Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag"

Transkript

1 Innkalling til 18. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG TID: TORSDAG KL STED: STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av ordstyrer. 3. Valg av referent. 4. Valg av protokollunderskrivere. 5. Årsberetning (Vedlegg 1a og 1b) 6. Resultatregnskap (Vedlegg 2a og 2b) Revisors bemerkning (Vedlegg 2c) 7. Driftsplan (Vedlegg 3a og 3b) 8. Budsjettforslag a. Asfaltering (Vedlegg 4a) b. Budsjettforslag 2009 (Vedlegg 4b) 9. Innkomne saker. (Vedlegg 5) 10. Valg. (Styre, Oppvekstgruppa, Sosialgruppa, Revisor, Valgkomité. (Vedlegg 6) Dersom du ikke har anledning til å komme, ser Styret svært gjerne at du registrerer deltagelse/avgir stemme via skriftlig fullmakt. Denne slippen kan i så fall benyttes: Navn:. Adresse: Jeg registrerer min deltagelse på generalforsamlingen. Gir herved :.. fullmakt til en stemme. Forbehold/kommentarer: Styret ønsker spesielt alle nye medlemmer av huseierlaget hjertelig velkommen!

2 Vedlegg 1a SAK 5. ÅRSBERETNING 2008 STYRETS SAMMENSETNING: Navn: Adresse: Tlf Torbjørn Svendsen (leder) HC Elisabeth Husebø (nestleder/kasserer) HC Øyvin Sæther ST Tordis Vinje Roaldseth SJ Oliver Skisland HC Per Ivar Finseth ST 10 (4) Arnt Bjøru SJ Det har vært holdt 11 styremøter. Informasjonsarbeid Det har vært sendt ut fem styreinfo og nettstedet er fortsatt i bruk. Det ble holdt ett medlemsmøte i desember vedr. asfaltering, garasjen og tilbud om kollektiv avtale for bredbånd/fiber-tilknytning. Arbeid i henhold til driftsplan/langtidsplan Infrastruktur/parkering og asfaltering Asfalteringssaken har blitt tatt opp til diskusjon, både på fjorårets generalforsamling og i medlemsmøte i desember. Det er innhentet priser og gjort vurderinger av omfang og eventuell bruk av kantstein. Det er fortsatt ikke oppnådd en formell avklaring med Trondheim Parkering angående anledning til å ha privatrettslig håndheving av parkeringsbestemmelser i området uten at det påvirker annen trafikkregulering. Parkeringsavtalen med P-tjenester har bl.a. derfor ikke fungert etter hensikten. Felles eiendom Garasjen ble så godt som ferdigbygd og fremstår som et praktbygg. Styret erfarte at mangelfull prosjektoppfølging og uklare avtaler førte til en kraftig budsjettsprekk. Styret fanget ikke opp omfanget på kostnadsoverskridelsen før etter at arbeidet var fullført. Kontakt med snekkerfirmaet har gått gjennom ei arbeidsgruppe. Ansvarsforholdene i byggeprosessen har ikke vært tilstrekkelig avklart, noe styret må ta hovedansvaret for. Arbeidet med utskiftning av vann- og kloakkledninger i Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen ble fullført våren 2007, men vegene er ennå ikke tilbakeført i tilfredsstillende stand. Styret arbeidet fortsatt med å få kommunen til å besørge nødvendig etterarbeid. Dette gjelder spesielt Stuttvegen. Det er sendt brev til kommunen, men foreløpig uten respons. Utomhusplan Det er foretatt en innledende gjennomgang av trær på felles eiendom, spesielt popler, med KappService. Trærnes helsetilstand er relativt bra, men de har begrenset forventet levetid, pga alder, beskjæring og moderate soppangrep. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å komme med forslag til hvordan og når trærne skal erstattes. Den første poppelen ble kappet og fjernet. Reguleringsplan/tomtesaken Vi har meldt fra til fylkeskommunen om at vi ikke er interessert i å kjøpe tomtene til den prisen som er antydet. En spørreundersøkelse blant beboerne ga liten respons, og få var villige eller

3 hadde mulighet til å være med på å finansiere et tomteoppkjøp. Styret har hatt møte med både kommunalråd Aase Sætran (AP) og varaordfører Knut Fagerbakke (SV) om tomtesaken uten at noen av dem kunne love noen kommunal overtakelse. En uttalelse fra byantikvaren støtter en bevaring av området som antikvarisk verdifullt og fraråder sterkt å oppføre hus på det store åpne feltet inne i området og den åpne tomten i øst. Styret må fortsatt følge opp kommunens beslutningsapparat i forhold til reguleringsplan og eventuell utbygging. Tilbud om fiberoptisk bredbånd/kabeltv Vi har fått tilbud om å inngå kollektiv avtale med flere leverandører av fiberoptisk bredbånd og kabel-tv. Ca. 50% av beboerne har vist interesse, men det ble ikke foretatt noen beslutning. Oppvekstgruppa/sosialgruppa Se egen rapport om virksomheten til Oppvekstgruppa. Styret 2008 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar årsberetningen til etterretning.

4 Vedlegg 1b ÅRSBERETNING 2008 Oppvekstgruppa har dette året bestått av Tonje Lervold, Tom Østmo, Urd Schjetne, Marita Ugseth, Tine Eggen og Inger Margrethe Moa, med sistnevnte som leder. Gruppa har avholdt ett planleggingsmøte i etterkant av forrige generalforsamling, samt møter i forkant av hvert arrangement. I tillegg har det vært kommunikasjon gjennom e-post og sms. Dette året har det vært følgende arrangement i oppvekstgruppas regi: Sjøvegen sjø I juni arrangerte, - i år som i fjor - oppvekstgruppa familiedag på leikeplassen; Sjøvegen, sjø. Til forskjell fra i fjor ble det kun avholdt natursti for store og små som organisert aktivitet denne dagen. Det ble i tillegg satt opp ballnett som folk kunne benytte til både volleyball og fotballtennis. Det ble satt frem hagemøblement, - bord ble pyntet med blomster og nyinnkjøpte griller ble påtent. Dagen ble særdeles vellykket med masse folk, lek, premier og moro. Også dette året sponset Bunnpris Jakobsli oss med premier. St.Hansfeiring i Rotvollfjæra I år ble St.Hansfeiringa en noe kaldt fornøyelse. Men, til tross for manglende varmegrader og regn, kom både store og små (ikledd ullkær og votter ). I tillegg til det årlige storbålet, tente oppvekstgruppa opp tønnegrillene. Vi tror at vi nå kan erklære at dette arrangementet har satt seg og at en fin tradisjon er gjenopptatt her i Sjøvegen. Imidlertid ser vi at det er behov for bedre planlegging og organisering i forhold til ved/brensel til storbålet. Dette vil vi jobbe mer med i forkant av arrangementet i Ola-billøp Nytt av året, tok oppvekstgruppa initiativ til å avholde Olabilløp i Sjøvegen. Allerede i forkant av St. Hansfeiringen, ble det varslet på plakater at et slikt arrangement var planlagt i september. Det ble desverre for få påmeldinger til at arrangementet kunne gjennomføres. Julegrantenning Som tidligere år: stort juletre med lys, glade barn, glade voksne, Trond Hustad på trekkspill, gang rundt juletreet og servering av pepperkaker og gløgg!

5 I forbindelse med juletretradisjonen, har oppvekstgruppa snakket om at huset som har bidratt med strøm til juletrelysene, bør få økonomisk kompensasjon for utgiftene knyttet til dette. En forespørsel er oversendt styret. Og i år kom nissen til Sjøvegen... Oppvekstgruppa forsøkte allerede i fjor (2007) og få til et slikt arrangement. Det lot seg imidlertid ikke gjøre, men i år lyktes vi!! Oppvekstgruppa skrev et infoskriv som ble gitt til alle husstander i Sjøvegen. Tonje i oppvekstgruppa var pakkemottaker og tok ansvar for å viderelevere pakkene til nissemor. Kl 13 på julaften kom nissemor med hest og vogn og forventningsfulle barn fikk pakke. Tre fulle sekker med pakker var det! Vi har fått mange positive tilbakemeldinger vedr. dette arrangementet og vi håper at også dette skal bli en tradisjon her i Sjøvegen. Ellers: Av innkjøp, er det som nevnt ovenfor, kjøpt inn to tønnegriller. Disse oppbevares i de nye garasjene og kan leies ut gratis til medlemmer av huseierlaget. I tillegg ble det handlet inn et ballnett (til volleyball og fotballtennis), samt volleyballer. Oppvekstgruppa hadde også planer om å handle inn to termokanner til servering av varm/kald drikke. Dette er ikke gjort, men vil forhåpentligvis bli gjort i Oppvekstgruppa har gjort en del undersøkelser ang ballbinge etter ønske fra styret. Vi har blant annet vært i kontakt med naboforeninger. På et av oppvekstgruppemøtene i 2008 ble det besluttet å ikke prioritere videre arbeid med oppsetting av ballbinge i denne omgang. Dette er et prosjekt som vil kreve mye tid og engasjement. En større investering i f.eks et klatrenett og trampoliner for de litt større ungene ligger høyere på oppvekstgruppas prioriteringsliste og det jobbes videre med dette, ref. Framdriftsplaner. Oppvekstgruppa har også vært innom temaet loppemarked-, salg- og byttedag i Sjøvegen. Gjenbruk er jo bra! Det ble alternativt tenkt at huseierlagets hjemmesider kan brukes til annonsering av klær og/eller utstyr som ønskes solgt/kjøpt eller evt gitt bort. Det ble sendt en forespørsel til styret via e-post vedr. dette, men vi har per i dag ikke fått noe respons på e-posten. Ut over det ovenstående hadde oppvekstgruppa tanker om å arrangere en ski- og aktivitetsdag i flott vintervær. Ideen fikk vi av Kyrre i Sjøvegen 23 som oppsøkte undertegnede. Desverre forsvant snøen før vi fikk dette gjennomført. Nå er jaggu snøen kommet tilbake igjen, så vi får se hva vi rekker denne sesongen. For oppvekstgruppa 2008/2009, Marita Ugseth

6 Vedlegg 2a Sak 6 Resultatregnskap 2008 Sjøvegen Huseierlag RESULTATREGNSKAP 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2008 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,- Medlemskontingent 2006 & ,37 Diverse inntekter: , ,12 Salg verandategning: 700,- Renter: 2.852,12 SUM DRIFTSINNTEKTER , DRIFTSUTGIFTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Styrehonorar , ,- Kommunale avgifter , ,- Fellesarealer , ,14 Arrangementsgruppa 5.000,- Oppvekstgruppa 5.000, ,63 Dugnad , ,50 Utarbeide endring av reguleringsplan ,- Restaurering av garasjeanlegg , ,37 Diverse: 5.000,- 3520,50 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,14 DRIFTSRESULTAT , Noter til regnskapet: 1. Fellesareal: I tillegg til felling av ett tre, og utgifter til plenklipping, som vi hadde budsjettert for, kom tilbakestilling av plen etter felling, og godtgjøring for vegvedlikehold, som vi hadde glemt å budsjettere for. 2. Utgifter for arrangement og oppvekst er slått sammen i regnskapet; de er vanskelige å holde fra hverandre. 3. Kostnadsoverskridelsen på dugnad har med containerne å gjøre; først fikk vi feil (for små) containere, så det måtte bestilles flere. Et par tusen kroner er merkostnaden ved at noe restavfall ble kastet i hageavfallscontaineren, og førte til at hele containerinnholdet ble behandlet og fakturert som restavfall. 4. Garasje: se styreinfo 3/08 vedrørende budsjettsprekk. 5. Resultat: Vi hadde store nok reserver til å tåle dette resultatet.

7 Vedlegg 2b Sjøvegen Huseierlag BALANSE pr EIENDELER Postbanken ,97 Postbanken Folkefond ,61 Kasse ,50 Cultura Sparebank Kapitalkonto: ,92 Brukskonto: 14,38 SUM EIENDELER ,38 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital pr ,22 Underskudd regnskap ,65 Fond: Differanse og ,21 SUM EGENKAPITAL ,36 Fotnote: Per hadde vi 1.000,- i utestående medlemskontingent Dette er ikke tatt med verken i resultatregnskap eller balanse, men blir inntektsført i 2009 når pengene (forhåpentligvis) kommer inn.

8 Vedlegg 2c Trondheim 18. februar 2009 Revisjonsberetning for 2008 Jeg har revidert regnskapet til Sjøvegen Huseierlag for Min oppgave har vært å gå gjennom regnskap, årsoppgjør og generelt rutiner for økonomiske anliggender. Etter min mening er regnskap og årsoppgjør ført i samsvar med god regnskapsskikk og det framkomne resultat med et underskudd på kr ,65 gir et korrekt bilde av de økonomiske forhold i Huseierlaget. Underskuddet er betydelig større enn det som var budsjettert. Det skyldes i hovedsak overskridelse på garasjeprosjektet og årsakene ser ut å være uklare ansvarsforhold og utilstrekkelig styring. Styret har et overordnet ansvar for å skape klare ansvarsforhold og sikre at det er god prosjektstyring. Likeens har de som ledet prosjektet et klart ansvar for å håndtere avvik og sørge for at prosjektet ikke overskrider sin ramme. Revisor vil kritisere de involverte parter for disse mangler. Revisor vil anbefale at det fastlegges klare ansvarsforhold og klare rammer hvis en starter opp prosjekter. Er prosjektet over en viss størrelse anbefales oppfølging slik at eventuelle avvik oppdages tidlig. Verdier i eiendom og eiendeler bør inn i balansen slik at egenkapitalen blir riktig vurdert. Regnskapet 2008 godkjennes av revisor. Med vennlig hilsen Frode Frydenlund (sign) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for 2008.

9 Vedlegg 3a SAK 7. DRIFTSPLAN FOR 2009 Styret vil i det kommende år følge opp en rekke løpende saker, deriblant: Parkeringsavtalen: Avtalen med P-tjenester har ikke fungert etter hensikten. Vi tar sikte på å si opp avtalen når avtaleperioden utløper i desember. Forutsatt at vi får en formell avklaring med Trondheim Parkering om vår rett til å ha privatrettslig håndheving av parkeringsbestemmelser i området, tar vi sikte på å inngå avtale med en annen samarbeidspartner. Asfaltering: Styret vil fortsette arbeidet med legging av fast vegdekke også i nedre del av området. Dette vil behandles som egen sak i forbindelse med budsjett. Felles eiendom: Garasjene er i hovedsak ferdige og det er viktig at de tas i bruk på en best mulig måte. Vi tar ikke sikte på ytterligere investeringer i garasjeanlegget i 2009, men utelukker ikke at for eksempel isolering kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Utomhusplan. Plan for gradvis erstatning av poplene på fellesområdet detaljeres. Ytterligere felling og nyplanting utsettes til Formingsrettlederen og reguleringsplanen. Vi vil følge med på fylkeskommunens planer om avhending av tomtene og være aktive overfor kommune og byantikvar for å sikre at eventuell omregulering av tomtene blir slik at det blir til minst mulig skade for området. Krigsetterlatenskaper. Styret følger opp kommunen for utarbeidelse av en kjøreplan for området. Oppvekstmiljø. Framdriftsplan for Oppvekstgruppa ligger i eget vedlegg. Styret vil støtte Oppvekstgruppas arbeid med videre planlegging av tilbud for barna i området, og for å skaffe ekstern finansiering for større investeringer. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen støtter styrets forslag til driftsplan for 2009.

10 Vedlegg 3b Framdriftsplan for Oppvekstgruppa i Sjøvegen 2009 Lekeplassen: 1. Hompedissa: Vi kontakter kommunen og får dem til å skifte ut sitteplatene (fare for fliser) 2. Den store benken: Høvles og pusses på vårdugnaden (fare for fliser) 3. Båten må dessverre bort pga dårlig forfatning. Kastes i container på vårdugnaden 4. Trampoline: Etter avtale med styret sjekker oppvekstgruppa det forsikringsmessige rundt anskaffelse av trampoline med nett. Vi vil også komme med ønsker/anbefalinger om type, pris, plassering, bruk osv. Dette vil være styret i hende god tid før trampolinesesongen begynner. 5. Ved eventuell felling av et stort tre i Huseierlaget, ønsker vi å bruke treet som et naturklatrestativ på lekeplassen. Treet må forankres og greiner kuttes slik at det blir artig og ufarlig. 6. Vi skal undersøke mulighetene for å male/pusse opp de eksisterende lekeapparatene. Mulige arrangement for Vinteraktivitetsdag med aking, ski, hopp i perioden januar-april. Vær og føreavhengig. 2. Familiedag på lekeplassen Sjøvegen sjø!. Tidlig i juni. Grilling, rebusløype etc 3. St. Hansbål i fjæra St. Hansaften. Vi arrangerer innsamling av materiale og båltenning. (Vi trenger hjelp til å bære materialet ned i fjæra!) 4. Et høst-arrangement. Olabilløp nedover Sjøvegen var foreslått høsten 08, men ble avlyst pga få påmeldte. Vi undersøker interessen høsten 09. (Dragefestival i fjæra kunne vært et alternativ en vindfull dag) 5. Julegrantenning 1. søndag i advent, med gang rundt juletreet, gløgg og pepperkaker. 6. Julaftenarrangement. Visjoner ut over vanlig Oppvekstgruppe-budsjett: Oppveksgruppa ønsker å heve tilbudet for de i skolealder. Her har ballbinge vært diskutert og undersøkt, men vi kommer til at vi før dette kan prioriteres ønsker noe i eget område åringene kjeder seg, men vil fortsatt være her nede. Nettopp åpenheten er det unike i Sjøvegen - å se ut av vinduet og raskt se om nabogutten er ute. Ønsker de å spille fotball kan de også idag gå opp til grusplassen. Vårt forslag er et stort og utfordrende klatrenett - Spiders Web fra Corocord: Dette kan stå på gressletta inne i lunden, evt bygges rundt et eksisterende tre. Arealbehovet er ca 10 x 15 og koster fra ,- Det er mulig å søke tippemidler. Idèen presenteres på generalforsamlingen og faktaark samt presentasjonen legges ut i forkant på Sjøvegens hjemmesider. Videre har vi diskutert skateramper oppe på asfaltplassen. Dette foreslås som en bygge-workshop for foreldre og litt større barn med evt. innleid kompetanse fra byens skatemiljø. Begge disse sakene undersøkes videre. Bl.a. ønsker vi dialog med grendas unger før endelige valg og investeringer tas. Oppvekstgruppa 2008/2009

11 Vedlegg 4a Sak 8 Budsjettforslag 2009 Sak 8a. Asfaltering Bakgrunn Dagens situasjon er at det er lagt fast vegdekke i øvre del av Sjøvegen, mens den nedre sløyfa bestående av Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen har grusdekke. Fast vegdekke er ønskelig av flere årsaker, bl.a. støvplage, vegkvalitet og mulighet til å anlegge fartsdempere. Asfalteringen av øvre del av Sjøvegen var vi så heldige å få Trondheim kommune til å bekoste som ledd i istandsetting av veien etter kommunalt gravearbeid i forbindelse med VA-arbeider. Da VA-arbeidene ble fullført i den nedre sløyfa var det ikke mulig å få kommunen til å legge fast vegdekke som ledd i istandsettingen. Det er derfor klart at kostnader med asfaltering av den nedre sløyfa vil måtte bæres av Huseierlaget og medlemmene. På siste generalforsamling ble det lagt inn to punkter i Huseierlagets driftsplan som berører denne saken: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å avklare finansiering av eventuelt videre arbeid med å legge fast dekke (asfalt) på den nevnte vegsløyfen. Styret arbeider for å få kommunen og entreprenør Sagberg til å sette istand Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen til samme stand som den var før VAgravearbeidet begynte. Diskusjonen på generalforsamlingen viste at det var en klar stemning for at ved en eventuell asfaltering skulle kostnader ut over det Huseierlaget kunne bidra med deles mellom alle medlemmene i Huseierlaget. Vegene i området er en del av Huseierlagets felles eiendom, og vedlikehold og utbedring er et klart felles ansvar. I desember 2008 ble det avholdt et medlemsmøte der styret ga en orientering om status i saken og presenterte et kostnadsoverslag basert på anbud fra tre entreprenører. Kostnadene for grunnarbeid og asfaltering ville i henhold til anbudene komme på om lag kr. Kantstein vil komme i tillegg, til en pris av ca 500kr per løpemeter ferdig lagt stein. Medlemsmøtet ga uttrykk for at det bl.a. var ønskelig å få en avklaring på behov og nødvendighet av kantstein, på forskjell i vedlikeholdskostnader mellom grus og asfalt, samt å innhente bindende pristilbud før saken ble lagt fram for generalforsamlingen. Det ble også gitt klart uttrykk for et ønske om å prioritere lav pris framfor kvalitet og estetikk på kantstein. Status: Det er vesentlig større behov for vedlikehold på en grusveg kontra en asfaltert veg. Asfalt lagt på et stabilt grunnlag er i prinsippet vedlikeholdsfritt på en veg med lav trafikk. Granitt- og betong-kantstein har samme pris. Det finnes også plen-kantstein som er noe rimeligere, men som ikke anbefales lagt på en veg. Det er ikke påkrevd å legge kantstein noe sted. Imidlertid er det ønskelig å legge kantstein langs deler av sløyfa på grunn av at o Tilliggende plen og gress vil over tid spise seg inn på asfalten o Kantene på asfalten får en hardere slitasje der det ikke er kantstein, slik at det over tid kan bli behov for noe vedlikehold o Det vil bli estetisk bedre

12 Ingen av anbyderne var villige til å komme med noen bindende anbud for arbeid som tidligst kan utføres til våren, primært fordi det er store korttidsvariasjoner i råvareprisene. Imidlertid gjør endringen i oppdragssituasjon for bygg- og anleggsbransjen og en kraftig redusert oljepris at prisene vi fikk i høst nok kan regnes som en øvre grense. Vi har sendt brev til Trondheim kommune angående den dårlige istandsettingen av vegene etter VA-arbeidene, med krav om at vegene settes i tilfredsstillende stand, og at dette gjøres som grunnarbeid før eventuell asfaltering. Til tross for purring, har vi ikke mottatt svar på henvendelsen. Styrets anbefaling Styret går inn for at det legges asfalt på den nedre sløyfa. Styret går også inn for at det legges kantstein der det har vært kantstein, dvs. i Stuttvegen og i deler av Sjøvegen, dvs m kantstein. Styret går videre inn for at finansiering av asfalteringen gjøres ved at Huseierlaget bidrar med kr og at den resterende finansieringen kommer fra medlemmene i Huseierlaget gjennom en ekstraordinær kontingent for Den totale kostnaden ved asfaltering skal ikke overskride kr. Huseierlagets vedtekter sier at generalforsamlingen fastsetter den årlige kontingenten. Dette gjøres med alminnelig flertall. Vedtak om ekstraordinær kontingentinnbetaling vil komme inn under denne bestemmelsen Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at det legges fast vegdekke på vegsløyfa bestående av Stuttvegen, Hans Collins veg og nedre del av Sjøvegen. Det legges i utgangspunktet kantstein der det har vært kantstein tidligere. Prosjektet skal ha en øvre kostnadsramme på kr. Styret pålegges å undersøke muligheter for å redusere kostnadene for Huseierlaget gjennom f.eks. dugnadsinnsats, gjenbruk av kantstein og grunnarbeid utført av Trondheim kommune som ledd i istandsetting av veger etter VA-arbeid. Asfalteringsprosjektet finansieres gjennom et bidrag på kr fra Huseierlaget, og en ekstraordinær kontingentinndriving i 2009 på inntil 3 500kr pr medlemsenhet

13 Vedlegg 4b Sak 8b. Budsjettforslag 2008 Sjøvegen Huseierlag DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter Medlemskontingent, ekstra til asfaltering Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kommentar Ordinær medlemskontingent økes til 2000,- per leilighet. Det er fire år siden sist den ble justert Ekstraordinær kontingent med formål asfaltering: Inntil 3 500,- pr enhet jfr Sak 8a. Ekstraordinær kontingent kommer i tillegg til ordinær kontingent. DRIFTSUTGIFTER Honorar Styrehonorar er kr 1.500,- pr medlem(6 stk.), honorar leder 3.000,- Kommunale avgifter Fellesarealer Arrangements- og oppvekstgruppa Dugnad Asfaltering Asfaltering: ,- er en øvre ramme, som styret forplikter seg til ikke å overskride. Diverse SUM DRIFTSUTGIFTER Driftsresultatet blir et underskudd på ,- Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til budsjett for 2009.

14 Vedlegg 5 Sak 9. Innkomne forslag Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene.

15 Vedlegg 6 SAK 10. VALG 2008 Det skal velges representanter til styret, oppvekstgruppa, sosialgruppa og valgkomité. Revisor ble valgt for en 2-årsperiode på forrige generalforsamling og er ikke på valg. Komité- og styremedlemmer som er på valg er markert med understreket rødt i tabellene, og i høyre kolonne er forslag til nye medlemmer. Til tross for iherdige forsøk har valgkomitéen ikke lykkes med å finne kandidat til ledervervet. I følge vedtektene skal Huseierlaget har en leder, og leder skal velges av generalforsamlingen. Leder må derfor foreslås og velges på generalforsamlingen. STYRET Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Torbjørn Svendsen (leder) HC Benkeforslag? Elisabeth Husebø (nestleder) HC Oliver Skisland HC 11 Per Ivar Findset SV Øyvin Sæther SV Andreas Andersen, SV 20 Arnt Bjøru, SJ Eyvor Kristin Aas, SV 33 Tordis Vinje Roaldseth SJ Robert Simpson, ST 1 OPPVEKSTGRUPPA Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Tine Eggen SJ Tom Østmo SJ Tom Østmo, SJ 22 Urd Schjetne SV Emil Røyrvik, SV 15 Inger Margrethe Moa SJ Marita Ugseth SJ Tonje Lervold SJ SOSIALGRUPPA Navn: Adresse: Tlf Valgkomitéens forslag Laila Herjuaune SJ Kerstin Monsees ST Stein Erik Dal, ST 2 Ellen Sandtrø SJ REVISOR Navn: Adresse: Tlf Forslag Frode Frydenlund SV VALGKOMITÉ Navn: Adresse: Tlf Styrets forslag Astrid Vedvik SJ ,Astrid Vedvik Eric Monteiro, ny SJ Iain Henderson, ny HC

Innkalling til 17. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

Innkalling til 17. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag Innkalling til 17. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG TID: TORSDAG 28.02.2008 KL 19.00 STED: STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg

Detaljer

Innkalling til 16. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

Innkalling til 16. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag Innkalling til 16. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG TID: ONSDAG 07.03.07 KL 19.00 STED: STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til 15. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

Innkalling til 15. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag Innkalling til 15. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG TID: TORSDAG 09.03.06 KL 19.00 STED: STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling 2008.

Referat Generalforsamling 2008. Referat Generalforsamling 2008. Mandag 4 februar 2008 i Vestre Ingieråsen Barnepark Godkjenning av innkallingen Innkallelsen godkjent Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjent Valg av referent og to

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter Agenda

Detaljer

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq.

4056 Tananger 4056 Tananger Telefon: 51 71 75 65 Telefon: 51 71 75 00 Mobil: 91 89 25 65 Faks: 51 71 75 01 E-mail: nopef.avd53@inteq. INNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Nopef avd 53 torsdag 10 februar 2005 kl. 1700. Det er ikke kommet inn noen forslag til delegater utenom styret eller forslag til nye tillitsvalgte. Dette

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 Antall stemmeberettigede: 35 hvorav 3 med fullmakt. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/11 Godkjenning av innkalling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

25. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag

25. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag SJØVEGEN HUSEIERLAG Innkalling til 25. ordinære generalforsamling for Sjøvegen Huseierlag Tirsdag 24.02.2015, kl.19:00, Steinerskolen på Rotvoll, 2. etg. Nybygg Det blir servert kaffe og kake Saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Onsdag 29. april 2009. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf. 69 27 96 70, fax 69 25 81 49 www.wrs.no Foretaksnr. NO 979 498 748 Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE Gladbakk Aktivitetssenter Mandag 6. februar 2017 Klokken 19:00 Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag Tid: Mandag 6. februar 2017 kl. 19:00 Sted:

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte Protokoll 2005 Dato 30.03.2005 Sted Kantine Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Styrets årsberetning 3. Godkjenning av regnskap 4. Forslag fra styret 5. Forslag fra beboere (seksjonseiere)

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 3) 18.08.2014 kl.19.00 21.00 (Hos Ann Evelyn) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.) Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer