Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit"

Transkript

1 Valget er ditt

2 Leder av Fellesforbundet, Arve Bakke. Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering har ført en konsekvent politikk for å hindre arbeidsledighet. Denne regjeringen har sikret så vel de økonomiske som de sosiale vilkårene for arbeidstakerne her i landet. Dette har skjedd gjennom tett dialog og nært samarbeid med fagbevegelsen. Vi hadde neppe, om aldri oppnådd de resultater med en regjering dominert av Fremskrittspartiet og Høyre. Fellesforbundet har i løpet av de siste fire åra reist en rekke krav på vegne av våre medlemmer krav som tiltak mot sosial dumping av lønns- og arbeidsvilkårene innen en rekke bransjer. Vi har tatt opp krav om at hovedentreprenører må gjøres ansvarlig dersom underleverandører ikke innfrir sine lønnsforplikter over sine ansatte med andre ord det såkalte solidaransvaret. Vi har vist til den uholdbare arbeidssituasjonen for «ringevikarer» og bruken av midlertidige ansatte. Forbundet har hatt tett kontakt med regjeringen under finanskrisa og fremmet krav om tiltakspakker for industri og næringsliv for å sikre sysselsettingen. Jeg konstaterer at den rødgrønne regjeringen har fulgt opp de fleste av våre krav. Regjeringens politikk har skapt tillit. Den rødgrønne regjeringen leverer på områder som er helt vitale for de fagorganiserte. Derfor er dette valget viktig for oss kanskje spesielt fordi det dreier seg om det framtidige samarbeidsklimaet i norsk arbeidsliv. Det viktigste konkurransefortrinnet til norsk industri og næringsliv er samarbeidet mellom organisasjonene og de politiske myndigheter den såkalte norske modellen. Jeg sier ikke dette for å skremme, men den kan komme i fare dersom vi får en regjering dominert av Fremskrittspartiet. Da vil arbeidstakere komme til å savne Jens Stoltenberg hver dag. Programmet til Frp. er ikke til å misforstå. Frp. vil ikke ha en sterk fagbevegelse som forvalter kollektive avtaler som sikrer bunnplankene i medlemmenes lønnsog arbeidsvilkår og som sørger for ekstra lønnstillegg til lavtlønte. Frp. er tilhenger av minst mulig styring av markedet og vil at lønns- og arbeidsvilkår er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt. Frp. vil også myke opp arbeidsmiljøloven og reversere flere av vernebestemmelsene som fagbevegelsen har kjempet fram for å beskytte arbeidstakernes helse, miljø og interesser for øvrig. Selvfølgelig er det opp til hvert enkelt medlem å bestemme hvilket parti de skal gi sin stemme. Det skal vi ha respekt for. Demokratiets styrke ligger nettopp i respekten for andres meninger og holdninger. Min klare oppfordring likevel: Stem rødgrønt. Men det viktigste av alt er at medlemmene bruker stemmeretten.

3 Linn Pilskog, 20 år, servitør, Bellevue restaurant, Bergen. Regjeringen rydder opp innen hotell- og restaurant Den rødgrønne regjeringen er med på å rydde opp og skape mer ordnede forhold i hotell- og restaurantbransjen. Tiltakene mot «ringevikarer» og midlertidige ansatte og ordning med regionale verneombud også innen vår bransje er helt suverent. Bransjen sliter med vilkårlige lønns- og arbeidsforhold i mange bedrifter. Sosial dumping er et problem innen bransjen og jeg har inntrykk av at det er blitt større og større. Mange som jobber innen hotell og restaurantområdet, kanskje spesielt ungdom og utenlandske kolleger, blir underbetalt og ikke sjeldent grovt utnyttet. Derfor trenger vi de tiltakene som Stoltenberg-regjeringen har kommet med og Arbeidstilsynet som en «vaktbikkje» som kan kontrollere forholdene innen bransjen. Fremskrittspartiet vil jo kutte i midlene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og myke opp reglene til arbeidsgivernes fordel. Sammen med Høyre går de inn for større adgang til bruk av midlertidige ansatte. Det er stikk i strid hva flertallet av de ansatte i bransjen ønsker seg. Vi har nok av løse arbeidskontrakter og vilkårligheter. Det er faste jobber som gir trygghet og muligheter for lån i bankene. Det er også kjempebra at den rødgrønne regjeringen har innført ungdomsgarantien. Altså at ungdom mellom 20 og 25 år har en garanti som sikrer dem opplæring eller jobb i form av arbeidsmarkedstiltak dersom de skulle bli gående arbeidsledige i mer enn seks måneder. Kravet om ungdomsgarantien er noe som AUF og unge fagorganiserte har jobbet for lenge. Endelig har vi fått gjennomslag. Men jeg ønsker den kan utbedres ytterligere. Det skulle være unødvendig å si hva jeg mener folk bør stemme på, men likevel det må bli fire nye år for den rødgrønne regjeringen. Bare erfaringen fra de siste fire år, viser hvor viktig det er at vi har en regjering som spiller på lag med fagbevegelsen. Vi må være klar over at Fremskrittspartiet ønsker å svekke våre kollektive tariffavtaler og begrense streikeretten. Dersom vi ikke har disse «verktøyene», kan vi miste mange av våre rettigheter. Alt kan ikke en regjering utrette, men vi må ha en regjering som legger forholdene til rette for fagbevegelsens arbeid. Om Siv Jensen og hennes parti sammen med Høyre får regjeringsmakt, blir det også ganske sikkert et helt annet samarbeidsklima i forhold til fagbevegelsen. Da taper vi fagorganiserte innflytelse og da nytter det ikke for oss i hotell og restaurant komme med våre krav om tiltak for mer ordnede forhold.

4 Steinar Johansen, 56 år, bilmekaniker hos Bergheim Auto i Drammen. Den rødgrønne regjeringen sikrer folk flest De fleste som jobber i bilbransjen hadde vel helst sett at Regjeringen gikk inn for en høyere vrakpant på biler og reduserte avgiftene på større biler. Det ville hatt betydning for miljøet og bransjen. Med andre ord jeg er ikke fornøyd med bilpolitikken til den rødgrønne regjeringen. Men jeg er likevel ikke i tvil om hvilket parti jeg skal stemme på. Vi må sikre en fortsatt rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet i førersetet. Det er en regjering som både jobber for meg og ikke minst for fellesskapet og fellesskapsløsning som sikrer folk flest. Løfter om skattelettelser som Fremskrittpartiet og Høyre kommer med, kan jo virke fristende og forlokkende. Men alt har sin pris. Lavere skatt hjelper de rikeste i samfunnet, de som har mer enn nok, men ikke oss vanlige lønnstakere. Med de to partiene ved makta frykter jeg at det kan bli mer privatisering og private løsninger. Om vanlige lønnsmottakere skal måtte betale for private helse- og omsorgstjenester, er det liten trøst at vi kan få lavere skatt. Nei, det er bedre at alle er med på å betale etter evne inn til fellesskapet og være sikret gode kollektive løsninger innen for eksempel helse og omsorg. Men et av de viktigste argumentene for mitt partivalg er den rødgrønne regjeringens jobb for høyere sysselsetting. Sammen med fagbevegelsen er regjeringens jobb nr. 1 kampen mot arbeidsledigheten. Det er arbeid til alle som gjør at hjula går rundt i samfunnet. Her stoler jeg absolutt mest på Jens & co. Regjeringen har vært med på å sørge for at vi har «penger på bok» til å møte den krisa som skyller over de fleste land. Den rødgrønne regjeringen har klart å føre en politikk som holder renta nede, noe som betyr utrolig mye både for bedrifter og privatpersoner som sliter med høye lån for eksempel til bolig. Tenk på dem som er i etableringsfasen og skal stifte familie og skaffe seg bolig. For dem er lav rente gull verdt. Regjeringen har jo også vært lydhør for mange krav som fagbevegelsen har stilt. Det er blant annet tatt effektive grep for å hindre sosial dumping altså at noen skal bli kynisk utnyttet på arbeidsmarkedet. Dersom vi hadde akseptert at lønns- og arbeidsvilkårene ble dumpet, ville det undergrave vårt regulerte og ordnede arbeidsliv. Vi i bilbransjen ville heller ikke være tjent med at det vokste opp bedrifter med skodde seg på grovt underbetalt arbeidskraft.

5 Jonas Bergstrøm, 23 år, rørlegger hos Thomas Lands AS i Oslo. Gi ikke blaffen i valget Ungdom må ikke gi blaffen i politikk og hva som skjer på Stortinget, men bruke stemmeretten ved valget for å kunne påvirke den politiske kurset her i landet. Det er den eneste måten vi kan si fra hva vi vil og hva vi står for. Jeg vil oppfordre alle unge fagorganiserte til å stemme ved høstens stortingsvalg og å stemme rødgrønt. Det skal jeg, garantert. Faktisk er Stoltenberg-regjeringen det beste og eneste holdbare alternativet for oss unge i fagbevegelsen. Fremskrittspartiet vil ikke ha noen sterk sentral fagbevegelse. De vil at lønns- og arbeidsvilkår skal avgjøres i den enkelte bedrift. Gjett hvordan forholdene da blir. Akkurat som vi forsikrer bilen, bør vi ha en forsikring som gir oss trygge vilkår når det gjelder lønn og arbeidstid. Den forsikringen er medlemskapet i fagbevegelsen. Vi fagorganiserte har stort sett ordnede forhold, blant annet takket være at vi har et sterk Fellesforbund i ryggen. Forbundet har god innflytelse gjennom samarbeidet med den rødgrønne regjeringen. Fagbevegelsen har oppnådd tiltak mot sosial dumping i bygningsbransjen, gjennomslag for kravet om solidaransvar, ingen svekkelse av arbeidsmiljøloven som Bondevik-regjeringen la opp til, og nå ikke minst tiltakene mot arbeidsledigheten. Tiltakspakkene som den rødgrønne regjeringen har kommet med, har hindret at mange bygningsarbeidere er blitt permitterte eller sagt opp. Nå har vi nok å gjøre med å pusse opp skoler og andre bygninger. Tenk hvordan det ville ha vært innen bygningsbransjen om det ikke hadde vært reguleringer som sikret våre lønns- og arbeidsvilkår og tiltak mot arbeidsledigheten. Det vil være tragisk om vi etter valget får en regjering med Fremskrittspartiet som det ledende partiet. Da kan det bli frislepp for markedskreftene og alles kamp mot alle. Jeg tviler på at det er mange innen den seriøse delen av bygningsbransjen som er tjent med det. At den rødgrønne regjeringen nå kommer med tiltak for å begrense bruken av midlertidige ansatte er suverent. Noen av mine kamerater har ikke klart å få seg fast heltidsjobb, men jobber deltid. Enkelte av dem må ha to deltidsjobber for å få en brukbar inntekt, men hvordan tror du bankene reagerer når de forsøker å skaffe seg lån. Bankene er ikke særlig begeistret for deltidsansatte og midlertidig ansatte som kunder. Jeg håper og tror at unge fagorganiserte ser hva de kan tape på ikke å bruke stemmeretten og sørge for at vi fortsatt har en regjering som er på parti med fagbevegelsen.

6 Jan Erik Jahnsen, 61 år, dreier ved Sønnichsen i Fredrikstad. Den rødgrønne regjeringen må fortsette ved makta Den eksportrettede industrien som vår bedrift er en del av, har harde vilkår under finanskrisa. Vi er naturlig nok ikke helt tilfreds med alt hva den rødgrønne regjeringen har kommet med. Men jeg våger ikke å tenke på hvordan det kunne ha vært om vi ikke hadde hatt Jens Stoltenberg som statsminister og hans regjering. Regjeringen har tross alt vært flinke til å takle krisa totalt sett og levert kanskje mer enn det vi kunne ha forventet. De krisepakkene som den rødgrønne regjeringen har satt inn, har gjort det lettere for den eksportrettede industrien, ja, faktisk store deler av vår industri, til å konkurrere. Sjøl om vi nå har hatt en økning i arbeidsledige og permitterte, kan nok arbeidstakere i andre land misunne oss. Vi må ikke glemme at arbeidsledigheten i dag under en finanskrise er lavere enn det den var da Stoltenberg og hans rødgrønne regjering overtok etter Bondevik i Tenk hva tiltakene mot sosial dumping har betydd. Regjeringen har grepet inn for å hindre at den useriøse delen av næringslivet skal kunne sko seg på underbetalte arbeidstakere utenfra. Det er arbeidsgivere som heller ikke har brydd som arbeidstidsbestemmelser eller akseptable boforhold for de arbeidstakere de har engasjert. Vi har sett drøssevis av eksempler på grov spekulasjon. Dersom ikke myndighetene hadde grepet inn og styrket Arbeidstilsynets myndighetsområde og kontrollmuligheter, kunne vi opplevd en utvikling med en kraftig konkurransevridning som den seriøse del av næringslivet ville tapt på. Det ville selvfølgelig gått ut over de fagorganisertes lønns- og arbeidsvilkår. Når jeg leser programmet til Fremskrittspartiet blir jeg skremt. Det er et program for frislepp når det gjelder å svekke våre lønns- og arbeidsvilkår. Det partiet vil ha et arbeidsliv mer basert på midlertidige ansatte, bruk av innleide vikarer og mindre med reguleringer. Når det er lite å gjøre i en bedrift, må folk ut. Når det er mye å gjøre, får de komme tilbake. Det vil jo vanne ut den trygghet vi har for lønnsog arbeidsvilkår i dagens arbeidsliv. Jeg skjønner godt at noen av de rikeste i vårt samfunn som vil tjene enda mer på en slik utvikling, ivrer sterkt etter å få en regjering med Fremskrittspartiet og Høyre. Derfor må vi fagorganiserte ved dette stortingsvalget igjen mobilisere og forsvare våre interesser. Det gjør vi best ved å stemme fram den rødgrønne regjeringen. Parolen må være: Fortsatt de rødgrønne ved makta.

7 Harry Jørgensen, 72 år, tidligere leder av Norsk Pensjonistforbund. Regjeringen lydhør for pensjonistenes krav Pensjonistene må bruke stemmeretten og være med på å bestemme den videre politiske utviklingen her i landet. Det er viktig at vi eldre som nå er ute av yrkeslivet, stemmer og ikke minst hva vi stemmer på. Mitt valg er helt klart Arbeiderparti og fortsatt rødgrønn regjering. Vi pensjonister er naturligvis ikke fornøyd med alt Regjeringen har foretatt seg. Men det er det regjeringsalternativet som står oss nærmest. Stoltenberg-regjeringen har en kurs som peker i riktig retning. Jeg er ganske sikker på at ingen ville gjort en bedre innsats totalt sett. Regjeringen har vært lydhør for mange av pensjonistenes krav, blant annet bedring av vilkårene for minstepensjonistene. Pensjonistforbundet fikk gjennomslag for kravet om å løfte minstepensjonen opp til 2G (kr ). Jeg vil kalle det en milepæl for pensjonistene. Med dette løftet kommer minstepensjonistene opp på et nivå som er til å leve av. Den rødgrønne regjeringen har sørget for over flere årsverk i pleie og omsorg. Videre er det varslet tilskudd til ytterligere nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger innen Det er en riktig og viktig prioritering med tanke på at det blir stadig flere eldre i vårt samfunn som vil trenger støtte og behandling. Det satses på helse og omsorg i fellesskapsløsninger framfor skattelettelser for de få. Det skal vi eldre være særdeles glade for. Jeg må også framheve de løft som den rødgrønne regjeringen har gjort når det gjelder kultur for eldre. Det setter jeg stor pris på. Millionbeløp er bevilget til forskjellige kulturtiltak ute i lokalmiljøene til opplegg som «Den kulturelle spaserstokken». De eldre trenger aktivisering og kulturelle stimulerende tiltak for ikke å havne i en passiv tilværelse. Kultur kan være en god «medisin» for en mer meningsfylt pensjonisttid. Jeg har sett hvordan sang og musikk er brukt i forhold til demente. Stoltenberg-regjeringen har lagt opp til en kulturpolitikk for eldre som er av største verdi. Jeg håper at den rødgrønne regjeringen kan få fire nye år til å fortsette dette arbeidet og de øvrige tiltakene for pensjonistene. Min konklusjon etter fire år med Stoltenberg og hans mannskap er at regjeringen har levert i forhold til pensjonistene.

8 Den rødgrønne regjeringen har levert Tiltak som skulle hindre at arbeidsinnvandring skulle føre til utnytting av utenlandske arbeidstakere og undergraving av norske lønns- og arbeidsvilkår (kalt sosial dumping) Ga Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennom nytt lovverk og økt bemanning mulighet til å gi pålegg og tvangsmulkt ved brudd på reglene om allmenngjøring (forskriftsfestede minste lønnsog arbeidsvilkår). Ga tillitsvalgte rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter der disse vilkårene er allmenngjort. Fremmet forslag og fått vedtatt ordning med solidaransvar. Det betyr at hovedentreprenører gjøres ansvarlig dersom underleverandører eller utleiebedrifter ikke innfrir sine lønnsforplikter over sine ansatte. Å gjennomføre en strengere ordning med byggherreansvar og id-kort i byggenæringen og renholdsbransjen. Betyr at det blir vanskeligere å opptre ulovlig. Foreslått ordning med regionale verneombud i hotell og restaurantbransjen og renholdsbransjen. Tiltak som sikrer sysselsettingen - en økonomisk politikk og en næringspolitikk som bidrar til lav ledighet (i 2005 var det nær ledige i Norge). Arbeidsledigheten ble fram til mot siste del av 2008 halvert og kom under 2 prosent. Det er blitt skapt flere arbeidsplasser under den rødgrønne regjeringen mot ingen flere under den forrige regjering. Tiltak under finanskrisa: - Styrking av finansinstitusjonenes evne til å låne ut penger - Styrking av statsbankene - Styrking av Innovasjon Norge når det gjelder tiltak overfor næringslivet - Økte arbeidsmarkedstiltak - Bedre permitteringsregelverk - Tiltak for større aktivitet i bygg og anlegg - Tiltak for å fremme energieffektivisering - En garanti som sikrer arbeidsmarkedstiltak innen seks måneders ledighet for ungdom under 25 år. Utvidelse av retten til dagpenger under arbeidsledighet Dagpenger gir igjen grunnlag for feriepenger, noe som kan bety opp til kroner mer i inntekt for de ledige. Antall ventedager (dager du ikke får dagpenger) i dagpengeordninga er redusert fra fem til tre. Antall uker med dagpenger under permittering er økt fra 26 til 52. Permittering på 40 prosent gir rett til dagpenger mot før 50 prosent. Tiltak som begrenser bruken av «ringevikarer» og midlertidige ansatte. Gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som gir ansatte i deltidsstilling fortrinnrett til utvidet stilling når bedriften utvider bemanningen innenfor aktuelt område. Fremmet forslag om å innføre en plikt for arbeidsgivere til å drøfte bruken av midlertidige tilsatte for å redusere ulovlige og unødige midlertidige tilsettinger. Gjennomført endring i arbeidsmiljøloven som gir eldre arbeidstakere rett til redusert stilling. En mer aktiv næringspolitikk. Økt statlig eierskap i flere bedrifter. Styrket det offentlige eierskapet til vannkraftressursene. Satset ekstra på næringer gjennom nasjonale tiltaksplaner innenfor reiseliv og maritim sektor. Blir nå arbeidet med en nasjonal strategi for miljøteknologi. Gjeninnført systemet med differensiert arbeidsgiveravgift. Økt betydelig bevilgningene til samferdsel. Vedtatt lov som sikrer de ansatte bedre ved større nedbemanninger og nedleggelser. Gjennomført flere tiltak for å sikre kraftkrevende industri tilgang på kraft på langsiktige vilkår konkurransedyktige priser. Gjennomført betydelige økninger i bevilgningene til forskning og utvikling på fornybar energi, noe som også vil komme norsk industri til gode.

9 ! n e t t e r e m m ste Lilletorget Oslo - Telefon: Telefaks: Hjemmeside: - E-post: grafisk produksjon: LO Media 2009 k u Br

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Hovedspørsmål i evalueringen Hvordan har tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp? I hvilken grad

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær Sosial dumping i nordisk perspektiv Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær SAMAK @StostadJe Skal snakke om 1. Den nordiske modellen på 1-2-3 2. Hva er sosial dumping, drivkrefter

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Halvdagskonferanse - 10 år etter østutvidelsen fokus på arbeid for et seriøst arbeidsliv. 11. juni 2014 i Folkets Hus / NOVA, Trondheim

Halvdagskonferanse - 10 år etter østutvidelsen fokus på arbeid for et seriøst arbeidsliv. 11. juni 2014 i Folkets Hus / NOVA, Trondheim Halvdagskonferanse - 10 år etter østutvidelsen fokus på arbeid for et seriøst arbeidsliv. 11. juni 2014 i Folkets Hus / NOVA, Trondheim Hotell, restaurant og reiselivsbransjen med seriøse arbeidsforhold

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref.: Dato: 20067535-/EMJ 225/710/06 22. mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf. 21 01 38 13 e-mail:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer