Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier"

Transkript

1 Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier Tankene har vide veier

2 Erboc har mange innbyggere, og de fleste bor sør i landet, i det flate slettelandskapet og langs den fruktbare kyststripen. Nord for hovedstaden Brominia er bosettingen mer spredt. Grensen mellom Erboc og nattlandet pleier å bli regnet som der elven Trollebrinna renner. Fra gammelt av er dette en grense som magiske vesener vanligvis ikke krysser. Erbocs hovedstad er Brominia, som ligger nord i landet, men den mest befolkede byen er Antimo, som ligger sør langs kysten, og er den største handelsportalen i den kjente verden. Geografi og klima: Erboc er for det meste preget av fruktbart sletteland med fjellpartier her og der. Fra kysten og et godt stykke inn i landet er klimaet varmt og nokså tørt. Nord for hovedstaden er gjennomsnittstemperaturene merkbart lavere, og klimaet er fuktigere. Her er landskapet mer preget av saftig vegetasjon, og man finner skogkledde partier her og der. Lengst nord i landet er snø om vinteren intet ukjent fenomen, mens lenger sør forekommer det svært sjelden. Næringsveier/naturressurser: Erboc er en stor vin- og oljeprodusent. De sørlige områdene er preget av mye husdyrhold, først og fremst geiter og annet småfe, og mye fjærkre. Hesteavl er også utbredt, og Erboc er kjent for sine fine hester og eksporterer en hel del av dem, for det meste ut fra kystbyen Antimo. Antimo er det viktigste handelsknutepunktet i landet. Det aller meste av importen til

3 Erboc kommer inn via Antimo, og varene fraktes deretter nordover langs landeveien. Varetransport sørover foregår for en stor del på elvene. Lengst nord i landet livnærer folk seg av jakt, tømmerhogst, gruvedrift og metallindustri, sauehold og selvbergingsjordbruk. Temperaturene er fine for korndyrking, men lengst nord kan klimaet bli for fuktig enkelte steder. Det meste av handelen foregår gjennom etablerte handelshus som ikke bare står for det aller meste av eksporten og importen til landet, men også for detaljhandelen i de store byene. Disse handelshusene er en betydelig økonomisk og politisk maktfaktor, og bestyrerne av handelshusene hører til den absolutte overklassen. I prinsippet har kvinner og menn lik eiendoms- og arverett i Erboc, men det er likevel bare få av handelshusene som styres av kvinner (det gjelder for eksempel huset Capiri i Antimo, som handler med solsikkeolje). Konkurransen mellom handelshusene er hard, og mange av de sivile tvistene som statsadministrasjonen må ordne opp i, gjelder dette. Viktigste byer: Antimo er den største byen i landet, og den viktigste handelsbyen. Det meste av Erbocs eksport og import foregår sjøveien, med Antimo som det naturlige utgangspunktet. Antimo er også hjemhavn for en betydelig fiskeflåte, både kystfiskere og havgående fartøy. Antimo er en livlig havneby som kan oppvise et yrende folkeliv døgnet rundt. Befolkningen består av kjøpmenn, funksjonærer, sjøfolk og deres familier som bor i byen mens mannen er på sjøen, tilreisende av forskjellige slag, og folk som arbeider på markene utenfor byen. Området vest for Antimo er preget av store eiendommer med rikmannsvillaer og landsteder, hvor de mest velstående trekker seg tilbake i de varmeste månedene i året. Antimo er også kjent for sine vakre linstoffer, og store deler av landområdene rundt byen er dekket av linåkre. Tin er også en kystby, men en god del mindre enn Antimo. Den ligger øst for fjellkjeden som deler Erboc. Også her foregår det en del fiske, handel og skipsfart, men byen ligger noe utilgjengelig for det store flertallet av Erbocs befolkning som bor vest for fjellene, og byen forsyner derfor stort sett seg selv og de grisgrendte områdene i nord og øst. Øst for Tin blir landet tynnere befolket. Kyststripen er dekket av små og mer eller mindre selvforsynte fiskersamfunn som har en del innbyrdes kontakt. De som bor der er mer hardføre og lever i enklere kår enn i resten av Erboc. De er også mer overtroiske, og tror for eksempel fullt og fast på at det lever store sjøuhyrer ute i det åpne havet. Menneskene her kan også fortelle historier om Det Blå folket, et folkeslag med hud så blå som midnattshmmelen og klær av samme farge. De bor på De Lykkelige Øyer, et øysamfunn langt ute i havgapet som ingen noensinne har kommet tilbake fra. Det er her man havner hvis man lider skipbrudd på havet.

4 Hovedstaden Brominia ligger ganske langt nord i landet og huser de viktigste offisielle funksjonene samt det kongelige slott. Brominia er også Erbocs akademiske og filosofiske sentrum. Her finnes de store kongelige høyskolene, bokindustrien og ingeniørene. Brominia vokste langsomt opp nær det gamle observatoriet, Kunnskapens Tårn, som ble bygd lenge før den første kongen, Illtud, samlet Erboc til ett rike. Hit kom folk for å søke kunnskap, og etterhvert utviklet det seg et lite bysamfunn som opp gjennom århundrene har vokst til dagens stolte hovedstad. I området rundt Brominia ligger en god del større gårdsbruk og eiendommer, men man skal ikke dra mye lenger nord før bosettingen blir langt mer spredt. Innbyggerne er stolte og beherskede og ser litt ned på de mer løsslupne innbyggerne sør i landet. Det meste av Erbocs adel er samlet i Brominia og tilliggende områder. Xenion ligger langt vest i Erboc, ved foten av grensefjellene, og var opprinnelig et veikryss med en skysstasjon for reisende. Xenion er Erbocs siste utpost før grensefjellene mot vest. Innbyggerne er stort sett gruvearbeidere, håndverkere og selvbergingsjordbrukere. De mektigste personene i Xenion er de få gruveeierne som kontrollerer gruvedriften i fjellene. Det utvinnes først og fremst kull og jern, men også edlere metaller. I tillegg er de kompaniene som vokter grensen, forlagt her. Xenion har fortsatt er nokså primitiv og rå atmosfære sammenlignet med Brominia og med de eldre og mer statelige byene ved kysten. Fra Xenion går det en smal handelsvei over fjellkjeden Yth og inn i Oyore. Elven er i dag den viktigste kommunikasjonsveien mellom Xenion og Antimo. Styresett og maktfaktorer: Erboc er et opplyst, eneveldig monarki. Kong Eskalon overtok tronen etter sin far for 17 år siden, da han var 19 år. Han giftet seg i sitt femte regjeringsår med dronning Jovetta. De har to barn, en sønn på ti år (Riomar) og en datter (Araya) på åtte. Kvinner kan ikke arve tronen i Erboc. I disse dager er kongen først og fremst et administrativt overhode Erboc har lenge hatt fredsavtaler med sine naboer og det er lenge siden landet var involvert i noen krig av betydning. Kongen nyter stor popularitet blant folk flest, men han regjerer stort sett fra Brominia og reiser sjelden rundt i landet. Det er tette forbindelser mellom statsmannsapparatet og fagmiljøene ved de store lærestedene i byen, og rikfolk lar som regel sine sønner studere noen år før de går inn i høye stillinger i administrasjonen. Livet i hovedstaden er således mye roligere og mer formalisert enn i Antimo. Likevel holder kongens administrasjon en fast hånd over det som skjer over alt i landet, gjennom et godt utbygd system av offentlige funksjonærer, kontorer, tjenestemenn og kurerer.

5 Handelsadministrasjonen holder for eksempel nøye oversikt over handelsvirksomheten i Antimo. Erboc har et godt utviklet forsvar til tross for sin fredelige hverdag, og vaktholdet mot grensen i vest og nord er solid. Selv om det er fred, er Erboc en del plaget med plyndrere fra Oyore, som herjer i grensetraktene og gjemmer seg i fjellene. Mot øst og nordøst er vaktholdet mer tilfeldig, men tradisjonelt har Erboc fått være i fred for de uutviklede folkeslagene som holder til i Nattlandet. Hæren i Brominia er velutviklet, men ikke særlig stor. Store deler er til enhver tid på post langs grensen mot øst. Unntaket er Kongens Våpen, et elitekompani som utgjør kongens livgarde og etterretning. En soldat må begynne tidlig og gå lenge i lære før han eller hun kan ha håp om å bli opptatt blant Våpnene. Siden kongens sikkerhet er Våpnenes første prioritet, er eget familieliv forbudt. De kan heller ikke ha eiendom, utover hest og utrustning. Til gjengjeld blir de som lever lenge nok til å pensjonere seg, rikt belønnet med både jord og eiendeler. Alle Kongens Våpen er mestere med minst ett våpen, som regel sverd, i tillegg til at de er eksperter i kamp uten våpen. De fungerer som kongens forlengede arm overalt hvor de opererer. Kongen utøver sin makt i provinsene gjennom guvernører i Antimo og i Tin. I Xenion er det en konstabel som tar seg av brudd på lov og rett. Guvernørene har fullmakt fra kongen til å ordne opp på hans vegne, og som regel er det bare snakk om mindre tvister og lovbrudd. I de store byene er det først og fremst handelshusene som stadig setter lovverket på prøver. Kunnskapens Tårn Fortsatt er Kunnskapens Tårn utenfor Brominia et viktig maktsentrum i Erboc. Tårnet har blant annet landets eldste og mest verdifulle skriftsamling, hvorav en stor del er hemmeligstemplet fordi den omhandler mørk magi og lignende usiviliserte tema. Blant skriftene er det også en hel del profetier som blir flittig studert av forskerne i Tårnet. Gjennom den årelange Magikrigen som fant sted for mange hundre år siden, før Erboc tok skrittet inn i sivilisasjonens tidsalder, ble det fremsagt mange profetier. En del handler om en kommende brytningstid med krig og mange redsler, og enkelte hevder å ha sett tegn på at Erboc er på vei inn i denne skremmende epoken. Derfor er det også strenge restriksjoner på hvem som får lov til å komme inn i Tårnet. Å få arbeide her, er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom et langt liv, og alle som arbeider i Tårnet, fungerer også som rådgivere for kongen.

6 Mat og klær: De sørlige delene av Erboc har det mest varierte kostholdet. Naturlig nok drikkes det mye vin i disse vinproduserende delene av landet. Det spises mye fisk, særlig av folk som står litt lavere på den sosiale rangstigen. Fisk og sjømat er billig og selges i et utrolig utvalg på markedene i Antimo og Tin. Grønnsaker og frukt er også relativt billig og lett tilgjengelig. Mange gårdsarbeidere har egne hageflekker hvor de dyrker grønnsaker. Det brukes mye olje og krydder i matlagingen, og kjøkkenet i sør er preget av ovns- og gryteretter med mye fisk og grønnsaker. Egg, fjærkre og kjøtt er for det meste forbeholdt de rike. Lenger nord i landet er kostholdet mer ensidig og består for det meste av kjøtt fra husfe og vilt. Adelen i Brominia er sofistikerte i matveien og supplerer egnens egne råvarer (kjøtt, korn, sopp, enkelte fruktslag og rotgrønnsaker) med råvarer som er hentet sørfra, spesielt oljer og tørket fisk og frukt. Bøndene lever stort sett av en kombinasjon av kjøtt, kornprodukter og rotgrønnsaker. Øl er den foretrukne drikken blant bøndene. I sør er klimaet forholdsvis varmt gjennom hele året, og befolkningen kler seg deretter: Det vanlige er korte linkjortler, sandaler og kanskje en kappe for mennene, og linbluser med en kortermet kjole over for kvinnene. Hodeplagg er vanlig både for kvinner og menn. I nord og vest er det vanligere med varmere plagg, ettersom temperaturen varierer mer i disse områdene. Nord for Brominia er vadmel vanlig. Kvinnene har som regel både underskjørt og lang stakk, og kapper og slag er vanlige ytterplagg. Igjen er det adelen i Brominia som er mest sofistikert: Her bruker man gjerne ullplagg og kjoler som er kantet med pels eller vakkert brodert. Importert brokade er vanlig hos hoffet, og tynt lin brukes gjerne om sommeren eller til fest. Mens bøndene vanligvis bruker hjemmevevd tøy i duse jordfarger, er adelen glad i å bruke sterke farger, særlig blått og gyldent som er dyrt og relativt vanskelig å få tak i. Hos kvinner er langt hår med fletter og bånd et symbol på status, mens kvinner fra lavere sosiale lag har kortere hår som er enklere å stelle, og som de ofte bare binder inn i et skaut eller tørkle. Til tross for disse åpenbare forskjellene mellom samfunnslagene, liker erbocere å tro om seg selv at de alle er like mye verdt, og at enhver er sin egen lykkes smed. Siden det så lenge har vært fred og velstand i landet, har erbocere utviklet en forkjærlighet for å sysle med filosofi og med praktiske oppfinnelser av

7 ulike slag. De er innovative og lar seg ikke stanse av vanskeligheter i første omgang. Erbocere er opplært til å tro at ethvert problem har en løsning, og ethvert fenomen en naturlig forklaring. De er gjennomgående høyt utdannet, og selv i Antimo og Tin kan nær halvparten lese og skrive. Erboc har hatt en skriftkultur omtrent så lenge man kjenner til, og selv om de første kjente skriftene stammer fra området rundt Antimo, er det i dag Brominia som er den største skriftprodusenten, hvor lærde verk, lovsamlinger, poesi og lærebøker produseres på løpende bånd. Andre folkeslag Forutenom de usiviliserte menneskene og uhumske skapningene i Nattlandet finnes de som bor i landet Oyore på andre siden av Yth-fjellene i øst. Disse er et merkelig krigerfolk som er dyktig til å sloss, men som virker som de er mer opptatt av sin egen ære enn noe annet. Ellers fins det et mørkhudet folk som holder til på noen øyer uti havet sør for Erboc. De kaller landet sitt for N kwazabi eller noe i den dur. De er ikke lett å forstå seg på, men handel er noe de kan, og man kan av og til se noen av dem i Antimo, der de er på gjennomreise og leter etter gode handelsavtaler. Status Hvem står høyest på den sosiale rangstigen? På toppen kommer selvsagt kongen og hans dronning. Kongens hoff, som består av kongens mest betrodde venner og rådgivere, følger deretter på. Lærde vitenskapsmenn, spesielt de som hører Kunnskapens Tårn til, har krav på stor respekt og ærbødighet. Kongens Våpen, de fremste av Erbocs sverdmestere, likeså. Høy- og lavadelige skal man vise den respekten de fortjener i henhold til sin tittel. Ledere for mektige handelshus er ofte adelige i tillegg til sin maktposisjon, og disse skal man oppføre seg høflig mot. Urtekyndige og folk som har naturen som sitt fag, står høyt oppe i rangstigen. Druider, mannlige urtekyndige og naturforskere, er man høvisk og lydig mot. Det samme gjelder for vindtydere, som er kloke koner som kjenner naturens lover og lunefullheter så godt at det sies de kan spå været kun ved å lytte på vinden. Man kan komme til vindtydere for å be om urtekurer og råd. De fungerer også som jordmødre. Ellers nyter trubadurer og gjøglere stor respekt i Erboc. Om man ikke bor i de store byene, får man sjelden besøk av den slags, og når det da en gang skjer, blir det desto mer satt pris på. Forutenom dette sies det at om man oppfører seg moralsk og høflig, og villig låner husly til fremmede, vil skjebnen smile til en.

8 Religion Erbocere er et svært lite religiøst folkeferd, og nøyer seg som regel med å si at «det står skrevet i stjernene». Stjernetyding er en eldgammel vitenskap, og er fortsatt hovedaktiviteten ved Kunnskapens Tårn i Brominia. Men selv om de akademiske stjernetyderne hevder å kunne forutsi folks skjebne med stor sikkerhet, foretrekker de fleste å la skjebnen styre seg selv, og ta imot det som måtte komme. De store planetene er det nærmeste man kan komme guddommer i Erboc, men de blir oppfattet som svært langt unna, og selv om de kan ha innvirkning på folks liv, er det liten vits i å prøve å henvende seg til dem. Som erbocerne sier: «Det som skjer, det skjer». Da er det bedre å fokusere på ting man selv kan gjøre noe med, som praktiske problemer, eller etikk og moralfilosofi som er svært populært hos rikfolk med mye fritid. I det daglige forholder folk seg mest til skjebnegudinnen Fatalicia, som ofte blir framstilt som en kvinne med en tavle i den ene hånden (hvor ens skjebne er nedtegnet), og et sverd i den andre (som brukes til å straffe de som har forvaltet sin skjebne på en dårlig måte). Folk i Erboc er skeptiske til magi og overnaturlig sludder, og den eneste plassen dette har i folks hverdag, er i eventyrene man forteller ved peisen om kvelden. Disse stammer ofte fra Nattlandet og forteller om erbockiske reisende som har møtt overnaturlige vesener på sin ferd gjennom dette mørke og ugjestmilde landet. Nyheter I den siste tiden har folk flest merket en økende uro i Erboc. Plyndrere fra øst våger seg lenger inn i landet. Dessuten blir det stadig vanligere å møte mystiske fremmede på landeveien, og det kommer stadig rapporter om gårder langt fra folk som er funnet nedbrent eller bare forlatt, uten at noen kan forklare hvor beboerne er blitt av. En ellers sindig bonde som nylig havnet på hospital i Brominia, hevdet at han var blitt angrepet med ildkuler da han ville hindre fremmede menn i å brenne gården hans. Foreløpig er de færreste blitt direkte utsatt for angrep eller uforklarlige opplevelser, men alle har hørt skremmende rykter, og engstelsen er langsomt begynt å spre seg i landet.

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK DIN EGEN ØY «Land i sikte!» Kapteinens stemme skar gjennom lufta på dekk. Seilskuta vår gynget forsiktig i de svake bølgene, og jeg gikk frem for å se selv. Og der, gjennom

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Frankia de adeliges lekegrind.

Frankia de adeliges lekegrind. Frankia de adeliges lekegrind. Et kompendium til Flukten 5 Frankia... 3 Adelstitler i Frankia... 3 Adelens rettigheter.... 4 Prima Nocte... 4 Klær og farger... 4 Skattelover... 4 Retten til å bære våpen...

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps Enkel stedsanalyse SANDØYA foto:google Maps Plantiltakshaver: Mørekrysset AS 30.08.2015 SANDØYA I DAG Sandøya er en øy i Sandøy kommune, ytterst i Møre og Romsdal. Øya er ca 1.03 km2 og ligger lengst nord

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Innledning (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Historisk har det kamiske samfunn nesten alltid vært et klanssamfunn, der storfamilien står helt sentralt. Uansett hvordan samfunnet

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Geografi i norskundervisningen Europa

Geografi i norskundervisningen Europa Geografi i norskundervisningen Europa Lærerveiledning Målgrupper Geografi i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

SINGELTUR - KROATIA. Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia?

SINGELTUR - KROATIA. Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia? SINGELTUR - KROATIA Hva gjør at man gang på gang kommer tilbake til Kroatia? Svaret er enkelt; Kroatia lokker med krystallklart vann, sjarmerende byer, et mildt klima, en rik kulturarv og en skjærgård

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger).

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger). Utstyrskrav for Borrefylkingen Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. Moderne materialer

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten Roald Dahl Danny og den store fasanjakten Illustrert av Quentin Blake Oversatt av John Hollen Kapittel 1 Bensinstasjonen Da jeg var fire måneder gammel, døde plutselig moren min. Far måtte ta seg av meg

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Overblikk Rollene blir kontaktet av borgermesteren i Skoghavn for å hjelpe dem løse en tvist med handelslauget Stålvingen.

Detaljer

Kameraet har ingen bevegelse når personene snakker. Dette gir inntrykk av en rolig scene.

Kameraet har ingen bevegelse når personene snakker. Dette gir inntrykk av en rolig scene. Segmentering av Alice in Wonderland: Scene 1a: Mørke og varme farger. Innsiden av huset minner om barrok-england-1800 talls stil. Sidelys brukes for å skulpere. Kostymene passer til innsiden av huset.

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre

i Norge ALFABETREISEN I NORGE Olav Furre Olav Furre Alf og Beth er glad i hverandre, og de liker å reise rundt i bobilen sin. Går det an å reise rundt i Norge styrt av alfabetet? Les boka, så får du se. Alfabetreisen har blitt til sammen med elever på mellomtrinnet.

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Verden i 2050: Når du blir voksen

Verden i 2050: Når du blir voksen Verden i 2050: Når du blir voksen Scenario 2: Lavteknologi, en verden på sparebluss Miljø Politikere verden over er enige om at vi må spare på de fleste ressurser. For å holde oversikten over hva som brukes,

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område.

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Tjelta 16-01-2012 (totalt 10 sider) Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Sandnes Kommune har en godkjent adkomst veg til denne nye store industri

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Steinalderen. Oppgaver til tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Steinalderen. Oppgaver til tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Steinalderen Oppgaver til tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Er det tre, bær eller frukt? tre jordbær? bær bær frukt 2 tre gran? bær tre frukt 3 tre eple? bær frukt frukt 4 tre pære? bær frukt

Detaljer

Informasjonsdokument. Neinus

Informasjonsdokument. Neinus SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Neinus Dette dokumentet gir en utdypning ihht. hovedkompendiets tekst om nabolandet Neinus og er ment for roller som har "over snittet" kjennskap til hvordan forholdene

Detaljer

TOP OF THE WORLD. Chamonix by

TOP OF THE WORLD. Chamonix by ON TOP OF THE WORLD Chamonix by Sommerbyen. Chamonix er kjent som et av verdens beste skisteder, med blant annet fantastiske offpistmuligheter. Likevel er det flere besøkere her om sommeren enn om vinteren.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Tekst Jonas Kambestad Hågensen Foto Cephas

Tekst Jonas Kambestad Hågensen Foto Cephas Chateau Changyu har umiskjennelige trekk fra Bordeaux-slott. Kjøper for Kinesisk vinproduksjon vokser, og passerer Australia om tre år, men enn så lenge kun Altitwine fra Yunnan i sør, søte hvitviner fra

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient Rapport - Oblig.03 Magne Siljan - 21.03.2014 Research Klient Door to Door Organics er et selskap som ble grunnlagt i 1997 i USA som leverer ferske, organiske råvarer hjem på døren. Door to Door Organics

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jakten på kvinnebonden - betydningen av partners involvering på gårdsbruk Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 www.kun.nl.no Elli gård 6 7 Menneskene i landbruket: Brukere

Detaljer

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps.

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps. VIKING FESTIVAL PÅ SAGA±YA ROTT 13. 17. juni 2007 Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge Isabels grunnlegger Isabel Maguja Nielsen og mannen hennes

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Tilleggskompendium: Religion

Tilleggskompendium: Religion Tilleggskompendium: Religion Dette kompendiet beskriver mer utfyllende de forskjellige religionene som er utbredt på Stulaaria. Akkurat som med de andre tilleggskompendiene er dette et kompendie alle bør

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Dwendi. Alvenes liv. Et langt liv

Dwendi. Alvenes liv. Et langt liv Dwendi Folket, som for innbyggerne i Enfinia er kjente som alver, lever hovedsakeligen i de nordligere delene av Tilvanerskogen. Det er usikkert om de lever ellers utenfor de utforskede delene av verden,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Originaltittel: O Zahir 2005, Paulo Coelho 2005, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Bård Kranstad. Omslagsdesign: Bazar Forlag

Originaltittel: O Zahir 2005, Paulo Coelho 2005, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Bård Kranstad. Omslagsdesign: Bazar Forlag Originaltittel: O Zahir 2005, Paulo Coelho 2005, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Bård Kranstad Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge Madagaskar Av Oda, Dorthea og Tor Helge Verdenskart og detaljert kart Nasjonaldag Nasjonaldagen til Madagaskar er den 26. juni. Nasjonalsangen deres heter «Ry Tanindrazanay malala ô» Her er litt av den:

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Europa. Vest-Europa. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Europa Vest-Europa. Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Europa den nest minste verdensdelen 2 Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Mer enn 700 millioner

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer