APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - RENATA ARADI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - RENATA ARADI 26.02.2013"

Transkript

1 AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - RENATA ARA hd-mappe - 28/ / Endringsavtale nummer 1 til rammeavtale mellom MB og Norad - GLO Extension to Norad-MB Frame Agreement_Countersigned (by Rektor) Rammeavtale mellom Norad og MB - GENERAL 25/ / NORA Oppsigelse av stilling ersonalmappe - 25/ / Tore Edvard Bergaust nnkalling - tyremøte i MBs forskningsfond MBs forskningsfond 212/ / Knut Hove m.fl. ide: 952av 46

2 Husbankmidler tilskuddsbrev fra Husbanken - andre delutbetaling - Erfaringsbasert master i innovativ by- og stedsutvikling Masterutdanning bomiljø, by- og stedsutvikling L - rammen kommune - Husbanken 211/ / rammen kommune rotokoll mm Avdelingsingeniør/overingeniør vannanalyser 26/ / Agreement between NBR and MB, Kommunal utbyggingspolitikk del 2 Avtale mellom NBR og MB - prosjekt; Muligheter og begrensninger i kommunal utbyggingspolitikk 212/ / norsk institutt for by- og regionplanlegging Tildeling CGENE 213 Tildeling av midler til CGENE / / ide: 953av 46

3 Arbeidstaker slutter - skjema ersonalmappe - 211/ / Godkjenning av overtid for T - februar 213 Godkjenning av overtid T og service 211/ / final projcet report - NFRO rosjektsøknad NF - eed safety through diversity 26/ / Marko avlovic øknad om midlertidig skilting ved RV 152, MB, Ås kommune en nasjonale plantedagen 212/ / tatens vegvesen region Øst, eksjon Trafikk Akershus ide: 954av 46

4 nnsynsbegjæring fra niversitas nnsynsbegjæringer / / Geir Molnes - Oppnevning av bedømmelseskomite h-mappe / / Bekreftelse - forlengelse av prosjektperiode til NOVA eveloping NOVA-courses in Agroecology with new digital content on farm cases in a shared respository 21/ / niversity of Helsinki Bekreftelse - forlengelse av prosjektperiode til LMNO-OL. ntegrert, langsiktig vann- og jordovervåkning 21/ / LMNO-CONLT ide: 955av 46

5 Forslag til bedømmelseskomite - h-mappe - 29/ / Forslag til bedømmelseskomite h-mappe - 29/ / Høring - forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Høring - forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 213/ / Kunnskapsdepartementet Rapport etter ergonomigjennomgang av ervicetorget,november 212 HM - Helse, miljø og sikkerhet - internkontroll - rapporter - vernerunde 23/ / Follo Bedriftshelsetjeneste ide: 956av 46

6 Forslag til bedømmelseskomite ersonalmappe - 21/ / tlysing - stipendiat, husdyravl og genetikk tlysing - stipendiat, husdyravl og genetikk 213/ / Håkan Vik Rapport etter arbeidsplassvurdering - Lisbeth Eriksen, februar 213 ersonalmappe - 25/ / Follo Bedriftshelsetjeneste Oppnevning av bedømmelseskomite - Oversendelse av søknad ersonalmappe - 21/ / ide: 957av 46

7 Høring - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk Høring - endring i eksamensordningen i læreplan for fremmedspråk 213/ / tdanningsdirektoratet nnstilling tlysning - vikariat som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 212/ / AN Off. 25 tlysningstekst tlysning - vikariat som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen N 212/ / Jan Reiling tlysing - h - Genetic improvement of total production efficiency in pigs tlysing - h - Genetic improvement of total production efficiency in pigs 213/ / Håkan Vik ide: 958av 46

8 Offentlig søkerliste tlysning - vikariat som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 212/ / tvidet søkerliste tlysning - vikariat som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 212/ / AN Off. 25 Endringsmelding - 6% stilling fra ersonalmappe - 24/ / ensjonistavtale - signert ersonalmappe - 23/ / ide: 959av 46

9 øknad, CV og vedlegg - Ruth Lothe tlysning - vikariat som seniorrådgiver - Kommunikasjonsavdelingen 212/ / AN Off. 25 Ruth Lothe øknad, CV og vedlegg ersonalmappe - 212/ / tlysning av stilling- rofessor / førsteamanuensis i naturbasert reiseliv / nature-based tourism till.nr 13/542 - rofessor / førsteamanuensis i naturbasert reiseliv / nature-based tourism - s.frist / / Håkan Vik nnstilling tlysning av stilling som eniorrådgiver - Fast - Forskningsavdelingen 212/ / AN Off. 25 ide: 96av 46

10 Lokalt F-møte ved T mars 213 T - F møter / / HA Årsplan 213 Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / tlysningstekst tlysning av stilling som eniorrådgiver - Fast - Forskningsavdelingen N 212/ / Jan Reiling Ang stipend h-mappe - N 29/ / ide: 961av 46

11 Endelig trategisk fagplan trategisk plan NA NA fyr / / Ørjan Totland Fordeling av stipendiatstillinger Fordeling av statsfinansierte - ambulerende - phd-stipend NA / / jur Baardsen Core Grant Agreement NANOREG - E ROJEKT 213/ / esription of work - OW NANOREG - E ROJEKT 213/ / ide: 962av 46

12 Referat fra vernerunde ved Handelshøyskolen 213 HM - Helse, miljø og sikkerhet - internkontroll - rapporter - vernerunde 23/ / Lena Marie Kjøbli Form A signed and stamped NANOREG - E ROJEKT 213/ / Mininstry of nfrastructure and the Environment øknad, CV og vedlegg - Jens Kristian Rostad tlysning av stilling som eniorrådgiver - Fast - Forskningsavdelingen 212/ / AN Off. 25 Jens Kristian Rostad Årsplan T Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Torgeir edersen ide: 963av 46

13 øknad, CV og vedlegg ersonalmappe - 212/ / Offentlig søkerliste tlysning av stilling som eniorrådgiver - Fast - Forskningsavdelingen 212/ / tvidet søkerliste tlysning av stilling som eniorrådgiver - Fast - Forskningsavdelingen 212/ / AN Off. 25 Klage på karakter - NN31 Klage på karakterfastsetting NN31 213/ / ide: 964av 46

14 Rapport etter arbeidsplassvurdering hos Kjell Esser 22/9-211 fra Follo Bedrifthelsetjeneste A_ignert ersonalmappe - 23/ / Klage på karakter - AO24 Klage på karakterfastsetting AO24 213/ / ersonalmappe - 23/ / Forlengelse av overenskomsten mellom anmark, Finland, sland, Norge og verige om adgang til høyere utdanning Forlengelse av overenskomsten mellom anmark, Finland, sland, Norge og verige om adgang til høyere utdanning 213/ / Kunnskapsdepartementet ide: 965av 46

15 nternbudsjett Budsjettjustering Budsjett nstitutt for naturforvaltning 212/ / Espen Arestøl Regnskapsrapport 3. tertial 212 NA Budsjett nstitutt for naturforvaltning 212/ / Hans Christian undby upplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet kap. 281 post 1 - Likestillingsprisen - prosjektnr tatsbudsjett / / Kunnskapsdepartementet Årsplan M 213 Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Torgeir edersen ide: 966av 46

16 Valg av system for åpent vitenarkiv (Open Access) ved NMB ammenslåing administrasjon MB og NVH - rosjekt OA 211/ / Valg av reiseregningssystem for NBM ammenslåing administrasjon MB og NVH - rosjekt OA 211/ / Arbeidsavtale HF ersonalmappe - 213/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 967av 46

17 Arbeidsavtale - fast fra L ersonalmappe - 23/ / Ekstrabevilgning for 213 High-protein forage legumes under contrasting management and climate conditions 211/ / Bioforsk Nord, Tjøtta øknad om godkjenning av Avtale samt tdanningsplan h-mappe - 212/ / NFRO 27/1115 full financial report NF generelt 23/ / Joanna Boddens-Hosang ide: 968av 46

18 Legeattest - Fravær ved eksamen tudentmappe - 213/ / Mistanke om fusk - 211/ / Årsplan BMB niversitetsbiblioteket Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Torgeir edersen Evaluering av avhandling h mappe - 28/ / ide: 969av 46

19 tatement from the evaluation committee h-mappe - 28/ / Årsplan EV Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Torgeir edersen Melding om høring - legemiddelrester Høring - tkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 213/ / Mattilsynet Ettersending av klage på karakter - AO24 Klage på karakterfastsetting AO24 213/ / ide: 97av 46

20 Applying for uitable Job Åpen søknad / åpne søknader / / AN Off. 25 Avslag på klage på karakter - H1 Klage på karakterfastsetting H1 213/ / Årsplan KBM Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Melding fra komiteen - Maike Marlene Oehme h mappe - 21/ / ide: 971av 46

21 Eksamensprotokoll h mappe - 21/ / øknad rosjekt /E4: The Atlantic salmon genome sequence as a tool for precision breeding 213/ / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Ny sensur etter klage på karakter - ECN11 Klage på karakterfastsetting 211 og ECN11 212/ / Ny sensur etter klage på karakter - ECN11 Klage på karakterfastsetting 211 og ECN11 212/ / ide: 972av 46

22 Høring justering av læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag - uttalelse fra niversitetet for miljø- og biovitenskap (MB) Høring justering av læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag 212/ / tdanningsdirektoratet Ny sensur etter klage på karakter - ECN11 Klage på karakterfastsetting 211 og ECN11 212/ / Vareflyt og logistikkutfordringer for NMB nnkjøpsseksjonens status og utfordringer N 213/ / Terje Holsen m.fl. Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig - Fougnerbakken 16, 2 etg. 21/ / niza Wahid Khan ide: 973av 46

23 Legeattest - Fravær ved eksamen AO tudentmappe 21/ / Ny sensur etter klage på karakter - ECN11 Klage på karakterfastsetting 211 og ECN11 212/ / ak TV - Mistanke om fusk - 211/ / Refusjon av timebruk arbeidsplassvurdering ersonalmappe - 25/ / ide: 974av 46

24 Vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 28/ / Avtale MT Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd HM-rapport 212 til styret NA HM - Helse, miljø og sikkerhet - internkontroll - rapporter - vernerunde 23/ / Lena Marie Kjøbli Årsrapport Miljøprosjektet ved NA 212 HM - Helse, miljø og sikkerhet - internkontroll - rapporter - vernerunde 23/ / Lena Marie Kjøbli ide: 975av 46

25 Miljøhandlingsplan 213 NA HM - Helse, miljø og sikkerhet - internkontroll - rapporter - vernerunde 23/ / Lena Marie Kjøbli Årsplan MT Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Bestemannsprisen for 212 Hartmann Bollerøds Legat 23/ / Mariken Kjøhl Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon ersonalmappe 21/ / ide: 976av 46

26 Tildeling av bestemannsprisen for 212 Hartmann Bollerøds Legat 23/ / ilje ndeland Lysbakken Arbeidsavtale MT ersonalmappe - 212/ / Endringer i avtaleperioden - ny sluttdato mars 214 h-mappe - 29/ / Notat til styret - Etablering av nye faggrupper ved NA NA - nstitutt for naturforvaltning - seksjonsstruktur - organisering - faggrupper - instituttstyret 23/ / Espen Arestøl ide: 977av 46

27 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 29/ / øknad om utsatt sensurfrist - Master of cience thesis evaluation Forlenget / utsatt sensurfrist / / Carl Brønn, ØR m.fl. Notat til styret - rosess for fordeling av nye stipendiat / postdoktor-stillinger ved NA Fordeling av statsfinansierte - ambulerende - phd-stipend NA / / Espen Arestøl Fremdriftsrapport h-mappe - 21/ / ide: 978av 46

28 KOLA VKEN Oversendelse av avtale for signering Kompetanseutviklingsprogram for landbruksforvaltningen, KOLA VKEN, , 9449, 955, 1476, 11474, 12475, 13538, 14539, / / Fylkesmannen i Vestfold øknad om godkjenning av Avtale samt tdanningsplan h-mappe - 212/ / øknad om godkjenning av Avtale, utdanningsplan og fritt emne h-mappe 212/ / Application for approval of Agreement and Education lan h-mappe 212/ / ide: 979av 46

29 HACC-kurs vår 213, Oversendelse av avtale for undertegning HACC-kurs våren 213, / / Nofmia øknad om godkjenning av Avtale ved opptak samt tdanningsplan h-mappe 212/ / ndersøkelse om ledige stillinger for 1. kvartal 213, RA-678 ndersøkelse om ledige stillinger tatistisk sentralbyrå 213/ / tatistisk sentralbyrå Avvisningsbrev Nytt arkivmagasin/bokmagasin i kjeller i Meieri 212/ / Brannslokkesystemer A ide: 98av 46

30 Arbeidsavtale ersonalmappe - 212/ / Vedtak ersonalmappe - 23/ / tatsbudsjettet Kap. 26 post 5 - Forskuttering av midler til brukerutstyrsprosjektet for Campus Ås tatsbudsjett / / Kunnskapsdepartementet øknad om velferdspermisjon ersonalmappe - 21/ / Marzena iolek ide: 981av 46

31 Rapport - mporttillatelse for frø fra A Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 29/ / Mattilsynet Hovedkontoret ålegg om tilsvar Revurdering av studietilbud 212/ / Follo Tingrett nnfrielse av tilsagn for rosjektnr 19213/F2 ormancy cycling: from signals to developmental transitions 28/ / Norges forskningsråd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 982av 46

32 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe - 23/ / nnfrielse av tilsagn for rosjektnr 2422/F2 rosjekt 2422/F2 - Non-invasive monitoring of carnivores: advancing methodology and ecological knowledge (personlig postdoktorstipend) - FRBO 21/ / Norges forskningsråd Avtale om deponering av elektronisk arkivmateriale fra MB eponering av uttrekk fra historisk journal fra Offsak og Modulink for perioden / / Riksarkivet nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /F2 A comperative approach to identifying genes linked to successful cognitive aging, NFR / / Norges forskningsråd ide: 983av 46

33 Gjerde for HF rundt Eftashavna - Konsulenthjelp Gjerde for HF rundt Eftashavna 213/ / Østfold Kutips og Gjerdeforretning øknad om permisjon ersonalmappe - 23/ / Vedtak fra Felles klagenemnd Revurdering av studietilbud 212/ / Mulighetsstudie - iø og iås - samarbeid - høring Mulighetsstudie iø og iås - samordningsmuligheter 213/ / tudentsamskipnaden i Ås ide: 984av 46

34 øknad om LM-midler L - med fokus på "faglig hjem" LM-midler - Faglig hjem - L 213/ / tudentstyret ved MB øknad om foreldrepermisjon ersonalmappe - 28/ / øknad om tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 23/ / Årsplan NORAGRC Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / ide: 985av 46

35 Bevilgning for 213 rosjekt - Kartlegging av biologisk mangfold i kraftledningsgater Kraftgater som habitat: effekter av bredde, alder og plassering på biodiversitet - MB / / tatnett tatement from the Evaluation Committee hd-mappe - N 28/ / Mona Bye Gjennomgang og revisjon av hold- og velferdsforskriftene for produksjonsdyr Referansegruppe - gjennomgang og revidering av hold- og velferdsforskriftene for produksjonsdyr 213/ / Mattilsynet v/agrun Rommen øknad om permisjon ersonalmappe - 23/ / ide: 986av 46

36 øknad om permisjon innvilget ersonalmappe - 23/ / Avtale om utlevering av data fra Tines Geitedatabase tlevering av data fra TNE s Geitedatabase - Geitekontrollen 213/ / Tine Rådgiving Møtebok 2/ nnkallinger og møtebøker - tyret NA - fra / / Grethe elbeck Bevilgning for 213 til G-merking av rein i Essand rosjekt - Rein-Kraft: Effekt av kraftlinjer på reinens bevegelser og trekkmønster - Kraft-Rein 27/ / tatnett ide: 987av 46

37 tlysning av midler til 3 sentre for fremragende utdanning - søknadsfrist 12. mai 213 Mulige nye prosjekter for MT 23/ / NOKT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ubmission eclaration h-mapppe - N 29/ / Authorship eclaration h-mapppe - N 29/ / Oversending av avhandling h-mapppe - 29/ / ide: 988av 46

38 Tildelingsbrev Malvern nstrument Nordic AB Anbud - Anskaffelse av utstyr som måler dråpestørrelserfordelinger - KBM 212/ / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Revidert søknad mars CERA enter for fremragende forskning "Environmental Radioactivity 211/ / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Oversending av h-avhandling h-mappe - 28/ / Foreløpig svar - nnsynsbejæring nnsynsbegjæringer / / niversitas ide: 989av 46

39 Avtale mellom NOFMA og CCÅ-M amarbeid M-Mikroskopi - Ny sak 13/389 CCÅ 26/ / Marko avlovic rosesskrift til Follo Tingrett Mistanke om fusk - 211/ / agabygget A - Orientering til leietakerne, kontaktpersoner etc. Leie av agabygget 23/ / elskapet for industrivekst F (VA) Melding om utbetaling - statlige nterreg midler - rosjekt Nordisk Emballasjeutdanning ll rosj.nr.: Nordisk Emballasjestudium 29/ / Østfold fylkeskommune, nterreg-sekretariatet ide: 99av 46

40 amarbeidsavtale signert av MT og HiB amarbeidsavtale mellom MT, MB og nstitutt for optometri og synsvitenskap ved Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud 213/ / Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe 29/ / ubmission eclaration h-mappe - N 28/ / Avtaledokument for Fo-prosjekt mellom NFR og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og MB rosjekt /E4 - ncreased use of wood in urban areas (WOO BE BETTER) øker: Oslo chool of Architecture and esign 212/ / Arkitektur og esignhøgskolen i Oslo ide: 991av 46

41 Authorship eclaration h-mappe - N 28/ / Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - - Lærling 212/ / Ny sensur etter klage på karakter - HFE2 Klage på karakterfastsetting - HFE2 212/ / Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 26/ / ide: 992av 46

42 Retur av Kontrakt om bidragsforskning rosjekt - Rein-Kraft: Effekt av kraftlinjer på reinens bevegelser og trekkmønster - Kraft-Rein 27/ / Norges vassdrags- og energidirektorat Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - (ød ) 23/ / Ny sensur etter klage på karakter - HFE2 Klage på karakterfastsetting - HFE2 212/ / Legeerklæring - Fravær ved eksamen NN22 tudentmappe - 27/ / ide: 993av 46

43 nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /F2 NFR-prosj.nr.: (E4353) - Gene transfer between treptococcus pneumoniae and its commensal relatives in biofilms 28/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /F2 NFR-prosj.nr.: (E44734) - tructure-function studies of chitinases and cellulases - the molecular mechanism of enzymatic conversion of crystalline polysaccharides 21/ / Norges forskningsråd øknad om fortsatt bruk av data fra F (MB) øknad om fortsatt bruk av data fra F 212/ / Anne-Catherine Lehre Endringer i avtaleperioden h mappe - 21/ / ide: 994av 46

44 Ny sensur etter klage på karakter - B28 Klage på karakterfastsetting - B28 213/ / Leiekontrakt Fougnerbakken 16 2 etg. tleie av bolig - Fougnerbakken 16, 2 etg. 21/ / niza Wahid Kahn Ny sensur etter klage på karakter - JOR23 Klage på karakterfastsetting JOR23 213/ / Avtale mellom NFR og niversitetet i Bergen rosjekt ELR.NO - a Norwegian ELR node - NFR prosjektnr /F5 21/ / niversitetet i Bergen ide: 995av 46

45 øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe - 213/ / Bekreftelse kurs ved K h-mappe 29/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - ØYVN NORBØ h- mappe - 28/ / ide: 996av 46

46 Tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / Arbeidsavtale FY MT ersonalmappe - 213/ / nnkalling til MBs klagenemnd 213/ / nnkalling til MB klagenemnd 213/ / ide: 997av 46

47 tudentmappe - N 26/ / nnkalling til møte med MBs klagenemnd tudentmappe - 26/ / nnkalling til møte med MBs klagenemnd tudentmappe - 26/ / nnkalling til møte med MBs klagenend - eksamensvakt tudentmappe - 26/ / ide: 998av 46

48 Ekstrabevilgning til prosjektet Quality Goat Milk for Cheese roduction rosjekt /1 - Quality Goat Milk for Cheese roduction - Kvalitetsmjølk for kvit geitost 27/ / TNE A Arbeidsavtale NOR ersonalmappe - 212/ / nnkalling til møte med MBs klagenemnd - ak Mistanke om fusk/forsøk på fusk - 212/ / Årsplan HH ( ØR ) Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for / / Torgeir edersen ide: 999av 46

49 øknad om oppsettende virkning - - Varsel om møte i MBs klagenemnd Mistanke om fusk - 211/ / AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - h-mappe - 29/ / Avtale mellom Nofima og kjernefasiliteten ved mmaging Centre Campus Ås CCÅ maging Centre, Campus Ås, CCA - se tidligere sak 6/ / / Marko avlovic m.fl. var - øknad om utsatt sensurfrist - Masteroppgave eksamen i Mikrobiologi Forlenget / utsatt sensurfrist / / Are Aastveit, KBM ide: 1 av 46

50 var - øknad om utsatt sensurfrist - TAT2 Regresjon Forlenget / utsatt sensurfrist / / Are Aastveit, KBM E-post korrespondanse - Tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 212/ / Klage på karakter - MV272 Klage på karakterfastsetting - MV / / Notification of receipt of revised grant application enter for fremragende forskning "Environmental Radioactivity 211/ / ide: 11 av 46

51 Grunnbevilgning til enter for husdyrforsøk 213 Grunnbevilgning fra Norges veterinærhøgskole til enter for husdyrforsøk 213/ / Norges veterinærhøgskole Arbeidsavtale fra ersonalmappe - 23/ / Ønske om salg av 2 boliger og videreføring av Thorsrudgården som bolig alg av boliger N 213/ / iri Margrethe Løksa Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - NAV ersonalmappe - 26/ / ide: 12 av 46

52 sak nr. 23/213 - T - saksframlegg T - Totale kostnader i forskningsprosjekter N 213/ / iri Margrethe Løksa tlysningstekst h-position - se of wood in building envelopes -.frist till.nr 13/569 - h-position - se of wood in building envelopes - tilsatt: orte Klarskov Reksten 213/ / AN Off. 25 Håkan Vik -sak 2/213 - Rapport og planer ( ) og etatsstyringsmøtet 213 Rapport og planer ( ) N 213/ / iri Margrethe Løksa Arbeidsavtale - fast stilling fra ersonalmappe - 213/ / ide: 13 av 46

53 MBs høringsuttalelse på veileder for BOA Høring - forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 213/ / Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til forskrift til marint verneområde Tautraryggen i Leksvik og Frosta kommuner i Nord-Trøndelag - NA ikke kapasitet Høring - forslag til forskrift til marint verneområde Tautraryggen i Leksvik og Frosta kommuner i Nord-Trøndelag 213/ / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale NA ersonalmappe - 211/ / Høring - forslag om vern av altstraumen marine verneområde i Bodø kommune - NA ikke kapasitet Høring - forslag om vern av altstraumen marine verneområde i Bodø kommune 213/ / Fylkesmannen i Nordland ide: 14 av 46

54 Arbeidsavtale NA ersonalmappe - 213/ / Møtebok F møter M nnkallinger og møtebøker 213/ / Kursbevis io h-mappe 21/ / Kursbevis itromsø h-mappe - 212/ / ide: 15 av 46

55 Anskaffelsesprotokoll - On behalf of okoine niversity of Agriculture (A), Tanzania. Transfer of funds from Noragric. ENAV - Enhancing ro poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-chains - A 21/ / Anne Kiøsterud m.fl. Ny sensur etter klage på karakter - MV261 Klage på karakterfastsetting - MV / / Letter from Lars Olav Eik (ENAV coordinator, Norway) clarifying payment of 1 NOK to the ENAV project ENAV - Enhancing ro poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-chains - A 21/ / Anne Kiøsterud m.fl. Contract between Haydoms venner (Friends of haydom) and Noragric: Goat roject ENAV - Enhancing ro poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-chains - A 21/ / Haydoms friends ide: 16 av 46

56 Legeerklæring - tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / Ny sensur etter klage på karakter - MATH113 Klage på karakterfastsetting MATH / / Contract between Haydoms venner (Friends of haydom) and Noragric: Beef roject ENAV - Enhancing ro poor nnovations in Natural Resources and Agricultural Value-chains - A 21/ / Haydoms Friends Agreement for completion of the h-programme at the MB hd-mappe - 212/ / ide: 17 av 46

57 Education lan for the h rogrammee at the MB hd-mappe - 212/ / Education lan for the h rogramme at the MB med prosjektbeskrivelse h-mappe - 213/ / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Retur av undertegnet kontrakt - rosjektnr 22518/E1 rosjekt 22518/E1 - From spruce to beech forests - fundamental ecosystem transformation driven by climate change 212/ / Norges forskningsråd Avlysning av dialogmøte ersonalmappe - 26/ / ide: 18 av 46

58 Orientering om utestenging Relegasjon / / Orientering om utestenging Relegasjon / / Orientering om utestenging Relegasjon / / Legeerklæring tudentmappe - 213/ / ide: 19 av 46

59 Justering av festeavtale gnr 42, bnr 1, fnr 244 GNR 42 BNR 1 FNR Matforsk - Oppmålingssak 212/ / Matforsk - Norsk institutt for næringsmiddelforskning Arbeidsavtale HA ersonalmappe - 213/ / nnfrielse av tilsagn for prosjektnr /F2 Molecular dissection of a novel epigenetic mechanism in Norway spruce 27/ / Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for prosjektnr /F2 NFR-prosj.nr.: (E436178) - Host microbe interactions: - Elucidating genetic traits that govern transititon from a commensal to a pathogenic lifestyle of Enterococcus fae 28/ / Norges forskningsråd ide: 11 av 46

60 Arbeidsavtale A ersonalmappe - - Lærling 212/ / Fremdriftsrapport datert h-mappe 28/ / øknad om godkjenning av utdanningsplan revidert pr h-mappe 28/ / nnkalling til møte i klagenemnda 13.mars 213 MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 211/ / Jon T. Johnsen m.fl. ide: 111 av 46

61 luttmelding siste arbeidsdag ersonalmappe - 212/ / Bedømmelseskomite for h-graden h-mappe - N 28/ / Oversendelse av kontrakt - rosjektnr 22628/O3 NFR /O3 developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides roduced from the Marine Biopolymer Chitin 213/ / Norges forskningsråd ignert kontrakt i retur - rosjektnr 22628/O3 NFR /O3 developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides roduced from the Marine Biopolymer Chitin 213/ / Norges forskningsråd ide: 112 av 46

62 Lokale forhandlinger på særlige grunnlag våren 213 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen krav våren 213 N 213/ / ngvar elmer-olsen m.fl. Bytte av veileder h-mappe - 21/ / øknad om Erasmus mobilitetsmidler 213/214 ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 213/ / / v/kari Omdahl Jordbruksavtalens kap Budsjett Fremavl - MB prosjektnr / / tatens landbruksforvaltning ide: 113 av 46

63 213/ / Bilateral agreement 213/ /217 - MB og niversity of celand ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 213/ / / niversity of celand nnkalling til møte i klagenemnda 13.mars 213 MBs klagenemnd - Forberedelse av saker 211/ / Legeerklæring - tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / ide: 114 av 46

64 AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - h-mappe - 28/ / øknad om bruk av karakterdata øknad om bruk av karakterdata 213/ / tatistisk sentralbyrå Referat fra avklarings-/kontraktsmøte Oppføring av midlertidig paviljong ved Ormen Lange - yverudveien 3A 213/ / ndertegnet leieavtale Oppføring av midlertidig paviljong ved Ormen Lange - yverudveien 3A 213/ / ide: 115 av 46

65 Referat fra byggemøte Oppføring av midlertidig paviljong ved Ormen Lange - yverudveien 3A 213/ / måforsk 213 måforsk 213 N 213/ / Are Aastveit m.fl. Vitkig om årets eltakerundersøkelse eltakerundersøkelse - Kompetanse for kvalitet 213/ / tdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet - Rekneskapsrapport for Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport for / / tdanningsdirektoratet ide: 116 av 46

66 nformasjon om rapportering til atabase for statistikk om høgre utdanning (BH) nformasjon om rapportering til atabase for statistikk om høgre utdanning (BH) 213/ / atabase for statistikk om høgre utdanning BEKREFTELE Å MELNG AV KALET RAOAKTV KLE ARKVREF /1 Rammetillatelse 211 Campus Ås 211/ / tatens strålevern AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - h-mappe - 29/ / Endring til kontrakt pr rosjekt /1 - ncreased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway 29/ / ide: 117 av 46

67 Endring til kontrakt NFR rosjekt /1 - ncreased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway 29/ / øknad - E58274 prosjektnummer NFR /O3 developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides roduced from the Marine Biopolymer Chitin 213/ / Norges forskningsråd ubmission eclaration and Authorships declarations h..-mappe - 27/ / Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapporter / / irektoratet for økonomistyring ide: 118 av 46

68 Agreement for completion of the h programme at MB hd-mappe - 212/ / Education lan for the h rogramme at the MB and roject iscription hd-mappe - 212/ / rosjektsøknad NFR - Agronomy for increased food production. Challenges and solutions Agronomy for increased food production. Challenges and solutions 213/ / nntatt etter offentlighetslovens 14 Transmission of amendments to contract - project no 23928/H3 NFR rosjnr 23928/H3 - The olitics of Climate Change Adaptation - An ntegrative Approach of evelopment and Climate Change nterventions in Nepal and Mongolia 211/ / Norges forskningsråd ide: 119 av 46

69 Fravær ved eksamen - BO12 tudentmappe - 213/ / ålegg om tilsvar Revurdering av studietilbud 212/ / Ettersending av klage på karakter - MV272 Klage på karakterfastsetting - MV / / kattefritak - Aniko Varnai ersonalmappe - 212/ / ide: 12 av 46

70 nnfrielse av tilsagn for rosjektnr /F2 Was the EK1 protein key to the development of differentiated multi cellulart land plants? 21/ / Norges forskningsråd Oversendelsesbrev - Erasmus avtale 213/214 ocrates / Erasmus - avtaler - kontrakter - bilateral agreement 213/ / / Technische niversität ortmund Fritt emne h-mappe - 212/ / Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved T-anskaffelser i mindre omfang mellom MB og Ramsalt Lab A arallelle rammeavtaler for web-utvikling 212/ / Ramsalt Lab A ide: 121 av 46

71 Ny sensur etter klage på karakter - KOG12 Klage på karakterfastsetting KOG12 213/ / Evaluering av utlånsordning ved MB TLÅN AV NERVNNG- OG ERVERNGLOKALER Å MB 213/ / Kjersti ørlie Rimer Ny sensur etter klage på karakter - KOG12 Klage på karakterfastsetting KOG12 213/ / Lønnskrav fra HF våren 213 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen krav våren 213 N 213/ / ide: 122 av 46

72 BOA_okumtasjon av klassifering og egeninnsats_ca Zambia workshop Bestilling over Norad-MB rammeavtale 212_Regional seminar on education and research in climate-smart agriculture (CA), Fringilla Lodge, Zambia November / / idsel Gulbrandsen m.fl. Midler til siloer og redskapslager ved nytt HF Midler til silo og redskapslager ved nytt HF N 213/ / iri Margrethe Løksa Legeerklæring - fravær ved studier tudentmappe - 213/ / Arbeidsavtale - Fast - L ersonalmappe - 24/ / ide: 123 av 46

73 Leieavtale nr Modulsystem -3 - skole moduler Midlertidig paviljong - erstatningslokaler ved rehabilitering av rbygningen 212/ / Expandia Moduler A Assessment of h Thesis - h..-mappe - 27/ / Melding fra bedømmelseskomiteen h mappe - 21/ / Forfattererklæringer h-mappe N 28/ / Mona Bye ide: 124 av 46

74 AONTMENT OF AN EVALATON COMMTTEE FOR THE EGREE HLOOHAE OCTOR (H) - h-mappe / / Legeerklæring - øknad om permisjon fra studier tudentmappe - 29/ / Annonsering av disputas h mappe - 28/ / Navn på gårdsbruket ved MB/NMB Ås Gård 213/ / Landbrukskontoret i Follo ide: 125 av 46

75 Contract - Equipment for handling small scale malting of cereal grain Anbud - ilotanlegg - Maltingsanlegg 212/ / Custom Laboratory roducts E-post korrespondanse - Forlengelse av eksamen tudentmappe - 213/ / Avtale om kjøp av utstyr - mellom MB/KBM og Bergman A - anskaffelse av "Fluoresensinstrument" Anbud - Multifunksjons mikroplateleser 212/ / Bergman A Klage på karakter - THT1 Klage på karakterfastsetting THT1 213/ / ide: 126 av 46

76 ialogmøte 3 ersonalmappe - 23/ / Endring av arbeidsforhold - ersonalmappe - 212/ / Reidun Aasheim Avtale mellom Fylkesmannen i Vestfold Landbruksavdelingen og MB/EV om utvikling og gjennomføring av kurs Kompetanseutviklingsprogram for landbruksforvaltningen, KOLA VKEN, , 9449, 955, 1476, 11474, 12475, 13538, 14539, / / Fylkesmannen i Vestfold øknad om tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / ide: 127 av 46

77 øknad om tilrettelegging ved eksamen - MATH27 tudentmappe - 213/ / øknad om tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / amtykke til uteservering og innhenting av skjenkebevilling foran NLMs lokaler på MBs campus Norsk landbruksmuseum - Vitenparken - Avtaler med MB 213/ / Norsk Landbruksmuseum ak for ombudet - oversendelse av brev Arbeidsforhold ved M 212/ / ide: 128 av 46

78 Endring av lønn - endring fra ersonalmappe - 24/ / Endring av lønn - endring fra ersonalmappe - 23/ / tansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 211/ / Arbeidsavtale KBM ersonalmappe 28/ / ide: 129 av 46

79 lutter som ph.d.-student ved HA - h mappe - 28/ / Framdriftsrapport h mappe - 212/ / FT FôrTek - FT / / ngvar elmer-olsen iverse kurssertifikater h-mappe - 21/ / ide: 13 av 46

80 Etablering av referansegruppe ubliseringsindikatoren - Etablering av referansegruppe 213/ / niversitets- og høgskolerådet Melding om høring - Elektronisk id-merking av hest - aksnummer 213/13387 Høring - Elektronisk id-merking av hest - aksnummer 213/ / / Mattilsynet øknad Åpen søknad / åpne søknader / / AN Off. 25 tillingsutlysning tlysning av stilling som seniorrådgiver/rådgiver innovasjon/kommersialisering - fast stilling 213/ / ide: 131 av 46

81 Arbeidsavtale timebasert fra til ersonalmappe - 213/ / Avtale HH Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd øknad om støtte til fagtur øknad om støtte til studietur - fagtur - midler til fagutvalget 27/ / Wenche Abusland Bösch - Fagturansvarlig nnstilling fra innstillingsrådet tlysning av stilling som niversitetslektor i realfagsdidaktikk - MT 212/ / AN Off. 25 ide: 132 av 46

82 Endring i avtaleperioden h-mappe - 21/ / rotokoll 1/ rotokoller fra styremøter ved L 28/ / øknad på stilling 213/411 Tilsetting - Laborant - KBM 213/ / AN Off. 25 Biomar FT FT Biomar 213/ / ngvar elmer-olsen ide: 133 av 46

83 Arbeidsavtale HH ersonalmappe - 212/ / Arbeidsavtale HH ersonalmappe - 212/ / Avlysning av dialogmøte ersonalmappe 29/ / Oversendelse av endringer til kontrakt - prosjektnr /E1 rosjekt /3 - rocess modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway 25/ / Norges forskningsråd ide: 134 av 46

84 Endringsavtale nummer 1 til rammeavtale mellom MB og Norad - GLO Extension to Norad-MB Frame Agreement - Countersigned (by Rektor) Rammeavtale mellom Norad og MB - GENERAL 25/ / NORA nnfrielse av tilsagn for prosjektnr /F2 nnovative enzyme technology for biomass processing NFR /F2 212/ / Norges forskningsråd Arbeidsavtale HH ersonalmappe - 213/ / Returnert klage - ikke godkjent underskrift ersonalmappe - 29/ / ide: 135 av 46

85 Tilbakemelding på melding om behandling av personopplysninger Behandling av personopplysninger - Masteroppgave av Tina ørensen Berg - Veileder ilja Korhonen-ande 213/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A Klage på karakter - MV272 Klage på karakterfastsetting - MV / / Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg - internkontroll - Mattilsynet Mattilsynet - M 213/ / Mattilsynet Arbeidsavtale HH - raksisplass ersonalmappe - 213/ / ide: 136 av 46

86 Avtale om kjøp av utstyr mellom MB og Malvern nstruments Nordic AB Anbud - Anskaffelse av utstyr som måler dråpestørrelserfordelinger - KBM 212/ / Malvern nstruments Nordic AB Avtale om leie av arbeidskraft fra rifts- og erviceavdelingen ersonalmappe - 21/ / Endring av lønn - endring fra HA ersonalmappe - 23/ / Legeerklæring - fravær ved studier tudentmappe - 212/ / ide: 137 av 46

87 Confirmation h-mappe - 29/ / Grethe elbeck Avtale NORAGRC Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale L Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Avtale EV Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 138 av 46

88 Klage på karakter - ECN14 Klage på karakterfastsetting ECN14 213/ / Legeerklæring - forlenget tid ved eksamen tudentmappe - 28/ / Legeerklæring - fravær ved studier våren 213 tudentmappe - 28/ / Høring - E-kommisjonens forslag til revidert gruppeunntak for teknologioverføringsavtaler og tilhørende retningslinjer Høring - E-kommisjonens forslag til revidert gruppeunntak for teknologioverføringsavtaler og tilhørende retningslinjer 213/ / Konkurransetilsynet ide: 139 av 46

89 Oppdragsavtale om "fraksjonering av melk" TNE Fraksjonering av melk 213/ / Tine A E-postkorrespondanse - tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 212/ / E-postkorrespondanse - tilrettelegging ved eksamen tudentmappe - 213/ / Bankgaranti - nytt pelsdyrhus Ny revhall på yverud - anbudskonkurranse 212/ / Nordea Bank Norge AA ide: 14 av 46

90 nnstilling tillingsutlysning - eniorrådgiver - L 212/ / AN Off. 25 Bekreftelse på mottatk av søknad Agronomy for increased food production. Challenges and solutions 213/ / Norges forskningsråd Leie av høgskoleveien 1, 1 etg. øst tleie av bolig - Høgskoleveien 1, 1 etg. ø - (tallmesterboligen) 21/ / Espen Grøtting øknad om opptak til doktorgradsutdanning - h-mappe - 213/ / ide: 141 av 46

91 Høring - koletilbudet 22 - Telemark fykeskommune - øve videregående skole Høring - koletilbudet 22 - Telemark fykeskommune - øve videregående skole 213/ / Terje Kristoffersen Høringsuttalelse - øve videregående skole Høring - koletilbudet 22 - Telemark fykeskommune - øve videregående skole 213/ / Terje Kristoffersen Endring - tilbake etter fødselspermisjon ersonalmappe - 26/ / Avtale M Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd ide: 142 av 46

92 Avtale M Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 23 første ledd Approval og Education lan h-mappe - 212/ / Arbeidsavtale FY MT ersonalmappe - 211/ / røveforelesning og disputas - h-mappe 28/ / ide: 143 av 46

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08.

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 27.08.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

02.07.2012 02.07.2012 22.04.2012 27.06.2012. Side: 2436 av 366 7

02.07.2012 02.07.2012 22.04.2012 27.06.2012. Side: 2436 av 366 7 Arbeidsavtale - 01.01.2013-31.12.2015 ersonalmappe - 2012/1296-1 881/2012 31.0.2012 02.0.2012 Arbeidsavtale - 01.09.2012-31.08.2016 ersonalmappe - 2012/849-2 882/2012 31.0.2012 02.0.2012 rotokoll for anskaffelser

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA

Offentlig journal. Oppdatert CV. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA. Avsender HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2011-11.12 2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.12.2011 Oppdatert CV ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/432-7 18500/2011 06.09.2011 HF-ADM/GMA

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2009-13.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2009 Frivillig vern - høring av verneforslag - Råbesdalen, Langfjelldalen og Aundalen i Høylandet

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00032-048 U Datert: 31.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 ***** Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering

Detaljer

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.

Journaldato: 17.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 16.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.10.2012 2012/2391-2 9169/2012 HG-TDF/GR 455 HG-TDF/LM CONFRMATON

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

04.10.2012 03.09.2012 28.08.2012 03.09.2012. Side: 3445 av 366 7

04.10.2012 03.09.2012 28.08.2012 03.09.2012. Side: 3445 av 366 7 rotokoll Anbudskonkurranse - 8 ukers introduksjonskurs i norsk for MB internasjonale studenter 2012/2093-1 13366/2012 30.11.2012 04.10.2012 Tilbud Ås voksenopplæring Anbudskonkurranse - 8 ukers introduksjonskurs

Detaljer

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2 nnvilgelse av forlenget tid eksamen - MB Studentmappe - 011/716-637/011 01.06.011 31.05.011 S Tilbakemelding på levert legeattest Studentmappe - 011/71-6373/011 01.06.011 31.05.011 S Oppnevning av sensor.

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

01.06.2012 30.05.2012 04.06.2012 19.03.2012. Side: 2061 av 366 7

01.06.2012 30.05.2012 04.06.2012 19.03.2012. Side: 2061 av 366 7 Arbeidsavtale - 01.0.2012-30.09.2012 ersonalmappe - 2012/40-2 240/2012 0.06.2012 01.06.2012 Arbeidsavtale - 01.08.2012-31.0.2015 ersonalmappe - 2012/1013-1 241/2012 0.06.2012 30.05.2012 Arbeidsavtale -

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013

Offentlig journal. Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan. Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013 17.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 Brukerregistrering i Norge digitalt - ATPlan Brukertilgang Geovekst 2012/162-4 2838/2013 26.08.2013

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512.

Dok.dato: 30.04.2012. Klassering: STAB-UA/GRS HF-IMD/DJN. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: SV-IH/MHAI. Dok.dato: 25.07.2013. Klassering: 512. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.08.2013 MD høring: En ph.d-grad for fremtidens behov Høring - En Phd. grad for fremtidens behov - kunnskap ferdigheter

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010.

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.12.2010 øknad om støtte til Erasmus utveksling-tek/adm personale 2010-2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations

Offentlig journal. Memorandum of Intent. Erasmus Mundus - EMMIR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and Intercultural Relations Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.12.2010, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 02.12.2010 Memorandum of ntent Erasmus Mundus - EMMR Erasmus Mundus Master`s Course in Migration and ntercultural

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 05.07.2011 øknad om godkjenning av utdannelse fra verige

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.2010-24.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2010 Supplerende tildelingsbrev 2010 Statsbudsjettet 2010 2009/92-22 2156/2010 18.10.2010 15.10.2010

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer