Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter"

Transkript

1 Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter P Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Ultralydsystem... 2 Transdusere... 5 Tilbehør Innledning SonoSite tester desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsapparater til bruk med sine systemer, transdusere og tilbehør. Dette dokumentet inneholder instruksjoner for rengjøring og desinfisering av X-Porte-ultralydsystemet, transdusere og tilbehør. Dette dokumentet inneholder ikke følgende lovinformasjon for desinfeksjonsmidler: Amerikansk FDA-registrering og -oppføring, 510(k) godkjenning og/eller EPA-registrering CE-godkjenning Bekreft før bruk at desinfeksjonsmiddelets lovmessige status er som den skal være i den aktuelle rettskretsen og til den relevante bruken. Kontroller utløpsdatoen på kjemikaliene. Følg produsentens anbefalinger og lokalt regelverk ved kassering av kjemikalier. ADVARSEL: Desinfeksjonsmidlene og rengjøringsmetodene nedenfor anbefales av SonoSite på grunn av kompatibilitet med produktmaterialer, ikke på grunn av biologisk effektivitet. Anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet gir veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Hvilket desinfeksjonsnivå som kreves for en enhet, avhenger av typen vev den kommer i kontakt med under bruk. Unngå infeksjon ved å se til at typen desinfeksjonsmiddel og løsningens styrke og holdbarhet er egnet for utstyret. Mer informasjon finnes i anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet og anbefalingene til APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) og FDA (U.S. Food and Drugs Administration). 1

2 ADVARSEL: Slik unngår du infeksjon: Bruk alltid vernebriller og hansker ved rengjøring og desinfisering. Påse at middelet ikke er gått ut på dato. Ultralydsystem Ultralydsystemet omfatter stativ, klinisk monitor, berøringspanel, system (motor), holdere og ledningskroker. ADVARSEL: Unngå elektrisk støt eller skade på systemet ved å koble systemet fra strømforsyningen før rengjøring. Spray ikke rengjørings- eller desinfeksjonsmidler rett på systemets overflater. Dette kan medføre at middelet lekker inn i systemet og forårsaker skade, noe som vil annullere garantien. Bruk ikke sterke oppløsningsmidler som tynner eller benzen eller skuremidler, fordi disse vil skade de utvendige overflatene. Bruk bare anbefalte rengjørings- og desinfeksjonsmidler på systemets overflater. Desinfeksjonsmidler som er beregnet på nedsenking av utstyret, er ikke godkjent for bruk på systemets overflater. Pass på at oppløsningen ikke trenger inn i systemets kontrollelementer eller inn i batterirommet ved rengjøring av systemet. Unngå riper i LCD-skjermen. 2

3 Rengjøring og desinfisering av ultralydsystemet Rengjør ultralydsystemet før desinfisering for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Rengjøre og desinfisere ultralydsystemet 1 Slå av systemet. 2 Koble systemet fra strømmen: Trykk på strømknappen, lytt etter lydsignalet, og koble deretter vekselstrømledningen fra stativet. Hvis du kobler fra vekselstrømledningen før du hører lydsignalet, kan du miste data. Hvis du ikke hører et lydsignal, kan det hende at systemet står på lydløst. Les mer om hvordan dette endres under Audio Settings (Lydinnstillinger) i X-Portehjelpefunksjonen. 3 Rengjør de utvendige overflatene med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel, for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 4 Bland ut desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med systemet, i henhold til anvisningene på merket med hensyn til styrke og hvor lenge det skal virke. Se "Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet". 5 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 6 Lufttørk eller tørk med en ren klut. 3

4 Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet Du kan desinfisere utsiden av ultralydsystemet, inkludert stativ, klinisk monitor, berøringspanel, system (motor), holdere og ledningskroker med et av følgende kjemisk kompatible desinfeksjonsmidler som er godkjent i dine lokaler. Tabell 1: Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet Desinfeksjonsmiddel Airkem A-33 Hydrogenperoksid (3 %) Anios Wipes Incidin Plus (1 %) Aniosyme DD1 (5 %) Incidin Plus (3 %) Anioxide 1000 Medzyme Asepti-HB Metricide OPA Plus Asepti-Wipe II Mikrobac forte Cidalkan Lingettes Sani-Cloth HB Cidex Simple Chlor Cidex OPA Steranios 2 % Cidex Plus Steranios 20 % Clinell Universal Sanitising Wipes Trigene Advance Wipes Control III Virox 5 Wipes Dynacide PA Wex-Cide Endosporine 4

5 Transdusere ADVARSEL: Unngå elektrisk støt eller skade på systemet ved å koble transduseren fra strøm før rengjøring eller desinfisering. Transdusere må rengjøres etter bruk. Det er nødvendig med rengjøring av transdusere før effektiv desinfisering. Følg produsentens anvisninger nøye ved bruk av desinfeksjonsmidler. Bruk ikke en operasjonsbørste ved rengjøring av transdusere. Selv bruk av en myk børste kan skade en transduser. Bruk en myk klut. Hvis du bruker et rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel som ikke anbefales, feil styrke på middelet eller nedsenking av en transduser dypere eller i lengre tid enn anbefalt, kan det skade eller misfarge transduseren og annullere garantien på den. Pass på at ikke rengjørings- eller desinfeksjonsmiddelet trenger inn i transduserkoblingen. Unngå at desinfeksjonsmiddel kommer i kontakt med metallflater. Bruk en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller kompatibelt rengjøringsmiddel for å fjerne alle rester av desinfeksjonsmiddel på metallflater. Hvis det gjøres forsøk på å desinfisere en transduser eller en transduserkabel på en annen måte enn den som er angitt her, kan det skade transduseren og annullere garantien. Rengjør transduseren før desinfisering for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Transduseren og de tilhørende kablene desinfiseres ved å senke den ned i desinfeksjonsmiddel eller tørke av den. Du kan desinfisere transduseren, skanneoverflaten og kabelen ved hjelp av et kompatibelt desinfeksjonsmiddel eller desinfeksjonsutstyr. Hvis du ønsker informasjon om desinfeksjonsmidler som er kompatible med standard transdusere, se "Kompatible desinfeksjonsmidler for standardtransdusere". Hvis du ønsker informasjon om desinfeksjonsmidler som er kompatible med spesialtransdusere, f.eks. ICTxp, se "Kompatible desinfeksjonsmidler for spesialtransdusere". SonoSite anbefaler bruk av desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering ved bruk av spesialtransduser som ICTxp. 5

6 Rengjøring og desinfisering av transdusere Rengjøre en transduser 1 Koble transduseren fra systemet. 2 Ta av eventuelt transduserovertrekk. 3 Rengjør overflaten med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel. 4 Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 5 Skyll med vann eller tørk med en klut fuktet med vann, og tørk deretter med en tørr klut. Rengjøre og desinfisere en transduser (tørkemetoden) 1 Rengjør transduseren. 2 Bland det desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med transduseren i henhold til anvisningene på merket, når det gjelder styrke og hvor lenge desinfeksjonsmiddelet skal virke. 3 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 4 Hvis anvisningene til produsenten av desinfeksjonsmiddelet omfatter skylling, skal skyllingen skje med vann eller ved avtørking med en klut fuktet med vann. Lufttørk eller tørk deretter med en ren klut. 5 Undersøk transduseren og kabelen med hensyn til skader som sprekker, oppsplitting eller væskelekkasjer. Transduseren skal ikke brukes når den har tydelige skader. Ta da kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. Desinfisere en transduser (nedsenkingsmetoden) 1 Rengjør transduseren. 2 Bland det desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med transduseren i henhold til anvisningene på merket, når det gjelder styrke og hvor lenge desinfeksjonsmiddelet skal virke. 3 Senk transduseren maksimalt cm ned i desinfeksjonsmiddelet fra det punktet der kabelen går inn i transduseren. Følg anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet for hvor lenge transduseren skal være nedsenket. 4 Skyll til punktet der det ble nedsenket tidligere og lufttørk eller tørk med en ren klut i henhold til anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet. 5 Undersøk transduseren og kabelen med hensyn til skader som sprekker, oppsplitting eller væskelekkasjer. Slutt å bruke transduseren når den har tydelige skader, og ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. 6

7 Kompatible desinfeksjonsmidler for standardtransdusere Tabell 2: Desinfeksjonsapparatets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere Apparat C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Nanosonics Trophon EPR* godkjent for bruk * Se produsentens brukerhåndbok for informasjon og veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Accel Intervention Wipes Accel TB Wipes Airkem A-33 Alcohol-Reagent-Ethanol Anios Wipes Aniosyme DD1 (5 %) Asepti-HB Asepti-Wipe II Bacoban Baxedin Pre-Op Carpe Diem TB Wipes CaviWipes Cidalkan Cidalkan Lingettes 7

8 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Cidex Cidex OPA Cidex Plus Cleanisept Wipes Clinell Universal Sanitising Wipes Clorox Germicidal Wipes Control III Coverage Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Germicidal Surface Wipes Coverage Spray DisCide Ultra Disinfecting Towelettes Dispatch Wipes Dynacide PA Echo Clean Lingettes End-Bac II Endosporine Envirocide Gluco Chlor Wipes Hydrogenperoksid (3 %) Incidin Plus (1 %) Incidin Plus (3 %) Korsolex extra 8

9 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Madacide 1 Medzyme Metricide OPA Plus MetriSponge Mikrobac Forte 2 % Mikrobac Tissues Oxivir TB Wipes PerCept RTU Wipes Protex Spray Protex Wipes Sani-Cloth AF Sani-Cloth AF3 Sani-Cloth Bleach Wipes Sani-Cloth HB Sani-Cloth Plus Sekusept Staphene Steranios (2 %) Trigene Advance Wipes Tristel Solo T-Spray T-Spray II 9

10 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Virex II 256 Virex TB Virox 5 RTU Wipes Wet Task Wipes Wet Wipe Disinfection Wipes Plus Disinfecting Wipes godkjent for bruk Kompatible desinfeksjonsmidler for spesialtransdusere SonoSite anbefaler bruk av desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering ved bruk av spesialtransdusere. I USA er 510(k)-godkjente desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering som er kompatible med SonoSite-spesialtransdusere, blant annet: Cidex, Cidex OPA, Cidex Plus, Metricide OPA Plus og Nanosonics Trophon EPR-desinfeksjonsapparat. Desinfeksjonsapparatets kompatibilitet med X-Porte-spesialtransdusere (ICTxp) Nanosonics Trophon EPR-desinfeksjonsapparatet er godkjent for bruk med X-Porte-spesialtransdusere. Se produsentens brukerhåndbok for informasjon og veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med X-Porte-spesialtransdusere (ICTxp) Følgende desinfeksjonsmidler er godkjent for bruk med X-Porte-spesialtransdusere: Cidex Cidex OPA Cidex Plus Metricide OPA Plus 10

11 Tilbehør Du finner informasjon om rengjøring av fotbryter eller EKG-kabel i "Rengjøre fotbryter eller EKG-kabel". Følg anbefalingene for rengjøring i bruksanvisningen fra produsenten av tilleggsutstyret når det skal rengjøres eller desinfiseres. ADVARSEL: Koble alltid fra strømforsyningen før du rengjør PowerPark for å unngå elektrisk støt. Rengjøre og desinfisere tilbehør Rengjør tilbehøret før desinfisering. Du kan desinfisere de utvendige overflatene på tilbehøret ved hjelp av et anbefalt desinfeksjonsmiddel. Se "Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør". Rengjøre og desinfisere tilbehør 1 Ta om nødvendig støpselet ut fra strømuttaket og koble fra eventuelle kabler. 2 Rengjør de utvendige overflatene på tilbehøret med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel, for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 3 Bland ut desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med tilbehøret, i henhold til anvisningene på merket med hensyn til styrke og hvor lenge det skal virke. Se "Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør". 4 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 5 Lufttørk eller tørk med en ren klut. Rengjøre fotbryter eller EKG-kabel Rengjøre fotbryter Følg anbefalingene for desinfisering i bruksanvisningen fra produsenten av det eksterne utstyret når fotbryteren skal rengjøres eller desinfiseres. Ikke steriliser, da fotbryteren kan skades. Den er ikke beregnet for bruk i et sterilt miljø. 1 Fukt en myk klut med en av de følgende produktene: Isopropylalkohol Såpe og vann Cidex Natriumhypokloritt 5,25 % (blekemiddel) utvannet 10:1 2 Vri opp kluten til den er litt våt, og gni lett på det skitne området til det er rent. 11

12 Rengjøre og desinfisere EKG-kabelen (tørkemetoden) Ikke steriliser, da EKG-kabelen kan skades. 1 Ta kabelen ut av systemet. 2 Rengjør overflaten med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 3 Tørk av overflaten med et av følgende produkter: Klor (natriumhypokloritt) Cidex-desinfeksjonsmidler Grønnsåpe 4 Lufttørk eller tørk med en ren klut. 12

13 Kompatible desinfeksjonsmidler til tilbehør Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Airkem A-33 Alkohol, etanol Alkohol, isopropyl (100 %) Alkohol, isopropyl (70 %) Anios Wipes Aniosyme DD1 (5 %) Anioxyde 1000 Asepti-HB Asepti-Steryl Asepti-Wipe II Baxedin Pre-Op CaviWipes Cidalkan Cidalkan Lingettes Cidalkan Wipes Cidex Cidex OPA 13

14 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Cidex Plus Clinell Universal Sanitising Wipes Clorox Germicidal Wipe Control III Coverage Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Wipes Coverage Spray DisCide Ultra Disinfecting Towelettes Dynacide PA Echo Clean Lingettes End-Bac II Endosporine Envirocide Gluco Chlor Wipes Hydrogenperoksid (3 %) Incidin Plus (1 %) Incidin Plus (3 %) 14

15 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Madacide 1 Medzyme Metricide OPA Plus Mikrobac Forte 2 % Nu-Cidex PerCept RTU Wipes Rely+On PeraSafe Sani-Cloth Bleach Wipes Sani-Cloth HB Sani-Cloth Plus Simple Chlor Sporicidin Staphene Steranios 2 % Steranios 20 % Super Sani-Cloth T-Spray T-Spray II 15

16 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Trigene Advance Wipes Tristel Solo Tristel Wipes Virex 256 Virex II 256 Virex TB Virox 5 RTU Wipes Wet Task Wipes Wex-Cide Wipes Plus Disinfecting Wipes Wood Wyant Ultra Wipes godkjent for bruk 16

17 17

18 X-Porte, SonoSite og SonoSite-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører FUJIFILM SonoSite, Inc. i ulike rettskretser. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege. Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA T: eller F: Autorisert representant i EU Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague Nederland Sponsor for Australia FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd Suite 9, 13a Narabang Way Belrose, New South Wales 2085 Australia 07/2013 Copyright 2013 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med enerett. c 0086 P *P * 18

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING X-Porte Ultralydsystem Brukerveiledning Juridiske merknader Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 F: (425)

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334 SCF332 1 SCF334, SCF332 NORSK 85 NORSK 85 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT!

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8 Innledning: FREEDOM60 sprøyteinfusjonssystem er flyttbart og lettanvendelig, og krever verken batterier eller elektrisk tilkobling. Det er bare to betjeningsknapper, og spesielle presisjonsslangesett brukes

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

ProBP 3400. Bruksanvisning

ProBP 3400. Bruksanvisning ProBP 3400 Bruksanvisning 2010 Welch Allyn. Alle rettigheter forbeholdt. For å støtte dette produktets tiltenkte bruk som beskrevet i denne publikasjonen, tillates kjøperen av dette produktet å kopiere

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer