Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier"

Transkript

1 Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier Tankene har vide veier

2 Erboc har mange innbyggere, og de fleste bor sør i landet, i det flate slettelandskapet og langs den fruktbare kyststripen. Nord for hovedstaden Brominia er bosettingen mer spredt. Grensen mellom Erboc og nattlandet pleier å bli regnet som der elven Trollebrinna renner. Fra gammelt av er dette en grense som magiske vesener vanligvis ikke krysser. Erbocs hovedstad er Brominia, som ligger nord i landet, men den mest befolkede byen er Antimo, som ligger sør langs kysten, og er den største handelsportalen i den kjente verden. Geografi og klima: Erboc er for det meste preget av fruktbart sletteland med fjellpartier her og der. Fra kysten og et godt stykke inn i landet er klimaet varmt og nokså tørt. Nord for hovedstaden er gjennomsnittstemperaturene merkbart lavere, og klimaet er fuktigere. Her er landskapet mer preget av saftig vegetasjon, og man finner skogkledde partier her og der. Lengst nord i landet er snø om vinteren intet ukjent fenomen, mens lenger sør forekommer det svært sjelden. Næringsveier/naturressurser: Erboc er en stor vin- og oljeprodusent. De sørlige områdene er preget av mye husdyrhold, først og fremst geiter og annet småfe, og mye fjærkre. Hesteavl er også utbredt, og Erboc er kjent for sine fine hester og eksporterer en hel del av dem, for det meste ut fra kystbyen Antimo. Antimo er det viktigste handelsknutepunktet i landet. Det aller meste av importen til

3 Erboc kommer inn via Antimo, og varene fraktes deretter nordover langs landeveien. Varetransport sørover foregår for en stor del på elvene. Lengst nord i landet livnærer folk seg av jakt, tømmerhogst, gruvedrift og metallindustri, sauehold og selvbergingsjordbruk. Temperaturene er fine for korndyrking, men lengst nord kan klimaet bli for fuktig enkelte steder. Det meste av handelen foregår gjennom etablerte handelshus som ikke bare står for det aller meste av eksporten og importen til landet, men også for detaljhandelen i de store byene. Disse handelshusene er en betydelig økonomisk og politisk maktfaktor, og bestyrerne av handelshusene hører til den absolutte overklassen. I prinsippet har kvinner og menn lik eiendoms- og arverett i Erboc, men det er likevel bare få av handelshusene som styres av kvinner (det gjelder for eksempel huset Capiri i Antimo, som handler med solsikkeolje). Konkurransen mellom handelshusene er hard, og mange av de sivile tvistene som statsadministrasjonen må ordne opp i, gjelder dette. Viktigste byer: Antimo er den største byen i landet, og den viktigste handelsbyen. Det meste av Erbocs eksport og import foregår sjøveien, med Antimo som det naturlige utgangspunktet. Antimo er også hjemhavn for en betydelig fiskeflåte, både kystfiskere og havgående fartøy. Antimo er en livlig havneby som kan oppvise et yrende folkeliv døgnet rundt. Befolkningen består av kjøpmenn, funksjonærer, sjøfolk og deres familier som bor i byen mens mannen er på sjøen, tilreisende av forskjellige slag, og folk som arbeider på markene utenfor byen. Området vest for Antimo er preget av store eiendommer med rikmannsvillaer og landsteder, hvor de mest velstående trekker seg tilbake i de varmeste månedene i året. Antimo er også kjent for sine vakre linstoffer, og store deler av landområdene rundt byen er dekket av linåkre. Tin er også en kystby, men en god del mindre enn Antimo. Den ligger øst for fjellkjeden som deler Erboc. Også her foregår det en del fiske, handel og skipsfart, men byen ligger noe utilgjengelig for det store flertallet av Erbocs befolkning som bor vest for fjellene, og byen forsyner derfor stort sett seg selv og de grisgrendte områdene i nord og øst. Øst for Tin blir landet tynnere befolket. Kyststripen er dekket av små og mer eller mindre selvforsynte fiskersamfunn som har en del innbyrdes kontakt. De som bor der er mer hardføre og lever i enklere kår enn i resten av Erboc. De er også mer overtroiske, og tror for eksempel fullt og fast på at det lever store sjøuhyrer ute i det åpne havet. Menneskene her kan også fortelle historier om Det Blå folket, et folkeslag med hud så blå som midnattshmmelen og klær av samme farge. De bor på De Lykkelige Øyer, et øysamfunn langt ute i havgapet som ingen noensinne har kommet tilbake fra. Det er her man havner hvis man lider skipbrudd på havet.

4 Hovedstaden Brominia ligger ganske langt nord i landet og huser de viktigste offisielle funksjonene samt det kongelige slott. Brominia er også Erbocs akademiske og filosofiske sentrum. Her finnes de store kongelige høyskolene, bokindustrien og ingeniørene. Brominia vokste langsomt opp nær det gamle observatoriet, Kunnskapens Tårn, som ble bygd lenge før den første kongen, Illtud, samlet Erboc til ett rike. Hit kom folk for å søke kunnskap, og etterhvert utviklet det seg et lite bysamfunn som opp gjennom århundrene har vokst til dagens stolte hovedstad. I området rundt Brominia ligger en god del større gårdsbruk og eiendommer, men man skal ikke dra mye lenger nord før bosettingen blir langt mer spredt. Innbyggerne er stolte og beherskede og ser litt ned på de mer løsslupne innbyggerne sør i landet. Det meste av Erbocs adel er samlet i Brominia og tilliggende områder. Xenion ligger langt vest i Erboc, ved foten av grensefjellene, og var opprinnelig et veikryss med en skysstasjon for reisende. Xenion er Erbocs siste utpost før grensefjellene mot vest. Innbyggerne er stort sett gruvearbeidere, håndverkere og selvbergingsjordbrukere. De mektigste personene i Xenion er de få gruveeierne som kontrollerer gruvedriften i fjellene. Det utvinnes først og fremst kull og jern, men også edlere metaller. I tillegg er de kompaniene som vokter grensen, forlagt her. Xenion har fortsatt er nokså primitiv og rå atmosfære sammenlignet med Brominia og med de eldre og mer statelige byene ved kysten. Fra Xenion går det en smal handelsvei over fjellkjeden Yth og inn i Oyore. Elven er i dag den viktigste kommunikasjonsveien mellom Xenion og Antimo. Styresett og maktfaktorer: Erboc er et opplyst, eneveldig monarki. Kong Eskalon overtok tronen etter sin far for 17 år siden, da han var 19 år. Han giftet seg i sitt femte regjeringsår med dronning Jovetta. De har to barn, en sønn på ti år (Riomar) og en datter (Araya) på åtte. Kvinner kan ikke arve tronen i Erboc. I disse dager er kongen først og fremst et administrativt overhode Erboc har lenge hatt fredsavtaler med sine naboer og det er lenge siden landet var involvert i noen krig av betydning. Kongen nyter stor popularitet blant folk flest, men han regjerer stort sett fra Brominia og reiser sjelden rundt i landet. Det er tette forbindelser mellom statsmannsapparatet og fagmiljøene ved de store lærestedene i byen, og rikfolk lar som regel sine sønner studere noen år før de går inn i høye stillinger i administrasjonen. Livet i hovedstaden er således mye roligere og mer formalisert enn i Antimo. Likevel holder kongens administrasjon en fast hånd over det som skjer over alt i landet, gjennom et godt utbygd system av offentlige funksjonærer, kontorer, tjenestemenn og kurerer.

5 Handelsadministrasjonen holder for eksempel nøye oversikt over handelsvirksomheten i Antimo. Erboc har et godt utviklet forsvar til tross for sin fredelige hverdag, og vaktholdet mot grensen i vest og nord er solid. Selv om det er fred, er Erboc en del plaget med plyndrere fra Oyore, som herjer i grensetraktene og gjemmer seg i fjellene. Mot øst og nordøst er vaktholdet mer tilfeldig, men tradisjonelt har Erboc fått være i fred for de uutviklede folkeslagene som holder til i Nattlandet. Hæren i Brominia er velutviklet, men ikke særlig stor. Store deler er til enhver tid på post langs grensen mot øst. Unntaket er Kongens Våpen, et elitekompani som utgjør kongens livgarde og etterretning. En soldat må begynne tidlig og gå lenge i lære før han eller hun kan ha håp om å bli opptatt blant Våpnene. Siden kongens sikkerhet er Våpnenes første prioritet, er eget familieliv forbudt. De kan heller ikke ha eiendom, utover hest og utrustning. Til gjengjeld blir de som lever lenge nok til å pensjonere seg, rikt belønnet med både jord og eiendeler. Alle Kongens Våpen er mestere med minst ett våpen, som regel sverd, i tillegg til at de er eksperter i kamp uten våpen. De fungerer som kongens forlengede arm overalt hvor de opererer. Kongen utøver sin makt i provinsene gjennom guvernører i Antimo og i Tin. I Xenion er det en konstabel som tar seg av brudd på lov og rett. Guvernørene har fullmakt fra kongen til å ordne opp på hans vegne, og som regel er det bare snakk om mindre tvister og lovbrudd. I de store byene er det først og fremst handelshusene som stadig setter lovverket på prøver. Kunnskapens Tårn Fortsatt er Kunnskapens Tårn utenfor Brominia et viktig maktsentrum i Erboc. Tårnet har blant annet landets eldste og mest verdifulle skriftsamling, hvorav en stor del er hemmeligstemplet fordi den omhandler mørk magi og lignende usiviliserte tema. Blant skriftene er det også en hel del profetier som blir flittig studert av forskerne i Tårnet. Gjennom den årelange Magikrigen som fant sted for mange hundre år siden, før Erboc tok skrittet inn i sivilisasjonens tidsalder, ble det fremsagt mange profetier. En del handler om en kommende brytningstid med krig og mange redsler, og enkelte hevder å ha sett tegn på at Erboc er på vei inn i denne skremmende epoken. Derfor er det også strenge restriksjoner på hvem som får lov til å komme inn i Tårnet. Å få arbeide her, er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom et langt liv, og alle som arbeider i Tårnet, fungerer også som rådgivere for kongen.

6 Mat og klær: De sørlige delene av Erboc har det mest varierte kostholdet. Naturlig nok drikkes det mye vin i disse vinproduserende delene av landet. Det spises mye fisk, særlig av folk som står litt lavere på den sosiale rangstigen. Fisk og sjømat er billig og selges i et utrolig utvalg på markedene i Antimo og Tin. Grønnsaker og frukt er også relativt billig og lett tilgjengelig. Mange gårdsarbeidere har egne hageflekker hvor de dyrker grønnsaker. Det brukes mye olje og krydder i matlagingen, og kjøkkenet i sør er preget av ovns- og gryteretter med mye fisk og grønnsaker. Egg, fjærkre og kjøtt er for det meste forbeholdt de rike. Lenger nord i landet er kostholdet mer ensidig og består for det meste av kjøtt fra husfe og vilt. Adelen i Brominia er sofistikerte i matveien og supplerer egnens egne råvarer (kjøtt, korn, sopp, enkelte fruktslag og rotgrønnsaker) med råvarer som er hentet sørfra, spesielt oljer og tørket fisk og frukt. Bøndene lever stort sett av en kombinasjon av kjøtt, kornprodukter og rotgrønnsaker. Øl er den foretrukne drikken blant bøndene. I sør er klimaet forholdsvis varmt gjennom hele året, og befolkningen kler seg deretter: Det vanlige er korte linkjortler, sandaler og kanskje en kappe for mennene, og linbluser med en kortermet kjole over for kvinnene. Hodeplagg er vanlig både for kvinner og menn. I nord og vest er det vanligere med varmere plagg, ettersom temperaturen varierer mer i disse områdene. Nord for Brominia er vadmel vanlig. Kvinnene har som regel både underskjørt og lang stakk, og kapper og slag er vanlige ytterplagg. Igjen er det adelen i Brominia som er mest sofistikert: Her bruker man gjerne ullplagg og kjoler som er kantet med pels eller vakkert brodert. Importert brokade er vanlig hos hoffet, og tynt lin brukes gjerne om sommeren eller til fest. Mens bøndene vanligvis bruker hjemmevevd tøy i duse jordfarger, er adelen glad i å bruke sterke farger, særlig blått og gyldent som er dyrt og relativt vanskelig å få tak i. Hos kvinner er langt hår med fletter og bånd et symbol på status, mens kvinner fra lavere sosiale lag har kortere hår som er enklere å stelle, og som de ofte bare binder inn i et skaut eller tørkle. Til tross for disse åpenbare forskjellene mellom samfunnslagene, liker erbocere å tro om seg selv at de alle er like mye verdt, og at enhver er sin egen lykkes smed. Siden det så lenge har vært fred og velstand i landet, har erbocere utviklet en forkjærlighet for å sysle med filosofi og med praktiske oppfinnelser av

7 ulike slag. De er innovative og lar seg ikke stanse av vanskeligheter i første omgang. Erbocere er opplært til å tro at ethvert problem har en løsning, og ethvert fenomen en naturlig forklaring. De er gjennomgående høyt utdannet, og selv i Antimo og Tin kan nær halvparten lese og skrive. Erboc har hatt en skriftkultur omtrent så lenge man kjenner til, og selv om de første kjente skriftene stammer fra området rundt Antimo, er det i dag Brominia som er den største skriftprodusenten, hvor lærde verk, lovsamlinger, poesi og lærebøker produseres på løpende bånd. Andre folkeslag Forutenom de usiviliserte menneskene og uhumske skapningene i Nattlandet finnes de som bor i landet Oyore på andre siden av Yth-fjellene i øst. Disse er et merkelig krigerfolk som er dyktig til å sloss, men som virker som de er mer opptatt av sin egen ære enn noe annet. Ellers fins det et mørkhudet folk som holder til på noen øyer uti havet sør for Erboc. De kaller landet sitt for N kwazabi eller noe i den dur. De er ikke lett å forstå seg på, men handel er noe de kan, og man kan av og til se noen av dem i Antimo, der de er på gjennomreise og leter etter gode handelsavtaler. Status Hvem står høyest på den sosiale rangstigen? På toppen kommer selvsagt kongen og hans dronning. Kongens hoff, som består av kongens mest betrodde venner og rådgivere, følger deretter på. Lærde vitenskapsmenn, spesielt de som hører Kunnskapens Tårn til, har krav på stor respekt og ærbødighet. Kongens Våpen, de fremste av Erbocs sverdmestere, likeså. Høy- og lavadelige skal man vise den respekten de fortjener i henhold til sin tittel. Ledere for mektige handelshus er ofte adelige i tillegg til sin maktposisjon, og disse skal man oppføre seg høflig mot. Urtekyndige og folk som har naturen som sitt fag, står høyt oppe i rangstigen. Druider, mannlige urtekyndige og naturforskere, er man høvisk og lydig mot. Det samme gjelder for vindtydere, som er kloke koner som kjenner naturens lover og lunefullheter så godt at det sies de kan spå været kun ved å lytte på vinden. Man kan komme til vindtydere for å be om urtekurer og råd. De fungerer også som jordmødre. Ellers nyter trubadurer og gjøglere stor respekt i Erboc. Om man ikke bor i de store byene, får man sjelden besøk av den slags, og når det da en gang skjer, blir det desto mer satt pris på. Forutenom dette sies det at om man oppfører seg moralsk og høflig, og villig låner husly til fremmede, vil skjebnen smile til en.

8 Religion Erbocere er et svært lite religiøst folkeferd, og nøyer seg som regel med å si at «det står skrevet i stjernene». Stjernetyding er en eldgammel vitenskap, og er fortsatt hovedaktiviteten ved Kunnskapens Tårn i Brominia. Men selv om de akademiske stjernetyderne hevder å kunne forutsi folks skjebne med stor sikkerhet, foretrekker de fleste å la skjebnen styre seg selv, og ta imot det som måtte komme. De store planetene er det nærmeste man kan komme guddommer i Erboc, men de blir oppfattet som svært langt unna, og selv om de kan ha innvirkning på folks liv, er det liten vits i å prøve å henvende seg til dem. Som erbocerne sier: «Det som skjer, det skjer». Da er det bedre å fokusere på ting man selv kan gjøre noe med, som praktiske problemer, eller etikk og moralfilosofi som er svært populært hos rikfolk med mye fritid. I det daglige forholder folk seg mest til skjebnegudinnen Fatalicia, som ofte blir framstilt som en kvinne med en tavle i den ene hånden (hvor ens skjebne er nedtegnet), og et sverd i den andre (som brukes til å straffe de som har forvaltet sin skjebne på en dårlig måte). Folk i Erboc er skeptiske til magi og overnaturlig sludder, og den eneste plassen dette har i folks hverdag, er i eventyrene man forteller ved peisen om kvelden. Disse stammer ofte fra Nattlandet og forteller om erbockiske reisende som har møtt overnaturlige vesener på sin ferd gjennom dette mørke og ugjestmilde landet. Nyheter I den siste tiden har folk flest merket en økende uro i Erboc. Plyndrere fra øst våger seg lenger inn i landet. Dessuten blir det stadig vanligere å møte mystiske fremmede på landeveien, og det kommer stadig rapporter om gårder langt fra folk som er funnet nedbrent eller bare forlatt, uten at noen kan forklare hvor beboerne er blitt av. En ellers sindig bonde som nylig havnet på hospital i Brominia, hevdet at han var blitt angrepet med ildkuler da han ville hindre fremmede menn i å brenne gården hans. Foreløpig er de færreste blitt direkte utsatt for angrep eller uforklarlige opplevelser, men alle har hørt skremmende rykter, og engstelsen er langsomt begynt å spre seg i landet.