Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit"

Transkript

1 Valget er ditt

2 Leder av Fellesforbundet, Arve Bakke. Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering har ført en konsekvent politikk for å hindre arbeidsledighet. Denne regjeringen har sikret så vel de økonomiske som de sosiale vilkårene for arbeidstakerne her i landet. Dette har skjedd gjennom tett dialog og nært samarbeid med fagbevegelsen. Vi hadde neppe, om aldri oppnådd de resultater med en regjering dominert av Fremskrittspartiet og Høyre. Fellesforbundet har i løpet av de siste fire åra reist en rekke krav på vegne av våre medlemmer krav som tiltak mot sosial dumping av lønns- og arbeidsvilkårene innen en rekke bransjer. Vi har tatt opp krav om at hovedentreprenører må gjøres ansvarlig dersom underleverandører ikke innfrir sine lønnsforplikter over sine ansatte med andre ord det såkalte solidaransvaret. Vi har vist til den uholdbare arbeidssituasjonen for «ringevikarer» og bruken av midlertidige ansatte. Forbundet har hatt tett kontakt med regjeringen under finanskrisa og fremmet krav om tiltakspakker for industri og næringsliv for å sikre sysselsettingen. Jeg konstaterer at den rødgrønne regjeringen har fulgt opp de fleste av våre krav. Regjeringens politikk har skapt tillit. Den rødgrønne regjeringen leverer på områder som er helt vitale for de fagorganiserte. Derfor er dette valget viktig for oss kanskje spesielt fordi det dreier seg om det framtidige samarbeidsklimaet i norsk arbeidsliv. Det viktigste konkurransefortrinnet til norsk industri og næringsliv er samarbeidet mellom organisasjonene og de politiske myndigheter den såkalte norske modellen. Jeg sier ikke dette for å skremme, men den kan komme i fare dersom vi får en regjering dominert av Fremskrittspartiet. Da vil arbeidstakere komme til å savne Jens Stoltenberg hver dag. Programmet til Frp. er ikke til å misforstå. Frp. vil ikke ha en sterk fagbevegelse som forvalter kollektive avtaler som sikrer bunnplankene i medlemmenes lønnsog arbeidsvilkår og som sørger for ekstra lønnstillegg til lavtlønte. Frp. er tilhenger av minst mulig styring av markedet og vil at lønns- og arbeidsvilkår er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt. Frp. vil også myke opp arbeidsmiljøloven og reversere flere av vernebestemmelsene som fagbevegelsen har kjempet fram for å beskytte arbeidstakernes helse, miljø og interesser for øvrig. Selvfølgelig er det opp til hvert enkelt medlem å bestemme hvilket parti de skal gi sin stemme. Det skal vi ha respekt for. Demokratiets styrke ligger nettopp i respekten for andres meninger og holdninger. Min klare oppfordring likevel: Stem rødgrønt. Men det viktigste av alt er at medlemmene bruker stemmeretten.

3 Linn Pilskog, 20 år, servitør, Bellevue restaurant, Bergen. Regjeringen rydder opp innen hotell- og restaurant Den rødgrønne regjeringen er med på å rydde opp og skape mer ordnede forhold i hotell- og restaurantbransjen. Tiltakene mot «ringevikarer» og midlertidige ansatte og ordning med regionale verneombud også innen vår bransje er helt suverent. Bransjen sliter med vilkårlige lønns- og arbeidsforhold i mange bedrifter. Sosial dumping er et problem innen bransjen og jeg har inntrykk av at det er blitt større og større. Mange som jobber innen hotell og restaurantområdet, kanskje spesielt ungdom og utenlandske kolleger, blir underbetalt og ikke sjeldent grovt utnyttet. Derfor trenger vi de tiltakene som Stoltenberg-regjeringen har kommet med og Arbeidstilsynet som en «vaktbikkje» som kan kontrollere forholdene innen bransjen. Fremskrittspartiet vil jo kutte i midlene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og myke opp reglene til arbeidsgivernes fordel. Sammen med Høyre går de inn for større adgang til bruk av midlertidige ansatte. Det er stikk i strid hva flertallet av de ansatte i bransjen ønsker seg. Vi har nok av løse arbeidskontrakter og vilkårligheter. Det er faste jobber som gir trygghet og muligheter for lån i bankene. Det er også kjempebra at den rødgrønne regjeringen har innført ungdomsgarantien. Altså at ungdom mellom 20 og 25 år har en garanti som sikrer dem opplæring eller jobb i form av arbeidsmarkedstiltak dersom de skulle bli gående arbeidsledige i mer enn seks måneder. Kravet om ungdomsgarantien er noe som AUF og unge fagorganiserte har jobbet for lenge. Endelig har vi fått gjennomslag. Men jeg ønsker den kan utbedres ytterligere. Det skulle være unødvendig å si hva jeg mener folk bør stemme på, men likevel det må bli fire nye år for den rødgrønne regjeringen. Bare erfaringen fra de siste fire år, viser hvor viktig det er at vi har en regjering som spiller på lag med fagbevegelsen. Vi må være klar over at Fremskrittspartiet ønsker å svekke våre kollektive tariffavtaler og begrense streikeretten. Dersom vi ikke har disse «verktøyene», kan vi miste mange av våre rettigheter. Alt kan ikke en regjering utrette, men vi må ha en regjering som legger forholdene til rette for fagbevegelsens arbeid. Om Siv Jensen og hennes parti sammen med Høyre får regjeringsmakt, blir det også ganske sikkert et helt annet samarbeidsklima i forhold til fagbevegelsen. Da taper vi fagorganiserte innflytelse og da nytter det ikke for oss i hotell og restaurant komme med våre krav om tiltak for mer ordnede forhold.

4 Steinar Johansen, 56 år, bilmekaniker hos Bergheim Auto i Drammen. Den rødgrønne regjeringen sikrer folk flest De fleste som jobber i bilbransjen hadde vel helst sett at Regjeringen gikk inn for en høyere vrakpant på biler og reduserte avgiftene på større biler. Det ville hatt betydning for miljøet og bransjen. Med andre ord jeg er ikke fornøyd med bilpolitikken til den rødgrønne regjeringen. Men jeg er likevel ikke i tvil om hvilket parti jeg skal stemme på. Vi må sikre en fortsatt rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet i førersetet. Det er en regjering som både jobber for meg og ikke minst for fellesskapet og fellesskapsløsning som sikrer folk flest. Løfter om skattelettelser som Fremskrittpartiet og Høyre kommer med, kan jo virke fristende og forlokkende. Men alt har sin pris. Lavere skatt hjelper de rikeste i samfunnet, de som har mer enn nok, men ikke oss vanlige lønnstakere. Med de to partiene ved makta frykter jeg at det kan bli mer privatisering og private løsninger. Om vanlige lønnsmottakere skal måtte betale for private helse- og omsorgstjenester, er det liten trøst at vi kan få lavere skatt. Nei, det er bedre at alle er med på å betale etter evne inn til fellesskapet og være sikret gode kollektive løsninger innen for eksempel helse og omsorg. Men et av de viktigste argumentene for mitt partivalg er den rødgrønne regjeringens jobb for høyere sysselsetting. Sammen med fagbevegelsen er regjeringens jobb nr. 1 kampen mot arbeidsledigheten. Det er arbeid til alle som gjør at hjula går rundt i samfunnet. Her stoler jeg absolutt mest på Jens & co. Regjeringen har vært med på å sørge for at vi har «penger på bok» til å møte den krisa som skyller over de fleste land. Den rødgrønne regjeringen har klart å føre en politikk som holder renta nede, noe som betyr utrolig mye både for bedrifter og privatpersoner som sliter med høye lån for eksempel til bolig. Tenk på dem som er i etableringsfasen og skal stifte familie og skaffe seg bolig. For dem er lav rente gull verdt. Regjeringen har jo også vært lydhør for mange krav som fagbevegelsen har stilt. Det er blant annet tatt effektive grep for å hindre sosial dumping altså at noen skal bli kynisk utnyttet på arbeidsmarkedet. Dersom vi hadde akseptert at lønns- og arbeidsvilkårene ble dumpet, ville det undergrave vårt regulerte og ordnede arbeidsliv. Vi i bilbransjen ville heller ikke være tjent med at det vokste opp bedrifter med skodde seg på grovt underbetalt arbeidskraft.

5 Jonas Bergstrøm, 23 år, rørlegger hos Thomas Lands AS i Oslo. Gi ikke blaffen i valget Ungdom må ikke gi blaffen i politikk og hva som skjer på Stortinget, men bruke stemmeretten ved valget for å kunne påvirke den politiske kurset her i landet. Det er den eneste måten vi kan si fra hva vi vil og hva vi står for. Jeg vil oppfordre alle unge fagorganiserte til å stemme ved høstens stortingsvalg og å stemme rødgrønt. Det skal jeg, garantert. Faktisk er Stoltenberg-regjeringen det beste og eneste holdbare alternativet for oss unge i fagbevegelsen. Fremskrittspartiet vil ikke ha noen sterk sentral fagbevegelse. De vil at lønns- og arbeidsvilkår skal avgjøres i den enkelte bedrift. Gjett hvordan forholdene da blir. Akkurat som vi forsikrer bilen, bør vi ha en forsikring som gir oss trygge vilkår når det gjelder lønn og arbeidstid. Den forsikringen er medlemskapet i fagbevegelsen. Vi fagorganiserte har stort sett ordnede forhold, blant annet takket være at vi har et sterk Fellesforbund i ryggen. Forbundet har god innflytelse gjennom samarbeidet med den rødgrønne regjeringen. Fagbevegelsen har oppnådd tiltak mot sosial dumping i bygningsbransjen, gjennomslag for kravet om solidaransvar, ingen svekkelse av arbeidsmiljøloven som Bondevik-regjeringen la opp til, og nå ikke minst tiltakene mot arbeidsledigheten. Tiltakspakkene som den rødgrønne regjeringen har kommet med, har hindret at mange bygningsarbeidere er blitt permitterte eller sagt opp. Nå har vi nok å gjøre med å pusse opp skoler og andre bygninger. Tenk hvordan det ville ha vært innen bygningsbransjen om det ikke hadde vært reguleringer som sikret våre lønns- og arbeidsvilkår og tiltak mot arbeidsledigheten. Det vil være tragisk om vi etter valget får en regjering med Fremskrittspartiet som det ledende partiet. Da kan det bli frislepp for markedskreftene og alles kamp mot alle. Jeg tviler på at det er mange innen den seriøse delen av bygningsbransjen som er tjent med det. At den rødgrønne regjeringen nå kommer med tiltak for å begrense bruken av midlertidige ansatte er suverent. Noen av mine kamerater har ikke klart å få seg fast heltidsjobb, men jobber deltid. Enkelte av dem må ha to deltidsjobber for å få en brukbar inntekt, men hvordan tror du bankene reagerer når de forsøker å skaffe seg lån. Bankene er ikke særlig begeistret for deltidsansatte og midlertidig ansatte som kunder. Jeg håper og tror at unge fagorganiserte ser hva de kan tape på ikke å bruke stemmeretten og sørge for at vi fortsatt har en regjering som er på parti med fagbevegelsen.

6 Jan Erik Jahnsen, 61 år, dreier ved Sønnichsen i Fredrikstad. Den rødgrønne regjeringen må fortsette ved makta Den eksportrettede industrien som vår bedrift er en del av, har harde vilkår under finanskrisa. Vi er naturlig nok ikke helt tilfreds med alt hva den rødgrønne regjeringen har kommet med. Men jeg våger ikke å tenke på hvordan det kunne ha vært om vi ikke hadde hatt Jens Stoltenberg som statsminister og hans regjering. Regjeringen har tross alt vært flinke til å takle krisa totalt sett og levert kanskje mer enn det vi kunne ha forventet. De krisepakkene som den rødgrønne regjeringen har satt inn, har gjort det lettere for den eksportrettede industrien, ja, faktisk store deler av vår industri, til å konkurrere. Sjøl om vi nå har hatt en økning i arbeidsledige og permitterte, kan nok arbeidstakere i andre land misunne oss. Vi må ikke glemme at arbeidsledigheten i dag under en finanskrise er lavere enn det den var da Stoltenberg og hans rødgrønne regjering overtok etter Bondevik i Tenk hva tiltakene mot sosial dumping har betydd. Regjeringen har grepet inn for å hindre at den useriøse delen av næringslivet skal kunne sko seg på underbetalte arbeidstakere utenfra. Det er arbeidsgivere som heller ikke har brydd som arbeidstidsbestemmelser eller akseptable boforhold for de arbeidstakere de har engasjert. Vi har sett drøssevis av eksempler på grov spekulasjon. Dersom ikke myndighetene hadde grepet inn og styrket Arbeidstilsynets myndighetsområde og kontrollmuligheter, kunne vi opplevd en utvikling med en kraftig konkurransevridning som den seriøse del av næringslivet ville tapt på. Det ville selvfølgelig gått ut over de fagorganisertes lønns- og arbeidsvilkår. Når jeg leser programmet til Fremskrittspartiet blir jeg skremt. Det er et program for frislepp når det gjelder å svekke våre lønns- og arbeidsvilkår. Det partiet vil ha et arbeidsliv mer basert på midlertidige ansatte, bruk av innleide vikarer og mindre med reguleringer. Når det er lite å gjøre i en bedrift, må folk ut. Når det er mye å gjøre, får de komme tilbake. Det vil jo vanne ut den trygghet vi har for lønnsog arbeidsvilkår i dagens arbeidsliv. Jeg skjønner godt at noen av de rikeste i vårt samfunn som vil tjene enda mer på en slik utvikling, ivrer sterkt etter å få en regjering med Fremskrittspartiet og Høyre. Derfor må vi fagorganiserte ved dette stortingsvalget igjen mobilisere og forsvare våre interesser. Det gjør vi best ved å stemme fram den rødgrønne regjeringen. Parolen må være: Fortsatt de rødgrønne ved makta.

7 Harry Jørgensen, 72 år, tidligere leder av Norsk Pensjonistforbund. Regjeringen lydhør for pensjonistenes krav Pensjonistene må bruke stemmeretten og være med på å bestemme den videre politiske utviklingen her i landet. Det er viktig at vi eldre som nå er ute av yrkeslivet, stemmer og ikke minst hva vi stemmer på. Mitt valg er helt klart Arbeiderparti og fortsatt rødgrønn regjering. Vi pensjonister er naturligvis ikke fornøyd med alt Regjeringen har foretatt seg. Men det er det regjeringsalternativet som står oss nærmest. Stoltenberg-regjeringen har en kurs som peker i riktig retning. Jeg er ganske sikker på at ingen ville gjort en bedre innsats totalt sett. Regjeringen har vært lydhør for mange av pensjonistenes krav, blant annet bedring av vilkårene for minstepensjonistene. Pensjonistforbundet fikk gjennomslag for kravet om å løfte minstepensjonen opp til 2G (kr ). Jeg vil kalle det en milepæl for pensjonistene. Med dette løftet kommer minstepensjonistene opp på et nivå som er til å leve av. Den rødgrønne regjeringen har sørget for over flere årsverk i pleie og omsorg. Videre er det varslet tilskudd til ytterligere nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger innen Det er en riktig og viktig prioritering med tanke på at det blir stadig flere eldre i vårt samfunn som vil trenger støtte og behandling. Det satses på helse og omsorg i fellesskapsløsninger framfor skattelettelser for de få. Det skal vi eldre være særdeles glade for. Jeg må også framheve de løft som den rødgrønne regjeringen har gjort når det gjelder kultur for eldre. Det setter jeg stor pris på. Millionbeløp er bevilget til forskjellige kulturtiltak ute i lokalmiljøene til opplegg som «Den kulturelle spaserstokken». De eldre trenger aktivisering og kulturelle stimulerende tiltak for ikke å havne i en passiv tilværelse. Kultur kan være en god «medisin» for en mer meningsfylt pensjonisttid. Jeg har sett hvordan sang og musikk er brukt i forhold til demente. Stoltenberg-regjeringen har lagt opp til en kulturpolitikk for eldre som er av største verdi. Jeg håper at den rødgrønne regjeringen kan få fire nye år til å fortsette dette arbeidet og de øvrige tiltakene for pensjonistene. Min konklusjon etter fire år med Stoltenberg og hans mannskap er at regjeringen har levert i forhold til pensjonistene.

8 Den rødgrønne regjeringen har levert Tiltak som skulle hindre at arbeidsinnvandring skulle føre til utnytting av utenlandske arbeidstakere og undergraving av norske lønns- og arbeidsvilkår (kalt sosial dumping) Ga Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet gjennom nytt lovverk og økt bemanning mulighet til å gi pålegg og tvangsmulkt ved brudd på reglene om allmenngjøring (forskriftsfestede minste lønnsog arbeidsvilkår). Ga tillitsvalgte rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører og utleiebedrifter der disse vilkårene er allmenngjort. Fremmet forslag og fått vedtatt ordning med solidaransvar. Det betyr at hovedentreprenører gjøres ansvarlig dersom underleverandører eller utleiebedrifter ikke innfrir sine lønnsforplikter over sine ansatte. Å gjennomføre en strengere ordning med byggherreansvar og id-kort i byggenæringen og renholdsbransjen. Betyr at det blir vanskeligere å opptre ulovlig. Foreslått ordning med regionale verneombud i hotell og restaurantbransjen og renholdsbransjen. Tiltak som sikrer sysselsettingen - en økonomisk politikk og en næringspolitikk som bidrar til lav ledighet (i 2005 var det nær ledige i Norge). Arbeidsledigheten ble fram til mot siste del av 2008 halvert og kom under 2 prosent. Det er blitt skapt flere arbeidsplasser under den rødgrønne regjeringen mot ingen flere under den forrige regjering. Tiltak under finanskrisa: - Styrking av finansinstitusjonenes evne til å låne ut penger - Styrking av statsbankene - Styrking av Innovasjon Norge når det gjelder tiltak overfor næringslivet - Økte arbeidsmarkedstiltak - Bedre permitteringsregelverk - Tiltak for større aktivitet i bygg og anlegg - Tiltak for å fremme energieffektivisering - En garanti som sikrer arbeidsmarkedstiltak innen seks måneders ledighet for ungdom under 25 år. Utvidelse av retten til dagpenger under arbeidsledighet Dagpenger gir igjen grunnlag for feriepenger, noe som kan bety opp til kroner mer i inntekt for de ledige. Antall ventedager (dager du ikke får dagpenger) i dagpengeordninga er redusert fra fem til tre. Antall uker med dagpenger under permittering er økt fra 26 til 52. Permittering på 40 prosent gir rett til dagpenger mot før 50 prosent. Tiltak som begrenser bruken av «ringevikarer» og midlertidige ansatte. Gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som gir ansatte i deltidsstilling fortrinnrett til utvidet stilling når bedriften utvider bemanningen innenfor aktuelt område. Fremmet forslag om å innføre en plikt for arbeidsgivere til å drøfte bruken av midlertidige tilsatte for å redusere ulovlige og unødige midlertidige tilsettinger. Gjennomført endring i arbeidsmiljøloven som gir eldre arbeidstakere rett til redusert stilling. En mer aktiv næringspolitikk. Økt statlig eierskap i flere bedrifter. Styrket det offentlige eierskapet til vannkraftressursene. Satset ekstra på næringer gjennom nasjonale tiltaksplaner innenfor reiseliv og maritim sektor. Blir nå arbeidet med en nasjonal strategi for miljøteknologi. Gjeninnført systemet med differensiert arbeidsgiveravgift. Økt betydelig bevilgningene til samferdsel. Vedtatt lov som sikrer de ansatte bedre ved større nedbemanninger og nedleggelser. Gjennomført flere tiltak for å sikre kraftkrevende industri tilgang på kraft på langsiktige vilkår konkurransedyktige priser. Gjennomført betydelige økninger i bevilgningene til forskning og utvikling på fornybar energi, noe som også vil komme norsk industri til gode.

9 ! n e t t e r e m m ste Lilletorget Oslo - Telefon: Telefaks: Hjemmeside: - E-post: grafisk produksjon: LO Media 2009 k u Br

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Trondheim 28.11.2011 Landstariffkonferansene har blitt en arena som ikke bare drøfter tariffstrategi og tariffkrav, men også politikk. Jeg er i

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad www.lo.no 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer