Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier"

Transkript

1 Erboc Et kompendium til I mørket er alle katter grå Skrevet av Kjerstin og Mari Gjengedal Tankene har vide veier Tankene har vide veier

2 Erboc har mange innbyggere, og de fleste bor sør i landet, i det flate slettelandskapet og langs den fruktbare kyststripen. Nord for hovedstaden Brominia er bosettingen mer spredt. Grensen mellom Erboc og nattlandet pleier å bli regnet som der elven Trollebrinna renner. Fra gammelt av er dette en grense som magiske vesener vanligvis ikke krysser. Erbocs hovedstad er Brominia, som ligger nord i landet, men den mest befolkede byen er Antimo, som ligger sør langs kysten, og er den største handelsportalen i den kjente verden. Geografi og klima: Erboc er for det meste preget av fruktbart sletteland med fjellpartier her og der. Fra kysten og et godt stykke inn i landet er klimaet varmt og nokså tørt. Nord for hovedstaden er gjennomsnittstemperaturene merkbart lavere, og klimaet er fuktigere. Her er landskapet mer preget av saftig vegetasjon, og man finner skogkledde partier her og der. Lengst nord i landet er snø om vinteren intet ukjent fenomen, mens lenger sør forekommer det svært sjelden. Næringsveier/naturressurser: Erboc er en stor vin- og oljeprodusent. De sørlige områdene er preget av mye husdyrhold, først og fremst geiter og annet småfe, og mye fjærkre. Hesteavl er også utbredt, og Erboc er kjent for sine fine hester og eksporterer en hel del av dem, for det meste ut fra kystbyen Antimo. Antimo er det viktigste handelsknutepunktet i landet. Det aller meste av importen til

3 Erboc kommer inn via Antimo, og varene fraktes deretter nordover langs landeveien. Varetransport sørover foregår for en stor del på elvene. Lengst nord i landet livnærer folk seg av jakt, tømmerhogst, gruvedrift og metallindustri, sauehold og selvbergingsjordbruk. Temperaturene er fine for korndyrking, men lengst nord kan klimaet bli for fuktig enkelte steder. Det meste av handelen foregår gjennom etablerte handelshus som ikke bare står for det aller meste av eksporten og importen til landet, men også for detaljhandelen i de store byene. Disse handelshusene er en betydelig økonomisk og politisk maktfaktor, og bestyrerne av handelshusene hører til den absolutte overklassen. I prinsippet har kvinner og menn lik eiendoms- og arverett i Erboc, men det er likevel bare få av handelshusene som styres av kvinner (det gjelder for eksempel huset Capiri i Antimo, som handler med solsikkeolje). Konkurransen mellom handelshusene er hard, og mange av de sivile tvistene som statsadministrasjonen må ordne opp i, gjelder dette. Viktigste byer: Antimo er den største byen i landet, og den viktigste handelsbyen. Det meste av Erbocs eksport og import foregår sjøveien, med Antimo som det naturlige utgangspunktet. Antimo er også hjemhavn for en betydelig fiskeflåte, både kystfiskere og havgående fartøy. Antimo er en livlig havneby som kan oppvise et yrende folkeliv døgnet rundt. Befolkningen består av kjøpmenn, funksjonærer, sjøfolk og deres familier som bor i byen mens mannen er på sjøen, tilreisende av forskjellige slag, og folk som arbeider på markene utenfor byen. Området vest for Antimo er preget av store eiendommer med rikmannsvillaer og landsteder, hvor de mest velstående trekker seg tilbake i de varmeste månedene i året. Antimo er også kjent for sine vakre linstoffer, og store deler av landområdene rundt byen er dekket av linåkre. Tin er også en kystby, men en god del mindre enn Antimo. Den ligger øst for fjellkjeden som deler Erboc. Også her foregår det en del fiske, handel og skipsfart, men byen ligger noe utilgjengelig for det store flertallet av Erbocs befolkning som bor vest for fjellene, og byen forsyner derfor stort sett seg selv og de grisgrendte områdene i nord og øst. Øst for Tin blir landet tynnere befolket. Kyststripen er dekket av små og mer eller mindre selvforsynte fiskersamfunn som har en del innbyrdes kontakt. De som bor der er mer hardføre og lever i enklere kår enn i resten av Erboc. De er også mer overtroiske, og tror for eksempel fullt og fast på at det lever store sjøuhyrer ute i det åpne havet. Menneskene her kan også fortelle historier om Det Blå folket, et folkeslag med hud så blå som midnattshmmelen og klær av samme farge. De bor på De Lykkelige Øyer, et øysamfunn langt ute i havgapet som ingen noensinne har kommet tilbake fra. Det er her man havner hvis man lider skipbrudd på havet.

4 Hovedstaden Brominia ligger ganske langt nord i landet og huser de viktigste offisielle funksjonene samt det kongelige slott. Brominia er også Erbocs akademiske og filosofiske sentrum. Her finnes de store kongelige høyskolene, bokindustrien og ingeniørene. Brominia vokste langsomt opp nær det gamle observatoriet, Kunnskapens Tårn, som ble bygd lenge før den første kongen, Illtud, samlet Erboc til ett rike. Hit kom folk for å søke kunnskap, og etterhvert utviklet det seg et lite bysamfunn som opp gjennom århundrene har vokst til dagens stolte hovedstad. I området rundt Brominia ligger en god del større gårdsbruk og eiendommer, men man skal ikke dra mye lenger nord før bosettingen blir langt mer spredt. Innbyggerne er stolte og beherskede og ser litt ned på de mer løsslupne innbyggerne sør i landet. Det meste av Erbocs adel er samlet i Brominia og tilliggende områder. Xenion ligger langt vest i Erboc, ved foten av grensefjellene, og var opprinnelig et veikryss med en skysstasjon for reisende. Xenion er Erbocs siste utpost før grensefjellene mot vest. Innbyggerne er stort sett gruvearbeidere, håndverkere og selvbergingsjordbrukere. De mektigste personene i Xenion er de få gruveeierne som kontrollerer gruvedriften i fjellene. Det utvinnes først og fremst kull og jern, men også edlere metaller. I tillegg er de kompaniene som vokter grensen, forlagt her. Xenion har fortsatt er nokså primitiv og rå atmosfære sammenlignet med Brominia og med de eldre og mer statelige byene ved kysten. Fra Xenion går det en smal handelsvei over fjellkjeden Yth og inn i Oyore. Elven er i dag den viktigste kommunikasjonsveien mellom Xenion og Antimo. Styresett og maktfaktorer: Erboc er et opplyst, eneveldig monarki. Kong Eskalon overtok tronen etter sin far for 17 år siden, da han var 19 år. Han giftet seg i sitt femte regjeringsår med dronning Jovetta. De har to barn, en sønn på ti år (Riomar) og en datter (Araya) på åtte. Kvinner kan ikke arve tronen i Erboc. I disse dager er kongen først og fremst et administrativt overhode Erboc har lenge hatt fredsavtaler med sine naboer og det er lenge siden landet var involvert i noen krig av betydning. Kongen nyter stor popularitet blant folk flest, men han regjerer stort sett fra Brominia og reiser sjelden rundt i landet. Det er tette forbindelser mellom statsmannsapparatet og fagmiljøene ved de store lærestedene i byen, og rikfolk lar som regel sine sønner studere noen år før de går inn i høye stillinger i administrasjonen. Livet i hovedstaden er således mye roligere og mer formalisert enn i Antimo. Likevel holder kongens administrasjon en fast hånd over det som skjer over alt i landet, gjennom et godt utbygd system av offentlige funksjonærer, kontorer, tjenestemenn og kurerer.

5 Handelsadministrasjonen holder for eksempel nøye oversikt over handelsvirksomheten i Antimo. Erboc har et godt utviklet forsvar til tross for sin fredelige hverdag, og vaktholdet mot grensen i vest og nord er solid. Selv om det er fred, er Erboc en del plaget med plyndrere fra Oyore, som herjer i grensetraktene og gjemmer seg i fjellene. Mot øst og nordøst er vaktholdet mer tilfeldig, men tradisjonelt har Erboc fått være i fred for de uutviklede folkeslagene som holder til i Nattlandet. Hæren i Brominia er velutviklet, men ikke særlig stor. Store deler er til enhver tid på post langs grensen mot øst. Unntaket er Kongens Våpen, et elitekompani som utgjør kongens livgarde og etterretning. En soldat må begynne tidlig og gå lenge i lære før han eller hun kan ha håp om å bli opptatt blant Våpnene. Siden kongens sikkerhet er Våpnenes første prioritet, er eget familieliv forbudt. De kan heller ikke ha eiendom, utover hest og utrustning. Til gjengjeld blir de som lever lenge nok til å pensjonere seg, rikt belønnet med både jord og eiendeler. Alle Kongens Våpen er mestere med minst ett våpen, som regel sverd, i tillegg til at de er eksperter i kamp uten våpen. De fungerer som kongens forlengede arm overalt hvor de opererer. Kongen utøver sin makt i provinsene gjennom guvernører i Antimo og i Tin. I Xenion er det en konstabel som tar seg av brudd på lov og rett. Guvernørene har fullmakt fra kongen til å ordne opp på hans vegne, og som regel er det bare snakk om mindre tvister og lovbrudd. I de store byene er det først og fremst handelshusene som stadig setter lovverket på prøver. Kunnskapens Tårn Fortsatt er Kunnskapens Tårn utenfor Brominia et viktig maktsentrum i Erboc. Tårnet har blant annet landets eldste og mest verdifulle skriftsamling, hvorav en stor del er hemmeligstemplet fordi den omhandler mørk magi og lignende usiviliserte tema. Blant skriftene er det også en hel del profetier som blir flittig studert av forskerne i Tårnet. Gjennom den årelange Magikrigen som fant sted for mange hundre år siden, før Erboc tok skrittet inn i sivilisasjonens tidsalder, ble det fremsagt mange profetier. En del handler om en kommende brytningstid med krig og mange redsler, og enkelte hevder å ha sett tegn på at Erboc er på vei inn i denne skremmende epoken. Derfor er det også strenge restriksjoner på hvem som får lov til å komme inn i Tårnet. Å få arbeide her, er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom et langt liv, og alle som arbeider i Tårnet, fungerer også som rådgivere for kongen.

6 Mat og klær: De sørlige delene av Erboc har det mest varierte kostholdet. Naturlig nok drikkes det mye vin i disse vinproduserende delene av landet. Det spises mye fisk, særlig av folk som står litt lavere på den sosiale rangstigen. Fisk og sjømat er billig og selges i et utrolig utvalg på markedene i Antimo og Tin. Grønnsaker og frukt er også relativt billig og lett tilgjengelig. Mange gårdsarbeidere har egne hageflekker hvor de dyrker grønnsaker. Det brukes mye olje og krydder i matlagingen, og kjøkkenet i sør er preget av ovns- og gryteretter med mye fisk og grønnsaker. Egg, fjærkre og kjøtt er for det meste forbeholdt de rike. Lenger nord i landet er kostholdet mer ensidig og består for det meste av kjøtt fra husfe og vilt. Adelen i Brominia er sofistikerte i matveien og supplerer egnens egne råvarer (kjøtt, korn, sopp, enkelte fruktslag og rotgrønnsaker) med råvarer som er hentet sørfra, spesielt oljer og tørket fisk og frukt. Bøndene lever stort sett av en kombinasjon av kjøtt, kornprodukter og rotgrønnsaker. Øl er den foretrukne drikken blant bøndene. I sør er klimaet forholdsvis varmt gjennom hele året, og befolkningen kler seg deretter: Det vanlige er korte linkjortler, sandaler og kanskje en kappe for mennene, og linbluser med en kortermet kjole over for kvinnene. Hodeplagg er vanlig både for kvinner og menn. I nord og vest er det vanligere med varmere plagg, ettersom temperaturen varierer mer i disse områdene. Nord for Brominia er vadmel vanlig. Kvinnene har som regel både underskjørt og lang stakk, og kapper og slag er vanlige ytterplagg. Igjen er det adelen i Brominia som er mest sofistikert: Her bruker man gjerne ullplagg og kjoler som er kantet med pels eller vakkert brodert. Importert brokade er vanlig hos hoffet, og tynt lin brukes gjerne om sommeren eller til fest. Mens bøndene vanligvis bruker hjemmevevd tøy i duse jordfarger, er adelen glad i å bruke sterke farger, særlig blått og gyldent som er dyrt og relativt vanskelig å få tak i. Hos kvinner er langt hår med fletter og bånd et symbol på status, mens kvinner fra lavere sosiale lag har kortere hår som er enklere å stelle, og som de ofte bare binder inn i et skaut eller tørkle. Til tross for disse åpenbare forskjellene mellom samfunnslagene, liker erbocere å tro om seg selv at de alle er like mye verdt, og at enhver er sin egen lykkes smed. Siden det så lenge har vært fred og velstand i landet, har erbocere utviklet en forkjærlighet for å sysle med filosofi og med praktiske oppfinnelser av

7 ulike slag. De er innovative og lar seg ikke stanse av vanskeligheter i første omgang. Erbocere er opplært til å tro at ethvert problem har en løsning, og ethvert fenomen en naturlig forklaring. De er gjennomgående høyt utdannet, og selv i Antimo og Tin kan nær halvparten lese og skrive. Erboc har hatt en skriftkultur omtrent så lenge man kjenner til, og selv om de første kjente skriftene stammer fra området rundt Antimo, er det i dag Brominia som er den største skriftprodusenten, hvor lærde verk, lovsamlinger, poesi og lærebøker produseres på løpende bånd. Andre folkeslag Forutenom de usiviliserte menneskene og uhumske skapningene i Nattlandet finnes de som bor i landet Oyore på andre siden av Yth-fjellene i øst. Disse er et merkelig krigerfolk som er dyktig til å sloss, men som virker som de er mer opptatt av sin egen ære enn noe annet. Ellers fins det et mørkhudet folk som holder til på noen øyer uti havet sør for Erboc. De kaller landet sitt for N kwazabi eller noe i den dur. De er ikke lett å forstå seg på, men handel er noe de kan, og man kan av og til se noen av dem i Antimo, der de er på gjennomreise og leter etter gode handelsavtaler. Status Hvem står høyest på den sosiale rangstigen? På toppen kommer selvsagt kongen og hans dronning. Kongens hoff, som består av kongens mest betrodde venner og rådgivere, følger deretter på. Lærde vitenskapsmenn, spesielt de som hører Kunnskapens Tårn til, har krav på stor respekt og ærbødighet. Kongens Våpen, de fremste av Erbocs sverdmestere, likeså. Høy- og lavadelige skal man vise den respekten de fortjener i henhold til sin tittel. Ledere for mektige handelshus er ofte adelige i tillegg til sin maktposisjon, og disse skal man oppføre seg høflig mot. Urtekyndige og folk som har naturen som sitt fag, står høyt oppe i rangstigen. Druider, mannlige urtekyndige og naturforskere, er man høvisk og lydig mot. Det samme gjelder for vindtydere, som er kloke koner som kjenner naturens lover og lunefullheter så godt at det sies de kan spå været kun ved å lytte på vinden. Man kan komme til vindtydere for å be om urtekurer og råd. De fungerer også som jordmødre. Ellers nyter trubadurer og gjøglere stor respekt i Erboc. Om man ikke bor i de store byene, får man sjelden besøk av den slags, og når det da en gang skjer, blir det desto mer satt pris på. Forutenom dette sies det at om man oppfører seg moralsk og høflig, og villig låner husly til fremmede, vil skjebnen smile til en.

8 Religion Erbocere er et svært lite religiøst folkeferd, og nøyer seg som regel med å si at «det står skrevet i stjernene». Stjernetyding er en eldgammel vitenskap, og er fortsatt hovedaktiviteten ved Kunnskapens Tårn i Brominia. Men selv om de akademiske stjernetyderne hevder å kunne forutsi folks skjebne med stor sikkerhet, foretrekker de fleste å la skjebnen styre seg selv, og ta imot det som måtte komme. De store planetene er det nærmeste man kan komme guddommer i Erboc, men de blir oppfattet som svært langt unna, og selv om de kan ha innvirkning på folks liv, er det liten vits i å prøve å henvende seg til dem. Som erbocerne sier: «Det som skjer, det skjer». Da er det bedre å fokusere på ting man selv kan gjøre noe med, som praktiske problemer, eller etikk og moralfilosofi som er svært populært hos rikfolk med mye fritid. I det daglige forholder folk seg mest til skjebnegudinnen Fatalicia, som ofte blir framstilt som en kvinne med en tavle i den ene hånden (hvor ens skjebne er nedtegnet), og et sverd i den andre (som brukes til å straffe de som har forvaltet sin skjebne på en dårlig måte). Folk i Erboc er skeptiske til magi og overnaturlig sludder, og den eneste plassen dette har i folks hverdag, er i eventyrene man forteller ved peisen om kvelden. Disse stammer ofte fra Nattlandet og forteller om erbockiske reisende som har møtt overnaturlige vesener på sin ferd gjennom dette mørke og ugjestmilde landet. Nyheter I den siste tiden har folk flest merket en økende uro i Erboc. Plyndrere fra øst våger seg lenger inn i landet. Dessuten blir det stadig vanligere å møte mystiske fremmede på landeveien, og det kommer stadig rapporter om gårder langt fra folk som er funnet nedbrent eller bare forlatt, uten at noen kan forklare hvor beboerne er blitt av. En ellers sindig bonde som nylig havnet på hospital i Brominia, hevdet at han var blitt angrepet med ildkuler da han ville hindre fremmede menn i å brenne gården hans. Foreløpig er de færreste blitt direkte utsatt for angrep eller uforklarlige opplevelser, men alle har hørt skremmende rykter, og engstelsen er langsomt begynt å spre seg i landet.

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK DIN EGEN ØY «Land i sikte!» Kapteinens stemme skar gjennom lufta på dekk. Seilskuta vår gynget forsiktig i de svake bølgene, og jeg gikk frem for å se selv. Og der, gjennom

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps Enkel stedsanalyse SANDØYA foto:google Maps Plantiltakshaver: Mørekrysset AS 30.08.2015 SANDØYA I DAG Sandøya er en øy i Sandøy kommune, ytterst i Møre og Romsdal. Øya er ca 1.03 km2 og ligger lengst nord

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Geografi i norskundervisningen Europa

Geografi i norskundervisningen Europa Geografi i norskundervisningen Europa Lærerveiledning Målgrupper Geografi i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Innledning (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Historisk har det kamiske samfunn nesten alltid vært et klanssamfunn, der storfamilien står helt sentralt. Uansett hvordan samfunnet

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Frankia de adeliges lekegrind.

Frankia de adeliges lekegrind. Frankia de adeliges lekegrind. Et kompendium til Flukten 5 Frankia... 3 Adelstitler i Frankia... 3 Adelens rettigheter.... 4 Prima Nocte... 4 Klær og farger... 4 Skattelover... 4 Retten til å bære våpen...

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Tips for utfylling Verdensbygging - Geografi og klima - Årstider! Hvilke årstider finnes?! Hvordan er klimaet i disse årstidene? Hvor lenge varer de?! Hvilken årstid er best likt av menneskene i denne

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

50 Bli med på -leken

50 Bli med på -leken Bli med på 50 -leken Friluftsskolens 50-lek FORBEREDELSER De 50 kortene spres ut på et område. Jo større område, jo mer slitsomt blir det. Kortene kan enten legges på bakken eller henges opp i busker og

Detaljer

Kameraet har ingen bevegelse når personene snakker. Dette gir inntrykk av en rolig scene.

Kameraet har ingen bevegelse når personene snakker. Dette gir inntrykk av en rolig scene. Segmentering av Alice in Wonderland: Scene 1a: Mørke og varme farger. Innsiden av huset minner om barrok-england-1800 talls stil. Sidelys brukes for å skulpere. Kostymene passer til innsiden av huset.

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Hei, leser Dette er historien om en helt spesiell jente. Elizabeth ble født i England i 1533, og hun skulle bli en av verdens mest berømte dronninger.

Detaljer

Historien om dragen Super

Historien om dragen Super Historien om dragen Super Skrevet, tegnet og laget av Gruppe 1 Stemmer fra gruppe 1: Axel og Jørgen Periodens prosjekt på Aktivitetsskolen Skøyen Det var en gang en snill liten drage som het Super. Super

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Jakten på den gode ektefelle Ords.31, «En dyktig kone hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt.»

Jakten på den gode ektefelle Ords.31, «En dyktig kone hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt.» «En dyktig kone hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verdt.» Ønsket om å være to! Gen.2,18: Så sa Gud Herren: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som

Detaljer

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Overblikk Rollene blir kontaktet av borgermesteren i Skoghavn for å hjelpe dem løse en tvist med handelslauget Stålvingen.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX ELEVHEFTE LEK OG LÆR MED LODIN LYNX NAVN: SKOLE: www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet LODIN LYNX PÅ VILLE VEIER Langt inne i skogen sitter Lodin Lynx. Han er en ensom gaupeunge. Han har mistet mamma

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER. Sidetall / Page Number av

KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER. Sidetall / Page Number av KANDIDATNUMMER / CANDIDATE NUMBER Sidetall / Page Number av Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! / Remember to write the candidate number and the page number on every page!

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Jordrotasjon Planeter roterer. Solsystemet ble til for 4,5 milliarder år siden fra en roterende sky. Da planetene ble dannet overtok de rotasjonen helt fram til i dag.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger).

Medlemmer som ikke ønsker å være krigere skal ha utstyr etter nivå Småbonde (Ikke kriger). Utstyrskrav for Borrefylkingen Utstyret til Borrefylkingens medlemmer skal være basert på det som er sannsynlig at norske vikinger fra området rundt Viken ville gått med i perioden 850-1050. Moderne materialer

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes?

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Har du lyst til å møte nye mennesker eller oppleve et annet land og en annen kultur? DRA ut som IFYE! Da er det

Detaljer