Grilstad Marina side 7-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grilstad Marina side 7-9"

Transkript

1 informasjonsavis fra koteng Nummer 1 august 2010 Nyhet: Koteng Bolig side 3 Bydel i endring: Brattørkaia side 12 Restaurant på høyden: Kvilhaugen Gård side 6 Reisetips: Stokkøya side 14 Fokus på Grilstad Marina side 7-9

2 leder Byen vokser og trenger plass og energi Trondheim vokser med innbyggere i året, til sammen er vi over når vi regner med studentene som ikke har meldt flytting. Byen er en av de sterkest voksende områder i Norge. Vekst krever energi. Energi i hus Det har vært en rivende utvikling på bygningstekniske energiløsninger de seneste to år. V i har fått nye byggeforskrifter og energimerkingsregler, men markedsmessige og konkurransemessige betingelser har tatt dette mye lenger en forskriftene krever. Energi til transport og varer Nesten alt som produseres kommer fra sør, med unntak av landbruksprodukter hvor mye produseres i Nord-Trønderlag. En trailer full av varer fra industrien blir til fem lastebiler når distribusjonslageret har fordelt varene til rett bil som skal til butikken. Dette gir et entydig svar om at terminalløsning med lastebil, jernbane og skip må ligge på sørsiden av byen, så nære sentrum som mulig. Fotos: Adresseavisen Energi til transport av folk Med vår livsstil kreves det stor fleksibilitet til valg av transportmiddel. Vi har et stort behov for å flytte mellom hjem jobb/skole, hjem fritidsaktiviteter og hjem handel. Politikerne har de siste årene prøvd å regulere dette med veiprising/bompenger og kollektivfelt. Dette kan på kort sikt ha en liten effekt på bruken av energi til transportmidler. På lengre sikt vil ikke dette ha noen effekt, da vi ikke har noe ønske om å endre vår livsstil. Våre barn og vi vil fortsatt ha et ønske om stor aktivitet, og sannsynligheten for at dette øker er større enn at det minker. Det vil si at løsninger som øker reisetiden vil bare gå på bekostning av vår livskvalitet. Attraksjonsverdien må være større enn prakket Skal man lykkes med å utvikle et effektivt kollektivtilbud må man sørge for at sentrum i Trondheim har den status som trengs. Arbeidsplasser, handel og kulturopplevelser må ha har de rammebetingelser som gjør dette mulig. Klarer vi ikke å lykkes med dette, vil handel og arbeidsplasser flyttes ut av sentrum, noe som har skjedd i betydelig grad fra 80årene og fram til i dag. Den eneste løsningen for å få til mindre bruk av energi til transport er GOD BYPLANLEGGING. Det vil si utvikle de sentrumsnære områdene først, slik at det er kort avstand mellom de forskjellige aktivitetene livet fordrer. Flere av oss må gå og sykle, noe korte avstander muliggjør. Nye bydeler Nyhavna ligger midt i smørøyet for en slik utvikling i tillegg til andre sentrumsnære områder. God planlegging av Nyhavna til en ny og spennende bydel, vil ta mellom 3-5 år og bydelen vil være ferdig utviklingt om år. Dette vil gi næringslivet den nødvendige tid til relokalisering. Til dette trenges mer areal i randsonen. God byplanlegging, godt veinett, krav til bilparken og smarte kollektivløsninger vil gi kort reisetid og lite energiforbruk. Modige politikere For å lykkes med dette trenger vi modige politikere som tørr å ta avgjørelser uten tanke på gjenvalg. Vi trenger avgjørelser som ikke bare er politisk korrekte, men også korrekte. Utbyggerne kan bli nyttige redskaper for å bygge ut fremtidens boliger og arbeidsplasser. Vi ønsker å bidra til dette. Innhold Nyheter: Koteng Bolig 3 Datterselskap: Interform 4 utleie: Langsiktig utleier 5 Datterselskap: Kvilhaugen Gård 6 BLÅSKJELLOPPSKRIFT 6 FOKUS: Grilstad Marina 7-9 vi støtter: Ungt Entreprenørskap 11 MEDEIER: Brattørkaia 12 SYNSPUNKT: Fredrik Skagen 13 REISETIPS: Stokkøya Sjøsenter 14 Utgiver: KOTENG drift as Adresse: Søndregt. 11, 7011 Trondheim Tlf: Ansvarlig redaktør: Ivar Koteng Tekst: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Grafisk design: Britt Inger Håpnes Trykk: Adresseavisen Opplag: Hovedbilde forside: Voll Arkitekter Bilder: Koteng der annet ikke er anmerket 2

3 nyheter Nå kommer Koteng Bolig boligbyggeselskapet som gir boligkjøpere større fleksibilitet, bedre kvalitet og tettere oppfølging. Ivar Koteng og Ole Birger Giæver Koteng Bolig: Din bolig dine valg - Skal vi bygge boliger, må vi også bygge tillit. Dette er en langsiktig satsing. Da må vi bygge kvalitet og funksjonalitet som varer lenge, mener Ivar Koteng og Ole Birger Giæver. De to er henholdsvis styreleder og daglig leder i det nye boligselskapet. Tre boligprosjekter på gang Selskapet starter ikke på bar bakke. Siden 1994 har Koteng og Giæver samarbeidet om eiendomsinvesteringer, i all hovedsak næringseiendommer, men også eiendommer for boligutleie. Koteng Bolig har allerede investert som medeier i prosjektet Grilstad Marina sammen med familien Jenssen og SpareBank 1 SMN. Prosjektet er i startgropa, og vil omfatte totalt leiligheter. Koteng Bolig er også medeier i Gildheimsveien 3, der det i år er planlagt byggestart for 99 leiligheter. I tillegg er selskapet i gang med regulering av en eiendom i Ila. Skal vare lenge Selskapet er slett ikke redd for å ta opp konkurransen med etablerte aktører. - Vi har tretti års eiendomserfaring, og har mye å tilføre markedet, sier Koteng, som vil skape et «annerledes» boligselskap. - Vi legger vekt på å bygge kvalitet og funksjonalitet. Vi har ikke tro på å fire på kravene for å spare penger, det gir ikke rimeligere boliger verken i øyeblikket eller på sikt. Tvert imot gir god kvalitet mye mer igjen både for boligkjøperen og for oss som utbygger, mener Koteng. - Dessuten skal vi gi kjøperen valgmuligheter. Mange boligbyggere ser ut til å ønske minst mulig kontakt med kjøperen fra avtalen er inngått til nøkkelen settes i døra. Slik vil ikke vi ha det. Vi vil at folk skal kunne følge byggingen av sin egen bolig og ha mulighet til å tilpasse den til de behovene de har. Selvsagt skal de kunne få separat vaskerom eller større soverom innenfor de kvadratmeterne vi har til rådighet, lover styrelederen. Skal få svar Han synes dessuten det er en uting at all kontakt med utbyggeren skal skje gjennom en megler. - Det er vi som kjenner prosjektet og vet om det er mulig å flytte en vegg eller bygge en større balkong. Da er det også vi som må sørge for god dialog med kjøperen. De vet at løftene om god oppfølging setter store krav til dem som boligbyggere. - Vi må etablere systemer og rutiner som håndterer informasjonsflyten. Her skal du få svar på det du lurer på, lover Giæver. Godt håndverk Koteng har lang erfaring som eiendomsforvalter, og har lagt vekt på nettopp god drift og forvaltning av eiendommene. Ikke først og fremst for å øke en eventuell salgsverdi, men for å øke verdien for eieren, leietakerne og for byen. - Når vi bygger kvalitet og funksjon inn i eiendommene, slipper vi å bygge om hver gang vi inngår en ny leiekontrakt. Det gir større inntjening. I boligprosjekter er dette en utfordring: Når boligen er levert, har ikke utbyggeren lenger inntjening på den, og dette kan friste til å kombinere dårlig håndverk og høy pris. Men slik vil ikke vi operere. Vi skal sørge for godt håndverk på alle boligprosjektene våre, sier Koteng. Fortetter og utvikler Koteng Bolig og samarbeidspartnerne regner med å ferdigstille rundt hundre boliger hvert år. På sikt vil de fleste boligene bygges i eksisterende boligområder der infrastruktur med veier, kollektivtransport, friområder, kulturtilbud og nærbutikk er etablert. Da må boligselskapet sørge for at nye boliger samspiller godt med det etablerte miljøet. - Mest spennende er det naturlig nok å jobbe med områdeutvikling, slik som Grilstad Marina. Det setter krav til at vi legger gode, helhetlige planer for området og omgivelsene, sier Giæver. Energisparer Boligprosjektene til Koteng Bolig skal bruke minimalt med energi, både under byggeprosessen og etterpå. - Målet må være å begrense energibehovet mest mulig, enten det gjelder oppvarming, transportbehov eller andre forhold. Det vil vi gjerne gå i bresjen for, lover Giæver og Koteng. fakta Koteng Bolig er et nyetablert Koteng-selskap har foreløpig eierandeler i tre prosjekter for boligutvikling: Grilstad Marina 650 boliger Ila rundt 60 boliger Gildheimsveien på Leangen rundt 100 boliger starter boligbygging på Grilstad Marina i 2011 starter byggearbeider i Gildheimsveien høsten 2010 tar sikte på å ferdigstille rundt 100 boliger hvert år Les mer på kotengbolig.no Jarleveien Trondheim Tlf: Fax: E-post: 3

4 datterselskap: interform Ren fornøyelse Badekarfabrikk i Trondheim? Tuller du?? Langt ifra. Daglig ruller en konteiner full av badekar ut fra badekarfabrikken Interform i Fossegrenda. Det har det gjort siden Nå selger fabrikken som aldri før. Bobler selger Skal vi tro daglig leder Geir Småvik, velger nemlig stadig flere av oss å innrede badet med badekar. - Kjøkken og bad er rom vi gjerne bruker penger på, forteller han. Etter år med små bad og praktiske dusjhjørner er vi mer enn klare for å senke kroppen ned i varmt, mykt, boblende vann. For skal det først være badekar, skal det være med bobler. Prisspennet er stort. Du får et enkelt badekar til rundt 6000 kroner. De dyreste designmodellene med full boblepakke koster opp mot Uansett får du høy kvalitet og lang levetid, forsikrer Småvik. - Vi har lagt oss på et høyt kvalitetsnivå. Vi har solide og langsiktige underleverandører, og samarbeider tett med en italiensk designer og komponentleverandør. Daglig leder Geir Småvik Design og kvalitet Samarbeidet er viktig for å henge med i de internasjonale trendsvingene. Ikke så å forstå at nordmenn er de første til å installere de siste badetrendene. - Det tar oftest noen år fra nyhetene blir introdusert på de store, internasjonale messene, til vi selger dem her hjemme. Likevel er det svært viktig å spenne opp lerretet og vise mulighetene, mener Småvik. Interform introduserer minst én ny modell årlig. Utviklingen krever tid og tunge investeringer, blant annet i de massive formene som omdanner store, hvite plater med sanitærakryl til eksklusive kar. Derfor er det avgjørende å treffe markedet. - Vi må alltid utvikle nye toppmodeller som profilerer oss og baner vei for nye trender. Likevel selger vi utvilsomt mest av de gode, klassiske modellene som har vart i mange, mange år. Går foran I år har Interform prøvd ut et nytt samarbeid med avdeling for produktdesign ved NTNU. - Vi har jobbet tett med dyktige studenter og faglige veiledere, og har mottatt en rapport med mange gode innspill som vi nå skal sortere og vurdere. For oss er det viktig og riktig å være en del av byens innovasjonsmiljø, fastslår Småvik. Nye og nyskapende modeller må til i konkurransen med internasjonale leverandører. To av de største fortrinnene til Interform er likevel tilpasning og leveringstid. Fabrikken har til enhver tid de fleste modellene på lager, og kan levere nærmest på dagen. - Siden produksjonen foregår her hos oss, kan vi også raskt skreddersy et kar etter spesialmål og produsere det i løpet av svært kort tid. Det gjør oss ganske unike, sier Småvik ubeskjedent. Vil vokse videre Badekarene selges gjennom forhandlere over hele landet, og med tre tusen solgte kar i året er Interform den desidert største av landets svært få badekarprodusenter. I vår inngikk selskapet forhandleravtale med den landsdekkende rørlegger- og baderomskjeden Bademiljø. Det har badekarsjefen store forventninger til. - Avtalen innebærer at karene våre blir markedsført og solgt gjennom alle kjedens 120 butikker. Det er et kvalitetsstempel. Dessuten får vi del i et etablert forhandlernett som eksponerer Interform for hele Norges befolkning, smiler Småvik. Fabrikken vurderer også å kikke over svenskegrensa, men venter på å finne Interform den rette samarbeidspartneren. Etablerte markedskanaler betyr alt for å få tilgang til svenske baderom. Nå utvider Interform visningsrommet i Fossegrenda der alle badekarmodellene står utstilt. Daglig kommer forhandlere og privatpersoner innom for å kikke, og de kommer gjerne langveisfra. Med nytt visningsrom venter fabrikken enda mer besøk. - Å se karene «live» gir et helt annet inntrykk enn å bla i en katalog, mener Småvik. - Et boblekar er en stor investering. Da skal du være trygg på at du velger det riktige karet. fakta ble etablert i 1992 produserer badekar med og uten bobler og kombinerte dusj- og dampbad har kontor, produksjon og showroom på totalt 3000 m 2 i Fossegrenda i Trondheim har 16 ansatte selger bade- og boblekar i hele Norge, blant annet gjennom den landsdekkende rørlegger- og baderomskjeden Bademiljø er 100 % eid av Koteng Holding AS Les mer på interform.no hovedentreprenør for Koteng siden 1990 Foto: David Safanda/istockphoto.com Kjøpmannsgt Trondheim Tlf:

5 ledige lokaler utleie Langsiktig utleier Kjøpmannsgt. 40 Type: Kontor 2. etg 316 m² Kontor 2. etg 140 m² Kontor 2. etg 134 m² Kontor 3. etg 221 m² - Verdiskaping er mer enn økonomisk vinning, mener Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng. De anstrenger seg for å finne et lokale som passer for deg, og for at du skal ønske å bli der. Tilpassing og oppfølging. Det er stikkordene for et godt utleieforhold, ifølge Kotengs to utleieansvarlige, Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng. I dag har eiendomsselskapet rundt 200 leietakere fordelt på 42 eiendommer i og utenfor Trondheim. Teglbrennerv. 7 C Type: 4 kontorer i kontorfellesskap Fra 1-3 plasser pr. kontor Olav Tryggvasonsgt. 16 Type: Butikk 1. etg 162 m² Butikk kjeller 398 m² Kontor 2. etg 162 m² Kontaktinfo: Tlf.: Lange forhold - Vi er ute etter langsiktige leieforhold. Det krever at vi finner det riktige lokalet for deg, at vi tilpasser det til den virksomheten du skal drive, og at du trives i lokalene, forklarer Gerhardsen. Gjennom 19 år i Koteng-systemet har hun utviklet nese for utleie. Det store spennet i eiendommer fra gamle, trivelige trehus til moderne, spesialbygde næringsbygg gjør at Koteng kan tilby sentrale og attraktive lokaler for alle typer næringsvirksomhet. - Brorparten av leietakerne er ute etter lokaler mindre enn 300 kvadratmeter, forteller Gerhardsen. Rask og fleksibel Egen arkitekt, teknisk tegner og egne håndverkere i selskapet gjør at utleieren kan snu seg raskt. Finner du lokaler du vil se nærmere på, kan du oftest få visning på dagen. Har ikke lokalene den løsningen du ønsker, får du raskt presentert en ny løsning basert på din kravspesifikasjon. Håndverkerne sørger for at lokalet blir innflyttingsklart så snart det lar seg gjøre. - Store endringer krever selvsagt at leieforholdet har en viss tidshorisont, forklarer Aurora Koteng. Som datter av Ivar Koteng har hun vokst opp med engasjementet rundt eiendom. Likevel er det først de siste årene at interessen for eiendomsmarkedet har våknet for alvor. - Finanskrisen førte til at mange bedrifter måtte omorganisere virksomheten og fikk behov for nye, gjerne mindre lokaler. Da er det viktig å finne raske, gode løsninger, forteller Koteng. Vil skape verdier Flere av eiendommene i Midtbyen er vernet i større eller mindre grad, og er restaurert eller tilbakeført til sin opprinnelige stand i samarbeid med byantikvaren. For Koteng handler det om å skape verdier ut over de Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng rent økonomiske, og om å bidra til å videreutvikle byens uttrykk. Da må eiendomsselskapet også ta vare på de skattene byen har. Og utleierne opplever stadig stor interesse for de særpregede lokalene. - Vi legger vekt på å finne en god match mellom lokaler og leietaker, og på god kommunikasjon. Gjennom den blir vi nesten alltid enige om løsninger, sier Gerhardsen. Ryddige og tydelige De to utleieansvarlige kjenner veien til fornøyde leietakere. Det handler om ryddige og tydelige leiekontrakter, om vaktmestere som holder eiendommene i stand, og om å bevare den gode dialogen gjennom hele leieperioden. Det krever god kommunikasjon både med leietakerne og internt i Koteng. Og selskapet har høyere ambisjoner enn bare å få husleia inn på konto. - Leietakerne våre skal trives i lokalene og i leieforholdet. Vi opplever stadig at tidligere leietakere kommer tilbake til oss etter å ha prøvd andre utleiere, sier Gerhardsen og Koteng. Bestill container i dag RING Vi kan bidra med hjelp av avfallsplaner og miljøkartlegginger. Din totalleverandør innen avfallsbehandling 5

6 datterselskap: kvilhaugen gård Byens vakreste spisested? Stort selskap? Søndagsmiddag med familien? Møtedag med kunder? Eller bare et glass vin med herlig utsikt over byen, fjorden og Fosenalpene? Kvilhaugen har alt. Da Kvilhaugen gård ble bygget i 1820, lå den på landet, med vidstrakte jorder nedover mot Kristiansten festning og byen. Nå er gården en naturlig del av byen, men med den åpne, landlige følelsen godt bevart. Flott og fritt - Kvilhaugen er naturlig nok særlig populær for selskap med tilreisende gjester. Stedet er perfekt for den som ønsker et flott selskap med god mat, og samtidig har lyst til å vise fram den vakre byen, forteller daglig leder Audi Førde begeistret. I sommerhalvåret har restauranthuset vanligvis to bryllup hver helg. Faktisk er Kvilhaugen så populær at brudepar tilpasser bryllupsdatoen til restaurantens ordrebok. Nå er ordreboka for neste sommers bryllupsfeiringer i ferd med å fylles. Gratis utsikt En tilsynelatende godt bevart hemmelighet er det at gården er åpen også for en spontan middag med venner, eller for en øl etter arbeidstid. - Folk tror vi tar imot bare lukkede selskaper, men her er alle velkomne. Vi har en spennende à la carte-meny og uteservering i hagen. Den fantastiske utsikten får du på kjøpet, smiler Førde. Kvilhaugen Gård Likevel er det ifølge gårdsbestyreren verken lokalene eller utsikten som gjør at gjestene stadig vender tilbake til Kvilhaugen. - Vi ønsker å skille oss fra andre spisesteder, først og fremst gjennom menneskene som jobber her. Vi skal ta vare på gjestene, servere dem den beste maten og få dem til å ønske seg tilbake, sier Førde. ble bygd i 1820 ligger på Tyholt med utsikt over byen og fjorden er et av byens største og mest særpregede restauranthus med 450 sitteplasser har selskapslokaler og á la carte-restaurant eies av Koteng, som tok over gården i 2009 Les mer på kvilhaugen.no Husrom og hjerterom Kvilhaugen Gård har seks ulike lokaler med plass til hele 450 gjester. Alle lokalene har sitt eget uttrykk og sin egen sjarm. Hovedhuset er lyst og ærverdig, og med storslagen utsikt over byen og fjorden. Her dekkes det langbord med plass til 60 gjester. Finstua ligger vegg i vegg og er perfekt for aperitiff før og kaffe etter middag. Låven er gårdens storstue med plass til opptil 165 gjester under de flotte lysekronene. Her har du godt armslag, projektor og lydanlegg og plass til danseband. Er trønderværet i godlune, kan det serveres aperitiff og utsikt i hagen. Saufjøset er perfekt for et selskap på personer. Herfra har du direkte utgang til gårdsrommet. Daglig leder Audi Førde fakta Vognskjulet er nyoppusset og lekkert. Her er det plass til 70 gjester ved bordet. Dansegulvet og de stilige lysekronene gjør vognskjulet til et flott selskapslokale. Grishuset egner seg godt for et lite, intimt selskap, eller for et fortrolig jobbmøte i rolige omgivelser. Rommet er etterspurt, så du gjør lurt i å bestille i god tid! Stallen og båsen er stedet for Kvilhaugens á la carte-servering. Hit kan du rusle for å nyte søndagsmiddagen eller for å ta en kopp kaffe eller øl sammen med gode venner. Men du kan også bestille lokalene til selskap. Hagen er åpnet for sommersesongen. Velkommen til byens flotteste uteservering! blåskjelloppskrift Kremet blåskjell med safran 2-4 porsjoner Dette trenger du: 1 kg blåskjell 1 liten sjalottløk 1 gulrot 40 g sellerirot 30 g purreløk 1,5 dl hvitvin 2,5 dl fløte 0,2 g safran olje til steking Slik gjør du: Kutt sjalottløken i fine terninger og resten av grønnsakene i fine strimler. Vask blåskjellene. Gni vekk alger og tangrester med hendene. La sjalottløken surre i oljen. Bland i resten av grønnsakene og safran før du tilsetter blåskjell og hvitvin. Legg lokket på gryten, og la retten dampe i 2 4 minutter til blåskjellene åpner seg. Ha i fløten og la suppa få et oppkok før servering. Server med godt brød. Herlig hjemmelaget Soussjef Amund Nordhøy jukser ikke med maten. På Kvilhaugen Gård serverer han hjemmelagede retter basert på førsteklasses råvarer. Amund er ikke i tvil: Mat skal lages fra bunnen av. Det gir renere smaker, og dessuten blir den akkurat som han selv vil. Privat serverer soussjefen og jegeren gjerne selvskutt rype og fisk fanget på fluestanga. Også på Kvilhaugen setter han gjerne vilt på menyen. Nå lar han oss imidlertid nyte godt av blåskjellsesongen. Blåskjell året rundt - Med ferske blåskjell fra Åfjord Skjell er vi sikret nydelige råvarer hele året, forteller Amund. Restaurantens sommermeny har hatt et rikt innslag av skjell. Tapas, forrett og smårett blåskjell kan brukes i mange sammenhenger. Ikke minst til et glass hvitvin i hagen. - Til selskap anbefaler jeg gjerne blåskjell som forrett, men siden ungdom kan være skeptiske til skjell, blir dette oftere valgt i bryllup enn i konfirmasjoner, medgir Amund. Deilig sommerrett Blant smårettene på sommerens meny er en deilig, fyldig blåskjellsuppe med hvitvin og safran. - Suppa er også enkel å lage hjemme. Kjøp blåskjell i en butikk med ferskvaredisk. Skjellene skal være lukket og ha en frisk sjølukt. Ikke kjøp skjell som lukter tung fjære, advarer Amund. - Kast knuste skjell. Vask resten fri for tang og alger. Finner du åpnede skjell i nettet, kan du sjekke om de lever ved å banke dem lett i kjøkkenbenken. Lukker de seg, er de levende og gode. Skjell som ikke lukker seg, må du kaste. Du må også kaste skjell som ikke er åpnet etter koking, forklarer kokken. - Kok skjellene til de akkurat åpner seg. Blir de stående og koke etter det, blir det viskelær, og det fortjener verken du eller blåskjellene, smiler Amund. På tide å bestille julebord Julepyntede lokaler og lukten av julemat i våre tradisjonsrike omgivelser kan ikke slå feil. På Kvilhaugen lar du julestemningen komme sigende sammen med god mat og drikke og gleden av å være sammen med gode kollegaer og venner. Ring oss på tlf

7 Fokus: grilstad marina Grilstad Marina: Trondheimsmarina med arabisk twist Grilstad Marina skal bli en attraksjon en perle av en bydel som Trondheim kan være stolt av! lover Anton Jenssen. Trondheims neste store utbyggingsprosjekt skal foregå til vanns. De neste par årene skal rundt kubikkmeter stein fra Strindheimtunnelen tippes i Grilstadfjæra og bokstavelig talt legge grunnlag for en helt ny bydel. Det utfylte området og øya utenfor skal huse 1000 småbåter, 650 boliger og kvadratmeter næringsareal. - Dette skal bli en helt unik bydel med helt unike kvaliteter, lover Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina. Lange, dyre planer De første planene for en marina i Grilstadfjæra ble lansert allerede på starten av 60-tallet. Plenene ble imidlertid skrinlagt da prosjektet viste seg å bli for omfattende og dyrt. En marina ville kreve en voldsom utfylling i den langgrunne fjæra, og det fantes det verken masse eller penger til. I 1997 ble området regulert for næringsvirksomhet. Med i reguleringsplanen var en mindre marina, men marinaen lå fremdeles på for grunt vann, og ble fremdeles altfor dyr å realisere. Fra Dubai til Trondheim Prosjektet tok et skritt videre da arkitekt Kim B. L. Sørensen i Voll Arkitekter besøkte Dubai i Under oppholdet ble han fasinert av marinaene Palm og The World to enorme utfyllinger i sjøen, den ene formet som en palme, den andre som jordkloden. Da han på hjemturen passerte Trondheim under innflygingen til Værnes, Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina. slo det ham at Grilstadfjæra ville bli perfekt for et tilsvarende konsept. Dermed laget han en rask skisse fra flyvinduet. Det ble utgangspunktet for Grilstad Marina. Nå er reguleringsplanene vedtatt og arbeidet i gang. Vegvesenets arbeid med den nye Strindheimtunnelen løser tilgangen til og kostnaden med masse. - Det første steinlasset kjøres ut i disse dager. Når tunnelen står ferdig i 2014, er hele området ferdig utfylt og forberedt til utbygging, forteller Jenssen. Området blir på totalt fem hundre dekar; en landfast del på 140 dekar som allerede er utfylt med stein fra Grilstadtunnelen, og ei øy som fylles ut de neste to tre årene. Til sammen danner de to fyllingene ei halvøy som strekker seg freidig ut i Trondheimsfjorden. Lunt og luftig - Småbåthavna blir lun og isfri, takket være en lang molo og god gjennomstrømming. Her blir det slipp, verksted og båtbutikker. Vi legger stor vekt på tilgjengelighet, og lager blant annet parkeringsplasser for biler med båthenger, forteller Jenssen. Langs den 600 meter lange kanalen som skiller øya fra fastlandet, blir det boliger med privat båtplass. De fleste boligene blir liggende i lavblokker på fastlandet med utsikt mot fjorden og solnedgangen. - Marinaen ligger i le mellom Ladehalvøya og Hundhammeren. Det gir et lunt og ideelt sted for både boliger og båter. Men området skal bli attraktivt også for alle uten båt. - Vi skal skape store, gode uteområder og mye rom mellom boligene. Det blir gangveier og sykkelstier, forklarer Jenssen, som vil skape et pusterom for hele byens befolkning. Gjestfri bydel I tillegg til båtplasser og boliger blir det god plass til næringsvirksomhet. Det mener Jenssen gir en variert bruk som sikrer bydelen liv og aktivitet. «Vi må ta oss råd til å bygge med omtanke.» Anton Jenssen om Grilstad Marina - Hit kommer du deg enkelt med bil, buss eller sykkel. Ladestien blir videreført ut på marinaen. Bussen kjører nedom bolig- og næringsdelen av området, og du skal ikke se bort fra at Ranheim med tiden også får eget stoppested for Trønderbanen, smiler Jenssen. Les mer på side 8 7

8 Fokus: grilstad marina Energigjerrig bydel Grilstad Marina skal bli en energigjerrig bydel med stor vekt på miljøaspektet. - Boliger og næringsarealer skal selvsagt bygges med tanke på lavt energibehov. Men vi ser også for oss andre løsninger som tar miljøaspektet på alvor, forteller Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina AS. - Fjorden er en enorm energiressurs. Vi har lyst til å utnytte sjøvannet til både varme- og kjøleløsninger. Kanskje kan vi bruke fjordvarmen til å holde veier og fortau bare vinters tid, sier Jenssen. Han ser også gjerne at bydelen får enkle og tilgjengelige løsninger for leie av elbiler og sykler. - Når vi skal bygge en helt ny bydel, har vi mulighet til å tenke annerledes. Vi vil bygge inn kvaliteter som gjør livet bedre både for dem som bor der og for dem som bruker området i jobb eller fritid, sier Jenssen. Grilstad Marina fakta Grilstad Marina blir en helt ny bydel på Ranheim (se kart). Området får småbåthavn, boliger og næringsvirksomhet. Området ble delvis fylt ut med stein fra Grilstadtunnelen på 90-tallet. Fram mot 2013 blir masse fra den nye Strindheimtunnelen fylt ut i fjæra. Første byggetrinn med boliger og næringsbygg på den landfaste delen starter i Andre trinn starter i Bydelen er planlagt ferdigstilt rundt Utbyggingsselskapet Grilstad Marina eies av SpareBank 1 SMN (35 %), Koteng (16 %) og Jenssen Holding (49 %). Les mer på grilstadmarina.no Helt perfekt - Leilighet og båtplass i Grilstad Marina blir helt perfekt, mener Jahn Ivar Mini Jakobsen. Nærheten til vannet og utsikten over fjorden passer den tidligere RBK-spilleren og lofotværingen svært bra. - Drømmen er en bolig med heis opp fra garasjen, og med null behov for malerkost og gressklipper. Det fins nok flere slike leiligheter i Trondheim, men ingen med egen båtplass og en beliggenhet som Grilstadfjæra, mener Mini. Han gleder seg til å nyte båttrafikken og livet ved fjorden. - Dessuten er jo Ranheim snart en del av byen, med sykkelavstand til sentrum. Kort sagt helt perfekt. Foto: Dagbladet God balanse - Den største utfordringen med prosjektet har vært å skape balanse mellom arealene for bolig, næringsliv, båthavn og friområder. Jeg synes vi har lyktes veldig godt, sier arkitekten bak Grilstad Marina, Kim Sørensen. Han er glad for å få bidra til å utvikle en helt ny bydel. - Dette har vært en spennende og omfattende prosess med betydning for hele Trondheim. Nå er rammene gitt, men fram mot byggestart kan det nok bli noen tilpasninger selvsagt til det bedre, lover Sørensen. Om Grilstad Marina blir like bra som Sørensens inspirasjonskilde marinaen i Dubai? Enda bedre! Illustrasjon: Voll Arkitekter Kommer for salg 99 leiligheter Telefon Firmaet ble etablert i 1995 og har i dag 15 årsverk med hovedvekt på Rehabilitering av næringsbygg 8

9 «Grilstad Marina skal være ulikt alt annet i byen.» Anton Jenssen om Grilstad Marina VVS Fridén AS din Varme & Bad-rørlegger i Trondheim VVS Fridén AS er en av Trondheim eldste rørleggerbedrifter med 75 års erfaring i rørleggerarbeid. Vi holder til i hjertet av Trondheim sentrum, nærmere bestemt Hospitalsløkka. Totalt er det 16 ansatte med lang og god kompetanse, og 13 servicebiler. VVS Friden AS utfører alt innen rørleggerfaget med sprinkler og varmeanlegg som spesialitet. Foto: Frolov Sergey/istockphoto.com Vi har hatt en godt og nært samarbeid med Koteng i over 25 år. Tlf Hospitalsgata 1, 7012 TRONDHEIM 9

10 Kompetanse er nøkkelen til verdiskaping i eiendom Midt-Norges ledende revisjons- og rådgivningsmiljø er partneren for langsiktig verdiskaping PwC har lang erfaring som revisor og rådgiver for regionens små og store eiendomsselskaper. Med utsikt fra Brattørkaia 17b skuer våre 95 ansatte revisorer, konsulenter og advokater over Trondheims nye bydel. I likhet med Brattøra er PwC i sterk utvikling og er byens største kompetansesenter innen revisjon og økonomisk rådgivning. Med solid forankring i midt-norsk næringsliv fremstår PwC som et naturlig valg av samarbeidspartner for små og store virksomheter som ønsker en kunnskapsbedrift innen revisjon og økonomisk rådgivning. Vår lokale tyngde og globale innsikt deler vi gjerne med flere store og små selskaper i Midt-Norge. Vår jobb er ikke gjort før grunnlaget for merverdier er skapt. Store og små selskaper har ulikt behov for kompetanse. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale om: Revisjon Fusjon/ fisjon Justeringsregler mva Verdivurderinger Valg av økonomi og forvaltningssystem Skatte- og avgiftsopptimalisering Arv og generasjonsskifte Due dilingence Kontaktpersoner: Statsautorisert revisor: Kjell Tore Kirketeig, tlf Advokat: Tore Hoem, tlf PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. 10

11 Bidrar til levende lokalsamfunn vi støtter: Ungt Entreprenørskap - Koteng driver utvikling av eiendom og samfunn. Det passer svært godt til Ungt Entreprenørskaps satsing på lokalsamfunn, sier Irene Laukholm, daglig leder for Ungt Entreprenørskap (UE) i Nord- og Sør-Trøndelag. I høst setter UE i gang programmet «Vårt Lokalsamfunn» for fjerde til sjette klassetrinn, der Koteng er med som samarbeidspartner. - Vi vil gjerne bidra til å åpne skolens og barnas øyne for at det er mulig å skape noe utenfor de faste A4-rammene, sier eier og daglig leder Ivar Koteng. I 1978 etablerte han eiendomsselskapet Koteng, som i dag er blant Trondheims største eiendomsbesittere. - Ikke alle skal bli gründere. Men alle kan bli flinkere til det de gjør, mener Ivar. Koteng har tidligere bidratt ved å sponse UE-arrangementer og delta i juryen som hvert år kårer fylkets beste elevbedrifter. Nå har selskapet inngått et mer omfattende samarbeid. - Flere av emnene i Vårt Lokalsamfunn ligger tett opptil det vi driver med til daglig, forteller Greta Stegavik i Koteng. Sammen med Aurora Koteng skal hun bidra som veileder i programmet sammen med flere representanter fra trøndersk næringsliv og offentlig forvaltning. - Vårt Lokalsamfunn skal gi elevene forståelse for hvordan samfunnet, næringslivet, kommunen og demokratiet fungerer og henger sammen. Det er praktisk rettet Ungt Entreprenørskap (UE) fakta er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. I samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører vil UE gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng UE tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv. Vårt Lokalsamfunn er et Ungt Entreprenørskap-program for klassetrinn. Det gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra ti å styrke sitt eget lokalmiljø. Kilde: Ungt Entreprenørskap Les mer på ue.no I samarbeid med Ungt Entreprenørskap vil Koteng bidra til å gi skoleelever innsikt i hvordan lokalsamfunnet og næringslivet fungerer. Her fra fylkesmessa 2010 med Ivar Koteng som prisutdeler. Bak står UEs Irene Laukholm (i grønt). og kan bidra til at det tenkes nye tanker i skole og lokalsamfunn. Det vil vi gjerne bidra til, sier Greta. Irene Laukholm understreker viktigheten av å få eksterne veiledere inn i skolen. - Det er et enormt behov for tettere samarbeid mellom skolene og det lokale næringslivet. Vi har mange bedrifter med i dag, men trenger enda flere. Derfor er det veldig bra med bedrifter som tar skrittet og engasjerer seg, sier Laukholm. Executive Grilstad Marina AS skal starte utbygging av et ca. 500 mål stort området som skal omfatte 630 boliger, ny marina for 1000 båter og ca m2 næringsbygg. Innenfor området skal det etableres barnehage, dagligvareforretning, treningsstudio og andre servicefunksjoner. Ladestien skal gå igjennom området og det skal anlegges lekeplasser og strandområder. Det skal bygges en ny øy i Trondheimsfjorden. De første boligene skal stå ferdig tidlig i Les mer om oss på Utbyggingssjef Utfordring for deg som vil sette spor Grilstad Marina skal ansette leder for utbyggingsdelen til et av Trondheims mest attraktive og krevende utbyggingsprosjekter. Vi søker kandidater med relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter, gjerne en som har gjort dette før. Organisasjonen vil være liten og tett og du må påregne å håndtere mange og ulike roller. Gå inn på for å lese mer om prosjektet, eller for å lese mer om stillingen samt for å søke. Du kan også kontakte våre rådgivere i Manpower Professional Executive ved Anders Bauge, tlf eller Lars Jakob Arnøy, tlf Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 11

12 medeier: brattørkaia Trondheims nye bydel Knutepunkt, opplevelser og yrende liv. Brattørkaia forener visjonen om et effektivt og attraktivt nærings- og transportsentrum med drømmen om vannet, fjorden og det gode liv. - I 2015 vil rundt mennesker ferdes på Brattøra hver eneste dag. Rundt 7000 av dem vil ha bydelen som arbeidsplass, spår daglig leder Espen Susegg i utbyggingsselskapet Brattørkaia AS. Fjordbyen Utbyggingen på Brattørkaia er i ferd med å gi Trondheim fjorden tilbake. - Vi legger stor vekt på å gjøre fjorden synlig og tilgjengelig. De rause, åpne byrommene og strandpromenaden gjør det enkelt å nyte vannkanten. Tverrforbindelsen innbyr til kontakt med fjorden, og sikrer utsikt til fjorden fra byen, forteller Susegg. Alle veier fører til Brattørkaia Han understreker at Brattøra har en helt spesiell rolle i utviklingen av Trondheim, siden området blir byens og regionens viktigste knutepunkt for persontransport. For de fleste av oss blir Brattøra dermed et område for effektiv transport med båt, tog, buss eller bil. Eller vi setter bilen i et av de store P-husene og rusler snarveien til Midtbyen over tverrforbindelsen. En levende bydel Brattøra vil ha yrende liv til alle døgnets tider. På dagtid vil næringslivet og studentene prege området. - Kongresshotellet ved Pirbadet blir Skandinavias største med plass til 1200 deltakere i samme sal. Det vil skape stor aktivitet i området, mener Susegg. På kveldene og i helgene inviterer Rockheim, Pirbadet og friområdene til aktivitet. Også gang- og sykkelstiene og gjestehavna inviterer til besøk. Men ikke minst blir området et effektivt transportknutepunkt som sørger for at mennesker kommer dit de skal. Daglig leder Espen Susegg i utbyggingsselskapet Brattørkaia AS Historien Det var stadsingeniør Carl Adolf Dahl som rundt 1860 satte i gang arbeidet med havneanlegget Brattøra. På den grunne deltaavsetningen ved elvemunningen ble det fylt på store mengder masse og anlagt to kunstige øyer på nesten 200 mål. Det ga nye havneanlegg, kaier og lagertomter, samt et egnet stasjonsområde for jernbanen. Brattørkaia var inntil årtusenskiftet tilhold for byens fiskeindustri, med blant annet Frionor og kjølelageret. fakta Perfekt beliggenhet Brattørkaia Brattørkaia er en del av Brattøra, som omfatter øya utenfor kanalen og Nidelva: Havna med hurtigrutekaia, Pirsenteret, Pirbadet, hurtigbåtkaia, Rockheim og Brattørkaia. Brattørkaia omfatter området ved Ytre havnebasseng fra og med Sintef Sealab til og med Rockheim. Utbyggingsselskapet Brattørkaia AS eies av Entra Eiendom (52 %), Utstillingsplassen Eiendom (24 %) og Koteng (24 %). Utbyggingsprosjektet vil åpne byen mot fjorden og romme: m 2 næringsareal P-hus med totalt 1100 parkeringsplasser Musikkmuseet Rockheim Store, åpne byrom Strandpromenade Handel og service Gjestehavn Tverrforbindelse over jernbanen til Søndre gate Første leietaker, SINTEF, flyttet inn i Området skal være ferdig utbygd i Les mer på brattorkaia.no Illustrasjon: PIR II - Brattørkaia ga oss mulighet til å samlokalisere all den marine virksomheten til SIN- TEF og NTNU. Det har gitt oss et kjempeløft og store sambruksfordeler, mener forskningssjef Tore Aunaas ved SINTEFs avdeling for marin miljøteknologi. Bruker sjøen Forskningsmiljøet var den aller første leietakeren på det nye området. - Brattørkaia er perfekt for oss. Det er enkelt å komme hit for de mange nasjonale og internasjonale kontaktene våre, og vi har store hoteller og konferansefasiliteter like i nærheten. Ikke Beste tomta i by n - Det er mange år siden vi skjønte at Brattøra ville bli byens beste beliggenhet, smiler advokat og partner Kristian Nordheim i Vogt & Wiig Advokatfirma. Foto: NRK Foto: Vogt & Wiig AS Vil være annerledes Selskapet var første leietaker i høyblokka på Brattørkaia 17B og har 1000 rause kvadratmeter i hele øverste etasje. - Advokater har vanligvis mørke kontorer midt i byen. Vi vil være annerledes, med vekt på latter, trivsel og gode omgivelser. Da kunne vi ikke funnet lokaler som passet oss bedre, mener Nordheim. minst har vi nærheten til sjøen, mener Aunaas. Den marine virksomheten pumper opp store mengder sjøvann både til eksperimenter og forskning, og til miljøeffektiv kjøling av bygningsmassen. Utbyggingen foregikk som nært samarbeid mellom SIN- TEF, utbyggingsselskapet Brattørkaia og arkitekten. - Som forskningsinstitutt har vi mange helt spesielle installasjoner som må tas hensyn til, og var avhengige av kompetente samarbeidspartnere, mener Aunaas. Eksotisk - Beliggenheten gir oss helt klare fortrinn ved rekruttering og samarbeid. Særlig utlendinger oppfatter Brattøra som veldig attraktiv og eksotisk. Stor fleksibilitet og alt på ett plan var sentrale stikkord da Vogt & Wiig signerte leiekontrakten. I dag rommer lokalene 17 advokater, men har plass til flere. Fascinerende Like viktig var omgivelsene. - Vi har fantastisk utsikt over fjorden. Den er like fascinerende uansett vær og årstid. Også kundene våre setter pris på å komme på besøk hit er det enkelt å komme seg og godt å være, mener Nordheim. Og bedre skal det bli. - Vi synes vi allerede ligger midt i smørøyet. Når tverrforbindelsen til Søndre gate kommer, blir det enda bedre, sier advokaten. 12

13 ledige lokaler synspunkt: Fredrik Skagen Trivelige Trondheim? Huitfeldtgården Sentralt beliggende i Kjøpmannsgata nær Gamle Bybro ligger denne eiendommen, som er regnet som Trondheims siste palé. Arkitekten er Axel Guldahl d.e., og eksteriøret er holdt i franskpreget rennessanse, og er uendret slik som det ble bygget ca Store deler av den innvendige utsmykningen er original. Gården er av antikvarisk verdi klasse B og er nå under restaurering. Bygningen inneholder selskapslokaler i 2 etg, boliger i bakgård og kontorlokaler i 1 etg. Ledig kontor Sokkel: ca. 240 m 2 1 etg: ca. 530 m 2 Byer utvikles stadig og blir aldri "ferdige". Vi de innfødte er relativt enige om at Trondheim er en by med trivsel og variasjon. Den er ikke skapt for tilfeldige besøkende, men for oss som bor her permanent. Tilfredse turister er bra for næringslivet, men primært utvikler vi byen med tanke på vårt eget velbefinnende. Eller gjør vi ikke det? Vi - altså politikere, planleggere og den enkelte innbygger - må aldri glemme hvem byen egentlig er til for. Vi er så heldige å være omgitt av grønne åser, og vi fryder oss over en vakker elv som bukter seg mellom husene. Utenfor ligger et bredt vannspeil som minner oss om at en gang i tiden var Trondheim en by basert på sjøfart og handel. Handelen blomstrer stadig, men samtidig er vi ferd med å mure oss vekk fra vannet. Gjennom mange år har vi motarbeidet adgangen til fjorden, noe båtturistene poengterer etter å ha vandret den lange og nokså uskjønne veien fra kaiene og inn til sentrum. Bergen og Stavanger har hver sin koselige våg, mens Nidelva munner ut i en tarm som er utrivelig og bortimot umulig å ferdes langs. Til gjengjeld har vi Ravnkloa, og gjennom noen huller i bryggerekka kan vi skimte vannet. De store åpningene befinner seg i "avsidesliggende" Ilsvikøra og Skansen, samt ved Pirterminalen og Ladestien. Foto: Adresseavisen Mennesker har behov for sosialt samvær, fortrinnsvis i hyggelige omgivelser. I så måte er Solsiden blitt et utmerket område, men blottet for fjordlandskap. Bortsett fra folk som bor høyt er sjøen nesten ikke-eksisterende for de fleste. Kanskje liker vi å ha det slik, å kunne bevege oss i et relativt lukket og "tørt" område. Det absolutte sentrum utgjøres av Nordre og Torget, men for sistnevnte areal går det tregt med realisering av planene. Fordi vi foretrekker det bestående fremfor risikoen for å bli fremmedgjort? I så fall bør det ikke foretas voldsomme inngrep. Det holder lenge å fjerne bussene og de svarte, stygge scenene i sommerhalvåret. Flere trær, benker og nok en utekafé er muligens alt som må til. Men fremfor alt trengs en sprudlende fontene i midten, en foss av vann som kan minne oss om at fjorden som Olav Tryggvason skuer utover, ligger bare en halv kilometer unna. Hvis vi bofaste bruker Torget mer og trives der, vil garantert også turistene gjøre det. Sommergården En svært kjent bygård i bybildet, sentralt beliggende på Torvet mot Nordregt. Også kalt Svaneapoteket, etter apoteket som har holdt til her siden Bygget er nå under rehabilitering i forståelse med med fylkesantikvar. Vi har store planer og visjoner for denne gården. Blant annet ønsker vi at det skal drives cafe i 1 etg. Ledig areal 1 etg ca. 170 m 2 Ledig kontor2 etg ca. 170 m 2 Kontaktinfo: Tlf.: ledige lokaler Nedre Ila 39 Ila er et byområde som ligger 2 minutter unna bykjernen, nå når Nordre avlastningsvei er åpnet fra Ila til Brattørkaia. Eiendommen ligger i randsonen av et industriområde som grenser opp mot boligbebyggelsen. Sjarmerende Ilsvikøra med den gamle, lave trehusbebyggelsen er nærmeste nabo. Nedre Ila 39 var før en spikerfabrikk. Store deler av eiendommen er restaurert, og vi har bevart den røffe stilen med åpne ventilasjonskanaler, malte betonggulv og glass. Her er det alt fra innovative bedrifter til kreative kunstnere og fotografer. Ledig kontor 1. og 2. etg ca m 2 kan deles opp i mindre enheter. 13

14 reisetips: Stokkøya sjøsenter Lokalt og storslått Ytterst i havgapet, med bare Frohavet utenfor, ligger Stokkøya Sjøsenter på Hosnasand i Åfjord. For lokalbefolkningen har Hosnasand alltid vært kjent som «sydenstranda». Likevel var den lite besøkt inntil Stokkøybrua ble åpnet i Tekst: Greta K. Stegavik Samme år tok Roar Svenning over et småbruk med en sliten campingplass etter sin far og mor. Sammen med samboeren Toril Langklopp har han bygd opp Stokkøya Sjøsenter et av Trøndelags fineste reisemål og opplevelsessenter. I 2006 ble stedet kåret til Trøndelags triveligste reisemål. Hit kommer gjester av alle slag; bygdas befolkning, turister og bedrifter. Overnattingsstedet er bygd opp litt etter litt, og visjonære Roar Svenning har ennå ikke avsluttet prosjektet. Først ble kysthusene i åssida bygd og lagt ut for salg. Med sitt moderne utseende har husene vært, og er fortsatt, gjenstand for diskusjon. «Alle» har en mening om de utradisjonelle funkishusene. I 2005 sto Strandbaren ferdig, først og fremst som et møtested for hyttefolket. Den er bygd på murene av en gammel sementfabrikk og ligger diskret til nede i tinnvedkrattet. Med glassveggene på tre sider av bygget får du naturen tett på. Strandbaren er ført opp i sitkagran - et omstridt treslag som på kysten først og fremst ble brukt som leplanting - røft og stilig på samme tid. Her får du en komplett opplevelse der du kan nyte fantastisk mat og vin i spennende arkitektur og omgivelser. Med blåskjell som signaturrett slår Strandbaren et slag for lokal mat, og også for filosofien bak stedet et samspill mellom natur, arkitektur, mat og opplevelse. Stokkøya Sjøsenter lar deg nemlig oppleve mer enn et kulinarisk måltid med utsikt. Du kan velge mellom stampbad eller sjøbad, varierte fotturer, seiling, kajakkpadling eller fiske, eller kanskje ta turen ut til Halten fyr 16 sjømil rett vest. Siste utbyggingsprosjekt er Sub-lugarene, som har utvidet overnattingskapasiteten med 13 leiligheter. Inspirert av gamle jordkjellere er husene bygd ned i terrenget, og har torvtak og eksteriør i betong og glass. Interiøret har designstudenter fra Gøteborg bidratt til. Hver lugar har sitt eget preg. Her finner du blant annet Sauerommet, Verdensrommet og Kapteinens lugar, alle i røff, upolert stil. Prosjektet ble sammen med kysthusene nominert til Statens byggeskikkpris På Stokkøya sjøsenter har gründerne vært tro mot en grunntanke, og har ikke inngått kompromisser for å imøtekomme folk flest. Resultatet er at folk flest trives. Uformelt, med stil!! Arbeidet smaker bedre i våre kantiner! Vi i De 3 Stuer skreddersyr kantinekonsepter som gir de ansatte påfyll i en travel hverdag. Vi tror nemlig at en hyggelig kantine bidrar til trivsel, effektivitet og mindre sykefravær. I tillegg er vi opptatt av at et større mattilbud gir bedre jobbglede. Derfor har vi god, næringsrik mat på menyen og et fristende tilbud av frukt og grønt. Matglede og sosialt samvær står i fokus i våre kantiner. Vi leverer også møtemat og intern catering til alle typer arrangementer. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende matprat! foto: foto: foto: Marius Rua foto: Geir Støen tel De 3 Stuer Kantiner AS Dronningensgt Trondheim 14

15 ledige lokaler ledige lokaler ledige lokaler Carl Johansgate 3 Type: Kontor 5. etg 65 m² Jarleveien Type: Lager/produksjon m/ garderobe 530 m² Kontor 2. etg 133 m² Kjøpmannsgt. 57 Type: Kontor ca 360 m² Fjordgt. 19 Type: Kontor/restaurant sokkel 285 m² Kontor 2. etg 150 m² Kirkegata 48 - Levanger Type: Kontor 3. etg 248 m² Leangenveien 7 Type: Kontor/lab 2. etg 440 m² Fjordgt. 21 Type: Kontor 175 m² Kontor 157 m² Kjøpmannsgt Huitfeldtgården Type: Kontor 1. etg/sokkel 600 m² Nardoveien 16 A Type: Kontor 160 m² Lager 135 m² Ingvald Ystgaardsvei 15 Type: Kontor 137 m² Kontor 198 m² Kjøpmannsgt. 23 Type: Kontor 2. og 3. etg fra m² Ormen Langesv. 12 Type: Kontor. 2. og 3. etg fra 80 til 600 m² Haakon VII gt. 17B, 17C Type: Nybygg: Kontor/Lager 1029 m² Tegelstenbygg: Kontor 1 og 2. etg 1050 m² Tegelstenbygg: Lager sokkel 450 m² Kjøpmannsgt. 51 Type: Kontor 2. etg 200 m² Kontor 2. etg 231 m² Kontor 4. etg 137 m² Tempeveien 33, 35 Type: Kontor 2. etg 162 m² Lager 1. etg m² Lager kjeller 450 m² Kontaktinfo: Tlf.: Kontaktinfo: Tlf.: Kontaktinfo: Tlf.:

16 Gode høsttilbud fra Iittala hos CI Pedersen! Teema - Design: Kaj Franck Multifunksjonelt servise som er ildfast, tåler mikrobølgeovn, fryser og oppvaskmaskin. Alle farger -25%. Prisekesmpel: Tallerken 26cm kr. 159,- NÅ 119,- 02. Iittala bestikk. Vi fører Iittalas bestikkserier Artik, Citterio98, Piano og Mango 03. Aalto vase Design: Alvar Aalto Mer populær nå enn noensinne! Kjøp en Aaltovase 16cm kr. 989,- og få med en liten 9,5cm på kjøpet! 04. Essence - Design: Alfredo Häberli Stilren og elegant glasserie. 99,- per glass. Ordinær pris kr. 129,- 05. Mariskål - Den EKTE Mariskålen i gjennomfarget glass. Mange flotte farger. -25% rabatt. Gjelder str. 155mm. Priseksempel: Mariskål klar kr. 299,- NÅ 224,- 06. Tools- Design: Björn Dahlström Gryter og panner i flott design og høy kvalitet. For de mest krevende oppgaver på kjøkkenet!. Alle deler -20%. Priseksempel: 3L gryte kr. 2199,- NÅ 1759,- Tilbudene gjelder ut august. cipedersen.no Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM - Tlf

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig Informasjonsmagasin utgitt av MajaTeknobygg NYTT HJEM Boligprosjekter fra MajaTeknobygg Fra enebolig til leilighetsdrøm SIDE 4 Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig SIDE 5 Maja Eiendom med

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT i n f o r m a s j o n U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SMAKFULLT MANGFOLD I SÆRKLASSE SIDE 3 HAN TAR VEKK HVER EN FLEKK SIDE 19 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013 Frokostchefen www.hotellmagasinet.no Kanskje vi kan hjelpe DERE til økt lønnsomhet? Vår visjon er å bedre lønnsomheten for hoteller og restauranter. Vårt mål

Detaljer

tema: Kultur og kreative næringer

tema: Kultur og kreative næringer 5 08 tema: Kultur og kreative næringer Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en Ikke alle yrkesbiler behersker norske forhold like godt som Vito fra Mercedes-Benz. Med innovativ

Detaljer

Økt ordrebeholdning i bygg og anlegg

Økt ordrebeholdning i bygg og anlegg Nr. 1 2010 Leder Vår visjon: Sammen utvikler vi fremtiden Våre verdivalg: Offensiv Effektiv Ærlig SAMSPILL Utgitt av Teknobygg Konsern AS Ansv. redaktør: Morten Christensen www.teknobygg.no Layout, foto,

Detaljer

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig i n f o r m a s j o n U T G A V E 2 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 32 SIDE 34 SUV SOM FÅR FOLK TIL LURA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT SIDE 36 PROBLEM MED HUDEN? Oppussingen er ferdig

Detaljer

Nye B-Klasse! 320.600,- inkl. 3.198,- pr. Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012. Velkommen til prøvekjøring!

Nye B-Klasse! 320.600,- inkl. 3.198,- pr. Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012. Velkommen til prøvekjøring! midtpunkt2/12 Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012 Nye B-Klasse! Som første modell i segmentet leveres nye B-Klasse med radarbasert kollisjonsvarsling som standard. Det betyr

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

BoGlede. Nr. 1 Mars 2009. Teaterfestivalen - Skiglede - Mat & vin

BoGlede. Nr. 1 Mars 2009. Teaterfestivalen - Skiglede - Mat & vin BoGlede Nr. 1 Mars 2009 Teaterfestivalen - Skiglede - Mat & vin Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival Sommerens høydepunkt nærmer seg. Fredag 12. juni går teppet opp for PIT - Porsgrunn Internasjonale

Detaljer

Himmel og hav til frokost s. 8

Himmel og hav til frokost s. 8 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 3 : 2012 Himmel og hav til frokost s. 8 Tips til visningen: Slik styler du boligen side 4 Et løft for Soltun side 12 Forkjøpsretten: Bodø med i storbysamarbeidet

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FAKTA PLAN-B SIDE 6-7 SIDE 18 NYTENKENDE I SENTRUM FESTEN OVER FOR DENNE GANG? IKKE VENT PÅ RENTER OG BOLIG RETT UTDANNING? SIDE 8-9 SIDE 36-37

FAKTA PLAN-B SIDE 6-7 SIDE 18 NYTENKENDE I SENTRUM FESTEN OVER FOR DENNE GANG? IKKE VENT PÅ RENTER OG BOLIG RETT UTDANNING? SIDE 8-9 SIDE 36-37 i n f o r m a s j o n U T G A V E 3 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 1. 0 0 0 NYTENKENDE FAKTA Sykkeltur i Provence s. 16 Drømmehelg i Cognac s. 17 SIDE 8-9 SIDE 13-14 Sommer i Tyrol s. 34 St. Petersburg

Detaljer