Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser"

Transkript

1 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger og brevark. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikringskontoret NSF Forsikring og andre medlemstilbud 2013

2 Innhold Forsikringer...3 Livsforsikringspakke...4 Utvidet Livsforsikring...5 Reiseforsikring...6 Innboforsikring...7 Barneforsikring...8 Ansvarsforsikring...8 Forsikring studenter...9 Andre medlemstilbud...10 Kontaktinformasjon se baksiden Les om alle medlemstilbudene på nettsidene På Min side kan du logge deg inn og se om du har Livsforsikringspakke, reiseforsikring og innboforsikring. Ønsker du å motta forsikringsavtalene dine elektronisk og spare miljøet, kan du gjøre det på denne siden. 2 forsikringskontoret

3 Forsikringer Som medlem i NSF kan du kjøpe forsikringer som bil-, hus- og livsforsikringer til spesialpriser. Du får en smakebit her i denne brosjyren. Finn mer informasjon på nettsidene våre. Når det er mange som benytter seg av forsikringsordningene våre står vi sterkere når vi skal forhandle pris og vilkår med forsikringsselskapene. Visste du at av våre nær medlemmer, har: medlemmer Livsforsikringspakke Egenandelsfordel Har du tre eller flere private skadeforsikringer hos oss, der innbo-, hus- eller hytteforsikring er en av dem, kan du opparbeide deg Egenandelsfordel medlemmer innboforsikring medlemmer reiseforsikring medlemmer bilforsikring Hvor har DU forsikringene dine? Forsikringer du kan kjøpe via NSF: Livsforsikringer Hus- og hytteforsikring Barneforsikring Fritidsbåtforsikring Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Husdyrforsikring Reiseforsikring Innboforsikring M.fl. Bilforsikring Best eller Basis Vi forsikrer alt for deg Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Forsikringskontoret NSF Tekst til brødtekst og webadresser - sykepleiernes førstevalg Du kan velge mellom to ulike forsikringsvilkår for skadeforsikringer: Best dekker mye og litt til, og innbefatter Vilkårsgaranti. Basis er litt rimeligere, likevel et trygt og godt alternativ. Hva som er best for deg avhenger av ditt behov. Dette hjelper vi deg å finne ut av i rådgiversamtalen med deg. Rabattløsninger Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikringer NSF tilbyr forsikringer til gunstige fastpriser, men gir også rabattløsninger med inntil 27 prosent rabatt når det kjøpes flere forsikringer. - Eget forsikringskontor! Hva betyr det for meg? - Som ett av få forbund har Norsk Sykepleierforbund et eget forsikringskontor. Forsikringskontoret NSF består av 15 ansatte med forsikringskompetanse som hjelper deg å få de forsikringene som er i samsvar med dine behov. forsikringskontoret 3

4 Livsforsikringspakke Tre forsikringer i én pakke. 1. Dødsfallsforsikring kroner ved død for medlem Forsikringssummen ved død utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene. Ønsker du å endre på denne utbetalingsrekkefølgen kan du ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Hvis uførekapitalerstatning allerede er utbetalt i ordningen, reduseres dødsfallserstatningen med tilsvarende beløp. I årene etter utbetalt uføreerstatning øker dødsfallserstatningen igjen med 2 prosent hvert år, inntil kroner. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. 2. Uførekapitalforsikring - Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (beregningsgrunnlag). Etter at medlemmet fyller 25 år, reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringssummen utbetales når medlemmet i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende, og denne arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig. Den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) må være inntruffet før utgangen av det året medlemmet fyller 60 år. Medlem som blir med i forsikringsordningen fra medlemskapets begynnelse, må ikke levere helseerklæring. Det gis derfor ikke rett til uføreerstatning hvis arbeidsuførheten inntreffer innen 2 år etter innmeldingstidspunktet, og uførheten skyldes sykdom/lyte som medlemmet hadde og kjente til ved innmeldingstidspunktet. Forsikringssummen har blitt endret flere ganger de siste årene, og det er forsikringssummen som gjaldt på det tidspunktet medlemmet ble syk som legges til grunn for utbetaling. 3. Familieulykkesforsikring - Maksimalt kroner ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet Forsikringssummen blir fordelt på antall familiemedlemmer. Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 20 år. Ved varig medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter inntil 5 prosent av invaliditetssummen. Pakkepris Prisen for 2013 er 128 kroner per måned, og det er bare denne forsikringen som betales sammen med kontingenten. Innmelding Nye medlemmer, som ikke er studentmedlemmer, blir med i forsikringsordningen allerede fra innmeldingstidspunktet. Reserverer du deg fra ordningen må du levere påmeldingsskjema og helseerklæring hvis du ønsker forsikringen igjen. 4 forsikringskontoret

5 Utvidet Livsforsikring Livet forandrer seg. Sjekk at du har livsforsikringer og forsikringssummer som er i samsvar med behovet ditt i dag! Utvidet Livsforsikring er en tilleggsforsikring til Livsforsikringspakke, og kan kjøpes for medlem og ektefelle eller samboer. Forsikringssum Det er to ulike alternativer: kroner (11G) kroner (22G) G = folketrygdens grunnbeløp, kroner per mai Etter fylte 51 år avtrappes forsikringssummen ved uførhet og død med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 70 år avtrappes den ytterligere med 0,2G per år (per 11G). Kjøpe forsikringen For å kjøpe Utvidet Livsforsikring må du ha Livsforsikringspakke. Det er et krav om helseerklæring, og den/de forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Vent med å si opp din nåværende forsikring til den nye forsikringen er bekreftet. Dødsfallsforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du skulle falle fra. Opphørsalder Dødsfallsforsikringen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år. Pris Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). MEDLEM EKTEFELLE/SAMBOER år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr Uførekapitalforsikring Forsikringssummen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende, og denne arbeidsuførheten godkjennes å være minst 50 prosent varig. Den sammenhengende arbeidsuførheten (minst 50 prosent) må være inntruffet før utgangen av det året du fyller 60 år. Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Pris Årlige priser er oppgitt per 11G ( kroner) og dobles for kjøp av 22G ( kroner). MEDLEM EKTEFELLE/SAMBOER år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr år: kr livsforsikring - Jeg har allerede livsforsikring, og trenger ikke én til? - Ved utbetaling av livsforsikringer er det samlet erstatningsutbetaling som er avgjørende. Du kan derfor ha flere forsikringer som samlet gir deg den trygghet du har behov for. Sjekk hva du har, og ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å avdekke dine behov. Her kan det være mange penger å spare! forsikringskontoret 5

6 Reiseforsikring Ekstra gode forsikringsvilkår gjør NSFs reiseforsikring til et enkelt valg. Du får: Helårsforsikring Tre måneders reisevarighet Gjelder i hele verden Ingen egenandel Inkludert avbestillingsforsikring Tjeneste- og dagsreiser, og reiser til og fra arbeidsstedet Vilkårsgaranti Pris Reiseforsikring familie Pris for 2013 er kroner. Reiseforsikring én person - bare for medlemmet Pris for 2013 er 936 kroner. Reisegods Én person Inntil kroner Samlet for familien Inntil kroner Enkelgjenstander Inntil kroner Forsikringen dekker reisegods ved tyveri, ran, skadeverk, trafikkuhell, brann, vann og naturskade. Andre tilfeldige skader dekkes med inntil kroner samlet per skadetilfelle (mobiltelefoner er unntatt). Reisesyke Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset NB! Hjemtransportkostnader begrenser seg til billigste reisemåte, men det tas hensyn til skadelidtes helsetilstand. Ansvarsforsikring som inkluderer: Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet Forsinkelse eller avbrutt reise Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje, forsinket avgang og ved innhenting av fastlagt reiserute Hjem- og returreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Reiseulykkesforsikring VARIG INVALIDITET VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner DØDSFALL VED ULYKKE For voksne kroner For barn* kroner *Gjelder reiseforsikring familie. UTGIFTER VED ULYKKESSKADE Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling. Utgiftene erstattes med inntil 5 prosent av invaliditetssummen. Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise! Etter fylte 70 år reduseres forsikringssummen med 50 prosent for livsvarig medisinsk invaliditet eller død. reiseforsikring Jeg skal bare på en kort ferietur i år. Da har jeg vel ikke behov for en helårsreiseforsikring? - NSFs reiseforsikring er en helårsreiseforsikring som dekker deg på lange reiser, men også på kortere turer som til hytta eller en tur på byen. Enkelt og trygt. 6 forsikringskontoret

7 Innboforsikring 2013: Prisen reduseres med 180 kroner samtidig som forsikringssummen økes med kroner. Omfatter Vilkårsgaranti, Egenandelsfordel og identitetstyveri. Forsikringssum For 2013 endres forsikringssummen til 2,5 mill. kroner. Pris Prisen for 2013 er kroner. Hvor gjelder forsikringen Forsikringen gjelder innen Norden på medlemmets bosted og i hybel eller leilighet som benyttes i forbindelse med arbeid eller skolegang. Hva forsikringen blant annet dekker: Brann, vannskade, lynnedslag, tyveri, hærverk og alle plutselige og uforutsette skader Plutselige og uforutsette skader utenfor hjemmet er dekket med inntil kr og utenfor Norden kr Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr Tyveri fra låst garderobeskap med inntil kr Identitetstyveri Midlertidig lagret innbo inntil kr , begrenset til kr for enkeltgjenstander og samlinger Rettshjelp og ansvarsforsikring Ombygging i bolig med inntil kr hvis du, eller en i husstanden din, blir utsatt for en ulykkesskade i forsikringstiden som medfører varig bruk av rullestol Egenandeler 1. Standard egenandel er kroner 2. Egenandel for enkeltgjenstander er kroner for gjenstander som er nyere enn to år, med unntak av mobiltelefon og briller som har standard egenandel Se nettsidene våre for mer informasjon om egenandelene. innboforsikring - Hva er forskjellen mellom innbo- og husforsikring? Har jeg behov for begge forsikringene? Mens innboforsikringen dekker løst inventar, dekker husforsikringen selve bygningen og fastmontert inventar som kjøkken- og baderomsinnredning. Sjekk hva du har, og ta kontakt med oss hvis du er usikker på hvilke forsikringer du har behov for. Husk at innboforsikringen ikke er inkludert i kontingenten! forsikringskontoret 7

8 Barneforsikring NSFs barneforsikring trygger barnets fremtid samtidig som den gir foreldrene en økonomisk hjelp i en vanskelig tid. Alder NSFs barneforsikring kan kjøpes for barn, barnebarn og oldebarn av medlemmet fra det er 3 måneder til det fyller 18 år. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår barnet fyller 26 år. Nye søsken Har du allerede kjøpt barneforsikringen, omfattes nye barn i familien av en ulykkesforsikring frem til hovedforfall, uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 prosent medisinsk invalid som følge av en ulykke. Karenstid Forsikringen har 3 måneders karenstid. Du bør derfor vente til denne perioden er over før du sier opp forsikring du eventuelt har i et annet forsikringsselskap. Pris Prisen for 2013 er kroner per år. Kjøpe forsikringen Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon hvis du ønsker å få tilsendt søknadsskjema og helseerklæring. Hva forsikringen dekker MEDISINSK INVALIDITET - inntil 2 millioner kroner. ØKONOMISK TRYGGHET VED ALVORLIGE TILSTANDER kroner MERUTGIFTER TIL NØDVENDIG PLEIE OG TILSYN - inntil kroner TEKNISKE HJELPEMIDLER OG OMBYGGING AV BOLIG - inntil kroner DAGPENGER VED SYKEHUSOPPHOLD OG LANGVARIG SYKDOM kroner per dag, inntil 365 dager BEHANDLINGSUTGIFTER ETTER ULYKKE - inntil kroner per ulykkestilfelle. DØDSFALLSERSTATNING kroner Tilleggsdekning ERSTATNING VED ARBEIDSUFØRHET Forsikringen gir rett til utbetaling på kroner ved vedtak om minst 50 prosent varig uførepensjon. Pris per år er 252 kroner. Ansvarsforsikring Forsikring for deg som utøver sykepleie og ønsker ansvarsforsikring utover det som Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker, eller har arbeidsoppgaver innenfor helse og velvære som akupunktur, soneterapi o.l. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar under utøvelse av sykepleie, inkludert arbeidsoppgaver i virksomheter innen helse og velvære innenfor Norden som akupunktur, massasje, aromaterapi, soneterapi, manuellterapi, skjønnhetsbehandling, ernæringsfysiologi, kostholdsveiledning, laserbehandling, kosmetisk behandling og naturmedisin. Forsikringssummen er 5 millioner kroner per skadetilfelle og samlet per år. Omfatter rettshjelpsdekning med forsikrings- sum inntil kroner per skadetilfelle. Egenandelen er kroner per skadetilfelle. Pasientskadeloven Med få unntak omfatter pasientskadeloven nå alle sykepleiere som arbeider i privat og offentlig helsetjeneste. Pris Prisen for 2013 er 204 kroner per år. 8 forsikringskontoret

9 Forsikring studenter Som studentmedlem har du innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Husk at du kan kjøpe alle forsikringene dine via NSF! Bil-, båt-, husforsikringer Les mer på nettsidene våre Reiseforsikring Med NSFs reiseforsikring har du ulykkesforsikring hele døgnet. Tingene dine er forsikret når du er på kafé, på helgeturer og på lengre reiser. Forsikringen gjelder i hele verden. Livsforsikringspakke for studenter Som ung og under utdanning får du lite fra det offentlige hvis du skulle bli arbeidsufør. Har du NSFs Livsforsikringspakke for studenter, er du forsikret ved arbeidsuførhet, død og ulykke. Det er halv pris for studenter, 768 kroner for STUDENTINNBOFORSIKRING NSFs studentinnboforsikring er inkludert i medlemskapet. Du finner forsikringsavtalen på Ved overgang fra studentmedlemskap til nyutdannet medlem, vil du motta faktura for forsikringen. Betaler du, blir du med videre i ordningen, betaler du ikke, stoppes forsikringen uten at du behøver å foreta deg noe. Forsikringskontoret NSF har som et av få forbund et eget forsikringskontor. Vi hjelper deg med å avdekke ditt forsikringsbehov. Ta kontakt med oss på telefon 02409, eller e-post Student - Jeg er student og skal være i tre måneders praksis i utlandet, hvilke forsikringer kan dere tilby meg? - NSFs reiseforsikring har tre måneders reisevarighet samtidig som ansvarsforsikring for studenter i praksis i utlandet er inkludert. Vær oppmerksom på at du ikke er yrkesskadeforsikret når du er i praksis i utlandet, og av den grunn har behov for en livsforsikring. forsikringskontoret 9

10 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Andre medlemstilbud I tillegg til forsikringstilbud kan du benytte deg av mange andre flotte medlemstilbud. Les mer på nettsidene våre DNB Gode banktilbud med ekstra medlemsfordel 1. Lån til selveiet bolig, innskuddsleilighet og hytte/fritidsbolig 2. Rammelån 3. BLU - Boliglån Ung for deg som er mellom 18 og 33 år finansiering med inntil 85 prosent av boligens kjøpesum. Refinansierer du ikke lånet ditt, beholder du fordelene og den gode renten etter fylte 34 år 4. Bare 500 kroner i depotgebyr og fritak for etableringsgebyret 5. Fastrentelån med rabatt på gebyr 6. Forbrukslån med rabatt på rente og etableringsgebyr 7. Billån med gunstig rente, og rabatt på etableringsgebyr. Inntil 100 prosent finansiering Husk å vise til NSF-avtalen ved alle henvendelser! Andre gode tilbud i DNB Gebyrfri dagligbank - enkle og rimelige banktjenester Mobiltjenester, SMS og apper Rådgivning og kundeservice hele døgnet alle dager på telefon Eget gunstig studentprogram: Visa-/MasterCard uten årsgebyr (5 år), gebyrfrie SMS-tjenester, gebyrfrie varekjøp i Norge og i utlandet ANDRE MEDLEMSTILBUD - Har jeg automatisk alle bankfordelene som NSF-medlem? - Du må selv passe på at du har DNBs lånebetingelser for NSFmedlemmer. Renteoversikten finner du på nettsidene våre. Sjekk lånet ditt i nettbanken (under lånedetaljer), eller med DNB på telefon NSF MasterCard ett kort, flere muligheter NSF MasterCard er et kombinert medlems- og kredittkort på inntil kroner (studenter inntil kroner) og erstatter det vanlige medlemskortet ditt, og eventuelle kredittkort du allerede har. Du får 45 dagers rentefri betalingsutsettelse, og kan opprette en tilleggskonto for sparing med meget god rente fra første krone. Husk, kredittkort er det sikreste betalingsmiddelet på reise. 10 forsikringskontoret

11 Avis Bilutleie Reduserte priser på bilutleie Telenor Lavere priser Du får 25 prosent rabatt på gjeldende priser for personbiler i Norge. Det gis ytterligere 15 prosent rabatt hvis du bestiller bilen minst fem dager i forkant, og leier bilen i minimum to dager. Ring Booking og oppgi avtalenummer du finner de opplysningene du trenger på nettsidene våre. Gjennom NSFs samarbeidsavtale med Telenor får medlemmer som er, eller blir Telenorkunde, lavere priser på en rekke privattjenester. Esso Gratis og gebyrfritt kort Esso MasterCard gir deg 50 øre rabatt per liter bensin og diesel inkl. mva. på betjente Esso-stasjoner i Norge. Det er den annonserte prisen på hver enkelt Esso-stasjon som er utgangspunktet for rabatten. Eventuelle kampanjerabatter kommer ikke i tillegg. Kortet kan samtidig brukes som et kreditkort i butikker, restauranter, bensinstasjoner m.m. over hele verden. Du får inntil 45 dagers rentefri kreditt. Norwegian Outlet Alltid salg Tenk deg en egen by hvor alle butikkene er fulle av kjente merkevarer. Nye varer kommer inn hele året, og du er garantert prosent rabatt. Du finner merkevarebyen i Vestby, bare 25 minutter sør for Oslo. Som medlem i NSF får du utdelt et eget rabattkort på serveringsstedene Paviljongen, Dolly Dimples eller Tapaz, som gir deg ytterligere 10 prosent rabatt i de fleste butikker. Riksteatret Rabatt på billetter Som medlem i NSF får du 20 prosent rabatt på alle forestillinger til Riksteatrets 70 kulturhus over hele landet. Oppgi at du er medlem i NSF når du bestiller billetter. Du finner link til alle forestillingene på nettsidene våre. Avtalekode: Norsk Sykepleierforbund. Hotellavtaler Gode kundepriser NSF har inngått avtale med flere hotellkjeder som gir deg gode kundepriser, og andre fordeler, hvis du velger å bo der. Rica Hotels Britannia Hotel i Trondheim LOS Billigere strøm For et fast månedsbeløp på bare 19 kroner kan du kjøpe strøm til innkjøpspris. Du betaler nøyaktig samme pris som strømleverandøren LOS betaler når de kjøper strøm på den nordiske kraftbørsen NordPool. Den eneste forutsetningen er at du benytter enten epostfaktura eller efaktura. Choice Hotels i Scandinavia (CHS) Thon Hotels Radisson Blu Hotel Park Inn Hotel forsikringskontoret 11

12 Følg NSF på facebook: DNB Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Sentralbord: Fra utlandet: DNB Skadeforsikring v/skadeservice Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Telefon: e-post: DNB Livsforsikring Postboks 7500, 5020 Bergen Telefon: e-post: Melde tingskader/reiseskader DNB Skadeforsikring v/skadeservice Telefon: Forsikringskontoret NSF Telefon: Melde skader på NSFs barneforsikring Tryg Forsikring Postboks 7070, 5020 Bergen Gratis grønt nr.: Vi forsikrer alt for deg Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Myriad Pro Regular: Forsikringskontoret NSF Tekst til brødtekst og webadresser - sykepleiernes førstevalg Forsikringskontoret NSF Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Fra utlandet: Vi tar forbehold om eventuelle endringer av forsikringer, medlemstilbud og trykkfeil. Layout og trykk: Flisa Trykkeri Foto: Stine Østby Melde personskader

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer