Innhold. Finansiell kalender 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Finansiell kalender 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Forsidefoto: Highland Prestige er et plattformforsyningsfartøy som er designet for offshoretransport. Fartøyet er det første av Aker Yards eget design, Aker PSV 09 D, som er levert. Det ble levert i april 2007 fra Aker Yards, Søviknes til Gulf Offshore. Bildet viser fartøyet til kai i Ålesund. Til høyre: Royal Caribbean har totalt bestilt tre cruiseskip i Freedom- klassen. Freedom of the Seas ble levert i april 2006, Liberty of the Seas i april 2007, og det tredje skipet, Independence of the Seas, skal leveres i Bildet viser Freedom of the Seas i Karibien. Skipet er per i dag verdens største cruiseskip med sine 18 dekk. Det er 38,6 meter bredt og hele 339 meter langt. Innhold Om oss og våre mål 2 Dette er Aker Yards 4 Viktige hendelser Nøkkeltall 6 Mål og strategier 8 Våre verdier 10 Konsernsjefens artikkel Vår virksomhet 12 Virksomhetsområder 14 Cruiseskip og ferger 18 Handelsfartøy 22 Offshore- og spesialfartøy Våre resultater 26 Finansiell informasjon 28 Styrets årsberetning 38 Konsernets årsregnskap 74 Årsregnskap Aker Yards ASA 83 Revisjonsberetning 84 Aksje- og aksjeeierinformasjon 86 Analytisk informasjon Vår organisering og styring 88 Eierstyring og selskapsledelse 90 Presentasjon av styret 92 Presentasjon av ledelsen 94 Adresser Finansiell kalender april Ordinær generalforsamling 7. mai Delårsrapport 1. kvartal august Delårsrapport 2. kvartal november Delårsrapport 3. kvartal 2008 Dette er AKER YARDS Aker Yards er blant verdens ledende produsenter av cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore- og andre spesialiserte fartøy. Konsernet kjennetegnes ved forståelse av kundenes marked og evnen til å utvikle nye løsninger, i kombinasjon med omfattende erfaring fra design og produksjon av avanserte fartøy. Aker Yards har 18 verft, lokalisert i seks europeiske land, samt i Vietnam og i Brasil. I 2007 leverte Aker Yards til sammen 54 fartøy. Selskapets arbeid med å designe og realisere innovative og fremtidsrettede skip anerkjennes av kunder verden over. Riktig konsept, pris og levering til rett tid er avgjørende for at kundene skal lykkes i sine markeder, og dermed også for Aker Yards resultater. Innovasjon Over en periode som strekker seg over mer enn tre århundrer har kunnskap om skipsbygging og gjennomføringskraft preget Aker Yards. Disse kvalitetene er sammen

3 Aker Yards historie 1738 Et lite verft startet produksjon av seilskip av tre ved elven Auru i Turku, Finland. Siden da har verftet vært kjent under 17 ulike navn 1841 Akers første mekaniske aktivitet ble etablert ved bredden av Akerselva i Oslo. Skipsbygging ble etter hvert en del av virksomheten 1861 Verftet i Saint-Nazaire i Frankrike ble grunnlagt 1946 Virksomhetene i Wismar og Warnemünde i Tyskland ble opprettet med evne og vilje til å strekke seg langt for å være med å drive utviklingen i utvalgte markeder, blant Aker Yards fremste fortrinn. Tett kundedialog og forståelse av kundenes kommersielle betingelser og muligheter er viktige drivere i utviklingsarbeidet med nye løsninger. Til sammen gjør konsernets velprøvde kompetanse, fleksibilitet og kapasitet Aker Yards i stand til å flytte grenser for løsninger som skal fungere til havs. Ledende Aker Yards har kunder over hele verden. Innen cruiseskip og ferger er kon sernet verdensledende og har tre av de fire største rederiene som kunder. Innen handelsfartøy er Aker Yards Europas største leverandør, med en sterk markedsposisjon og unik kompetanse innen utvalgte segmenter. Selskapet er globalt markedsledende innen produksjon og design av spesialiserte fartøy for offshorenæringen. Konsernet har også verdensledende kunnskap og teknologi for skipsfart i arktiske strøk. Aker Yards har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker: AKY). Største aksjonær er STX en sørkoreansk gruppe av selskaper innen skipsbygging og shipping, med en eierandel på 39,2 prosent i Aker Yards per 31. desember Aker drev storstilt produksjon av hvalfangst-, passasjer- og lasteskip 2000 Aker kjøpte en stor aksjepost i industri- og skipsbyggingskonsernet Kværner, som hadde verft i Tyskland og Finland 2000 Oppkjøp av Tulcea-verftet i Romania 2001 Oppkjøp av Promar-verftet i Brasil 2001 Oppkjøp av Brevik-verftet i Norge 2002 Aker ble største aksjonær i Kværner 2003 Oppkjøp av Braila-verftet i Romania 2004 Aker Yards ASA ble etablert og notert på Oslo Børs 2006 Kjøp av andel i Damen Shipyards Okean, samt oppkjøp av verftene i Saint- Nazaire og Lorient i Frankrike, og Florøverftet i Norge 2007 Aker Yards etablerer verft i Vietnam Aker selger sin eierandel i Aker Yards og har etter dette ingen aksjer i selskapet STX en sørkoreansk gruppe av selskaper innen skipsbygging og shipping, blir største aksjonær med en eierandel på 39,2 prosent

4 Om oss og våre mål Viktige hendelser 2007 Byggingen av verft i Vietnam startet Selskapets ekspansjon til Asia med byggingen av nytt verft i Vietnam startet i april. Verftet gir en god inngang til et voksende asiatisk marked for offshorefartøy. Verftet fikk i 2007 kontrakt på bygging av seks ankerhåndteringsfartøy. Aker Yards eier 70 prosent av det nyetablerte verftet. Økende andel skip med eget design Aker Yards målrettede satsing på salg av egne design de siste årene ga god respons i markedet i Det ble inngått kontrakter på 26 skip med Aker Yards-design. Ved utgangen av 2007 hadde Aker Yards 37 skip med eget design i ordre. I tillegg til innovative løsninger for fartøyene, oppnås gode muligheter for mer effektive produksjonsprosesser når egne design benyttes. Sterk ordreinngang Ordreinngangen i 2007 var på millioner kroner. Ordrereserven var på millioner kroner ved utgangen av året. Blant kontraktene som ble inngått var skip nummer to i serien av verdens største cruiseskip, Genesis-klassen for Royal Caribbean Cruises Ltd. Skipet, som er hele 43 prosent større enn det som vinteren 2008 er verdens største, skal leveres høsten Forbedrede HMS-resultater Sterk resultatforbedring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ble oppnådd som en følge av satsingen på HMS-programmet HSE Step Change Program. Særlig i forhold til skader og sykefravær ble det oppnådd vesentlig fremgang i Det intensiverte fokuset på HMS opprettholdes fremover. 54 skip levert To cruiseskip, tre ferger, 25 handelsskip og 24 offshore- og spesialfartøy ble levert fra Aker Yards i Dette er ny rekord i forhold til 2006, da det ble levert to cruiseskip, to ferger, 22 handelskip og 24 offshore- og spesialfartøy. Blant leveringene i 2007 var det første skipet som ble levert fra verftet i Florø etter at Aker Yards overtok verftet i Ny hovedaksjonær Aker solgte sine 40,1 prosent eierandel i Aker Yards i mars 2007 og har etter dette ingen aksjer i selskapet. I oktober samme år kjøpte det koreanske rederi- og skipsbyggingskonsernet STX en andel på 39,2 prosent i selskapet. 4 Aker Yards årsrapport 2007

5 Om oss og våre mål Nøkkeltall Ordre- og resultattall Ordrereserve Millioner kroner Ordreinngang Millioner kroner Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 0,0 5,6 6,2 6,1 Årsresultat Millioner kroner Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Millioner kroner Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Millioner kroner Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Millioner kroner Balanse Rentebærende gjeld eksl. byggefinansiering Millioner kroner Egenkapitalandel Prosent 16,9 21,5 27,7 37,9 Aksjen Akjsekurs ) Kroner 62,0 96,6 64,8 29,9 Utbytte per aksje 1) Kroner 0,0 3,6 3,1 1,2 Ansatte Antall ansatte per Antall ansatte HMS Fraværsskader Antall fraværsskader per million arbeidstimer 9,2 12,6 14,0 12,3 Sykefravær Prosent 5,0 4,1 5,1 4,5 1) Justert for aksjesplitt (1:5) Driftsinntekter Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner tt Independence of the Seas er det tredje skipet i Freedom-klassen som leveres til Royal Caribbean. Skipet leveres i Aker Yards årsrapport

6 Om oss og våre mål 6 Aker Yards årsrapport 2007

7 Om oss og våre mål Mål og strategier Bedre HMS-prestasjoner Fremgangen i 2007 innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal danne et fundament for ytterligere forbedringer gjennom fortsatt satsing på programmet HSE Step Change: Personlig ansvar og bevissthet om helse, miljø og sikkerhet skal bli en tydeligere del av hverdagen for hver enkelt medarbeider i Aker Yards HMS-kulturen i konsernet skal dreies fra å være reaktiv til å bli mer proaktiv Det skal gjøres betydelige investeringer i HMS-utstyr, informasjonstilgang, måling av resultater og opplæring Riktig kvalitet, tid og pris Selv under krevende markedsforhold er det et mål at skipene i ordreboken skal leveres med riktig kvalitet, til riktig tid og innenfor budsjett: Gjennomføringsmodellen for prosjekter i Aker Yards skal brukes og videreutvikles Tiltak skal iverksettes for å tiltrekke seg og utvikle bransjens beste prosjektledere Ledelsen ved hvert enkelt verft og ved hvert enkelt prosjekt skal drive tett oppfølging av alle ledd i verdikjeden Aker Yards skal sikres prioritet hos underleverandørene ved å drive profesjonell, tett og god oppfølging Muligheter for eventuelle problemer med underleveranser skal avdekkes så tidlig som mulig ved å intensivere kontakten og hyppigheten i dialogen med leverandørene Alle prosjekter skal ha beredskapsplaner for forsinkede leveranser Integrasjon og samarbeid Positive samarbeidseffekter skal realiseres gjennom de pågående integrasjonsprosjektene og modellene for samspill mellom verftene i konsernet: En felles organisasjon fra de ulike verftene arbeider med integrering av de franske og finske enhetene innen Cruiseskip og ferger Et eget prosjekt pågår for å sikre en mest mulig funksjonell verdikjede mellom de nye verftene i Florø og Ukraina Innenfor Offshore- og spesialfartøy videreføres arbeidet med integreringen av verftene i Romania og i Norge Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere Aker Yards skal være en attraktiv arbeidsgiver der mennesker videreutvikles og ekspertise fremdyrkes: Tid og ressurser skal brukes for å utvikle både ledere og verftsarbeidere Aker Yards har ulike program for systematisk å utvikle medarbeidere på alle plan i organisasjonen tt Foto: Studio Lasse Berre Aker Yards årsrapport

8 Om oss og våre mål Helse miljø og sikkerhet Vi bryr oss og tar personlig ansvar for HMS Leverer resultater Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventningene Kundefokusert Kunders tillit er grunnlaget for vår virksomhet Utvikler mennesker og team Våre store prestasjoner er resultater av god samhandling Tett på og handlekraftig Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort Åpen og direkte Vi verdsetter ærlig og proaktiv kommunikasjon Verdiene gir retning Verdier blir konkrete og synlige idet mennesker foretar valg. Hver dag står vi ovenfor dilemmaer, hvor vi må velge mellom ulike alternativer. Grunnleggende sett er valgene vi foretar basert på våre personlige verdier. Aker Yards kjerneverdier er et resultat av flere hundre år med industriell historie. Verdiene uttrykker hvem vi er og vår måte å arbeide på og vi forventer at alle våre ansatte opptrer i samsvar med dem. Å skape samsvar mellom de personlige verdiene til våre ansatte slik de kommer til uttrykk på jobb og selskapets kjerneverdier, er viktig for at vi skal kunne bygge en organisasjon som er i stand til å levere verdiskaping over tid. De felles kjerneverdiene vi arbeider etter i Aker Yards går langt utover leveransene våre. Målet er en bedriftskultur preget av kvalitet i alle ledd der vi genererer forretning på en måte vi mener er riktig også på lang sikt. Vår virksomhet skal ikke være til skade for verken mennesker eller miljø. Vi skal arbeide på en måte som gjør oss stolte av hva vi oppnår og hvordan vi bidrar til kunder, leverandører, til selskapet vårt, kollegene og lokalsamfunnene vi er en del av. Verdiene vi har i Aker Yards er med på å skape det konsernet vi ønsker å være. De legger premissene for måten vi driver forretning på i Aker Yards. Verdiene i Aker Yards skal prege hver enkelt medarbeider og innarbeides som en naturlig målestokk i møte med nye utfordringer. Med Aker Yards-verdiene i ryggmargen vil hver og en av konsernets medarbeidere stå tryggere når beslutninger skal tas. Med verdiene som rettesnor i det daglige arbeidet vil interessentene rundt oss bli tryggere på hvem vi er og hva vi står for, uavhengig av forretningsenhet, geografisk lokasjon, lokal kultur eller posisjon. Enhver medarbeider i Aker Yards møtes med en forventning om å bidra til at konsernets verdier preger den daglige virksomheten. Det fellesskapet medarbeiderne har gjennom kjerneverdiene i konsernet skal bidra til at Aker Yards oppnår en enda sterkere markedsposisjon og får enda mer motiverte ansatte som er stolte av å jobbe i et globalt ledende og solid konsern. HMS Leverer resultater Kundefokusert I HMS-spørsmål er målet vårt ambisiøst: Null uønskede hendelser. Vi organiserer arbeidet og arbeidsmiljøet vårt på en slik måte at vi overholder alle HMS-regler. Enhver ansatt må være inneforstått med at etablerte HMS retningslinjer og regler er der til fordel og ikke ulempe for ham eller henne. Vi er proaktive i vårt HMS-arbeid og griper inn når vi ser en HMS-risiko oppstå fordi vi bryr oss. Samtlige ansatte arbeider proaktivt for å forbedre egen ytelse. På alle nivåer i et prosjekt er det endelige resultatet det som teller, og vi bestreber oss på å overgå våre interessenters forventninger og gjør det riktig første gang. Gode resultater følger av god planlegging. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å forbedre prosedyrer, verktøy, ekspertise, ferdigheter og motivasjon. Vi er proaktive og energiske, og vi bestreber oss på å forbedre virksomhetens lønnsomhet. Vi bygger tillit blant våre kunder gjennom å levere prosjekter til rett tid og budsjettert pris og med avtalt kvalitetsnivå. Enhver ansatt i Aker Yards er i et kunde-leverandørforhold. Våre kunder utgjør vår aller viktigste drivkraft og kilde til nyskapning, og vi kommuniserer proaktivt med dem. Vi kjenner forretningsvirksomheten til hver og en av våre kunder og er en fleksibel, kompetent og pålitelig partner for våre kunder i enhver prosjektfase. 8 Aker Yards årsrapport 2007

9 Om oss og våre mål Utvikler mennesker og team Tett på og handlekraftig Åpen og direkte Vi opptrer etisk og rettferdig, respekterer hverandre og fraholder oss fra å diskriminere. Vi er inkluderende og krysser grenser hver dag. Vi er lagspillere som er villige til å dele kunnskap og trekke på felles ekspertise. Lagarbeid er vår vei til suksess. Vi viser folk tillit og gir dem rom og muligheter til profesjonell og personlig utvikling i en energisk og utfordrende men vennlig atmosfære. Delt glede er dobbelt glede delt problem er halvt problem. Vi er tett på den daglige driften, og vi kjenner våre produkter og prosessene vi benytter for å levere dem. Vi fokuserer på det viktigste og delegerer komplekse oppgaver og ansvarsområder til grupper av ansatte og enkeltindivider. Vi stikker hodet frem og stoler på våre folks kompetanse og evne til å fatte gode beslutninger. Vi er profesjonelle og proaktive og oppdager problemer på et tidlig stadium. Vi kommuniserer åpent og direkte og med respekt for andre. Vi setter pris på kommunikasjon og vi bestreber oss på at den skal fungere godt. Vi fremsetter våre meninger og kjemper for egne ideer, men når en beslutning er tatt, arbeider vi sammen og retter all innsats mot gjennomføring. Vi gir tilbakemeldinger på ytelse og adferd også når temaet er vanskelig og vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. Vi håndterer feil og forbedringer på en åpen og konstruktiv måte. Aker Yards årsrapport

10 Om oss og våre mål Gjennom 2008 vil vi gradvis se at forbedringene gir effekt 10 Aker Yards årsrapport 2007 Bildet viser isbryteren Pacific Endeavour på prøvetur, før den ble levert til Swire Pacific Offshore.

11 Om oss og våre mål Med stø kurs gjennom opprørt hav Aktiviteten ved Aker Yards verft var rekordhøy i 2007, med mer enn én levering hver uke. Den høye aktiviteten i konsernet og hos våre leverandører bød på effektivitets- og leveringsutfordringer. Forsinkelser og sterk kostnadsvekst ga skuffende svake økonomiske resultater for Omfattende forbedringstiltak er igangsatt for å støtte opp om vår viktigste prioritet i 2008 å levere som planlagt, både i forhold til kunder, aksjonærer og andre interessenter. Etter å ha nådd posisjonen som verdens ledende skipsbygger innen cruiseskip, ferger, offshore- og spesialfartøy, samt posisjonen som Europas ledende leverandør av avanserte handelsskip, opplevde vi et vanskelig år i Høy aktivitet i skipsbyggingsindustrien generelt og innen cruise og ferger spesielt ledet til ressursmangel, forsinkelser og sterk kostnadsvekst. Resultatet ble store økonomiske tap. De betydelige problemene har særlig vært knyttet til Aker Yards fergeprosjekter i Finland, samt til en kontrakt for seks kjemikalietankskip ved verftet i Florø. Aker Yards 14 øvrige verft har vist positiv utvikling i Omfattende tiltak Gjennom 2007 og inn i begynnelsen av 2008 viste de første vurderingene av problemene og konsekvensene seg å være utilstrekkelige, noe som medførte at anslagene for årsresultatet ble nedjustert i flere omganger. Etter grundige analyser av situasjonen er omfattende tiltak iverksatt. For å gjenoppbygge tilliten til selskapet og levere forbedrede resultater vil en ny konsernsjef bli ansatt. Inntil videre vil jeg inneha rollen som fungerende konsernsjef i kombinasjon med rollen som styreformann. Gjennom 2008 vil vi gradvis se at forbedringene gir effekt, og at resultatene igjen styrkes. Konsolidering av virksomheten og større grad av samspill mellom våre 18 verft var en av de sentrale oppgavene i Arbeidet med integrasjon av nye verft fortsetter for fullt også i 2008 slik at vi kan hente ut de synergiene som hele tiden har vært et mål knyttet til konsernets vekst enten den har vært organisk eller gjennom oppkjøp. Det er tilfredsstillende å konstatere at særlig integrasjonen av de franske verftene i Saint- Nazaire og Lorient har blitt en suksess. Driften ved disse verftene overgår forventningene. Modeller for prosjektgjennomføring, kvalitetssikringsrutiner og innkjøp er noen av de elementene som skal forbedres i tiden fremover. Vi skal jobbe tettere og mer effektivt på tvers i konsernet. Samtidig som vi har respekt for spesialområder og særegenheter ved de anlegg og i landene der vi arbeider, skal vi dyrke frem en felles bedriftskultur der kvalitet står sentralt. Vi skal bygge fleksibilitet ved verftene samtidig som de videreutvikler sine spesialområder. Slik vil Aker Yards oppnå bedre ressursutnyttelse, høyere effektivitet og forbedret leveringspresisjon. Kompetanseutvikling Erfaring, kompetanse og løsningsevne kjennetegner medarbeiderne i Aker Yards. Med høy aktivitet innen skipsbygging verden over er det utfordrende både å beholde og rekruttere medarbeidere med kvalifikasjoner til å bygge noen av verdens beste skip. I tillegg til å styrke vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, gjennomfører vi omfattende programmer for å utvikle medarbeiderne og å tiltrekke oss nye. Vår egen Aker Yards Business School med kurstilbud på alle nivå i verdikjeden er ett av de viktige bidragene for å oppnå dette. I tillegg til verdifull kompetanseheving bidrar kursene også til nettverk på tvers av konsernet. En rekke nye og kreative engasjement ble gjennomført i 2007 og enda flere vil komme i Sikkerhet først Vår kultur knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og det løpende forbedringsarbeidet knyttet til dette, er viktige drivere i den felles kvalitetskulturen og for de kjerneverdiene vi dyrker. Samtidig som konsernet som helhet i 2007 oppnådde tidenes beste resultater innen sikkerhet, opplevde vi i november en tragisk fallulykke ved verftet i Ukraina der en medarbeider mistet livet. Med unntak av denne tragiske ulykken har skader og sykefravær som direkte følge av målrettet satsing gjennom vårt HSE Step Change Program innen HMS, hatt en svært gledelig utvikling. Arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet videreføres fullt ut fremover. Konsernsjefens sikkerhetspris for 2007 ble tildelt Aker Yards Promar som en anerkjennelse av verftets arbeid for å bedre prestasjonene gjennom en rekke forbedringsprosjekter og tiltak. Holdninger og handlinger knyttet til HMS er målbart endret i positiv retning på alle nivå i verftsorganisasjonen. Antall fraværsskader gikk ned med 70 prosent i 2007 sammenliknet med året før. Sterke markeder Markedene våre ser positive ut også for Vi tar sikte på å opprettholde den sterke posisjonen i våre markeder og å oppnå enda større fordeler knyttet til kompetanse og lønnsomhet gjennom tettere samarbeid mellom verftene i konsernet. I organisasjonen blir den viktigste oppgaven å gi full oppmerksomhet til effektiv og god drift. Vi skal vise at vi kan skape verdier, både for våre forretningspartnere, våre eiere, ansatte og for samfunnet for øvrig. Ordreboken er velfylt. Nå er vår viktigste oppgave å levere det vi har lovet. Svein Sivertsen Styreformann og fungerende konsernsjef Aker Yards årsrapport

12 Vår virksomhet Aker Yards er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med hovedvekt på avanserte skip. Aker Yards har en sterk posisjon i markedet i kraft av sin innovasjonsevne, teknologi, erfaring, kapasitet og sitt produktspekter. Produktspekteret omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy og offshore- og spesialskip. Bildet er tatt ved verftet i Turku i Finland. 12 Aker Yards årsrapport 2007

13 Vår virksomhet Virksomhetsområder Cruiseskip og ferger Aker Yards er en drivende kraft i utviklingen av både cruiseindustrien og markedet for fergetransport. Konsernet er en av verdens to største produsenter av cruiseskip og den klart største fergeprodusenten. Aker Yards har nødvendig kompetanse og kapasitet til å sprenge grenser for hva som er mulig å tilby cruisepassasjerer av aktiviteter og opplevelser til sjøs. Aker Yards har levert eller har under bygging samtlige av verdens 15 største cruiseskip. Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort om bord i cruiseskipene og deres tilbud til passasjerene løsninger som senere er blitt vanlige i bransjen for øvrig. Handelsfartøy Side Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet når det gjelder design og tekniske løsninger har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn internasjonalt. Som et resultat av høy kompetanse og sterk konkurranse blir skipene fra virksomhetsområdet stadig mer avanserte. Mulighetene til å innfri kundenes ønsker, når de trenger det, er et av Aker Yards fremste konkurransefortrinn. Side Offshore- og spesialfartøy Åtte verft fordelt på tre land tilhører virksomhetsområdet for offshore- og spesialfartøy. Til sammen kan verftene tilby alle typer fartøy innen området. Målrettet satsing på salg av egne design de siste årene har gitt god respons i markedet, og sammen med innovative løsninger for fartøyene oppnås mer effektive produksjonsprosesser. Kompetanse, fleksibilitet og kvalitet er sammen med tett kundedialog og løsningsevne viktige årsaker til Aker Yards posisjon som globalt ledende i dette markedet. Side Aker Yards årsrapport

14 Vår virksomhet Cruiseskip og ferger 14 Aker Yards årsrapport 2007

15 Vår virksomhet Utvikler rom for spektakulære reiseopplevelser Som en av verdens to største produsenter av cruiseskip og den ledende fergeprodusenten er Aker Yards en drivende kraft i utviklingen av både cruiseindustrien og markedet for fergetransport. Etter år med sterk ekspansjon ble fokuset i 2007 konsolidering av virksomheten. Mangel på ressurser, redusert effektivitet og kostnadsvekst ga betydelige driftsmessige utfordringer i 2007, primært knyttet til ferger bygget ved de finske verftene. Aker Yards ledende posisjon innen produksjon av cruiseskip og ferger bygger blant annet på kraftig ekspansjon i form av både egen organisk vekst og oppkjøp de siste årene. Virksomhetsområdets evne til å utvikle innovative løsninger kombinert med god gjennomføringskraft er hovedgrunnen til at markedsandelen for dette segmentet over flere år er bygget opp til over 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven. Forretningsområdet Cruiseskip og ferger bygger følgende typer skip: Cruiseskip av alle størrelser og kategorier opptil verdens største med passasjerkabiner Cruiseferger opptil verdens største med kabinkapasitet for passasjerer Middelsstore og store passasjer- og lasteferger (ropax-ferger) I tillegg til bygging av skip har virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger spesialisert seg på livssyklusservice (Lifecycle Services) til passasjerskip, med spesielt søkelys på oppgraderinger av passasjerområder, systemforbedringer og skipsforlengelser. Aker Yards produserer cruiseskip og ferger hovedsakelig ved følgende fem verft: Turku, Rauma og Helsinki i Finland og Saint- Nazaire og Lorient i Frankrike. Enheten for livssyklusservice har virksomhet i Finland, Frankrike og Fort Lauderdale, USA, i nærheten av basen til flere cruiserederier og viktige cruisestrekninger. Ved utgangen av året var om lag ansatte tilknyttet virksomhetsområdet Cruise- skip og ferger, hvorav cirka arbeidet i Finland og omtrent i Frankrike. Grensesprengende Konsernet har nødvendig kompetanse og kapasitet til å sprenge grenser for hva som er mulig å tilby cruisepassasjerer av aktiviteter og opplevelser til sjøs. Aker Yards har levert eller har under bygging samtlige av verdens 15 største cruiseskip. Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort om bord i cruiseskipene og deres tilbud til passasjerene løsninger som senere er blitt vanlige i bransjen for øvrig. Aker Yards er en av verdens to største produsenter av cruiseskip, med en markedsandel på i overkant av 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven. Det globale markedet for slike skip antas å utgjøre om lag 4,5 milliarder euro per år i årene som kommer, tilsvarende åtte til ti store skip årlig. I 2007 ble det på verdensbasis levert totalt ni store cruiseskip, og i henhold til tall per 31. desember 2007 skal ni store cruiseskip leveres i (Kilde: Aker Yards, Cruise & Ferries.) Markedet for cruiseskip er preget av få aktører både på verfts- og operatørsiden. Så godt som alle cruiseskip bygges i dag ved europeiske verft. Nødvendig ekspertise og erfaring ved verftene er tidkrevende å bygge opp, det samme gjelder nettverk av spesialiserte og leveringsdyktige leverandører. Her har europeiske verft foreløpig et forsprang på sine konkurrenter. Konkurransen mellom produsentene av cruiseskip er like fullt intens. Evnen til fornyelse og utvikling av opplevelseskonseptene Bildet viser MSC Orchestra levert til MSC Cruises i mai 2007 fra verftet i Saint-Nazaire i Frankrike. MSC Orchestra er søsterskipet til MSC Musica som ble levert i Viktige hendelser skip i ordre ved årets utgang, til en samlet verdi av millioner kroner Totalt fem skip levert i 2007 Kontrakt på søsterskip nummer to i Genesis-klassen verdens største cruiseskip Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort tt 9. november 2007 ble ropax-fergen Cotentin ble levert til Brittany Ferries fra Aker Yards i Finland. Cotentin holder en fart på 23 knop, og er designet for å frakte lastebiler og trailere mellom Frankrike og Finland. Fergen er 165 meter lang og 26,8 meter bred. Den har 2,2 kilometer med dekkplass og 120 lugarer. Nøkkeltall Cruiseskip og ferger Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent -0,9 8,0 8,0 14,2 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall ansatte Aker Yards årsrapport

16 Vår virksomhet Freedom of the Seas er spekket med innovative tilbud til passasjerene. Bildet viser skipets aktre dekk, der man blant annet kan surfe, klatre, spille basketball og minigolf. om bord, innovasjonsevne knyttet til design, driftstekniske løsninger, samt pris og leveringspresisjon er kritiske faktorer knyttet til rederienes valg av verft. Gode markedsforhold Etterspørselen etter nye skip er i stor grad knyttet til utviklingen i feriemarkedene generelt, som igjen i stor grad påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen verden over. Videre påvirkes etterspørselen etter nye skip positivt av den kraftige økonomiske veksten i Asia og de nye reisemulighetene den skaper for store befolkningsgrupper hvor cruise hittil ikke har vært en vanlig ferieform. Cruiseoperatørenes økonomiske resultater og finansmarkedenes vurdering av næringens fremtidsutsikter er også viktige drivkrefter for etterspørselen etter nye cruiseskip. I tillegg kommer eventuelle endringer knyttet til regulatoriske forhold som tekniske og miljømessige krav. Innskjerpinger her bidrar til økt etterspørsel etter nybygg. Interessen for kontrahering av nye store cruiseskip på mer enn bruttotonn har i 2007 vært noe svakere enn tidligere. Dette antas å skyldes naturlige svingninger i tidspunktet for plassering av nye ordre, men kan også være knyttet til usikkerheten i finansmarkedene i andre halvår og svak dollarkurs. Den generelle utviklingen i verdensøkonomien påvirker privatøkonomien til folk i målgruppen for cruisereiser verden over, og innebærer en risiko for Aker Yards aktivitet. Det samme gjør risikoen for at en stor, uventet hendelse fører til lavere etterspørsel etter cruisereiser. Aker Yards venter at markedet for modernisering og oppgradering av eksisterende cruiseskip vil vokse fremover, noe som vil være positivt for etterspørselen etter konsernets livssyklusservice til passasjerskip. Faktorer som bidrar til økt interesse for oppgradering og modernisering er høye kostnader ved nybygg, kortere produksjonstid samt økt miljøfokus globalt. Ferger Med en markedsandel på om lag 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven for skip på mer enn bruttotonn, er Aker Yards verdens største produsent av store og middels store ferger. Langt flere verft bygger ferger enn cruiseskip, men også innen produksjon av ferger dominerer de europeiske verftene. Konkurransen dem imellom er hard. Det globale markedet for mellomstore og store ferger er antatt å utgjøre om lag 1,5 milliarder euro per år, noe som tilsvarer omtrent 15 skip (kilde: Shippax og Aker Yards, Cruise & Ferries). Etter flere år med stor oppmerksomhet rundt opplevelses- og bekvemmelighetstilbud om bord på fergene, ventes større interesse for deres rene fraktekapasitet fremover. Dette har sammenheng med den sterke globale økningen i varehandelen og transportbehovet som følger av dette. Internasjonal oppmerksomhet om verdens klimautfordringer og CO 2 -utslipp skaper ønske om å flytte transport fra land til sjø, noe som med tiden påvirker markedet for bygging av ferger. Innenfor nybyggingsmarkedet for ferger, har antallet nye skip som behøves for å dekke etterspørselen vært relativt stabilt siden 1990, med unntak av toppårene 2001 og 2002, men størrelsen på skipene øker stadig. Denne trenden preget markedet også i 2007, og ventes å fortsette i Den største etterspørselen etter ferger ventes å komme fra de nord-europeiske rutene. Virksomheten i 2007 Virksomhetsområdet for Cruiseskip og ferger var preget av meget høy aktivitet i Utfordringer i forbindelse med egen kapasitet kombinert med kostnadsvekst, logistikk og manglende kvalitet og leveringspresisjon fra viktige underleverandører skapte negativ resultatutvikling for virksomhetsområdet, primært knyttet til virksomheten i Finland. Det høye aktivitetsnivået både hos Aker Yards og i skipsindustrien generelt reduserte tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og bidro til økte kostnader og forsinkelser fra underleverandører med de ringvirkningene det ga for logistikken og fremdriften i prosjektene. Som et ledd i å bedre lønnsomheten ble verftene i Finland omorganisert høsten 2007 og den lokale ledelsen ved hvert enkelt verft styrket. To av verftene fikk nye ledere og controllerfunksjonene er forsterket. Målet med endringene er å utnytte kapasiteten bedre og øke effektiviteten ved verftene. Nye kontrakter for totalt seks cruiseskip og ferger ble inngått i I årets første kvartal inngikk Aker Yards kontrakt med MSC Cruises om levering av et fjerde skip, MSC Magnifica i MSC Musica-klassen. Skipet, verdt omkring 410 millioner euro, skal bygges ved verftet i Saint-Nazaire og vil bli levert i Som søsterskipene blir MSC Magnifica 294 meter langt og 32 meter bredt og blir på bruttotonn. Cruiseskipet får en kapasitet på opptil mennesker inkludert mannskap og har passasjerlugarer. I andre kvartal kontraherte Royal Caribbean Cruises Ltd. skip nummer to i Genesisklassen, som blir verdens største cruiseskip. Kontrakten har en verdi på omkring 900 millioner euro. Skipet skal bygges i Finland og leveres høsten Genesis-skipene blir på bruttotonn, som er 43 prosent større enn skipene i Freedom-klassen som ved utgangen av 2007 var verdens største cruiseskip. Med en lengde på 360 meter og en bredde på 47 meter, vil skipet få kapasitet til passasjerer i tillegg til mannskapet. En kontrakt om bygging av en stor cruiseferge for Tallink ble også inngått i andre kvartal. Avtalen får en verdi på omkring 180 millioner euro og skal leveres i 2009 fra skipsverftet i Rauma. Fergen som har kapasitet for 16 Aker Yards årsrapport 2007

17 Vår virksomhet MS Color Magic og MS Color Fantasy møttes for første gang i Oslofjorden. MS Color Magic, som ble levert i september 2007, er søsterskipet til MS Color Fantasy (levert i 2004). Skipene er bygget for Color Line. MS Color Magic er verdens største cruiseskip med bildekk, og tilbyr de reisende mange forskjellige aktiviteter, samt konferanseområder. Skipet ble bygget ved verftene Rauma og Turku i Finland, og trafikkerer ruten Oslo-Kiel passasjerer er en videreutvikling av Galaxy-klassen. Aker Yards leverte Galaxy til Tallink i 2006 og skal levere skip nummer to i Galaxy-klassen våren I fjerde kvartal inngikk Aker Yards kontrakt med Tide Sjø AS om bygging av tre gassdrevede passasjerferger som skal trafikkere strekningen Oslo Nesodden. Fergene skal bygges ved Lorient-verftet i Frankrike. Kontrakten har en verdi på 45 millioner euro og levering av de tre fergene vil skje i Aker Yards har omfattende erfaring i produksjon av gassferger og leverte blant annet fem slike i Totalt fem fartøy ble levert i løpet av året. Liberty of the Seas ble levert til Royal Caribbean i andre kvartal Liberty of the Seas er skip nummer to i serien av det som i dag er verdens største cruiseskip. Det tredje skipet i serien, Independence of the Seas, leveres i april Et annet cruiseskip, MSC Orchestra, ble levert i mai fra verftet i Saint- Nazaire. MSC Orchestra er søsterskipet til MSC Musica som ble levert i To skip til i samme serien skal leveres i henholdsvis 2008 og I samme kvartal ble fergen Star levert til Tallink, og cruisefergen Color Magic ble levert til Color Line i tredje kvartal Color Magic er søsterskipet til Color Fantasy som ble levert i I fjerde kvartal ble fergen Cotentin levert til Brittany Ferries. en EBITDA-margin på -0,9 prosent. I 2006 var EBITDA på 895 millioner kroner, og EBITDAmarginen på 8,0 prosent. I løpet av året er det blitt bokført tap på totalt millioner kroner, primært knyttet til fergeprosjekter i Finland. Totale bokførte investeringer i virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger utgjorde 268 millioner kroner ved utløpet av Ordreinngangen gjennom året utgjorde millioner kroner. Ordrereserven ved utgangen av året var på millioner kroner og bestod av 21 fartøy. Fremtidsutsikter En solid ordrereserve bestående av 21 skip ved utgangen av 2007, sikrer verftene i virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger god kapasitetsutnyttelse ut i Med et aktivitetsnivå for fergeproduksjon Driftsinntekter Beløp i millioner kroner som har vært for høyt i forhold til kapasitet, og dermed redusert effektivitet og kostnadsvekst, er det bevisst arbeidet med å gradvis senke belastningen ved disse verftene til et mer naturlig nivå. Bevisstheten på å være selektiv i forhold til hvilke kontrakter det konkurreres om, og hvordan nye prosjekter vil passe inn i timeplaner og belastning vil fortsette gjennom Den underliggende positive trenden i ferge- og cruisemarkedet ventes å vedvare i 2008 og Videre venter Aker Yards at markedet for modernisering og oppgradering av eksisterende cruiseskip vil vokse fremover som en følge av høye kostnader ved nybygg. Utviklingen vil være positiv for etterspørselen etter konsernets livssyklusservice til passasjerskip. EBITDA Beløp i millioner kroner Finansielt Virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger hadde driftsinntekter på millioner kroner, en økning på 51,7 prosent sammenlignet med millioner kroner i Endringen skyldes rekordhøy aktivitet ved verftene som produserer cruiseskip og ferger, samt at verftene i Frankrike som ble kjøpt opp i juni 2006 er inkludert i hele regnskapsåret Betydelige driftsmessige utfordringer resulterte i et skuffende EBITDA-resultat på -153 millioner kroner for forretningsområdet, hvilket gir Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner Aker Yards årsrapport

18 Vår virksomhet Handelsfartøy 18 Aker Yards årsrapport 2007

19 Vår virksomhet Fleksibilitet i høyt tempo Muligheten til å levere skip med skreddersydde løsninger som er spesialtilpasset kundenes ønsker og behov, er blant Aker Yards fremste konkurransefortrinn i markedet for handelsfartøy. Som et resultat av høy kompetanse og sterk konkurranse blir skipene fra virksomhetsområdet stadig mer avanserte. Til tross for at forretningsområdet Handelsfartøy stort sett utviklet seg positivt i 2007, opplevde verftet i Florø betydelige driftsmessige utfordringer. Under produksjonen av det første skipet i serien på seks kjemikalietankere opplevde verftet økte kostnader og redusert produktivitet, noe som resulterte i et negativt resultat for forretningsområdet i Aker Yards forretningsområde Handelsfartøy kjennetegnes i markedet for kvalitet, fleksibilitet og effektive byggeprosesser. Over tid har dette gjort Aker Yards til Europas ledende produsent av spesialiserte handelsfartøy, og verdensledende innenfor utvalgte markedssegmenter. Ved verftene i Tyskland produseres mellomstore containerskip og isbrytende lasteskip for arktiske farvann, mens verftet i Florø har spesialkompetanse innen bruk av rustfritt stål til bygging av tanker og rørsystemer for skip. En fleksibel byggeprosess gjør at ulike ledd i produksjonsprosessen kan legges til verftet der det er mest hensiktsmessig. Virksomhetsområdet Handelsfartøy bygger følgende typer fartøy: Containerskip Arktiske fartøy Kjemikalietankere Produkttankere Flerbruksfartøy Verftene i Wismar og Rostock-Warnemünde i Tyskland, Damen Shipyards Okean i Ukraina, samt Florø tilhører forretningsområdet Handelsfartøy. I tillegg gjøres noe av produksjonen for forretningsområdet ved verftet i Braila i Romania. Ved utgangen av året var om lag ansatte knyttet til virksomhetsområdet Handelsfartøy. Samarbeid og synergier mellom verftene Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet når det gjelder design og tekniske løsninger har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn internasjonalt. Muligheten til samarbeid mellom verftene innebærer at de ulike leddene i produksjonsprosessen kan legges til det verftet der det er mest hensiktsmessig ut fra kompetanse, kapasitet og kostnadsnivå. Slik får verftene utnyttet sine respektive konkurransefortrinn, noe som er avgjørende for suksess i et marked preget av svært hard konkurranse. Stor fleksibilitet har også gjort det mulig å plassere enkelte prosjekter fra andre markedssegment ved verftene i Tyskland og Ukraina. Ved å bygge videre på kjent teknologi oppnås tidsbesparelser som kommer kundene til gode gjennom kortere tid fra kontraheringsbeslutningen til sluttleveransen. I november 2006 inngikk Aker Yards avtale med Stena Line om bygging av verdens største ropax-ferger. Fergene tilhører forretningsområdet for cruiseskip og ferger, men bygges ved Aker Yards anlegg i Tyskland. Slik ble Stena Line sikret byggekapasitet i en periode da verftene var fullbooket. Verftene i Tyskland har allerede erfaring fra bygging av passasjerskip og roro-ferger. Hver av fergene for Stena Line har en bruttotonnasje på , kapasitet for passasjerer og lengdemeter for trailere og 728 meter for biler. Orange Sun ble levert til Atlanship fra Aker Yards Florø den 17. mars 2007, for transport av fersk appelsinjuice. Skipet er det første til å bli levert fra Florø etter at verftet ble en del av Aker Yards. Skipet er av typen Aker JC 43500, utviklet av Aker Yards Design i Florø, med tanker og rørsystemer av rustfritt stål. Skipet, på dødvektstonn, er utstyrt med slisser til hele 280 containere og er 32 meter bredt og 205 meter langt. Viktige hendelser skip i ordre ved årets utgang, til en samlet verdi av millioner kroner Totalt 25 skip levert i 2007 Første levering fra verftet i Florø under Aker Yards eie Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn tt King Byron er ett av fire containerskip av typen Aker CS 1700 kontrahert av König & Cie. King Byron ble levert fra Aker Yards, Wismar i Tyskland den 15. juni 2007, og var dermed det første av de fire skipene som ble levert. Skipet er 182,5 meter langt og 25,2 meter bredt. Det holder en fart på 20 knop. König & Cie bestilte i 2005 totalt åtte skip fra Aker Yards av typen Aker CS 2700, og fire av typen Aker CS 1700 med leveranse i 2007 og Nøkkeltall Handelsfartøy Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent -2,7 2,2 3,2 2,0 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall ansatte Aker Yards årsrapport

20 Vår virksomhet Økende fraktebehov Det er høy aktivitet i markedet for handelsfartøy. Etterspørselen svinger normalt i takt med endringer i verdensøkonomien. Tiltagende globalisering har sammen med vekst i blant annet vareproduksjon i Kina og andre asiatiske land, resultert i en betydelig økning i etterspørselen etter transport av varer med skip. Konkurransen innen segmentet for handelsfartøy som allerede var meget sterk, er ytterligere skjerpet som resultat av økende konkurranse fra verft i asiatiske land der det pågår en betydelig kapasitetsoppbygging. Konkurransen er spesielt sterk for standardiserte containerskip og noe mindre intens for kjemikalietankere og andre høyt spesialiserte fartøy. Mens markedet for mer standardiserte handelsskip som containerskip er ventet å utvikle seg moderat fremover, forventes positiv utvikling innenfor Aker Yards satsningsområder innen forholdsvis avanserte og spesialiserte handelsskip, blant annet for arktiske farvann. Markedsutsiktene for kjemikalieskip gjenspeiles i interessen for fornyelse av, og vekst i flåten. Også innenfor reefer, roro og skip for frakting av gass har interessen vært høy gjennom året. Virksomheten i 2007 Aktiviteten i virksomhetsområdet Handelsfartøy var jevnt god gjennom Ved verftene i Tyskland utviklet driften seg som forventet i Til tross for utfordringer knyttet til økning av produksjonen fra 13 til 15 leveringer årlig og svært stor arbeidsmengde innenfor design, ble skipene levert til rett tid med ypperste kvalitet til ulike europeiske kunder. I 2007 ble produksjonen serien på fire isbrytende container-/ lasteskip for det russiske rederiet Norilsk Nickel påbegynt ved Aker Yards i Tyskland. Skipene, som skal leveres i løpet av 2008 og 2009, er av samme type som MS Norilskiy Nickel, som ble levert i Skipene er av Aker Yards egen design, utviklet ved teknologiutviklingsselskapet Aker Arctic. Driften ved verftet i Florø som Aker Yards overtok i 2006, har gitt utfordringer. Omfattende tiltak ble gjort i 2007 for å få kontroll på driften og bedre produktiviteten ved verftet. Hovedfokus ved verftet er nå å sørge for byggefremdrift som planlagt samtidig som de ulike fagdisiplinene er koblet sterkere sammen for å levere i henhold til forventinger og overholde leveringsforpliktelser. I tillegg er planarbeidet ved verftet oppgradert. Første levering fra verftet under Aker Yards eie var en juicetanker, the Orange Sun, med tanker og rørsystemer av rustfritt stål, til Atlanship for transport av fersk appelsinjuice. Videre er produksjonen av en serie på seks kjemikalieskip på dwt i gang, for levering til Stolt-Nielsen Transportation Group. Disse skipene er alle designet og utviklet av Aker Yards Design Florø. Verftet er fremdeles å betrakte som i en oppbyggingsfase, men er nå på rett spor med betydelige dokumenterte produktivitetsforbedringer for de påfølgende skipene. Totalt 25 skip ble levert fra virksomhetsområdet i Verftene i virksomhetsområdet for handelsskip var under restrukturering i Et målrettet arbeid for å oppnå større fleksibilitet ved hvert enkelt verft og bedre samspill verftene imellom ble igangsatt. Aker Yards forventer betydelige effektivitetsforbedringer fra disse tiltakene, inkludert bedre koordinering mellom de ulike operasjonelle enhetene og verftene, samt mer hensiktsmessige innkjøpsordninger. Totalt elleve nye skip ble kontrahert i løpet av året. I første kvartal inngikk det ukrainske rederiet JSSC Ukrrichflot kontrakt om levering av ytterligere tre flebruksfartøy. Ni skip i denne serien er allerede levert så langt, og tre fartøy er i bestilling. Skipene som er 127,3 meter lange og 16,6 meter brede bygges ved verftet Damen Shipyards Okean i Ukraina for levering i Kontrakt for levering av to bunkringsfartøy med levering høsten 2008 og vinteren 2009 ble inngått med Maritima i tredje kvartal. Fartøyene, som skal bygges i Braila, er i samme serie som de tre som allerede er levert til rederiet, og to som er under bygging. Avtalen har en verdi på omkring 22 millioner euro og omfatter også opsjon på ytterligere to fartøy av samme typen. I fjerde kvartal ble det inngått en kontrakt med F. Laeisz for bygging av seks containerskip av den nyutviklede typen Aker CS 2800, hvorav fire er med forbehold om finansiering ved utgangen av Kontrakten Trinitas er et flerbruksfartøy som ble levert fra Damen Shipyards Okean i Nikolaev i Ukraina i juli Skipet holder er fart på 15,5 knop. har en samlet verdi på omkring 245 millioner euro. Levering er planlagt mellom fjerde kvartal 2009 og tredje kvartal 2010 fra Aker Yards verft i Tyskland. Skipsdesignet Aker CS 2800 vil bli bygget under parolen Smart Green Efficient. Finansielt I 2007 hadde Aker Yards virksomhetsområde Handelsfartøy driftsinntekter på millioner kroner, en økning på 8,1 prosent sammenlignet med millioner kroner i Økningen i omsetning skyldes en kombinasjon av høyere aktivitet ved alle verftene samt oppkjøpet av to nye verft i EBITDA for Handelsfartøy utgjorde -190 millioner kroner (2006: 140 millioner kroner) tilsvarende en EBITDA-margin på -2,7 prosent (2006: 2,2 prosent). I løpet av 2007, er det blitt bokført tap på 100 millioner kroner i andre kvartal og 150 millioner kroner i fjerde kvartal i forbindelse med driften ved verftet i Florø. Totale bokførte investeringer i virksomhetsområdet beløp seg til 129 millioner kroner ved utløpet av Ordreinngangen for Handelsfartøy var millioner kroner i Ved årets utgang bestod ordrereserven for forretningsområdet av 41 skip, til en samlet verdi av millioner kroner. Fremtidsutsikter Mens det er ventet at markedet for containerskip vil utvikle seg moderat fremover, forventes positiv utvikling i markedet for mer spesialiserte fartøy. Aker Yards strategi for å møte denne trenden er å øke produksjonsandelen spesialiserte handelsfartøy. Derfor fokuseres salg- og markedsføringsaktiviteter, særlig i Tyskland, mot skip for arktiske farvann, roro- og ropax-ferger, og 20 Aker Yards årsrapport 2007

21 Vår virksomhet 16. august 2007 ble Maruba Afrika levert fra Aker Yards Tyskland til Conti Reederei Management GmbH. Skipet er det andre i en serie på fem av den nyutviklede typen Aker CS Designet kjennetegnes ved stor og fleksibel lastekapasitet for containere. I tillegg har skipet miljøvennlige løsninger for bruk av drivstoff, og kapasitet for kjølecontainere. andre høyt spesialiserte skip med høy grad av kundetilpasning. I tillegg til disse prosjektene vil også produksjonen av mellomstore containerskip spille en rolle i den fremtidige posisjoneringen av de to tyske verftene. Eierandelen i Damen Shipyards Okean i Ukraina gir Aker Yards mulighet til fortsatt å øke skrog- og skipsbyggingskapasiteten innen virksomhetsområdet som produserer handelsfartøy. En kapasitetsøkning ved verftet i Ukraina vil kunne gi en mer lønnsom produktmiks av store og små skip, samt komplekse og mindre komplekse skip. Damen Shipyards Okean representerer også en mulighet for å bygge skip av Aker Yards design i fremtiden som det ikke lenger er lønnsomt å bygge i Tyskland og Florø. Ordrereserven ved utgangen av 2007 sikrer god kapasitetsutnyttelse ved verftene som produserer handelsfartøy ut 2009; ordrereserven inneholder også flere skip med levering i To av disse leveransene er ferger som skal bygges ved Aker Yards tyske verft. Driftsinntekter Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner Aker Yards årsrapport

Tradisjon for innovasjon

Tradisjon for innovasjon Årsrapport 2006 Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver i utviklingen av industri og har over 55 000 ansatte på alle kontinenter, og 80 milliarder kroner i driftsinntekter i 2006. Aker har tradisjon

Detaljer

Industriutvikling og faglige utfordringer. Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards

Industriutvikling og faglige utfordringer. Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards Industriutvikling og faglige utfordringer Arne Otto Rogne Konserntillitsvalgt Aker Yards Litt om Aker Yards Skrogproduksjon Romania Leveringer og inntjening Bemanningssituasjon Utfordringer 18 yards in

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Full omstilling skal gi grunnlag for ny vekst

Full omstilling skal gi grunnlag for ny vekst Full omstilling skal gi grunnlag for ny vekst 2008 var preget av flere viktige hendelser for STX Europe. Store endringer på aksjonærsiden brakte avklaring om eierforholdene. Videre kom nytt styre og ny

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Årsregnskap 2004 (foreløpig)

Årsregnskap 2004 (foreløpig) Årsregnskap 2004 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 15, 2005 1 Hovedpunkter 4. kvartals resultat som forventet Sterk avslutning i Defence & Aerospace og

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 286419 Innsendt dato: 14.07.2011 08:47 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger Verdensledende innen innovative gulvløsninger Michel Giannuzzi Konsernsjef Tarkett setter i dag standarden for integrerte gulv- og sportsgulvløsninger. Vi har endret vår posisjonering i markedet slik at

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje.

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje. Aker ASA - Rapport for 4. kvartal 2005 Et godt år Aker har lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Omsetningen passerte 62,4 milliarder kroner i 2005, og driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning

GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning GLAMOX Sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskapning Mørekonferansen 2013 Kjell Stamnes Konsernsjef Glamox ASA Glamox Utvikler, produserer og selger belysning til det profesjonelle

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer