coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 01.01.001"

Transkript

1 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk Typeserie

2 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF 1500 S er en helautomatisk kaffemaskin til enkeltkopper med espresso, café crème, cappuccino, melkekaffe, latte macchiato, melkeskum og varmt vann. Med pulverbeholderen, som leveres som tilleggsutstyr, kan WMF 1500 S levere varm sjokolade med melk eller melkeskum. Følg brukerhåndboken > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig, spesielt sikkerhetsanvisningene og kapittelet Sikkerhet. > > Brukerhåndboken må gjøres tilgjengelig for personellet og alle brukere. > > Les brukerhåndboken før bruk. Forsiktig Merk deg tegn og symboler i brukerhåndboken side 12 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Livsfare på grunn av elektrisk støt Inni kaffemaskinen er det livsfarlig på grunn av strøm! > > Åpne aldri huset. > > Løsne aldri skruer og fjern aldri deler av huset. AdVArsel Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Bruk og installasjon Dersom anvisningene for vedlikehold ikke overholdes, fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader. > > Følg brukerhåndboken. Tekniske data w fra side 93 Vedlikehold w fra side 79 Viktig 2

3 Innhold 3 Innhold 1 generell sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren 6 2 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 10 Display Ordliste Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening Slå på kaffemaskinen Melk eller melkeskum (tilleggsutstyr) Koble til melk...15 Med WMF-melkekjøler og Easy Milk (tilleggsutstyr) Levering av melk eller melkeskum Levering av drikker 17 Avbryt drikk Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Spesialknappene (tilleggsutstyr) Varmtvannslevering Basic Steam (tilleggsutstyr) Høydejustering kombiutløp Bønnebeholder / pulverbeholder Manuell påfylling (tilleggsutstyr)/tablettpåfylling Grutbeholder Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Dryppskål Dryppskålsensor (tilleggsutstyr) Slå av kaffemaskinen 23 4 Programvare Oversikt 24 Driftsberedskap...24 Felt på displayet Driftsberedskap...24 Funksjoner hovedmeny...25 Felt menystyring Meldinger på displayet Driftsberedskap 26 Display Driftsberedskap Felt på displayet Driftsberedskap 26 Drikkeknapper...26 Varmskyllefelt...26 Baristafelt - kaffestyrke SteamJet SteamJet-felt Pleie 28 Rengjøringsprogrammer CleanLock...28 Anvisninger Drikker 30 Generell informasjon...30 Fyllmengde, flere trakteomganger og doseringstype Endre oppskrifter...32 Tekst og bilde Brukervalg 36 Tastelayout

4 Innhold Nivåomkobling Tilordning av knappene...36 Skyllesignal Koffeinfri-faktor...37 Small Large SB-drift Baristafelt Varmskyllefelt...39 SteamJet-felt (valgfritt)...39 Manuell påfylling (avhengig av utstyr)...39 Forvalg av drikker Avbryt drikk...40 Menyfelt...40 Feilmelding Info 41 Siste trakting...41 Tidsur...41 Service Pleie...41 Vannfilter og avkalking...41 Protokoll...41 Brukerhåndbok Avregning 42 Teller Salgsenhet PIN-rettigheter 43 Rengjørings PIN kode Innstillings PIN kode Avregnings PIN kode Tidsur 44 Detaljvisning for aktuell dag...44 Innstilling av tidsurkoblingstider...44 Klokkeslett / dato Sommertid...44 Tidsurtilstand...44 Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Tastelayouttilstand...45 Tastelayoutoversikt...45 Eco-modustilstand...46 Eco-modusoversikt System 46 Melk og skum...46 Belysning...47 Utkoblingsskylling...47 Lysstyrke på display Reduser lysstyrke...48 Kalibrering av berøringsdisplay Eco-modus...48 Temperatur Vannfilter...49 Maskinutstyr Språk Eco-modus USB 51 Last inn oppskrifter...51 Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter...51 Eksporter teller HACCP-eksport Sikkerhetskopiering

5 Innhold Last inn data Last språk Fastvareoppdatering Øvrige innstillinger Stille inn malegrad 53 6 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Oversikt rengjøringsintervaller Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling Oversikt rengjøring av melkesystemet Avkalking Avkalking av kaffemaskin med vanntank Avkalking kaffemaskin med fast vanntilkobling Manuelle rengjøringer Rengjør betjeningsluke (CleanLock) Rengjør grutbeholderen (grutkanal, tilleggsutstyr) Rengjør trakteenheten Rengjør vanntanken Rengjør dryppskålen Rengjør huset Manuell rengjøring av melkesystem Rengjør mikser Rengjør bønnebeholder Rengjør pulverbeholderen HACCP-konsept 77 8 Vedlikehold og avkalking Vedlikehold WMF Service 80 9 Meldinger og merknader Meldinger om betjening Feilmeldinger og problemer Feil uten feilmelding Feil uten feilmelding Sikkerhet og garanti Farer for kaffemaskinen Beregnet bruk Retningslinjer Driftsansvarliges plikter Garantikrav 92 Vedlegg: Tekniske data kaffemaskin 93 Tekniske data kaffemaskin 93 Bruk og installasjon 93 Vedlegg: Tilbehør og reservedeler 96 Indeks 98 5

6 Generell sikkerhetsanvisninger 1 Generell sikkerhetsanvisninger Feil bruk Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene kan føre til alvorlige personskader. > > Overhold alle sikkerhetsanvisninger. AdVArsel 1.1 Farer for brukeren Størst mulig sikkerhet er en av de viktigste produktegenskapene til WMF. For korrekt funksjon av sikkerhetsinnretningene må følgende punkter oppfylles: > > Les brukerhåndboken grundig før bruk. > > Ikke rør varme maskindeler. > > Ikke bruk kaffemaskinen hvis den ikke fungerer feilfritt, eller hvis den er skadet. > > Bruk kun kaffemaskinen når den er fullstendig montert. > > Maskinens sikkerhetsinnretninger må ikke under noen omstendighet endres. > > Denne enheten kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, dersom de er under kontinuerlig tilsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av enheten og har forstått farene tilknyttet bruken. > > Barn må ikke leke med enheten. > > Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn. Forsiktig 6

7 Generell sikkerhetsanvisninger Til tross for sikkerhetsinnretninger finnes det alltid et farepotensial ved feilaktig bruk av enhver kaffemaskin. Følg nedenstående anvisninger ved bruk av kaffemaskinen, for å unngå ulykker og helseskader: Livsfare på grunn av elektrisk støt Inni kaffemaskinen er det livsfarlig på grunn av strøm! > > Åpne aldri huset. > > Løsne aldri skruer og fjern aldri deler av huset. > > Bruk aldri en skadet strømkabel. > > Unngå skader på strømkabelen. Den må ikke klemmes eller knekkes. AdVArsel Forbrenningsfare / fare for skålding Under levering av drikker og damp kommer det ut varm væske fra utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid et egnet drikkekar under utløpet under levering. Fare for personskader Spesielt langt hår kan bli fanget i kvernhodet og deretter bli trukket inn i kaffemaskinen. > > Beskytt alltid håret med et hårnett før du fjerner bønnebeholderen. Forsiktig Forsiktig 7

8 Generell sikkerhetsanvisninger Klemfare / fare for personskader I kaffemaskinen er det bevegelige deler som kan skade hendene. Klemfare ved lukking av betjeningsluken. > > Slå alltid av kaffemaskinen og trekk ut støpselet før du griper inn i kaffekvernen eller i åpninger på trakteenheten. > > Lukk betjeningsluken grundig og forsiktig. Forsiktig Helsefare Bearbeid kun produkter som er egnet til fortæring og bruk med kaffemaskinen. > > Pulverbeholderen, bønnebeholderen og den manuelle påfyllingsåpningen må kun fylles med materialer for beregnet bruk. Forsiktig Helsefare Melkesystemrengjøringsmidler og rengjøringstabletter virker irriterende. > > Følg beskyttelsestiltakene som er angitt på rengjøringsmidlenes emballasje. > > Legg inn rengjøringstablett kun etter at melding om dette gis på displayet. Forsiktig 8

9 Generell sikkerhetsanvisninger Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen strømmer det rengjøringsvæske og varmt vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Forsiktig Sklifare Væsker kan renne ut av kaffemaskinen ved feil bruk eller andre feil. Disse væskene kan forårsake sklifare. > > Kontrollér regelmessig at kaffemaskinen er tett og at det ikke renner ut vann. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 9

10 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 2 Presentasjon 2.1 Betegnelse på kaffemaskindelene Display Espresso Cappuccino Café crème Latte macchiato Melk-Choc Melkekaffe 15 Chociatto Skum 21 1/

11 Presentasjon Betegnelse på kaffemaskindelene 1 Bønnebeholder (inntil 2) 2 Pulverbeholder (for eksempel Choc eller topping) (tilleggsutstyr) 3 Manuell påfylling / tablettpåfylling 4 Berøringsdisplay til drikkeknapper og innstillinger 5 Kombiutløp med integrert melkeskummer 6 Grutbeholder 7 SteamJet-koppvarmer 8 Uttakbar dryppskål med drypprist 9 Varmtvannsutløp / damputløp (tilleggsutstyr) 10 Vanntank / avkalkingsbeholder (valgfritt) 11 Betjeningsluke 12 Sidebelysning 13 På/av-knapp (betjeningsluke åpen) Display Driftsberedskap 14 Drikkeknapper 15 Baristafelt 16 Varmskyllefelt 17 SteamJet-felt 18 Bla frem og tilbake 19 Eco-modusdisplay 20 Menyfelt (åpner hovedmenyen) 21 Drikkefelt for varmtvann, damp 22 Meldingsfelt 11

12 Presentasjon Tegn og symboler i brukerhåndboken Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette til alvorlige personskader. AdVArsel Sikkerhetsanvisninger Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Sikkerhetsanvisninger, personskader Hvis sikkerhetsanvisningene ikke blir fulgt, kan det ved feil betjening oppstå lette personskader. Elektrisk støt Varm damp Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side 14 Sikkerhetsanvisninger, pleie w side 54 Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Klemfare Varme overflater Sklifare Anvisninger, materielle skader for kaffemaskinen for installasjonsstedet > > Følg alltid brukerhåndboken nøyaktig. Merknad / tips Anvisninger for sikker omgang og tips for enklere betjening. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 Tekniske data w fra side 93 Merknad Tips Henting av hovedmenyen Trykk på hovedmenyfeltet Hovedmenyen vises. Det finnes flere visningsmuligheter w Hovedmeny. 12

13 Presentasjon Ordliste Begrep Forklaring Opplistinger, valgmuligheter De enkelte arbeidstrinnene Tekst i kursiv Tilstandsbeskrivelse for kaffemaskinen og/eller forklaring av trinn som utføres automatisk. Barista Choc Decaf Forinnsprøytning Profesjonell kaffetrakter Varm sjokolade Koffeinfri kaffe Kaffen kokes opp kort før traktingen for å løse opp aromastoffene mer effektivt. Grutkanal w Grutkanal benk, side 22 Hovedkran Hovedvannkran, hjørneventil Karbonathardhet Angitt i dkh. Hardheten av vannet er en betegnelse for drikkevannets kalkinnhold. Kombiutløp Standard som dobbeltutløp. Valgfritt mulig som et enkeltutløp. Levering av drikker Levering av kaffe, varmt vann eller choc-drikker Levetid For eksempel: vannfilterets literkapasitet Melkesystem Kombiutløp, melkedyse og melkeslange Miksersystem Hele komponentgruppen, mikser med doserer til pulverdrikker Pressing Automatisk pressing av kaffepulveret før trakting. Pulverdrikker For eksempel Choc eller topping SB-drift Kundeselvbetjening Skylling Mellomrengjøring Tilsetninger Bestanddelene til en oppskrift for en drikk, for eksempel ved siden av kaffe, melk, melkeskum, choc. 13

14 Betjening Sikkerhetsanvisninger, betjening 3 Betjening 3.1 Sikkerhetsanvisninger, betjening Forbrenningsfare / fare for skålding Ved levering av drikker og damp kommer det varme væsker ut av utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid en passende kopp under utløpet før levering av drikken. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Helsefare Bearbeid kun produkter som er egnet til fortæring og bruk med kaffemaskinen. > > Bønnebeholderen og den manuelle påfyllingsåpningen må kun fylles med materialer for beregnet bruk. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 14

15 Betjening Slå på kaffemaskinen 3.2 Slå på kaffemaskinen Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk på på/av-knappen Kaffemaskinen slås på og oppvarming starter. En automatisk varmskylling starter. Når kaffemaskinen er klar til levering av drikker, viser displayet Driftsberedskap. Kaffemaskinen kan slås på og av via tidsuret. 3.3 Melk eller melkeskum (tilleggsutstyr) Koble til melk Bruk den passende melkedysen på kombiutløpet. Farge Melketemperatur grønn svært kald melk (inntil 8 C) hvit avkjølt melk (8 16 C) karamell ukjølt melk (16 C) Basic Milk Åpne melkepakningen og still den på venstre side av kaffemaskinen Stikk melkeslangen med den beige melkedysen ned i melkepakningen Slangen må rekke frem til bunnen av melkepakningen. Slangen må ikke strammes eller knekkes ved høydejustering av kombiutløpet. PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 43 Stille inn tidsutkoblingstider w Tidsur side 44 Utførelse med Cooler 15

16 Betjening Melk eller melkeskum (tilleggsutstyr) WMF Cooler, WMF Cup&Cool (tilleggsutstyr) Stikk melkedysen for kjølt melk inn i melketilkoblingen på kombiutløpet Fjern melkebeholderen fra melkekjøleren Skyv lokket til melkebeholderen bakover Fyll melken i melkebeholderen Sett lokket på beholderen igjen Sett adapteren på melkeslangen inn i koblingen på melkebeholderlokket Skyv melkebeholderen forsiktig bakover Melkebeholder-adapter Melkebeholder Med WMF-melkekjøler og Easy Milk (tilleggsutstyr) Amme prosess som med WMF Cooler, WMF Cup&Cool. Se over. Klemfare / fare for personskader Klemfare fra roterende tannhjul. > > Ikke åpne melkepumpen. Melkepumpen må kun åpnes av servicepersonell. Forsiktig Levering av melk eller melkeskum Plasser et drikkekar av egnet størrelse under kombiutløpet Trykk på den knappen som er tilordnet melk eller melkeskum Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Doseringstype w Fyllmengde side 31 Start-Stopp eller dosert 16

17 Betjening Levering av drikker 3.4 Levering av drikker Ved å trykke på drikkeknappen utløses levering av den innstilte drikken. Belyst knapp = klar til levering Ubelyst knapp = ikke klar til levering / knapp sperret Espresso Café crème Melk-Choc Chociatto Cappuccino Latte macchiato Melkekaffe Skum 1/2 Plasser et drikkekar av egnet størrelse under kombiutløpet Trykk på ønsket drikkeknapp Avbryt drikk Trykk nok en gang på drikkeknappen Tilordning av knappene w Brukervalg side Forvalgfelt (tilleggsutstyr) Avhengig av utførelse er forvalgfelt, f.eks. koffeinfrifelt, tilgjengelig på skjermen. Dette er forvalgfelt som fastsetter ønsket forvalg før valg av drikk med drikkeknappen. 3.6 Spesialknappene (tilleggsutstyr) Spesialknapper til drikkstørrelsene S og L på betjeningspanelet er tilgjengelige som tilleggsutstyr. Dette er forvalgsknapper som fastsetter ønsket drikkstørrelse før valg av drikk. M = innstilt drikkstørrelse, ingen forvalg S = ca. 25 % mindre enn M L = ca. 25 % mer enn M 3.7 Varmtvannslevering Plasser et drikkekar av egnet størrelse under varmtvannsutløpet Trykk på varmtvannsknappen Utløpet skjer avhengig av innstilt doseringstype. Koffeinfri Eksempel: koffeinfri-felt L M S Espresso Café crème Melk-Choc Chociatto Cappuccino Latte macchia Melkekaffe Skum 1/2 17

18 Betjening Basic Steam (tilleggsutstyr) 3.8 Basic Steam (tilleggsutstyr) Forbrenningsfare / fare for skålding Ved levering av drikker og damp kommer det varme væsker ut av utløpene. Da blir de tilgrensende overflatene og utløpene varme. > > Grip ikke inn under utløpene under levering av drikker eller damp. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Plassér alltid en passende kopp under utløpet før levering av drikken. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Trykk på dampknapp Det slippes ut damp så lenge dampknappen holdes inne. Damp varmer opp drikker Damp skummer melken manuelt Oppvarming av drikker Bruk en smal og høy rustfri stålbeholder med håndtak Fyll beholderen til maksimalt halvparten Stikk dampdysen dypt ned i beholderen Trykk på dampknapp til ønsket temperatur er nådd Slipp dampknappen Sving damputløpet over dryppskålen Trykk kort på dampknapp Rester i damprøret spyles ut. Tørk av damputløpet med en fuktig klut Som beholder av rustfritt stål (Cromargan ) WMF bestillingsnr

19 Betjening Høydejustering kombiutløp Skumming av melk > > Melken må ikke overopphetes under skummingen, det fører til at melkeskummengden reduseres. Tips Bruk en smal og høy rustfri stålbeholder med håndtak Fyll beholderen til maksimalt halvparten Stikk dampdysen ned i beholderen, så vidt under overflaten Trykk på dampknappen samtidig som beholderen dreies med urviseren Dermed oppstår et tyktflytende, kompakt melkeskum. Slipp dampknappen Sving damputløpet over dryppskålen Trykk kort på dampknapp Rester i damprøret spyles ut. Tørk av damputløpet med en fuktig klut 3.9 Høydejustering kombiutløp Kombiutløpet kan justeres i høyden. Grip utløpet forfra i bøylen og skyv til ønsket høyde Underplasseringshøyder: mm 19

20 Betjening Bønnebeholder / pulverbeholder 3.10 Bønnebeholder / pulverbeholder Fyll beholderen om mulig før den blir tom. Fyll beholderen til maksimalt én dags behov, for å ivareta produktenes aroma. Fremmedlegemer kan skade kaffekvernen. Slike skader dekkes ikke av garantien. > > Pass på at ingen fremmedlegemer kommer inn i bønnebeholderen Manuell påfylling (tilleggsutstyr)/ tablettpåfylling Den manuelle påfyllingen og tablettpåfylling ligger i midten av kaffemaskinlokket. Tablettpåfylling brukes til: Påfylling av rengjøringstabletter Manuell påfylling brukes til: Påfylling av rengjøringstabletter Andre kaffetyper, f.eks. koffeinfri kaffe Testing av kaffetyper Legg inn kaffepulver eller rengjøringstablett kun etter at melding om dette gis på displayet. Bruk kun malt kaffe i den manuelle påfyllingsåpningen. Bruk ikke vannløselig kaffepulver. Bruk ikke for finmalt kaffe. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 Tablettpåfylling Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 Kaffemaskiner med tre produktbeholdere har kun en tablettpåfylling. Merknad Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 20

21 Betjening Grutbeholder Tilberedning av kaffepulver via manuell påfylling Åpne klaffen til den manuelle påfyllingen Fyll på kaffepulver (maks. 16 g) Lukk lokket for manuell påfylling Trykk på ønsket drikkeknapp Manuell påfylling 3.12 Grutbeholder Grutbeholderen fanger opp det oppbrukte kaffepulveret. Grutbeholderen har en kapasitet på ca. 50 traktinger. På displayet vises en melding straks grutbeholderen må tømmes. Leveringen av drikker er sperret når grutbeholderen er tatt ut. Skyv kombiutløpet oppover Fjern grutbeholderen Tøm grutbeholderen og sett den tilbake på plass Bekreft prosessen på displayet > > I motsatt fall vil beholderen bli overfylt. Kaffemaskinen vil forurenses. Dette kan medføre skader. > > Hvis grutbeholderen ikke kan settes inn, kontrollér og eventuelt fjern kafferester i kanalen. > > Tøm alltid grutbeholderen før den settes på plass. Rengjøring grutbeholder w Manuelle rengjøringer side 68 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 21

22 Betjening Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) 3.13 Grutkanal gjennom benkeflate (tilleggsutstyr) Kaffemaskinen kan utstyres med en grutkanal gjennom benken. Grutbeholderen, og bunnen i kaffemaskinen, har i dette tilfelle en kanal som fortsettes gjennom disken til brukeren. Kaffegruten samles opp i en separat beholder under disken Dryppskål Fare for skålding Det kan være varme væsker i dryppskålen. > > Vær forsiktig når du beveger dryppskålen. > > Sett den inn igjen slik at det ikke oppstår lekkasjer. For kaffemaskiner uten utløpsforbindelse må dryppskålen tømmes regelmessig. Ta ut dryppskålen forsiktig, tøm den og sett den inn igjen Viktig Rengjør grutrennen daglig w Manuell rengjøring side 68 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Dryppskålen skal rengjøres daglig Pleie w fra side Dryppskålsensor (tilleggsutstyr) For kaffemaskiner med avløpstilkobling kan dryppskålen også tas ut (f.eks. for rengjøring). Merknad Dersom kaffemaskinen er utstyrt med dryppskålsensor, melder den fra på displayet når det maksimale fyllingsnivået er nådd. Fjern dryppskålen forsiktig, tøm den og sett den inn igjen etter meldingen 22

23 Betjening Slå av kaffemaskinen 3.15 Slå av kaffemaskinen Pass på hygienen Det kan dannes helseskadelige bakterier i kaffemaskinen. > > Utfør daglig rengjøring før kaffemaskinen slås av. Følg anvisningene Dersom anvisningene ikke følges, gjelder ikke garantien hvis det oppstår skade. Skyv betjeningsluken oppover Bak betjeningsluken på høyre side er på/av-knappen. Trykk kort på på/av-knappen (ca. 1 sekund) Kaffemaskinen slås av. Trekk ut støpselet Lukk hovedkranen for vanntilførselen Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Rengjør kaffemaskinen som angitt i brukerhåndboken. Pleie w fra side 54 Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 PIN-tilgangskontroll w PIN-rettigheter side 43 23

24 Programvare Oversikt 4 Programvare Ved innstilling av drikker gjelder de samme forholdsreglene som ved betjening av kaffemaskinen. > > Overhold alle sikkerhetsanvisninger for betjening. Forsiktig Sikkerhetsanvisninger, betjening w side Oversikt Driftsberedskap side 26 L M Espresso Café crème Cappuccino Latte macchiato Koffeinfri Tastelayout w Brukervalg side 36 S Melk-Choc Melkekaffe Feltene og knappene på displayet står til disposisjon, avhengig av innstilling og maskinutførelse. Chociatto Skum 1/2 Felt på displayet Driftsberedskap side 26 Barista (kaffestyrke) side 26 Varmskylling side 26 Koffeinfri Koffeinfri-felt side 17 SteamJet-koppvarmer side 27 Meldinger side 81 24

25 Programvare Oversikt Funksjoner hovedmeny fra side 28 Pleie side 28 Drikker side 30 Brukervalg side 36 Info side 41 Avregning side 42 PIN-rettigheter side 43 Tidsur side 44 System side 46 Språk side 50 Eco-modus side 50 USB side 51 Felt menystyring Til hovedmenyen Bekreft verdi / innstilling Til forrige meny Inntasting PIN Neste, fremover, start Hent hjelpetekst Lagring av innstillinger Slett verdi / innstilling Testtrakting Tilbake Hent tastatur Lasting av innstillinger Meldinger på displayet Feilmelding Melketemperaturvisning (tilleggsutstyr) Pleiesett 25

26 Programvare Driftsberedskap 4.2 Driftsberedskap Display Driftsberedskap Displayet som vises ved driftsberedskap er avhengig av tilleggsutstyret på kaffemaskinen og de individuelle innstillingene. 4.3 Felt på displayet Driftsberedskap Drikkeknapper Alle leveringsklare drikkeknapper lyser. Bruk pilene til å bla til andre sider med drikker. Varmskyllefelt Trykk på varmskyllefeltet En skylling av kaffeledningene med varmt vann starter. Vannet varmer opp bryggesystemet og garanterer en optimal kaffetemperatur. Anbefalt etter en lang traktepause, spesielt før det leveres en kopp espresso. Tastelayout w Brukervalg side 36 Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Varmskyllefelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 38 Baristafelt - kaffestyrke Visning Kaffestyrke Standard 2 bønner normal, som innstilt Trykk 1 x 3 bønner 15 % sterkere enn innstilt * Trykk 2 x 1 bønne 15 % svakere enn innstilt * * Maksimal kaffepulvermengde 16 g per trakteomgang Kaffens styrke endres én gang som gjelder for neste trakting. Baristafelt aktivt / inaktivt w Brukervalg side 38 26

27 Programvare SteamJet 4.4 SteamJet Forbrenningsfare / fare for skålding Varm damp leveres via koppvarmeren. Da blir også de tilgrensende overflatene varme. > > Bruk varmebestandige drikkekar. > > Plassér alltid en kopp med åpningen ned over koppvarmeren før dampen leveres. > > De tilgrensende overflatene må ikke berøres kort tid etter leveringen. > > Berør ikke utløpene kort tid etter levering. > > Steam-strålefunksjonen må aldri brukes uten innsatt drypprist eller uten koppvarmerinnsats. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Dryppskålen skal rengjøres daglig Pleie w fra side 54 Helsefare / hygiene SteamJet-funksjonen er beregnet til å varme opp drikkekrusene og er ikke egnet til rengjøring. > > Bruk alltid nyvaskede drikkekrus til koppeoppvarmingen. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side SteamJet-felt Plassér en kopp med åpningen nedover på koppvarmeren Trykk på Varm damp strømmer langsomt nedenfra og opp i koppen. Dampstrømmen avsluttes etter seks sekunder. Dersom du trykker en gang til på SteamJet-feltet under leveringen, stopper dampleveringen før tiden. SteamJet-felt aktiv / inaktiv w Betjeningsalternativer Side 39 Denne beskrivelsen tilsvarer standardinnstillingen. Doseringstype = dosert. 27

28 Programvare Pleie 4.5 Pleie Pleie Rengjøringsprogrammer... CleanLock Valg av forskjellige rengjøringsprogrammer Slå av berøringsdisplayet for rengjøring av displayet Anvisninger... Rengjøringsanimasjoner Felt menystyring w Oversikt side 25 Kapittelet Pleie w fra side 54 HACCP-konsept w fra side 77 1/2 Rengjøringsprogrammer Systemrengjøring Med eller uten å slå av kaffemaskinen etter systemrengjøringen. Mikserskylling Melkesystemskylling Skummerskylling CleanLock Trykk på CleanLock En 15-sekunders nedtelling starter. Deretter kan berøringsdisplayet rengjøres. 15 sekunder etter siste berøring aktiveres berøringsskjermen igjen. Anvisninger Animerte instruksjoner om tilgjengelige rengjøringsprogrammer og demontering og montering av mikser og kombiutløp for rengjøring. Rengjøringsprogrammer Kapittelet Pleie w fra side 54 CleanLock Anvisninger 28

29 Programvare Pleie Filterbytte Hvis filterets levetid er overskredet, gir maskinen melding om nødvendig filterbytte en gang pr. dag. Filteret må da byttes i løpet av en uke, ellers vises meldingen etter hver trakting. Bytt filter Bekreft filterbyttet Etter et filterbytte utføres et program med skylling og lufting av kalkfilteret og vannsystemet. Da renner det varmt vann ut av varmtvannsutløpet. Utskifting av trakter Bare tilgjengelig dersom autorisasjon er gitt av WMF Service til opplært personell. Pleiesett Etter kaffeleveringer blir det varslet én gang om dagen at innbygging av pleiesettet må utføres. Filteret må da byttes innen en uke, ellers vises meldingen etter hver trakting. Bygg inn pleiesettet i henhold til bruksanvisningen Avkalking Tidspunktet for avkalking avhenger av vannets hardhet, vanngjennomstrømningen og om det benyttes et vannfilter. Tidspunktet beregnes og vises av WMF 1500 S. Filterbytte Les anvisningen for vannfilteret! Displayet fører deg skritt for skritt gjennom programmet. Følg anvisningene! Utskifting av trakter Pleiesett Bruksanvisning w Bruksanvisning pleiesett Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 Pleiesett w Tilbehør og reservedeler w fra side 96 Avkalking Kapittelet Avkalking w fra side 62 29

30 Programvare Drikker 4.6 Drikker Generell informasjon Testlevering Ved mange innstillinger av drikker er det mulig å starte en testlevering med de nye innstillingene før oppskriften lagres. Endre innstillingene etter ønske Trykk på feltet "Testlevering" Drikken leveres med de nyinnstilte verdiene. Dersom drikken er som ønsket, trykker du på Lagre-symbolet Oppskriften blir lagret. Cappuccino Eksempel: cappuccino-knapp Lagre oppskrifter Den endrede oppskriften blir lagret. Last inn oppskrift w Last inn oppskrift, side 37 30

31 Programvare Drikker Fyllmengde, flere trakteomganger og doseringstype Fyllmengde Still inn ønsket fyllmengde. Oppskriften tilpasses tilsvarende. 100 % tilsvarer den tidligere lagrede verdien.? Fyllmengde S M L Oppskriftene genereres for størrelsene S og L. M er som innstilt. Standardverdi: S = 25 % mindre enn innstilt. L = 25 % mer enn innstilt. S M L funksjonen kan aktiveres i Betjeningsalternativer. Et avvik fra den angitte standardfyllmengden kan også endres i Betjeningsalternativer generelt for alle drikker. For avvikende enkeltdrikker kan S M L mengdene endres under Fyllmengde. Der kan også alle størrelser stilles aktive eller inaktive individuelt. Inaktiv betyr at størrelsen på den enkelte drikken ikke lenger kan velges. S M L % S-aktiv Aktiv L-aktiv 10 Endre S M L for * enkelte 11 drikker w Fyllmengde * 12 * 1 * 2 Aktiver S M L og * endre 3 generelt for alle drikker * 4 w Betjeningsalternativer w S M L side 38 Flere trakteomganger Drikken traktes flere ganger som innstilt. Det kan leveres inntil 12 ganger den innstilte mengden med ett tastetrykk. Tilgjengelig for kaffe og drikker blandet med melk samt for varmtvann ved doseringstype "Dosert". 31

32 Programvare Drikker Doseringstype Start-stopp Leveringen skjer inntil den innstilte mengden. Leveringen kan stoppes før ved å trykke på knappen på nytt. Dosert Innstilt mengde utleveres. Doseringstypen er tilgjengelig for melk, skum og varmt vann. Freeflow Drikken eller dampen leveres så lenge knappen forblir trykket. Start stopp freeflow Et kort tastetrykk starter start stopp leveringen. Et langt tastetrykk over 1 sekund starter freeflow-leveringen. Endre oppskrifter? Aktuell oppskriftsstruktur: Skum 165ml Espresso 9 g, 35 ml Drikkinnstillinger cappuccino Endre oppskrift Felt menystyring w Oversikt side 25 Tilberedningsrekkefølge -> Reservoar Fabrikktilsetninger: Kaffe Melk Choc Pause Espresso Skum HW trykk på ønsket tilsetning og forskyv den 32

33 Programvare Drikker Aktuell oppskriftsstruktur Tilsetningene i oppskriften vises her. Tilberedningsrekkefølgen er fra venstre mot høyre. Tilsetninger som står under hverandre, tilberedes samtidig. Programvaren melder fra dersom ønskede valg ikke er teknisk mulige. Reservoar fabrikktilsetninger Tilsetningene som kan brukes i oppskriften, vises her. Trykk på ønsket tilsetning og skyv den inn i den aktuelle oppskriftsstrukturen Slette tilsetning Slette en merket tilsetning i den aktuelle oppskriftsstrukturen. Endre tilsetning Merk tilsetningen og trykk på symbolet "Endre tilsetning" Menyen Endre tilsetning åpnes. Innstillingsmulighetene for den valgte tilsetningen vises. De lagrede og de aktuelle dataene vises. De aktuelle verdiene Lagrede verdier fra service Fabrikkinnstillingene 33

34 Programvare Drikker Kaffepulvermengde Angivelse i gram (g) Vannmengde / melkemengde Angivelse i milliliter (ml) Kaffekvalitet Kvalitetsnivåene påvirker kaffetraktingen. Jo høyere kvalitetsnivå, desto mer intensivt frigjøres kaffens smaks- og aromastoffer. Kvalitetsnivåer 1 Etter pressingen gis kaffepulveret plass, slik at det kan svelle. 2 Etter pressingen traktes kaffen umiddelbart. 3 Etter pressingen følger en forinnsprøytning. 4 Etter pressing og forinnsprøyting foretas det en våtpressing. 5 Som kvalitet 4, men med sterkere våtpressing. 6 Som kvalitet 5, men med sterkere og lengre våtpressing. 7 Som kvalitet 6, men med sterkere og lengre våtpressing. Merknad! Bruker man svært fint kaffepulver med lite traktevann, kan et høyt kvalitetsnivå føre til en traktevannfeil. 34

35 Programvare Drikker Tekst og bilde? Drikkinnstillinger espresso Endre tekst og bilde Oppskriftsnummer 1 Fabrikk: 1 Tekst og bilde Espresso Felt menystyring w Oversikt side 25 Merknad Tekst og bilde Drikkens navn og bildet av en drikkeknapp kan tilpasses her. Aktiver tastatur med tastaturfeltet. Merknad En merknad til drikken kan lagres her. 35

36 Programvare Brukervalg 4.7 Brukervalg For selvbetjeningsdrift kan enkelte funksjoner deaktiveres. Funksjonene og deres felt vises ikke i deaktivert tilstand. Tastelayout Her er forskjellige standardtastelayouter lagret og kan velges. Tastelayout Nivåomkobling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Drikkevalg på flere nivåer (sider) mulig (bla). Tilordning av knappene Tilordning av knappene Tekst og bilde w side 35 Bytt knapper Posisjonen på to drikkeknapper kan byttes her. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Bytt knapper" Trykk på drikkeknappene som skal byttes om Bekreft byttet 36

37 Programvare Brukervalg Last inn oppskrift En lagret oppskrift lastes her inn på en drikkeknapp. Trykk på en drikkeknapp Trykk på feltet "Last inn oppskrift" En undermeny åpnes. Merk ønsket oppskrift Trykk på feltet "Lagre oppskrift" Drikkeknappen tilordnes den nyvalgte oppskriften. Skyllesignal Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Før automatisk skylling lyder et signal. Koffeinfri-faktor Verdien for koffeinfri-faktor angis her. Kaffepulvermengden til Koffeinfri (koffeinfri kaffe) fastsettes i prosent av kaffepulvermengden som er innstilt i oppskriften. Denne innstillingen gjelder for samtlige kaffedrikker ved forvalg Decaf. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Koffeinfri-faktor Med en koffeinfri-faktor på 15 % traktes for eksempel café crème under tilberedningen med koffeinfri-funksjonen med 15 % mer kaffepulver. 37

38 Programvare Brukervalg Small Standard endringsfaktor for størrelsen på drikken for S-oppskrifter, som aktiveres på nytt. Standardverdi: 75 % Large Standard endringsfaktor for størrelsen på drikken for L-oppskrifter, som aktiveres på nytt. Standardverdi: 125 % SB-drift Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv SB-drift aktiv betyr at følgende innstillinger blir koblet til samtidig. Nivåomkobling: inaktiv Baristafelt: inaktiv Varmskyllefelt: inaktiv SteamJet: inaktiv Manuell påfylling: inaktiv Forvalg av drikker: inaktiv Avbryt drikk: inaktiv Menyfelt: forsinket Feilmelding: symbol Baristafelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Feltet vises ved driftsberedskap. 38

39 Programvare Brukervalg Varmskyllefelt Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Feltet vises ved driftsberedskap. SteamJet-felt (valgfritt) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Feltet vises ved driftsberedskap. Manuell påfylling (avhengig av utstyr) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Feltet vises ved driftsberedskap. Forvalg av drikker Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv inaktiv Tidligere valgte drikker vil bli levert uten flere tastetrykk. 39

40 Programvare Brukervalg Avbryt drikk Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Menyfelt Levering av drikken kan avbrytes ved å trykke flere ganger på drikkeknappen. Alternativer: straks forsinket Standardverdi: straks straks Feilmelding Menyfeltet reagerer umiddelbart etter at man trykker på feltet. Alternativer: Tekst symbol Standardverdi: Tekst Tekst Feilen meldes som tekst på displayet. 40

41 Programvare Info 4.8 Info Info-menyen tilbyr valgalternativene beskrevet nedenfor. Siste trakting Informasjon om siste trakting. Siste trakting Tidsur Ukeoversikt for tidsuret hentes. I denne oversikten vises alle inn- og utkoblingstider. Service Kontaktinformasjon til WMF Service. Serienummer på kaffemaskinen. Pleie De siste rengjøringene og pleiearbeidene som kjøres via programmer i kaffemaskinen, vises her. Vannfilter og avkalking Informasjon om resterende brukstid for vannfilteret og tidspunktet for neste avkalking Protokoll Logg over hendelser og feil under drift og rengjøring av kaffemaskinen. Brukerhåndbok Brukerhåndboken kan vises her eller eksporteres via USB-porten. Tidsur Service Pleie Filter/avkalking Protokoll Brukerhåndbok 41

42 Programvare Avregning 4.9 Avregning Teller Telleren for de leverte drikkene og summene for de enkelte drikkene vises her. En logg kan leses av via USB-porten. Teller Avregning Teller Drikk Teller 1 Teller 2 Teller 3 Teller 4 Totalt 2 espresso m Espresso Espresso m Standardinnstilling Teller 1 = dagsteller Teller 2 = uketeller Teller 3 = månedsteller Teller 4 = årsteller Hver teller kan deaktiveres hvis ønskelig. Tips Salgsenhet Se brukerhåndboken Salgsenhet. 42

43 Programvare PIN-rettigheter 4.10 PIN-rettigheter Det kan tildeles en PIN-kode for områdene som er angitt nedenfor. Rengjøring Innstillinger Avregning PIN-kodene har en hierarkisk oppbygging. Dette innebærer for eksempel: innstilling av PIN-koden gir samtidig alle rettigheter til rengjørings PIN koden, men ikke rettigheter til avregnings PIN kode. Dersom det ikke er tildelt PIN-koder, er området tilgjengelig uten PIN-kode. Hvis et nivå beskyttes med PIN-kode, får ingen tilgang uten PIN-kode. Rengjørings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Innstillings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie Tidsur Drikker System Brukervalg Språk Avregning USB (uten "Slette") Avregnings PIN kode Etter inntasting av gyldig PIN tilgang til: Pleie PIN Drikker Tidsur Brukervalg System Avregning (med "Slette") Språk USB Rengjøring Innstillinger Avregning 43

44 Programvare Tidsur 4.11 Tidsur Detaljvisning for aktuell dag Omkobling fra dags- og ukeoversikt. Dagsoversikten viser dataene for den aktuelle dagen. Innstilling av tidsurkoblingstider Velg en enkelt dag eller dager. Innstilling av inn- og utkoblingstid. Tidene stilles inn for alle valgte dager. Etter bekreftelse vises en ukeoversikt over de innstilte koblingstidene. De enkelte tidene kan endres fritt i denne ukelisten. Klokkeslett / dato Aktuelt klokkeslett og dato stilles inn her. Sommertid Standardverdi: inaktiv Tidsurtilstand Info om tidsurtilstand. Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Tidsurets koblingstider er aktive. inaktiv Tidsurets koblingstider blir ikke utført. Klokkeslett/dato Sommertid Tidsurtilstand 44

45 Programvare Tidsur Tidsuroversikt og innstilling av tidsur Oversikt over alle inn- og utkoblingstider Tidsuroversikt Tidsur Tidsuroversikt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 04:00 20:00 06:00 07:00 08:00 07:00 18:00 07:00 18:00 07:00 16:00 07:00 20:00 07:00 21:00 09:00 10:00 11:00 10:00 20:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Tastelayouttilstand Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Tastelayouttilstand aktiv Tastelayouter kan automatisk tilordnes via tidsuret. For eksempel selvbetjening fra kl. 21:00 til kl. 06:00. Tastelayoutoversikt Ukeoversikten over alle koblingstider for tastelayout vises. Ligner på illustrasjonen Tidsuroversikt. Innstillingene kan endres direkte i oversikten. Tastelayoutoversikt Minimumstiden for visning av en tastelayout er 30 minutter 45

46 Programvare System Eco-modustilstand Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv inaktiv Eco-modustilstanden kan aktiveres automatisk via tidsuret. Eco-modusoversikt Ukeoversikten over alle koblingstider for Eco-modus DI_04_11_00_00 vises. Innstillingene kan endres direkte i oversikten. Eco-modustilstand Eco-modusoversikt Tidsur Eco-modusoversikt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 06:00 14:00 06:00 14:00 06:00 14:00 06:00 14:00 06:00 14:00 06:00 14:00 06:00 14:00 18:00 22:00 18:00 22:00 18:00 22:00 18:00 22:00 18:00 22:00 18:00 22: System Melk og skum De sentrale, generelle verdiene for melk og melkeskum kan stilles inn her. Disse verdiene gjelder for alle eksisterende oppskrifter. Hvis spesielle verdier for melk og melkeskum stilles inn i oppskriften, gjelder de fortsatt og kan ikke endres. Melk og skum 46

47 Programvare System Skumandel varmt skum Alternativer: svært lite, lite, middels, mye, svært mye. Standardverdi: lite Belysning Ønsket belysningsfarge stilles inn via trekanten i fargesirkelen. Fargen kan også stilles inn og justeres via RGB-verdiene. Dessuten finnes alternativene: Fargeveksling langsom Fargeveksling normal Fargeveksling rask Av Den aktuelle innstillingen vises umiddelbart. Belysning Belysning ved driftsberedskap Driftsfarge sider Hendelsesdisplay (melding) Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Belysningen under en melding kan stilles inn. For eksempel meldingen Tom for bønner. Belysning ved meldinger (hendelse) Hendelsesfarge sider Utkoblingsskylling Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: aktiv aktiv Når kaffemaskinen slås av, starter en automatisk skylling. 47

48 Programvare System Lysstyrke på display Lysstyrke på display stilles inn her. Lysstyrke på display Reduser lysstyrke Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Reduser lysstyrke aktiv Dersom reduser lysstyrke er innstilt på "aktiv", senkes lysstyrken på displayet 5 minutter etter siste levering av en drikk automatisk. Etter kort trykking lyser displayet igjen med valgt lysstyrke. Kalibrering av berøringsdisplay Kalibrer berøringsdisplay på nytt. Berøringskalibrering Eco-modus Hvis Eco-modus er stilt inn på "aktiv", reduseres dampkjeletemperaturen 10 minutter etter siste levering av en drikk. Den valgfrie sidebelysning blir slått av. Drikkeknappene forblir fortsatt belyst. Hvis det skal leveres en drikk som inneholder melk ved redusert temperatur, trenger kaffemaskinen 15 sekunder til oppvarming. Levering av drikken starter først etter oppvarmingen. Eco-modus Eco-modus Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv Her kan Eco-modus aktiveres. 48

49 Programvare System Slå av (aldri / etter 30 min./60 min./90 min./120 min./ 150 min./180 min.) Standardverdi: aldri Her stilles tiden etter siste levering av en drikk. Hvis denne tiden overskrides, slår kaffemaskinen seg av automatisk. Innstillingen kan foretas i trinn på 30 minutter. Temperatur Kjele Boiler-vanntemperaturen stilles inn her. (Kaffetraktevanntemperatur) Vannfilter Alternativer: aktiv inaktiv Standardverdi: inaktiv aktiv Vannfilter er tilgjengelig. Det spørres om rekkevidde og vannhardhet. Filterrekkevidde (vannfilter) Med aktivt vannfilter angis brukstiden for filteret i liter her. Temperatur Vannfilter Merknad Ved en vannhardhet på 0 4 dkh trengs ikke vannfilter. Brukstid vannfilter w Side 41 Målt karbonathardhet Målt vannhardhet i dkh angis her. Målt totalhardhet Maskinutstyr Bare til service. Maskinutstyr 49

50 Programvare Språk 4.13 Språk Språket på displayet stilles inn her. De tilgjengelige språkene vises på engelsk Eco-modus Hvis Eco-modus er stilt inn på "aktiv", reduseres dampkjeletemperaturen 10 minutter etter siste levering av en drikk. Den valgfrie sidebelysning blir slått av. Drikkeknappene forblir fortsatt belyst. Hvis det skal leveres en drikk som inneholder melk ved redusert temperatur, trenger kaffemaskinen 15 sekunder til oppvarming. Levering av drikken starter først etter oppvarmingen. Eco-modus (aktivt / inaktivt) Standard: inaktiv Her kan Eco-modus aktiveres. Slå av (aldri / etter 30 min./60 min./90 min./120 min./ 150 min./180 min.) Standard: aldri Her stilles tiden etter siste levering av en drikk. Hvis denne tiden overskrides, slår kaffemaskinen seg av automatisk. Innstillingen kan foretas i trinn på 30 minutter. Eco-modus kan aktiveres tidsbegrenset via et tidsur. 50

51 Programvare USB 4.15 USB Datautveksling er mulig via USB-porten. Funksjonene blir aktive straks USB-pinnen plugges inn. USB-porten er plassert oppe på baksiden av betjeningsluken, bak et deksel. Dekselet må alltid være låst på plass under drift av kaffemaskinen. Last inn oppskrifter Lagrede oppskrifter lastes her. Last inn oppskrifter Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter oppskrifter til USB. Last inn koppsymboler Lagre oppskrifter Eksporter teller Tellerne blir her eksportert til en CSV-fil. Eksporter teller HACCP-eksport De utførte rengjøringene blir logget og eksporteres her som HACCP-dokumentasjon. HACCP-eksport 51

52 Programvare USB Sikkerhetskopiering Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lagres her. Sikkerhetskopiering Last inn data Innstilte data som maskindata, drikkedata osv. lastes inn her. (Kan beskyttes med en PIN-kode.) Last inn data Last språk Et displayspråk til kan lastes inn via USB-porten her, dersom det er tilgjengelig. Last språk Fastvareoppdatering Bare til service. Fastvareoppdatering 52

53 5 Øvrige innstillinger 5.1 Stille inn malegrad Øvrige innstillinger Stille inn malegrad Klemfare / fare for personskader I kaffekvernen er det bevegelige deler som kan skade fingrene. > > Grip aldri inn i kvernene med kaffemaskinen i gang og med fjernede produktbeholdere. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Still malegraden finere Ved sterk endring mot finere malegrad kan kaffekvernen blokkeres. > > Still malegraden bare én omdreining finere med Multitool. > > Lever deretter en kaffedrikk med den finere innstilte malegraden. > > Gjenta disse trinnene inntil ønsket malegrad er stilt inn. Stille malegrad grovere Den ønskede endringen mot grovere malegrad kan stilles inn direkte. Stille inn middels malegrad Betjeningsluken må åpnes for å stille inn middels malegrad. Når man stiller malegraden finere, må betjeningsluken lukkes for å levere kaffedrikken. Viktig Overhold kapittelet Mangelansvar w fra side 92 Fjerne bønnebeholderen Nå er den forhåndsinnstilte malegraden synlig. Utløs levering av kaffe og vent til kvernen starter Endre malegraden etter ønske med universalverktøyet med kvernen i gang Malingsgrad 1 g fin Malingsgrad 6 g grov Universalverktøy 53

54 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie 6 Pleie 6.1 Sikkerhetsanvisninger, pleie Regelmessig rengjøring er en forutsetning for problemfri drift av kaffemaskinen og optimal kaffekvalitet. Helsefare / hygiene Melk er svært ømfintlig. I melkesystemet kan det dannes helseskadelige bakterier. > > Rengjør melkesystemet daglig. > > For kaffemaskiner uten Plug&Clean må det 1x daglig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > For kaffemaskiner med Plug&Clean må det 1x ukentlig også utføres en manuell rengjøring av kombiutløpet etter arbeidsdagen. > > Bytt melkeslangen regelmessig. > > Bytt mikserslangen regelmessig. > > Overhold alle hygieneanvisninger. > > Følg HACCP-konseptet. Helsefare / hygiene I en kaffemaskin som ikke er i bruk, kan det dannes og spres bakterier. > > Før og etter pauser i driften på flere dager, må alle typer rengjøring utføres. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 54

55 Pleie Sikkerhetsanvisninger, pleie Helsefare / hygiene Alle rengjøringsmidler er perfekt tilpasset rengjøringsprogrammene. > > Bruk kun WMF rengjørings- og avkalkingsmidler. Helsefare / fare for hudirritasjon og skålding Under rengjøringen flyter varm rengjøringsvæske ut av kombiutløpet. Den varme væsken kan irritere huden og varmen skaper fare for skålding. > > Grip aldri under utløpene under rengjøringen. > > Sperr alltid berøringsdisplayet før rengjøring med "CleanLock" > > Sørg for at ingen drikker rengjøringsvæske. Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 Forsiktig Overhold kapittelet Sikkerhet w fra side 6 55

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000

coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 coffee wakes up the world Brukerhåndbok Kaffemaskin Norsk 00.00.000 Typeserie 8800 33 2609 8090 03.2013 Presentasjon og generell informasjon Vi gratulerer med kjøpet av WMF kaffemaskin. Kaffemaskinen WMF

Detaljer

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001

BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 03.00.001 BRUKERVEILEDNING K AFFEMASKIN NORSK 03.00.001 TYPESERIE 1400 BESTILLINGS-NR. 33 0914 7090 VERSJONAUSGABE 06.06 Generell presentasjon Vi gratulerer med kjøpet av kaffemaskinen. Du vil ble overbevist av

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Adora SL hel- og designintegrert Oppvaskmaskin Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem

Bruksanvisning REFRESH-BUTLER. Tekstilpleiesystem Bruksanvisning REFRESH-BUTLER Tekstilpleiesystem Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer