Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter"

Transkript

1 Rengjøring og desinfisering av X-Porte-produkter P Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Ultralydsystem... 2 Transdusere... 5 Tilbehør Innledning SonoSite tester desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsapparater til bruk med sine systemer, transdusere og tilbehør. Dette dokumentet inneholder instruksjoner for rengjøring og desinfisering av X-Porte-ultralydsystemet, transdusere og tilbehør. Dette dokumentet inneholder ikke følgende lovinformasjon for desinfeksjonsmidler: Amerikansk FDA-registrering og -oppføring, 510(k) godkjenning og/eller EPA-registrering CE-godkjenning Bekreft før bruk at desinfeksjonsmiddelets lovmessige status er som den skal være i den aktuelle rettskretsen og til den relevante bruken. Kontroller utløpsdatoen på kjemikaliene. Følg produsentens anbefalinger og lokalt regelverk ved kassering av kjemikalier. ADVARSEL: Desinfeksjonsmidlene og rengjøringsmetodene nedenfor anbefales av SonoSite på grunn av kompatibilitet med produktmaterialer, ikke på grunn av biologisk effektivitet. Anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet gir veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Hvilket desinfeksjonsnivå som kreves for en enhet, avhenger av typen vev den kommer i kontakt med under bruk. Unngå infeksjon ved å se til at typen desinfeksjonsmiddel og løsningens styrke og holdbarhet er egnet for utstyret. Mer informasjon finnes i anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet og anbefalingene til APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) og FDA (U.S. Food and Drugs Administration). 1

2 ADVARSEL: Slik unngår du infeksjon: Bruk alltid vernebriller og hansker ved rengjøring og desinfisering. Påse at middelet ikke er gått ut på dato. Ultralydsystem Ultralydsystemet omfatter stativ, klinisk monitor, berøringspanel, system (motor), holdere og ledningskroker. ADVARSEL: Unngå elektrisk støt eller skade på systemet ved å koble systemet fra strømforsyningen før rengjøring. Spray ikke rengjørings- eller desinfeksjonsmidler rett på systemets overflater. Dette kan medføre at middelet lekker inn i systemet og forårsaker skade, noe som vil annullere garantien. Bruk ikke sterke oppløsningsmidler som tynner eller benzen eller skuremidler, fordi disse vil skade de utvendige overflatene. Bruk bare anbefalte rengjørings- og desinfeksjonsmidler på systemets overflater. Desinfeksjonsmidler som er beregnet på nedsenking av utstyret, er ikke godkjent for bruk på systemets overflater. Pass på at oppløsningen ikke trenger inn i systemets kontrollelementer eller inn i batterirommet ved rengjøring av systemet. Unngå riper i LCD-skjermen. 2

3 Rengjøring og desinfisering av ultralydsystemet Rengjør ultralydsystemet før desinfisering for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Rengjøre og desinfisere ultralydsystemet 1 Slå av systemet. 2 Koble systemet fra strømmen: Trykk på strømknappen, lytt etter lydsignalet, og koble deretter vekselstrømledningen fra stativet. Hvis du kobler fra vekselstrømledningen før du hører lydsignalet, kan du miste data. Hvis du ikke hører et lydsignal, kan det hende at systemet står på lydløst. Les mer om hvordan dette endres under Audio Settings (Lydinnstillinger) i X-Portehjelpefunksjonen. 3 Rengjør de utvendige overflatene med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel, for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 4 Bland ut desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med systemet, i henhold til anvisningene på merket med hensyn til styrke og hvor lenge det skal virke. Se "Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet". 5 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 6 Lufttørk eller tørk med en ren klut. 3

4 Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet Du kan desinfisere utsiden av ultralydsystemet, inkludert stativ, klinisk monitor, berøringspanel, system (motor), holdere og ledningskroker med et av følgende kjemisk kompatible desinfeksjonsmidler som er godkjent i dine lokaler. Tabell 1: Kompatible desinfeksjonsmidler for X-Porte-ultralydsystemet Desinfeksjonsmiddel Airkem A-33 Hydrogenperoksid (3 %) Anios Wipes Incidin Plus (1 %) Aniosyme DD1 (5 %) Incidin Plus (3 %) Anioxide 1000 Medzyme Asepti-HB Metricide OPA Plus Asepti-Wipe II Mikrobac forte Cidalkan Lingettes Sani-Cloth HB Cidex Simple Chlor Cidex OPA Steranios 2 % Cidex Plus Steranios 20 % Clinell Universal Sanitising Wipes Trigene Advance Wipes Control III Virox 5 Wipes Dynacide PA Wex-Cide Endosporine 4

5 Transdusere ADVARSEL: Unngå elektrisk støt eller skade på systemet ved å koble transduseren fra strøm før rengjøring eller desinfisering. Transdusere må rengjøres etter bruk. Det er nødvendig med rengjøring av transdusere før effektiv desinfisering. Følg produsentens anvisninger nøye ved bruk av desinfeksjonsmidler. Bruk ikke en operasjonsbørste ved rengjøring av transdusere. Selv bruk av en myk børste kan skade en transduser. Bruk en myk klut. Hvis du bruker et rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel som ikke anbefales, feil styrke på middelet eller nedsenking av en transduser dypere eller i lengre tid enn anbefalt, kan det skade eller misfarge transduseren og annullere garantien på den. Pass på at ikke rengjørings- eller desinfeksjonsmiddelet trenger inn i transduserkoblingen. Unngå at desinfeksjonsmiddel kommer i kontakt med metallflater. Bruk en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller kompatibelt rengjøringsmiddel for å fjerne alle rester av desinfeksjonsmiddel på metallflater. Hvis det gjøres forsøk på å desinfisere en transduser eller en transduserkabel på en annen måte enn den som er angitt her, kan det skade transduseren og annullere garantien. Rengjør transduseren før desinfisering for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Transduseren og de tilhørende kablene desinfiseres ved å senke den ned i desinfeksjonsmiddel eller tørke av den. Du kan desinfisere transduseren, skanneoverflaten og kabelen ved hjelp av et kompatibelt desinfeksjonsmiddel eller desinfeksjonsutstyr. Hvis du ønsker informasjon om desinfeksjonsmidler som er kompatible med standard transdusere, se "Kompatible desinfeksjonsmidler for standardtransdusere". Hvis du ønsker informasjon om desinfeksjonsmidler som er kompatible med spesialtransdusere, f.eks. ICTxp, se "Kompatible desinfeksjonsmidler for spesialtransdusere". SonoSite anbefaler bruk av desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering ved bruk av spesialtransduser som ICTxp. 5

6 Rengjøring og desinfisering av transdusere Rengjøre en transduser 1 Koble transduseren fra systemet. 2 Ta av eventuelt transduserovertrekk. 3 Rengjør overflaten med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel. 4 Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 5 Skyll med vann eller tørk med en klut fuktet med vann, og tørk deretter med en tørr klut. Rengjøre og desinfisere en transduser (tørkemetoden) 1 Rengjør transduseren. 2 Bland det desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med transduseren i henhold til anvisningene på merket, når det gjelder styrke og hvor lenge desinfeksjonsmiddelet skal virke. 3 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 4 Hvis anvisningene til produsenten av desinfeksjonsmiddelet omfatter skylling, skal skyllingen skje med vann eller ved avtørking med en klut fuktet med vann. Lufttørk eller tørk deretter med en ren klut. 5 Undersøk transduseren og kabelen med hensyn til skader som sprekker, oppsplitting eller væskelekkasjer. Transduseren skal ikke brukes når den har tydelige skader. Ta da kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. Desinfisere en transduser (nedsenkingsmetoden) 1 Rengjør transduseren. 2 Bland det desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med transduseren i henhold til anvisningene på merket, når det gjelder styrke og hvor lenge desinfeksjonsmiddelet skal virke. 3 Senk transduseren maksimalt cm ned i desinfeksjonsmiddelet fra det punktet der kabelen går inn i transduseren. Følg anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet for hvor lenge transduseren skal være nedsenket. 4 Skyll til punktet der det ble nedsenket tidligere og lufttørk eller tørk med en ren klut i henhold til anvisningene på etiketten til desinfeksjonsmiddelet. 5 Undersøk transduseren og kabelen med hensyn til skader som sprekker, oppsplitting eller væskelekkasjer. Slutt å bruke transduseren når den har tydelige skader, og ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. 6

7 Kompatible desinfeksjonsmidler for standardtransdusere Tabell 2: Desinfeksjonsapparatets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere Apparat C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Nanosonics Trophon EPR* godkjent for bruk * Se produsentens brukerhåndbok for informasjon og veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Accel Intervention Wipes Accel TB Wipes Airkem A-33 Alcohol-Reagent-Ethanol Anios Wipes Aniosyme DD1 (5 %) Asepti-HB Asepti-Wipe II Bacoban Baxedin Pre-Op Carpe Diem TB Wipes CaviWipes Cidalkan Cidalkan Lingettes 7

8 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Cidex Cidex OPA Cidex Plus Cleanisept Wipes Clinell Universal Sanitising Wipes Clorox Germicidal Wipes Control III Coverage Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Germicidal Surface Wipes Coverage Spray DisCide Ultra Disinfecting Towelettes Dispatch Wipes Dynacide PA Echo Clean Lingettes End-Bac II Endosporine Envirocide Gluco Chlor Wipes Hydrogenperoksid (3 %) Incidin Plus (1 %) Incidin Plus (3 %) Korsolex extra 8

9 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Madacide 1 Medzyme Metricide OPA Plus MetriSponge Mikrobac Forte 2 % Mikrobac Tissues Oxivir TB Wipes PerCept RTU Wipes Protex Spray Protex Wipes Sani-Cloth AF Sani-Cloth AF3 Sani-Cloth Bleach Wipes Sani-Cloth HB Sani-Cloth Plus Sekusept Staphene Steranios (2 %) Trigene Advance Wipes Tristel Solo T-Spray T-Spray II 9

10 Tabell 3: Desinfeksjonmiddelets kompatibilitet med X-Porte-standardtransdusere (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel C60xp L38xp HFL50xp L25xp P21xp Virex II 256 Virex TB Virox 5 RTU Wipes Wet Task Wipes Wet Wipe Disinfection Wipes Plus Disinfecting Wipes godkjent for bruk Kompatible desinfeksjonsmidler for spesialtransdusere SonoSite anbefaler bruk av desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering ved bruk av spesialtransdusere. I USA er 510(k)-godkjente desinfeksjonsmidler til høynivådesinfisering som er kompatible med SonoSite-spesialtransdusere, blant annet: Cidex, Cidex OPA, Cidex Plus, Metricide OPA Plus og Nanosonics Trophon EPR-desinfeksjonsapparat. Desinfeksjonsapparatets kompatibilitet med X-Porte-spesialtransdusere (ICTxp) Nanosonics Trophon EPR-desinfeksjonsapparatet er godkjent for bruk med X-Porte-spesialtransdusere. Se produsentens brukerhåndbok for informasjon og veiledning om desinfeksjonseffektivitet og egnet klinisk bruksområde. Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med X-Porte-spesialtransdusere (ICTxp) Følgende desinfeksjonsmidler er godkjent for bruk med X-Porte-spesialtransdusere: Cidex Cidex OPA Cidex Plus Metricide OPA Plus 10

11 Tilbehør Du finner informasjon om rengjøring av fotbryter eller EKG-kabel i "Rengjøre fotbryter eller EKG-kabel". Følg anbefalingene for rengjøring i bruksanvisningen fra produsenten av tilleggsutstyret når det skal rengjøres eller desinfiseres. ADVARSEL: Koble alltid fra strømforsyningen før du rengjør PowerPark for å unngå elektrisk støt. Rengjøre og desinfisere tilbehør Rengjør tilbehøret før desinfisering. Du kan desinfisere de utvendige overflatene på tilbehøret ved hjelp av et anbefalt desinfeksjonsmiddel. Se "Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør". Rengjøre og desinfisere tilbehør 1 Ta om nødvendig støpselet ut fra strømuttaket og koble fra eventuelle kabler. 2 Rengjør de utvendige overflatene på tilbehøret med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel, for å fjerne eventuelle partikler eller kroppsvæsker. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 3 Bland ut desinfeksjonsmiddelet som er kompatibelt med tilbehøret, i henhold til anvisningene på merket med hensyn til styrke og hvor lenge det skal virke. Se "Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør". 4 Tørk av overflatene med desinfeksjonsmiddelet. 5 Lufttørk eller tørk med en ren klut. Rengjøre fotbryter eller EKG-kabel Rengjøre fotbryter Følg anbefalingene for desinfisering i bruksanvisningen fra produsenten av det eksterne utstyret når fotbryteren skal rengjøres eller desinfiseres. Ikke steriliser, da fotbryteren kan skades. Den er ikke beregnet for bruk i et sterilt miljø. 1 Fukt en myk klut med en av de følgende produktene: Isopropylalkohol Såpe og vann Cidex Natriumhypokloritt 5,25 % (blekemiddel) utvannet 10:1 2 Vri opp kluten til den er litt våt, og gni lett på det skitne området til det er rent. 11

12 Rengjøre og desinfisere EKG-kabelen (tørkemetoden) Ikke steriliser, da EKG-kabelen kan skades. 1 Ta kabelen ut av systemet. 2 Rengjør overflaten med en myk klut, lett fuktet med mildt såpevann eller rengjøringsmiddel. Ha rengjøringsmiddelet på kluten fremfor på overflaten. 3 Tørk av overflaten med et av følgende produkter: Klor (natriumhypokloritt) Cidex-desinfeksjonsmidler Grønnsåpe 4 Lufttørk eller tørk med en ren klut. 12

13 Kompatible desinfeksjonsmidler til tilbehør Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Airkem A-33 Alkohol, etanol Alkohol, isopropyl (100 %) Alkohol, isopropyl (70 %) Anios Wipes Aniosyme DD1 (5 %) Anioxyde 1000 Asepti-HB Asepti-Steryl Asepti-Wipe II Baxedin Pre-Op CaviWipes Cidalkan Cidalkan Lingettes Cidalkan Wipes Cidex Cidex OPA 13

14 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Cidex Plus Clinell Universal Sanitising Wipes Clorox Germicidal Wipe Control III Coverage Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Germicidal Surface Wipes Coverage Plus Wipes Coverage Spray DisCide Ultra Disinfecting Towelettes Dynacide PA Echo Clean Lingettes End-Bac II Endosporine Envirocide Gluco Chlor Wipes Hydrogenperoksid (3 %) Incidin Plus (1 %) Incidin Plus (3 %) 14

15 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Madacide 1 Medzyme Metricide OPA Plus Mikrobac Forte 2 % Nu-Cidex PerCept RTU Wipes Rely+On PeraSafe Sani-Cloth Bleach Wipes Sani-Cloth HB Sani-Cloth Plus Simple Chlor Sporicidin Staphene Steranios 2 % Steranios 20 % Super Sani-Cloth T-Spray T-Spray II 15

16 Tabell 4: Desinfeksjonsmiddelets kompatibilitet med SonoSite-tilbehør (fortsettes) Desinfeksjonsmiddel EKG-kabel PowerParkdokkingstasjon AC/DCstrømforsyning Digital videokabel Trippel transduserkontakt Trigene Advance Wipes Tristel Solo Tristel Wipes Virex 256 Virex II 256 Virex TB Virox 5 RTU Wipes Wet Task Wipes Wex-Cide Wipes Plus Disinfecting Wipes Wood Wyant Ultra Wipes godkjent for bruk 16

17 17

18 X-Porte, SonoSite og SonoSite-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører FUJIFILM SonoSite, Inc. i ulike rettskretser. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Ifølge amerikansk lovgivning er dette utstyret begrenset til salg av eller på forordning av lege. Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA T: eller F: Autorisert representant i EU Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague Nederland Sponsor for Australia FUJIFILM SonoSite Australasia Pty Ltd Suite 9, 13a Narabang Way Belrose, New South Wales 2085 Australia 07/2013 Copyright 2013 FUJIFILM SonoSite, Inc. Med enerett. c 0086 P *P * 18

Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter

Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Ultralydsystem og mini-dokk... 2 Standard transdusere, I-Z...12 Tilbehør...20 Rengjøre transdusere...25 Innledning SonoSite

Detaljer

Desinfeksjonsmidler for utgåtte FUJIFILM SonoSite-produkter

Desinfeksjonsmidler for utgåtte FUJIFILM SonoSite-produkter Desinfeksjonsmidler for utgåtte FUJIFILM SonoSite-produkter Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Utgåtte ultralydsystemer og dokker... 2 Standard utgåtte transdusere, A H... 8 Standard utgåtte transdusere,

Detaljer

Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter

Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter Desinfeksjonsmidler for SonoSite-produkter Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Systemer... 2 Standard transdusere, A-H... 7 Standard transdusere, I-Z...13 Tilbehør...26 Rengjøre transdusere...28 Innledning

Detaljer

Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter. Brukerhåndbok

Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter. Brukerhåndbok Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter. Brukerhåndbok

Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter. Brukerhåndbok Rengjøring og desinfisering av FUJIFILM SonoSite-produkter Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: 1-888-482-9449 eller 1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201

Detaljer

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Kun klinisk bruk Denne veiledningen er tiltenkt brukt når AirFit N20/AirFit N20 for Her ResMed nesemaske brukes på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Hvis

Detaljer

Stell og rengjøring av ultralydsystemer og transdusere

Stell og rengjøring av ultralydsystemer og transdusere Brukerhåndbok Norsk Stell og rengjøring av ultralydsystemer og transdusere Innhold Innhold 1 Les dette først... 5 Advarselssymboler... 7 Kundekommentarer... 7 Kundeservice... 8 Standarder for brukerinformasjon...

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

H5i -desinfiseringsveiledning

H5i -desinfiseringsveiledning H5i -desinfiseringsveiledning Norsk Denne desinfiseringsveiledningen skal følges når H5i brukes av flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk, sykehus eller hos helsepersonell. Hvis du bruker H5i hjemme

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TEExp-transduser. Brukerhåndbok

TEExp-transduser. Brukerhåndbok TEExp-transduser Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant Emergo

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie Klorforbindelser KLORAMIN NMD pulver 1 kg, 30x1 kg, 50 kg (AS Den norske Eterfabrikk) KLORAMIN NMD oppløsning 5 % 1 l, 5 l (Apotekproduksjon

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Blandebatterier til baderom

Blandebatterier til baderom Blandebatterier til baderom Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til blandebatterier til baderom. For å kunne garantere at alle våre blandebatterier for baderom overholder våre strenge krav til kvalitet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset

Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Rengjøring og desinfisering Tonometer-prismer, kontaktglass og Desinset 5. versjon / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Rengjøring Desinfeksjon

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Rengjøring av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rengjøring av medisinsk utstyr Linda Ashurst Leder Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Rent er et ganske subjektivt begrep. Det vi kan se, makroskopisk men det finnes også renhet på mikroskopisk

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer