DYPDYKK MED LEXOW! ARBEID I HØYDEN HANDLER OM KONSEKVENSENE AV FRITT FALL KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Fallsikring er mer enn bruk av fallsikringsutstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYPDYKK MED LEXOW! ARBEID I HØYDEN HANDLER OM KONSEKVENSENE AV FRITT FALL KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Fallsikring er mer enn bruk av fallsikringsutstyr"

Transkript

1 FALLSIKRING Produktsjefen uttaler seg: «Jeg har spurt meg selv mange ganger gjennom 20 år; hvorfor holder jeg på med dette? Jeg har fått innsikt i mange fall ulykker. Jeg har deltatt i ulykkesgranskinger, i rettssaker og i standardiseringsarbeid. Jeg har truffet etterlatte, snakket med mange skadede og heldigvis også møtt mange som det gikk bra med. Så jeg vet jo svaret. Jeg driver med dette fordi vi ønsker å skape respekt for høyder. Vi vil formidle praktisk kunnskap slik at flest mulig kan ha en sikker arbeidsdag også når de jobber i høyden.»

2 ARBEID I HØYDEN HANDLER OM KONSEKVENSENE AV FRITT FALL DYPDYKK MED! KUNNSKAP OG KOMPETANSE Arbeid i høyden, selv det du tror er lav høyde, er en risikosport. Fallskader utgjorde i perioden hele 34,4 % av alle yrkesulykker i Norge, og ga en samlet erstatning på millioner. I 2009 ble det rapportert om fallskader i Norge. Hovedtyngden av de skadede er menn i alderen år. Mer enn 60 % av alle solgte fallsikringsprodukter gjennomgår IKKE en lovpålagt årlig kontroll. Det er alvorlig i tillegg til at det er mange andre ting å ta hensyn til for å hindre fallulykker. Fallsikring er mer enn bruk av fallsikringsutstyr På arbeidsplasser der det skal arbeides i høyden bør alle forebyggende tiltak vurderes nøye. Det kan handle om oppretting av kollektive og stasjonære sikringstiltak som stillas, heis og avskjerming og selvsagt et ryddig arbeidsmiljø. Dernest handler det om at standarden på den enkeltes personlige verneutstyr er optimal; fottøy (glifare, ubalanse), hodevern, øyevern som ikke skaper synsforstyrrelser, opplæring slik at man har kunnskap og de rette holdningene (alt for mange har ikke det), og hansker med god gripeevne. Personlig fallsikringsutstyr må være i tråd med forskriftene. Personlig fallsikringsutstyr er klassifisert som personlig verneutstyr og skal brukes i tråd med forskriften «Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen» (bestillingsnummer 524), og være konstruert i henhold til krav gitt i forskriften «Konstruksjon, produksjon og utforming av personlig verneutstyr (PVU)» (bestillingsnummer 523). En liten påminnelse kan passe å ta med her: Personlig fallsikringsutstyr er ikke «løfteutstyr». Vurder risikoen systematisk. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. En enkel risikovurdering for arbeid i høyden kan gjøres i fire trinn: Trinn 1: Identifiser konkret stedene og årsakene til at fall kan oppstå. Trinn 2: Hva kan skje ved et fall, og hvor sannsynlig er det? Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det? Trinn 4: Skriv ned tiltak og sørg for at de gjennomføres. Riktig vurdering og sikring mot fall Fallfaktor. Uttrykket beskriver fallets lengde basert på hvor man er festet i forhold til der man arbeider. I et fritt fall-scenario nedenfor har vi benyttet falldemper med forbindelsesline med total lengde på 2 meter. Styr unna våte falldempere. Vi har gjennom en rekke tester påvist at våte falldempere blir opptil 40 cm lengre enn det produsenten oppgir. Vi har også oppdaget at flere falldempere som har blitt vasket i vaskemaskin har raknet helt ut ved et fritt fall på 2 meter med 100 kg vekt. Fall over skarp kant. Ved arbeid som kan medføre fall over skarp kant er det viktig å merke seg at det finnes egne testkrav for bl.a. fallblokker som benyttes på en slik måte. Fallblokkene skal være godkjent iht. EN 360 og i tillegg være testet iht. kravene gitt i VG11 PfE 60 «very sharp edge». Blokkens wire/ bånd skal i en slik test ikke ryke ved bl.a. et dropp med fallfaktor 2. Et hvert arbeid i høyden skal risikovurderes og om det foreligger fare for at ditt fallsikringsutstyr kan bli utsatt for skadelig kontakt med kanter ved et fall, bør dette særskilt vurderes og tiltak treffes. Et tiltak kan være å velge fallsikringsutstyr som er spesielt testet for slike miljøer. Våre kant-testede «Edge» produkter er iht. VG11.60 rev 7, bl.a testet for: 1) fritt fall rett over kant 2) fritt fall over kant med en sideveis/aksial forskyvning på 1,5 meter 3) «Strekktest» 350 kg i 3 minutter Kanten det testes over er av stål, med glatt struktur. «Skarpheten» velges blant følgende muligheter: - Radius 0,5mm (ofte kalt Sharp Edge type A) - Uten radius (ofte kalt Etreeme Sharp Edge type B) Test 1 og 2 utføres med vekter på 100 kg i fallfaktor 2 (fothøyde). Kravene i testen er bl.a at utstyret ikke skal ryke/kuttes over eller at grensen for stoppdistanse og stoppkraft overskrides. Kant-testede produkter vil i mange miljøer være den eneste riktige personlige fallsikrings-løsningen, for andre en ekstra sikkerhet etter «føre-var-prinsippet». Fallfaktor 0: Fallfaktor 1: Fallfaktor 2: Du er festet til et forankringspunkt 2 meter over deg og vil følgelig ikke få et fritt fall. Du er festet til et forankringspunkt i samme høyde som innfestingen til selen din og vil følgelig få et fritt fall på 2 meter. Du er festet til et forankringspunkt 2 meter under innfestningen til din sele og følgelig få et fritt fall på 4 meter. Forlengelsen av falldemperen ved ulike fallhøyder. Mange lurer på dette, og vi vil gi noen eksempler på forlengelse av falldempere ved ulike fallhøyder med en vekt på 100 kg. Merk at testen er utført med en bestemt type falldemper fra én produsent. Dette er altså ikke en fasit for alle falldempere, men kan gi en indikasjon. Her er forlengelsene vi registrerte: Fritt fall 0,5 meter: 20 cm. Fritt fall 1,0 meter: 49 cm. Fritt fall 1,5 meter: 69 cm. Fritt fall 2,0 meter: 88 cm. Og fritt fall 2,5 meter: 110 cm. I henhold til produksjonsstandarden skal falldempere ha en maksimal forlengelse på 175 cm. Produktsjefen

3 Hva er fallsikring? Vår definisjon er: «Summen av alle tiltak som iverksettes for å hindre en person fra å bli skadet ved fall til lavere nivå». Eksempler på tiltak: Prioritert modell ved planlegging av arbeid i høyden Rekkefølge: 1) Endring/forenkling av prosess 2) Kollektive sikringstiltak 3) Personlig, fallforhindrende verneutstyr 4) Personlig, falloppfangende verneutstyr Eksempler: Bruk av lift istedenfor stige Fysiske sperrer/rekkverk Ulike linesystemer Fallblokk/falldemper/glidesystemer + fallsele Normalt deles personlig fallsikringsutstyr i to hovedtyper (systemer) 1) Personlig, fallforhindrende systemer 2) Personlig, falloppfangende systemer 1) Personlig, fallforhindrende system 2) Personlig, falloppfangende system Fottøy (skli/vrikk) Øyevern (lys/ forvrengning) Personlige sikringstiltak Hodevern (fall) Kollektive sikringstiltak Bevisstgjøring Et personlig, fallforhindrende system skal kun benyttes på en slik måte at et fritt fall IKKE kan oppstå. Et personlig falloppfangende system benyttes der det er fare for fritt fall og skal være iht. NS EN 363. Eksempel på komponenter i et fallforhindrende system. Eksempel på komponenter i et NS EN 363 system: Ryddighet Endring av prosess A Forankring (EN 795) B Fallsikringssele () C Forbindelsesline (EN 354) D Evakueringsplan I visse tilfeller kan et linesystem («takarbeidsliner») iht. EN også benyttes som fallforhindrende sikring, om produktets bruksanvisning tillater dette. A, B og C kan koples sammen ved hjelp av koplingsanordninger (f.eks. kroker) iht. EN 362. For alt arbeid i høyden kreves en rednings- / evakueringsplan. A Forankring (EN 795) B Fallsikringssele () C Demper 1. Falldemper m/line (EN 355/354) 2. Fallblokk (EN 360) 3. Vertikale glidesystemer (EN og EN 353-2) D Evakueringsplan A, B og C kan koples sammen ved hjelp av koplingsanordninger (f.eks. kroker) iht. EN 362. For alt arbeid i høyden kreves en rednings- / evakueringsplan

4 Forankring Bruk av personlig fallsikringsutstyr krever en sikker forankring. Et forankringspunkt består som regel av en konstruksjon (f.eks. vegg, bjelke, etc.) + forankringsanordning (f.eks. festestropp, øyebolt, etc.) NS EN 795 setter bl.a. krav til at et forankringspunkt (konstruksjon + forankringsanordning) i sum skal tåle minimum 10 kn. Utover dette er det viktig å merke seg at de ulike produsenter av fallsikringsutstyr selv kan definere hva et forankringspunkt minimum skal tåle. Normalt vil produsenten opplyse om at utstyret skal festes til et av følgende forankringspunkter: Forankringsbolt med indikator 1) Forankringspunkt iht. NS EN 795 (10 kn) 2) Forankringspunkt «improvisert» produsent stiller egne krav Dette fordi produsent plikter å kjenne til hvilke krefter et fall i eget utstyr kan generere og har en opplysningsplikt gjennom bruksanvisningen til å informere om hvilke krav som skal etterleves. Det er viktig at du leser og forstår bruksanvisningen før utstyret forankres. Protecta krok 17 mm åpning skrulås, stål Enkel krok med skrulås som egner seg godt til å feste ditt fallsikringsutstyr til en rekke forankringsanordninger. Minimum bruddstyrke: 25 kn Standard: EN 362 AJ501 Protecta krok 18 mm åpning automatlås, stål Enkel krok med automatlås som egner seg godt til å feste ditt fallsikringsutstyr til en rekke forankringsanordninger. Minimum bruddstyrke: 25 kn Standard: EN 362 AJ514 Sala krok 21 mm åpning automatlås, aluminium Kroken egner seg godt til å feste ditt fallsikringsutstyr til en rekke forankringsanordninger og til bruk ved arbeid i linesystemer og redning. Betjenes enkelt med én hånd. Minimum bruddstyrke: 25 kn Standard: EN 362 KJ5024 Protecta krok 24 mm åpning 3 act, aluminium Lett aluminiumskrok hvor du må utføre 3 grep for at den skal åpnes. Automatisk låsing. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 362 AJ572 Sala krok 60 mm åpning automatlås, aluminium En solid krok som kan festes til konstruksjoner med inntil 60 mm diameter. Passer godt for arbeid i master, stillas, leidere etc. Kroken er utstyrt med doble automatiske låseanordninger. Betjenes enkelt med én hånd. Minimum bruddstyrke: 23 kn Standard: EN 362 KJ50645 Sala krok 50 mm åpning automatlås, stål En solid krok som kan festes til konstruksjoner med inntil 50 mm diameter. Passer godt for arbeid i master, stillas, leidere etc. Kroken leveres med låsepinne. Betjenes enkelt med én hånd. Minimum bruddstyrke: 30 kn Standard: EN 362 KJ

5 Protecta krok 50 mm åpning selvlåsende, stål Minimum bruddstyrke: 24 kn Standard: EN 362 AJ595 Protecta forankringsøye Rustfritt forankringsøye for etablering av permanent forankring. Tykkelse 3,5 mm. Festes ved hjelp av 12 mm bolt til konstruksjon (minimum 10 kn). Innvendig mål på øyet: H: 30 mm, B: 18 mm Bruddstyrke øye: >15 kn Standard: EN 795 klasse B AM210 Sala forankringslås selvlåsende, for betong Forankringslåsen føres inn i et forboret hull i betongkonstruksjonen og låses ved å trekke i forankringsøyet. For å frigjøre låsen trekkes det i kragen. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 795 klasse A og B Sala forankringsstropp 45 mm polyesterbånd med 6 mm sklisikker gummipolstring og rustfrie lenker. Produktet strupes rundt konstruksjonen. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 795 klasse B KM419 Sala forankringsstropp 83 cm KM421 Sala forankringsstropp 200 cm Protecta wirestropp 6 mm forankringswire med beskyttelsestrekk og metallkauser. Leveres i lengdene 1 og 2 meter. Minimum bruddstyrke: 10 kn Standard: EN 795 klasse B AM401G 1 meter AM402G 2 meter Sala forankringsstativ Stativet festes til betongdekket og gir forankringspunkt for fallblokk. Spesielt utviklet for bruk på prefab-betong sammen med fallblokk UltraLok 9 LEADING EGDE. Standard: EN 795 klasse B Protecta Manucroche forankringskrok Forankringskroken brukes til å etablere et midlertidig forankringspunkt rundt rørformede konstruksjoner med diameter inntil 140 mm. Klem sammen de polstrede håndtakene og kroken vil åpne seg i topp slik at du kan tre produktet inn på konstruksjonen. Vri 90 grader, slipp håndtaket og du er forankret. En enkel og genial oppfinnelse. Minimum bruddstyrke: 24,5 kn Standard: EN 362 AJ303 Sala forankringsbolt med D-ring Bolten kan brukes til å etablere et permanent så vel som midlertidig forankringspunkt i betong (min psi) festes i mm hull fargeindikator som viser om den er korrekt tiltrukket. D-ringen kan demonteres for gjenbruk. Minimum bruddstyrke: 22,2 kn Standard: EN 795 klasse A D-ring + 1 bolt D-ring + 6 bolter D-ring + 12 bolter Sala forankringslås selvlåsende, for stål Enkel og lett forankringslås for innfesting av ditt fallsikringsutstyr til stålbjelker. Enheten festes til flensen (0,64-10,16 cm) gjennom et 20 mm hull ikke nærmere kant/hjørne enn 2,54 cm. Kan brukes horisontalt og vertikalt. Forankringslåsen er utstyrt med posisjonsindikator for å vise låst/ åpen tilstand. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 795 klasse B Protecta evakueringsvinsj For heving og senking av personell ved arbeid i f.eks. kummer og sjakter. Automatisk låsing, maksimal brukervekt 136 kg, 20 meter rustfri wire. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 1496 AT200/120 Sala forankringsbolt, flyttbar En forankringssokkel skrues inn i forboret hull i betongkonstruksjonen. Forankringsøyet kan nå enkelt klikkes til sokkelen for å etablere et forankringspunkt for fallsikring. Forankringsøyet frigjøres igjen enkelt ved å trykke inn låseknappen for så å kunne flytte øyet til neste forankringssokkel. Når forankringssokkelen ikke er i bruk tettes hullet med et medfølgende diskret deksel. Egner seg godt til bruk på ferdige konstruksjoner hvor gjentagende arbeid som vinduspussing, inspeksjoner og vedlikehold utføres. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 795 klasse A og B Protecta Finst festeslynge 25 mm nylonbånd som surres/strupes rundt konstruksjonen. Lengde 150 cm. Minimum bruddstyrke: 20 kn Standard: EN 795 klasse B AM450/150 Sala forankringsstropp 105 cm, for innstøpning i betong Forankringsstroppens tekstiløye festes til armeringen og det støpes igjen. D-ringen vil gi deg et sikkert forankringspunkt og etter bruk kuttes båndet. Stroppen er beskyttet med en spesialbehandlet slitesterk «kuttstrømpe» for maksimal sikkerhet og levetid. 105 cm. Minimum bruddstyrke: 22 kn Standard: EN 795 klasse A Protecta brytehjul For tilkopling til Tripod AM100 ved bruk av vinsj AT200/120. ATO52/1 Protecta tripodstativ Meget lett tripodstativ i aluminium med 4 forankringspunkter. Høydejustering fra 1,35 til 2,35 meter. Sammenslått: 1,69 meter. Arbeidsdiameter: 1,54-2,56 meter, vekt 14,5 kg. Tripoden kan kombineres med bl.a. vinsj AT200/120 og krever da at brytehjul AT052/1 tilkoples stativet. Minimum bruddstyrke: 10 kn Standard: EN 795 klasse B Forankringsbolt for betong, komplett Forankringssokkel for Forankringsøye for AM

6 Sala dør- og vindusforankring For midlertidig forankring til dør og vindusåpninger uten boring eller bruk av sveiseutstyr. Passer for åpninger cm. Minimum bruddstyrke: 16 kn Standard: EN 795 klasse B Sala Mobi-Lok vakuum forankringsenhet Ved hjelp av vakuum etableres et sikkert, midlertidig forankringspunkt på glatte flater som f.eks. på vann/kjemikalietanker, flykropper etc. Sett enheten mot underlaget, slå over bryteren og vent på grønt lys. Produktet kan tilkoples trykkluftflaske og/eller kompressor. En alarm vil varsle om trykkfall hvorpå reserveflasken koples inn. Enheten leveres i ulike modeller. Standard: EN 795 klasse C Forankring: 15 kn laveste statiske holdfasthet Ulike art.nr. Protecta Pro Line forankringssystem Et horisontalt, midlertidig forankringssystem bestående av endekroker, bånd, strammeanordning og bevegelige forankringsringer som gjør det mulig for to personer å feste seg til systemet og arbeide i det på en måte som reduserer faren for pendelfall. Systemet leveres med integrert falldemper som også fungerer som belastningsindikator. Pro-Line leveres i praktisk oppbevaringsveske. 20 meter. Leveres komplett. Standard: EN 795 klasse C Sala forankringsklemme for I/H bjelke Kan benyttes vertikalt og horisontalt og er meget enkel å justere. Passer for bjelkefalser fra 6,35 cm til 30,48 cm opp til tykkelse 3,81 cm. Minimum bruddstyrke: 22 kn alle retninger Standard: EN 795 klasse B og C Flere str. kan leveres Sala bjelketralle Bjelketrallen brukes som et bevegelig horisontalt forankringspunkt. Regulerbar, passer for bjelker fra mm, tykkelse opp til 17 mm. Minimum bruddstyrke: 22,2 kn Standard: EN 795 klasse B KM Visste du at: En horisontal wire som du spenner stramt opp mellom to punkter kan ryke om du har festet ditt fallsikringssystem i dette og faller. I fallet vil det nemlig utvikles krefter som blir mange ganger større enn du kan fore stille deg når de går opp i wiren og ut til endeforankringene. En fallkraft på 600 kg vil utvikle krefter på flere tonn som trekker i endeforankringene. Ikke overbevist? Be to kolleger holde i hver sin ende av en 5 meters line som de strekker stramt mellom seg. Midt på linen tar du en finger rundt linen og rykker 90 grader rett mot deg. Legg merke til hvordan ende forankringen dine kolleger reagerer. For å unngå en slik risiko er det viktig å sjekke at alle horisontale wiresystemer er testet og merket EN 795. Sala forankringssystem EZ-Line Et midlertidig horisontalt forankringssystem hvor wiren festes til et sikkert forankringspunkt og blokken til et annet. Ved hjelp av sveiven strammes wiren til rett spenn (indikator). Inntil to personer kan tilkoples systemet. Ca. 30 % lettere enn vanlige 18 meters system. Enkelt å montere, enkelt å bruke, enkelt å oppbevare. Forankring minimum: 22,2 kn Standard: EN 795 klasse C Sala forankringsvekt Brukes til å etablere midlertidig forankring uten bruk av festemidler. Kombinasjonen vekt og friksjon gjør enheten godkjent til bruk som et singel forankringspunkt. Enheten er utstyrt med en kraftabsorberende Leap post og sklimatte for maksimalt kraftopptak og friksjon. Testet for ulike underlag som bl.a. betong, tjærepapp, asfaltsingel og ulike typer trevirke. Beregnet for plane underlag med maksimalt 5 grader helling. De avtagbare vektene er utstyrt med bærehåndtak og veier 20,3 kg/stk. Standard: EN 795 klasse E Sala singel vekt 20,3 kg

7 FORANKRING HURTIGGUIDE FORANKRING HURTIGGUIDE Produkt Art. nr. Beskrivelse Standard Styrke Sala forankringsbolt med D-ring D-ring + 1 bolt EN 795 klasse A D-ring + 6 bolter EN 795 klasse A D-ring + 12 bolter EN 795 klasse A Sala dør- og vindusforankring Regulerbar, passer åpninger cm EN 795 klasse B Sala forankringsklemme for I/H bjelke Passer for bjelkefalser EN 795 klasse B og C >22 kn fra 6,35 cm til 30,48 cm med opp til tykkelse 3,81 cm Sala forankringsvekt Forankringsvekt komplett med EN 795 klasse E N/A 16 stk. vekter, sklimatte og post med D-ring Singel vekt 20,3 kg Sala forankringssystem EZ-Line Horisontal forankringsline med EN 795 klasse C Forankring: minimum 22 kn strammesveiv og 2 stk. glideringer på wiren Sala forankringsstropp 105 cm, for innstøpning i betong >22 kn >22 kn >22 kn >16 kn For innstøpning i betong. Festes EN 795 klasse A >22 kn til armering før støpeprosessen starter. Kuttes etter bruk. Ettertettes ved behov. Sala Mobi-Lok vakuum forankringsenhet Ulike nr. Vakuumforankring, drives av trykkluft, flaske eller kompressor EN 795 klasse C >15 kn Sala bjelketralle KM Regulerbar og passer for EN 795 klasse B >22,2 kn bjelker mm, tykkelse opp til 17 mm Sala forankringsstropp KM419 Forankringsstropp 83 cm EN 795 klasse B >22 kn KM421 Forankringsstropp 150 cm Strupes rundt en sikker konstruksjon, for eksempel bjelke >22 kn Protecta Finst festeslynge AM450/ mm nylonbånd som surres/ EN 795 klasse B >20 kn strupes rundt konstruksjonen Protecta wirestropp AM401G Forankringswire 1 meter EN 795 klasse B >10 kn AM402G Forankringswire 2 meter Festes rundt en sikker konstruksjon, wiren er utstyrt med beskyttelsestrekk >10 kn Protecta tripodstativ AM100 Regulerbar fra 1,35-2,35 meter EN 795 klasse B >10 kn Sammenslått: 1,69 meter Arbeidsdiameter: 1,54-2,56 meter Protecta forankringsøye AM210 Festes ved hjelp av 12 mm bolt til EN 795 klasse B >15 kn konstruksjon (minimum 10 kn) Innvendig mål på øyet: H: 30 mm B: 18 mm - rustfritt Produkt Art. nr. Beskrivelse Standard Styrke Sala krok 21 mm åpning automatlås, aluminium KJ5024 Feste av fallsikringsutstyr til EN 362 >25 kn forankringsanordning, egner seg godt til arbeid i linesystemer og redning Protecta krok 17 mm åpning skrulås, stål AJ501 Enkel krok med skrulås som EN 362 >25 kn egner seg godt til å feste ditt fallsikringsutstyr til en rekke forankringsanordninger Protecta krok 18 mm åpning automatlås, stål AJ514 Enkel krok med automatlås EN 362 >25 kn som egner seg godt til å feste ditt fallsikringsutstyr til en rekke forankringsanordninger Sala forankringsstativ For innfesting til betong. Svingbart. EN 795 klasse B >22 kn Kan også benyttes som endeforankring av for eksempel Safeline. Forankringssystemer - horisontale Sammensatt For etablering av horistontal Sayfglida bevegelig forankring EN 795 klasse C Individuell beregning Evolution EN 795 klasse C Individuell beregning Ariana EN 795 klasse C Individuell beregning Hercule EN 795 klasse D Individuell beregning Forankringssystemer - vertikale Sammensatt For etablering av vertikal Ladsaf bevegelig forankring EN Struktur >28 kn (4 brukere) Cabloc EN 353-1, EN Struktur >28 kn (4 brukere) Railok EN Inntil 4 brukere Sala Side-Entery Sammensatt For enkel etablering av forankring EN 795 Maksimum last: 204 kg Sala bærbar forankringspost Sammensatt Enkel post for etablering av EN 795 >18,7 kn forankring for inntil 3 personer Sala Tank-Pod Sammensatt Liten «tripod» som muliggjør tilkomst i trange rom. Festes til manneluker for horisontal tilkomst Sala 5-piece Sammensatt Et davit som meget enkelt kan tilkobles ulike typer portable/faste føtter og fester Protecta krok 24 mm åpning 3 act, aluminium AJ572 Lett aluminiumskrok med EN 362 >22 kn trippel låsing Sala forankringsbolt, flyttbar Sokkel festes til betong. Utstyrt med avtagbart forankringsøye som kan klikkes til sokkelen. Rustfritt stål. Sala forankringslås, selvlåsende, for betong Forankringslåsen føres inn i forboret 19 mm hull, dybde 76 mm (betong). Låses ved å trekke i forankringsringen. EN 795 EN 795 EN 795 klasse A og B EN 795 klasse A og B Maksimum last: 204 kg >13 kn >22 kn >22 kn Protecta Manucroche forankringskrok AJ303 Rustfri forankringskrok, kan brukes til å etablere et midlertidig forankringspunkt rundt rørformede konstruksjoner med diameter inntil 140 mm EN 362 >24,5 kn Sala krok 50 mm åpning automatlås, stål KJ5108 Krok som kan festes til konstruksjoner med diameter inntil 50 mm EN 362 >30 kn Sala krok 60 mm åpning automatlås, aluminium KJ50645 Krok som kan festes til konstruksjoner med inntil 60 mm diameter EN 362 >23 kn Protecta krok 50 mm åpning selvlåsende, stål AJ595 Krok som kan festes til konstruksjoner med diameter inntil 50 mm EN kn Sala krok 50 mm åpning automatlås, stål Forankringslåsen festes til stålbjelker, på flensen (0,64-10,16 cm) gjennom et 20 mm hull, ikke nærmere kant/hjørne enn 2,54 cm EN 795 klasse B 22 kn Protecta Pro Line forankringssystem Midlertidig horisontalt forankringssystem for inntil to personer EN 795 klasse C 22 kn

8 Fallsikringskurs med Leow Fallsikringskurs det skal være artig å lære Arbeid i høyden skal utføres uten fare for liv og helse, og om dette krever bruk av personlig fallsikring skal arbeidstakeren bl.a. gis «forståelig informasjon og nødvendig opplæring...». Med dette sitatet hentet fra Arbeidstilsynets nettside lanserer vi nå et modulbasert teoretisk og praktisk opplæringsprogram for brukere av personlig fallsikringsutstyr. Kursene kombinerer klasseromsundervisning med praktiske øvelser i våre lokaler eller i din bedrift. Ved å formidle relevant kunnskap på en enkel, entusiastisk og praktisk måte bidras det til at arbeidstakeren gis «forståelig informasjon og nødvendig opplæring» på en slik måte at kunnskap kan praktiseres. Blant våre mest populære fallsikringskurs finner du: 4-timers bedriftsintern opplæring Kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeid i høyden som krever bruk av personlig fallsikringsutstyr. Opplæringen tar utgangspunkt i den aktuelle bedriftens arbeidsoppgaver, og det gis spesifikk opplæring i det utstyret som er egnet til disse arbeidsoppgavene. Kurset kombinerer teori og praksis. Innhold 1. Kort om lover og regler 2. Fall, fallkrefter og belastninger 3. Risiko ved arbeid i høyden 4. Tiltak og rutiner for å redusere risiko for fall 5. Tiltak og rutiner for å dempe konsekvensen av fall, PVU 6. Brukerveiledninger og brukerkontroll 7. Kjennskap til intern beredskap ved arbeid i høyden 8. Oppsummering/evaluering Andre kurs «Kompetent person» kontroll av fallsikringsutstyr Redning og evakuering valg av metode og bruk Fallsikringskurs 8 timer For ytterligere informasjon kontakt Leow AS ved instruktør Oddbjørn Granlund. 239

9 EoFit Ne Fallseler leder og fordeler krefter Et fall i et falloppfangende system vil kunne utvikle krefter på inntil 600 kg (6 kn). Om en lik kraft overføres til kroppen og konsentreres til for eksempel rygg/mage/indre organer er det lett å forstå at vi kan få alvorlige skader eller i verste fall omkomme. Ved å fordele kraften på et større areal og til mer solide deler av kroppen reduseres denne faren. En fallsele består av bl.a. primærbånd som har til hensikt å lede fallkreftene vekk fra disse utsatte stedene og over til de store ben- og muskelpartiene rundt bekkenet. Selen vil ved et fall fungere som en kraftfordeler. Selen er utstyrt med et tilkoplingspunkt på ryggen for innfesting av falloppfangende komponenter. Enkelte seler er i tillegg utstyrt med innfestingspunkt på brystet, for i hovedsak tilkopling av fallforhindrende systemer, reguleringslåser på wire- og skinnesystemer og redningsutstyr. Om selen også er utstyrt med integrert støttebelte med D-ringer, er disse ment brukt til innfesting av støtteline og er således ikke godkjent brukt for tilkopling av falloppfangende komponenter som f.eks. falldemper, fallblokk, etc. Fallsele konstruksjon og utforming: Maksimum belastning overfort til kropp er 6 kn Rygg Innfesting av falloppfangende dempere Prim rband Minimum bruddstyrke er 22 kn Bryst Innfesting av fallforhindrende utstyr + vertikale systemer Spenne 241

10 Kontroll før bruk tekstilprodukter Et fall oppstår når du minst venter det er ditt fallsikringsutstyr forberedt? Hvordan ta på seg en sele Det er av største viktighet for sikkerhet og komfort at du tar på din sele korrekt. Påse at produktet ikke har skader som: 1. Sømbrudd 2. Kuttskader 3. Varme og stråleskader (sveis, UV, metallspon) 4. Kjemikaliepåvirkning 5. Korrosjon og metallskader (sprekker, deformering) Påse at produktet har/er: 6. Iht. til produsentens beskrivelse 7. Spenner og låseanordninger som fungerer 8. Utstyrt med original ID 9. Har vært kontrollert av autorisert personell i løpet av de 12 siste måneder 10. Tilpasset ditt arbeid og din kropp 11. Du har lest og forstått bruksanvisningen for det produktet du nå kontrollerer Om produktet viser tegn på noen av disse skadene eller har blitt belastet som ved et fall, SKAL produktet tas ut av tjeneste og kontrolleres av autorisert personell. 1. Hold selen i skulderstroppene slik at lårstroppene henger fritt 2. Før armene gjennom skulderstroppene 3. Fest brystspennen Reguler skulderstroppene slik at bakre D-ring sitter sentralt mellom skulderbladene 5. Trekk bakre del av selen ned slik at setestroppen er plassert under setet 6. Fest lårstroppene og stram slik at alle bånd og stropper sitter stramt

11 EoFit Ne En high-tech sele som kombinerer det ypperste når det gjelder design, teknologi, funksjonalitet, komfort og sikkerhet Skulderbeskyttere For avlasting og beskyttelse Polstring av pustende materiale Ergonomisk utforming X-prinsippet sikrer optimal tilpassing til kroppen. Båndene spres automatisk ved påsetting. Hvilehemper For oppbevaring av krok som ikke er i bruk Beskyttelseslomme for ID-brikke Fj rbelastet D-ring For lettere innfesting Vannavstotende band Med inntil 5 ganger normal mekanisk slitestyrke Sala EoFit ATEX EX fallsele Sala Eofit Ne Cross-over fallsele ATEX sertifisert sele i velkjent EoFit kvalitet og komfort. Selen er testet iht. ATEX-direktivet, standard EN som omhandler utstyr brukt i potensielt eksplosjonsfarlig atmosfære. Standard:, EN Merket: EX II2GcIIC KB Str. L En brukervennlig Cross-over sele med hurtigspenner og rattjustert regulerings anordning på skulder. Selen er utstyrt med D-ring på rygg og bryst samt integrerte avlastningsstropper. Godt polstret for maksimal komfort. Standard: Str. S Str. M Str. L Str. XL Sala EoFit Ne sittesele Sala traumastropp Komfortabel sele i velkjent EoFit kvalitet. D-ring på rygg og bryst. Lavt festepunkt for tilkomst samt integrert støttebelte. Alle bånd av vannavvisende materiale, noe som gir mindre slitasje og lavere vekt i fuktige miljøer. Selen er utstyrt med hurtigspenner som er meget lette å regulere. God polstring på alle kontaktflater. Standard:, EN 358, EN Str. S Str. M Str. L Str. XL Traumastroppen gjør at brukeren etter et fall kan stå i selen og vente på red ning. Dette avlaster presset i lysken og reduserer faren for hengetraume. Kan monteres på de fleste seler. KK Rattjustert regulering av skulderstropper Avlastningsstropper Integrerte avlastningsstropper/ traumastropper Hurtigspenner Med bryter for enkel regulering av bånd Sala EoFit Ne fallsele Enklere har du aldri strammet en sele! EoFit Ne er utstyrt med «strammehjul» på skulderstroppene for at du raskt og effektivt skal kunne tilpasse selen. I tillegg er lårstroppene utstyrt med hurtigspenner med integrerte «brytere» som også her sikrer enkel regulering. Ne leveres med traumastropper for ekstra sikkerhet. Selen har D-ring på rygg og bryst og er konstruert etter X-prinsippet, for spredning av alle bånd og optimal vektfordeling. Bruker du falldemper eller fallblokk med doble liner kan disses forankringskroker festes til selens skulderhemper når du ikke er forankret. Selen er godt polstret for maksimal komfort. Standard: og EN 358 (med støttebelte) Str. S Str. M Str. L Str. XL Str. S med støttebelte Str. M med støttebelte Str. L med støttebelte Str. XL med støttebelte

12 Fallseler Protecta PRO2-101 fallsele D-ring på rygg og fallindikator på ryggbånd. Standard: AB10113 Str. M/L Sala Kevlar fallsele Sele med D-ring på rygg og båndspreder for enkel påsetting. Myk Kevlar. Passer for varme arbeider. Standard: KB1K-P29 Str. L Sala Delta fallsele Delta er utstyrt med D-ring på rygg og bryst samt hurtigspenner med integrert bryter for enklere regulering. Skulderstroppene reguleres enkelt ved hjelp av strammehjulene. D-ring på rygg er fjær belastet slik at den vender opp for enklere tilkopling. Bakplaten er ekstra stor for å gi økt komfort samt bidra til at selen er enkel å ta på. Et lite elastisk parti ved hoften gir selen økt bevegelighet. Standard: Str. S/M Str. L Str. XL Protecta PRO2-113 fallsele D-ring på rygg og bryst samt fallindikator på ryggbånd. Standard: AB11313 Str. M/L Protecta Flea Elastic fallsele Selen er utstyrt med D-ring på rygg og bryst samt elastiske partier på skuldrene og en ergonomisk utforming for økt bevegelighet. I tillegg har vi utstyrt selen med hurtigspenner for enkel påsetting og regulering. Standard: AB12533 Str. M/L Protecta PRO2 fallsele med High Vis vest Fallsikringssele i synlighetsvest kl. 2. D-ring på rygg og bryst. Vekt kun 1,6 kg. Standard:, EN AB11313HV Str. M SEMA fallsele med vest Sele med vest for krevende miljøer, spesielt utviklet for offshore bruk. Selen er utstyrt med D-ring på rygg og bryst samt integrert støttebelte. Standard: EN360, Sala forlengerstropp Festes til selens D-ring på rygg og forenkler innfestingen av din fallsikringsblokk. Må kun brukes til å kombinere Sala/Protecta sele med Sala/Protecta fallblokk. KM4040W

13 HURTIGGUIDE FALLSELER Hvordan bruke en traumastropp Innfestningspunkter Rygg Bryst Belte Spenne Produkt Art. nr. Str. Standard Protecta PRO2-101 fallsele AB10113 M-L Protecta PRO2-113 fallsele AB11313 M-L Sala Kevlar fallsele KB1K-P29 L Sala Delta fallsele S/M Hurtigspenner Sala Delta fallsele L Hurtigspenner Sala Delta fallsele XL Hurtigspenner Sala EoFit Ne fallsele S Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne fallsele M Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne fallsele L Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne fallsele XL Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne m/støttebelte S /358 Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne m/støttebelte M /358 Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne m/støttebelte L /358 Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne m/støttebelte XL /358 Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit ATEX EX fallsele KB L / EN Hurtigspenner Sala Eofit Ne Cross-over fallsele S Hurtigspenner og strammehjul Sala Eofit Ne Cross-over fallsele M Hurtigspenner og strammehjul Sala Eofit Ne Cross-over fallsele L Hurtigspenner og strammehjul Sala Eofit Ne Cross-over fallsele XL Hurtigspenner og strammehjul Sala EoFit Ne sittesele S /358/813 Hurtigspenner Sala EoFit Ne sittesele M /358/813 Hurtigspenner Sala EoFit Ne sittesele L /358/813 Hurtigspenner Sala EoFit Ne sittesele XL /358/813 Hurtigspenner Protecta Flea Elastic fallsele AB12533 M-L Hurtigspenner Protecta PRO2 fallsele med High Vis vest AB11313HV M /471-2 Gjennomgangsspenner SEMA fallsele med vest Uni 248 Gjennomgangsspenner Gjennomgangsspenner Gjennomgangsspenner Hurtigspenner Visste du at: En sele som har blitt utsatt for kjemikalier kan i løpet av kort tid miste 40 % av styrken i båndene. Kroker som blir stående i åpen posisjon mister opp til 85 % av sin styrke. Det er noe å tenke over for de som har uvanen med å bruke åpne kroker når de sikrer seg i stillas, eller de som ser at noen gjør det! Mange virksomheter vasker gjerne fallsikringsutstyret sitt i vaskemaskin. Ikke alle produsenter av fallsikringsutstyr tillater dette, og det er forståelig. Flere av våre tester viser at fibrene i tekstilene blir så sterkt skadet etter vask at produktet må kasseres. Enkelte falldempere som har vært vasket i vaskemaskin kan strekke seg helt ut ved et fall. Ved vask er det derfor viktig at produsentens retningslinjer følges. 249

14 Falldemper fra Protecta Falldempere Falldemperen er konstruert til å dempe kreftene i et fall gjennom et «rakne-prinsipp». Om falldemperen aktiviseres vil den forlenge seg «rakne ut» og på den måten gi en mykere oppbremsing av fallet. Det er viktig å merke seg at bruk av falldemper normalt krever en lengre «klareringshøyde» fra forankringspunktet og ned til nærmeste underliggende hindring for å kunne benyttes, enn for eksempel fallblokker. Instruksjoner om krav til klareringshøyde finner du i produktets bruksanvisning. Ofte er denne oppgitt til 6,75 meter. Ved bruk av falldempere med doble liner vil du hele tiden under forflytting kunne være sikret til minst ett forankringspunkt. Om du benytter «tie-back» falldempere vil du kunne etablere en forankring direkte rundt konstruksjonen uten bruk av andre forankrings anordninger. For alle typer falldempere er det viktig at du søker et forankringspunkt så rett som mulig over hodehøyde og arbeider uten slakk på linen. Fallindikering Om falldemperen har raknet eller båndet viser tegn på belastning (indikator) skal produktet ikke lenger brukes. Se bruksanvisning for kontroll før bruk. Laseanordning Festes direkte til selens D-ring på rygg. Påse at deltalenken eller karabinkroken (modellavhengig) er låst på korrekt måte. Materiale Valg av materiale vil være avgjørende for produktets sikkerhet og levetid. Våre falldempere er forsynt med kraftige liner eller bånd av ulike materialer for å kunne benyttes i krevende miljøer. Kevlar materialer brukes for å beskytte mot varme, impregneringer av forskjellige typer for å beskytte mot UV, mekanisk slitasje etc. Polyuretanbelagte falldempere finnes for ekstra krevende miljøer med mye smuss, olje, fett og kjemikalier. Falldemperen Påser at kreftene ved et fall på opptil 4 meter reduseres til mindre enn 6 kn. Våre falldempere begynner å «rakne» ved en uttrekkskraft på mindre enn 2 kn. Lengde Våre falldempere har en lengde på opptil 2 meter iht. gjeldende standarder. Det er viktig å påse at linen holdes stramt under arbeid og er festet over hodehøyde for å redusere det frie fallets lengde. Du må aldri korte ned linens lengde ved knyting etc. da dette kan redusere linens bruddstyrke med hele 50 %. Flere av våre falldempere er utstyrt med reguleringsanordning. Krok Om falldemperen er utstyrt med krok skal denne koples direkte til forankringspunktet eller til en forankringsanordning. Det er kun falldempere med «tie-back» funksjon som kan kobles direkte rundt en konstruksjon. Ved «struping» av falldemperens line vil dette kunne redusere bruddstyrken betraktelig. Påse at krokene festes korrekt til forankringen slik at sideveis belastning på gods og belastning direkte på låseanordninger ikke kan oppstå. 251

15 Falldemper med forbindelsesline Protecta falldemper 1,8 m Y-line med stillaskroker. AE532/1 Protecta falldemper 2 m 2 meter, regulerbar og med krok. AE525/1 Protecta Pro stretch falldemper 1,75 m Falldemper med 1,75 meter line og stillaskrok og energiabsorbering integrert i hele linens lengde. Stretch-funksjonen reduserer faren for å snuble i egen line samt at overskuddsline ikke hekter seg fast eller slepes mot underlaget. Pro Stretch er utstyrt med fallindikator samt godt beskyttet ID-merking og stillaskrok. AE52175SAF Sala Kevlar falldemper 1,75 m 1,75 meter brånd. Falldemperen benyttes i miljøer med sterk varme. Båndet er i Kevlar og har en forkullingstemperatur på minst 426 ºC. Leveres uten krok. KE5175K HURTIGGUIDE FALLDEMPERE Produkt Art. nr. Lengde Linemateriale Koplinger Standard Protecta falldemper 1,8 m AE532/1 1,8 meter 25 mm 1 17 mm krok EN 355/354/362 polyesterbånd 2 50 mm stillaskrok Sala E2-stop falldemper med 2 m Y-line tieback meter 35 mm polyesterbånd 1 17 mm krok EN 355/354/ mm krok Sala EZ Stop Epander falldemper meter 35 mm polyesterbånd 1 17 mm krok 1 50 mm krok EN 355/354 Protecta falldemper 2 m AE525/1 2 meter 10,5 mm 1 17 mm krok EN 355/354/362 kjernmantel 1 50 mm krok Sala Kevlar falldemper KE5175K 1,75 meter 45 mm Kevlar 1 trekantlenke EN 355/354 Protecta Pro Stretch falldemper 1,75 m AE52175SAF 1,75 meter 50 mm 1 17 mm krok polyester 1 50 mm stillaskrok EN 355/362 Sala E2-stop falldemper med 2 m Y-line tieback Linene er konstruert for å kunne etablere et forankringspunkt ved å slå linen rundt konstruksjonsdeler og feste kroken tilbake og inn i de regulerbare D- ringene. Stillaskrokene er 3-greps. Maksimal brukervekt er 130kg. Maksimal forlengelse er 1,35 meter Sala EZ Stop Epander falldemper Falldemper 2 meter Y-line og stillaskroker. Den doble linen gjør det mulig å være forankret til enhver tid, også ved forflytning. Elastisiteten i båndene reduserer snublefare. Stillaskroker i aluminium med 60 mm åpning. Maksimal brukervekt er 130 kg. Maksimal forlengelse 1,35 meter

16 Krav til klareringshøyde ved bruk av falldemper Eksempel på beregning av klareringshøyde VIKTIG Å VITE OM REDNING FRA FALLULYKKER DYPDYKK MED! KUNNSKAP OG KOMPETANSE 2 m Maksimum falldemper + linelengde 1,75 m 6,75 meter Fri høyde målt fra forankringspunktet og ned til nærmeste underliggende hindring. Maksimum falldemper + linelengde. Maksimum forlengelse av falldemper Riktig fallsikring er ikke gjennomført før en redningsplan er etablert. Tid, skadeomfang, redningsutstyrets tilgjengelighet og tilstand i tillegg til kompetanse, bør vurderes i en slik plan. Her beskrives redning i tre hovedgrupper, uavhengig av arbeidssituasjon. Vi håper dette kan motivere til videre planlegging. Redde seg selv etter et fall Å redde seg selv vil som oftest være umulig. Mange tror at man kan klatre i linen man henger i, pendle for å komme inntil en konstruksjon osv. Men et fall kan faktisk føre til alvorlige skader. Man kan bli bevisstløs og ute av stand til å redde seg selv. Hvis man imidlertid er i stand til det, må man holde blodsirkulasjonen i gang ved å bevege armer og ben. Sørg for at selen som benyttes er utstyrt med traumastropper for å hindre hengetraume/sirkulasjonssvikt. Redde seg selv fra en konstruksjon ved rømning I visse tilfeller kan det oppstå behov for evakuering/rømning fra konstruksjonen man befinner seg på; en gondo eller heis, kran eller lift, tårn etc. Da er det viktig at det er etablert evakueringsprosedyrer, og at evakueringsutstyr er tilgjengelig og klart til bruk. For eksempel utstyr som Saumatic og Bimatic, der man senkes ned med konstant hastighet til et underliggende nivå. Med Rollgliss R250 med nedfiringsline med taubrems, kan man selv foreta en kontrollert nedfiring. Og ved hjelp av Rollgliss R350 kan man bevege seg opp og ned med et talje- og utvekslingssystem. Redning ved hjelp av passiv hjelper Det finnes fallsikringsprodukter på markedet med integrert evakueringsenhet. Mest kjent er kanskje fallblokk med nødvinsj. Har en person falt, vil nødvinsjen kunne betjenes av en kollega utenfor fallfare. Et system som Rollgliss R250-evakueringskit, gjør redning mulig uten at redningspersonen selv firer seg opp eller ned til den forulykkede. Her kan også hjelperen stå på trygg grunn, utenfor fare. 2 m Kroppslengde Redning ved hjelp av aktiv redningsperson Noen ganger må en aktiv redningsperson kunne benytte seg av en tilkomst for å nå frem til den forulykkede. Det kan gjelde ansatte i brann- og redningsetater og industrivern-/beredskapsgrupper. Til dette er Rollgliss R350 mye brukt; da kan man bevege seg opp eller ned til ønsket posisjon ved hjelp av et talje- og utvekslingssystem. 1 m Sikkerhetsmargin Fordi alle arbeidsplasser er forskjellige er det viktig med grundig analyse før redningsplanen utarbeides og utstyr anskaffes. En selvfølge til slutt: Unngå å utføre arbeid i høyden hvis du er alene! Ved bruk av falldempere med doble liner vil du hele tiden under forflytting kunne være sikret til minst ett forankringspunkt. Om du benytter «tie-back»-falldempere vil du kunne etablere en forankring direkte rundt konstruksjonen uten bruk av andre forankringsanordninger. For alle typer falldempere er det viktig at du søker et forankringspunkt så rett som mulig over hodehøyde og arbeider uten slakk på linen. Ved arbeid hvor det ikke er tilstrekkelig klareringshøyde for rett bruk av falldemper kan du vurdere bruk av linesystemer med reguleringslås (EN 353-2) eller fallblokker (EN 360) som sikrere alternativer. Produktsjefen

17 Fallblokker Rett bruk av fallblokker sørger for at de belastninger som oppstår ved et fritt fall «dempes», og kraften som overføres til din sele og kropp ikke overstiger 6 kn (maksimum iht. EN-standard). Våre fallblokker har et integrert, unikt bremsesystem som sørger for at om produktet brukes rett, begrenses fallrykket til maksimalt 4 kn. Bremsesystemet er designet til å slå inn før fallets lengde når 0,6 meter og vil ved det sørge for en hurtig og myk oppbremsing. Våre DBI-Sala fallblokker har doble låsesystemer for ekstra sikkerhet. Når bremsesystemet aktiviseres forblir det låst, slik at brukeren ikke på grunn av fjæring frigjør bremsesystemet og «hakker» nedover. Ved denne formen for oppbremsing vil belastningen som overføres til forankringspunktet bli mindre og jevnere. En viktig sikkerhetsdetalj om forankringen skulle gi noe etter. Fallblokk fra Protecta Huset Huset beskytter innvendige deler mot ekstern påvirkning som klima, smuss, slag og støt og finnes i følgende typer: 1) Kompositt 2) Alu.deksler/rustfritt stål 3) Formstøpt aluminium 4) Kombinasjoner av 1-3 Fallblokker kan i tillegg være utstyrt med forseglet innerhus for at smuss og fukt ikke skal trekkes med wiren inn og feste seg til bremsesystemet. Denne funksjonen gir lengre levetid i ekstra tøffe miljøer og en ekstra sikkerhet for brukeren. Reparasjon/service/godkjenning Alle våre fallblokker kan repareres og resertifiseres i Norge. Leow er med i et verdensomspennende servicenettverk som gjør at uansett hvor du måtte befinne deg er det aldri langt til nærmeste servicesenter. Alle våre fallblokker er CE-merket og flesteparten er i tillegg godkjent iht. internasjonale standarder som OSHA, ANSI og CSA en trygghet om du ferdes over landegrenser. Wire/band/line Wiren eller båndet i blokken er koplet til en trommel, et bremsesystem og returfjær, og vil følge brukerens bevegelser, holde seg stram og låse ved et fall. Wire velges for tøffe miljøer ute, mens bånd/line velges ved innebruk eller ved arbeid med strøm. Rustfrie wirer velges om man ønsker ekstra beskyttelse mot korrosjon/rust. Evakueringsvinsj Flere blokker er utstyrt med vinsj for enklere å kunne evakuere en falt person. Å bli hengende i en sele kan selv for en uskadet person etter få minutter medføre fare for liv og helse. Våre vinsjer er utstyrt med quick-release og utveksling for raskere og enklere betjening. Fallindikering Flere av våre fallblokker er utstyrt med fallindikator for at du lettere kan se før bruk om blokken er belastet som ved et fall. En ekstra sikkerhet om brukeren skulle glemme å innrapportere at blokken har vært belastet. Linereserve Mange av våre blokker er utstyrt med wire-/bånd-/line-reserve. Om du faller med linen helt uttrukket vil linereserven påse at trommelen allikevel settes i rotasjon, sperrehakene griper fatt i bremseringen og oppbremsingen oppstår. Krok Wirens krok gjør tilkopling til brukeren raskere og enklere ved at den patenterte kroken enkelt kan betjenes med én hånd, og med bruk av hansker, uten at fingrene kommer i klem. De fleste kroker og oppheng er utstyrt med svivel. 256

18 Fallblokker Sala Nano-lok fallblokk Liten og robust fallblokk med ekstrem lav vekt - 0,75 kg uten krok - for innfesting til rygg eller direkte til forankringspunkt. Leveres med stillaskrok. Fallblokken er godkjent med bruker vekt opp til 140 kg, også ved fallfaktor 2. Ved å benytte et koplingsstykke (art.nr ), kan du kople to blokker sammen og få dobbel sikring. Nano-Lok er et godt alternativ til tradisjonelle falldempere ved behov for kortere stoppdistanse. Leveres med stillaskrok og singel line, 2 meter Sala Nano-lok Twin fallblokk To små robuste fallblokker med lav vekt for innfesting på rygg. Ved hjelp av det medfølgende koplingsstykket kan blokkene enkelt monteres sammen og festes stabilt direkte til selens bånd på ryggen. Ved operasjoner som kun krever bruk av en blokk kan du ved hjelp av koplingsstykke (art.nr ) enkelt gjøre doble Nano-Lok til en singel versjon. Nano-Lok er et godt alternativ til tradisjonelle falldempere ved behov for kortere stoppdistanse. Leveres med stillaskrok og dobbel line, 2 meter Protecta Rebel fallblokk 3 meter webline. AD111/1 Protecta Rebel fallblokk Rebel er en liten, lett fallblokk produsert i aluminium og stål, og denne er utstyrt med 4,5 meter galvanisert wire med utvendig fallindikator av Kevlar /Nome. Svivel i opphengspunktet. AD115 Sala Talon fallblokk Superlett fallblokk med 3 meter webline. Veier KUN 980 gram. Blokken kan festes direkte bak selens D-ring på rygg. Blokken er i tillegg utstyrt med avtagbar stillaskrok og svivel. KD1TALONS2 Sala Ultralok RSQ fallblokk Fallblokk som skånsomt stopper fallet, og i tillegg er utstyrt med integrert «bryter», for kontrollert nedfiring. En nedfiring kan startes ved å trekke bryteren ut med hånden eller ved hjelp av RSQ redningsstang med gaffel. Blokken leveres med 15 meter rustfri wire og krok RSQ redningsstang med gaffel, komplett Teleskopstang med avtagbar gaffel for enkel tilkomst og utløsing av nedfiringsbryteren til fallblokk UltraLok RSQ. Teleskopstangens uttrekkslengde er 2,4 til 4,9 meter Sala gaffel for RSQ redningsstang

19 Protecta Rebel fallblokk Alle blokkene i denne serien er konstruert for innfesting over hodehøyde slik tradisjonelle fallblokker er. Ved behov for horisontalt bruk kan du enkelt tilkoble en «skarp kant forlenger» for å gjøre produktet egnet til slikt bruk. Forlengeren festes direkte til wirens krok og er ekstra dimensjonert og beskyttet for å tåle kontakt med kanten, samtidig som bremse og stoppdistanse ikke avviker fra testkravene. Forlengeren skal IKKE benyttes på andre blokker. Brukervekt ved FF2: ma. 100 kg. Protecta Rebel fallblokk Lett og robust fallblokk med bærehåndtak og galvanisert wire meter wire meter wire Protecta Rebel fallblokk Lett og robust fallblokk med bærehåndtak og galvanisert wire meter wire meter wire meter wire meter wire Protecta forlenger Sharp-Edge Lett og robust fallblokk med bærehåndtak og galvanisert wire. Forlengeren festes direkte til wiren på våre Rebelblokker utstyrt med bærehåndtak og wire. Med denne forlengeren vil brukeren kunne benytte blokken horisontalt og samtidig imøtekomme CE kravet til bruk ved «skarp kant» klasse A. Forlengeren skal ikke benyttes på andre fallblokker. Sala Sealed-Blok fallblokk En serie fallblokker for krevende miljøer og en av våre bestselgere innen offshore. Alle bevegelige deler er forseglet (IP68) inne i blokken og er i tillegg av rustbeskyttende utførelse. I tillegg er Sealed-blok utstyrt med bærehåndtak, rustfri wire og krok med fallindikator samt rustfrie endeplater. Produktene er CE merket og i tillegg ANZI godkjent for å kunne brukes over hele verden ,5 meter wire meter wire meter wirek meter wire meter wire meter wire Sala Sealed-Blok fallblokk, med evakueringsvinsj En serie fallblokker for krevende miljøer og en av våre bestselgere innen offshore. Alle bevegelige deler er forseglet (IP68) inne i blokken og er i tillegg av rustbeskyttende utførelse. I tillegg er Sealed-blok utstyrt med bærehåndtak, rustfri wire og krok med fallindikator samt rustfrie endeplater. Blokkene har integrert evakueringsvinsj for heving/senkning av hengende person. Produktene er CE merket og i tillegg ANZI godkjent for å kunne brukes over hele verden meter wire meter wire meter wire meter wire Visste du at: Protecta Rebel fallblokk Liten og lett fallblokk med hus i kompositt og 6 meter Dynema-bånd. Bremsesystemet er kon-struert med dobbel brems for å forhindre frigjøring ved fall i fleksibel forankring. Blokken veier kun 1,8 kg og er utstyrt med utvendig fallindikator for enklere inspeksjon Sala Ultralok fallblokk En serie lettvektsblokker konstruert for krevende miljøer. Kritiske komponenter er produsert i rustfritt stål, hus i glassfiberarmert kompositt med sideplater av aluminium. (26 meter i formstøpt aluminium). Leveres med rustfri wire, krok med svivel og fallindikator samt svivel i opphengspunktet meter wire meter wire meter wire meter wire Protecta AD515 fallblokk Lett og robust fallblokk med 15 meter galvanisert line og integrert nødsveiv for rask redning etter fall. Kan koples bl.a. til tripodstativ AM100 ved hjelp av eget feste. AD515 AT0515 Protecta feste for fallblokk AD1515 til tripod AM100 AM100 Protecta tripodstativ Det finnes små fallblokker som kan monteres direkte til selens bånd på ryggen en fordel i mange tilfeller. Men ikke alle fallblokker er godkjent av produsenten for direkte innfesting til sele. Informasjon om dette finner du i produktets bruksanvisning. Våre spesial blokker Talon og Nano-Lok er konstruert for tilpassing på rygg og har en svært lav vekt. Nano-L veier bare 750 gram, omtrent det samme som en falldemper med line

20 Fallblokker kontroll før bruk Alle fallblokker skal kontrolleres før bruk. Nedenfor viser vi et eksempel på kontroll før bruk hentet fra en av våre bruksanvisninger. Vi gjør oppmerksom på at ulike blokker kan ha ulike bruksanvisninger og det er viktig at du leser bruksanvisningen for din blokk. HURTIGGUIDE FALLBLOKKER Produkt Art. nr. Wirelengde/ wiremateriale G=galvansiert Evakueringssveiv W=web/bånd/line Materiale, hus Vekt, produkt brukervekt Maksimal SS=rustfri Standard Sala Sealed-Blok fallblokk ,5 m/ss Formstøpt alu 5,3 kg 141 kg EN Trekk blokkens bånd/wire helt ut og kontroller at den er fri for skader. Wiren/båndet føres sakte og kontrollert tilbake i blokken. BRUK HANSKER. 3. Kontroller låsemekanismen ved å rykke markert i blokkens bånd/wire som da skal låse seg umiddelbart og et klikk høres. Kontroller blokkens hus for evt. korrosjon/rust, sprekkdannelser/brudd. Kontroller at alle originaldeler er på plass. 4. Du må ikke overskride maksimum totale brukervekt. 5. Fest linens krok til D-ringen på ryggen til fallsikringsselen. 6. Velg et forankringspunkt så loddrett som mulig over deg. 7. Må ikke brukes i en vinkel mer enn 40º fra vertikalen. 8. Må ikke brukes i eller over løse materialer som f.eks. pulver, korn, slam etc. eller elektromagnetiske felter. 9. Du må ikke demontere, forsøke å justere, reparere eller endre på produktet. 10. Fallsikringsblokken må oppbevares på et tørt og luftig sted. Alt fallsikrings- og støtteutstyr skal kontrolleres minst hver 12. måned av «kompetent person», oppnevnt av produsent. Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 7 kg 141 kg EN 360 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 13 kg 141 kg EN 360 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 20 kg 141 kg EN 360 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 27 kg 141 kg EN 360 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 45 kg 141 kg EN 360 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 9 kg 141 kg EN 360/1496 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 13 kg 141 kg EN 360/1496 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 24 kg 141 kg EN 360/1496 Sala Sealed-Blok fallblokk m/ss Formstøpt alu 31 kg 141 kg EN 360/1496 Sala Talon fallblokk KD1TALONS2 3 m/w Kompositt 0,98 kg 141 kg EN 360 Sala Nano-lok fallblokk m/w Kompositt 1,25 kg 141 kg EN 360 Sala Nano-lok Twin fallblokk m/w Kompositt 2,3 kg 141 kg EN 360 Sala Ultralok fallblokk m/ss Kompositt 4,1 kg 141 kg EN 360 Sala Ultralok fallblokk m/ss Kompositt 4,9 kg 141 kg EN 360 Sala Ultralok fallblokk m/ss Kompositt 6,8 kg 141 kg EN 360 Sala Ultralok fallblokk m/ss Aluminium 14,9 kg 141 kg EN Sala Ultralok RSQ fallblokk m/ss Kompositt 8,5 kg 141 kg EN 360/341 Fallblokk AD515 m/sveiv AD m/g Formstøpt alu 9,8 kg 136 kg EN 360/1496B Protecta Rebel fallblokk AD115 4,5 m/g Alu/stål 2,9 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk AD111/1 3 m/w Alu/stål 1,3 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 5,3 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 5,6 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 7,5 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 10 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 13 kg 140 kg EN 360 Protecta Rebel fallblokk m/g Kompositt 13,4 kg 140 kg EN KG MAX Protecta Rebel fallblokk m/w Kompositt 1,8 kg 140 kg EN o MAX

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander

Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander rev. 02 www.samarbeidforsikkerhet.no Forkortelser / begrep HMS Helse, miljø og sikkerhet. FG Fallende gjenstand, dvs. en gjenstand som beveger

Detaljer

Innhold. side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10-16. side17-19 side 20. s. 2

Innhold. side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10-16. side17-19 side 20. s. 2 KURSKATALOG 2013 Innhold Om oss. G11 Løfteredskap / Stroppe og anhuker. Truck..... Innføring i sikkerhet ansvar og vedlikehold modul 1.1.. Varmt arbeid Resertifisering varmt arbeid.. Personløfter.....

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING

GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING GUIDE TIL RIKTIG FALLSIKRING HVA er FALLSikring? Menneskekroppen tåler ikke fall fra spesielt store høyder. De fleste forstår at et fall rett ned fra et kjøkkenbord uten å ta seg for, kan føre til alvorlige

Detaljer

SEMA 5003. Fallsikringsvest L ÅRREIM ( VENSTRE) D-RING PÅ LÅRREIM ( VENSTRE)

SEMA 5003. Fallsikringsvest L ÅRREIM ( VENSTRE) D-RING PÅ LÅRREIM ( VENSTRE) SEMA 5003 Fallsikringsvest B RUKSANVISNING NR. 4 1999 R EFLEKS EFLEX ( RYGG) D-RING ( RYGG) R EFLEKS R EFLEKS J USTERBARE B RYSTREIMER B AJONETTLÅS D-RING ( VENSTRE) D-RING ( HØYRE) L ÅRREIM ( VENSTRE)

Detaljer

ActSafe PME taumoped 4-takts motor

ActSafe PME taumoped 4-takts motor Brukerveildning Rev 1-2011 NO Distributør: ActSafe PME taumoped 4-takts motor Copyright ActSafe Systems AB ActSafe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Sweden Phone +46 31 65 56 60 Fax +46 31

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

KRANER I SMÅBÅTHAVNER

KRANER I SMÅBÅTHAVNER Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2006 Vedlikehold og kontroll av kraner i småbåthavner, Larvik kommune Gruppe F1-02-06 KRANER I SMÅBÅTHAVNER

Detaljer

EGENTLIG EN GANSKE SNILL MANN

EGENTLIG EN GANSKE SNILL MANN MAGASINET VÅR 2015 ET MAGASIN FRA AHLSELL NORGE EGENTLIG EN GANSKE SNILL MANN Er det for dumt, gidder han ikke å høre etter. Har folk gjort dumme ting derimot, hører han godt etter og hjelper dem gjerne

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV:

BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: 1 BI-UNIQUETM BI-SKI INSTRUKSJONSBOK, VEDLIKEHOLD & UTSTYR MANUAL BISKI ER UTVIKLET OG PRODUSERT I USA AV: FORHANDLES I NORDEN AV SITSKI NORWAY, IMERSLUNDVEIEN 45, 2323 INGEBERG, olemorten@sitski.no, www.sitski.no

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

copyright Pål Hammar Rognøy

copyright Pål Hammar Rognøy AKROKOMPENDIET Innhold : Holdninger side 1 Utstyr side 7 Øvelser side 23 Vedlegg side 49 Pål Hammar Rognøy Holdninger Dette kapittelet tar for seg holdningskapende arbeid, og hvordan man skal kunne påvirke

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 Våre kunder er våre venner. Logosol AS Vi garanterer et trygt kjøp! Slik bestiller du... Du kan bestille på den måten som passer deg best. Telefon: 47

Detaljer

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin

Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin Brukerveiledning C-6000i Datastyrt juksamaskin 1 2 Utgave 4.00 Brukerveiledning for utgave 5.02 av C-6000i programvare. Brukerveiledningen kan også være nyttig for tidligere av C-6000i, men noen valgmuligheter

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer