Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar. Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar. Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012"

Transkript

1 A/S Norske Shell oktober

2 Møre og Romsdal fylkeskommune - Våre ambisjonar Jon Aasen Fylkesordførar JazzGass 17. juli 2012

3 Hovudmål i energiprogrammet: Petroleumssektoren Auke Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet. Fornybar energi: Auke produksjonen av kraft Auke forsking og utvikling Auke produksjonen av vassboren varmeenergi Initiere energieffektivisering Kraftforsyning: Sikre tilgang på nok elektrisk energi til forsyning av eksisterande næringsliv og til etablering av nytt næringsliv, også auka petroleumsaktivitet. 3

4 Hovudfokus rundt kraftforsyninga Sikker forsyning Miljø Verdiskaping 4

5 Energibalanse Kjelde: Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2012 Istad Nett / TRT /

6 Petroleumsklyngen i Møre og Romsdal Regionale petroleumsstrategiar Gassknutepunkt Nyhamna Gassbasert industri og framtidig CO 2 -knutepunkt på Tjeldbergodden Operasjonelt senter for Norskehavet i Kristiansund. Offshore-retta maritim aktivitet (Sunnmøre) Leverandørbedrifter (heile fylket) 6

7 Samferdsel 7

8 Gassknutepunkt Nyhamna 8

9 Ironman Miljøprosjektet på Tjeldbergodden høg fokus Transport Photo: LKAB Photo: LKAB Photo: Heine Schjölberg//Statoil 9

10 A/S Norske Shell oktober

11 En ledende gassaktør Knut Gjertsen, direktør Feltutvikling Nord JazzGass 2012 Classification: Internal

12 En ledende gassaktør Markedsutvikling Et voksende marked i endring Langsiktig politisk støtte (EU Roadmap 2050) Europa beveger seg mot et handelsmarked for gass Statoils posisjon Robust reservebase Konkurransedyktig kostnadsposisjon Fleksibilitet Lang erfaring med gasshandel Pipeline LNG Norway km Russia km Vår strategi Verdi foran volum utnytter fleksible eierskap Fornye kontraktsporteføljen Vekst og mangfold i salgskanaler Økt handel og optimalisering Algeria ~3000 km Caspian Region ~4000 km

13 Aasta Hansteen lokomotivet for realisering av dypt vann Norskehavet Aasta Hansteen 300 km til land 480 km til Nyhamna Aasta Hansteen rettighetshavere Statoil: 75% (Operator) ExxonMobil E&P AS: 15% ConocoPhillips: 10%

14 Aasta Hansteen - SPAR valgt som konsept SPAR plattform Kondensatlager og lossing Stål stigerør Prosesskapasitet 23 MSm3/d Kapasitet for fremtidig tie-in Havbunnsanlegg Syv brønner på 3 rammer

15 Aasta Hansteen en Sparløsning Investering 32 milliarder NOK Første på norsk sokkel Verdens største Verdens første med lager for kondensat Dekket veier tonn Skroget veier tonn og er vel 200 m høyt

16 Dypt vann Norskehavet - transport Gasseksport Gass infrastruktur i Norskehavet separat prosjekt (Norwegian Sea Gas Infrastructure - NSGI) 13 investorer, i tillegg til Gassco som arkitekt Statoil operatør av utbygging Konseptvalg tatt desember 2011: 480 km langt gassrør fra Luva til Nyhamna tommer Modifikasjoner på Nyhamna NSGI gir mulighet for realisering av andre funn i området Eksport av kondensat Skytteltankere Aasta Hansteen har tørr gass og svært lite kondensat

17 Betydelige oppgraderinger på Nyhamna Utføres av Shell som operatør for Ormen Lange Arbeidsomfang for både NSGI og Ormen Lange Ferdigstillelse Q3/Q NSGI infrastruktur innlemmes i Gassled med Gassco som operatør Shell, Gassco og Statoil jobber sammen for investeringsbeslutning i desember 2012

18 økt produksjon fra Snøhvit? Snøhvit lisensen revurderer ressurs- og reservegrunnlaget i området. Følgende 3 kapasitetsalternativer utredes: Produsere økte reserver i tog I Øke produksjonen med et LNG tog II fra 2019 Øke produksjonen med et duggpunktsanlegg og rørledning fra Melkøya fra Gassco er ansvarlig rørledningsutredningene på vegne av Snøhvit lisensen.

19 Snøhvit Melkøya 2011

20 Framtidsbilder Undervannsanleggene vil få en faset utvidelse ihht. behovet for hvert av de tre kapasitetsalternativene Tog I: LNG tog I+II: LNG tog I + Duggpunktsanlegg/rør: *) *) Forutsetter 2022 oppstart for rørledning- og duggpunktsanlegg

21 videreutvikling Partnerne i Snøhvit-lisensen har besluttet å gjennomføre studier av konsept for utvidelse av kapasiteten på Melkøya Foreløpig tidsplan Konseptvalg høsten LNG 2012 Rør Investeringsbeslutning medio Produksjonsoppstart

22 Samarbeid med nordnorsk leverandørindustri Statoil har etablert samarbeid med Petro Arctic Leverandørutviklingsprogram i samarbeid med Innovasjon Norge Landsdekkende samarbeidsarena for petroleumsrettet kompetansebygging og utvikling av leverandørindustrien Fokus på strategiske allianser for å styrke konkurransekraften Aasta Hansteen vil ha nær og regelmessig kontakt med regionalt næringsliv og fylkeskommunale og kommunale myndigheter

23 En ledende gassaktør Knut Gjertsen Direktør Feltutvikling Nord 23 Classification: Internal

24 A/S Norske Shell oktober

25 JAZZGASS 2012 David Loughman Adm. Dir, A/S Norske Shell A/S Norske Shell 25

26 HISTORIEN FORTSETTER A/S Norske Shell 26

27 EN STOLT HISTORIE A/S Norske Shell 27

28 DENNE REGIONEN HAR STOR BETYDNING FOR FORSYNING A/S Norske Shell 28

29 ENDA MYE UUTFORSKET I NORSKEHAVET A/S Norske Shell 29

30 HVA NORGE HAR Å GI VERDEN A/S Norske Shell 30

31 VI VOKSER NYHAMNA VOKSER A/S Norske Shell 31

32 NYHAMNA EXPANSION A/S Norske Shell 32

33 PROSJEKTER Draugen 2012: Søker om levetidsforlengelse Produsert vann reinjeksjon Nytt lastesystem Aibel - ny hovedkontraktør 2013 Boring av nye brønner Subsea pumpe Flotell Nytt boligkvarter Installasjon nye livbåter Linnorm modifikasjoner Div levetidsforlengelse prosjekt Ormen Lange 2012 Restarbeid fase 1 Subsea komp pilot test Nordlig brønnramme ferdigstilles, Stort arbeid med preparering av sjøbunn og legging av nye rørledninger Nye brønner Kværner ny hovedkontraktør 2013 Produksjonsboring Forberedelse for valgt kompresjonsløsning Linnorm 2012 Prosjektering Nyhamna Expansion prosjekt definering 2013 Investeringsbeslutning Leteboring Onyx sør Prosjektering og pre-fabrikasjon Fabrikasjon Installasjon Commisioning A/S Norske Shell 33

34 FUTURE TIE-IN OF NEW FIELDS TO NYHAMNA Luva (Statoil) Linnorm Draugen Ormen Lange Kristiansund Nyhamna A/S Norske Shell 34

35

36 A/S Norske Shell oktober

37 Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene - Hvilken rolle spiller gassinfrastrukturen? Thor Otto Lohne, Gassco Molde 16. juli 2012

38 Mange dramatiske hendelser Den arabiske våren startet i januar 2011, Egypt. Libya Yemen Japan treffes av tsunami 11. mars 2011 Europa preges av økonomisk krise

39 Hovedtrekk ved gassutviklingen på norsk sokkel Norge har vært gjennom en periode med rask vekst i gassproduksjon og tilhørende oppbygging av infrastruktur Produksjon av naturgass og teoretisk eksportkapasitet, GSm 3 /år Frigg transport (Vesterled) Norpipe Kilde: OD; Gassco Zeepipe 1990 Europipe Europipe II Franpipe 2000 Tampen Link (FLAGS) Snøhvit Langeled Gjøa (FLAGS) 2010 Other ODIN OSEBERG KRISTIN TUNE GULLFAKS SØR VEST EKOFISK HEIMDAL SNØHVIT KVITEBJØRN EKOFISK FRIGG ÅSGARD SLEIPNER ØST ORMEN LANGE TROLL Exit-kapasitet Norge har hatt en rask vekst i gassproduksjon og tilhørende oppbygging av gassinfrastruktur Hoveddelen av uoppdagede gassressurser er forventet å komme i umodne områder med behov for ny infrastruktur Kumulativ fordeling av uoppdagede gassressurser - fra høy til lav sannsynlighet for at ressurser overstiger et visst nivå GSm 3 Eksisterende infrastruktur Grad av åpning Høy Lav Forventede uoppdagede ressurser Nordsjøen Norskehavet Barentshavet Høy Lav Høy Lav Antall undersøkelsesbrønnbaner BACKUP Det er store distanser mellom eksisterende gassinfrastruktur og nye gassregioner 1 Inkluderer ikke Barentshavet Nytt Område Kilde: OD 9 Produksjonen fra eksisterende felt og funn forventes å avta etter 2020 Rom for uoppdagede norske ressurser i det europeiske markedet Milliarder Sm 3 Historisk produksjon og import, EU & Norge Tilbud- og etterspørselsprognose IEA Golden Age of Gas WEO 2010 Current Policies 600 Global Insight WEO 2010 New policies 500 WEO ppm LNG import (til EU+2) 18% 400 Import (til EU) 400 Rørimport (til EU+2) 25% Lokal produksjon (NOR) 22% Uppdagede Eksisterende 200 ressurser (NOR) felt og funn (NOR) 200 Lokal produksjon (EU+2 ekskl. NOR) % 100 Lokal produksjon (EU+2 ekskl. NOR) Europa vil ha ytterligere behov for import av naturgass fremover. Hvor mye? 1 Basert på årlig vekst fra World Energy Outlook 2011 EU, nedskalert med 10% for å reflektere historiske BP data 2 Produksjonsprognoser skalert til BPs historisk data Kilde: Wood Mackenzie, Gas Strategies, IEA 2011 (New Policies Scenario), Global Insight, BP Størrelsen på et typisk gassfunn på norsk sokkkel har falt Sirkelstørrelsen er Regresjon som angir Gjennomsnittlig gassfunn per brønn GSm 3 proporsjonal med samlede langsiktig trend ekskludert gassfunn i 5-årsperioden Troll og Ormen Lange Incl Troll Incl Ormen Lange Excl Troll 2 1 Excl Ormen Lange Tidsperiode Antall brønner i årsperioden Gassfunnene på norsk sokkel har falt betydelig i størrelse og samordningsbehovet øker Kilde: OD 39

40 Europa vil ha ytterligere behov for import av naturgass fremover hvor mye? We look forward to strengthening our partnership further, driving investment into a diverse, sustainable energy mix that delivers affordable long term supplies for consumers. Kilder: IEA, BNCC 12 Juni

41 Mange faktorer påvirker virksomheten Gassmarked Aldring av anlegg Ressurser på norsk sokkel Gassinfrastrukturløsninger på norsk sokkel skal bidra til å maksimere verdien av norske petroleumsressurser Gass i klimapolitisk forstand Nye infrastruktureiere Nye aktører på norsk sokkel 41

42 Gassmarked Zeebrugge kompressor prosjektet Europas to prisregimer; oljeindeksert langtidskontrakter og «spottprismarked» Zeebrugge kompressor prosjektet tilfører fleksibilitet i det kortsiktige «spottprismarkedet» Investeringsbeslutning; januar oppstart oktober 2016 Investeringer; ~1 mrd NOK Zeebrugge terminalen og Fluxys målestasjon 42

43 Aldring av anlegg Gassco Emden prosjektet Mottaksterminalen i Emden har mer enn 30 års drift og oppgraderes for å kunne drives sikkert og med høye regularitet Investeringsbeslutning; desember oppstart oktober 2016 Investeringer; ~ 6 mrd NOK 43

44 Aldring av anlegg Robustgjøring Kårstø og Gudrun feltutvikling Anleggsarbeid på Kårstø for å moderniseres for fortsatt sikker og effektiv drift pågår - Investeringer; ~10 mrd NOK Gudrun-feltet settes i drift i 2014 og anleggene på Kårstø skal oppgraderes for å behandle lettoljen - Investeringer på Kårstø; i underkant av 1 mrd NOK 44

45 Ressurser på norsk sokkel Vurdering av Kollsnes kapasitetsoppgradering Økt kapasitet i verdikjeden Kvitebjørn, Kollsnes og Vestprosess vil gi mulighet til akselerering av Kvitebjørn produksjon, samt gi økt langsiktig transport- og prosesseringskapasitet for fremtidige volumer i Troll-området Investeringsbeslutning; oktober 2013 og oppstart januar

46 Ressurser på norsk sokkel På Utsira høyden er noen av de største ressursene på sokkelen påvist etter 40 års leting Draupne og Edvard Grieg funnene har behov for olje og gass løsning innen 2015 (Draupne i 2016) Johan Sverdrup kan være det tredje største oljefeltet i Norge ( mill fat). Planlagt oppstart er i 2018 Olje- og gasstransportløsningene for regionen er ikke avklart. Gassco samordner de ulike interessentene i området og utreder ulike infrastrukturløsinger WEST CABLE DRAUPNE APOLLO LUNO

47 Ressurser på norsk sokkel Norskehavsprosjektet (NSGI) Ny gassinfrastruktur er under etablering for å få produsert ressursene i eksisterende felt og nye funn i Norskehavet Investeringsbeslutning; desember 2012 med oppstart i 2016 Investeringer; nye estimat ved årsskiftet Den nye gassinfrastrukturen blir integrert i det eksisterende gasstransportsystem på norsk sokkel Det tilrettelegges for betydelig kapasitet utover de påviste ressursene i området Asterix Aasta Hansteen (Luva) Zidane Linnorm Nyhamna

48 Det tilrettelegges for betydelig kapasitet utover de påviste ressursene i området Røralternativ Rørkapasitet 1 MSm 3 /dag Investeringskostnad for NSGI-rør 2 NOK milliarder Lite Mellomstort Stort +100% % 17 Ekstra stort Skalaøkonomi gjør at rørkapasiteten fra Norskehavet kan økes betydelig uten tilsvarende økning i kostnaden 1 Kapasitet om tilleggsressurser kommer inn ved kilometerpost 60. Kommer tilleggsressursene inn ved Aasta Hansteen er kapasiteten noe lavere. 2 Inkludert Nyhamna oppgradering på rundt 6,5 milliarder NOK 48

49 Utlyste blokker i Norskehavet i 22. konsesjonsrunde 49

50 Ressurser på norsk sokkel Hvordan etablere en god helhetlig gassinfrastrukturløsning for Barentshavet? Snøhvit vurderer to alternative kapasitetsutvidelser: - utvidelse av LNG anlegget (Tog II) - nytt duggpunktsanlegg samt et nytt kilometer langt gassrør til eksisterende gassinfrastruktur i Norskehavsområdet Mulig oppstart er avhengig av transportløsning Begge alternativene vil kreve betydelige investeringer både onshore og offshore Gassco har vært ansvarlig for studien av et mulig gassrør, samt vurdere den helhetlige infrastrukturløsningen ut fra formålet om å maksimere verdiskaping fra mulige petroleumsressursene på norsk sokkel 50

51 Alternativene for transport av gass fra Snøhvit må vurderes både fra et prosjekt- og et sokkelperspektiv Snøhvit perspektiv Sokkelperspektiv LNG Pris LNG Kostnad på transport og regassifisering Rør Investeringer og driftskostnader Melkøya Innvirkning på leting og utvikling Enhetskostnad for ny gassinfrastruktur (skalaøkonomi) Investeringer rør Investeringer og driftskostnader Melkøya Enhetskostnad og økonomisk utvinnbare ressurser Tariffer Vedlikehold av eksisterende anlegg Pris NV Europa 51

52 Valg av løsning blir et spørsmål om nedstrøms markedsfleksibilitet ved en LNG som kan nå det marked som til en hver tid er mest attraktivt i verden, versus oppstrømsfleksibilitet ved en overdimensjonert rørløsning som bedre legger til rette for utvikling av ressursene nordområdene NCS2020 Resursbilde Høy NCS2020 Resursbilde Medium Volumbasis for Barentsrøret Maksimum produksjon, MSm 3 /d NCS2020 Resursbilde Lav Snøhvit Kapasitet LNG Tog I Kapasitet L32 til ÅT Kapasitet 42 til ÅT Kapasitet LNG Tog II Kapasitet 42 til ÅT inkl kompressor

53 Etter Gasscos vurderinger er røralternativet den beste helhetlige løsningen Prosjektøkonomisk er det vanskelig å skille LNG Tog II (LNG-premie inkludert) og røralternativet (32 ) I et sokkelperspektiv vil det imidlertid være ytterligere tema som må belyses: - Et røralternativ (42 ) vil gi bedre insentiver til økt leteaktivitet for både olje og gass - Et røralternativ (42 ) vil bidra til bedre økonomi for fremtidige gassutbyggingsprosjekter (skalaøkonomi effekten), samt at assosiert gass tilknyttet oljefunn vil få tilgang til kapasitet - Tilkobling av en rørløsning fra nordområdene til eksisterende gassinfrastruktur vil bidra til å gjøre større andel ressurser i påviste felt og funn økonomisk utvinnbare og dermed bidra noe til å øke ressursgrunnlaget også i modne deler av norsk sokkel (kostnadsdeling)

54 Stor interesse for Barentshavet

55 Petroleumsaktivitet er basisen for å skape ringvirkninger Petroleumsvirksomhet skaper store direkte og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt Økt petroleumsvirksomhet i nord vil på denne måten føre til økt sysselsetting på tvers av mange sektorer Sysselsatte i Norge direkte og indirekte knyttet til etterspørselen fra petroleumsvirksomheten 2009, i 1000 personer Petroleumsvirksomhet Økt produksjon for leverandører Økt sysselsetting Økt omsetning for forbruksnæringer Økt investering i privat næringsliv lokalt 1000 personer Vekst i de fleste av disse sektorer kan forventes i nord som følge av økt petroleumsutvinning Kilde: Norut NIBR Finnmark (Rapport 2007:04), Møreforskning (Figur 2 i rapport 0713, 2007); SSB; Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 ( )) For å skape et grunnlag for størst mulig ringvirkninger må det legges til rette for kostnadseffektive løsninger som sikrer leteaktivitet og utbygging av utvinnbare oljeog gassressurser

56 A/S Norske Shell oktober

57 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak JazzGass2012, Roy Ruså, teknisk direktør, Petoro

58 Millioner fat o.e./dag En suksessfull historie Over toppen og laangt igjen Toppproduksjon totalt: 4,5 mill fat o.e./d (2004) Olje: 3,4 mill fat/d (2001) Aldous/Avaldsnes? 2 1 Kilde: Petoro, Oljedirektoratet 58 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

59 Sterk reservemodning i 2011, men Gass kompresjon Fast track prosjekter Økt utvinning i eksisterende felt ¾ av reservemodningen er knyttet til gasskompresjon i Troll og Åsgard 59 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

60 En konkurranseorientert verden modne felt er ikke åpenbare vinnere ift. andre investeringsmuligheter Viktigeste drivere: Reserve erstatning Produksjon kort- og mellomlang sikt Materialitet ift. andre, globale investeringsmuligheter Selskapsstrategi ift. modne felt 60 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

61 MNOK/ brønn Kan man stole på at dagens produksjonsstrategi vil realisere reservepotensialet? Produksjonsprognose, modne felt, SDØE porteføljen Planlagt versus virkelig brønner fra faste installasjoner på tre felt Brønn kostnad 8 felt i SDØE porteføljen Prognose Planned Actual Prognose Flytere Prognose Prognose Virkelig brønnkostand, faste installasjoner Average Cost/Well Fixed Drilling Units RNB2010 Predicion Fixed RNB2012 Predicion Fixed Year Average Cost/Well Mobile Drilling Units RNB2010 Predicion MDU RNB2012 Predicion MDU 61 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

62 Fremtidens boremål er små utfordrende å modne og krever kreativitet for å realisere # boremål 80 70?? Uidentifisert Felt 3 Felt 2 Felt <0,18 0,19-0,49 0,50-0,79 0,80-1,09 1,10-1,39 1,40-1,69 1,70-1,99 2,00-2,29 2,30-2,59 2,60-2,89 2,90-3,19 3,20-3,49 Ny havbunns template Utvinnbare reserver per boremål (Msm3/brønn) Brønn i eksisterende template Faste installasjoner 62 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

63 MNOK Undervurderte levetidskostnader gir et for positivt fremtidsbilde 3000 Prognoserte driftsinvesteringer øker 300% ila 5 år DRIFTSINVESTERINGER Utvalgt oljefelt Prognose Prognose Illustrasjonsfoto Høy risiko for å feilvurdere potensielt gode investeringsmuligheter 63 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

64 We continue moving important investment decisions out in time - EOR initiatives an example 64 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

65 Petoros arbeidshypoteser for realisering av reservepotensialet Gassfelt Ny teknologi: Havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Kvalifisere og ta i bruk havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Oljefelt Tillit til reservepotensialet er grunnleggende for å begrunne langsiktige investeringer Det finnes flere lønnsomme boremål enn de som er identifisert så langt Behov for radikal økning i boretakt (brønner per år) For optimistiske referanseprofiler øker muligheten for feilvurdering av gode investeringsmuligheter Behov for tidskritiske beslutninger tiden er imot oss Bedre reservoarbeskrivelse nåværende reservoarmodeller må forbedre Realistisk anslag på gjenværende antall boremål Sikre fleksibilitet Trenger økt borekapasitet for å utvinne reservene innen en rimelig tid Trenger realistiske prognose for langsiktig produksjon, investeringer og driftskostnader Sterk ledelse nødvendig 65 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

66 Hvor vi er Åsgard og Ormen Lange banebrytende mht. havbunnsløsninger for lavtrykksproduksjon Økt innsats for å vedlikeholde representative reservoarmodeller Flere boreprospekt er identifisert Økt innsats for å etablere mer realistiske langtidsprognoser Sterk støtte til modne felt i petroleumsmeldingen Vil koste langt mer enn vi har trodd Sterk kostnadsvekst Savner løsning for radikal økning i boretakt reserver at risk Utfordrende å ta beslutninger Sterk konkurranse for ressurser og kapital 66 Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

67 A/S Norske Shell oktober

68 Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012

69 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer frem mot 2020 Vekstscenario Stagnasjonsscenario Viktigste utfordringer for regionale tiltak i et vekstscenario Rekruttering Boligbygging for vekst Skole og utdanning Infrastruktur Utvikling av leverandørsikkerhet JazzGass

70 Vekstscenario 2020 Globale forutsetninger IMF, IEA, de mange oljeselskap og bankanalytikere er samstemte om fortsatt vekst i oljeetterspørsel drevet av ikke-oecd området (mest Asia) Høy vekst i Asia kompenserer for mangel på vekst i Europa og utvikling av et selvforsynt USA basert på ukonvensjonelle petroleumsressurser Forventning til oljepris mellom $90 og $120 pr fat Analysene peker mot sterk økning i gassetterspørsel globalt og det forventes også at Europa trenger norsk gass til priser som gir god lønnsomhet Disse forutsetningene driver offshore investeringer til rekordnivå globalt og nå rundt 190 mrd kroner pr år på norsk sokkel JazzGass

71 Vekstscenario 2020 Regionale forutsetninger Knutepunkt Nyhamna blir besluttet 2012 Oppgraderingene Åsgard, Draugen, Heidrun og Njord, samt boreaktivitet og utviklingen trinn 2 Ormen Lange gir høy investeringsaktivitet Ringvirkningene drives av boreaktivitet, subseaaktivitet, drift og investeringer hvor relevant aktivitetsnivå samlet i Norskehavet er rundt 30 mrd kroner i 2012 Forventet vekst i aktivitetsnivået mot rundt 50 mrd kr i 2016 og ned til rundt 40 mrd i JazzGass

72 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2012 Sysselsettingen rundt baseaktiviteten i Kristiansund har vokst fra ca årsverk i 2008 til i 2012 (115 bedrifter) Sysselsetting under drift på Nyhamna er nå rundt 460 årsverk lokalt og rundt 100 innpendlere i 2012, og på Tjeldbergodden rundt 200 årsverk lokalt pluss 45 innpendlere Sysselsetting i øvrig petroleumsrelatert næring er årsverk lokalt i 2012 og var 830 årsverk i 2008 Den petroleumsrelaterte maritime klyngen i fylket sysselsetter totalt rundt årsverk i JazzGass

73 Vekstscenario 2020 Sysselsatte petroleumsrelatert næring 2020 Sterk vekst i kompetansebaserte servicebedrifter i Kristiansund de siste fire årene drives videre av aktivitetsvekst til årsverk i 2020 Knutepunkt Nyhamna vokser til rundt 600 årsverk i 2020 under drift Øvrig petroleumsrelatert aktivitet fortsetter også veksten drevet av høy offshore aktivitet til årsverk i 2020 (30 bedrifter) JazzGass

74 Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal Årsverk M&R Endring Drift Tjeldbergodden % Drift Nyhamna % Kristiansundsregionen m/vestbase % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet (Romsdal og Sunnmøre) % * Maritim klynge M&R % ** Samlet % * Tallene for maritim klynge inkluderer utenlandske sjøfølk i rederiene, samt innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører. ** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket JazzGass

75 Vekstscenario 2020 Oppsummering Veksten kjennetegnes av videre vekst i store serviceselskap som følge av krav om lokal tilstedeværelse og fortrinn med nærhet til sokkelen Vi får ny entreprenørskapskultur med fremvekst av nye firma med lokalt eierskap som vokser på mer kompetansetunge nisjer innen subsea og større vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver i kjølvannet av mer fokus på lokalt innhold Vekstscenario 2020 kjennetegnes av rekrutteringspress både av ingeniører og fagarbeidere, samt mer tilflytting og mindre innpendling Vekstscenarioet kan gi rundt nye årsverk i fylket JazzGass

76 Stagnasjonsscenario 2020 Selv om vekstscenarioet er mest sannsynlig ut fra de tyngste analysemiljøene kan vi ikke utelukke at vi får hard landing i Kina, lav vekst i Asia, resesjon i Europa og lav oljeetterspørsel fra et mer selvforsynt USA Med lav vekst i ikke-oecd området synker etterspørselen etter olje og vi kan få vedvarende oljepriser ned i $50 pr fat (Harvard analyse) Dette gir kraftig fall i aktiviteten offshore globalt som falt 20 prosent etter finanskrisen med lave priser i en kort periode og som er sårbar for mer langvarig lav oljepris Dette scenarioet gir kraftig fall i investeringene og all investeringsrelatert petroleumsaktivitet i fylket blir rammet kraftig Fortsatt vil driften av feltene opprettholde et driftsmiljø, men samlet vil sysselsettingen falle og ledigheten vil relativt sett øke mye i Møre og Romsdal JazzGass

77 Foto: Harald M. Valderhaug Tilrettelegging for å møte utfordringene fra Vekstscenarioet Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass

78 Rekrutteringsutfordringen I vekstscenarioet må man rekruttere tilflyttere med høyt kompetansenivå som dreier seg om flere tusen arbeidsplasser Det er hard konkurranse om denne typen arbeidskraft fra alle større sentra, samt også veksten i Nord-Norge Bedriftene må selv utforme sine rekrutteringsstrategier, men regionalt kan man bidra med noen tiltak som kan være viktige for rekruttering JazzGass

79 Utdanning, petroleumsrelatert Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr: Brønnteknikk Vg 2 Kristiansund vg skole 14 plasser, 90 søkere /2013. Ikke startet opp 2011/2012 grunnet manglende lærerkrefter. Vanskelig å finne lærlingeplasser

80 Utdanning Fagskolen i kristiansund Fagskoleutdanning i Petroleumsteknologi Initiert og driftes av Møre og Romsdal fylkeskommune fra Eksamen 2012: 11 studenter boring 8 studenter havbunnsinstallasjon Studiet startes i år med 24 elever Kjemi og prosess elever tar eksamen hvert år

81 Utdanning ingeniørnivå En av de største utfordringene i fylket er at vi ikke har petroleumsrelatert ingeniørutdanning Dersom vi fikk innslag av egenproduksjon av kandidater kunne dette lette rekrutteringen for bedriftene I dag har vi en teknisk fagskole, som både utdanner til teknologi- og kjemifag som er petroleumsrelatert i Kristiansund, og frem mot 2020 kunne det være et mål å løfte denne til ingeniørnivå i Kristiansund (bachelor) Vi har i tillegg utdannelse i petroleumslogistikk som vi også kunne utvikle videre både akademisk og nært knyttet til behovene fra petroleumsnæringen Skoletilbudet er også svært viktig for tilflyttere som nå ofte er barnefamilier hvor kvalitet på skoletilbudet betyr mye, og hvor internasjonal skole kan være et viktig tiltak for mange utenlandske tilflyttere som kan bli boende kortere eller lengre tid JazzGass

82 Utdanning Internasjonal skole The purpose of the school is to provide Aalesund and the surrounding region with a high quality international education for children aged Å opprette en internasjonal skole i Ålesund kom opp som et viktig tiltak gjennom foresightprosessen " Sunnmøre i framtida" med Møre og Romsdal fylkeskommune som initiativtaker. Fylkeskommunen og næringslivet på Sunnmøre finansierte forprosjektet. I tillegg har fylkeskommunen etablert klasse etter IB standard ved Spjelkavik vg skole. Fylkeskommunen støtter tilsvarende initiativ i Molde og Kristiansund

83 Boligtilbud I vekstscenarioet er tilflytterne barnefamilier med høy betalingsevne som ønsker bolig av høy kvalitet med god beliggenhet Det kan gjøres til et konkurransefortrinn å få bolig av høy kvalitet billigere i denne regionen enn i pressområdet Stavanger Det potensial vi har i denne regionen er bedre tilgang på tomteareal til lavere priser Kommunene står overfor utfordringer med å tilrettelegge denne typen tomter på attraktive områder i stort nok tempo for å dempe potensielt press i boligmarkedet JazzGass

84 Infrastruktur Utviklingen av infrastruktur som knytter sammen større arbeidsmarkedsregioner, som Møreaksen, Hafast og Halsasambandet, er viktig for rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft Kvalitet på flytilbudet er viktig både for petroleumsselskapene og som en del av den infrastruktur som vektlegges av innflyttere Fergetilbudet er lett flaskehalser i systemet og fergeavløsning eller høyere frekvens er viktige kvalitetsforbedringer Utviklingen av infrastruktur for å kunne ta imot rigger for mer vedlikehold og modifikasjoner lokalt Næringsareal bør ikke bli flaskehals for vekst JazzGass

85 Utvikling av leverandørsikkerhet Leverandørnæringen som utvikler veksten frem mot 2020 er en viktig aktør for å skape en robust og sikker drift offshore og på landanlegg Leverandører av elektrisitet har en nøkkelrolle for landanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden Med kraftlinjen Ørskog-Fardal på plass før 2016 vil behovet for krafttilførsel være løst Tilførselen er imidlertid avhengig av én linjetilførsel og for å sikre krafttilførselen i det nye knutepunktet kan det være nødvendig med opprusting av linjenettet til to tilførselslinjer eller alternativt lokal krafttilførsel JazzGass

86 Regionens ansvar for utvikling av regionalt renommé For god rekruttering kan det være viktig å fremstå med noen fortrinn som gir positivt renommé Det kan være alt fra natur, miljø, kulturtilbud, ulike fyrtårn som er synlig nasjonalt Kollektive tiltak for å legge stein på stein for å synliggjøre regionen som en petroleumsklynge JazzGass

87 Oppsummering Rekruttering er og blir viktig Utdanningstilbud viktig for rekruttering Kvalitet på boligtilbudet viktig for rekruttering Infrastruktur viktig for å knytte arbeidsmarkedene sammen Sikkerhet i tidskritiske leveranser, som elektrisitet, er viktig regionalt ansvar JazzGass

88 Som regional planstyresmakt har fylkeskommunen plikt både til rettleiing og til medverknad i den kommunale planlegginga etter plan- og bygningslova JazzGass

89 A/S Norske Shell oktober

90 Regionale ringvirkninger, sett fra leverandørens side Jazzgass, Molde , Eli Lossius Grødal

91 2010 Aibel i Norge 91

92 Langsiktige kontrakter

93 Regionale ringvirkninger % 4 % 78 % Produkter Tjenester Base / logistikk

94 2008 Innkjøp i Møre og Romsdal Totale innkjøp i Møre og Romsdal: 97 MNOK

95 Leveranser til Aibel Kartlegging Veiledning Prekval. Evaluering Fokus områder: HMS og kvalitet

96 Lokale leveranser ISO fag (Isolasjon, stillas og overflatebehandling) Separat kontrakt på Draugen skal tildeles Lokal fabrikasjon. Rammeavtaler ble etablert i 2011 Aak Langset Lager- og basetjenester i Kristiansund Onshore- og offshoreressurser Utstyr, bulkmateriell og tjenester

97 Forlenget levetid for Njord og Draugen Njord Alfa Draugen

98 Resources Vekststrategi, Capacity growth Kristiansund Subcon Hired in Own empl

99 Kilde: SSB

100 NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, UiO Utvalgsleder

101 NOU 2011:3 Spredning av kompetansearbeidsplasser er mulig og nødvendig Stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning og stiller andre jobbkrav Behov for arbeidsmarkeder med kritisk masse og mangfold Utviklingen kan endres gitt vilje og rette virkemidler Forutsetter betydelig, målrettet og koordinert innsats Bedre spredning av veksten vil gi bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av de viktigste ressursene

102 Involvering i skolen

103 Aktivitet ved basen i Kristiansund

104 Ringvirkninger av nye funn => 2025 Totale vare- og tjenesteleveranser for investeringer: 280 mrd Lokale vare- og tjenesteleveranser for investeringer: 18 mrd Totale vare- og tjenesteleveranser for drift: 150 mrd Lokale vare- og tjenesteleveranser for drift: 50 mrd

105 Takk for oppmerksomheten

106 2008

107 A/S Norske Shell oktober

108 A/S Norske Shell oktober

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak

Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Arild Hervik Møreforsking Molde Tilrettelegging for å møte utfordringer og tidskritiske tiltak Bengt Endreseth Leiar Energiregion Møre JazzGass 2012, 17. juli 2012 Hovedpunkter Beskrivelse av scenarioer

Detaljer

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak

Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak Økt utvinning på norsk sokkel, langsiktige utfordringer og tidskritiske tiltak JazzGass2012, 17.7.2012 Roy Ruså, teknisk direktør, Petoro Millioner fat o.e./dag En suksessfull historie Over toppen og laangt

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015)

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015) Innst. 382 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 114 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt utbygging og drift av

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument

OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 Olje og gass i det 21. århundre Norges teknologistrategi for det 21. århundre Strategidokument OG21 ble etablert av Olje- og energidepartementet (OED) i 2001. Styret for OG21 skal utvikle en nasjonal

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41

Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41 Årsrapport 2012 1 Innhold GASSCO årsrapport 2012 Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41 2 Seilas

Detaljer

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet

Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Lokale og regionale samfunns- og næringsmessige ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet Menon-rapport 32/2012 Av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Sissel Ovesen,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2012-19. årgang Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Innføring i kontraktenes irrganger LEDER: Let under lavaen! Hva kan

Detaljer