HMS. Verktøykasse. 2 utgave. Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013. Elektronisk adresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS. Verktøykasse. 2 utgave. Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013. Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no"

Transkript

1 HMS Verktøykasse 2 utgave Gjelder fra? Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse:

2 Innholdsfortegnelse Tromsø kirkelige fellesråd side 2 2 Innledning Gjennomgang av HMS-arbeidet Sjekkliste Vernerunde for brannverntekniske forhold Sjekkliste - Skjema for brannøvelse Sjekkliste Brannvernrutiner for vikarer og leietakere Sjekkliste orden, renhold og avfall Sjekkliste - belysning Sjekkliste Inneklima Sjekkliste førstehjelpsutstyr Sjekkliste organisatoriske forhold og mellommenneskelige relasjoner Sjekkliste ergonomiske forhold Sjekkliste støy Stoffkartotek - Sjekkliste for kjemikalier Egenkontroll av elektrisk utstyr og installasjoner Avviksskjema/skadeskjema Håndtering av konflikter, mobbing og trakassering Mål og definisjoner Rollefordeling Håndtering - tidlig fase i konflikt/mobbing Det formelle nivå avvikshåndtering Mulige konsekvenser hvis mobbing har funnet sted Rehabilitering av partene og arbeidsmiljøet Samordning av internkontroll - avtall Skjema - samordning av avtale...29 Kirkevergen har ansvar for å oppdatere adresseliste.

3 Tromsø kirkelige fellesråd side 3 2. Innledning Hvordan bruke HMS verktøykassen? HMS verktøykassen er del 2 av HMS sytemet, og inneholder skjemaer for avviksmeldinger, beskrivelser for gjennomføring av vernerunder og annet kartleggingsarbeid. En sjekkliste er et hjelpemiddel til forbedring. I denne delen finnes sjekklister både for hovedområder innen HMS og mer detaljerte sjekklister. Momenter å huske på: God planlegging, tenk årshjul Ta små steg. Lag delmål, milepæler,tenk motivasjon Start med det enkle Enklere å starte med tiltak som ikke forutsetter store økonomiske investeringer Marker forbedringer! Bruk stabsmøte/driftsmøte/kontormøte Husk skriftlighet Sikre oppfølging Det er lov å feile. Prøving og feiling er også lærdom. TTT: Ting Tar Tid. Vær realistisk. Informer! Å få til et årshjulssystem for HMS er en målsetting i seg selv. Både isolert i forhold til HMS, men også for å integrere HMS-tankegangen i annen planlegging. 1. M ålsetting 5. Gjennom føring / O ppfølging 2. Kartlegging vernerunde (avviksbehandling) 4. H andlingsplan - tiltak 3. Risikovurdering

4 Tromsø kirkelige fellesråd side 4 3 Gjennomgang av HMS-arbeidet Verneområde/arbeidssted Dato : Gjennomført av: A. Område - forhold: Arbeidsplasser og personalrom Innen Ansvarlig Utført / dato - år 1. Sjekkliste - brannverntekniske forhold 2. Sjekkliste skjema for brannøvelse 3. Gjennomgang av orden, renhold og avfallshåndtering 4. Gjennomgang av lysforhold 5. Gjennomgang av inneklima varme og ventilasjon 6. Gjennomgang av førstehjelpsutstyr 7. Enkel gjennomgang temperaturmåling 8. Gjennomgang av ergonomi Innen B. Område - forhold: Psykosoialt arbeidsmiljø Ansvarlig Utført / dato- år 9. Gjennomgang av tilrettelegging av arbeidet 10. Gjennomgang av Jobbing Uten Mobbing 11. Vurdering fra verneombud, spørreundersøkelse. Skjema Gjennomgang av handlingsplan for AKAN

5 Tromsø kirkelige fellesråd side 5 C. Område - forhold: Støy Innen Ansvarlig Utført / dato- år 10 Gjennomgang av støyforhold D. Område - forhold: Kjemikalier og forurensning Innen Ansvarlig Utført / dato- år 11. Gjennomgang av kjemisk helsefare E. Område - forhold: Elektriske installasjoner og utstyr Innen Ansvarlig Utført / dato- år 12. Gjennomgang av elektriske anlegg og installasjoner F. Område - forhold: Gjennomgang av lokal HMS -internkontroll Innen Ansvarlig Utført / dato- år 13. Gjennomgang av lokalt HMS - arbeid G. Område - forhold: Sikkerhet, feil og mangler Innen Ansvarlig Utført / dato- år 14. Skjema for registrering av personskader 15. Skjema for registrering av feil og mangler - avvik 16. Skjema over meldte feil og mangler - avvik 17. Skjema for rullerende handlingsplan - lokal H. Område - forhold: Ytre miljø Innen Ansvarlig 17. Gjennomgang av ytre miljø I. Område - forhold: Annet Innen Ansvarlig Utført / dato- år Utført / dato- år 18. Gjennomgang av samordning internkontroll 20. Gjennomgang av HMS - arbeidet for nytilsatte.

6 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste Vernerunde for brannverntekniske forhold Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Avvik Er virksomheten et særskilt brannobjekt? Blir verneområdet i varetatt med dette? Hvis JA på begge overstående spørsmål, trengs det ikke å svare på nedenstående da dette skal være ivaretatt av brannvernleder Fungerer branndører etter intensjonen (Lukker godt nok, dørpumper OK, dørkiler) Er det rømningsveier ryddige og fri? Lagring, snørydding, etc. Er det slokkemidler? (fysisk til stede og kontrollert årlig) Er det oppfølging på elektrisk termostatstyrt utstyr? (Kaffetraktere, vannkokere, varmeovner, etc.) Er det system for oppfølging av tekniske anlegg? Brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, nødlysanlegg, ventilasjonsanlegg, røykluker,fyringsanlegg?

7 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste - Skjema for brannøvelse Øvelsen ble gjennomført dato: Leder for øvelsen var Det ble øvd på (omfang) Følgende var med på øvelsen(navn) Antall ansatte i bygget: Forhold som det er behov for å utbedre / forbedre - er blitt utbedret som følge av øvelsen Underskrift leder for øvelsen. Dato

8 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste Brannvernrutiner for vikarer og leietakere Vikarer og leietakere skal ha opplæring av brannvernrutiner i bygget. Dette gjelder rømningsveier, nødutganger, brannslokningsutstyr, rutiner når brannalarm utløses, oppsamlingsplass etc. Vikar/leietaker brekrefter herved at opplæring er gitt: Dato Navn vikar/leietaker Opplæring gitt av

9 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste orden, renhold og avfall Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område forhold orden og renhold Ja Nei Merknader Er det god orden i lokalene? Er det ryddig og rent på oppholdsrom, toaletter, garderober etc.? Kan renhold foregå uhindret? Er gulv, vegger, vinduer, lysarmatur, dører og tak rengjort i samsvar med renholdsplan? Er det gjennomført hovedrengjøring? Finnes det HMS - datablad på alle rengjøringsmidler? År: Er det ryddig på indre transportveier? Er det ryddige lagerrom? Er det orden rundt maskiner og utstyr? Sorteres avfallet i enheten? Har dere rutiner for håndtering av spesialavfall? Holdes virksomhetens utearealer i orden? Tas det hensyn til omgivelsene ved valg av fasade og beplantning? Er vedlikeholdet av bygningene tilfredsstillende?

10 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste - belysning Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Gir lysarmaturen normal belysning med jevn og samme farge? Forekommer nedsmussing og / eller slitte lysrør / startere? Forekommer blunkende lysrør? Har man lysrør / pærer som ikke virker? Er lysstyrken (lux) tilpasset arbeids- takernes alder? Er det foretatt målinger av belysningsstyrken, evt. resultat? Forekommer uheldige reflekser eller blending, f. eks. i dataskjerm? Kommer lyset inn fra riktig side? Er arbeidsplassen riktig plassert i forhold til lysets innfallsvinkel fra vinduet? Finnes det solavskjerming? Er det foretatt jevnlig kontroll av ledelys? Er det foretatt jevnlig kontroll av rømningsveier?

11 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste Inneklima Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Har de ansatte helseplager som de mener knytter seg til arbeidsplassens inneklima? Har noen astma eller allergiplager som kan skyldes inneklimaet? Forekommer problemer med høy temperatur eller trekk/ kulde? Forekommer merkbar forurensning / lukt utenfra? Forekommer problemer med støv eller tørr luft? Forekommer det problemer med fuktig luft? Oppleves klimaet slik at det hindrer arbeidet? Er det tilfredsstillende rutiner for drift og vedlikehold av ventilasjons- og varmeanlegg? (Blir f. eks. kanaler og luftinntak sjekket og filter byttet?) Foreligger det dokumentasjon av ventilasjonsanleggets funksjon?

12 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste førstehjelpsutstyr Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Er førstehjelpsutstyret tilstrekkelig og innenfor holdbarhetsdatoen? Forefinnes følgende utstyr: * Enkeltmannspakning a 6 cm, - 2 stk * Enkeltmannspakning a 12 cm, - 2 stk * Steril kompress små, - 2 stk * Steril kompress store, - 2 stk * Gasbind 6 cm x 5 m, - 2 stk * Gasbind 10 cm x 5 m, - 2 stk * Kvikkplaster, 1 pakke * Hefteplaster 2 ½ cm x 5 m * Sterile tupfere, 1 pk * Trekanttørkle (fatle), - 2 stk * Sikkerhetsnåler, 1 eske * Idealbind/elastisk bandasje 10 cm x 5 cm, - 2 ruller * Munn-til-munn-duk(filter eller enveisventil). 2 stk * Øyenskyllevæske med fysiologisk saltvann, 2 a 0.5 ltr eller 1 a 1 ltr * Sårservietter (desinfeksjonskompresser), 1 pk. * Brannbandasje for eksempel 5 cm x 15 m., 1 pk * Kort veiledning i førstehjelp Eventuelt: * Hodepinetabletter * Pyrisept Er førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig for alle arbeidstakere? Har ansatte opplæring i førstehjelp?

13 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste organisatoriske forhold og mellommenneskelige relasjoner I hvilken grad er du fornøyd med følgende arbeidsforhold? Sett en ring rundt den tallverdien som passer best for deg på din arbeidsplass Bruk ikke for lang tid på å vurdere, det er din umiddelbare opplevelse som er ønskelig Ikke Svært Fornøyd Fornøyd 1. Samarbeid med kollegaer Samarbeid med min ledelse Arbeidet mitt verdsettes Fysisk tilrettelegging av arbeidet Veiledning i arbeidet Måten konflikter/samarbeidsproblemer håndteres i enheten Ledere viser omsorg Variasjon i arbeidsoppgaver Opplæring/fagutvikling Selvregulering av arbeidstempo Å kunne påvirke arbeidsinnholdet Å kunne løse arbeidsoppgaver selvstendig Å ha overskudd til privatliv Forhold til brukere / pårørende Klarhet i hva som er mine oppgaver Arbeidsmengde Tidspress/tidsfrister Arbeidsinnsatsen min er nødvendig Egen innsats for å skape godt arbeidsmiljø Trivsel i arbeidet Hvor tilfreds er du med Tromsø kirkeligellesråd som arbeidssted? 1. Svært tilfreds 2. Ganske tifreds 3. Verken tilfreds eller utilfreds 4. Lite tilfreds 5. Svært utilfreds Til bruk i vernerunder i den enkelte stab. Ikke anonymt, men legges ikke fram for staben. Verneombud gjør en vurdering om behov for tiltak.

14 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste ergonomiske forhold Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Forekommer arbeidsstillinger med uheldig statisk muskelarbeid? Forekommer det tunge løft? Har man hjelpemidler for å utføre tunge løft? Er arbeidsplassen utformet og tilpasset den enkelte? Ved sittende arbeid har man tilpasset stol, bord, etc. til den enkelte? Er inventar og utstyr plassert i forhold til de arbeidsoperasjoner man utfører? Har man justerbare arbeidsbenker? Er det gitt informasjon/ opplæring om arbeidsstillinger? Har ansatte opplæring i å forebygge belastningslidelser?

15 Tromsø kirkelige fellesråd side Sjekkliste støy Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Har man oversikt over hvor mange desibel som er akseptert grense avhengig av type arbeid? Er støyen irriterende? Er støynivået slik at det forstyrrer vanlig samtale? Er lydnivået målt? Er det fare for hørselsskade? Er det behov for hørselsvern? Er det krav til hørselstest? Finnes det rutiner for kontroll av støy?

16 Tromsø kirkelige fellesråd side Stoffkartotek - Sjekkliste for kjemikalier For alle miljøskadelige stoffblandinger skal det finnes HMS-datablad og/eller informasjonsblad på norsk. Et HMS-datablad innholder blant annet informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalie, hvilke vernetiltak og utstyr som anbefales, samt opplysninger om helsefare og førstehjelpstiltak. Ansatte skal ha lett tilgang til stoffkartoteket, og skal være nært den aktuelle arbeidssituasjon. Et stoffkartotek skal til enhver tid holdes à jour. Antennes meget lett ved værelsestemperatur. Antennes meget lett selv ved lav temperatur. Sterkt varmeutviklende i kontakt med andre stoffer. Kan føre til brann. Kan eksplodere i kontakt med ild, ved støt eller friksjon. Kan medføre betennelsesreaksjon i øyne, på huden og i luftveiene. Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller øyne. Relativt små mengder kan forårsake kroniske skader, forgiftning eller død. Små mengder kan forårsake kroniske skader, alvorlig forgiftning eller død. Svært små mengder kan forårsake kroniske skader, livsfarlig forgiftning og død. Utslipp kan medføre fare for miljøet.

17 Tromsø kirkelige fellesråd side 17 Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område forhold: Kartlegging Ja Nei Merknader Er det kartlagt hvilken eksponering for kjemikalier arbeidstakerne kan bli utsatt for? Område forhold: Risikovurdering Ja Nei Merknader Er det utarbeidet en skriftlig risikovurdering av kjemisk helsefare? Område forhold: Handlingsplan Ja Nei Merknader Er det utarbeidet en tidfestet handlingsplan for hvilke vernetiltak som må settes i verk for å få til et forsvarlig arbeidsmiljø? Område forhold: Merking Ja Nei Merknader Er det kontroll med at kjemikaliene er merket? Dersom det blir brukt kjemikalier i ikke-original emballasje, er denne emballasjen i tilfelle merket? Område forhold: Stoffkartotek Ja Nei Merknader Er det oppdaterte HMS-datablad for kjemikaliene som brukes i virksomheten? Er stoffkartoteket lett tilgjengelig for de arbeidstakerne som kan komme i kontakt med kjemikaliene? Finnes HMSdatabladene/informasjonsbladene der kjemikaliene brukes?

18 Tromsø kirkelige fellesråd side 18 Blir opplysningene i HMSdatabladene brukt for å legge til rette arbeidet på en forsvarlig måte? Se spesielt punktene 4, 7 og 8 i databladet. Har de ansatte fått kunnskap i bruken av stoffkartoteket? Område forhold: Innkjøp av kjemikalier Ja Nei Merknader Følges fellesrådets/kommunens innkjøpsavtaler? Område forhold: Opplæring Ja Nei Merknader Har den enkelte ansatte fått informasjon om kjemikalier som brukes i enheten? Område forhold: Oppbevaring Ja Nei Merknader Blir kjemikaliene oppbevart forsvarlig? Område forhold: Bedriftshelsetjeneste VHP Brukes Bedriftshelsetjenesten med hensyn til kjemisk helsefare? Område forhold: Personlig verneutstyr (PVU) Ja Nei Merknader Ja Nei Merknader Dersom PVU må brukes, er det dokumentert at riktig type åndedrettsvern og hansker er valgt? Finnes det rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av PVU, inkludert rutiner for skifte av filtre? Er det rutiner for kontroll av pusteluften dersom det brukes luftforsynt åndedrettsvern tilknyttet trykkluftanlegg?

19 Tromsø kirkelige fellesråd side Egenkontroll av elektrisk utstyr og installasjoner Verneområde: Dato : Gjennomført av: Område - forhold Ja Nei Merknader Finnes det ødelagte / knuste/ løse deksler / kapslinger(f.eks. stikkontakter, plugger, brytere, lampe, kupler m.m.?) Finnes det kutt og klemskader i ledninger og kabler? Finnes det misfarging og lukt som kan tyde på varmgang? Finnes det tildekking av varmegivende utstyr (for eksempel varme ovner, TV apparater m.m.?) Er renholdet i utstyr og sikringsbokser tilfredsstillende? Er det generell orden med hensyn til merking av kursene i sikringsskap? Er sikringene varme og kjenne på? Blir elektrisk utstyr riktig brukt, for eksempel slått av når det ikke brukes(kaffekokere, PC-er, skrivere kopimaskiner m.m.?) Brukes elektrisk utstyr som er skadet? Har man merket maskiner hvor man skal vise spesiell oppmerksomhet? Blir feil- mangler på elektriske anlegg og utstyr dokumentert? Finnes dokumentasjonen lett tilgjengelig for kontrollorganene og andre som har behov for slike data?

20 Tromsø kirkelige fellesråd side 20 Kan Avviksskjema/skadeskjema forenkles? Jfr. Bispedømmets avviksskjema. 4 Avviksskjema/skadeskjema 1. Hvem skal skrive avviksskjema/skademelding Alle som har et arbeidsforhold til Tromsø kirkelige fellesråd. *2. Når skal skjema skrives? Ved Skade/påkjenning/tilløp til skade,/mobbing/trakkassering - senest 1 uke etter hendelsen. 3. Hvor skal du levere skjema? Intern skademelding skal leveres til kirkeverge v/personalansvarlig. 4. Hvem skal ha kopi av skjema? Kirkeverge er ansvarlig for at disse, i tillegg til de impliserte får kopier fortløpende: Hovedverneombud Teamleder, kirkegårdsleder 5. Andre opplysninger Om nødvendig kan det skrives tilleggsopplysninger på eget ark som vedlegges skademeldingen. Skadeskjema skal behandles som et fortrolig dokument. Navn på arbeidssted: HVEM VAR UTSATT FOR SKADEN/ SKADETILLØPET? Navn: Født: Stilling: Ansatt dato: Stilling: 1/1 stilling deltidsstilling vikar/ ekstrahjelp frivillig NÅR OG HVOR SKJEDDE SKADEN? Dato/mnd/år: kl.: Normal arbeidstid: Overtid: Hva holdt den skadede på med da uhellet inntraff? Hvor skjedde skaden? på vanlig arb.plass inne ute på vei til /fra arb. annet sted/ mellom arb.steder Beskriv hvis nødvendig: HVA SLAGS SKADE/ TILLØP TIL SKADE?

21 Tromsø kirkelige fellesråd side 21 Generell del: fall forbrenning forgiftning løfteskade etsende stoffer kutt/ stikk spon/ splinter klemskade elektrisk støt fallende gjenstand sprut av væske annet, spesifisèr: Spesiell del: Trusler, mobbing, trakassering trussel m/ gjenstand trussel om vold verbal trussel trakassering mobbing psykisk belastning: Var det vitner til hendelsen? Ved mobbing/trakassering, er det tatt kontakt med veileder/mekler? SKADET KROPPSDEL (sett ett eller flere kryss) hode hals/nakke armer/skuldre ben/ tær brystregionen ansikt rygg/ hofte hender mageregion underliv ALVORLIGHETSGRAD: ingen skade ubetydelig skade skade førstehjelp, hvilken type? legehjelp avbrekk i arbeidet (under 1 dag) egenmelding sykemelding inngitt politirapport meldt arbeidstilsynet VERNEUTSTYR /HJELPEMIDLER: benyttet manglet uten betydning for skaden ikke benyttet defekt forflytningsteknikk løfteanordning Andre hjelpemidler, hvilke? UTDYPENDE BESKRIVELSE AV HENDELSESFORLØPET:

22 Tromsø kirkelige fellesråd side 22 ER DET GJORT UMIDDELBARE TILTAK FOR Å HINDRE GJENTAKELSE? Ansvarlig: Utført når: FOREBYGGENDE/ KORRIGERENDE TILTAK: Ansvarlig: Utført når: MELDING TIL ANDRE INSTANSER: Er eget skjema (blankett A )sendt folketrygden? Ja Nei Ved El-ulykke se Sendt dato: Dersom skaden har medført legebehandling eller sykefravær eller kan gi varige mèn eller den skadete selv ønsker det, skal slikt skjema sendes. Ved alvorlig skade / død skal også Politi og Arbeidstilsynet varsles. Dato: Dato: leder ansatt Dato: verneombud

23 Tromsø kirkelige fellesråd side 23 5 Håndtering av konflikter, mobbing og trakassering 5.1 Mål og definisjoner Målet for denne prosedyre er at mobbing og trakassering ikke skal aksepteres ved Tromsø kirkelige fellesråd (KF) og Nord-Hålogaland bispedømme (BD), Tromsø domprosti. Om mobbing likevel skjer, skal det tas tak i på et tidlig tidspunkt. Prosedyren skal sikre at alle skal få en mest mulig rettferdig behandling i en konflikt eller mobbesak. De ansatte skal ha trygghet for at bare de som er nødvendige å involvere skal få informasjon i saken. Prosedyren for håndtering av mobbing skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere og være et aktivt redskap for å håndtere konflikter og mobbing. I følge arbeidsmiljøloven har både ledelse og ansatte en plikt til å motvirke at mobbing skjer og bidra til et godt arbeidsmiljø. Dette ses blant annet i følgende utdrag av arbeidsmiljøloven: 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet, 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt Definisjoner på mobbing En situasjon der en person systematisk og over tid føler seg utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre, på en slik måte at personen som rammes har vanskelig for å forsvare seg mot den aktuelle handlingen. Ulikhet i maktforhold er sentralt i denne definisjonen. Einarsen & Hellesøy 1998 Følgende handlinger aksepteres ikke i våre virksomheter og betraktes som mobbehandlinger om de foregår systematisk og over tid. Handlingene må sammenholdes med definisjonene på mobbing når man vurderer om de har vært upåregnelige eller ikke. Sårende erting og fleiping, ironiske kommentarer, baksnakking og/eller rykter Sosial utestengning, ved at man blir oversett, utfrosset eller holdt utenfor det sosiale fellesskapet Organisatorisk utstøtelse, ved forbigåelse, degradering, tilbakeholdelse av informasjon, taushet som svar på spørsmål Blir urettmessig beskyldt for dårlig utførelse av arbeid, nedvurdering av faglig dyktighet, fratatt oppgaver og ansvar. Personlige angrep, nedlatende kritikk mens andre hører på, fiendtlighet Trakassering, seksuell trakassering og/eller nedvurdering på bakgrunn av kjønn, alder, rase, seksuell legning utdanning eller utseende Angrep på Gudsrelasjon/tro Om enkelthandlinger har en slik alvorlighetsgrad at enkelthendelsen har vært dypt krenkende, kan dette i seg selv være grunnlag for en disiplinærsak. På den andre siden er det viktig å huske på at bruk av humor og ironi ikke er mobbing når der er gjensidighet i fleipingen, og at der er balanse i relasjonen. Listen er på ingen måte uttømmende og kan justeres.

24 Tromsø kirkelige fellesråd side 24 Arbeidsgivers styringsrett Det er også viktig å bemerke at arbeidsgiver har styringsrett. Styringsretten innebærer at det er arbeidsgiver som bestemmer over forhold som ikke er regulert gjennom avtaler eller begrenset i lover og forskrifter. Kort sagt er styringsretten arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, inngå og si opp arbeidsavtaler, samt å treffe beslutninger i faglige og administrative spørsmål på vegne av virksomheten. Styringsretten begrenses både av arbeidsavtalens bestemmelser, tariffavtaler og lovgivning på området. Styringsretten kan også innsnevres gjennom en fast og langvarig praksis fulgt av arbeidsgiver og arbeidstakerne. 5.2 Rollefordeling KIRKEVERGE/PROST har ansvaret for å organisere og lede arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jmf. HMS-Hovedbok for fellesrådet, kap. 5 og 6, og HMS-håndbok for Nord-Hålogaland bispedømme kap. 2. Arbeidsgiver plikter å iversette de tiltak som er nødvendig for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen, jf. AML 2-1. TEAMLEDER har ansvaret for å samordne og koordinere det lokale HMS-arbeidet i staben, og samme funksjon har kirkegårdsleder for gravlundene. Stabene, kirkevergens kontor og gravlunden skal ha HMS-arbeidet på dagsorden, og HMS-tema skal ha en naturlig plass i stabsmøtene/kontormøtene. VEILEDERE har kompetanse på veiledningssamtaler og har spesiell kompetanse på konflikt og mobbing. Veilederne har taushetsplikt. BISKOPEN vil fungere som rådgiver for prosten ved håndtering av konflikter, mobbing og trakassering. Dersom en sak ikke løses av prosten eller dersom prosten er en del av saken, skal saken overtas av bispedømmekontoret ved stiftsdirektør eller avdelingsleder drift. TILLITSVALGTE skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til lov og avtaleverk. Tillitsvalgte bør primært opptre som bisittere i konfliktsaker. Ved forebygging av mobbing er tillitsvalgte en viktig samarbeidspart for arbeidsgiver. Tillitsvalgte kan drøfte og forhandle saker med arbeidsgiver etter bestemmelser i hovedavtalene. VERNEOMBUDET skal ivareta arbeidstakernes interesser og være deres representant overfor arbeidsgiveren i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal påse at saker om mobbing blir tatt opp med arbeidsgiver. Dersom informasjonen de får er av en slik art at det bryter arbeidsmiljøloven har de plikt til å melde dette videre til arbeidsgiver, også selv om du ikke ønsker det jf. AML 6-2. AMU/HMS-UTVALG skal påse at arbeidsgiver følger opp meldinger/bekymringsmeldinger/avviksmeldinger om mobbing, og kan vedta at nødvendige undersøkelser skal gjennomføres. AMU/HMS-utvalg orienteres om antallet pågående og løste mobbesaker. ARBEIDSTAKER skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet dersom han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

25 Tromsø kirkelige fellesråd side 25 Arbeidstakerne plikter også å medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Jf. AML 2-3, d-e MEKLEREN I BEDRIFTHELSETJENESTEN tar etter å ha intervjuet deg kontakt med den som har hatt en atferd som du mener er upåregnelig og spør om vedkommende ønsker å være med på å løse saken gjennom mekling. Arbeidsgiver vil få informasjon om at meklingen har funnet sted og hvem partene er, men ikke om innholdet i meklingen. 5.3 Håndtering - tidlig fase i konflikt/mobbing Opplever du som ansatt å bli utsatt for handlinger og adferd som du finner personlig krenkende bør du først forsøke å ta det opp direkte med vedkommende, og be personen om å slutte med denne adferd. Vinner du ikke frem med dette eller ikke ønsker å gjøre det kan du velge mellom følgende: 1. Veiledning: Ved KF og BD har vi veiledere som du kan kontakte for å få hjelp til å se muligheter og reflektere over om det du er utsatt for kan være mobbing. Du velger selv hvilken veileder vedkommende vil gå til, uavhengig av tilsettingsforhold. Navn på veiledere står i adresselisten. 2. Ta det opp med verneombud eller tillitsvalgt: Verneombud har særlig meldeplikt mens tillitsvalgt har rett til å melde. 3. Ta det opp med teamleder/kirkegårdsleder 4. Be om mekling: Har du igjennom veiledning funnet ut at det du har blitt utsatt for er noe du mener er upåregnelig adferd kan du be om mekling. Bedriftshelsetjenesten leverer denne tjeneste for Kirkelig fellesråd og Nord-Hålogaland bispedømme. Det er mekler sitt ansvar å invitere partene til en meklingssamtale etter din henvendelse. Meklingen skal om den fører frem, resultere i en skriftlig avtale som partene får kopi av. Om der er et godt resultat på meklingen anses saken for løst. Om man ikke blir enige i meklingen, eller det man har blitt enige om ikke blir fulgt opp i etterkant av en av partene, kan man ta saken videre til formelt nivå. Navn på ekstern mekler står i adresselisten. 5.4 Det formelle nivå avvikshåndtering Er saken ikke blitt løst igjennom mulighetene beskrevet i kapittel 3, eller mener du at det du har blitt utsatt for er av en slik karakter at du ikke ønsker å benytte deg av disse muligheter, kan du melde saken til prost/kirkeverge. Han/hun har da undersøkelsesplikt. Du bør levere en skriftlig beskrivelse av hva du har vært utsatt for. Den bør være så konkret som mulig. Benytt skjema for avviksmelding. Du kan også gjøre dette muntlig. Da vil leder lage et skriftlig notat fra samtalen som dere begge underskriver. Originalen oppbevares i personalmappe, med kopi til deg. Prosedyren for formell avvikshåndtering er identisk med øvrig avvikshåndtering i HMS systemet. Er prost part i konflikten kan du henvende deg til stiftsdirektør ved Nord-Hålogaland bispedømmekontor. Er kirkeverge part i konflikten kan du henvende deg til leder av Tromsø kirkelige fellesråd

26 Tromsø kirkelige fellesråd side 26 Når kirkeverge/prost mottar en melding om konflikt eller mobbing vil han/hun gjøre følgende: (1) Vurdere klagen i forhold til definisjonene i denne prosedyre. Vurdere om han/hun trenger bistand. Vurdere om saken involverer begge arbeidsgiverlinjer. I så tilfelle gjøre begge arbeidsgivere undersøkelsen i lag. (2) Kirkeverge/prost tar en samtale med fornærmede om problemet. Han/hun kan velge å ha med tillitsvalgt/tillitsperson. Referat skrives og oppbevares i personalmappe. Fornærmede får kopi. (3) Kirkeverge/prost tar en samtale med den anklagede part. Han/hun kan velge å ha med tillitsvalgt/tillitsperson. Referat skrives og oppbevares i personalmappe. Den anklagede får kopi. (4) Er det enda tidlig i en konfliktfase, kan saken søkes løst med en fellessamtale med involverte parter eventuelt med bistand fra bedriftshelsetjeneste. (5) Kirkeverge/prost vil der etter foreta undersøkelser. Dette kan være intervju med relevante vitner. Det skrives referat som ovenfor. Videre kan det innhentes relevante opplysninger som for eksempel sykefravær, sms, e-post, arbeidsrutiner, befaring på stedet hendelsen/hendelsene skal ha skjedd etc. Kirkeverge/prost vil lage et skriftlig notat på hva klagen går ut på og hvilke saksgrunnlag som har fremkommet gjennom samtalene. Det skal vurderes om det er overveiende sannsynlig at hendelsene har funnet sted. Det skal konkluderes med om hendelsene er påregnelige eller ikke. (6) Kirkeverge/Prost vil vurdere troverdighet til begge sidene i saken. Fokus vil være om det er overveiende sannsynlig at mobbing/trakassering har funnet sted eller om hendelsen må anses som påregnelig i arbeidsforholdet. (7) Kirkeverge/prost vurderer tiltak i hver enkelt sak ut fra undersøkelsen av saken, dens alvorlighetsgrad og konklusjon. Det må være fokus på hva som tjener partene og virksomheten best. (8) Ved håndtering av saker som omfatter prester skal tiltak som er av betydelig omfang godkjennes av bispedømmet ved stiftsdirektør. 5.5 Mulige konsekvenser hvis mobbing har funnet sted Alt etter sakens alvorlighetsgrad kan ulike tiltak vurderes. Dette kan for eksempel være advarsler, forflytning, endring av arbeidsoppgaver, øyeblikkelig avskjedigelse eller annet. For å sikre en mest mulig konstruktiv løsning av saken bør også opplæring, veiledning, støtte, bedre tilrettelegging av arbeidet, tydeligere fordeling av ansvar og oppgaver vurderes. Ved forflytning bør det først og fremst være den som har forvoldt skaden som bør flyttes. Dersom arbeidsgiver med sikkerhet kan konkludere med at påstandene om mobbing er grunnløse og at de har blitt fremmet med det formål å skade en annen person, bør det vurderes sanksjoner mot den som har meldt mobbing. 5.6 Rehabilitering av partene og arbeidsmiljøet PARTENE I etterkant av en mobbesak eller hard konflikt må det vurderes om de involverte parter har behov for hjelp. Tiltak som kan vurderes er blant annet veiledning og sosial tilrettelegging. En mobbesak medfører ofte et følelsesmessig engasjement hos kolleger. Resultatet kan være at det tas parti for eller mot enkeltpersoner. Det kan medføre splittelse i to fløyer eller sosial utstøting av enkeltpersoner. Dersom en eller flere av de involverte i en mobbesak skal tilbake

27 Tromsø kirkelige fellesråd side 27 til sin opprinnelige arbeidsplass er det viktig å se på behov for sosial tilrettelegging i forkant av slik tilbakeføring. Både den som har opplevd å bli mobbet og den som er beskyldt for mobbing kan i ettertid ha behov for å diskutere opplevelser og reaksjoner med helsepersonell eller andre veiledere. Å bli utsatt for mobbing kan gjøre noe med en persons grunnleggende oppfatninger av sine omgivelser. Selv om der ikke er tale om mobbing kan der allikevel være grunnlag for å gjøre tiltak. Der kan være tale om å etablere arenaer for dialog, tiltak for bedring av arbeidsmiljøet eller andre ting. Det kan være nødvendig å hjelpe personer videre som har opplevd situasjonen som mobbing, men hvor dette er noe som må vurderes som påregnelig. VIRKSOMHETEN Det vil oftest være relevant å jobbe med arbeidsmiljøet i etterkant av en mobbesak eller hard konflikt. Dette gjelder både i forhold til å forstå årsakene, iverksette tiltak for å hindre gjentakelse og sørge for sosial integrering av de involverte. Det er allikevel viktig å ha et klart skille mellom personalsaken og jobbing med arbeidsmiljøet. Det bør være en gjennomgang av organisasjonen for å se om det er forhold som ligger til grunn for eller er medvirkende årsak til problemet. Det tenkes her på for eksempel uklare ansvarsforhold eller oppgavefordeling, manglende tilrettelegging, uklare beslutninger. Dersom problemet har vært synlig og pågått over tid, må det også stilles spørsmål ved hvorfor det ikke har blitt tatt opp tidligere. Ved organisatoriske feil eller uklarheter skal det gjøres tiltak som tydeliggjør rammebetingelsene for arbeidssituasjonen, interne prosedyrer, samarbeidsformer, ansvar og myndighet. I dette arbeidet er et nært samarbeid med tillitsvalgt og verneombud viktig. AMU/HMS-utvalg orienteres om prosessen og endringer som gjøres.

28 Tromsø kirkelige fellesråd side 28 6 Samordning av internkontroll avtale Følgende virksomheter har inngått avtale om samordning av internkontroll. Hver enkelt virksomhet skal i tillegg ha egen internkontroll som dekker de områder som det ikke er naturlig å samordne. Tjenestested: Avtalen gjelder fra og med: Anleggets adresse Navn og adresse Ansvarlig signatur Eier 1 Eier 2 Eier 3 Bruker Bruker Bruker Bruker Bruker Bruker Bruker 7 Skjema samordning av avtale

29 Tromsø kirkelige fellesråd side 29 Aktivitet Ansvarlig for samordning og koordinering av internkontroll Brannvernansvarlig for bygget Ansvarlig Ansvarlig for brannverntekniske tiltak og tilsyn med brannverntekniske tiltak Ansvarlig for brannøvelse og opllæring Ansvarlig for beredskap og opplæring Ansvarlig for drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Ansvarlig for drift og vedlikehold (også ettersyn) med det «felles» elektriske anlegg og utstyr Ansvarlig for ytre miljø (avfall, utstlipp m.m.) Ansvarlig for arbeidsmiljø i den enkelte enhet

Vernerunde - sjekkliste for brannverntekniske forhold

Vernerunde - sjekkliste for brannverntekniske forhold 23 Balsfjord kommune HMS - verktøykasse for internkontroll Vernerunde - sjekkliste for brannverntekniske forhold Dok.nr. IKV.2.16 Iverksatt Utgave i: 01.05.09 Side 3o av 63 Godkjent av rådmannen Verneområde:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje

Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune Retningslinje Retningslinjene skal gi veiledning til ledere og arbeidstakere, for å sikre en forsvarlig og korrekt håndtering i tilfeller av mobbing/trakassering

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013

Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013 Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Erklæring...

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF Rutiner ved konflikt, mobbing og trakkassering Utarbeidet av: Espen Hauge Utarbeidet dato: 15.03.2010 Godkjent av: Espen Hauge Gyldig for: Sykehusapotek Nord HF Versjon: 1 Dokumentnummer: PR21440 Rutiner

Detaljer

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Konflikthåndtering Saksbehandling HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Tema: Saksbehandling og formaliteter ved person konflikter. Drøfting og erfaringsutveksling spesielt knyttet til konfliktsaker. Utfordringer

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KONTOR O.L Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen.

Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Vernerunde AFT, Program/dekanstab: Dato: 17.06.08 Signatur: Ina M. Stuen Vernerunden ble utført av programansvarlig Hallstein Hemmer og verneombud Ina M. Stuen. Velg blant punktene i listen og føy til

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer