Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører"

Transkript

1 1 av :02 Teknisk Ukeblad TU.no Forsiden Bygg-anlegg Energi Industri IT Olje-gass Miljø-klima Motor Forbruker Jobb Innhold A til Å STERK VEKST: FMC ser store utfordringer for å klare å hente inn nok arbeidskraft til å klare den sterke veksten i subseamarkedet. Foto: Maiken Ree Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører Bilmekanikere og flymekanikere hentes inn til petroleumsindustrien for å dekke et stadig økende behov for teknisk kompetanse. Andre næringer og offentlig sektor blir utkonkurrert. Av Maiken ReeOle K. Helgesen Publisert: kl. 10:31 STAVANGER/BERGEN/OSLO: Man hører stadig politikere si hvor viktig det er å unngå at Norge blir en Kuwait-økonomi. Men et skyhøyt tempo i oljenæringen fører norsk økonomi stadig nærmere noe som kan minne om de små oljerike landene i Persiabukta. Kvart million Kuwait er en liten åpen økonomi som er dominert av oljesektoren. Oljenæringen står for 50 prosent av BNP og nesten hele eksporten. Norge har også en åpen økonomi med en dominerende petroleumsnæring. I Norge står olje- og gassnæringen for en tredjedel av statens inntekter og over 50 prosent av eksporten. Næringen sysselsetter direkte og indirekte over personer. Og den vokser stadig.

2 2 av :02 Les også: Skyhøye oljeinvesteringer forsinker prosjekter Fra bilmekaniker til subsea-leder Det skrus, testes og pusses i FMC Technologies' nye kvadratmeter store verkstedhall på Ågotnes utenfor Bergen. Aktivitetsnivået er skyhøyt, og for avdelingen som driver vedlikehold og reparasjon av utstyr for undervannsproduksjon av hydrokarboner. Les også: Oljeinvesteringene går til himmels Raymond Nordvik er sjef i verkstedhallen. Han er tidligere bilmekaniker, men som mange andre har han byttet beite. Vi får stadig inn folk med teknisk bakgrunn fra andre bransjer som bilmekanikere og flymekanikere, sier Nordvik. ANSETTER HUNDREVIS: FMC Technologies rekrutterer gjennomsnittlig 50 nye medarbeidere i måneden - for det meste ingeniører. Må tenke alternativt Ifølge Trygve Arnesen, direktør i FMC Technologies, kommer subseamarkedet til å oppleve en sterk økning på verdensbasis de neste årene med mange nye og store subsea-utbyggninger. I 2013 antas det totalt å være over 5000 subseabrønner på verdensbasisnoe, noe som representerer et utfordrende vedlikeholdsmarket i fremtiden. Industrimessig blir dette en utfordring med tanke på kapasitet, og leverandørindustrien må tenke alternativt for å rekruttere og bygge kompetanse, sier Arnesen. Les også: Må utdanne nordlendinger i oljefag Ansetter hundrevis FMC rekrutterer gjennomsnittlig for tiden 50 nye medarbeidere i måneden, for det meste ingeniører. Og

3 3 av :02 selskapet kommer til å rekruttere mellom 400 og 600 personer i løpet av Bare innenfor ettermarked, som drives fra Ågotnes, skal det hentes inn 200 personer. Særlig verkstedspersonell med mekanisk bakgrunn er attraktive. Her finner vi godt kvalifisert personell i andre bransjer som vi rekrutterer fra. Innenfor ingeniørstillinger rekrutterer vi en god del nyutdannede og noe erfarent personell fra olje- og gassindustrien, sier Andreas Helgesen, kommunikasjonssjef i FMC Technologies. Litt lenger sør på Vestlandet, nærmere sagt Stavanger, er det et annet selskap som opplever mangel på fagpersonell. Hitec Products utvikler og leverer kontrollsystemer, elektrohydrauliske systemer og kjemiske injeksjonssystemer til petroleumsindustrien. Les også: Maskin og metall vil ansette flest Dobling av omsetningen Daglig leder i Hitec Products, Tor Atle Deisz, beregner en dobling i årets omsetning på grunn av oppsving i markedet. Særlig hjemmemarkedet er i fokus for bedriften. Vi rekrutterer hele tiden, og bare denne uken kommer det ni nye medarbeidere til oss. Det er blant annet flyteknikere som går inn i ingeniørstillinger. Rørleggere og bilmekanikere er også populære å rekruttere, sier Deisz. Selskapet beregner at de vil trenge ytterligere 20 ansatte. Det deles til og med ut en bonus til de ansatte i selskapet dersom de klarer å rekruttere nye folk. I dag er bonusen på mellom 5000 og kroner, sier Deisz. Tor Atle Deisz, sjef i Hitec Products, og Halvor Bergsaker, daglig leder i datterselskapet Anzett, henter også inn personell fra andre bransjer. Kø av utbygginger Til tross for at det er kort tid siden forrige nedtur i leverandørindustrien, er det ingen ting som tyder på at markedet vil falle med det første. Oljeprisen er høy, og det spås vekst. Plutselig gjøres det mange nye funn på sokkelen, og subseautbyggingene står i kø, sier Deisz.

4 4 av :02 Ikke bare ingeniørbransjen opplever stort press i arbeidsmarkedet. Selskapet Beerenberg driver med isolasjon, stillas og overflatebehandling for oljeindustrien. Det er et område som opplever sterk vekst, ettersom flere av de store, eldre plattformene skal vedlikeholdes og oppgraderes. TU mener: Ta lederskap, ingeniører! Oppdrag til alle Beerenberg har blant annet kontrakt for overflatebehandling, isolering og stillasarbeid på Ekofisk-feltet, som opereres av ConocoPhillips. Hele Ekofisk-feltet skal oppgraderes for hele 65 milliarder kroner, og store mengder arbeid må gjennomføres. Bare denne ene kontrakten krever at Beerenberg må øke bemanningen kraftig både på land og offshore. Det blir hektisk med mange prosjekter og aktiviteter som skal settes i gang, sier Geir Ramsvik, da Teknisk Ukeblad besøker selskapets stavangerkontor. Mangler teknikere og ingeniører Beerenberg var egentlig pekt ut som taperen i forrige runde med tildeling av vedlikeholdskontrakter fra Statoil. Men på grunn av den økende oppdragsmengden ble selskapet tilbydd arbeid likevel. Den største utfordringen i dagens marked er å få tak i arbeidskraft med den nødvendige erfaring og kompetanse. Dette gjelder både operatører innenfor de tradisjonelle ISO-fagene (isolering, stillas og overflate) til arbeid offshore, men ikke minst teknikere og ingeniører til vår landorganisasjon, sier Ramsvik. Les også: Vil ha flere ingeniører - for å holde lønna nede

5 5 av :02 Antall registrerte arbeidsledige i Norge (september 2011). Kilde: Nav/NITO Mister folk På Høvik utenfor Oslo holder Det norske Veritas (DNV) hus. Selskapet jobber med å identifisere, vurdere og gi råd om risikohåndtering, og en stor del av arbeidsstokken er ingeniører. Vi opplever at vi må jobbe mer for å få tak i folk, og vi merker at vi mister en del folk som går til andre jobber. Det som ofte skjer i bransjen er at man plukker folk fra hverandre, sier HR-direktør i DNV, Trude Helgesen. DNV har vært aktive med å hente inn utenlandske ingeniører, og ser at de må gjøre seg attraktive for at folk skal velge å bli værende. Vi lykkes med de unge, men på noen fagområder sliter vi veldig med å finne seniorpersonell. I tillegg ser vi at når de unge har vært hos oss i tre til fem år, og fått mye opplæring, er de veldig attraktive på arbeidsmarkedet, sier Helgesen. Hun sier at andre ingeniørbransjer, som vei og jernbane, ofte har ingeniører som velger å gå over til petroleumsindustrien. Les også: - De dyktigste drar sin vei Frykter overoppheting Oljeindustriens Landsforening er bekymret for en overoppheting i petroleumsnæringen de kommende årene. OLFs konjunkturrapport for 2011 anslår at det vil investeres 153 milliarder kroner i norsk petroleumsnæring i 2011, og investeringene skal vokse videre opp mot 185 milliarder kroner i Bjørn Harald Martinsen, fagsjef i økonomi i OLF, ser alvorlig på kostnadsøkningen og de skyhøye investeringene. Jeg ser at når investeringene kommer over 180 milliarder kroner er det viktig å ha kontroll. Jeg kan umulig se at vi er i nærheten av å ha kapasitet til å klare slike investeringer, sier Martinsen. Vanskelige prognoser Analyseselskapet Rystad Energy tror ikke markedet er forberedt på hvor høye investeringene vil bli. Det er utfordrende å lage presise prognoser ettersom det forutsetter at man har oversikt over kommende prosjekter som ikke er rapportert inn til myndighetene. Det er også flere prognoser som ikke inkluderer driftskostnader. Derfor blir våre prognoser vesentlig høyere, forklarer Jarand Rystad. Han sier det skal brukes over 300 milliarder kroner i året i offshoremarkedet de neste årene. Dette er betydelig høyere enn tallene fra SSB, OLF og Oljedirektoratet.

6 6 av :02 EKSPLOSIV VEKST: Jarand Rystad og analytikerne Jan G. Nordstrøm og Erik Wold i Rystad Energy sier det norske offshoremarkedet vil vokse kraftig de neste årene. Forventer utsettelser Ressursdirektør i OD, Johannes Kjøde, mener dette har en naturlig forklaring. Vi har ikke mulighet til å inkludere prosjekter som ikke er innrapportert til myndighetene. Men det betyr ikke at vi ikke gjør våre vurderinger rundt dette. Samtidig er det viktig å understreke at vi forventer en del forsinkelser og utsettelser. Det er nok ikke kapasitet til å gjennomføre alle planene det snakkes om i bransjen. Det enorme trøkket i petroleumsnæringen får store konsekvenser for andre næringer. Hverken andre bransjer eller offentlig sektor klarer å konkurrere med de høye lønningene i oljeindustrien. Det er åpenbart at mange norske bedrifter som både er konkurranseutsatte og ikke knyttet opp mot petroleumsvirksomheten, ikke tåler dette. REC er et typisk eksempel, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå. Han sier at de som argumenterer for et enda høyere nivå på utvinningsaktiviteten på norsk sokkel, også må innrømme at det vil føre til at enda flere konkurranseutsatte bedrifter utenfor petroleumsnæringen vil gå overende. Les også: Drar til Sverige med subsea Det offentlige taper Fagforeningene ser også at oljebransjen tar ingeniørene, og at det fører til at offentlige prosjekter ikke blir realisert fort nok eller godt nok. Det offentlige taper kampen om utdanningsgrupper på grunn av lønn, og det betyr at noe må gjøres, sier Erik Strøm, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna til Aftenbladet. Kommunikasjonssjef Arve Christensen i NITO er også bekymret. Nesten hver andre kommune har en eller flere ubesatte ingeniørstillinger. Det går utover planlegging, nybygging forsinkes og vedlikehold av kritisk infrastruktur i kommunene blir utsatt, sier Christensen. Les også: Heller olje enn sjark

7 7 av :02 Kan løses Jan G. Norstrøm i Rystad Energy understreker at analyseselskapets tall først og fremst måler det oljeselskapene investerer for på norsk sokkel og innkjøpte tjenester iforbindelse med drift. Tallene måler ikke hvor mye penger som havner i norsk industri og heller ikke hvor stor import graden er i fra andre land, for eksempel i Asia, for sammenstilling av stål. Derfor skal man være forsiktig med å trekke bombastiske konklusjoner, sier han. Markedet kan bli stramt, men industrien er innovativ til å finne løsninger. Norsk oljeindustri har allerede vært igjennom kraftige vekstperioder tidligere mot NCS og fått det til. Del på Facebook: Teknisk Ukeblad Media AS - Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Høsten 2010 Behov for innovasjon Innovasjonsforskningen viser at Rogaland er mindre nyskapende enn det vi tror. Fremtidige utfordringer krever økt innsats på innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland oktober 2011 Oljedrevet optimisme Rekordhøye investeringer innen olje- og gassindustrien driver nok en gang Rogaland til et høyt aktivitetsnivå med store ringvirkninger

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? SEKTOR 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar Nøktern optimisme Bedriftene på Agder er mer måteholden i sin optimisme til, enn hva de var til. Har realismen overtatt for den rene optimismen? Hver tredje krone

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Slik blir oljeveksten

Slik blir oljeveksten Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 7 2012 årgang 19 Stort temanummer Slik blir oljeveksten Dersom olje- og gassindustriens spådommer slår til og veksten i eksporten fortsetter, kan det bety 75.000 flere

Detaljer