Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger"

Transkript

1 NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset opplæring og spesialundervisning i barnehage og skole. Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. SPESIALPEDAGOGIKK 1, 30 STUDIEPOENG, SAMLINGSBASERT Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2017 Språk Norsk Fakultet Studiested Avdeling for lærerutdanning Levanger Søknadsfrist ARVE THORSHAUG Studieprogramansvarlig Studieleder GLU Tlf: E-post: HANS-KRISTIAN ØYAN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Sammen med Spesialpedagogikk 2 kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at opp...takskravene til masterutdanningen ved NTNU er skjerpet. Se NTNU sine nettsider for mer informasjon.studiet kvalifiserer deg for å jobbe med spesialpedagogiske oppgaver innenfor barnehage, skole og andre institusjoner. VIDERE UTDANNING Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). OPPTAKSKRAV Side 1 av 12

2 Fullført og bestått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerudanning, fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende.p...rioriteringer ved opptak: 1. Studenter på 5. studieår på Grunnskolelærerutdanningen trinn, deltid. 2. Fullført lærerutdanning eller tilsvarende, eksempelvis vernepleierutdanning. Side 2 av 12

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2017 VELG STUDIERETNING Obligatoriske emner for trinn Obligatoriske emner for trinn Side 3 av 12

4 Studieplan BESKRIVELSE AV STUDIET Studiet er bygd opp av følgende hovedtema. 1. Spesialpedagogikk som arbeidsfelt. 2. Spesialpedagogikk, spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen/spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. 3. Barn og unge med spesielle behov. 4. Spesialpedagogiske arbeidsmåter Det vil bli lagt stor vekt på sammenheng mellom de ulike tema, og disse blir dels integrert i hverandre. De ulike tema vil bygge på studentenes innsikt fra grunnutdanning, samt supplere med ny kunnskap og teoretiske perspektiv. Det vil være stort fokus på refleksjon og selvrefleksivitet. I studiet legges det vekt på betydningen av samspillet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk for å på best mulig måte å kunne realisere tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Gjennom hovedtemaene fokuseres det på spesialpedagogikkens idégrunnlag og historie, og man vil se på den spesialpedagogiske virksomheten i lys av tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Det vektlegges at studentene møter praksis med en tilnærming basert på helhetlig forståelse ut fra et erfart og teoretisk perspektiv. e skal kjenne til forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og ha kjennskap til spesialpedagogikken som fagfelt, dens utvikling og arbeidsområder. Det er et overordnet mål at studentene skal utvikle kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring og spesialundervisning for barn og unge. e skal få innsikt i hvordan ulike utfordringer knyttet til barns læring og utvikling kan identifiseres og møtes på ulike innsatsnivå med fokus på både individ- og systemarbeid. Studiet er et samlingsbasert heltidsstudium over ett semester. Det består av 5 samlinger på 2 eller 3 undervisningsdager. I tillegg vil det tilbys lyncbasert støtte fra faglærer mellom samlingene. Det må påberegnes arbeid med oppgaver individuelt og i grupper utenom undervisningstid. For å kunne gjennomføre eksamen kreves 80 % fremmøte. Studiet vil være preget av lærerstyrt aktivitet med stor vekt på studentdeltakelse. Praktiske øvelser, refleksjon, utviklingsarbeid, veiledning og praksis vil vektlegges. Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). Side 4 av 12

5 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP kan beskrive forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp kan beskrive spesialpedagogikkens idégrunnlag, historikk og virksomhet kan vise til forskning knyttet til spesialpedagogikk og spesialundervisning i lys av en inkluderende skole og barnehage kan ta i betraktning samhandlingen mellom allmenn- og spesialpedagogikk kan vise til lovverk knyttet til ordinær- og spesialundervisning og lovverk knyttet til barnehage kan drøfte viktigheten av å legge til rette for et helhetlig tilbud i barnehage og skole for det enkelte barn kan drøfte forhold omkring forebygging og tidlig innsats kan beskrive hvordan utfordringer i barns læring oppstår har teoretisk og begrepsmessig forståelse av tilrettelegging for barn med særskilte behov kan vise til hvordan hjelpeapparatet rundt barn med særskilte behov er bygd opp. FERDIGHET kan tilrettelegge utviklingsfremmende læringsmiljø kan løse utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid rundt barn med spesielle behov kan legge til rette for inkluderende opplæring og inkluderende opplæringsmiljø kan planlegge, gjennomføre og reflektere over tiltak og tilbud med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. GENERELL KOMPETANSE kan identifisere barn i vanskelig livssituasjoner og med særskilte behov kan vise til barns rettigheter kan utøve faglig skjønn med tanke på tiltaksutvikling for barn med behov for ekstra hjelp og støtte kan reflektere over egen spesialpedagogiske yrkesrolle anerkjenne erfaringslæring som grunnlag for ny praksis VIDERE UTDANNING Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). KOSTNADER Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. Det ytes tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende retningslinjer. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. e må selv dekke kostnader til dette Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Side 5 av 12

6 AVSLUTTENDE EKSAMEN Emnet har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon. Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. PROGRAMEVALUERING Studiet evalueres i tråd med retningslinjer. AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det kreves gyldig politiattest. Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 6 av 12

7 Emnebeskrivelser (2) (Obligatoriske emner for trinn) Spesialpedagogikk 1 for 1.-7.trinn GLB586 Studiet er bygd opp av følgende hovedtema: 1. Spesialpedagogikk som arbeidsfelt. 2. Spesialpedagogikk, spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen/spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. 3. Barn og unge med spesielle behov. 4. Spesialpedagogiske arbeidsmåter. Det vil bli lagt stor vekt på sammenheng mellom de ulike tema, og disse blir dels integrert i hverandre. De ulike tema vil bygge på studentenes innsikt fra grunnutdanning, samt supplere med ny kunnskap og teoretiske perspektiv. Det vil være stort fokus på refleksjon og selvrefleksivitet. I studiet legges det vekt på betydningen av samspillet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk for å på best mulig måte å kunne realisere tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Gjennom hovedtemaene fokuseres det på spesialpedagogikkens idégrunnlag og historie, og man vil se på den spesialpedagogiske virksomheten i lys av tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Det vektlegges at studentene møter praksis med en tilnærming basert på helhetlig forståelse ut fra et erfart og teoretisk perspektiv. e skal kjenne til forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og ha kjennskap til spesialpedagogikken som fagfelt, dens utvikling og arbeidsområder. Det er et overordnet mål at studentene skal utvikle kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring og spesialundervisning for barn og unge. e skal få innsikt i hvordan ulike utfordringer knyttet til barns læring og utvikling kan identifiseres og møtes på ulike innsatsnivå med fokus på både individ- og systemarbeid. Studiet er et samlingsbasert heltidsstudium over ett semester. Det består av 5 samlinger på 2 eller 3 undervisningsdager. I tillegg vil det tilbys lyncbasert støtte fra faglærer mellom samlingene. Det må påberegnes arbeid med oppgaver individuelt og i grupper utenom undervisningstid. For å kunne gjennomføre eksamen kreves 80 % fremmøte. Studiet vil være preget av lærerstyrt aktivitet med stor vekt på studentdeltakelse. Praktiske øvelser, refleksjon, utviklingsarbeid, veiledning og praksis vil vektlegges. Studiet inngår i Spesialpedagogikk årsstudium. Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). Semesteravgift. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. Universitetet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende retningslinjer. Side 7 av 12

8 SPESIALPEDAGOGIKK 1 FOR 1.-7.TRINN GLB586 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres studieevaluering i henhold til avdelingens retningslinjer. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP: kan beskrive forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. kan beskrive spesialpedagogikkens idégrunnlag, historikk og virksomhet. kan vise til forskning knyttet til spesialpedagogikk og spesialundervisning i lys av en inkluderende skole og barnehage. kan ta i betraktning samhandlingen mellom allmenn- og spesialpedagogikk. kan vise til lovverk knyttet til ordinær- og spesialundervisning og lovverk knyttet til barnehage. kan drøfte viktigheten av å legge til rette for et helhetlig tilbud i barnehage og skole for det enkelte barn. kan drøfte forhold omkring forebygging og tidlig innsats. kan beskrive hvordan utfordringer i barns læring oppstår. har teoretisk og begrepsmessig forståelse av tilrettelegging for barn med særskilte behov. kan vise til hvordan hjelpeapparatet rundt barn med særskilte behov er bygd opp. FERDIGHET: kan tilrettelegge utviklingsfremmende læringsmiljø. kan løse utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid rundt barn med spesielle behov. kan legge til rette for inkluderende opplæring og inkluderende opplæringsmiljø. kan planlegge, gjennomføre og reflektere over tiltak og tilbud med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. GENERELL KOMPETANSE: kan identifisere barn i vanskelig livssituasjoner og med særskilte behov. kan vise til barns rettigheter. kan utøve faglig skjønn med tanke på tiltaksutvikling for barn med behov for ekstra hjelp og støtte. kan reflektere over egen spesialpedagogiske yrkesrolle. anerkjenne erfaringslæring som grunnlag for ny praksis. FORKUNNSKAPSKRAV For å starte på emnet kreves bestått førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, bestått allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning, bestått de fire første studieår av 5-årig desentralisert grunnskolelærerutdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning eller relevant tre-årig høgskoleutdanning godkjennes også. PENSUM Side 8 av 12

9 PRAKSIS Veiledet praksis er en obligatorisk del av emnet. Praksissteder er barnehager og skoler, samt instanser som yter bistand og opplæring til barn og unge med særskilte behov. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Arbeidsmengden i praksis skal tilsvare 2 ukers arbeid. Tiden studentene tilbringer på praksisstedet vil kunne variere med praksisstedets egenart og avtales mellom praksislærer og student. Det gjøres avtale mellom praksislærer og studenter om hvor mange timer studentene skal være tilstede. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt. Praksislærer sender skjema med fravær og vurdering til høgskolen, seinest 1 uke etter endt praksis. I praksis skal studenten skaffe seg innsikt i praksisstedets forhold mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, og ulike perspektiv på dette. skal utvikle kunnskap om spesialpedagogikkens aktuelle målgrupper, samt vinne erfaringer med alternative tilnærmingsmåter. Den enkelte student utarbeider en skriftlig rapport som inngår som et arbeidskrav. Innhold, tema og fokus for fagteksten skriftliggjøres i form av en utarbeidet problemstilling før praksisperioden starter, og avklares under forberedelser til praksis. Fagteksten leveres etter praksis og inngår som et arbeidskrav. Praksisrapporten leveres i Fronter, innen to uker etter avsluttet praksis. Praksisrapporten skal i tillegg gjøres kjent for praksislærer. For å få godkjent praksis skal den enkelte student: Oppfylle godkjent oppmøte i praksis. Utføre arbeidet i henhold de etiske retningslinjer som gjelder for spesialpedagogisk virksomhet. Utføre avtalte arbeidsoppgaver til avtalt tid. Vise evne til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere avtalte arbeidsoppgaver. Vise innsikt og engasjement i praksissamtalene med praksislærer. Vise evne til selvstendighet, vilje og evne til å samarbeide med aktuelle aktører, samt evne til saklig vurdering av eget og andres arbeid på praksisstedet. I følge "Forskrift om studier og eksamener" ved Nord universitet, har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. må selv melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjer som ordinær praksis. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Godkjent oppmøte, minimum 80% Godkjent på 3 obligatoriske arbeidskrav i form av fagtekster og refleksjonsnotat. Dette spesifiseres i semesterplanen. Godkjent praksis og praksisrapport. Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Arbeidskravene må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen. Presentasjon Gruppepresentasjon med påfølgende drøfting i gruppa. Samlet karakter til hele gruppa. Karakterskala A-F. Teller 30%. Hjemmeeksamen Individuell. 48 timer. Karakterskala A-F. Teller 70%. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått, Side 9 av 12

10 (Obligatoriske emner for trinn) Spesialpedagogikk 1 for trinn GLU586 Studiet er bygd opp av følgende hovedtema. 1. Spesialpedagogikk som arbeidsfelt. 2. Spesialpedagogikk, spesialundervisning og tilpasset opplæring i skolen/spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. 3. Barn og unge med spesielle behov. 4. Spesialpedagogiske arbeidsmåter Det vil bli lagt stor vekt på sammenheng mellom de ulike tema, og disse blir dels integrert i hverandre. De ulike tema vil bygge på studentenes innsikt fra grunnutdanning, samt supplere med ny kunnskap og teoretiske perspektiv. Det vil være stort fokus på refleksjon og selvrefleksivitet. I studiet legges det vekt på betydningen av samspillet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk for å på best mulig måte å kunne realisere tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Gjennom hovedtemaene fokuseres det på spesialpedagogikkens idégrunnlag og historie, og man vil se på den spesialpedagogiske virksomheten i lys av tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Det vektlegges at studentene møter praksis med en tilnærming basert på helhetlig forståelse ut fra et erfart og teoretisk perspektiv. e skal kjenne til forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og ha kjennskap til spesialpedagogikken som fagfelt, dens utvikling og arbeidsområder. Det er et overordnet mål at studentene skal utvikle kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle utfordringer omkring organisering, planlegging, gjennomføring og evaluering av tilpasset opplæring og spesialundervisning for barn og unge. e skal få innsikt i hvordan ulike utfordringer knyttet til barns læring og utvikling kan identifiseres og møtes på ulike innsatsnivå med fokus på både individ- og systemarbeid. Studiet er et samlingsbasert heltidsstudium over ett semester. Det består av 5 samlinger på 2 eller 3 undervisningsdager. I tillegg vil det tilbys lyncbasert støtte fra faglærer mellom samlingene. Det må påberegnes arbeid med oppgaver individuelt og i grupper utenom undervisningstid. For å kunne gjennomføre eksamen kreves 80 % fremmøte. Studiet vil være preget av lærerstyrt aktivitet med stor vekt på studentdeltakelse. Praktiske øvelser, refleksjon, utviklingsarbeid, veiledning og praksis vil vektlegges. Studiet inngår i Spesialpedagogikk årsstudium. Sammen med "Spesialpedagogikk 2" kan studiet inngå som første del av Mastergrad i Spesialpedagogikk som gjennomføres i samarbeid med Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige universitet (NTNU). Semesteravgift. må påregne reisetid og kostnader til reise og opphold i forbindelse med praksisgjennomføring. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. SPESIALPEDAGOGIKK 1 FOR TRINN GLU586 Side 10 av 12

11 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP: kan beskrive forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. kan beskrive spesialpedagogikkens idégrunnlag, historikk og virksomhet. kan vise til forskning knyttet til spesialpedagogikk og spesialundervisning i lys av en inkluderende skole og barnehage. kan ta i betraktning samhandlingen mellom allmenn- og spesialpedagogikk. kan vise til lovverk knyttet til ordinær- og spesialundervisning og lovverk knyttet til barnehage. kan drøfte viktigheten av å legge til rette for et helhetlig tilbud i barnehage og skole for det enkelte barn. kan drøfte forhold omkring forebygging og tidlig innsats. kan beskrive hvordan utfordringer i barns læring oppstår. har teoretisk og begrepsmessig forståelse av tilrettelegging for barn med særskilte behov. kan vise til hvordan hjelpeapparatet rundt barn med særskilte behov er bygd opp. FERDIGHET: kan tilrettelegge utviklingsfremmende læringsmiljø. kan løse utfordringer knyttet til koordinering og samarbeid rundt barn med spesielle behov. kan legge til rette for inkluderende opplæring og inkluderende opplæringsmiljø. kan planlegge, gjennomføre og reflektere over tiltak og tilbud med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. GENERELL KOMPETANSE: kan identifisere barn i vanskelig livssituasjoner og med særskilte behov. kan vise til barns rettigheter. kan utøve faglig skjønn med tanke på tiltaksutvikling for barn med behov for ekstra hjelp og støtte. kan reflektere over egen spesialpedagogiske yrkesrolle. anerkjenne erfaringslæring som grunnlag for ny praksis. FORKUNNSKAPSKRAV For å starte på emnet kreves bestått førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, bestått allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning, bestått de fire første studieår av 5-årig desentralisert grunnskolelærerutdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning eller relevant tre-årig høgskoleutdanning godkjennes også. PENSUM Side 11 av 12

12 PRAKSIS Veiledet praksis er en obligatorisk del av emnet. Praksissteder er barnehager og skoler, samt instanser som yter bistand og opplæring til barn og unge med særskilte behov. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Arbeidsmengden i praksis skal tilsvare 2 ukers arbeid. Tiden studentene tilbringer på praksisstedet vil kunne variere med praksisstedets egenart og avtales mellom praksislærer og student. Det gjøres avtale mellom praksislærer og studenter om hvor mange timer studentene skal være tilstede. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt. Praksislærer sender skjema med fravær og vurdering til høgskolen, seinest 1 uke etter endt praksis. I praksis skal studenten skaffe seg innsikt i praksisstedets forhold mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, og ulike perspektiv på dette. skal utvikle kunnskap om spesialpedagogikkens aktuelle målgrupper, samt vinne erfaringer med alternative tilnærmingsmåter. Den enkelte student utarbeider en skriftlig rapport som inngår som et arbeidskrav. Innhold, tema og fokus for fagteksten skriftliggjøres i form av en utarbeidet problemstilling før praksisperioden starter, og avklares under forberedelser til praksis. Fagteksten leveres etter praksis og inngår som et arbeidskrav. Praksisrapporten leveres i Fronter, innen to uker etter avsluttet praksis. Praksisrapporten skal i tillegg gjøres kjent for praksislærer. For å få godkjent praksis skal den enkelte student: Oppfylle godkjent oppmøte i praksis. Utføre arbeidet i henhold de etiske retningslinjer som gjelder for spesialpedagogisk virksomhet. Utføre avtalte arbeidsoppgaver til avtalt tid. Vise evne til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere avtalte arbeidsoppgaver. Vise innsikt og engasjement i praksissamtalene med praksislærer. Vise evne til selvstendighet, vilje og evne til å samarbeide med aktuelle aktører, samt evne til saklig vurdering av eget og andres arbeid på praksisstedet. I følge "Forskrift om eksamen" ved Nord universitet, har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. må selv melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjer som ordinær praksis. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Godkjent oppmøte, minimum 80% Godkjent på 3 obligatoriske arbeidskrav i form av fagtekster og refleksjonsnotat. Dette spesifiseres i semesterplanen. Godkjent praksis og praksisrapport. Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Arbeidskravene må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen. Presentasjon Gruppepresentasjon med påfølgende drøfting i gruppa. Samlet karakter til hele gruppa. Karakterskala A-F. Teller 30%. Hjemmeeksamen Individuell. 48 timer. Karakterskala A-F. Teller 70%. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått, Side 12 av 12

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger NO EN Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger I studiet vil arbeidet med komponering ha særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV produksjoner (TV).

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger NO EN Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger Liker du å jobbe med kor? Har du en drøm om å drive en vokalgruppe? Liker du rytmisk musikk? Liker du å utvikle metoder i korarbeid? Vil du bli en bedre dirigent?

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger NO EN Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger Fuglekjennskap er et samlingsbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Dessuten er det noe teori, blant annet om takseringsmetodikk.

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng NO EN Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen NO EN Barnehagebarn på stranda Pedagogisk ledelse i barnehagen Studiet tar for seg barnehagen som en lærende organisasjon, pedagogisk lederskap, personalfaglig lederskap, samt arbeidsmiljø, tilrettelegging

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Friluftsliv Friluftsliv årsstudium er for deg som ønsker å utvikle bedre kunnskaper og ferdigheter innenfor friluftsliv og friluftslivsaktiviteter som f.eks, bre, kajakk- og kanopadling, klatring

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic NO EN BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger, Namsos

Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger, Namsos NO EN Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger/Namsos Dette studietilbudet gir en mulighet til å øke din kunnskap om barnehagebarns psykiske helse. Hvordan lage gode rammer for gruppa og enkeltbarnet,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger NO EN Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger Fuglekjennskap er et nettbasert- og/eller samlingsbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Dessuten er det noe teori,

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge videre

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post:

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: NO EN Grovfôrstudiet NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet går over 3 semestre.

Detaljer

Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger

Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger NO EN Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger Studiet gir kompetanse innen musikkteknologi og produksjon av musikk. Studiet skal bevisstgjøre fremtidens musikere og musikkpedagoger om hvilket verktøy man har

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer