Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Årsrapport 2001

3 Etableringen av konsernet Kleven Maritime Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip «Gjennom et lokalt initiativ og industrielt eierskap vil vi legge til rette for ytterligere satsing på skipsindustri så vel i Norge som internasjonalt». John Kleven, Styreformann Bilde av John Det hele startet med at Kværner ASA besluttet å selge sine verft. Ved at Kværner definerte seg strategisk ut av skipsbygging, var det grunnlag for å få kjøpe tilbake disse verftene for en akseptabel pris. Siden Klevenbrødrene visste hvilket potensiale disse verftene hadde, bestemte de seg for å gjøre et forsøk. Sammen med sentrale leverandører til verftene, lykkes man i dette. Kleven Verft ble overtatt den 1. juli 1999 og Kleven Florø fra 1. januar Bedrifter innen Hareid Elektriske Gruppen var med på disse tilbakekjøpene, samtidig som de allerede var sterkt engasjert i Myklebust Verft. I løpet av 2000 ble virksomheten i verftene i Ulsteinvik og Florø/Førde reetablert utfor Kværner. Verftene Kleven Verft AS, Kleven Florø AS og Myklebust Verft AS etablerer et verftskonsern med Kleven Maritime AS som morselskap, var overskriftene i februar De tre verftene ble 100% eide datterselskaper i det nye konsernet. I generalforsamling i alle selskaper den 23 mai 2001, ble de formelle beslutninger fattet. Kleven Maritime AS er nå eiet av de samme aksjonærer som tidligere eide de enkelte verft. De største aksjonærene i det nye konsernet er Kleven familien, Hareid Elektriske Gruppen, Florø Invest AS og Sydvestor Vekst AS. Kleven Maritime fremstår etter etableringen som et teknologifokusert skipsindustrikonsern med hovedvirksomhet innen utvikling, bygging og levering av spesialskip. Konsernet utvikler og bygger tankskip for transport som krever spesialtanker i syrefast eller rustfritt stål. I tillegg har selskapet skipsteknologisk kompetanse for utvikling og bygging av passasjerfartøy og cruise-ferger. Selskapet leverer også avanserte fiskefartøy og alle typer servicefartøy til oljeindustrien. Verftene er kjent for å ha høy kompetanse på sine satsingsområder, og for spesielt godt håndverk som gir høy kvalitet på de skip som leveres. De tre verftene representerer i dag komplementær kompetanse når det gjelder skipstyper og produksjonsorientering, som vi ser som en grunnleggende forutsetning for videre spesialisering. Konsernet vil over tid øke sin konkurransekraft og lønnsomhet ved å styrke og målrette markedsføringen og salgsaktivitetene for verftene, mot norske så vel som internasjonale kunder. I tillegg vil man øke graden av standardisering og spesialisering gjennom nye skipskonsepter i samarbeid med leverandører av skipsutstyr og skipsdesignere. Og gjennom økt inntjening og bruk av kapitalmarkedet, ønsker man å øke verftenes finansielle styrke. Ovennevnte skjer ved utvidelse av konsernets ledelseskompetanse og ledelseskapasitet. Steinar S. Kulen ble ansatt 1. mai 2001 som Adm.dir. og Konsernsjef, og har hovedansvaret for å etablere og utvikle konsernet i tråd med denne satsningen. Bakgrunnen for konserntanken er ambisjonen om å styrke egen konkurranseposisjon ved å fremstå i markedet med egne skip som gir en merverdi for kunden fremfor konkurrerende konsept. Det vil medføre satsing på en målrettet og profesjonell markedsførings-/salgsfunksjon, som inkluderer skipskonseptutvikling og aktiv medvirkning innen prosjektfinansiering. Videre omfatter konserntanken ambisjoner om å redusere kostnadene ved å ta ut synergier innen forsyningskjeden. Dette gjelder spesielt innen innkjøp, og på leverandørutvikling og integrering. Konsertankegangen inneholder også en klar ambisjon om å redusere egne kostander og leveringstider gjennom videreutvikling av en effektiv vareflyt, standardisering og spesialisering gjennom modulariserte skipskonsept, videreutvikling av kjerneprosessene og bortsetting av andre oppgaver. Konsernet skal også styrke og øke fleksibiliteten til den enkelte enhet finansielt. Oppgaver innen administrative funksjoner som mer effektivt og med reduserte kostnader kan utføres av konsernselskapet, vil også bli samordnet. Dette skal føre til et høyteknologisk arbeidsmiljø hvor Kleven Maritime vil fremstå som en konkurransedyktig leverandør av spesialfartøy, og hvor posisjonen i markedet også vises i verdiøkning for eierenes investerte kapital. 4

4 Det skjedde i 2001 Begivenheter 2001 Januar - Mars Juli - September For verftene starter året med en ordresituasjon som vil gi full sysselsetting i Verftene har i ordre kjemikalieskip, juice-tankere, passasjerfartøy og fiske- og offshorefartøy. I januar leverer Kleven Florø AS et tdw kjemikalieskip til det Franske rederiet Naval Francaise. Fra Myklebust Verft blir det i mars levert en avansert tråler/snurper til Ytterstad Fiskeriselskap AS og fra Kleven Verft AS blir det i mars levert et Field Standby fartøy til Havila Supply Ships AS. I februar blir det kjent at eierne av de tre verftene Kleven Florø AS, Myklebust Mek. Verksted AS og Kleven Verft AS ønsker å danne et konsern av disse selskapene og at en søker å gjennomføre dette i løpet av første halvår Konsernets ledergruppe begynner å komme på plass. Adm. direktør Gustav Johan Nydal tiltrer som ny adm. dir. i Kleven Florø AS, Bjørn Lillelien går over i ny funksjon som direktør for innkjøp og produksjon i Kleven Maritime AS og Per Øvrelid tiltrer som Finansdirektør i Kleven Maritime AS. Myklebust Mek. Verksted AS skifter navn til Myklebust Verft AS. Etter nøye gjennomgang av prosjektene foretas justeringer i forventede prosjektresultater. Myklebust Verft AS leverer sitt Bnr. 28, en reketråler, til Remøy Havfiske AS og Kleven Florø leverer sitt Bnr. 142, et kjemikalietankskip, til Odfjell ASA. Terroraksjonen i New York den 11. september får også negativ effekt på de markeder som våre verft er aktører i. Det blir satt i produksjon 2 nybygg; Bnr. 33 ved Myklebust Verft, et Platform Supply Fartøy til District Offshore ASA og Bnr. 295 ved Kleven Verft AS, en PSV for Solstad Rederi AS. Det siste prosjektet har Myklebust Verft subkontrahert til Kleven Verft. Kleven Industrier AS etableres som et selskap for leveranser av egenproduserte produkter til byggeverftene. April Juni I andre kvartal blir det ikke levert nybygg fra verftene i Kleven Maritime. Det blir satt i produksjon 3 nybygg; Bnr. 31 ved Myklebust Verft, et Platform Supply fartøy til District Offshore ASA og Bnr. 301 og 303 ved Kleven Verft AS. De to siste faretøyene er de 2 første LNG-drevne offshorefartøyene i verden og skal leveres til rederiene Eidesvik Shipping AS og Simon Møkster Rederi AS i fellesskap tidlig i Konsernet Kleven Maritime blir formelt besluttet etablert 23. mai Ny grafisk profil blir besluttet innført. Hele konsernet blir profilert under KLEVEN MARITIME. Ny konsernsjef, Steinar S. Kulen, blir ansatt og tiltrer sin funksjon i mai måned. Generalforsamlingen vedtar å gjennomføre en kapitalutvidelse. Oktober - Desember Konsernledelsen er nå komplett: Ståle Rasmussen tiltrer som adm. dir. i Kleven Verft AS, Jarle Gjerde blir adm. dir. i Kleven Industrier AS og Eldar Eilertsen blir ansatt som markedsdirektør i Kleven Maritime og adm. dir. i Kleven Florø Consult AS. Myklebust Verft får subkontrahert Bnr. 300 ved Kleven Verft. som får betegnelsen Bnr. 36. Fartøyet er et Multi Purpose Offshore Vessel og skal leveres til Østensjø Rederi 30. april Viktige strategiske valg blir gjort. Myklebust Verft leverer sitt Bnr. 30, Hopen, til Remøy Fiskeriselskap AS. 5

5 Årsberetning Årsberetning Kleven Maritime AS Organisering Konsernet Kleven Maritime ble etablert i januar I mai 2001 ble verftsselskapene Kleven Verft AS og Myklebust Verft AS innfusjonert i konsernet. Det opprinnelige Kleven Florø Holding AS, seinere omdøpt til Kleven Maritime AS, er morselskap i konsernet. I tillegg til ovennevnte verftsselskaper eier Kleven Maritime AS direkte eller indirekte 100% av selskapene Kleven Florø Consult AS, Kleven Industrier AS, Myklebust Prosjekt AS og Kleven Prosjekt AS. Konsernets virksomhet Konsernet Kleven Maritime driver sin virksomhet innenfor skipsprosjektering/-utvikling i Florø, nybygging og reparasjon og ombygging av skip i Florø, Førde, Ulsteinvik, Rovde og Gursken. Konsernledelsen i Kleven Maritime AS har sitt sete i Ulsteinvik. Pr var det ansatt 988 personer i konsernet. Det ble i 2001 levert følgende nybygg fra verftene: Verft Byggenr. Type Kjøper Kleven Florø 145 Kjemikalietanker Navale Francaise Kleven Florø 142 Kjemikalietanker Odfjell Chemical Tankers II AS Kleven Verft 289 Field Standby Havila Offshore Vessel Supply Ships AS Myklebust Verft 28 Tråler/snurper Ytterstad Fiskeriselskap AS Myklebust Verft 29 Reketråler Remøy Havfiske AS Myklebust Verft 30 Torske-/reketråler Remøy Fiskeriselskap AS Fortsatt drift Verftene i Kleven Maritime har inngått nybyggingskontrakter som gir full sysselsetting ut Noen av disse nybyggingsprosjektene vil gi et økonomisk tap for verftet og dette er det tatt høyde for i resultatregnskapet for 2001 og tidligere. Dette har medført at resultatet for konsernet Kleven Maritime er lite tilfredsstillende. Virksomheten vil gi et positivt økonomisk resultat i Kleven Maritime AS har som siktemål å gjennomføre en emisjon i løpet av 1. halvår 2002, noe som vil øke konsernets egenkapital ytterligere. Det bekreftes derfor at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i konsernets bedrifter har i 2001 vært godt. Selskapene har hatt full sysselsetting i Bedriftenes arbeidsmiljøutvalg har i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten tatt hånd om arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det totale sykefraværet i konsernets bedrifter i 2001 utgjorde 8,4 %. Dette er en reduksjon i forhold til år 2000 på 0,1 prosentpoeng. Det ble i 2001 registrert 1047 fraværsdager som følge av personskader ved bedriftene. For dette året ble det totalt registrert 131 mindre person- skader. I hovedsak består personskadene av «rusk på øyet» og «klemskader». Ved Kleven Florø skjedde det i desember 2001 en tragisk fallulykke fra stillas hvor en av bedriftens ansatte mistet livet. Det er i konsernet i 2001 ikke registrert ulykker med større materielle skader. Ytre miljø Verftene i Kleven Maritime driver i hovedsak nybygging av skip. Denne virksomheten medfører begrenset fare for forurensning. Det legges stor vekt på å redusere støy fra virksomhetene slik at ulempene for naboer blir minst mulig. Det ytre miljøet har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte og det har ikke vært behov for spesiell tiltak. Avfallsstoff som malingsprodukt og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Blåsesand er godkjent brukt som dekkmasse ved grovavfallsplass. Utslipp fra syrevasking er analysert og de utslipp som blir foretatt er i henhold til godkjennelse fra SFT. Ordresituasjonen Verftene i Kleven Maritime har følgende kontrakter: Verft Byggenr Type Levering Kleven Florø 147 Juice Carrier April -02 Kleven Florø 143 Kjemikalietankskip Juni 02 Kleven Florø 141 Kjemikalietankskip Januar 03 Kleven Florø 148 Juice Carrier August 03 Kleven Florø 144 Kjemikalietankskip Desember -03 Kleven Verft 292 Cruise Ferge April 02 Kleven Verft 295 PSV Juli 02 Kleven Verft 296 PSV Oktober 02 Kleven Verft 301 MPSV Januar 03 Kleven Verft 303 MPSV Mai 03 Kleven Verft 297 PSV Oktober -03 Kleven Verft 298 MPSV Desember 03 Myklebust Verft 31 PSV April 02 Myklebust Verft 33 PSV November -02 Myklebust Verft 36 ROV Survey Vessel April 03 Myklebust Verft 34 PSV September 03 Myklebust Verft 35 Skjellskraper Desember 03 Samlet kontraktsverdi pr utgjør NOK mill. mens ordrereserven utgjør på samme tidspunkt NOK mill. Markedssituasjonen De fleste av konsernets markeder har det siste året vært svært turbulente. Dette skyldes en dramatisk forsering av en negativ utvikling i verdensøkonomien med tilnærmet kollaps i finansmarkedene verden over. Kleven Verft har testet seg mot noen mindre cruise-/ og cruise/ferge prosjekt for Middelhavet. Kjemikaliemarkedet er fortsatt labert. Det 6

6 Årsberetning synes også som om rederiene avventer en endelig avklaring på spørsmålet om gjeninnføring av verftsstøtte til kjemikalieskip innen EØS. I markedet for offshore service skip er det fortsatt interesse for kontrahering. I Brasil er det innført høy toll på importerte fartøy som skal operere i Brasiliansk farvann for å styrke Brasiliansk flagging av skip. Dette vil legge press på rederiene til å få i gang skipsbygging i Brasil. En av de store utfordringene konsernet står overfor er å skaffe nye ordrer for levering i 2004 og seinere. Det må tegnes nye ordrer i løpet av våren 2002 for å sikre full sysselsetting i Dette i et vanskelig marked og hvor støtte til skipsbygging er borte. Dette vil naturlig nok ha ledelsens hovedfokus i tiden fremover. Aksjonærforhold Kleven Maritime AS har 20 aksjonærer. Det har i 2001 ikke vært omsetning av aksjene i selskapet. Andre forhold Myklebust Verft AS mottok i januar 2002 et krav på kr. 12,8 mill. fra skatteoppkreveren i en Østlandskommune. Forholdet er knyttet opp til manglende innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for perioden fra en leverandør til selskapet. Skatteoppkreveren krever beløpet innbetalt med hjemmel i skattebetalingsloven 3, 2. ledd. Myklebust Verft AS avviser kravet både på formelt og mate- rielt grunnlag. Det er ikke avsatt noe beløp i regneskapet til dekning av kravet. Årsregnskapet Morselskapet Kleven Maritime AS sitt regnskap for 2001 er gjort opp med et underskudd før skattekostnad på tkr. Etter skattekostnad utgjør årsunderskuddet tkr. Driftsoverskuddet for Konsernet Kleven Maritime utgjør tkr. Resultatet før skattekostnad utgjør tkr. mens resultatet etter skattekostnad utgjør tkr. Pr utgjør konsernets arbeidskapital tkr. Konsernets egenkapital utgjør på samme tidspunkt tkr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør tkr. hvorav endring i utført, ikke fakturert produksjon utgjør tkr. Kontanter og kontantekvivalenter utgjør pr tkr. Resultatoverføring Årsresultatene i de enkelte selskap i konsernet er disponert i de respektive selskap. Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Kleven Maritime AS føres mot annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør tkr., av dette utgjør fri egenkapital 0 tkr. Ulsteinvik, Jon M. Kleven Bjørn Bjåstad Palmar Gjerde Styreleder Kjersti Kleven Frede Uldbæk Jostein Bjørnset Sylvi Ragnhild Harnes Audun Grønnevik Steinar Kulen Adm. direktør/konsernsjef 7

7 Resultatregnskap Resultatregnskap (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 7,8, Avskrivning 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsunderskudd Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad 1, Annen finanskostnad Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad= Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overført annen egenkapital 8

8 Balanse Balanse pr. 31. desember (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap ,5 Investeringer i datterselskap Investering i andre aksjer ,8 Andre fordringer 8, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon 1, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Aksjekapital 17, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 14, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Forskuddsfakturert produksjon Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Kontantstrømsanalyse Kleven Maritime AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING (BELØP I KR) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved utlån Utbetaling ved økning av egenkapital i datterselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Tilført egenkapital ved fusjon Bto. fusjonskostnader ført direkte mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

10 Noter Kleven Maritime AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2001 I HELE KRONER NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående foretas nedskrivning til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Det vises til eget konsernregnskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Pr er fordringene oppført til pålydende, da de ikke er vurdert som usikre. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for konserledelsen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. NOTE 2 - FUSJONER Selskapet stiftet Nye Kleven Verft AS og Nye Myklebust Mek. Verksted AS i begynnelsen av Disse selskapene fusjonert deretter med Kleven Verft AS og Myklebust Mek. Verksted AS, med sistenevnte selskaper som overdragende selskaper. Aksjonærene i Kleven Verft AS og Myklebust Mek. Verksted AS fikk, i forbindelse med fusjonene, oppgjør i form av aksjer i morselskapet Kleven Maritime AS. Fusjonene skjedde med regnskapsmessig virkning pr Fusjonene er gjennomført til regnskapsmessig diskontinuitet (som en transaksjon), men til skattemessig kontinuitet (skattefri fusjon). Etter fusjonen endret Nye Kleven Verft AS og Nye Myklebust Mek. Verksted AS navn til henholdsvis Kleven Verft AS og Myklebust Verft AS. NOTE 3 - LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (innskuddsbasert pensjon) Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte

11 Noter Kleven Maritime AS Godtgjørelser Lønn/Godtgjørelser Daglig leder Styret 0 Selskapet har ikke utlån til ansatte pr 31.12, men har ytet lån til ledende ansatte i annet konsernselskap med kr ,-. Rentebetingelser: 6%. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. Revisor Revisjonshonoraret for 2001 utgjør kr I tillegg kommer godtgjørelse for andre tjenester med kr NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-7 år Avskrivningsplan Lineær Selskapet driver sin virksomhet i fra leide lokaler. Årlig leie er avtalt til kr ,-. NOTE 5 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Firma Anskaffelses Forretnings- Eier- Stemme- Egenkapital Resultat tidspunkt kontor andel andel Kleven Florø AS Florø 100% 100% Kleven Florø Consult AS (datterdatterselskap) Florø 100% 100% Kleven Verft AS Ulstein 100% 100% Kleven Prosjekt AS (datterdatterselskap) Ulstein 100% 100% Myklebust Verft AS Sande 100% 100% Myklebust Prosjekt AS (datterdatterselskap) Sande 100% 100% Kleven Industrier AS Ulstein 100% 100% Viking Reisebyrå AS (dattertilknyttet selskap) Ulstein 50% 50% Skipssystemer AS (dattertilknyttet selskap) Sande 45% 45% Egenkapital og resultat for Viking Reisebyrå AS og Skipssystemer AS er basert på foreløpig regnskap for NOTE 6 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Andre langsiktige fordringer NOTE 7 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført Ovennevnte garantiforpliktelser vedrører morselskapsgarantier/selvskyldnerkausjoner knyttet til lånerammer og garantier/garantirammer stilt av kredittinstitusjoner overfor datterselskaper. I tillegg har selskapet stilt fullførelsesgaranti overfor kunder til datterselskap vedrørende to prosjekt. Selskapet er sammen med andre konsernselskaper fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret og er således solidarisk ansvarlig for eventuell skyldig merverdiavgift. 12

12 Noter Kleven Maritime AS NOTE 8 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum NOTE 9 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Fusjonskostnader ført direkte mot egenkapitalen Skattemessig tap ved konvertering av fusjonsfordringer til aksjer i datterselskaper Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel Fremføringsperioden for de ligningsmessige underskuddene utløper i 2010 med kr 0,23 mill og i 2011 med kr 10,21 mill. NOTE 10 - EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring av egenkapital Kapitalnedsettelse - overført annen egenkapital Kapitalutvidelse ved fusjon Kleven Verft AS Kapitalutvidelse ved fusjon Myklebust Verft AS Fusjonskostnader (etter fradrag for skattefordel) Skattefordel vedrørende skattemessig tap ved konvertering av fusjonsfordringer til aksjer i datterselskaper Årets resultat Egenkapital

13 Noter Kleven Maritime AS NOTE 11 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Kleven Maritime AS (tidligere Kleven Florø Holding AS) pr består av en aksjeklasse: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer , Aksjonær i Kleven Maritime AS (tidligere Kleven Florø Holding AS) pr var: A-aksjer Eierandel Stemme andel Hamy AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,1% 15,1% Hareid Elektriske AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,6% 11,6% John Kleven AS (representert i styret ved John Kleven) ,5% 11,5% Soltun Invest AS ,8% 9,8% Magnar Kleven AS ,8% 9,8% Florø Invest AS (representert i styret ved Jostein Bjørnset) ,0% 9,0% A. Kleven Eiendom AS ,3% 7,3% Harvest Elektro AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,0% 6,0% Sydvestor Vekst AS (representert i styret ved Frede Uldbæk) ,5% 5,5% John Kleven (styreformann) ,0% 3,0% Rena AS ,0% 3,0% Johanna Flåskjer ,0% 2,0% Gjerde Invest AS (representert i styret ved Palmar Gjerde) ,7% 1,7% Håkon Longva ,7% 1,7% Hildegunn Eiksund ,7% 0,7% Jostein Myklebust ,7% 0,7% Erling Myklebust ,6% 0,6% Jarle Gjerde ,4% 0,4% Odd Borgund ,3% 0,3% Inger Myklebust ,2% 0,2% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% 14

14 Kontantstrømsanalyse Konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN (BELØP I KR) Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn /utbetalinger i pensjonsordninger Endring utført, ikke fakturert produksjon Endring i andre tidsavgrensninger Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Mottatt utbytte/tilbakebetaling av kapital fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Bto. fusjonskostnader ført direkte mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

15 Noter Konsern NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2001 (I 1000 KRONER) KONSERNREGNSKAP NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet Konsernregnskapet viser virksomheten til morselskapet Kleven Maritime AS (tidligere Kleven Florø Holding AS) som en økonomisk enhet, basert på regnskapsprinsipper som beskrevet nedenfor. Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Eventuelle gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet er eliminert. Selskaper hvor Kleven Maritime AS har bestemmende innflytelse blir konsolidert inn i konsernregnskapet i sin helhet. Kleven Maritime AS eier ingen datterselskap som ikke er heleide. Aksjene i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at anskaffelseskost for aksjene henføres til datterselskapenes eiendeler og gjeld som tas inn i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost ut over eller mindre enn hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som henholdsvis goodwill og negativ goodwill. Tilknyttede selskaper er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet. Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer er vurdert til historisk kostpris, dvs. kostmetoden. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene resultatføres som finansinntekter. Salgsinntekter Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Driftsinntekter forøvrig inntektsføres på leveringstidspunktet. Forskning og utvikling Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres i sin helhet når de påløper. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene. De fleste prosjekter innehar element av produktutvikling. Det er derfor vanskelig å måle andel av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt eller pr. år. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Utført, ikke fakturert produksjon/forskuddsfakturert produksjon Anleggskontrakter (skip i arbeid) bokføres i regnskapet i samsvar med prinsipp om løpende avregning. Det vil si at andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden er beregnet som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller som anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. Dersom vurdering av et prosjekt viser at det vil gi tap, avsettes hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgraden. Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført, ikke fakturert produksjon, er oppført som fordring, og prosjekt hvor forskudd fra kunder overstiger utført produksjon er oppført som gjeld. Utført produksjon er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. 16

16 Noter Konsern Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Negativ goodwill er knyttet til overtakelse av virksomhet. Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veiet gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning) og til en kollektiv sikret pensjonsordning. Alle selskaper i konsernet (som har ansatte) er med i først nevnte ordning, mens to selskaper i konsernet er med i den sist nevnte ordning. Beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler bygger på økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som redegjort for i egen note. Netto pensjonskostnader klassifiseres under lønnskostnader i resultatregnskapet. I balansen presenteres pensjonsmidler under andre langsiktige fordringer og netto pensjonsforpliktelser under posten avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår arbeidsgiveravgift. To selskaper i konsernet har tilskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Bidrag til denne ordningen kostnadsføres når de påløper. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Offentlig tilskudd Tilskudd til bygging av skip blir inntektsført under driftsinntekter etter prinsippet om løpende avregning. Tilskuddet utgjør 9 % av brutto kontraktspris. Ved bygging av noen type skip, som f.eks. fiskebåter til EØS-området, mottar verftene ikke tilskudd. Tilskuddsordningen er opphørt for kontrakter inngått etter Garantier og reklamasjoner Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes hovedsakelig med utgangspunkt i historisk tall for garantireparasjoner. Avsetningen er medtatt under «Annen kortsiktig gjeld». Klassifisering av prosjektrenter Finansieringskostnader (renter og garantiprovisjoner) knyttet til utført, ikke fakturert produksjon (skip i arbeid) er i resultatregnskapet klassifisert som finanskostnader. I beløp utgjør dette for 2001 og 2000 henholdsvis kr 61,2 mill. og kr 29,9 mill. KONSERNREGNSKAP NOTE 2 - DATTERSELSKAPER OG PROFORMATALL Følgende datter- og datterdatterselskaper inngår i konsernet: Kleven Florø AS, 6902 Florø (kjøpt ) Kleven Florø Consult AS, 6902 Florø (kjøpt ) Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Prosjekt AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Myklebust Verft AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Myklebust Prosjekt AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Kleven Industrier AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime AS eier alle datter- og datterdatterselskaper 100%, og har tilsvarende stemmeandel. Konsernets proformatall for 2000 er: Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Konsernresultat Det er høyere usikkerhet ved proformatall enn historiske regnskapstall. 17

17 Noter Konsern KONSERNREGNSKAP NOTE 3 FINANSIELL MARKEDSRISIKO, TERMINKONTRAKTER, RENTERISISIKO, M.M Konsernet er eksponert for valutakursendringer i forbindelse med inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører. Ved inngåelse av kjøpseller salgskontrakter i valuta, vil konsernet derfor normalt inngå terminkontrakter for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av valutasvingninger. Konsernet hadde pr ingen andre terminkontrakter. Konsernet har ikke valutalån. Av gjeld til kredittinstitusjoner pr har konsernet fastrenteavtale på kr 494 mill. av den kortsiktige gjelden og kr 33,4 mill. av den langsiktige gjelden. Avtalt rentesats er henholdsvis 9,2% og 7,5-8,1%. Renteavtalen på den langsiktige delen løper til oktober Konsernet har inngått en 3 års renteswap-avtale (frem til ) med kredittinstitusjon vedrørende byggelån som sikrer et rentenivå eksklusiv margin på 6,485%. Avtalen er på kr 380 mill. for 2002, kr 480 mill. for 2003 og kr 280 mill. for I tillegg er det inngått en renteswap-avtale fra med kr 100 mill. pr. år de tre neste årene som sikrer et rentenivå eksklusiv margin på NIBOR minus 0,45%, dog minimum 6,25% pluss margin. KONSERNREGNSKAP NOTE 4 - SALGSINNTEKTER Pr. Virksomhetsområde Skipsbyggingsvirksomhet Sum Geografisk fordeling Norge EØS-området Sum KONSERNREGNSKAP NOTE 5 - ANLEGGSKONTRAKTER Utført produksjon Forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon Forskudd fra kunder Utført produksjon Forskuddsfakturert produksjon KONSERNREGNSKAP NOTE 6 - VARER Råvarer og innkjøpte halvfabrikater

18 Noter Konsern KONSERNREGNSKAP NOTE7 - LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Refusjon personalkostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Administrerende direktør i Kleven Maritime AS 801 Samlede styrehonorar i konsernet 159 Konsernets samlede utlån til ansatte pr er tkr, herav lederlån på tkr. Adm.direktør har ikke lån i konsernet. Avtalt rentesats er fra 0 % til 6%. Nedbetalingstid fra 3 til ca. 15 år. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. Revisor Revisjonshonoraret for 2001 utgjør 413 tkr. I tillegg kommer andre tjenester med 234 tkr. KONSERNREGNSKAP NOTE 8 - PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernets pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning) og til en kollektiv sikret pensjonsordning. Alle datterselskaper i konsernet (som har ansatte) er med i førstnevnte ordning, mens to selskaper i konsernet er med i den sistnevnte ordning Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Amortisering Netto pensjonskostnad Midler > Midler < forpliktelser forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon/netto pensjonsforplikt.(-) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00% Forventet lønnsregulering 3,30% Forventet pensjonsregulering 2,50% Forventet G-regulering 2,75% Forventet avkastning på fondsmidler 8,00% Uttakstilbøyelighet 40-80% 19

19 Noter Konsern NOTE 9 - VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, Tomter,bygninger Maskiner inventar, kontor- og annen fast eiendom og anlegg maskiner, o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang ved fusjon Annen tilgang Avgang (utrangering) Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Konsernet har leieavtaler på bolig/brakkerigger og løsøre. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. De årlige leieforpliktelsene er tkr for 2002, 712 tkr for 2003, 79 tkr for 2004, 64 tkr for 2005 og 31 tkr for NOTE 10 - IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill (+)/Negativ goodwill (-) Anskaffelseskost Tilgang ved fusjon Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 16 år Avskrivningsplan Lineær Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veiet gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. NOTE 11 - TILKNYTTET SELSKAP, M.V. Firma Anskaffelses Forretnings- Eierandel Stemmeandel tidspunkt kontor Viking Reisebyrå AS Ulstein 50% 50% Skipssystemer AS Sande 45% 45% Opplysninger om egenkapital og resultat ifølge siste årsregnskap Firma Egenkapital Resultat Viking Reisebyrå AS Skipssystemer AS Egenkapital og resultat for Viking Reisebyrå AS og Skipssystemer AS er basert på foreløpig regnskap for Inntektsført beløp i resultatregnskapet under posten Inntekt på investering i tilknyttet selskap er mottatt utbytte i

20 Noter Konsern NOTE 12 - AKSJER I ANDRE FORETAK M.V. Eierandel Anskaffelses Bokført kost verdi Anleggsmidler Eidesvik MPSV AS 10,715% Andre selskap Sum NOTE 13 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Andre langsiktige fordringer NOTE 14 - GJELD MED FORFALL SENERE ENN FEM ÅR Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Opplysninger om konvertible lån, obligasjonslån og lån fra kredittinstitusjoner: Snittrente Lånebeløp Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner i NOK 8,7% Avdragsprofil: Deretter Sum NOTE 15 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Ovennevnte eiendeler er også stilt som sikkerhet for garantier som kredittinstitusjoner har gitt overfor konsernet sine kunder og underleverandører med totalt kr 995,9 mill. Konsernet har også stilt bankgaranti på kr 13 mill vedrørende skattetrekk for de ansatte. 21

21 Noter Konsern NOTE 16 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Utført, ikke fakturert produksjon Utestående fordringer Garantiavsetning Pensjonspremiefond Varer Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Sum Utsatt skattefordel Netto utsatt skattefordel i balansen: Netto utsatt skatt/skattefordel (-) Ubenyttet godtgjørelse på mottatt utbytte Netto utsatt skatt/skattefordel (-) i balansen Fremføringsperioden for de ligningsmessige underskuddene utløper i 2009 med kr 12,9 mill, i 2010 med kr 0,2 mill og i 2011 med 128,2 mill. NOTE 17 - EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets endring av egenkapital Kapitalnedsettelse - overført til annen egenkapital Kapitalutvidelse ved fusjon Kleven Verft AS Kapitalutvidelse ved fusjon Myklebust Verft AS Fusjonskostnader (etter fradrag for skattefordel) Skattefordel vedrørende skattemessig tap ved konvertering av fusjonsfordringer til aksjer i datterselskaper Andre poster Årets konsernresultat Egenkapital

22 Noter Konsern NOTE 18 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Kleven Maritime AS pr består av en aksjeklasse: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer , Eierstruktur Aksjonærer i Kleven Maritime AS pr var: A-aksjer Eierandel Stemme andel Hamy AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,1% 15,1% Hareid Elektriske AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,6% 11,6% John Kleven AS (representert i styret ved John Kleven) ,5% 11,5% Soltun Invest AS ,8% 9,8% Magnar Kleven AS ,8% 9,8% Florø Invest AS (representert i styret ved Jostein Bjørnset) ,0% 9,0% A. Kleven Eiendom AS ,3% 7,3% Harvest Elektro AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,0% 6,0% Sydvestor Vekst AS (representert i styret ved Frede Uldbæk) ,5% 5,5% John Kleven (styreformann) ,0% 3,0% Rena AS ,0% 3,0% Johanna Flåskjær ,0% 2,0% Gjerde Invest AS (representert i styret ved Palmar Gjerde) ,7% 1,7% Håkon Longva ,7% 1,7% Hildegunn Eiksund ,7% 0,7% Jostein Myklebust ,7% 0,7% Erling Myklebust ,6% 0,6% Jarle Gjerde ,4% 0,4% Odd Borgund ,3% 0,3% Inger Myklebust ,2% 0,2% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% NOTE 19 - SPESIFIKASJON ANDRE FORDRINGER Tilgode merverdiavgift Forskudd til leverandører Fordring Eksportfinans Andre fordringer Sum NOTE 20 - SPESIFIKASJON ANNEN KORTSIKTIG GJELD Påløpt lønn og feriepenger Forskudd tilskudd Eksportfinans Andre påløpte kostnader og avsetninger Sum

23 Noter Konsern NOTE 21 - BETINGET UTFALL Ett av selskapene i konsernet mottok i januar 2002 et krav på kr 12,8 mill i skatt og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkreveren i en Østlandskommune. Forholdet er knyttet til skatt og arbeidsgiveravgift for perioden for en leverandør til selskapet. Skatteoppkreveren hjemler kravet i skattebetalingslovens 3, 2. ledd. Selskapet avviser kravet både på formelt og materielt grunnlag. Det er ikke avsatt noe beløp i regnskapet. Utfallet av saken er uviss. NOTE 22 - ANDRE FORHOLD Under posten lønnskostnader i resultatregnskapet er gått til fradrag kr 3,0 mill. vedrørende refusjon av personalkostnader fra tidligere eier av ett av datterselskapene (iht. aksjekjøpsavtale). 31. desember mars 2002 Jon M. Kleven Bjørn Bjåstad Palmar Gjerde Styreleder Kjersti Kleven Frede Uldbæk Jostein Bjørnset Sylvi Ragnhild Harnes Audun Grønnevik Steinar Kulen Adm. direktør/konsernsjef 24

24 Revisjonsberetning 25

25 Ledelse og organisasjon Kleven Maritime - Organisering av virksomheten Kleven Maritime som konsern er organisert gjennom et holdingselskap (Kleven Maritime AS) som er eier- og administrasjonsselskap for all virksomhet. Konsernfunksjonene blir ivaretatt av holdingselskapet. Utøvende forretningsdrift blir gjennomført i egne datterselskaper. Kleven Florø Consult er ved årsskiftet fortsatt organisert som et datterselskap av Kleven Florø. Kleven Maritime AS har et aksjonærvalgt styre. Dette styret er generalforsamling i alle datterselskaper. Styret i alle datterselskapene består av representanter fra konsernledelsen, med konsernsjef som styreformann. For konsernledelsen blir det å ta styreansvar for virksomhetene en del av den oppgaven og det ansvar de er ansatt for å ivareta. Konsernet vil ha en sentralisert markedsføringsfunksjon og finans-/ controllerfunksjon, i tillegg til en fellesresurs for verftene for forbedring innen innkjøp, leverandørutvikling, logistikk og produksjon. Markedsføringsfunksjonen for konsernet er samordnet med ledelsen av konsernets skipsdesignvirksomhet. Verftene i gruppen har lykkes med egenutvikling av større spesialtankskip. Ellers har dyktighet innen skipsbygging besørget lønnsomhet i verftene. Erkjennelsen av at det er viktig å kunne fremstå i markedet med egne produkt, og å kunne utvikle og utnytte en større base av skipsteknologikompetanse, er avgjørende for den videre satsing. Heri ligger også ambisjoner om å oppnå en effekt av å standardisere i større grad en hittil. Denne satsing vil bli besørget både gjennom egenutvikling i egne selskap, men også gjennom samarbeid med andre. Salgsansvaret i konsernet innehaes av den enkelte administrerende direktør. Imidlertid koordineres salgsprosjekter av markedsdirektør. Dette har sammenheng med at markedskommunikasjon, relasjonsbygging mot kunder, designutvikling og de initielle faser i salg henger tett sammen. Planlegging og styring av likviditet, byggelånfinansiering og finansiering av virksomheten for øvrig, samt assistanse i å finansiere prosjekter er andre områder som vil bli besørget sentralt. Kjøp av varer og tjenester utgjør fra 60-80% av verdien av et skip. Vi vil styrke fokus mot dette området med en klar ambisjon om reduksjon av innkjøpskostnadene. Dette må skje i tett samarbeid med våre leverandører, som i sterkere grad blir integrert i vår virksomhet. I denne sammenheng vil vi se på muligheten for at våre leverandører utfører en større del av det vi i dag gjør. Dette vil effektivisere og frigjøre resurser, og vi vil også nyttiggjøre oss av produksjon i lavkostland. Et annet område er intern transport, henting og bringing. En god del kapasitet kan frigjøres ved å organisere arbeidet optimalt. Disse oppgavene ivaretaes av direktør for innkjøp og produksjon. I realiteten en som ivaretar hele vår forsyningskjede. 26

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 Det er nødvendig å konsolidere stillingen. Vi må skalere virksomheten til et nivå vi behersker både teknisk og finansielt. En tøffere start enn

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012

FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012 FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012 FJORD LINE AS STYRETS ÅRSBERETNING 2012 For Fjord Line var 2012 et år med tilfredsstillende drift på rederiets to fergeruter. Selskapet gjennomfører betydelige investeringer

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 www.camo.com CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer