GREEN HOUSE BODØ RÅDHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREEN HOUSE BODØ RÅDHUS"

Transkript

1 ARKITEKTONISK KONCEPT Rådhusutvidelsen er utformet som en transparent solitær bygning, en glasstubb bekledd med glassfasader som innerst består av modulelementer som skiftevis er bekledd med glass og natursteinelementer. Dette sikrer et godt inneklima og mulighet for, når været tillater det, å åpne dører og vinduer mot denne klimasonen, hvis ytre begrensning er et elegant glassvøp som innhyller og omslutter rådhusutvidelsens kontorfunksjoner, sentrale kjerner og panoptikon. Den koniske formen og de skrå glassfasadene underbygger utvidelsens egenart og gir den en enkel og avklart karakter. Utvidelsen føyer seg som følge av dette vakkert til det totale rådhuskompleksets unike og enestående karakter og bidrar positivt til å styrke Bodøs ånd og karakter. Rådhusutvidelsen framstår dynamisk og karakterfull i byens skyline samtidig som den fremstår intimt i gatebildet, hvor den nærmest inviterer byens borgere til å tre inn i det vennlige og uformelle og sentrale panoptikon, et grønt rom som kulminerer i taketasjen som fremstår som en plamehage, hvor det alltid er fint vær og hvor det er deilig å oppholde seg. Brukerne og byens borgere kan åpne dørene mot det omliggende svøp og glasstaket kan delvis åpnes i fint vær mot det store himmelrommet og direkte daglys, samt nordlys og andre fascinerende værfenomener BODØ RÅDHUS LUFT PERSPEKTIV SET FRA NORD-ØST SITUASJONSPLAN Det er adgang til rådhuskomplekset fra alle verdenshjørner, det er lett tilgjengelig, vennlig og uformelt, og kan danne rammen for alle slags kulturarrangementer inne- og utendørs på grunn av den store fleksibiliteten. Det panoptiske rommet fungerer som gjennomgangsog oppholdsrom på alle nivåer og vil kunne brukes til for eksempel utstillinger av forskjellig art. Byens borgere kan her se og bli sett og oppleve et dynamisk rådhuskompleks som summer av aktivitet på og mellom etasjene, når det ferdes i det panoptiske grønne rom som er belyst av overlys som strømmer ned i rommet. Det panoptiske rommet fungerer som gjennomgangsog oppholdsrom på alle nivåer og vil kunne brukes til for eksempel utstillinger av forskjellig art. Byens borgere kan her se og bli sett og oppleve et dynamisk rådhuskompleks som summer av aktivitet på og mellom etasjene, når det ferdes i det panoptiske grønne rom som er belyst av overlys som strømmer ned i rommet. Rådhusutvidelsen vil framstå som en lysende grønn glasspirekrystall i Bodøs kveldsbilde og vil tilføre dynamikk og opplevelser omkring rådhuskomplekset som åpenbarer sin uformelle og vennlige fremtoning ikke minst i døgnets mørke timer, hvor det også øker tryggheten. Rådhuskompleksets sjekkpunkt er resepsjonen som er integrert i panoptikonet. Den strategiske plasseringen skaper optimale muligheter for god og direkte kontakt med brukere og ansatte. Trafikk og utendørsanlegg Trafikken i Kongensgate strupes slik at det kun er innkjørsel for handikappede, taxi og VIP personer. Rådhuskomplekset kobles sammen med rådhusparken og det underjordiske parkeringsanlegget, når dette anlegges. Rådhuskompleksets sentrale plassering styrkes herved og det skapes et sammenhengende og funksjonelt underrom som er velegnet for opphold og lek. Området belegges med lys naturstein i forskjellige formater slik at det framkommer en sammenhengende flate som spenner fra Dronningensgate mot nord til rådhusparken og Prinsensgate mot sør. I rådhusparken foreslås det et speilbasseng som et enkelt og dynamisk vannelement til glede for barn og byens øvrige borgere. Her kan de leke og oppholde seg i og omkring dette vannmiljøet som er omsluttet av en beskyttende glassoverdekket pergola som er bevokst med slyngplanter. Mot de omliggende gatene er det en topphogde allé trær. I pergolaen er det kjøreramper samt trapper og heiser som fører til og fra den underjordiske parkeringen. Cafe og kiosk tenkes også integrert i dette frodige og dynamiske miljøet hvor man kan slappe av omgitt av aktiviteter. Her fortsetter opplevelsen av å være til og befinne seg sentralt i Bodø, hvor store landskapelige og urbane elementer møtes og smelter sammen til en helhet omkring rådhuskomplekset som åpner seg og ønske velkommen til Bodø.

2 SNITT AA ETASJE -1 PALMEHAGE MØTE TUNELL DRONNINGENS GATE PANOPTIKON TUNELL KONGENS GATE PARKERING BYSNITT TORVEGATA HAVNEGATA BYSNITT PARKERING ETASJE 0

3 INTERIØRPERSPEKTIV FRA KANTINE ETASJE 01 Rådhusets funksjon toaletter, rengjøringsrom, garderober, teknikkrom og sjakter. Rådhusutvidelsen er transparent, åpen og kommer byens borgere i møte på grunn av sin koniske form. Den rekker ut etter byen og speiler de omliggende bygningene i kraft av sin form og glassflatene. Kjernene er utført i stedsstøpt betong og er sentrale, bærende og stabiliserende elementer for rådhusutvidelsens konstruksjon. Den fremstår som en visuell smeltedigel som forener Bodøs bygninger i speilbildene som oppstår suksessivt, når man ferdes i rådhuskvartalet. Ramper plassert i kjernene langs panoptikonet utligner nivåforskjellene mellom det eksisterende rådhuset og rådhusutvidelsen og skaper herved optimale nivåfrie forbindelser i rådhuskomplekset. Sentralt i panoptikonet er det to kjerner som etasjevis rommer trapper, Heiser i rådhusutvidelsen og i det eksisterende rådhuset forbinder alle nivåer og det er visuelt kontakt på tvers av etasjene i rådhusutvidelsen og til det eksisterende rådhuset. Innlevering til rådhuskomplekset foregår via den nåværende innleveringen langs bankens vestfasade som tenkes friskåret så den framstår avklart arkitektonisk. Det etableres et platå og en terrengtrapp langs Torvgata og mot Dronningensgate, hvorfra man kan oppleve det pulserende livet og få utsikt mot havnen. ETASJE 02 10m 20m 50m

4 PANOPTIKON SET FRA RESEPSJON Innleveringen modifiseres og utvides og forbindes via en ny underjordisk gangforbindelse, samt trapper og lift med panoptikon på det nedre platået. Det panoptiske rommet forbinder det eksisterende rådhuset og rådhusutvidelsen i det samlede rådhuskomplekset med Bodøs sentrale funksjoner mot sør, blant annet til et underjordisk garasjeanlegg via en tunell under Kongensgate. Mot nord, via en tunell under Dronningensgate til en eventuell kommende rådhusutvidelse. Fra Dronningensgate er det i nivå direkte adgang til rådhusutvidelsens underetasje og det panoptiske rom. Denne inngangen kan sammen med den egentlige hovedinngangen fra rådhusparken benyttes som kvelds- og eller helgeinngang i forbindelse med arrangementer i rådhuskomplekset som møter, konserter, valg eller festivaler. et kan fungere som et halvoffentlig rom, i det glassvegger og dører kan lukkes og låses mot rådhuset mot rådhusets forskjellige avdelinger og funksjonsområder utenfor vanlig åpningstid. I direkte forbindelse med panoptikonet er det primære møterom mot nord på alle etasjer og øverst et større møterom ved kantinen som kan brukes til spesielle begivenheter og gjestekantine. Rådhusutvidelsen er oppbygget over det samme hovedmodulet som på det eksisterende rådhuset og undermodulet herav på en tredjedel, hvilket svarer til ca 150cm+, hvilket gir multifleksible møbleringsmuligheter på de enkelte etasjene og avdelingene kan derfor bygges og komponeres etter behov. Cellekontorenes antall og størrelse kan varieres i kontorlandskapene etter behov rundt kjernene. Arkiver, kopirom og stillerom er utformet som fleksible og flyttbare bokser som fungerer som romdelere av kontorlandskapene, så det kan skapes større og mindre grupperinger. Materialer og konstruksjon Rådhusutvidelsen tenkes utført i stedstøpt betong som brukes til trappe- og toalettkjerner, dekk og søyler. Et svøp omslutter inngangsetasjen og etasjene over, inkludert toppetasjen, og gir karakter og eleganse og sikrer som følge av dette et godt og energiøkonomisk inneklima. Den inneste glassfasaden består skiftevis av glass/aluminium og sandwichelementer som er bekledd med lyse polerte natursteinplater. Høytsittende mekaniske ventiler i fasaden sikrer god ventilasjon og luftstrøm til klimasonen i den doble fasaden. I det lett skålformede taket er det integrert solceller som er konsentrert over kjernens teknikkrom, hvorfra trapper gir god tilgjengelighet til takflaten som er helt lukket. Solcellenes tetthet forsvinner inn i takflatens periferi, slik at opplevelsen av himmelen er optimal og fornemmelsen av plamehagen og lysnivået bevares på grunn av at et dobbelt glasstak som tenkes utført uten solceller i takets marginalsone. I takets innerste glasslag er det integrert akustikkelementer i det svakt buede taket, som sikrer et godt og høyt kvalifisert samtalemiljø i kantinen og plamehagen. På de underliggende etasjene og i det eksisterende rådhuset og banken er det integrert akustiske himlinger utført i trelameller som er utført som bekledning av ventilasjonsbokselementer, som sikrer lav konstruksjonshøyde og optimal romhøyde, spesielt i det eksisterende rådhuset og banken, hvor etasjehøydene målt med dagens standard er dårlig. Ventilasjonselementene sikrer på grunn av det store arealet en lav innblåsningshastighet som medvirker til et totalt optimert inneklima. ETASJE 03 ETASJE 04

5 EKSTRIØRPERSPEKTIV FRA DRONNINGENS GATE OG TORVEGATA SNITT BB

6 I toppetasjen er det en dobbel gulvkonstruksjon og innblåsning i integrert gulvrister langs fasadene i kantinen og palmehaven, så det sikres et godt inneklima. Denne minimeringen av installasjoner i takkonstruksjonen tilfører letthet og transparens i kantinen og møterom. I kantinen og plamehagen og panoptikonets gangarealer, våtrom, trapper og heiser brukes lyst natursteinsgulv. Veggene er generelt malt i lyse farger og behandlet slik at de er lette å vedlikeholde. Heisene tenkes utført i glass/strålkonstruksjon så de fremmer transparens og opplevelser i panoptikonet. Arkiv- og kopibokser utføres som flyttbare romelementer friholdt av takene slik at fleksibiliteten fremmes. Stillerom utføres som frittstående glassbokser som likeledes er oppbygget, slik at de er flyttbare. Cellekontorenes skillevegger er lette, trekledde og flyttbare akustikkvegger utført i perforert kryssfiner. Ytterst mot fasaden og mot kontorlandskapene brukes glass i skilleveggene for å underbygge den arkitektoniske sammenhengen og for å styrke fornemmelsen av kontinuitet og sammenheng. I det eksisterende rådhuset og banken brukes de samme materialene, ventilasjonsprinsipper og apteringsprinsipper. De eksisterende fasadene isoleres innvendig og det framføres ventilasjon og installasjoner i denne bakmursonen. Generelt nedtas bærende vegger, mens vinduer og dører i fasaden skiftes ut og energi optimeres i det man viser stor respekt for det eksisterende rådhuset, slik at det arkitektoniske uttrykket bevares. Konstruksjonene optimeres hvor det er nødvendig, og kjellergulvet senkes for å fremme og optimere tilgjengelighet og forbindelsen til tunellen som forbinder rådhuskomplekset med den underjordiske parkeringen. Gulvet senkes i inngangsplanet hvor det etableres nivåfri ved hovedinngangen mot sør. Det panoptiske rommet projiseres over i det eksisterende rådhuset på etasjene over og under resepsjonen, hvor det åpnes opp mellom etasjene for å styrke sammenhengen i rådhuskomplekset visuelt og fysisk. Energikonsept Det er ofte stort fokus på å oppå et lavt energiforbruk i moderne nybyggeri. Det er derfor viktig å sikre at dette ikke oppnås på bekostning av andre viktige faktorer slik som et godt inneklima termisk, atmosfærisk og optisk, lave bygge- og driftskostnader økonomisk så vel som miljømessig, materialebevissthet, brukerkontroll samt høy teknisk kvalitet. Disse faktorene inngår alle i den danske sertifiseringsordningen DGNB, som innenfor 49 kriterier gir poeng til bæredyktige aspekter av bygningsverk, hvor man kan oppnå medaljer i bronse, sølv og gull. Forslaget til det nye rådhuset i Bodø er utviklet med denne sertifiseringsordningen som rettesnor, og bygningen vil derfor framstå som et vakkert og ansvarlig landemerke for Bodø i mange år fremover. Rådhuset er oppført med dobbeltfasader i glass. Hulrommet mellom rutene gir mulighet for utluftning både sommer og vinter og er derfor ideelt for det norske klimaet. Dobbeltfasaden kan benyttes til naturlig utluftning av bygningen og kan dermed hjelpe den mekaniske ventilasjonen til å oppnå et godt inneklima. Dessuten er dobbeltfasaden et effektivt skjold mot sjenerende støy som kommer utenfra. Av det følgende energi og bæredyktighetssnitt kan man se hvordan det er arbeidet med å integrere både passive, aktive, vedvarende og DNGB-messige tiltak i det nye rådhuset slik at det oppnås et holistisk bæredyktig bygg som tilgodeser både bygningens brukere, økonomisk profil samt det omkringliggende miljøet. EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA DRONINGENS GATE 10m 20m 50m