Lambda: Myter og fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lambda: Myter og fakta"

Transkript

1 Lambda: Myter og fakta Notat (KL) Side 1/13

2 Finn 'din' myte: Innledning...3 Myter og fakta om Lambda...4 "Tomta på Paulsenkaia er alt for liten"...4 "Gravearbeidene blir vanskelige og dyre"...4 "Museer skal være horisontale, ikke vertikale"...4 "Lambda blir alt for høyt. Det har 16 etasjer"...4 "Plasseringen i vannkanten er ekstremt risikabel"...5 "I Lambda er utstillingsarealene spredt på 8 etasjer"...6 "Men det er så dårlige parkeringsforhold. Hvordan skal folk komme seg dit?"...6 "Sikkerheten mot tyverier/ran og terroraksjoner er for dårlig"...7 "Med et omfattende klimaanlegg blir Lambda svært dyrt i drift"...7 "Klimaforholdene setter kunsten i fare"...7 "Lambda gir dårlige vilkår for konservering, forskning og formidling"...8 "Vi tror ikke på besøks-estimatene"...8 "Museet vil bli alt for dyrt å drifte i Lambda"...9 "Men bygget er av glass. Bildene vil falme!"...9 "Folket vil ikke ha Lambda. Bygget er omstridt!"...10 Myter og fakta om Tøyen...11 "Munch-museet på Tøyen er viktig for byutvikling på Tøyen "...11 "Tøyen var Edvard Munchs eget oppvekstmiljø"...11 "Det ble gjort et vedtak i 2005 om å bygge nytt Munch-museum på Tøyen"...11 "Det kan bygges nytt museum på Sirkustomta på Tøyen for 1 milliard kroner"...11 "Men Edvard Munch likte ikke høyhus"...12 "Det er Munch som trenger relansering, ikke Lambda. Og det kan best skje på Tøyen."...12 Kilder/lenker...13 Notat (KL) Side 2/13

3 Innledning I debatten som de siste månedene har rast om Lambda, har det dessverre ofte forekommet at det har blitt fremført feilaktige påstander om bygningen, beliggenheten og planprosessene m.m. Vi mener at alle parter i debatten om nytt Munch-museum vil være tjent med å forholde seg til fakta. Omfattende dokumentasjon foreligger, i form av grundige utredninger og løsningsbeskrivelser, både bygningstekniske og museumsfaglige. Likevel ser vi stadig at feilinformasjon bidrar til å avspore debatten. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Her er en liste over forskjellige myter og påstander om Lambda som vi har sett i debatten, med faktabaserte korreksjoner. I slutten av dokumentet finner du lenke til en samleside for de forskjellige utredningene og rapportene. Der vil du finne dokumentasjon på stoffet nedenfor, samt en mengde ytterligere informasjon. Notat (KL) Side 3/13

4 Myter og fakta om Lambda "Tomta på Paulsenkaia er alt for liten" Tomta er mer enn stor nok! Av de fire tilgjengelige tomtene valgte arkitekten, Juan Herreros Arquitectos, Paulsenkaia på grunn av den visuelle og funksjonelle dialogen Lambda der ville få med Operaen. Han valgte også å la museet gå i høyden, i stedet for å legge beslag på et stort tomteareal. Et vertikalt museum er en relativt ny måte å innrette et museum på, men en grundig kvalitetssikring etter konkurransen viser at dette vil fungere på en fremragende måte, både teknisk og funksjonelt. Lambda-tomta regnes som Oslos om ikke landets fineste tomt, med beliggenhet midt i smørøyet for besøk fra både inn- og utland. "Gravearbeidene blir vanskelige og dyre" Det har blitt hevdet at en må 90 meter ned i bakken i Bjørvika for å finne fast fjell. Lambda skal imidlertid fundamenteres på påler. Med bare én underetasje en enkel kulvert for tekniske løsninger vil det trolig ikke bli nødvendig med graving i særlig grad. "Museer skal være horisontale, ikke vertikale" Tradisjonelle, 'horisontale' museer tvinger publikum gjennom en lang og krevende løype av utstillingsrom. Et moderne, vertikalt museumsbygg som Lambda gir publikum enklere tilgang til de deler av samlingen en har mest lyst til å se. Takket være sin utforming gir Lambda også langt bedre muligheter for pauser og avkobling under museumsbesøket. "Lambda blir alt for høyt. Det har 16 etasjer" Lambdas høyde fra bakkeplan er 57,5 meter. Bygningen er inndelt i 12 etasjer. I tillegg er det en underetasje, men den er kun en kulvert for tekniske løsninger, og er ikke bruksareal. Vi kan legge til at Lambda er noe høyere enn tårnet på Operaen, og noe lavere enn det høyeste bygget i Barcode-rekka. Flere bygninger i nærheten er betydelig høyere enn Lambda, som f.eks. Postgirobygget og Radisson Blu Plaza Hotell. Sistnevnte er faktisk mer enn dobbelt så høyt som Lambda! Selv Oslo Rådhus er, med sine 66 meter, høyere enn Lambda. Notat (KL) Side 4/13

5 "Plasseringen i vannkanten er ekstremt risikabel" I debatten har det blitt referert til museer og gallerier i andre deler av verden som har fått magasiner eller utstillingsrom i underetasjene oversvømt av springflo/stormflo. I den forbindelse har også den norske Blue Shield-komiteen til vern av arkiv, bibliotek, museer og kulturminner i væpnede konflikter og katastrofer uttrykt sin bekymring for oversvømmelse av magasiner og arkiver. Dessverre er det tydelig at også de har vært feilinformert om sikringen av Lambda. Her følger fakta: Lambda er sikret mot oversvømmelse og vannskader etter de mest ekstreme worst casescenarier en kan forestille seg. Det er kalkulert inn solide marginer selv for høyest tenkelige vannstand langt over tusenårsflom. For det første: I Lambda er det ikke kunst i kjelleren, slik mange synes å tro. Kunstmagasinene, i forseglet betong, er plassert i tårndelens 2., 5. og 6. etasje. Men hva med risikoen for springflo, eller (enda verre) stormflo? Høyeste registrerte vannstand i Oslo noensinne var under rekordstormfloen i 1914, med en økning på 180 cm over normalvannstand (NN1954). Kaikanten på Paulsenkaia ligger ca. 2,5 meter over normalvannstand. Dermed ville ingen av de historiske stormfloene i Oslo engang nådd opp til kaikanten. Dette gjelder også nivået for tusenårsflom. I debatten har vi sett hevdet at tusenårsflom ville gi en vannstandsøkning på 269 cm. Dette tallet, som tar utgangspunkt i såkalt Sjøkartnull, er imidlertid svært villedende. Det er normen NN1954 (Normalnull 1954) som er mest benyttet som referansenivå i planarbeid. Denne er forankret i fastpunkter på land (bolter i fast fjell), og gir det nullnivået som stemmer best overens med de faktiske forhold på land: kote 0 i landkart. Når en skal beregne høyden av en stormflo som kan slå inn over land, er det denne normen som benyttes. Samme norm er for øvrig lagt til grunn i dokumentet Havnivåstigning, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I henhold til NN1954 er tusenårs-stormflo beregnet til 188 cm (ikke 269 cm) over normalvannstand. Heller ikke denne vil kunne nå opp til kaikanten! Hva skal egentlig til for at magasinene i Lambda skulle kunne bli nådd av en oversvømmelse? Da ville havnivået måtte stige med ca. 7 meter i forhold til normalvannstand. Oss bekjent har slike stormfloer aldri noensinne blitt registrert i vår del av verden. (En av de verste stormflokatastrofene i Europa skjedde i den sørlige Nordsjøen i Da steg havet ca 3 meter utenfor kysten av Holland. Stormfloen etter orkanen Sandy i 2012 var en av tidenes verste i USA, med drøyt 3 meter stigning av vannstanden. Ingen av disse ville vært i nærheten av å kunne nå magasinene i Lambda.) Notat (KL) Side 5/13

6 Hva med risikoen for havnivåstigning? I rapporten Havnivåstigning legger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til grunn at havnivået vil kunne ha steget med mellom 21 og 76 cm i år Imidlertid vil den samtidig pågående landhevingen sørge for at netto normalnivå vil kunne bli liggende bare ubetydelig høyere enn i dag, eller endog kanskje noe lavere enn i dag. Konklusjonen på dette er at plasseringen i Bjørvika er ekstremt trygg. "I Lambda er utstillingsarealene spredt på 8 etasjer" På grunn av sammenslåing av etasjer i utstillingsarealer på to steder i bygningen er det utstillingsarealer over 7 etasjer. Dette gir museet stor valgfrihet i hvordan de vil presentere samlingen. I tillegg kan publikum enkelt oppsøke deler av samlingen etter eget valg, uten å måtte tilbakelegge en sammenhengende, lang 'løype' til fots for å komme dit en ønsker. I hver etasje er også de dynamiske fellesarealene lett tilgjengelige, med forhold godt lagt til rette for pauser og avkobling mellom besøkene i de forskjellige utstillingsarealene. "Men det er så dårlige parkeringsforhold. Hvordan skal folk komme seg dit?" Nabobygget Operaen har de samme parkeringsforholdene som Lambda. Likevel oppsøkes Operaen av mer enn 1,6 millioner besøkende årlig. Lambda ligger tett ved landets mest sentrale kollektive knutepunkt, og har mange parkeringshus i umiddelbar nærhet. Det vil Notat (KL) Side 6/13

7 forøvrig bli parkeringsplasser for sykler og handicapbiler ved Lambda. For turistbusser er Trelastgata i umiddelbar nærhet planlagt til langtidsparkering. "Sikkerheten mot tyverier/ran og terroraksjoner er for dårlig" Med kunst i verdensklasse er sikkerhet av høyeste prioritet. Innvendig voktes Lambda bl.a. av et svært omfattende og avansert sonebasert sikringssystem av absolutt høyeste klasse. I tillegg kommer den ekstra sikkerheten i et høyhus som ligger i at det er lang avstand mellom galleriene og utgangsdørene. Bygget er også sikret på beste måte mot inntrenging utenfra. I tillegg vil fysiske hindre sørge for at kjøretøy ikke kommer for nær bygget, og for at fartøy ikke kan komme nær bygget sjøveien. Vi kan legge til at også brannsikringen er av høyeste klasse, bl.a. med seksjonering av brannceller, vannfri slukkeanlegg som ikke kan skade kunsten, osv. "Med et omfattende klimaanlegg blir Lambda svært dyrt i drift" Dette stemmer heller ikke. Lambda vil inngå i FutureBuilt, et program med visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Innenfor energiøkonomisering er Lambda et foregangsprosjekt. Via varmepumper hentes varmeenergi fra sjøvann. Denne kan også brukes til kjøling sommerstid. Overskuddsvarme vil bli ført tilbake til byens fjernvarmenett. Bygningen ligger i høyeste klasse på energiøkonomisering. En egen utredning viser at Lambda gjerne også kan bygges med full passivhus-standard. "Klimaforholdene setter kunsten i fare" Det har blitt hevdet at plasseringen i sjøkanten er tvilsom av hensyn til luftfuktigheten, og at klimareguleringen i bygningen ikke vil klare å gi det stabile nivået som er nødvendig for kunsten. Alle klimareguleringsutfordringer er imidlertid betryggende løst. Her er i kortform hva den museumsfaglige rapporten, støttet av Munch-museets sjefskonservator Ingebjørg Ydstie, sier om dette: "Bygningen preges av at alle rom der kunst oppbevares, transporteres og presenteres vil befinne seg i et lukket termisk betongtårn, utstyrt med klimasluser og klimaanlegg i hver etasje. Resultatet blir en tilnærmet ideell klimasikring. Tidligere kritikk har gått på at utstillingsarealer åpnet seg direkte mot tårnets såkalte dynamiske rom, som besto av vrimlearealer, rulletrapper etc. Dette er det nå tatt hensyn til, slik at muligheter for ukontrollerte klimatiske vekslinger og ditto lysinnslipp i utstillingssalene elimineres." Notat (KL) Side 7/13

8 "Lambda gir dårlige vilkår for konservering, forskning og formidling" De museumsfaglige sidene ved Lambda er utredet av noen av verdens fremste eksperter på området. I romprogrammet, som er utformet av Munch-museet selv, er det avsatt svært gode arealer, arbeidsplasser og løsninger for konservering, forskning og undervisning. I Lambda vil museet kunne gjennomføre en kraftig økt satsning på disse områdene, noe som ytterligere vil bidra til å gjøre Munchs kunst kjent for verden. "Vi tror ikke på besøks-estimatene" Besøks-estimatene for Lambda er beregnet og kvalitetssikret etter samme metode og forutsetninger som besøksestimatene for alternativene på Tullinløkka og Tøyen. De er derfor fullt sammenlignbare, og er de best kvalifiserte estimatene vi har. Lambda vil etter all sannsynlighet trekke et publikum på personer årlig. Hva mer er: Samlet vil kulturklyngen i Bjørvika, bestående av Operaen, Lambda og Deichman-biblioteket, få om lag 4,6 millioner besøk årlig. Det vil gjøre Bjørvika til en pulserende kulturmotor, enestående også i europeisk sammenheng. Notat (KL) Side 8/13

9 "Museet vil bli alt for dyrt å drifte i Lambda" Takket være et anslått besøk på hele personer årlig, vil Munch-museet få ca fire ganger høyere totale driftsinntekter enn det har i dag. Lambda vil også gi Munch-museet over dobbelt så høye inntekter som noen av de alternative beliggenhetene. Med totalt estimerte driftsinntekter på millioner kroner årlig vil Lambda belaste kommunale driftsbudsjett i langt mindre grad enn alternativene. Bygging av Lambda er derfor svært fornuftig fra en forretningsmessig vinkling også. Takket være disse høyere driftsinntektene, samt de bedre fasilitetene, vil det nye Munchmuseet i Bjørvika få langt bedre muligheter til å gjennomføre tiltak og prosjekt innen konservering, forskning, formidling og utstillinger. "Men bygget er av glass. Bildene vil falme!" Bygget er av betong, med et ytre skall av perlemorskimrende glass og aluminium. Ikke noe sted i bygget vil bildene bli utsatt for lyspåvirkning som kan forårsake falming eller andre skader. Notat (KL) Side 9/13

10 "Folket vil ikke ha Lambda. Bygget er omstridt!" I 2011 ble dette argumentet brukt av motstandere av Lambda, for hva det måtte være verd. I 2012 har imidlertid Lambda etablert seg som folkets favoritt. I Aftenpostens meningsmåling fra er Lambda det alternativet som suverent får størst oppslutning i befolkningen. Et annet interessant poeng er at Lambda scorer høyest blant velgerne til partiene som mest innbitt kjemper mot Lambda i Bjørvika: Ap og SV. Politikere som fortsatt måtte hevde at bygget er omstridt, at folket ikke vil ha det, eller at bygget er "stygt", er altså i alvorlig utakt med sine egne velgere. I 2012 er omkvedet: Folket vil ha Lambda. Folket liker Lambda. Folket ønsker nytt Munchmuseum i Lambda, Bjørvika. Notat (KL) Side 10/13

11 Myter og fakta om Tøyen "Munch-museet på Tøyen er viktig for byutvikling på Tøyen" Gjennom de fem tiårene Munch-museet har vært på Tøyen, har det ikke bidratt til byutvikling. Det er svært tydelig at turistene som ankommer og forlater Munch-museet på Tøyen i turistbusser, verken besøker eller bruker andre deler av bydelen. Bygges et nytt Munch-museum på Tøyen, som får høyere besøkstall enn dagens, vil dette misforholdet bli enda mer tydelig. "Tøyen var Edvard Munchs eget oppvekstmiljø" Fra Edvard Munch ble født på Løten, og til hans død, er det lite som knytter ham til Tøyen. Han bodde aldri på Tøyen, og vokste følgelig heller ikke opp der. De første syv årene av hans liv bodde familien i Pilestredet. Deretter flyttet de til Grünerløkka, hvor faren hadde legepraksis. Som voksen flyttet Munch til Ekely på Oslos vestkant. Her bodde han til han døde. Bortsett fra en blyantskisse malte Munch, så langt vi vet, aldri noe på Tøyen, og brukte aldri motiver fra Tøyen. Det er altså ikke noe i Munchs liv eller arbeid som skulle tilsi at Tøyen er en nærliggende plassering av Munch-museet. "Det ble gjort et vedtak i 2005 om å bygge nytt Munch-museum på Tøyen" Enkelte hevder at det ble gjort et vedtak om å bygge nytt Munch-museum på Tøyen i Det medfører ikke riktighet. Det ble gjort et vedtak om å utrede rehabilitering, tilbygg og nybygg ved det eksisterende Munch-museet på Tøyen. Utredningen munnet ut i en rapport i Byrådets konklusjon var den gang at en, på grunn av alternativenes antall og kompleksitet, trengte mer tid til å vurdere saken. I mai 2008 ble idéen om kulturklyngen i Bjørvika født. I september samme år ble det vedtatt i Oslo bystyre at Munch- og Stenersenmuseet og Deichmanske bibliotek skulle lokaliseres i Operaens nærområde. Det eksisterer altså intet vedtak fra 2005 om bygging av nytt Munch-museum på Tøyen. "Det kan bygges nytt museum på Sirkustomta på Tøyen for 1 milliard kroner" Denne plasseringen er ikke utredet, og kostnaden og vanskelighetsgraden er udokumentert. Grunnforholdene er imidlertid kjent som svært problematiske, bl.a. med høy grunnvannstand, som vil hindre at bygget kan gå ned i bakken. På samme område går også Oslos store hovedvannledning, som vil skape ytterligere komplikasjoner. Et hypotetisk nytt museumsbygg på Sirkustomta ville komme svært tett på det planlagte Notat (KL) Side 11/13

12 nye Veksthuset. To så store bygningsvolum så tett inntil hverandre vil gi et uheldig arkitektonisk uttrykk. For alle som ferdes i området vil bygningene skape en nær sammenhengende, høy og sterk barriere i bylandskapet, helt fra det gamle Munch-museet og like til forbi det planlagte Veksthuset. Løsningen tre arkitekter har presentert i november i år kan bare betraktes som et obstruktivt debattinnlegg, og ikke som et realistisk innspill. Grunnen er at utkastet er presentert utenom alle formelle prosesser som f.eks. reguleringsplan og arkitektkonkurranse. Det vil dermed aldri kunne realiseres, og er bare av teoretisk interesse. De tre arkitektene har gjort det til et poeng at en løsning på Tøyen kan realiseres for en kostnad på 1 milliard kroner. Dette kan en imidlertid bare få til ved å utelate vesentlige obligatoriske krav og normer fra utkastet. Den påståtte kostnaden på 1 milliard kroner reflekterer derfor bare en mindre del av hva løsningen ville måtte beløpe seg til. Kostnaden arkitektene har estimert, 1 milliard kroner, inkluderer verken reguleringsplanprosess, arkitektkonkurranse, utredninger, prosjektering, kvalitetssikring, kostbart grunnarbeid, rehabilitering av Munch-museet for Stenersensamlingen eller adkomsttunnel mellom gammelt og nytt Munch-museum. Med alt inkludert ville alternativet anslagsvis koste minst 1,8-2 milliarder kroner, og dermed være dyrest av samtlige alternativ. Dette på tross av at arealene i det hypotetiske nye museet er kuttet drastisk ned. I tillegg ville de nødvendige saksbehandlingsprosessene, og nye debatter som ganske sikkert vil følge, forsinke prosjektet med mange nye år. Det er all grunn til å anta at dette hypotetiske alternativet neppe ville kunne stå klart før de øvrige Lambda-alternativene, dvs eller senere. "Men Edvard Munch likte ikke høyhus" Da Oslo Rådhus skulle bygges, skrev Munch i et brev at han var sorgfull over at det ville stenge for fjorden. Samtidig kjempet han imidlertid innbitt for å få Livsfrisen inn i det samme rådhuset en bygning som faktisk er nesten ti meter høyere enn Lambda. Dette setter Munchs høyhus-bekymring i et annet perspektiv. Dessverre lyktes ikke Munch med å få inn Livsfrisen. Vi håper imidlertid at Munchs kunst nå vil komme inn i det nye Munch-museet i den langt lavere bygningen Lambda. "Det er Munch som trenger relansering, ikke Lambda. Og det kan best skje på Tøyen." Edvard Munch er for lengst etablert som en av verdens mest kjente kunstnere gjennom alle tider. Vi tviler sterkt på at han trenger noen relansering, og er heller ikke enige i at Tøyen, pga lave besøkstall og upraktisk beliggenhet, er stedet å satse på for Munch-museet videre. Gjennom realiseringen av Lambda vil imidlertid Edvard Munchs kunst få en Notat (KL) Side 12/13

13 plassering og et løft som vil gjøre den synlig for langt flere, enn på noen annen utredet beliggenhet. Munch tilhører hele verden. I Lambda vil publikum fra hele verden møte Munch i større antall, og i større bredde, enn noe annet sted. Kilder/lenker Kildene for det meste av stoffet vil du finne i disse delene av Relansering av Lambdas dokumentasjonssamling: o o Utredningene/saksdokumentene for Lambda Alternativutredningene Havnivå/landhevning: o o o Havnivåstigning (Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, september 2009.) Dessuten telefonsamtaler med Statens Kartverk, Plan- og utbyggingsetaten i Oslo, og Kulturbyggene i Bjørvika Ytterligere kilder kan oppgis på forespørsel. Relansering av Lambda, Facebook-aksjonen: Relansering av Lambda, webside: Notat (KL) Side 13/13

Nytt Munchmuseum i Bjørvika

Nytt Munchmuseum i Bjørvika Oslo kommune Kulturbyggene i Bjørvika Nytt Munchmuseum i Bjørvika IK-BYGG-konferansen 06.11.2014 Solveig Dahl Grue, Sjefsarkitekt / Prosjektansvarlig Munch KIB Munch og Deichman Kulturbyggene i Bjørvika

Detaljer

Det nye Munchmuseet. Oslo kommunes miljøambisjoner. Brød & Miljø Direktør Eli Grimsby

Det nye Munchmuseet. Oslo kommunes miljøambisjoner. Brød & Miljø Direktør Eli Grimsby Det nye Munchmuseet Oslo kommunes miljøambisjoner Brød & Miljø 03.02.2016 Direktør Eli Grimsby Kultur- og idrefsbygg Oslo KF Kultur- og idre-sbygg Oslo KF skal bidra 5l at kommunens kultur5lbud preges

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK Hvordan kombinere høye krav til innemiljø med lavt energibruk? Miljøkrav i prosjektet De nye kulturbyggene (Deichman og Lambda) skal være ledende

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

LOUISE BOURGEOIS PRESS

LOUISE BOURGEOIS PRESS LOUISE BOURGEOIS PRESS 1 List of content: p. 3 Lotte Sandberg, "Kunsten og byen," Aftenposten, January 14, 2010 p. 5 Hugo Lauritz Jensen, I fyr og flamme, D2 Dagens Næringsliv, November 12, 2009 p. 10

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Hvem blir vinneren av CBD?

Hvem blir vinneren av CBD? Hvem blir vinneren av CBD? HAVNEFRONT OG CBD OSLO, 12. MAI 215 PER MORTENSEN CEO Linstow 100 % eid av Awilhelmsen AS Cruise Shipping / Offshore Real Estate Asset Management Retail 11.05.2015 Linstow 2

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) A Hva som skal utredes Beredskap og ulykkesrisiko (ROS) vurderes ut fra sjekkliste fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen blir utført ved vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Kverndalen 67B Kommune: Bamble Kommune Forslagsstiller: Sverre Smemo Dato: 4 Juli 2016 Skrevet av: Sverre Smemo Kvalitetskontroll: Marion Smemo 1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01 Rapport Trosavik Invest AS OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga EMNE DOKUMENTKODE 216908-RIM-RAP-01_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Bilag A1. Orientering om prosjektet mål og premisser

Bilag A1. Orientering om prosjektet mål og premisser Prosjekt: Nytt Munch - museum Tittel: Bilag A1 Orientering om prosjektet mål og premisser 04 03 02 01 For konkurransegrunnlag M002 Grunnarbeider 17.12.2014 PDP NID PKF Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

Fra besøket i Finanskomiteen i Oslo Rådhus 8.mars

Fra besøket i Finanskomiteen i Oslo Rådhus 8.mars Fra besøket i Finanskomiteen i Oslo Rådhus 8.mars (1) Innbyggerforslaget iflg. kommunelovens 39a samlet altså 434 underskrifter, nesten 50 % flere enn de 300 påkrevede, og fortsatte å strømme inn efter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/86 Klageadgang: Nei FRADELING/DISP FRA KOMMUNEDELPLAN 12/157 Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 12/157 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 1.

REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 1. REPRESENTANTSKAPSSAK 15/16 NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 1. desember 2016 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Vest-Agder-museet har hatt planer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Nasjonalmuseet på Vestbanen

Nasjonalmuseet på Vestbanen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Alle illustrasjoner: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg Foto av Klaus Schuwerk: Nasjonalmuseet Trykk:

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

ROS og håndtering av klimarisiko

ROS og håndtering av klimarisiko ROS og håndtering av klimarisiko Tromsø 23. november 2012 Gry Backe, seniorrådgiver Klimatilpasningssekretariatet KLIMATILPASNING og ROS (kommer ) En ROS-analyse skal ikke gjennomføres alene for å ta hensyn

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB

Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB Retningslinjer for kjellervinduer i ØTB ØTBs utbyggingskomite av 2004 la på ekstraordinært sameiermøte 29. november 2006 fram følgende forslag, som ble enstemmig vedtatt: 1. Komiteens forslag «Regelverk

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN

FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN 09.2013 FLOMVANNSTANDER I PORSGRUNN NOTAT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 09.2014 FLOMVANNSTANDER FRA SKIEN TIL PORSGRUNN NOTAT

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Audun Eckhoff - tålmodig optimist

Audun Eckhoff - tålmodig optimist Audun Eckhoff - tålmodig optimist Av Signy Norendal 04.12.2009 16:42 Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff tror tilliten i staben er på vei tilbake. Jeg tror vi er på god vei. Det hersker i dag overveiende

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER

NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER Håkon Glørstad museumsdirektør Fra utgravningen av Osebergskipet i 1902 NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER Mange planer. Arnstein Arnebergs opprinnelige plan, 1915 Riksantikvarens mulighetsstudie,

Detaljer

Kvalitetssikring av Lambda en kritisk gjennomgang av forprosjektet i et komparativt perspektiv med forprosjektet for Nasjonalmuseet

Kvalitetssikring av Lambda en kritisk gjennomgang av forprosjektet i et komparativt perspektiv med forprosjektet for Nasjonalmuseet Dag Solhjell 6. august 2014 Kvalitetssikring av Lambda en kritisk gjennomgang av forprosjektet i et komparativt perspektiv med forprosjektet for Nasjonalmuseet 1 Sammenligning Lambda - Nasjonalmuseet Nedenfor

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

Et blikk på gesimshøyden i Drammen. kostnadseffek9v prosjektutvikling

Et blikk på gesimshøyden i Drammen. kostnadseffek9v prosjektutvikling Et blikk på gesimshøyden i Drammen kostnadseffek9v prosjektutvikling High density - Forte1ng Highrise - Bygge høyt Stacking stable i høyden Tilpasning? Kontrast? Tilnærming med Begge deler? Eller. Rytme

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 13/11 Havnestyre 10.03.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Havnivåstigning og stormflo i arealplanlegging

Havnivåstigning og stormflo i arealplanlegging Havnivåstigning og stormflo i arealplanlegging Fagseminar Vestfold og Telemark 1.Juni 2017 Seniorrådgiver Guro Andersen På Tomasjordnes har vannet nådd opp til husveggen, og slår inn døra på en av inngangene.

Detaljer

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com FJORDBYEN OSLO Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Oslo sjøfront, juni 2006 En av de raskeste voksende byer i Europa 1984: 447 000, 2011: 605 000, 2030: 830 000 innbyggere Oslo

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008

Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 2/2008 Tid: Tirsdag 2. september 2008 kl 1800 Sted: P-Hotels, Grensen 19! " $%&(& )) *& +,& - &,$.!*/ 0 &/1 2/1+& *&0 3,* / 0 0 $4. 4. /"4! (&* %&$ "5 1 "

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

FJORDBYPARKEN. En grønn gave til Oslo. PBEs vurdering av Fjordbyparken som et alternativ for områderegulering av Filipstad PBE Saksnummer 200906549

FJORDBYPARKEN. En grønn gave til Oslo. PBEs vurdering av Fjordbyparken som et alternativ for områderegulering av Filipstad PBE Saksnummer 200906549 FJORDBYPARKEN En grønn gave til Oslo Medlemmer av Oslo bystyre 22. juni 2016 PBEs vurdering av Fjordbyparken som et alternativ for områderegulering av Filipstad PBE Saksnummer 200906549 Vi viser til brev

Detaljer

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Regjeringens politikk Nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet

Detaljer

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Robuste byer i fremtidens klima Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om DSB Hva er utfordringene? Hvordan kartlegge og ta hensyn

Detaljer

Nettleksikon alle kan skrive i Grunnlagt i 2001 Ikke-kommersiell stiftelse 22 mill. artikler 285 språk

Nettleksikon alle kan skrive i Grunnlagt i 2001 Ikke-kommersiell stiftelse 22 mill. artikler 285 språk Alt for lite Kulturarv i Nettleksikon alle kan skrive i Grunnlagt i 2001 Ikke-kommersiell stiftelse 22 mill. artikler 285 språk Bokmål: 359 000 artikler Nynorsk: 91 000 artikler SNL: 210 000 artikler Allkunne

Detaljer

Åpen halvtime: Bjarte Breiteig om Hagegata 25. Åse Markussen på vegne av Grønland beboerforening om Bispevika.

Åpen halvtime: Bjarte Breiteig om Hagegata 25. Åse Markussen på vegne av Grønland beboerforening om Bispevika. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 06.06.2017 1 Reguleringsplan Fritzøe Brygge, 30.08.2000 06.06.2017 2 Fritzøe Brygge 06.06.2017 3 06.06.2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Oslo kommune Finanskomiteen

Oslo kommune Finanskomiteen Oslo kommune Finanskomiteen [08/01346-20] Sak 88 Utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika - Byrådssak 137 av 16.06.2009 Sendt til bystyret Finanskomiteen har behandlet saken i møtet 20.08.2009 sak 88

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/748 Klageadgang: Nei FRADELING 1/63. DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HAMNHOLMVALEN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 1/63

Detaljer

Samla campus i Trondheim

Samla campus i Trondheim Samla campus i Trondheim Kunnskap:Kaffe 2. februar 2017 Merete Kvidal Kunnskap for en bedre verden Samling av campus i området rundt Gløshaugen Vedtatt av regjeringen september 2015 etter konseptvalgutredning

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORer V/RÅDHUSET

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORer V/RÅDHUSET TORENKIOLGATE 6 REPREENTATIE KONTORer /RÅHUET Fakta om eiendommen Tordenskioldsgate 6 Ledig utleieareal: 603 m 2 Minimum utleieareal: 603 m 2 Ledig fra: Juli 2012 Megler: Anders Heffermehl Tlf: 950 63

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

JUR201 1 Forvaltningsrett II

JUR201 1 Forvaltningsrett II JUR201 1 Forvaltningsrett II Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR201, forside Flervalg Automatisk poengsum JUR201, case Dokument Automatisk poengsum 2 JUR201, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport

Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport Til: Fra: Skivika båt- og havneforening Onno Musch Dato 2016-05-31 Forklaring og sammenligning: ROS analyse rapport I dette notatet er det gitt forklaringer for forskjellene mellom notatet utarbeidet av

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Diskusjonssak Saksnr.: D-SAK 1 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 06.09.2017 Notatdato: 30.08.2017 Saksansvarlige: Lindheim/Rogstad Sakstittel: Ressurs- og

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum

Informasjonsmøte Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Informasjonsmøte 25.08.2016 Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum Møteplan 1.Prosjektets status pr. 25. august 2016 2.Utredning og anbefaling av løsning for ny fv. 900 3.Videre planarbeid og framdrift

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

BU-sak 151/2013 BYDELENS UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - NYTT MUNCH- MUSEUM I BJØRVIKA

BU-sak 151/2013 BYDELENS UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - NYTT MUNCH- MUSEUM I BJØRVIKA Til Bydelsutvalget BU-sak 151/0213 BUK-sak 42/2013 Dato: 04.11.2013 Deres ref: 201307438 Vår ref (saksnr): 2009/1386 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 512.1 BU-sak 151/2013 BYDELENS UTTALELSE

Detaljer

Scenarier for endring i Oslos havnefront

Scenarier for endring i Oslos havnefront Scenarier for endring i Oslos havnefront Hva slags offentlighet representerer Bjørvika? Hva innebærer en miljømessig bærekraftig utvikling? Øystein Grønning arkitekt MNAL, urbanist migrant as arkitektur

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Vannet og byens liv. Sjøfartsbyen Bergen. Vannet var livsgrunnlaget. Regnbyen er vårt varemerke

Vannet og byens liv. Sjøfartsbyen Bergen. Vannet var livsgrunnlaget. Regnbyen er vårt varemerke Vannet og byens liv Eva Britt Isager, klimasjef Sjøfartsbyen Bergen VANN inngår i alt vårt arbeid - som attraksjon og som tema Vannet var livsgrunnlaget Regnbyen er vårt varemerke Klimaendringene har gitt

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen:

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Nyhetsbrev #9/2015 Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Truls E. Norby stiller i leserbrev til lokalavisene tolv spørsmål til Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke og finner det «høyst urimelig

Detaljer