Den store utfordringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den store utfordringen"

Transkript

1 ocean T camp brochure.indd 1

2 Norskbasert næringsliv lykkes der naturgitte forutsetninger kombineres med innovasjonsevne og kunnskap i verdensklasse. Sjømat og energiressurser sammen med kunnskapsbaserte tjenester har formet næringsklynger som gjør Norge til et lokaliseringsalternativ når internasjonalt ledende selskaper etablerer kompetansesentra. Flaskehalsen Med denne vekstmuligheten kommer en stor utfordring en flaskehals for utviklingen som vi ikke har råd til å ignorere; behovet for kompetente medarbeidere. OCEAN TALENT CAMP er et skritt på veien til å møte denne utfordringen. Den er også en del av en større strategi for å synliggjøre norske framtidsmuligheter i en bransje som er utsatt for beinhard global konkurranse. Denne presentasjonen henvender seg til de som ikke tar medarbeiderne vi trenger om fem til ti år for gitt, men erkjenner at jakten på talentene starter nå. ocean T camp brochure.indd 2

3 Den store utfordringen Muligheter og behov i mange yrker: Analytiker Elektriker Finansrådgiver geolog Ingeniør Inspektør Jurist Kaptein Kontroller Maskinist Megler navigatør plattformsjef Programmerer Økonom ocean T camp brochure.indd 3

4 the future is maritime Nor-Shipping Campus på Rådhusplassen sommeren 2011 ble realiseringen av et konsept som maritim bransje i flere år tidligere hadde ivret for å få til. Mer enn 40 utstillere trakk til sammen nesten besøkende til arrangementet. ocean T camp brochure.indd 4

5 Næringslivsledere og politikere i tillegg til studenter og over 4000 skoleelever møtte representanter for næringen i et arrangement som presenterte karrieremuligheter på en konkret og engasjerende måte. På lag med lærerne Den viktigste lærdommen fra dette arrangementet var at det er mulig å spille på lag med ungdomsskolelærere når det gjelder å skape en skoledag der elever og næringsliv møtes. Når vi skaper et engasjerende tilbud som lærere kan sette inn i sitt pedagogiske opplegg, blir de verdifulle ambassadører for næringen. Vi konkurrerer med kule yrker innenfor media og kreative fag som fenger de unges oppmerksomhet helt naturlig. Her er lærerne våre viktigste allierte i å peke på reelle karrieremuligheter og bygge et positivt omdømme rundt de norske framtidsnæringene. ocean T camp brochure.indd 5

6 Strategien Valgene tas i tenårene Det handler om å påvirke tidlig valg av utdanningsløp. Vi må unngå å være avsenderorienterte og vi må samarbeide tett med utdanningsinstitusjoner. Og det handler om å møte de unge på deres hjemmebane. Maritim fagkunnskap kommer senere, nå vil vi vise dem en framtidsbølge de kan gjøre til sin My Wave. Møte de unge på hjemmebane. Påvirke utdanningsvalg som tas i tenårene. Satse nasjonalt. ocean T camp brochure.indd 6

7 Et kortsiktig perspektiv på rekruttering er dømt til å mislykkes, særlig i sykliske bransjer. En næring som presenterer seg for arbeidsmarkedet bare når det et akutt behov for medarbeidere vil tape talentkampen og vil aldri kunne etablere et omdømme som framtidsnæring. Vi må satse sammen og satse nasjonalt. Ønskesituasjonen er alle enige om: En pool av kompetente medarbeidere, godt kvalifiserte gjennom relevant utdanning for den spesifikke opplæringen de får i den enkelte bedrift. Unngå avsenderorientert kommunikasjon. Samarbeide tett med utdanningsinsitusjoner. Samarbeide med tilstøtende bransjer. ocean T camp brochure.indd 7

8 My wave ocean T camp brochure.indd 8

9 Nullstillingsfilm P LA N My Wave er et innholdskonsept som dekker både opplevelsen under skoledagen Ocean Talent Camp og læremidler for tiendeklassinger. Før utgangen av 10. klasse har elevene brukt 113 timer på faget utdanningsvalg og her kan My Wave bli et alternativ. Misjonen - gå på messen og løse oppgaver KO LEGGER P RO M M U N I K AT Ø R??à ANAL B L E M LØ S E R NYTE NKER YTIKER før- på misjonen på skolen er jeg dele opp i grupper. før misjonen skolen -- test, hvem -ertest, jeg -hvem og dele opp- iog grupper. INN OPPGAVE 2 front? OPPGAVE 2 à OPPGAVE 5 OPPGAVE 3 OPPGAVE 5 OPPGAVE 3 OPPGAVE 4 Spillbrett INN! OPPGAVE 4 UT! UT før misjonen - på skolen - test, hvem er jeg - og dele opp i grupper. På skolen: Hvem er jeg? Test og velg rolle, inndeling i grupper. Ved ankomst Ocean Talent Camp: Introduksjonsfilm. Misjonen Misjonen Nullstillingsfilm Nullstillingsfilm Møte rollemodeller og løse oppgaver. På skolen etter messebesøk På skolen etter messebesøk - gå på messen og løse oppgaver - gjøre oppgave i gruppe - gå på messen og løse oppgaver - gjøre oppgave i gruppe /konkuranse. /konkuranse. INN OPPGAVE 2 OPPGAVE 5 OPPGAVE 3 Tilbake på skolen: Gruppeoppgaver og konkurranse.! OPPGAVE 4 UT Misjonen - gå på messen og løse oppgaver På skolen etter messebesøk - gjøre oppgave i gruppe /konkuranse. GE EG P LA P LA N.... R Nullstillingsfilm NL KO LEGGER P RO M M U N I K AT Ø R KO P L R.... M ØR A N L E G G E M..U N I K AT... B L E M LØ S E R P RO ANAL B L E M LØ S E R O P P G AV E 3... A) ANAL B) NYTE NKER YTIKER.. O P P G AV E 2. C) A) C) B).... VE 4 A) B)..... C) PG A Personlige egenskaper OP.. B L E M LØ S E R. A) OPP G AV.. K O M M N I K AT Ø R U.. E VE. B). C) A) P. E M LØ S E R.... OP GA ANA OBL B) LY T IK ER PR C) P RO NYTE NKER. M M U N I K AT Ø R NYTE NKER YTIKER. KO ANAL LEGGER YTIKER Personlige egenskaper NY PersonligeTegenskaper EN KER P LA N.... Se vidoen som introduserer MyWave til skoleelever. ocean T camp brochure.indd 9 à Personlige egenskaper Elevene starter et rollespill allerede før de kommer til Ocean Talent Camp der de velger sin rolle i en gruppe på fem. Under skoledagen på Rådhusplassen møter de profesjonelle fra næringen i tilsvarende roller og løser som gruppe oppgaver som de finner svar på hos utstillerne. Gruppeoppgavene fra Ocean Talent Camp bringes så tilbake til skolen der klassen deltar i en konkurranse sammen med alle andre skoleklasser som besøkte Ocean Talent Camp. Som en del av oppfølgingen blir de kjent med My Wave læremilder som kan brukes i faget utdanningsvalg. På skolen etter messebesøk - gjøre oppgave i gruppe /konkuranse.

10 På byens viktigste møteplass OCEAN TALENT CAMP beslaglegger Rådhusplassen med et arrangement som tar sikte på at 8000 elever får et spennende møte med sine yrkesmessige framtidsmuligheter. Åttende-, niende- og tiendeklassingene er den prioriterte målgruppen, men interessen for hva vi har å tilby disse vil nå som i 2011 trekke politikere, næringsfolk og deres familiemedlemmer inn i opplevelsen. ocean T camp brochure.indd 10

11 Action Konferansehall og utstillerhall vil denne gangen bli komplettert med et båtbasseng der ulike operasjoner kan konkretiseres gjennom modeller. I tillegg jobbes det med aktiviteter som gir en opplevelse av action og for at alle husker assosiasjonen til å finne sin bølge. ocean T camp brochure.indd 11

12 Den nye superklyngen Nor-Shipping er en blant flere aktører som lager møteplasser der de norske næringsklyngene blir synlige for et internasjonalt publikum. Samtalen om en felles omdømmestrategi mellom ledende omdømmebyggere for norsk næringsliv er i gang. Shipping, offshore energi og fiskeri-/ sjømatnæringen er motorer i norsk næringsliv som nyter godt av felles maritim kompetanse. Ved å se på disse tre næringene som én, stor industri vil det å bygge et omdømme som framtidsnæring bli mer overkommelig. Ocean Industries shipping offshore energy seafood ocean T camp brochure.indd 12

13 Fornyelse på felles base Med tre livskraftige næringer som base kan vi sammen bygge noe nytt som møter de muligheter som ligger i havbasert virksomhet framover. I stedet for at spesialiserte, kunnskapsbaserte virksomheter lever et omflakkende liv mellom flere næringer kan de bli deltagere i ett felles og sterkt kunnskapsnav. Resultatet av dette grepet med hensyn til rekruttering kan bli at utdanningsvalg og spesialisering i maritim retning forbindes med mange flere konkrete karrieremuligheter. Gjennom én felles omdømmestrategi får vi sterkere gjennomslagskraft blant de unge. Ocean Industries I en næring som får navnet OCEAN INDUSTRIES blir den ønskede posisjonen for den norskbaserte superklyngen å være denne næringens eksperter. I den eksisterende omdømmestrategien for maritim næring er ambisjonen å være den globale problemløseren under slagordet pioneering progress. Å ta posisjonen som OCEAN INDUSTRY EXPERTS vil bygge på de samme tankene og presentere oss som et kunnskapsnav for denne næringen globalt. competence technology ocean T camp brochure.indd 13

14 En A til Å løsning Tenåringens ståsted er vårt utgangspunkt. En skoledag for åttendetil tiendeklassinger midt i byen som gjør ungdomsskolelærere til vårt voksende ambassadørkorps. Et innholdskonsept som skaper identifikasjon med næringen og som kan brukes der de viktige valgene tas. Læremidler for tiendeklassinger som bruker i alt 113 timer på faget utdanningsvalg. Samarbeide med videregående skoler, høyskoler og universiteter om å tilby relevant utdanning for framtidsnæringene. En superklynge og et kunnskapsnav som representerer en posisjon der vi kan være internasjonalt konkurransedyktig og bygge et langsiktig omdømme globalt. Skalerbarhet Vi har en nasjonal utfordring som trenger den kapasitet vi kan hente ut både på regionalt og lokalt nivå. OCEAN TALENT CAMP og My Wave konseptene er utformet for å være gjenbrukbare over hele landet og i både store og små initiativ. ocean T camp brochure.indd 14

15 I forbindelse med Nor-Shipping 2013 vil begrepet Ocean Industries bli lansert som en samlebetegnelse på shipping, offshore energi og havbruk/ fiske. Konferansene og en rekke aktiviteter vil bygge opp under Ocean Industry Experts som navnet på en norskbasert og framtidsrettet Ocean Industries superklynge. Ocean Talent Camp tar tak i den største, langsiktige utfordringen næringen har, og sponsorene for denne satsingen vil bli presentert som den første gruppen Ocean Industry Experts under Nor-Shipping. Vi ønsker med dette å vise fram en gruppe bedrifter som satser på kompetansebasert vekst, planlegger langsiktig og aktivt er med på å skape en ny posisjon for superklyngen Ocean Industry Experts. Sponsorene og utstillerne blir identifisert som Ocean Industry Experts og vil få rett til å bruke: Verktøy og metoder utviklet for Ocean Talent Camp Ocean Industry Experts designprogrammet I sponsorpakken inngår: Eksponering på Nor-Shipping Eksponering i Nor-Shipping magasinet Eksponering på Nor-Shipping og Ocean Talent Camp sine nettsider Eksponering i skriftlig/trykt materiell for Ocean Talent Camp Profilering på Ocean Talent Camp i form av logo flagg, seil, stormflagg eller roll-up Mulighet for deltakelse i speed dating med studenter i regi av YoungShip ocean T camp brochure.indd 15

16 Nor-Shipping is the leading maritime event week. Its top-quality exhibition, high-level conferences and prime networking opportunities attract the cream of the international maritime industry to Oslo every other year. Join us in 2013! For more information, visit Ocean Talent Camp Partners: ocean T camp brochure.indd 16 Organized by:

VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE. The future starts here 24. 25. SEPTEMBER 2014

VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE. The future starts here 24. 25. SEPTEMBER 2014 VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE 24. 25. SEPTEMBER 2014 The future starts here SETT AV 24.-25. SEPTEMBER TIL OCEAN TALENT CAMP MØRE Vi gjentar suksessen fra i fjor, da Ocean

Detaljer

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg.

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp. Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Det pedagogiske opplegget er velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. 0 1. Formål: Introduksjon -l filmfremvisning Filmen vil

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 3l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 2l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 127/11 Byrådet Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet BJOL SARK-03-201103312-2 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING

ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING OSLOREGIONEN ARBEIDSGRUPPEN FOR FELLES PROFILERING Strategier i profileringsarbeidet 02.11.05 1 Osloregionen Strategier i profileringsarbeidet Hovedmål og strategier I samarbeidsplattformen for Osloregionen,

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen NK2011 Fakta NK2011 Nordhordlandskonferansen 2011, foreløpig rapport er kun beregnet for Husbanken og Hordaland Fylkeskommune som kort

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan 2008-2010

der det meste er Follo mulig Strategisk Næringsplan 2008-2010 Follo der det meste er mulig Strategisk Næringsplan 2008-2010 2 - 3 Innhold Follo - Der det meste er mulig 4 Utviklingsvillig region 6 Nettverk gir resultater 8 Et godt sted å være 9 Kobler læring og næring

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 00 Opplag: 000 Forsidefoto: Ole Musken Produksjon og trykk:

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer