Verneutstyr Arbeidsklær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verneutstyr Arbeidsklær"

Transkript

1 Verneutstyr Arbeidsklær 2010

2 Dalebakken Over 30 år i bransjen Siden starten i 1978 under navnet Fosen Motorservice AS, har vårt firma vært en av de ledende maskinforretningene i Fosen. Med ca 1500 m 2 butikk/lagerareal, samt et svært rikholdig varelager og egen logopresse, kan vi yte deg den beste service. Et av våre hovedområder er arbeidstøy og verneutstyr, og i denne katalogen vil du finne det meste du måtte ha bruk for. Periodisk kontroll/resertifisering av fallsikring Fallsikringsutstyr skal kontrolleres minst 1 gang pr. år. Vi utfører kontroll/ resertifisering av belter, liner og fallblokker. Kontakt oss for nærmere informasjon.

3 INNHOLD VERNEUTSTYR Verne- og arbeidsfottøy 7-38 Hansker Øye- og ansiktsvern Hodevern Hørselvern Åndedrettsvern Fallsikring Hudbeskyttelse Førstehjelpsutstyr Vernebekledning ARBEIDSKLÆR Service Håndverk og industri Offshore High visibility Vinterklær Regnklær Spesialklær Collegegensere 284 T-skjorter og skjorter Luer og truser 287 Diverse Prosjektleveranse 291 Skilter 292 Kjøp riktig størrelse 293 Vasking, CE-merking 294 Vaskesymboler, 295 stoffkvaliteter

4 VERNEUTSTYR PERSONLIG VERNEUTSTYR Personlig verneutstyr CE merkes Minimal risiko, CE kat. 1 Her stilles det ikke krav til typeprøving. Produsenten kan utstede samsvarserklæring basert på egen teknisk dokumentasjon. Eksempel: Oppvaskhansker. Middels risiko, CE kat. 2 Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon. Eksempel: Vernehjelmer, hørselvern, vernebriller, vernefottøy. Høy risiko, CE kat. 3 Produktene skal testes på godkjent prøveinstitusjon. I tillegg stilles det krav om godkjent kvalitetssikringssystem eller produktkontrollsystem. Eksempel: Åndedrettsvern, fallsikring Personlig verneutstyr er regulert via lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar Forskrift om konstruksjon og utforming av personlig verneutstyr (best.nr. 523). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr (best.nr. 524). Bruken av personlig verneutstyr har økt betraktelig gjennom de senere år. Et stadig strengere lovverk samt bedre kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet har ført til en bevisstgjøring av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Sammenligner man utstyret som leveres i dag med det som ble levert for 20 år siden er forskjellen svært stor. Kravene i standardene blir stadig strengere og brukerne stiller krav til komfort og design. Utstyret skal være så behagelig i bruk at det kan bæres en hel arbeidsdag. Tidsriktig design er et stadig viktigere kriterium når utstyret skal velges ut. Stadig flere ønsker å se bra ut også på jobb, og for mange bedrifter er design en viktig del av firmaprofileringen. Arbeidsgiver Plikter å kartlegge forholdene på arbeidsplassen, deretter å anskaffe egnet verneutstyr. Det er også arbeidsgivers plikt å sørge for nødvendig opplæring om korrekt bruk av verneutstyret. Arbeidstaker Plikter å bruke utstyret i samsvar med gjeldende lover og instrukser. Univern AS vil til enhver tid være oppdatert på hva som gjelder av lover og regler for påbud og bruk av verneutstyr. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med en av våre forhandlere eller vårt hovedkontor. Vi fører en rekke kjente merkenavn

5 VERNEUTSTYR HMS ETATENE Flere ulike etater forvalter regelverk innenfor helse-, miljø- og sikkerhet på arbeidsplassen (internkontrollforskriften). De viktigste har gått sammen om et felles nettsted med oversikt over aktuelle publikasjoner. Dette er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Prinsens gate 1, 7013 Trondheim - Tlf.: Faks: Arbeidstilsynet utgir bladet Arbeidervern samt en rekke forskrifter/publikasjoner som kan kjøpes via internettsidene. Her er noen av de aktuelle publikasjonene Best.nr. 1 Arbeidstilsynets publikasjonskatalog med total oversikt over publikasjoner utgitt 114 Arbeid i tanker 168 Arbeid i trange rom 176 Førstehjelpsutstyr 187 Ioniserende stråling 220 Boltpistoler med tilbehør 235 Asbest 326 Arbeidsgivers plikter 334 Et forsvarlig arbeidsmiljø for alle 361 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære - liste over ca. 500 stoffer 377 Hardplast - kan skade helsen din 383 Vernetjenesten 398 Støy på arbeidsplassen 404 Regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen 437 Du er valgt til verneombud 438 Tenk på helsa når du arbeider i støy 441 Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 447 Fersk mørtel og betong kan gi eksem 449 Laboratoriet - sikkerhet og arbeidsmiljø 450 Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren 461 Arbeidsmiljøloven i landbruket 466 Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeide i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet Best.nr. 470 Løsemiddelskade kan ikke helbredes - bare unngås 486 Arbeid med asbest 500 Stillaser, stiger 501 Hvilke virksomheter skal ha verneog helsepersonale 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere 523 Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 534 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeog anleggsplasser 539 Åndedrettsvern 550 Vern av arbeidstagere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer 555 Bruk av arbeidsutstyr 560 Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping 564 Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner 566 Kjemikalieforskriften 568 Rot i kjemikaliene 575 HMS-håndboken for bygg og anlegg 576 Veiledning til kjemikalieforskriften 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 578 Bedrifthelsetjenesten - en god hjelper for din bedrift 581 Kjemisk helsefare ved sveising 582 Vern mot vibrasjoner STANDARD NORGE Strandv. 18, PB 242, 1326 Lysaker Tlf.: , faks: Her kan du kjøpe de norske/europeiske standarder for personlig verneutstyr. BPV Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr Bransjeorganisasjon for importører og produsenter av personlig verneutstyr og andre HMS-relaterte produkter og tjenester.

6

7 VALG AV VERNE- OG ARBEIDSFOTTØY Vernesko (EN ISO 20346)og sikkerhetsfottøy (EN ISO 345) er utstyrt med tåvernhette som beskytter brukerens føtter mot klemskader og mot fallende gjenstander samt en rekke andre farer som finnes på arbeidsplassen: Gjennomtrenging av spisse gjenstander (spikertrampsåle) Belastninger på rygg og skjelett Statisk elektrisitet Kulde Varme Glatte underlag Vann/fuktighet Olje/kjemikalier Merkingen på fottøyet viser hva slags bruksområder det er godkjent for. (Se tabell). Arbeidssko (EN ISO 347) har ikke tåvernhette, men har andre beskyttende egenskaper. Andre viktige kriterier ved valg av verne- og arbeidsfottøy: Komfort Passform Ergonomi Størrelse Design Slitestyrke Vekt Husk at fottøyet ofte brukes en hel arbeidsdag. EUROPEISKE NORMER EN ISO Verne- og arbeidssko til yrkesbruk. EN ISO Sikkerhetssko til yrkesbruk (tåvernhette 200 Joule). EN ISO Vernesko til yrkesbruk (tåvernhette 100 Joule). EN ISO Arbeidssko til yrkesbruk (uten tåvernhette). BASISKRAV Kravene går på konstruksjon, materialenes styrke, tykkelse, PH-verdi osv. Fottøy som kun møter basiskrav er merket SB. I tillegg er det en rekke kategorier som inkluderer flere tilleggskrav. Merkingen av fottøyet viser hva det er godkjent for. TILLEGGSTESTER Merking Beskrivelse Minimumskrav P Beskyttelse mot penetrering (spikertrampsåle) 1100 ton E Energiabsorberende hæl 20 Joule A Antistatiske egenskaper Motstand 0, MΩ C Elektrisk ledende egenskaper Motstand 0,1 MΩ I Elektrisk isolerende Klasse 0 eller 00 WRU Vannavstøtende overlær 1 time CI Kuldeisolerende Test -20 C HI Varmeisolerende Test 150 C HRO Såle bestandig mot kontaktvarme Test 300 C WR Vanntette sko 3 cm 2 M Beskyttelse av mellomfoten 40 mm AN Ankelbeskyttelse 20 Kn SRA Sklihemmende egenskaper på standard keramisk gulv Koeffisient hæl 0,28 ved rengjøring med vann + rengjøringsmiddel Koeffisient fotblad 0,32 SRB Sklihemmende egenskaper på stålgulv innsatt med Koeffisient hæl 0,13 Glycerin smøremiddel Fotblad 0,18 SRC SRA+SRB CR Motstand mot kutt, overlær 2,5 (index) Fottøyet vil være merket med disse tilleggskravene f. eks. slik: SBPE =basiskrav +spikerbeskyttelse + energiabsorberende hæl.

8 KLASSE 1 Fottøy av lær eller tilsvarende materiale Sikkerhetsfottøy SB Basiskrav EN ISO FO S1 SB + FO + antistatisk + energiabsorberende hæl S2 S1 + FO + vannavstøtende lær S3 S2 + FO + spikertrampsåle Arbeidsfottøy - Basiskrav EN ISO Basiskrav + antistatisk + energiabsorberende hæl FO + vannavstøtende lær FO + spikertrampsåle FO Oljebestandig såle KLASSE 2 Vanntett fottøy av gummi eller plast Sikkerhetsfottøy SB Basiskrav EN ISO FO S4 SB + FO antistatisk + energiabsorberende hæl S5 S4 + FO spikertrampsåle Arbeidsfottøy - Basiskrav EN ISO Basiskrav + antistatisk + energiabsorberende hæl spikertrampsåle TÅVERNHETTE Beskytter tåpartiet mot klem og fallende gjenstander. Falltest: 200 Joule (spisst lodd på 20 kg). Trykktest: 15 kn MATERIALER Stål - kan lede kulde og er et relativt tungt og stivt materiale. Bygger lite. Kompositt og fiberplast - lette og komfortable materialer som ikke leder kulde. Inneholder ingen metalldeler. Opptil 50% lettere enn stål. Gir ikke utslag i metalldetektor. Bygger mer enn stål. Aluminium - lav vekt, bygger lite. Opptil 40% lettere enn stål. SÅLEMATERIALER PU (Polyuretan): Syntetisk materiale med lav vekt og myke fjærende egenskaper. Tåler olje, fett og flere kjemikalier. Gode isolerende egenskaper. Svært mye brukt som yttersåle, men også som mellomsåle. TPU (Termoplastisk polyuretan): Sterkt og mykt materiale med god sklisikkerhet på de fleste underlag. Nitrilgummi: Syntetisk gummi med høy varmebestandighet. Slitesterkt, men tyngre og hardere enn PU. Tåler olje, fett og en rekke kjemikalier. Vibram: Gummisåler av ekstra høy kvalitet. Svært egnet for utendørs bruk. PVC/nitril: Slitesterkt oljebestandig materiale som tåler flere typer syrer og baser. 2-sjiktsåler: Myk, støtdempende mellomsåle og en slitesterk yttersåle. 2-sjiktssåler gir en kombinasjon av flere egenskaper, som gir økt komfort og slitestyrke (evt. varmebestandighet, kjemikaliebestandighet, etc.) Eksempler: PU/nitril, PU/TPU, PU/PU. SPIKERTRAMPSÅLE En plate beskytter fotsålen mot gjennomtrengning av spiker og andre spisse/skarpe gjenstander. Skal alltid benyttes på byggeplasser. MATERIALER Stål - det materiale som er mest benyttet, stivt. Kompositt og Lenzi - myke og komfortable materialer som ikke leder kulde. Inneholder ingen metalldeler og gir ikke utslag i metalldetektor. PRODUSENTER Terra har gjennom 30 år produsert og utviklet vernefottøy konstruert for å møte de tøffe kravene i kanadisk industri og har utviklet seg til å bli et ledende merke. Terra logoen er et internasjonalt anerkjent symbol som reflekterer Terras vilje og evne til å kombinere moderne design med ledende teknologi. En av Europas ledende produsenter av vernefottøy med en årlig produksjon på mer enn 1 million par. Bred lest og høy komfort er egenskaper som gjør at MTS har en høy markedsandel også i Norge. En av verdens ledende produsenter av vernefottøy. Univern leverer merkene Lupos og Auda i Norge. Grisport er en ledende italiensk produsent av kvalitetsfottøy for arbeid og fritid. Selskapet har over 2000 ansatte og betydelige leveranser både i Europa og ellers i verden. Belgisk foretak grunnlagt i Bekina har utviklet seg til å bli en av Europas ledende produsenter av verne- og arbeidsstøvler innen sitt område, med en årlig produksjon på mer enn par. Bekina har spesialisert seg på produksjon av støvler i PU- og gummimateriale.

9 TERRA VIBRAMSERIEN Ekstra slitesterk, oljebestandig Vibram gummisåle Lett mellomsåle i støtdempende EVA Ekstra tåforsterkning i gummi Uttagbar Terra innleggssåle med ekstra dempning i hælen Komfortabelt fôr som leder fuktigheten bort Svart luftig lavsko Art Cypher Black S1P Overdel i fullnarvet nubuk skinn med tekstilnettingdetaljer For innendørs bruk og utendørs tørt bruk Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i aluminium, Lenzi kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S1P SRA Lavsko Gore-Tex Art Pulse S3 WR Overdel i fullnarvet svart nubuk skinn Gore-Tex vanntett pustende membran Polstret toppkant og pløse For utendørs bruk, vått og tørt arbeid Tåvernhette i aluminium, Lenzi kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S3 WR Gore-Tex er en svært etterspurt membran som brukes i sko og tekstiler. Fordelen med Gore-Tex er at vann ikke trekker inn samtidig som materialet puster. Skolett Gore-Tex Art Rush S3 WR Overdel i fullnarvet svart nubuk skinn med Gore-Tex vanntett pustende membran Polstret toppkant og pløse For utendørs bruk, alle årstider, vått og tørt arbeid Tåvernhette i aluminium, Lenzi kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S3 WR

10 TERRA UNITY UNIFORMSTØVLER Denne serien er spesielt egnet for vaktpersonell, ambulansepersonell, politi og andre yrkesgrupper som bærer uniform. Fottøyet møter de høyeste krav til komfort og slitestyrke. Solid gummi yttersåle og myk EVA mellomsåle SuperFeet uttagbar innleggsåle som skåner rygg og knær, motvirker tretthet og gir foten god støtte Patentert, anatomisk pløse TPU forsterkning i hælen Ergonomisk ankelpolstring Skaftestøvel m/vern Art Zone 8 Inch S1P Snøring og glidelås i siden Polstret toppkant og pløse Overdel i svart skinn med detaljer i slitesterk Denier Nylon Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P Våren 2010 Skolett u/vern Art Zone 6 inch Arbeidsstøvel uten tåvernhette Polstret toppkant og pløse Med snøring Overdel i svart skinn med detaljer i slitesterk Denier Nylon Str Våren 2010 EN ISO Skaftestøvel u/vern Art Grid 8 Inch Arbeidsstøvel uten tåvernhette Polstret toppkant og pløse Snøring og glidelås i siden Overdel i svart skinn med detaljer i Denier Nylon Vanntett membran 300 gram Thinsulate isolering Str EN ISO Våren 2010

11 Lavsko Skate Art Shawn S1P Lavsko i Skate design med overdel i førsteklasses fullnarvet skinn, svart med grå og hvite detaljer Anti-bakterielt tekstilnetting fôr Eksklusiv, uttagbar innersåle i EVA belagt med mikronetting og Gel dempning Limt gummi yttersåle med Terra Workie antiskli mønster Bred lest Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P SRA Lavsko Skate Art Tony S1P Lavsko i Skate design med overdel i førsteklasses fullnarvet skinn, brun med hvite detaljer og beige yttersåle Anti-bakterielt tekstilnetting fôr Eksklusiv, uttagbar innersåle i EVA belagt med mikronetting og Gel dempning Limt gummi yttersåle med Terra Workie antiskli mønster Bred lest Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P SRA Sporty luftig vernejogg Art Blitz S1P Svart, luftig og lett lavsko i fullnarvet nubukskinn Slitesterkt tekstilfôr Uttagbar innersåle i Phylon materiale Fjærende PU mellomsåle og slitesterk, oljebestandig gummi yttersåle Gel dempning i hælen Tåforsterkning Tåvernhette i aluminium og kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S1P Lavsko Art Javelin S1P Cross-trainer overdel i skinn og tekstil Atletisk design Gummi yttersåle og myk EVA mellomsåle Forsterket gelenk for sklisikkerhet ved arbeid i stiger Sklihemmende soner i hæl og tå Ekstra forsterkninger i tå- og hælparti Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P SRA SRA

12 Luftig lavsko Art Panama S1P Sporty, luftig lavsko i svart fullnarvet skinn/netting med grå/gule detaljer For lett, tørt arbeid Slitesterkt tekstilfôr Uttagbar Terra innleggssåle Sport snøresystem med nylonlisser gjør at skoen sitter godt og lenge! Lettvekts EVA mellomsåle og Terra Relay gummi yttersåle Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i aluminium, spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P SRA Vernejogg blå Art Arrow Blue SBE Overdel i marine/svart oksehud Yttersåle i gummi, mellomsåle i Phylon foran, PU i hælpartiet Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i stål, ikke spikertrampsåle Str EN ISO SBE Vernejogg svart Art Arrow Black SBPE Overdel i svart oksehud Yttersåle i gummi, mellomsåle i phylon foran, PU i hælpartiet Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO SBPE

13 TERRA WINTER Span Black vinterstøvel Art Span Black SBPE WRU CI Ekstra slitesterk snørestøvel med overdel i førsteklasses, fullnarvet og vannavstøtende skinn Terra QORE slitesterkt, fukttransporterende fôr Thinsulate 200 gram isolering for komfort på kalde vinterdager Uttagbar Terra Footbed innleggssåle gir god dempning og gir foten støtte Spesialtråd i nylon hindrer vann å trenge inn gjennom sømhull. Alle viktige sømmer er doble Ekstra solide lisser Polstret pløse PU mellomsåle og høykvalitets gummi yttersåle med høy slitestyrke og god sklisikkerhet Ekstra tåforsterkning i PU Støttesystem i PU gir foten stabilitet Tåvernhette i aluminium og spikertrampsåle i kompositt Str. 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48 EN ISO SBPE WRU CI Blackcomb vinterstøvel Art Blackcomb SBPE WRU CI Lett og komfortabel vinterstøvel med kuldeisolerende såle Overdel i vannavstøtende spesiallær Vanntett til underkant av ankel PU mellomsåle og TPU yttersåle Lett kompositt tåvernhette, spikertrampsåle i kompositt Fôret med pustende uttagbar 3-lags filtsokk Str. Str. 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48 EN ISO SBPE WRU CI 40 C Filtsokk for Blackcomb Art. 4005

14 TERRA WOMENS DAMESKO Svart/beige lavsko Art Nadia SBPE Overdel i svart fullnarvet skinn. Oljebestandig gummi yttersåle og EVA mellomsåle Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO SBPE Luftig sportssko Art Peggy SBE Overdel i fullnarvet skinn og nylon Oljebestandig gummi yttersåle og EVA mellomsåle Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i stål, ikke spikertrampsåle Str EN ISO SBE Lavsko Skate design Art Taylor S1P Overdel i svart skinn Uttagbar anatomisk innleggssåle i 2- sjikts EVA materiale Lavprofil yttersåle i oljebestandig gummi Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P

15 MTS MCLIMBER For utendørs bruk sommer og vinter med PU/TPU Multi-hardhet såle Myk PU mellomsåle som er lett, isolerende, komfortabel og støtdempende Yttersåle i TPU i 3 ulike hardhetsgrader - Hoveddelen, hardhet 60 shores A, svart med 5,5 mm knaster og ru sliteflate som gir god sklisikkerhet på ujevnt underlag og på snø og is. Solid, slitesterk og komfortabel - I midten under fotbladet sølvgrå knaster, hardhet 80 shores A med ru overflate for ujevnt underlag som f.eks. stein - Forsterkning i gelenken, sølvgrå, hardhet 80 shores A, gir foten støtte og stabilitet - Støtdemper i hælen, sølvgrå, hardhet 40 shores A, energi/støtabsorberende Avrundet hæl TPU tåforsterkning, ekstra slitesterk. HI/CI godkjent, varme- og kulde isolerende Antistatisk og oljebestandig SRC godkjent (sklisikkerhet på industrigulv) Uttagbar, anatomisk innersåle i filt med PU skum, antistatisk og antibakteriell Bred og romslig lest Rigger Boot pelsfôret Art Jura Flex Overcap S3 Overdel i svart vannavstøtende lær Grått syntetisk pelsfôr Uttagbar anatomisk innleggssåle i filt/pu-skum, antistatisk og antibakteriell TPU Overcap tåforsterkning Hemper på toppen av skaftet Sømmene er forsterket med nagler Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str Høsten 2010 EN ISO S3 HI CI SRC Snørestøvel m/glidelås Art Kinley Flex Overcap S3 Snørestøvel med YKK glidelås i siden Overdel i svart vannavstøtende lær Ankelbeskyttelse i 10 med mer skum belagt med lær Vannavstøtende polstret pløse Dermo Dry Thinsulate vinterfôr Rustfrie maljer TPU Overcap tåforsterkning TPU utvendig hælkappe gir foten god støtte Anatomisk, uttagbar innleggssåle i PU skum belagt med filt, antistatisk og antibakteriell Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 HI CI SRC Høsten 2010

16 FORTS. MTS MCLIMBER Vinterstøvel m/pelsfôr Art Taurus Flex Overcap S3 Vinterstøvel med snøring Overdel i svart vannavstøtende lær Syntetisk pelsfôr TPU Overcap tåforsterkning Polstret toppkant Fastsydd pløse, lærpolstret Uttagbar anatomisk innleggssåle i filt/pu skum, antibakteriell og antistatisk Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 SRC HI CI Høsten 2010 Skolett Art Cosmos Flex Overcap S3 Overdel i svart vannavstøtende lær TPU Overcap tåforsterkning Refleksstriper på begge sider Ekstra hælkappe i spesial lær med PU belegg Polstret toppkant og pløse Pløse og fôr i Poromax materiale Uttagbar anatomisk innleggssåle i filt/pu skum, antibakteriell og antistatisk Tåvernhettte og spikertampsåle i kompositt Str EN ISO S3 HI CI SRC Skolett m/membran Art Vinson Flex Overcap S3 Overdel i mykt vannavstøtende lær Vanntett Aerotiss membran og Coolmax fôr TPU Overcap tåforsterkning Ankelbeskyttelse med Cordura med skuminnlegg Uttagbar anatomisk innleggssåle i filt/pu-skum, antistatisk og antibakteriell Polstret pløse med Aerotiss membran og Cordura Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO Lavsko Art Baxter Flex Overcap S3 Overdel i glatt fullnarvet vannavstøtende okseskinn Toppkant med 10 mm skum med skinnpolstring TPU Overcap tåforsterkning Vannavstøtende pløse i skinn, polstret Coolmax fôr Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 HI CI SRC S3 HI CI SRC

17 MTS MGECKO SERIEN - For innendørs og utendørs bruk Metallfri 2 sjikts PU/TPU såle Myk PU mellomsåle TPU multihardhet yttersåle: Hoveddel i hardhet 60 shores A, grå, høy sklisikkerhet, slitestyrke og komfort Støtdempende soner i front og hæl, hardhet 80 shores A, sølvgrå Gelenkforsterkning, hardhet 80 shores A, sølvfarget, gir foten støtte og stabilitet Knaster på siden foran og bak, hardhet 80 shores A, røde gir godt grep på ujevnt underlag Støtabsorberende pute i hælen, hardhet 40 shores A, sølvfarget, gir god dempning Uttagbar innleggssåle Romslig lest Antistatisk og oljebestandig Sandal Art Eagle Overcap S1P Ekstra luftig lavsko Dobbel borrelåslukking Overdel i svart oksehud Pustende Cambrellefôr TPU Overcap tåforsterkning Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P HI CI SRC Sporty lavsko Art Galior Flex S1P Overdel i skinn/tekstil Reflekser på sidene og bak Polstret toppkant og pløse Pustende Cambrellefôr Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P HI CI SRC Lavsko Art Condor Overcap S3 Svart lavsko i glatt, fullnarvet okseskinn Røde/svarte detaljer og refleks på høyre side Solid konstruksjon uten sømmer i sidene TPU Overcap tåforsterkning Polstret toppkant og pløse Pustende Cambrellefôr Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 HI CI SRC

18 EVOLUTION+SERIEN 2 sjikts PU-såle, varmebestandig opptil 180 C Antistatisk Uttagbar innleggssåle Oljebestanding Helt metallfri og gir derfor ikke utslag i sikkerhetskontroller på flyplasser, etc. Air System pustende fôr Meget lav vekt Ingen metalldeler God sklisikkerhet på glatte gulv SRC Lavsko Art Ocean Overcap Flex S3 Overdel i fullnarvet, vannavstøtende oksehud Metallfri Polstret toppkant og pløse TPU tåforsterkning Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 HI CI SRC Luftig lavsko m/borrelås Art Agora Overcap S1 Overdel i svart oksehud Borrelåslukking TPU tåforsterkning Metallfri Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i kompositt Str EN ISO S1 HI CI SRC

19 FORTS. EVOLUTION+ SERIEN Hvit mokasin Art Luna S2 Hvit mokasin for næringsmiddel- og kjemisk industri Overdel i pustende, vanntett Drytek mikrofiber materiale Kjemikaliebestandig overdel (be om dokumentasjon) og maskinvaskbar Ingen sømhull som slipper inn vann Fôret med Cambrelle Amicor+ materiale, parfymert Hel latex innleggssåle, antimikrobe- og bakteriebehandlet Sålemønster som reduserer faren for å skli på våte og oljete gulv (SRC-godkjent) Lav vekt, kun 800 gram pr. par Tåvernhette i kompositt Str Obs OBS! VASKBAR EN ISO S2 HI CI SRC EN (syrer og etsende væsker) Svart mokasin Art Vesta S2 Svart mokasin for næringsmiddel- og kjemisk industri Overdel i pustende, vanntett Drytek mikrofiber materiale Kjemikaliebestandig overdel (be om dokumentasjon) og maskinvaskbar Ingen sømhull som slipper inn vann Fôret med Cambrelle Amicor+ materiale, parfymert Hel latex innleggssåle, antimikrobe- og bakteriebehandlet Sålemønster som reduserer faren for å skli på våte og oljete gulv (SRC-godkjent) Lav vekt, kun 800 gram pr. par Tåvernhette i kompositt Str EN ISO S2 HI CI SRC EN (syrer og etsende væsker) Hvit skolett Art Andros S2 Hvit skolett for næringsmiddel- og kjemisk industri Overdel i pustende, vanntett Drytek mikrofiber materiale Kjemikaliebestandig overdel (be om dokumentasjon) og maskinvaskbar Ingen sømhull som slipper inn vann Fôret med Cambrelle Amicor+ materiale, parfymert Hel latex innleggssåle, antimikrobe- og bakteriebehandlet Sålemønster som reduserer faren for å skli på våte og oljete gulv (SRC-godkjent) Lav vekt, kun 800 gram pr. par Tåvernhette i kompositt Str EN ISO S2 HI CI SRC EN (syrer og etsende væsker)

20 STARTUP-SERIEN Prisgunstige modeller Lav vekt og bred lest gir ekstra komfort Antistatiske Air system fôr 2-sjikts PU såle Uttagbar antistatisk innersåle Myk og fjærende mellomsåle Slitesterk yttersåle som tåler olje, fett og en rekke kjemikalier Varmebestandig såle opp til 180 C Romslig lest Lavsko Art Monaco S3 Svart med røde /grå detaljer Overdel i mykt lær som er vanntett i 4 timer med Cordura detaljer Polstret toppkant og pløse Slitesterkt Air System fôr som absorberer fuktigheten, antibakteriebehandlet Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 SRC Lett og luftig lavsko Art Kart S1P Overdel i mykt spaltlær og pustende 3D tekstilmateriale Fôret med Airmax materiale Borrelåslukning For innendørs/tørre arbeidsforhold Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P Luftig lavsko Art Airmax S1 Luftig lett lavsko for innendørs/tørt bruk Overdel av pustende 3D-Airmax materiale Polstret toppkant og pløse Tåvernhette i stål Str EN ISO S1

21 MTS XS SPORT Sporty superlett lavsko Art XS Pulse S3 Vannavstøtende overdel i grå, fullnarvet nubuk og Cordura materiale Metallfri Pustende Coolmax fôr Hurtigsnøring PU/TPU såle med anti-torsjon system og 2 karbonfiberinnlegg i gelenk Antistatisk/antibakteriell innleggssåle med Poron støtdempning i hælen Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 SRC Sporty basketsko Art XS Dark S3 Overdel i svart, fullnarvet nubuk og Cordura materiale Metallfri Pustende Coolmax fôr Hurtigsnøring PU/TPU såle med anti-torsjon system og 2 karbonfiberinnlegg i gelenk Antistatisk/antibakteriell innleggssåle med Poron støtdempning i hælen Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 SRC Sporty luftig lavsko Art XS Fly S3 Overdel i svart, fullnarvet nubuk og Cordura materiale Metallfri Pustende Coolmax fôr Hurtigsnøring PU/TPU såle med anti-torsjon system og 2 karbonfiberinnlegg i gelenk Antistatisk/antibakteriell innleggssåle med Poron støtdempning i hælen Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 SRC

22 RANDERS SERIEN Rimelige kvalitetssko produsert av MTS Såle i 2 sjikts PU med myk, fjærende mellomsåle og slitesterk yttersåle Høy sålekant foran Antistatisk og antibakteriebehandlet innleggssåle med latex skum Lavsko Art Caucase S1P Overdel i svart lær Ankelpolstring med skum Air System fôr Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P Skolett Art Baltik S1P Skolett med overdel i svart lær Ankelpolstring med 10 mm skum belagt med syntetisk materiale Pløse i mykt PU materiale Air System fôr Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S1P Skaftestøvel med snøring Art Norka S3 Overdel i svart, vannavstøtende oksehud Pelsfôret Skumpolstret toppkant Polstret pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3

23 MISS MTS SERIEN Sikkerhetssko for damer 2-sjikts PU såle med TPU innlegg for bedre sklisikkerhet Overdel i fullnarvet okseskinn Skinnfôret Antistatiske Uttagbar innleggssåle belagt med mykt skinn Svart skolett Art Laura S3 Skolett med overdel i skinn med Corduradetaljer Ankelpolstring med 10 mm skummateriale belagt med Cordura Polstret pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3 Svart lavsko Art Lisa S3 Lavsko i svart skinn med Cordura detaljer Polstret pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S3

24 GRISPORT VERNEFOTTØY Vår Support System med ekstra utvendig hælkappe bestselgende gjør skoen stødig, og reduserer muligheten for serie i 2009! å trå over i ujevnt og bratt terreng Overdel i svart, vannavstøtende Dakar oksehud med Cordura detaljer 2-sjikts såle: Nitril yttersåle og mellomsåle i mykt PU materiale Varmebestandig såle +300 C (HRO) Tåforsterkning Ekstra solid fottøy for tøffe arbeidsforhold i bygg, anlegg, industri og annet utendørs arbeid Cambrellefôr BESTSELGER Svart snørestøvel Art. 717L Overdel i kraftig nubukskinn med Cordura detaljer Polstret toppkant og pløse For helårsbruk Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO HI Svart skolett Art. 703L Overdel i kraftig oksehud med Cordura detaljer Ankelpolstring Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO HI Svart lavsko Art. 701L Overdel i kraftig oksehud med Cordura detaljer, ankelpolstring Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO HI

25 Lavsko Art L S3 Overdel i svart oksehud Supplement til 701L, leveres i små størrelser PU mellomsåle, Vibram yttersåle i slitesterk nitrilgummi Uttagbar innleggssåle, pustende, fukttransporterende og antistatisk Pustende tekstilfôr Support system i hælen gir god støtte Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO Skolett Art L S3 Overdel i svart osksehud Supplement til 703L, leveres i små størrelser PU mellomsåle, Vibram yttersåle i slitesterk nitrilgummi Uttagbar innleggssåle, pustende, fukttransporterende og antistatisk Tåforsterkning i PU Pustende tekstilfôr Support system i hælen gir god støtte Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO Obs OBS! SMÅ STØRRELSER GRISPORT VERNEFOTTØY MED SYMPATEX Overdel i førsteklasses Dakar oksehud med refleks Fusstatic antistatisk, uttagbar innleggssåle Pustende, absorberende Cambrelle i fôr, pløse og ankelpolstring For utendørs bruk under alle arbeidsforhold, entreprenører, håndverkere, maskinkjørere, verft etc. Svart lavsko med Vibramsåle Art C Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Sympatex pustende, vanntett membran Polstret toppkant og pløse Tåforsterkning i PU Support System gir foten ekstra god støtte Kompositt tåvernhette, kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S3 HRO HI WR SRC Svart skolett med Vibramsåle Art C Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Sympatex pustende, vanntett membran Polstret toppkant og pløse Tåforsterkning i PU Support System gir foten ekstra god støtte Kompositt tåvernhette, kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S3 HRO HI WR Vanntett og pustende Sympatex membran

26 FORTS. GRISPORT VERNEFOTTØY Vinterstøvel med Vibramsåle Art Ekstra varm snørestøvel med vanntett, pustende Sympatex membran Foret med lammeull Glidelås i siden gjør støvelen lett å ta av og på Overdel i myk, fullnarvet oksehud Polstret toppkant og pløse Vibram gummi yttersåle og PU mellomsåle Tåforsterkning i PU Tåvernhette i kompositt og Lenzi kompositt spikertrampsåle Str EN ISO S3 HRO HI CI WR SRC Svart, høy snørestøvel Art L Overdel i fullnarvet i Dakar oksehud Varmebestandig nitril yttersåle, myk PU mellomsåle Polstret toppkant og pløse Cambrelle fôr Vanntett pustende, Sympatex membran Support System gir foten ekstra god støtte til foten Tåforsterkning i PU Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S3 HRO HI

27 FORTS. GRISPORT VERNEFOTTØY Mokasin Art C Overdel i lær/cambrelle Fusstatic uttagbar innleggssåle Pustende absorberende Cambrelle i fôr og pløse Elastikk i vristen Lett å ta av og på 2-sjikts PU såle Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P HI Svart sandal med borrelås Art C Svart Dakar fullnarvet oksehud Pustende fôr Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Fusstatic uttagbar innleggsssåle PU tåforsterkning Support System Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P HRO HI SRC Grisport luftig lavsko Art C Svart lavsko med snøring Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle PU tåforsterkning Overdel i Pampas skinn og pustende tekstilmateriale Pustende fôr Support system gir ekstra ankelstøtte Fusstatic uttagbar innleggssåle Polstret toppkant og pløse Tåvernhette og spikertrampsåle i kompositt Str EN ISO S1P HRO HI SRC

28 LUPOS EVO VERNEFOTTØY TPU yttersåle med 3 gule felt i myk TPU som gir bedre dempning og sklissikkerhet på glatte gulv PU mellomsåle Aluminium tåvernhette Ekstra tåforsterkning Avrundet hæl Uttagbar Scholl Syncro Gel X3 innleggssåle ESD godkjent Overdel i svart nubukskinn med tekstildetaljer Pustende tekstilfôr Polstret toppkant og pløse SRC sklisikker på glatte gulv For innendørs eller utendørs tørt bruk Arbeid i områder hvor statisk elektrisitet kan være et problem Sandal Art. EVO X4 Luftig sandal Dobbel borrelåslukking Reflekser Str Klimaklasse EN ISO EN S1 ESD SRC Lavsko Art. EVO X5 Snøring Fastsydd pløse Str Klimaklasse EN ISO EN S1 ESD SRC EKSTRA STORE STØRRELSER Overdel i skinn Pustende fôr Fukttransporterende innleggssåle 2-sjikts PU såle Polstret toppkant og pløse ESDgodkjent Leveres med Scholl SYNCRO GEL såle! SVART LAVSKO Art Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO SVART SKOLETT Art S3 EN ISO Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str S3

29 SKOGSSTØVLER MED SAGVERN Godkjent for kjedehastighet opptil 24m/s (kl.2) Skogsstøvel gummi Art SBE Skogsstøvel med overdel og såle i gummi Snølås med snøring øverst på skaftet Romslig lest Fôret med bomullcanvas Yttersåle i oljebestandig gummi Tåvernhette i stål Høyde 36cm Str EN ISO SBE Godkjent for kjedehastighet opptil 24m/s (kl.2) Skogsstøvel Grisport Art S3 Svart skogsstøvel med snøring Sagvernbeskyttelse klasse 2 (kjedehastighet opp til 24 m/sek) Overdel i svart oksehud Polstret toppkant og pløse Skinnfôret Support system gir foten ekstra støtte Kraftig Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Tåforsterkning Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO EN ISO S3 HRO SRC Grisport sveise- og støperiskolett Art K S3 Overdel i svart oksehud Hurtiglukking m/borrelås og klaff Sydd med varmebestandig Kevlar tråd Ankelpolstring Yttersåle i nitril gummi, PU mellomsåle Sømmer forsterket med nagler PU tåforsterkning Support system gir foten ekstra støtte Uttagbar innersåle Tåvernhette i stål, spikertrampsåle kompositt Str EN ISO S3 HRO HI SRB

30 MYKSKO Spesielt godt egnet for deg som står og går på harde gulv Overdel i PU belagt lær Myk kant over vristen Myk polstret fotseng med 2 mm aktivt kull og cambrellefôr for best mulig svetteabsorbering Energiabsorberende, oljebestandig såle gir god sklisikkerhet på glatte gulv Arbeidssko Art Svart ORO E Art Hvit ORO E Praktiske sko uten tåvernhette Str Arbeidssko m/svingbar hælrem Art R Hvit ORO E Hælrem med elastikk bak og spenne for regulering Ikke tåvernhette Str EN 347 ORO E EN 347 ORO E SIKKERHETSSKO Sikkerhetssko m/ hælrem Art R Svart SBE Regulerbar vristrem og hælrem med elastikk Tåvernhette i stål Str Sikkerhetssko m/svingbar hælrem Art Svart SBE Hælrem med elastikk bak og spenne for regulering Tåvernhette i stål Str EN 345 SBE EN 345 SBE Vi kan levere flere typer sandaler og myksko i andre farger. Kontakt oss for tilbud!

31 STEPLITE PU STØVLER Ekstra lav vekt Antistatiske Oljebestandige Kuldeisolerende Overdel og såle i PU (polyuretan) Mykt og fleksibelt materiale for høy komfort Miljøvennlig materiale biologisk nedbrytbart Energiabsorberende hæl Knast på hælen gjør støvelen enkel å ta av Klippbart skaft Leveres komplett med Bekina innleggssåle Sikkerhetsstøvel m/ spikertrampsåle Art. X40-80 Steplite S5 svart Komfortabel og robust støvel Velegnet for landbruk, bygg og anlegg, fiskeri osv. Bredere og høyere tåvernhette gir mer plass og økt komfort Videre i skaftet Ny forbedret såle for bedre sklisikkerhet Vekt 790 gram Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S5 CI SRC Nytt design Sikkerhetsstøvel Art. X30-10 StepliteX S4, hvit Praktisk og komfortabel støvel Velegnet for næringsmiddelindustri, fiskeri, landbruk, industri osv. Bredere og høyere tåvernhette gir mer plass og økt komfort Videre i skaftet Ny forbedret såle for bedre sklisikkerhet Vekt 740 gram Tåvernhette i stål Str EN ISO S4 CI SRC Nytt design

32 FORTS. PU STØVLER Arbeidsstøvel Art. P10-10 Steplite 04, hvit Art. P10-90 Steplite 04, grønn Lett støvel for arbeid og fritid Vekt 640 gram Velegnet til næringsmiddelindustrien, renhold osv. Ikke tåvernhette Str EN ISO Sikkerhetsstøvel Art. P30-94 Agrilite S4, grønn Praktisk og komfortabel støvel Velegnet for landbruk Vekt 740 gram Tåvernhette i stål Str EN ISO S4 Passer til alle Bekina modeller Fiberpelssokk Art. B1000 Ekstra fôr til Bekina støvler Skaft i fiberpels og Texon såle Toppkant av cordfløyel som brettes over støvelskaftet Str Velegnet ned til 40 C Kuldeisolerende vinterstøvel PU Art. Z Thermolite S4 Lett og komfortabel støvel for temperaturer ned til 40 C Skaft og såle i kraftig, isolerende polyuretan Holder seg myk og smidig også ved lave temperaturer Utskiftbar innleggssåle følger med Velegnet for bruk innen yrkesfiske, næringsmiddelindustri, fryseri, landbruk, skiheiser osv. Vekt 1357 gram Tåvernhette i stål Str EN ISO S4

33 PVC STØVLER Arbeidsstøvel PVC Art. A2222 Greenland 04 Antistatisk polyamidfôr Klippbart skaft Vid i skaftet lett å ta av og på Refleks bak på skaftet Forsterkning på vrist, ankel og hæl Sålekonstruksjon og luftekanalen bak på skaftet sørger for god ventilasjon Uttagbar ventilert innersåle Fjærende mellomsåle Ekstra romslig lest PVC/nitril yttersåle Uten tåvernhette Str EN ISO Sikkerhetsstøvel PVC Art. A2211 Highlands SA S5 Som over, men med tåvernhette og spikertrampsåle i stål. Str EN ISO S5 Arbeidsstøvel hvit PVC Art. A2229 Normandy ORO E For næringsmiddelindustrien, fiskeindustri, renhold og andre bransjer med spesielle krav til sklisikkerhet Antibakteriebehandlet Overdel i spesial PVC som tåler olje, fett, melkesyre, blod og vaskemidler Tricot fôr Vaskbar og utskiftbar innleggssåle gir god luftsirkulasjon Yttersåle i PVC/nitril med god sklisikkerhet på glatte gulv Uten tåvernhette (Kan leveres med tåvernhette - skaffevare) Str EN ISO ORO E Vadebukse i PVC Art. A2220 Lioran S5 Auda Praktisk selebukse PVC støvel med påsveiset selebukse i PVC-belagt lerret Polyamidfôret støvel med oljebestandig PVC/nitrilsåle Total høyde 130 cm Utstyrt med innerlommer. Velegnet for arbeid i kummer, kanaler osv. Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO S5 Anleggsstøvel Tytan Art SBP Kraftig, solid industri- og anleggsstøvel, håndlaget Overdel og såle i gummi Romslig lest Fôret med bomullcanvas Yttersåle i oljebestandig gummi Høyde 36cm Tåvernhette og spikertrampsåle i stål Str EN ISO SBP

34 FOTTØY UTEN VERN Terra arbeidssko uten vern Art Ultra II 01 Overdel i svart oljet nubuk skinn med tekstildetaljer Gummi yttersåle, mellomsåle med Phylon foran og PU bak Polstret toppkant og pløse Antistatisk Str EN ISO Lightstep uniformsko Art Overdel i førsteklasses, svart kalveskinn PU såle med støtdempende element i hælen Skinnfôret Ankelpolstring Hælpute trukket med skinn Str Lavsko Grisport Art Overdel i brun oksehud Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Vannavstøtende Gritex membran Polstret pløse og toppkant Uttagbar innleggssåle Str

35 FORTS. FOTTØY UTEN VERN Skolett Grisport Art Superkomfortabel skolett for utendørs bruk i alle typer terreng Overdel i førsteklasses Dakar brun oksehud Vanntett, pustende Sympatex membran Vibram yttersåle, PU mellomsåle Support System gir hælen støtte og reduserer faren for å trå over Polstret toppkant og pløse Str Ypperlig som fjellstøvel Høy snørestøvel med Sympatex Grisport Art Overdel i førsteklasses, svart oksehud Vibram gummi yttersåle, PU mellomsåle Vanntett, pustende Sympatex membran Cambrellefôr Polstret toppkant og pløse Str

36 SÅLER Varmesåle Alu-igloo Art. B112 Isolerende filt på oversiden, polyetylenskum i midtsjikt og reflekterende alufilm på undersiden Str Støtdempende Grethe Waitz Art. 300 Grete Waitz Marathon Energy sole er laget av superelastisk og absorberende materiale utviklet av NASA Sålen former seg etter foten og er velegnet for arbeid på harde underlag Tykkelse 3mm Str Deo luktslukersåle Art. B114 Klippbar såle med skummateriale med tekstil overside og aktivt kull på undersiden Dekker størrelse Str. one size Varmesåle ullfilt Art. B115 Holder føttene tørre og varme Selges i pk. à 5 par Str Spesialsåle for gummistøvler Bekina Art. B101 Bekina innleggssåle Filt mot foten Mønstret underside som holder sålen på plass Str Terra Military Footbed Art Det øverste laget fjerner fuktighet fra foten og gir en tørr, komfortabel overflate Mellomlaget gir støtte og demping Aktivt kull fjerner lukt, bakterier og soppdannelse Latex i hælen gir ekstra demping Lufttørkes må ikke utsettes for direkte varme Str Varmesåle i lammeull/filt Art. B102 Klippbar såle med underside av ullfilt Dekker størrelse Str. One size Steplite X såle for gummistøvler Art. X101 Str Super Soft Slim Gel Art. B121 Str (2), (3) Sportssåle Art. B117 Vaskbar såle som isolerer mot kulde og fukt Gir foten god støtte Skummateriale med tekstil mot foten Str Super Soft Gel Art. B120 Med ekstra dempning. Str (1), (2), (3) Scholl Syncro Gel x3 såle Art. Z0081 Utviklet av Scholl for Lupos 5x3 materiale gir unik dempning Skåner rygg og skjelett og gir topp komfort Dempning både i forfoten og i hælpartiet Stivere 5x3 materiale i mellomfoten gir god gelenkstøtte Velegnet i ESD områder Str

37 UNIVERN SOKKER Helårssokk Art Designet for maksimal varme og fuktighetsopptak Forsterket i såle, hæl og tå Selges i pk á 2 par Kvalitet: 40% ull, 60% polyester, Str , 39-42, 43-46, Raggsokk Art Svært kraftig og varm raggsokk for spesielt kalde dager Selges i par Kvalitet: 80% ull, 15% polyester, 5% lycra Str , 39-42, 43-46, Vintersokk Art Ekstra varm og behagelig sokk med maksimal varme og fuktighetsopptak Forsterket i såle, hæl og tå Selges i pk. á 2 par Kvalitet: 80% ull, 15% polyester, 5% lycra Str , 39-42, 43-46, Ankelsokk Art Tynn, komfortabel sokk Kvalitet: 75% ull, 22% nylon, 3% lycra Selges i pk. á 3 par Str , 39-42, 43-46, Skolisser, runde Art. L80S Art. L100S Art. L120S Art. L140S Art. L80B Art. L100B Art. L120B Art. L140B Svart 80cm Svart 100cm Svart 120cm Svart 140cm Brun 80cm Brun 100cm Brun 120cm Brun 140cm Leveres i blisterpakninger à 1 par Eske à 10 par Lærlisser Art. BL135 Lengde 120 cm Leveres i par

38 HANSKER

39 HANSKER Arbeidshanskers beskyttende egenskaper fastsettes av de europeiske normene i form av symboler og tall som indikerer beskyttelsesnivå. Normene oppdateres jevnlig, det er siste versjon. EN 420 Vernehansker, generelle krav Dette piktogrammet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen. I EN 420 defineres de generelle kravene til de fleste typer vernehansker inkludert: Kategori 1 Minimal risiko Kategori 2 Middels risiko Kategori 3 Høy risiko Ergonomi, konstruksjon (krav om at hansken ikke skal inneholde allergifremkallende stoffer, krav til PH verdi og krominnhold), komfort, (størrelser) uskadelighet, fingerfølsomhet, transport og absorbsjon av vanndamp. Antistatiske hansker skal testes iht. EN , 2 eller 3. Symboler skal ikke brukes og spesifikk informasjon om lab test forholdene må oppgis. Informasjon om bruksanvisninger og beskyttelsesnivå om normene som er beskrevet herunder Størrelser Valg av størrelse etter håndens omkrets (a) og håndens lengde (b) Hanskestørrelse Hanskens minste lengde mm a håndens omkrets b håndens lengde EN 388 Mekanisk beskyttelse Beskyttelsesnivå abcd a) Slitestyrke (sykluser) b) Motstand mot kutt (blad) index 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 c) Rivestyrke (ton) d) Punkteringsstyrke EN 374 Beskyttelse mot kjemikalier og/eller mikroorganismer Mikroorganismer Beskyttelsesnivå AQL <4,0 <1,5 <0,65 Kjemikalier Dette piktogrammet brukes for væsketette hansker som har en gjennombruddstid på minst 30 minutter for minst 3 kjemikalier i denne listen. (EJL er kodebokstavene for de 3 kjemikaliene det gjelder) A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklorometan E Karbondisulfid F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran I Etylacetat J n-heptan K Natriumhydroksyd (40%) L Svovelsyre (96 %) E JL (eksempel) Beskyttelsesnivå Minutter 10 >10 >30 >60 >120 >240 >480 Kjemisk beskyttelse Dette piktogrammet brukes for væsketette hansker som ikke tilfredsstiller kravene om gjennombruddstid på minst 30 minutter for minst 3 av kjemikaliene ovenfor. EN 421 Radioaktiv forurensning Dette piktogrammet brukes for hansker som beskytter mot radioaktive partikler.

40 HANSKER EN 407 Beskyttelse mot varme Beskyttelsesnivå EN abcdef 410 a) Brennbarhet b) Kontaktvarme Etterbrenningstid 20 s 10 s 3 s 2 s Etterglødningstid 120 s 25 s 5 s Kontakttemperatur 100ºC 250ºC 300ºC 500ºC Terskeltid 5 s 15 s 15 s 15 s c) Overført varme (forsinkelse av varmeoverførsel) 4 s 7 s 10 s 18 s d) Strålevarme (forsinkelse av varmeoverførsel) 7 s 20 s 50 s 95 s e) Små dråper av smeltet metall (antall dråper) f) Sprut av smeltet metall (masse) 30 g 60 g 120 g 200 g EN 511 Beskyttelse mot kulde x Beskyttelsesnivå abc y a) Overført kulde termisk isolering b) Kontaktkulde termisk motstand i m3 c/w TR <0,10 0,10 TR <0,15 0,15 TR <0,22 0,22 TR <0,30 0,30 TR R<0,025 0,025 R<0,050 0,050 R<0,100 0,100 R<0,150 0,150 R c) Vanntette egenskaper Ikke bestått Bestått EU s matvaredirektiv Direktivet EC/1935/2004 fastsetter generelle regler for plastmaterialer som kan komme i kontakt med matvarer. Det stipulerer dette under normale forhold. Hanskematerialene må ikke sverte av på matvarer i en mengde som betyr fare for liv og helse eller føre til en uakseptabel forandring av matvarene og føre til forringelse av smaken. Hansker som er tillatt brukt i til kontakt med matvarer må merkes med dette piktogram. HANSKEMATERIALER Lærhansker Pustende og komfortabelt materiale, best egnet til tørt arbeid. Ved spalting av dyrehud får man to typer lær: narv og spalt. Hansker av svineskinn er mest brukt. Hansker av geiteskinn og oksehud er de beste. Narv: Det ytterste laget som er både smidig, slitesterkt og vannavstøtende. Spalt: Det innerste laget som er relativt bra mot varme og kutt. Tekstilhansker Fås i en rekke materialer i strikket eller vevet utførelse. Bomull: Naturmateriale som krymper lett. Bomullstricot beskytter mot varme og kutt. Nylon: Syntetisk materiale som er sterkere enn bomull og krymper mindre. Noe mekanisk beskyttelse. Polypropylen: Elastisk og pustende kunstfiber. Brukes til innerhansker. Kevlar/ Nomex: Syntetiske materialer som beskytter mot varme og kutt. Aluminiserte varianter beskytter mot strålevarme. Plast- og gummihansker Fremstilles vanligvis ved at en metallform dyppes i flytende materiale og tørkes resultatet er svært tette hansker. Fôrete hansker er mest komfortable. Heldyppet: Hele hansken er dyppet, den blir tett og puster ikke. Halvdyppet: Har pustende tekstilmateriale på håndbaken og puster dermed. PVC/vinyl: Slitesterkt materiale - de beste PVC hanskene tåler en rekke kjemikalier og olje. Nitril: Slitesterkt materiale - syntetisk gummi som tåler de fleste syrer og baser, olje og fett samt en del løsemidler. Relativt bra mot kutt/ punktering. Naturgummi/latex: Sterkt, elastisk materiale som kommer fra gummiplanten. Velegnet mot noen typer kjemikalier som for eksempel uorganiske syrer. Tåler ikke olje. Kan gi latexallergi. Butylgummi: Gasstett, men dyrt materiale som tåler blant annet etere og ketoner. Neopren: Syntetisk gummi med en del av de samme egenskapene som naturgummi, tåler i tillegg olje og flere typer kjemikalier. Polyetylen (PE): Tynt plastmateriale som benyttes bl.a. til engangshansker. Polyvinylalkohol (PVA): Stivt hanskemateriale som tåler de fleste løsemidler men som løser seg opp i vann. Kan kombineres med PE folie for dermed å tåle vann (4H hansken). Polyuretan (PU): Mykt, smidig materiale som benyttes i spesialhansker.

41 HANSKER TEKNISKE HANSKER 2-fingret hanske Art. MG-04 Åpen tommel, pekefinger og langfinger Syntetisk lær i grepet og 4-Way Spandex materiale på håndbaken Gummipolstringer i håndflaten+ fingertuppene for godt grep Frotté over på siden, for å tørke svetten på varme dager Mansjett med borrelåslukking Str. M, L, XL, XXL Hanske med gelpolstring Art. MG-AV-05 Syntetisk lær i grepet, i tillegg polstringer med gel materiale som beskytter mot vibrasjoner 4-Way elastisk Spandex materiale på håndbaken Elastikk rundt håndleddet som gjør at hansken sitter godt på Mansjett med borrelåslukking Str. M, L, XL, XXL EN 420 kat. 1 EN 388 kat. 2 Hanske med Thinsulate Art. MG-CR-03 Syntetisk, grått lær i grepet 4-Way Spandex på håndbaken Type C 40 grams 3M Thinsulate isolering for arbeid i kaldt vær Str. M, L, XL, XXL EN 388 EN 511 kat X 2321 Hanske med polarfleece Art. MG-WP-01 Hanske i syntetisk lær med ekstra lag med polyuretanbelagt Hipora Anti-pilling polarfleece innvendig for ekstra komfort Mansjett med borrelåslukking Str. M, L, XL, XXL EN 388 kat. 2 Univern Mechanics Art. GR305 Meget komfortabel hanske fremstilt i syntetisk lær, spandex, neoprene og lycra Velegnet til tørt arbeid Borrelåslukking Godt grep. Str. 8, 9, 10, 11 EN 420 kat. 1 Mec Dex hanske Art. MG-GR-24 Syntetisk lær med silikonbelegg Silikon fingertupper Neopren mansjett Neopren knokebeskyttelse Str. M-XXL EN 420 kat

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5

PENSUM UKE 6. Oppsummering av uke 1-5 PENSUM UKE 6 Oppsummering av uke 1-5 Terra historie og bakgrunn Terra teknologi Terra Elite Terra Atlethic Terra damesko Den tøffe trioen Terra bakgrunn og historie Terra er et av markedets ledende premium

Detaljer

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern Totalleverandør av arbeidsklær og verneutstyr Kampanjeavis utgitt av Univern AS, våren 2012 Produktnytt Vernesko med Boa snøring Se side 2 Sikkerhet i høyden FALLSIKRINGSUTSTYR Se side 3 PROFLOW batteridrevet

Detaljer

Univernavisen. Sikkerhet. Revolusjonerende NYHET KAMPANJE- TILBUD. Skalljakke fra ProTec - triple protection Se side 3

Univernavisen. Sikkerhet. Revolusjonerende NYHET KAMPANJE- TILBUD. Skalljakke fra ProTec - triple protection Se side 3 Univernavisen Totalleverandør av arbeidsklær og verneutstyr Kampanjeavis utgitt av Univern, høsten 2014 NYHET Skalljakke fra ProTec - triple protection Se side 3 Sikkerhet Utvidet ESD skosortiment Se side

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren: STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formal å oppgradere sosial- og velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en

Detaljer

INDEX. Materialindex... 32. Merking og krav... 43. Multinorm... 21

INDEX. Materialindex... 32. Merking og krav... 43. Multinorm... 21 KATALOG 2014 Tittel 1 2 Tittel Produktene er kjent for høy kvalitet og er spesielt utviklet og tilpasset det norske markedet. Varemerket består av følgende hovedgrupper: High Visibility, Workwear, Thermo,

Detaljer

arbeidshansker katalog nr. 7

arbeidshansker katalog nr. 7 arbeidshansker katalog nr. 7 Hanske-Companiet AS er en av landets ledende importører av alle typer hansker og holder til i Drøbak, 30 km fra Oslo sentrum. De fleste av våre hansker produseres på forkjellige

Detaljer

ARBEIDSKLÆR & VERNEUTSTYR

ARBEIDSKLÆR & VERNEUTSTYR ARBEIDSKLÆR & VERNEUTSTYR I denne katalogen finner du, som profesjonell hånd verker, det du trenger av arbeidsklær og personlig verne utstyr for å beskytte deg og forebygge skader. Vi har valgt produkter

Detaljer

magazine 3- LAGSPRINSIPPET: Side 22-23 Side 6-7X1500 Side 16 Side 31

magazine 3- LAGSPRINSIPPET: Side 22-23 Side 6-7X1500 Side 16 Side 31 workwear magazine 3- LAGSPRINSIPPET: KLE DeG RIKTIG TIL VINTEREN Side 22-23 A tribute to Side 6-7X1500 BLÅKLÄDER - TÅLT JULING SIDEN 1959 Blåkläder er stolt sponsor for det norske ishockeylandslaget i

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4 PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO 2012 Rev. 4 Revisjons nummer Revisjons detaljer Dato Orginator 02 04 Diverse oppdateringer 30.08.2012 JR 03 Oppdateringa av firmanavn 11.04.2012 JR

Detaljer

WESTING PLUS. www.westing.no

WESTING PLUS. www.westing.no WESTING PLUS www.westing.no 1 OM OSS OG PRODUKTKATALOGEN VÅR! HVEM ER VI? Westing ble etablert i 1981 og har hovedkontor i Fosnavåg og avdelingskontor i Trondheim. Vi leverer løsninger og kvalitetsprodukt

Detaljer

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil. Produkter for gulvmiljø matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg P R O D U K T K A T A L O G - 2 0 1 5 - tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.no 1 SKRAPEMATTER

Detaljer

Telefon: 22 91 44 00 Fax: 22 32 13 88 Epost: post@bokken.no www.bokken.no

Telefon: 22 91 44 00 Fax: 22 32 13 88 Epost: post@bokken.no www.bokken.no Telefon: 22 91 44 00 Fax: 22 32 13 88 Epost: post@bokken.no www.bokken.no Bokken AS ble stiftet høsten 1988. I begynnelsen leide vi den gamle kantinen hos Fatland Oslo som kontor med lager i samme bygg.

Detaljer

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.

Produkter for gulvmiljø. matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg. tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil. Produkter for gulvmiljø matter - beskyttelse - underlag - gulvpleie - trappetrinn - eyeleds lys - vinylbelegg P R O D U K T K A T A L O G - 2 0 1 3 - tlf. 24 13 13 50 - www.fagprofil.no 1 I N N H O L D

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

nnhold Innhold ORSY reoler 2 Bestillingsliste 4 Prisfil 5 OrsyMobil 6 Elektriker spesial 9 Festemateriell 23 Håndverktøy 29 Bekledning 35 HMS 47

nnhold Innhold ORSY reoler 2 Bestillingsliste 4 Prisfil 5 OrsyMobil 6 Elektriker spesial 9 Festemateriell 23 Håndverktøy 29 Bekledning 35 HMS 47 lektriker RODUKTER ProduktkatAlog Innhold ORSY reoler 2 Bestillingsliste 4 Prisfil 5 OrsyMobil 6 Elektriker spesial 9 Festemateriell 23 Håndverktøy 29 Bekledning 35 HMS 47 El-verktøy og tilbehør 53 Kjemi

Detaljer

I ca 70% av den tiden du bruker sko sitter det et par vernesko på føttene dine!

I ca 70% av den tiden du bruker sko sitter det et par vernesko på føttene dine! I ca 70% av den tiden du bruker sko sitter det et par vernesko på føttene dine! Ja, har du en jobb hvor du bruker vernesko daglig er du ikke engang i nærheten av å bruke annet fottøy så mye som du bruker

Detaljer

vårens nyheter 2011 Verneutstyr, Profil- og Yrkesklær victoria.no

vårens nyheter 2011 Verneutstyr, Profil- og Yrkesklær victoria.no vårens nyheter 2011 Verneutstyr, Profil- og Yrkesklær victoria.no 1 Builder Rocky 2 builder rocky Builder Rocky Art. nr. 02153 Rocky jakke 8900 Marine 9900 Svart 9900 100 % Kraftig bomullstwill Mykt, behagelig

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

MATTER. din matteleverandør

MATTER. din matteleverandør MATTER din matteleverandør INNHOLD: Kjære kunde Vi håper at vår nye katalog vil være et godt hjelpemiddel for deg når du skal velge en matte. Ta gjerne kontakt med oss i ErgoLine, så hjelper vi deg med

Detaljer

Kjøreutstyr HIGHLIGHTS 2015

Kjøreutstyr HIGHLIGHTS 2015 BMW Motorrad Kjøreutstyr Highlights 2015 Ren kjøreglede Kjøreutstyr HIGHLIGHTS 2015 På de neste sidene finner du et utvalg av hva en motorsykkelentusiast trenger for å være topp utstyrt for kjøreturen.

Detaljer

ARBEIDSTØY I STATKRAFT. Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

ARBEIDSTØY I STATKRAFT. Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo ARBEIDSTØY I STATKRAFT Anders Mathisen 30. mars Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo NY AVTALE FOR ARBEIDSTØY I forbindelse arbeidet gjennomgang av flere sentrale avtaler, deriblant arbeidstøy, ble det

Detaljer

YRKESVESTER FRITIDSVESTER REFLEKSTILBEHØR REFLEKSMATERIALER. KATALOG Nr 14

YRKESVESTER FRITIDSVESTER REFLEKSTILBEHØR REFLEKSMATERIALER. KATALOG Nr 14 YRKESVESTER FRITIDSVESTER REFLEKSTILBEHØR REFLEKSMATERIALER KATALOG Nr 14 CE-merking og gjeldende norm Angis for hvert enkelt plagg i katalogen. EN ISO 20471 Klasse 2 Reflectil vi kan refleks! Reflectil

Detaljer

highlights kjøreutstyr 2013

highlights kjøreutstyr 2013 BMW Motorrad kjøreutstyr highlights 2013 ren kjøreglede highlights kjøreutstyr 2013 På de neste sidene fi nner du et utvalg av hva en motorsykkelentusiast trenger for å være topp utstyrt for kjøreturen.

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem.

PRODUKTKATALOG. Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem. PRODUKTKATALOG Standard og målsydde produkter til behandling av Lymfødem. Medi Norway AS Vestheimvegen 35 Pb. 238 4291 Kopervik Tlf 52 84 45 00 Fax 52 84 45 09 post@medinorway.no www.medinorway.no Velkommen

Detaljer

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid.

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. KATALOGFØRSTEHJELP Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. Du og din bedrift må med regelmessige

Detaljer

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid.

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. KATALOGFØRSTEHJELP Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. Du og din bedrift må med regelmessige

Detaljer