POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 26.04.2013-02.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:"

Transkript

1 SIDE 1 Lnr: 6286/12 Regdato: Arkivkode:G/BNR 41/17 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Kjersti Bredal Grytøyr FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD I STRANDSONE - GNR 41 BNR 17 Lnr: 2366/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Perm Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Kjersti S. Pettersen SØKNAD SKOLEFRITIDSORDNING LASKESTAD SIGURD Lnr: 2367/13 Regdato: Arkivkode:D12 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: SAD/RÅD/AS Journalenhet: Sigvart Bjerkenes OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK Lnr: 2368/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Espinoza Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: Gloria Espinoza OPPSIGELSE AV STILLING SOM RENHOLDER GLORIA ESPENOZA Lnr: 2369/13 Regdato: Arkivkode:440 *** Saksnr: 13/447-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SAD/RÅD/DR Journalenhet: ***** SØKNAD OM DEKNING AV TERMINALBRILLER ***************** Lnr: 2370/13 Regdato: Arkivkode:C40 Saksnr: 13/448-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KOP/KUL/FE Journalenhet: Se kunst i Nord-Norge AREALUTVIKLING - VISNINGSSTEDER FOR VISUELL KUNST Lnr: 2384/13 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 13/218-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/ØKO/KK Journalenhet: EIENDOMSSKATT TILSENDT TAKSTSKJEMA Lnr: 2387/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Bø motorcrossbane Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Paul Barsch SPØRSMÅL VEDR STØY MOTORCROSSBANE, BØ Lnr: 2388/13 Regdato: Arkivkode:NAVN pl Saksnr: 13/449-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/NÆR/PL Journalenhet: Galleriløypa 2013 i Steigen SØKNAD OM FINANSIERING AV GALLERIBROSJYRE Lnr: 2390/13 Regdato: Arkivkode:233 *** Saksnr: 13/3-8 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Alstadhaug kommune REFUSJONER 2012

2 SIDE 2 Lnr: 2394/13 Regdato: Arkivkode:VALDN Lundøya og Engeløya Saksnr: 13/450-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: x VEDTEKTER LUNDØYA OG ENGELØYA BESTANDSPLANOMRÅDE Lnr: 2395/13 Regdato: Arkivkode:K02 Saksnr: 13/451-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: Fylkesmannen i Nordland FORELØPIG TILBAKEMELDING TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV UTVALGTE NATURTYPER - LØVØY GÅRD KOPI AV BREV TIL KNUT RINDAHL Lnr: 2397/13 Regdato: Arkivkode:V10 Saksnr: 13/452-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD VED VINTERSKADE PÅ ENG 2013 Lnr: 2407/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 41/17 Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: HØRINGSUTTALELSE DISPENSASJON I STRANDSONE - GNR 41 BNR 17 Lnr: 2408/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 126/12 Saksnr: 13/234-3 Dok.type: /U Gradering: HØRINGSUTTALELSE DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 126 BNR 12,15 OG 16 - REIDUN K. NYBØ Lnr: 2410/13 Regdato: Arkivkode:B12 *** Saksnr: 13/453-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Lena Elisabeth Mathisen BYTTE AV SKOLE Lnr: 2411/13 Regdato: Arkivkode:242 K40 Saksnr: 13/330-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Steigen Hundeklubb SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT VILTFOND STEIGEN HUNDEKLUBB Lnr: 2412/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR xx Saksnr: 13/9-55 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Statens Kartverk Tinglysingen RETUR AV TINGLYST DOKUMENT OPPRETTING AV NY GRUNNEIENDOM GNR 1 BNR 24 Lnr: 2413/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 96/24 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Solbjørg Asbjørnsen VEDRØRENDE KLAGEBEHANDLING - BYGGING AV GANGBRU I STRANDSONEN I LAUKVIK KJETIL NÆSS - GNR 96 BNR 24, 4 OG 6 Lnr: 2415/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Reguleringsplan Bogsjyen Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Kystverket Nordland

3 SIDE 3 SVAR PÅ HØRING - OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERINGSPLAN BOGSJYEN Lnr: 2417/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 005/042 og 045 Saksnr: 13/219-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/TEK/KL Journalenhet: Ståle Ellefsen Aasjord STØY FRA KOMMUNAL KAI I HELNESSUND Lnr: 2422/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Lagård Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Marith Lagård MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV MARITH ERSFJORD LAGÅRD Lnr: 2425/13 Regdato: Arkivkode:412 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Ingrid Løken MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 2426/13 Regdato: Arkivkode:416 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Roger Holmvåg MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Lnr: 2428/13 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 12/874-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Nordland Fylkeskommune TILLATELSE TIL STAMFISKPRODUKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET MARTNESVIKA OG VINKFJORD Lnr: 2430/13 Regdato: Arkivkode:G30 Saksnr: 13/454-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Tysfjord kommune ETABLERING AV BEDRIFTHELSETJENESTE I NORD-SALTEN Lnr: 2431/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Reguleringsplan Bogsjyen Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Nordnorsk Stamfisk AS KONSESJON PÅ EIENDOM I BOGSJYEN Lnr: 2433/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/430-3 Dok.type: /I Gradering: Marit Sjøvoll SØKNAD PÅ VIKARIAT SOM STYRER I STEIGENBARNEHAGEN NORDFOLD Lnr: 2434/13 Regdato: Arkivkode:NAVN 416 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Berit Kvandal MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV BERIT KVANDAL Lnr: 2435/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/430-4 Dok.type: /I Gradering: Marit Sjøvoll

4 SIDE 4 SØKNAD PÅ MIDLERTIDIG STILLING I STEIGENBARNEHAGEN NORDFOLD SOM FØRSKOLELÆRER Lnr: 2436/13 Regdato: Arkivkode:B31 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 ***** FLYTTEMELDINGER INN SKOLEÅRET 2012/2013 ***************** Lnr: 2437/13 Regdato: Arkivkode:V08 &32 Saksnr: 13/455-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: Norsk institutt for skog og landskap UTSENDING AV INFORMASJONSBREV OM MARKARBEID PÅ INN OG UTMARK Lnr: 2438/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR xx Saksnr: 13/9-56 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Statens Kartverk Tinglysingen RETUR AV TINGLYST DOKUMENT OPPRETTING AV NY EIENDOM GNR 1 BNR 23 Lnr: 2439/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Kristin Sagnes SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS Lnr: 2440/13 Regdato: Arkivkode:D12 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: Det kongelige kulturdepartement IDRETTFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING - ALLHUS Lnr: 2441/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/132-7 Dok.type: /U Gradering: Maria Klawe SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS Lnr: 2442/13 Regdato: Arkivkode:B12 *** Saksnr: 13/453-2 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ************************************************ BYTTE AV SKOLE Lnr: 2443/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/132-8 Dok.type: /U Gradering: Ole-Tommy Samuelsen SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS Lnr: 2444/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Beate Nilsen SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS EMILIE ELIASSEN Lnr: 2445/13 Regdato: Arkivkode:X22 Saksnr: 12/211-2 Dok.type: /I Gradering:

5 SIDE 5 Saksb: ORD//AS Journalenhet: DNK INFORMASJON OM UTBYGGING AV NØDNETT Lnr: 2446/13 Regdato: Arkivkode:056 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:50 Ofl 5 Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: ***** ETTERLYSING BILAG 7 ***************** Lnr: 2448/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 084/002 Saksnr: 06/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Direktoratet for Naturforvaltning RAPPORT OG UTBETALINGSANMODNING FLATØY FYR Lnr: 2449/13 Regdato: Arkivkode:056 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:50 Ofl 5 Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: ***** ANSKAFFELSE NY IT-DRIFTSLØSNING ***************** Lnr: 2450/13 Regdato: Arkivkode:056 *** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:50 Ofl 5 Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: ***** REVIDERT TILBUD ***************** Lnr: 2458/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/430-5 Dok.type: /I Gradering: Erna Fure Øwre SØKNAD SFO STILLING LEINESFJORD Lnr: 2459/13 Regdato: Arkivkode:073 Saksnr: 13/457-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Vefsn kommune OPPROP-ORGANISERING OG FORVALTNING AV OPPLYSNINGSVESENETS FOND Lnr: 2460/13 Regdato: Arkivkode:411 Saksnr: 13/430-6 Dok.type: /I Gradering: Åse Kristine Gylseth SØKNAD STYRERSTILLING LEINES BARNEHAGE Lnr: 2461/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 21/43 Saksnr: 13/459-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Merete Lund ANGÅENDE DERES TOMT NYMO GNR 21 BNR 43 Lnr: 2462/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Rahwa Hasebu

6 SIDE 6 SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELIND LEINESFJORD MELLAKK HASEBU Lnr: 2465/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Mette Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD LUCAS OLSEN OSKARSEN Lnr: 2466/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Maria Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELIND LEINESFJORD MALIK KILDAHL Lnr: 2468/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Maja Kildahl Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD ANDREA OLSEN SKOGHEIM Lnr: 2469/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Benedikte Kildahl SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELIND LEINESFJORD BARNEHAGEÅRET 2013/2014 EMILIE K. OLSEN Lnr: 2470/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Benedikte Kildahl SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÅRET 2013/2014 RIKKE K. OLSEN Lnr: 2474/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Andorsen Saksnr: 07/ Dok.type: /U Gradering: Vigdis Andorsen ARBEIDSBEVIS Lnr: 2475/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Breive Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Jorunn Breive MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV JORUNN BREIVE Lnr: 2477/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Gasendo Rose Saksnr: 09/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: STT//HKP Journalenhet: Rose Gasendo MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV ROSE GASENDO Lnr: 2480/13 Regdato: Arkivkode:P24 Saksnr: 13/423-2 Dok.type: /U Gradering: Kystverket SVAR - HØRING AV SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE KAI PÅ ÅLSTADØYA GNR 68/24,25,3,31 - OLE JAKOB AALSTAD

7 SIDE 7 Lnr: 2481/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 87/9 Saksnr: 13/463-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/SKOG/GL Journalenhet: Bjørn Otto Bamberg SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 87 BNR 9 - BJØRN OTTO BAMBERG Lnr: 2482/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 105/1 Saksnr: 13/265-2 Dok.type: /I Gradering: Håkon Solberg AS SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - HYTTE GNR 105 BNR 1 - TRULS HANSEN Lnr: 2483/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 21/11 Saksnr: 13/464-1 Dok.type: /I Gradering: Bjørnar Johansen SØKNAD OM TILLATELSE TIL CARPORT PÅ GNR 21 BNR 11 - BJØRNAR JOHANSEN Lnr: 2484/13 Regdato: Arkivkode:V83 Saksnr: 13/465-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/SKOG/GL Journalenhet: Sonja og Kurt Lofthus SØKNAD OM BYGGING AV SKOGSVEG Å GMR 114 BMR 13 Lnr: 2485/13 Regdato: Arkivkode:V50 Saksnr: 13/467-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: David Norheim STIMULERINGSTILSKUDD/DRIFTSTILSKUDD FOR VETERINÆRTJENESTEN I STEIGEN KOMMUNE Lnr: 2486/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 21/058 Saksnr: 13/311-4 Dok.type: /I Gradering: Roar Cato Nilsen KLAGE PÅ PLASSERING AV ALLHUSET Lnr: 2487/13 Regdato: Arkivkode:026 Saksnr: 13/466-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Tysfjord kommune DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER PÅ DRAG Lnr: 2488/13 Regdato: Arkivkode:NAVN oddmund svendsen Saksnr: 12/711-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD//TSLP Journalenhet: Oddmund Svendsen OPPSIGELSE AV STILLING SOM BEDRIFTSELEKTRIKER ODDMUND SVENDSEN Lnr: 2489/13 Regdato: Arkivkode:NAVN gnr 74 bnr 1 Saksnr: 13/468-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: Per Ivar Laumann SØKNAD OM PRIORITETSVIKELSE/RESPEKTERING AV FESTERETT - GNR 74 BNR 1-2 I TYSFJORD Lnr: 2490/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR perm Saksnr: 13/54-20 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PUD/LAND/TK Journalenhet:

8 SIDE 8 ***** SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD ***************** Lnr: 2491/13 Regdato: Arkivkode:K24 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/MIL/GS Journalenhet: Nordland Fylkeskommune TILLATELSE TIL MATFISKPRODUKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - MARTNESVIKA OG VINKFJORDEN - MAINSTREAM Lnr: 2492/13 Regdato: Arkivkode:V06 Saksnr: 12/347-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORD//AS Journalenhet: Reindriftsforvaltningen i Nordland SVAR - REINBEITE I STEIGEN KOMMUNE Lnr: 2493/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Reguleringsplan Bogsjyen Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PUD/LAND/TSLP Journalenhet: Nordland Fylkeskommune UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL DETALJREGULERING BOGSJYEN Lnr: 2494/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 74/90 Saksnr: 13/315-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/TEK/JHV Journalenhet: Wiktor Mølleskog VEDR. TILLEGGSTOMT TIL GNR 74 BNR 90 - MICHELLE HANSEN OG MORTEN SYVERTSEN Lnr: 2495/13 Regdato: Arkivkode:NAVN 41 Saksnr: 12/952-7 Dok.type: /I Gradering: Ann Iren Paulsen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV Lnr: 2496/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Aabakk Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Randi Aabakk MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV RANDI AABAKK Lnr: 2497/13 Regdato: Arkivkode:NAVN 41 Saksnr: 13/429-2 Dok.type: /I Gradering: Heidi Bertheussen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV HEIDI BERTHEUSSEN Lnr: 2498/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Møllevold Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Nina Møllevold MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV NINA MØLLEVOLD Lnr: 2499/13 Regdato: Arkivkode:416 Saksnr: 13/334-2 Dok.type: /I Gradering: Roger Holmvåg SØKNAD PÅ STILLING - PSYKISK HELSEARBEID Lnr: 2500/13 Regdato: Arkivkode:416

9 SIDE 9 Saksnr: 13/334-3 Dok.type: /I Gradering: Ninni-Beate Kristiansen SØKNAD PÅ STILLING - PSYKISK HELSEARBEID Lnr: 2501/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Berit Johnsen SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I LEINESFJORD PETTER ELIAS ANDREASSEN Lnr: 2502/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Javid Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering: Akhtar Javid ARBEIDSAVTALE - SVARBREV AKHTAR JAVID Lnr: 2503/13 Regdato: Arkivkode:NAVN xx Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Perla Olsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD MARY KAROLINE OLSEN Lnr: 2504/13 Regdato: Arkivkode:NAVN xx Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Silje Isaksen SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I STEIGENBARNEHAGEN LEINESFJORD SIVERT FINVIK Lnr: 2505/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Kenneth Magnussen SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGEN I LEINESFJORD THOMAS CHRISTOFFER MAGNUSSEN Lnr: 2506/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Kenneth Magnussen SVAR - SØKNAD OM PLASS I LEINESFJORD BARNEHAGE DINA SOFIE OLIVIA Lnr: 2508/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Lovise Gundersen SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 2509/13 Regdato: Arkivkode:NAVN xx Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ***** SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING LEINESFJORD BARNEHAGEÅRET 2012 / 2013 ***************** Lnr: 2510/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering:

10 SIDE 10 Ramona Gundersen SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 2511/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Zahra Ghafari BARNEHAGESØKNADER LEINESFJORD BARNEHAGE Lnr: 2512/13 Regdato: Arkivkode:NAVN xx Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: May-Kristin Andersen SVAR - SØKNAD OM PLASS I LEINESFJORD BARNEHAGEÅRET 2012 / 2013 TILDE VIKTORIA Lnr: 2513/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Britt-Eva Øwre SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELIND LEINESFJORD ALBERTINE OLEA Lnr: 2514/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Marit Kristensen SVAR - ENDRINGSSØKNAD - STEIGENBARNEHAGEN AVDELIND LEINESFJORD MIA OLETTE Lnr: 2515/13 Regdato: Arkivkode:P28 Saksnr: 13/420-3 Dok.type: /U Gradering: Kystverket SVAR - SØKNAD TIL UTTALELSE FRA HELNESSUND BÅTFORENING OM FORLENGING AV FLYTEBRYGGE Lnr: 2516/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/129-5 Dok.type: /U Gradering: Bente Jakobsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING NORDFOLD ISABELLA JAKOBSEN Lnr: 2517/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Aron Joar Mikkelsen SVAR - SØKNAD BARNEHAGEPLASS NORDFOLD VICTOR MIKKELSEN Lnr: 2518/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Cecilie Hals SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PLASS I ENGELØY BARNEHAGE ÅRET 2013/2014 THEODOR JOHANSEN Lnr: 2519/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Yvonne Jakobsen

11 SIDE 11 SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY CELINE VIK Lnr: 2520/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Marit Holmvåg Hansen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY SIVERT HOLMVÅG MEHUS Lnr: 2521/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Rakel Ludvigsen SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY LUNA RAKELSDATTER BRUNES Lnr: 2522/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Møllevold Camilla SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY CORNELIA MØLLEVOLD Lnr: 2523/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ***** SVAR - SØKNAD OM STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY ***************** Lnr: 2524/13 Regdato: Arkivkode:NAVN 416 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Maria Tverback MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV MARIA THERESA TVERBACK Lnr: 2525/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Nilsen Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Lill Nilsen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV LILL NILSEN Lnr: 2526/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Fredriksen Saksnr: 06/ Dok.type: /I Gradering: Irene Fredriksen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - SVARBREV IRENE FREDRIKSEN Lnr: 2527/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Pia Olsen SVAR - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 2528/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 12/ Dok.type: /U Gradering: Julie Solbakk BARNEHAGESØKNADER AVD ENGELØY 2012/2013

12 SIDE 12 Lnr: 2529/13 Regdato: Arkivkode:416 Saksnr: 13/334-4 Dok.type: /I Gradering: Stina Pettersen SØKNAD PÅ STILLING - PSYKISK HELSEARBEID Lnr: 2530/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Kine Berg SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY SIVERT BERG Lnr: 2531/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ***** SVAR - SØKNAD OM PLASS ***************** Lnr: 2532/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/ Dok.type: /U Gradering: Kine Berg SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING ENGELØY ANDREA SOFIE BERG Lnr: 2533/13 Regdato: Arkivkode:NAVN perm Saksnr: 13/132-9 Dok.type: /U Gradering: Heidi Jeanette Ness SVAR - SØKNAD OM PLASS I STEIGENBARNEHAGEN AVDELING BOGEN BARNEHAGEÅRET 2013/2014 FRØYA ELISABETH HANSEN Lnr: 2534/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 98/40 Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering: Salten Bygg AS SØKNAD OM FERDIGATTEST - GNR 98 BNR 40 - TØRKEHALL HELNESSUND BØTERI HELNESSUND BØTERI GNR 98 BNR 40 Lnr: 2535/13 Regdato: Arkivkode:G/BNR 87/9 Saksnr: 13/463-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/SERV/TA Journalenhet: Bjørn Otto Bamberg SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 87 BNR 9 - BJØRN OTTO BAMBERG Lnr: 2536/13 Regdato: Arkivkode:V01 Saksnr: 13/189-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PUD/LAND/BS Journalenhet: Geir-Bjøran Dreyer SVAR - RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ETABLERING AV SMÅFEPRODUKSJON

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 20.04.2012-26.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 6680/11 Regdato:26.04.2012 Arkivkode:K21 Saksnr: 11/1285-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SAD/RÅD/IA Journalenhet: Steigen Fiskarlag SVAR - OPPLYSNING OM OLJEVERNBEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.05.2013-30.05.2013 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 2012/13 Regdato:29.05.2013 Arkivkode:G/BNR 21 / 154 Saksnr: 11/868-4 Dok.type: /U Gradering: Roar Nilsen SVAR - NY SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL G.NR 21 B.NR 154 Lnr: 2907/13 Regdato:27.05.2013

Detaljer

STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Ilokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: STEIGEI\ KOMMUNE 01.09.2014-05.09.2014 Dokumenttype: DOK I, DOK U SIDE 1 Saksnr 4290174 t3lt078-7 4326114 t4ltt2-31 44t7lt4 t4ls34-4 44t8l14 14180-144 44t9lt4

Detaljer

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok.

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2011 Søknad om øremerket styrking av det kommunale barnevernet Søknad

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1173/12 Regdato: 16.08.2012 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/611-1 Dok.type: /U Gradering: 23 Ofl 23 1.ledd Saksb: RLT/STR/SVAGAU Journalenhet: **************************

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD'

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.09.2006-04.09.2006 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: 'PLE', 'R', 'SOD' Lnr: 9714/06 Regdato:04.09.2006 Arkivkode:411 G25 Saksnr: 06/844-14 Dok.type: /I Gradering:60 Ofl 6.4 Saksb: HK/PLEIE/EMV Journalenhet:PLE Dok.beskr: TREKKER SØKNAD PÅ 100% STILLING SOM SYKEPLEIER ****

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren

POSTLISTE Navn: Fagforbundet Navn: Fagforbundet Navn: Utdanningsforbundet Navn: KARTVERKET Navn: Ordføreren Lnr: 1422/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:004 Saksnr: 13/94-2 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 RAMMEOMRÅDE 2 Lnr: 2905/13 Regdato:04.04.2013 Arkivkode:419 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 28.07.2014-03.08.2014 09/01332-011 Datert: 18.07.2014 Til: Jensen Olger Sak: Bygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Dok: forslag til løsing -bbygg oppført på 4/1/34 23 uten gyldig festekontrakt Saksbeh: 214 / fvk

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.11.2014-10.11.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12955/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/3040-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/RH/KIO Journalenhet:RÅD FELLES FORVALTNING I SIO KOMMUNENE Lnr: 12961/14 Regdato:10.11.2014 Saksnr: 14/2944-15 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS

Offentlig journal. Søknad om fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse 2014/1880-4 2465/2015 PLØ/BJOOLS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04-06.05. 2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 13.05.2015 Søknad om fritak for eiendomsskatt Fritak for eiendomsskatt - Søker: Porsanger Boligstiftelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.10.2012-02.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3321/12 Regdato:29.10.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/375-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//EJA SEN Irina Rugset SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER - 70% VIKARIAT VED AREMARK SKOLE Lnr: 3323/12 Regdato:29.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.10.2014-12.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2955/14 Regdato:06.10.2014 Arkivkode:074 Saksnr: 12/1071-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDF/ORDF/KS Navn: LVK Dok.beskr: MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VALGORDNING Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9579/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411 F24 Saksnr: 11/1864-13 Dok.type: /I Gradering: Ragnar Selvåg SØKNAD PÅ STILLING SOM VEDLIKEHOLDSARBEIDER/VAKTMESTER. Lnr: 9587/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010 Lnr: 224/10 Regdato:08.02.2010 Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 09/3427-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MOME Navn: Per Johan Johansen Dok.beskr: 10/149 Reparasjoner av private vann-og avløpsledninger - Regninger Saksnr: 14/1621-9 Dok.type: U Gradering:

Detaljer