Redegjørelse fra Petroleumstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse fra Petroleumstilsynet"

Transkript

1 Redegjørelse fra Petroleumstilsynet KTFs årsmøte og 30-års jubileum april 2009 Svein Anders Eriksson Fagleder F-Logistikk og beredskap, Ptil

2 Modell for felles regelverk land/sokkel RAMMEFORSKRIFT STYRINGS- OG DOKUMENTASJONSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERA- SJONELL FORSKRIFT Referanse til LANDREGELVERK AKTIVITET INNRETNING LAND SOKKEL

3 Løfteoperasjoner og utfordringer Det iboende onde i løfteoperasjoner: Før eller siden faller laster ned (også kalt Sigurd førsunds 1. hovedsetning) Det er kun snakk om tid! Da må målet været å forlenge både tiden (frekvensen) og minske konseksekvensene, altså få ned risikoen ved løfteoperasjoner

4 Skyer for solen... Kompetanse Ledelsens prioriteringer Ledelse/oppsyn med løfteoperasjoner Planlegging Utvanning av anerkjente normer Prosedyrer Vedlikehold

5 En ny sky på himmelen... og den er stor og stygg! Materialhåndtering

6 Krav til materialhåndtering IF 12 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier Innretninger og transportveier skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Materialhåndtering skal i størst mulig grad skje ved hjelp av mekaniske systemer og tekniske hjelpemidler. Der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig, skal det være trapp eller rampe. Evakueringsveier skal utformes slik at all evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Fra områder med alminnelig ferdsel skal det være minst to evakueringsveier

7 Krav til materialhåndtering Til 12 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier I begrepene transport-, atkomst- og evakueringsveier inngår også trapper, dører og luker med mer. Ved utforming for materialhåndtering og personelltrafikk som nevnt i første ledd, bør det blant annet tas hensyn til a) behovet for type og antall av løfte- og transportutstyr, deriblant kraner og heiser, b) behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for trucker og traller med mer, c) atkomst til områder og arbeidssteder i forbindelse med drift og vedlikehold, d) sikker håndtering av last. De ulike arbeidsstedene bør utformes slik at de kan betjenes og vedlikeholdes uten bruk av midlertidig utstyr som stillas, stiger og liknende. Som permanent løsning bør trappeleidere velges framfor vertikale leidere. For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger 14, 15, 16 og 17 brukes for atkomst- og transportveier, med følgende tillegg: a) terskler i atkomstveier bør gjøres så lave som mulig, jf. 19om ergonomisk utforming, b) leidere der det er fare for fall til lavere nivå, bør ha selvlukkende porter, jf. NORSOK S-002N revisjon 4 kapittel For utforming av transportveiene og atkomsten som nevnt i første og andre ledd, bør følgende standarder brukes: a) NORSOK S-002N revisjon 4 kapittel 5.1, og vedlegg B, b) NORSOK C-002 revisjon 3 kapittel 5 (for hovedtrapper) og 6, c) NORSOK C-001 revisjon 3 kapittel 7.22 og 9.4. For utforming av stillaser vises det til Arbeidstilsynets forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 7

8 Materialhåndtering Norsok S-002N Konsekvensanalyse av arbeidsmiljø i konseptfasen (WEIA) En konsekvensanalyse med hensyn til arbeidsmiljø (WEIA) skal utføres under konseptvalgfasen for å identifisere områder på installasjonen og leverandørpakker som bør vies spesiell oppmerksomhet under designutviklingen, og for å gi underlag for konseptvalg og stadfesting av det valgte konseptet. Analysen skal oppdateres under utvikling og optimalisering/feed av konseptet, for å oppsummere WE-aspektene ved det valgte konseptet som underlag for detaljprosjekteringen Analysen skal omfatte, men ikke begrenses til, følgende potensielle problemområder: ulykker og muskel-/skjelettskader ved håndtering av tungt materiell og boreutstyr. Analysen skal omfatte viktige spørsmål vedrørende arrangement av permanente atkomst og transportveier, heiser, kranoperasjoner, landingsområder og materiellhåndtering av utstyr tyngre enn 1000 kg. For boremodul skal rørhåndteringsarrangement og utstyr inkluderes

9 Materialhåndtering Norsok S Lifting and lay down Crane coverage and lay down areas shall be arranged to promote safe crane operations with free visibility from crane cabin to minimize the risk of dropped objects. Considerations shall be given to sidewise movements. Norsok S-002N, C.3 Kontrollkabiner Denne definisjonen omfatter kabiner for borer, kranfører, tårnmann og operatører av rørhåndteringsutstyr Fra normal arbeidsposisjon skal operatøren ha ubegrenset utsyn over faresone for det utstyret han kontrollerer, samt over alle lasteposisjoner

10 Materialhåndtering Norsok R003N Materialhåndteringsplan Plan for forflytning av last på innretningen som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte. Materialhåndteringsplanen tar bl.a. hensyn til: Behovet for type og antall løfte- og transportutstyr Behovet for laste- og losseområder Tilrettelegging for bruk av laste- og stablevogner for gods, traller, m.m. Atkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold Ptils observasjon: På nye prosjekter er (kontinuerlig) løfting i blindsoner mer normalen enn unntaket. Ptil er i ferd med skjerping av forskriftene og likelydende brev til næringen er til godkjennelse

11 Eksempler på blindsoner

12 Eksempler på blindsoner

13 Eksempler på blindsoner

14 Hendelser i blindsoner StatoilHydro Brage ( ) De var i ferd med å løfte sidevegger / plater på dekk. Mål 3x1 meter og vekt på kg. Signalmann / hjelpemann mistet styretauet og gikk under hengende last for å få tak i styretauet igjen. Vinden tok tak i lasten og blåste den inn i et overbygg / utstikker. Lasten løsnet og falt ned. Personen ble truffet i foten. Mulig brudd. Alvorlig potensiale. Statoil Gullfaks C ( ) Under forflytning av kjemikalietanker internt på plattformen kom en person delvis under hengende last. Personen stod sammen med en kollega (begge var flaggmenn) og ventet på at kjemikalietanken skulle passere en lasterampe. Disse personene var ikke klar over at kjemikalietanken var på vei mot lasterampen. Den ene ble oppmerksom på at tanken kom sakte ned og fikk stoppet hivet samtidig som den andre ble berørt av tanken i skulder og hjelm. Tanken ble også fysisk stoppet av rekkverk og 80 % av tanken var på utsiden av rekkverket. Plattformsjefen bekrefter at dette var et løft i delvis blindsone

15 Hendelser i blindsone StatoilHydro Oseberg Øst ( ) BPO-mandrill (1400 kg) skulle løftes fra tralle på BOP dekk til pipedekk. I det BOP-mandrill løftes fra tralle får den en uønsket bevegelse og en 3 tonns stropp som ble benyttet i løftet ryker. BP-mandrill faller ned ca 25 meter ned på C-12 (avsperret område). Beredskapsorganisasjonen ble aktivisert. Personell mønstret i livbåtene inntil det var kontrollert at den fallende gjenstanden ikke hadde forårsaket noen alvorlige skader. Det ble opplyst at produksjonen ble nedstengt, men den var blitt nedstengt på et tidligere tidspunkt

16 Hendelser i blindsone StatoilHydro Tansocean Winner ( ) Personen kom i klem mellom diverter og racking post på boredekk. Maveregion utsatt for klemskade. Assisterende kranfører stod i V-dør på boredekk da diverter ble transportert til boredekk med dekkskran. I det diverter kommer inn på boredekk kommer person i klem mellom håndteringsrør på diverter og stående rørarrangement (for lagring av rør). Høyre maveregion under ribben ble truffet. SAR helikopter rekvirert etter samtale med oljelege. Helikopter forlot TW klokken 15:45. Personen er sendt til helsesjekk for mulig skade i maveregionen. Hendelsen oppgradert til kat. 4 pga potensialet. Har varslet Politiet

17 Hendelser i blindsone StatoilHydro Troll A ( ) Ved fjerning av den siste bjelken i krankrybben var det umulig å slipe sveisen helt vekk. Det ble derfor besluttet at man skulle benytte kranen til å sikre bjelken, samt løfte den noe mens flaggmann og anhuker skulle prøve å bikke bjelken løs. Det viste seg at bjelken satt for godt fast til at de greide å bikke den løs, så de la den ned igjen med beskjed om at det måtte slipes mer. Etter en halv time kom flaggmann og anhuker opp igjen og fikk beskjed om at sveisen var slipt ned det man kom til. Bjelken ble løftet opp på samme måte tidligere, da knakk sveisen plutselig og bjelken var fri. Anhukeren hadde i mellomtiden gått på innside av skråstaget og stod da mellom skråstaget og bjelken med ryggen mot skråstaget uten at flaggmann eler kranfører registrerte dette. I det bjelken glapp, bikket den ned og traff anhukeren i hoften låret og høyre kne. Flaggmannen tok seg av den skadde og ga beskjed til kranfører om å svinge bjelken unna. Den skadde ble sendt til Haukeland sykehus med SAR helikopter. + 3 til i

18 Hendelser i blindsone Talismann Mærsk Giant ( ) Under avmontering og backload av brennerbommer falt styrbord brennerbom i vannet. Babord brennerbom var allerede avmontert og lagt direkte ned i båten. Kranen tok vekten av bommen og ved nesten full vekt sviktet akter wiresling og bommen gikk loddrett med vekt på de 2 forreste wirer. Deretter har enten ringen i løfteanordningen kollapset eller slinget har falt ut av kroken under rystelsen og bommen gikk i sjøen i horisontal tilstand. Vekten av bom = 8 tonn og lengden ca 25 m. Fallhøyden ca 35 m. Området var avsperret og ingen personer i umiddelbar nærhet. Båten var ikke kalt inn, lå ca 30 m foran for lasten i påvente ac avmontering og nedfiring før den kom inn

19

20 Bekymring Er KTF først og fremst en forening for landindustrien hvor det bare er stuerent å snakke om sakkyndig virksomhet, instruktøropplæring og mobil/tårnkraner, etc.? Er offshoreindustrien, Norges største næring, en ikke-sak eller en nedprioritert sak for KTFs styre og som holdes i live av et knippe entusiaster for HMS i oljå?

21 294 (2008) 106 (2008) 254 (2008) 222 (2009)

22 Er det noe nytt de siste 5 år?

23 Kranbransjens utfordringer på land Kilde Knut Førland Kilde: Kenneth Berg

24 ved kai. Kilde: Drilling System (UK) Kilde: Kenneth Berg Kilde: Drilling System (UK)

25 og offshore Kilde: BP Kilde: MMS

26 Utfordring: Hva kan KTF bidra med for at norsk petroleumsvirksomhet blir verdensledende på HMS? (ref. St. melding 12) Øke kompetansen blant involvert personell, gjenkjenning av farlige situasjoner og trening for å rette opp feilhandlinger Planlegging av løfteoperasjoner Arbeidsledelse Organisasjon- og ledelsesprioriteringer mht tiltak og forbedringer Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap Beskrive / utarbeide bransjenorm for materialhåndtering?

27 Hvem og hva ønsker KTF å være?

28 Hva ønsker KTF å stå for? KTF: KAN TØR FORSTÅR KTF: KUNNSKAP TRYKK FORVENTNING KTF: KVALITET TILLIT - FORTRINN

29 Nytt styre - nye muligheter 30 år har gått og et nytt styre skal vise veien videre

30 Bransjens utfordring og HMS målsetting Bare sikre løfte perasj ner!

31 Takk for oppmerksomheten!

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer: Sensorsamling 2009 Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekran Henrik Meling Petroleumstilsynet Sensorsamling 2009 Utfordringer: Er EN 13852-1 god nok? Vil Norsok R-002 bedre ivareta

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig

Tilsynsrapport. Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Harald Thv. Olstad Dato. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Skarv FPSO innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet. Aktivitetsnummer 010212018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Kjell-Gunnar Dørum, Anne Mette Eide, Trond S Eskedal, Svein Harald Glette, Reidar Sune, Olav Hauso Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med arbeidsmiljø, logistikk, vedlikeholdssystemer, elektriske anlegg og sikkerhetssystemer på Haven Aktivitetsnummer 413002004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

NORSOK STANDARD Utgave 1, juni 2007. Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land NORSOK STANDARD R-005N Utgave 1, juni 2007 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig

Revisjonsrapport. Begrenset. Offentlig Unntatt offentlighet. Strengt fortrolig. Fortrolig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljø, beredskap og logistikk i prosjektering av Safe Boreas Aktivitetsnummer 408005002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø 15.11.2007 (Blank side) Report No: 200794-01 Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel:

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore

Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore Hendelser og ulykker etter løfteoperasjoner offshore Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 30-31.Mai 2011 Jan Ketil Moberg sjefingeniør-

Detaljer

NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ

NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ Vennligst bemerk at selv om det er lagt stor innsats i å sikre kvaliteten til NORSOK standardene vil ikke OLF, TBL eller deres medlemmer påta seg ansvar for anvendelsen av

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med boreinnretningen Scarabeo 8 ved byggeverkstedet Fincantieri i Palermo Aktivitetsnummer 401003003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

kranteknikk Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13

kranteknikk Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13 kranteknikk medlemsinformasjon kranteknisk forening Nr 2 2008 Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13 Redaktørens hjørne Kjære leser Siden sist

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

KRANTEKNIKK. NORSOK R-005 - Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22

KRANTEKNIKK. NORSOK R-005 - Høring s. 6. Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15. BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2006 NORSOK R-005 - Høring s. 6 Kranulykken i Drammen - Rettsaken s. 15 BP Norge - Løft for bedre sikkerhet s. 22 Redaktørens hjørne Utgitt av:

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

sikkerhet status & signaler 2012-2013

sikkerhet status & signaler 2012-2013 sikkerhet status & signaler 2012-2013 25år piper alpha Tema:storulykke ma:s tor y ul k 25år piper alpha Kjære leser k e Te Sikkerhet status og signaler er en årlig publikasjon fra Petroleumstilsynet (Ptil)

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg.

Industri Energis svar på Petroleumstilsynets høring for nytt: Felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Vår dato: Vår referanse: 06.11.2008 Vår saksbehandler : Deres dato: Deres referanse Einar Ellingsen Petroleumstilsynet Boks 599 4003 STAVANGER Norge Kopi til: Industri Energis svar på Petroleumstilsynets

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013

Høringsutkast INNRETNINGSFORSKRIFTEN 2013 Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

KRANTEKNIKK. Sub-Sea. Lifting Operations. Seminar: Verdens største? Trafikksikkerhetskontroll? s. 26. s. 29

KRANTEKNIKK. Sub-Sea. Lifting Operations. Seminar: Verdens største? Trafikksikkerhetskontroll? s. 26. s. 29 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2007 Seminar: Sub-Sea Lifting Operations Trafikksikkerhetskontroll? s. 26 Verdens største? s. 29 Redaktørens hjørne Kjære leser I denne utgaven

Detaljer