Desember Heia og vel overstått

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember 2011. Heia og vel overstått"

Transkript

1 Desember 2011 Heia og vel overstått Jeg satt urørlig på en krakk i mørtna, langt mot nord, drapert i et ullpledd og måpte inn i flammene i Jøtul en. Gjøkuret hadde just slått 13:30 og ute var det kållmørt. Kulda hadde tatt bo i ryggmargen, og mine anemiske tær var nesten uten følelse. «Fokus», tenkte jeg plutselig. «Få fokus på nåkka nøtti tænk positivt! Tenk sånn som han Bjørndalen pleier når det butter imot og han har fådd is i rubben og det e orkankast fra sia på standplassen»! Jeg reiste meg usikkert og stavret meg mot kjøleskapet. Der fant jeg en liten rest med kaillfesk på et tefat jeg satte meg ved kjøkkenvinduet og løfta på gardinen. Jeg gomla lettsalta torsk mens jeg betrakta stjernene; en etter en fikk jeg øye på dem. Først Orion, så Polarstjerna og deretter hele Karlsvogna. «Vi nærme oss jo Vintersolverv 2011 med stormskrett!!», kom jeg til å tenke på. Jeg heiv meg over EDB en og fant raskt ut at den 22. desember kl. 05:30 (i flg. den gregorianske kalenderen), så snur sola. Årets lengste natt er straks et faktum. Fra da av går det den rette veien dagene blir lengre og lysere. Dette er da absolutt noe å fokusere på, spesielt for oss motorsykkelfolk som driver en utendørsidrett. Dette er en ekstra glede i forkant av jula. Jeg oppfatter meg ikke som spesielt sekulær selv om jeg år om annet tillater meg å feire begivenheten i all stillhet. Jeg har alltid følt at kroppen og skallen får en ekstra energi-boost denne dagen det hele føles litt lettere, litt mindre strabasiøst, å vite at i løpet av en måneds tid, så skinner sola atter på meg. «Nei, det her går ikke få på dæ lørven og pell dæ ut og måkk sny..!!» Det er definitivt smart å tenke som Bjørndalen alltid fokusere på det positive og resultatene vil da automatisk komme. I dette tilfelle ble gårdsplassen rydda for snø så til de grader at naboen lakonisk spurte: «Har du tadd tabbelættn din i dag..?» Juletrekule..boots for wet conditions.. Motorsykkelsesongen 2011 har, i Arctic Chapter territorium, vært helt i toppklassen; eventyrlige turer i supert sommervær noen ganger alene, men de fleste sammen med gode H.O.G.-venner. Det har vært en uendelig rekke flotte opplevelser og øyeblikk. Gleden over en vellykket sesong ble imidlertid kraftig dempet da vi i slutten av oktober fikk nyheten om at vår venn, Bo Sigurdson Kufaas, hadde vært utsatt for ei stygg trafikkulykke under Harley-kjøring i Dubai. De første rapportene om hans tilstand var forvirrende og uverifiserte, men etter hvert er det brakt på det rene at han har måttet amputere venstre fot i underkant av kneet. Venstre arm var også stygt kvestet. Han er stadig under kyndig behandling på Sheikh Rashid Hospital. I løpet av de telefonsamtalene vi har hatt med ham, lar han det skinne gjennom at han er optimist til tusen og at dette ikke skal være et uoverkommelig hinder for ham til å komme tilbake i salen side 1 Newsletter & Directors Corner Des 2011 YEAH

2 igjen i løpet av relativt kort tid. Medlemmer av Dubai Chapter har framvist fantastisk medmenneskelighet og omtanke overfor Bo; de har daglig vært på visitt med medbragte nødvendigheter og forefallende. Bo skryter dem opp i skyene det er dette det hele i sannhet handler om vi er et felleskap i H.O.G. og tar vare på hverandre når det trengs. Dubai Chapter fortjener respekt og honnør. Den Norske Sjømannskirken i Dubai har vært til uvurderlig hjelp; både praktisk og moralsk. I skrivende stund har undertegnede just hatt Bo på tråden han var i strålende humør og var på veg til et shoppingsenter sammen med nettopp en fra Sjømannskirka. Han kunne meddele at det egentlig er den venstre armen som nu forvolder utfordringen, men som han sa: Det jobbes med saken. Han kunne ikke gi noe nøyaktig tidspunkt for hjemreise til Norge, men han antydet at muligens utpå nyåret en gang var han antakelig på tur. Han ba undertegnede om å hilse allæ. Årsmøtet 2011 gikk av stabelen tredje helga i november på Hamarøy Hotell, Innhavet. De fleste ankom allerede fredag for å kunne ta en forfriskning og ha det trivelig sammen med likesinnede. I underkant av 40 medlemmer møtte. Regnskapet for 2011 viser at Arctic Chapter har god økonomi og gir oss en viss handlefrihet. Det ble påpekt fra salen at det var viktig å vise nøkternhet for således å ha en sikkerhet i forhold til framtidige utfordringer. Det kom fram med all tydelighet at man snarest mulig må få etablert Arctic Chapters hjemmeside på ny og mer moderne web-plattform. Valget var denne gang noe annerledes enn tidligere år; i fm vedtektsendringen som ble gjennomført i Arctic Chapter primo 2011, så var også Director på valg denne gang. Director Kula og Assistant Director Jan annonserte før årsmøtet at de trådte til side og ønsket avløsning fra sine verv. Årsmøtet takket disse behørig for fantastisk innsats og engasjement i disse, nesten seks år de Elisabeth & Liv Irèn har vært medlem av styret i H.O.G. Arctic Chapter. Som ny Director ble som kjent Knut-Bjarne enstemmig valgt. Resten av styremedlemmene og øvrige funksjoner ble valgt ved akklamasjon (en presentasjon av det nye styret er for øvrig å finne på siste side). Aktivitetsplanen var selvfølgelig ikke presentert som ferdigstilt på Årsmøtet, men gjennom en konstruktiv diskusjon ble det bestemt at Arctic HOG Rally 2012 skal arrangeres til sommeren i Ballangen, men dato ble ikke bestemt. Etter Årsmøtet og den påfølgende lunch en ble det arrangert et medlemsmøte hvor alle Liv Irèn, Beate, Mona & Siv årsmøtedeltakerne deltok. Her ble forskjellige emner luftet; bl.a. "Ansvarsog oppgavebeskrivelser for verv og funksjoner i H.O.G. Arctic Chapter". Knut-Bjarne gjennomgikk disse. Hensikten med disse «Ansvars- Heidi surrer bagasje i Croatia. Kula kjører «ta-av-seg-buentrixet» Kula kjører sette-på-buentrixet på Knut-Bjarne side 2 Newsletter & Directors Corner Des 2011

3 og oppgavebeskrivelsene» er å klargjøre hva den enkelte rolle går ut på, hvilke oppgaver som tilligger disse og hvordan kommunikasjonen og samhandlingen er ment å foregå. Dette skal igjen gjøre at vi får en helhetlig og ryddig struktur med hensyn til ansvarsforhold og oppgavehåndtering i Arctic Chapter. Disse beskrivelsene er utfyllende i forhold til beskrivelsene i Chapter Charter/Chapter Handbook og er tilpasset Arctic Chapters behov. Videre fremla Knut-Bjarne noen tanker om hva det nye styret bør vektlegge av mer generell karakter. For de som ikke deltok på møtet fremheves enkelte punkter i kortversjon: o Det viktigste er å få styret og de øvrige officer-funksjonene til å fungere. Da vil også chapteret som helhet fungere godt. o Den viktigste paragrafen i våre vedtekter er artikkel 4 (supplert med artikkel 5) som omhandler formålet med chapteret. Denne bygger opp under HOG`s misjon Ride and have Fun! o Regelstyring kontra målstyring. Vi må ha fokus på formålet med det vi driver med. Regler skal være en hjelp i å nå målsettingen, ikke et hinder. En god regel: Hodet er tillatt hjelpemiddel. Økonomirutiner er uansett viktige. o Forholdet dealer chapter. Skal være til gjensidig nytte og glede. HOG er en del av Harley-Davidson Motor Company. Sponsoring Dealer må klargjøre sine forventninger til chapteret. o Kommunikasjon i chapteret. Kommunikasjonsprosessen gir rikelige muligheter for feil og misforståelser. Viktig å oppdage og korrigere for å unngå forvirring, bortkastet energi og tapte muligheter. Sender og mottaker har begge et ansvar i denne sammenheng. o Vi må alle tåle litt vennskapelig mobbing og fleiping i dette miljøet, men man må styre unna ondsinnet slarv og «kjerringsnakk». Chaptervenner bør behandles med respekt - vi er én stor familie. o Det skal være en viss status i å ha verv i Arctic Chapter, men status og anerkjennelse kommer ikke kun gjennom «buen» på vesten, men gjennom hvordan man utfører sitt verv. Hvis den enkelte officer gjør sin del av oppgavene er det en relativt enkel sak å drifte chapteret. o Å være gode ambassadører for Arctic Chapter vis a vis omverdenen gjelder alle medlemmer. Kurt King of the Road King Knut-Ronny forklarer og forteller Støvletter fra H-D Kos i Lofoten Fra medlemsmøtet Videre under medlemsmøtet ble det en åpen diskusjon om H.O.G. Arctic Chapter skulle søke om å få arrangere National H.O.G. Rally Diskusjonen viste med all tydelighet at forsamlingen var for dette hver og en i salen ble tildelt ordet og argumenterte hvorfor man mente at Arctic Chapter burde søke om å arrangere National H.O.G. Rally Under festmiddagen lørdag kveld ble fratredende fra styret og øvrige verv takket for innsatsen. Avgående Director Kula og Assistant Director Jan ble noe mer høytidelig hedret, gjennom taler og gavetildeling, for sin mangeårige innsats i Marissa Miller er interessert i motorsykler. side 3 Newsletter & Directors Corner Des 2011

4 H.O.G. Arctic Chapter. Begge annonserte at de fortsatt ville være med, men dog i andre roller Jan som Road Captain/Activities Officer og Kula som Historian. KLICKS 2011 WINNERS. F.v. Stig, Heidi, Knut-Bjarne Kilometerkonkurransen KLICKS hadde også i år god deltakelse og ble vunnet av: Klassen for damer (og også «absolutt lengst kjørt uansett klasse») Heidi Johnsen Leinan ( km.). Klassen for herrer Stig Bosch ( km). Klassen for km-sum nærmest gjennomsnittlig antall km kjørt av deltakerne Knut-Bjarne Klaussen (9 435 km dvs. 275,48 km fra idealtallet (9159,52 km)). Deltakerne ble behørig tildelt hver sin KLICKS 2011-patch. Aktivitetsplanen arbeidet med å sette opp denne for 2012 er påbegynt. Vi regner med å ha denne klar for utsendelse i løpet av januar. Activities Officers spiller en sentral rolle i denne sammenheng, men alle medlemmer kan gi innspill til aktiviteter. Thor Harry Bjørnstad, som Activities Officer Coordinator, har ansvaret for å samordne aktivitetene i de forskjellige områdene i en helhetlig plan for chapteret. Hjemmesiden. Basert på årsmøtets vedtak er det igangsatt en prosess for å få etablert en ny web-side for Arctic Chapter på ny web-plattform. Det er mye jobb med dette og vi ønsker å få til en hjemmeside av høy standard. Vi har derfor inngått en avtale med firmaet Aurora Borealis i Svolvær for å utvikle hjemmesiden. Det nye styret i H.O.G. Arctic Chapter har allerede avholdt et styremøte via Internet/Skype. På dette møtet ble bl.a. følgende arbeidsprogram for Styret 2011/12 vedtatt: Få etablert Chapterets hjemmeside på ny webplattform og i ny drakt. Få på plass gode rutiner for medlemspleie, både for rekruttering, innmelding, velkomst og senere. Få på plass og etterleve administrative rutiner, herunder økonomirutiner. «Operasjonalisere» Ansvars- og oppgavebeskrivelsene - få verv og funksjoner til å fungere i tråd med beskrivelsene. Etablere regler for felleskjøring/kolonnekjøring i H.O.G. Arctic Chapter. Tilføre kompetanse for Road Captains, vurdere innføring av autorisasjonsordning. Heve aktivitetsnivået i de forskjellige områdene/regionene. Foreta forbedringer av scenen utenfor Dealer i Ballangen, inkl. plassering av utstyrscontainer. Arrangere Arctic H.O.G. Rally 2012 National H.O.G. Rally i 2015 forberede eventuell søknad om å arrangere dette. Eldre modell av Harley- Davidson. Membership Officer/Activities Officer Thor Harry Trivelig i baren. Årskontingent 2012 for medlemskap i H.O.G. Arctic Chapter skal, som kjent, betales innen 1. januar. Alle Chapters er blitt pålagt å forskyve regnskapsåret slik at det er avsluttet 30. september hvert år. Dette for at det skal kunne legges fram et fullstendig regnskap på årsmøtet som side 4 Newsletter & Directors Corner Des 2011 Mann med hatt

5 avholdes i november. Dette medførte også at innbetalingsfristen for medlemskontingent måtte forskyves tilsvarende. I henhold til de nye Vedtektene skal fristen for å betale kontingent være 1. desember året før, men siden dette er et overgangsår fra gammel til ny ordning, har man valgt å lempe litt på denne fristen og setter i stedet 1. januar som frist. Kontingenten er også i år 200kr per person, kontonummer den skal betales til er For at medlemskapet i H.O.G. Arctic Chapter skal være gyldig må også det internasjonale medlemskapet være a jour. Dette sjekker du enklest på medlemskortet, der står det utløpstidspunkt. Hvis du har spørsmål, enten om chapterkontingent eller fornying av internasjonalt medlemskap, ta kontakt med Membership Officer Thor Harry Bjørnstad på e-postadresse evt. mob Akvariet på Hamarøy Hotel, Innhavet Beate & Reidar Harley-Davidson Nord-Norge kjører stadig med kampanjepriser på fashion & haute couture, deler & stæsj. Reidar er ivrig på å selge ut mest mulig før ombyggingene og ankomst av nye butikkinnredninger både i Tromsø og Ballangen tar til. Han selger gjerne også en motorsykkel, en snøscooter, en tilhenger eller en ATV om det skulle behøves. Du er hjertelig velkommen innom, om så bare for en kopp kaffe. Det anbefales å dra innom i Ballangen, Tromsø eller web-siden for gode tilbud. I året som kommer er det imidlertid viktig å ikke bli sittende på en krakk i mørket, langt mot nord, drapert i et ullpledd og gape inn i bålet..! Vi må forsøke å tenke konstruktivt og positivt i alle «settinger» og sammenhenger og kanskje aller mest når en selv evt. andre føler at det er tilløp til is i rubben. Støtten Bo har fått fra Dubai Chapter er ett av mange gode eksempler på hvordan det gode felleskapet og samholdet i H.O.G. skal fungere. Med dette vil undertegnede, på vegne av Styret i H.O.G. Arctic Chapter, takke alle for innsatsen og samværet i 2011, og samtidig ønske alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Jon Petter God Jul & Godt Nytt År. Cromilla hilser til alle som var med på Post-Ride-to-North Cape DIRECTORS CORNER Først en takk til alle medlemmene som deltok på årsmøtet på Innhavet. Oppslutningen om møtet, engasjementet og den gode stemningen var en god illustrasjon på at det er en positiv drive i Arctic Chapter og at man trives i HOG-familien. Det er med glede og forventning jeg nå har tatt fatt som Director i Arctic Chapter og vil takke for de hilsener og oppmuntrende ord jeg har fått fra mange av dere i denne sammenheng. Jeg vil også rette en spesiell takk til Kula og Jan, som nå har trådt ut av styret, for deres mangeårige innsats i ledende roller i Arctic Chapter. Under medlemsmøtet i forbindelse med årsmøtet fremla jeg noen tanker om hva det nye styret bør vektlegge av forhold av mer generell karakter, bl.a. verv og funksjoner, formålet med chapteret, målstyring Director Knut-Bjarne side 5 Newsletter & Directors Corner Des 2011

6 kontra regelstyring, forholdet dealer chapter, internkommunikasjon, forventninger til chapterets officers og det at alle medlemmer opptrer som ambassadører for Arctic Chapter. Jeg synes vi bør være bevisste på å få til en positiv utvikling når det gjelder disse forholdene. Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen av det nye styret. Vi har allerede hatt vårt første møte og tatt fatt i en del saker. Mitt soleklare inntrykk er at dette ser meget lovende ut. Vi er blitt enige om noen interne kjøreregler i styret slik at vi har en felles forståelse for styrearbeidet og samarbeidet. Vi har også fått på plass noen administrative rutiner, satt opp en møteplan frem til sommeren og sendt inn endringsmeldinger til HOG Manager, bankforbindelse og Brønnøysundregistrene. «Ansvars- og oppgavebeskrivelsene» som vi nu har vedtatt for verv og funksjoner i chapteret er en nyttig klargjøring og vil være til god hjelp for den enkelte officer og for den interne samhandlingen i chapteret. Utfordringen fremover blir å operasjonalisere disse, dvs. få det til å fungere i praksis. Det nye styret har også satt opp et arbeidsprogram. Dette består av styrets hovedfokusområder for det kommende året. Mange av dere har vel allerede begynt å tenke på kommende sesong, enten det gjelder å gjøre noen oppgraderinger på biken, utstyr eller treff og turer. I 2012 er det Chapter Trondheim som arrangerer National HOG Rally på Røros og jeg håper at Arctic Chapter blir godt representert der. Har du sjans, meld deg på. Ellers satser vi på å få til mange aktiviteter i vårt eget chapter. Arbeidet med aktivitetsplanen er i gang. Odd sin Road King på Odd Beiarfjellet. sin Road King på Beiarfjellet Jeg ønsker alle nyvalgte chapter officers lykke til i sin funksjon og ser frem til at vi sammen med medlemmene forøvrig skal få til en god drift og utvikling av Arctic Chapter. Ikke minst skal vi ha det skøy i dette fellesskapet, bygd rundt en fantastisk hobby og lidenskap. Jeg ønsker alle i Arctic Chapter en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Med hilsen Knut-Bjarne Director Presentasjon av Styret 2011/2012 H.O.G. Arctic Chapter Arctic Chapter inntar Arctic Slovenia. Chapter inntar Slovenia DEALER Reidar Samuelsen Jeg er født i 1965 og bosatt på Arnes, rett nord-øst for Ballangen. Jeg er gift med Beate og vi har to voksne barn. (Reidar er for øvrig behørig omtalt i siste nummer av Bikerjournalen.) Ned fra Edelwiss-spitze (2571 m.o.h.) Ned fra Edelwess-Spitze (2571 m.o.h.) side 6 Newsletter & Directors Corner Des 2011

7 DIRECTOR Knut-Bjarne Klaussen Jeg er født i Tromsø og vokste opp i Kirkenes. Far min kom fra Bø i Vesterålen og mor mi fra Vardø. Jeg er gift med Siv og vi har en voksen sønn, Nikolai. De siste 27 årene har vi bodd i Bodø. Mine røtter er derfor godt plantet i denne vakre landsdelen våres. I Arctic Chapter har jeg vært Activities Officer, Secretary og Assistant Director og har vært medlem av styret de siste 3-4 årene. For meg er det å kjøre Harley både en kjøreopplevelse, naturopplevelse og frihetsfølelse. Jeg kjører en 2010 CVO Street Glide - en herlig sykkel som kostet skjorta, men fy f, det er verdt det! Touring er min favorittform for ferie og jeg har hatt mange fantastiske kjøreopplevelser både rundt i USA og rundt i Europa, men ikke minst i Norge. En tur over Børselvfjellet eller langs Kystriksveien en vakker sommerkveld kan for meg være like ekstatisk som Dolomittene eller Historic Route 66. Jeg stortrives i HOG-miljøet og det unike fellesskapet man finner i verdens største motorsykkelorganisasjon. Ingen over og ingen ved siden. Kaffetreff, felleskjøringer, chapterturer, parties, Open House, treff og andre arrangementer er alle gode anledninger til å pleie godt vennskap og ha det moro sammen med andre med samme lidenskap. Det at vi er en gjeng bestående av personer med vidt forskjellig bakgrunn og yrker synes jeg er spesielt trivelig og givende. Mine egne erfaringer som leder i jobbsammenheng, og gjennom forskjellige verv i chapteret, håper jeg vil være en god ballast i min rolle som Director i Arctic Chapter. Å lede en organisasjon bestående av entusiaster bør være et godt utgangspunkt for å få til noe! Gutta boys Fra Open House i våres. ASSISTANT DIRECTOR Hans Bjørnstad Jeg er Svolværgutt og har bodd her hele livet. Jeg er samboer med Connie som også er med i Arctic Chapter. Jeg jobber som Leder Brannforebyggende avd. ved Svolvær Brannstasjon og har vært ansatt siden Jeg kjører en Harley Davidson FLHTCK Ultra Limited 2010 mod. Dette er min 4 Harley (på 4 år). Det blir vist ikke ny sykkel neste år (har æ hørt)! Jeg har for tiden sykkelen stående hos Reidar da det er nødvendig med noen justeringer og påfyll av høyst nødvendig utstyr! Jeg håper å treffe flest mulig av dere på veien i sommer, og hvis noen har planer om tur til Lofoten så ta kontakt! ASSISTANT DIRECTOR Jon Petter Medby Jeg er 56 år, født og oppvokst i Bjerkvik nord i Nordland. Bosted har jeg hatt mange av rundt om i landet etter det, men jeg har alltid trivdes best i Finnmark. I 2008, etter nesten tjue år i Salten, fant jeg ut at tiden var moden for å flytte til Alta. Her har jeg det som plommen i egget; spesielt da mine store lidenskaper, i tillegg til Harley-kjøring, er Mona og laksefiske. Jeg er far til 3; Peter, Ingrid og Karl alle er nå voksne og spredd for alle vinder. Jeg har nå min andre Harley en Road King Classic 2010 (kmstand ca og til salgs). Motto: En spade er en spade, men en motorsykkel er en Harley. Ut å titte i arboretum.. TREASURER Terje Norman Jespersen Jeg er født Treasurer, Activities Officer og Road Captain i AC. Skulle bare kjøpe kaffe hos Reidar i 2002, har nå min tredje Harley-Davidson; Road King Classic Entusiastisk og profilert Harley-Davidsonkjører i Hamarøy. Eier og driver Galleri Mormors Hus i Hamarøy, hovedleverandør av billedkunst til Harleyfolket. Er bassist for min kjære Elisabeth. Soerli XO Cognac Arctic Chapter Edition side 7 Newsletter & Directors Corner Des 2011

8 SECRETARY/WEBMASTER Odd Nordgård Først av alt vil æ takk for tilliten som nyutnevnt Secretary og ikke minst Webmaster. Som mange sikkert har fått med sæ har æ vært aktiv i andre verv i chapteret i noen år nu, og ser frem til å kunne bidra for chapteret også i disse vervan. Æ e født i Bodø den 16. november 1965, men e i disse daga på flyttefot fra Bodø til Ørnes i Meløy kommune, kor æ har troffe min livsledsager Vibeke, og har derfor fått logga utallige kilometer på vår flotte kystriksvei. I barmarkshalvåret kjøre æ en 2005 Road King Classic, og e egentlig storfornøyd med den. Likevel lure det plana i bakhodet om sykkelbytte. Uansett håpe æ å treff flest mulig av medlemman på veien neste sesong i den HOG'ske ånd: Ride and have fun. MEMBERSHIP OFFICER Thor Harry Bjørnstad Jeg er født i Tromsø 1956 og har bodd i Valnesfjord, Fauske snart i 40 år. Ble tidlig far og bor sammen med min kone Merethe som også er med i HOG og deler min kjære hobby. Våre tre sønner er 27, 31 og 34år og den eldste har en datter på 11 som er vårt kjære barnebarn og gulljenta våres. Etter mange år med hektisk liv som selvstendig næringsdrivende i anleggsbransjen, taxidrift, serveringsbransjen og ulike jobber i offentlig sektor har jeg nå endelig tid og mulighet til å dyrke min store lidenskap og hobby innenfor HOG. Dette er miljø jeg stortrives i og som har beriket mitt liv i form av mange fine turer på verdens beste motorsykkel, gode venner og et fantastisk samhold. Min sykkel for tiden er en Softail Heritage 2007 som er den 5. Harleyen i rekken og blir sikkert ikke den siste. Har vært aktiv i HOG siden jeg kjøpte min første Harley i 1997 og har etter hvert skjønt at dette ikke er noe jeg kommer til å slutte med frivillig. Har derfor satset på livslangt medlemskap og har ikke angret et sekund på det. Når jeg etter hvert også har fått tilliten fra våre medlemmer for å gjøre en jobb for fellesskapet gjennom ulike verv er jeg svært takknemlig for dette. Og selvsagt motivert for å yte maksimalt til beste for våre medlemmer. Med så fantastisk gode medspillere og chaptervenner er det ikke vanskelig å forstå at budskapet vårt RIDE AND HAVE FUN fungerer perfekt. Fra en typisk lang temakveld i Valnesfjord Sandhornøy i bakgrunnen HEAD ROAD CAPTAIN Tony Jespersen Jeg bor i Narvik og er Head Road Captain i Chapteret hvor jeg stortrives. Født i -55, gift med Liv-Iren og har to gutter på 26 og 31 år. Har hatt en del forskjellige sykler opp gjennom åran fra 16- årsdagen. Har for tiden en Ultra Classic mod -98 som jeg trives kjempegodt på. Den runder snart km så litt kjøring har det blitt. Hovedinteressene er: Kona, Mc-kjøring, reiser med og uten MC og vogn/spikertelt på Trollhøgda nord for Narvik. Blir en del tura til Australia for å besøke sønn, australsk svigerdatter og barnebarn. Ved Efjordbruene Parasollmøte side 8 Newsletter & Directors Corner Des 2011

Mars 2011. Heia og vel overstått og hele pakka

Mars 2011. Heia og vel overstått og hele pakka Mars 2011. Heia og vel overstått og hele pakka I kveld har jeg lettet på lakenet. Først gjorde jeg noen ultimate dansetrinn à la Fred Astaire mens jeg freidig nynnet på Nora Brockstedt s tidløse slager

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

ARCTIC CHAPTER NEWSLETTER NR 4 Desember 2009

ARCTIC CHAPTER NEWSLETTER NR 4 Desember 2009 ARCTIC CHAPTER NEWSLETTER NR 4 Desember 2009 Hei chaptervenner! Det er medio desember og jeg kjenner forventningene skylle som gammelsjy gjennom kroppen. Årelang passiv motstandskamp mot stadig tidligere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Tid: Tirsdag 26. november 2013 kl. 18.30 Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Jenta vår har ADHD - og hva så??? Se side 22-23. Haptisk kommunikasjon Se side 10-11. Vår quiz konkurranse fra NDF Se side 4

Jenta vår har ADHD - og hva så??? Se side 22-23. Haptisk kommunikasjon Se side 10-11. Vår quiz konkurranse fra NDF Se side 4 Jenta vår har ADHD - og hva så??? Se side 22-23 Haptisk kommunikasjon Se side 10-11 Vår quiz konkurranse fra NDF Se side 4 VESTFOLD DØVEFORENING 2010 : Døveforeningens styre: Leder: Tom Z. Kristiansen

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!!

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05 Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Frister for stoff til Ventilen: Utgave Stoffrist Utgivelsesdato Nr 5/05 20. november

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Offisers, Ole Safety Officer, Gunnar Head Road Captain, Kjell Roar LOH, Eli Det lakker og lir! Kjørelista er ute, programmet for sesongens aktiviteter er på plass og jeg

Detaljer

Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole

Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole Innhold: Editor har ordet, Ole Director har ordet, Kjell Sekretary har ordet, Eli Activity Offisers har ordet, Ole Hei HOG-venner... Det er bare å innse at året nærmer seg slutten og den krevende Juletiden

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Newsletter nr. 2 2007

Newsletter nr. 2 2007 CHAPTER SOUTH EAST Newsletter nr. 2 2007 Innhold: Editor HOG National Rally Norge 2011 Program framover Director har ordet Dealer Innlegg DET ER HAUST, DET RUSKAR UTE. Ja, så er sesongen stort sett over

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 2/2009 - årgang 25. Parkinsondagen. side 10. Landsmøte. side 18. Stamceller. side 24

Norges Parkinsonforbund parkinson posten. nr 2/2009 - årgang 25. Parkinsondagen. side 10. Landsmøte. side 18. Stamceller. side 24 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2009 - årgang 25 Parkinsondagen side 10 Landsmøte side 18 Stamceller side 24 innhold Norges Parkinsonforbund Familiesamling i a ugust Parkinsondagen side 10

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer