LEVERT! Trøndelag. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERT! Trøndelag. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Nord-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 LEVERT! Trøndelag Petroleumsrelatert leverandørindustri Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 Sammendrag LEVERT! Trøndelag Petroleumsbransjen er Norges sterkeste internasjonale bransje og har også et meget sterkt hjemmemarked. Rapporten gir svar på hvor stor leverandørindustri Trøndelag har utviklet, dvs.: Hvordan leverandørene til petroleumsnæringen har utviklet seg fra 27 til 211 Hvilke deler av Trøndelag som har den beste utviklingen Hvilke segmenter innen næringen som utvikler seg best Hvordan Trøndelag som region er posisjonert ift. fremtiden Konklusjonen er at leverandørnæringen i tidsrommet har vært preget av sterk vekst i 27-28, etterfulgt av en nedgang i for deretter ny vekst i 211. Antall bedrifter i regionen har økt fra 119 i 27 til 136 i 211. Trondheim er den største kommunen, både med tanke på antall selskaper, ansatte og omsetning. Det er kun tre kommuner utenom Trondheim som har leverandøraktivitet av betydning: Verdal, Stjørdal og Orkanger. Hele kysten fra Hemne til Vikna inkl. Steinkjer og Namsos har meget liten aktivitet. Resultatmessig er brønnsystemer og boring og engineering de sterkeste segmentene. Norsk sokkel er inne i et år med historisk sett store investeringer, likeledes er de internasjonale markedene sterke. Det er et stort marked innen alle deler av oljevirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt. Brønnsystemer og boring, Undervannsteknologi og Leting og kartlegging og Drift uthever seg spesielt. Trøndelag har interessante klynger inne alle de viktige områdene med ett unntak; innen Boring og brønnsystemere har vi en liten, men voksende klynge. Bedriftene totalt sett har klart seg bra i vanskelige tider, og det er muligheter for rask markedsvekst innen alle nisjene. 2

3 Trondheim, Stjørdal og Verdal er sterke kommuner i Trøndelag. Trondheim har vokst i antall ansatte hvert år siden 27. Ansatte fordelt på kommune Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim Omsetningen har sunket i 29 og 21 etter sterk vekst i 28. Omsetning og årlig endring i omsetning Millioner NOK ,1 % 15, % 1, % 5, %, % -5, % 2-9,5 % -9,3 % , % -15, % Driftsinntekter Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år 3

4 Innhold Sammendrag Avgrensninger og definisjoner Del 1. Utviklingen i Trøndelag / Små, mellomstore og store bedrifter Segmentanalyse Geografisk analyse Del 2. Benchmarking: Trøndelags situasjon sammenlignet med de andre fylkene Del 3. Vekstmuligheter i forhold til markedsutvikling Markedsutviklingen Markedssituasjonen på norsk sokkel Markedsituasjonen i Norskehavet Internasjonale markeder Konklusjoner: Trøndelags petroleumsindustris vekstmuligheter Prosjektstyringsgruppe: Gunn Kari Hygen, Gkhygen Energi (prosjektleder) Knut Viggo Larsen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Asbjørn Rønning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Jan Arild Bøhle, DNB Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge Prosjektassistenter: Jacob Ziesler, stud. IØT NTNU Thomas Walle-Hansen, stud. IØT NTNU 4

5 Avgrensninger og definisjoner Leverandørnæringen er avgrenset etter følgende prinsipper: Bedriftene som er inkludert, skal ha såkalte bransjespesifikke leveranser, dvs at kun leveranser som defineres som direkte bransjeleveranser er med. Alle typer leveranser av generisk karakter er ikke tatt med. Dette betyr at. bedrifter som leverer utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, f.eks. matvarer, telesystemer, heiser, møbler etc., er ikke tatt med. Dette omfatter en stor del av leveransene til bedriftene i likhet med andre bransjer og gjør at leverandørtallet er mindre enn ventet. Bedriftene er rekruttert ved at de har profilert seg ovenfor næringen gjennom annonser, møtedeltakelse, deltakelse i diverse fora inklusive leverandørseminarer, samt at bedriftene er funnet gjennom bransjeerfaring over mange år. Det er ikke gått inn i leverandørregistrene til utvalgte bedrifter. Bedriftene skal ha hoved- eller avdelingskontor i Trøndelag. For de bedriftene som leverer til flere bransjer, er andel av omsetning og ansatte til petroleum tatt med, ikke total omsetning. Hele verdikjeden innen petroleum fra leting til feltavvikling er inkludert, men videreforedling av olje eller gass er ikke med. For konserner med avdelinger / datterbedrifter i flere deler av landet, er det kun tallene for Trøndelag som er tatt med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Trøndelag. Offshorepersonell i bedriftene er registrert under kontoradresse til bedriften, ikke den ansattes hjemmeadresse. Oljeselskapene er behandlet på følgende måte: deres omsetningstall er ikke inkludert i omsetningstallene, men deres ansatte er inkludert i tabellene over antall ansatte. Utdanningsinstitusjoner som NTNU og HiST er ikke tatt med i denne studien, dvs at FoUkategorien ikke inneholder NTNUs og HiSTs forskning mot bransjen. Data fra Brønnøysundsregistrene er brukt konsekvent, men med følgende endringer: Næringskodene må fravikes da de ikke viser bransjetilhørlighet. Omsetning og ansatte: omsetning og andel av ansatte rettet mot andre bransjer er fratrukket omsetnings- og ansattetallene. Data samlet inn i studien er fra 27-21, tall for ansatte er også samlet inn for 211 for å kartlegge utviklingen i

6 Utviklingen i Trøndelag Utvikling Perioden har vært preget av sterk vekst i 27 og 28, før fallet i oljeprisen førte til en kraftig nedgang i markedet for leverandørene også i Trøndelag. Fra 28 til 21 har omsetningen i leverandørindustrien sunket fra 13,3 til 1,9 MRD NOK, en nedgang på 18%. Antall ansatte har imidlertid økt i samme periode. Antall selskaper i klyngen har i perioden økt med 14% fra 119 til 136 selskaper. For 211 viser tallene over antall ansatte at man konsoliderer og forbereder ny vekst. Det er også en gledelig utvikling i antall bedrifter, spesielt i Trondheim. Ansatte inkluderer ansatte i oljeselskapene, mens omsetningen er beregnet uten omsetning fra oljeselskapene. Omsetning - Trøndelag Millioner NOK ,1 % -9,5 % -9,3 % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % , % Driftsinntekter Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år 1 Ansatte inkluderer ansatte i oljeselskapene, mens omsetningen er beregnet uten omsetning fra oljeselskapene. 6

7 Ansatte - Trøndelag ,1 % 12, % 1, % 6 8, % 6, % 5 4,5 % 4, % 4 2, % 3 2-1,3 %, % -2, % -4, % 1-6, % -6, % , % Ansatte Trøndelag Prosentvis endring fra forrige år Antall selskaper - Trøndelag Antall selskaper

8 Fordeling av hovedkontor vs. avdelingskontor for selskapene samt hvordan disse utvikler seg I 21 var det 116 bedrifter med hovedkontor i Trøndelag, mens antallet avdelingskontorer dvs. hovedkontor utenom Trøndelag er 25. Dette sier noe om hvor vidt det er stor beslutningsmyndighet i Trøndelag eller om overordnede strategiske beslutninger stort sett blir tatt utenfor regionen. Vi ser av grafen nedenfor at antall bedrifter med hovedkontor i Trøndelag har økt med 23% siden 27, mens antall med avdelingskontor har vært tilnærmet stabilt. Under ser vi at det er en vesentlig forskjell i driftsresultat mellom de som har hovedkontor og de som har avdelingskontor i Trøndelag. 2 Her har avdelingskontorene utviklet seg positivt, mens bedrifter med hovedkontor her har hatt en negativ utvikling. Dette er et svakhetstegn for regionens bedrifter, og viser et klart forbedringspotensial. Ansatte i Trøndelag fordelt etter om bedriften har hovedkontor her eller om de har avdelingskontor Ansatte I ansatte er oljeselskapenes er tatt med, dette gjelder ikke for omsetning og driftresultat. 2 8

9 Millioner NOK Sammenheng mellom omsetning og driftsresultat i bedrifter med hovedkontor opp mot avdelingskontor i Trøndelag Millioner NOK - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsresultat Trøndelag - Driftsresultat Trøndelag -4 Utvikling av antall bedrifter splittet opp mellom om de er representert med hovedkontor eller avdelingskontor i Trøndelag. Dette sett opp mot utvikling i driftsinntekter med samme split Millioner NOK Count of Firmanavn - Count of Firmanavn - Driftsinntekter Trøndelag - Driftsinntekter Trøndelag

10 Fordeling av små/mellomstore/store bedrifter etter tilknytning i Trøndelagsregionen Bedriftene er inndelt etter total omsetning til petroleumssektoren, ikke kun omsetningen for Trøndelagsdelen. Kategoriene er som følger: Små (S), under 2 millioner i omsetning (67 stk) Mellomstore (M), mellom 2 og 1 millioner i omsetning (29 stk) Store (L), over 1 millioner i omsetning (45 stk) Det er en klar vekst i antallet små bedrifter i perioden, mens antallet mellomstore og store er relativt stabilt. Det er allikevel de store bedriftene som står for den største verdiskapningen med sine store positive driftsresultat. Her har de små og mellomstore bedriftene hatt en tøffere periode, og var i 21 nede på negativt gjennomsnittlig resultat. Under ser vi også hvordan bedriftene i de ulike kategoriene fordeler seg mellom de som har hovedkontor i Trøndelag og de som bare er representert med avdelingskontor i regionen Fordeling av bedriftene i 21 etter størrelse og hvordan disse fordeler seg mellom bedrifter med avdelingskontor/hovedkontor i Trøndelag Små Mellomstore Store 1

11 Gjennomsnittlig driftsresultat 65 Utvikling i gjennomsnittlig driftsresultat sortert etter type bedrift Millioner NOK Små Mellomstore Store Antall bedrifter i SML i perioden Store Mellomstore Små

12 Små Firmanavn Bedrifter med totalomsetning under 2 mill., sortert etter driftsresultat. Alle har Fedem Technology AS hovedkontor i Trøndelag. Professional Turn Milling AS Lodic Firmanavn AS Likviditetsgrad 1 Driftsresultat Unodrill AS Fedem Technology AS 2, Aquastructures AS Professional Turn Milling AS 3, Intrapoint AS Lodic AS 2, Flexiteam AS Unodrill AS 5, Migris AS Aquastructures AS, Orkla Konsult AS Intrapoint AS, Ørin Utvikling AS Flexiteam AS 1, Multiseis Norway AS Migris AS 3, Tech- Mech Consulting AS Orkla Konsult AS 1, Geolearning AS Ørin Utvikling AS, Maritime Robotics AS Multiseis Norway AS 2, Extend AS Tech- Mech Consulting AS 2,2 34 Exnor AS Geolearning AS 1,71 29 Complex Flow Design AS Maritime Robotics AS 3,6 288 Optonor AS Extend AS 2,72 22 Geo Seabed Instruments AS Exnor AS 1, Inventas Trondheim AS Complex Flow Design AS, Nyhavna Mekaniske AS Optonor AS 1, Orkla Engineering AS Geo Seabed Instruments AS 1, Lomvi AS Inventas Trondheim AS 1,16 96 Kaliber Industridesign AS Nyhavna Mekaniske AS 1,23 81 Dynamica AS Orkla Engineering AS 1,17 8 Ferrx AS Lomvi AS 1,53 67 Team Innovation Trondheim AS Kaliber Industridesign AS 1,51-1 Arne Jakobsen AS Dynamica AS 1,52-63 Ecoxy AS Ferrx AS, -92 One Voice AS Team Innovation Trondheim AS 1,5-97 Midnor Cni AS Arne Jakobsen AS 2,15-11 Fueltech Solutions AS Ecoxy AS 1,8-157 Ecotone AS One Voice AS 1, Inrigo AS Midnor Cni AS 12, Hegvik Consulting AS Fueltech Solutions AS, Exprosoft AS Ecotone AS,41-37 Pera AS Inrigo AS 4,2-349 Wireless Instrumentation Systems AS Hegvik Consulting AS, Integrated Optoelectronics AS Exprosoft AS 4,3-718 Deep Sea Anchors AS Pera AS 1,86-13 Sedicon AS Wireless Instrumentation Systems AS, Petrell A/S Integrated Optoelectronics AS 3, Nord-Fosen Pukkverk AS Deep Sea Anchors AS 1, Sensorlink AS Sedicon AS 1, Numerical Rocks AS Petrell A/S 1, Wellcem AS Nord-Fosen Pukkverk AS -514 Verdande Technology AS Sensorlink AS, Numerical Rocks AS 1, Wellcem AS, Verdande Technology AS 12

13 Mellomstore Firmanavn Resman AS Exploro AS Maintech AS Computational Industry Technologies AS Star Information Systems AS Lyng Drilling AS Cybernetica AS Fosdalen AS Smartmotor AS Bemanningshuset AS Axess Orkla Inspection AS Sarens AS Midt Norsk Stillas AS Fugro Geolab Nor AS Chiron AS Master Solutions AS Itema AS Noca AS Fosdalen Industrier AS Cameron Systems AS Vitec AS Weatherford Petroleum Consultants AS Lafopa Industrier AS Ship Modelling & Simulation Centre AS Aptomar AS Optoplan A.S. Phenix Drilling Services AS Ikm Ocean Design AS Hoved-/ 13

14 Table 1 Firmanavn Autronica Fire And Security AS Kongsberg Seatex AS Stiftelsen Sintef Interwell Technology AS Reinertsen AS Bergen Group Fosen AS Sintef Energi AS Weatherford Laboratories (Norway) AS Erling Haug AS Faveo Prosjektledelse AS Aeo Midt-Norge AS Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Kværner Piping Technology AS Fugro Oceanor AS Pmc Servi Cylinderservice AS Sintef Petroleumsforskning AS Teekay Petrojarl Production AS Safetec Nordic AS Aker Reinertsen AS Cavotec Micro-Control AS Bredero Shaw Norway AS Taubåtkompaniet AS Electromagnetic Geoservices ASA Kværner Verdal AS Det Norske Oljeselskap ASA Aibel AS Aker Offshore Partner AS Halliburton AS Technip Norge AS Siemens AS Nexans Norway AS Det Norske Veritas AS Sevan Marine ASA Parker Hannifin AS Falck Nutec AS Odfjell Drilling Technology AS Linjebygg Offshore AS Capgemini Norge AS Nemko AS Tieto Norway AS Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt Necon AS Scandpower AS Force Technology Norway AS Gs-Hydro Norge AS Aker Solutions AS Store Hoved-/ 14

15 Segmentanalyse Segmentinndeling Klyngen er delt inn i segmenter basert på det enkelte selskapets forretningsområde. Flere av bedriftene har aktivitet innen flere av segmentene og det er kun antatt hovedsegment som det er sortert på. Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold (KFMV) sammen med drift er de største segmentene med tanke på omsetning og antall ansatte. Derfor er disse de viktigste driverne for omsetning og sysselsetting i klyngen i Trøndelag. Inndeling Inndelingen i segmenter er basert på selskapenes egen beskrivelse av sin virksomhet, direkte forespørsler til selskap og innsikt fra bransjeeksperter i regionen. Bedriftene som har aktivitet innen flere segmenter, er i denne oppstillingen kun sortert innunder sitt hovedsegment Driftsinntekter Trøndelag i perioden etter segment 14 Utstyr Undervannsteknologi 12 Test og inspeksjon Støtte- og servicetjenester 1 Sikkerhet og beredskap Millions Rørledning Logistikk Leting og kartlegging Konsulent Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold FoU Engineering Drift Brønnsystemer og boring Bemanning Base, logistikk og transport 15

16 Omsetning per ansatt Omsetning per ansatt ligger litt over 1,85 millioner NOK i snitt for bedriftene som helhet. Snittomsetning per ansatt er 1,29 millioner NOK for små selskaper, mens snittet for de store og mellomstore selskapene ligger over 2 millioner NOK i omsetning per ansatt. Stor spredning Det er stor bredde i selskapsstørrelse, spesielt innenfor Støtte- og servicetjenester, KFMV og drift, hvor selskapene har alt fra en til bortimot tusen ansatte og omsetning fra under en million kroner til flere hundre millioner. Små og mellomstore selskaper dominerer klyngen, og de mellomstore selskapene har generelt høyere omsetning per ansatt enn de små selskapene, hvor mange ligger under snittet for klyngen. Det antas at mange av de små selskapene er i oppstartsfasen og derfor ikke har rukket å få så store salgsinntekter som de mellomstore, modne selskapene. I figuren til høyre er alle bedriftene plottet med kode for segment, brutto omsetning, mot antall ansatte. Figuren viser to klynger av bedrifter, en rundt 15 millioner i omsetning med en fin miks fra alle bransjer og en rundt 5-7 millioner i omsetning der også bransjemiksen er bred. Omsetning per ansatt - Trøndelag Undervannsteknologi Støtte- og servicetjenester Sikkerhet og beredskap Leting og kartlegging Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og Engineering Brønnsystemer og boring Millioner NOK 16

17 Omsetning per ansatte 1 Driftsinntekter Trøndelag Millioner NOK 1 1 1, Antall Ansatte Trøndelag Base, logistikk og transport Bemanning Brønnsystemer og boring Drift Engineering FoU Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Konsulent Leting og kartlegging Rørledning Sikkerhet og beredskap Støtte- og servicetjenester Test og inspeksjon Undervannsteknologi Utstyr Linear (Drift) 17

18 Lønnsomheten i de ulike segmentene Lønnsomheten er viktig for utviklingen i de ulike bransjene. Bedriftene våre befinner seg på ulike steder i livssyklusen og et negativt resultat i dag behøver ikke si så veldig mye om potensialet i fremtiden. Det som er spesielt for Trøndelagsregionen er andelen av små innovatørbedrifter, disse vil være i en utviklings- og etableringsfase. De vil gjerne ha lave driftsresultat, men kan allikevel ha et stort potensial for fremtiden dersom de når ut til et større marked. De ulike segmentene utvikler seg noe forskjellig, men det er en positiv trend i flere segmenter blant annet Brønnsystemer og boring og Konstruksjon. Denne økningen er i stor grad drevet av de store virksomhetene. Gjennomsnittlig resultat ligger i intervallet -12 til +13 millioner, noe som speiler sammensetningen av bedriftene i listen. Utvikling i gjennomsnittlig driftsresultat totalt for alle bedrifter i listen etter segment Base, logistikk og transport Millioner NOK Bemanning Brønnsystemer og boring Drift Engineering FoU Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold Konsulent Leting og kartlegging Logistikk Rørledning Sikkerhet og beredskap Støtte- og servicetjenester Test og inspeksjon Undervannsteknologi Utstyr Figuren viser at mens enkelte segmenter som Drift og Undervannsteknologi har sterke resultater, finnes det en gruppe med segmenter hvor bedriftene generelt har lavere driftsresultater. Heriblant finner vi Støtte og servicetjenester og Brønnsystemer og boring. Merk at enkelte av disse selskapene har lav omsetning, slik at deres resultatgrad fremdeles er god. 18

19 Antall bedrifter i de ulike segmentene i 27 og Merk at Oljeselskaper ikke telles med i denne oversikten, slik at totalen avviker fra totalt antall selskaper i klyngen for de to oppgitte årene. 19

20 Geografisk analyse - Omsetning og ansatte fordelt på kommune Omsetning per kommune Trondheim kommune er det området med størst omsetning totalt, med over 9 MRD NOK i omsetning i 21. Det er også suverent flest selskaper i kommunen, tre av fire selskaper i klyngen holder til i Trondheim. Av de resterende kommunene er Stjørdal, Orkdal og Verdal store med 2, 58 og 84 millioner kroner i omsetning i Fra 27 til 28 opplevde nesten samtlige kommuner vekst i omsetning, med unntak av Stjørdal og Verdal. Disse kommunene er preget av KFMV. I har omsetningen minket for samtlige, men enkeltkommuner som Stjørdal og Trondheim har i denne perioden klart seg bedre enn gjennomsnittet. Ansatte per kommune Trondheim kommune har størst antall ansatte i klyngen, 73% av alle ansatte tilhører denne kommunen, noe som sammenfaller godt med andel av totalomsetningen som tilfaller Trondheim. Vi ser også her at Verdal, Stjørdal og Orkdal er store kommuner. Antall ansatte : var preget av vekst for samtlige kommuner. For årene har alle kommuner hatt negativ vekst i ett eller flere av årene, med unntak av Trondheim. Totalt antall ansatte har derimot ikke gått ned mye fordi Trondheim, som er meget stor, har klart å vokse i antall ansatte hvert år i perioden Det kommer fram at kysten fra Hemne til Vikna samt Namsos og Steinkjer-området har minimal aktivitet rettet mot oljevirksomheten. 14 Omsetning fordelt på kommune 12 Millions Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim Oljeselskap er ikke med noe som spesielt slår ut i Stjørdal sine tall. 2

21 Trondheim, Stjørdal og Verdal er sterke kommuner i Trøndelag. Trondheim har vokst i antall ansatte hvert år siden 27. Ansatte fordelt på kommune Andre kommuner Stjørdal Orkdal Verdal Trondheim

22 Benchmarking av leverandørindustrien mellom fylkene Leverandørindustrien er sterkest i Stavanger, hvor mange oljeselskaper og dermed også serviceselskaper holder til. Bergen og Møre er også sterke miljøer, med kompetanse innen shipping, som har blitt mer og mer petroleumsrettet med årene. Trøndelag er også relativt sett sterk i landet, og har en meget bred leverandørklynge med unge selskaper. 22

23 Del 3. Markedsmulighetene, vekstmuligheter for næringen Markedssituasjonen på norsk sokkel Det forventes en økning i investeringer knyttet til leting og produksjon frem mot 213. I samme periode forventes oljeprisen å stige til 12$. Spesielt er det kostnader knyttet til felt i drift som vil øke. Store deler av omsetningen i leverandørmarkedet på den norske kontinentalsokkelen vil dermed komme fra vedlikehold, modifikasjon og drift. We expect a continued increase in exploration and production spending We expect an increase in E&P spending of 14% in 211, 8% in 212 and 7% in 213 (from report August 211). We see an upside to the 212 and 213 spending figure. Backed by a survey of 65 global major oil and gas companies. USDm 6, 5, 4, USD/bbl , 6 2, 4 1, e 212e 213e E&P Spending WTI crude price 2 23

24 Fields on stream (maintenance, modification and operations) are driving the growth on the Norwegian Continental Shelf CAPEX split on the Norwegian Continental Shelf 1 % 3 % 9 % 8 % 7 % 52 % 6 % 5 % 4 % 3 % 28 % 2 % 1 % 18 % % 212e 211e Exploration Field Development Fields on Stream Other Source: SSB 6 We are in particularly positive to exposure to the Norwegian Continental Shelf Capital expenditures on the NCS are at record levels, with a 2% YOY increase expected for 212. The combination of ageing infrastructure and prolonged production will require massive modification and upgrades of installations on the NCS. New discoveries increases the visibility on the shelf beyond 215. NOKm 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, CAPEX on the Norwegian Continental Shelf e 212e Exploration Field development Fields on stream Other Source: SSB 5 24

25 Påløpte kostnader etter art i oljevirksomheten Feltinvesteringer på norsk sokkel Historisk utvikling og prognose 25

26 Markedssituasjonen i Norskehavet Norskehavsanalysen ser på kontraktsverdien tilknyttet Norskehavet i alle aktiviteter i Norskehavet 1 år frem i tid som oljeselskapene setter ut. For leting legges til grunn 12 leteboringer per år. Norskehavet kommer til å være et stabilt og sterkt økende marked der leting og drift vil ha en positiv utvikling og utbygging svinge avhengig av de store feltutbyggingene. Større krav til effektivitet og smarte løsninger vil her kunne gi muligheter for de innovative kompetansebedriftene, samt de større bedriftene som gjør den fysiske jobben. Dette store markedet utenfor Trøndelag viser følgende hovedtrekk: Stabil vekst i segmentene tilknyttet drift Sterk etterspørsel etter innovative løsninger på brønnsystemer og boring samt bedre modelleringsverktøy mot dette Undervannsteknologi vil ha en stadig større rolle Kontraktsverdi Norskehavet mill NOK 45 4 Avvikling Transport Boring (tilleggsbrønner) 35 3 Brønnvedlikehold og reservoar Driftsmidler V&M 25 Marine operasjoner 2 Idriftsetting Bygging 15 1 Innkjøpt (materiale og komponenter) Prosjektering Konsept 5 Feltvurderinger/utvikling Generelle undersøkelser Leteboring 26

27 25 2 OE Sm³ pr.dag i Norskehavet og Barentshavet de siste årene Norskehavet Norwegian sea Barentshavet Barents sea Kontraktsverdi tilknyttet drift av installasjoner og anlegg i Norskehavet. Transport mill NOK Internasjonale markeder 3 Boring (tilleggsbrøn ner) Brønnvedlike hold og reservoar Driftsmidler 1 V&M

28 Ca. 2 norske bedrifter er etablert i Rio i dag. Noen velger egne kontorer mens noen velger agenter. IN har en inkubator - 2 kontorer som folk kan leie seg inn til, med ett stort miljø for erfaringsutveksling rundt dette. Andre viktige internasjonale markeder er Korea, Kina, Japan, India, Afrika, Arabiske halvøy og Australia (se figur nedenfor). 28

29 Konklusjoner: Trøndelags petroleumsindustris store vekstmuligheter Leverandørklyngen i Trøndelag er en klynge på 14 bedrifter hvor alle segmenter er representert. De sterkeste segmentene i regionen er Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold og Drift. Disse er også godt posisjonert i forhold til forventet vekst i investeringsnivået innenfor disse områdene på norsk sokkel. Resultatmessig er de store selskapene sterkest, og blant segmentene er Drift og Leting og kartlegging de sterkeste. Geografisk er Verdal, Orkdal og Trondheim de sterkeste kommunene, og bidrar med det meste av verdiskapingen innen leverandørindustrien i regionen. Trøndelagsregionens posisjonering i de ulike segmentene i forhold til markedsutviklingen I de nærmeste år er det et sterkt marked på norsk sokkel inklusive Norskehavet. Med tanke på utvikling av regionen som helhet vil det være fordelaktig å utnytte styrkene som allerede finnes. Trøndelag har sterk innovasjonskraft og høy teknologisk kompetanse. I tillegg har regionen nå bygget opp sterke leverandørmiljøer innen de fleste segmentene innenfor petroleumsnæringen. Utgangspunktet for en rask vekst i denne næringen er til stede. Markedet på norsk sokkel går inn i 1 år med «all time high», samt at internasjonale markeder innen offshore ikke ser ut til å svekkes. Flere av bedriftene med hovedkontor i Trøndelag er godt posisjonert internasjonalt. Tilgangen til nye bedrifter har vær god gjennom flere år, spesielt i Trondheim. Segmenter der store aktører er inne i regionen og der vi har god vekst i antall bedrifter som også er godt posisjonert i forhold til Norskehavsanalysens prognoser: Støtte og servicetjenester Konstruksjon Engineering I disse segmentene møter Trøndelagsbedriftene sterk konkurranse fra andre regioner som har opparbeidet seg en posisjon innenfor disse. Allikevel er det mye kunnskap og innovasjon i Trøndelag som, hvis den blir utnyttet, kan bidra til å styrke Trøndelagsregionens konkurransekraft i disse segmentene. Segmenter som leverer mot strategisk viktige segmenter for fremtiden, men som har potensiale for raskere utvikling: Brønnsystemer og boring Undervannsteknologi Leting og kartlegging Reservoar 29

30 Dette er segmenter der innovasjon og sterk teknologisk kompetanse er konkurransefortrinn, noe som bør kunne gjøre Trøndelag til en meget sterk leverandørregionen innen disse segmentene. Årsaken til tidligere liten vekst i disse segmentene kan være oppkjøp, noe vi har sett at ofte skjer med små teknologisterke bedrifter med utspring i Trøndelag. Tatt i betraktning antall bedrifter og deres kompetanse innenfor disse segmentene i regionen, har allikevel Trøndelag gode forutsetninger for å kunne være en viktig region innenfor disse segmentene i fremtiden. Eksportmarkeder Markedene i Brasil, Gulf of Mexico, Australia, Offshore Afrika og andre er i vekstmarkeder og norske teknologibedrifter har mye å tilføre disse. Næringslivet i disse landene ønsker å lære av den norske kompetansen. Brasil er et marked som krever tålmodighet for å klare å komme inn i. Det er krav til nasjonal andel som gjør det vanskelig å komme inn raskt i markedet. Et ledd i strategien for å entre disse markedene er å ha god tid og å samarbeide med andre norske selskaper om å komme inn i markedet. Australia har store mengder naturressurser og en kultur som er relativt lik den norske. Fremover kommer gass og kondensatproduksjonen til å dominere i Australia. 3

31

32 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Innovasjon i petroleumsnæringen Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Faser i utviklingen av innovasjonssystemet for oppstrøms petroleumsteknologi i

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

NORWAY. powering solutions

NORWAY. powering solutions NORWAY NYSKAPING OG INNOVASJON I KLYNGER Inkubatorledersamling Verdal 7.11.2013 Viggo Iversen Prosjektleder Proneo AS Daglig leder Windcluster Norway Tema Kort om Windcluster Norway Hvorfor ledes det

Detaljer

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING

SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING SINTEF ÅLESUND ROLLE I NYSKAPNING OG OMSTILLING Henning Borgen Administrerende Direktør SINTEF Organisasjon Board SINTEFs council CEO CFO Staff SINTEF Building and infrastructure SINTEF Digital SINTEF

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Hvorfor er Demo2000 viktig?

Hvorfor er Demo2000 viktig? Hvorfor er Demo2000 viktig? Demo2000 årskonferanse 21.10.2009 Rolf Hestenes, Norsk Industri Olje & Gass Målet for Norsk Industri er langsiktig og positiv utvikling for leverandører til olje- og gassindustrien

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling

Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri, sysselsetting og teknologiutvikling Industri knyttet til petroleumsvirksomheten Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning for verdiskaping og konkurransekraft i olje-

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi Sol-

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet Anne Grete Ellingsen GCE NODE 78 teknologi selskaper i Agder Mer enn 100 filialer i Norge og utlandet Platforms and subsea 78 teknologi selskaper i Agder

Detaljer

Impello Management AS,

Impello Management AS, Impello Management AS, 15.08.2013 Verdal NORD-TRØNDELAG Orkanger Stjørdal Kristiansund Sunnmøre Trondheim Tjeldbergodden Molde/Nyhamna SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL MOLGA-analysen 2013 Samarbeidspartnere

Detaljer

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen

NCE Aquatech Cluster. havbruksteknologi for framtida. Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster havbruksteknologi for framtida Noralf Rønningen NCE Aquatech Cluster 8.11.2016 Først et lite steg tilbake Historisk tilbakeblikk Marin strategiplan Trøndelag Flere leverandører til

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 550 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning:

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Ferdig omstrukturert - klar for vekst

Ferdig omstrukturert - klar for vekst Ferdig omstrukturert - klar for vekst Hallgeir Skogen, CEO Oslo, 22. november 2007 En ledende totalleverandør innen offshore Fabrication Maintenance & Modification Marine & Process Field development Products

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde Olje og gassindustri betydning for Møre og Romsdal

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

INVESTOREN Gründertreff - Næringsforeningen. 15. april 2015 Erling Meinich-Bache

INVESTOREN Gründertreff - Næringsforeningen. 15. april 2015 Erling Meinich-Bache INVESTOREN 15. april 2015 Erling Meinich-Bache Eierskap IKM GRUPPEN AS IKM INVEST AS 100% 100% Electrical/Instrument/Process IKM Industri - Invest AS Subsea/Completion/Commissioning IKM Eiendom AS Engineering/Operation

Detaljer

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Norsk Offshoredag 2004 Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Knut Aaneland, TBL Offshore Norsk Offshoredag 2004 27. mai 2004 1 av 26 TBL Offshore 120 norske

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Er vi på vei inn i solnedgangen? 2 NEI! 3 Vi er på tidlig ettermiddag en

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark

Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Ni felt i drift - Oljen til land i Finnmark Basert på analysene i denne rapporten er det utarbeidet tre scenarier for olje- og gassrelatert industri i Nord-Norge i 2030. I basisscanriet kommer det frem

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer