Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S. www.klimawebsiden.no"

Transkript

1 Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2 Schløsser Møller Kulde AS leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi Heavy Industries i Norge. Dette er et meget sterkt merkenavn kjent for høy kvalitet og med bred range i modeller og kapasiteter som dekker de fleste behov i markedet. Schløsser Møller Kulde har forhandlere som dekker hele Norge. Forhandlerne er våre samarbeidspartnere som skal presentere våre produkter i sitt lokale marked. De skal inneha riktig kompetanse og være solid forankret i sitt nærmiljø. Det skal være trygt å kjøpe varer og tjenester fra våre forhandlere. Forhandlerprodukter dekker de minste installasjoner som varme- og kjølebehov i boliger og mindre forretningsbygg. Vi har et stort utvalg av lagerførte produkter i Norge. Dokumentasjon og priser er lett tilgjengelig på web og i katalog. Vi gjør jobben lettere! Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

3 GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK 50 HE-S SRK 56 HE-S Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes med kuldemedierør. Innedelen er beregnet for veggmontasje og består av fordamperbatteri, vifte, filter etc. Mens utedelen som leveres ferdig fylt med kuldemedium betsår bl.a av kompressor, kondensatorbatteri og vifte. Aggregatet er komplett internt koblet med mikroprosessorstyrt drifts- og sikkerhetsautomatikk slik at kun elektrisk tilknytning til innedelen samt elektrisk forbindelse mellom inne- og utedelen er nødvendig. Innholdet i denne brukerveiledningen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggeregatet. Les den derfor nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale.

4 TEKNISKE DATA Sett modell SRK 50 HE-S SRK 56 HE-S Modell SRK50HE-S Innedel SRC50HE-S Utedel SRK56HE-S Innedel SRC56HE-S Utedel Kjølekapastet W Strømart 230 / 1 / / 1 / 50 Effektbehov kw 1,41 1,59 Driftsstrøm A 6,3 7,1 Startstrøm A 39,6 45,2 COP 3,33 3,21 Lydnivå db(a) 43 / 39 / / 40 / Dimensjon ( H x B x D ) mm 298 x 840 x x 850 x x 840 x x 850 x 290 Vekt kg Kompressortype RM-B5118MNE5 Rotasjon RM-B5120MNE5 Rotasjon Motor kw 1,4 1,5 Oppstartmetode Mykstart Mykstart Varmeveksler Rør m/finner Rør m/finner Regulering Kapillarrør + Elektronisk eksp.ventil Kapillarrør + Elektronisk eksp.ventil Kuldemedium kg R410A 1,4 (rørlengde opp til 15 m). R410A 1,4 (rørlengde opp til 15 m). Olje l 0,7 (MA 68) 0,7 (MA 68) Viftetype Tangentialvifte Propellvifte Tangentialvifte Propellvifte Motor W Luftstrøm m 3 /h Luftfilter Polypropylen Polypropylen Vibrasjonsdempere Gummidemper Gummidemper Frostbeskyttelse av Ja Ja innedel Fjernstyring Trådløs Trådløs Romtermostat Elektronisk Elektronisk Kontrollampe RUN (Grønn) TIMER(gul) HI POWER.(Grønn) ECONO.(Orange) Sikkerhetsautomatikk Kompressor: Overheting, Overbelastning, overspenning Innedel: Overbelastning vifte Kuldemedierør mm/ Væskerør ø6,35(1/4) Gassrør ø12,7 RUN (Grønn) TIMER(gul) HI POWER.(Grønn) ECONO.(Orange) Kompressor: Overheting, Overbelastning, overspenning Innedel: Overbelastning vifte Væskerør ø6,35(1/4) Gassrør ø12,7 (1/2). (1/2). Tilkoblingsmetode Flarekoblinger Flarekoblinger Tilknyttet rørlengde Væskerør 0,54 m Gassrør 0,47 m Væskerør 0,54 m Gassrør 0,47 m Isolering Nødvendig væske- og gassrør Nødvendig væske- og gassrør Dreneringsslange Tilknyttes Tilknyttes Hovedstrømsledning 2 x 1,5 + jord 2 x 1,5 + jord Tilknytning Inne- / utedel 3 x 1,5 + jord 3 x 1,5 + jord Kapasitetene er oppgitt ved følgende temperaturer. Kjøling : Utetemperatur C innetemperatur C, 50% relativ fuktighet. Kuldemediefyllingen fra fabrikk er tilstrekkelig for inntil 15 meters rørføring (avtapping er ikke nødvendig ved kortere rørføring). Maksimal rørlengde 15 meter Maksimal elevasjon 10 meter.

5 FJERNKONTROLL INDIKATOR FOR HØYEFFEKTDRIFT Denne indikatoren tennes ved høyeffektdrift (HI POWER). TEMPERATURINDIKATOR Denne indikatoren viser den innstilte temperaturen INDIKATOR FOR ØKONOMIDRIFT / NATTSENKING Denne indikatoren tennes ved drift i økonomidrift / nattsenking NO). (ECONO) INDIKATOR FOR DRIFTSFORM Denne indikatoren viser den valgte driftsform.. INDIKATOR FOR VIFTEHASTIGHET KLOKKEINDIKATOR 3 14 Denne indikatoren viser den valgte viftehastigheten Denne indikatoren viser gjeldende tid og den innstilte tiden for koplinguret. 4 INDIKATOR FOR LUFTSTRØM Denne indikatoren viser den valgte spjeldbevegelse / spjeldstilling 15 INDIKATOR FOR DRIFT MED KOPLINGSUR Denne indikatoren tennes ved drift med utkoplingsur (OFF-TIMER). 5 INDIKATOR FOR DRIFT MED INNKOPLINGSUR Denne indikatoren tennes ved drift med innkoplingsur (ON-TIMER). 16 KNAPP FOR VALG AV DRIFTSFORM Indikatoren beveger seg hver gang du trykker på knapp knappen. 6 7 KNAPP FOR VIFTEHASTIGHET Indikator beveger seg for hver gang du trykker på knappen. (Auto-High-Medium-Low). HØYEFEKTKNAPP Denne knappen brukes for å skifte til høyeffektdrift (HI POWER) PÅ / AV - KNAPP Driften startes og stoppes med denne knappen ØKONOMIKNAPP (ECONO) / NATTSENKING Denne knappen brukes for å skifte til økonomidrift / nattsenking 8 KNAPP FOR LUFTSTRØM Denne knappen brukes til å endre spjeldbevegelse / spjeldstilling. 19 KNAPP FOR INNSTILLING AV TEMPERATUR Denne knappen brukes til innstilling av ønsket temperatur KNAPP FOR INNKOPLINGSUR Denne knappen brukes til å velge drift med innkoplingsur (ON-TIMER). 20 KLOKKEBRYTER 21 Denne knappen brukes til å stille klokken. AVBRYT-KNAP Denne knappen brukes til å oppheve drift med inn- og utkoplingsur (ON-TIMER og OFF-TIMER). LAGRE-KNAPP Denne knappen brukes til å lagere gjeldene tid og koplingsurtiden (TIMER). 11 KNAPP FOR DRIFT MED UTKOPLINGSUR Denne bryteren brukes til å velge drift med utkoplingsur (OF-TIMER). 22 TILBAKESTILLINGSKNAPP Denne knappen brukes til å nullstille mikrodatamaskinen

6 BETJENING DISPLAY INDIKATORER Display indikatorene (1-5 og 12-15) viser hvilken driftsform og viftehastighet som er valgt og om innkoplingsur og utkoplingsur er koplet inn. BRYTERE 10-Klokkebryter.(TIME) Denne bryteren brukes til å stille mikroprosessorens klokke. Bruk en penn eller blyant for å aktivisere. Still inn riktig tid ved å benytte knapp 19.(TEMP) Lagre innstilt tid ved å benytte knapp 21.(RESERVE) Klokken må være innstilt for at ON/OFF-TIMER skal fungere. 22-Tilbakestillingsbryter.(ACL) Denne bryteren brukes til å slette alle lagrede innstillinger og tilbakestille mikroprosessoren til fabrikkinstillte verdier. Kjøling 25 grd.c, avfuktning 25 grd.c. FUNKSJONSKNAPPER Med funksjonsknappene (6-9,11 og 16-21) velges ønsket driftsform, og innstilling av innkoplingsur og utkoplingsur. 6-Fan speed. Med denne knappen bestemmer du viftehastighet auto, high, medium, low. Display indikatoren viser hvilken hastighet som er valgt. AUTO: Når auto er valgt vil mikroprosessoren velge den beste viftehastigheten avhengig av behov. Du vil registrere at viftehastigheten endrer seg fra tid til annen. HIGH-MEDIUM-LOW: Viftehastigheten går i valgt hastighet inntill ny hastighet velges. 7-Hi power. Når denne knappen trykkes inn vil maskinen gå til maks. ytelse i 15 min. for deretter å gå tilbake til innstilte verdier. Denne funksjonen vil ikke kunne aktiveres når inn, -og utkoplingsur (ON/OFF-TIMER)er i bruk. 8-Air flow. Spjeldets bevegssesmønster er avhengig av om maskinen kjøler eller varmer. Ved kjøling er horisontal luftstrøm prioritert, ved oppvarming er vertikal luftstrøm prioritert. Når spjeldet dreier kan det stoppes i hvilken som helst vinkel ved å trykke inn AIR-FLOW knappen. Spjeldets stilling blir automatisk lagret i mikroprosessoren og vil innta denne stillingen neste gang maskinen startes. 9-Innkoplingsur.(ON-TIMER) Denne funksjonen brukes for å lagre ønsket start tidspunkt. Trykk inn ON-TIMER knappen og still inn riktig tid ved å benytte knapp 19.(TEMP). Lagre innstilt starttid med knapp 21.(RESERVE), 10-Klokkebryter.(TIME) må være innstilt på forhånd. 11-Utkoplingsur.(OFF-TIMER) Denne funksjonen brukes for å lagre ønsket stopp tidspunkt. Trykk inn OFF-TIMER knappen og still inn riktig tid ved å benytte knapp 19.(TEMP). Lagre innstilt stopptid med knapp 21.(RESERVE), 10-Klokkebryter.(TIME) må være innstilt på forhånd. 16-Valg av driftsform (MODE) Du kan velge mellom Auto-Kjøling-Oppvarming-Avfuktning. AUTO: Maskinen går i auto modus og vil automatisk skifte mellom oppvarming og kjøling. Når auto velges vil tallet +-0 vises i displayet. Det betyr at maskinen går med fabrikkinstillte temperaturer. (se 22-ACL) Disse kan endres med +- 6 grd.c. ved å benytte knapp 19.(TEMP) KJØLING: Maskinen går i kjølemodus, ønsket temperatur stilles inn med knapp 19.(TEMP) OPPVARMINGING: Maskinen har ingen varmefunksjon AVFUKTNING: Maskinen går i kjølemodus for å holde 25 grd.c innetemperatur. (Lite aktuell funksjon i Norge) 17-På/av knapp.(on/off) Maskinen startes ved å trykke inn knappen. Maskinen stanses ved trykke inn knappen en gang til. 18-Økonomi knapp(econo)/natt senking. Denne knappen brukes for å skifte til økonomidrift / natt senking. KJØLING: Temperaturen i rommet tillates å stige med 1,5 grd.c i løpet av tre timer. (0,5 grd.c pr. time) Denne funksjonen er ikke tilgjengelig nåe ON/OFF-timer er i bruk. 19-Knapp for innstilling av temperatur.(temp) Benyttes til å stille inn ønsket temperatur. (Benyttes også til å stille inn klokke, se ) 20-Avbryt knapp(cancel) Denne knappen brukes til å oppheve drift med inn- og utkoplingsur (ON-TIMER og OFF-TIMER)

7 Innedelens indikator lys RUN lyser grønt når aggregatet er I drift. Hi POWER lyser grønt når funksjonen er I drift. TIMER lyser gult når Timer funksjon er I drift. ECONOMY lyser orange når økonomi/nattsenkings funksjonen er I drift On/Off bryter / reservebryter On/Off bryter Bryteren er plassert på innedelen, som brukes til å slå aggregatet av og på når batteriene til fjernkontrollen er oppbrukte eller defekt. Trykk bryteren en gang for å starte opp aggregatet, aggregatet vil da startes opp i automodus. Trykk på bryteren en gang til for å stoppe aggregatet VEDLIKEHOLD OG RENHOLD a) Sørg for at aggregatet er avslått og at strømtilførselen er utkoblet før du begynner med rengjøring. b) Åpne innedelen ved å trykke nederst på begge sider av luftinntaksgrillen (merket «PUSH»), dra så filtrene forsiktig ut etter håndtaket. c) Når aggregatet er i daglig drift bør luftfiltrene rengjøres hver annen uke og ellers i begynnelsen og slutten av hver sesong. Hvis filtrene er meget skitne bør de vaskes i lunkent vann (ca. 30 o C) og deretter tørkes grundig. Drift med skitne filtre reduserer kjølekapasiteten, øker lydnivået og medfører sløsing med elektrisk energi. d) Sett filtrene inn igjen, drift uten filtre vil gjøre innedelen meget skitten og kan skade den. e) Rengjør aggregatet med en myk, tørr klut eller en støvsuger. Dersom aggregatet er meget skittent bruk en litt fuktet klut.

8 Selvdiagnose tabell Dersom aggregatet foretar en nødstopp vil grunnen tilat nødstoppen inntraff vises ved blinking på innedelens lyspanel. Dersom aggregatet blir opperert ved bruk av fjernkontrollen 3 minutter eller mer etter nødstopp vilselvdiagnosen stoppe og aggregatet gjenopptar ordinær drift. Innedelens lysdioder Run Timer lysdiode lysdiode Utedel lysdiode På 6 blink 6 blink Signalfeil Beskrivelse 1 blink På Av Feil på sensor varmeveksler 2 blink På Av Feil på sensor for rom temperatur 6 blink På Av Feil på innedelens viftemotor På 5 blink 5 blink Overoppheting kompressor Blinker 2 blink Av Blinker 1 blink Av Feil på sensor utedelens varmeveksler Feil på sensor for utedelens luft temperatur Blinker 4 blink Av Feil på sensor returrør På 2 blink Av Unormal drif utedel Årsak *Feil på strømtilførsel *Brud på signalkabel *Defekt kretskort ute-/innedel *Kabel brudd *Kabel brudd *Defekt fiftemotor *For lite kjølemedium *Feil på returrør føler *Stengt service ventil *Kabel brudd *Kabel brudd Kabel brudd *Brud på kompressor kabel *Kabelbrud returrør føler *Kompressor stopp Aggregatet kan ikke bli re-started med fjernkontrollen før det har gått minst 3 minutter.

9 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: