Norskehavet verdiskapning og vekst. Sverre Kojedal, informasjonssjef StatoilHydro Sandnessjøen, 22. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norskehavet verdiskapning og vekst. Sverre Kojedal, informasjonssjef StatoilHydro Sandnessjøen, 22. juni 2009"

Transkript

1 1 Norskehavet verdiskapning og vekst Sverre Kojedal, informasjonssjef StatoilHydro Sandnessjøen, 22. juni 2009

2 2 Dette er StatoilHydro (snart Statoil igjen ) Etablert 1. oktober 2007 etter fusjon mellom Statoil og Hydros olje og energivirksomhet Et integrert internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Norge Egenproduksjon på 1,7 mill fat o.e. (oljeekvivalenter) per dag og 6,3 milliarder fat o.e. i påviste reserver Verdens største operatør på store havdyp og tredje største selger av råolje Rundt ansatte med virksomhet i 40 land

3 3 Verdens energi- og klima utfordring Energietterspørsel¹ + 45 % CO 2 utslipp² + 44 % ¹ Verdens energietterspørsel, Mill. tonn; (IEA WEO 2008) ² Energirelaterte CO2 utslipp, gigatonn (IEA WEO 2008)

4 4 Driftskontorer, baser og felt i Norge Hammerfest Base Kontor (med operasjonell drift) StatoilHydro-felt Harstad Sandnessjøen Brønnøysund Stjørdal Kristiansund Florø Bergen/Ågotnes Stavanger/Dusavika

5 5 enerasjoner med teknologiutvikling etongplattformer Flytende installasjoner Undervannsproduksjon Flytende vindturbin Troll Åsgard Snøhvit Karmøy 970- og 1980-årene 1990-årene

6 Stjørdal Harstad Kristiansund 6 Hammerfest/Snøhvit Norne Heidrun Åsgard Kristin Njord

7 7 Norskehavet 2009 Harstad Alve Skarv Urd Norne Sandnessjøen Heidrun Yttergryta Brønnøysund Trestakk Pla t fo rm Njord Draugen bse a Mikkel Su Tyrihans O Kristin FP S Morvin Åsgard StatoilHydro operated Tjeldbergodden Ormen Lange Kristiansund Stjørdal Trondheim StatoilHydro operated, future Partner operated Partner operated, future Kårstø SLP/ UK Nyhamna

8 8

9 9 PL 128B StatoilHydro 39.1% Petoro 54% ENI Norge 6,9% L 159B tatoilhydro 85% ong 15% Urd (Norne Satellite Alve North PL127 Norne PL128 Marulk PL122 Alve e PL159B Gjøk Mim 2 T2 G P 2 PL159 Klara Langbein

10 Inntekter Norneområdet Norne Urd Al ve mnok

11 Dompap 11

12 12 Norskehavet utvikling nye områder Harstad Realiser gassressursene i nye områder Luva-området - Nye feltsentre Prospekter Vøring-området Prospekter Marulk/Prospekter Alve Urd - Ny gass infrastruktur Norne Prospekter Skarv Snadd Sør Victoria Sandnessjøe n Heidrun Morvin Åsgard Natalia / Sigrid Yttergryta Kristin Trestakk Tyrihans Erlend Ragnfrid Lavrans ONYX-området Prospekter Brønnøysund Mikkel Gamma Galtvort /prospekter NNWF Njord Kristiansund Kårstø SLP/UK Nyhamna Stjørdal Trondheim bse a FP S O Su Tjeldbergodden Ormen Lange Pla ttf o rm Draugen StatoilHydro operert StatoilHydro operert fremtidig Partner operert Partner operert fremtidig

13 13 Norwegian and Barents Sea Exploration wells 2009 Obesum 2; 1 5 G gas Goliat N Asterix; 16 G gas Obelix Discovery Dry Planned Ongoing per 29 May Gro Victoria Geitfjellet Dompap 1 & 2; 4-8 M oil Fløien Gjøk Idun N Nona Harepus; G Gygrid olume estimates from NPD press releases

14 License Partners, PL218 StatoilHydro (Operator) 75 % ConocoPhillips 10% ExxonMobil 15 % Luva ( 1300m) Asterix Dalsnuten Gro Hvitveis Stetind Victoria Distances: Luva to shore : ~300 km Luva Nyhamna: ~500 km Luva Norne : ~140 km Luva Victoria: ~175 km Luva Åsgard: ~220 km Norne, closest installation 14 Onyx Ormen ( 1000m) New area lacking information on Seabed properties, geohazards, survey in august Metocean date, buoy measuring current and temperature since August 08 Nyhamna

15 15 Feltutbygging? Utbyggingsløsning LUVA Havdyp Temperatur Avstand til land Snefrid S Luva Transportløsning? Sunniva (P) Haklang Canna (P) Minver(P)

16 16 Nordland VI og VII Lovende leteområder Kjente letemodeller Relativ høy funnsannsynlighet Antatt høy resurstetthet Normale geologiske forhold (temp/trykk) Noen av de mest lovende områdene har vært åpnet for petroleumsaktivitet tidligere W E 0 3 Km Utrøst Ridge Træna Basin Ribban Basin Lofoten Ridge Vestfjorden Basin 6 9

17 17 Tidkrevende prosess År: Konsekvensutredning av åpning Stortinget behandler åpningsforslag Tildeling av konsesjoner (leterunde) Seismikk og leteboring Plan for utbygging og drift Utbygging Produksjonsstart etter 15 år

18 18 Nordland VI og VII Hovedbudskap Ulike problemstillinger må skilles: Klima. Reduksjon av norsk produksjon vil øke miljøbelastningen, fordi annen mer forurensende produksjon vil komme til erstatning. Den store, vanskelige og viktige debatten er likevel hvordan man kan akselerere utviklingen av fornybar energi. Den debatten ligger utenfor N VI/VII debatten. Konsekvenser av oljevirksomhet på fisk og livet i havet. Konsekvensene er marginale ift. andre trusler (fiskeriaktivitet, skipsfart, kongekrabbe mm). Interessekonflikt seismikk - fisk. Dette er en praktisk og økonomisk utfordring og ikke en miljøsak. Fullt mulig å finne løsninger etter prinsippet om sameksistens.

19 19 StatoilHydro i LoVe Utbyggingsløsning Sameksistens Ringvirkninger Ilandføring er foretrukket løsning Driftsorganisasjon lokalt Havbunnsutbygging Oljevernbase Få seismikkinnsamlinger Konsentrert i tid og rom Få aktører Ingen utslipp til sjø Leverandørutvikling Kontraktsstrategi

20 20 Hammerfest: Fra pessimisme til optimisme Lokalt: Stor sysselsettingsvekst Befolkningsvekst blant de unge Vekst i boligbygging og boligverdier Økt tro på ei framtid i nord blant ungdommen Skatteinntekter Regionalt: Sterk sysselsettingsvekst i aksen Kautokeino-Hammerfest, Mange bedrifter involvert Økt framtidstro blant ungdom

21 21 Tiltak for å skape vekst i Nord-Norge ny V&M strategi 10 kontrakter få kontraktører Ulike strategier og prosesser X kontraktører tilrettelegge for utfordrere Enhetlige strategier og prosesser StatoilHydros offshore innretninger og landanlegg primært i Norge Flerfaglig modifikasjonsansvar (EPCI) opp til 150 MNOK Flerfaglig vedlikeholdsstøtte Isolasjon, overflatebehandling, stillas og driftsinspeksjon primært dekket av separate avtaler

22 22 Ny V&M Strategi - portefølje og lokasjoner Porteføljeinndeling som stimulerer til konkurranse lavere inngangsverdi Allianser godtas En av hovedkontraktørene som juridisk part Juridisk part ansvarlig for vesentlig del av arbeidet Arbeid utføres i nærhet av StatoilHydros lokasjoner i Stavanger, Kårstø, Bergen, Stjørdal, Kristiansund, Harstad og Hammerfest Annet kontor kan godtas for mindre deler av arbeide Q2-2009: Prekvalifisering Q4-2009: Invitasjon til tilbyder Q2-2010: Kontraktstildeling

23 23 Ny V&M strategi volum Norne Dersom Norne skulle bli en kontrakt er estimert årlig volum: I snitt totalt timer (lav høy ) Fordeling er: 40% prosjektering 35 % installasjon 25 % prefabrikasjon, ledelse, planlegging og innkjøp/administrasjon Stor fleksibilitet er nødvendig Nærhet til driftsorganisasjon er viktig

24 24 Tiltak for å skape vekst i Nord-Norge Utvikling av næringsliv og samfunn: Største eier, bidragsyter og samarbeidspartner med to regionale Industriinkubatorer Pro Barents og Kunnskapsparken Nord (KPN) som dekker hele Nord-Norge Indirekte stønad til Mo industriinkubator, Forskningsparken Narvik og Kunnskapsparken Bodø (samarbeidsavtaler er/vil bli etablert med KPN) Samarbeid med og bidrag til leverandørnettverk Petro Arctic i Bodø, Hammerfest og Kirkenes Lofoten og Vesterålen Petro Stønad til og samarbeid med Norinnova, Norinnova Invest, Polarinstituttet og Lofotakvariet Stønad til kultur og samfunnsliv

25 25 Tiltak for å skape vekst i Nord-Norge Samarbeid med og stønad til undervisningsinstitusjoner Eks på økonomisk stønad til og/eller samarbeider med: Høgskolen i Narvik (prosessingeniører) Høgskolen på Nesna (ingeniørutdanning i Mo) Nordområdesenteret ved HiB (forskning, forelesninger, startkapital) Universitetet i Tromsø (FoU og simulering) Samisk høyskole i Kautokeino Hammerfest videregående skole (stønad og undervisning) EnergiCampus Nord i Hammerfest Stangnes videregående skole (brønnteknologi)

26 26 Ringvirkninger noen tall Arbeidsplasser i Nord-Norge: Ansatte i StatoilHydro on-/offshore: 890 personer (Nordland 300, Troms 340, Finnmark 250) Ansatte i petroleumsrelatert leverandørindustri*: 2350 personer (Nordland 1044, Troms 438, Finnmark 868) Til sammen 3240 petroleumsarbeidsplasser i Nord-Norge Kjøp av varer og tjenester De siste årene er anskaffelsesverdien fra leverandører i Nord-Norge ca 1 MRD kr Ca. 700 bedrifter pr. år er involvert I tillegg kommer mange underleverandører som vi ikke har statistikk på * Kilde Menon okt 08

27 27 Vi tar ansvar for industriutviklingen i nord!

28 28 Vekst i Nord-Norge utfordringer V&M strategi Hvorfor er det en utfordring for nordnorsk industri? Ingen kvalifiserte tilbydere tilgjengelig i dag Lite erfaring med flerfaglige modifikasjonskontrakter (EPCI) Begrenset kapasitet på prosjektering Begrenset erfaring innen prosjektledelse av større oppdrag Generelt liten erfaring som leverandør til offshore industrien Mye kompetanse og kapasitet må skaffes på relativt kort tid V&M kontrakt for en offshore installasjon vil være en betydelig utfordring for en nordnorsk leverandørkonstellasjon

29 29 Vekst i Nord-Norge ny V&M strategi Hva gjøres for å møte utfordringen? Vi har oppfordret potensielle nordnorske bedrifter til å etablere samarbeid Kunnskapsparken Nord gjennomfører et prosjekt for om mulig å få frem samarbeidskonstellasjoner som kan bli kvalifisert som tilbydere Potensielle nordnorske aktører er koblet mot strategigruppen for V&M og møter er avholdt Aktuelle kandidater vil få anledning til å være med på prekvalifiseringen Kan hjelper med uformelle råd innenfor rammen av det som er etisk forsvarlig Det er industrien i Nord-Norge som nå må vise at den kan få frem minst en kvalifiserbar tilbyder innen offshore V&M

30 30 Vekst i Nord-Norge ny V&M strategi Hva forventer StatoilHydro seg av markedet? Et mangfoldig marked Konkurransevillige leverandører Samarbeid mellom komplementære aktører Informativ markedsføring Velfungerende leverandørnettverk

31 31 Norsk produksjon av olje og gass er CO 2 -effektivt CO 2 -utslipp per produsert enhet* 2006, Kg per fat oljeekvivalenter 39,1 24,1 7,8 10,1 12,3 19,8 Globalt snitt**: 19,0 StatoilHydro 7,0 Norge Europa Midtøsten Russland Nord- Amerika Afrika * Aggregate oil and gas production, CO 2 - og CH 4 -gases included ** CO 2 only

32 32 Brorparten av verdiene fra sokkelen tilfaller det norske folk Salgsverdi av ett fat olje Drifts- og kapitalkostnader Selskapenes overskudd* Statens andel: Oljeskatt, SDØE og NOK 500 NOK 80 overskudd på statens andel NOK 40 NOK 380 * For StatoilHydros del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller staten i form av utbytte Kilde: Konkraft Prosjektgruppe 1

Petrostrategi for Bodø og Salten

Petrostrategi for Bodø og Salten Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2010 51352/2010 2010/9802 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/20 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/118 Bystyret 28.10.2010 Petrostrategi

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Menon-rapport 32/2012 Av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Sissel Ovesen,

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015)

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015) Innst. 382 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 114 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt utbygging og drift av

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013

Levert PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 Levert 2012 PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE AUGUST 2013 innhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 22 metodisk avgrensning årets levert oversiktskart leveranser

Detaljer