LIONS CLUB SANDEFJORD/SANDAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIONS CLUB SANDEFJORD/SANDAR"

Transkript

1 LIONS CLUB SANDEFJORD/SANDAR 2009/2010 Referat fra medlemsmøte 15. januar Mannsterke møtte medlemmene opp i bakgården til Gleditschs fargehandel der Dag Furu fra Jotun ønsket oss velkommen til Jotuns Bedriftsmuseum. I alt 28 medlemmer inkl. 2 potensielle medlemmer stillte opp. Det er ny rekord!!! Med stor entusiasme fortalte Dag den fantastiske historien om Jotun om navnet om produktene om den gode utviklingen og om utfordringene som Jotun har hatt og kommet over. I vedlegget til referatet kan du lese et utdrag av Dags fremstilling om Jotun fra Odd Gleditsch startet en farvehandel og skipsrekvisitaforretning i 1920 til dagens Jotunkonsern som er ledende produsent av maling og pulverlakker med en omsetning i 2008 på 11,7 milliarder, 7300 ansatte i 37 land, 40 produksjonsanlegg og fremdeles eid av norske eiere og ikke børsnotert! Dette er viktig Sandefjordshistorie! Etter omvisningen fortsatte møtet på Lady og Landstryker n President Normann ønsket velkommen og Tom leste Lions mål. Klubbsaker: 1. Fellesmøtet. Presidenten orienterte om fellesmøtet som er fredag 5.mars. Styret har anbefalt bortfall av vårt ordinære medlemsmøte i mars og oppfordrer flest mulig til å delta på fellesmøtet. Medlemsmøtet sluttet seg til styrets innstilling. 2. Nytt om Lions. Tore G holdt et flammende innlegg om Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. Deler av hans innlegg kan du lese i vedlegget til referatet. Tores innlegg ga grunnlag for neste sak som var en søknad fra Lions Førerhundskole om et økonomisk bidrag. Styret hadde innstilt på å bidra med 1000 kroner om er samme beløp som tidligere men klubbmøtet vedtok å bevilge kr 3000 tilsvarende ca 100 kr pr medlem. Alghero 3. Rapport fra turkomiteen. Tor orienterte om turopplegget. Avreise fra Torp onsdag 2.juni med retur fra Alghero søndag 6.juni kl Vi booker billetter hver for oss på Ryanair.com Bestill så fort som mulig og husk pass og kredittkort når du setter deg til Pc en for å bestille! Prisene er pr 14.januar var ca 1600 pr person. Tillegg for koffert. Frist for bestilling er 11.februar. Send en SMS til Tor når bestillingen er utført. Telefonnr er Turkomiteen vil

2 deretter finne passende hotell. Turkomiteen ba styret vurdere å bevilge et passende tilskudd fra klubbkassa til dekning av et felles måltid, felles utflukt el. på samme måte som tidligere turer. Det legges ut informasjon om tur og turmål på klubbens hjemmeside der du kan holde deg oppdatert. Klikk her: 4. Utmerkelser. Ett av våre medlemmer har gjort seg fortjent til en utmerkelse! Han hadde dessverre lovlig forfall og presidenten vil derfor holde på spenningen til neste møte! Men en overraskende utmerkelse kom det allikevel under middagen. Tore S ble overrakt et synelig bevis på at han er utpekt til æresborger av Thailand! Kameramannen som Tor kalles i Thailand besørget sammen med Per O og Tor etter Tsunamien i Phuket i 2004 at en lokal fiskerfamilie fikk overlevert klubbens bevilgning til reparasjon av fiskebåten sin. Dette har gitt inntrykk og nå var tiden kommet til å vise sin takknemlighet. 5. Nye medlemmer. 2 personer var invitert til møtet som potensielle medlemmer. Klubben ønsker Egil Kristiansen og Egil Gangsø velkommen og håper at begge fant vårt ideelle arbeid og vårt sosiale felleskap så bra og hyggelig at de vil fortsette i klubben. Programposten 3- minutter med Rolf ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste møte. Etter møtet ble det servert et utmerket måltid mat der de fleste hadde valgt hjortemedaljonger med portvin og blåbærsaus, serveret med kremet skogssopp, ferske grønnsaker og Pommes Anna poteter. Resten hadde valgt pestobakt steinbitfilet, serveret fersk, på sopp og vårløk med hjemmelaget sitronsaus og båtpoteter. Takk til Lady og Landstrykeren for smakfull mat. Per Rønningen Sekretær

3 Vedlegg 1 Odd Gleditsch startet en farvehandel og skipsrekvisitaforretning i 1920 og ble raskt leverandør for den lokale hvalfangst-flåten. Jotun Kemiske Fabrik eller Jotun A/S ble etablert i 1926 av Virksomheten de første årene besto vesentlig i produksjon og salg av skipsmaling og bunnstoff for den store hvalfangstflåten som hadde sin base i Sandefjord, Tønsberg og Larvik. Spesielt den rusthindrende malingen Arcanol fikk stor betydning for selskapets økonomi og utvikling. Det var lanseringen av interiørmalingen Fenom i 1953 som skapte det store gjennombruddet for Jotun på det norske fargehandlermarkedet. Etter gjennombruddet vokste selskapet raskt, og i 1961 fant grunnleggerens sønn, Odd Gleditsch jr., at videre ekspansjon i Norge ville bli problematisk. Han tok derfor initiativ til den første etableringen av produksjon utenfor Norge. Det ble bygget en fabrikk i Libya som sto klar i Etter et par år med problemer kom gjennombruddet også der. Årsaken til startproblemene var at man hadde for liten kunnskap om den arabiske kultur. Etterhvert innså man at en viktig forutsetning for suksess i et fremmed land var forståelse av og respekt for landets kultur. Én ting er å produsere god maling. Salget måtte imidlertid skje på de premisser den lokale kultur forutsatte. Så snart den nødvendige kulturelle forståelse var på plass var suksessen sikret. Denne kunnskap ble verdifull da neste trinn i internasjonaliseringsprosessen fant sted gjennom etablering av fabrikk i Thailand i 1968 og i Dubai i Henrik fant maskiner fra malingsfabrikken Fix som en gang i tiden var i familiens eie. Konkurransen på det norske fargehandlermarkedet ble stadig hardere i 60-årene. De norske produsentene brukte de fleste finansielle ressurser til å sloss på hjemmemarkedet. Odd Gleditsch jr. som hadde overtatt som daglig leder av Jotun i 1968, og som styrets formann i 1970, så at det kunne bli vanskelig å opprettholde en sterk norskeiet malingindustri i fremtiden. Det norske markedet var for lite og ekspansjon måtte skje utenfor landets grenser. Dermed tok han initiativ til en fusjon av de fire største norske produsentene, Alf Bjercke, Fleischer, Denofa Lilleborgs maling og kunstharpiksvirksomhet samt Jotun. Enighet ble oppnådd i august 1971 og det nye selskapet, A/S Jotungruppen, var en realitet fra og med 2. januar Dermed kunne man i større grad satse på nye markeder utenlands. I dag har Jotun 40 fabrikker i 37 land utenfor Norge. De største konsentrasjoner finner man i Midtøsten, hvor Jotun samlet har en markedsandel på nærmere 40 prosent innen segmentet dekorative malinger, samt Sørøst-Asia. Den grunnleggende forretningsfilosofi har hele tiden vært å satse i markeder under utvikling. Den 15. september 1976 står som en mørk dag i Jotuns historie. Da inntraff en eksplosjon med påfølgende storbrann i malingfabrikken i Sandefjord. Seks personer ble drept og 11 skadet. Malingfabrikken, alkydkokeriet, laboratoriene, ferdigvarelageret samt noen av kontorene ble ødelagt. Selskapet kom snart i en vanskelig situasjon. Alternative produksjonsopplegg måtte etableres raskt, provisoriske laboratorielokaliteter måtte skaffes tilveie og gjenreising måtte planlegges og gjennomføres. Kostnadene ved dette var lang høyere enn den forsikringssum som ble utbetalt. (Ca. 200 mill. NOK). Konsernets økonomiske situasjon var derfor presset i de første fem årene etter brannen. Det ble også reist straffesak mot fem personer i Jotuns ledelse, inklusive styrets formann. Etter en omfattende rettssak ble de fem ilagt mindre bøter for enkelte formelle brudd på bygningsloven. Dette var

4 brudd som lå langt tilbake i tid, men som var avdekket gjennom den omfattende etterforskning som ble igangsatt etter brannen. Det vesentlige var imidlertid at ingen av de forhold som førte til bøter hadde noe med årsaken til brannen å gjøre. Den langvarige rettssaken krevet imidlertid mye tid og oppmerksomhet, og ble derfor en ekstra belastning for selskapet. Samtlige ansatte gjorde imidlertid en ekstraordinær arbeidsinnsats, og Jotun kom helskinnet gjennom den kritiske perioden. Fra og med 1983 kunne den internasjonale ekspansjon igjen fortsette med full tyngde. Selskapet Jotun A/S er ikke børsnotert. Vel 52 prosent av aksjene eies av Gleditschfamilien, mens Orkla har 42 prosent. Dette innebærer at grunnleggerens familie har kontroll over selskapet. I april 2000 overtok tredje generasjon Odd Gleditsch vervet som styrets formann. Han har uttalt at familien ønsker å beholde aksjemajoriteten i selskapet. Dette innebærer at Jotun A/S må generere den kapital som er nødvendig for videre vekst. Som en følge av dette har selskapet gradvis konsentrert sine aktiviteter om et begrenset antall kjerneområder. Virksomheten ved Vera Fabrikker i Sandefjord, et selskap som i 1930 ble overtatt av Odd Gleditsch, ble av denne grunn solgt i Vera hadde opprinnelig produsert spiseoljer og linolje, men produserte de senere år oljetanker og rør i glassfiberarmert polyester. I 1997 ble Jotun Polymer, en divisjon som produserte og solgte umettet polyesterplast, solgt til amerikanske Reichhold som leier produksjonsanlegg og laboratorier av Jotun. I 1986 overtok Jotun maling og lakkprodusenten A/S Scandia Kjemiske Fabrikker. All produksjon av industrilakker ble overført til Scandia som også hadde en sterk posisjon på fargehandlermarkedet med sine lakker. I 1991 kjøpte Jotun malingprodusenten Nodest som var særlig sterke på utendørs trebeskyttelse. I 1995 ble Scandia og Nodest fusjonert. Det nye selskapet fikk navnet Scanox. Etterhvert øket behovet for ytterligere rasjonalisering, og industrilakkvirksomheten ble solgt i Videre ble produksjon av Scanox produkter flyttet fra anleggene i Oslo og Lier til Jotuns anlegg i Sandefjord og Fredrikstad. Scanox har i dag kontorer og laboratorier i Lier.

5 Vedlegg 2. Tore holdt et flammende innlegg om Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter. Her er et utdrag av hans presentasjon: Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter startet i 1966 av et styre av medlemmer fra Lions. Skolen ligger ved St.Hanshaugen i Oslo, i et rolig og hyggelig strøk med lett adkomst til bytrafikk. Både opplæringen av hundene og samtreningen med de synshemmede kan derfor starte rett ut fra skolens område. Opplæringen av hunder blir fordelt på 5 instruktører og de opplærer tilsammen 12 til 15 hunder i året. Førerhundskolen gir hjelp til synshemmede fra hele landet. Siden skolen startet har de levert over 450 førerhunder.for å få nok førerhunder, har skolen egne avlstisper, Labrador Retriever, Golden Retriever og Schæfer. Disse er plassert i private familier. Når valpene er ca. 8 uker gamle blir de plassert hos fór-verter. Dette er mennesker som har en valp i hjemmet sitt det første leveåret. Skolen arrangerer jevnlig valpesamlinger, hvor det blir gitt instrukser i hvordan valpen skal behandles. Det stilles strenge krav til hunder som skal opplæres til førerhunder. De må være: Tillitsfull og menneske vennlig Glad i barn i alle aldre. Nervesterk og trygg. Vennlig overfor andre hunder. Sikker ved skudd og skarpe lyder. Ingen engstelse i trafikken. Gode hofter og albuer. Førerhunder skal være veloppdragne og lydige, og de har offentlig tillatelse til å være med inn på spisesteder og i butikker. Den kjører gratis med buss, trikk og tog, og i flselve opplæringen varer i ca. et halvt år. Hovedvekten av opplæringen skjer i bymiljø, mens en del trening foregår på landevei og på skogssti. Hunden lærer også mange forskjellige lydighetsøvelser. Når hunden er ferdig opplært, blir den vurdert av et fagutvalg fra Rikstrygdeverket. Deretter kan de synshemmede bli innkalt til skolen for å gjennomgå et samtreningskurs med hunden som varer i ca. en måned. De synshemmede bor på skolen i noen uker for å lære å bruke førerhunden. Gradvis blir de kjent med hverandre. Hunden bor på rommet hos den synshemmede og det er også han / hun som gir den mat og stell i denne perioden. På slutten av dette kurset må de synshemmede sammen med hunden vurderes av fagutvalget før hjemreisen. Deretter følger det 5 dagers trening på den synshemmedes hjemsted. Senere foretar førerhundskolen årlig hjemmebesøk for å gi råd og hjelp. Av de hjelpemidler som de synshemmede kan anvende er førerhunden, uten sammenligning, det som kan gi den største bevegelsesfrihet, sikkerhet, vennskap og glede. De som har mistet sin førerhund beskriver dette som å miste synet på nytt. Førerhunden gir den totale frihet og selvstendighet.

En analyse av kontrollpremien på A-aksjer

En analyse av kontrollpremien på A-aksjer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ En analyse av kontrollpremien på A-aksjer Rydqvist-modellen anvendt på Jotun-caset Hans Christian Norr Onsrud Masteroppgave i økonomi & administrasjon -studieretning økonomisk

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie Nr.1 Årgang 6 februar 2013 Dag`s Nytt Brödraloge 86 Magnus Gabriel de la Gardie Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt hjem gode erfaringer fra møtene som vil være en god hjelp i hverdagen. Vil til slutt

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Veien fra å være en søt valp til å bli topptrent førerhund er lang og innebærer en omfattende utdannelse. Hvert år ser rundt 100 førerhundkandidater dagens lys ved våre hundeskoler.

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Våren 2013 søkte jeg på diverse praksisopphold, eller trainee- stillinger, ved IAESTE. Håpet var å kunne få noe sårt trengt

Detaljer

Butikkeiere, ansatte OG vekterbransjen opplever økende grad av trusler. nr. 1 2014 MARS

Butikkeiere, ansatte OG vekterbransjen opplever økende grad av trusler. nr. 1 2014 MARS nr. 1 2014 MARS medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! HANDELEN MÅ TILPASSE SEG ENDREDE KJØPEMØNSTRE Finansminister Siv Jensen gjestet

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år!

Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år! 1 Foreningen til Ustaosets Vel fyller 100 år! Historien fortalt via årsmøteprotokollene, ved Gro Vindegg I 100 år har Foreningen til Ustaosets Vel vært en felles interesseorganisasjon der fastboende og

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet.

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Hvordan du skal få fler kunder, tjene mere penger og få mere frihet gjennom å bli kjent med kundenes største

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer