UM_NO Part No.: _01 PREZZO BRUKERMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UM_NO Part No.: 1764174_01 PREZZO BRUKERMANUAL"

Transkript

1 UM_NO Part No.: _01 BRUKERMANUAL

2 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 Forside...5 Innside...6 Navigering med membranbryter...7 Brukerkort...8 INSTALLASJON OG OPPSTART... 9 Posisjonering...9 Prosedyre for oppstart av maskinen...9 Påfylling av bønnebeholdere BETJENING Brygge en kanne kaffe RENGJØRINGSPROGRAM Automatisk skylling av miksebollen Automatisk rengjøring av dispenserventilene RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlig rengjøring Demontere miksesystemet Sette sammen igjen miksesystemet Utvendig rengjøring MELDING PÅ SKJERMEN PROGRAMMERING Aktivere programmering med brukerkort Rengjøre maskinen Tellere DIMENSJONSTEGNING Viktig informasjon kan bli vist i tekstboksene nedenfor VIKTIG! INFO ADVARSEL! INFO Mer INFO Merk INFO 2

3 GENERELT Innledning Takk for at du valgte salgsautomaten. Vi håper du får mye glede av den! Les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om korrekt og trygg bruk av salgsautomaten. Advarsler Maskinen, støpselet eller strømledningen skal aldri settes under vann, da dette medfører fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å hindre at de leker med apparatet. Oppbevar den på et sted hvor den er enkelt tilgjengelig. Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, eller maskinen har veltet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifisert personale for å unngå fare. Maskinen må kobles til en korrekt installert og jordet stikkontakt med riktig nettspenning (se de tekniske dataene for maskinen). Sikkerhetstiltak Ikke bruk maskinen utendørs. Vær og vind (regn, snø, frost) vil forårsake materiell skade på maskinen. Ikke forsøk å åpne maskinen eller reparere den på noen som helst måte. For å unngå fare skal maskinen bare repareres på et teknisk verksted, serviceverksted eller av kvalifisert personale. Trekk strømledningen ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Når du gjør dette må du trekke i selve støpselet, ikke ledningen. Dette apparatet må plasseres på et vannrett sted som tåler eventuelle vannlekkasjer. Plasser maskinen utilgjengelig for barn. Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den. Hold den unna skarpe kanter og varmekilder. Bruk det nye slangesettet som følger med apparatet. Ikke bruk opp igjen gamle slangesett. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli brukt høytrykksspyler. Dette apparatet må ikke vaskes med høytrykksspyler. Tiltenkt bruk Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og for eksempel: - Personalkjøkken i butikker. - Kontorer og lignende arbeidsmiljøer - Gårdsbruk - Av gjester på hoteller og andre overnattingssteder - Pensjonater og lignende For å sikre at maskinen yter maksimalt må følgende parametere overholdes: - Høyeste tillatte vanntrykk i inntak: 800 kpa (8 bar) - Laveste tillatte vanntrykk i inntak: 200 kpa (2 bar) - Høyeste driftstemperatur: 40 ºC - Laveste driftstemperatur: 10 ºC 3

4 GENERELT Fakta og vekt FAKTA Innebygd kvern Ja Antall drikker 9 Ingrediensbeholder Nei Bønnebeholdere 2 Bryggemekanisme Rengjøringsfunksjon med smartkort Elektronisk temperaturkontroll Justerbar kaffestyrke Belysning av kopp under brygging Underkabinett: stor grutbeholder Energisparingsmodus Høyde, bredde, dybde Tankvolum Strømforsyning Kaldtvannstilkobling Vannrensefilter Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja 865, 290, 532 mm 5 liter 380 VAC, 50/60 Hz/6600 W ½" utvendige gjenger Valgfritt MODELL/NAVN VEKT 40 kg 4

5 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Forside Bønnebeholder Skjerm Styrkejustering Stopp energisparingsmodus Drikkemeny Smartkortleser Dørlås Kran for varme drikker Kannebrett 5

6 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Innside Bønnebeholder Bønnestopper Kvern Kvernutløp Justeringshjul for kvern Miksebolle Drikkekran Avfallsboks Ingrediensbeholdere BESKRIVELSE INGREDIENSER BREDDE DYBDE HØYDE KAPASITET KANNER Beholder Bønner ,25 kg ~20-65 Beholder Bønner ,25 kg ~

7 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Navigering med membranbryter Knappefunksjonene på BACK hvis du vil ut av undermenyen og tilbake til menyen. på ENTER for å velge en menyfunksjon, eller for å bekrefte en innstilt verdi eller innstilling. på MINUS-knappen hvis du vil redusere en verdi eller gå bakover i menyen. på STOP hvis du vil tilbake til startmenyen. Aktiver energisparingsmodus ved å trykke og holde inne STOP-knappen i 5 sekunder. Tekstvinduet vil vise Energy Saving Mode. Du kan avbryte kanneprosessen ved å trykke på STOP. Hvis du vil avslutte energisparingsmodus og gå tilbake til normalmodus, trykker du på STOP-knappen og holder den inne i 5 sekunder. på PLUS-knappen hvis du vil øke en verdi eller gå forover i menyen. ENERGISPARINGSMODUS Maskinen slår av skjermen foran på maskinen, og senker temperaturen i vanntanken til 65 ºC. 7

8 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Brukerkort USER CARD Forside Bakside Brukerkort Brukes ved rengjøring av maskinen. Brukerkort får du av forhandleren din. Sett inn brukerkortet med chipen oppover som i illustrasjonen over. Tekstvinduet Service Menu vil vise og du kan nå navigere fremover gjennom menyen. Clean Machine Når du vil bruke maskinen igjen, tar du ut brukerkortet (sørg for å oppbevare kortet på et trygt sted). 8

9 INSTALLASJON OG OPPSTART Posisjonering Min. 10 cm Plasser maskinen på en flat, vannrett overflate som tåler vekten av maskinen. Merk Sørg for at luften kan sirkulere bak maskinen (minimum 10 cm). Prosedyre for oppstart av maskinen Bryter A Koble maskinens overkabinett til vannforsyningen. Koble den vedlagte vannslangen til kaldtvannsforsyningen ved hjelp av en ½" R-kobling. For å sikre god vanngjennomstrømning må du passe at slangen ikke bøyes eller klemmes når maskinen skyves på plass. Hvis inntaksslangen er ny, må systemet skylles med vann for å fjerne kobberrester. Disse kan skade inntaksventilen. Settet med nye rør som følger med apparatet må brukes. Gamle rør kan ikke brukes på nytt. Det anbefales å koble til en stoppventil. Min. vanntrykk: 2 bar (200 kpa). Maks. vanntrykk: 8 bar (800 kpa). Åpne vannkranen. Koble strømledningen til maskinen (A) og plugg støpselet inn i en jordet stikkontakt. Slå på strømbryteren på baksiden av maskinen. Se illustrasjon. Skjermen viser Low Water Level Press Enter Key på knappen. Vanntanken vil nå automatisk fylles med 5 liter vann. Elementet vil ikke slås på før vannet når nivåføleren. Temperaturen stilt inn på 90 ºC. Når vannet er varmt, forsvinner meldingen "Low temperature" fra skjermen. (Skjermteksten veksler mellom og COFFEE og SELECT PRODUCT ). 9

10 INSTALLASJON OG OPPSTART Påfylling av bønnebeholdere 01 Åpne maskindøren. 02 Løft lokket og fyll bønnebeholderen med nybrente kaffebønner uten tilsetninger. B A 03 Etter påfylling av bønnebeholderne må du passe på at åpningene på kvernutløpene peker nedover mot miksebollen (A) Trekk ut bønnestopperen (B) på bønnebeholderen og lukk døren. Maskinen er nå klar til bruk.

11 BETJENING Brygge en kanne kaffe Fabrikkinnstillinger... Liten kanne = 250 ml ~ 19 g bønner... Mellomstor kanne = 500 ml ~ 30 g bønner... Stor kanne = 750 ml ~ 45 g bønner... Ekstra stor kanne = 1000 ml ~ 60 g bønner Sett en kanne under utløpet for varme drikker. Velg ønsket størrelse ved å trykke på en av disse kanneknappene. Tekstvinduet viser: Please wait... Bryggingen starter og bryggelyset slås på. Ikke fjern kannen før kannelyset har sluknet og teksten Please wait... har forsvunnet fra tekstvinduet. Merk Du kan når som helst stoppe bryggingen ved å trykke på knappen. Merk Knappene til venstre vil bruke bønner fra venstre bønnebeholder. Knappene til høyre vil bruke bønner fra høyre bønnebeholder. 11

12 RENGJØRINGSPROGRAM Automatisk rengjøring A C Rengjøringspanel B Automatisk skylling av miksebollen Rengjøring betyr å skylle miksebollen med vann Miksebollen bør rengjøres én gang om dagen. Åpne døren. på ENTER i rengjøringspanelet på innsiden av døren (se illustrasjon A). Cleaning Hot key vises på skjermen (rengjøringspanelet er nå aktivt). Tekstvinduet viser: Cleaning hot key Plasser en beholder som rommer minst 0,5 liter, under utløpet for varme drikker. på knappen 4 (se illustrasjon B) på rengjøringspanelet. Maskinen rengjør nå miksebollen i 5 sekunder. Lukk døren for å gå ut av rengjøringsmodus og tilbake til normalmodus. Automatisk rengjøring av dispenserventilene Rengjøring innebærer at ventilene banker av eventuelt kalkbelegg og andre partikler som kan sette seg fast i sylindrene. Disse skylles deretter bort med vann. Åpne døren. på ENTER i rengjøringspanelet på innsiden av døren (se illustrasjon A). Cleaning Hot key vises på skjermen (rengjøringspanelet er nå aktivt). Tekstvinduet viser: Cleaning hot key Plasser en beholder som rommer minst 0,5 liter, under utløpet for varme drikker. på knappen 5 (se illustrasjon C) på rengjøringspanelet. Maskinen rengjør nå dispenserventilene i 5 sekunder. Lukk døren for å gå ut av rengjøringsmodus og tilbake til normalmodus. Merk Gjenta rengjøringsprosedyrene 2-3 ganger for å oppnå bedre rengjøringseffekt. 12

13 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ukentlig rengjøring Demontere miksesystemet 01 Løft miksebollen opp så den skilles fra utløpet. 02 Trekk miksebollen rett ut og rengjør deretter disse delene. Sette sammen igjen miksesystemet 01 miksebollen på plass ved å trykke den så langt inn som mulig. miksebollen så langt ned i utløpet som mulig

14 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Utvendig rengjøring Utvendig rengjøring ved behov Rengjør maskinen utvendig med en myk klut og flytende rengjøringsmiddel uten slipevirkning. Hvis du bruker en maskin med berøringsskjerm, må det ikke sprayes rengjøringsvæske direkte på skjermen. Bruk bare rengjøringsprodukter for LCD-skjermer beregnet på rengjøring av berøringsskjermer. Rengjør bønnebeholderen Lukk bønnestopperen. Løft bønnebeholderen opp for å fjerne den. Bruk en myk klut og rengjøringsmiddel uten slipevirkning. Merk Pass på at bønnebeholderen er helt tørr før du setter den på plass igjen. Rengjør kvernen Rengjør kvernen én gang i måneden samtidig som det utføres teknisk vedlikeholdsarbeid. 14

15 MELDING PÅ SKJERMEN Melding på skjermen Betydning Energy Saving Mode Maskinen er i energisparingsmodus. Not Available Drikken kan ikke brygges på kanne. Heating Water Please Wait... Lav temperatur i vanntanken. Oppvarming pågår (blokkert). Low Water Level Press Enter Key Lav vannstand i vanntank. på enter-tasten for å fylle på vanntanken. Filling Water Please Wait... Maskinen fyller på vann. Warning Low Temperature Temperaturen er lav, men det kan likevel produseres drikke. Low temperature Blocked Temperaturen er lav, og maskinen er blokkert. Low Water Level Blocked Check Water Supply Lav vannstand i vanntanken. Det er ikke mulig å produsere drikke. Vannet har ikke nådd korrekt nivå i vanntanken. Kontroller slangen til vanninntaket. Start maskinen på nytt. Bev. Disabled Drikken er deaktivert. Door Open Døren er åpen. Change Water Filter Vannfilteret må skiftes. på E for å nullstille telleren. 15

16 PROGRAMMERING Aktivere programmering med brukerkort Sett brukerkortet inn i kortleseren (A). Skjermen viser: Service Menu Clean Machine på for å gå videre A Service Menu Counters på for å gå videre Rengjøre maskinen Åpne døren. på ENTER på rengjøringspanelet på innsiden av døren. Velg knapp X for hver av rengjøringstypene. Cleaning hot key Se sidene som omhandler rengjøringsprogrammer. 4 Rengjøre mikseren 5 Rengjøre ventilene Enter 8 Rengjøre kvernen 1 9 Rengjøre kvernen 2 16

17 PROGRAMMERING Tellere Se telleren for hver enkelt drikk eller totaltellere for alle drikker. Det er også mulig å nullstille drikktellerne. Service Menu Counters Service Menu Counters Counters Beverages Beverage Counters Per Beverage Drink 1 served xxx på forover i menyen for å gå Drink 2 served xxx Beverage Counter Total Served Total Beverages Served xxx Beverage Counter Master Total Master Total Served xxx Beverage Counter Clear Counters Hold Enter to Clear Counters Hold inne ENTER i 3 sekunder på for å gå bakover i menyen Counters Cleared Press Back 17

18 PROGRAMMERING Tellere Se hvor mange rengjøringer som er utført, eller nullstill rengjøringstelleren. Service Menu Counters Counters Clean Counter Clean Counter Brewer xxx på for å gå forover i menyen Clean Counter Total xxx på for å gå bakover i menyen Counters Water Filter på Water Filter Reset Filter Water Filter Interval 6 for å gå forover i menyen Reset? NO/YES Months Left 6 Standard = 6 mnd Water Filter Interval 1-12 på for å gå bakover i menyen 18

19 DIMENSJONSTEGNING B C A D E F Modell A B C D E F 865 mm 290 mm 532 mm 160 mm 200 mm 240 mm 19

20 For at garantien skal være gyldig må vedlikeholdsvilkårene være fulgt i henhold til våre instrukser. Det må også være utvist tilbørlig varsomhet, og skademelding må leveres umiddelbart. Utstyret det gjelder, skal ikke brukes i påvente av service hvis det er fare for at skaden eller defekten kan forverres. Garantien dekker ikke forbruksdeler (f.eks. glasselementer), vanlig vedlikehold (f.eks. rengjøring av filtre) eller problemer som skyldes for eksempel forurenset vann, kalk eller feil spenning, trykk eller justering av vannmengde. Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndtering og betjening av apparatet. FOR SERVICE Ta kontakt med forhandleren din Din forhandler

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 Typeserie 8800 33 2609 8090 03.2013 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer