Faglige utfordringer ved studentutveksling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglige utfordringer ved studentutveksling"

Transkript

1 Førsteamanuensis automatiseringsteknikk Avdeling for ingeniør- og realfag (AIR) (HiÅ) Internasjonalisering av MNT-utdanningene Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2015 Hotel Bristol, Oslo,

2 Om foredragsholderen førsteamanuensis i automatiseringsteknikk faglig fokus på kybernetikk og kunstig intelligens bachelor, master, doktorgrad fra UNSW, Sydney, Australia bodde og studerte i 7 år i Sydney (+ 1 år i Norge) steder jeg har bodd eller reist rundt i: Europa de fleste land Afrika Mali, Malawi, Tanzania, Kenya Asia Thailand, Laos, Kambodsja, Vietnam, Singapore, Malaysia, Filippinene Amerika USA, Ecuador, Peru Australia kan litt om å bo og studere i utlandet, og om nasjonale forskjeller innen språk, kultur, levestandard, osv

3 Aktuell informasjon om HiÅ kjerneinstitusjonen i Campus Ålesund utdanning, forskning og innovasjon i tett samspill med nærings- og arbeidsliv i regionen nylig blitt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) sentral i den maritime klyngen på Møre (GCE Blue Maritime) strategisk satsning innen helsefag og havromsteknologi (maritim/marin) teknologitung institusjon med fokus på modellering, simulering og visualisering fusjoneres med HiST, HiG og NTNU fra

4 Studietilbud ved HiÅ bachelorstudier biologiske fag helsefag maritime fag teknologi- og ingeniørfag økonomisk-administrative fag masterstudier avansert klinisk sykepleie internasjonal business og markedsføring ledelse av krevende maritime operasjoner produkt- og systemdesign skipsdesign simulering og visualisering ettårige utdanninger, kurs, etter- og videreutdanninger

5 Utveksling og utenlandsstudier HiÅ har avtaler og programmer for utveksling mange land i Europa, samt USA, Thailand, Kina, Australia programmer: LLP-Erasmus og Nordplus ekstra stipend, fritak skolepenger, hjelp til bolig, m.m. ofte introduksjonsprogram og språkkurs for Erasmusstudenter vanligvis 3 12 måneder (typisk 1 semester) ofte engelsk undervisning også i ikke-engelsktalende land språkferdigheter viktig for kulturell opplevelse og integrasjon lengre utenlandsopphold (f.eks. hele studier) kan gi bedre integrasjon, kulturforståelse og opplevelser enn ordinær utveksling

6 Faglige utfordringer ved studentutveksling

7 Utfordringer vi ser med studenter innreisende til HiÅ er relatert til praktiske utfordringer kultur og sosioøkonomiske forhold faglige forkunnskaper språk I tillegg ser vi på ingeniørutdanningene at få av våre studenter drar på utveksling få av våre ansatte drar på utveksling Hva skyldes dette?

8 Praktiske utfordringer Ulik semesterstart/-slutt Institusjoner har ulik semesterstart/-slutt, noe som kan føre til ulike utfordringer: noen studenter må fullføre eksamener i hjemlandet først og blir forsinket til semesterstart kan gå glipp av verdifull undervisning risiko for at arbeidskrav ikke blir oppfylt pga. fravær tilrettelegging for forsinkede studenter medfører ekstraarbeid for lærer og administrasjon kan gå utover eksisterende studenter pga. unødig repetisjon I hvor stor grad bør vi tilrettelegge?

9 Praktiske utfordringer Stramt og dyrt boligmarked leiemarkedet i Ålesund er stramt og dyrt HiÅ tilbyr begrenset antall rimelige studentboliger utenlandsstudenter ofte dårlig råd sen ankomst gjør det vanskelig å skaffe bolig finne bolig koster tid og penger for studenten dyr bolig + dårlig råd = jobb ved siden av studiene Skulking av forelesninger og for lite selvstudium går ut over læringen!

10 Praktiske utfordringer Annet studentene må bruke nye systemer og infrastruktur de ikke er vant til (læringsplattform, epostsystem, romreservasjon, osv.) brukerveiledninger og grensesnitt kan være på norsk... men heldigvis finnes nok mye tilgjengelig på engelsk læreren kan få mange spørsmål og føle seg tvunget til å bistå visum/oppholdstillatelse særlig fra u-land kan ta tid studenter med familie vil måtte bruke tid på å ordne barnehage/skole institusjonen kan være nødt til å bidra med dokumentasjon m.m.

11 Kultur og økonomi Variert kulturell bakgrunn forventninger og forhold til lærer og autoriteter forhold til medstudenter og sosialisering holdning til gruppearbeid og selvstudium faglig tilrettelegging og utstyr hjelp til ikke-faglige forhold (bolig, visum, strøjobb, osv.) forventet arbeidsinnsats for måloppnåelse forventet selvstendighetsnivå forventet vanskelighetsgrad for karakterer ( alle får A i USA) Hvordan håndtere dette?

12 Kultur og økonomi Ulik sosiøkonomisk bakgrunn Ulik sosioøkonomisk bakgrunn kan være en utfordring store klasseskiller i enkelte land som Brasil og India studenter fra familier med tjenere og privatsjåfør studenter fra fattige kår dyre levekostnader i Norge gratis utdanning i Norge kan påvirke innsatsen lite å tape på å stryke skolepenger kan gi insentiv til å ta studiene mer seriøst?... men kan hindre enkelte fra å ta utdanning

13 Faglige forkunnskaper Variert faglig bakgrunn og relevans Store forskjeller i faglig bakgrunn er en utfordring manglende nødvendige forkunnskaper kan være et problem karakterutskrifter forteller ikke alt studenter kan ha valgt emner som ikke er relevante for utdanningsløpet de er i vanskelig å sikre at nødvendig forkunnskap er til stede mye tid kan gå med til å berge faglig svake studenter fare for stryk og dårlig studiepoengproduksjon svake studenter kan gå utover læring i klassen som helhet for lite tid og ressurser til dybdelæring

14 Faglige forkunnskaper Mulige løsninger Mulige metoder for å sikre nødvendig forkunnskap: fjernintervju i forkant av opptak (Skype, telefon, epost) grundigere undersøkelser av innhold i beståtte forkrav opptaksprøver tydeligere og bedre informasjon om emner vi tilbyr annet? Ressurskrevende å sikre nødvendig forkunnskap men nødvendig?!

15 Språklige utfordringer undervisning må skje på et språk alle forstår (oftest engelsk) engelsk undervisning stiller høye krav til språkferdigheter hos faglærer student kursmateriell både på norsk og engelsk = merarbeid! risiko for at materiell lages bare på engelsk administrativ informasjon og dokumentmaler ofte bare norsk risiko for misnøye blant de som vil ha norsk undervisning risiko for dårligere kvalitet pga. manglende språkferdigheter språk kan være en utfordring...

16 Språklige utfordringer og muligheter Studenters engelskferdigheter norske studenter overvurderer egne engelskferdigheter er særlig svake i formell skriftlig engelsk som kreves ved høyere utdanning og i arbeidslivet har også for svake leseferdigheter til å bruke engelsk faglitteratur utenlandske studenter ofte dårligere enn de norske (særlig de med ikke-germanskspråklig bakgrunn) teknologistudiene gir ikke nødvendig engelskopplæring med gode engelskferdigheter hos lærer og studenter konverteres utfordringer til muligheter: faglitteratur elæring og MOOC søk på internett internasjonalisering

17 Utveksling fra HiÅ Lav utreise av ingeniørstudenter fra HiÅ Noen av grunnene til at våre ingeniørstudenter ikke drar utenlands: HiÅ-studenter møter mange av de samme utfordringene som de innreisende studentene og presentert her våre studenter er i utgangspunktet hjemmekjære med stor andel lokal tilhørighet ulik semesterstart/-slutt kompliserer frykt for vanskeligere emner og språklig barriere i utlandet manglende kjennskap til utvekslingsmulighetene

18 Utveksling fra HiÅ Lav utreise av ansatte fra HiÅ Noen av grunnene til at våre ansatte ikke drar utenlands: undervisningsopplegg må gjøres om til engelsk familiære forhold (skaffe arbeid til partner, og skole- og barnehageplass til barna) frykt for økte bo- og levekostnader (betale to boliger) frykt for manglende faglig kvalitet og språklig barriere i utlandet manglende kjennskap til utvekslingsmulighetene

19 Konklusjoner Innreisende studenter Det er viktig å tydelig skille faglig og administrativt ansvar på institusjonen i møte med utvekslingsstudenter finne riktig nivå for tilrettelegging og hjelp unngå at studenter velger feil emner eller ikke har nødvendige forkunnskaper før opptak ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon

20 Konklusjoner Utreisende studenter og ansatte Det er viktig å unngå at studenter velger feil emner eller ikke har nødvendige forkunnskaper før opptak ha et tett og godt samarbeid med partnerinstitusjoner ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om mulighetene for utveksling og avholde kurs/info-møter

21 For å laste ned denne presentasjonen, gå til Publications eller til direktelenken robinbye.com/files/presentations/studentutveksling_robintbye.pdf Takk for oppmerksomheten!

Språk åpner dører wtf betyr det, lizm?!

Språk åpner dører wtf betyr det, lizm?! roby@hials.no _ _ www.robinbye.com Førsteamanuensis automatiseringsteknikk Avd. for ingeniør- og realfag (AIR) (HiÅ) www.hials.no Språk åpner dører Seminar for VG1-elever v/fagerlia vgs. Fogdegården auditorium,,

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015

Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015 Høgskolen i Ålesunds utredning om muligheter og utfordringer i en NTNU flercampusmodell, januar 2015 Høgskolen i Ålesund FAGLIG PROFIL OG EGENART Campus Ålesund, med Høgskolen i Ålesund (HiÅ) som kjerneinstitusjon,

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv

8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU 8. Norsk studentmobilitet i et internasjonalt perspektiv Norge har en stor andel av sine studenter i utlandet, sammenlignet med de fleste vestlige land, Andelen er betydelig

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 RETURADRESSE: Universitetet i Agder Servicetorget Serviceboks 422 4604 Kristiansand www.uia.no/studier UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 STUDIER PÅ SØRLANDET KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER KRISTIANSAND

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning RAPPORT 22/2008 Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning Nordisk Kandidatundersøkelse 2007- landrapport fra Norge Jannecke Wiers-Jenssen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 2: Institusjonsrapporter www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanning som følger rammeplanen, er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007

Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007 Rapport Selvevaluering av ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31.05.2007 i Innhold Del 1 Evalueringstema... 1 1. Oversikt over utdanninger, videre- og etterutdanning og kursvirksomhet...

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer