- C U R R I C U L U M V I T A E - Petersen, Arnkell Jónas 1. oktober 1976 Islandsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- C U R R I C U L U M V I T A E - Petersen, Arnkell Jónas 1. oktober 1976 Islandsk"

Transkript

1 Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi - C U R R I C U L U M V I T A E - Personalia Navn: Født: Nasjonalitet: Petersen, Arnkell Jónas 1. oktober 1976 Islandsk Hovedarbeidsområder Beregninger, FOU og rådgivning innenfor områdene; bygningsfysikk, fasadekvaliteter, innemiljø, energibruk, dagslys, geoenergi, energiforsyning, kaldras, energiforsyning, solenergi og energimerking. Dessuten VVS-teknisk prosjektering. Praksis Arbeidsgiver: Tittel: Tidsrom: Erichsen & Horgen A/S Sivilingeniør VGK Consulting HF, Island Sommerpraksis 2005 Ludvigsen og Herman A/S, Danmark Rørlegger Sommer 2001 Hordavent A/S Ventilasjonsmontør Sommer 2003, 2004 Blikksmiðurinn HF, Island Blikkenslager , sommer 2002 Utdannelse/Godkjenninger Skolens navn: Tittel: Tidsrom: Aalborg Universitet, Indoor climate and energy M.Sc Blikkenslager mesterbrev Blikkenslagermester 2006 Islands Tekniske Skole Adgangskursus Borgarholtsskóli, Island Blikkenslagersven Godkjenninger Organisasjonens navn: Fagområde: Tidsrom: Rådgivende Ingeniørs Forening Bygningsfysikk Kurs / etterutdanning År: Arrangør: Tittel / fagområde: 2010 Norsk Varmepumpeforening Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg 2009 Erichsen & Horgen A/S Sprinkleranlegg 2008 Norsk Varmepumpeforening Varmepumper i større bygg 2007 Instrumentkompaniet AS Bygningstermografi, level SINTEF Byggforsk Innregulering av ventilasjonsanlegg 2007 Faggruppen for Bygg og Anlegg Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse TEKNA/NITO 2007 Erichsen & Horgen A/S og Prosjektlederkurs og entreprisemodeller RIF Kontrakter og kontraktsinngåelse 2006 Nestor AS MagiCAD VVS 2006 Aalborg Universitet Ph.D-kurs: Numerical and Experimental Indoor Fluid Mechanics

2 Erichsen & Horgen A/S Side 2 av 8 Deltakelse i konferanser: År: Arrangør: Tittel / fagområde: 2010 Husbanken, SINTEF Byggforsk, ENOVA EKSBO - Eksisterende boliger Renovering til passivhusnivå 2009 ECES, SWEDAC Effstock 2009 Thermal Energy Storage for Efficiency and Sustainability, 11th International Conference on Thermal Energy Storage 2008 NTNU & SINTEF Det Klimatekniske Laboratorium - Avslutningsseminar 2007 NTNU & SINTEF Fremtidens Smarte Energieffektive Bygg Foredrag År: Arrangør: Tittel / fagområde: 2010 Arkitektur- og designhøgskolen The building envelope and indoor climate; i Oslo interactions and considerations 2010 Backe Gruppen Radon 2010 Backe Gruppen Energibruk og energikrav i moderne bygg 2010 RIF, Arkitektbedriftene, Næringsbygg - Energikontroll av fasader Statsbygg, Lavenergiprogrammet, FBA og NAL Akademiet Tekniske Foreningers Servicekontor Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk AS 2009 Tekniske Foreningers Servicekontor Ventilasjonsanlegg dimensjonering, drift og varme- AS gjenvinning 2008 Erichsen & Horgen A/S Det norske regelverket, miniseminar for kunder 2008 Erichsen & Horgen A/S Fallgruver i dagens energiplanlegning, miniseminar for kunder 2008 NAL akademiet Statsbygg, Forsvarsbygg, RIF, FBA 2008 NAL akademiet Statsbygg, Forsvarsbygg, RIF, FBA 2007 SINTEF/Byggforsk og NAL akademiet Energi og miljøløsninger etter ny TEK, del 2 - Beregningsmetodene i praksis: Tiltaksmetoden og Rammekravsmetoden Energi og miljøløsninger etter ny TEK, del 2 - Verkstedsdel Beregning iht. Energitiltaksmetoden, dokumentasjon, utførelse og muligheter. Glassarkitektur: Hvorfor og hvordan prosjekterer men bygninger i glass Norske erfaringer med glasskontorer 2007 CIVITAS Considerations when designing low energy buildings Utvalg og komitéer År: Sted og funksjon: Erichsen & Horgen A/S: faggruppen for inneklima og energi - leder Erichsen & Horgen A/S: faggruppen for inneklima og energi - medlem

3 Erichsen & Horgen A/S Side 3 av 8 År: Beskrivelse: 2009 LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Forfattere: Catherine Grini, Hans-Martin Mathisen, Igor Sartori, Matthias Haase, Helle Wøhlk Jæger Sørensen, Arnkell Petersen, Ida Bryn og Tore Wigenstad Utgiver: SINTEF Byggforsk Utgivelsessted: Oslo Antall sider: Rapport 166 sider ISSN/ ISBN: / (pdf) 2009 New report on hygiene and energy performance of rotary heat exchangers Forfattere: Peter G. Schild, Arnkell Jónas Petersen, Ida H. Bryn Utgivelse: Air Information Review Vol 30, No. 2, March 2009 Utgiver: AIVC Utgivelsessted: Belgium Antall sider: Artikkel 1,5 sider 2009 Forhold tilknyttet bruk av roterende gjenvinnere i skoler Redaktør: Arnkell Jónas Petersen Forfattere: Arnkell Jónas Petersen, Ida H. Bryn, Peter G. Schild, Elisabeth N. Haugen, Gertrud Nilson, Kjell Høydahl Utgiver: Erichsen & Horgen A/S & Undervisningsbygg Utgivelsessted: Norge Antall sider: 210 ISBN: (trykt) 2008 Smoke Movement in an Atrium with a Fire with Low Rate of Heat Release Forfattere: Henrik Brohus, Peter V. Nielsen, Arnkell J. Petersen, Kim Sommerlund-Larsen Utgivelse: Proceedings of Indoor Air 2008 : The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Copenhagen, Denmark, August, 2008 Utgiver: FINVAC Utgivelsessted: Danmark 2007 Sensitivity Analysis of Fire Dynamics Simulation Forfattere : Henrik Brohus, Peter V. Nielsen, Arnkell J. Petersen, Kim Sommerlund-Larsen Utgivelse: Proceedings of Roomvent 2007 : Helsinki June 2007 Utgiver: FINVAC Utgivelsessted: Finnland Antall sider: 10 ISBN: (elektronisk) 2006 Modellering av lavimpulsbande Forfattere : Arnkell J. Petersen, Kim Sommerlund-Larsen Utgivelse: M. Sc. Oppgave Utgiver: Aalborg Universitet, Utgivelsessted: Danmark Antall sider: (Hovedrapport + bilag)

4 Erichsen & Horgen A/S Side 4 av 8 Utvalgte referanseprosjekter Erichsen & Horgen A/S År: Beskrivelse: Prosjekt: Nytt Østfoldsykehus Oppdragsgiver: COWI AS Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger og inneklimasimuleringer samt BIM. Stilling: Fagansvarlig BIM, prosjektmedarbeider energi og inneklima 2010 Prosjekt: Luftfartstilsynet Bodø Oppdragsgiver: Consto AS Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegning for LEED sertifisering, dvs. iht. ASHRAE Prosjekt: PWC bygget i Bjørvika Oppdragsgiver: OSU/Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Energimerking 2010 Prosjekt: KLP bygget i Bjørvika Oppdragsgiver: OSU/Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Energimerking Prosjekt: Utstillingsveksthus Tøyen Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo v/ Statsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: Bygningsfysiske og inneklimamessige beregninger og vurderinger, herunder kondens, kaldras, fasadekvaliteter osv., energibehov samt systemløsninger Prosjekt: Støttefunksjon til studerende på mastersnivå Oppdragsgiver: Arkitekt Høyskolen i Oslo Oppgaver/Ansvarsområder: Støtte til studerende, gjennomgå konsepter mht. bygningsfysikk, energiforbruk, inneklima, energiforsyning osv Prosjekt: Hoffsveien 1D Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppgaver/Ansvarsområder: Termografering, feilsøking fasader, vurdering termisk komfort i nærhet fasader(kaldras og strålings asymmetri) /Utførende Prosjekt: Toyota - Jogstadsveien Oppdragsgiver: Bauda AS Oppgaver/Ansvarsområder: Ventilasjon, varme, sanitær, VA, energigjenvinning, fasadekvaliteter og systemløsninger Prosjekt: Fasader av glass som holder det vi lover Oppdragsgiver: Forskningsrådet/Erichsen & Horgen AS

5 Erichsen & Horgen A/S Side 5 av 8 Oppgaver/Ansvarsområder: FOU innenfor glassfasade kvaliteter og hvordan disse spesifiseres Prosjekt: LECO Oppdragsgiver: Forskningsrådet/ SINTEF og Erichsen & Horgen AS Oppgaver/Ansvarsområder: FOU innenfor lavenergikontorbygg, vurdering av løsninger mht. å redusere bygningers energiforbruk. Herunder både bygningsfysiske aspekter som U-verdi, g-verdi, tetthet m.m. samt systemløsninger og driftsmåter Prosjekt: Kjelsås skole Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: Dagslysberegninger og -rådgivning 2009 Prosjekt: NRK - Thyholt Oppdragsgiver: NRK Oppgaver/Ansvarsområder: Forstudie av energiforsyning, med fokus på geoenergianlegg og gjenvinning av varme fra datahall. Foreslå systemoppbygning for VP-system Prosjekt: Sørlandssenteret Oppdragsgiver: Olav Thon & Vital Oppgaver/Ansvarsområder: Forstudie av geovarmeanlegg, energiberegninger, koordinering av termisk responstesting og borring, dimensjonering av brønnpark. Bestemmelse av dimensjonerende effekter og forventet energibehov, samt effekt av lavenergibelysning. ENOVA-søknad om støtte til fjernvarmesentral. Utarbeide systemoppbygning og fordeling. Kravspesifikasjon for prøveborrring og endelig brønnpark Prosjekt: Statsministerboligen og representasjonsanlegget Oppdragsgiver: Statsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: Termografering og feilsøkning Prosjekt: Barcode DnB NOR Oppdragsgiver: OSU & Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegning, energioptimering samt dokumentasjon oven for myndigheter. Inneklimasimuleringer, vurdering av fasadeløsninger, solskjerming og glass. Naturlig ventilasjon. Dagslysberegninger Prosjekt: SAS hotellet Holbergsgate Oppdragsgiver: Rezidor Oppgaver/Ansvarsområder: ENØK-analyse av bygget, med fokus på ventilasjon, belysning, etterisolering, samt varmegjenvinning.

6 Erichsen & Horgen A/S Side 6 av Prosjekt: Barcode Koordingeringsprosjekt Oppdragsgiver: OSU & Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Koordinering av energimål innenfor Barcode, ovenfor Bjørvika Infrastruktur samt Plan og Bygningsetaten Prosjekt: Barcode Snøhettabygget Oppdragsgiver: OSU & Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegning, energioptimering av bygget og fasader samt dokumentasjon oven for myndigheter Prosjekt: Flødevigen Akvariebygget Oppdragsgiver: Stærk & Co AS Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegning, energioptimering samt dokumentasjon oven for myndigheter Prosjekt: Økern fjernvarme Oppdragsgiver: Hafslund/OKK Oppgaver/Ansvarsområder: Forstudie av løsninger for fjernvarmesentral, evaluering geovarme, varmpepumper, absorbsjonkjøling m.m Prosjekt: Barcode KLP Oppdragsgiver: OSU & Vedal Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegning, energioptimering av bygg og fasadekvaliteter, samt dokumentasjon oven for myndigheter Prosjekt: Forhold tilknyttet bruk av roterende varmegjenvinnere i skoler Oppdragsgiver: UBF/UDE Oppgaver/Ansvarsområder: Rapportering, målinger, registrering, koordinering Prosjekt: Lindeberg skole Oppdragsgiver: UBF Oppgaver/Ansvarsområder: Utredning geovarmeanlegg, samt forprosjektering av dette, koordinering brønnborring og termisk responstest, samt evaluering av resultatene. Kravspesifikasjon for prøveborrring og endelig brønnpark Prosjekt: Modulbygg Oppdragsgiver: UBF Oppgaver/Ansvarsområder: Inneklimasimuleringer, energi- og dagslysberegninger.

7 Erichsen & Horgen A/S Side 7 av Prosjekt: Kittelbukt Oppdragsgiver: St. Ybes Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger, inneklimasimuleringer bidra til optimering av bygget mht. U-verdier, g-verdi, bygningsform osv Prosjekt: Lysaker Park Oppdragsgiver: Storeband Oppgaver/Ansvarsområder: VVS-teknisk dimensjonering, energiberegninger, inneklimasimuleringer, dagslysberegninger, optimering av bygget mht. bygningsfysiske kvaliteter. Integrert energidesign Prosjekt: Schous Kulturbryggeri Oppdragsgiver: KLP Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger, optimering av bygget mht. U-verdi, g-verdi, energibruk og inneklima Prosjekt: Hardanger rehabiliteringssenter Oppdragsgiver: LHL Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger, optimering av bygget mht. U-verdi, g-verdi og energibruk samt inneklimasimuleringer 2007 Prosjekt: Kværner Felt A3 Oppdragsgiver: OBOS Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger rådgivning om fasadekvaliteter Prosjekt: Sørenga utstikkeren Oppdragsgiver: Hav Eiendom Oppgaver/Ansvarsområder: Notat om lavenergiboliger, utforming, mulighter, særpreg, strategi, forslag til kriterier for utbyggere Prosjekt: Rygge Sivile Lufthavn Oppdragsgiver: RSL Oppgaver/Ansvarsområder: VVS-teknisk dimensjonering, inneklimasimuleringer, energiberegninger Prosjekt: Den Nye Opera Oppdragsgiver: Statsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: VVS-teknisk dimensjonering, inneklimasimuleringer Prosjekt: Høyskolen i Vestfold Oppdragsgiver: Statsbygg Oppgaver/Ansvarsområder: Energiberegninger og inneklimasimuleringer, optimering av bygget mht. fasadekvaliteter.

8 Erichsen & Horgen A/S Side 8 av Prosjekt: Lørenskog Kulturhus Oppdragsgiver: Oppgaver/Ansvarsområder: Forprosjekt, inneklimasimuleringer og anbefalinger, passiv kaldrassikring.

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 SINTEF Byggforsk HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN (ERICHSEN & HORGEN A/S) OG IDA BRYN (ERICHSEN & HORGEN A/S) LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4 Prosjektrapport 72 2011 SINTEF Byggforsk Helle

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Godkjent av

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, TORER FROGNER BERG, METTE MALTHA, SOFIE MELLEGÅRD, TORHILDUR KRISTJANSDOTTIR, MAGNAR BERGE, SVERRE HOLØS OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus

Detaljer

LECO. Fra normbygg til Faktor 10

LECO. Fra normbygg til Faktor 10 TITTELSIDE (omslag, tittelside og kolofonside lages av redaksjonen i KF) Alle overskrifter, brødtekst, figurtekst, tabelltekst, punkter har egne stiler, se stilpaletten. Tore Wigenstad LECO. Fra normbygg

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Sist endret

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning

Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning Energibruk og inneklima i lavenergi kontorbygning Andreas Owren Sangnes Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Biveileder(e): Natasa Djuric, EPT Norges

Detaljer

Veiledning for næringsbyggrådgivere

Veiledning for næringsbyggrådgivere R a p p o r t Oppdrag: Emne: Bygningsenergidirektivet Energiattestens tiltaksliste Rapport: Oppdragsgiver: Enova SF Dato: 11. august 2006 Oppdrag / Rapportnr. 4 11503 / 2 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy

BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV ENERGIBEHOV I BYGNINGER - utprøving av BIM-baserte verktøy USE OF BUILDINGSMART FOR MODELLING OF ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS - testing of BIM-based tools Alexander

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Fakta om Skanska. Hvorfor satse på energi og miljø? og da må vi kunne levere!

Fakta om Skanska. Hvorfor satse på energi og miljø? og da må vi kunne levere! Hva skal en stor utbygger og eiendomsforvalter gjøre for å møte energi- og miljøutfordringene? Klimautfordringene og klimaforliket -Konsekvenser for energikrav og ytelser i eksisterende og nye bygg Clarion

Detaljer

Very Low-Energy House Concepts in North European Countries

Very Low-Energy House Concepts in North European Countries Utdrag av heftet Very Low-Energy House Concepts in North European Countries ----------------------------------------------------------- Utdrag oversatt til norsk Konsepter for hus med svært lavt energibehov

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Norske erfaringer med glasskontorbygg

Norske erfaringer med glasskontorbygg Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Endring i fasadeutforming M 2 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4 Fra ENOVA s energistatistikk

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utgave: [Revisjon] Dato: 2012-06-27 Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer