, sier «Dagny» til Fredrikke. Stolen hun sitter i er en spesialstol. Huntingtons sykdom, også kalt setesdalsrykkja, er en uhelbredelig og arvelig sykdom. Den er fortsatt beheftet med skam og fortielse. Nye tall tyder på at om lag 600 nordmenn kan ha denne bortgjemte sykdommen, som egentlig bør fram i dagslyset. Tekst og foto: beate framdal Vi kan ikke gjøre pasientene friske, men vi kan lindre symptomene. Og så handler det om å gi livet og dagene deres mening, sier avdelingssykepleier Nina Langøy ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus utenfor Bergen. Sykehuset har åtte rom for pasienter med Huntingtons sykdom, og er ett av få steder i landet som har et tilbud til denne pasient-gruppen. På Olaviken venter ikke bare et rom, her venter også en avdeling med 30 ansatte med et høyt kompetansenivå. Kjennemerket til Kløverinstitusjonene as er blitt å ha institusjoner som bryr seg om dem som ikke får et tilbud andre steder. Mørketall Huntingtons sykdom er arvelig, og det er 50 prosent sannsynlighet for at sykdommen går i arv. Likevel kan du som mor eller far få to barn som er friske, men en familie kan også få tre barn som alle blir syke. 16 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 17

10 N.K.S. INSTITUSJON N.K.S. INSTITUSJON Jeg er ydmyk overfor de oppgavene og utfordringene vi møter i hverdagen, sier avdelingssykepleier Nina Langøy, som har gitt vekk noen meter av kontoret sitt slik at avdelingen kunne utvide med ett pasientrom til. Tidligere ble det anslått at om lag 250 nordmenn har denne sykdommen. Nyere tall i en britisk undersøkelse tyder på at om lag 600 nordmenn har Huntingtons sykdom, forteller avdelingssykepleier Nina Langøy og psykologspesialist Hilde Tyvoll. Feilplasserte Huntingtons sykdom rammer deler av hjernen. De første symptomene er at en person forandrer seg, mens de typiske rykningene oppstår senere i sykdomsforløpet. Derfor blir mange pasienter innlagt i psykiatrien. De første symptomene varierer, men psykiske symptomer er vanlig. Rykningene kan komme flere år etter at man så de første tegnene på sykdom, sier Hilde Tyvoll. Hos de fleste kommer sykdommene snikende på i års alderen. Huntingtons sykdom utvikler seg forskjellig fra person til person. Noen blir tidlig syke og får en aggressiv utvikling. Andre kan ha et langsomt sykdomsforløp, sier Tyvoll. Uten selvinnsikt Når pasientene kommer til Olaviken er de så syke at de ikke kan bo hjemme lenger. Noen synes det gikk fint å bo hjemme og mener de klarte seg godt selv, til tross for at alle så at dette er helt feil. Det er viktig å få diagnostisert Huntingtons sykdom i et tidlig stadium, slik at man kan planlegge fremtiden sin sammen med hjelpeapparatet, sier Langøy. Mange brikker skal falle på plass. Meningsfulle dager Å planlegge resten av livet sitt mens man Vårt team: Det finnes ingen behandling som hindrer fortsatt sitter i førersetet selv, handler om Revmatolog/lege utviklingen av Huntingtons sykdom, men de trivielle tingene. Eksempelvis er det Sykepleiere Vikersund Kurbad har avtale med Helse symptomene kan lindres. Nervemedisiner Hjelpepleiere Sør-Øst regionhelseforetak viktig at hjelpeapparatet får vite at du liker kan redusere ufrivillige bevegelser. Antidepressiva kan t være For aktuell revmatiske behandling, sykdommer Fysioterapeuter å være pyntet og sminket, slik at dette blir Ergoterapeuter ivaretatt den dagen du ikke lenger får sagt Idrettspedagog siden mange pasienter t For utvikler muskel-/skjelettlidelser depresjon. Får i fra selv. Sosionom de ikke sove, kan pasientene få sovetabletter. Pasientenes psykiske problemer og Logoped Mange pasienter t Etter mister hofte- også eller evnen kneoperasjoner til kognitiv svikt gjør det særlig utfordrende Aktivitør å svelge og blir t avmagrete. For nevrologiske I tillegg lidelser fører og slag å jobbe på Olaviken. alle rykningene til at de kan ha et kaloriforbruk på hele t Raskere i døgnet. tilbake Denne til arbeidslivet Å jobbe med pasienter med Huntingtons sykdom er spennende. En må være kreativ kombinasjonen t er en Helse- utfordring. og ferieopphold Her på for og løsningsorientert, sier Nina Langøy. Stort sykehuset trenings-habasseng lager 34 kaloribomber o C i glass, sier Langøy. vi en egenbetalende «smoothie-kokk» gjester som Til tross for at dette er en avdeling som jobber med pasienter som byr på store Ved Olaviken mangler det ikke engasjement og kreativitet Egenandel når kr det 123,- gjelder pr. døgn å gi (behandling utfordringer, er sykefraværet lavt. Klart det er tøffe dager, så vi må ha de uhelbredelige inkludert) pasientene dager med det bra på jobb og vi er en sammensveiset innhold, og ikke bare sykdom. Kontaktinfo: gjeng, påpeker Langøy. Målet er å gi pasientene en meningsfull livssituasjon, sier psykologspesialist Tlf Vikersund Kurbad Vikersund Mister «alt» Hilde Tyvoll. Sykdommen gir ikke bare kraftige E-post: rykninger i hele kroppen, men påvirker Fest og moro også taleevnen. På Olaviken tar de gjerne en fest. Det kan ta tid før pasienten svarer. Når Når vi planlegger fester er det brukermøte i forkant, og her kan pasientene han eller hun svarer, kan det skje samtidig med at pasienten bråkaster seg mot deg. komme med blant annet musikk-ønsker. Dette kan virke skremmende hvis man Alt fra Abba Med til Smokie populært. Vi drar ikke forstår hva som skjer. Det å forstå på fotballkamper og hytteturer. Vi tar hensyn hverandre og ha tillit er viktig. Kunnskap 5-ukers Extra til pasientenes ønsker, og inkluderer de forebygger misforståelser, sier avdelingssykepleieren. behov kan for, du sier få Nina mye Langøy. moro i høst! pårørende og tar hensyn til hva de har For bedre å kunne tolke pasientene har Olaviken tatt i bruk Marte Meo-metoden. «Det finnes ingen behandling som hindrer utviklingen av Huntingtons sykdom, men symptomene kan lindres». NINA LANGØY Metoden brukes for å forstå det som skjer i kommunikasjonen mellom mennesker. Marte Meo er en praktisk metode for å utvikle nye ferdigheter i det daglige samspillet. Vi tar opp samspillet på video for blant annet å lese pasientens ansikt. Og så ser vi på videoen for å se hvordan samspillet fungerer, og hvordan vi bedre kan forstå pasienten, forteller Nina Langøy. Det er lagt til rette for terapibad en gang i uken. Og så har de egen musikkterapeut. Hun lager sanger sammen med pasientene om hvordan de var før de ble syke, og så synger de sammen. Mange av sangene er kjempefine, sier avdelingssykepleieren. Krevende dager til tross, avdelingssykepleieren ville ikke bytte med noen og stortrives med å jobbe i en Kløverinstitusjon. Her på Olaviken gis vi muligheter til å utvikle oss og det legges vekt på kompetansebygging. Blant annet tar vi studieturer både til Danmark og Nederland for å se hvordan de arbeider der. Hjelpepleiere blir gjerne sykepleiere hos oss, Overskuddet fra Extra kommer viktige helseprosjekter i hele Norge til gode. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten fordi det oppmuntres og stimuleres til det, sier Nina Langøy. Ferskvann Foto: Margrethe Myhrer For at man ikke skal skade seg når kroppen rykker ukontrollert finnes det spesialkonstruerte senger. Sengene har høye vegger og er godt polstret. En slik seng koster kroner. Dette er ikke noe en vanligvis har råd til å kjøpe selv, sier psykologspesialist Hilde Tyvoll. Behandlingsopphold Gran Canaria Det Skandinaviske Fysikalske Institutt Fri fysioterapi mot HELFO stemplet rekvisisjon Hyggelige 2 og 3-roms leiligheter. Norsk vertskap skaper trivsel og trygghet i solsikre Puerto Rico. Varmebasseng 34 C For nærmere informasjon og brosjyre, kontakt oss på: Tlf: mandag-fredag 09:30-13:30 Faks: , Anders Lunde tilbyr i 2010: 12/4 Holland, 7 dgr. 24/9 Rundtur i Midtvesten, 9/5 Bornholm, 5 dgr. Minnesota, Sør Dakota TURER I 2011: 30/5 Sommer i Tyrol (Seefeld) med Pasjons og Nord Dakota med Norsk Høstfest i Februar spillet Rørosmartnan, i Oberammergau, 3 dgr. 9 dgr. Begrenset Minot, 14 dgr. April antall! Holland, Spesielle 7 dgr. betingelser! 10/10 Berlin, 6 dgr. 24/6 Mai Helgeland Bornholm, og Lofoten, 5 dgr. 10 dgr. 21/10 Istanbul med fly, 5 dgr. 16/7 Juni Evert Lofoten Taube Spelen, m. dagstur 3 dgr. på Hurtigruta, 9 dgr. 5/11 Rakfiskfestivalen på Fagernes, 3 dgr. 23/7 Juli Stiklestad Evert med Taube Trondheim, Spelen, 3 dgr. 27/11 Julemarked i Rostock, 5 dgr. 29/7 Peer Gynt Spelet ved Gålåvannet og Tidar 3/12 Julehelg i Karlstad, 3 dgr. Sept. USA, rundtur i Midtvesten m. Norsk Høstfest Å ved Fryajuvet, 3 dgr. be om i Minot, Nord Dakota, 14 dgr. 6/9 Elvecruise på Donau m. Wien og Budapest, 11 dgr. program 18 Fredrikke nr. 5 / 10 Revmatikeren 6:10 45 Fredrikke nr. 5 / 10 19

11 N.K.S. INSTITUSJON Pusses opp for 75 millioner N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus ble bygget på 70-tallet, og ligger vakkert til på en 70 mål stor naturtomt i Olaviken på Askøy utenfor Bergen. Institusjonen er nå under oppussing, og prislappen lyder på 75 millioner kroner. Tekst og foto: beate framdal Når oppussingsarbeidet er ferdig har regionen fått en spesialressurs på kvadratmeter. Målet er å bygge et helsetilbud som dekker de behovene fylket og kommunene måtte ha. Planene er godkjente av Helse-Vest, opplyser sykehusdirektør Frode Wikne til Fredrikke. Olaviken alderspsykiatriske sykehus har også en poliklinikk og en hukommelsesklinikk som ligger på Haraldsplass Diakonale Sykehus i nærheten av Haukeland sykehus. Sykehuset eies av Bergen sanitetsforening, og er arbeidsplassen til 150 mennesker. Når det gjelder sykehusdelen har vi rammeavtale med Helse Vest. Døgnplassene for Huntingtonpasienter har vi avtaler med Bergen og andre kommuner om, opplyser sykehusdirektør Frode Wikne. Siden institusjonen ute i Olaviken ikke har vært pusset opp siden den ble bygget, svinges det nå med hammer og spiker på eiendommen. Sanitetskvinnene har tradisjon for å se muligheter og dekke behov, så det at man ikke har fått investeringstilskudd fra det offentlige er ingen bremsekloss. Planen er å ha et tilbud til de meste demente, sier direktør Wikne. Han understreker at selv om bygningene ikke har vært pusset opp på førti år, så har det faglige innholdet vært oppdatert og kvalitetssikret. Ved sykehuset har vi også en egen avdeling for forskning og utvikling. Foruten kompetansebygging, drives det også veiledning og eksterne kurs, sier Wikne. Det er ikke bare utenfor det renoveres. Olaviken alderpsykiatriske sykehus er nå under totalrenovering, også innholdsmessig skal det «pusses opp». Planen er blant annet å ha et tilbud til de mest demente, sier sykehusdirektør Frode Wikne. Vi skal også «pusse opp» innvendig. Målet for sykehusdelen er utredning og behandling av demens, og å fokusere på alderspsykiatri når det gjelder depresjoner og demens. Noen pasienter har begge deler, men hva kom først? Vi ønsker også å ha et tilbud til eldre som kanskje har et litt for stort forbruk av medikamenter, sier han. Manglende investeringstilskudd fra det offentlige bremser ikke sanitetskvinnene. Nå svinges det med hammer og spiker på Olaviken alderspsykiatriske sykehus utenfor Bergen. Olaviken et sted for kompetanse Kløverinstitusjonene har, sammen med andre, fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet å etablere et fagnettverk for norske kommuner som har brukere og familier med Huntingtons sykdom, forteller Mette Kalve, direktør for N.K.S. Kløverinstitusjoner. Arbeidet med å etablere det nasjonale fagnettverket er i gang. Olaviken alderspsykiatriske sykehus er sentralt i dette nettverket, sammen med andre enheter som også har spesialisert seg på Huntington, opplyser direktør Mette Kalve. Krevende sykdom Huntington er en sjelden og krevende sykdom. Den er også veldig krevende for de pårørende. Derfor er det viktig å bygge opp kompetanse lokalt, og sørge for å vedlikeholde denne kompetansen. Vi vet at sykdommen går igjen i familiene, men det kan være et langt opphold før den rammer et familiemedlem igjen. Sykdommen er arvelig, så uansett vil noen i familien før eller siden utvikle Huntington. Da er det viktig at man i mellomtiden passer på å opprettholde kompetansen, slik at ikke kommunen mister den, understreker Mette Kalve. Huntingtons sykdom rammer både kvinner og menn, enten i tidlig eller sen voksen alder. Sykdommen er sjelden, men den rammer hardt, sier direktør Kalve. På grunn av den høye arvelighetsfaktoren, om lag 50 prosent, er ikke sykdommen sjelden i familier som har den i slekten. Tidslinjen for når de første symptomer melder seg er fra rundt 30-årene og oppover til år. I genene Huntingtons sykdom er genetisk. En gentest kan avsløre om du er bare en bærer eller om du kommer til å bli syk. En test som avdekker at du bare er bærer, kan utløse både sorg og glede. Først kommer glede over at du ikke kommer til å bli syk, og så kommer sorgen over hva du kanskje har gitt i arv til dine barn. Når folk får sykdommen, er de i en alder hvor de allerede kan ha fått barn. Skam, fortielse og hemmeligholdelse gjør at de kan ha vært uvitende om at sykdommen er i familien. Muligens har de hatt en onkel eller tante, som det sies at det var «noe rart med», eller som har vært på en psykiatrisk institusjon, sier Kalve. Hun påpeker at det er viktig å følge opp familier som rammes av Huntingtons sykdom på en god måte. Hver som blir syk trenger oppfølging, og de pårørende trenger oppfølging. Olaviken er den eneste institusjonen i landet som også har utviklet et politiklinisk tilbud til både pårørende og pasienter, sier Kalve. Setesdalrykkja Da sykdommen ble oppdaget for første gang her i landet, var det i Setesdal, derfor kalles den på folkemunne Setesdalsrykkja. I Norge er noen geografiske steder hardere rammet enn andre, eksempelvis Agder-fylkene. Men sykdommen finnes også i Buskerud, Oslo, Nord-Norge og på Vestlandet. Den er videre lokalisert ute i Europa, spesielt Nederland og i USA. Det er opprettet et internasjonalt forsknings- og fagsamarbeid. Prosjektet er finansiert av en amerikaner. Olaviken og Rikshospitalets kompetansesenter for sjeldne sykdommer deltar i dette. Vi vet egentlig ganske mye om sykdommen, og om hvem som får den. Vi vet også at Huntington kun kan lindres og ikke kureres. Men det forskes, og det er utviklet medisiner som ser ut til å kunne utsette sykdomsutviklingen, sier Mette Kalve. Kunnskapen må spres Kompetanse og kunnskap om Huntingtons sykdom er ikke allmenne, heller ikke i helsetjenesten. Det er mangel på kunnskap. Det betyr at mange pasienter er feildiagnostisert og ikke får den hjelpen de skulle hatt. Feildiagnoser fører til at Huntingtonpasienter ender opp i psykiatrien. Det er dette vi skal gjøre noe med i et fagnettverk. Vi må spre kompetanse. Derfor jobbes det tett opp mot fagkompetansen ved Rikshospitalet, forklarer Kalve. Politisk vilje Ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus oppdaget de at ikke alle pasientene «bare» var psykisk syke, noen hadde Huntingtons sykdom. Dette var starten på at institusjonen etablerte et tilbud for Bergen kommune. Det er behov for flere tilbud, og større bredde i tilbudet til denne pasientgruppen, og ikke minst pårørende. Også Stortingspolitikere har sett behovet for å etablere kompetansesenter med sterkt klinisk fagmiljø. Det er gitt midler til å utvikle dette, opplyser direktør Mette Kalve i N.K.S. Kløverinstitusjoner. Foto: N.K.S. Mangel på kunnskap gjør at mange pasienter er feildiagnostisert og ikke får den hjelpen de skulle hatt. Det er dette vi skal gjøre noe med i et fagnettverk, sier Mette Kalve, direktør for N.K.S. Kløverinstitusjoner. 20 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 21

12 N.K.S. historie Mer enn et merke De små eventyrene er samlet i glass og ramme, og er her i trygge hender hos organisasjonsleder Sølvi Lundgaard i N.K.S. Det tar ikke store plassen med sine to ganger tre centimeter. Men selv et lite julemerke kan gjøre stor forskjell. Tekst og foto: åse toril holten em portken 100, av Åshild Juleposten finner veien til alle verdenshjørner i desember. Det gjør også julemerket. I rundt 130 land klistrer tusener av skrivende mennesker julemerker på kort og konvolutter. I Norge har både barn, mødre og bestemødre satt prikken over i-en på postkortet siden Det skyldes blant annet en oppfinnsom postekspeditør, en drivende god distribusjon, og sanitetskvinnene. En merkelig idé Men la oss først gjøre et byks tilbake i tid, til Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Tusenvis av nordmenn har tuberkulose. Sykdommen sprer seg ved dråpesmitte gjennom lufta. En kvart million nordmenn mister livet av sykdommen mellom 1895 og Situasjonen er ikke stort bedre i Danmark. Det er dette postekspeditøren Einar Holbøll, ifølge historien, tenker på en førjulsdag i København i Han ser haugene av julepost hope seg opp. Om disse brevene kunne beskattes, om det så bare var med et par øre, ville det til sammen gi store beløp til tuberkulosesaken, tenker Holbøll. Han er en handlingens mann. Allerede året etter, i 1904, blir det aller første julemerket satt på et brev. Nærmere fire millioner merker blir solgt det første året, med kongen og dronningen som støttespillere. Maud på merket På samme tid stod Norske Kvinners Sanitetsforening helt i front i tuberkulosearbeidet i Norge. Informasjonsbrosjyrer ble sendt ut, foredrag ble holdt og organisasjonen opprettet landets første tuberkulosehjem. Alt kostet penger. Kunne ideen fra Danmark adopteres hit også? Det kunne den. Norske Kvinners Sanitetsforening med stifter Fredrikke Marie Qvam i spissen snudde seg rundt. I 1906, to år etter Danmark, fikk Norge sitt første julemerke. Det ble prydet av portrettet av Norske Kvinners Sanitetsforenings beskytter Dronning Maud, og trykket opp i 2,8 millioner eksemplarer. Fra 1913 inngikk N.K.S. og Nasjonalforeningen for Folkehelsen samarbeid om å selge julemerker, og etter den tid har en Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 5 / 10 23

13 N.K.S. historie Foto: Mona Johansen De idylliske «Julemerkehusene» er fortsatt i bruk. Også i dag kjenner man at lufta er friskere og helt annerledes enn nede i byen. Foto: Mona Johansen I 1918 kunne de første familiene flytte inn i Oslo sanitetsforening sine nybygde sommerboliger for tuberkolosetruede familier. Fra husene ser du helt opp til Holmenkollen. Tomta ble valgt fordi her var det vann, «og penere plass finnes ikke», ble det sagt. rekke organisasjoner gitt ut julemerker. Men det er bare N.K.S. og Nasjonalforeningen som har rett til å trykke «NORGE» på merkene sine. Julemerkehus Det første året ble det solgt julemerker for kroner, og pengene gikk til innkjøp av melk, gryn og lignende til tuberkuløse. Julemerkene ble stadig mer populære. «Når utbyttet ved salget er så stort, skyldes det, foruten det velordnede Forretningskontor først og fremst alle foreningenes energiske arbeid», står det å lese i N.K.S. historie. Pengene ble brukt. Landet over ble det bygget tuberkulosehjem og sanatorier, også ved andre innsamlede midler, som fra maiblomsten. På Ekeberg bygde Oslo sanitetsforening i to omganger sommerboliger for tuberkulosetruede familier, fordi lufta på Ekeberg var en helt annen en nede i byen på starten av 1920-tallet. Husene ble kalt «Julemerkehusene», og står den dag i dag. Gjenbruk Da julemerket fylte 50 hadde merket innbrakt fem millioner kroner til tuberkulosesaken. Jubileet ble behørig markert med en stor utstilling, med både Kronprins Olav og prinsesse Astrid til stede. Det var også samlerne. N.K.S. medlemsblad Folkehelsen beskrev dem slik; «De går omkring med veldige Sherlock Holmes-forstørrelsesglass og fordyper seg i tagging, kilsjéfeil og andre merkverdigheter som for dem har vesentlig verdi». I forbindelse med jubileumsutstillingen kom også en «blid liten dame fra København», ifølge Folkehelsen. Hun klippet i stykker gamle julemerker (!) og laget mosaikker som hun utformet til ny kunst og nye julemerker. Gjenbruk er med andre ord ingen ny idé. Mange motiver For fire år siden fylte julemerket 100 år. Motivene har i årenes løp variert fra bilder av kongelige, via tegninger fra skoleelever til bidrag fra norske kjente kunstnere. Senest i 2001 vant N.K.S. julemerke 3. premie i en internasjonal julemerkekonkurranse. I dag er julemerket blitt samlerobjekt, og det finnes til og med en egen julemerkesamlerforening. Siden starten er det blitt solgt merker for over 35 millioner kroner. Mens andre organisasjoner har sluttet å selge julemerker, består Norske Kvinners Sanitetsforenings julemerke. I dag er tuberkulosen nærmest utryddet, og inntektene går derfor til lokalforeningenes mange andre gode formål, enten det er til egne integreringsprosjekter eller støtte til N.K.S. egne forskningsfond. Danske Einar Holbøll har æren for å ha oppfunnet julemerket. Til venstre det første norske julemerket, som hadde bilde av N.K.S. høye beskytter Dronning Maud pryder det aller første norske julemerket. Julemerkets far var danske Einar Holbøll. Årets julemerke god jul norge 2010 Norske Kvinners Sanitetsforening er en av to organisasjoner som har rett til å skrive «Norge» på julemerket. Her er årets merke. 24 Fredrikke nr. 5 / 10 Fredrikke nr. 4 / 10 25

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen

Fredrikke. skaffer nye sanitetskvinner. vinnerververen: Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet. anne-grete strøm-erichsen Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I sept 2010 I 95. årgang møt helse- og omsorgsminister anne-grete strøm-erichsen Stavanger sanitetsforening: Stort engasjement for nærmiljøet vinnerververen:

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2011 I 96. årgang Rusmisbrukerens far forteller N.K.S. tar jentebølgen! Ny generasjon i nord Den røde tråden i organisasjonen ser du den? 23. 25.

Detaljer

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Kathrine Sørland om egen fødselsdepresjon. Kvinnehelsedagene 2011: Krimsjekk på 500 000 kroner. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2011 I 96. årgang Flerkulturell markering av kvinnedagen Krimsjekk på 500 000 kroner N.K.S. en viktig forskningsaktør Kvinnehelsedagene 2011: Kathrine

Detaljer

Veien tilbake til lyset. Årets Fredrikkeprisvinner, Lene Marlin: Også kom dronningen. På plass i New York. Lanseringen av Mamma Mia

Veien tilbake til lyset. Årets Fredrikkeprisvinner, Lene Marlin: Også kom dronningen. På plass i New York. Lanseringen av Mamma Mia NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 1 I MARS 2015 I 100. ÅRGANG Også kom dronningen På plass i New York Årets Fredrikkeprisvinner, Lene Marlin: Veien tilbake til lyset Lanseringen av Mamma Mia Nytt år

Detaljer

Fredrikke. Feminist og sanitetskvinne. Gravid: Syk eller frisk? Heidi Nordby Lunde: 20 år i omtankens tjeneste. 20.

Fredrikke. Feminist og sanitetskvinne. Gravid: Syk eller frisk? Heidi Nordby Lunde: 20 år i omtankens tjeneste. 20. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2012 I 97. årgang 20.000 løp mot vold Gravid: Syk eller frisk? 20 år i omtankens tjeneste Heidi Nordby Lunde: Feminist og sanitetskvinne Den uvurderlige

Detaljer

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør

Fredrikke. Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg. Møt mannen som snakker om Fredrikke. Kvinnekamp anno 1896. N.K.S. en viktig forskningsaktør Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2011 I 96. årgang Møt mannen som snakker om Fredrikke Kvinnekamp anno 1896 N.K.S. en viktig forskningsaktør Sanitetskvinnene mobiliserer omsorg

Detaljer

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester

Fredrikke. Takker av etter 10 år i sjefsstolen. Sølvi Lundgaard: Når «far» også er mor. Med «hele» verden som sine gjester Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I september 2013 I 98. årgang Sølvi Lundgaard: Takker av etter 10 år i sjefsstolen Når «far» også er mor Med «hele» verden som sine gjester N.K.S. Grefsenlia

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna

Fredrikke. Helse i hvert smil. jentebølgen: N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år. møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2010 I 95. årgang møt kvinnepanelets leder loveleen rihel brenna N.K.S. Kløverinstitusjoner i 10 år jentebølgen: Helse i hvert smil Forskning gjør

Detaljer

Fredrikke. Brenner for rettferdighet. sunniva ørstavik: Treningstips for bedre bekkenbunn. brusetkollen bedre barndoms- og ungdomstid

Fredrikke. Brenner for rettferdighet. sunniva ørstavik: Treningstips for bedre bekkenbunn. brusetkollen bedre barndoms- og ungdomstid Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I april 2010 I 95. årgang Nybakte mødre og medlemmer i Narvik barnevernssenteret brusetkollen bedre barndoms- og ungdomstid Treningstips for bedre bekkenbunn

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fredrikke. Nekter å tie. Louiza Louhibi: Temanummer: Kamp mot vold mot kvinner. Surrogatimødre ofre eller aktører?

Fredrikke. Nekter å tie. Louiza Louhibi: Temanummer: Kamp mot vold mot kvinner. Surrogatimødre ofre eller aktører? Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I APRIL 2012 I 97. årgang Surrogatimødre ofre eller aktører? Temanummer: Kamp mot vold mot kvinner Louiza Louhibi: Forebygger barseldepresjon på internett

Detaljer

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører September

Detaljer

Fredrikke. Ville vise frem volden. En hage for gode opplevelser. Regissør Eva Sørhaug: God og mett med mors rett. Når ti fjær blir kunst

Fredrikke. Ville vise frem volden. En hage for gode opplevelser. Regissør Eva Sørhaug: God og mett med mors rett. Når ti fjær blir kunst Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I Desember 2012 I 97. årgang God og mett med mors rett Når ti fjær blir kunst I 2013 feirer vi stemmeretten En hage for gode opplevelser Regissør Eva Sørhaug:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Kvinner kan velge, men det koster

Kvinner kan velge, men det koster NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAI 2014 I 99. ÅRGANG Institusjonen som er en pris verdt N.K.S. i Etiopia og New York N.K.S. sin Nettportal Familieminister Solveig Horne: Kvinner kan velge, men

Detaljer

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård!

Fredrikke. N.K.S.-ambassadør. Hanne Krogh: Fastelavn: En helt ny vår i 2013. Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Bli med til Hjørgunn gård! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 4 I september 2012 I 97. årgang Bli med til Hjørgunn gård! Fastelavn: En helt ny vår i 2013 Hvorfor søker ikke voldtatte hjelp? Hanne Krogh: N.K.S.-ambassadør

Detaljer

Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten»

Fredrikke. Sterk, fri og levende. Anne Grethe Solberg: Derfor er D viktig. Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga. Søker svar på «kjønnsgåten» Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 1 I februar 2012 I 97. årgang Søker svar på «kjønnsgåten» Derfor er D viktig Kvinnene inntar «Brakka» til Vålerenga Anne Grethe Solberg: Sterk, fri og levende

Detaljer

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16

bladet Solfylte sommerleire Hjelp i startfasen Storsamling 2013 «Beste samling ever»! Se side 24 Nr. 3 2013 59. årgang se side 14 se side 16 CP bladet Nr. 3 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Solfylte sommerleire Se side 24 Hjelp i startfasen se side 14 Storsamling 2013 «Beste samling ever»! se side 16 CP bladet Nr. 3

Detaljer

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp:

Møt Dora. Thorhalsdottir. Strikker med hjertet. N.K.S. i New York. Delte ut boksere til russen. Tar kampen for ekte kropp: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAi 2015 I 100. ÅRGANG Strikker med hjertet N.K.S. i New York Delte ut boksere til russen Tar kampen for ekte kropp: Møt Dora Thorhalsdottir Varme, vennskap og

Detaljer

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk:

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Feminist med neglelakk: Møt Marta Breen 187 782 røde knapper Viktig døråpner for kvinner Kunstige idealer Etterlyser kvinnene i statsbudsjettet

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre vfb.no # 1 2015 spesialmagasin om barn og unges psykiske helse INGVILD H. RISHØI skriver for å berøre SISTE UTGAVE Magasinets historie RUSMØDRE har dårligere samspill med barna sine DROP-INmetoden Støtter

Detaljer

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer