Innhold. Finansiell kalender 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Finansiell kalender 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Forsidefoto: Highland Prestige er et plattformforsyningsfartøy som er designet for offshoretransport. Fartøyet er det første av Aker Yards eget design, Aker PSV 09 D, som er levert. Det ble levert i april 2007 fra Aker Yards, Søviknes til Gulf Offshore. Bildet viser fartøyet til kai i Ålesund. Til høyre: Royal Caribbean har totalt bestilt tre cruiseskip i Freedom- klassen. Freedom of the Seas ble levert i april 2006, Liberty of the Seas i april 2007, og det tredje skipet, Independence of the Seas, skal leveres i Bildet viser Freedom of the Seas i Karibien. Skipet er per i dag verdens største cruiseskip med sine 18 dekk. Det er 38,6 meter bredt og hele 339 meter langt. Innhold Om oss og våre mål 2 Dette er Aker Yards 4 Viktige hendelser Nøkkeltall 6 Mål og strategier 8 Våre verdier 10 Konsernsjefens artikkel Vår virksomhet 12 Virksomhetsområder 14 Cruiseskip og ferger 18 Handelsfartøy 22 Offshore- og spesialfartøy Våre resultater 26 Finansiell informasjon 28 Styrets årsberetning 38 Konsernets årsregnskap 74 Årsregnskap Aker Yards ASA 83 Revisjonsberetning 84 Aksje- og aksjeeierinformasjon 86 Analytisk informasjon Vår organisering og styring 88 Eierstyring og selskapsledelse 90 Presentasjon av styret 92 Presentasjon av ledelsen 94 Adresser Finansiell kalender april Ordinær generalforsamling 7. mai Delårsrapport 1. kvartal august Delårsrapport 2. kvartal november Delårsrapport 3. kvartal 2008 Dette er AKER YARDS Aker Yards er blant verdens ledende produsenter av cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore- og andre spesialiserte fartøy. Konsernet kjennetegnes ved forståelse av kundenes marked og evnen til å utvikle nye løsninger, i kombinasjon med omfattende erfaring fra design og produksjon av avanserte fartøy. Aker Yards har 18 verft, lokalisert i seks europeiske land, samt i Vietnam og i Brasil. I 2007 leverte Aker Yards til sammen 54 fartøy. Selskapets arbeid med å designe og realisere innovative og fremtidsrettede skip anerkjennes av kunder verden over. Riktig konsept, pris og levering til rett tid er avgjørende for at kundene skal lykkes i sine markeder, og dermed også for Aker Yards resultater. Innovasjon Over en periode som strekker seg over mer enn tre århundrer har kunnskap om skipsbygging og gjennomføringskraft preget Aker Yards. Disse kvalitetene er sammen

3 Aker Yards historie 1738 Et lite verft startet produksjon av seilskip av tre ved elven Auru i Turku, Finland. Siden da har verftet vært kjent under 17 ulike navn 1841 Akers første mekaniske aktivitet ble etablert ved bredden av Akerselva i Oslo. Skipsbygging ble etter hvert en del av virksomheten 1861 Verftet i Saint-Nazaire i Frankrike ble grunnlagt 1946 Virksomhetene i Wismar og Warnemünde i Tyskland ble opprettet med evne og vilje til å strekke seg langt for å være med å drive utviklingen i utvalgte markeder, blant Aker Yards fremste fortrinn. Tett kundedialog og forståelse av kundenes kommersielle betingelser og muligheter er viktige drivere i utviklingsarbeidet med nye løsninger. Til sammen gjør konsernets velprøvde kompetanse, fleksibilitet og kapasitet Aker Yards i stand til å flytte grenser for løsninger som skal fungere til havs. Ledende Aker Yards har kunder over hele verden. Innen cruiseskip og ferger er kon sernet verdensledende og har tre av de fire største rederiene som kunder. Innen handelsfartøy er Aker Yards Europas største leverandør, med en sterk markedsposisjon og unik kompetanse innen utvalgte segmenter. Selskapet er globalt markedsledende innen produksjon og design av spesialiserte fartøy for offshorenæringen. Konsernet har også verdensledende kunnskap og teknologi for skipsfart i arktiske strøk. Aker Yards har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker: AKY). Største aksjonær er STX en sørkoreansk gruppe av selskaper innen skipsbygging og shipping, med en eierandel på 39,2 prosent i Aker Yards per 31. desember Aker drev storstilt produksjon av hvalfangst-, passasjer- og lasteskip 2000 Aker kjøpte en stor aksjepost i industri- og skipsbyggingskonsernet Kværner, som hadde verft i Tyskland og Finland 2000 Oppkjøp av Tulcea-verftet i Romania 2001 Oppkjøp av Promar-verftet i Brasil 2001 Oppkjøp av Brevik-verftet i Norge 2002 Aker ble største aksjonær i Kværner 2003 Oppkjøp av Braila-verftet i Romania 2004 Aker Yards ASA ble etablert og notert på Oslo Børs 2006 Kjøp av andel i Damen Shipyards Okean, samt oppkjøp av verftene i Saint- Nazaire og Lorient i Frankrike, og Florøverftet i Norge 2007 Aker Yards etablerer verft i Vietnam Aker selger sin eierandel i Aker Yards og har etter dette ingen aksjer i selskapet STX en sørkoreansk gruppe av selskaper innen skipsbygging og shipping, blir største aksjonær med en eierandel på 39,2 prosent

4 Om oss og våre mål Viktige hendelser 2007 Byggingen av verft i Vietnam startet Selskapets ekspansjon til Asia med byggingen av nytt verft i Vietnam startet i april. Verftet gir en god inngang til et voksende asiatisk marked for offshorefartøy. Verftet fikk i 2007 kontrakt på bygging av seks ankerhåndteringsfartøy. Aker Yards eier 70 prosent av det nyetablerte verftet. Økende andel skip med eget design Aker Yards målrettede satsing på salg av egne design de siste årene ga god respons i markedet i Det ble inngått kontrakter på 26 skip med Aker Yards-design. Ved utgangen av 2007 hadde Aker Yards 37 skip med eget design i ordre. I tillegg til innovative løsninger for fartøyene, oppnås gode muligheter for mer effektive produksjonsprosesser når egne design benyttes. Sterk ordreinngang Ordreinngangen i 2007 var på millioner kroner. Ordrereserven var på millioner kroner ved utgangen av året. Blant kontraktene som ble inngått var skip nummer to i serien av verdens største cruiseskip, Genesis-klassen for Royal Caribbean Cruises Ltd. Skipet, som er hele 43 prosent større enn det som vinteren 2008 er verdens største, skal leveres høsten Forbedrede HMS-resultater Sterk resultatforbedring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ble oppnådd som en følge av satsingen på HMS-programmet HSE Step Change Program. Særlig i forhold til skader og sykefravær ble det oppnådd vesentlig fremgang i Det intensiverte fokuset på HMS opprettholdes fremover. 54 skip levert To cruiseskip, tre ferger, 25 handelsskip og 24 offshore- og spesialfartøy ble levert fra Aker Yards i Dette er ny rekord i forhold til 2006, da det ble levert to cruiseskip, to ferger, 22 handelskip og 24 offshore- og spesialfartøy. Blant leveringene i 2007 var det første skipet som ble levert fra verftet i Florø etter at Aker Yards overtok verftet i Ny hovedaksjonær Aker solgte sine 40,1 prosent eierandel i Aker Yards i mars 2007 og har etter dette ingen aksjer i selskapet. I oktober samme år kjøpte det koreanske rederi- og skipsbyggingskonsernet STX en andel på 39,2 prosent i selskapet. 4 Aker Yards årsrapport 2007

5 Om oss og våre mål Nøkkeltall Ordre- og resultattall Ordrereserve Millioner kroner Ordreinngang Millioner kroner Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 0,0 5,6 6,2 6,1 Årsresultat Millioner kroner Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Millioner kroner Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Millioner kroner Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Millioner kroner Balanse Rentebærende gjeld eksl. byggefinansiering Millioner kroner Egenkapitalandel Prosent 16,9 21,5 27,7 37,9 Aksjen Akjsekurs ) Kroner 62,0 96,6 64,8 29,9 Utbytte per aksje 1) Kroner 0,0 3,6 3,1 1,2 Ansatte Antall ansatte per Antall ansatte HMS Fraværsskader Antall fraværsskader per million arbeidstimer 9,2 12,6 14,0 12,3 Sykefravær Prosent 5,0 4,1 5,1 4,5 1) Justert for aksjesplitt (1:5) Driftsinntekter Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner tt Independence of the Seas er det tredje skipet i Freedom-klassen som leveres til Royal Caribbean. Skipet leveres i Aker Yards årsrapport

6 Om oss og våre mål 6 Aker Yards årsrapport 2007

7 Om oss og våre mål Mål og strategier Bedre HMS-prestasjoner Fremgangen i 2007 innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal danne et fundament for ytterligere forbedringer gjennom fortsatt satsing på programmet HSE Step Change: Personlig ansvar og bevissthet om helse, miljø og sikkerhet skal bli en tydeligere del av hverdagen for hver enkelt medarbeider i Aker Yards HMS-kulturen i konsernet skal dreies fra å være reaktiv til å bli mer proaktiv Det skal gjøres betydelige investeringer i HMS-utstyr, informasjonstilgang, måling av resultater og opplæring Riktig kvalitet, tid og pris Selv under krevende markedsforhold er det et mål at skipene i ordreboken skal leveres med riktig kvalitet, til riktig tid og innenfor budsjett: Gjennomføringsmodellen for prosjekter i Aker Yards skal brukes og videreutvikles Tiltak skal iverksettes for å tiltrekke seg og utvikle bransjens beste prosjektledere Ledelsen ved hvert enkelt verft og ved hvert enkelt prosjekt skal drive tett oppfølging av alle ledd i verdikjeden Aker Yards skal sikres prioritet hos underleverandørene ved å drive profesjonell, tett og god oppfølging Muligheter for eventuelle problemer med underleveranser skal avdekkes så tidlig som mulig ved å intensivere kontakten og hyppigheten i dialogen med leverandørene Alle prosjekter skal ha beredskapsplaner for forsinkede leveranser Integrasjon og samarbeid Positive samarbeidseffekter skal realiseres gjennom de pågående integrasjonsprosjektene og modellene for samspill mellom verftene i konsernet: En felles organisasjon fra de ulike verftene arbeider med integrering av de franske og finske enhetene innen Cruiseskip og ferger Et eget prosjekt pågår for å sikre en mest mulig funksjonell verdikjede mellom de nye verftene i Florø og Ukraina Innenfor Offshore- og spesialfartøy videreføres arbeidet med integreringen av verftene i Romania og i Norge Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere Aker Yards skal være en attraktiv arbeidsgiver der mennesker videreutvikles og ekspertise fremdyrkes: Tid og ressurser skal brukes for å utvikle både ledere og verftsarbeidere Aker Yards har ulike program for systematisk å utvikle medarbeidere på alle plan i organisasjonen tt Foto: Studio Lasse Berre Aker Yards årsrapport

8 Om oss og våre mål Helse miljø og sikkerhet Vi bryr oss og tar personlig ansvar for HMS Leverer resultater Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventningene Kundefokusert Kunders tillit er grunnlaget for vår virksomhet Utvikler mennesker og team Våre store prestasjoner er resultater av god samhandling Tett på og handlekraftig Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort Åpen og direkte Vi verdsetter ærlig og proaktiv kommunikasjon Verdiene gir retning Verdier blir konkrete og synlige idet mennesker foretar valg. Hver dag står vi ovenfor dilemmaer, hvor vi må velge mellom ulike alternativer. Grunnleggende sett er valgene vi foretar basert på våre personlige verdier. Aker Yards kjerneverdier er et resultat av flere hundre år med industriell historie. Verdiene uttrykker hvem vi er og vår måte å arbeide på og vi forventer at alle våre ansatte opptrer i samsvar med dem. Å skape samsvar mellom de personlige verdiene til våre ansatte slik de kommer til uttrykk på jobb og selskapets kjerneverdier, er viktig for at vi skal kunne bygge en organisasjon som er i stand til å levere verdiskaping over tid. De felles kjerneverdiene vi arbeider etter i Aker Yards går langt utover leveransene våre. Målet er en bedriftskultur preget av kvalitet i alle ledd der vi genererer forretning på en måte vi mener er riktig også på lang sikt. Vår virksomhet skal ikke være til skade for verken mennesker eller miljø. Vi skal arbeide på en måte som gjør oss stolte av hva vi oppnår og hvordan vi bidrar til kunder, leverandører, til selskapet vårt, kollegene og lokalsamfunnene vi er en del av. Verdiene vi har i Aker Yards er med på å skape det konsernet vi ønsker å være. De legger premissene for måten vi driver forretning på i Aker Yards. Verdiene i Aker Yards skal prege hver enkelt medarbeider og innarbeides som en naturlig målestokk i møte med nye utfordringer. Med Aker Yards-verdiene i ryggmargen vil hver og en av konsernets medarbeidere stå tryggere når beslutninger skal tas. Med verdiene som rettesnor i det daglige arbeidet vil interessentene rundt oss bli tryggere på hvem vi er og hva vi står for, uavhengig av forretningsenhet, geografisk lokasjon, lokal kultur eller posisjon. Enhver medarbeider i Aker Yards møtes med en forventning om å bidra til at konsernets verdier preger den daglige virksomheten. Det fellesskapet medarbeiderne har gjennom kjerneverdiene i konsernet skal bidra til at Aker Yards oppnår en enda sterkere markedsposisjon og får enda mer motiverte ansatte som er stolte av å jobbe i et globalt ledende og solid konsern. HMS Leverer resultater Kundefokusert I HMS-spørsmål er målet vårt ambisiøst: Null uønskede hendelser. Vi organiserer arbeidet og arbeidsmiljøet vårt på en slik måte at vi overholder alle HMS-regler. Enhver ansatt må være inneforstått med at etablerte HMS retningslinjer og regler er der til fordel og ikke ulempe for ham eller henne. Vi er proaktive i vårt HMS-arbeid og griper inn når vi ser en HMS-risiko oppstå fordi vi bryr oss. Samtlige ansatte arbeider proaktivt for å forbedre egen ytelse. På alle nivåer i et prosjekt er det endelige resultatet det som teller, og vi bestreber oss på å overgå våre interessenters forventninger og gjør det riktig første gang. Gode resultater følger av god planlegging. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å forbedre prosedyrer, verktøy, ekspertise, ferdigheter og motivasjon. Vi er proaktive og energiske, og vi bestreber oss på å forbedre virksomhetens lønnsomhet. Vi bygger tillit blant våre kunder gjennom å levere prosjekter til rett tid og budsjettert pris og med avtalt kvalitetsnivå. Enhver ansatt i Aker Yards er i et kunde-leverandørforhold. Våre kunder utgjør vår aller viktigste drivkraft og kilde til nyskapning, og vi kommuniserer proaktivt med dem. Vi kjenner forretningsvirksomheten til hver og en av våre kunder og er en fleksibel, kompetent og pålitelig partner for våre kunder i enhver prosjektfase. 8 Aker Yards årsrapport 2007

9 Om oss og våre mål Utvikler mennesker og team Tett på og handlekraftig Åpen og direkte Vi opptrer etisk og rettferdig, respekterer hverandre og fraholder oss fra å diskriminere. Vi er inkluderende og krysser grenser hver dag. Vi er lagspillere som er villige til å dele kunnskap og trekke på felles ekspertise. Lagarbeid er vår vei til suksess. Vi viser folk tillit og gir dem rom og muligheter til profesjonell og personlig utvikling i en energisk og utfordrende men vennlig atmosfære. Delt glede er dobbelt glede delt problem er halvt problem. Vi er tett på den daglige driften, og vi kjenner våre produkter og prosessene vi benytter for å levere dem. Vi fokuserer på det viktigste og delegerer komplekse oppgaver og ansvarsområder til grupper av ansatte og enkeltindivider. Vi stikker hodet frem og stoler på våre folks kompetanse og evne til å fatte gode beslutninger. Vi er profesjonelle og proaktive og oppdager problemer på et tidlig stadium. Vi kommuniserer åpent og direkte og med respekt for andre. Vi setter pris på kommunikasjon og vi bestreber oss på at den skal fungere godt. Vi fremsetter våre meninger og kjemper for egne ideer, men når en beslutning er tatt, arbeider vi sammen og retter all innsats mot gjennomføring. Vi gir tilbakemeldinger på ytelse og adferd også når temaet er vanskelig og vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. Vi håndterer feil og forbedringer på en åpen og konstruktiv måte. Aker Yards årsrapport

10 Om oss og våre mål Gjennom 2008 vil vi gradvis se at forbedringene gir effekt 10 Aker Yards årsrapport 2007 Bildet viser isbryteren Pacific Endeavour på prøvetur, før den ble levert til Swire Pacific Offshore.

11 Om oss og våre mål Med stø kurs gjennom opprørt hav Aktiviteten ved Aker Yards verft var rekordhøy i 2007, med mer enn én levering hver uke. Den høye aktiviteten i konsernet og hos våre leverandører bød på effektivitets- og leveringsutfordringer. Forsinkelser og sterk kostnadsvekst ga skuffende svake økonomiske resultater for Omfattende forbedringstiltak er igangsatt for å støtte opp om vår viktigste prioritet i 2008 å levere som planlagt, både i forhold til kunder, aksjonærer og andre interessenter. Etter å ha nådd posisjonen som verdens ledende skipsbygger innen cruiseskip, ferger, offshore- og spesialfartøy, samt posisjonen som Europas ledende leverandør av avanserte handelsskip, opplevde vi et vanskelig år i Høy aktivitet i skipsbyggingsindustrien generelt og innen cruise og ferger spesielt ledet til ressursmangel, forsinkelser og sterk kostnadsvekst. Resultatet ble store økonomiske tap. De betydelige problemene har særlig vært knyttet til Aker Yards fergeprosjekter i Finland, samt til en kontrakt for seks kjemikalietankskip ved verftet i Florø. Aker Yards 14 øvrige verft har vist positiv utvikling i Omfattende tiltak Gjennom 2007 og inn i begynnelsen av 2008 viste de første vurderingene av problemene og konsekvensene seg å være utilstrekkelige, noe som medførte at anslagene for årsresultatet ble nedjustert i flere omganger. Etter grundige analyser av situasjonen er omfattende tiltak iverksatt. For å gjenoppbygge tilliten til selskapet og levere forbedrede resultater vil en ny konsernsjef bli ansatt. Inntil videre vil jeg inneha rollen som fungerende konsernsjef i kombinasjon med rollen som styreformann. Gjennom 2008 vil vi gradvis se at forbedringene gir effekt, og at resultatene igjen styrkes. Konsolidering av virksomheten og større grad av samspill mellom våre 18 verft var en av de sentrale oppgavene i Arbeidet med integrasjon av nye verft fortsetter for fullt også i 2008 slik at vi kan hente ut de synergiene som hele tiden har vært et mål knyttet til konsernets vekst enten den har vært organisk eller gjennom oppkjøp. Det er tilfredsstillende å konstatere at særlig integrasjonen av de franske verftene i Saint- Nazaire og Lorient har blitt en suksess. Driften ved disse verftene overgår forventningene. Modeller for prosjektgjennomføring, kvalitetssikringsrutiner og innkjøp er noen av de elementene som skal forbedres i tiden fremover. Vi skal jobbe tettere og mer effektivt på tvers i konsernet. Samtidig som vi har respekt for spesialområder og særegenheter ved de anlegg og i landene der vi arbeider, skal vi dyrke frem en felles bedriftskultur der kvalitet står sentralt. Vi skal bygge fleksibilitet ved verftene samtidig som de videreutvikler sine spesialområder. Slik vil Aker Yards oppnå bedre ressursutnyttelse, høyere effektivitet og forbedret leveringspresisjon. Kompetanseutvikling Erfaring, kompetanse og løsningsevne kjennetegner medarbeiderne i Aker Yards. Med høy aktivitet innen skipsbygging verden over er det utfordrende både å beholde og rekruttere medarbeidere med kvalifikasjoner til å bygge noen av verdens beste skip. I tillegg til å styrke vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, gjennomfører vi omfattende programmer for å utvikle medarbeiderne og å tiltrekke oss nye. Vår egen Aker Yards Business School med kurstilbud på alle nivå i verdikjeden er ett av de viktige bidragene for å oppnå dette. I tillegg til verdifull kompetanseheving bidrar kursene også til nettverk på tvers av konsernet. En rekke nye og kreative engasjement ble gjennomført i 2007 og enda flere vil komme i Sikkerhet først Vår kultur knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og det løpende forbedringsarbeidet knyttet til dette, er viktige drivere i den felles kvalitetskulturen og for de kjerneverdiene vi dyrker. Samtidig som konsernet som helhet i 2007 oppnådde tidenes beste resultater innen sikkerhet, opplevde vi i november en tragisk fallulykke ved verftet i Ukraina der en medarbeider mistet livet. Med unntak av denne tragiske ulykken har skader og sykefravær som direkte følge av målrettet satsing gjennom vårt HSE Step Change Program innen HMS, hatt en svært gledelig utvikling. Arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet videreføres fullt ut fremover. Konsernsjefens sikkerhetspris for 2007 ble tildelt Aker Yards Promar som en anerkjennelse av verftets arbeid for å bedre prestasjonene gjennom en rekke forbedringsprosjekter og tiltak. Holdninger og handlinger knyttet til HMS er målbart endret i positiv retning på alle nivå i verftsorganisasjonen. Antall fraværsskader gikk ned med 70 prosent i 2007 sammenliknet med året før. Sterke markeder Markedene våre ser positive ut også for Vi tar sikte på å opprettholde den sterke posisjonen i våre markeder og å oppnå enda større fordeler knyttet til kompetanse og lønnsomhet gjennom tettere samarbeid mellom verftene i konsernet. I organisasjonen blir den viktigste oppgaven å gi full oppmerksomhet til effektiv og god drift. Vi skal vise at vi kan skape verdier, både for våre forretningspartnere, våre eiere, ansatte og for samfunnet for øvrig. Ordreboken er velfylt. Nå er vår viktigste oppgave å levere det vi har lovet. Svein Sivertsen Styreformann og fungerende konsernsjef Aker Yards årsrapport

12 Vår virksomhet Aker Yards er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med hovedvekt på avanserte skip. Aker Yards har en sterk posisjon i markedet i kraft av sin innovasjonsevne, teknologi, erfaring, kapasitet og sitt produktspekter. Produktspekteret omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy og offshore- og spesialskip. Bildet er tatt ved verftet i Turku i Finland. 12 Aker Yards årsrapport 2007

13 Vår virksomhet Virksomhetsområder Cruiseskip og ferger Aker Yards er en drivende kraft i utviklingen av både cruiseindustrien og markedet for fergetransport. Konsernet er en av verdens to største produsenter av cruiseskip og den klart største fergeprodusenten. Aker Yards har nødvendig kompetanse og kapasitet til å sprenge grenser for hva som er mulig å tilby cruisepassasjerer av aktiviteter og opplevelser til sjøs. Aker Yards har levert eller har under bygging samtlige av verdens 15 største cruiseskip. Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort om bord i cruiseskipene og deres tilbud til passasjerene løsninger som senere er blitt vanlige i bransjen for øvrig. Handelsfartøy Side Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet når det gjelder design og tekniske løsninger har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn internasjonalt. Som et resultat av høy kompetanse og sterk konkurranse blir skipene fra virksomhetsområdet stadig mer avanserte. Mulighetene til å innfri kundenes ønsker, når de trenger det, er et av Aker Yards fremste konkurransefortrinn. Side Offshore- og spesialfartøy Åtte verft fordelt på tre land tilhører virksomhetsområdet for offshore- og spesialfartøy. Til sammen kan verftene tilby alle typer fartøy innen området. Målrettet satsing på salg av egne design de siste årene har gitt god respons i markedet, og sammen med innovative løsninger for fartøyene oppnås mer effektive produksjonsprosesser. Kompetanse, fleksibilitet og kvalitet er sammen med tett kundedialog og løsningsevne viktige årsaker til Aker Yards posisjon som globalt ledende i dette markedet. Side Aker Yards årsrapport

14 Vår virksomhet Cruiseskip og ferger 14 Aker Yards årsrapport 2007

15 Vår virksomhet Utvikler rom for spektakulære reiseopplevelser Som en av verdens to største produsenter av cruiseskip og den ledende fergeprodusenten er Aker Yards en drivende kraft i utviklingen av både cruiseindustrien og markedet for fergetransport. Etter år med sterk ekspansjon ble fokuset i 2007 konsolidering av virksomheten. Mangel på ressurser, redusert effektivitet og kostnadsvekst ga betydelige driftsmessige utfordringer i 2007, primært knyttet til ferger bygget ved de finske verftene. Aker Yards ledende posisjon innen produksjon av cruiseskip og ferger bygger blant annet på kraftig ekspansjon i form av både egen organisk vekst og oppkjøp de siste årene. Virksomhetsområdets evne til å utvikle innovative løsninger kombinert med god gjennomføringskraft er hovedgrunnen til at markedsandelen for dette segmentet over flere år er bygget opp til over 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven. Forretningsområdet Cruiseskip og ferger bygger følgende typer skip: Cruiseskip av alle størrelser og kategorier opptil verdens største med passasjerkabiner Cruiseferger opptil verdens største med kabinkapasitet for passasjerer Middelsstore og store passasjer- og lasteferger (ropax-ferger) I tillegg til bygging av skip har virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger spesialisert seg på livssyklusservice (Lifecycle Services) til passasjerskip, med spesielt søkelys på oppgraderinger av passasjerområder, systemforbedringer og skipsforlengelser. Aker Yards produserer cruiseskip og ferger hovedsakelig ved følgende fem verft: Turku, Rauma og Helsinki i Finland og Saint- Nazaire og Lorient i Frankrike. Enheten for livssyklusservice har virksomhet i Finland, Frankrike og Fort Lauderdale, USA, i nærheten av basen til flere cruiserederier og viktige cruisestrekninger. Ved utgangen av året var om lag ansatte tilknyttet virksomhetsområdet Cruise- skip og ferger, hvorav cirka arbeidet i Finland og omtrent i Frankrike. Grensesprengende Konsernet har nødvendig kompetanse og kapasitet til å sprenge grenser for hva som er mulig å tilby cruisepassasjerer av aktiviteter og opplevelser til sjøs. Aker Yards har levert eller har under bygging samtlige av verdens 15 største cruiseskip. Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort om bord i cruiseskipene og deres tilbud til passasjerene løsninger som senere er blitt vanlige i bransjen for øvrig. Aker Yards er en av verdens to største produsenter av cruiseskip, med en markedsandel på i overkant av 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven. Det globale markedet for slike skip antas å utgjøre om lag 4,5 milliarder euro per år i årene som kommer, tilsvarende åtte til ti store skip årlig. I 2007 ble det på verdensbasis levert totalt ni store cruiseskip, og i henhold til tall per 31. desember 2007 skal ni store cruiseskip leveres i (Kilde: Aker Yards, Cruise & Ferries.) Markedet for cruiseskip er preget av få aktører både på verfts- og operatørsiden. Så godt som alle cruiseskip bygges i dag ved europeiske verft. Nødvendig ekspertise og erfaring ved verftene er tidkrevende å bygge opp, det samme gjelder nettverk av spesialiserte og leveringsdyktige leverandører. Her har europeiske verft foreløpig et forsprang på sine konkurrenter. Konkurransen mellom produsentene av cruiseskip er like fullt intens. Evnen til fornyelse og utvikling av opplevelseskonseptene Bildet viser MSC Orchestra levert til MSC Cruises i mai 2007 fra verftet i Saint-Nazaire i Frankrike. MSC Orchestra er søsterskipet til MSC Musica som ble levert i Viktige hendelser skip i ordre ved årets utgang, til en samlet verdi av millioner kroner Totalt fem skip levert i 2007 Kontrakt på søsterskip nummer to i Genesis-klassen verdens største cruiseskip Konsernet har gjennom mange år satt nye standarder knyttet til design, størrelse og komfort tt 9. november 2007 ble ropax-fergen Cotentin ble levert til Brittany Ferries fra Aker Yards i Finland. Cotentin holder en fart på 23 knop, og er designet for å frakte lastebiler og trailere mellom Frankrike og Finland. Fergen er 165 meter lang og 26,8 meter bred. Den har 2,2 kilometer med dekkplass og 120 lugarer. Nøkkeltall Cruiseskip og ferger Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent -0,9 8,0 8,0 14,2 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall ansatte Aker Yards årsrapport

16 Vår virksomhet Freedom of the Seas er spekket med innovative tilbud til passasjerene. Bildet viser skipets aktre dekk, der man blant annet kan surfe, klatre, spille basketball og minigolf. om bord, innovasjonsevne knyttet til design, driftstekniske løsninger, samt pris og leveringspresisjon er kritiske faktorer knyttet til rederienes valg av verft. Gode markedsforhold Etterspørselen etter nye skip er i stor grad knyttet til utviklingen i feriemarkedene generelt, som igjen i stor grad påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen verden over. Videre påvirkes etterspørselen etter nye skip positivt av den kraftige økonomiske veksten i Asia og de nye reisemulighetene den skaper for store befolkningsgrupper hvor cruise hittil ikke har vært en vanlig ferieform. Cruiseoperatørenes økonomiske resultater og finansmarkedenes vurdering av næringens fremtidsutsikter er også viktige drivkrefter for etterspørselen etter nye cruiseskip. I tillegg kommer eventuelle endringer knyttet til regulatoriske forhold som tekniske og miljømessige krav. Innskjerpinger her bidrar til økt etterspørsel etter nybygg. Interessen for kontrahering av nye store cruiseskip på mer enn bruttotonn har i 2007 vært noe svakere enn tidligere. Dette antas å skyldes naturlige svingninger i tidspunktet for plassering av nye ordre, men kan også være knyttet til usikkerheten i finansmarkedene i andre halvår og svak dollarkurs. Den generelle utviklingen i verdensøkonomien påvirker privatøkonomien til folk i målgruppen for cruisereiser verden over, og innebærer en risiko for Aker Yards aktivitet. Det samme gjør risikoen for at en stor, uventet hendelse fører til lavere etterspørsel etter cruisereiser. Aker Yards venter at markedet for modernisering og oppgradering av eksisterende cruiseskip vil vokse fremover, noe som vil være positivt for etterspørselen etter konsernets livssyklusservice til passasjerskip. Faktorer som bidrar til økt interesse for oppgradering og modernisering er høye kostnader ved nybygg, kortere produksjonstid samt økt miljøfokus globalt. Ferger Med en markedsandel på om lag 30 prosent, målt i samlet bruttotonn på ordrereserven for skip på mer enn bruttotonn, er Aker Yards verdens største produsent av store og middels store ferger. Langt flere verft bygger ferger enn cruiseskip, men også innen produksjon av ferger dominerer de europeiske verftene. Konkurransen dem imellom er hard. Det globale markedet for mellomstore og store ferger er antatt å utgjøre om lag 1,5 milliarder euro per år, noe som tilsvarer omtrent 15 skip (kilde: Shippax og Aker Yards, Cruise & Ferries). Etter flere år med stor oppmerksomhet rundt opplevelses- og bekvemmelighetstilbud om bord på fergene, ventes større interesse for deres rene fraktekapasitet fremover. Dette har sammenheng med den sterke globale økningen i varehandelen og transportbehovet som følger av dette. Internasjonal oppmerksomhet om verdens klimautfordringer og CO 2 -utslipp skaper ønske om å flytte transport fra land til sjø, noe som med tiden påvirker markedet for bygging av ferger. Innenfor nybyggingsmarkedet for ferger, har antallet nye skip som behøves for å dekke etterspørselen vært relativt stabilt siden 1990, med unntak av toppårene 2001 og 2002, men størrelsen på skipene øker stadig. Denne trenden preget markedet også i 2007, og ventes å fortsette i Den største etterspørselen etter ferger ventes å komme fra de nord-europeiske rutene. Virksomheten i 2007 Virksomhetsområdet for Cruiseskip og ferger var preget av meget høy aktivitet i Utfordringer i forbindelse med egen kapasitet kombinert med kostnadsvekst, logistikk og manglende kvalitet og leveringspresisjon fra viktige underleverandører skapte negativ resultatutvikling for virksomhetsområdet, primært knyttet til virksomheten i Finland. Det høye aktivitetsnivået både hos Aker Yards og i skipsindustrien generelt reduserte tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og bidro til økte kostnader og forsinkelser fra underleverandører med de ringvirkningene det ga for logistikken og fremdriften i prosjektene. Som et ledd i å bedre lønnsomheten ble verftene i Finland omorganisert høsten 2007 og den lokale ledelsen ved hvert enkelt verft styrket. To av verftene fikk nye ledere og controllerfunksjonene er forsterket. Målet med endringene er å utnytte kapasiteten bedre og øke effektiviteten ved verftene. Nye kontrakter for totalt seks cruiseskip og ferger ble inngått i I årets første kvartal inngikk Aker Yards kontrakt med MSC Cruises om levering av et fjerde skip, MSC Magnifica i MSC Musica-klassen. Skipet, verdt omkring 410 millioner euro, skal bygges ved verftet i Saint-Nazaire og vil bli levert i Som søsterskipene blir MSC Magnifica 294 meter langt og 32 meter bredt og blir på bruttotonn. Cruiseskipet får en kapasitet på opptil mennesker inkludert mannskap og har passasjerlugarer. I andre kvartal kontraherte Royal Caribbean Cruises Ltd. skip nummer to i Genesisklassen, som blir verdens største cruiseskip. Kontrakten har en verdi på omkring 900 millioner euro. Skipet skal bygges i Finland og leveres høsten Genesis-skipene blir på bruttotonn, som er 43 prosent større enn skipene i Freedom-klassen som ved utgangen av 2007 var verdens største cruiseskip. Med en lengde på 360 meter og en bredde på 47 meter, vil skipet få kapasitet til passasjerer i tillegg til mannskapet. En kontrakt om bygging av en stor cruiseferge for Tallink ble også inngått i andre kvartal. Avtalen får en verdi på omkring 180 millioner euro og skal leveres i 2009 fra skipsverftet i Rauma. Fergen som har kapasitet for 16 Aker Yards årsrapport 2007

17 Vår virksomhet MS Color Magic og MS Color Fantasy møttes for første gang i Oslofjorden. MS Color Magic, som ble levert i september 2007, er søsterskipet til MS Color Fantasy (levert i 2004). Skipene er bygget for Color Line. MS Color Magic er verdens største cruiseskip med bildekk, og tilbyr de reisende mange forskjellige aktiviteter, samt konferanseområder. Skipet ble bygget ved verftene Rauma og Turku i Finland, og trafikkerer ruten Oslo-Kiel passasjerer er en videreutvikling av Galaxy-klassen. Aker Yards leverte Galaxy til Tallink i 2006 og skal levere skip nummer to i Galaxy-klassen våren I fjerde kvartal inngikk Aker Yards kontrakt med Tide Sjø AS om bygging av tre gassdrevede passasjerferger som skal trafikkere strekningen Oslo Nesodden. Fergene skal bygges ved Lorient-verftet i Frankrike. Kontrakten har en verdi på 45 millioner euro og levering av de tre fergene vil skje i Aker Yards har omfattende erfaring i produksjon av gassferger og leverte blant annet fem slike i Totalt fem fartøy ble levert i løpet av året. Liberty of the Seas ble levert til Royal Caribbean i andre kvartal Liberty of the Seas er skip nummer to i serien av det som i dag er verdens største cruiseskip. Det tredje skipet i serien, Independence of the Seas, leveres i april Et annet cruiseskip, MSC Orchestra, ble levert i mai fra verftet i Saint- Nazaire. MSC Orchestra er søsterskipet til MSC Musica som ble levert i To skip til i samme serien skal leveres i henholdsvis 2008 og I samme kvartal ble fergen Star levert til Tallink, og cruisefergen Color Magic ble levert til Color Line i tredje kvartal Color Magic er søsterskipet til Color Fantasy som ble levert i I fjerde kvartal ble fergen Cotentin levert til Brittany Ferries. en EBITDA-margin på -0,9 prosent. I 2006 var EBITDA på 895 millioner kroner, og EBITDAmarginen på 8,0 prosent. I løpet av året er det blitt bokført tap på totalt millioner kroner, primært knyttet til fergeprosjekter i Finland. Totale bokførte investeringer i virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger utgjorde 268 millioner kroner ved utløpet av Ordreinngangen gjennom året utgjorde millioner kroner. Ordrereserven ved utgangen av året var på millioner kroner og bestod av 21 fartøy. Fremtidsutsikter En solid ordrereserve bestående av 21 skip ved utgangen av 2007, sikrer verftene i virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger god kapasitetsutnyttelse ut i Med et aktivitetsnivå for fergeproduksjon Driftsinntekter Beløp i millioner kroner som har vært for høyt i forhold til kapasitet, og dermed redusert effektivitet og kostnadsvekst, er det bevisst arbeidet med å gradvis senke belastningen ved disse verftene til et mer naturlig nivå. Bevisstheten på å være selektiv i forhold til hvilke kontrakter det konkurreres om, og hvordan nye prosjekter vil passe inn i timeplaner og belastning vil fortsette gjennom Den underliggende positive trenden i ferge- og cruisemarkedet ventes å vedvare i 2008 og Videre venter Aker Yards at markedet for modernisering og oppgradering av eksisterende cruiseskip vil vokse fremover som en følge av høye kostnader ved nybygg. Utviklingen vil være positiv for etterspørselen etter konsernets livssyklusservice til passasjerskip. EBITDA Beløp i millioner kroner Finansielt Virksomhetsområdet Cruiseskip og ferger hadde driftsinntekter på millioner kroner, en økning på 51,7 prosent sammenlignet med millioner kroner i Endringen skyldes rekordhøy aktivitet ved verftene som produserer cruiseskip og ferger, samt at verftene i Frankrike som ble kjøpt opp i juni 2006 er inkludert i hele regnskapsåret Betydelige driftsmessige utfordringer resulterte i et skuffende EBITDA-resultat på -153 millioner kroner for forretningsområdet, hvilket gir Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner Aker Yards årsrapport

18 Vår virksomhet Handelsfartøy 18 Aker Yards årsrapport 2007

19 Vår virksomhet Fleksibilitet i høyt tempo Muligheten til å levere skip med skreddersydde løsninger som er spesialtilpasset kundenes ønsker og behov, er blant Aker Yards fremste konkurransefortrinn i markedet for handelsfartøy. Som et resultat av høy kompetanse og sterk konkurranse blir skipene fra virksomhetsområdet stadig mer avanserte. Til tross for at forretningsområdet Handelsfartøy stort sett utviklet seg positivt i 2007, opplevde verftet i Florø betydelige driftsmessige utfordringer. Under produksjonen av det første skipet i serien på seks kjemikalietankere opplevde verftet økte kostnader og redusert produktivitet, noe som resulterte i et negativt resultat for forretningsområdet i Aker Yards forretningsområde Handelsfartøy kjennetegnes i markedet for kvalitet, fleksibilitet og effektive byggeprosesser. Over tid har dette gjort Aker Yards til Europas ledende produsent av spesialiserte handelsfartøy, og verdensledende innenfor utvalgte markedssegmenter. Ved verftene i Tyskland produseres mellomstore containerskip og isbrytende lasteskip for arktiske farvann, mens verftet i Florø har spesialkompetanse innen bruk av rustfritt stål til bygging av tanker og rørsystemer for skip. En fleksibel byggeprosess gjør at ulike ledd i produksjonsprosessen kan legges til verftet der det er mest hensiktsmessig. Virksomhetsområdet Handelsfartøy bygger følgende typer fartøy: Containerskip Arktiske fartøy Kjemikalietankere Produkttankere Flerbruksfartøy Verftene i Wismar og Rostock-Warnemünde i Tyskland, Damen Shipyards Okean i Ukraina, samt Florø tilhører forretningsområdet Handelsfartøy. I tillegg gjøres noe av produksjonen for forretningsområdet ved verftet i Braila i Romania. Ved utgangen av året var om lag ansatte knyttet til virksomhetsområdet Handelsfartøy. Samarbeid og synergier mellom verftene Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet når det gjelder design og tekniske løsninger har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn internasjonalt. Muligheten til samarbeid mellom verftene innebærer at de ulike leddene i produksjonsprosessen kan legges til det verftet der det er mest hensiktsmessig ut fra kompetanse, kapasitet og kostnadsnivå. Slik får verftene utnyttet sine respektive konkurransefortrinn, noe som er avgjørende for suksess i et marked preget av svært hard konkurranse. Stor fleksibilitet har også gjort det mulig å plassere enkelte prosjekter fra andre markedssegment ved verftene i Tyskland og Ukraina. Ved å bygge videre på kjent teknologi oppnås tidsbesparelser som kommer kundene til gode gjennom kortere tid fra kontraheringsbeslutningen til sluttleveransen. I november 2006 inngikk Aker Yards avtale med Stena Line om bygging av verdens største ropax-ferger. Fergene tilhører forretningsområdet for cruiseskip og ferger, men bygges ved Aker Yards anlegg i Tyskland. Slik ble Stena Line sikret byggekapasitet i en periode da verftene var fullbooket. Verftene i Tyskland har allerede erfaring fra bygging av passasjerskip og roro-ferger. Hver av fergene for Stena Line har en bruttotonnasje på , kapasitet for passasjerer og lengdemeter for trailere og 728 meter for biler. Orange Sun ble levert til Atlanship fra Aker Yards Florø den 17. mars 2007, for transport av fersk appelsinjuice. Skipet er det første til å bli levert fra Florø etter at verftet ble en del av Aker Yards. Skipet er av typen Aker JC 43500, utviklet av Aker Yards Design i Florø, med tanker og rørsystemer av rustfritt stål. Skipet, på dødvektstonn, er utstyrt med slisser til hele 280 containere og er 32 meter bredt og 205 meter langt. Viktige hendelser skip i ordre ved årets utgang, til en samlet verdi av millioner kroner Totalt 25 skip levert i 2007 Første levering fra verftet i Florø under Aker Yards eie Effektive produksjonsprosesser i kombinasjon med fleksibilitet har gitt Aker Yards et betydelig konkurransefortrinn tt King Byron er ett av fire containerskip av typen Aker CS 1700 kontrahert av König & Cie. King Byron ble levert fra Aker Yards, Wismar i Tyskland den 15. juni 2007, og var dermed det første av de fire skipene som ble levert. Skipet er 182,5 meter langt og 25,2 meter bredt. Det holder en fart på 20 knop. König & Cie bestilte i 2005 totalt åtte skip fra Aker Yards av typen Aker CS 2700, og fire av typen Aker CS 1700 med leveranse i 2007 og Nøkkeltall Handelsfartøy Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent -2,7 2,2 3,2 2,0 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall ansatte Aker Yards årsrapport

20 Vår virksomhet Økende fraktebehov Det er høy aktivitet i markedet for handelsfartøy. Etterspørselen svinger normalt i takt med endringer i verdensøkonomien. Tiltagende globalisering har sammen med vekst i blant annet vareproduksjon i Kina og andre asiatiske land, resultert i en betydelig økning i etterspørselen etter transport av varer med skip. Konkurransen innen segmentet for handelsfartøy som allerede var meget sterk, er ytterligere skjerpet som resultat av økende konkurranse fra verft i asiatiske land der det pågår en betydelig kapasitetsoppbygging. Konkurransen er spesielt sterk for standardiserte containerskip og noe mindre intens for kjemikalietankere og andre høyt spesialiserte fartøy. Mens markedet for mer standardiserte handelsskip som containerskip er ventet å utvikle seg moderat fremover, forventes positiv utvikling innenfor Aker Yards satsningsområder innen forholdsvis avanserte og spesialiserte handelsskip, blant annet for arktiske farvann. Markedsutsiktene for kjemikalieskip gjenspeiles i interessen for fornyelse av, og vekst i flåten. Også innenfor reefer, roro og skip for frakting av gass har interessen vært høy gjennom året. Virksomheten i 2007 Aktiviteten i virksomhetsområdet Handelsfartøy var jevnt god gjennom Ved verftene i Tyskland utviklet driften seg som forventet i Til tross for utfordringer knyttet til økning av produksjonen fra 13 til 15 leveringer årlig og svært stor arbeidsmengde innenfor design, ble skipene levert til rett tid med ypperste kvalitet til ulike europeiske kunder. I 2007 ble produksjonen serien på fire isbrytende container-/ lasteskip for det russiske rederiet Norilsk Nickel påbegynt ved Aker Yards i Tyskland. Skipene, som skal leveres i løpet av 2008 og 2009, er av samme type som MS Norilskiy Nickel, som ble levert i Skipene er av Aker Yards egen design, utviklet ved teknologiutviklingsselskapet Aker Arctic. Driften ved verftet i Florø som Aker Yards overtok i 2006, har gitt utfordringer. Omfattende tiltak ble gjort i 2007 for å få kontroll på driften og bedre produktiviteten ved verftet. Hovedfokus ved verftet er nå å sørge for byggefremdrift som planlagt samtidig som de ulike fagdisiplinene er koblet sterkere sammen for å levere i henhold til forventinger og overholde leveringsforpliktelser. I tillegg er planarbeidet ved verftet oppgradert. Første levering fra verftet under Aker Yards eie var en juicetanker, the Orange Sun, med tanker og rørsystemer av rustfritt stål, til Atlanship for transport av fersk appelsinjuice. Videre er produksjonen av en serie på seks kjemikalieskip på dwt i gang, for levering til Stolt-Nielsen Transportation Group. Disse skipene er alle designet og utviklet av Aker Yards Design Florø. Verftet er fremdeles å betrakte som i en oppbyggingsfase, men er nå på rett spor med betydelige dokumenterte produktivitetsforbedringer for de påfølgende skipene. Totalt 25 skip ble levert fra virksomhetsområdet i Verftene i virksomhetsområdet for handelsskip var under restrukturering i Et målrettet arbeid for å oppnå større fleksibilitet ved hvert enkelt verft og bedre samspill verftene imellom ble igangsatt. Aker Yards forventer betydelige effektivitetsforbedringer fra disse tiltakene, inkludert bedre koordinering mellom de ulike operasjonelle enhetene og verftene, samt mer hensiktsmessige innkjøpsordninger. Totalt elleve nye skip ble kontrahert i løpet av året. I første kvartal inngikk det ukrainske rederiet JSSC Ukrrichflot kontrakt om levering av ytterligere tre flebruksfartøy. Ni skip i denne serien er allerede levert så langt, og tre fartøy er i bestilling. Skipene som er 127,3 meter lange og 16,6 meter brede bygges ved verftet Damen Shipyards Okean i Ukraina for levering i Kontrakt for levering av to bunkringsfartøy med levering høsten 2008 og vinteren 2009 ble inngått med Maritima i tredje kvartal. Fartøyene, som skal bygges i Braila, er i samme serie som de tre som allerede er levert til rederiet, og to som er under bygging. Avtalen har en verdi på omkring 22 millioner euro og omfatter også opsjon på ytterligere to fartøy av samme typen. I fjerde kvartal ble det inngått en kontrakt med F. Laeisz for bygging av seks containerskip av den nyutviklede typen Aker CS 2800, hvorav fire er med forbehold om finansiering ved utgangen av Kontrakten Trinitas er et flerbruksfartøy som ble levert fra Damen Shipyards Okean i Nikolaev i Ukraina i juli Skipet holder er fart på 15,5 knop. har en samlet verdi på omkring 245 millioner euro. Levering er planlagt mellom fjerde kvartal 2009 og tredje kvartal 2010 fra Aker Yards verft i Tyskland. Skipsdesignet Aker CS 2800 vil bli bygget under parolen Smart Green Efficient. Finansielt I 2007 hadde Aker Yards virksomhetsområde Handelsfartøy driftsinntekter på millioner kroner, en økning på 8,1 prosent sammenlignet med millioner kroner i Økningen i omsetning skyldes en kombinasjon av høyere aktivitet ved alle verftene samt oppkjøpet av to nye verft i EBITDA for Handelsfartøy utgjorde -190 millioner kroner (2006: 140 millioner kroner) tilsvarende en EBITDA-margin på -2,7 prosent (2006: 2,2 prosent). I løpet av 2007, er det blitt bokført tap på 100 millioner kroner i andre kvartal og 150 millioner kroner i fjerde kvartal i forbindelse med driften ved verftet i Florø. Totale bokførte investeringer i virksomhetsområdet beløp seg til 129 millioner kroner ved utløpet av Ordreinngangen for Handelsfartøy var millioner kroner i Ved årets utgang bestod ordrereserven for forretningsområdet av 41 skip, til en samlet verdi av millioner kroner. Fremtidsutsikter Mens det er ventet at markedet for containerskip vil utvikle seg moderat fremover, forventes positiv utvikling i markedet for mer spesialiserte fartøy. Aker Yards strategi for å møte denne trenden er å øke produksjonsandelen spesialiserte handelsfartøy. Derfor fokuseres salg- og markedsføringsaktiviteter, særlig i Tyskland, mot skip for arktiske farvann, roro- og ropax-ferger, og 20 Aker Yards årsrapport 2007

21 Vår virksomhet 16. august 2007 ble Maruba Afrika levert fra Aker Yards Tyskland til Conti Reederei Management GmbH. Skipet er det andre i en serie på fem av den nyutviklede typen Aker CS Designet kjennetegnes ved stor og fleksibel lastekapasitet for containere. I tillegg har skipet miljøvennlige løsninger for bruk av drivstoff, og kapasitet for kjølecontainere. andre høyt spesialiserte skip med høy grad av kundetilpasning. I tillegg til disse prosjektene vil også produksjonen av mellomstore containerskip spille en rolle i den fremtidige posisjoneringen av de to tyske verftene. Eierandelen i Damen Shipyards Okean i Ukraina gir Aker Yards mulighet til fortsatt å øke skrog- og skipsbyggingskapasiteten innen virksomhetsområdet som produserer handelsfartøy. En kapasitetsøkning ved verftet i Ukraina vil kunne gi en mer lønnsom produktmiks av store og små skip, samt komplekse og mindre komplekse skip. Damen Shipyards Okean representerer også en mulighet for å bygge skip av Aker Yards design i fremtiden som det ikke lenger er lønnsomt å bygge i Tyskland og Florø. Ordrereserven ved utgangen av 2007 sikrer god kapasitetsutnyttelse ved verftene som produserer handelsfartøy ut 2009; ordrereserven inneholder også flere skip med levering i To av disse leveransene er ferger som skal bygges ved Aker Yards tyske verft. Driftsinntekter Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordrereserve (31.12) Beløp i millioner kroner Aker Yards årsrapport

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 14 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 02.01.14 01.02.14 01.03.14 02.04.14

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 Farstad Shippings rapportering for 2013 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer