Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar. Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar. Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012"

Transkript

1 A/S Norske Shell oktober

2 Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012

3 Hovudmål i energiprogrammet: Petroleumssektoren Auke Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet. Fornybar energi: Auke produksjonen av kraft Auke forsking og utvikling Auke produksjonen av vassboren varmeenergi Initiere energieffektivisering Kraftforsyning: Sikre tilgang på nok elektrisk energi til forsyning av eksisterande næringsliv og til etablering av nytt næringsliv, også auka petroleumsaktivitet. 3

4 Hovudfokus rundt kraftforsyninga Sikker forsyning Miljø Verdiskaping 4

5 Energibalanse Kjelde: Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2012 Istad Nett / TRT /

6 Petroleumsklyngen i Møre og Romsdal Regionale petroleumsstrategiar Gassknutepunkt Nyhamna Gassbasert industri og framtidig CO 2 -knutepunkt på Tjeldbergodden Operasjonelt senter for Norskehavet i Kristiansund. Offshore-retta maritim aktivitet (Sunnmøre) Leverandørbedrifter (heile fylket) 6

7 Samferdsel 7

8 Gassknutepunkt Nyhamna 8

9 Ironman Miljøprosjektet på Tjeldbergodden høg fokus Transport Photo: LKAB Photo: LKAB Photo: Heine Schjölberg//Statoil 9

10 A/S Norske Shell oktober

11 En ledende gassaktør Knut Gjertsen, direktør Feltutvikling Nord JazzGass 2012 Classification: Internal

12 En ledende gassaktør Markedsutvikling Et voksende marked i endring Langsiktig politisk støtte (EU Roadmap 2050) Europa beveger seg mot et handelsmarked for gass Statoils posisjon Robust reservebase Konkurransedyktig kostnadsposisjon Fleksibilitet Lang erfaring med gasshandel Pipeline LNG Norway km Russia km Vår strategi Verdi foran volum utnytter fleksible eierskap Fornye kontraktsporteføljen Vekst og mangfold i salgskanaler Økt handel og optimalisering Algeria ~3000 km Caspian Region ~4000 km

13 Aasta Hansteen lokomotivet for realisering av dypt vann Norskehavet Aasta Hansteen 300 km til land 480 km til Nyhamna Aasta Hansteen rettighetshavere Statoil: 75% (Operator) ExxonMobil E&P AS: 15% ConocoPhillips: 10%

14 Aasta Hansteen - SPAR valgt som konsept SPAR plattform Kondensatlager og lossing Stål stigerør Prosesskapasitet 23 MSm3/d Kapasitet for fremtidig tie-in Havbunnsanlegg Syv brønner på 3 rammer

15 Aasta Hansteen en Sparløsning Investering 32 milliarder NOK Første på norsk sokkel Verdens største Verdens første med lager for kondensat Dekket veier tonn Skroget veier tonn og er vel 200 m høyt

16 Dypt vann Norskehavet - transport Gasseksport Gass infrastruktur i Norskehavet separat prosjekt (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI) 13 investorer, i tillegg til Gassco som arkitekt Statoil operatør av utbygging Konseptvalg tatt desember 2011: 480 km langt gassrør fra Luva til Nyhamna tommer Modifikasjoner på Nyhamna NSGI gir mulighet for realisering av andre funn i området Eksport av kondensat Skytteltankere Aasta Hansteen har tørr gass og svært lite kondensat

17 Betydelige oppgraderinger på Nyhamna Utføres av Shell som operatør for Ormen Lange Arbeidsomfang for både NSGI og Ormen Lange Ferdigstillelse Q3/Q NSGI infrastruktur innlemmes i Gassled med Gassco som operatør Shell, Gassco og Statoil jobber sammen for investeringsbeslutning i desember 2012

18 økt produksjon fra Snøhvit? Snøhvit lisensen revurderer ressurs- og reservegrunnlaget i området. Følgende 3 kapasitetsalternativer utredes: Produsere økte reserver i tog I Øke produksjonen med et LNG tog II fra 2019 Øke produksjonen med et duggpunktsanlegg og rørledning fra Melkøya fra Gassco er ansvarlig rørledningsutredningene på vegne av Snøhvit lisensen.

19 Snøhvit Melkøya 2011

20 Framtidsbilder Undervannsanleggene vil få en faset utvidelse ihht. behovet for hvert av de tre kapasitetsalternativene Tog I: LNG tog I+II: LNG tog I + Duggpunktsanlegg/rør: *) *) Forutsetter 2022 oppstart for rørledning- og duggpunktsanlegg

21 videreutvikling Partnerne i Snøhvit-lisensen har besluttet å gjennomføre studier av konsept for utvidelse av kapasiteten på Melkøya Foreløpig tidsplan Konseptvalg høsten LNG 2012 Rør Investeringsbeslutning medio Produksjonsoppstart

22 Samarbeid med nordnorsk leverandørindustri Statoil har etablert samarbeid med Petro Arctic Leverandørutviklingsprogram i samarbeid med Innovasjon Norge Landsdekkende samarbeidsarena for petroleumsrettet kompetansebygging og utvikling av leverandørindustrien Fokus på strategiske allianser for å styrke konkurransekraften Aasta Hansteen vil ha nær og regelmessig kontakt med regionalt næringsliv og fylkeskommunale og kommunale myndigheter

23 En ledende gassaktør Knut Gjertsen Direktør Feltutvikling Nord 23 Classification: Internal

24 A/S Norske Shell oktober

25 JAZZGASS 2012 David Loughman Adm. Dir, A/S Norske Shell A/S Norske Shell 25

26 HISTORIEN FORTSETTER A/S Norske Shell 26

27 EN STOLT HISTORIE A/S Norske Shell 27

28 DENNE REGIONEN HAR STOR BETYDNING FOR FORSYNING A/S Norske Shell 28

29 ENDA MYE UUTFORSKET I NORSKEHAVET A/S Norske Shell 29

30 HVA NORGE HAR Å GI VERDEN A/S Norske Shell 30

31 VI VOKSER NYHAMNA VOKSER A/S Norske Shell 31

32 NYHAMNA EXPANSION A/S Norske Shell 32

33 PROSJEKTER Draugen 2012: Søker om levetidsforlengelse Produsert vann reinjeksjon Nytt lastesystem Aibel - ny hovedkontraktør 2013 Boring av nye brønner Subsea pumpe Flotell Nytt boligkvarter Installasjon nye livbåter Linnorm modifikasjoner Div levetidsforlengelse prosjekt Ormen Lange 2012 Restarbeid fase 1 Subsea komp pilot test Nordlig brønnramme ferdigstilles, Stort arbeid med preparering av sjøbunn og legging av nye rørledninger Nye brønner Kværner ny hovedkontraktør 2013 Produksjonsboring Forberedelse for valgt kompresjonsløsning Linnorm 2012 Prosjektering Nyhamna Expansion prosjekt definering 2013 Investeringsbeslutning Leteboring Onyx sør Prosjektering og pre-fabrikasjon Fabrikasjon Installasjon Commisioning A/S Norske Shell 33

34 FUTURE TIE-IN OF NEW FIELDS TO NYHAMNA Luva (Statoil) Linnorm Draugen Ormen Lange Kristiansund Nyhamna A/S Norske Shell 34

35

36 A/S Norske Shell oktober

37 Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene - Hvilken rolle spiller gassinfrastrukturen? Thor Otto Lohne, Gassco Molde 16. juli 2012

38 Mange dramatiske hendelser Den arabiske våren startet i januar 2011, Egypt. Libya Yemen Japan treffes av tsunami 11. mars 2011 Europa preges av økonomisk krise

39 Hovedtrekk ved gassutviklingen på norsk sokkel Norge har vært gjennom en periode med rask vekst i gassproduksjon og tilhørende oppbygging av infrastruktur Produksjon av naturgass og teoretisk eksportkapasitet, GSm 3 /år Frigg transport (Vesterled) Norpipe Kilde: OD; Gassco Zeepipe 1990 Europipe Europipe II Franpipe 2000 Tampen Link (FLAGS) Snøhvit Langeled Gjøa (FLAGS) 2010 Other ODIN OSEBERG KRISTIN TUNE GULLFAKS SØR VEST EKOFISK HEIMDAL SNØHVIT KVITEBJØRN EKOFISK FRIGG ÅSGARD SLEIPNER ØST ORMEN LANGE TROLL Exit-kapasitet Norge har hatt en rask vekst i gassproduksjon og tilhørende oppbygging av gassinfrastruktur Hoveddelen av uoppdagede gassressurser er forventet å komme i umodne områder med behov for ny infrastruktur Kumulativ fordeling av uoppdagede gassressurser - fra høy til lav sannsynlighet for at ressurser overstiger et visst nivå GSm 3 Eksisterende infrastruktur Grad av åpning Høy Lav Forventede uoppdagede ressurser Nordsjøen Norskehavet Barentshavet Høy Lav Høy Lav Antall undersøkelsesbrønnbaner BACKUP Det er store distanser mellom eksisterende gassinfrastruktur og nye gassregioner 1 Inkluderer ikke Barentshavet Nytt Område Kilde: OD 9 Produksjonen fra eksisterende felt og funn forventes å avta etter 2020 Rom for uoppdagede norske ressurser i det europeiske markedet Milliarder Sm 3 Historisk produksjon og import, EU & Norge Tilbud- og etterspørselsprognose IEA Golden Age of Gas WEO 2010 Current Policies 600 Global Insight WEO 2010 New policies 500 WEO ppm LNG import (til EU+2) 18% 400 Import (til EU) 400 Rørimport (til EU+2) 25% Lokal produksjon (NOR) 22% Uppdagede Eksisterende 200 ressurser (NOR) felt og funn (NOR) 200 Lokal produksjon (EU+2 ekskl. NOR) % 100 Lokal produksjon (EU+2 ekskl. NOR) Europa vil ha ytterligere behov for import av naturgass fremover. Hvor mye? 1 Basert på årlig vekst fra World Energy Outlook 2011 EU, nedskalert med 10% for å reflektere historiske BP data 2 Produksjonsprognoser skalert til BPs historisk data Kilde: Wood Mackenzie, Gas Strategies, IEA 2011 (New Policies Scenario), Global Insight, BP Størrelsen på et typisk gassfunn på norsk sokkkel har falt Sirkelstørrelsen er Regresjon som angir Gjennomsnittlig gassfunn per brønn GSm 3 proporsjonal med samlede langsiktig trend ekskludert gassfunn i 5-årsperioden Troll og Ormen Lange Incl Troll Incl Ormen Lange Excl Troll 2 1 Excl Ormen Lange Tidsperiode Antall brønner i årsperioden Gassfunnene på norsk sokkel har falt betydelig i størrelse og samordningsbehovet øker Kilde: OD 39

40 Europa vil ha ytterligere behov for import av naturgass fremover hvor mye? We look forward to strengthening our partnership further, driving investment into a diverse, sustainable energy mix that delivers affordable long term supplies for consumers. Kilder: IEA, BNCC 12 Juni

41 Mange faktorer påvirker virksomheten Gassmarked Aldring av anlegg Ressurser på norsk sokkel Gassinfrastrukturløsninger på norsk sokkel skal bidra til å maksimere verdien av norske petroleumsressurser Gass i klimapolitisk forstand Nye infrastruktureiere Nye aktører på norsk sokkel 41

42 Gassmarked Zeebrugge kompressor prosjektet Europas to prisregimer; oljeindeksert langtidskontrakter og «spottprismarked» Zeebrugge kompressor prosjektet tilfører fleksibilitet i det kortsiktige «spottprismarkedet» Investeringsbeslutning; januar oppstart oktober 2016 Investeringer; ~1 mrd NOK Zeebrugge terminalen og Fluxys målestasjon 42

43 Aldring av anlegg Gassco Emden prosjektet Mottaksterminalen i Emden har mer enn 30 års drift og oppgraderes for å kunne drives sikkert og med høye regularitet Investeringsbeslutning; desember oppstart oktober 2016 Investeringer; ~ 6 mrd NOK 43

44 Aldring av anlegg Robustgjøring Kårstø og Gudrun feltutvikling Anleggsarbeid på Kårstø for å moderniseres for fortsatt sikker og effektiv drift pågår - Investeringer; ~10 mrd NOK Gudrun-feltet settes i drift i 2014 og anleggene på Kårstø skal oppgraderes for å behandle lettoljen - Investeringer på Kårstø; i underkant av 1 mrd NOK 44

45 Ressurser på norsk sokkel Vurdering av Kollsnes kapasitetsoppgradering Økt kapasitet i verdikjeden Kvitebjørn, Kollsnes og Vestprosess vil gi mulighet til akselerering av Kvitebjørn produksjon, samt gi økt langsiktig transport- og prosesseringskapasitet for fremtidige volumer i Troll-området Investeringsbeslutning; oktober 2013 og oppstart januar

46 Ressurser på norsk sokkel På Utsira høyden er noen av de største ressursene på sokkelen påvist etter 40 års leting Draupne og Edvard Grieg funnene har behov for olje og gass løsning innen 2015 (Draupne i 2016) Johan Sverdrup kan være det tredje største oljefeltet i Norge ( mill fat). Planlagt oppstart er i 2018 Olje- og gasstransportløsningene for regionen er ikke avklart. Gassco samordner de ulike interessentene i området og utreder ulike infrastrukturløsinger WEST CABLE DRAUPNE APOLLO LUNO

47 Ressurser på norsk sokkel Norskehavsprosjektet (NSGI) Ny gassinfrastruktur er under etablering for å få produsert ressursene i eksisterende felt og nye funn i Norskehavet Investeringsbeslutning; desember 2012 med oppstart i 2016 Investeringer; nye estimat ved årsskiftet Den nye gassinfrastrukturen blir integrert i det eksisterende gasstransportsystem på norsk sokkel Det tilrettelegges for betydelig kapasitet utover de påviste ressursene i området Asterix Aasta Hansteen (Luva) Zidane Linnorm Nyhamna

48 Det tilrettelegges for betydelig kapasitet utover de påviste ressursene i området Røralternativ Rørkapasitet 1 MSm 3 /dag Investeringskostnad for NSGI-rør 2 NOK milliarder Lite Mellomstort Stort +100% % 17 Ekstra stort Skalaøkonomi gjør at rørkapasiteten fra Norskehavet kan økes betydelig uten tilsvarende økning i kostnaden 1 Kapasitet om tilleggsressurser kommer inn ved kilometerpost 60. Kommer tilleggsressursene inn ved Aasta Hansteen er kapasiteten noe lavere. 2 Inkludert Nyhamna oppgradering på rundt 6,5 milliarder NOK 48

49 Utlyste blokker i Norskehavet i 22. konsesjonsrunde 49

50 Ressurser på norsk sokkel Hvordan etablere en god helhetlig gassinfrastrukturløsning for Barentshavet? Snøhvit vurderer to alternative kapasitetsutvidelser: - utvidelse av LNG anlegget (Tog II) - nytt duggpunktsanlegg samt et nytt kilometer langt gassrør til eksisterende gassinfrastruktur i Norskehavsområdet Mulig oppstart er avhengig av transportløsning Begge alternativene vil kreve betydelige investeringer både onshore og offshore Gassco har vært ansvarlig for studien av et mulig gassrør, samt vurdere den helhetlige infrastrukturløsningen ut fra formålet om å maksimere verdiskaping fra mulige petroleumsressursene på norsk sokkel 50

51 Alternativene for transport av gass fra Snøhvit må vurderes både fra et prosjekt- og et sokkelperspektiv Snøhvit perspektiv Sokkelperspektiv LNG Pris LNG Kostnad på transport og regassifisering Rør Investeringer og driftskostnader Melkøya Innvirkning på leting og utvikling Enhetskostnad for ny gassinfrastruktur (skalaøkonomi) Investeringer rør Investeringer og driftskostnader Melkøya Enhetskostnad og økonomisk utvinnbare ressurser Tariffer Vedlikehold av eksisterende anlegg Pris NV Europa 51

52 Valg av løsning blir et spørsmål om nedstrøms markedsfleksibilitet ved en LNG som kan nå det marked som til en hver tid er mest attraktivt i verden, versus oppstrømsfleksibilitet ved en overdimensjonert rørløsning som bedre legger til rette for utvikling av ressursene nordområdene NCS2020 Resursbilde Høy NCS2020 Resursbilde Medium Volumbasis for Barentsrøret Maksimum produksjon, MSm 3 /d NCS2020 Resursbilde Lav Snøhvit Kapasitet LNG Tog I Kapasitet L32 til ÅT Kapasitet 42 til ÅT Kapasitet LNG Tog II Kapasitet 42 til ÅT inkl kompressor

53 Etter Gasscos vurderinger er røralternativet den beste helhetlige løsningen Prosjektøkonomisk er det vanskelig å skille LNG Tog II (LNG-premie inkludert) og røralternativet (32 ) I et sokkelperspektiv vil det imidlertid være ytterligere tema som må belyses: - Et røralternativ (42 ) vil gi bedre insentiver til økt leteaktivitet for både olje og gass - Et røralternativ (42 ) vil bidra til bedre økonomi for fremtidige gassutbyggingsprosjekter (skalaøkonomi effekten), samt at assosiert gass tilknyttet oljefunn vil få tilgang til kapasitet - Tilkobling av en rørløsning fra nordområdene til eksisterende gassinfrastruktur vil bidra til å gjøre større andel ressurser i påviste felt og funn økonomisk utvinnbare og dermed bidra noe til å øke ressursgrunnlaget også i modne deler av norsk sokkel (kostnadsdeling)

54 Stor interesse for Barentshavet

55 Petroleumsaktivitet er basisen for å skape ringvirkninger Petroleumsvirksomhet skaper store direkte og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt Økt petroleumsvirksomhet i nord vil på denne måten føre til økt sysselsetting på tvers av mange sektorer Sysselsatte i Norge direkte og indirekte knyttet til etterspørselen fra petroleumsvirksomheten 2009, i 1000 personer Petroleumsvirksomhet Økt produksjon for leverandører Økt sysselsetting Økt omsetning for forbruksnæringer Økt investering i privat næringsliv lokalt 1000 personer Vekst i de fleste av disse sektorer kan forventes i nord som følge av økt petroleumsutvinning Kilde: Norut NIBR Finnmark (Rapport 2007:04), Møreforskning (Figur 2 i rapport 0713, 2007); SSB; Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 ( )) For å skape et grunnlag for størst mulig ringvirkninger må det legges til rette for kostnadseffektive løsninger som sikrer leteaktivitet og utbygging av utvinnbare oljeog gassressurser

56 A/S Norske Shell oktober

57 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak JazzGass2012, Roy Ruså, teknisk direktør, Petoro

58 Millioner fat o.e./dag En suksessfull historie Over toppen og laangt igjen Toppproduksjon totalt: 4,5 mill fat o.e./d (2004) Olje: 3,4 mill fat/d (2001) Aldous/Avaldsnes? 2 1 Kilde: Petoro, Oljedirektoratet 58 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

59 Sterk reservemodning i 2011, men Gass kompresjon Fast track prosjekter Økt utvinning i eksisterende felt ¾ av reservemodningen er knyttet til gasskompresjon i Troll og Åsgard 59 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

60 En konkurranseorientert verden modne felt er ikke åpenbare vinnere ift. andre investeringsmuligheter Viktigeste drivere: Reserve erstatning Produksjon kort- og mellomlang sikt Materialitet ift. andre, globale investeringsmuligheter Selskapsstrategi ift. modne felt 60 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

61 MNOK/ brønn Kan man stole på at dagens produksjonsstrategi vil realisere reservepotensialet? Produksjonsprognose, modne felt, SDØE porteføljen Planlagt versus virkelig brønner fra faste installasjoner på tre felt Brønn kostnad 8 felt i SDØE porteføljen Prognose Planned Actual Prognose Flytere Prognose Prognose Virkelig brønnkostand, faste installasjoner Average Cost/Well Fixed Drilling Units RNB2010 Predicion Fixed RNB2012 Predicion Fixed Year Average Cost/Well Mobile Drilling Units RNB2010 Predicion MDU RNB2012 Predicion MDU 61 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

62 Fremtidens boremål er små utfordrende å modne og krever kreativitet for å realisere # boremål 80 70?? Uidentifisert Felt 3 Felt 2 Felt <0,18 0,19-0,49 0,50-0,79 0,80-1,09 1,10-1,39 1,40-1,69 1,70-1,99 2,00-2,29 2,30-2,59 2,60-2,89 2,90-3,19 3,20-3,49 Ny havbunns template Utvinnbare reserver per boremål (Msm3/brønn) Brønn i eksisterende template Faste installasjoner 62 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

63 MNOK Undervurderte levetidskostnader gir et for positivt fremtidsbilde 3000 Prognoserte driftsinvesteringer øker 300% ila 5 år DRIFTSINVESTERINGER Utvalgt oljefelt Prognose Prognose Illustrasjonsfoto Høy risiko for å feilvurdere potensielt gode investeringsmuligheter 63 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

64 We continue moving important investment decisions out in time - EOR initiatives an example 64 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

65 Petoros arbeidshypoteser for realisering av reservepotensialet Gassfelt Ny teknologi: Havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Kvalifisere og ta i bruk havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Oljefelt Tillit til reservepotensialet er grunnleggende for å begrunne langsiktige investeringer Det finnes flere lønnsomme boremål enn de som er identifisert så langt Behov for radikal økning i boretakt (brønner per år) For optimistiske referanseprofiler øker muligheten for feilvurdering av gode investeringsmuligheter Behov for tidskritiske beslutninger tiden er imot oss Bedre reservoarbeskrivelse nåværende reservoarmodeller må forbedre Realistisk anslag på gjenværende antall boremål Sikre fleksibilitet Trenger økt borekapasitet for å utvinne reservene innen en rimelig tid Trenger realistiske prognose for langsiktig produksjon, investeringer og driftskostnader Sterk ledelse nødvendig 65 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

66 Hvor vi er Åsgard og Ormen Lange banebrytende mht. havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Økt innsats for å vedlikeholde representative reservoarmodeller Flere boreprospekt er identifisert Økt innsats for å etablere mer realistiske langtidsprognoser Sterk støtte til modne felt i petroleumsmeldingen Vil koste langt mer enn vi har trodd Sterk kostnadsvekst Savner løsning for radikal økning i boretakt reserver at risk Utfordrende å ta beslutninger Sterk konkurranse for ressurser og kapital 66 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

67 A/S Norske Shell oktober

68 Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012

69 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer frem mot 2020 Vekstscenario Stagnasjonsscenario Viktigste utfordringer for regionale tiltak i et vekstscenario Rekruttering Boligbygging for vekst Skole og utdanning Infrastruktur Utvikling av leverandørsikkerhet JazzGass

70 Vekstscenario 2020 Globale forutsetninger IMF, IEA, de mange oljeselskap og bankanalytikere er samstemte om fortsatt vekst i oljeetterspørsel drevet av ikke-oecd området (mest Asia) Høy vekst i Asia kompenserer for mangel på vekst i Europa og utvikling av et selvforsynt USA basert på ukonvensjonelle petroleumsressurser Forventning til oljepris mellom $90 og $120 pr fat Analysene peker mot sterk økning i gassetterspørsel globalt og det forventes også at Europa trenger norsk gass til priser som gir god lønnsomhet Disse forutsetningene driver offshore investeringer til rekordnivå globalt og nå rundt 190 mrd kroner pr år på norsk sokkel JazzGass

71 Vekstscenario 2020 Regionale forutsetninger Knutepunkt Nyhamna blir besluttet 2012 Oppgraderingene Åsgard, Draugen, Heidrun og Njord, samt boreaktivitet og utviklingen trinn 2 Ormen Lange gir høy investeringsaktivitet Ringvirkningene drives av boreaktivitet, subseaaktivitet, drift og investeringer hvor relevant aktivitetsnivå samlet i Norskehavet er rundt 30 mrd kroner i 2012 Forventet vekst i aktivitetsnivået mot rundt 50 mrd kr i 2016 og ned til rundt 40 mrd i JazzGass

72 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2012 Sysselsettingen rundt baseaktiviteten i Kristiansund har vokst fra ca årsverk i 2008 til i 2012 (115 bedrifter) Sysselsetting under drift på Nyhamna er nå rundt 460 årsverk lokalt og rundt 100 innpendlere i 2012, og på Tjeldbergodden rundt 200 årsverk lokalt pluss 45 innpendlere Sysselsetting i øvrig petroleumsrelatert næring er årsverk lokalt i 2012 og var 830 årsverk i 2008 Den petroleumsrelaterte maritime klyngen i fylket sysselsetter totalt rundt årsverk i JazzGass

73 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2020 Sterk vekst i kompetansebaserte servicebedrifter i Kristiansund de siste fire årene drives videre av aktivitetsvekst til årsverk i 2020 Knutepunkt Nyhamna vokser til rundt 600 årsverk i 2020 under drift Øvrig petroleumsrelatert aktivitet fortsetter også veksten drevet av høy offshore aktivitet til årsverk i 2020 (30 bedrifter) JazzGass

74 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R Endring Drift Tjeldbergodden % Drift Nyhamna % Kristiansundsregionen m/vestbase % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal og Sunnmøre) % * Maritim klynge M&R % ** Samlet % * Tallene for maritim klynge inkluderer utenlandske sjøfølk i rederiene, samt innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket JazzGass

75 Vekstscenario 2020 Oppsummering Veksten kjennetegnes av videre vekst i store serviceselskap som følge av krav om lokal tilstedeværelse og fortrinn med nærhet til sokkelen Vi får ny entreprenørskapskultur med fremvekst av nye firma med lokalt eierskap som vokser på mer kompetansetunge nisjer innen subsea og større vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver i kjølvannet av mer fokus på lokalt innhold Vekstscenario 2020 kjennetegnes av rekrutteringspress både av ingeniører og fagarbeidere, samt mer tilflytting og mindre innpendling Vekstscenarioet kan gi rundt nye årsverk i fylket JazzGass

76 Stagnasjonsscenario 2020 Selv om vekstscenarioet er mest sannsynlig ut fra de tyngste analysemiljøene kan vi ikke utelukke at vi får hard landing i Kina, lav vekst i Asia, resesjon i Europa og lav oljeetterspørsel fra et mer selvforsynt USA Med lav vekst i ikke-oecd området synker etterspørselen etter olje og vi kan få vedvarende oljepriser ned i $50 pr fat (Harvard analyse) Dette gir kraftig fall i aktiviteten offshore globalt som falt 20 prosent etter finanskrisen med lave priser i en kort periode og som er sårbar for mer langvarig lav oljepris Dette scenarioet gir kraftig fall i investeringene og all investeringsrelatert petroleumsaktivitet i fylket blir rammet kraftig Fortsatt vil driften av feltene opprettholde et driftsmiljø, men samlet vil sysselsettingen falle og ledigheten vil relativt sett øke mye i Møre og Romsdal JazzGass

77 Foto: Harald M. Valderhaug Tilrettelegging for å møte utfordringene fra Vekstscenarioet Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass

78 Rekrutteringsutfordringen I vekstscenarioet må man rekruttere tilflyttere med høyt kompetansenivå som dreier seg om flere tusen arbeidsplasser Det er hard konkurranse om denne typen arbeidskraft fra alle større sentra, samt også veksten i Nord-Norge Bedriftene må selv utforme sine rekrutteringsstrategier, men regionalt kan man bidra med noen tiltak som kan være viktige for rekruttering JazzGass

79 Utdanning, petroleumsrelatert Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr: Brønnteknikk Vg 2 Kristiansund vg skole 14 plasser, 90 søkere /2013. Ikke startet opp 2011/2012 grunnet manglende lærerkrefter. Vanskelig å finne lærlingeplasser

80 Utdanning Fagskolen i kristiansund Fagskoleutdanning i Petroleumsteknologi Initiert og driftes av Møre og Romsdal fylkeskommune fra Eksamen 2012: 11 studenter boring 8 studenter havbunnsinstallasjon Studiet startes i år med 24 elever Kjemi og prosess elever tar eksamen hvert år

81 Utdanning ingeniørnivå En av de største utfordringene i fylket er at vi ikke har petroleumsrelatert ingeniørutdanning Dersom vi fikk innslag av egenproduksjon av kandidater kunne dette lette rekrutteringen for bedriftene I dag har vi en teknisk fagskole, som både utdanner til teknologi- og kjemifag som er petroleumsrelatert i Kristiansund, og frem mot 2020 kunne det være et mål å løfte denne til ingeniørnivå i Kristiansund (bachelor) Vi har i tillegg utdannelse i petroleumslogistikk som vi også kunne utvikle videre både akademisk og nært knyttet til behovene fra petroleumsnæringen Skoletilbudet er også svært viktig for tilflyttere som nå ofte er barnefamilier hvor kvalitet på skoletilbudet betyr mye, og hvor internasjonal skole kan være et viktig tiltak for mange utenlandske tilflyttere som kan bli boende kortere eller lengre tid JazzGass

82 Utdanning Internasjonal skole The purpose of the school is to provide Aalesund and the surrounding region with a high quality international education for children aged Å opprette en internasjonal skole i Ålesund kom opp som et viktig tiltak gjennom foresightprosessen " Sunnmøre i framtida" med Møre og Romsdal fylkeskommune som initiativtaker. Fylkeskommunen og næringslivet på Sunnmøre finansierte forprosjektet. I tillegg har fylkeskommunen etablert klasse etter IB standard ved Spjelkavik vg skole. Fylkeskommunen støtter tilsvarende initiativ i Molde og Kristiansund

83 Boligtilbud I vekstscenarioet er tilflytterne barnefamilier med høy betalingsevne som ønsker bolig av høy kvalitet med god beliggenhet Det kan gjøres til et konkurransefortrinn å få bolig av høy kvalitet billigere i denne regionen enn i pressområdet Stavanger Det potensial vi har i denne regionen er bedre tilgang på tomteareal til lavere priser Kommunene står overfor utfordringer med å tilrettelegge denne typen tomter på attraktive områder i stort nok tempo for å dempe potensielt press i boligmarkedet JazzGass

84 Infrastruktur Utviklingen av infrastruktur som knytter sammen større arbeidsmarkedsregioner, som Møreaksen, Hafast og Halsasambandet, er viktig for rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft Kvalitet på flytilbudet er viktig både for petroleumsselskapene og som en del av den infrastruktur som vektlegges av innflyttere Fergetilbudet er lett flaskehalser i systemet og fergeavløsning eller høyere frekvens er viktige kvalitetsforbedringer Utviklingen av infrastruktur for å kunne ta imot rigger for mer vedlikehold og modifikasjoner lokalt Næringsareal bør ikke bli flaskehals for vekst JazzGass

85 Utvikling av leverandørsikkerhet Leverandørnæringen som utvikler veksten frem mot 2020 er en viktig aktør for å skape en robust og sikker drift offshore og på landanlegg Leverandører av elektrisitet har en nøkkelrolle for landanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden Med kraftlinjen Ørskog-Fardal på plass før 2016 vil behovet for krafttilførsel være løst Tilførselen er imidlertid avhengig av én linjetilførsel og for å sikre krafttilførselen i det nye knutepunktet kan det være nødvendig med opprusting av linjenettet til to tilførselslinjer eller alternativt lokal krafttilførsel JazzGass

86 Regionens ansvar for utvikling av regionalt renommé For god rekruttering kan det være viktig å fremstå med noen fortrinn som gir positivt renommé Det kan være alt fra natur, miljø, kulturtilbud, ulike fyrtårn som er synlig nasjonalt Kollektive tiltak for å legge stein på stein for å synliggjøre regionen som en petroleumsklynge JazzGass

87 Oppsummering Rekruttering er og blir viktig Utdanningstilbud viktig for rekruttering Kvalitet på boligtilbudet viktig for rekruttering Infrastruktur viktig for å knytte arbeidsmarkedene sammen Sikkerhet i tidskritiske leveranser, som elektrisitet, er viktig regionalt ansvar JazzGass

88 Som regional planstyresmakt har fylkeskommunen plikt både til rettleiing og til medverknad i den kommunale planlegginga etter plan- og bygningslova JazzGass

89 A/S Norske Shell oktober

90 Regionale ringvirkninger, sett fra leverandørens side Jazzgass, Molde , Eli Lossius Grødal

91 2010 Aibel i Norge 91

92 Langsiktige kontrakter

93 Regionale ringvirkninger % 4 % 78 % Produkter Tjenester Base / logistikk

94 2008 Innkjøp i Møre og Romsdal Totale innkjøp i Møre og Romsdal: 97 MNOK

95 Leveranser til Aibel Kartlegging Veiledning Prekval. Evaluering Fokus områder: HMS og kvalitet

96 Lokale leveranser ISO fag (Isolasjon, stillas og overflatebehandling) Separat kontrakt på Draugen skal tildeles Lokal fabrikasjon. Rammeavtaler ble etablert i 2011 Aak Langset Lager- og basetjenester i Kristiansund Onshore- og offshoreressurser Utstyr, bulkmateriell og tjenester

97 Forlenget levetid for Njord og Draugen Njord Alfa Draugen

98 Resources Vekststrategi, Capacity growth Kristiansund Subcon Hired in Own empl

99 Kilde: SSB

100 NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO Utvalgsleder

101 NOU 2011:3 Spredning av kompetansearbeidsplasser er mulig og nødvendig Stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og stiller andre jobbkrav Behov for arbeidsmarkeder med kritisk masse og mangfold Utviklingen kan endres gitt vilje og rette virkemidler Forutsetter betydelig, målrettet og koordinert innsats Bedre spredning av veksten vil gi bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av de viktigste ressursene

102 Involvering i skolen

103 Aktivitet ved basen i Kristiansund

104 Ringvirkninger av nye funn => 2025 Totale vare- og tjenesteleveranser for investeringer: 280 mrd Lokale vare- og tjenesteleveranser for investeringer: 18 mrd Totale vare- og tjenesteleveranser for drift: 150 mrd Lokale vare- og tjenesteleveranser for drift: 50 mrd

105 Takk for oppmerksomheten

106 2008

107 A/S Norske Shell oktober

108 A/S Norske Shell oktober

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer

Detaljer

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene - Hvilken rolle spiller gassinfrastrukturen? Thor Otto Lohne, Gassco Molde 16. juli 2012 Mange dramatiske hendelser Den arabiske våren startet i januar

Detaljer

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak JazzGass2012, 17.7.2012 Roy Ruså, teknisk direktør, Petoro Millioner fat o.e./dag En suksessfull historie Over toppen og laangt

Detaljer

Rørgass og forgreningsmuligheter

Rørgass og forgreningsmuligheter Rørgass og forgreningsmuligheter Thor Otto Lohne CFO and VP Gassco Narvik 7. november 2012 www.gassco.no Gassco i et nøtteskall Gasscos nøkkelaktiviteter inkluderer: Teknisk drift; drift og vedlikehold

Detaljer

Naturgass ressurssituasjon, markeder, priser og utviklingstrekk ved norsk gassinfrastruktur

Naturgass ressurssituasjon, markeder, priser og utviklingstrekk ved norsk gassinfrastruktur Naturgass ressurssituasjon, markeder, priser og utviklingstrekk ved norsk gassinfrastruktur Thor Otto Lohne CFO and VP - Gassco NTVA Teknologiforum 2012 www.gassco.no Gassco i et nøtteskall Gassco har

Detaljer

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth

Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion. Bengt Endreseth Hva petroleumsaktiviteter betyr for en vertsregion Bengt Endreseth Over ein kvart million innbyggjarar Folketalsauke på 1,1 prosent i 2012 11. plass blant fylka Folketalsauke i 27 kommunar 12 juni Nyhamna

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Langsiktig strategi for utnyttelse av gassressurser på sokkelen i nord

Langsiktig strategi for utnyttelse av gassressurser på sokkelen i nord Langsiktig strategi for utnyttelse av gassressurser på sokkelen i nord Arctic Frontiers, 25. januar 2012 Thor Otto Lohne, Gassco DMS nummer 0 Innhold Introduksjon Bakgrunn og formål med NCS2020 Ressursbilder

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

Transportløsninger fra nord - bare rør? Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Transportløsninger fra nord - bare rør? Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Transportløsninger fra nord - bare rør? Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri 2013 76 felt i produksjon - over 40% av de påviste ressursene

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

Statoil har en sterk gassposisjon

Statoil har en sterk gassposisjon Statoil har en sterk gassposisjon Rune Bjørnson, konserndirektør, Naturgass, Statoil Presseseminar, Oslo, 2. september 21 2 Store nasjonale inntekter fra gasseksporten Fra olje til gassdominans på norsk

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007

Transportløsninger for gass i Norskehavet. Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Transportløsninger for gass i Norskehavet Thorbjørn G. Svendsen, Gassco Oljens dag, Kristiansund 17 september 2007 Innhold Gasstransportsystemet Gassco Infrastrukturutvikling Norskehavet Behov for transport

Detaljer

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Thor Otto Lohne, Gassco Molde 19. juli 2011 Gassco i et nøtteskall Gassco har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Er vi på vei inn i solnedgangen? 2 NEI! 3 Vi er på tidlig ettermiddag en

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro

Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar 30.09.10 Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro Hovedutfordringer for en langsiktig inntektstrøm fra IOR Begrenset levetid

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

Norskehavet Status og veien videre

Norskehavet Status og veien videre Norskehavet Status og veien videre Felles Næringslivsdag i samarbeid med Kom Vekst og Sunndal Næringsselskap Torsdag 16. september 2010 Arve Rennemo HMS resultater Drift Nord Alvorlig hendelsesfrekvens

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Regionale strategiar for Møre og Romsdal som petroleumsregion

Regionale strategiar for Møre og Romsdal som petroleumsregion Regionale strategiar for Møre og Romsdal som petroleumsregion Fylkesordførar Olav Bratland Petroleumsklyngen i Møre og Romsdal Petroleumsklyngen i Møre og Romsdal er sett saman av følgjande hovudelement:

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

Framtidig infrastruktur for gass i Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Framtidig infrastruktur for gass i Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Framtidig infrastruktur for gass i Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri 2013 76 felt i produksjon - over 40% av ressursene

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

NCS2020. En studie av fremtidens gassinfrastruktur. Januar 2012

NCS2020. En studie av fremtidens gassinfrastruktur. Januar 2012 En studie av fremtidens gassinfrastruktur Januar 212 Dokumentinformasjon Forfattere: Verifisert av: Godkjent av: Distribusjon: Sigve Apeland, Britt Aarhus, Øystein H. Rossebø Thorbjørn G. Svendsen Thor

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv

Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv Fremtidens olje- og gassnæring i et samfunnsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth (H) Desemberkonferansen 2004 Kristiansund 02.12.04 Et av verdens mest nyskapende land.. Norge skal være et av verdens mest

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Barents Sea Gas Infrastucture

Barents Sea Gas Infrastucture Barents Sea Gas Infrastucture Nærmere 100 felt er utbygd siden 1970-11 felt er under utbygging Johan Sverdrup www.gassco.no 2 Teknologiutvikling har vært avgjørende 2016 - Polarled 2007 - Snøhvit 2007

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2016

Pressekonferanse årsresultat 2016 Pressekonferanse årsresultat 2016 Stavanger 15. mars 2017 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Christian Buch Hansen, kommunikasjonssjef Velkommen til Petoro Agenda Innledning

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart?

Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Produksjon (millioner Sm 3 o.e. per år) 300 250 200 150 100 50 Ressursforvaltningen i Norskehavet - ODs fire scenarier - hva er gjennomførbart? Bente Nyland Oljedirektør Historisk produksjon Basisprognose

Detaljer

Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon

Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon Fra Petoro: Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef SDØE produksjon (Eks. framtidige funn)

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Innkjøpskonferansen 2014. Innkjøpskonferansen 2014 Stavanger, 1.10.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Innkjøpskonferansen 2014. Innkjøpskonferansen 2014 Stavanger, 1.10.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stavanger, 1.10.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 12% årlig fra 2003 til 2013 Samtidig er produktiviteten redusert: Flere dager per brønn Flere ingeniørtimer

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes?

Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Ringvirkninger lokalt og regionalt - hva gjør Aasta Hansteen for å lykkes? Torolf Christensen, Direktør Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt Statoil ASA Aasta Hansteen Pioner på dypt vann i Norskehavet 2

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå?

Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Vestbase logistikkmotoren for Norskehavet hva nå? Adm.dir. Alf Dahl Vestbase AS - Dagens status -aktivitet og omfang - Hva skjer fremover? Vestbase knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Hva

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Pressekonferanse Stavanger 16. mars 2016 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør

Pressekonferanse Stavanger 16. mars 2016 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Stavanger 16. mars 2016 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Agenda Innledning Grethe K. Moen Resultater 2015 Marion Svihus Omstilling og effektivisering Grethe K. Moen

Detaljer

«Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll

«Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll «Oljegigant» med solid fotfeste på Stjørdal og Rotvoll Sverre Kojedal - Informasjonssjef Drift Midt-Norge Classification: Internal 2012-10-23 2011 retningen er satt Viktige politiske milepæler - Et godt

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Olje- og energiminister Einar Steensnæs OG 21 ForumInstitutt for energiteknikk, Kjeller 15. oktober 2003 Total olje- og gassproduksjon

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Nordområdene en spennende framtid. Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt

Nordområdene en spennende framtid. Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt Nordområdene en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen Statoils Nordområdeprosjekt Honningsvåg, 18. oktober 2012 Verden trenger mer energi Det er ingen enkel vei bort fra olje og gass Verden står derfor

Detaljer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer 2011 et jubelår - store framtidige utfordringer Pressekonferanse 28. februar 2012 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef 2011 jubelår

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

Leverandør til Statoil

Leverandør til Statoil Leverandør til Statoil Sverre Kojedal, informasjonssjef i Statoil ASA Classification: Internal 2013-04-18 En betydningsfull industri 250 Sysselsetting i petroleums relaterte aktiviteter Til sammen: ca.

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Lang lønnsom levetid på norsk sokkel ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Stor aktivitet NKS: Leting, utbygging, drift 2 Kilde: Oljedirektoratet Høy aktivitet et gode og en utfordring Ti prosent

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Gassmaks 27. 28. mai 2009. Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører

Gassmaks 27. 28. mai 2009. Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører Gassmaks 27. 28. mai Naturgasstilgjengelighet for industriell bruk i Norge Møteplass for naturgassforetak og industrielle aktører Gassco presentasjoner til Gassmaks konferansen i Trondheim 27. 28. mai

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer