fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet"

Transkript

1 fred og frihet Mars 2008 NR: 1/68 Årgang Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Fredom (WILPF) Innhold om: FNs 62. Generalforsamling FNs reviderte handlingsplan for SR 1325 Konflikten i Afghanistan WILPFs nye handlingsplan W I L PFs ne t t ve r k s or g a ni s a sj o n fo r S C R W ww. p e a c e wo me n. o r g Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

2 fred og frihet Redaktør: Lillian Angelo Redaksjonskomitè: Tippa Hareide, Sidsel Andersen, Grethe Nielsen, Ursula Gelis, Ingegerd L Orange Trykk: Tøyen Trykk as Leder Vi i redaksjonskomiteen har nå over en tid jobbet med nytt design for tidsskriftet vårt. Det siste året har spesielt forsiden fått en prøveperiode med både eksperimentering i forhold til farge og utforming. Vi har nå blitt enige om en ny forside etter diskusjoner både i styret og i redaksjonskomiteen. Vi har prøvd å få til en enkel, mer informativ og forhåpentligvis mer spennende forside. Både litt nytt og litt gammelt. Vi håper at det faller i smak for våre medlemmer og faste lesere. Vi har også valgt å forme noen flere faste spalter i tidsskriftet, slik som Internasjonale begivenheter og om WILPF Internasjonalt. Den første skal gi informasjon om ulike begivenheter som finner sted og som kan være av interesse for våre medlemmer å delta på eller også å hente informasjon fra. Her ser vi gjerne at medlemmer eller lesere gir oss informasjon om viktige møter, konferanser eller andre begivenheter som arrangeres internasjonalt. Husk at informasjonen må komme minst en måned før tiltaket finner sted, pga lang produksjonstid for bladet. Stoff om WILPFs arbeid har vi jo alltid hatt i fred og frihet. Det som blir nytt nå er at vi ønsker å vektlegge dette mer i fred og frihet med tanke på det omfattende programmet som er lagt opp til 100 års jubileet. I dette nummer gir Sidsel leserne innsikt i den japanske WILPF seksjonen, om dens historie og engasjement. Likedan får vi av vår IKFF-leder Dagmar Sørbøe litt mer innsikt i det påbegynt handlingsprogrammet for WILPF frem mot år Her legges det opp til debatt og utforming av vår videre politikk på viktige områder. Det er viktig at ikke bare styre og ledende personer i organisasjoner har innsikten og deltar. Vi håper at vi gjennom stoff i fred og frihet kan bidra til dette og kanskje klare å hente frem engasjement i hele organisasjonen, binde sammen nasjonalt og internasjonalt engasjement. FN er viktig for vårt fredsarbeid. Vi gir dere to artikler om FN i dette nummeret, dvs. om FNs 62. Generalforsamling, samt FN overordnede handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon Krigen i Afghanistan har vært et viktig og hett debattema både nasjonalt og internasjonalt det året som har gått. Men kanskje ikke så mye i vår organisasjon eller i fred og frihet. I dette nummeret ønsker vi å bøte på dette ved ikke bare å ta for oss viktige sider ved krigen som pågår der, men også løfte frem kvinnens virkelighet og stemmer. Redaksjonskomiteen Har du husket å betale kontingenten for 2008? Det er den vi lever av. 270 av dere fikk betalingsvarsel fra kontoret i Oslo. Bare 160 hadde betalt pr 25. Februar, - men kanskje resten av kontingenten strømmer inn innen påske? Vi gleder oss - tusen takk. Vennlig og fredelig hilsen fra M:ari og Sidsel. fred og frihet nr Side 1

3 WILPF verden rundt Internasjonale begivenheter Women, Action and the Media: A conference for activists, journalists & everyone. MIT s Stata Center, Cambridge, MA. March, 28-30, CREA The Sexuality, Gender and Rights Institute: Exploring Theory and Practise. New York, 7-14 April 2008www.creaworld.org Centre for Women s Studies in Education. Ontario Institute for Studies in Education:Women s Human Rights: Building a peaceful world in an era of globalization.30. May 4 July Asia Pacific Transitional Justice and Peace-Building: Training May 2008, Bangkok Nordisk IKFF-møte i København april Kontakt IKFF-kontoret for mer informasjon. Innholdsfortegnelse DELTAKELSE VED DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK Ny revidert handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 i FN 3 WORKSHOP OM SR 1325 I AFGHANISTAN 3 Norge i krig. 3 Våpen eller fredelige løsninger i Afghanistan? 3 HUSK HVA TALIBAN ER 3 FREDSSKATTALLIANSEN 3 WILPFs INTERNASJONALE PROGRAM FOR Nytt fra avdelingene 3 STØTT DET BURMESISKE FOLK I DERES KAMP FOR RETTFERDIGHET 3 NOEN TANKER OM AKADEMISK KUNNSKAP OG SPESIALISTER 3 INVITASJON TIL ÅPENT NETTVERKSEMINAR OM URANVÅPEN 3 Bokanmeldelser 3 Europa Albania Belarus Danmark Frankrike Finland Irland Italia Nederland Norge Tyskland Russland Sveits Sverige Asia Australia Aoteraroa/ New Zealand Fransk- Polynesia Japan Pillippinene India Nepal Sri Lanka Midt-Østen Israel Palestina Libanon Amerika Argentina Chile Bolivia Colombia USA Canada Costa Rica El Salvador Afrika Burundi Sierra Leone fred og frihet nr Side 2

4 DELTAKELSE VED DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK Av Marie Tjelta Utenriksdepartementet inviterer hvert år en rekke organisasjoner til å delta med observatører i den norske delegasjonen til FN`s generalforsamling som holdes på høsten i New York. Jeg var en av syv observatører fra Norge og representerte Norges Fredsråd og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF). Samtidig som det reiser observatører, er det gjennom hele perioden to grupper stortingsrepresentanter som deltar fra Norge. Hovedfokus for UD er at en skal få anledning til å bli bedre kjent med FN-organisasjonen. Det var en stor opplevelse å ankomme New York, gå ned 1. avenue mot FN bygningen, som er et så kjent landemerke og nå var jeg her. Det ble to uker med mange nye inntrykk og en bratt læringskurve for meg. Vi var invitert til å delta ved den norske delegasjonens morgenmøter hver dag med gjennomgang av dagens program. Observatørgruppen ble invitert til å delta på noe av det programmet som var planlagt for stortingsrepresentantene, som for eksempel besøk i ulike FN organisasjoner. Ellers stod den enkelte fritt til å planlegge eget program for hvilke tematiske diskusjoner og saker en ønsket å følge opp under oppholdet. Stort arbeidspress og travle dager preget delegasjonen, på tross av dette følte jeg det alltid var rom for spørsmål og tid til samtale. I lokallaget av IKFF her i Bergen har vi fokus på fredsarbeid og det var derfor mest aktuelt for meg å delta i arbeidet i 1. komite i FN, som har ansvar for spørsmål om internasjonal sikkerhet og nedrustning. For meg var det også et mål å lære mer om FNs organisasjon generelt. Som observatør var jeg bl.a tilhører til`statements` i debatter rundt Ikkespredningsavtalen (NPT), nedrustning og opprettelse av atomvåpenfrie soner. Jeg opplevde diskusjonen rundt opprettelse av atomvåpenfrie soner som positiv. Det er 40 år siden verdens første sone, som omfatter latin-amerikanske land og Karibien, ble opprettet gjennom traktaten i Tlateleloco. I dag omfatter atomvåpenfrie soner Stillehavsøyene, Sørøst Asia, Afrika og Sentral Asia. Østerrike og Mongolia er atomvåpenfrie stater. Alle stater som slutter seg til denne avtalen forbyr oppbevaring, testing, bruk og utvikling av atomvåpen på sitt territorium. Det pågår debatter om å opprette atomvåpenfrie soner i Nordøst Asia, Sentral- og Øst-Europa, arktiske/nordiske regioner og i Middelhavsområdet. Dette er under diskusjon i de respektive regioner og i FN. Jeg vil gjerne referere ordene fra ambassadør Don Mackay fra New Zealand når han sier; a powerful symbol for demonstrating the renunciation of weapons of mass destruction is the reach, and potential reach of nuclear weapon free zones over the landmasses of the globe (Monica Szymurska in The first committee Monitor, second edition: October 2007). Ulike sider ved Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons, NPT avtalen ble gjennomgått. Det fremkom ulike perspektiv og klare spenningsforhold mellom de som har atomvåpen og de som ikke har det når strategier og fokus ble diskutert. Rettferdighet vs ulikhet og fred og frihet nr Side 3

5 hvordan dette lett fører til konflikt, det at noen har våpen og at andre ikke har ble tatt opp. Dialog er en forutsetning for samarbeid. Jeg sitter med et inntrykk av at mye av diskusjonene i 1. komite viser en uoverensstemmelse mellom oppfattelsen av hva ulike stater vektlegger i spørsmålet om hva som gir sikkerhet og hvordan en får dette til. Det er stor enighet om at vi skal ha en fredelig verden, spørsmålet blir hvordan en skal følge dette opp. IKFF i Bergen og har sluttet oss til International Coalition to Ban Uranian Weapons, ICBUW. Vi har fokus på en underskriftskampanje mot bruk av utarmet uran, samt er opptatt av konsekvenser for helse og miljø ved bruk av dette i ammunisjon og annet krigsmateriale. Det var da spesielt positivt å få høre at Indonesia på vegne av Non Allied Movement (NAM), ville fremme resolusjonen; Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. Resolusjonen oppfordrer FN`s medlemsland til å foreta nye undersøkelser av helsekonsekvensene som skapes ved bruken av utarmet uran i våpen og krigsmateriale. Ved voteringen 1. november i 1. komite over denne resolusjonen var det 122 stemmer for, 6 mot. 35 land avstod fra å stemme, deriblant Norge. Dette har i ettertid vært oppe til ny avstemning i FNs generalforsamling. Under mange av diskusjonene fremkom det frustrasjon fra delegatene over hvor lite en klarte å gjennomføre av konkrete forslag i nedrustningsspørsmål. Det ble stilt spørsmål om arbeidsmetoder, strategier osv. Hvordan jobbe mer effektivt? Jeg har lyst til å referere til Ray Acheson i Reaching Critical Will (et prosjekt i regi av WILPF), når hun oppsummerer arbeidet i 1. komite; First Committee is often met by delegates and civil society alike with weariness or even apathy, as time-hardened positions have given rise to a number of static annual resolutions that are tabled and voted on year after year. However, the First Committee is the best place for states to build consensus on the issues, to reach common understandings, and to agree on norms of behaviour and principles of cooperation- respect for which we could all benefit from Det jeg sitter igjen med etter en dag med `statements` fra ulike delegasjoner er at mye gjenstår i dette arbeidet. Tema som ofte kom frem var vold mot kvinner i konfliktsituasjoner, voldtekt som våpen, vold mot kvinner og barn spesielt og hvordan dette kan sikres. De fleste delegater var opptatt av at dette må få fokus. Det ble også tatt opp at de som utøver denne typen vold må straffes. Det ble fremhevet at FN må samarbeide med lokale myndigheter i det enkelte land for å benytte kultur og eksisterende tradisjoner i implementering av sikkerhetsrådsresolusjonen Det var to meget innholdsrike uker i New York. Jeg har fått utvidet mitt perspektiv, oppholdet har gitt meg ny kunnskap og større forståelse av internasjonalt politikk. Det er viktig for NGO organisasjoner å få mer kunnskap om prosesser i internasjonal politikk. For å kunne påvirke valg som tas må vi vite noe om hvordan dette skjer. For meg var møte med FN en øyeåpner i den grad at jeg ser hvor mange hensyn som skal følges opp før bestemmelser blir tatt. Det har gitt meg et større perspektiv også i mitt arbeid i fredsgruppen her hjemme. Arbeidet videre er å presse på styresmakter der avgjørelser tas, og dele informasjon om dette arbeidet med andre mennesker. fred og frihet nr Side 4

6 Ny revidert handlingsplan for Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 i FN Av Lillian Angelo Tema for det 7. åpne møte i Sikkerhetsrådet i oktober 2007 om oppfølging av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (SR 1325), var rettet mot implementering av FN-systemets reviderte handlingsplan for resolusjonen. Den første handlingsplanen som ble vedtatt ved 5-års markeringen skulle gjelde for perioden Den reviderte handlingsplan for har fokus på 5 temaområder for oppfølging og er rettet mot et resultatbasert rammeverk med målbare resultater og indikatorer. Evalueringer fra Det kan være viktig å se tilbake og oppsumme den første evalueringen av FNs overordnede handlingsplan for SR Tilbakemeldingene etter det første året slo fast at lederskap og ansvarliggjøring var de største svakheter i implementeringen i av handlingsplanen av FNsystemet. De tiltakene som ble gjennomført var i hovedsak båret frem av enkelte ledere i ulike FN-organer, ikke en systematisk eller helhetlig tilnærming. Ineffektivitet i forhold til kjønnsperspektivet var vurdert som et resultat av en organisasjonskultur som gjennomsyrer hele FN-systemet, hvor de fleste seniorkonsulentene ikke anså det som sin rolle eller forpliktelse å utvikle kapasitet på dette området. En stor utfordring var strategien gender mainstreaming og å ta i bruk kjønnsanalyser. Mangelen på en felles forståelse av hva kjønn og kjønnsperspektivet innebærer og hvordan dette skal tas i bruk har store konsekvenser for både utforming av policy, av programmer og mandater. Fokus var også rettet mot FNs Fredsbyggingskommisjon som en viktig nøkkel til suksess for implementering av SR Kvinneorganisasjonene fremhevet viktigheten av at bærekraftig fred i konfliktområder må bygges på en nasjonal eid fredsprosess, på den lokale kunnskapen og initiativene og ikke bare på god praksis og lessons learnt. Debattinnlegg i Sikkerhetsrådet var også preget av at straffefrihet for overgripere i krig og konflikt må ta slutt. Rettferdighet eller demokratibygging kan ikke bygges av krigsherrer uten legitimitet i befolkningen. Evalueringsrapporten for 2007 Evalueringsrapporten for 2007 fra Generalsekretæren gir innblikk i økt politisk engasjement for å styrke kvinner stilling og likestilling i fredsprosesser. De mange forbedringspunktene fra de ulike organene i FN ligger i kategorien informasjonsspredning, kapasitetsbygging, samt utforming av policy og håndbøker, i programmer og aktiviteter. Likedan er det utarbeidet en database for god praksis og lessons learnt. Men fortsatt gjenstår det store institusjonelle utfordringer i FN-systemets ulike organer for effektiv implementering. Fortsatt gjelder en fragmentert tilnærming så vel som kapasitetsmangler for gender mainstreaming i FN-systemet, på landnivå (konfliktområde), og på regionale og de nasjonale nivåene i fredsprosessene. Det sies at implementeringen skorter på manglende øremerkede midler i arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet. En av de viktigste erfaringene man har tatt lærdom av fra den første 2-årige handlingsplanen er at uten støtte fra regjeringene og det sivile samfunn på landnivå i konfliktområder vil implementering av SR 1325 bli svært vanskelig. Gode, effektive mekanismer mellom FNs overordnede handlingsplan og de lokale handlingsplaner utgjør derfor en alvorlig og viktig utfordring. En annen utfordring var at den første planen ikke var (godt nok) utformet med tanke på overvåking, evaluering og ansvarliggjøring. Det var som tidligere påpekt fra NGO-miljøet på det 6. åpne møte i Sikkerhetsrådet, en handlingsplan bestående av en samling av enkelttiltak og ikke en helhetlig strategi fra FN-systemet sin side. Handlingsplanen var fred og frihet nr Side 5

7 heller ikke knyttet til kvinnenes virkelighet og de rapporterte hendelser i konfliktområdene. Den nye reviderte handlingsplanen for er utviklet med utgangspunkt i å oppnå et resultat-basert rammeverk, formet gjennom konkrete resultatmål, indikatorer og tidsrammer. De resultatene som søkes oppnådd bygger på SR 1325 og Presidential statement fra Sikkerhetsrådet. De tidligere handlingsplanenes 12 temaområder var for omfattende og er nå innskrenket til 5 områder for implementering; forebygging, deltakelse, beskyttelse, bistand og gjenoppbygging, samt policyutforming. De tre første områdene bygger på vedtatte sikkerhetsrådsresolusjoner som omhandler forebygging av konflikter og opprettholding av fred og sikkerhet, henholdsvis SR 1265 (1999) og SR 1296 (2000) om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, SR 1366 (2001) om Sikkerhetsrådets rolle i å forhindre konflikter, SR 1460 (2003) om barn i konflikt, samt SR 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet. Disse resolusjonene har overlappende innhold og kan derfor gi synergieffekt for effektivt å implementere, overvåke aktiviteter under en handlingsplan for SR De øvrige temaområdene omhandler mandater nedfelt i SR 1325 for FN og de internasjonale aktørene. Målene innenfor disse 5 temaområdene i den reviderte handlingsplanen er som følger: Forebygging: integrere et kjønnsperspektiv i alle konfliktforebyggende aktiviteter og strategier, utvikle effektive kjønns-sensitive tidlige varslingsmekanismer og institusjoner, og styrke arbeidet med å forhindre vold mot kvinner, inkludert kjønnsbasert vold; Deltakelse : fremme og støtte kvinners aktive og meningsfylte deltakelse i alle fredsprosesser så vel som deres representasjon i formelle og uformelle beslutningsprosesser på alle nivåer; forbedre partnerskap og nettverk med lokale og internasjonale kvinne-rettighetsgrupper og organisasjoner; rekruttere og utnevne kvinner til seniorstillinger i FN, inkludert en spesial-representant for General- Sekretæren, samt i fredsbevarende styrker, inkludert militære, politi og sivilt personell; Beskyttelse: styrke og eksemplifisere tiltak for å sikre tryggheten, fysisk og mental helse, velvære, økonomisk sikkerhet og/eller verdighet for kvinner og jenter; fremme og verne menneskerettighetene for kvinner og integrere et kjønnsperspektiv inn i alle legale og institusjonelle reformer Bistand og gjenoppbygging: fremme kvinners like rett ved tilgang på tjenester og mekanismer i bistandsdistribusjonen, inkludert de som omhandler spesifikke behov for kvinner og jenter i alt bistandsarbeid og gjenoppbygging Normerende: Utvikle politiske rammeverk; sikre effektive, koordinerende og bevisstgjørende tiltak for å forbedre implementering av SR Det sies i rapporten fra Generalsekretæren at planlegging og rapportering under disse 5 tematiske områdene skal skje i det enkelte program og ikke på det individuelle aktivitetsnivået slik det var i den forrige planen. Følgende strategier skal være førende for hvordan den nye handlingsplanen skal operasjonalisere; (a) politisk utforming (b) informasjonsbygging (c) kapasitetsbygging (d) partnerskap og nettverksarbeid (e) lik tilgang på midler og service. På vegne av Sikkerhetsrådet skulle Generalsekretæren tidligere på årlig basis overvåke, analyser og oppdatere denne overordnede planen for FN systemet, samt samle eksempler på god praksis og lessons learnt. Den reviderte handlingsplanen bygger på toårlig rapportering. Det som også er viktig å fremheve fra Generalsekretærens rapport er anbefalingene om at nasjonale handlingsplaner på SR 1325 må utvikles i de land som er i konflikt og i gjenoppbyggingsfasen, initiert av lokale regjeringer og det sivile samfunn. Likedan FNs ansvar, støtte og rolle på landnivå, gjennom bistand og assistanse og som koordinerende instans ovenfor internasjonale aktører og donorer. Dette kan være meget viktig. Det vises til Generalsekretærens rapport S/2007/567 på nettsiden : rsary/sg_report_wps07.pdf I neste nummer av fred og frihet vil vi ta for oss NGO-miljøet synspunkter på denne planen. fred og frihet nr Side 6

8 WORKSHOP OM SR 1325 I AFGHANISTAN Nettverksbygging mellom kvinneorganisasjoner i Afghanistan og Norge Av Lillian Angelo Kvinners virkelighet, deres historier og anbefalinger må bli hørt og tatt på alvor av de internasjonale aktørene i Afghanistan. Vi må bygge arenaer for dialog og solidaritet og skape internasjonale forpliktelser og handlingsplan(er) for oppfølging av Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om Kvinner fred og sikkerhet (SR 1325) i Afghanistan, i forpliktende samarbeid med den afghanske regjering og kvinneorganisasjonene. Nettverksbygging mellom kvinneorganisasjoner i Afghanistan og Norge kan derfor være viktig for oppfølging av SR 1325, i å ansvarliggjøre de internasjonale aktørenes forpliktelser for kvinners rettigheter i krig og konflikt. Vi må jobbe for at FN som fredsaktør må tre i forgrunnen, gjennom mandater og ressurser, og som koordinator for de internasjonale aktørene på landnivå i Afghanistan. Nettverksbygging og dialog om SR 1325 Våren 2007 gjennomførte undertegnede i samarbeid med kvinnneutvalget i Afghanistankomiteen og komiteens kontor i Kabul, 3 workshoper for nettverksbygging og dialog rundt SR 1325 i Afghanistan, i henholdsvis Kabul, Ghazni og Jalalabad, med økonomisk støtte fra FOKUS. Afghanistankomiteen hadde flere målsettinger for gjennomføring av disse tre workshopene. Første målsetting var å informere om resolusjonen og hvilken forpliktelse som påhviler de internasjonale aktørene i forhold til kvinners deltakelse og rettigheter i krig og konflikt. Det andre formålet var å styrke kvinners interesser og stemme. En annen målsetting vi satte oss var å skape dialog og etablere nettverk med afghanske kvinner for å arbeide med hvordan SR 1325 kan bli operasjonalisert. De som var invitert og deltok på disse workshopene var i hovedsak kvinner fra regjering og departementer, kvinneorganisasjoner, samt ansatte og studenter tilknyttet vårt kontor og prosjekter i Afghanistan (menn deltok kun ved workshopen i Ghazni). To hovedtemaer var i fokus på disse workshopene; 1) hvordan kan vi bruke SR 1325 til å bygge fred og utvikling i Afghanistan og 2) hvordan kan vi bygge internasjonalt partnerskap for fred og frihet. Kvinnene definerte selv hvilke spesifikke temaer de ønsket å ta opp til diskusjon på workshopene, de kartla den virkelighet som omga dem, de hindringer og muligheter de så som viktig for endre egen og landets situasjon. De mest sentrale problemer de var opptatt av var den opplevde kjønnsdiskrimineringen, den utstrakte volden mot kvinner, fra tvangsekteskap, amnestiloven som gir straffefrihet for krigsforbrytelser de siste 10 år, om konsekvensene for kvinnene i forhold til mangelfull utdanning og helsetilbud. Likedan om deres rettigheter fred og frihet nr Side 7

9 nedfelt i den afghanske konstitusjonen som har hatt liten rettsgyldighet frem til nå. Sikkerhet for kvinner De snakket om sikkerhet for kvinner. De beskrev kvinners sikkerhet i forhold til tre nivåer, på det personlige plan, i forhold til familien, og i samfunnet som helhet. Deres sikkerhet handlet ikke bare om risiko for å bli drept i angrep fra internasjonale styrker eller trusler og overgrep fra Taliban, det handlet også om hvordan rettsløsheten har medført nye former for overgrep mot kvinner. I Kabul fremhevet deltakerne i workshopen at befolkningen ikke hadde noen tro på de politiske fraksjonene, og at regjeringen har liten legitimitet i befolkningen. Likevel påpekte de viktigheten av at lover måtte respekteres og overholdes, samt forstås. Befolkningen må få større innsikt i de politiske og administrative systemer og prosessene. Det de snakket om var folkeopplysning, gjennom utdanningssystemet, gjennom workshoper som denne, gjennom informasjonsskriv, dør til dør aksjoner og utvikling av økonomisk støtte for handling og gjennomføring. Endring av kvinners stilling i samfunnet mente de må skje i dialog med menn, de lærde/imamene og å øke kunnskapen om kvinners rettigheter i et islamsk perspektiv. Det internasjonale samfunnets ansvar Kvinnene i Kabul mente at FN og det internasjonale samfunn i større grad må legge press på nabolandene for ikkeintervenering dersom det skal bli fred i landet. De påpekte også at befolkningen ikke forstår hvilken strategi ISAF-styrkene har i Afghanistan og at deres DDRprogram (Disarmament, Demoblilization and Reintegration), heller ikke har klart å avvæpne befolkningen. De sier at det ikke er tilstrekkelig med midler til oppbygging av den nasjonale hær eller det afghanske politi og at det her er stor forskjell på de nasjonale og internasjonale sikkerhetsstyrkene. Kvinnene påpekte at økonomien er svært dårlig i Afghanistan og at mange ser seg nødt til å jobbe for mafiaen, likedan at befolkningen også i stor grad er brukere av narkotika. Samfunnet er også preget av konflikter mellom etniske grupperinger, hvor det er lagt opp til forskjellsbehandling i det offentlige apparatet. Amnestilovgivning og straffeforfølgelse Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 understreker alle staters ansvar for å avskaffe straffefrihet, og for å straffeforfølge de ansvarlige for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, inkludert kjønnsbasert vold. Både gjennom workshopene og i andre møter med kvinner og menn kom det frem frustrasjon og bitterhet mot krigsherrene som sitter i regjering og som gjennom amnesti loven har innvilget seg selv amnesti. Flere av krigsherrene er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten som altså ikke er gjenstand for etterforskning og rettergang. Likedan det internasjonale samfunnets stilltiende aksept. Workshop i Kabul mai 2007 Veien videre for SR 1325 i Afghanistan Kvinnenes stemme var klar i forhold til nytteverdien av SR 1325; Befolkningen, både vanlige mennesker og mennesker i regjering kan bruke SR 1325 i arbeidet for fred. Vi må lage rapporter om vår situasjon, om hvordan forholdene er. Og vi må følge opp rapportenes anbefalinger. Og de understreket viktigheten av media, fred og frihet nr Side 8

10 nasjonalt og internasjonalt for å nå frem med sitt budskap. En skyggerapport om kvinner situasjon er også utarbeidet av kvinnenettverket Afghan Women s Network som en oppfølging av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) som ble ratifisert av regjeringen i Afghanistan i En rapport fra workshopene er utarbeidet på engelsk som oppsummerer de afghanske kvinnenes synspunkter og anbefalinger. Den gir likedan en innføring i innholdet i SR 1325 og de norske føringene for oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjonen, samt også anbefalinger fra AWNs skyggerapport. Den kan bestilles fra Afghanistankomiteen gjennom nettsiden; Den norske regjering besluttet i 2007 å øke det internasjonale bidraget for å fremme kvinners rettigheter i utviklingssammenheng. Dette arbeidet var bl.a basert på den norske handlingsplanen for å implementere SR I 2008 har regjeringen valgt å fordoble sitt utviklingsbidrag til Afghanistan. Det er nå på høyde med det økonomiske bidraget som gis til de militære styrkene. Vi må nå jobbe for klare operasjonelle resultatmål og aktiviteter knyttet til oppfølging av SR 1325 i Afghanistan, basert på nasjonalt eid prosess og handlingsplan, og på ekspertisen og initiativene til lokale afghanske kvinnegrupper. Det vises for øvrig til artikkelen om FNs overordnede handlingsplan for SR 1325 og de mål og anbefalinger den gir i forhold til nasjonalt eid planer i dette nummeret av fred og frihet. Norge i krig. Virkninger av sivile og militære operasjoner i Afghanistan og Kosovo/Serbia Av Eli Hammer Eide og K. Margrethe Tingstad Seminar på Nansenskolen, Lillehammer, august Mer enn 80 deltakere var samlet på seminaret i Lillehammer, som Nansenskolen sammen med Nansen Dialog og Norsk Fredssenter hadde tatt initiativet til. Deltakerne var fagpersoner fra mange fagområder: Militære, politi, forskere, byråkrater, diplomater, hjelpearbeidere og politikere, samt en del representanter for ulike organisasjoner som var invitert til å delta, som oss. I tillegg var det en del afghanske ungdommer som lever i eksil i Norge, og representanter fra berørte parter på Balkan, bl.a. fra Nansen dialogsentre. Formålet med seminaret var: - Å få fram mer eksakt informasjon om nåværende situasjon i Afghanistan, og spesielt om virkningene av NATO intervensjonen - Oppsummering av erfaringer fra intervensjon og tiden etter i Kosovo/Serbia. - Å reise grunnleggende spørsmål om legalitet og normative prinsipper som har gyldighet i disse intervensjonene. - Å involvere beslutningstakere og eksperter fra Norge med representanter fra de to områdene i en dialog om framtidige valg. Norge i krig Norges to store militære operasjoner i nyere tid bryter med tradisjoner i norsk fred og frihet nr Side 9

11 utenrikspolitikk angrepskriger. Ikke siden Tyttebærkrigen i 1788 hadde Norge angrepet noe land før vi deltok i NATO s styrker i Serbia. Serbia hadde ikke angrepet Norge, og det forelå ikke noe FNmandat, en ny situasjon i NATO og - for Norge. Krigen i Serbia danner bakteppe for diskusjonen om Norges deltakelse i styrker i Afghanistan en situasjon som reiser viktige etiske, juridiske og politiske spørsmål. Serbere og kosovoalbanere satt side om side og snakket med hverandre på Nansenskolen. Selv det å beskrive virkeligheten er vanskelig å gjøre i fellesskap ulike virkeligheter lever side om side og sett fra dialogarbeidere er det slik det må være. Grunnlag for dialog skapes ifølge Steinar Bryn, leder av Nansen Dialog gjennom: - Å sammenligne, ikke konkurrere om fortellinger om opplevelser - Bli kvitt myter - Snakke uten å bli motsagt - Parallelle virkeligheter Det var spesielt å høre en representant for de norske militære styrkene hevde at militære løsninger altfor lett og fort gripes til, og hans sterke appell om at mer ressurser bør settes inn med mye bredere sammensatte råd enn i dag for å utrede alle andre muligheter. Problemet i Afghanistan er som i konflikter verden over at sivilbefolkningen rammes så hardt det er ingen frontlinjer langt borte fra folks leveområder folk bor midt i kamphandlingene. Afghanere som folk føler seg mer og mer utrygge på tross av flere og flere soldater i landet. Militære blir satt inn for å løse både militære og politiske konflikter. Taliban s motstand i Afghanistan ser ikke ut til å svekkes tvert imot. En av de afghanske deltakerne hevdet at det derfor er viktig å stille spørsmål om hvem terroristene er, hvor de kommer fra, og hvem som finansierer og trener dem. Kilden til terrorisme må identifiseres, da det alltid vil være tilgang på arbeidsledig ungdom. Det internasjonale samfunnets ansvar for beskyttelse av sivile ble understreket. Det ble også påpekt at i forhold til sivilbefolkningens trygghet ville politiet kunne gjøre en bedre jobb enn de militære, ettersom militær tilstedeværelse appellerer til voldelig motstand. Norge har også politi stasjonert ute som er satt til å vokte de siviles rettigheter men fordelingen er skjev med 80 politifolk mens vi har 2000 soldater. Internasjonal tilstedeværelse Kvinnesaksforkjemperen Sima Samir, som også leder Afghanistans menneskerettighetskommisjon, mente at langt på veg ønsker de fleste afghanere et internasjonalt nærvær. Stor nød og fattigdom blant sivilbefolkningen som følge av 30 års okkupasjon og vanstyre roper på humanitær støtte. Her ble det stilt spørsmål om ikke militære, politi og fredsorganisasjoner kan arbeide tettere sammen. Det ble også påpekt et klart behov for større kunnskap om landet og folket blant de internasjonale styrkene, likeledes vektlegging av holdninger overfor befolkningens religion, kultur og tradisjoner. Det ble også hevdet at det norske engasjementet i Afghanistan ville være langsiktig. En deltager ville da vite om FN sikkerhetsrådsresolusjon1325 kvinner, fred og sikkerhet- var integrert i dette engasjementet. Det nedslående svaret var at den vanlige kvinne i Afghanistan ofte mistror intellektuelle og engasjerte kvinner, og av den grunn er dette et vanskelig felt. Det gjør inntrykk å snakke med ungdommer som forteller om flukt fra sitt hjemland Afghanistan, om serbere fra Kosovo som har mistet hjemmene sine, og som ikke ser noen mulighet for å ta opp igjen normale liv på grunn av stadig levende etniske konflikter. Det var også sterkt å høre en ung afghaner be om at Norge må påvirke NATO og at fred og frihet nr Side 10

12 man må ta lærdom av en strategi som ikke virker. Så er spørsmålet: Hvor stor er Norge i NATO? Vi er trofaste allierte som kanskje ikke har fått med oss som nasjon hva det er vi er med på. Norge må stille seg selv spørsmål når vi nå opererer militært i land langt borte. Land som vi vet forholdsvis lite om. Har man lyktes med intervensjonenes mål? Hva kunne NATO gjort annerledes, og hva har man lært? Altfor store spørsmål for et kort seminar, men det var en start. Alle uttrykte takknemlighet for initiativet til denne første konferansen med så bred deltakelse. Om det ikke akkurat var optimisme å spore, så kanskje en forsiktig tro på at man kan finne en ledetråd for en bedre utvikling. IKFF INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET Norsk seksjon av WILPF WOMEN's INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsdepeartmentet Postboks Oslo Oslo, 2.mars 2008 RAKETTSKJOLD SAKEN I NATO. Herved ønsker vi på vegne av vår organisasjon, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, å uttrykke vår glede over det mot du viste da du advarte mot rakettskjoldet på det siste NATO -møtet.vi håper at du gjør alt du kan for å klare å stå imot det presset du er utsatt for i denne sammenhengen på kommende NATO-møter Din holdning er ikke bare i tråd med Soria Moria erklæringen, men også i tråd med FNs resolusjon fra Dette er en grunnholdning som også avspeiler vår nordiske tradisjon om å forbli et lavspenningsområde som ikke ønsker å provosere våre naboer, ikke minst Russland. Vi er sterkt bekymret over den militære opprustningen i verdensrommet som amerikanerne fortsetter med globalt, også den delen Norge er en del av. I særlig grad gjelder dette installasjoner plassert i Fauske, Vardø, Svalbard samt en norskprodusert oljerigg som idag fungerer som en sentral plattform for en stor militær radar, plassert utenfor Alaska, Disse har direkte forbindelser til kommando-sentraler i USA. President Bush har uttalt at militær opprustning av verdensrommet vil utgjøre den største industrielle satsing i menneskehetens historie med store økonomiske byrder for den amerikanske befolkningen, men også for befolkningene til USAs allierte. Dette enorme behovet for kontroll over andre lands ressurser er et uttrykk for at man fra ledende vestlig hold tilsynelatende ikke ønsker en rettferdig bærekraftig utvikling med ny økonomisk verdensorden der rettferdighet og fred ligger til grunn for mellom-menneskelig samkvem. Med vennlig hilsen Dagmar Karin Sørbøe lege landsleder IKFF Edel Havin Beukes cand.real. saksbehandler fred og frihet nr Side 11

13 Våpen eller fredelige løsninger i Afghanistan? Av Hermien S. Prestbakmo Avisinnlegg fra IKFF i Troms Det er bra at regjeringen holder fast på ikke å øke militært mannskap til Afghanistan. Men det er trist at regjeringen som NATO-medlem, lar seg presse av USA til å bidra med våpenleveranser. Det betyr at Norge holder fast på krigen mot terror, som ikke har gjort noe annet enn å bidra til polarisering. Krigen i Afghanistan ble satt i gang fordi det var umulig for verdenssamfunnet at Al-Qaida skulle få et fristed i landet. Man hektet på en humanitær intervensjon for å bidra til bedre humanitære kår for befolkningen som led og fortsatt lider under Taliban, spesielt kvinnene. Hvor er den humanitære tankegangen i dette? En intervensjon er en ovenfra- ned handling. Krigen mot terror er USAs krig for olje. Det sørgelige er at den bedrives i regi av NATO. Norge holder fast på den humanitære tankegangen, gjennom ISAF (som er en del av NATO, men støttet av FN). Det er trist, for dermed legges det en beskyttende hand over USAs bakenforliggende hensikt, oljen. Til nå har det internasjonale samfunnet brukt 150 milliarder kroner på både den sivile og militære innsatsen i Afghanistan. Mye penger, med elendig resultat. Penger som kan brukes på en helt annen måte gjennom en annen strategi. Her kan Norge virkelig bidra en hel del, Bistand til oppbygging av infrastruktur, i samarbeid med stammelederne kan bli til en samarbeidshandling. Antropolog Fredrik Barth som har lang erfaring med den afghanske måten å styre landet på, sa i et foredrag nylig: sett Karzai fri. Med det ville han si at president Karzai nå blir sett på som en marionett for USA, men Karzai kan både stammekultur og vestlig tenkemåte og det kan støttes opp gjennom godt diplomati/samarbeid. Humanitær bistand og fredsskapende tiltak må avmilitariseres. Menn æres, kvinner forties. I et samfunn som Afghanistan, hvor kvinnene blir usynliggjort, er likevel kvinnene en bærende samfunnskraft bak kulissene. Det er de som sørger for mat, klær og reproduksjon med alle odds mot seg. Kvinnene har behov for en bedre infrastruktur, og ikke minst har de behov for fred og sikkerhet. De trenger å vite om de rettighetene de har gjennom internasjonale konvensjoner, FNs menneskerettigheter, kvinners spesielle rettigheter mot vold og overgrep, barns rettigheter, osv. Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 År 2000 lanserte og vedtok FN sikkerhetsråd resolusjon 1325 om Kvinner, fred og sikkerhet. Dette er et dokument som betyr en milepæl for kvinne- og fredssaken, drevet fram av fem internasjonale organisasjoner blant dem Amnesty International og Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Resolusjon 1325 er et utmerket redskap i kampen for sikkerhet og likeverd gjennom kvinnenettverk og gjennom diplomati. Pengene må kanaliseres bort fra våpen og ISAF og inn mot sivile tiltak og sivilt samarbeid. Norge kan i tillegg ta initiativ til å gjøre noe på nordisk plan. Sammen kan de nordiske land gå lenger enn FN. De nordiske land kan gå sammen for å lage bindende standarder for freds- og sikkerhetssaker. Sett i klimaperspektiv har verden ikke råd å løse verdens konflikter med militære løsninger. Den ørken som Afghanistan har blitt, skulle være eksempel godt nok. fred og frihet nr Side 12

14 Av Grethe Nielsen Avisinnlegg i Hamar Arbeiderblad HUSK HVA TALIBAN ER Under denne overskriften advarte Thorbjørn Jagland i Aftenposten fredag 1. februar mot fokuseringen om at NATO er problemet i Afghanistan og en snikende glemsel om hva Taliban er. Verken Taliban eller NATO er problemet i verden. Problemet er menns sterke tro på at vold og våpen løser alle problemer. Ære er viktig, krig er spennende. Bare hør på president Bush når han taler. Vi skal vinne. Vi har seiret sier han strålende på hangarskipet sitt, men det var før 1 million sivile irakere var drept - i følge NTB melding fra det britiske meningsmålings-instituttet Opinion Research Business. Det utrolige er at han smiler ennå. Vi godtar militære løsninger uten å mukke. Å være pasifist blir sett på som noe bleikt, tafatt, feigt og kjedelig. Mennesker som ikke vil stille opp for sitt eget kjøtt og blod engang. Tro meg. Jeg vil forsvare mine. Det er det jeg gjør nå, med dette innlegget. De må ikke villedes til å tro at de må ut i verden for å kjempe mot verdens ondskap for min skyld. Jeg tror at min sikkerhet blir bedre ivaretatt hvis de lar det være. Hvorfor fortier mediene hvor rå og brutalenatos kamper i Syd- Afghanistan egentlig er? Vi glemmer at de største snuoperasjonene i verden ble utført av ikkevoldelige menn. En Gandhi, en Martin Luther King og en Nelson Mandela. De satte fri. Vi bør kanskje ta inn over oss at ingen av dem stammer fra Europa. En kvinne blir stenet i hjel for utroskap. Ja, rått og brutalt forferdelig. Det gjøres også i Pakistan, Saudi Arabia og Nigeria. Men det passer ikke å gå til krig mot disse. De har olje, eller de sikrer de viktige oljeleveransene fra Russland i nord til det Indiske Hav. Å bruke opp våpenlagrene på fattige afghanistan var en god ide. En ond ide. Hvem klarte å få det til? Tenk å straffe et land som i 30 år har vært belemret med krig og elendighet. Kanskje i enda 30 år. Så fattige er de at 18 millioner afghanere slipper ut like mye CO2 som vi innen Hedemarken. De har ikke bidratt mye til klodens ødeleggelse. President Eisenhower advarte for 60 år siden mot det militær industrielle konsept. Til ingen nytte. 8 millioner henter i dag sitt daglige brød fra krigsindustrien. Ufattelige 1200 milliarder dollar koster verdens militære opprustning hvert år. 150 ganger mer enn den samlede bistand. Det er 9 ganger mer enn hva FN mener trenges for å løse fattigdommen, nok mat, rent vann, opplæring og bedre miljøet. Men et paradis er for kjedelig ser det ut til. Vi vil ha aksjon, slik at vi kan se hvor snille vi er, vi som redder folkene fra tyranner. En million sivile er drept i Irak. Hvor mange sivile som er drept i vår krig, siden vi benket oss rundt TVen i 2001, får vi ikke opplysninger om. Vi setter ikke potetgullet fast i halsen engang. Jeg ser på det jeg og. Det er invasjonen av fremmede land som får de mørke kreftene frem. Skyld ikke på venstrevridde som våget å kritisere USA eller Sovjet for at de brakte krig over et annet land. Kritikerne var ikke årsaken til Pol Pot eller Taliban. Vietnamesere klarte, etter å ha frigjort sitt giftdusjede land, å bekjempe Pol Pot i Kambodsja. Sovjet trakk seg ut fra Afghanistan. Krigsherrene overtok landet. Kjempet, voldtok og plyndret, noe de ikke er straffet for ennå. fred og frihet nr Side 13

15 Flere av dem sitter i Karzais regjering. Taliban ble godt hjulpet til makten av Pakistan og USA, og de ryddet opp. Fikk slutt på narkotikadyrkingen og ga frivillige organisasjoner lov til å bygge skoler. Også pikeskoler. Se til Israel og Palestina. Det er der roten til alt det onde som har skjedd etterpå ligger. Urettferdigheten vi påførte to troende søskenfolk. Vi har en stor visjon for det norske folk. Vi tror at det er behov for et helt annet og tydelig engasjement for konflikthåndtering uten bruk av våpen. Ikke private fredssentre i regi av Nobelkomiteen eller avgåtte statsministere, men et Fredsdirektorat. Det ville være noe å strekke seg etter. Med like stort budsjett og med mandat til å planlegge ikkevoldelig innsats på en forsvarlig måte gjennom forskning, opplæring og utrustning. Vi ønsker ikke at bistandsmidlene skal legges til et Fredsdirektorat. De bør økes og bli der de er. Vi ønsker bare ikke å bidra til mer krig med våre skattepenger. Vi ønsker en Fredsskatt, slik at det norske folk kan få lov til å krysse av på skatteseddelen hva de vil at skattepengene skal gå til. Vi må ikke glemme hva Taliban er. Vi må bare huske på hva Taliban kan bli, hvis de moderate kreftene hos dem kan få slippe til i dialog. Nytt hefte om kvinner, likestilling og militarisme Norsk Kvinnesaksforening og IKFF arrangerte 29. april 2007 et seminar om kvinner, likestilling og militarisme. Tema som ble drøftet på dette seminaret og gjengitt i dette heftet er bl.a feminisme og fredskultur, kvinners rolle og likestillingsperspektiv i dagens forsvarsdebatt, alternativer til militærtjeneste, kvinners erfaringsgrunnlag i fredsplanlegging og forsoningsarbeid etter væpnede konflikter. Innledningene gjengitt i heftet kom fra representanter fra inn og utland, som WILPFs internasjonale visepresident Annelise Ebbe fra Danmark, Maj Britt Theorin, tidligere EU-parlamentariker og leder for den svenske nedrustningskommisjonen fra , Grethe Moe Evensen og Ragnhild Mathisen fra Forsvaret, samt IKFF-medlem og leder for Nei til Atomvåpen Ingrid Eide. Heftet kan bestilles fra IKFF. fred og frihet nr Side 14

16 Av Grethe Nielsen FREDSSKATTALLIANSEN Vi har en stor visjon for det norske folk. Vi tror at det er behov for et helt annet og tydelig engasjement for konflikthåndtering uten bruk av våpen. Ikke private fredssentre i regi av Nobelkomiteen eller avgåtte statsministere, men et Fredsdirektorat. Det ville være noe å strekke seg etter. Med like stort budsjett og med mandat til å planlegge ikkevoldelig innsats på en forsvarlig måte gjennom forskning, opplæring og utrustning. Vi ønsker ikke at bistandsmidlene skal legges til et Fredsdirektorat. De bør økes og bli der de er. Det er jobbet kontinuerlig gjennom hele 2007 med å samle underskrifter til et innbyggerinitiativ for en fredskatt i Norge, i Tønsberg, Oslo, Bergen, Hamar, Stange og flere kommuner i Vestfold fylke. Denne Fredsskattalliansen består av Kvekerne i Tønsberg og Oslo, IFOR -Norge, Norges Fredslag, Seniorgruppa for Palestina, Bestemødre for fred, Folkereisning mot Krig og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet. Vi ønsker bare ikke å bidra til mer krig med våre skattepenger. Vi ønsker en Fredsskatt, slik at det norske folk kan få lov til å krysse av på selvangivelsen, hva de vil at skattepengene skal gå til. Enten Forsvarsdepartementet eller til et Fredsdepartement/Direktorat. Det skulle ikke være verre å få til enn hvilken språkform du velger. Bare med så mye mer etikk og visjon i seg. Slik blir det i hvert fall et verdigere forhold til den tanken som Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi og Kvekerne i alle år har stått for og mange andre nå er villige å støtte dem i. Underskriftene er samlet, og i Tønsberg har de nå endelig fått Vestfold fylke til å sende forslaget inn til Stortinget til behandling. Vi har løfte om at i hvert fall SVs stortingsgruppe skal ta det opp til vurdering. I Oslo skal det arbeides videre med å få Krf, Venstre og Senterpartiet i tale. På Hamar og Stange er det samlet inn nok underskrifter til å kontakte fylkespolitikerne i Hedmark fylke og nok i Stange til partienes kommunerepresentanter og ordføreren der. I Fredsskattgruppa har vi nå kommet fram til at vi vil kombinere dette arbeidet med å påvirke politikerne til å gå inn for et Fredsdepartement eller Fredsdirektorat kombinert med ønsket om utvidelse av militærnekteloven av 1965 til samvittighetsnekt på selvangivelsen. Vi tror også at et Fredsdepartement eller direktoratet bare i kraft av intensjonene bak navnet, vil arbeide for større bevilgninger til fredsorganisasjonene enn det som har skjedd hittil. Tilsvarende kampanjer er i gang i de fleste vestlige land. Den internasjonale organisasjonen Conscience and Peace Tax International (CPTI), har arrangert internasjonale konferanser om temaet annethvert år siden (Se I Sverige har fredsorganisasjonene blitt mer verdsatt med bevilgning til kontorhold, lønninger og opplysningsarbeide. Her blir vi en pariakaste p.g.a. den fastlåste tankegangen rundt slagordet - aldri mer 9. april. Som om alternative løsninger for en fredeligere verden, skulle være en trussel mot staten Norge. fred og frihet nr Side 15

17 Av Sidsel Andersen WILPF I JAPAN Tross alle forskjeller og at vi lever på hver vår side av jordkloden, arbeider japanske kvinner sammen med resten av WILPF-seksjonene stort sett med de samme problemstillingene og mot de samme mål. Den japanske boken Women s Peace Movement in the 20th Century Women s International League for Peace and Freedom, and Japanese Women-,er lysegrønn, fremmedartet i forhold til norske bøker, oppned og bakfram med japanske skrifttegn i vertikale linjer. 301 sider omhandler 100 års historie gjennom krig og fred, men helt uleselig for vanlig norske kvinner og menn. Heldigvis fulgte det med et 14 siders sammendrag på engelsk som gir oss et lite innblikk i et land og en organisasjon med fremmed kultur og et folk med helt andre erfaringer fra de siste 100 årene enn vi har hatt. Women s Peace Association of Japan, WPAJ, ble etablert i mai 1921 og arbeidet kom i gang. Annen verdenskrig skapte vanskeligheter for kvinner både i USA og Japan en trist erfaring for alle, men da den var over kom arbeidet i WPAJ langsomt i gang igjen. USA-styrker okkuperte Japan og gjorde internasjonalt arbeid vanskelig. De japanske kvinnene hadde liten mulighet til å få vite om WILPF s aktiviteter. WPAJ takker i ettertid for oppmuntring og varmhjertet assistanse fra medlemmer av US-seksjoner i WILPF. Jeg plukker: Under okkupasjonen hadde atskillige medlemmer av WILPF s USavdelinger mulighet for å bo i Tokyoområdet fordi de kom til Japan med sine ektemenn som arbeidet ved Okkupasjonshovedkontoret. Et medlem av Detroit-avdelingen i USA la ned et betydelig arbeid for å komme i kontakt med den internasjonale sekretæren i WPAJ før krigen, Tano Jodai. Bl a. ved hjelp av Emily Greene Balch lyktes det å få forbindelse med Tano Jodai som ble valgt til president i WPAJ og deltok i USseksjonens årsmøte i I disse årene vokste medlemstallet til ti ganger så mange som før krigen. På grunn av den trofaste støtten fra det internasjonale søsterskap innså japanske kvinner betydningen av å være en del av en internasjonal organisasjon for verdensfred og i 1963 endret de navnet fra WPAJ til Japan Section of WILPF. Jeg leser videre og blir minnet om at i august 1977 ble den 20. WILPF- kongress arrangert i Tokyo. 86 medlemmer fra 23 land sammen med 266deltakere fra Japan hadde som hovedtema: Nedrustning og utvikling kvinners prioritet. Kongressen konkluderte med å vedta følgende resolusjon: En appell til kvinner om å arbeide for en verden uten våpen en verden uten nød. Videre kan vi lese at Japans seksjon av WILPF engasjerer seg helhjertet i FN s Sikkerhetsråds resolusjon 1325 av 31.oktober Deres arbeidsprogram er ellers ganske likt det vi finner i andre WILPF-seksjoner. fred og frihet nr side 16

18 Arbeidet med denne boken er kommet i gang i nært samarbeid med Japan Women s University. Den er nr 1 i en serie publikasjoner om forskjellige spørsmål. Under kongressen i Bolivia ifjor sommer ble en av de japanske kvinnene (Kozue Akibayashi) valgt inn i WILPF s styre internasjonalt. WILPFs INTERNASJONALE PROGRAM FOR Av Dagmar Karin Sørbøe Ved WILPF internasjonale kongress i Bolivia juli 2007, ønsket WILPFs ledelse at vi fram mot hundreårsjubileet i 2015 skal jobbe sammen med et handlingsprogram for organisasjonen kalt: Manifesto. WILPFs policy Organisasjonens formål er å arbeide for et fritt og fredlig samfunn basert på en økonomisk rettferdig politikk, der kvinner og menn kan ta i bruk sine menneskerettigheter uavhengig av rase, kjønn eller herkomst. For å oppnå dette må vi studere og kritisere den økonomiske politikken som føres mot vanlige mennesker, særlig i den tredje verden, samt den rovdriften vi utsetter miljøet for. Vi må være på vakt når uttrykk som militær sikkerhet og krigen mot terror brukes i propagandaen for å frata folk politiske og sosiale rettigheter, samt som argument for å dreie økonomien inn i det militær-industrielle- komplekset. Vi må også reagere når man snakker om å øke kvinners innflytelse i fred og sikkerhet ved å sende flere kvinner inn i det militære. Dette mener WILPFs ledelse er en feiltolkning av SR Som delmål frem mot hundreårsjubileet tenker vi oss et handlingsprogram i tiden (for den første delen av denne periode) med følgende innhold; 1. Revitalisere WILPF som en politisk leder innen fred, anti-militarisme og som aktør i kvinnebevegelsen. 2. Synliggjøre WILPF politiske delaktighet i FN-systemet. 3. Øke medlemstallet i de nasjonale gruppene til til sammen mot Jobbe med vårt Manifesto program fram mot jubileet. Fredsarbeid og anti-militarisme Utfordringene mot militariseringen vil være å studere de militære konfliktene og deres årsak, foruten å offentliggjøre de menneskelige og økonomiske Fra WILPFs 29. Kongress i Bolivia kostnadene ved måten det løses på. Hva er kvinnenes skjebne og rolle i en gitt konflikt? Kan vi sende våre medlemmer til konfliktområder for å skaffe seg førstehånds kunnskaper, delta i debatter og å komme med våre anbefalinger. Slike grupper kan ikke bare sendes til Colombia, men også til Israel/Palestina, Siri Lanka, Nepal, India, Pakistan, Afghanistan og Cuba, så langt økonomien tillater. Vi må særlig protestere mot militære baser, sammenligne utgiftene for eksempel mellom Nordic Battle Group og OSSE her i Europa; protestere mot rakettskjoldet og endringene i European Reform Treaty og European Defence Agency som kan bidra fred og frihet nr side 17

19 til økt spenning i vårt område. Vi må styrke vårt engasjement for NPT og Nedrustningskonferansen. WILPF`s sekretariat vil støtte nasjonale seksjoners lobbyvirksomhet og gi de nasjonale seksjonene argumenter for å kunne presse på Sikkerhetsrådet for å implementere Artikkel 26 i FN-deklarasjonen. Denne artikkelen pålegger Sikkerhetsrådet et spesielt ansvar for å planlegge et system for nedrustning. Neoliberal globaliseringspolitikk Vi må utfordre den neoliberale globaliseringspolitikken. Vi må presse våre regjeringer til å omregulere utgifter fra opprustning til en større økonomisk og sosial rettferdighet og til en bærekraftig miljøpolitikk. Det siste temaet skal tas opp i New York i 2008 (CSD-16), der man vil behandle landbruk, distriktspolitikk, land, tørke, eierskap og forhold i Afrika. WILPF driver en lobbyvirksomhet her. Klimakrisen Vi må stå i mot klimakrisen og global oppvarming. Hvert medlem må se på sitt lands spesielle problemer og ta stilling til disse. Studere sammenhengen militære, miljø og utvikling. Studere våpensystemer., særlig de som inneholder radioaktivitet med tanke på miljøet. Studere kjernekraftverkenes miljømessige betydning. Studere den økonomisk utbyttingen gjennom multinasjonale selskaper globalt og hvordan dette i særlig grad påvirker kvinnenes liv. Lobbe for å styrke kvinnene gjennom en resolusjon i The Economic and Sosial Forum. Styrke FN-systemet Sammen må vi jobbe for å styrke de multilaterale FN-systemet på alle plan. Kvinnenes situasjon globalt må bli mer synlig. Styrke respekten for resolusjon 1325 innen FN-systemet. Implementeringen av 1325 må gjennomføres, likeså artikkel 26 i FNcharteret. WILPF`s medlemmer bør delta mer aktivt for å bli bedre kjent i FNsystemet, slik at vår posisjon som NGO blir styrket og bedre kjent, både i New York og i Genève. Gjennomføring av programmet Avgjørelser tas på våre årlige kongresser, vårt høyeste organ. Fokus og prioriteringer gjøres av det internasjonale rådsmøte og eksekutivkomiteen. Tematiske arbeidsgrupper skal koordinere gjennomføringen av strategiene som er blitt bestemt. De nasjonale seksjonene skal til sist være de som gjennomfører programmet, med hjelp og støtte fra vårt internasjonale sekretariat. WILPF må gjennomføre vervingskampanjer i tiden framover. Vi bør også dele ut en årlig pris (Emma), til en kvinne som har gjort seg særlig bemerket som fredsaktivist. For å få til alt dette, må WILPF utvikle nye ideer og informasjonsmateriell, organisere kampanjer, drive lobbyvirksomhet, knytte kontakter i inn og utland, samarbeide med andre organisasjoner og feire spesielle merkedager som WILPF`s fødselsdag 28 april, Kvinnedagen 8 mars, 24 mai (kvinners fred og nedrustningsdag), 31 juli (afrikanske kvinners dag), FN-dagen 24 oktober, 25 november (mot kvinneundertrykking) og 10 desember (dagen for menneskerettighetene). Vi må jobbe for at unge WILPF deltar på alle plan i organisasjonen. Vi må styrke organisasjonen i nye land der vi i dag ikke har medlemmer. Til slutt er vårt mål å utarbeide vårt Manifesto mot år 2015 til vårt 100 års jubileum. fred og frihet nr side 18

20 Av Sidsel Andersen Nytt fra avdelingene Redigert årsmelding fra Stavanger Som vanlig er Stavanger avdeling tidlig ute med en fyldig og interessant årsmelding med regnskap. Vi klipper: Pr hadde avdelingen 22 medlemmer, og i løpet av året avholdt de foruten årsmøtet 8 medlemsmøter. Enkeltmedlemmer har deltatt i andre møter og hatt åpne arrangementer delvis sammen med Sandnes. I juni var det et åpent møte i Sandnes rådhus med gjester fra ulike innvandrergrupper. I november jubilerte Rogalandsgruppene for 60 års aktivt fredsarbeid. Der holdt Johanne Skog Gripsrud og landsleder Dagmar Sørbøe interessante og lærerike foredrag om tiden som er gått og dagens oppgaver i fredsarbeidet. På ett møte hadde de besøk av menneskerettighetsstiftelsen Point of Peace som redegjorde for flere fredsrelaterte arrangementer planlagt for kulturhovedstadsåret 2008:2-ukers ungdomskonferanse med deltakere fra mange land, Summit i Atlantic hall med flere Nobel fredsprisvinnere som gjester og stor barne- og ungdomssamling i Vågen i Stavanger. Videre har arbeidet med Rogalands Fredsfond fortsatt i 2007 som det også vil i Det årlige loppemarkedet ble arrangert i oktober, som vanlig med stor ståhei og stor innsats som innbrakte 6384 blanke kroner. Redigert årsmelding fra Hedmark/Oppland Redigert årsmelding fra Hedmark/Oppland Allerede i januar 2008 fikk kontoret årsmelding fra Hedmark/Opplands avdeling av IKFF, og det var en imponerende og fyldig årsmelding. Ikke rart at årsmeldingen er fyldig. Her kan man snakke om å ha mange jern i ilden og mange ivrige medlemmer som sammen med sin leder, Grethe Nielsen, står på sent og tidlig. Lederen selv er engasjert i mange andre organisasjoner og i mange arbeidsgrupper innen IKFF, for et forbud mot klasevåpen, Fredsfondsaken, redaksjonsgruppa for fred og frihet og ikke minst i Landsstyret. Hun er også en flittig bidragsyter til lokalavisene hvor hun peker på det hun finner galt og riktig lokalt, nasjonalt og globalt angående fred og frihet, menneskerettigheter og urettferdighet og fred. De andre medlemmene i avdelingen engasjerer seg også trutt hele året. De står på stands og agiterer for våre saker året rundt, de samarbeider med andre organisasjoner med sammenfallende syn på freds- og kvinnearbeid, de arrangerer møter med fokus på aktuelle ting innen vårt interessefelt og deltar på andre møter og seminarer. Bl.a et særs viktig seminar på Nansenskolen om Norge i krig virkninger av sivile og militære operasjoner i Afghanistan og Kosovo/Serbia. På side 11 i dette bladet står et fyldig referat fra dette seminaret skrevet av våre to deltakere. Til kongressen i Bolivia hadde ikke noen fra avdelingen anledning til å reise, men de bevilget sjenerøst kr 4000 til dekning av noe av reiseutgiftene for de som reiste. Styret i Hed/Opp avd. anmoder alle sine medlemmer om å ta kontakt og gi uttrykke for ønsker om arbeidet framover.til slutt i årsmeldingen presiseres IKFFs hovedmål til nytte og glede for leserne. fred og frihet nr side 19

RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07

RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07 RAPPORT FRA DEN 62.GENERALFORSAMLING I FN NEW YORK 14.10.07-26.10.07 Marie Tjelta, Norges Fredsråd Nominert av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Rapporten inneholder en oppsummering av mine forberedelser

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(97)36 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 2: SÆRSKILTE ORGANER FOR Å BEKJEMPE RASISME, FREMMEDFRYKT, ANTISEMITTISME

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET Referat fra landsmøte 2011 Landsmøtet 2011 ble holdt i Storgt. 11 i Oslo. Lørdag 9. april 1. Valg av møteledere, referenter og komiteer. Møteledere: Gro Eriksen

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no

Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer Helge Drange helge.drange@nersc.no I dag (Ensemble Mean IPCC 4AR, Scenario A2) I dag 3 mill år 1 Utslippsreduksjon 2 Tilpasning 3 Ansvar, rettferdighet,

Detaljer

Arbeidsseminar 1. Høringsrunde for regjeringens nye strategi for implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325

Arbeidsseminar 1. Høringsrunde for regjeringens nye strategi for implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 Arbeidsseminar 1. Høringsrunde for regjeringens nye strategi for implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 Bakgrunn: Utenriksdepartementet holdt den 22. September 2010 et åpent arbeidsseminar

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Vedlegg 1 RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Handlingsplanen 2016 Styringsgruppen har arbeidet etter vedlagte handlingsplan som delte aktiviteten i overordnet, forskning, faglig tiltak, innovasjon og

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan.

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan. Notat Til: Kopi: Fra: Assisterende utenriksråd Christian Syse Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad/EVAL Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter Fra: Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter Saksnr: 13/06 J.nr: Møtenr: 3/2006 Møtedato: 30.05.06 Notatdato: 22.05.06

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Kort om CPT. Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT)

Kort om CPT. Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) Kort om CPT Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) Forebygging av mishandling av personer som er fratatt sin frihet i Europa Europarådets

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer