europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2786 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01D /26 (06.01) G01D /33 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver THALES, 4, rue de Villiers, 920 Neuilly-sur-Seine, FR-Frankrike (72) Oppfinner MOLIN, Stéphanie, avenue Jean-Jaurès, F-912 Draveil, FR-Frankrike DOLFI, Daniel, 19 rue Etienne Bauer, F Orsay, FR-Frankrike HUIGNARD, Jean-Pierre, rue Campo-Formio, F-7013 Paris, FR-Frankrike POCHOLLE, Jean-Paul, 1 Allée Victor Hugo, F La Norville, FR-Frankrike DOISY, Martine, LE CLOS DES LUCIOLES27 Chemin de la Croix, F-061 Plascassier, FR-Frankrike (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse SENSOR MED OPTISK FIBER MED AUTOREFERANSE MED EN STIMULERT BRILLOUINSPREDNING (6) Anførte publikasjoner WO-A-06/ DE-C US-A US-A TORSTEN GOGOLLA ET AL: "Distributed Beat Length Measurement in Single-Mode Optical Fibers Using Stimulated Brillouin-Scattering and Frequency-Domain Analysis" JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, vol. 18, no. 3, 1 mars 00 ( ), XP ISSN:

2 1 1 Beskrivelse [0001] Området for oppfinnelsen er området for sensorer med optisk fiber som muliggjør måling av fysiske størrelser. Sensorer basert på optiske fibre har blitt utarbeidet i nesten tretti år. Vi skal innen dette emnet for eksempel referere til publikasjonen til C. Menadier, C. Kissenger, og H. Adkins, "The photonic sensor", Instrum. Control Syst. Vol. 40, 114 (1967). De er utstyrt med fordelene til optiske fibre, som, i tillegg til å ha en lav vekt, opptar lite plass, er rimelige og er uømfintlige overfor elektromagnetiske forstyrrelser, har lite svinn, en stor båndbredde og er gunstige for teknikker med multipleksing og iverksetting av forsterkere eller distribuerte sensorer. [0002] Bruksområdene for sensorer med optisk fiber er adskillige. Vi vil nevne publikasjonen av B. Culshaw, "Optical fiber sensor technologies: opportunities and - perhaps - pitfalls", J. Light. Tech. Vol. 22, No. 1, 39 (04). De vanligste dreier seg om oppdagelse av belastning, av temperatur og av trykk, men de eksisterer også innenfor oppdagelse av strøm/spenning, av forflytting, av torsjon, av akselerasjon, av gass... De brukte teknikkene er svært varierte, de mest aktivt utarbeidede dreier seg om: de interferometriske metodene (se P. Nash, "Review of interferometric optical fiber hydrophone technology", IEE Proc. Radar Sonar Navig. Vol. 143, No. 3 (1996)), og spesielt: 2 3 gyroskoper med fiber (Se, angående dette emnet, V. Vali og R. W. Shorthill, "Fiber ring interferometer", Appl. Opt. Vol. 1, No., 99 (1976)). teknikkene for retrodiffusjon, som Raman, Brillouin eller Rayleigh diffusjonene. Vi vil spesielt henvise til L. Thévenaz et al., "Monitoring of large structures using distributed Brillouin fiber sensing", proceedings of the 13th international conf on optical fiber sensors (OFS-13), Korea, SPIE Vol. 3746, 34 (1999). Nesten halvparten av sensorene med fiber som for tiden er under utarbeidelse iverksetter Braggs nettverk (S.W. James et al. «Simultaneous independent temperature and strain measurement using in-fiber Bragg grating sensors», Elect. Lett. 32 (12) 1133 (1996)). Spesielt blir bruken av aktive sensorer med lasere basert på Braggs nettverk mer utbredt. Det dreier seg enten om «DBR»-lasere, altså Distributed Bragg Reflector (se D. Kersey et al., «Fiber Grating Sensors», J. Light. Techn. Vol. 1, No. 8 (1997), eller om DFBlasere for Distributed FeedBack (se J. Hill et al., "DFB fibre-laser sensor developments", OFS-17 Proc. SPIE Vol. 8 p. 904 og patenten US 8,844,927 kalt "Optical Fiber Distributed FeedBack Laser" (1998)). Den

3 2 spektrale renheten til disse laserne muliggjør en stor bedring i mottakeligheten jevnført med passive innretninger med Braggs nettverk [0003] I tilfellet med hydrofoner med fiber med Braggs nettverk, er størrelsen som skal måles belastningen som sensoren er underlagt. Den påkrevde mottakeligheten er slik at, uansett hvilken type av fibernettverk som brukes (DBR, DFB eller passiv Bragg), er spørresystemet komplekst. Faktisk induserer belastningen på sensoren en faseforskyvning på den optiske bølgen som sprer seg der. Målingen av denne faseforskyvningen krever en sammenligning mellom fasen til nyttesignalet med en referanse. Blant de brukte metodene, skiller man hovedsakelig mellom to tekniske løsninger for å oppnå en referansebølge. Den første løsningen består i å bruke en referansebølge som kommer fra en lignende andre sensor, men som er isolert fra forstyrrelsen. Denne metoden er beskrevet i C. Sun et al. "Serially multiplexed dualpoint fiber-optic acoustic emission sensor", J. Light. Techn. Vol. 22, nr. 2 (04). Den andre løsningen består i å adskille nyttesignalet i to forgreininger av optiske veier som er svært forskjellige og utføre interferenser mellom disse to forgreiningene; i dette tilfellet er nyttebølgen en forsinket kopi av signalbølgen. Vi vil henvise til publikasjonen av S. Abad et al., "Interrogation of wavelength multiplexed fiber Bragg gratings using spectral filtering and amplitude-to-phase optical conversion", J. of Light. Techn. Vol. 21, nr. 1 (03) for all informasjon angående denne andre metoden. [0004] Bruken av aktive sensorer som sender ut to forskjellige optiske bølger for frekvens er en mulig løsning for å unngå interferometriske tester eller ekstra sensorer. DFB-FL (Distributed FeedBack Fiber Laser) som svinger i to tilstander for polarisering eller to tversgående eller langsgående moduser for spredning har allerede vært gjenstand for patenter og publikasjoner. Vi vil nevne patentene US,844,927 Octoplan (Norge) 1998 «Optical Fiber Laser», US 6,88,784 Vetco Grays Controls Limited (Storbritannia) 0 «Anisotropic DFB fiber laser sensor» og US 6,6,68 ABB Research Ltd (CH) 03 «Fiber laser pressure sensor» og publikasjonen til Kumar et al., «Studies on a few-mode fiber-optic strain sensor based on LP01-LP02 mode interference», J. Light. Techn. Vol. 19, nr. 3 (01). Ut ifra disse prinsippene har arkitekturer med hydrofoner med laser med fiber blitt foreslått. Man finner detaljene i publikasjonene til P.E. Bagnoli et al., «Development of an erbium-doped fibre laser as a deep-sea hydrophone», J. of Optics A: Pure Appl. Opt. 8 (06), av D.J. Hill et al., «A fiber laser hydrophone array», SPIE Conf on Fiber Optic Sensor Technology and Applications Vol. 3860, (1999) eller av S. Foster et al., «Ultra thin fiber laser hydrophone research through government-industry collaboration» OFS [000] En av begrensningene ved de nåværende systemene med hydrofoner med laser med fiber er påvirkningen til det statiske trykket på laserfunksjonen. Under trykk fra vann vil hulrommene enten ikke sende lenger, ellers vil bølgelengden deres for sending

4 3 1 2 bli modifisert slik at det endrer systemets funksjon. Faktisk øker vanntrykket med omkring en bar for hver tiende meter. Men disse systemene er lagd for bruk på havbunnen, på dybder på rundt 0 til 400 meter. Det statiske trykket endrer lengden på hulrommet til laseren og fører til endring av overføringen til bølgelengden til utsending med flere nanometre, omkring 3 nanometre på 400 meters dybde. I tilfellet med multipleks-arkitekturer med bølgelengde for eksempel, er det statiske trykket en direkte begrensning for mellomrommet mellom to bølgelengder, og reduserer dermed det maksimale antallet sensorer som det er mulig å plassere i en serie på en eneste fiber. Det finnes løsninger for å bøte på dette problemet. Det er mulig å enten måle det statiske trykket, og så ta hensyn til dette i løpet av databehandlingen, eller å kompensere for det. Den første metoden er tungvint og begrenser systemets mottakelighet. Den andre metoden krever mekaniske innretninger og bearbeidet piezoelektrisitet. De foreslåtte arkitekturene er enda mer komplekse. [0006] Formålet med oppfinnelsen er å iverksette aktive sensorer med fiber kalt «med autoreferanse» med Bragg-nettverk som iverksetter den simulerte Brillouindiffusjonen. Med sensor «med autoreferanse» mener man alle sensorer som genererer to målingssignaler som bærer informasjonen som skal måles. I det foreliggende tilfellet, er signalene to optiske bølger som blir sendt ut ved forskjellige optiske frekvenser. Den differensielle målingen av variasjonene mellom frekvensene til de to signalene er representativ for informasjonen som skal måles. På denne måten blir størrelsen som skal måles oppnådd direkte ved interferens mellom disse to optiske bølgene og krever ikke lenger verken interferensmåler eller referansesensor. På denne måten forenkler man betydelig arkitekturene med sensorer med optiske fibre ved å fjerne de interferometriske modulene som på en klassisk måte utstyrer testutspørringen. [0007] Innretningene ifølge oppfinnelsen gjelder helst for utførelsen av hydrofoner med optiske fibre, men de kan brukes med fordel for å måle forskjellige fysiske størrelser på forskjellige tekniske områder. Man kan spesielt bruke dem som sensorer for trykk innenfor luftfart hvor de brukes som sensorer for vindstyrke/lufttrykk. Informasjonen om størrelsen som skal måles, for eksempel trykket som brukes på sensoren, blir oppnådd ved frekvensen til interferensen til to bølger som kommer fra sensoren. [0008] Mer presist har oppfinnelsen som formål å lage en sensor med optisk fiber til måling av en fysisk størrelse som omfatter minst en optisk fiber til måling som omfatter minst et Bragg-nettverk og: 3 optiske innretninger som er plasserte slik at de sprøyter inn på innsiden av fiberen en første «pumpe»-bølge med en første optisk frekvens og en andre bølge kalt «peilestav» med en andre optisk frekvens, den andre optiske frekvensen er forskjellig fra den første optisk frekvensen, Bragg-nettverket er

5 4 plassert slik at det kaster tilbake den første og den andre optiske bølgen, og den optiske styrken til den første bølgen er tilstrekkelig til å skape etter vekselvirkning med den andre tilbakekastede bølgen ved en stimulert Brillouin-diffusjon en bølge kalt «Stokes» hvis frekvens er representativ for den fysiske størrelsen som skal måles; innretninger til analyse av forskjellen i frekvens mellom de to optiske bølgene «pumpe» og «peilestav» [0009] Det er en fordel at forskjellen i frekvens mellom den første bølgen og den andre bølgen er i en utstrekning på Ghz. [00] Det er en fordel at fiberen er en glassfiber med basis i kalkogenider eller en fiber i silika stimulert med vismut. [0011] Det er en fordel at sensoren er en trykksensor, den fysiske størrelsen som skal måles er et mekanisk trykk som er brukt på fiberen og mer spesifikt kan sensoren være en hydrofon. [0012] Oppfinnelsen dreier seg også om et nettverk av sensorer med optisk fiber som har minst en av de tidligere karakteristikkene. Alle sensorene er altså plasserte i en serie på den samme optiske fiberen og nettverket omfatter en demultiplekser for bølgelengder som er plassert mellom den nevnte fiberen og innretningene til analyse. [0013] Oppfinnelsen vil bli bedre forstått og andre fordeler vil komme frem ved lesningen av den følgende beskrivelsen som er gitt uten å være noen begrensning og takket være de vedlagte figurene, blant hvilke: Figur 1 viser en generell sammenfatning av en sensor med fiber ifølge oppfinnelsen; Figur 2 viser prinsippet bak den stimulerte Brillouin-diffusjonen; Figur 3 viser en metode for utførelse av en sensor med optisk fiber ifølge oppfinnelsen; Figur 4 viser de forskjellige frekvensene til de optiske bølgene som sirkulerer i den optiske fiberen til sensoren; Til slutt viser figur et nettverk av sensorer med optiske fibre ifølge oppfinnelsen. [0014] En sensor ifølge oppfinnelsen er vist skjematisk i figur 1. Denne sensoren omfatter: en optisk fiber til måling 11 hvis optiske karakteristikker er mottakelige for en fysisk størrelse ε, hvor fiberen omfatter minst et Bragg-nettverk 12;

6 1 2 3 optiske innretninger som er plasserte slik at de sprøyter inn på innsiden av fiberen en første «pumpe»bølge 1 ved en første optisk frekvens kalt ν P (ε) og en ν peilestav (ε), den andre optiske frekvensen er forskjellig fra den første optiske frekvensen, Bragg-nettverket er plassert slik at det tilbakekaster den første og andre optiske bølgen, den optiske styrken til den første bølgen er tilstrekkelig for å skape etter en vekselvirkning med den andre bølgen som er tilbakekastet ved en stimulert Brillouin-diffusjon, en bølge 2' kalt «Stokes» hvis frekvens kalt ν S (ε) er representativ for den fysiske størrelsen som skal måles; sensoren omfatter innretninger til separasjon av innfallsbølgene 1 og 2 og de tilbakekastede 1' og 2' og innretningene til analyse 40 av forskjellen i frekvens mellom de to optiske bølgene, de to bølgene blir mottatt av en optisk detektor som ikke er vist i figur 1. [001] Kjernen til sensoren ifølge oppfinnelsen er en Brillouin-forsterker med innsprøytet fiber. Den er vist i figur 2. En pumpebølge 1 som er sprøytet inn i en optisk fiber sender ut på de akustiske fononene som er til stede på den termiske balansen, det er den spontante Brillouin-diffusjonen. Når den optiske kraften til den innsprøytede pumpebølgen er større enn en terskel (avhengig av fiberens lengde, av dennes sammensetning, og av den brukte kilden), forsterker interferensen mellom pumpebølgen og den tilbakesendte bølgen 2', kalt Stokes-bølge, den akustiske bølgen, og dette er den stimulerte Brillouin-diffusjonen. Faktisk fører interferensen til disse bølgene til en regelmessig variasjon av styrken til det totale elektriske feltet som er til stede i omgivelsene. Til denne regelmessige variasjonen av styrken til det elektriske feltet er det forbundet, ved hjelp av prosessen med elektrostriksjon, en regelmessig variasjon av indisiet for refraksjon i omgivelsene som er representert ved nettverket 13. De to optiske bølgene er av en litt forskjellig bølgelengde, figuren for interferens som de skaper forflytter seg i omgivelsene. Variasjonen for indisiet for refraksjon fra omgivelsene er altså regelmessig og mobil, den kan assimileres med en materiell trykkbølge. Denne akustiske bølgen tilsvarer et mobilt Bragg-speil som er tilpasset til bølgelengden til pumpen som har indusert den. [0016] Den stimulerte Brillouin-diffusjonen fører altså til inskripsjonen, langs fiberen, av et nettverk av dynamiske indisier 13 som i motsetning til Bragg-nettverkene som er optisk innskrevet ved standard UV-teknikker tilpasser seg til alle trege variasjoner for sensorens miljømessige bruksforhold. Sensoren er dermed egentlig uimottakelig for statiske trykk. I tillegg kommer to optiske bølger med forskjellige frekvenser, kalt pumpebølge og Stokes-bølge, fra denne sensoren. Informasjonen om størrelsen som skal måles, for eksempel trykket som er brukt på sensoren, blir oppnådd gjennom variasjonen til frekvensen for interferens til de to bølgene som kommer fra sensoren. Bruken av denne innretningen med autoreferanse gjør det mulig å forenkle

7 arkitekturen til systemene med hydrofoner, for eksempel, ved å fjerne de interferometriske modulene som vanligvis utstyrer testutspørringen deres. En slik innretning er også godt tilpasset til utførelsen av mikrofoner ved målinger med svake variasjoner i trykket de er utsatt for, for eksempel, fra flyvinger som for eksempel kommer av lokale perturbasjoner rundt en sterk statisk variasjon på grunn av apparatets høyde. Den stimulerte Brillouin-diffusjonen i de optiske fibrene er en kjent effekt som vanligvis er sjenerende for systemer for dataoverføring, men som, i det foreliggende tilfellet, passer perfekt til utførelsen av sensorer ifølge oppfinnelsen. [0017] For å kunne bruke denne innretningen som en sensor med stor mottakelighet, må de optiske bølgene som sendes fra den ha en stor spektral renhet. På denne måten er utførelsen av en Brillouin-laser som genererer en Stokes-bølge som er svært spektralt fin den ideelle innretningen. Angående dette emnet, vil vi vise til artiklene til S. Norcia, S. Tonda-Goldstein, R. Frey, D. Dolfi and J.-P. Huignard, «Efficient single-mode Brillouin fiber laser for low noise optical carrier reduction of microwave signals», Opt. Lett. Vol. 28, No. (03) og av S. Norcia, R. Frey, S. Tonda-Goldstein, D. Dolfi and J.-P. Huignard, «Efficient High-efficiency single-frequency Brillouin fiber laser with a tunable coupling coefficient» J. Opt. Soc. Am. B 1 Vol. 21, No. 8 (04). [0018] Det finnes flere mulige iverksettelser av Brillouin-effekten. Figur 3 viser en mulig metode for utførelse. Det dreier seg om en Brillouin-forsterker med innsprøytning fra en peilestav. Faktisk ville en enkel forsterker generere en Stokes-bølge som kommer fra støyen, av en spektral bredde på omkring GHz, som tilsvarer det motsatte av de akustiske fotonenes livslengde i en fiber. Denne bredden ville vært en uoverstigelig hindring for applikasjonene som er nevnt under. For å nå spektrale bredder omkring khz, er en innsprøytning i innretningen nødvendig. [0019] Figur 3 viser et stykke av optisk fiber som er lukket i ytterkanten av Braggspeilet som er optisk innskrevet 12 for pumpe- og Stokes-bølgene og som kan være bredbånd (variasjonen for Bragg-bølgelengde med de statiske kravene er altså ikke problematisk). Komponenten som er lagd på denne måten blir innsprøytet av en pumpebølge 1 på rundt nm (ν P, retning +), og en peilestavbølge 2 (ν peilestav' retning +) hvis bølgelengde er forflyttet jevnført med pumpen til den omtrentlige Dopplerfrekvensen til den brukte fiberen, det vil si på omtrent ν B ~ Ghz. Vekselvirkningen mellom innfallspumpen 1 (retning +) og den tilbakekastende peilestaven 2 tilbakekastende ved Bragg-speilet (retning -) skaper, ved en stimulert Brillouin-diffusjon i kjernen av fiberen, en ren Stokes-bølge 2' (retning -). Interferensen ν p -ν s mellom denne Stokesbølgen (retning -) og tilbakekastingen 1 tilbakekastende eller 1' til pumpen på Bragg-speilet (retning -) utgjør nyttesignalet som sendes fra sensoren. Den optiske frekvensen til pumpebølgen ν p blir uendret jevnført med den som har blitt innsprøytet. Vi legger merke til at ν B frekvensen til interferensen er lik ν p -ν s.

8 7 1 2 [00] Den optiske frekvensen til Stokesbølgen ν s avhenger for det første av typen av fiber som er brukt, og for det andre, av bruksvilkårene. ν s må dermed justeres når innretningen er på plass, for å maksimere styrken til interferenssignalet ved frekvensen ν B. Denne frekvensen ν B er en størrelse som det er lett å måle for hver fibertype, og hvis størrelsesorden er kjent: 11 GHz i tilfellet av en standardfiber; 8 GHz i tilfellet av en glassfiber av kalkogenider. Når denne justeringen er utført, kan Bragg-nettverket som er innskrevet ved en stimulert Brillouin-diffusjon brukes som en sensor, for eksempel for trykk: det har allerede blitt påvist ved eksperimentering at ν s er en funksjon av trykket. Figur 4 viser sensorens forskjellige frekvenser, ν p er frekvensen til pumpebølgen, ν S0 er startfrekvensen til peilestavbølgen, ν S er frekvensen til peilestavbølgen tilpasset til fibertypen, ν Smin og ν Smax er frekvensene til variasjonen av Stokesbølgen når fiberen blir underlagt variasjoner i trykket. Vi vil vise til artikkelen til M. Nicklès, L. Thévenaz, Ph. Robert, «Brillouin gain spectrum characterization in single-mode optical silica fibers», JLT 1, p (1997) angående dette emnet. [0021] Denne innretningen er med autoreferanse, siden to forskjellige optiske frekvensbølger blir sendt ut: Tilbakekastingen fra pumpebølgen og fra den stimulerte Stokesbølgen (forflyttet mot de store bølgelengdene til Dopplerfrekvensen). Funksjonen til denne innretningen er garantert, uansett hvilket statisk trykk som blir brukt, siden Bragg-nettverket som er lagd her tilpasser seg på en dynamisk måte til de optiske bølgene som innskriver det ved en ikke-lineær effekt. [0022] På en mer presis måte, skaper de to optiske frekvensene ν P (ε) og ν S (ε) en interferens på frekvenssensoren Δν(ε)= ν P (ε) - ν S (ε), som også kan skrives som Δν(ε) = ν P -ν S +δν(ε). De to optiske frekvensene ν P (ε) og ν S (ε) og verdien Δν(ε) er funksjoner av den langsgående deformasjonen ε som blir sett av sensorens optiske fiber. Dermed induserer denne deformasjonen en modulasjon av fasen til interferenssignalet. Faktisk, hvis E 1 og E 2 er de optiske feltene til referansebølgene ν P og ν S, så skrives fotostrømmen ved sensorens utgang: [0023] eller 3 [0024] Signalet som skal behandles kommer direkte frem som en modulasjon av frekvensen rundt et bæresignal ved frekvensen ν P -ν S. De to frekvensene har vanligvis et mellomrom på ν P -ν S i en størrelsesorden på noen GHz til noen titalls GHz, hvilket tilsvarer, i den infrarøde nærheten, til et avvik i bølgelengde i en størrelsesorden på

9 8 0,16 nm. Fasemodulasjonen δν(ε) blir oppnådd ved en heterodyn oppdagelse som bruker en lokal oscillator for frekvens i nærheten av ν 1 -ν 2 som gjør det mulig å overføre signalet mot de lave frekvensene som er mer passende for en numerisk behandling. Den lokale oscillatoren må ha en tilstrekkelig spektral renhet for å ikke begrense målingen av signalet δν(ε) hvis utstrekning kan være i en størrelsesorden på mhz. Synthesizerne som selges for tiden har en stabilitet i en størrelsesorden på 2. - /dag, hvilket er mer enn tilstrekkelig for denne typen sensor. [002] Mottakeligheten til sensorene som er presenterte her er til å sammenligne, for eksempel, nyttestørrelsen for de hydrofone applikasjonene: «null havlyd» (DSS0). På denne måten, må det minste signalet som kan oppdages av sensoren tilsvare en spektral tetthet for lyden under trykk i en utstrekning på P = μpa/ Hz til 1 khz. Den langsgående deformasjonen som tilsvarer til et påført trykk på μpa/ Hz på en optisk fiber er oppnådd ved forholdet: 1 hvor E er Young-modulen og ϑ er Poisson-koeffisienten. [0026] For silikaen, E = Pa og ϑ = 0,23, hvilket tilsvarer en verdi for langsgående deformasjon som er lik 2 [0027] Sensorene med optisk fiber blir satt inn i spesifikke mekaniske innretninger som muliggjør den optimale overføringen av den akustiske bølgen i forlengelsen av hulrommet, hvilket induserer en økning i forlengelsen i en utstrekning på 40 db, hvilket tilsvarer et minimalt trykk som skal oppdages i en utstrekning på 1 Pa og altså ved en langsgående deformasjon Dermed, for sensorene som blir presenterte heretter, er det hensiktsmessig å beregne forflyttingen i frekvens til laserbølgene som sendes ut når hulrommet blir underlagt denne verdien som er representativ for den langsgående deformasjonen: ε z ~ / Hz. [0028] Innretningen kan anses som et Bragg-nettverk i en optisk fiber. Forflyttingen δλ B av Bragg-bølgelengden til sensorene med Bragg-nettverk er vanligvis: 3 med : ε z og ε r, de langsgående og radiale deformasjonene (ε r = ε z i isotrop-hypotesen) n e det effektive indisiet for refraksjon til fiberen

10 9 Λ = λ B /2n e nettverkets trinn p 11 og p 12 de elastisk-optiske koeffisientene som er langsgående og tversgående. For silikaen, n e = 1,46, p 11 = 0,121 et p 12 = 0,26. [0029] Fra dette forholdet utleder man forflyttingen i frekvens til fibersensoren til Bragg-nettverket på grunn av en statisk, langsgående deformasjon. Denne er omtrent lik: δν ε z v 1. Dette forholdet er godt undersøkt ved eksperimenter. [00] Hvis man anser at dette forholdet er gyldig og dynamisk, er forflyttingen i optisk frekvens som sendes ut av en sensor i Bragg-nettverket som sender ut en optisk frekvensbølge ν 1 som er pålagt et trykk som tilsvarer null havlyd, (på λ ~ 1, μm eller ν 1 192, 12 Hz) : 1 [0031] Hvilket tilsvarer, når man vurderer en mekanisk forsterkning i en utstrekning på 40 db, (det vil si til en dynamisk, langsgående deformasjon som skal måles i en utstrekning på til 2 3 [0032] Sensorens spørresystem må være i stand til å måle svært små forskyvninger i laserens frekvens (i en utstrekning på i tilfellet som er forklart under), ellers blir det nødvendig med en laser med monofrekvens med svært svak lyd i båndet for nyttefrekvens (for eksempel akustisk) til sensoren. [0033] Visse fibertyper er spesielt godt tilpasset til sensorene ifølge oppfinnelsen. På denne måten har fibrene med kalkogenider en Brillouin-økning i to størrelsesutstrekninger større enn standard silikafibre, og en elastisk-optisk koeffisient (mottakelighet for deformasjon) som er tjue ganger større enn silika. Det vi mener med fiber med kalkogenider er optisk fiber som omfatter glass som omfatter en kjemisk komponent som omfatter et kalkogenid, slik som oksygen, svovel, selen, tellur eller polonium. Dermed er de utmerkede kandidater for utførelsen av sensorer med en stimulert Brillouin-diffusjon. Fibrene i silika er stimulert med vismut og er også utmerkede sensorer og de har i tillegg en liten absorpsjon. [0034] Multipleksingen som vil gjøre det mulig å skille mellom signalene som kommer fra forskjellige sensorer kan utføres ved forskjellige teknikker. Vi vil nevne tidsmessig multipleksing eller spektral multipleksing. [003] Multipleksingen av innretningen som er skjematisert i figur kan være en multipleksing i bølgelengder ved bruk av Bragg-speil med Bragg-bølgelengde med noen nm mellomrom fra en sensor til den neste. Spørrekilden kan være en kam i frekvens av typen telekommunikasjonskilde. For å multiplekse flere sensorer ifølge oppfinnelsen, er det også nødvendig å legge til innretningen i figur 1, en laser med

11 peilestav som utbrer seg i den samme retningen som pumpen. Denne laseren med peilestav er enten en stor kilde på omkring 1, µm, eller en tilpasningsdyktig kilde på omkring 1, µm, som er tilpasset til Bragg-bølgelengden til speilene innerst i hulrommet. Sensorene kan lages ifølge metodene som er beskrevet tidligere. I dette tilfellet, omfatter hver sensor i en fiber i som sender ut to bølger 1 i ' og 2 i ' med frekvensene ν ip og ν is.

12 11 P a t e n t k r a v 1. Sensor med optisk fiber til måling av en fysisk størrelse som omfatter minst en optisk fiber () til måling som minst omfatter et Bragg-nettverk (12); karakterisert ved at sensoren også omfatter: 1 optiske innretninger () som er plasserte slik at de sprøyter inn på innsiden av fiberen en første «pumpe»bølge til en første optisk frekvens og en andre bølge kalt «peilestav» ved en andre optisk frekvens, den andre optiske frekvensen er forskjellig fra den første optiske frekvensen, Bragg-nettverket er plassert slik at det tilbakekaster den første og den andre optiske bølgen, den optiske kraften til den første bølgen er tilstrekkelig for å skape etter vekselvirkning med den andre tilbakekastede bølgen ved en stimulert Brillouin-diffusjon en bølge kalt «Stokes» hvis frekvens er representativ for den fysiske størrelsen som skal måles; innretninger til analyse (40) av forskjellen i frekvens mellom to optiske bølger kalt «pumpe» og «Stokes». 2. Sensor med optisk fiber ifølge patentkravet 1, karakterisert ved at forskjellen i frekvens mellom den første bølgen og den andre bølgen er i en utstrekning på GHz. 3. Sensor med optisk fiber ifølge patentkravet 1, karakterisert ved at den optiske fiberen er en glassfiber med basis i kalkogenider eller en optisk fiber i silika stimulert med vismut Sensor med optisk fiber ifølge et av de tidligere patentkravene, karakterisert ved at sensoren er en trykksensor, den fysiske størrelsen som skal måles er et mekanisk trykk som blir påført på fiberen. 3. Sensor med optisk fiber ifølge patentkravet 4, karakterisert ved at sensoren er en hydrofon. 6. Nettverk med sensorer med optisk fiber ifølge et av de tidligere patentkravene, karakterisert ved at alle sensorene er plasserte i en serie på den samme optiske fiberen og at nettverket omfatter en multiplekser i bølgelengder som er plassert mellom den nevnte fiberen og innretningene til analyse. 40

13 12

14 13

15 14

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2417337 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01P 7/16 (06.01) B60K 1/00 (06.01) B60K 11/02 (06.01) B60L 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 237122 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 7/08 (06.01) G06F 3/044 (06.01) G06F 3/0488 (13.01) G06K 19/067 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2229212 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61N 1/36 (2006.01) H01L 27/144 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 272424 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H02G 1/068 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.07. (80) Date of The

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 3/82 (06.01) F16L 1/12 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.07.07 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21767 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64G 1/28 (06.01) B64G 1/64 (06.01) G01C 19/26 (06.01) B64G 1/22 (06.01) B64G 1/66 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2190 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 14/28 (06.01) C23C 14/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer