Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.01.2010-13.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2009. Dok.dato: 25.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse - permisjon uten lønn BKRFTLSR ATTSTR 2009/ / Den ansatte Oppsigelse OPPSGLS STLLNGR 2009 KÅFJORD O 2009/ /2009 Offl 5a, jfr Fvl henvisning til ppt tjeneste for Nord-Troms MANNDALN SKOL LVMAPP / / PPT for Nord-Troms MANNDALN SKOL LVMAPP 2009/ /2009 Ofl Side: 1 av 42

2 MANNDALN SKOL - LVMAPP / / MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Brannsyn avvik - forslag til tiltak MANNDALN SKOL - BRANNTLSYN 2009/ / Kåfjord kommune Side: 2 av 42

3 Ang. språkvalg for MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ /2009 Offl. 13, fvl 13 nr MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR 2009/ / VDR. PNGR BVLGT TL MANNDALN SKOL - BRKT TL OPPRSTNNG OLDRDALN SKOL/SAMFNNSHS MANNDALN SKOL - RHABLTRNG 2009/ / Kåfjord kommune Flyttemelding MANNDALN SKOL - FLYTTMLDNGR - TFLYTTNG O 2009/ / Side: 3 av 42

4 Refusjonskrav for elever med fjernundervisning fra andre kommuner i Norge. MANNDALN SKOL - RFSJONSKRAV 2009/ / Kåfjord kommune V/lønn og personal MANNDALN SKOL LVMAPP 2009/ / Deltakelse i språkbaduke for 2 elever med samisk 2. MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG 2009/ / Farlige "gutteleker" NFORMASJON TL FORSATT 2009/ / lever og foreldre i barneskolen Side: 4 av 42

5 nnkalling til møte om finskundervisningen for MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ /2009 Offl. 13, fvl 13 nr MANNDALN SKOL LVMAPP 2009/ / nnvilget søknad om permisjon fra mars 2009 for MANNDALN SKOL - PRMSJONR LVR O 2009/ /2009 Offl. 13, fvl 13 nr. 2 Jorunn Løkvold tskrift fra møtet MANNDALN SKOL LVMAPP 2009/ / Side: 5 av 42

6 tskrift fra møtet MANNDALN SKOL LVMAPP 2009/ / tskrift fra møtet med plasstillitsvalgte i SL ,vedr. arbeidssituasjonen for MANNDALN SKOL - MDBSTMMLS ARBDSTAKRORGANSASJONN O 2009/ / Svar på søknad om fri for Fravær for er notert. MANNDALN SKOL - PRMSJONR LVR O 2009/ / Søknad om rehabiliteringsmidler til Manndalen skole MANNDALN SKOL - RHABLTRNG 2009/ / Kåfjord kommune v/rådmann/formannskap Side: 6 av 42

7 Møteinnkalling/invitasjon til møte på Manndalen skole Bruk av fyrverkeri på skolen. MANNDALN SKOL KLASSR DVRS O 2009/ / Vedr. klassefest i 7. klasse MANNDALN SKOL LVMAPP O 2009/ /2009 Lien Møteutskrift fra møte vedr. snuplass på Nordnes. SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Linda og Tom Lien m.fl. Forespørsel om muligheten for å gi tegnspråk som språkvalg. MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ / Side: 7 av 42

8 Temakveld - mobbing onsdag MANNDALN SKOL - FA 2009/ / Foreldre/foresatte/ansatte v/manndalen skole m.fl. tskrift fra møtet med foreldre som har barn som leser samisk 2-7. klasse MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ / Flyttemelding født MANNDALN SKOL - FLYTTMLDNGR - TFLYTTNG O 2009/ / Flyttemelding født MANNDALN SKOL - FLYTTMLDNGR - TFLYTTNG O 2009/ / Side: 8 av 42

9 nnkalling til evalueringsmøte språkbaduke samisk 1. språk MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG 2009/ / Borghild Braastad og Lars Nilsen m.fl. Språkbad våren 2009 MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG 2009/ / Karin Mannela Valg av verneombud MANNDALN SKOL - MDBSTMMLS ARBDSTAKRORGANSASJONN 2009/ / F v/gudbrand Brustrøm m.fl. Oversikt til muntlig eksamen over faglærere i muntlige fag og elevoverikt for 10. klasse v/manndalen skole sk.å. 08/09. MANNDALN SKOL - KSAMN O 2009/ / Side: 9 av 42

10 Finskundervisningen - MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Mulighet forå komme med søknad om penger til språkbad i samisk MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG 2009/ / Kåfjord kommune v/nger Åsli Samiskundervisningen i samisk 2 for 7. klasse MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ / MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Side: 10 av 42

11 MANNDALN SKOL - LVMAPP / / for elever og ansatte i 8. klasse MANNDALN SKOL KLASSR DVRS O 2009/ / Sykkelregle/sikkerhetsutstyr NFORMASJON TL FORSATT 2009/ / foreldre/foresatte til elever v/manndalen skole Valg av verneombud v/manndalen skole MANNDALN SKOL - MDBSTMMLS ARBDSTAKRORGANSASJONN 2009/ / Kåfjord kommune v/lønn og personal Side: 11 av 42

12 Mobbesak - skolens reaksjon MOBBSAKR O 2009/ / Skademelding MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / nnkalling til klassemøte i 8. klasse MANNDALN SKOL KLASSR DVRS O 2009/ / Sak: lev MANNDALN SKOL KLASSR DVRS O 2009/ / Side: 12 av 42

13 Søknad om utdanningspermisjon PRSONALMAPP - JANN B. JØRGNSN O 2009/ /2009 Janne Jørgensen Referat fra møtet i 8. klasse MANNDALN SKOL KLASSR DVRS O 2009/ / MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Skademelding på MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / Side: 13 av 42

14 Førskoleuke for neste års 1. klasse MANNDALN SKOL KLASSR DVRS 2009/ / Foreldre/foresatt for elever i 1. klasse 2009/10 Muntlig eksamen 10. klasse, MANNDALN SKOL - KSAMN O 2009/ / TSKRFT FRA MØTT SAMARBDSTVALGT KL MANNDALN SKOL -S/SM 2009/ / FORLDR/FORSATT V/MANNDALN SKOL Medlemskontigent for Kåfjord kommune NORD-TROMS BDRFTSHLSTJNST O 2009/ /2009 Niord-Troms Bedrifthelsetjeneste Side: 14 av 42

15 Henvisning til PPT MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Skademelding MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / Melding om anmeldelse om innbrudd på Manndalen skole MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune v/rådmann Sak: MOBBSAKR O 2009/ / Side: 15 av 42

16 MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Søknad om MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Tildeling av ressurser MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Vedr. PRSONALMAPP - LARS A. TRNN O 2009/ /2009 Lars A. Turunen Side: 16 av 42

17 Tildeling av ressurser MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Tildeling av ressurser MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Tildeling av ressurser MANNDALN SKOL LVMAPP / / Tildeling av ressurser til MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Side: 17 av 42

18 Anvisningsmyndighet til Anne Lise Fredlund MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune, kommunekassereren Søknad om MANNDALN SKOL - LVMAPP / / ndividuell læreplan, MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Fastsetting av lønnsansiennitet - Ann Karin Pedersen PRSONALMAPP - ANN KARN PDRSN O 2009/ /2009 Ann Karin Pedersen Side: 18 av 42

19 Skademelding PRSONALMAPP - ROLF PTTR SLTTL O 2009/ /2009 KLP Forsikring Fastsetting av lønnsansiennitet - Berverly Strømnes PRSONALMAPP - BVRLY STRØMNS O 2009/ /2009 Beverly Strømnes Arbetsgivarintyg PRSONALMAPP - LS VALKAPAA O 2009/ /2009 lise Valkeapaa MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Side: 19 av 42

20 MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / MANNDALN SKOL LVMAPP / / MANNDALN SKOL LVMAPP / / MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Side: 20 av 42

21 Fastlærere/teamledere skoleåret 2009/10 MANNDALN SKOL - DVRS VDR. ANSATT O 2009/ /2009 kåfjord kommune, lønn og personal MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Foreldrepenger fødsel MANNDALN SKOL - DVRS VDR. ANSATT O 2009/ / Leieavtale RidduRiddu - innkreving av "leie" MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune v/kommunekassereren Side: 21 av 42

22 Forsikringsoppgjør PCer MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune, rådmannen Forespørsel ang. skyssrett. SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Kåfjord kommune, oppvekst tskrift MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / læreplan - MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Side: 22 av 42

23 Rutiner mot mobbing i skolen. MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune, barnevernstjenesten Skademelding MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / Avviksmelding vedr. skoleskyss SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Cominorv/ Torbjørn Teigland nnkalling til møte/møtereferat PRSONALMAPP - JANN LLLBRG O 2009/ / Side: 23 av 42

24 PRSONALMAPP - GR SAKSN O 2009/ /2009 Guri saksen Vedr. skoleskyss til elever på småtrinnet som ikke har SFO. SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Kåfjord kommune, oppvekst v/anita Lervol Vedr.skyss til elever på småtrinnet som ikke har sfo SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Kåfjord kommune, oppveks v/anita Lervoll Henvisning MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Side: 24 av 42

25 Hjemkjøring av elever som ikke har SFO SKOLSKYSS/BSSLOMM 2009/ / Kåfjord kommune v/oppvekstleder Tildeling ressurser MANNDALN SKOL LVMAPP / / Tildeling ressurser til spesialundervisning 2009/2010 MANNDALN SKOL LVMAPP - O 2009/ / nnkalling til MANNDALN SKOL - LVMAPP / / Side: 25 av 42

26 nnkalling til MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Skademelding for MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / Henvisning sendt til foresatte for utfylling og underskrift MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Tilbud om russisk undervisning til elev v/olderdalen skole, MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ / Side: 26 av 42

27 Tildeling ressurser til spesialundervisning 2009/2010 MANNDALN SKOL LVMAPP - O 2009/ / Søknad PRSONALMAPP - ANJA MAR THODORSN O 2009/ / MANNDALN SKOL - LVMAPP O 2009/ / Kommunedelplanen - Fysisk aktivitet og folkehelse MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune Side: 27 av 42

28 Skademelding MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / Oppsigelse av stilling PRSONALMAPP - ÅS SAKSN O 2009/ /2009 Åse saksen læreplan - plan for MANNDALN SKOL LVMAPP / / PRSONALMAPP - ÅS SAKSN O 2009/ / Side: 28 av 42

29 Mobbesak - innkalling til møte kl 1100 MANNDALN SKOL - LVMAPP O 2009/ / Skademeling skade MANNDALN SKOL - SKADMLDNGR O 2009/ / tskrift fra MANNDALN SKOL - LVMAPP 2009/ / Svar på henvendelse Vedr. timebasert SFO. MANNDALN SKOL - SFO O 2009/ / Side: 29 av 42

30 Timeplan for arbeid på Manndalen skole 50 % stilling MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV O 2009/ / Oversikt over forklaringer på overforbruk regnskapstall 2009 MANNDALN SKOL- DVRS T- OG NNGÅND BRV 2009/ / Kåfjord kommune v/oppvekstleder Anita Lervoll Svar på brev av vedr. samisk 2. språk MANNDALN SKOL - SPRÅKVALG O 2009/ / Refusjoner samiskkurs - våren 2009 MANNDALN SKOL - RFSJONSKRAV 2009/ / Kåfjord kommune v/samisk språkavd. nger Åsli Side: 30 av 42

31 Søknad om tilskudd til prosjekt samisk 2 og 3. TLSKDD FRA SAMTNGT/SØKNAD OM TLSKDD TL PROSJKT SAMSK 2009/ / Samisk språkavd. i Kåfjord kommune Søknad om MANNDALN SKOL LVMAPP / / Søknad PRSONALMAPP - NA NGVOLL O 2009/ /2009 na ngvoll Søknad om godkjenning og utbetaling av refusjon for ekstraskyss til skoleelver ved sykdom MANNDALN SKOL - RFSJONSKRAV O 2009/ / Side: 31 av 42

32 Rapport høst MANNDALN SKOL LVMAPP / / Tilskuddsmidler innen naturforvaltning, vilt, fiske og friluft MDLR FRA MLJØVRNDPARTMNT 2009/ / Troms fylkeskommune v/kulturavdelingen Vedr. faktura BTALNGSAVTALR MV.. O 2009/ /2010 offl. 13, fvl. 13 nr nnkalling til avslutningsmøte "å øve på anerkjennelse" i prosjektet Lagspill og fellesskap PROSJKT KVALTTSKOMMNPROGRAMMT - Lagspill og fellesskap 2009/ / Annie Skoglund m.fl. Side: 32 av 42

33 Oppstart av bygging av Bjørkholdt boligfelt - tilbakemelding om tilknytning av kommunalt vann. BJØRKHOLDT BOLGFLT 2009/ / Helge og Solbjørg vanger Oppheving av sperring - Manndalen ungdoms- og idrettslag SPLLMDLR / / Sparebanken 1 Nord-Norge Oppstart av bygging av Bjørkholdt boligfelt - tilbakemelding om tilknytning av kommunalt vann. BJØRKHOLDT BOLGFLT 2009/ / dar Lilleberg Faktura med gebyr for kart og delingsforretning 1940/6/6 - DLNG AV GRNNNDOM - DLNG AV NDOM 2009/ / Knut var Nilsen Side: 33 av 42

34 Oppstart av bygging av Bjørkholdt boligfelt - tilbakemelding om tilknytning av kommunalt vann. BJØRKHOLDT BOLGFLT 2009/ / Knut Lilleberg Svar - Vedrørende kartgrunnlag hengebru, faktrua nr. 2, avkorting av faktura HNGBR - SABTJOHK 2009/ / Jan Lambela Oppsigelse av SFO plass SFO SØKNADR / OPPSGLSR O 2009/ /2010 nnspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse KOMMNDLPLAN FOR DRTT OG FOLKHLS KÅFJORD 2009/ /2010 Troms fylkeskommune Side: 34 av 42

35 Vedr. BTALNGSAVTALR MV.. O 2009/ /2010 OLDRALN SKOL - LVMAPP 2009/ /2010 Skuterløype Numedalen-Holmenvatnet SCOOTRLØYP OLDRDALN - NMDALN - HOLMNVANNT 2009/ / Kåfjord snøskuterforening Søknad om en ny tilknytningsløype mellom Kåfjord og Nordreisa SCOOTRLØYP MLLOM KÅFJORD OG NORDRSA 2010/ / Kåfjord snøskuterforening Side: 35 av 42

36 Søknad om plassering av midlertidig brakkerigg 1940/19/80 FSTNR. 5 BYGGSØKNAD 2010/ / Destia Norge AS Søknad om plassering av midlertidig brakkerigg gnr. 19 bnr. 80 festenr /19/80 FSTNR. 5 BYGGSØKNAD 2010/ / Destia Norge AS Purring - Vedr.skuterløype Olderdalen MOTORFRDSL 2009/ /2010 Øistein Berg m.fl. Avtale PRSONALMAPP - MARS JOHNSN O 2009/ / Side: 36 av 42

37 Vedr. søknad om restfinansiering - Kåfjorddalselva SØKNAD OM RSTFNANSRNG - DOKMNTARFLM-PROSJKT 2010/ /2010 Levin Mikkelsen Aksept tidsbegrenset arbeidsavtale PRSONALMAPP PR ÅSN O 2009/ /2010 Per Åsen Søknad om støtte til markering av Samefolkets dag 2010 SØKNAD OM STØTT SAMFOLKTS DAG 2009/ / Henrik Olsen Søknad om å sette oppgarasje gnr. 29 bnr. 44 festenr /29/44/4 SØKNAD OM BYGG AV GARASJ 2010/ /2010 Martin Johansen Side: 37 av 42

38 Bekreftelse på mottatt søknad - tbedring av driftsbygning for geit 1940/32/3 - TABLRNGSTLSKDD - LSA M. PDRSN OG STN T. SOLBAKKN 2009/ / nnovasjon Norge Vedr. egenerklæring om konsesjonsfrihet 29/76 TNGLYSNG AV NDOM - GNR. 29/BNR. 76, / / Harald Johnsen Søknad om dispensasjon - trekking av skiløype med snøsooter MOTORFRDSL 2009/ / Magne Monsen Aksept tidsbegrenset arbeidsavtale PRSONALMAPP PR ÅSN O 2009/ /2010 Per Åsen Side: 38 av 42

39 SRVCSNTRT KÅFJORD A/S O 2010/ /2010 offl. 23 annet ledd Revidering av tilganger til Aa- registeret Dataavtaler 2009/ / NAV Aa-registeret Anmodning om utbetaling av etableringstilskudd 1940/31/17 - TLSKDD VDR. OVRTAKLS NDOMMN NGN 31/17- VBK JOHNSN 2009/ / Vibeke Johnsen Sammenføying av eiendommer, gnr 16, bnr 4 og bnr 14 i Trollvik 1940/16/4 SAMMNFØYNG AV NDOM 2010/ /2010 Nelle Jensine Bergmo Side: 39 av 42

40 Anmodning om utbetaling av etableringsstipend 1940/31/17 - TLSKDD VDR. OVRTAKLS NDOMMN NGN 31/17- VBK JOHNSN 2009/ / Martin Mandal Klage på trekk i produksjonstillegg PRODKSJONSTLSKDD - DVRS 2009/ / Siv Myrvoll tslippstillatelse for fordeling av marine biprodukter i Djupvik DJPVK NDSTROMRÅD - DJPVK HAVN - AKVA RN AS 2009/ / Fylkesmannen i Troms Situasjonsbeskrivelse for grendeskoler med undervisning i eller på samisk SAMSKNDRVSNNG - LVR 2009/ / Sametinget Side: 40 av 42

41 Retur av tinglyst dokument 1940/35/8 -DLNG AV GRNNNDOM 2009/ / Statens Kartverk Søknad om deling av grunneiendom gnr. 19 bnr /19/154 DLNG AV NDOM 2010/ /2010 Tor Oldervoll Kontingenttrekk Fagforbundet FAGFORNNGR O 2009/ /2010 Fagforbundet Kåfjord avd Aksept tidsbegrenset arbeidsavtale PRSONALMAPP - ODD HLG JOHNSN O 2009/ /2010 Odd Helge Johnsen Side: 41 av 42

42 Søknad BLLGHTSRSTATNNG - TAPT SKOLGANG O 2010/ /2010 Side: 42 av 42

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok.

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDERDALEN SKOL E- ELEVMAPPE E 2009/1475-5 41977/2009 Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 08.12.2009

Detaljer

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding av stedfortreder og innmelding til skjenkeprøve SERVERNGSBEVLLNG DAVAS AS (TDL.

Detaljer

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03.

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE E 2009/7514-34 9277/2011 Offl. 13 / Fvl. 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MIDLER FRA MILJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1 1075/2009 13.01.2009 06.09.

Offentlig journal. søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MIDLER FRA MILJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1 1075/2009 13.01.2009 06.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A søknad om midler fra Miljøverndepartemtet MDLER FRA MLJØVERNDEPARTEMENT 2009/583-1

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer

Journaldato: 10.12.2009-10.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 10.12.2009-10.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Særutskrift: Søknad om SML-midler til restaurering av 2800 meter stinett fra øvre-holmenbru

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok.

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Tilbud om barnehageplass Tilbud om plass - Furuslottet Barnehage 2009/4993-1

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014.

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2014 Voksenopplæring elevmappe 2012/837-19 24991/2014 19.06.2014 LYADM/HOS E

Detaljer

Journaldato: 22.09.2011-22.09.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.09.2011. Dok.dato: 21.09.

Journaldato: 22.09.2011-22.09.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.09.2011. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsbekreftelse PERSONALMAPPE - SR BÅHL 2009/2974-14 34950/2011 Siri Båhl Søknad om

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 19.06.2015-19.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 19.06.2015-19.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A FW: Ang utslippstillatelse for produksjonsvann fra blandeverk for Marti

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 07.11.2012-07.11.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 07.11.2012-07.11.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ambulerende bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk til deltakere

Detaljer

Journaldato: 01.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.10.2011. Dok.dato: 31.10.2011. Dok.

Journaldato: 01.11.2011, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.10.2011. Dok.dato: 31.10.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Midlertidig tilsetting - skog og utmark 2011. Midlertidig tilsetting skog-

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Journaldato: 12.06.2015-12.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2015. Dok.

Journaldato: 12.06.2015-12.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om prioritets vikelse PRORTETSVKELSER 2015/820-6 4471/2015 O Lindorff

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Innspill landskapskartlegging. Landskapsanalyse 2011/4250-30 32152/2012 27.08.2012 LYADM/INJ 31.08.

Offentlig journal. Innspill landskapskartlegging. Landskapsanalyse 2011/4250-30 32152/2012 27.08.2012 LYADM/INJ 31.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.8.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.09.2012 nnhold: nnspill landskapskartlegging Landskapsanalyse 2011/4250-30

Detaljer