Årsplan Skeisbotnen barnehage. Skeisleira Hagavik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012 2013. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.skeisbotnen.barnehageside.no"

Transkript

1 Årsplan Skeisbotnen barnehage Skeisleira Hagavik

2 Innholdsliste Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3 Pioner barnehager s. 4 Skeisbotnen barnehage s. 4 Rød og Blå avdeling s. 5 Grønn og Gul avdeling s. 5 Maritim barnehage s. 5 Turer og nærmiljø s. 6 Omsorg, lek og læring s. 6 Fellesrom s. 6 Språk- og lekegrupper s. 6 Kosthold matservering s. 6 Bursdagsfeiring s. 7 Overgang barnehage skole s. 7 Prosjektarbeid vår pedagogiske arbeidsform s. 8 Barns medvirkning s. 9 Prosjekt-, ukeplaner og månedsavis s. 9 Pedagogisk dokumentasjon s. 9 Prosjekt s. 9 Vil du være vennen min? s. 10 Solsikkebarnehage s. 10 Nærmiljøprosjekt s. 10 Tradisjoner s. 11 Samarbeid med barnas hjem s. 11 Oppstart- og foreldresamtaler s. 11 Foreldremøter s. 11 Foreldreråd og SU s. 12 Brukerundersøkelse s. 12 Primærkontaktsystem s. 12 Systematisk vurdering s. 12 Kontaktinformasjon s. 13 Planleggingsdager s. 13 Årsplan Skeisbotnen barnehage

3 Innledning Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnas behov for omsorg og lek, danning og allsidig utvikling. Lov om barnehager Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, og gir retningslinjer for barnehagens formål og innhold. Rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven. Den tar for seg barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle for det enkelte barnet. Rammeplanen inneholder 7 fagområder for barnehagen: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for blant annet samarbeid med barnas hjem, overgang barnehage skole, og barns medvirkning. Fagområdene skal være med å gi barna grunnleggende kunnskaper, og innholdet vi presenterer skal være med å støtte barnas vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet. Årsplan Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring, og også si noe om hvordan barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen presenterer planene for det pedagogiske arbeidet barnehageåret , og gir en beskrivelse av barnehagens pedagogiske grunnsyn. Den inneholder utdyping av tanker og ideer om hvordan vi arbeider i hverdagen for å fremme hvert enkelt barns selvfølelse, trygghet og medbestemmelse. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder og hvordan vi ønsker å jobbe. Den er også en beskrivelse av vår organisatoriske virksomhet, og er et grunnlag for myndighetenes tilsyn, samt en informasjonskilde for eier, politikere og andre. Årsplan Skeisbotnen barnehage

4 Pioner barnehager Skeisbotnen barnehage er en del av Pioner barnehager som består av 3 barnehager: Skeisbotnen barnehage på Os, Furehaugen barnehage på Askøy og Dr. Brandts barnehage i Oslo. Skeisbotnen og Furehaugen barnehager er begge maritime barnehager, mens Dr. Brandts er en bybarnehage beliggende sentralt i hovedstaden. Skeisbotnen barnehage Skeisbotnen barnehage er en ny barnehage lokalisert i naturskjønne, rolige omgivelser på Nore Neset i Os, med fjæra og sjøen like i nærheten. Skeisbotnen barnehage åpnet 06. desember Barnehagen har totalt 17 årsverk, og 8 utdannede førskolelærere. Medlem av PBL-A, Private Barnehagers Landsforbund. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 80 barn. Avdelingene er fargekodet Rød, Blå, Grønn og Gul. Vi har to småbarnsavdelinger og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Barnehagen har totalt kapasitet til ca 105 store barn. Årsplan Skeisbotnen barnehage

5 Skeisbotnen barnehage skal være en barnehage som møter hele barnet. Barna skal få faglige utfordringer, og sammen med hverandre og de voksne få utvikle sitt vitebegjær, sin nysgjerrighet og sin lærelyst. Rød og Blå avdeling Rød og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. På småbarnsavdelingene står barnas primære behov i fokus. Vi er opptatt av at barna skal være trygge og ha tilhørighet til gruppen og barnehagen. Vi jobber mye med sosial kompetanse og lekegrupper, der de voksne er tilgjengelige på gulvet sammen med barna. Grønn og Gul avdeling På Grønn avdeling har vi barn i alderen 2-4 år. Barna er delt inn i 4 grupper; Kråkebollene, Sjøstjernene, Brennmanetene og Blekksprutene. Vi jobber aktivt med barnas sosiale kompetanse, og har stort fokus på lek og samspill i gruppene. Vi er aktive voksne som veileder barna til å kommunisere og finne løsninger sammen. Gul avdeling er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3 6 år. Vi har en fast dagsrytme som fungerer som en trygg ramme i barnehagehverdagen. Vi har et stort fokus på matlaging sammen med barna, turer i nærmiljøet og førskolebarna er med på SAMBA, et samarbeid med Nore Neset skole og barnehagene rundt. Maritim barnehage Skeisbotnen barnehage er en maritim barnehage. Med bakgrunn i Os kommune som en kystkulturkommune ønsker vi å lære barna noe om livet i og ved sjøen. Vi har en egen skjærgårdsjeep som vi bruker på kortere turer sammen med barna. På uteområdet til barnehagen har vi berøringsbasseng og saltvannsakvarium. Årsplan Skeisbotnen barnehage

6 Turer og nærmiljø Skeisbotnen barnehage ønsker å være en aktiv del av nærmiljøet på Os. De ulike avdelingene deler barna inn i ulike turdager hver uke. Vi ønsker å la barna få bli kjent i og med nærområdet rundt barnehagen, men vil også dra på lengre turer innimellom. Vi tar utgangspunkt i barnas kunnskap, og i deres forståelse og opplevelser av nærmiljøet når vi er på tur. I samarbeid med foreldregruppen er barnehagen i gang med å bygge en gapahuk ned i Skeisstøa. Omsorg, lek og læring Små barn lærer hele tiden gjennom alle de handlinger, erfaringer og opplevelser de gjør. De er nysgjerrige, kreative og fulle av lærelyst. Vi fokuserer på å være aktive, støttende og anerkjennende voksne i møte med barnas opplevelser. Vi skal være deltakende voksne i barnas opplevelsesverden. Barnas egne interesser og spørsmål skal være utgangspunkt for videre læringsprosesser og temaer. Gjennom leken tilegner barna seg viktig kunnskap om normer og regler, sosial kompetanse, empati og omsorg. Leken fungerer som en god læringsarena i barnas hverdag. Vi ønsker å tilrettelegge for og skape trygge omgivelser både ute og inne, der barna kan få utfolde seg i lek og aktivitet. Voksne som er gode rollemodeller til stede for barna, og lekende voksne som møter barna på deres premisser. Fellesrom Barnehagen har et stort fellesrom midt i bygget. Her er vi bl. a. samlet morgen og ettermiddag. Vi ønsker å kunne bruke rommet til blant annet fysisk aktivitet, og vil kunne tilrettelegge for sansemotoriske aktiviteter og opplegg. Språk- og lekegrupper I barnehagen jobber vi mye med aktiv språkstimulering i ulike situasjoner i hverdagen. Noen barn trenger ekstra språkstimulering, og i språkgruppene har vi organiserte språkopplegg tilpasset barnas behov og alder. Språkgruppene skal preges av lek med språket. For å forsterke ord, uttrykk og handlinger visualiserer og konkretiserer vi som en del av læringsprosessen. I hverdagen legger vi til rette for ulike lekegrupper sammen med barna. Barna deles inn i smågrupper sammen med en voksen, og gruppene deles gjerne inn etter ulike behov hos barna. Noen barn trenger hjelp til å komme inn i og videreutvikle leken, og vi legger til rette for lek, spill og andre aktiviteter etter barnas innspill og behov. Kosthold - matservering Barnehagen serverer alle måltider i barnehagen. Dette innebærer frokost, lunsj og frukt. Vi har smørelunsj til frokost og lunsj, samt et varmmåltid i uken. Barn med allergier får servert alternativer i samråd med foreldrene. Vi er opptatt av et variert og sunt kosthold, og har fokus på barnas matglede. Gjennom å ta barna aktivt med i matlagingen håper vi å fremme glede og et positivt forhold til mat. Vi er en del av kostholdsprosjektet Fiskesprell et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet, der målet er at barn og unge skal spise mer fisk. Alle våre varmmåltider er i hovedsak fiskemåltider. I Årsplan Skeisbotnen barnehage

7 tillegg serveres det fiskeprodukt til alle smøremåltider. Barnehagen er også en 5-om-dagen barnehage, der vi blant annet forplikter oss til å servere frukt og grønt til alle måltider. Barnehagen har en også sin egen kostholdsplan. Vi ønsker i tråd med Kunnskapsdepartementet, å legge til rette for et sunt og variert kosthold i barnehagen. Vi har eget utekjøkken, der vi kan tilberede mat sammen med barna. Bursdagsfeiring Vi ønsker å markere barnas bursdager på en sukkerfri måte der barnet er i fokus. Vi har samling med bursdagssang og krone, og barnet får velge varmmat den uken ut fra en sunn og variert bursdagsmeny. Fra 2013 vil bursdager markeres med en fruktfest. Overgang barnehage - skole Barnehagen følger Os kommunes overgangsplan barnehage skole, og er med på SAMBA 4-8, et samarbeidsprosjekt mellom barnehage og skole i Os. Førskolebarna i barnehagen er på faste samlinger sammen med Nore Neset skole og Skorvane FUS barnehage. De er inndelt i grupper på tvers av institusjonene. Disse gruppene jobber med ulike temaer: Matematikk, norsk, data, Røris, friluftsliv. Barnehagen er spesielt opptatt av at barna som går ut av barnehagen skal være trygge og selvstendige barn. Vi kartlegger ulike behov siste barnehageår, og jobber derfra systematisk slik at de møter skolehverdagen på best mulig måte. For barn som har behov for særskilt tilrettelegging vil barnehagen ta initiativ til overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge overføring og skolestart til beste for barnet. 5-åringene har førskolegruppe en gang i uken, der de jobber med ulike oppgaver frem mot skolestart. Temaene i denne gruppen er forankret i Overgangsplanen barnehage skole i Os kommune. Årsplan Skeisbotnen barnehage

8 Prosjektarbeid - vår pedagogiske arbeidsform Skeisbotnen barnehage ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaring. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egne referanser og forståelser. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne. Vi ønsker å tilby et bredt aktivitetstilbud som gir barna mulighet til å velge aktiviteter selv ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Barns medvirkning Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og gjennom barnehagedagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vi skal følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og vi skal lære i fellesskap sammen med barna. De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid. Vi ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaring. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egen referanse og forståelse. Vi ser på barn som kompetente mennesker med en iboende evne og vilje til å lære og til å undre seg. Vi tilstreber derfor å la barnas uttrykk, tempo og egenart prege hverdagen vår gjennom ulike aktiviteter. Barna skal få mulighet til å utrykke seg med egenart og kreativitet fremfor at voksne legger bånd på aktivitetene. Barna skal få erfare deres egne estetiske opplevelser, der målet er selve opplevelsen og ikke et eventuelt produkt. Årsplan Skeisbotnen barnehage

9 Prosjekt, ukeplaner og månedsavis Prosjektplaner blir skrevet i tilknytning til hvert prosjekt. Ukeplaner med informasjon blir tilsendt foreldregruppen hver uke på e-post. Ukeplanen er et utgangspunkt, men med mulighet for endring i samsvar med barnas tempo, innspill, interesser og behov. Hver måned lages det en månedsavis med bilder, oppsummering og evaluering av arbeidet. Personalet må lage planer for det de tenker kan komme til å skje. Ved å være lyttende underveis må planene gjerne justeres etter barnas innspill og interesser innenfor de rammene vi har lagt. I forbindelse med planene settes det mål for hva barna skal få kunnskap om og hvilke prosesser personalet tenker barna skal gjennom. Underveis i prosjektarbeidet ønsker vi at barna skal være delaktige i selve beslutningsprosessen. Vi ønsker at de skal oppleve at dette er et felles prosjekt, hvor vi sammen undersøker og reflekterer rundt de temaene vi fordyper oss i. Oppleggene vi presiserer vil være en skisse med åpning for forandringer og endring av fokus underveis. Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøftinger av nye planer og utvikling av virksomheten. Underveis i arbeidet jobber vi kontinuerlig med dokumentasjon. Ved å dokumentere og evaluere arbeidet vi har gjort, legger vi grunnlaget for vår og barnas refleksjon og videre læring. Vi ønsker bevisste voksne som utvikler seg videre gjennom de erfaringene de gjør i hvert prosjekt. Prosjekt Gjennom prosjektene ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessen og innholdet i prosjektet vil hele tiden være det sentrale. Prosessene i prosjektene er der hvor resultatene kommer til syne. Læringen barn og Årsplan Skeisbotnen barnehage

10 personale får gjennom medvirkning i egen hverdag, er like viktig som produktet og læringsmålene. Vi ønsker å tilby et bredt aktivitetstilbud som gir barna mulighet til å velge aktiviteter selv ut fra egne forutsetninger og ønsker. Når man jobber med prosjektarbeid krever det tilstedeværende voksne som er villige til å la barna slippe til. Vi må lytte til barnas ulike bidrag og innspill. Ved å fremheve ulikhet som en ressurs i prosjektarbeidet, kan barnas ulike erfaringer bidra til nye innfallsvinkler i læringsfellesskapet. Prosjektet utvikles sammen med barnegruppen, og barnas spørsmål og undring drar prosessen videre. Vil du være vennen min? Aug okt 2011 Ved oppstarten av et nytt barnehageår ønsker vi å ha fokus på vennskap, trygghet og tilhørighet. Vi bruker mye tid på at alle barna skal bli trygge, og bli kjent med de andre barna og voksne i barnehagen. Solsikkebarnehage Vi er en Solsikkebarnehage i regi Sos barnebyer. Vi ønsker å formidle tro på at det nytter å hjelpe barn i andre deler av verden. Rammeplanen viser til at innlevelse i andre menneskers situasjon vil kunne bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse, verdier vi ønsker å videreformidle til barna. Vi har fått et eget fadderbarn, en liten jente fra India som vi støtter økonomisk hver måned. Barn kan bruke sine evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord - Solsikkeloven - Dette prosjektet avsluttes med en kunstkafe med utstilling av barnas arbeider. Nærmiljøprosjekt Barnehagen skal i følge Rammeplanen legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen til lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidslivet, tradisjoner og levesett. Rammeplanen sier videre at barn skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt. NÆRMILJØPROSJEKT Nærmiljø og samfunn Høst 2012 Vår 2013 Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Ole Bull Kunst, kultur og kreativitet Årsplan Skeisbotnen barnehage

11 Barnehageåret starter vi opp et nærmiljøprosjekt i barnehagen. Høsten 2012 vil de ulike avdelingene ha hovedfokus på fagområdene kropp, bevegelse og helse, og natur, miljø og teknikk. Våren 2013 vil fagområdet kunst, kultur og kreativitet være mest fremtredende i prosjektene våre. Vi vektlegger barnas interesser og ønsker å gi barna mulighet til å medvirke. Derfor kan vi ikke på forhånd fastlegge hele prosjektet. Hver avdeling vil kunne ende opp med å jobbe i forskjellige retninger selv om hovedprosjektet er det samme. Mer informasjon om prosjektene knyttet opp mot Rammeplanen finner en i hver avdelings ulike prosjektplaner. Tradisjoner Barnehagen ønsker å tilrettelegge for og opparbeide seg tradisjoner i barnehagen i tråd med norsk kultur og kulturarv. Jul Karneval Påske 17. mai Samarbeid med barnas hjem Oppstart- og foreldresamtaler Foreldrene gis tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Dette er et frivillig tilbud som barnehagen anbefaler alle å benytte seg av. Denne dialogen skal være en gjensidig samtale mellom foreldrene og barnehagen, slik at det blir til beste for barnet. Ved oppstart i barnehagen får alle tilbud om en oppstartssamtale med pedagogisk leder på barnets avdeling. Foreldremøter Det blir holdt en til to foreldremøter i barnehagen hvert år. Vi oppfordrer til at minimum en representant for barna stiller på disse møtene. Årsplan Skeisbotnen barnehage

12 Foreldreråd og SU Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal ivareta og sikre samarbeidet mellom barnehage og foreldre. SU består av to representanter fra foreldregruppen, to representanter fra personalgruppen, styrer og eventuelt eier. Brukerundersøkelse Barnehagen vil hvert år gjennomføre en brukerundersøkelse. Resultatene fra denne vil bli retningsgivende for utvikling og satsingsområde av barnehagen påfølgende barnehageår. Primærkontaktsystem Ved oppstart i barnehagen får hvert barn en primærkontakt. Dette for at barnet og foreldrene skal få en hovedperson å forholde seg til de første dagene. Etter hvert vil barnet bli integrert i hele gruppen, og bli kjent med og forholde seg til alle de voksne. Når barnet er trygg i barnehagen, er primærkontaktens oppgave i hovedsak knyttet til individuell observasjon og oppfølging. Det er viktig at barna er trygge på alle de voksne i barnehagen. Systematisk vurdering Vi legger vekt på systematisk evaluering av arbeidet vårt slik at vi kan bygge et godt erfaringsgrunnlag for egen læring og utvikling. Prosjektarbeid inndeles i en planleggingsfase, oppstartsfase, gjennomføringsfase og en sluttfase hvor evaluering står sentralt. Gjennom å fokusere på evaluering og forbedring gjennom prosjektforløpet, ønsker vi å legge et solid grunnlag for utvikling, læring og endring av praksis i barnehagen. Vi ser det som avgjørende å stoppe opp ved, sette spørsmålstegn ved, og reflektere over hverdagen sammen med barna. Vi opplever at dokumentasjonen da kan brukes som et metodisk verktøy som danner grunnlag for og bidrar til refleksjon rundt barnehagens pedagogiske praksis. Årsplan Skeisbotnen barnehage

13 Kontaktinformasjon Tlf.nummer Hovednr: Rød avd: Blå avd: Grønn avd: Gul avd: E-post Hjemmeside Adresse Skeisbotnen barnehage AS Skeisleira Hagavik Org.nr Planleggingsdager Barnehageåret har vi fem planleggingsdager: , , , , Årsplan Skeisbotnen barnehage

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer