havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer"

Transkript

1 havnepromenaden Dagens tilstand og aktuelle planer Sortland har vokst seg stor, både utover og bortover. Kvartaler har blitt fylt ut i sjøen, og strandlinja har blitt forskjøvet med et par hundre meter, slik at Strandgata i dag fremstår som en innlandsvei. Vekk er alle hukene som før kunne innby til spennende oppdagelser, flott natur og lune møteplasser. Borte er nærheten til vannet. Sortlandsbekken er lagt i rør. Den blå byen ved sundet har ironisk nok blitt byen med vannskrekk. Vi sortlendinger har verdens fineste sund rett utenfor kaikanten. Vi må ta det i bruk, leke med det, kjæle med det, flørte, inkludere og invitere det med. Stryker vi det med bølgene, tror jeg det vil smile stort tilbake. Sitat: Sverre Bjørstad Graff 12 Wind: The dominant wind direction in summer is from the North and in the winter from BATCH_ORDER.PORTLET_UTIL.Download_Image_BLob bildepunkter oktober: 18-7 desember: 0-0,9 Kilde: South-East. Kilde: Herdighetssone: 5-7 Planforslag AMK Eiendom as Kjempenhøy Sortland Dato: beplantning, belysning LAA340: BLUE AND GREEN STRUCTURES IN URBAN AREAS / SORTLAND, VESTERÅLEN / GROUP 2: THE NATURAL FOUNDATIONS Planlagt havnepromenade Eksisterende havnepromenade VINDROSE 1:5000 OVER: FIG NIVÅSKISSE FOR TIDEVANN I SORTLAND. STATENS KARTVERK, Side 1 av 1 Mandag 24. september Middel nipp lavvann 63 Middel lavvann 40 Middel spring lavvann -30 Lavvann med 5 års gjentaksintervall -38 Lavvann med 10 års gjentaksintervall -44 Lavvann med 20 års gjentaksintervall -52 Lavvann med 50 års gjentaksintervall -58 Lavvann med 100 års gjentaksintervall -64 Lavvann med 200 års gjentaksintervall -70 Lavvann med 500 års gjentaksintervall -76 Lavvann med 1000 års gjentaksintervall 0 Laveste astronomiske tidevann (LAT) 0 Sjøkartnull Prestelva: Området ved Prestelvas utløp fremstår som uberørt kystlinje. Fri sikt og nærhet til sundet er åpenbare kvaliteter ved stedet. Mangel på tilgang og tilrettelegging gjør området utilgjengelig for offentligheten. Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker fyllingen ut i sundet som lagringsplass. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Det er ingen grunn til at disse områdene ikke kan tilrettelegges for fri ferdsel. Sørhavna: Boliger er plassert rett ved vannet i tilknytning til en småbåthavn. Tilrettelegging av havnepromenade her vil kreve omfattende tiltak for å skille offentlig og privat sone på en god måte. Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker fyllingen ut i sundet som lagringsplass. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Det er ingen grunn til at disse områdene ikke kan tilrettelegges for fri ferdsel. Naksteinøra: Aktuelt transformasjonsområde vurderes regulert til bolig/næring. Enkelte segmenter fremstår som uberørt fjære. Gode muligheter for å sikre kvalitativ tilrettelegging av havnepromenaden gjennom regulering av området. Kjempenhøy: Nytt boligprosjekt der havnepromenaden er planlagt å gå på A40-3 3D Skisse innsiden, og langs nordsiden av blokkene. Den vil antagelig oppleves som privat og langs nordsiden av blokkene få ekstremt dårlige solforhold. Opparbeidet promenade: Her er det fast dekke, benker, og tydelig offentlighet. Men mangel på vedlikehold, nærkontakt med vannet og lune oppholdsområder kan være årsaker til at den ikke fungerer optimalt. Frydenlund Strand: Nye boliger/næring, kontor, småbåthavn og signalbygg. Promenaden er her samlet som en bred trasé på sørsiden av boligbyggene. Dette muliggjør en velfungerende promenade, der det private og det offentlige er tydelig adskilt. Torget: Torget er en sentral møteplass i Sortland. Bryggeanlegget er en viktig del av havnepromenaden. Steintrappa er eneste stedet i sentrum hvor man kan få nærkontakt med vannet. Opphold begrenses av lokalklima. Kulturfabrikken: Sortlands nye kulturarena blir en viktig møteplass for Sortland. Bryggeanlegget blir en naturlig del av havnepromenaden, og utformingen bør gjenspeile de kulturelle verdiene som legges til grunn for kulturfabrikken. Sortland havn: Sortland havn er en moderne trafikk, fiskeri, stykkgods og industrihavn som er regionalt viktig. Som havnepromenade er kaia utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner. Kystvakta: I forlengelsen av havneområdet ligger kystvaktas anlegg. Dette er et militært anlegg, og som havnepromenade er kaia derfor utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner. Mellom havn og bru: Området preges av store utendørs lagerplasser og parkering av lastebiler. Utsikten er god og brua danner et sentralt motiv med den omkringliggende majestetiske naturen. Stedets kvaliteter gir gode forutsetninger for en attraktiv havnepromenade her. Sortlandsbrua: Fylling under brua lager en odde ut i Området står i dag tomt og består av planerte fyllmasser. Området kan være en potensiell møteplass langs havnepromenaden med kvaliteter knyttet til Sortlandsbrua og nærheten til Plasskrevende næring: De ulike bedriftene bruker området som lagringsplass. Det er anlagt vei langs vannet. Mange av disse plassene har meget gode forhold med tanke på utsikt, sol og nærhet til Selneselvas utløp: Området ved Selneselvas utløp fremstår som uberørt kystlinje. Fri sikt og nærhet til sundet er åpenbare kvaliteter ved stedet. Mangel på tilgang og tilrettelegging gjør området utilgjengelig for offentligheten. VENSTRE: FIG VINDROSE, SORTLAND. Problemstilling: Hvordan kan havnepromenaden utformes med hensikt å styrke Sortlands forhold til sundet? Sjøparken: Nytt boligprosjekt med fire leilighetskomplekser. Slik promenaden er planlagt vil den antagelig resultere i en gangvei som oppleves som privat atkomst til boligene. Boliger ved torget: Fasaden mot sentrum fremstår som lite levende og innbydende. Promenaden oppleves som ganske så privat. Variasjon i materialer gir lite inntrykk av en helhetlig utforming. Blåbrygga: Potensiale for flere serveringsteder langs brygga er stort, og skjerming mot vind er helt nødvendig for få til dette. Fravær av belysning begrenser vinterbruken av området. Hurtigruta: Her ankommer turister Sortland. Som havnepromenade er kaia utilgjengelig for offentlig ferdsel pga sikkerhetsmessige grunner i forhold til lasting og lossing av båten. Kortnebbgås: Jordbru for Kortnebbgåsen på sin ferd til S det registrert gjess. Et (bevilgninger) har gjort at Kornebb Fisk: Innlandsfisk: På Langøya er det Det er mulig å fange små ørret. Hinnøya hvor det er mindre pre det er mindre sjøørret i elven e oppdemmingen av elven oppe sentrum.

2 nordlyset Sortlands ansikt mot sundet Helhetlig formkonsept: En bølgende, lysende blå tråd, med visuelle referanser til nordlyset skaper en helhetlig havnepromenade, samtidig som den er med på å definere nye møterom og funkjoner. Nordlyset styrker Sortlands forhold til sjøen ved å tilrettelegge for fysisk kontakt med vannet, og ved å legge til rette for aktiviteter som er knyttet til de ulike funkjonene langs havneområdet. På denne måten blir ulike aktiviteter dratt ned og ut mot Langs promenaden vil Nordlyset ta mange ulike former, fra enkel oppmerking av trasé, til mer avanserte former med fokus på flerfunksjonalitet. Referansen til nordlyset og Blåbyen vil være gjennomgående elementer som kan være med å styrke Sortlands identitet. Nordlyset vil gi promenaden et gjennomgående formspråk som kan tydeliggjøre offentlig tilgang der det er tvil om dette. Nordlyset vil fremheve og tilrettelegge for opplevelsen av Sortlands kvaliteter og tilbud, samt sikre at sosiale og rekreative verider blir ivaretatt i et voksende Sortland. Nordlyset vil blandt annet ta form i nytt belysningsanlegg, men også vise seg i andre former, ofte som en flerfunksjonell konstruksjon. Nordlyset er ikke tenkt som en gjennomgående struktur fra elv til elv, men heller at den opptrer der det er hensiktsmessig og der det er behov for tydeliggjøring av havnepromenaden. + = Belysning Nordlyset i form av et belysningsanlegg kan være med på å skape helhet og tydeliggjøre havnepromenadens trasé. Slyngende stolper i varierende høyde med integrert lysarmatur viser vei, samtidig som de er med på å definere promenadens uttrykk. Både effekten av belysningen og anleggets dagidentitet gir assosiasjoner til det slyngende nordlyset. Et helhetlig belysningsanlegg åpner for bruk vinterstid, og vil kunne gi folk en unik opplevelse av sundet i mørketiden. For å skape variasjon kan stolpene ha ulik avstand, ulik tykkelse, variere i materiale og farge. Her er det også muligheter for å referere til Blåbyens fargepalett. Med dagens teknologi kan man styre og programmere lysanlegg digitalt. På den måten kan anlegget gi funksjonelt lys, og samtidig brukes som effektbelysning ved spesielle anledninger. Refleksjon i sundet vil gi en fin effekt sett fra båt. Dette kan ha attraksjonsverdi for bl.a. turister som kommer med hurtigruta. Deksel av sink eller tilsvarende LEDflex eller tilsvarende Strømtilførsel i midten av stolpe Tverrsnitt av stolpe med integrert lysarmatur Refleksjon fra belysningen i sundet

3 Næringsområder på utfylling Sentrumsnære boligområder LAVVANN 1:1000 HØYVANN 1:1000 Ved å utnytte fyllmassene i disse områdene kan man anlegge gangsti ved vannkanten som del av havnepromenaden. En slyngende sti med belysning gir visuelle referanser til nordlyset, og bidrar til et helhetlig formspråk. Belysningen åpner for bruk vinterstid, og vil kunne gi folk en unik opplevelse av sundet i mørketiden. Tidevannsforskjellen kan utnyttes i utformingen til å skape en variert promenade som skifter karakter ved høyvann og lavvann. De grove massene kan formes slik at det ved høyvann tillates at vannet trenger gjennom grunnen og fyller området mellom gangsti og fastland. På denne måten vil gangstien ved høyvann oppleves som frigjort fra fastland, mens ved lavvann vil den være en del av fjæra. Plan, snitt og illustrasjon over viser hvordan dette prinsippielt kan løses. Utformingen gir en variert og stadig skiftende promenade som setter fokus på tidevannet, og kan være med på å skape undring og begeistring. I tillegg vil man få gode muligheter for nærkontakt med vannet for de som ønsker dette. På denne måten vil man styrke Sortlands forhold til For å tydeliggjøre promenaden i de sentrumsnære boligområdene, kan slyngende stolper vise traséens vei. Promenadens uttrykk brukes her som oppmerking, og på den måten kan man motvirke den private opplevelsen der traséen går tett på boligblokkene. Mange av boligprosjektene som er planlagt har traséen gjennom bebyggelsen, og her er det overgangene som er de viktigste områdene å tydeliggjøre. Konstruksjonen kan tas i bruk på flere måter, f. eks. som en lekeskulptur eller sitteelement der de bredere stolpene tillater dette. Belysning kan integreres om man tar hensyn til lek og annet bruk når man planlegger armaturene, og sørger for at disse er konstruert deretter. Andre tiltak for å hindre at promenaden kommer i konflikt med boligenes private soner i fremtiden, kan være å utvide regulert bredde fra de 3 meterne som er kravet i dag. Spesielt ut mot vannet der promenaden går langs bebyggelse. Her bør man definere en privat, og en offentlig sone. Vekst og utvidelse av Sortland sentrum gir grunnlag for å regulere service/næring i første etasje i nye boligprosjekter. På denne måten kan fasadene aktiviseres, og konflikten med private soner vil ikke være tilstede. Denne aktiviseringen av fasadene kan bidra til en variert og levende havnepromenade med sosiale, rekreative og urbane kvaliteter.

4 Sentrum I sentrum er det rom for utforming som setter fokus på kontakten med vannet. Det er her det er mest aktivitet, og det er her man bør skape en attraktiv sjøfront med en innholdsrik og variert havnepromenade. Illustrasjonen til høyre viser et mulig scenario der sentrum er utformet med fokus på havnefronten og kontakt med Scenario: Sentrum utformet med fokus på havnefronten og kontakt med sundet Benker langs promenaden er et viktig innslag om man skal tilrettelegge for opphold og sosiale opplevelser. En slyngende benk gjør at folk kan velge om de vil sitte sammen med andre (inne i buene), eller for seg selv (ytterst i buene). Lokalklima langs havnepromenaden er av slik natur at all tilrettelegging for opphold må innebære skjerming av vinden. Illustrasjonen over viser et forslag til utforming av benk med integrert vindskjerm av plexiglass mellom stolpene. Den buede formen, samt mulighetene for å sitte på begge sider av vindskjermen sikrer lune sitteplasser uansett vindretning. Benken er en viktig sosial arena i byrummet Nærkontakt med sundet i nedsunken gangbru Undervannskikkert gir nærkontakt med sundet på en unik måte Nedsunken gangbru For å skape nærkontakt med vannet på en annerledes måte, kan promenaden strekke seg ut i vannet som en gangbru. Ved å la konstruksjonen flyte kan gulvet i brua være på et lavere nivå enn vannflaten. På denne måten vil man oppleve det som om man går i vannet. Om gangbrua utformes etter prinsippene for universell utforming, kan man tilby en opplevelse av nærhet til sjøen for mennesker med begrenset fremkomlighet og mennesker med andre begrensninger. Opplevelsen av vannkanten på denne måten kan vekke begeistring og undring hos unge og gamle. Som en avansert flytebrygge holdes konstruksjonen oppe av flyteelementer. Illustrasjonen over viser en mulig løsning der formspråket knytter seg til promenadens øvrige uttrykk, med integrert belysning og vindskjerm. Innslaget kan bidra til en variert havnepromenade, og styrke Sortlands forhold til Detalj av undervannskikkert Undervannskikkert Noen utvalgte stolper kan fungere som undervannskikkerter. Som et omvendt periskop vil man kunne se hva som rører seg i vannet under brygga. Utformingen er tilsynelatende lik de øvrige stolpene slik at oppdagelsen av denne funksjonen kan bli et overraskelsesmoment. Det krystallklare vannet i sundet vil gi god sikt, og hvis man konstruerer kikkerten slik at den kan vris rundt, får man mulighet til å selv velge hvor man vil se. Dette kan muligens også være aktuelt å bruke i undervisningssammenheng. På denne måten kan man styrke Sortlands forhold til sundet ved å skape nysgjerrighet og begeistring blandt unge og gamle.

5 Kulturfabrikken Utilgjengelig havnefront Topplist LEDflex skjult inne i topplist Scene langs havnepromenaden knytter kulturelle og sosiale opplevelser med nærheten til sundet Skilting langs traséen der havneområdet er utilgjengelig Skilt med info om havnepromenaden Tverrsnitt av skilt med integrert belysning Havnepromenaden langs kulturfabrikken bør utformes basert på de kulturelle verdiene som den nye kulturarenaen i Sortland legger til grunn. Det mest radikale resultatet vil kanskje være om havnepromenaden tok form i en utscene, der opplevelsen av kulturelle innslag kan knyttes sammen med nærheten til En scene i vannet med Sortlands natur som unikt bakteppe vil kunne gi opplevelser som styrker folks relasjon til Illustrasjonen over viser et mulig scenario der scenen er en forlengelse av den slyngende havnepromenaden. Strekningen der havna ikke er tilgjengelig for offentligheten trenger noe som informerer om promenadens videre trasé. Her kan det være aktuelt å bruke skilt som viser vei. Skiltene kan informere om havnepromenaden og dens innhold, men også fungere som oppslagstavle der man f. eks. kan finne informasjon om aktuelle kulturelle arrangementer. Skiltene kan utformes slik at det visuelle uttrykket kommuniserer en sammenheng med havnepromenadens formspråk. I illustrasjonen over er skiltet buet og i lista på toppen er det felt inn en stripe med LED-lys. Skiltet blir vasket av lyset fra toppen og ned på begge sider. På denne måten kan skiltet oppleves som en lysskulptur fra avstand, men samtidig ha en informativ funksjon på nært hold. Skiltet kan også brukes i andre områder langs havnepromenaden der det er behov.

6 Sortlandsbrua Uberørt fjære Møteplass under Sortlandsbrua med nærhet til sundet Opphøyet gangvei vekselvis ute i vannet og inne på fjæra Området under Sortlandsbrua har unike kvaliteter, og kan utvikles til en møteplass der brua og nærheten til sundet er naturlige fokuspunkter. En samlingsplass med rom for større folkemengder kan være aktuelt i forbindelse med ulike arrangementer og markeringer. Her kan det f. eks legges til rette for bålplass, noe som gjør at området kan brukes vinterstid også. Vindforholdene på stedet gjør at områder for lengre opphold må skjermes. Illustrasjonen over viser et mulig scenario der plassen er tilrettelagt med bålplass og vindskjerm. Om prosjektet der brua lyssettes blir realisert, vil dette gi området et innslag som kan berike havnepromenaden i den lange mørketida. Sortlandsbrua kan på denne måten styrkes som identitetskapende element. Den nye møteplassen vil bidra til å styrke Sortlands forhold til Områdene ved utløpet til Selneselva og Prestelva har unike kvaliteter som kan berike havnepromenadens variasjon. Om Sortlands vekst fortsetter vil den uberørte fjæra i fremtiden muligens bli vurdert som aktuelt utbyggingsområde. Om man vil bevare disse unike områdene er det viktig å sikre disse gjennom regulering. Slike områder vil ha store rekreative verdier i en urban setting. For å gjøre disse områdene mer tilgjengelig, kan en opphøyet gangvei, vekselvis ute i vannet og langs fjæra, gi folk en opplevelse av disse unike kvalitetene. Illustrasjonen over viser en mulig løsning der stolpene fungerer som rekkverk og belysning. Formspråket kan knyttes til resten av promenaden, og belysningen vil legge til rette for bruk under den lange mørketiden. Om Prestelva i sør og Selneselva i nord utvikles til blågrønne korridorer fra marka og helt ned til sundet, kan man få til en sammenhengende runde fra havnepromenaden, opp Selneselva, langs lysløypa i marka og ned Prestelva til havnepromenaden igjen. Dette grepet kan bidra til å skape en attraktivt by der sosiale og rekreative verdier blir ivaretatt.

Retningslinjer for sjøfronten

Retningslinjer for sjøfronten Retningslinjer for sjøfronten Sortland kommune 13.04.15 Retningslinjer for sjøfronten Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 For å sikre et godt møte med sjøen er det utarbeidet detaljerte krav til utforming

Detaljer

UTVIKLING. Trebrygger på påler ut i sundet gir en harmonisk overgang mellom sjø og land. Bildet er fra 1938.

UTVIKLING. Trebrygger på påler ut i sundet gir en harmonisk overgang mellom sjø og land. Bildet er fra 1938. UTVIKLING FRA KIRKESTED TIL HANDELSSENTER 660 60 90 0 KIRKESTED OG JEKTELEIE GÅRDSBRUK OG GJESTGIVERI HANDEL OG NÆRING Sortland var kirkested fra slutten av 00-tallet. Gården lå ved Sortlandsbekken. Den

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Retningslinjer for sjøfronten

Retningslinjer for sjøfronten Retningslinjer for sjøfronten Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 For å sikre et godt møte med sjøen er det utarbeidet detaljerte krav til utforming av møtet med sjøen i ulike soner i byplan. Sammen med

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Blå og grønne strukturer i Sortland Eksisterende vegnett og tilbud i Sortland 7. 6. 8. 6. 7. 8. Vegtyper i Sortland

Detaljer

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER:

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: DØNNA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN / MEVIK REGULERINGSBESTEMMELSER: Godkjent i kommunestyret sak 0131/2006, møte den 19.12.2006. Revidert i plan- og utviklingsstyret sak 37/2009, møte

Detaljer

BARNEHAGE NATURLIGVIS SKISSEBOK/PROSESS

BARNEHAGE NATURLIGVIS SKISSEBOK/PROSESS BARNEHAGE NATURLIGVIS SKISSEBOK/PROSESS VEILEDER: Eileen Garmann Johnsen STUDENT: Marie Lowzow Morland NTNU 2014 Å møte fobier gjennom lek som kan omhandle høyde- eller vannskrekk har ofte en antifobisk

Detaljer

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN?

KULTURFABRIKKEN- dagens utesituasjon PROBLEMSTILLING- KONSEPT HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED KULTURFABRIKKEN? - dagens utesituasjon ANDENES HARSTAD SORTLAND NORGE LANGØYA HINNØYA BODØ PROBLEMSTILLING- HVORDAN SKAPE UTEROM MED SPENNENDE OPPLEVELSER I FORBINDELSE MED? ÅLEGRESSAMFUNN GRØNNE LUNGER PARKERINGSPLASSER

Detaljer

Levanger havn Forslag til reguleringsplan

Levanger havn Forslag til reguleringsplan Levanger havn Forslag til reguleringsplan Orienteringsmøte i Levanger kommune 22. april 2009 LEVANGER HAVN REGULERING LEVANGER SENTRUM EN VAKKER BY Levanger ble kjøpstad i 1836 og det oppsto en uregelmessig

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

sortland torg Dagens situasjon

sortland torg Dagens situasjon sortland torg Dagens situasjon Introduksjon 82 Med torg forbinder man gjerne et sted for handel, og som myldrer av aktivitet. De er ofte sentrale møteplasser for byens innbyggere. Torget ligger sentalt

Detaljer

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN

GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN GANGSTI ØYJORDSLIEN - LØVEN rammesøknad Øyjordslien gnr 168 bnr 1740 august 2010 bakgrunn På vegne av tiltakshaver Anne Marit Steen og Helge Hopen har vi vurdert løsning for ny stitrasé der nytt bolighus

Detaljer

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g Hamar seilforening Hamar båtforening FORSLAG TIL UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN PÅ TJUVHOLMEN, HAMAR B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g I

Detaljer

HAVNEPROMENADEN I SORTLAND - EN KRITIKK. LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk- Petter André Sæther - Høsten 2012 1

HAVNEPROMENADEN I SORTLAND - EN KRITIKK. LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk- Petter André Sæther - Høsten 2012 1 HAVNEPROMENADEN I SORTLAND - EN KRITIKK LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk- Petter André Sæther - Høsten 2012 1 SORTLAND - BYEN SOM VENDTE RYGGEN MOT SUNDET 2 LAA340 Blå og grønne strukturer

Detaljer

Soltorget Prosjektet foreslår en utvidelse av eksisterende Rjukan Torg til en aktivitetsflate som omslutter rådhuset og biblioteksbygningene. Torget bearbeides som en stor "bygning" med forskjellige rom

Detaljer

BARNEHAGE NATURLIGVIS TOMT OG KLIMA

BARNEHAGE NATURLIGVIS TOMT OG KLIMA BARNEHAGE NATURLIGVIS TOMT OG KLIMA VEILEDER: Eileen Garmann Johnsen STUDENT: Marie Lowzow Morland NTNU 2014 Sør trøndelag Ørlandet Brekstad Bruholmen Det store jordet Parkering Masse fugler!! Det store

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG

HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG HAVNEPROMENADEN I OSLO CRASH COURSE NLA FAG DAG Niels de Bruin, landskapsarkitekt White HELHEtSPRINSIPPER VS. EtABLERINGSPRINSIPPER ØKE KONtAKtEN MED VANNEt OG BYEN SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR UtVIKLE

Detaljer

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Byggehøyder FORUTSETNINGER MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn Tålegrenser for

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN Småbåthavn Masteroppgave i arkitektur NTNU Vår 2014 av Fredrikke Thuestad 2 INNHOLD Vannstandsnivå s. 5 Kart som viser hvor snitt er tatt s. 7 Snitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten 2016 - Malene Unelsrød Larsen Hytter Kafe /Restaurant Vestre Kanalkai - tomten hvor hostellet er plassert Hostel Situasjonsplan hele

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing.

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing. Rosanalyse for Reguleringsplan nor Gnr. 15, Bnr. 150,158 og 4 Eivindvik, Gangstøklubben. Gulen kommune Ein risiko og sårbarhetsanalyse skal innehalde ein vurdering av reell naturrisiko og virksomhetsrisiko.

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Høyder i Sortland sentrum

Høyder i Sortland sentrum Høyder i Sortland sentrum 1. Innledning Hvordan balanseres målet om å få gode kvaliteter i sentrum samtidig som det legges til rette for høy vekst? Dette er en utfordring og en problemstilling i mange

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Ta tak. Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes

Ta tak. Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes Ta tak Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes Hva skjer med Nyhavna? Nyhavna er i dag et industrielt havneområde, men har også billige lokaler for kulturell virksomhet. Det foreligger

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

PROMENADE LANGS HUNNSELVA

PROMENADE LANGS HUNNSELVA PROMENADE LANGS HUNNSELVA PÅ GJØVIK GÅRD IDESKISSE 13.09.2012 STEDET DAGENS SITUASJON - bakgrunn PRINSIPPSKISSEN - forklaring Gjøvik gårds venneforening har tatt initiativ til å undersøke muligheten for

Detaljer

SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG

SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG SOLHEIM SKOLE - PAVILJONG Fasader øst og sør. Fasader nord og vest. Utomhusplan. Solheim skole utvides med paviljong mellom Tennishallen og Kjenn folkebad. Fortauet fra Hasselveien forlenges langs parkeringsplassen

Detaljer

Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt

Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt Innledning Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som ski-destinasjon, potensialet

Detaljer

DESIGNKRITERIER. Samstundes må brua forholde seg til intensjonar om Langebruvegen som byakse.

DESIGNKRITERIER. Samstundes må brua forholde seg til intensjonar om Langebruvegen som byakse. Øvst: Bilde tatt frå midten av Indre Øyrane mot aust. Bildet viser Førde Kyrkje sin prominente posisjon i dette landskapet Nederst: Bilde tatt frå Førde sjukeheim mot nordvest ved full flo våren 2016.

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget MED VERKSTED SOM UTGANGSPUNKT Den 11. juni i år ble det avholdt verksted med fokus på hvilke opplevelser og aktiviteter det er mest viktig å legge

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Handikapfiskeplasser i Bodø Kommune

Handikapfiskeplasser i Bodø Kommune Handikapfiskeplasser i Bodø Kommune Forslag utarbeidet av : Bodø Jeger & Fiskerforening 1 Innhold: 1. Visjon (side 3) 2. Målsetning (side 3) 3. Tiltak (side 3) 4. Lokalisering av tiltak Saltstraumen(side

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Sol- skygge og utnyttelse

Sol- skygge og utnyttelse Sol- skygge og utnyttelse Utnyttelsesgrad Sentrumsformål For sentrumsområdene er det valgt å ikke sette noen prosent BYA, og åpne for å bygge ut områdene helt til formålsgrensen dersom det ikke er vist

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE FOR VIKA SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT, VED OSENSJØEN, ÅMOT KOMMUNE. 1.Lokalisering Planområdet ligger langs Rv 215 like ved Slemmas utløp i Osensjøen i Nordre Osen, i Åmot kommune. Planen omfatter

Detaljer

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR.

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 3.2.1 KAI Utforming av kaikant Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 2 31 3.2.2 REKKVERK Utforming av rekkverk Rekkverk i rustfritt

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

BILDEDOKUMENTASJON TIL PLANFORSLAG FOR SVENNEVIKHEIA TOMTENE O1 O6

BILDEDOKUMENTASJON TIL PLANFORSLAG FOR SVENNEVIKHEIA TOMTENE O1 O6 BILDEDOKUMENTASJON TIL PLANFORSLAG FOR SVENNEVIKHEIA TOMTENE O1 O6 1 1 Arealet fra sjøsiden Bildene 1-6 viser det regulerte tomteområdet sett fra sjøsiden. Tomtene får en særdeles god terrengtilpasning

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Aktivitetspark for eldre. Drammen park

Aktivitetspark for eldre. Drammen park Aktivitetspark for eldre Drammen park 07.11.2017 Tidligere vedtak Drammen park - forprosjekt for videre utvikling Formannskapet 07.06.2011 Forprosjekt for Drammen park legges til grunn for det videre arbeid

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/339 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 03.12.2014 A-sak. Forhåndsvurdering av planforslag for Sætre sentrum Saksnr Utvalg Møtedato 67/14 Planutvalget 16.12.2014

Detaljer

FOLKEMØTE GRUPPEOPPGAVER

FOLKEMØTE GRUPPEOPPGAVER FOLKEMØTE GRUPPEOPPGAVER 1 IDENTITET spørsmål Er det noe konkret som kan symbolisere Nesset kommune eller Eidsvågs identitet? Kan dette bli til noe fysisk som kan synliggjøres i sentrum hva? Hvor eller

Detaljer

LOKALISERING AV LEKEPLASS OG SKATEANLEGG I FLORØ SENTRUM

LOKALISERING AV LEKEPLASS OG SKATEANLEGG I FLORØ SENTRUM FLORA - FOLK I SENTRUM LOKALISERING AV LEKEPLASS OG SKATEANLEGG I FLORØ SENTRUM August 2012 Utarbeidet av Smedsvig Landskapsarkitekter as og OPA FORM as INNLEDNING Smedsvig landskapsarkitekter og OPA FORM

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Disp. plan Dombåshaugen

Disp. plan Dombåshaugen Disp. plan Dombåshaugen Innhold: 1 B A K G R U N N 3 2 K O N S E P T 4 3. F O R S L A G 5 3.1 Arrangementsområde 5 3.2 Amfi 5 3.3 5Veier og tilkomst til området 5 3.4 Stier og gangareal 6 3.5 Strøm, vann

Detaljer

Nitelva alternativer

Nitelva alternativer alternativer alternativer Revision 03 2015-10-05 tegn_3 Alternativ 0 - eksisterende Hovedprinsipper _Alternativ 0 legger opp til at elvebreddene langs forblir som i dag med varierende standard på gang-

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

Levanger havn Forslag til reguleringsplan

Levanger havn Forslag til reguleringsplan Levanger havn Forslag til reguleringsplan Orienteringsmøte i Levanger kommune 14. januar 2008 LEVANGER SENTRUM EN VAKKER BY Levanger ble kjøpstad i 1836 og det oppsto en uregelmessig bebyggelse mot Sundet

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

Strategihefte. Hilde Nessa og Anette Helstad

Strategihefte. Hilde Nessa og Anette Helstad Strategihefte Hilde Nessa og Anette Helstad ANALYSE STRATEGI BY- GREP STRATEGIAR INTRO 1) FORBINDELSAR langsgåande tverrgåande 2) ENDRE TRAFIKKFOKUSET tilrettelegging for mjuke trafikkantar bil og parkering

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30:

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30: Vedlegg 3 Støyberegningsdetaljer Røyneberg Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Beregningsområde: 21.mars kl. 15:30 21.juni

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

PROBLEMSTILLING SORTLANDS IDENTITET ANALYSER

PROBLEMSTILLING SORTLANDS IDENTITET ANALYSER PROBLEMSTILLING SORTLANDS IDENTITET HVOR OG HVORDAN UTFORME EN PARK VED SJØEN I SENTRUM, SOM VIL SVARE TIL SORTLANDS MANGEL PÅ OFFENTLIGE GRØNTOMRÅDER OG GI SORTLANDS BEFOLKNING LYSTEN TIL Å GÅ? ANALYSER

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

Levanger havn Forslag til reguleringsplan

Levanger havn Forslag til reguleringsplan Levanger havn Forslag til reguleringsplan Orienteringsmøte i Levanger kommune 03. september 2010 Daglig og faglig leder Ole Wiig Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL LEVANGER HAVN REGULERING (03.09.10)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L2009007 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planforslag er datert. 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 Planen er datert: 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009 Dato for siste

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

Byplan Sortland Blåbyen Møte i Planforum

Byplan Sortland Blåbyen Møte i Planforum Byplan Sortland Blåbyen 2013-2025 Møte i Planforum 24.09.2013 Presentasjon av Byplanen Planprogram vedtatt april 2012 Analyser, kartlegging, undersøkelser og registreringer gjennomført fra januar 2012

Detaljer