Tannhelseforsikring. VK Forsikringsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår"

Transkript

1 Tannhelseforsikring VK Forsikringsvilkår 1 Dok: Tide Forsikring AS, VK 170 Norsk Tannhelseforsikring, gjelder fra

2 Innholdsfortegnelse VILKÅR TANNHELSE FORSIKRING Hvem er Tide Forsikring AS Hvem som er forsikret, og skadebehandling Forsikringen gjelder for Varighet Karenstid Hva omfatter forsikringen dekninger Forsikringsdekninger Perle Ungdom tannhelseforsikring Gull Platina Tannimplantater og tannprodukter GULL / PLATINA forsikring Antall behandlinger i poliseperioden Hva forsikringen generelt ikke omfatter Eksisterende sykdom eller skade på tegningstidspunktet Kosmetisk tannbehandling Behandlinger dekket av de offentlige trygdeytelser (Helfo) Bittskinner Implantater Følgeskader fra smykker og lignende Garantiarbeide og feilbehandling Forsett Beruselse Grov uaktsomhet Slagsmål og forbrytelse Manglende oppmøte Dekker ikke skader som skyldes Andre generelle eksklusjoner Erstatningsoppgjør Krav om erstatning, herunder frist for å gi melding om forsikringskravet Klagemuligheter, herunder frist for å foreta rettslige skritt Definisjoner Adresser

3 VILKÅR TANNHELSE FORSIKRING Tide Forsikrings styrende avtaler: Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset, - Forsikringsvilkårene, - Generelle vilkår, - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL), - det øvrige lovverk. (norsk rett) Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 0 Hvem er Tide Forsikring AS Tide Forsikring AS heretter omtalt som Selskapet er registrert i konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet som agent for utenlandske forsikringsselskaper i Norge, og representerer et utvalgt utenlandske forsikringsselskaper. Selskapet er godkjent Coverholder at Lloyds. 1 Hvem som er forsikret, og skadebehandling Forsikringen gjelder for den person eller personer som er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset, har bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret og er medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 70 år. Forvaltning og administrasjon av forsikringsordningen håndteres av Norsk Tannhelseforsikring AS på vegne av Tide Forsikring AS. 2 Forsikringen gjelder for Personer kan tre inn i forsikringsavtalen dersom vedkommende: Har fylt 18 år og ikke eldre enn 69 år, Siste tannundersøkelse skal ikke være eldre enn to år, Har fravær av behandlingskrevende odontologisk patologi, Tannstatus er nullstilt av lisensiert tannlege ved inngåelse av avtalen. Etter forsikringens ikrafttredelse er det et krav om at Sikrede fortsetter med regelmessige tannlegebesøk for at forsikringen skal være gjeldende. Med regelmessighet menes ikke lengre intervaller enn 15 måneder. 3 Varighet Forsikringen gelder fra det tidspunkt som er bestemt i Forsikringsbeviset. 4 Karenstid 30 dager for behandling etter den dato forsikringsavtalen startet. 14 dager for akutt behandling etter dato for inngått forsikringsavtale. 3

4 5 Hva omfatter forsikringen dekninger Forsikringen dekker utgifter til tannbehandling utover regelmessige besøk med tilhørende kostnader, fratrukket Sikredes egenandel jfr. Pkt 2 Forsikringen dekker kun sykdommer og skader som har oppstått etter tegningstidspunktet med tillegg av karenstid jfr. Pkt. 4. Påviste sykdommer og skader må være ferdig behandlet før forsikringen kan tegnes. Det er en forutsetning for forsikringsdekningen at all tannlegebehandling foretas av en lisensiert og praktiserende tannlege i Norge som er medlem av Den Norske Tannlegeforening. 5.1 Forsikringsdekninger Det tilbys følgende forsikringsdekninger: Perle Ungdom tannhelseforsikring Gjelder for aldersgruppen år. Tannskade inntil maksimalt kr i poliseperioden. Egenandel kr 500,- i poliseperioden. Dekker ikke årlig kontroll og ettersyn med røntgen eller OPG (panoramarøntgen). Dekker ikke tannimplantater. Dekker ikke kostnader eller behandling som refunderes av Helfo. Dekker ikke kosmetiske inngrep. Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner Gull Gjelder for aldersgruppen år. Tannskade inntil maksimalt kr i poliseperioden. Egenandel kr 500,- i poliseperioden. Dekker tannimplantater. Dekker ikke kostnader eller behandling som refunderes fra Helfo. Dekker ikke årlig kontroll og ettersyn med røntgen eller OPG (panoramarøntgen). Dekker ikke kosmetiske inngrep. Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner Platina Gjelder for aldersgruppen år. Tannskader inntil maksimalt kr i poliseperioden. Egenandel kr 500,- i poliseperioden. Dekker tannimplantater. Dekker ikke kostnader eller behandling som refunderes av Helfo. Dekker ikke årlig kontroll og ettersyn med røntgen elleropg (panoramarøntgen). Dekker ikke kosmetiske inngrep. Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner. 4

5 5.2 Tannimplantater og tannprodukter GULL / PLATINA forsikring a) Det utbetales erstatning ved mottagelse av bekreftelse fra kjevekirurgens medlemsnummer i den Norsk Tannlegeforening. b) Tannimplantatets lokalisering skal baseres på tann- nummerering og den plassering det skal fylle. c) Implantater plassert som erstatning for andre eller tredje jeksel er ikke dekket. d) Forsikrede mottar utbetaling kun én gang per tann og Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle fremtidige kostnader knyttet til komplikasjoner, som kroppslig avvisning av implantatet, brudd i eller infeksjon som kan tilbakeføres til implantatet. e) Manglende tenner, eller tenner fjernet, før kjøpet av Forsikringen dekkes ikke. f) Tannimplantatdekning kan ikke benyttes til utskifting av eksisterende kroner, broer eller andre innsatte tannprodukter. g) Ingen erstatning vil utbetales dersom implantatbehandling ble påbegynt før etter 90 kalenderdager fra Forsikringen trådte i kraft. h) Plassering av et tannimplantat inn i en pre- eksisterende tannløs plass eller der en tannlege / spesialist anser det ikke som klinisk relevant, eller erstatning etter svikt i en tannimplantat for å integrere eller som følge av en etterfølgende sammenbrudd av integrasjon dekkes ikke av denne forsikringen. i) Forsikringen dekker ikke påbegynt implantatbehandling, eller er under behandling, på det tidspunktet Forsikringen ble tegnet og ikraftsatt. 5.3 Antall behandlinger i poliseperioden Sikrede kan få utført følgende antall behandlinger i poliseperioden og som ikke inkluderer utgifter i forbindelse med den pliktige årlige kontroll eller rutineundersøkelse hos tannlegen. Behandlingstype Undersøkelser Røntgen Små røntgenbilder Mellomstore røntgenbilder Panoramabilde (OPG) Restorative behandlinger Akutt uttrykningskostnad Proteser og tilsvarende Kroner, broer og tilsvarende innlegg Gull Platina Antall behandlinger To i poliseperioden Fire i poliseperioden Fire i poliseperioden Et i poliseperioden En i poliseperioden En i poliseperioden per kjeve over en 24 måneders periode. To i poliseperioden Fire i poliseperioden For at erstatning skal utbetales, legges til grunn den faktiske dato som behandlingen blir utført. 6 Hva forsikringen generelt ikke omfatter. Forsikringen omfatter ikke noen utgifter der hvor sikrede ikke har regelmessige tannlegebesøk. Med dette menes ikke lengre intervaller enn 15 måneder. 5

6 6.1 Eksisterende sykdom eller skade på tegningstidspunktet Alle sykdommer og /eller skade i Forsikredes tannsett som har oppstått før tegning av forsikringen dekkes ikke og som: Forsikrede har kjennskap til, eller burde ha kjennskap til og som er behandlingskrevende, Er identifisert og journalført, Forsikrede har unnlatt å få utført anbefalt og nødvendig behandlinger, og som etterfølgende krever behandling, eller Er senere forverringer og følger av tilstand hvor det ikke er foretatt nødvendig behandling er ovennevnte tilstand tilstede på tegningstidspunktet, skal disse være fullt ut behandlet og utbedret ut i fra normal tannlegefaglig anbefaling i henhold til helsedirektoratets retningslinjer. 6.2 Kosmetisk tannbehandling Ingen former for kosmetiske behandlinger dekkes av Forsikringen. Som kosmetiske behandlinger, regnes behandlinger hvor det primære formål er å gi Sikredes tannsett et bedre utseende, uten at det er behandling av sykdom i tannsettet, herunder blant annet: Utskifting av tannfyllinger som ikke er defekt, Bleking av tenner, Annen behandling av misfargede tenner, Tannregulering, Plast- og porselenfasader, Andre typer behandlinger som kan sidestilles med ovennevnte. 6.3 Behandlinger dekket av de offentlige trygdeytelser (Helfo) Behandling som Sikrede har rett til å få dekket av de offentlige trygdeytelser, dekkes ikke av Forsikringen. 6.4 Bittskinner Ingen former for bittskinner dekkes ikke av Forsikringen. For bittskinne som inngår som en del av behandlingen i forbindelse med skade på Sikredes kjeve, dekkes imidlertid én bittskinne pr skade. 6.5 Implantater Implantater innsatt i utlandet dekkes ikke av Forsikringen. For implantater som tidligere er dekket av offentlige trygdeytelser, gjelder punkt 6.3 «Behandlinger dekket av de offentlige trygdeytelser (Helfo)». 6.6 Følgeskader fra smykker og lignende Ingen skader på tannsettet som har oppstått som følge av Sikredes bruk av smykker som limes på tennene, piercinger i og omkring munnen samt andre typer utsmykking som kan sidestilles med dette, dekkes ikke av Forsikringen. 6.7 Garantiarbeide og feilbehandling. Behandling som er omfattet av garantiordning avtalt mellom tannlege og Sikrede, samt feilbehandling som tannlegen er forpliktet til å erstatte eller utbedre, dekkes ikke av Forsikringen. 6

7 6.8 Forsett Skader som Sikrede har voldt forsettlig, dekkes ikke av Forsikringen. 6.9 Beruselse Selskapet dekker ikke skade som oppstår som følge av at Sikrede er påvirket av berusende eller bedøvende midler Grov uaktsomhet Selskapet dekker ikke skade som Sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjør om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Jfr. FAL Slagsmål og forbrytelse Forsikringen omfatter ikke skader som følge av deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. I de tilfeller hvor Sikrede har blitt utsatt for vold skal det foreligge politianmeldelse for at erstatning skal kunne vurderes Manglende oppmøte Forsikringen dekker ikke kostnader Sikrede blir belastet for, som følge av manglende oppmøte Dekker ikke skader som skyldes Fallskjermhopping hvor utsprang ikke skjer fra fly Strikkhopping, kiting Flyving med mikrolette og ultralette fly Alle typer kampsport som boksing, karate og lignende All utøvelse av motorsport med: båt, vannjet, vannscooter, bil, motorsykkel eller snøscooter All utøvelse av sport og idrett som gir sikrede inntekt eller sponsormidler over 1G pr. år Opphold i høyder over 4000 meter ekspedisjoner Dykking dypere enn 40 m Dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat (PADI, CMAS, NAl) for den aktuelle dybden Yrkesdykking 6.14 Andre generelle eksklusjoner Kjeveortopedi Orthognathic kirurgi (fremstående underkjeveoperasjon) Studiemodeller Diagnostiske bilder Mikrobiologiske prøver 7 Erstatningsoppgjør Maksimal erstatningssum etter Forsikringsavtalen i en tolvmåneders periode kan ikke overstige det beløp som fremkommer av Forsikringsbeviset. Sikredes egenandel er kr 500,- pr avtaleperiode. 7

8 8 Krav om erstatning, herunder frist for å gi melding om forsikringskravet Erstatningskravet fremsettes på skjema for skademelding og sendes til Selskapet uten ugrunnet opphold etter at forsikringstilfellet inntraff jfr. FAL Skjema for skademelding kan fås ved å ta kontakt med Selskapet eller registrer forsikringstilfellet elektronisk på: «Meld Skade». Ved første gangs innmelding av skade, skal forsikrede vedlegge tannlegejournal og kvittering for betalt behandling. Retten til erstatning faller bort dersom kravet ikke er fremsatt innen ett år etter at Sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL 8-5 og Ved krav om erstatning skal Forsikrede sende de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige til Selskapet. Selskapet kan til enhver tid kreve dokumentasjon selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet, jfr. FAL 8-1 og Ved krav om erstatning for må detaljert faktura og kvittering legges ved. Den som gjør gjeldende krav om erstatning må selv bekoste de bevis som kreves for at erstatning skal utbetales. For å vurdere erstatning kan Selskapet pålegge forsikrede å la seg undersøke hos en utvalgt tannlege. Kostnader knyttet til en slik undersøkelse skal dekkes av Selskapet. En forutsetning for at Selskapet skal kunne gjøre en korrekt og fullstendig skadebehandling, er at Selskapet får tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere kravet. Om Forsikrede ikke oppgir disse opplysningene og heller ikke innvilger en fullmakt til Selskapet for at Selskapet kan innhente disse opplysningene, kan kravet om erstatning avslås på grunnlag av at Selskapet ikke kan vurdere kravet. Har forsikrede forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inntreden i forsikringsavtalen (FAL 4-1, 13-1 og 13-1a) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen (FAL 8-1 og 18-1), kan forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. Om forsikringsgiver har utbetalt erstatning som følge av at Sikrede har gitt uriktige opplysninger, kan forsikringsgiver kreve tilbakebetalt utbetalt beløp samt foreta rettslige skritt. Forsikringsgiver svarer renter av erstatningen etter reglene i FAL 18-4 og 8-4. Selskapet svarer ikke for økonomisk tap som oppstår som følge av at erstatningen forsinkes på grunn av krig, politiske uroligheter, lovendring, myndighetsbestemmelser eller konflikter i arbeidslivet. Dette gjelder også om forsikringsgiver selv er involvert i en arbeidskonflikt. 9 Klagemuligheter, herunder frist for å foreta rettslige skritt Generelt: Tide Forsikring AS er opptatt at du som kunde opplever oss som etterrettelige og nøyaktige i vårt arbeid. Dersom du mener Selskapet ikke innfrir dette for deg som kunde, ber vi deg ta kontakt. Klage på skadeoppgjør: Tide Forsikring AS har opprettet et internt utvalg som skal forsøke og løse klager fra kunder. Du kan sende en mail til 8

9 Send med så nøyaktige referanser til avtale-, skadenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Klage på andre forhold: Hvis du mener det er forhold rundt inngåelse av forsikringsavtale eller andre ting som ikke direkte vedrører en skadesak kan du sende en mail til Send med så nøyaktige referanser til avtalenummer og lignende. Skriv ned dine synspunkter også, slik at denne gruppen lett finner ut hva saken dreier seg om. Tide Forsikring AS: Tide Forsikring AS Rådhusgata Kragerø Postboks Kragerø Tlf: Helt uavhengig instans: Finansklagenemda: Hvis du ikke kommer til enighet med Tide Forsikring har du som kunde mulighet og en lovmessig adgang til å kreve nemndbehandling iht. FAL 20-1, jf. FAL 2-2 (2) bokstav d, og sendes til Finansklagenemda v/ Finans Norge i h.h.t gjeldende frister jf. FAL Saker som er realitetsbehandlet hos finans klagenemda, kan bringes inn direkte for tingretten. Kontaktinformasjon: Finansklagenemda Postboks 53 Skøyen 0212 Oslo Tlf: Lloyds: Skulle du være misfornøyd kan du, hvis du ønsker det, sende din klage til Lloyds representant for Norge, som vil undersøke og vurdere denne klagen og gi deg et endelig svar. Kontaktdetaljene er som følger: Kontaktinformasjon: Espen Komnæs Lloyds General Representative for Norge Advokatfirmaet Sverdrup DA Akersgaten 1, Postboks 1865 Vika 0124 Oslo Tel: Mob: Fax:

10 10 Definisjoner Avtaleperiode: Egenandel: Forsikringsbevis: Forsikringsformidler: Forsikringsgiver: Forsikrede: Forsikringstaker (sikrede): Forsikringstiden: Nullstilt: Tegningstidspunkt: Regelmessige tannlegebesøk: Skade: Skadedato: Tannsett: Den perioden denne avtalen gjelder for, og fremkommer av Forsikringsbeviset Sum som forsikrede selv betaler per skadetilfelle ved at det i erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandelen. Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. Det forsikringsbevis som utstedes til forsikrede for deltakelse i forsikringsavtalen. Forsikringsformidler er godkjent av Selskapet. Forsikringsgiver er Amlin syndikat 2001 i Lloyds. Tide Forsikring AS er registrert i konsesjonsregisteret og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Forsikrede er den som fyller vilkårene for å tegne forsikring og som denne forsikringen knytter seg til. Forsikringstaker er medlem av en kollektiv ordning hvor forsikredes tenner er dekket av forsikringen. Forsikrede fremkommer i forsikringsbeviset. Den tidsperiode forsikringen gjelder for den Forsikrede. Ved nullstilling, betyr at det ikke er noe behov for behandling patologi ved tegningstidspunktet abonnement. Nullstillingen skal gjøres av X- ray eller OPG bilde (panorama røntgen av tannsett). Startdato i Forsikringsbeviset. Tannlegebesøk som er gjennomført hos tannlege senest innen 15 måneder etter forrige tannlegebesøk. Med skade forståes en plutselig og uforutsett hendelse eller tilstand som danner grunnlag for et skadekrav som er erstatningspliktig. En slik tilstand skal være diagnostisert av en lisensiert tannlege og som krever behandling av en lisensiert tannlege. Den dato skadetilfellet inntreffer. Ved tannsett forstått forsikredes tenner, tannkjøtt og kjeve bein 10

11 11 Adresser Adressen til administrator er: Norsk Tannhelseforsikring AS Grunningen Oslo E- post: Hjemmeside: Forsikringen er levert av Amlin Syndicate 2001 i samarbeid med Tide Forsikring AS. 11

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer