Grilstad Marina side 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grilstad Marina side 7-9"

Transkript

1 informasjonsavis fra koteng Nummer 1 august 2010 Nyhet: Koteng Bolig side 3 Bydel i endring: Brattørkaia side 12 Restaurant på høyden: Kvilhaugen Gård side 6 Reisetips: Stokkøya side 14 Fokus på Grilstad Marina side 7-9

2 leder Byen vokser og trenger plass og energi Trondheim vokser med innbyggere i året, til sammen er vi over når vi regner med studentene som ikke har meldt flytting. Byen er en av de sterkest voksende områder i Norge. Vekst krever energi. Energi i hus Det har vært en rivende utvikling på bygningstekniske energiløsninger de seneste to år. V i har fått nye byggeforskrifter og energimerkingsregler, men markedsmessige og konkurransemessige betingelser har tatt dette mye lenger en forskriftene krever. Energi til transport og varer Nesten alt som produseres kommer fra sør, med unntak av landbruksprodukter hvor mye produseres i Nord-Trønderlag. En trailer full av varer fra industrien blir til fem lastebiler når distribusjonslageret har fordelt varene til rett bil som skal til butikken. Dette gir et entydig svar om at terminalløsning med lastebil, jernbane og skip må ligge på sørsiden av byen, så nære sentrum som mulig. Fotos: Adresseavisen Energi til transport av folk Med vår livsstil kreves det stor fleksibilitet til valg av transportmiddel. Vi har et stort behov for å flytte mellom hjem jobb/skole, hjem fritidsaktiviteter og hjem handel. Politikerne har de siste årene prøvd å regulere dette med veiprising/bompenger og kollektivfelt. Dette kan på kort sikt ha en liten effekt på bruken av energi til transportmidler. På lengre sikt vil ikke dette ha noen effekt, da vi ikke har noe ønske om å endre vår livsstil. Våre barn og vi vil fortsatt ha et ønske om stor aktivitet, og sannsynligheten for at dette øker er større enn at det minker. Det vil si at løsninger som øker reisetiden vil bare gå på bekostning av vår livskvalitet. Attraksjonsverdien må være større enn prakket Skal man lykkes med å utvikle et effektivt kollektivtilbud må man sørge for at sentrum i Trondheim har den status som trengs. Arbeidsplasser, handel og kulturopplevelser må ha har de rammebetingelser som gjør dette mulig. Klarer vi ikke å lykkes med dette, vil handel og arbeidsplasser flyttes ut av sentrum, noe som har skjedd i betydelig grad fra 80årene og fram til i dag. Den eneste løsningen for å få til mindre bruk av energi til transport er GOD BYPLANLEGGING. Det vil si utvikle de sentrumsnære områdene først, slik at det er kort avstand mellom de forskjellige aktivitetene livet fordrer. Flere av oss må gå og sykle, noe korte avstander muliggjør. Nye bydeler Nyhavna ligger midt i smørøyet for en slik utvikling i tillegg til andre sentrumsnære områder. God planlegging av Nyhavna til en ny og spennende bydel, vil ta mellom 3-5 år og bydelen vil være ferdig utviklingt om år. Dette vil gi næringslivet den nødvendige tid til relokalisering. Til dette trenges mer areal i randsonen. God byplanlegging, godt veinett, krav til bilparken og smarte kollektivløsninger vil gi kort reisetid og lite energiforbruk. Modige politikere For å lykkes med dette trenger vi modige politikere som tørr å ta avgjørelser uten tanke på gjenvalg. Vi trenger avgjørelser som ikke bare er politisk korrekte, men også korrekte. Utbyggerne kan bli nyttige redskaper for å bygge ut fremtidens boliger og arbeidsplasser. Vi ønsker å bidra til dette. Innhold Nyheter: Koteng Bolig 3 Datterselskap: Interform 4 utleie: Langsiktig utleier 5 Datterselskap: Kvilhaugen Gård 6 BLÅSKJELLOPPSKRIFT 6 FOKUS: Grilstad Marina 7-9 vi støtter: Ungt Entreprenørskap 11 MEDEIER: Brattørkaia 12 SYNSPUNKT: Fredrik Skagen 13 REISETIPS: Stokkøya Sjøsenter 14 Utgiver: KOTENG drift as Adresse: Søndregt. 11, 7011 Trondheim Tlf: Ansvarlig redaktør: Ivar Koteng Tekst: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Grafisk design: Britt Inger Håpnes Trykk: Adresseavisen Opplag: Hovedbilde forside: Voll Arkitekter Bilder: Koteng der annet ikke er anmerket 2

3 nyheter Nå kommer Koteng Bolig boligbyggeselskapet som gir boligkjøpere større fleksibilitet, bedre kvalitet og tettere oppfølging. Ivar Koteng og Ole Birger Giæver Koteng Bolig: Din bolig dine valg - Skal vi bygge boliger, må vi også bygge tillit. Dette er en langsiktig satsing. Da må vi bygge kvalitet og funksjonalitet som varer lenge, mener Ivar Koteng og Ole Birger Giæver. De to er henholdsvis styreleder og daglig leder i det nye boligselskapet. Tre boligprosjekter på gang Selskapet starter ikke på bar bakke. Siden 1994 har Koteng og Giæver samarbeidet om eiendomsinvesteringer, i all hovedsak næringseiendommer, men også eiendommer for boligutleie. Koteng Bolig har allerede investert som medeier i prosjektet Grilstad Marina sammen med familien Jenssen og SpareBank 1 SMN. Prosjektet er i startgropa, og vil omfatte totalt leiligheter. Koteng Bolig er også medeier i Gildheimsveien 3, der det i år er planlagt byggestart for 99 leiligheter. I tillegg er selskapet i gang med regulering av en eiendom i Ila. Skal vare lenge Selskapet er slett ikke redd for å ta opp konkurransen med etablerte aktører. - Vi har tretti års eiendomserfaring, og har mye å tilføre markedet, sier Koteng, som vil skape et «annerledes» boligselskap. - Vi legger vekt på å bygge kvalitet og funksjonalitet. Vi har ikke tro på å fire på kravene for å spare penger, det gir ikke rimeligere boliger verken i øyeblikket eller på sikt. Tvert imot gir god kvalitet mye mer igjen både for boligkjøperen og for oss som utbygger, mener Koteng. - Dessuten skal vi gi kjøperen valgmuligheter. Mange boligbyggere ser ut til å ønske minst mulig kontakt med kjøperen fra avtalen er inngått til nøkkelen settes i døra. Slik vil ikke vi ha det. Vi vil at folk skal kunne følge byggingen av sin egen bolig og ha mulighet til å tilpasse den til de behovene de har. Selvsagt skal de kunne få separat vaskerom eller større soverom innenfor de kvadratmeterne vi har til rådighet, lover styrelederen. Skal få svar Han synes dessuten det er en uting at all kontakt med utbyggeren skal skje gjennom en megler. - Det er vi som kjenner prosjektet og vet om det er mulig å flytte en vegg eller bygge en større balkong. Da er det også vi som må sørge for god dialog med kjøperen. De vet at løftene om god oppfølging setter store krav til dem som boligbyggere. - Vi må etablere systemer og rutiner som håndterer informasjonsflyten. Her skal du få svar på det du lurer på, lover Giæver. Godt håndverk Koteng har lang erfaring som eiendomsforvalter, og har lagt vekt på nettopp god drift og forvaltning av eiendommene. Ikke først og fremst for å øke en eventuell salgsverdi, men for å øke verdien for eieren, leietakerne og for byen. - Når vi bygger kvalitet og funksjon inn i eiendommene, slipper vi å bygge om hver gang vi inngår en ny leiekontrakt. Det gir større inntjening. I boligprosjekter er dette en utfordring: Når boligen er levert, har ikke utbyggeren lenger inntjening på den, og dette kan friste til å kombinere dårlig håndverk og høy pris. Men slik vil ikke vi operere. Vi skal sørge for godt håndverk på alle boligprosjektene våre, sier Koteng. Fortetter og utvikler Koteng Bolig og samarbeidspartnerne regner med å ferdigstille rundt hundre boliger hvert år. På sikt vil de fleste boligene bygges i eksisterende boligområder der infrastruktur med veier, kollektivtransport, friområder, kulturtilbud og nærbutikk er etablert. Da må boligselskapet sørge for at nye boliger samspiller godt med det etablerte miljøet. - Mest spennende er det naturlig nok å jobbe med områdeutvikling, slik som Grilstad Marina. Det setter krav til at vi legger gode, helhetlige planer for området og omgivelsene, sier Giæver. Energisparer Boligprosjektene til Koteng Bolig skal bruke minimalt med energi, både under byggeprosessen og etterpå. - Målet må være å begrense energibehovet mest mulig, enten det gjelder oppvarming, transportbehov eller andre forhold. Det vil vi gjerne gå i bresjen for, lover Giæver og Koteng. fakta Koteng Bolig er et nyetablert Koteng-selskap har foreløpig eierandeler i tre prosjekter for boligutvikling: Grilstad Marina 650 boliger Ila rundt 60 boliger Gildheimsveien på Leangen rundt 100 boliger starter boligbygging på Grilstad Marina i 2011 starter byggearbeider i Gildheimsveien høsten 2010 tar sikte på å ferdigstille rundt 100 boliger hvert år Les mer på kotengbolig.no Jarleveien Trondheim Tlf: Fax: E-post: 3

4 datterselskap: interform Ren fornøyelse Badekarfabrikk i Trondheim? Tuller du?? Langt ifra. Daglig ruller en konteiner full av badekar ut fra badekarfabrikken Interform i Fossegrenda. Det har det gjort siden Nå selger fabrikken som aldri før. Bobler selger Skal vi tro daglig leder Geir Småvik, velger nemlig stadig flere av oss å innrede badet med badekar. - Kjøkken og bad er rom vi gjerne bruker penger på, forteller han. Etter år med små bad og praktiske dusjhjørner er vi mer enn klare for å senke kroppen ned i varmt, mykt, boblende vann. For skal det først være badekar, skal det være med bobler. Prisspennet er stort. Du får et enkelt badekar til rundt 6000 kroner. De dyreste designmodellene med full boblepakke koster opp mot Uansett får du høy kvalitet og lang levetid, forsikrer Småvik. - Vi har lagt oss på et høyt kvalitetsnivå. Vi har solide og langsiktige underleverandører, og samarbeider tett med en italiensk designer og komponentleverandør. Daglig leder Geir Småvik Design og kvalitet Samarbeidet er viktig for å henge med i de internasjonale trendsvingene. Ikke så å forstå at nordmenn er de første til å installere de siste badetrendene. - Det tar oftest noen år fra nyhetene blir introdusert på de store, internasjonale messene, til vi selger dem her hjemme. Likevel er det svært viktig å spenne opp lerretet og vise mulighetene, mener Småvik. Interform introduserer minst én ny modell årlig. Utviklingen krever tid og tunge investeringer, blant annet i de massive formene som omdanner store, hvite plater med sanitærakryl til eksklusive kar. Derfor er det avgjørende å treffe markedet. - Vi må alltid utvikle nye toppmodeller som profilerer oss og baner vei for nye trender. Likevel selger vi utvilsomt mest av de gode, klassiske modellene som har vart i mange, mange år. Går foran I år har Interform prøvd ut et nytt samarbeid med avdeling for produktdesign ved NTNU. - Vi har jobbet tett med dyktige studenter og faglige veiledere, og har mottatt en rapport med mange gode innspill som vi nå skal sortere og vurdere. For oss er det viktig og riktig å være en del av byens innovasjonsmiljø, fastslår Småvik. Nye og nyskapende modeller må til i konkurransen med internasjonale leverandører. To av de største fortrinnene til Interform er likevel tilpasning og leveringstid. Fabrikken har til enhver tid de fleste modellene på lager, og kan levere nærmest på dagen. - Siden produksjonen foregår her hos oss, kan vi også raskt skreddersy et kar etter spesialmål og produsere det i løpet av svært kort tid. Det gjør oss ganske unike, sier Småvik ubeskjedent. Vil vokse videre Badekarene selges gjennom forhandlere over hele landet, og med tre tusen solgte kar i året er Interform den desidert største av landets svært få badekarprodusenter. I vår inngikk selskapet forhandleravtale med den landsdekkende rørlegger- og baderomskjeden Bademiljø. Det har badekarsjefen store forventninger til. - Avtalen innebærer at karene våre blir markedsført og solgt gjennom alle kjedens 120 butikker. Det er et kvalitetsstempel. Dessuten får vi del i et etablert forhandlernett som eksponerer Interform for hele Norges befolkning, smiler Småvik. Fabrikken vurderer også å kikke over svenskegrensa, men venter på å finne Interform den rette samarbeidspartneren. Etablerte markedskanaler betyr alt for å få tilgang til svenske baderom. Nå utvider Interform visningsrommet i Fossegrenda der alle badekarmodellene står utstilt. Daglig kommer forhandlere og privatpersoner innom for å kikke, og de kommer gjerne langveisfra. Med nytt visningsrom venter fabrikken enda mer besøk. - Å se karene «live» gir et helt annet inntrykk enn å bla i en katalog, mener Småvik. - Et boblekar er en stor investering. Da skal du være trygg på at du velger det riktige karet. fakta ble etablert i 1992 produserer badekar med og uten bobler og kombinerte dusj- og dampbad har kontor, produksjon og showroom på totalt 3000 m 2 i Fossegrenda i Trondheim har 16 ansatte selger bade- og boblekar i hele Norge, blant annet gjennom den landsdekkende rørlegger- og baderomskjeden Bademiljø er 100 % eid av Koteng Holding AS Les mer på interform.no hovedentreprenør for Koteng siden 1990 Foto: David Safanda/istockphoto.com Kjøpmannsgt Trondheim Tlf:

5 ledige lokaler utleie Langsiktig utleier Kjøpmannsgt. 40 Type: Kontor 2. etg 316 m² Kontor 2. etg 140 m² Kontor 2. etg 134 m² Kontor 3. etg 221 m² - Verdiskaping er mer enn økonomisk vinning, mener Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng. De anstrenger seg for å finne et lokale som passer for deg, og for at du skal ønske å bli der. Tilpassing og oppfølging. Det er stikkordene for et godt utleieforhold, ifølge Kotengs to utleieansvarlige, Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng. I dag har eiendomsselskapet rundt 200 leietakere fordelt på 42 eiendommer i og utenfor Trondheim. Teglbrennerv. 7 C Type: 4 kontorer i kontorfellesskap Fra 1-3 plasser pr. kontor Olav Tryggvasonsgt. 16 Type: Butikk 1. etg 162 m² Butikk kjeller 398 m² Kontor 2. etg 162 m² Kontaktinfo: Tlf.: Lange forhold - Vi er ute etter langsiktige leieforhold. Det krever at vi finner det riktige lokalet for deg, at vi tilpasser det til den virksomheten du skal drive, og at du trives i lokalene, forklarer Gerhardsen. Gjennom 19 år i Koteng-systemet har hun utviklet nese for utleie. Det store spennet i eiendommer fra gamle, trivelige trehus til moderne, spesialbygde næringsbygg gjør at Koteng kan tilby sentrale og attraktive lokaler for alle typer næringsvirksomhet. - Brorparten av leietakerne er ute etter lokaler mindre enn 300 kvadratmeter, forteller Gerhardsen. Rask og fleksibel Egen arkitekt, teknisk tegner og egne håndverkere i selskapet gjør at utleieren kan snu seg raskt. Finner du lokaler du vil se nærmere på, kan du oftest få visning på dagen. Har ikke lokalene den løsningen du ønsker, får du raskt presentert en ny løsning basert på din kravspesifikasjon. Håndverkerne sørger for at lokalet blir innflyttingsklart så snart det lar seg gjøre. - Store endringer krever selvsagt at leieforholdet har en viss tidshorisont, forklarer Aurora Koteng. Som datter av Ivar Koteng har hun vokst opp med engasjementet rundt eiendom. Likevel er det først de siste årene at interessen for eiendomsmarkedet har våknet for alvor. - Finanskrisen førte til at mange bedrifter måtte omorganisere virksomheten og fikk behov for nye, gjerne mindre lokaler. Da er det viktig å finne raske, gode løsninger, forteller Koteng. Vil skape verdier Flere av eiendommene i Midtbyen er vernet i større eller mindre grad, og er restaurert eller tilbakeført til sin opprinnelige stand i samarbeid med byantikvaren. For Koteng handler det om å skape verdier ut over de Sissel D. Gerhardsen og Aurora Koteng rent økonomiske, og om å bidra til å videreutvikle byens uttrykk. Da må eiendomsselskapet også ta vare på de skattene byen har. Og utleierne opplever stadig stor interesse for de særpregede lokalene. - Vi legger vekt på å finne en god match mellom lokaler og leietaker, og på god kommunikasjon. Gjennom den blir vi nesten alltid enige om løsninger, sier Gerhardsen. Ryddige og tydelige De to utleieansvarlige kjenner veien til fornøyde leietakere. Det handler om ryddige og tydelige leiekontrakter, om vaktmestere som holder eiendommene i stand, og om å bevare den gode dialogen gjennom hele leieperioden. Det krever god kommunikasjon både med leietakerne og internt i Koteng. Og selskapet har høyere ambisjoner enn bare å få husleia inn på konto. - Leietakerne våre skal trives i lokalene og i leieforholdet. Vi opplever stadig at tidligere leietakere kommer tilbake til oss etter å ha prøvd andre utleiere, sier Gerhardsen og Koteng. Bestill container i dag RING Vi kan bidra med hjelp av avfallsplaner og miljøkartlegginger. Din totalleverandør innen avfallsbehandling 5

6 datterselskap: kvilhaugen gård Byens vakreste spisested? Stort selskap? Søndagsmiddag med familien? Møtedag med kunder? Eller bare et glass vin med herlig utsikt over byen, fjorden og Fosenalpene? Kvilhaugen har alt. Da Kvilhaugen gård ble bygget i 1820, lå den på landet, med vidstrakte jorder nedover mot Kristiansten festning og byen. Nå er gården en naturlig del av byen, men med den åpne, landlige følelsen godt bevart. Flott og fritt - Kvilhaugen er naturlig nok særlig populær for selskap med tilreisende gjester. Stedet er perfekt for den som ønsker et flott selskap med god mat, og samtidig har lyst til å vise fram den vakre byen, forteller daglig leder Audi Førde begeistret. I sommerhalvåret har restauranthuset vanligvis to bryllup hver helg. Faktisk er Kvilhaugen så populær at brudepar tilpasser bryllupsdatoen til restaurantens ordrebok. Nå er ordreboka for neste sommers bryllupsfeiringer i ferd med å fylles. Gratis utsikt En tilsynelatende godt bevart hemmelighet er det at gården er åpen også for en spontan middag med venner, eller for en øl etter arbeidstid. - Folk tror vi tar imot bare lukkede selskaper, men her er alle velkomne. Vi har en spennende à la carte-meny og uteservering i hagen. Den fantastiske utsikten får du på kjøpet, smiler Førde. Kvilhaugen Gård Likevel er det ifølge gårdsbestyreren verken lokalene eller utsikten som gjør at gjestene stadig vender tilbake til Kvilhaugen. - Vi ønsker å skille oss fra andre spisesteder, først og fremst gjennom menneskene som jobber her. Vi skal ta vare på gjestene, servere dem den beste maten og få dem til å ønske seg tilbake, sier Førde. ble bygd i 1820 ligger på Tyholt med utsikt over byen og fjorden er et av byens største og mest særpregede restauranthus med 450 sitteplasser har selskapslokaler og á la carte-restaurant eies av Koteng, som tok over gården i 2009 Les mer på kvilhaugen.no Husrom og hjerterom Kvilhaugen Gård har seks ulike lokaler med plass til hele 450 gjester. Alle lokalene har sitt eget uttrykk og sin egen sjarm. Hovedhuset er lyst og ærverdig, og med storslagen utsikt over byen og fjorden. Her dekkes det langbord med plass til 60 gjester. Finstua ligger vegg i vegg og er perfekt for aperitiff før og kaffe etter middag. Låven er gårdens storstue med plass til opptil 165 gjester under de flotte lysekronene. Her har du godt armslag, projektor og lydanlegg og plass til danseband. Er trønderværet i godlune, kan det serveres aperitiff og utsikt i hagen. Saufjøset er perfekt for et selskap på personer. Herfra har du direkte utgang til gårdsrommet. Daglig leder Audi Førde fakta Vognskjulet er nyoppusset og lekkert. Her er det plass til 70 gjester ved bordet. Dansegulvet og de stilige lysekronene gjør vognskjulet til et flott selskapslokale. Grishuset egner seg godt for et lite, intimt selskap, eller for et fortrolig jobbmøte i rolige omgivelser. Rommet er etterspurt, så du gjør lurt i å bestille i god tid! Stallen og båsen er stedet for Kvilhaugens á la carte-servering. Hit kan du rusle for å nyte søndagsmiddagen eller for å ta en kopp kaffe eller øl sammen med gode venner. Men du kan også bestille lokalene til selskap. Hagen er åpnet for sommersesongen. Velkommen til byens flotteste uteservering! blåskjelloppskrift Kremet blåskjell med safran 2-4 porsjoner Dette trenger du: 1 kg blåskjell 1 liten sjalottløk 1 gulrot 40 g sellerirot 30 g purreløk 1,5 dl hvitvin 2,5 dl fløte 0,2 g safran olje til steking Slik gjør du: Kutt sjalottløken i fine terninger og resten av grønnsakene i fine strimler. Vask blåskjellene. Gni vekk alger og tangrester med hendene. La sjalottløken surre i oljen. Bland i resten av grønnsakene og safran før du tilsetter blåskjell og hvitvin. Legg lokket på gryten, og la retten dampe i 2 4 minutter til blåskjellene åpner seg. Ha i fløten og la suppa få et oppkok før servering. Server med godt brød. Herlig hjemmelaget Soussjef Amund Nordhøy jukser ikke med maten. På Kvilhaugen Gård serverer han hjemmelagede retter basert på førsteklasses råvarer. Amund er ikke i tvil: Mat skal lages fra bunnen av. Det gir renere smaker, og dessuten blir den akkurat som han selv vil. Privat serverer soussjefen og jegeren gjerne selvskutt rype og fisk fanget på fluestanga. Også på Kvilhaugen setter han gjerne vilt på menyen. Nå lar han oss imidlertid nyte godt av blåskjellsesongen. Blåskjell året rundt - Med ferske blåskjell fra Åfjord Skjell er vi sikret nydelige råvarer hele året, forteller Amund. Restaurantens sommermeny har hatt et rikt innslag av skjell. Tapas, forrett og smårett blåskjell kan brukes i mange sammenhenger. Ikke minst til et glass hvitvin i hagen. - Til selskap anbefaler jeg gjerne blåskjell som forrett, men siden ungdom kan være skeptiske til skjell, blir dette oftere valgt i bryllup enn i konfirmasjoner, medgir Amund. Deilig sommerrett Blant smårettene på sommerens meny er en deilig, fyldig blåskjellsuppe med hvitvin og safran. - Suppa er også enkel å lage hjemme. Kjøp blåskjell i en butikk med ferskvaredisk. Skjellene skal være lukket og ha en frisk sjølukt. Ikke kjøp skjell som lukter tung fjære, advarer Amund. - Kast knuste skjell. Vask resten fri for tang og alger. Finner du åpnede skjell i nettet, kan du sjekke om de lever ved å banke dem lett i kjøkkenbenken. Lukker de seg, er de levende og gode. Skjell som ikke lukker seg, må du kaste. Du må også kaste skjell som ikke er åpnet etter koking, forklarer kokken. - Kok skjellene til de akkurat åpner seg. Blir de stående og koke etter det, blir det viskelær, og det fortjener verken du eller blåskjellene, smiler Amund. På tide å bestille julebord Julepyntede lokaler og lukten av julemat i våre tradisjonsrike omgivelser kan ikke slå feil. På Kvilhaugen lar du julestemningen komme sigende sammen med god mat og drikke og gleden av å være sammen med gode kollegaer og venner. Ring oss på tlf

7 Fokus: grilstad marina Grilstad Marina: Trondheimsmarina med arabisk twist Grilstad Marina skal bli en attraksjon en perle av en bydel som Trondheim kan være stolt av! lover Anton Jenssen. Trondheims neste store utbyggingsprosjekt skal foregå til vanns. De neste par årene skal rundt kubikkmeter stein fra Strindheimtunnelen tippes i Grilstadfjæra og bokstavelig talt legge grunnlag for en helt ny bydel. Det utfylte området og øya utenfor skal huse 1000 småbåter, 650 boliger og kvadratmeter næringsareal. - Dette skal bli en helt unik bydel med helt unike kvaliteter, lover Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina. Lange, dyre planer De første planene for en marina i Grilstadfjæra ble lansert allerede på starten av 60-tallet. Plenene ble imidlertid skrinlagt da prosjektet viste seg å bli for omfattende og dyrt. En marina ville kreve en voldsom utfylling i den langgrunne fjæra, og det fantes det verken masse eller penger til. I 1997 ble området regulert for næringsvirksomhet. Med i reguleringsplanen var en mindre marina, men marinaen lå fremdeles på for grunt vann, og ble fremdeles altfor dyr å realisere. Fra Dubai til Trondheim Prosjektet tok et skritt videre da arkitekt Kim B. L. Sørensen i Voll Arkitekter besøkte Dubai i Under oppholdet ble han fasinert av marinaene Palm og The World to enorme utfyllinger i sjøen, den ene formet som en palme, den andre som jordkloden. Da han på hjemturen passerte Trondheim under innflygingen til Værnes, Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina. slo det ham at Grilstadfjæra ville bli perfekt for et tilsvarende konsept. Dermed laget han en rask skisse fra flyvinduet. Det ble utgangspunktet for Grilstad Marina. Nå er reguleringsplanene vedtatt og arbeidet i gang. Vegvesenets arbeid med den nye Strindheimtunnelen løser tilgangen til og kostnaden med masse. - Det første steinlasset kjøres ut i disse dager. Når tunnelen står ferdig i 2014, er hele området ferdig utfylt og forberedt til utbygging, forteller Jenssen. Området blir på totalt fem hundre dekar; en landfast del på 140 dekar som allerede er utfylt med stein fra Grilstadtunnelen, og ei øy som fylles ut de neste to tre årene. Til sammen danner de to fyllingene ei halvøy som strekker seg freidig ut i Trondheimsfjorden. Lunt og luftig - Småbåthavna blir lun og isfri, takket være en lang molo og god gjennomstrømming. Her blir det slipp, verksted og båtbutikker. Vi legger stor vekt på tilgjengelighet, og lager blant annet parkeringsplasser for biler med båthenger, forteller Jenssen. Langs den 600 meter lange kanalen som skiller øya fra fastlandet, blir det boliger med privat båtplass. De fleste boligene blir liggende i lavblokker på fastlandet med utsikt mot fjorden og solnedgangen. - Marinaen ligger i le mellom Ladehalvøya og Hundhammeren. Det gir et lunt og ideelt sted for både boliger og båter. Men området skal bli attraktivt også for alle uten båt. - Vi skal skape store, gode uteområder og mye rom mellom boligene. Det blir gangveier og sykkelstier, forklarer Jenssen, som vil skape et pusterom for hele byens befolkning. Gjestfri bydel I tillegg til båtplasser og boliger blir det god plass til næringsvirksomhet. Det mener Jenssen gir en variert bruk som sikrer bydelen liv og aktivitet. «Vi må ta oss råd til å bygge med omtanke.» Anton Jenssen om Grilstad Marina - Hit kommer du deg enkelt med bil, buss eller sykkel. Ladestien blir videreført ut på marinaen. Bussen kjører nedom bolig- og næringsdelen av området, og du skal ikke se bort fra at Ranheim med tiden også får eget stoppested for Trønderbanen, smiler Jenssen. Les mer på side 8 7

8 Fokus: grilstad marina Energigjerrig bydel Grilstad Marina skal bli en energigjerrig bydel med stor vekt på miljøaspektet. - Boliger og næringsarealer skal selvsagt bygges med tanke på lavt energibehov. Men vi ser også for oss andre løsninger som tar miljøaspektet på alvor, forteller Anton Jenssen i utbyggingsselskapet Grilstad Marina AS. - Fjorden er en enorm energiressurs. Vi har lyst til å utnytte sjøvannet til både varme- og kjøleløsninger. Kanskje kan vi bruke fjordvarmen til å holde veier og fortau bare vinters tid, sier Jenssen. Han ser også gjerne at bydelen får enkle og tilgjengelige løsninger for leie av elbiler og sykler. - Når vi skal bygge en helt ny bydel, har vi mulighet til å tenke annerledes. Vi vil bygge inn kvaliteter som gjør livet bedre både for dem som bor der og for dem som bruker området i jobb eller fritid, sier Jenssen. Grilstad Marina fakta Grilstad Marina blir en helt ny bydel på Ranheim (se kart). Området får småbåthavn, boliger og næringsvirksomhet. Området ble delvis fylt ut med stein fra Grilstadtunnelen på 90-tallet. Fram mot 2013 blir masse fra den nye Strindheimtunnelen fylt ut i fjæra. Første byggetrinn med boliger og næringsbygg på den landfaste delen starter i Andre trinn starter i Bydelen er planlagt ferdigstilt rundt Utbyggingsselskapet Grilstad Marina eies av SpareBank 1 SMN (35 %), Koteng (16 %) og Jenssen Holding (49 %). Les mer på grilstadmarina.no Helt perfekt - Leilighet og båtplass i Grilstad Marina blir helt perfekt, mener Jahn Ivar Mini Jakobsen. Nærheten til vannet og utsikten over fjorden passer den tidligere RBK-spilleren og lofotværingen svært bra. - Drømmen er en bolig med heis opp fra garasjen, og med null behov for malerkost og gressklipper. Det fins nok flere slike leiligheter i Trondheim, men ingen med egen båtplass og en beliggenhet som Grilstadfjæra, mener Mini. Han gleder seg til å nyte båttrafikken og livet ved fjorden. - Dessuten er jo Ranheim snart en del av byen, med sykkelavstand til sentrum. Kort sagt helt perfekt. Foto: Dagbladet God balanse - Den største utfordringen med prosjektet har vært å skape balanse mellom arealene for bolig, næringsliv, båthavn og friområder. Jeg synes vi har lyktes veldig godt, sier arkitekten bak Grilstad Marina, Kim Sørensen. Han er glad for å få bidra til å utvikle en helt ny bydel. - Dette har vært en spennende og omfattende prosess med betydning for hele Trondheim. Nå er rammene gitt, men fram mot byggestart kan det nok bli noen tilpasninger selvsagt til det bedre, lover Sørensen. Om Grilstad Marina blir like bra som Sørensens inspirasjonskilde marinaen i Dubai? Enda bedre! Illustrasjon: Voll Arkitekter Kommer for salg 99 leiligheter Telefon Firmaet ble etablert i 1995 og har i dag 15 årsverk med hovedvekt på Rehabilitering av næringsbygg 8

9 «Grilstad Marina skal være ulikt alt annet i byen.» Anton Jenssen om Grilstad Marina VVS Fridén AS din Varme & Bad-rørlegger i Trondheim VVS Fridén AS er en av Trondheim eldste rørleggerbedrifter med 75 års erfaring i rørleggerarbeid. Vi holder til i hjertet av Trondheim sentrum, nærmere bestemt Hospitalsløkka. Totalt er det 16 ansatte med lang og god kompetanse, og 13 servicebiler. VVS Friden AS utfører alt innen rørleggerfaget med sprinkler og varmeanlegg som spesialitet. Foto: Frolov Sergey/istockphoto.com Vi har hatt en godt og nært samarbeid med Koteng i over 25 år. Tlf Hospitalsgata 1, 7012 TRONDHEIM 9

10 Kompetanse er nøkkelen til verdiskaping i eiendom Midt-Norges ledende revisjons- og rådgivningsmiljø er partneren for langsiktig verdiskaping PwC har lang erfaring som revisor og rådgiver for regionens små og store eiendomsselskaper. Med utsikt fra Brattørkaia 17b skuer våre 95 ansatte revisorer, konsulenter og advokater over Trondheims nye bydel. I likhet med Brattøra er PwC i sterk utvikling og er byens største kompetansesenter innen revisjon og økonomisk rådgivning. Med solid forankring i midt-norsk næringsliv fremstår PwC som et naturlig valg av samarbeidspartner for små og store virksomheter som ønsker en kunnskapsbedrift innen revisjon og økonomisk rådgivning. Vår lokale tyngde og globale innsikt deler vi gjerne med flere store og små selskaper i Midt-Norge. Vår jobb er ikke gjort før grunnlaget for merverdier er skapt. Store og små selskaper har ulikt behov for kompetanse. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale om: Revisjon Fusjon/ fisjon Justeringsregler mva Verdivurderinger Valg av økonomi og forvaltningssystem Skatte- og avgiftsopptimalisering Arv og generasjonsskifte Due dilingence Kontaktpersoner: Statsautorisert revisor: Kjell Tore Kirketeig, tlf Advokat: Tore Hoem, tlf PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. 10

11 Bidrar til levende lokalsamfunn vi støtter: Ungt Entreprenørskap - Koteng driver utvikling av eiendom og samfunn. Det passer svært godt til Ungt Entreprenørskaps satsing på lokalsamfunn, sier Irene Laukholm, daglig leder for Ungt Entreprenørskap (UE) i Nord- og Sør-Trøndelag. I høst setter UE i gang programmet «Vårt Lokalsamfunn» for fjerde til sjette klassetrinn, der Koteng er med som samarbeidspartner. - Vi vil gjerne bidra til å åpne skolens og barnas øyne for at det er mulig å skape noe utenfor de faste A4-rammene, sier eier og daglig leder Ivar Koteng. I 1978 etablerte han eiendomsselskapet Koteng, som i dag er blant Trondheims største eiendomsbesittere. - Ikke alle skal bli gründere. Men alle kan bli flinkere til det de gjør, mener Ivar. Koteng har tidligere bidratt ved å sponse UE-arrangementer og delta i juryen som hvert år kårer fylkets beste elevbedrifter. Nå har selskapet inngått et mer omfattende samarbeid. - Flere av emnene i Vårt Lokalsamfunn ligger tett opptil det vi driver med til daglig, forteller Greta Stegavik i Koteng. Sammen med Aurora Koteng skal hun bidra som veileder i programmet sammen med flere representanter fra trøndersk næringsliv og offentlig forvaltning. - Vårt Lokalsamfunn skal gi elevene forståelse for hvordan samfunnet, næringslivet, kommunen og demokratiet fungerer og henger sammen. Det er praktisk rettet Ungt Entreprenørskap (UE) fakta er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. I samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører vil UE gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng UE tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. Alle programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv. Vårt Lokalsamfunn er et Ungt Entreprenørskap-program for klassetrinn. Det gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra ti å styrke sitt eget lokalmiljø. Kilde: Ungt Entreprenørskap Les mer på ue.no I samarbeid med Ungt Entreprenørskap vil Koteng bidra til å gi skoleelever innsikt i hvordan lokalsamfunnet og næringslivet fungerer. Her fra fylkesmessa 2010 med Ivar Koteng som prisutdeler. Bak står UEs Irene Laukholm (i grønt). og kan bidra til at det tenkes nye tanker i skole og lokalsamfunn. Det vil vi gjerne bidra til, sier Greta. Irene Laukholm understreker viktigheten av å få eksterne veiledere inn i skolen. - Det er et enormt behov for tettere samarbeid mellom skolene og det lokale næringslivet. Vi har mange bedrifter med i dag, men trenger enda flere. Derfor er det veldig bra med bedrifter som tar skrittet og engasjerer seg, sier Laukholm. Executive Grilstad Marina AS skal starte utbygging av et ca. 500 mål stort området som skal omfatte 630 boliger, ny marina for 1000 båter og ca m2 næringsbygg. Innenfor området skal det etableres barnehage, dagligvareforretning, treningsstudio og andre servicefunksjoner. Ladestien skal gå igjennom området og det skal anlegges lekeplasser og strandområder. Det skal bygges en ny øy i Trondheimsfjorden. De første boligene skal stå ferdig tidlig i Les mer om oss på Utbyggingssjef Utfordring for deg som vil sette spor Grilstad Marina skal ansette leder for utbyggingsdelen til et av Trondheims mest attraktive og krevende utbyggingsprosjekter. Vi søker kandidater med relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter, gjerne en som har gjort dette før. Organisasjonen vil være liten og tett og du må påregne å håndtere mange og ulike roller. Gå inn på for å lese mer om prosjektet, eller for å lese mer om stillingen samt for å søke. Du kan også kontakte våre rådgivere i Manpower Professional Executive ved Anders Bauge, tlf eller Lars Jakob Arnøy, tlf Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 11

12 medeier: brattørkaia Trondheims nye bydel Knutepunkt, opplevelser og yrende liv. Brattørkaia forener visjonen om et effektivt og attraktivt nærings- og transportsentrum med drømmen om vannet, fjorden og det gode liv. - I 2015 vil rundt mennesker ferdes på Brattøra hver eneste dag. Rundt 7000 av dem vil ha bydelen som arbeidsplass, spår daglig leder Espen Susegg i utbyggingsselskapet Brattørkaia AS. Fjordbyen Utbyggingen på Brattørkaia er i ferd med å gi Trondheim fjorden tilbake. - Vi legger stor vekt på å gjøre fjorden synlig og tilgjengelig. De rause, åpne byrommene og strandpromenaden gjør det enkelt å nyte vannkanten. Tverrforbindelsen innbyr til kontakt med fjorden, og sikrer utsikt til fjorden fra byen, forteller Susegg. Alle veier fører til Brattørkaia Han understreker at Brattøra har en helt spesiell rolle i utviklingen av Trondheim, siden området blir byens og regionens viktigste knutepunkt for persontransport. For de fleste av oss blir Brattøra dermed et område for effektiv transport med båt, tog, buss eller bil. Eller vi setter bilen i et av de store P-husene og rusler snarveien til Midtbyen over tverrforbindelsen. En levende bydel Brattøra vil ha yrende liv til alle døgnets tider. På dagtid vil næringslivet og studentene prege området. - Kongresshotellet ved Pirbadet blir Skandinavias største med plass til 1200 deltakere i samme sal. Det vil skape stor aktivitet i området, mener Susegg. På kveldene og i helgene inviterer Rockheim, Pirbadet og friområdene til aktivitet. Også gang- og sykkelstiene og gjestehavna inviterer til besøk. Men ikke minst blir området et effektivt transportknutepunkt som sørger for at mennesker kommer dit de skal. Daglig leder Espen Susegg i utbyggingsselskapet Brattørkaia AS Historien Det var stadsingeniør Carl Adolf Dahl som rundt 1860 satte i gang arbeidet med havneanlegget Brattøra. På den grunne deltaavsetningen ved elvemunningen ble det fylt på store mengder masse og anlagt to kunstige øyer på nesten 200 mål. Det ga nye havneanlegg, kaier og lagertomter, samt et egnet stasjonsområde for jernbanen. Brattørkaia var inntil årtusenskiftet tilhold for byens fiskeindustri, med blant annet Frionor og kjølelageret. fakta Perfekt beliggenhet Brattørkaia Brattørkaia er en del av Brattøra, som omfatter øya utenfor kanalen og Nidelva: Havna med hurtigrutekaia, Pirsenteret, Pirbadet, hurtigbåtkaia, Rockheim og Brattørkaia. Brattørkaia omfatter området ved Ytre havnebasseng fra og med Sintef Sealab til og med Rockheim. Utbyggingsselskapet Brattørkaia AS eies av Entra Eiendom (52 %), Utstillingsplassen Eiendom (24 %) og Koteng (24 %). Utbyggingsprosjektet vil åpne byen mot fjorden og romme: m 2 næringsareal P-hus med totalt 1100 parkeringsplasser Musikkmuseet Rockheim Store, åpne byrom Strandpromenade Handel og service Gjestehavn Tverrforbindelse over jernbanen til Søndre gate Første leietaker, SINTEF, flyttet inn i Området skal være ferdig utbygd i Les mer på brattorkaia.no Illustrasjon: PIR II - Brattørkaia ga oss mulighet til å samlokalisere all den marine virksomheten til SIN- TEF og NTNU. Det har gitt oss et kjempeløft og store sambruksfordeler, mener forskningssjef Tore Aunaas ved SINTEFs avdeling for marin miljøteknologi. Bruker sjøen Forskningsmiljøet var den aller første leietakeren på det nye området. - Brattørkaia er perfekt for oss. Det er enkelt å komme hit for de mange nasjonale og internasjonale kontaktene våre, og vi har store hoteller og konferansefasiliteter like i nærheten. Ikke Beste tomta i by n - Det er mange år siden vi skjønte at Brattøra ville bli byens beste beliggenhet, smiler advokat og partner Kristian Nordheim i Vogt & Wiig Advokatfirma. Foto: NRK Foto: Vogt & Wiig AS Vil være annerledes Selskapet var første leietaker i høyblokka på Brattørkaia 17B og har 1000 rause kvadratmeter i hele øverste etasje. - Advokater har vanligvis mørke kontorer midt i byen. Vi vil være annerledes, med vekt på latter, trivsel og gode omgivelser. Da kunne vi ikke funnet lokaler som passet oss bedre, mener Nordheim. minst har vi nærheten til sjøen, mener Aunaas. Den marine virksomheten pumper opp store mengder sjøvann både til eksperimenter og forskning, og til miljøeffektiv kjøling av bygningsmassen. Utbyggingen foregikk som nært samarbeid mellom SIN- TEF, utbyggingsselskapet Brattørkaia og arkitekten. - Som forskningsinstitutt har vi mange helt spesielle installasjoner som må tas hensyn til, og var avhengige av kompetente samarbeidspartnere, mener Aunaas. Eksotisk - Beliggenheten gir oss helt klare fortrinn ved rekruttering og samarbeid. Særlig utlendinger oppfatter Brattøra som veldig attraktiv og eksotisk. Stor fleksibilitet og alt på ett plan var sentrale stikkord da Vogt & Wiig signerte leiekontrakten. I dag rommer lokalene 17 advokater, men har plass til flere. Fascinerende Like viktig var omgivelsene. - Vi har fantastisk utsikt over fjorden. Den er like fascinerende uansett vær og årstid. Også kundene våre setter pris på å komme på besøk hit er det enkelt å komme seg og godt å være, mener Nordheim. Og bedre skal det bli. - Vi synes vi allerede ligger midt i smørøyet. Når tverrforbindelsen til Søndre gate kommer, blir det enda bedre, sier advokaten. 12

13 ledige lokaler synspunkt: Fredrik Skagen Trivelige Trondheim? Huitfeldtgården Sentralt beliggende i Kjøpmannsgata nær Gamle Bybro ligger denne eiendommen, som er regnet som Trondheims siste palé. Arkitekten er Axel Guldahl d.e., og eksteriøret er holdt i franskpreget rennessanse, og er uendret slik som det ble bygget ca Store deler av den innvendige utsmykningen er original. Gården er av antikvarisk verdi klasse B og er nå under restaurering. Bygningen inneholder selskapslokaler i 2 etg, boliger i bakgård og kontorlokaler i 1 etg. Ledig kontor Sokkel: ca. 240 m 2 1 etg: ca. 530 m 2 Byer utvikles stadig og blir aldri "ferdige". Vi de innfødte er relativt enige om at Trondheim er en by med trivsel og variasjon. Den er ikke skapt for tilfeldige besøkende, men for oss som bor her permanent. Tilfredse turister er bra for næringslivet, men primært utvikler vi byen med tanke på vårt eget velbefinnende. Eller gjør vi ikke det? Vi - altså politikere, planleggere og den enkelte innbygger - må aldri glemme hvem byen egentlig er til for. Vi er så heldige å være omgitt av grønne åser, og vi fryder oss over en vakker elv som bukter seg mellom husene. Utenfor ligger et bredt vannspeil som minner oss om at en gang i tiden var Trondheim en by basert på sjøfart og handel. Handelen blomstrer stadig, men samtidig er vi ferd med å mure oss vekk fra vannet. Gjennom mange år har vi motarbeidet adgangen til fjorden, noe båtturistene poengterer etter å ha vandret den lange og nokså uskjønne veien fra kaiene og inn til sentrum. Bergen og Stavanger har hver sin koselige våg, mens Nidelva munner ut i en tarm som er utrivelig og bortimot umulig å ferdes langs. Til gjengjeld har vi Ravnkloa, og gjennom noen huller i bryggerekka kan vi skimte vannet. De store åpningene befinner seg i "avsidesliggende" Ilsvikøra og Skansen, samt ved Pirterminalen og Ladestien. Foto: Adresseavisen Mennesker har behov for sosialt samvær, fortrinnsvis i hyggelige omgivelser. I så måte er Solsiden blitt et utmerket område, men blottet for fjordlandskap. Bortsett fra folk som bor høyt er sjøen nesten ikke-eksisterende for de fleste. Kanskje liker vi å ha det slik, å kunne bevege oss i et relativt lukket og "tørt" område. Det absolutte sentrum utgjøres av Nordre og Torget, men for sistnevnte areal går det tregt med realisering av planene. Fordi vi foretrekker det bestående fremfor risikoen for å bli fremmedgjort? I så fall bør det ikke foretas voldsomme inngrep. Det holder lenge å fjerne bussene og de svarte, stygge scenene i sommerhalvåret. Flere trær, benker og nok en utekafé er muligens alt som må til. Men fremfor alt trengs en sprudlende fontene i midten, en foss av vann som kan minne oss om at fjorden som Olav Tryggvason skuer utover, ligger bare en halv kilometer unna. Hvis vi bofaste bruker Torget mer og trives der, vil garantert også turistene gjøre det. Sommergården En svært kjent bygård i bybildet, sentralt beliggende på Torvet mot Nordregt. Også kalt Svaneapoteket, etter apoteket som har holdt til her siden Bygget er nå under rehabilitering i forståelse med med fylkesantikvar. Vi har store planer og visjoner for denne gården. Blant annet ønsker vi at det skal drives cafe i 1 etg. Ledig areal 1 etg ca. 170 m 2 Ledig kontor2 etg ca. 170 m 2 Kontaktinfo: Tlf.: ledige lokaler Nedre Ila 39 Ila er et byområde som ligger 2 minutter unna bykjernen, nå når Nordre avlastningsvei er åpnet fra Ila til Brattørkaia. Eiendommen ligger i randsonen av et industriområde som grenser opp mot boligbebyggelsen. Sjarmerende Ilsvikøra med den gamle, lave trehusbebyggelsen er nærmeste nabo. Nedre Ila 39 var før en spikerfabrikk. Store deler av eiendommen er restaurert, og vi har bevart den røffe stilen med åpne ventilasjonskanaler, malte betonggulv og glass. Her er det alt fra innovative bedrifter til kreative kunstnere og fotografer. Ledig kontor 1. og 2. etg ca m 2 kan deles opp i mindre enheter. 13

14 reisetips: Stokkøya sjøsenter Lokalt og storslått Ytterst i havgapet, med bare Frohavet utenfor, ligger Stokkøya Sjøsenter på Hosnasand i Åfjord. For lokalbefolkningen har Hosnasand alltid vært kjent som «sydenstranda». Likevel var den lite besøkt inntil Stokkøybrua ble åpnet i Tekst: Greta K. Stegavik Samme år tok Roar Svenning over et småbruk med en sliten campingplass etter sin far og mor. Sammen med samboeren Toril Langklopp har han bygd opp Stokkøya Sjøsenter et av Trøndelags fineste reisemål og opplevelsessenter. I 2006 ble stedet kåret til Trøndelags triveligste reisemål. Hit kommer gjester av alle slag; bygdas befolkning, turister og bedrifter. Overnattingsstedet er bygd opp litt etter litt, og visjonære Roar Svenning har ennå ikke avsluttet prosjektet. Først ble kysthusene i åssida bygd og lagt ut for salg. Med sitt moderne utseende har husene vært, og er fortsatt, gjenstand for diskusjon. «Alle» har en mening om de utradisjonelle funkishusene. I 2005 sto Strandbaren ferdig, først og fremst som et møtested for hyttefolket. Den er bygd på murene av en gammel sementfabrikk og ligger diskret til nede i tinnvedkrattet. Med glassveggene på tre sider av bygget får du naturen tett på. Strandbaren er ført opp i sitkagran - et omstridt treslag som på kysten først og fremst ble brukt som leplanting - røft og stilig på samme tid. Her får du en komplett opplevelse der du kan nyte fantastisk mat og vin i spennende arkitektur og omgivelser. Med blåskjell som signaturrett slår Strandbaren et slag for lokal mat, og også for filosofien bak stedet et samspill mellom natur, arkitektur, mat og opplevelse. Stokkøya Sjøsenter lar deg nemlig oppleve mer enn et kulinarisk måltid med utsikt. Du kan velge mellom stampbad eller sjøbad, varierte fotturer, seiling, kajakkpadling eller fiske, eller kanskje ta turen ut til Halten fyr 16 sjømil rett vest. Siste utbyggingsprosjekt er Sub-lugarene, som har utvidet overnattingskapasiteten med 13 leiligheter. Inspirert av gamle jordkjellere er husene bygd ned i terrenget, og har torvtak og eksteriør i betong og glass. Interiøret har designstudenter fra Gøteborg bidratt til. Hver lugar har sitt eget preg. Her finner du blant annet Sauerommet, Verdensrommet og Kapteinens lugar, alle i røff, upolert stil. Prosjektet ble sammen med kysthusene nominert til Statens byggeskikkpris På Stokkøya sjøsenter har gründerne vært tro mot en grunntanke, og har ikke inngått kompromisser for å imøtekomme folk flest. Resultatet er at folk flest trives. Uformelt, med stil!! Arbeidet smaker bedre i våre kantiner! Vi i De 3 Stuer skreddersyr kantinekonsepter som gir de ansatte påfyll i en travel hverdag. Vi tror nemlig at en hyggelig kantine bidrar til trivsel, effektivitet og mindre sykefravær. I tillegg er vi opptatt av at et større mattilbud gir bedre jobbglede. Derfor har vi god, næringsrik mat på menyen og et fristende tilbud av frukt og grønt. Matglede og sosialt samvær står i fokus i våre kantiner. Vi leverer også møtemat og intern catering til alle typer arrangementer. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende matprat! foto: foto: foto: Marius Rua foto: Geir Støen tel De 3 Stuer Kantiner AS Dronningensgt Trondheim 14

15 ledige lokaler ledige lokaler ledige lokaler Carl Johansgate 3 Type: Kontor 5. etg 65 m² Jarleveien Type: Lager/produksjon m/ garderobe 530 m² Kontor 2. etg 133 m² Kjøpmannsgt. 57 Type: Kontor ca 360 m² Fjordgt. 19 Type: Kontor/restaurant sokkel 285 m² Kontor 2. etg 150 m² Kirkegata 48 - Levanger Type: Kontor 3. etg 248 m² Leangenveien 7 Type: Kontor/lab 2. etg 440 m² Fjordgt. 21 Type: Kontor 175 m² Kontor 157 m² Kjøpmannsgt Huitfeldtgården Type: Kontor 1. etg/sokkel 600 m² Nardoveien 16 A Type: Kontor 160 m² Lager 135 m² Ingvald Ystgaardsvei 15 Type: Kontor 137 m² Kontor 198 m² Kjøpmannsgt. 23 Type: Kontor 2. og 3. etg fra m² Ormen Langesv. 12 Type: Kontor. 2. og 3. etg fra 80 til 600 m² Haakon VII gt. 17B, 17C Type: Nybygg: Kontor/Lager 1029 m² Tegelstenbygg: Kontor 1 og 2. etg 1050 m² Tegelstenbygg: Lager sokkel 450 m² Kjøpmannsgt. 51 Type: Kontor 2. etg 200 m² Kontor 2. etg 231 m² Kontor 4. etg 137 m² Tempeveien 33, 35 Type: Kontor 2. etg 162 m² Lager 1. etg m² Lager kjeller 450 m² Kontaktinfo: Tlf.: Kontaktinfo: Tlf.: Kontaktinfo: Tlf.:

16 Gode høsttilbud fra Iittala hos CI Pedersen! Teema - Design: Kaj Franck Multifunksjonelt servise som er ildfast, tåler mikrobølgeovn, fryser og oppvaskmaskin. Alle farger -25%. Prisekesmpel: Tallerken 26cm kr. 159,- NÅ 119,- 02. Iittala bestikk. Vi fører Iittalas bestikkserier Artik, Citterio98, Piano og Mango 03. Aalto vase Design: Alvar Aalto Mer populær nå enn noensinne! Kjøp en Aaltovase 16cm kr. 989,- og få med en liten 9,5cm på kjøpet! 04. Essence - Design: Alfredo Häberli Stilren og elegant glasserie. 99,- per glass. Ordinær pris kr. 129,- 05. Mariskål - Den EKTE Mariskålen i gjennomfarget glass. Mange flotte farger. -25% rabatt. Gjelder str. 155mm. Priseksempel: Mariskål klar kr. 299,- NÅ 224,- 06. Tools- Design: Björn Dahlström Gryter og panner i flott design og høy kvalitet. For de mest krevende oppgaver på kjøkkenet!. Alle deler -20%. Priseksempel: 3L gryte kr. 2199,- NÅ 1759,- Tilbudene gjelder ut august. cipedersen.no Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM - Tlf

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Det gode liv på Livneset

Det gode liv på Livneset Det gode liv på Livneset Moderne boliger med lokal tilknytning Livneset er et unikt og fremtidsrettet boligområde rett ved sjøen i Vestnes sentrum. Her finner du fine grøntområder, tilknytning til diverse

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Landlig og sentralt på én gang

Landlig og sentralt på én gang Om Eiendommen Vollsveien 19 Landlig og sentralt på én gang 1 /13 Type M² Byggeår Næring 541 1113 m² 1997 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler.

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER

MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER MEGET INNHOLDSRIKE ENEBOLIGER HESTHAMMAREN B5 HOMMERSÅK Ideel beliggenhet Flotte turområder Barnevennlig Smarte løsninger Suksessen fortsetter Hommersåk er et idyllisk beliggende tettsted i enden av Riskafjorden

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

REALMAT SELSKAPSLOKALER 2017

REALMAT SELSKAPSLOKALER 2017 RoofGarden - en takterrasse av RealMat Middag med utsikt over Oslo! Ønsker du fest på taket midt i sentrum er dette stedet for deg. Med sine trær og planter er RoofGarden en hemmelig oase midt i byen.

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Hva kan Kulinarisk Akademi Mathallen tilby deg?

Hva kan Kulinarisk Akademi Mathallen tilby deg? Hva kan Kulinarisk Akademi Mathallen tilby deg? Kulinariske lokaler Vår avdeling har ca 400 kvm2 spesialtilpasset for aktiviteter med fokus på mat og drikke. Demo/media kjøkken 3 Kurskjøkken på 70, 90

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER

BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN G LEILIGHETER BKS2 REALISER BOLIGDRØMMEN DEM ALLÈ Ø R G LEILIGHETER VELKOMMEN TIL GRØDEM GRØDEM ALLÉ - EN PLASS Å KOMME TIL NÅR DU HAR REIST FRA DEG. Bo i et ungt urbant miljø litt utenfor storbyen men allikevel en

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

Alle veier fører til Lysaker

Alle veier fører til Lysaker Alle veier fører til Lysaker 1 2 3 En lønnsom arbeidsplass 4 T i d e r p e n g e r Vollsveien 2 A B er kontorlokaler beliggende på Lysakerlokket, direkte tilkoblet nær sagt alt som er av transportmidler:

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv ROSSABØ HAVN Utsikten til et friere liv rossabø havn innfrir dine drømmer Særdeles gunstig Husbankfinansiering på de fleste leilighetene - intil 80% er allerede ordnet. Du slipper å gå i banken. Rente

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK

TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK Velkommen til TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK i Fossegrenda Det gode leieforholdet DET FINNES IKKE ÉN GOD GRUNN TIL Å FLYTTE TIL TEGLGÅRDEN......DET FINNES MANGE OPPGRADERT, NYOPPUSSET OG KLAR FOR VEKST Teglgården

Detaljer

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 Sirdal Høyfjellshotell w w w. h o t e l s i r d a l. n o OPPLEV VÅRE KONFERANSER SOMMER & VINTER 2 kursv1.indd 2 2015-04-30 15:10 EN OPPLEVELSE UTENOM DET

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Villa Golf Tarquinia

Villa Golf Tarquinia Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Golf Tarquinia Feriehus til salg i Tarquinia Enebolig Boligtype Areal 100 m2 3 Soverom Bad 2 https://www.renatevillas.com info@renatevillas.com

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder Stue Smarte 68 Sittebenk kjøkken Smarte 50 og 88 Hems Smarte 88 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter i landlige omgivelser Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE VINKJELLER 970 MOH GOURMETRESTAURANT VELKOMMEN Øverst på Hafjelltoppen, 970 m.o.h., ligger Pellestova Hotell - et moderne fjellhotell med direkte adkomst til høyfjellet.

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur.

Maritim Fjordhotell Opplev Hollenderbyens vakre hus, eller kjør på skinnesykler i fin natur. Maritim Fjordhotell Hotellet ble bygget i 1980 og ligger langs elven som deler Flekkefjord i to. Her finner dere roen året rundt og i all slags vær; vår, sommer, høst og vinter. Nyt idyllen i den Michelin-utmerkede

Detaljer

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg

A1 og A2, plantegninger Øvre Tastarustå, bygg Leiligheter Ø u r a t s vre Ta 1 A g g y b, å st a l p, og A2 r e g n i n g e t n Endelig tid til å nyte det livet har å by på! På Øvre Tastarustå skal det være godt å bo. Her står livskvalitet i fokus

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Kontor eller showroom

Kontor eller showroom Lilleakerveien 14 Lille CC Vest Kontor eller showroom Type Næring M² 278 678 m² Byggeår 1975/2002 1 /13 Et godt sted å jobbe Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn en god planløsning og fine møbler. Det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for Lanzarote, vinteren 2010/2011 LANGTIDSFERIE ConDestinoLanzarote SL Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for vinteren 2010/2011. Lantidsferien er beregnet på dere som ønsker å tilbringe 4

Detaljer

En amerikansk drøm i Spydeberg

En amerikansk drøm i Spydeberg En amerikansk drøm i Spydeberg Fotograf Siw Pessar og ektemannen Joseph flyttet tilbake til Norge i fjor etter tolv år i USA og ville finne et sted der det var godt for barna å vokse opp samtidig som det

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

BERGEHUS FRØYAS GATE 15

BERGEHUS FRØYAS GATE 15 BERGEHUS FRØYAS GATE 15 579 m2 KONTORER 100 INNHOLD 1 4 VELKOMMEN 7 OMGIVELSER 9 BELIGGENHET 13 LOKALENE 15 AREAL 19 FASILITETER 21 KONTAKT 2 VELKOMMEN Bergehus er en perle der den ligger i grønne idylliske

Detaljer

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 Store bilparker elsker H48 45 parkeringsplasser innenendørs til 1.000 m2 kontorer! Ingen

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER REMA 1000 TURSTI SANDVEDPARKEN

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Mer enn bare en leilighet

Mer enn bare en leilighet 1 Mer enn bare en leilighet Kjøper du en leilighet i Treet får du mer enn en lys og lettstelt leilighet. Her får du tilgang til Bergens luftigste treningsrom bare noen trappetrinn fra din egen leilighet.

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Vannkanten LEILIGHETER

Vannkanten LEILIGHETER Anita Nesvold Vi gleder oss veldig til å flytte inn i Ranheimsfjæra. Som innfødt ranheimsbygg betyr det mye å få ny leilighet i nærområdet! Svein-Olav Nesvold Vannkanten LEILIGHETER Velkommen til Vannkanten

Detaljer

LOKALER TIL LEIE! midt i bykjernen ved det idylliske Heddalsvannet

LOKALER TIL LEIE! midt i bykjernen ved det idylliske Heddalsvannet LOKALER TIL LEIE! midt i bykjernen ved det idylliske Heddalsvannet E 134 INNHOLD Kongsberg E 134 Historien s. 4 Beliggenhet s. 7 Generelt om Hydroparken s. 12 Byggene s. 15 Arealer s. 16 Bygg 105 s. 23

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder 1 Stue i Smarte 68. 2 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte planløsninger, smarte materialvalg,

Detaljer

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen Norges skjulte skatt Trondheimsregionen I HJERTET AV NORGE HVORDAN KOMME TIL TRONDHEIM LUFTHAVN? Innenlands ruter: Bergen, Bodø, Brønnøysund, Harstad/Narvik, Kristiansund, Mo I Rana, Molde, Mosjøen, Oslo,

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer