De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer."

Transkript

1 Kursplan for kurs: U Bakgrunn Kurset er et trinn på kompetansestigen til støpeleder, montasjeleder, formann/bas for betongelementmontasje, kontroll-, og produksjonsleder jfr krav til kompetanse i NS-EN "Utførelse Betongarbeider". Kompetansebevis tildeles avhengig av forkunnskaper og praksis i tillegg til kombinasjonen av kurs godkjent av Betongopplæringsrådet. Hensikt Opplæring av personell som leder betongelementmontasje og/eller kontroll av slike arbeider slik at bedriftenes behov for faglig kompetent personell dekkes samtidig som standardens krav tilfredsstilles. Målgruppe Personell som skal bli montasjeleder, formann/bas, kontroll-, og produksjonsleder jfr krav til kompetanse i NS-EN "Utførelse Betongarbeider". Mål Kurset gir en grunnleggende innføring i ledelse, kontroll og dokumentasjon av montasjearbeider, kurset gir og en grunnleggende innføring i statikkforståelse, PVU/TT samt særlige beredskapstiltak ved bruk av slikt utstyr. Forkunnskaper Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider, og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med Betongelementforeningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NS EN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas. Kursinnhold Kursinnhold framgår av etterfølgende tabell, en del av kurset har faglig overlapp med U1, U2 og U3 kursene. Det gis derfor fritak for en del av undervisningen der det er påvist faglig overlapp mellom kursene. U5 kurset går over 7 dager med normal klasseromsundervisning. Noen av undervisningsdagene er utvidet, og avsluttes på sen ettermiddag. Personer som har U1, U2 eller U3 kurs fra tidligere får fritak fra første undervisningsdag og første halvdel av andre undervisningsdag. PVU/TT modulen er bygget opp etter GK Offshore (modul 21), brukerkurs for PVU i byggenæringen gir ikke fritak fra kurset. De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer. Kursets varighet Kurset går over 7 hele dager, delt inn slik at kursdeltagerne får fritak der dette er faglig begrunnet. Lærebøker/kurskompendium 1

2 Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset: Betongelementforeningens kurskompendium Betongelementboken bind A "Bygging med Betongelementer" Betongelementboken bind F "Geometriske toleranser" Betongelementboken bind G "Transport og montasje" 12 bud for montasjepersonell NS-EN "Utførelse Betongarbeider" NS-EN Del 1 "Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar" Vinterveilederen 2015 NS-EN 10-2 «Utførelse av Utførelse av stålkonstruksjoner (gjelder også for sammensveising av betongelementer) Materiell og anlegg Klatrerigg 6x8 meter i to etasjer, tversgående bom med minimum kapasitet på 1000 kg, 20 m sikkerhetssone. Teleskoplift (størst mulig). Klassesett med PVU montasje, redningssett byggeplass, utstyr for stabilisering og uthenting av skadede. Arbeidskrav Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle oppgaver underveis i kurset, disipliner som er preget av enveiskommunikasjon kan foregå som nettundervisning. Vurdering Kurset avsluttes med skriftlig prøve. Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved lese- og skrivevansker, kan prøvetiden utvides eller tilrettelegges på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått prøve. Ved ikke bestått prøve, kan ny gjennomføres ved et senere kurs eller etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (primært basert på utfylt personopplysningsskjema - egenerklæring). De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. 2

3 Kursinnhold: Disiplin Innhold Veiledende Varighet Standarder Fremstilling og egenskaper Proporsjonering Bestandighet NS-EN 13670:2009+NA:2010; Utførelse av betongkonstruksjoner. NS-EN 206-1:2000+NA:2007; Betong, Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar. NS-EN :2004+NA:2008; Prosjektering av betongkonstruksjoner, Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger (EC2). NS 3420; Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, kap. L; Betongarbeider. Produktstandarder: Det finnes over 20, den viktigste er NS-EN 13369:2004; Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter. Orientering om de generelle kompetansekravene som NS-EN stiller for arbeidsledelse på byggeplass. Introduksjon til betong som materiale - grunnleggende Betongelementboken bind G, punkt 4.1.) Fokus på det som skjer på montasjeplass Introduksjon til betong NS om betong og betongens egenskaper Sementlim Porøsitet Tilslaget Tilsetningsstoffer (innledende) Tilsetningsmaterialer Samsvarskontroll etter NS-EN Utførelseskontroll etter (NS-EN 13670, tillegg A.) Ferdigbetongstasjon og betongindustri Betongresepter, Delmaterialer, Betongkontroll og betongprøving med utstyr, Gulvbetong og påstøp, Hvit betong, Høyfast betong, Fiberarmert betong (stål/synt.), Glidbetong, Undervannsbetong, Sprøytebetong (våt/tørr) Korrosjon Frostnebryting kjemisk nedbryting Alkaliereaksjon Eksponerings og betandighetsklasser Beskyttelse og herdetiltak. (revidert juni 2013) Tilsetningstoffer Leksjonsmål (Betongelementboken bind G, punktene 4.2 og 4.3.) Limstoffer Bruksområder, bruksbegrensninger og egenskaper Sementbaserte Metylmetaacrylat (mma) baserte. Epoxybaserte. Polyesterbaserte. Mørtler Flikk Reparasjon Porer Mørtel for liming Sprekkinjeksjon Tilsetningsstoffer Hovedtyper Bruksområde Egenskaper og begrensninger Armering og armeringsprodukter Leksjonsmål (NS-EN 10080:2005; EC2 punktene 8.1 til ) Hovedtyper Rustfritt/syrefast stål Armeringsstål Bøying Bolter, gjengejern m.m 3

4 Løsarmering, viktigheten av korrekt plassering, forankring/omlegg og innstøpning av denne. Dokumentasjon av armering (plassering og omstøp) Utstøping Leksjonsmål (Betongelementboken bind G, punkt 9.6; NS-EN 13670, punkt 8.) Klima/værforhold som har innvirkning på betongarbeidene Rengjøring før utstøping (inkl dokumentasjon av rengjøring) Klargjøring for støp 1 Betongens delmaterialer, tilslag Betongens delmaterialer, sement Forskaling Dokumentasjon ved levering (fersk) og ved montasje (elementer) Betongsammensetninger og støpelighet Separasjon og vibrering Fasthet Permeabilitet Svinn og krymp Frostbestandighet - støping om vinteren Materialforståelse, hvordan de forskjellige faktorer vedrørende tilslag påvirker bevegelighet, styrke og andre kvalitetsegenskaper i betong. Tilslagstyper. Standardenes krav til produksjonsstyring. Samsvar, kornfordeling/sikteanalyse, Finhetsmodul, hulromsprosent, partikkelsprang, Finstoff, densitet maseforhold/vannabsorpsjon i tilslag, termiske egenskaper for tilslag, Alkalireaktivitet og forurensninger som påvirker betongens avbinding/herding Generell produksjon og kjemisk sammensetting av sementer. Sementenes innvirkning på betongens kvalitet. Diverse sementtyper. Silika som bindemiddel og dens påvirkning på styrke og tetthet. Den kjemiske prosessen ved bruk av silika. Bindemidlenes behov til etterbehandling. Standardenes krav til bindemidler. Grunnleggende krav, Materialer (generelt og forskalingsolje), Prosjektering og installering av understøttelse for forskaling, Prosjektering og installering av forskaling, Spesiell forskaling, Innstøpningsgods i forskaling og innstøpte komponenter(generelt og istandsetting av midlertidige utsparinger og hull) Fjerning av forskaling og understøttelse for forskaling Dokumentasjon av produktet etter felleseuropeiske produktstandarder gir grunnlag for CE merking. Tillegg ZA. Dokumentasjon av betongprodukter ved leveranse. (Betongelementboken bind G, punkt 9.3.) Montasjebeskrivelse som følger leveransen. (NS-EN 13670, punkt 9.5.) Allmenne forskrifter, sikkerhetsrutiner. (Betongelementboken bind G, punktene 2.2 og 2.3.) Kontroll ved montering. (Betongelementboken bind G, punkt 9.4.) Dokumentasjon av montasjearbeider. (Betongelementboken bind G, punkt 9.5.) Krav til støpearbeider ved fugestøp/annet på montasjeplass. (NS :2008.) (revidert juni 2013) 4

5 PVU/TT og HMS Leksjonsmål (Betongelementboken bind G, kapittel G2.) Regelverk for arbeid i høyden, ergonomiske forhold rundt bruk av sikringsutstyr og belastninger kroppen utsettes for ved fall. Psykiske virkninger av fall, herunder hengetraume og sikkerhetsrutiner. Kontroll, kassasjonskriterier og på forebyggende vedlikehold. Demonstrasjonsdel Utstyr for sikring mot fall Bruk av sele Kompatibelt utstyr Tilkobling til sele Festepunkter Begrensninger i utstyret Enkelt redningsutstyr Kursdeltagerne får erfare hvordan det er å henge fritt i fallsikringsutstyret, praktisk gjennomføring av kameratredning og kameratsjekk i forbindelse på påkledning Praktisk del (i klatrerigg) Hvordan ta på en sele Fangline og støttestropp Kameratsjekk Tilkoblingspunkt Forflytning og sikring Verktøy og sikring Heising av last Stabilisering Fallblokker og annet relevant utstyr Personlig kontroll og vedlikehold av utstyr Enkel redning evt. bruk av evakueringsutstyr Evakuering fra lift Klatrerrigg bygges opp som tungt stillas med innfesting for i øvre nivå. Dimensjoner minimum 6x6 meter (firkant) kryssavstivet konstruksjon der øvre gangbane er min fire meter over bakken. Stillaset bygges opp etter stillasforskriften og skal være godkjent før bruk (grønn lapp). 360 (utvidet juni 2013) 5

6 Adm Utdeling av kursmateriell, Betongelementboka, Intro til BEF. Samspillet mellom BEF/BNL/NHO, LO/Fellesforbundet og Udir Statikk og HMS Laster Beregningsmodeller for dimensjonering (søyle, liggende elementer, stående elementer, rammer, fagverk og skiver med utsparing). Lyd og termisk isolasjon. Beregningsprinsipper Grensetilstand og sikkerhetsfaktorer, pålitelighet, laster. Konstruksjonens stabilitet, horisontale og vertikale systemer Krefter i konstruksjonen Elementenes virkemåte; Betongelementer, stålkonstruksjoner Varmeisolering og lydisolering. Horisontale avstivende skiver. Vertikale avstivende skiver. Opptredende krefter (moment/skjær) Armeringsdetaljer (inkl fugebøyler/endebøyler) Knutepunkter og overføring av krefter. Sammenkobling av skiver. Stivhet i skiver. Betongvegger i trappe og heisesjakter Sandwich vegger i fasader Leilighetsskillevegger i betong Enkeltstående vegger Plattendekke Con-Form Vegg Spesielle montasjetekniske hensyn ved montasje av plattendekke og Con-Form vegg. Innfesting av søyler (søylens virkemåte, pendelsøyle og innspent) Søyle/bjelke (konsoll, skjult konsoll, toppmontering) forbindelse Innfesting av vegg (liggende/stående) Hulldekke (opplegg på bjelke, på stål, mykt/hardt mellomlegg) Staging og stabilisering under montasje. Fotplater, sveiseløsninger og skrueløsninger, mellomlegg og formålet med dette. 225 Geometriske toleranser - betongkonstruksjoner Sveisearbeider Leksjonsmål NS-EN 13670; kapittel 10. Betongelementboken bind F toleranser Ha kjennskap til NS 3461, Grunnleggende termer (informativ) Kurselevene skal ha NS-EN og Betongelementboken bind F som del av kurskompendiet. Det skal gjennomføres tre til fire øvingsoppgaver av varierende vanskelighetsgrad, der faglærer her en nøye gjennomgang i plenum av alle oppgaver. Leksjonsmål Fokus på konstruktive sveiser og klimatiske påvirkninger, identifisering av kvalitetsavvik. Sertifikathierarkiet for sveis på byggeplass Verifikasjon av kompetansekrav NS-EN om sveis på byggeplass NS-EN 10-2 om sveis på byggeplass Godkjenningsordninger (NS-EN 287-1; NS-EN 719; NS-EN 288-3) Klimatiske forhold som påvirker sveisearbeider Minimumskrav til arbeidsstedet HMS krav Brannvern Sveiseforbindelsens mekaniske egenskaper Sveiseforbindelser mellom metaller av forskjellig edelhetsgrad Dokumentasjon av sveiseforbindelse (papirdokumentasjon) Etterbehandling av montasjesveis (slaggrensing, rengjøring og overflatebehandling) Kontroll av sveisemateriell sveiseteknikk generelt forvarming av materiale temperaturkontroll sveising ved lav lufttemperatur sveisemetoder generelt 135 6

7 Planlegging/rigg og stageplan Montasjebeskrivelser Løft og sikring Ståltyper (valsing og herding) Leksjonsmål (Betongelementboken bind G, kapittel G5.) Hvilken bedriftskultur gjelder? Ansvar og myndighet på montasjeplass Gjennomgang av arbeidsoppgaver og montasjerekkefølge, prosjektgjennomgang sjekkliste kontrakt. Koordinering av aktiviteter, grenseoppgang andre fag Planleggingens plass i montasjeprosessen, hvem er med på å utarbeide stageplan og når skjer dette? kritiske oppgaver i prosessen, dynamikk (det å håndtere endringer) Planlegging og drift; Stageplan, Framdriftsplan og riggplan. Bestilling og kommunikasjon intern/eksternt, Styring av inntransport til byggeplass. Kommunikasjon; Oppstartmøte - framdrifts-/koordineringsmøter - kommunikasjon byggeplass oppfølging Elevoppgaver; Innleder med gjennomgang av to kritiske hendelser/case. Elevene presenteres for faktum, gruppeoppgaven går på hva som kan gjøres for å sikre seg mot rutinevikt/manglende kommunikasjon/manglende forståelse av risiko. Leksjonsmål Lesehefte i kurskompendium (gjennomgås ikke) som tar for seg tegnemåte, projeksjonsregler, snitt, målestokk, målsetting. Montasjetegninger gjennomgang og diskusjon Systemlinjer Armeringstegninger Anbefalinger for montasjetegninger Tegningseksempler Stageplan/tegning/anvisning for staging. Leksjonen omfatter følgende løfteutstyr: Kjetting Fiberstropp Løftklype/betongklype for hulldekke/åk for forskalingselementer (Plattendekke) Bukker for oppstilling Andre løfteinnretninger Sjakler Øyebolt Pallegaffel Betongtobb Hjulkasser og trillebår Skal også omfatte Gjennomgang av vanlige ulykkesårsaker ved bruk av kran og løfteutstyr. Oppstilling av kjøretøy slik at håndteringen av elementene er sikker og effektiv. Forskrift 555 ( 49) og orientering om de viktigste forskriftene 135 min (revidert juni 2013) 135 Ha grunnleggende kunnskap om Signalgivning og kommunikasjon Sambandsrutiner Stropping og anhukning (fokus sikkerhet) løfting med fiberstropp løfting med kjettingredskap løfteutstyr faremomenter ved bruk av kraner verneutstyr Visuell kontroll av utstyr Periodisk kontroll av utstyr Merking av utstyr Riktig bruk av bolter og sjakler Riktig bruk av pallegaffel Betongtobb, bruk av Spesielle løfteanordninger for løft av betongelementer Bruk av hjulkasser og lignende. Samsvarserklæring og sertifisering av utstyr 7

8 Betongproduksjon Herdetiltak SKB Avretting Vinterbetong Generell oppbygging av blandeverk. Transportutstyr. Standardenes og myndighetenes krav til dokumentasjon på kvalitet og produksjonsnøyaktighet. Toleranser og prøvemetoder. Standardenes krav til etterbehandling. Etterbehandlingens betydning på langtidskvaliteten for betongprodukter. Uttørkingsmekanismer i betong. Hvordan hindre det. Diverse metoder og krav. Forskjell i sammensetting OKB og SKB. Bruksområder. Partikkel/matriksmodellen som forklaring på betongens bevegelighet. Provetaking og vurdering av kvalitet. Utstøping og forskalingstrykk. Standardenes krav. Avrettingsmetoder og utstyr. Toleranser og toleransekrav. Standardkrav. Åpentid Samsvarserklæring Praktiske utfordringer om vinteren, hva kan du ha i betongen jfr NS-EN Rim og ising ved for varm betong Bruk av natriumnitrat (sen herdeutvikling) særlige utfordringer mht fasthetsutvikling. 0 Riss og oppsprekking Flikk og etterarb Svinn og riss Årsaker Vurdering Tiltak Arkitektoniske/estetiske og konstruktive skader Typer og egenskaper flikkmørteler Heft, fasthet og bearbeidelighet Poresparkel Fasthetskrav Liming gammel til gammel betong og fersk betong til gammel betong Sprekkeinjeksjon tetting av sprekker -Svinnriss -Setningsriss -Tørkeriss -Fastholdingsriss -Kantreisning Håndtering av fersk betong på byggeplass Montasjestøp vinter Bestilling, transport og mottak av betong. Intern transport. Mottakskontroll og prøvetaking. Standardenes krav om dokumentasjon på kvalitet. Montasjebeskrivelsen og montasjeplan (fokus). Hvordan forstår vi denne? Løft og håndtering, innjustering på montasjested Fugebetongen og tilsetningstoffer "varm betong" og kalde dekker Klimatiske utfordringer (små volumer fugebetong store volumer elementer) Underkjøling og ising Rengjøring før fuging og støp - dokumentasjon Fasthetsutvikling Dokumentasjon av fasthetsutvikling Fuging, særlige utfordringer Innstøping av armering og gjengestål Utsparinger og istøping av kanaler Steng og forskaling Dokumentasjon før utstøping og etter utstøping Opplegg og stabilitet i montasjefase Særlig om staging av HD Belasting på konstruksjonen i montasjefase og i ferdigfase U5 prøve 180 U1 prøve (for de som ikke har det fra tidligere) 135 Og PVU TT/HMS-prøve SUM varighet Ca 60 timer 8

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014

Akkordtariff for betongfaget. 1. januar 2014 Akkordtariff for betongfaget Gyldig fra 1. januar 2014 Innhold DEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.0 AKKORDTARIFFEN GJELDER FOR... 5 2.0 BEDRIFTSVISE AVTALER... 5 3.0 AKKORDAVTALE... 6 4.0 MÅLEBREV...

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer 15 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 04, 30-09-2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Generelt om opplæringen...4 3

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Informasjon om innehaver... 3 2 Forord... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opplæringens varighet... 4 4.1 Kandidat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511302 Rica City Hotel, Fredrikstad, 16. 20. februar 2015 Kursnr.: 1511302 Tid: 16.

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

KRANER I SMÅBÅTHAVNER

KRANER I SMÅBÅTHAVNER Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2006 Vedlikehold og kontroll av kraner i småbåthavner, Larvik kommune Gruppe F1-02-06 KRANER I SMÅBÅTHAVNER

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer