Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser"

Transkript

1 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger og brevark. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikringskontoret NSF Forsikring og andre medlemstilbud 2013

2 Innhold Forsikringer...3 Livsforsikringspakke...4 Utvidet Livsforsikring...5 Reiseforsikring...6 Innboforsikring...7 Barneforsikring...8 Ansvarsforsikring...8 Forsikring studenter...9 Andre medlemstilbud...10 Kontaktinformasjon se baksiden Les om alle medlemstilbudene på nettsidene På Min side kan du logge deg inn og se om du har Livsforsikringspakke, reiseforsikring og innboforsikring. Ønsker du å motta forsikringsavtalene dine elektronisk og spare miljøet, kan du gjøre det på denne siden. 2 forsikringskontoret

3 Forsikringer Som medlem i NSF kan du kjøpe forsikringer som bil-, hus- og livsforsikringer til spesialpriser. Du får en smakebit her i denne brosjyren. Finn mer informasjon på nettsidene våre. Når det er mange som benytter seg av forsikringsordningene våre står vi sterkere når vi skal forhandle pris og vilkår med forsikringsselskapene. Visste du at av våre nær medlemmer, har: medlemmer Livsforsikringspakke Egenandelsfordel Har du tre eller flere private skadeforsikringer hos oss, der innbo-, hus- eller hytteforsikring er en av dem, kan du opparbeide deg Egenandelsfordel medlemmer innboforsikring medlemmer reiseforsikring medlemmer bilforsikring Hvor har DU forsikringene dine? Forsikringer du kan kjøpe via NSF: Livsforsikringer Hus- og hytteforsikring Barneforsikring Fritidsbåtforsikring Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Husdyrforsikring Reiseforsikring Innboforsikring M.fl. Bilforsikring Best eller Basis Vi forsikrer alt for deg Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Forsikringskontoret NSF Tekst til brødtekst og webadresser - sykepleiernes førstevalg Du kan velge mellom to ulike forsikringsvilkår for skadeforsikringer: Best dekker mye og litt til, og innbefatter Vilkårsgaranti. Basis er litt rimeligere, likevel et trygt og godt alternativ. Hva som er best for deg avhenger av ditt behov. Dette hjelper vi deg å finne ut av i rådgiversamtalen med deg. Rabattløsninger Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikringer NSF tilbyr forsikringer til gunstige fastpriser, men gir også rabattløsninger med inntil 27 prosent rabatt når det kjøpes flere forsikringer. - Eget forsikringskontor! Hva betyr det for meg? - Som ett av få forbund har Norsk Sykepleierforbund et eget forsikringskontor. Forsikringskontoret NSF består av 15 ansatte med forsikringskompetanse som hjelper deg å få de forsikringene som er i samsvar med dine behov. forsikringskontoret 3

4 Livsforsikringspakke Tre forsikringer i én pakke. 1. Dødsfallsforsikring kroner ved død for medlem Forsikringssummen ved død utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene. Ønsker du å endre på denne utbetalingsrekkefølgen kan du ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Hvis uførekapitalerstatning allerede er utbetalt i ordningen, reduseres dødsfallserstatningen med tilsvarende beløp. I årene etter utbetalt uføreerstatning øker dødsfallserstatningen igjen med 2 prosent hvert år, inntil kroner. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. 2. Uførekapitalforsikring - Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (beregningsgrunnlag). Etter at medlemmet fyller 25 år, reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringssummen utbetales når medlemmet i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende, og denne arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig. Den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) må være inntruffet før utgangen av det året medlemmet fyller 60 år. Medlem som blir med i forsikringsordningen fra medlemskapets begynnelse, må ikke levere helseerklæring. Det gis derfor ikke rett til uføreerstatning hvis arbeidsuførheten inntreffer innen 2 år etter innmeldingstidspunktet, og uførheten skyldes sykdom/lyte som medlemmet hadde og kjente til ved innmeldingstidspunktet. Forsikringssummen har blitt endret flere ganger de siste årene, og det er forsikringssummen som gjaldt på det tidspunktet medlemmet ble syk som legges til grunn for utbetaling. 3. Familieulykkesforsikring - Maksimalt kroner ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet Forsikringssummen blir fordelt på antall familiemedlemmer. Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 20 år. Ved varig medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter inntil 5 prosent av invaliditetssummen. Pakkepris Prisen for 2013 er 128 kroner per måned, og det er bare denne forsikringen som betales sammen med kontingenten. Innmelding Nye medlemmer, som ikke er studentmedlemmer, blir med i forsikringsordningen allerede fra innmeldingstidspunktet. Reserverer du deg fra ordningen må du levere påmeldingsskjema og helseerklæring hvis du ønsker forsikringen igjen. 4 forsikringskontoret

5 Utvidet Livsforsikring Livet forandrer seg. Sjekk at du har livsforsikringer og forsikringssummer som er i samsvar med behovet ditt i dag! Utvidet Livsforsikring er en tilleggsforsikring til Livsforsikringspakke, og kan kjøpes for medlem og ektefelle eller samboer. Forsikringssum Det er to ulike alternativer: kroner (11G) kroner (22G) G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen ved uførhet og død med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 70 år avtrappes den ytterligere med 0,2G per år (per 11G). Kjøpe forsikringen For å kjøpe Utvidet Livsforsikring må du ha Livsforsikringspakke. Det er et krav om helseerklæring, og den/de forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Vent med å si opp din nåværende forsikring til den nye forsikringen er bekreftet. Dødsfallsforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Opphørsalder Dødsfallsforsikringen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år. Pris Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). MEDLEM EKTEFELLE/SAMBOER år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Uførekapitalforsikring Forsikringssummen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende, og denne arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig. Den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) må være inntruffet før utgangen av det året du fyller 60 år. Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Pris Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). MEDLEM EKTEFELLE/SAMBOER år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr livsforsikring - Jeg har allerede livsforsikring, og trenger ikke én til? - Ved utbetaling av livsforsikringer er det samlet erstatningsutbetaling som er avgjørende. Du kan derfor ha flere forsikringer som samlet gir deg den trygghet du har behov for. Sjekk hva du har, og ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å avdekke dine behov. Her kan det være mange penger å spare! forsikringskontoret 5

6 Reiseforsikring Ekstra gode forsikringsvilkår gjør NSFs reiseforsikring til et enkelt valg. Du får: Helårsforsikring Tre måneders reisevarighet Gjelder i hele verden Ingen egenandel Inkludert avbestillingsforsikring Tjeneste- og dagsreiser, og reiser til og fra arbeidsstedet Vilkårsgaranti Pris Reiseforsikring familie Pris for 2013 er kroner. Reiseforsikring én person - bare for medlemmet Pris for 2013 er 936 kroner. Reisegods Én person Inntil kroner Samlet for familien Inntil kroner Enkelgjenstander Inntil kroner Forsikringen dekker reisegods ved tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell, brann, vann og naturskade. Andre tilfeldige skader dekkes med inntil kroner samlet per skadetilfelle (mobiltelefoner er unntatt). Reisesyke Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset NB! Hjemtransportkostnader begrenser seg til billigste reisemåte, men det tas hensyn til skadelidtes helsetilstand. Ansvarsforsikring som inkluderer: Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet Forsinkelse eller avbrutt reise Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje, forsinket avgang og ved innhenting av fastlagt reiserute Hjem- og returreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Reiseulykkesforsikring VARIG INVALIDITET VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner DØDSFALL VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner *Gjelder reiseforsikring familie. UTGIFTER VED ULYKKESSKADE Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling. Utgiftene erstattes med inntil 5 prosent av invaliditetssummen. Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise! Etter fylte 70 år reduseres forsikringssummen med 50 prosent for livsvarig medisinsk invaliditet eller død. reiseforsikring Jeg skal bare på en kort ferietur i år. Da har jeg vel ikke behov for en helårsreiseforsikring? - NSFs reiseforsikring er en helårsreiseforsikring som dekker deg på lange reiser, men også på kortere turer som til hytta eller en tur på byen. Enkelt og trygt. 6 forsikringskontoret

7 Innboforsikring 2013: Prisen reduseres med 180 kroner samtidig som forsikringssummen økes med kroner. Omfatter Vilkårsgaranti, Egenandelsfordel og identitetstyveri. Forsikringssum For 2013 endres forsikringssummen til 2,5 mill. kroner. Pris Prisen for 2013 er kroner. Hvor gjelder forsikringen Forsikringen gjelder innen Norden på medlemmets bosted og i hybel eller leilighet som benyttes i forbindelse med arbeid eller skolegang. Hva forsikringen blant annet dekker: Brann, vannskade, lynnedslag, tyveri, hærverk og alle plutselige og uforutsette skader Plutselige og uforutsette skader utenfor hjemmet er dekket med inntil kr og utenfor Norden kr Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr Tyveri fra låst garderobeskap med inntil kr Identitetstyveri Midlertidig lagret innbo inntil kr , begrenset til kr for enkeltgjenstander og samlinger Rettshjelp og ansvarsforsikring Ombygging i bolig med inntil kr hvis du, eller en i husstanden din, blir utsatt for en ulykkesskade i forsikringstiden som medfører varig bruk av rullestol Egenandeler 1. Standard egenandel er kroner 2. Egenandel for enkeltgjenstander er kroner for gjenstander som er nyere enn to år, med unntak av mobiltelefon og briller som har standard egenandel Se nettsidene våre for mer informasjon om egenandelene. innboforsikring - Hva er forskjellen mellom innbo- og husforsikring? Har jeg behov for begge forsikringene? Mens innboforsikringen dekker løst inventar, dekker husforsikringen selve bygningen og fastmontert inventar som kjøkken- og baderomsinnredning. Sjekk hva du har, og ta kontakt med oss hvis du er usikker på hvilke forsikringer du har behov for. Husk at innboforsikringen ikke er inkludert i kontingenten! forsikringskontoret 7

8 Barneforsikring NSFs barneforsikring trygger barnets fremtid samtidig som den gir foreldrene en økonomisk hjelp i en vanskelig tid. Alder NSFs barneforsikring kan kjøpes for barn, barnebarn og oldebarn av medlemmet fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår barnet fyller 26 år. Nye søsken Har du allerede kjøpt barneforsikringen, omfattes nye barn i familien av en ulykkesforsikring frem til hovedforfall, uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 prosent medisinsk invalid som følge av en ulykke. Karenstid Forsikringen har 3 måneders karenstid. Du bør derfor vente til denne perioden er over før du sier opp forsikring du eventuelt har i et annet forsikringsselskap. Pris Prisen for 2013 er kroner per år. Kjøpe forsikringen Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon hvis du ønsker å få tilsendt søknadsskjema og helseerklæring. Hva forsikringen dekker MEDISINSK INVALIDITET - inntil 2 millioner kroner. ØKONOMISK TRYGGHET VED ALVORLIGE TILSTANDER kroner MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN - inntil kroner TEKNISKE HJELPEMIDLER OG OMBYGGING AV BOLIG - inntil kroner DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM kroner per dag, inntil 365 dager BEHANDLINGSUTGIFTER ETTER ULYKKE - inntil kroner per ulykkestilfelle. DØDSFALLSERSTATNING kroner Tilleggsdekning ERSTATNING VED ARBEIDSUFØRHET Forsikringen gir rett til utbetaling på kroner ved vedtak om minst 50 prosent varig uførepensjon. Pris per år er 252 kroner. Ansvarsforsikring Forsikring for deg som utøver sykepleie og ønsker ansvarsforsikring utover det som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker, eller har arbeidsoppgaver innenfor helse og velvære som akupunktur, soneterapi o.l. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar under utøvelse av sykepleie, inkludert arbeidsoppgaver i virksomheter innen helse og velvære innenfor Norden som akupunktur, massasje, aromaterapi, soneterapi, manuellterapi, skjønnhetsbehandling, ernæringsfysiologi, kostholdsveiledning, laserbehandling, kosmetisk behandling og naturmedisin. Forsikringssummen er 5 millioner kroner per skadetilfelle og samlet per år. Omfatter rettshjelpsdekning med forsikrings- sum inntil kroner per skadetilfelle. Egenandelen er kroner per skadetilfelle. Pasientskadeloven Med få unntak omfatter pasientskadeloven nå alle sykepleiere som arbeider i privat og offentlig helsetjeneste. Pris Prisen for 2013 er 204 kroner per år. 8 forsikringskontoret

9 Forsikring studenter Som studentmedlem har du innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Husk at du kan kjøpe alle forsikringene dine via NSF! Bil-, båt-, husforsikringer Les mer på nettsidene våre Reiseforsikring Med NSFs reiseforsikring har du ulykkesforsikring hele døgnet. Tingene dine er forsikret når du er på kafé, på helgeturer og på lengre reiser. Forsikringen gjelder i hele verden. Livsforsikringspakke for studenter Som ung og under utdanning får du lite fra det offentlige hvis du skulle bli arbeidsufør. Har du NSFs Livsforsikringspakke for studenter, er du forsikret ved arbeidsuførhet, død og ulykke. Det er halv pris for studenter, 768 kroner for STUDENTINNBOFORSIKRING NSFs studentinnboforsikring er inkludert i medlemskapet. Du finner forsikringsavtalen på Ved overgang fra studentmedlemskap til nyutdannet medlem, vil du motta faktura for forsikringen. Betaler du, blir du med videre i ordningen, betaler du ikke, stoppes forsikringen uten at du behøver å foreta deg noe. Forsikringskontoret NSF har som et av få forbund et eget forsikringskontor. Vi hjelper deg med å avdekke ditt forsikringsbehov. Ta kontakt med oss på telefon 02409, eller e-post Student - Jeg er student og skal være i tre måneders praksis i utlandet, hvilke forsikringer kan dere tilby meg? - NSFs reiseforsikring har tre måneders reisevarighet samtidig som ansvarsforsikring for studenter i praksis i utlandet er inkludert. Vær oppmerksom på at du ikke er yrkesskadeforsikret når du er i praksis i utlandet, og av den grunn har behov for en livsforsikring. forsikringskontoret 9

10 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Andre medlemstilbud I tillegg til forsikringstilbud kan du benytte deg av mange andre flotte medlemstilbud. Les mer på nettsidene våre DNB Gode banktilbud med ekstra medlemsfordel 1. Lån til selveiet bolig, innskuddsleilighet og hytte/fritidsbolig 2. Rammelån 3. BLU - Boliglån Ung for deg som er mellom 18 og 33 år finansiering med inntil 85 prosent av boligens kjøpesum. Refinansierer du ikke lånet ditt, beholder du fordelene og den gode renten etter fylte 34 år 4. Bare 500 kroner i depotgebyr og fritak for etableringsgebyret 5. Fastrentelån med rabatt på gebyr 6. Forbrukslån med rabatt på rente og etableringsgebyr 7. Billån med gunstig rente, og rabatt på etableringsgebyr. Inntil 100 prosent finansiering Husk å vise til NSF-avtalen ved alle henvendelser! Andre gode tilbud i DNB Gebyrfri dagligbank - enkle og rimelige banktjenester Mobiltjenester, SMS og apper Rådgivning og kundeservice hele døgnet alle dager på telefon Eget gunstig studentprogram: Visa-/MasterCard uten årsgebyr (5 år), gebyrfrie SMS-tjenester, gebyrfrie varekjøp i Norge og i utlandet ANDRE MEDLEMSTILBUD - Har jeg automatisk alle bankfordelene som NSF-medlem? - Du må selv passe på at du har DNBs lånebetingelser for NSFmedlemmer. Renteoversikten finner du på nettsidene våre. Sjekk lånet ditt i nettbanken (under lånedetaljer), eller med DNB på telefon NSF MasterCard ett kort, flere muligheter NSF MasterCard er et kombinert medlems- og kredittkort på inntil kroner (studenter inntil kroner) og erstatter det vanlige medlemskortet ditt, og eventuelle kredittkort du allerede har. Du får 45 dagers rentefri betalingsutsettelse, og kan opprette en tilleggskonto for sparing med meget god rente fra første krone. Husk, kredittkort er det sikreste betalingsmiddelet på reise. 10 forsikringskontoret

11 Avis Bilutleie Reduserte priser på bilutleie Telenor Lavere priser Du får 25 prosent rabatt på gjeldende priser for personbiler i Norge. Det gis ytterligere 15 prosent rabatt hvis du bestiller bilen minst fem dager i forkant, og leier bilen i minimum to dager. Ring Booking og oppgi avtalenummer du finner de opplysningene du trenger på nettsidene våre. Gjennom NSFs samarbeidsavtale med Telenor får medlemmer som er, eller blir Telenorkunde, lavere priser på en rekke privattjenester. Esso Gratis og gebyrfritt kort Esso MasterCard gir deg 50 øre rabatt per liter bensin og diesel inkl. mva. på betjente Esso-stasjoner i Norge. Det er den annonserte prisen på hver enkelt Esso-stasjon som er utgangspunktet for rabatten. Eventuelle kampanjerabatter kommer ikke i tillegg. Kortet kan samtidig brukes som et kreditkort i butikker, restauranter, bensinstasjoner m.m. over hele verden. Du får inntil 45 dagers rentefri kreditt. Norwegian Outlet Alltid salg Tenk deg en egen by hvor alle butikkene er fulle av kjente merkevarer. Nye varer kommer inn hele året, og du er garantert prosent rabatt. Du finner merkevarebyen i Vestby, bare 25 minutter sør for Oslo. Som medlem i NSF får du utdelt et eget rabattkort på serveringsstedene Paviljongen, Dolly Dimples eller Tapaz, som gir deg ytterligere 10 prosent rabatt i de fleste butikker. Riksteatret Rabatt på billetter Som medlem i NSF får du 20 prosent rabatt på alle forestillinger til Riksteatrets 70 kulturhus over hele landet. Oppgi at du er medlem i NSF når du bestiller billetter. Du finner link til alle forestillingene på nettsidene våre. Avtalekode: Norsk Sykepleierforbund. Hotellavtaler Gode kundepriser NSF har inngått avtale med flere hotellkjeder som gir deg gode kundepriser, og andre fordeler, hvis du velger å bo der. Rica Hotels Britannia Hotel i Trondheim LOS Billigere strøm For et fast månedsbeløp på bare 19 kroner kan du kjøpe strøm til innkjøpspris. Du betaler nøyaktig samme pris som strømleverandøren LOS betaler når de kjøper strøm på den nordiske kraftbørsen NordPool. Den eneste forutsetningen er at du benytter enten epostfaktura eller efaktura. Choice Hotels i Scandinavia (CHS) Thon Hotels Radisson Blu Hotel Park Inn Hotel forsikringskontoret 11

12 Følg NSF på facebook: DNB Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Sentralbord: Fra utlandet: DNB Skadeforsikring v/skadeservice Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon: e-post: DNB Livsforsikring Postboks 7500, 5020 Bergen Telefon: e-post: Melde tingskader/reiseskader DNB Skadeforsikring v/skadeservice Telefon: Forsikringskontoret NSF Telefon: Melde skader på NSFs barneforsikring Tryg Forsikring Postboks 7070, 5020 Bergen Gratis grønt nr.: Vi forsikrer alt for deg Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Forsikringskontoret NSF Tekst til brødtekst og webadresser - sykepleiernes førstevalg Forsikringskontoret NSF Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Fra utlandet: Vi tar forbehold om eventuelle endringer av forsikringer, medlemstilbud og trykkfeil. Layout og trykk: Flisa Trykkeri Foto: Stine Østby Melde personskader

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Medlemsbrosjyre NSF 2011

Medlemsbrosjyre NSF 2011 Medlemsbrosjyre NSF 2011 Forsikring og andre medlemstilbud Forsikring, bank og andre medlemsfordeler 2 EGET FORSIKRINGSKONTOR HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Flere og flere medlemmer er blitt klar over at NSF

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2013 1

NFFs Forsikringer 2013 1 NFFs Forsikringer 2013 1 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleierforbundet.no Forsikringskontoret NSF Tollbugata

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer