OSLO ÅPNE HUS 2011 arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO ÅPNE HUS 2011 arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september"

Transkript

1 ANNONSEINNSTIKK utgitt av Oslo Åpe Hus OSLO ÅPNE HUS 2011 arrageres lørdag 10 & sødag 11 september Oslo Åpe Hus er et arragemet som gir publikum aledig til å besøke et rikt utvalg av byes bygiger og utealegg som valigvis ikke er åpe eller tilgjegelige 100 ulike byggverk, iteriører og byrom åpes helge 10 & 11 september For mage av aleggee arrageres det ege omvisiger Arragemetet er gratis SAMARBEIDSPARTNERE

2 Lørdag 10 & sødag 11 september arrageres OSLO ÅPNE HUS 2011 Velkomme i Oslo Åpe Hus er et gratis arragemet som gir publikum aledig til å besøke et rikt utvalg av Oslos bygiger og utealegg som valigvis ikke er åpe eller tilgjegelige Også flere større byromsprosjekter vises frem 100 ulike byggverk, iteriører og utealegg åpes helge 10 og 11 september For mage av aleggee arrageres det også ege omvisiger Oslo Åpe Hus gir publikum e uik aledig til å stifte bekjetskap med byes arkitektur på e direkte og deltagede måte Arragemetets målsetig er å syliggjøre god arkitektur og å spre begeistrig for hovedstades arkitektoiske og kulturhistoriske perler Oslo Åpe Hus arrageres av Oslo Arkitektforeig (OAF), Norske iteriørarkitekters og møbeldesigeres Ladsforeig (NIL), Norske ladskapsarkitekters foreig avd Oslo/Akershus (NLA) og Statsbygg Oslo Åpe Hus takker sie støttespillere Norsk form Miljøverdepartemetet, Avdelig for kulturmieforvaltig Miljøverdepartemetet, Seksjo for byutviklig Groruddalssatsige Offetlige bygg 3 Museer, kirker og kulturbygg 3 Arkitektkotor 4 Boliger 5 Udervisig/forskig 7 Kotor- og ærigsbygg 8 Parker, plasser, hager og gårdsrom 9 Kart 16 Adgag til aleggee er gratis Ekelte steder vil adgage være begreset til spesielle rom eller deler av alegg For oe alegg vil adgag også kue være begreset til ege omvisiger og atall besøkede For ærmere iformasjo om åpigstider, se detaljert iformasjo om hvert ekelt alegg Ved stor pågag må påreges vetetid og adgag i puljer Det tas forbehold om edriger i programmet Evetuelle edriger vil aoseres på ettside wwwosloåpehuso Hvert alegg har e uik strekkode (QR-kode) som ka leses med e smarttelefo med gratis-programvare (QR-kode-leser) Ved å holde kameraet mot kode viderføres du direkte til aleggets side på wwwosloåpehuso Der fies flere bilder, mer iformasjo, kart/satelittbilder, samt iformasjo om kollektivtrasport Abefalt QR-kodeleser for iphoe er i-igma BYROM OG UTEAREALER i byer og tettsteder er våre fellesareaer Ved å se på byrom som e sammehegede ifrastruktur, og bedre kvalitete i utearealee, vil byrom kue bidra til e bærekraftig stedsutviklig både sosialt, for klimaet og miljøet Miljøverdepartemetet, seksjo for Byutviklig, er e viktig støttespiller i årets arragemet, og har bidratt i utformige av programmet I Miljøverdepartemetets arbeid med byrom og utearealer igår bla Regjeriges arkitekturpla «arkitekturå», Arkitektures år 2011, Miljøverdepartemetets program «Framtides byer» og States bymiljøpris, hvor årets tema var «Uterom og møteplasser» Miljøverdepartemetet har de siste fem åree bidratt med 117 millioer kroer til Groruddalssatsige, hvor mage prosjekter i tilkytig til de blågrøe strukture å er realisert Prosjektgruppe Elle Haukås, Ida Festervoll, Beba S Vaxevaidou Holøye, Thor Sigurd Thorse, Eva Kvadal og Siri Moseg Prosjektleder Oslo Åpe Hus 2011 Siri Moseg Web wwwosloåpehuso Facebook Trykk Dagbladet/Nr1 trykk Desig Halvor Bodi

3 Offetlige bygg OSLO TINGHUS C J Hambros plass 4 Oslo tighus er teget av Østgaard arkitekter AS og sto ferdig i 1994 E setralt plassert hovedigag med hevedelse mot Hambros plass og et stort veggmassiv dekket av lys aturstei daer fasades hovedelemeter Flatt tak med halvsirkelformet skjerm reflekterer dagslys ed i midte av bygige Ie i bygget er aturstei og tre toeagivede Foajee er i hele bygiges høyde Iteriører ved iteriørarkitekt Beate Elligse AS Eies og forvaltes av Statsbygg kl Foto Leif Gabrielse OSLO BISPEGÅRD St Halvards plass 3 Foto Jaro Holla Bispebolig oppført i 1884 i ygotisk stil på ruiee av Olavsklosteret fra 1239 Bygige, som er teget av arkitekt Herik Thrap-Meyerer, er i to etasjer med saltak dekket av skifer Sidestilt tår i tre etasjer Bygige ble fredet i 1994 Statsbygg totalrestaurerte og oppgraderte bygget i 2000 for å tilfredsstille dages krav til arbeidsmiljø og komfort Samtidig er det tatt hesy til både eksteriør og iteriør i bygige Eies og forvaltes av Statsbygg Omvisig kl 12, 13 og 14 Begr at Oppmøte i bakgårde STORTINGSBYGNINGEN Karl Johasgate 23 Bygige er teget av arkitekt Emil Victor Laglet og ble oppført Nyromask Navet Løvebakke kommer etter to hvilede graittløver av skulptøre Christopher Borch 1866 Ombyggig + tilbygg mot Akersgata er teget av arkitekt Nils Holter i 1958 OBSERVATORIET Observatoriegate 1 Det astroomiske observatorium ble oppført for Uiversitetet i Oslo i av arkitekt Chr H Grosch Ekel empire I bruk som observatorium frem til 1933, deretter til Norsk Polaristitutt og Uiversitetsbibliotekets musikkhistoriske samliger Fremtidig sted for Museum for uiversitets- og viteskapshistorie I dag også Seter for Ibse-studier kl RYTTERKORPSETS RIDEHUS Mytgate 5 (v/kotraskjæret) Ridehuset fra 1900, teget av arkitekt Herik Nisse, er rikt utformet i murstei med bidigsverk i møster Ivedig takkostruksjo utviklet av de fraske igeiøre Camille Polocaeu Restaurert av Statsbygg i 2008 i samarbeid med Riksatikvare Nye klimaloggere i veggee måler fuktivået og skal sikre bygget mot fuktskader i fremtide Ryttere fra rytterkorpset vil være til stede med sie hester Eies og forvaltes av Statsbygg Oslo Børs Tollbugata 2 Omvisig kl 10, 1130 og 13 Begreset atall Rytterkorpsets stall Mytgate 5 Foto Trod Isakse Stalle er fra 1891 og er teget av arkitekt Herik Nisse, opprielig oppført som privat bygg på states gru som offisersstall med familieleilighet i ae etasje State kjøpte stalle i 1931 og i 1971 flyttet rytterkorpset i Statsbygg restaurerte stalle i 2009 i samarbeid med Riksatikvare Rommer å bla 13 hester, kotorer og bad/badstue Eies og forvaltes av Statsbygg Sødag 11 sept kl Oppført av arkitekt ChrHGrosch i Empirestil Ombygget i 1910 og kusterisk utsmykket av Gerhard Muthe i 1912 Ny Børssal ble iredet i 1988 av Hille+Melbye Arkitektkotor AS og seest i 2002 ombygget av Niels Torp Arkitekter AS Bygige er fredet Sødag 11 sept kl Museer, kirker og kulturbygg Foto Trod Isakse Riksarkivet Folke Beradottesvei 21 v/sogsva stasjo Forsvarets høgskoles bibliotek Bygig 10, Akershus festig Foto Beba V Holøye Sødag 11 sept kl Oppvisig med politi og hest Bygige fra 1978 (arkitektee Carlse & Mostue) ble utvidet i 1998, 2005 og i 2009 Bygige er utformet med store glassflater fra gulv til tak slik at det oppås visuell kotakt med adkomste og skogladskapet rudt Med sitt avklarte volum, høye slake søyler og store glassparti profilerer vestibyle Riksarkivet mot verde utefor og gir assosiasjoer til klassisk arkitektur Bygige ieholder uikt arkivmateriale tilgjegelig for iteresserte Eies og forvaltes av Statsbygg kl Omvisig v/ark Oddvar Johase, Kritt arkitekter Bygige fra 1700-tallet ble opprielig beyttet som proviatlager, og fra 1830-åree som arbeidsastalt for slaver og seere fegsel E rekke ombygiger er foretatt I dag holder Forsvarets høgskole til i bygige, hvor biblioteket er selve hjertet I 2010 fikk biblioteket ye lokaler Iteriørarkitekt MNIL, Beba S Vaxevaidou Holøye har gitt biblioteket e modere utformig, samtidig som lokalets origiale arkitektoiske struktur er bevart Biblioteket ble som eeste fagbibliotek omiert til prise «Årets bibliotek 2010» kl Sødag 11 sept kl Iteriørarkitekt er tilstede Villa Grade Huk avey 56, Bygdøy (se også #81 Villa Grade Hage) Villa Grade, teget av arkitekt Jes ZM Kiellad, var opprielig plalagt som bolig for direktøre i Norsk Hydro i 1917 Huset sto uferdig frem til 2 verdeskrig, da Vidku Quislig overtok Arkitektee Essedrop og Egeberg fullførte huset Er i dag Seter for studier av Holocaust og livssysmioriteter Uder omvisige får vi se de fredete rommee fra Quisligperiode som valigvis er stegt for publikum Eies og forvaltes av Statsbygg Sødag 11 sept kl Omvisig ie v/hl-seteret og ute v/adskapsarkitekt oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 offetlige bygg + MUSEER, KIRKER OG KULTURBYGG side 3

4 Villa Steerse Tuege allé 10 c Foto Steffe Aalad, Norsk Form Villa Steerse, som er teget av arkitekt Are Korsmo, sto ferdig i 1938 Villae ble oppført for forretigsmae og kustmesee Rolf Steerse Villa Steerse beteges gjere som et hovedverk, både i Korsmos produksjo og ie orsk fuksjoalisme, og karakteriseres som et svært iterasjoalt preget hus Villae reges som bevarigsverdig av Riksatikvare, og det pågår e gradvis restaurerig av huset tilbake til opprielige farger og materialer Eies idag av Statsbygg, og admiistreres av Norsk Form kl Sødag 11 sept kl Omvisig hver time, siste kl 15 Mortesrud kirke Helga Vaeks vei 15 Oppført i 2002 for Mortesrud meighet Teget av Jese & Skodvi Arkitektkotor AS Kirke ligger på toppe av e åskam mellom bergkauser og furutrær Flere av furutrære er bevart i atrier i bygigskroppe, og oe av fjellet stikker opp som øyer i betoggulvet i kirke Bygget har mottatt e rekke asjoale og iterasjoale priser Nasjoalmuseet Arkitektur Arkitekturmuseet Bakplasse 3 Foto Jaro Holla Opprielig Norges Baks filial, å beståede av tre bygiger De ye paviljoge fra 2008 er teget av Sverre Feh De eldste bygige fra 1828 (arkitekt Christia Heirich Grosch) og magasiet fra 1911 (arkitekt Heirich Bucher) er omprosjektert av Feh Utstilligspaviljoge har eikegulv og glassvegger med liggede lameller som hidrer lyset i å falle direkte i Betogtaket bæres av fire store betogsøyler Omvisig kl 15 Sødag 11 sept Omvisig kl 15 v/ark Marti Dietrichso Bogstad Gård Sørkedale 826 v/bogstadvaet Herskapelig våigshus i é etasje av laftet tømmer og utmurt bidigsverk oppført 1761 for byggherre Morte Leuch dy og tilføyelser for Peder Aker i 1780 Igagsparti tilføyet i 1914 av arkitekt Arstei Areberg Romatisk parkalegg i egelsk stil ca 1785 Fra 1954 i bruk som museum Fredet Foto Ja Olav Jese kl Sødag 11 sept kl De Norske Opera og BalletT Kirste Flagstads pl 1 Bjørvika Operahuset i Bjørvika, teget av arkitektfirmaet Søhetta, er e av byes store attraksjoer Med m 2 marmorkledd tak og forplass, og store viduer mot bye og sjøe, ibyr det til besøk både på og i huset Det er lagt stor vekt på kusterisk utsmykkig Både steie og metallfasadee er viktige elemeter i dette, det samme er sceeteppet I foajee er det e 2000 kvadratmeter stor bølgevegg av eik Eies og forvaltes av Statsbygg Sødag 11 sept kl Omvisig Maks 25 pr gruppe Foto 2005 J P Fagerback kl Sødag 11 sept kl Omvisig kl 13 og 14 Nobels Fredsseter Bryjulf Bulls Plass 1 Foto Trod Isakse Galleri GAD v/much Museet, Tøye T-baestasjo mmwo Foto Erik Førde GAD er desiget utfra idee om det semi-temporære galleri, som ekelt ka demoteres og flyttes til alterative steder etter behov Ti stadard stålcotaiere utgjør grulaget for prosjektet Fem geererer gruetasje, tre omslutter utvedige gårdsrom i 2etg, mes de to siste utgjør toppetasje med utgag til balkog Idustrielle stiger og trapper forbider cotaiermasse og gir et kotiuerlig sirkulasjosforløp gjeom galleriet Ved å la kompoetee delvis overlappe, skapes e rekke ulike uterom Arkitekt: mmw arkitekter as kl Sødag 11 sept kl Arkitektkotor Foto Timothy Soar/Adjaye Associates Foto Timothy Soar/Adjaye Associates Nobels Fredsseter åpet 11 jui 2005 og viser faste istallasjoer og skiftede utstilliger til besøkere i året E prosjektgruppe arbeidet fra 2002 De britiske arkitekte David Adjaye ble egasjert og ha utviklet det kreative koseptet «spatial maipulatio» Sterke farger, tekstur og ulike materialer ble brukt for å omforme det fredete Vestbaebygget til et modere museum kl Omvisig kl 13 (egelsk) og kl 14 (orsk) Jese & Skodvi Arkitektkotor AS Siseveie 4D Siseveie 4D er e tidligere vaskehall for biler Lokalet på 280 m 2 er beholdt akkurat som det var med utak av våtrom og et modellverksted Arbeidsplassee er plassert lags et bord mot de ee yttervegge De kompakte løsige av arbeidsplassee gir et stort restareal som ka brukes til mage forskjellige aktiviteter etter behov Jese & Skodvi står bla bak prosjekter som Mortesrud Kirke, DogA, Tautra Mariakloster og Juvet ladskapshotell som alle har fått stor iterasjoal oppmerksomhet kl Sødag 11 sept kl Foto JSA Reiulf Ramstad Arkitekter as Øvre gate 7 Foto Roberto Di Trai Kotoret har iredet sie lokaler i tidligere «Christiaia Kust- og Kobberverksted» hvor Siatagge i si tid ble støpt Bygige fra 1800-tallet ligger i et kvartal med eldre idustribebyggelse i området som populært kalles «Ny York» på Nedre Grüerløkka RRA har prosjekter i Oslo som MIX bykiosker og Carl Berer T-baestasjo, i tillegg til prosjekter som feks Trollstigplatået, ybygg for Romsdalsmuseet i Molde og Tøsberg ye Rådhus Sødag 11 sept kl Søhetta AS Skur 39 Vippetage Foto Marte G Johase Skur 39 er et tidligere lagerlokale ombygget til åpet kotorladskap De origiale åpigee i fasade mot kaia er tilbakeført og åpet opp Betog er erstattet med glass, og store glassfoldedører gjør at overgage ute/ ie glir over i hveradre Trappe opp til mesaie er 12 meter bred og beyttes som tribue for møter og sammekomster Kotoret har høstet priser og berømmelse i i- og utlad for bla biblioteket i Alexadria, kulturhus i Sadvika og operae i Oslo kl Sødag 11 sept kl SIDE 4 oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 MUSEER, KIRKER OG KULTURBYGG + ARKITEKTKONTOR

5 Mad Østre Elvebakke 7 Foto MAD MAD flyttet i i yoppussede lokaler i Østre Elvebakke 7 i 2005 Lokalee er i samme bygigskompleks som DogA, og veder ut mot elve med de karakteristiske 40 meter lage vidusbådee Koverterige til kotorer ble utført av Jese & Skodvi i sammeheg med DogAs lokaler MAD dispoerer å 2 etasjer og har til samme ca 540 m 2 kotorareal MAD består i dag av 30 asatte, og de har et bredt spekter av prosjekter, for tide med hovedvekt på boliger og ærigsbygg i Osloregioe kl Sødag 11 sept kl Space group Hausmasgate 16 Space Group ble etablert i 1999, og er et iterasjoalt kotor beståede av arkitekter fra hele verde Space Group er et «ettverksbasert» kotor med bred iterasjoal kompetase, deres tilærmelse til arkitektur er direkte og effektiv, et åpet system for fleksibilitet og utvekslig av kuskap Kotoret samarbeider tett med oppdragsgivere for å fie uike løsiger og strategier for hvert ekelt prosjekt Space Group holder til i samme bygigskompleks som bla DogA og arkitektkotoret MAD kl diva arkitekter Idustrigata 54 diva arkitekter har trasformert e eksisterede stallbygig til modere kotorlokaler Et ytt 3-etasjes volum er plassert i bakgårde, mot abobebyggelse daes et lite atrium Mot gate er eksisterede bygigsvolum beholdt Det er bevisst spilt på forholdet mellom ytt og gammelt, der målet har vært e positiv kotrast diva arkitekter ble etablert i 1987, kotoret har allsidige oppgaver fra eeboliger og hytter til større boligalegg, museer, skoler og byplaleggig kl Sødag 11 sept kl Beretse Iteriørarkitekter AS Arbos gate 2 Beretses iteriørarkitekters kotor er både e god arbeidsplass og et eksempel for oppdragsgivere Lokalet i Arbos gate er fullstedig reovert Kotorarealet er krevede, me er blitt både fleksibelt og iholdsrikt Beretse Iteriørarkitekter ble tildelt Oslo Bys arkitekturpris 2007 for rehabiliterig av Urbygige på Uiversitetet samt Oslo Bys kulturstiped Kotoret har bl a prosjektert iredige av Det Kogelige Slott, et stort atall departemeter i Regjerigskvartalet og kotorbygget til Reitagruppe Sistevte er åpet uder OÅH kl Sødag 11 sept kl Foto Ja Richard Hase Arkitekturverkstedet i Oslo/Aspla Viak Maridalsveie 29 Arkitekturverkstedet er lokalisert i et arkitekturfaglig miljø i Maridals - veie 29 samme med bla AHO, i lokalee til tidligere Oslo Eergi Hoved dele av bygigsmasse ble trasformert av Jarmud/ Vigsæs Arkitekter AS og stod ferdig i 2002 Forvadlige viser respekt for oppri elige rom, materialer og kostruksjoer, der det røffe, idustrielle preget har blitt videre ført med ye elemeter i glass, stål og epoxy malig Arkitekturverkstedet arbeider tverrfaglig og består av arkitekter, pla arkitekter, iteriør arkitekter og ladskapsarkitekter Kotoret er del av Aspla Viak kl Sødag 11 sept kl LUND HAGEM Arkitekter AS Filipstadveie 5 Kotorlokalet ligger i Mohgårde ved Filipstad Brygge Opprielig små cellekotorer er bygget om til et åpet ladskap Lokalee domieres av et stort samlede overlys i midtsoe som fugerer som kombiert trafikk/ møteareal Ombyggige er gjort av Lud Hagem Arkitekter i samarbeid med Mellbye Arkitekter, som også er lokalisert her i tillegg til Atelier Oslo Lud Hagem Arkitekter har mottatt e rekke priser for sitt arbeid Sødag 11 sept kl Foto Christoffer Jakobse Boliger Boliger Bjørveie Bjørveie 119 Åtte laveergiboliger, patio-, verada- og altahus, i et tett boligområde Husee er utformet som e sytese av ulike boligtyper med oe av både eeboliges, rekkehusets og leilighetes kvaliteter Fellestu over garasje uder bakke med direkte igag til boligee Boligee varmes opp av vabåre varme i gulvee som bruker soleergi og gass som kilder Arkitekt: Dahle/Dahle/Breitestei AS Byggeår 2005 Sødag 11 sept kl Orieterig v/arkitektkotoret Villa Furulud Furuludsv 10 A og B Foto Svei Lud Boliger Korsgata Korsgata 5 Tomasbolig beliggede i et gammelt hagealegg i sveie Boligee er ipasset mellom eksisterede gamle trær, og utformet i dialog med disse Boligee er orgaisert omkrig e felles mur som deler tomte på lags, og som skaper private uterom for de to ehetee Bygigee er uført i pusset mur og ubehadlet eik Villa Furulud er teget av Lud Hagem Arkitekter AS og ble ferdigstilt i 1998 Tildelt Grosserer Sudts premie i 1999, og Houes fod i 2000 kl Kvartalet er et sjeldet gjeværede eksempel på bladige av småskala bolig- og idustribebyggelse fra det ittede århudre Nybygget er spesialdesiget i forhold til omgivelsee Det har e velartikulert arkitektoisk form med gode plaløsiger, detaljer og et modere formuttrykk Bygget gjespeiler magfoldet på stedet ved å tilby e stor variasjo av leilighetstyper til meesker i ulike faser av livet Boligee ligger både rolig og setralt plassert, og har rasjoelle og fleksible plaløsiger Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter Sødag 11 sept kl Passivhus Ladeveie Ladeveie 20 A Foto Jiri Havra Eebolige i Ladeveie er oppført i massivtre, og er Oslos første passivhus Bolige er oppført på e lite tomt, hvor hovedhus, carport og uthus er orgaisert rudt et avgreset tu Det er lagt vekt på arealeffektive løsiger og bruk av et ekelt og kompakt bygigsvolum Glassarealee er optimalisert med hesy til størrelse og orieterig Bolige ble ferdigstilt i 2009 Arkitekter: Medpla AS Arkitekter og Sivilarkitekt Stei Stokes kl Sødag 11 sept kl Eebolig Gjedem/Roga Bygdøyesveie 23 Eebolige er e ombyggig av et ferdighus fra 70-åree Eksisterede garasje ble revet, y carport, to små tilbygg og to levegger ble oppført Gjeom dette oppstod e helt y situasjo med fire ulike veldefierte uterom Husets kostruktive prisipp gjorde det mulig å lage et helt ytt idre ladskap med åpe oppholdsrom defiert av lukkete sorte trevolumer Arkitekt: Kut Hjeltes kl Foto Jesper Ray Malay oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 ARKITEKTKONTOR + BOLIGER side 5

6 Eebolig Styrmoe/Kleve Skogveie 122, Stabekk Foto Kut Hjeltes Trosterudstie 1 Trosterudstie 1 Eebolig Styrmoe/Kleve fokuserer på forholdet mellom de geerelle oppholdsrommee og de spesifikke oppbevarigs- og betjeigselemeter I hage til et eksisterede hus, ble det etablert e tre meter høy teglmur mellom veie og hage Dee teglrygge daer husets bakvegg og rommer husets spesifikke elemeter Husets hovedrom, stue, ligger mot teglrygge og retter seg ut mot hage Husets fire soverom ligger i e hegede treboks over stue Arkitekt: Kut Hjeltes kl Sødag 11 sept kl Eebolige på Gråkamme er teget av Weche og Jes Selmer i 1962, og var ekteparets ege bolig Bolige reges som e klassiker i orsk trehusarkitektur, og et iko i modere boligarkitektur Eebolige i Trosterudstie ble beløet med Sudts premie for god arkitektur 1962/63 Weche og Jes Selmer mottok i 1969 Treprise for si isats med å videreføre og utvikle orsk trehusbyggeri kl Villa Wormdal/Haug Hasselhaugveie 28 Foto Ja Olav Jese Villa Bjart Mohr Heyerdahls vei 6 Villa Wormdal/Haug ble ferdigstilt i 1991, og er teget av Jese & Skodvi Arkitekter AS Eebolige er orgaisert i to hovedvolumer og plassert mellom store trær Viduee er utformet slik at de ekelte rommee får forskjellige blikk til hage og de gamle træreboliges oppholdsarealer dekkes av et bærede teglhvelv med overlys, mes de mer private rommee er lokalisert i e kube med takterrasse, også utført i tegl Bolige er tildelt flere arkitekturpriser kl Sødag 11 sept kl Huset er teget av arkitekt Bjart Mohr rudt 1971, og er e komposisjo av rektagulære, svartbeisede volumer De lage igagsfløye bides samme av e soveromskorridor som er husets ryggrad, mes stue og svømmebasseget strekker seg sørover mot sol og utsikt Hagealegget har sie forbilder fra japask hagekust Bjart Mohr har også teget Holmsbu Billedgalleri i 1971, som ha mottok AC Houes fods diplom for kl Foto Børre Høstlad Eebolig Rykki Busoppveie 5, Rykki Foto MORFEUS Arkitekter AS v/peter Przybille Stedstilpasset eebolig ved fote av Eieåse, ferdigstilt våre 2011 Tilpasig til tomtes varierte og egeartede kvaliteter er vektlagt Boligfuksjoee er trappet i terreget og faver overgage mellom kultivert terreg og uberørt skog Eieåse skues gjeomgåede som blikkfag mot ord, og fra hovedoppholdsrommet oppleves e storslage utsikt med 180 graders utsy fra Oslofjorde i øst til Risfjellet i vest Arkitekt: MORFEUS Arkitekter kl Sødag 11 sept kl Orieterig v/arkitektkotoret Villa Bakke Solhaugveie 35, Sadvika mmwo foto: Jiri Havra Villa Bakke ble teget av Nisse og Bryhig arkitekter i 1965, og ombygget i 2001 av mmw arkitekter as Byggherre øsket at iteriørets arkitektoiske uttrykk skulle passe samme med de ye fuksjoee i huset og bygge opp uder fleksibilitete Origiale materialer og løsiger skulle ikke bryte med det ye koseptet Byggherres iteresse for skulpturer var til stor ispirasjo Tildelt Betogtavle i 2003 for fremragede byggekust i betog kl Orieterig v/arkitektkotoret Cotaierhuset Fhiltex på Sukkerbite, bak Operae To stadard stålcotaiere er trasformert til et 62 m² stort paviljoghus plassert på fire be av stål Alt ma treger for å leve et modere liv fies i paviljoge: bad, kjøkke, soverom, oppholdsrom og garderobe Taker for ret og skittet va, gassbeholdere og solcellepaeler gjør paviljoge uavhegig av all ifrastruktur Kom i og se, og yt utsikte over Fjordbye Arkitekt: mmw arkitekter as Siloe Studethus Marselis gate 24 Møllebakke Eiksmarka Foto Fi Eiedom Ifill Parkveie Parkveie 5 Siloe ble bygd i 1953, og ble beyttet til lagrig av kor frem til 1990 I 2000 startet arbeidet med å omforme siloe til studethjem De 53 m høye bygige ieholder å 18 etasjer med ca 220 ulike hybler som alle er plassert i de sirkelformede siloee, med korridor i midtpartiet 17 og 18 etg er heholdsvis takterrasse og fellesrom Bygige fikk Oslo Bys Arkitekturpris i 2002 Arkitekt: HRTB AS Omvisig kl 11 og 12 Møllebakke 2 er teget av Odd Brochma i 1958 og rehabilitert i 2011 av mmw arkitekter Som boligarkitekt fikk Brochma betydelig gjeomslag etter de ae verdeskrig Fra 1947 prosjekterte ha boligområdet Øvre Lja Boligbyggelag, og seere blokkbebyggelse på Tveita og terrassehus på Lja Eksperimetet Grete-huset (1952) og Hawel-huset (1958) var bygd opp av fleksible elemeter og åpe plaløsig; av det siste huset ble det bygd ca 300 Møllebakke 2 er et Hawel-hus Sødag 11 sept kl Orieterig v/ark Mage Magler Wigge Boligbygget i Parkveie sto ferdig våre 2011 I e spalte 7 m bred og 28 m lag er det etablert 9 boeheter omkrig et atrium, som med sie klatreplater fugerer som e vertikal hage På taket er e felles takterrasse, med pergola, grillbek, dusjer og private uterom Arkitekt: Kima arkitektur as Ladskapsarkitekt: Gullik Gullikse Ladskapsarkitekter mmwo foto: Kut Bry kl Ifill Platous gate Platous gate 6 Platous gate 6 består av 26 leiligheter, og er bygget på e tidligere parkerigsplass Prosjektet er et iteressat eksempel på hvorda restarealer i bye ka utyttes Alle leilighetee er gjeomgåede Fasade og igagsparti er preget av Pia Myrvolds silketrykk i herdet balkogglassplater Søhetta har utformet takhage Bygige er teget av Elemet arkitekter og ble ferdigstilt i jui 2009 Foto Fi Ståle Felberg kl Sødag 11 sept kl Udervisig/ forskig kl Sødag 11 sept kl Foto Kim Rørmark SIDE 6 oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 BOLIGER + UNDERVISNING/FORSKNING

7 Istitutt for samfusforskig Muthesgate 31 Kotorbygig oppført for Istitutt for samfusforskig i 1960 av arkitektee Trod Eliasse og Birger Lambertz-Nilsse, Molle og Per Cappele Utvidelse 1980 av Eliasse og Lambertz-Nilsse A/S Bygget ble tildelt Grosserer Harald Sudts pris for arkitektoisk fremragede privatbygig i Prise utdeles av Oslo arkitektforeig aethvert år og ble utdelt første gag i 1908 Nasjoalbiblioteket Herik Ibses gate 110 Opprielig utformet av Holger Sidig-Larse , deretter utvidet i 1933 og mellom 1939 og 1945 I 2005 kom ybygget «Halvbrore» av Logva arkitekter og totalrehabiliterig av hovedbygige ved Økaw arkitekter Østege og Bergo Ladskapsarkitekter er asvarlig for utearalee Kusthøgskole i Oslo Fossveie 24 Foto Fi Serck-Hasse kl KHiO er Norges største og fremste utdaigsistitusjo ie kustfagee Alegget på Seilduke er spesialbygget til formålet med sceer, dasestudioer og alle relevate verksteder Alegget omfatter m 2 Byggetri 1 for sceefagee sto ferdig i 2003, mes byggetri 2 sto ferdig i 2010 Byggetri 1: Samark AS og HRTB AS Iteriørarkitekter: Samark AS og Søhetta AS Ladskapsarkitekter: Søhetta AS Byggestri 2: Lud Hagem Arkitekter AS og Søylad Arkitekter AS Iteriørarkitekter: Studio Morte Kaels og Elle Kvade iteriørarkitekter Omv kl 11 og 13 Sødag 11 sept Omv kl 12 Margarifabrikke barehage Stavagergata 40/42 Margarifabrikke barehage består av to deler, med plass for til samme ca 500 bar Del 1 var opprielig e fabrikk teget av arkitekt Thv Astrup på 1920-tallet De hadde vært gjestad for flere ombyggiger og foradriger i iteriøret, da NAV arkitekter gjorde omformige til barehage Del 1 ble ferdigstilt 2010 Del 2 ble ferdigstilt sommere 2011 Utearealee med bla byvev og sasehage er desiget av studio HP Sødag 11 sept Omvisig kl 12 og 1330 v/ark Per Are Bjørstad Arkitekthøgskole i Oslo (AHO) Maridalsveie 29 Foto AHO Tøye Hovedgård Botaisk hage Foto Rolf Estese Bygget i 1936/1938 som verksted og lager for Oslo Lysverker, og ble oppført i teglforbledet betog Arkitekt var Oslo Byarkitektkotor v/harald Eg I 2000 startet arbeidet med å bygge om alegget slik at Arkitektur- og desighøgskole kue flytte i Arkitektee Jarmud/Vigsæs har desiget ombyggig av alegget, og prosjektet var preget av e klar arkitektoisk holdig hvor ekel arkitektur koverterte et verkstedbygg til e velfugerede forskigs- og utdaelsesistitusjo Eies og forvaltes av Statsbygg Sødag 11 sept Omv begge d: kl 12, 13, og 14 Oppmøte ved sykkelstativet/hovedigage Uiversitetet beytter Tøye Hovedgård til represetasjosog møtelokaler Gårde består av e hovedbygig og e driftsbygig Alegget ble i 2008 gjeåpet etter e omfattede rehabiliterig Stilhistorisk tok rehabiliterige utgagspukt i periode på slutte av 1700-tallet, da bygige ble påbygget og omiredet Fargesettig og behadlig av overflater i rommee utført i hehold til atikvariske retigslijer Iteriørarkitekt: Beate Elligse AS, arkitekt: Eerhauge arkitektkotor AS kl Iteriørarkitekt er tilstede og orieterer Uiversitetet i Oslo, Aulae Karl Johas gate 47 Både Muchs malerier og Aulae er yrestaurert til UiOs 200-årsjubileum Aulae ble bygget på Domus Media (Midtbygige) fra 1852 i forbidelse med 100-årsjubileet i 1911 Domus Media er teget av ark Christia Herik Grosch, mes Aulae er teget av arkitektee Harald Bødtker og Holger Sidig-Larse Statsbygg har reovert aulae i ært samarbeid med Riksatikvare, bla for å bevare akustikke og tilbakeføre sale til opprielig uttrykk Sødag 11 sept kl Steispraget Barehage Steispraget 6 Foto Nils Petter Dale Steispraget barehage er e åpe basebarehage med syv avdeliger over to pla som ble ferdigstilt i 2009 Eerhauge arkitektkotors kosept ble forsterket med fargerik møblerig og fargesettig av spesialdesiget fastiredig Iteriørarkitektkotoret Cadi AS har bistått med plaløsig og møblerigspla, ivedig fargekosept og løs iredig Cadi AS har spesialteget mobile og multifuksjoelle eheter som fugerer til lek og tegig, oppbevarig og sittig kl Sødag 11 sept kl Iteriørarkitekte er tilstede lørdag Fagerborg Barehage Sophus Bugges plass Foto Thomas Bjørflate kl Omvisig Hovedbygige kl 12, Halvbrore kl 13 Fagerborg meighet har fått y barehage, teget av Reiulf Ramstad Arkitekter AS Barehage ligger midt i et lokalt parkdrag, oe som gir uteområdet e avskjermet og hageaktig karakter Barehages hovedplaløsig er utformet med take på at de fire avdeligee skal kue fugere både separat og i felleskap alt etter prosjekter og behov Avdeligee har et felles samligssted og kjøkke i hjerte av bygige Persoaldele samt kust- og formigssale er plassert i byggets øverste pla Sødag 11 sept kl Meteorologisk istitutt Herik Mohs Plass 1 Foto Futurebuilt/Espe Gees Meteorologisk istitutts ybygg på Blider, Tallhall, sto ferdig våre 2011 Klimaeffektivitet har vært viktig uder plaleggige, og det er fokusert spesielt på material- og eergibruk Bygige er todelt, med et dataseter på edre ivå, og publikumsrettede fuksjoer som katie og møterom på øvre ivå Dee fuksjosdelige gjespeiles også i bygiges formale uttrykk Fasade består av alumiiumsplater perforert i et skymøster, som visualiserer istituttets virksomhet Arkitekt: PIR II arkitektkotor AS kl Sødag 11 sept kl Istitutt for iformatikk (IFI2) (Ole-Joha Dahls hus) Gaustadallee 23 B Foto Iva Brodey Det ye bygget for Istitutt for iformatikk sto ferdig våre 2011 Det er teget av Lud Hagem Arkitekter og Statsbygg har vært byggherre De 176 meter lage bygige har utgag til vaspeilee på østside med et amfi med sitteplasser ed til vaet Materialer og farger fager opp Bliders øvrige bygg: rød tegl både ute og ie Ivedig er det også mye heltre eik Røff, idustriell stil Ihugg i fasade gir ekstra lys ivedig Sødag 11 sept kl Omvisig v/arkitektkotoret NB! Tidspukt ka edre seg, se wwwosloåpehuso Domus Academica Karl Johas gate 46 (Urbygige) Foto Jaro Holla Det kogelige Frederiks Uiversitet oppført i åree av Christia HGrosch Fasader av pusset tegl med kolossalpilastre Empire med islag av klassiske greske arkitekturformer Urbygige ieholder gamle festsal, et rikt utformet halvsirkulært auditorium Rehabilitert i av arkitektkotoret NAV AS Iteriørarkitekt MNIL Ae Beretse Sødag 11 sept kl NB! Tidspukt ka edre seg, se wwwosloåpehuso oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 UNDERVISNING/FORSKNING side 7

8 Kotor- og ærigsbygg Fritt Ord Uraieborgveie 2 (se også #84 Fritt Ords Hage) Huset ble oppført som privatvilla i 1887, etter tegiger av arkitektee Jacob Wilhelm Norda og Viktor Norda Fritt Ord flyttet i i 2007, etter å ha omformet bygige til et modere litteraturhus, som ieholder bla auditorium, café, semiarrom og skriveloft De dristige ombyggige av det bevarigsverdige loftet har fått stor oppmerksomhet, og har resultert i flere arkitekturpriser Arkitekt: Askim/Latto Arkitekter MNAL Sødag 11 sept kl Foto Jiri Havra Gyldedal Norsk Forlag Sehesteds gate 4 Gyldedalhuset ble åpet høste 2007 etter e total ombyggig bak de vereverdige fasadee mot Sehesteds plass og Uiversitetsgate Deler av huset ble kjøpt av Gyldedal i 1912 og deretter omdaet til forlagskotor I dag fremstår huset som resultatet av et uikt samspill mellom historie og moderitet Betogkostruksjoees skulpturelle verdi har gitt bygige e sterk og karakteristisk idetitet Arkitekt: Sverre Feh Iteriørarkitekt: Zic AS Smykkeskriet/Læreres hus Osterhaus gate 4A Elemet var viere av utdaigsforbudets kokurrase om ytt koferaseseter E uttrykksfull fasade med tekst lyser opp gate Vier av Oslo bys Arkitekturpris 2010 Arkitektkotoret Elemet var viere Foto Jiri Havra kl Sødag 11 sept kl Foto Vidar Kutse kl Sødag 11 sept kl Omvisig v/arkitektkotoret Belloahuset Maridalsveie 17B Belloahuset på Vulka stod ferdig våre 2011, og er et av Norges mest eergieffektive kotorbygg Her er det siste ie eergivelige løsiger tatt i bruk for å spare mest mulig eergi iefor bærekraftige økoomiske rammer Eergiforbruket er bereget til om lag e fjerdedel av det et gjeomsittlig kotorbygg forbruker Bygget skal også bli forsyt med miljøvelig eergi fra geobrøer, spillvarme og solvarme Belloahuset er utviklet av Aspeli Ramm Arkitekt: LPO Det Norske Videskaps-Akademi Drammesveie 78 Moumetal bygig i yreessase oppført for statsråd Has R Astrup i 1887 av arkitekt Herma Backer Praktfull vestibyle, trapperom og represetasjosgemakker Verada med søylefrot og rekkverk i smijer Fra 1910 kotor og møtelokaler for viteskapsakademiet Foto Fi Ståle Felberg Sødag 11 sept Omv kl 12, 13 og 14 Begreset atall Lister for forhådspåmeldig legges ut utefor Belloahuset samme dag Foto Has A Rosbach Omvisig kl 13 og kl 14 Begreset atall, maks 30 stk Showroom Fagflis Sagveie 21 Foto Image Photo Reitagruppe Gladegveie 2 Bygige fra 1859 var i si tid e av Norges største idustriarbeidsplasser, A/S Vøies Bomuldsspideri I 2007 åpet FagFlis sitt showroom som er Skadiavias største et utradisjoelt opplevelsesseter for fliser Produktees kombiasjosmuligheter og avedelsesområder fremheves gjeom e velregissert og estetisk koreografi av farger og former, der også fuksjoalitete er ivaretatt Iteriørarkitekt: Beba S Vaxevaidou Holøye MNIL og Trod Ramsøskar MNIL kl Sødag 11 sept kl Bygget ble ferdigstilt i 2009, og rommer hovedkotoree for Reitagruppes hadelsvirksomhet; REMA 1000, Narvese, 7-Eleve og Spaceworld Lokalee er iredet fleksibelt og modere, tilpasset kjedees behov for fuksjoelle og effektive arbeidsplasser og fellesarealer Torget med de gamle Narvesekioske er e aturlig møteplass og et av i kommuikasjoe mellom de ulike fuksjoee, mellom historie og åtid Arkitekt: Torstei Ramberg AS Iteriørarkitekt: Beretse Iteriørarkitekter AS Clario Collectio Hotel Folketeateret Storgata Foto Ole Walter Jacobse Da De Norske Opera og Ballett flyttet til Bjørvika i begyelse av 2008 begyte trasformasjoe av Folketeaterbygige I tillegg til rehabiliterige av teateret, ble Operaes tidligere lokaler mot Storgata bygget om til hotell Ispirasjo til iteriøree ble hetet fra teaterverdes farge- og materialvalg, satt samme med itrykk fra arbeidet med kulisser, lys og skygge Dette kommer til uttrykk bla i resepsjoes perforerte, ellipseformet skjermvegg som gir speede lys og skyggevirkiger Iteriørarkitekter: Mellbye Arkitekter AS kl Sødag 11 sept kl NHO Middelthusgate 27 (se også #74 NHO-plasse) Bygget er på m 2 Iteriørarkitektee i Zic og arkitektee i søsterselskapet Dark Arkitekter jobbet i team fra første stud Det tette samarbeidet ga resultater ma ellers ikke oppår Helhete ble ivaretatt i alle ledd, fra møbler til utearealer For NHO var det viktig å velge orske møbler, helst fra medlemsbedrifter Prosetadele er 97 Bygget rommer et stort koferaseseter med auditorium, koferasesal for 300 persoer, 25 møterom og ca 700 arbeidsplasser Omv kl 11 og 12 Sødag 11 sept Omv kl 11 og 12 Omv kl 11 og 12 Sødag 11 sept Omv kl 11 og 12 Foto Ja Richard Hase Maks 15 pr gr Forhpåmeldig: Foto Jiri Havra Maks 15 pr gr Forhpåmeldig: Ekebergrestaurate Kogsveie 15 I 1927 vat Lars Backer kokurrase om å tege ye Ekebergrestaurate, og i 1929 sto et av Europas fremste fukisbyggverk ferdig I dag er bygget fredet, og restauratkoseptet driftes av Bjør Tore Furset Eiedomsspar overtok bygget i 2002, og med hjelp av Mellby Arkitekter og iteriørarkitektkotoret Radius Desig, har Ekebergrestaurate gjeoppstått i y prakt med vekt på fuksjoalisme etter dages krav for restauratdrift Sødag 11 sept Omv begge dager kl 11 og 14 Restaurat Olivia Tjuvholme allé 6 Nye Olivia Tjuvholme er de tredje i rekke Hver Olivia har sitt særpreg, både i uttrykk og på meye Nye Olivia er desiget av iteriørarkitektkotoret Metropolis arkitektur & desig Fotograf Ole Walter Jacobse har hetet ispirasjo fra kaalee i Veezia, og briger atmosfære hjem til kaalee på Tjuvholme Olivia Tjuvholme er modere og raffiert, i e fortolkig av Veezias sjarm hvor bildee tar deg på e reise til kaalbye Sødag 11 sept kl Omvisig v/iteriørarkitekt SIDE 8 oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 KONTOR- OG NÆRINGSBYGG

9 USBL hovedkotorer Arbeidersamfuets plass 1 Foto Per Guarsso USBLs hovedadmiistrasjo med ca 100 asatte flyttet høste 2010 i i totalreoverte lokaler i Arbeidersamfuets plass 1 i 7 og 8 etg Bygget er et fuksjoalistisk sigalbygg fra 1940 teget av arkitekt Ove Bag, i dag kjet for å huse Setrum Scee Arealee har tidligere rommet samfussaler, råloft og kotorer Dette gjespeiles i lokalee der de gamle kotorområdee er holdt ree og stramme, mes områdee der det var råloft har beholdt sitt svært røffe preg Iteriørarkitekt Elle Ledste MNIL Sødag 11 sept kl Iteriørarkitekt er tilstede Vokseåse kultur- og koferaseseter Ullveie 4 Voksesåse koferaseseter ble teget av Has- Kjell Larse og Terje Thorstese, og ble ferdigstilt i 1960 Arkitekture er ispirert av skadiavisk 50-talls arkitektur, og karakterisert som yfuksjoalistisk På slutte av 90-tallet fikk iteriørarkitekt MNIL Raveig Getz asvar for moderiserige av alegget De ye iredige uderbygger det opprielige skadiaviske og fuksjoelle preget Utsikte og ature omkrig har vært viktige ispirasjoskilder Sødag 11 sept kl Omvisig kl 16 Parker, plasser, hager og gårdsrom Villa Dammas hage Hava Allé 15 Foto XX Foto Adreas Harvik/Nasjoalmuseet Villa Damma ble teget av Are Korsmo og Sverre Aaslad og sto ferdig i 1932 Villae og hage reges som et av de orske hovedverkee ie fuksjoalisme Uteområdee ble plalagt som et helhetlig alegg, der gjerder, pergola, garasje og hus fremstår med tydelige fellestrekk Villa Damma ble fredet i 1997, og omfatter både hus og hage Sødag 11 sept kl Svartdale, turveg lags Ala Oppmøte Etterstadsletta Ny parsell lags Alastie er ferdig og går gjeom det tidligere utilgjegelige juvet i Svartdale og videre i i frodige Fagerlia Turveie er bygget opp som e bordgag på søyler og sor seg lags elve uder to jerbaebroer og e veibro Det er alagt e spestig wirebro for å krysse det geologiske møtepuktet mellom grufjellet som stuper ed i elve og de kambrosilurske elvebue Byggherre har vært Oslo kommue v/friluftsetate Prosjektet er e del av Groruddalssatsige og sødag 11 sept Omvisig kl 13 og 14 Oppmøte Etterstadsletta Gårdsrom Meyerløkka I Wessels gate 4b Kvartalet består av 11 eiedommer Det fallede terreget er utyttet til terrasseriger slik at det daes midre, varierte rom i rommet Sitteplasser og sykkelparkeriger er lagt i tilkytig til hver eiedom Store pleflater er løftet opp og daer det setrale motivet Blomstrede trær plates i mellom eksisterede store trær Klipte hekker skaper midre rom Stauder i gult, rødt og blått plates etter et system basert på himmelretigee Ladskapsarkitekt: Østege & Bergo kl Sødag 11 sept kl Omvisig v/joha Østege Schlägergårde Lilleakerveie 30 Foto Skaara Arkitekter IT Forebu Marti Liges vei 25 Foto Thomas Ekström Eiedomme består av tre bygg; hovedhuset, sidebygige og uthus Disse ble oppført av glassmester Schläger på 1800 tallet I 2009 startet restaurerige av de tre gamle byggee I tillegg ble det bygget et mellombygg i glass, som fremstår som et tidsriktig supplemet til alegget, tilpasset dages krav til y bruk Bygget har gjeomgåede bruk av glass for optimal traspares slik at de fredede byggee fremheves, også i iteriøret Arkitekt: Skaara Arkitekter as Sødag 11 sept Omvisig begge dager kl 13 og 14 v/arkitektkotoret Termialbygget ble bygget i 1963 etter arkitekt Odd Nases tegiger Det ble rehabilitert i og ieholder å ca m 2 kotor Alegget ikluderer flytermiales gamle akomst-og avgagshall med veggmalerier av Kaj Fjell IT Forebu er i dag et kuskapsorietert seter for høytekologisk ærigsvirksomhet på asjoalt og iterasjoalt ivå Sødag 11 sept kl Orieterig v/ark Odd Klev Paviljog i Vigeladsparke v/hudejordet/moolitte Paviljoge i Vigeladsparke imøtekommer et udekket behov for et ekelt besøksseter ord i parke Målet har vært å skape et smykke av et bygg både i form av e elegat og ekel form, og med take på materialbruk Bygget består av et lagstrakt volum ispirert av parkes ekle og massive elemeter og materialer Plasstøpte betogvegger, -tak og -gulv med tilslag av graitt gir bygget et solid, massivt og tidløst preg Arkitekt: diva arkitekter kl 14 Sødag 11 sept kl 14 Orieterig v/arkitektkotoret Skateparke i Gamlebye Dyvekes bru, St Halvards gate 3 Det begyte med e basketballkurv på et tre; etterhvert ble e skateboardrampe i treplater bygget midt på plasse, og så kom asfalte på plass Utgravige uder brua var starte på e stor utescee, som har huset oe av de aller største i orsk rockehistorie Etterhvert ble det kostbart å skifte plater på alle elemetee i treverk Utgiftee sto ikke i forhold til hvor lege de holder i værharde Norge Skateparke ble dermed bygget i betog Gamlebye Sport & Fritid har bygget og driver skateparke kl Sødag 11 sept kl Petter Hjulstad er til stede for spørsmål NHO-plasse Middelthusgate 27 (se også #63 NHO) NHOs ye hovedkotor med tilliggede park og forplass er utformet med det mål å fie gode arkitektoiske og fuksjoelle løsiger som ivaretar viktige historiske verdier Det eksisterede aleggets hovedgrep er bevart, med e åpe rektagulær plass og et parkdrag trukket frem mellom dee plasse og Middelthusgate For å bedre tilgjegelighete er deler av de eksisterede brystigee fjeret for å åpe opp mot omgivelsee Stier er opparbeidet gjeom bjerkeskoge, og beker iviterer til opphold Ladskapsarkitekt: dark arkitekter kl Sødag 11 sept kl Omvisig Gårdsrom Meyerløkka II Wessels gate 4b Ved å terrassere gårdsrommee ved hjelp av lave graittmurer, -trapper og -ramper, har det blitt skapt e sammehegede struktur Barrierer for bruke av gårdsrommee har blitt redusert Take er at gårdsrommet skal skape glede og trivsel for beboere i alle aldre, og at det skal være rom for alle Det er opparbeidet e stor, åpe og solfylt felles setralplass med grill og flere sittegrupper Det er lagt vekt på å beytte vegetasjo som tydeliggjør årstidsvariasjoer Ladskapsarkitekt: Gridaker AS kl Ige guidig oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 KONTOR- OG NÆRINGSBYGG + PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM side 9

10 Schadorffs plass Plasse ligger gustig vestvedt og solrikt, omgitt av moumetale bygiger Plasse har fått e terrassert utformig, med to midre plassdaelser fora kotorbygget Plassee er kyttet samme med trappeløp lags bygget Trefoldighetskirke får grøtareal rudt seg, og trekker områdets grøtstruktur ed til Akersgata Med utgagspukt i uiversell utformig itegreres e skulpturell rampe fra Akersgata til Fredesborgveie Store staudefelt skaper frodighet og farger Ladskapsarkitekt: Østege & Bergo AS kl Omvisig v/christoph Köpers Carl Berers Plass Et grått vegkryss på biles premisser er forvadlet til e pulserede byplass med beplata gater og sjeerøse fortau på byes og meeskees premisser Det er gjeomført e helhetlig treplatigspla for hele området, slik at de store byplae til Harald Hals fra 1929 er fullført etter 80 år Det er platet e palett med over 200 bytrær for å itrodusere skjøhet og frodighet i det offetlige byrom Ladskapsarkitekt: Droiga ladskap kl Sødag 11 sept kl Foto Østege & Bergo AS Arbeidersamfuets Plass Arbeidersamfuets plass ligger lags Torggata Plasse ligger midt i et område med mye aktivitet og med Setrum Scee og Rockefeller som ærmeste aboer Lags østside av plasse ligger Samfushuset, som er e av Oslos mest moumetale fukisbygiger Utformige av plasse gir rom for sceer av ulik form, mye publikum og uteserverig Materialbruke er ekel og robust Detaljerig i belegg og beker heter ispirasjo i fukisarkitektures lijer og buer Ladskapsarkitekt: Gridaker AS kl Sødag 11 sept kl Foto Adam Stirlig/Droiga ladskap Gårdsrom Skøyehage Skøyehage 3 Boligområdet Skøyehage ligger mellom trikketrasée og boligbebyggelse Amalieborg i ord og Hoffselva i sør E viktig forutsetig i prosjektet var at det skulle etableres flere forbidelser på tvers av broa og e sammehegede gagsti lags elva Elva med si kraftige trevegetasjo og sitt aturlige meadrerede uttrykk er beholdt Bearbeidelse av områder lags elva gir muligheter for opphold og speede opplevelser av elva og elvemiljøet Ladskapsarkitekt: Bar Bakke kl Sødag 11 sept kl Villa Grade Hage Huk avey 56, Bygdøy (se også #10 Villa Grade) Hagealegget er restaurert og ble ferdigstilt i 2006 Hage er satt vakkert i stad med sprigva, blomster og prydbusker slik de var i 1941 Ladskapsarkitekt: Sudt & Thomasse AS Sødag 11 sept kl Omvisig v/willy Thomasse Kud Kudses plass Kud Kudses plass har kyttet kotakt med de grøe parke rudt St Hashauge Plasse har et særpreget, geometrisk dekke av basalt og graitt Vegetasjosbruke på plasse er variert med ispirasjo fra parke rudt St Hashauge Det opphøyde platefeltet på plasse har ulike typer stauder, samt vårblomstrede prydkirsebær og løk Mot parke avsluttes plasse med ye buskplatiger av syri og budekkede stauder Ladskapsarkitekt: Gridaker AS kl Sødag 11 sept kl ANette Thommesses plass Schweigaards gate Aette Thommesses plass er et attraktivt møtested og et kutepukt for et fargerikt fellesskap mellom Grølad og Bjørvika Plasse har tre hovedelemeter: Bastioe med grø oppholdsple, ladigsflate for trapp og rampe, og området for uteserverig Gagbroe mellom plasse og Stasjosallmeige i Bjørvika ble åpet våre 2011 Idé- og forprosjekt er utført i samarbeid med Lud+Slaatto Arkitekter Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS kl Fritt Ords Hage Uraieborgveie 2 (se også #X55 Fritt Ord) Et møtested og grø ramme om faglige/sosiale arragemeter i ordets og litteratures tjeeste er utformet i e gammel patrisiervilla bak slottet De gamle hage er revitalisert: E elliptisk uteplass er lagt skjevt på de gamle hagetrappe, de er edseket for å itimisere rommet og irammet av klippet alperips og blomkarse Utemøblee leker videre med blomkarses ulike farger Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Omvisig kl 11 v/ladskapsarkitekte Naseparke Forebu Naseparke på de tidligere flyplasse ligger som et grøt samlede hjerte for hele Forebu Parke er formgitt i dyamikke mellom det harde flyplassrelaterte og det myke orgaiske Va er bærede elemet med de store damme og festplass som midtpukt Økologiske prisipper med stedege vegetasjo og åpe overvashådterig Parke på 200 dekar åpet september 2008 Oppdragsgiver: Statsbygg og Oslo kommue Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Sødag 11 sept Omvisig kl 12 v/ladskapsarkitekte Oppmøte v/tårplasse Hudsud Gredeseter Sarøyveie 81 Forebu Ugdomsskole, barehage, svømmehall, idrettshall og idrettsbaer er kosetrert om e samlede gredegate som fugerer som adkomstsoe og møtested E vaåre er lagt i som et samlede motiv i Gredegatas graittløper Skoles uteareal har blat aet «rulle opp/rulle ed-groper» i plass-støpt betog, e aktivitetsstreg med tauverk, sosiale rom og scee Barehage har Marihøeispirert terregform, e ladsby med lekehus, hudremeterskog og varee Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Sødag 11 sept Omvisig kl 13 v/ladskapsarkitekte Oppmøte Gredegata Storøyodde Forebu Rolfsbukta boligområde Forebu Storøya Friområde er utformet på de tidligere rullebae på Forebu Det opprielige kulturladskapet er bygget opp på ytt, me i stilisert form Terreget er formet med elliptiske koller og et skråede terreg mot sør for å gi utsikt mot sjøe Nye, brede badebukter er skåret ut i de gamle fyllmassee Området ble ferdigstilt i 2007 Oppdragsgiver: Statsbygg og Oslo kommue Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Sødag 11 sept Omv kl 1330 v/ladskapsarkitekte Oppmøte v/fugletåret Rolfsbukta boligområde ligger ved sjøe ordøst på Forebu Nærhete til vaet forsterkes ved kaaler/vaspeil som føres i i området, og ved e bevisst formgivig av overgage va/lad Polleområdet ierst i Rolfsbukta har promeade lags vaspeil og stråfotee, prydgress og effektbelysig Her iviteres det til vaispirert lek Maria- og Tage-områdee ytterst mot Rolfstage ibyr til spaserturer og opphold lags e lag bryggepromeade med itegrerte sitte- og oppholdsmuligheter Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Sødag 11 sept Omvisig kl 14 v/ladskapsarkitekte Oppmøte ierste del av kaale SIDE 10 oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM

11 Tjuvholme BygdøY sjøbad Bygdøy Blågrø vadrig i Groruddale Foto Sudt & Thomasse AS Bli med på vadrig gjeom rehabiliterte og yskapte parker, grøtdrag, bekkefar, kulturmier og turstier i Groruddale Christer Karlsso og Lee M Sveigse guider og forklarer om de fatastiske parkutviklige og aturmiljøet som vokser i Groruddale: Grorudparke- Prestegårdshage, Leirfosse, Hølaløkka, Fossumbekke, Furuset kulturpark og Verdesparke Vadrige avsluttes ved Furuset T-baestasjo Det blir utdelig av brosjyre med kart, slik at ma ikke treger å gå hele ture med e gag kl 11 Møt opp ved Grorud T-baestasjo Hele vadrige varer ca 3 timer Grorudparke Prestegårdshage Prosjektets første del er ferdigstilt: første del av Dokkplasse vis-a-vis Bryggetorget på Aker brygge, Bolette brygge som er passasje lags Dokka ut mot fjordside, Lille Strade er e plassdaelse i overgage mellom bebyggelse og fjorde, Tjuvholme allé med deler av Olav Selvaags plass foteealegg med vareer gateplatig og gatedekker Områdee rudt F3 og det lille parkområdet Stradhage forvetes ferdig i løpet av sommere Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS Omvisig kl 11 v/ladskapsarkitekte Oppmøte v/bølge & Moi Som grueier og forvalter satt Statsbygg i gag oppgraderig av Bygdøy Sjøbad i 2005 Arbeidet resulterte i e pla for opprustig av strade, de historiske mure og gagveie samt tyig i skoge og geerell oppryddig Som e videreutviklig av dette ble det igagsatt arbeid med e helhetspla for hele Bygdøy Sjøbadområde Alegget stod ferdig høste 2007 og ble tatt i bruk våre 2008 Ladskapsarkitekt: LINK arkitektur, Ladskap Sødag 11 sept Omvisig begge dager kl 11 De gamle prestegårdshage ble restaurert og ferdigstilt i 2011, og blir e viktig del av Grorudparke De tette vegetasjoe framfor gårde har stor aturverdi og speede faua Prosjektet er e del av Groruddalssatsige Pilestredet Park Igag Pilestredet Foto Jaro Holla Hølaløkka ved Grorud stasjo Grorudparke Foto Sudt & Thomasse AS Boligalegg på det gamle Rikshospitalet med vekt på miljøvelig byggeri, materialbruk og gjebruk Utearealee byr på sosiale møtesteder, leke- og oppholdsareler og er basert på byøkologiske prisipper der bruk av overflateva står setralt Ferdigstilt 2006 Ladskapsarkitekt: Bjørbekk & Lidheim AS og Aspla Viak Omvisig kl 12 v/ladskapsarkitekte Oppmøte Setralparke Visjoe om gjeåpig av Alavassdraget gjeom Groruddale begyte med e mulighetsstudie utarbeidet at LINK arkitektur, Ladskap, tidligere 133 Ladskapsarkitekter, i 2002 Studie førte til at Alavassdraget å er i ferd med å gjeåpes på flere områder LINK arkitektur, Ladskap har vært med på prosjekterig av gjeåpige av vassdraget ved Hølaløkka og Leirfosse, samt forprosjekt ved Grorud stasjo Ladskapsarkitekt: LINK arkitektur, Ladskap Sødag 11 sept Omvisig begge dager kl 11 Mye av Grorudparke ferdigstilles dette året Parke skal strekke seg som e blågrø luge fra Ammerud til Hølaløkka Tilgjegelighet for befolkige har vært e prioritet Prosjektet er et samarbeid mellom Va- og avløpsetate, Pla- og bygigsetate, Byatikvare, E-by, Friluftsetate og Bydel Grorud, og er fiasiert som e del av Groruddals-satsige kl 11 Grorudparke er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Leirfosse åpig av elv/fossefall De meter høye Leirfosse er e av Oslos flotteste fosser Etter at de ble gjeåpet 6 jui i år, er de igje blitt e setral og viktig del av Alaelva I bue er det e kustig oppdemmet dam og vaparke er et populært møtested for bar Gjeåpiga av Leirfosse er e del av Groruddalssatsige Ladskapsarkitekt: LINK arkitektur, Ladskap Foto Sudt & Thomasse AS Hølaløkka åpig av Alaelva Furuset kulturpark kl 11 Prestegårdshage er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Hølaløkka ble åpet i 2004 og er blitt et populært rekreasjosområde for beboere i ærområdet Prosjektet er e del av Groruddalssatsige Ladskapsarkitekt: LINK arkitektur, Ladskap kl 11 Hølaløkka er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Ladskapspark med restaurert dam fra 1800 tallet, sauebeite med løe, turvei og utsiktstår ved de gamle pilgrimslede Tåret er et slags sitat av det opprielige sveitsertåret på stabburet til Furuset gård Det er utformet som leke/klatreskulptur, og fra toppe har ma utsikt over Groruddale Parke er uiverselt utformet De er del av Groruddalssatsige og har plass til aktiviteter som skiløype for ybegyere, cricket, drageflygig og pikikområde Ladskapsarkitekt: Studio HP og Ladskapsfabrikke kl 11 Furuset kulturpark er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Turvei lags Fossumbekke Foto Sudt & Thomasse AS kl 11 Leirfosse er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Turveie Professor Birkeladsvei går gjeom et bevarigsverdig aturområde med stort biologisk magfold Det ble lagt vekt på å miimere igrepet Hele turveie er lagt som e bordgag på ekle plassbygde betogfudameter Det er beyttet treverk fra Keboy-Visorwood Bordgag, beker og rekkverk er desiget som e sammehegede kostruksjo Turveie er e del av Groruddalssatsige Ladskapsarkitekt: Sudt og Thommasse kl 11 Fossumbekke er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 Verdesparke plalagt parkopprustig Parke er bygget opp med klare overordede strukturer, der parkveier og treplatiger rammer i parkes ulike soer Ravieskråige formes til e grø ladskapspark med bekk, stier og amfi i terreget Området i ord utvikles til e vakker møteplass med vaspeil, amfi, paviljog og plassgulv ispirert av orametikk fra ulike verdesdeler Parkplae legger til rette for utviklig i etapper Prosjektet er e del av Groruddalssatsige Ly arkitekter AS og Ladskapsfabrikke v/elle Husaas og Aaste Gulde Sakya kl 11 Verdesparke er e del av Blågrø vadrig For ifo, se #93 oslo åpe hus program 10 & 11 sept 2011 PARKER, PLASSER, HAGER OG GÅRDSROM side 11

12 Portrait Jasper Morriso: Suki Dhada De Norske Opera & Ballett Arkitekt: Søhetta AS Foto: Jaro Holla UiO, IFI2 Arkitekt: Lud Hagem Arkitekter Foto: Iva Brody Statsbygg speiler samtidsarkitekture Vi er medarragør for Oslo Åpe Hus for adre gag wwwstatsbyggo Nasjoalmuseet Arkitektur Arkitektkotoret Sverre Feh AS Foto: Jaro Holla Hi, we are HAL We are a big ew family of chairs Jasper Morriso desiged us, reiterpretig the shell chair Vitra developed us i Switzerlad We come i lots of colours ad eve more bases Meet us at wwwvitracom/hal Vitra Scadiavia AS, Stortigsgate 30, 0161 Oslo, Tel: , wwwvitracom Oslo Åpe Hus Advokatfirmaet Bull & Co bistår orske og iterasjoale arkitekter og utbyggere med juridisk rådgivig Skadiavias største SHOWROOM på 450m 2 KOtAKt Bete Holmvag // Kristie M Madse // Tom G Eilertse // Amud Grimstad // Liv Zimmerma // Nils Herik Jørgese // Kristoffer Aasebø // Frode Vilster Sørli // Ja-Erik Sverre // Ole B Gudem Paradise foud/surise wwwbullcoo Sagveie 21 A, 0459 Oslo, Tlf , wwwfagfliso

13 GRORUDDALSSATSINGEN Vi ruster opp Groruddale! Groruddalssatsige er et samarbeid mellom state og Oslo kommue Mellom 2007 og 2016 ivesterer vi over e milliard kroer i tiltak som skal føre til bedre miljø, levekår og boforhold i Groruddale Her er et utvalg av våre fysiske prosjekter: Turvei ved Haugestua Foto: Ige-Lise Petterse Haugeporte åper det som før var e turveibarriere mellom Stover og Grorud/Ala E kulvert er ført på bakkepla gjeom jerbaefylliga ved Haugestua stasjo, og det er alagt flotte møteplasser ved Fossumbekke (Ferdigstilt 2008) Furuset kulturpark Foto: Espe Bratlie Utviklige av grøtområdet mellom Furuset kirke og Furuhuset har gitt området et rolig preg som alterativ til de mage aktivitetsparkee E gammel gårdsdam er restaurert med beplatig rudt, og det er satt opp ye griller og utemøbler Vi har også satt opp et utkikkstår og alagt ye turveier (Ferdigstilt 2009) Svarttjer Motorseter og skatehall på Haugestua Foto: Roy Tjomslad Svarttjer ligger setralt på Romsås og er et populært rekreasjosområde Badig var tidligere frarådet på gru av høyt bakterieihold i vaet Opprustige av tjeret har ført til stabilt god badevakvalitet I tillegg har området fått tre ye sadstreder, trapper i graitt, brygger, toaletter og y lekeplass (Ferdigstilt 2009) Foto: Birgitte Tørby Oslo-ugdommes motorseter og skatehall er et helårig iedørs skatetilbud for bar og uge Etter i- og utvedig oppgraderig av motorseteret og skatehalle, etablerig av utedørs skatepark i graitt og e iedørs kafe, har det vært e klar økig i besøket (Ferdigstilt 2010) Mer iformasjo om Groruddalssatsige: wwwoslokommueo/groruddale

14 Brasjeforeige for arkitektkotoree i Norge wwwarkitektbedrifteeo ARKITEKTENS VALG! wwwordvestvidueto vestrecom wwwaspelirammo De som bygger med Leca ka sove trygt om atte For Leca breer ikke Det er med adre ord ekelt å bygge mye mer brasikkert i Norge Og det tregs, for det breer mer her i ladet e i de fleste adre lad Leca produseres av Weber, Europas største leveradør av murprodukter, og blir best og vakrest samme med Weber puss og mørtel wwwweber-orgeo 100% brasikker OKTAN Aose Faktaark Oslo Åpe Hus 1275x425mmidd :49:23

15 INSPIRASJON & KREATIVITET Ditt bilde trykket på speede materialer Alumiium l Akryl l Lerret l Fotoplakat l Folie l Puter l Tapet Priseksempel eget bilde: 690,- gjelder 50x50 cm alumiium og akryl Velkomstgave! Vi gir deg å kr 200,- å hadle for! Registrer deg som y bruker i vår ettbutikk på: idekoro/velkomme i dag! Lag di ege persolige dekor! Bestill på i våre butikker eller i vår ettbutikk: Cocept Store Oslo: Parkveie l Nedre Slottsgate l Skøye l Forebu l Høvik l Lillestrøm

16 LILLEVANN SKOGEN VOKSENLIA HØGÅSEN SOGNSVANN OS KRINGSJÅ BÆ Gr Sø rke ØSTHORN Kjels å Storøya Brekke s ve i e NYDALEN KJELSÅS G re eie da lsv Frog e rse e BERG Rolf TÅSEN s vei vei Wickstrøm Muks Nordberg ve i Carl K je lses v ei HOLSTEIN So 3 j Rig K a v ii ei e Holm ULLEVÅL STADION STORO e ko ie ve ås fs eveie llv terv os tor ve ie GREFSEN Tro LO M als md Sle v g Ri sg a te d ta gs v er Øk TØYEN 3 So g sv e ie He g eie Ø K VI Liderudkolle Lille a v Sj og Fr de ha eie ug U el a ds ga te Ha Rig 3 ke Væ ie sv Fr og e a m us gt Fi ma rkga ta Rig s 1 Ri g 2 Kjøl berggt ol f Ad d is He vei E6 ve ters vei Helle rudvei e SKØYENÅSEN gv als Svartd veie - OPPSAL Østmarkveie AMMERUD GRORUD Gro vei rude kv ak ei rv NYLAND e Ak lb Ka t Øs ie HAUGERUD Østmarksetra E6 Sam s Eydeei v BÅNKA NITTEDA OSLO F re S ve r e s Ive rse i v r va rgs Od lbe ei So v ROMSÅS GRORUD u riha HO VE ie gve ELLINGS FURUSET Ka rd Ga Ro e Ko Eke b er jøveie s Mariholtet PUTTÅSEN LINDEBERG LUTÅSEN TROSTERUD sv e øm S tr VEITVET Ve i t v etv RØDTVET KALBAKKEN Lillomarka KOLÅS H T GODLIA TVEITA HELLERUD Rv4 3 R v1 6 ÅRVOLLÅSEN HØGDENE LINDERUDSETER- SOLEMSKOGEN GREFSENÅSEN e llve i vo VOLLEBEKK RISLØKKA ØKERN Ulvesplitte ie sve Tvete vei e HELSFYR Ø st e MANGLERUD RYEN Plog ALNA R ef sta d v e LINDERUD ie Grefsekolle Trollvastua LACHMANNSFJELL øm Valle Hovi r lm a s Hja tig Bra vei ENSJØ Str BRYNSENG HØYENHALL Ryekrysset ie ve TALLBERGET Nedre ve i Ka lbakk v he d w s gt e Ry be r s veie im dhe GJ A redalsaker uiversitetssykehus Ha gata m Da ma g Rig 2 vers kjø M i lds T ar h ra c gte s Mic C h e lsehr sle veie S a e rgt s gt CARL BERNER Gresev HASLE T ro TØYEN iga ar ds GRØNLAND ta Sc gt hwe ega Bisp Koo Valhall ve ie SJØMANNSKOLEN ei BÆ OS g s Mo gve se ie ULSRUD e ie ve e E kkve ba BØLER R avkoll b k TRYVANNSHØGDA VOKSENKOLLEN VETTAKOLLEN SLEMDAL y ts Riksorg sted RIS hospitalet Te ge r e i v S GAUSTAD GRÅKAMMEN GULLERÅSEN VETTAKOLLEN SKÅDALEN FROGNERSETEREN BESSERUD MIDTSTUEN Holmekollbakke VOKSENÅSEN er e ie v Stasjos v e ie HOLMEN 2 l svei e sv JOMFRUBRÅTEN H Mar aa va ti N NE SPORTSPLASSEN BRATTLIKOLLEN re HOLMENKOLLEN A k 168 Bo ar m gt de s al e W hra T Rig 1 NATIONALTHEATRET JERNBANETORGET e ie ssv m me da k e STORTINGET u v M OSLO S Aker brygge Akershus slott og festig SJURSØYA År e A m mer ud vei vei ds ela irk HOVSETER Rv B rv y g dø ya e ll é g Ri FORSKNINGSo s VINDEREN PARKEN MAKRELLgg Vi steei BEKKEN e Ha v BLINDERN Ullevål uiversitetssteinerud sykehus Sø SMESTAD rk Kirk ev FRØEN o vei e da ls NRK eie o l it e Su Rv v hm BORGEN g E18 D r am rs tr a da KAVRINGEN HOVEDØYA BLEIKØYA HOLTET els Kj RØA MONTEBELLO Ri MAJORSTUEN FROGNERPARKEN THUNE øl y tv s LINDØYA GRESSHOLMEN rv St ie HEGGHOLMEN a BA IK GJ ØV fse rb s so ofe Pr Berge s gata Bogstad gård ULLERNÅSEN SKØYEN e vei e s g i s o ca DrBla ei v sv um v org M us e b ks Co ga lle t te ts v H mm rø FURULUND BJØRNSLETTA - ler e HOFF Ul usse ULLERN a ABBEDIENGEN SKØYEN ch e el ke D ra BYGDØY e ie F re dri LILLE HERBERN rk ev eie eie KILLINGEN LO NAKKHOLMEN STORE Ki ÅSJORDET tu SOLLERUD E1 8 LILLEAKER Sv Ha ar lvd te a s gt G re rs i m gtsve ie Da lsve ie s vei e g kollveie ollv k se Vok SE WEB FOR MER INFO INKL GOOGLE-KART OG RUTEPLANLEGGER FOR KOLLEKTIVTRAFIKK OS E1 D OD ei sv ug e Kove tv Mar id a Sa s GEITA NE S ei e v Tv ete ra l R e Ge N vei viks A NE E DB HO V rk v Pa Toftes gate Nyla veie ds De O le 3 A He dolf d ve is i g Ri Gra fos Hol me H offsveie sborgv S trøm ei e V ækerø v msv B æ ru ØRAKER ANNONSEINNSTIKK RU M RU LO M 8 ei ms gri E6 Ete

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening

Velkommen inn! Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008. NLA Norske landskapsarkitekters forening Besøk arkitektoniske perler 13. - 14. september 2008 LØRDAG 13. OG SØNDAG 14. SEPTEMBER åpnes dørene inn til Oslos mange spennende bygg og uteanlegg. OSLO ÅPNE HUS inviterer byens befolkning til å besøke

Detaljer

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

Bærekraft Tidspunkt Oppmøte Omvisning Arkitekt til stede Vandring. info@osloapnehus.no www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Samarbeidspartnere LØRDAG 21. OG SØNDAG 22. SEPTEMBER 2013 åpner 107 bygg og hager sine dører for allment publikum. Alle andre dager er det meste av Oslos fantastiske arkitektur og hagekunst forbeholdt

Detaljer

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER OSLOÅPNEHUSNO FACEBOOK OSLO ÅPNE HUS 2011 arragr lørdag 10 & ødag 11 ptmbr vlkomm i wwwoloåphuo ARRANGØRER Lørdag 10 & ødag 11 ptmbr arragr OSLO ÅPNE HUS 2011 Vlkomm i Olo Åp Hu r t grati arragmt om gir

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus

www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus ANNONSEINNSTIKK utgittannonseinnstikk av Oslo Åpne Hus Arrangørpartnere www.osloåpnehus.no facebook.com/osloapnehus Oslo Åpne Hus inviterer deg til å se innsiden av byen. Vi har som formål å vise fram

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

OSLO ÅPNE HUS 2006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER 14. 15. OKTOBER 2006

OSLO ÅPNE HUS 2006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER 14. 15. OKTOBER 2006 Velkommen til Riv ut OSLO ÅPNE HUS 006 BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER OKTOBER 006 Buegangen Elsero Foto Signe DonsScanpix OSLO ÅPNE HUS er et spesielt arrangement som skal gi byens befolkning

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010. Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010 Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2010 Nasjonalmuseet - Arkitektur 22. september - 6. oktober 2010 Oslo bys arkitekturpris 2010 velkommen til utstilling! I denne utstillingen presenteres 28 utvalgte

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer