FEVU FEVU. Årsberetning Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEVU FEVU. Årsberetning 2013. Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info!"

Transkript

1 Aktuelt xxx Årsberetning 2013 Foto: NTB/Scanpix Arbeidsvilkår Hektisk hverdag Student Muligheter AlderVerdi Anseelse Bachelor Flere samlinger! Juridisk bistand Utfordringer FEVU Faglig engasjement Engasjer meg! Mer info! NFT Medlemstilfredshet Tillitsvalgt Bevissthet Lønnsforhandlinger Flere samlinger! Pensjonist Dialog Master Landsdekkende Troverdighet Treffpunkt Overenskomst Oppsagt! Faglig påfyll Tydeligere profil Frustrasjon Kommunikasjon Inspirerende Profesjonsidentitet Arbeidsvilkår Hektisk hverdag Student Muligheter AlderVerdi Anseelse Bachelor Flere samlinger! Juridisk bistand Utfordringer FEVU Faglig engasjement Engasjer meg! Mer info! NFT Medlemstilfredshet Tillitsvalgt Bevissthet Lønnsforhandlinger Flere samlinger! Pensjonist Dialog Master Landsdekkende Troverdighet Treffpunkt Overenskomst Oppsagt! Faglig påfyll Tydeligere profil Frustrasjon Kommunikasjon Inspirerende Profesjonsidentitet Foto: Kai Hovden Norsk Farmaceutisk tidsskrift 9/2013 Norges Farmaceutiske Forening Farmaceutisk tidsskrift 9/2013 1

2 Innhold NFF-leder: Tove Ytterbø. Foto: Kai Hovden Tydelig kurs og fornøyde medlemmer E nhver organisasjon må stille seg spørsmålene: Er medlemmene vi jobber for fornøyde og hvor vil organisasjonen? I 2013 tok vi tak i dette ved å gjennomføre en medlem s- undersøkelse og arbeide målrettet med en visjon. Representantskapet 2013 valgte å ta en rolle som helsepolitisk aktør. Med visjonen «Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi» er kursen satt. Med mål om riktige legemidler, riktig legemiddelbruk og fokus på kompetanse/rekruttering for å utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye roller kommer det til å bli mange spennende diskusjoner frem over for å presisere innholdet i disse målene. Medlemsundersøkelsen viser at over sytti prosent er fornøyde med foreningen. Det er utrolig inspirerende for oss som arbeider i NFF til daglig. Vi skårer høyt på at vi jobber for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og for farmasøyters anseelse og rolle i samfunnet. Viktige områder for en profesjonsforening å levere på. At flesteparten av medlemmene også sier de leser vårt tidsskrift NFT nøye, er hyggelige tilbakemeldinger. Jeg er stolt av at vi har et så bra vitenskapelig tidsskrift som er det eneste farmasifaglige i Norge. En stor takk til våre dyktige ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte som står på for oss alle. Men enda viktigere er det å finne ut av hvilke områder vi kan forbedre oss på. Foreningen har et stort aktivitetsnivå som dere vil se videre i denne årsrapporten. Faglige og sosiale møteplasser som for eksempel kretsene, kan være en arena for å skape større engasjement, noe som etterspørres av medlemmene. Tilbakemeldingene er at de ønsker flere kontaktpunkter for dialog og innspill. Sammen med visjonen er det nå klarere hvor vi vil og skal. Medlemmene ønsker å bli engasjert. Det er et viktig signal og hjelp i det videre arbeidet med å utvikle rollen som en helsepolitisk aktør, som setter farmasøytkompetansen og legemidler på dagsordenen. Denne rollen kan vi ta fordi vi har dyktige farmasøyter med kompetanse på legemiddelområdet fra forskning og utvikling og helt frem til den enkelte som bruker legemidler. Det skal bli spennende å utvikle denne rollen i fellesskap. Tydelig kurs og fornøyde medlemmer 2 Visjon og medlemsundersøkelse 3 Sentralstyret 4 Handlingsprogram Foreningen 6 Organisasjonskart 7 Medlemstall og generell utvikling 8 Fag og politikk 9 Høringssvar avgitt av NFF i Representasjon 13 Eksterne utvalg i Møtedeltakelse 14 Internasjonalt arbeid 14 Faglige møter i kretsene 15 Tips til helseminister Høie 16 Arbeidsliv 17 Rådgivning / juridisk bistand 17 Kurs/opplæring 17 Arbeidsmarkedet 17 Generelt om lønnsoppgjørene Lønnsstatistikken 18 Pensjon 18 Seksjoner og fora 19 NFF-A seksjon for apotekansatte 19 NFF-F seksjon for foretaksansatte 21 NFF-O seksjon for offentlige ansatte 22 NFF-D forum for apotekere 23 NFF-P forum for privatansatte 24 Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 25 Regnskap og kommentarer 26 Revisjonsberetning 30 Kritisk revisjon 31 2 NORGES Farmaceutiske FORENING

3 Visjon og medlemsundersøkelse I løpet av 2013 har Norges Farmaceutiske Forening hatt et konsentrert fokus på området kommunikasjon. En medlemsundersøkelse ble gjennomført på vårparten, mens foreningens visjon ble vedtatt utpå høsten. NFF har lenge hatt et ønske om å samle gode intensjoner og tiltak i en overordnet kommunikasjonsplan. målret tet intern og ekstern informasjon anses som svært sentrale elementer i dette arbeidet. Lytter til medlemmene Å kartlegge, og ikke minst, lytte til medlemmenes synspunkter er trolig noe av det viktigste en forening gjør i sin søken etter egen utvikling. I tett samarbeid med analyse byrået Comte Bureau, som også bisto foreningen i gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen i private apotek i henholdsvis 2009 og 2011, ble undersøkelsen en realitet. Comte utførte dybdeintervjuer med så vel medlemmer som ikke-medlemmer før selve QuestBackundersøkelsen (forbeholdt medlemmene) ble gjennomført våren Av 2991 mottakere, ble undersøkelsen besvart av Kontaktpunktet NFT Generelt er medlemmene fornøyde med foreningen og tjenestene som tilbys. Blant hovedfunnene går det frem at Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er det viktigste kontaktpunktet med NFF. Hele to tredjedeler av respondentene leser NFT relativt nøye. Mange er derimot ikke så godt kjent med foreningens øvrige tilbud som FEVU, nettverksgruppen for farmasøyter i kommunehelsetjenesten, kurs samt NFFs tilstedeværelse på sosiale medier. Foreningen har i så måte en jobb å gjøre med å markedsføre disse tilbudene bedre. Blant de kritiske røster finner vi ønsker om sterkere lut i lønnsforhandlinger og større gjennomslagskraft overfor apotekkjedene. «Dette er et styringsverktøy jeg har etterlyst siden jeg tok over som NFF- Foreningen: Helsepolitisk aktør Medlemmene: Eksperter Figur 1. Visualisering av forholdet mellom NFFs medlemmer og foreningen. leder, og det skal styre foreningen mot forbedring», uttalte Tove Ytterbø da NFT presenterte resultatene i nr. 9/2013. For øvrig ble resultatene fra medlemsundersøkelsen presentert både på kretsledertreffet i september og representantskapsmøtet i november. Utenfraperspektiv I 2012 vedtok Representantskapet at det skulle utarbeides forslag til en visjon for foreningen innen neste RS-møte. NFFs ledelse innså at for å ivareta dette oppdraget best mulig, med tanke på at man ønsket drahjelp i prosessen med en posisjoneringsstrategi, var det behov for profesjonell bistand utenfra. NFF inngikk således et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Zynk i «Friske øyne er viktig i slikt arbeid, i tillegg til bred kompetanse. Zynk har jobbet med fagforeninger tidligere, noe som spilte inn positivt i forhold til de andre aktørene vi kontaktet. (...) Ressursene til markedsføring er begrensede, og det er derfor avgjørende at vi får mest mulig valuta for dem», presiserte Ytterbø i et intervju i NFT nr. 12/2013. Helsepolitisk aktør Det ble arrangert workshops med Zynk og Sentralstyret for å stake ut kursen, og en gruppe så nærmere på det strategiske arbeidet. På representantskapsmøtet 2013 ble det besluttet at NFF skal ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør på legemiddelområdet. Visjonen «Riktige legemidler. Bedre helse god samfunns økonomi» ble vedtatt for å gi foreningen retning. De tre hovedmålene er riktige legemidler, riktig legemiddelbruk og fokus på kompetanse/ rekruttering for å utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye roller. I tillegg er det skissert flere delprosjekter for å oppnå det foreningen ønsker. Når NFF har landet en del spørsmål i politiske saker, kan utarbeidelse av en målrettet kommunikasjonsplan begynne for å nå ut med budskapet. Zynk har hjulpet NFF godt på vei i arbeidet med kommunikasjonsplanen, men hovedjobben må foreningen selv ta. «Det er svært viktig for foreningen å kommunisere et klart budskap, både utad og internt. Det er mange saker vi må ta tydeligere standpunkt til. Samtidig er det nok slik at jo tydeligere vi blir, jo flere vil mene noe om det vi kommuniserer. Jeg forventer derfor større interne diskusjoner rundt saker i tiden fremover. (...) Forankring av visjon og mål i medlemsmassen er avgjørende. sentralstyret vil nå jobbe videre med hvordan vi skal oppnå disse målene», påpekte Ytterbø i samme NFT-intervju. < «Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi» NORGES Farmaceutiske FORENING 3

4 Sentralstyret Sentralstyret sitter i foreningens førersete mellom representanskapsmøtene. Sentralstyret har ansvar for de løpende fagpolitiske, faglige og interessepolitiske spørsmål, i tillegg til å forvalte foreningens midler og påse at organisasjonen fungerer etter intensjonene. I 2013 har de ni engasjerte styremedlemmene og Farmaceutenes leder blant annet fulgt opp resultatene fra medlemsundersøkelsen og arbeidet aktivt med å utarbeide en visjon. Sentralstyret: (f.v.) Ivar W. Grosvold, Jorunn Austad, Anne Marit Græe, Roar Sætrevik, Åse S. Mjelva, Tove Ytterbø, Tor Erik Torbergsen, Mona Moxness Lyftingsmo og Guri Bugge Andersen. Foto: Guri Wilhelmsen Sentralstyret er en viktig del av foreningens virksomhet mellom de årlige representantskapsmøtene. Styret består av ti medlemmer, hvorav fem velges av RS og fem sitter som representanter for seksjoner eller fora. Sentral styret leder foreningens virksomhet og bidrar i fagpolitiske, faglige og interessepolitiske spørsmål og setter agenda for foreningens arbeid ut fra mål- og handlingsplan. De ti personene som utgjør Sentral styret skal være visjonære og fremtidsrettede. De skal utarbeide strategier og påse at disse følges opp i tillegg til å sørge for at ressursene i NFF forvaltes riktig. Sentralstyrets store styrke er dets brede sammensetning. I 2013 har styret bestått av følgende personer: Leder: Tove Ytterbø Nestleder: Line Gropen (NFF-P) Sekretær: Berit Seim Styremedlem: Guri Bugge Andersen Styremedlem: Ivar W. Grosvold Styremedlem: Mona Moxness Lyftingsmo Styremedlem: Roar Sætrevik (NFF-A) Styremedlem: Anne Marit Græe (NFF-F) Styremedlem: Jorunn Austad (NFF-O) Styremedlem: Birgitte Lloyd (NFF-D) Følgende personer fra sekretariatet møter også på sentralstyremøtene: generalsekretær Edvin A. Aarnes, redaktør Hanne Nessing og fag- og kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen. Sentralstyret har hatt 8 møter i 2013 og behandlet 106 saker (totalt 2012: 105 saker). < Sentralstyret leder Farmaceutene mellom representantskapsmøtene og er et av foreningens viktigste organ. 4 NORGES Farmaceutiske FORENING

5 HANDLINGSPROGRAM 2013 Følgende aktiviteter er gjennomført i forbindelse med handlingsprogrammet: Gjennomføre et lønnsoppgjør Gjennomført tariffkonferanser i seksjonene i Gjennomført lønnsoppgjøret. Gjennomføre en medlemsundersøkelse Gjennomført medlemsundersøkelsen. Presentasjon av resultater på kretsledertreffet Presentasjon av resultater på representantskapsmøtet NFT skrev om undersøkelsen i nr. 9 og 10/2013. Arbeide for tilbud om spesialistutdanning for farmasøyter Kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet som har meddelt at de ikke åpner for andre grupper helsepersonell. Kontaktmøte med andre aktører innen profesjonen. Følge opp intensjonene i the Centennial Declaration Temaene er fulgt opp gjennom året. Ivaretas i NFFs nye mål. Arbeide for at farmasøyten har en naturlig rolle i tverrfaglig team for å sikre trygg og riktig legemiddelhåndtering og -behandling i alle ledd i tråd med samhandlingsreformen Avholdt møte i nettverksgruppen for farmasøyter i kommunehelsetjenesten i februar. Kommunikasjon med myndigheter og andre aktører. Mange aktiviteter i de foreslåtte delprosjektene videreføres i Synliggjøre behovet for flere farmasøyter i kommunehelsetjenesten for å sikre trygg og riktig legemiddelhåndtering og -behandling Kommunikasjon med myndigheter og andre aktører samt media. Sikre aktivitet i de kretser og lokallag som ikke fungerer Aktivitet i alle kretser unntatt lokallag i Studentkretsen (gjelder lokallagene ved UiB, UiT, HiNT og HiOA). Gjennomføre flere aktiviteter for å verve flere medlemmer med spesielt fokus på NFF-P, studenter og farmasøyter med utenlandsk bakgrunn Vervekampanjer gjennomført. Det jobbes med målrettede vervebrosjyrer. Innføre elektronisk medlemsregister Oppgradert til nettbasert medlemssystem. Følge utviklingen av forslaget om farmasøytstyrt resept og påvirke innholdet i dette Dialog med Høyre og Apotekforeningen. Aktualisert etter regjeringsskiftet høsten Utredning av apotekers og bestyrers særlig selvstendige rolle relatert til lovverk/overenskomster Det er tatt ut egne tall på apotekergruppen fra Arbeidsmiljøundersøkelsen Disse tallene ble presentert på styremøte i NFF-D i februar. Arbeidet videreføres i Forslag til visjon fremlegges på representantskapsmøtet 2013 Kommunikasjonsbyrået Zynk ble hyret inn til å hjelpe oss i arbeidet med å lage en visjon. Visjonen «Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi» ble vedtatt av Representantskapet. Arbeide for å bevare POA som apotekansatte farmasøyters pensjonsordning Sammen med arbeidsgiversidene ble det avholdt flere samlinger for å øke kunnskapen om pensjoner generelt og POA spesielt. Arbeidet videreføres i Fortsette med fokus på livsfasepolitikk Seksjonene samarbeider og er i dialog med sine respektive arbeidsgivere. NORGES Farmaceutiske FORENING 5

6 Foreningen Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for alle farmasøyter, og er Norges største organisasjon for farmasøyter. Som en medlemsstyrt organisasjon eies og drives foreningen av medlemmene. NFF er profesjonens talerør mot samfunnet, myndigheter og andre helseaktører. Foreningens formål: Å ivareta medlemmenes lønnsog arbeidsvilkår og sosiale kår Å virke for fagets utvikling Å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant medlemmene Representantskapet Representantskapet (RS) er foreningens høyeste organ og er årsmøte for foreningens eiere (medlemmene). RS består av representanter fra foreningens 17 kretser, tre seksjoner samt to fora. RS-møtet ble i 2013 avholdt november. Sentralstyret Sentralstyret (se også side 4) leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene. Lederen har på vegne av Ssentralstyret ansvar for de løpende fagpolitiske, faglige og interessepolitiske spørsmål mellom Sentralstyrets møter. Kretser Foreningens kretser består av ett eller flere fylker og har navn etter de fylkene som omfattes. Foreningen har 17 kretser inklusiv Studentenes krets og Pensjonistenes krets. NFF er den eneste farmasiorganisa sjon i Norge som har et landsdekkende tilbud. Kretsene er en viktig sosial og faglig møteplass for farmasøyter på tvers av arbeidsplasser. Det er dessuten en arena for NFFs eiere (medlemmer) til å diskutere saker som er av interesse for foreningen. Aktivi- tetsnivået varierer rundt om i landet, men det skal minimum avholdes to medlemsmøter i året: årsmøte og høstmøte. Flere kretser har gjennom året arrangert faglige aktiviteter som har kvalifisert til FEVU-poeng. Kretsene vil være en viktig arena for dette også i fremtiden. Alle kretser har en eller flere plasser i Representantskapet. Kretsledertreff ble arrangert september. Seksjoner og fora De tre seksjonene, NFF-A seksjon for apotekansatte, NFF-F seksjon for foretaksansatte (sykehusapotek og andre helseforetak) og NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat og kommune), arbeider hovedsakelig med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, herunder kollektive lønns- og arbeidsavtaler. I tillegg diskuterer og engasjerer seksjonene seg i profesjons- og fagpolitiske spørsmål. De to foraene, NFF-D forum for apotekere og NFF-P forum for privat ansatte, skal særlig ivareta henholdsvis apotekeres og øvrige privatansattes interesser. Valgkomiteen Valgkomiteen fremmer forslag til valg som Representantskapet skal foreta. Valgkomiteen består av fem medlemmer og har i 2013 hatt følgende sammensetning: Frank Jørgensen Anette Krokaas Elin Kristiansen Nina Refsum Hilde Fosnæs Kritisk revisjonsutvalg Kritisk revisjonsutvalg er representanter som er oppnevnt av RS for å kontrollere at NFF bruker penger i tråd med RS sine ønsker. Kritisk revisjonsutvalg har i 2013 hatt følgende sammensetning: Camilla Foss Lisbeth Trelnes Sekretariatet Sekretariatet utfører det daglige arbeid i foreningen under Sentralstyrets ledelse. Sekretariatet ledes av generalsekretæren som er ansvarlig for foreningens vanlige drift. I 2013 har sekretariatet i tillegg til løpende oppgaver gjennomført en medlemsundersøkelse og påbegynt utviklingen av nye nettsider, både farmaceutene. no og farmatid.no. Nytt medlemssystem er tatt delvis i bruk, men det står fortsatt igjen betydelig arbeid. Systemet forventes å være ferdig høsten/vinter De ansatte i sekretariatet er generalsekretær, to sekretærer, to jurister, en fag- og kommunikasjonsrådgiver som er utdannet cand.pharm., redaksjonssekretær/grafiker, journalist og redaktøren for NFT. Totalt utgjør dette 8,8 årsverk per 31. desember < 6 NORGES Farmaceutiske FORENING

7 Årsberetning 2012 Årsberetning 2013 Debattanter: Fellesskap: Representanter for for foreningens kretser, kretser, seksjoner, seksjoner, fora, sentralstyre, fora, sentralstyre, valgkomité valgkomité samt NFFs samt sekretariat NFFs samlet sekretariat på ett samlet brett på på RS ett brett Foto: på Kai RS Hovden Foto: Kai Hovden Organisasjonskart Seksjoner/fora Representantskapet Styrer Valgkomiteen Kritisk revisjonsutvalg Appellutvalget Sekretariatet Sentralstyret Redaksjonsutvalget Kretser Styrer Kretsene Aust-Agder Buskerud Hedmark Hordaland og Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord- og Sør-Trøndelag Nordland Oppland Oslo og Akershus Rogaland Telemark Troms og Finnmark Vest-Agder Vestfold Østfold Pensjonistenes krets Studentenes krets NORGES Farmaceutiske NORGES FARMACEUTISKE FORENING FORENING 7 7

8 Medlemstall og generell utvikling Totalt antall medlemmer er 3183 per 1. januar 2014, og viser en vekst på 46 medlemmer sammenliknet med 1. januar Veksten året før var 66 medlemmer. Antallet med mastergrad har økt med 64 medlemmer (2012: 32 medlemmer), mens antall med bachelorgrad har sunket med 21 medlemmer (2012: 17 medlemmer). Antall studentmedlemmer har sunket med 25 medlemmer (2012: uendret) mens antall pensjonister har økt med 28 medlemmer (2012: 17 medlemmer). Ser vi hvordan de yrkesaktive medlemmene fordeler seg på seksjoner og fora, har NFF-A og NFF-F økt mens de andre har hatt en liten nedgang. NFF-A har økt med 8 medlemmer (2012: 37 medlemmer) og NFF-F har økt med 20 medlemmer (2012: 22 medlemmer). Veksten er sterkere enn tilbakegangen samlet for de andre. NFF-O har sunket med 2 medlemmer (2012: uendret), NFF-P har sunket med 4 medlemmer (2012: -5 medlemmer), mens NFF-D har sunket med 7 medlemmer (2012: -16 medlemmer). Den positive veksten i medlemstallet totalt har dermed fortsatt også i < Medlemstall etter utdanning og seksjoner/fora Cand.pharm./master Reseptar/bachelor Studenter Pensjonister Andre Totalt NFF-A* NFF-F* NFF-O NFF-P NFF-D* Ukjent aktivitet Totalt yrkesaktive Studenter Pensjonister Totalt *NFF-D inkl. i tallene for NFF- og NFF-F Autoriserte farmasøyter Tall fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) per 1. september 2013 viser at det er autorisert totalt 3221 provisorfarmasøyter og 2070 reseptarfarmasøyter. Farmasøyter som er autorisert som både provisor- og reseptarfarmasøyter vil bli regnet med i begge kategoriene og gir noe dobbeltregistrering. I gruppen autoriserte provisorfarmasøyter har 30 prosent utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (362 personer), Danmark (154 personer) og Polen (99 personer). Kvinneandelen av provisorfarmasøyter er 72,9 prosent. Kvinneandelen av autoriserte reseptarfarmasøyter er 91,1 prosent. Det er 15,7 prosent av reseptarfarmasøytene som har utenlandsk utdanning. De største gruppene kommer fra Sverige (149 personer), Finland (45 personer) og Russland (17 personer). Antall studieplasser og studenter Antall studieplasser Antall studenter tatt opp høsten 2013 Antall studenter i avgangskullet *(ferdig 2014) Antall avlagt endelig eksamen 2013 Senter for famasi, UiB Institutt for farmasi, UiT 35 52* 33** 24 Farmasøytisk institutt, UiO Sum universitet Reseptarutdanningen HiOA Reseptarutdanningen HiNT Sum høgskoler Total *45 studenter tatt opp til bachelorstudiet, 7 studenter tatt opp til toårig master (har bachelorgrad) **24 studenter tar integrert masterprogram, 9 studenter tar toårig master (har bachelorgrad) Kilde: Apotek og legemidler NORGES Farmaceutiske FORENING

9 Fag og politikk I løpet av 2013 har foreningen vært involvert i en rekke ulike prosjekter. Nedenfor følger en redegjørelse for de viktigste arbeidene Farmaceutene har engasjert seg i. Nasjonal kampanje i apotek (NB 2013) Kampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» ble utarbeidet av Apotekforeningen i samarbeid med Statens legemiddelverk. Målet for kampanjen var å sikre trygg bruk og riktig overgang til de nye blodfortynnende legemidlene Pradaxa, Xarelto og Eliquis. Kampanjen inkluderte kursmateriell som hadde som hensikt å sette apotekpersonalet i stand til å gi riktig og standardisert oppfølging av kunder med resept på de aktuelle legemidlene. Kampanjen startet 1. februar 2013 og varte året ut. Ved alle ekspederinger av nye blodfortynnende legemidler i apotek ble brukerne tilbudt en informasjonstjeneste fra farmasøyt med fokus på riktig bruk. Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar Farmaceutene er svært fornøyd med at mange av våre innspill om bedre bruk av farmasøytisk kompetanse er blitt lyttet til i den nye folkehelsemeldingen som ble lagt frem av daværende helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre den 26. april Folkehelsemeldingen God helse felles ansvar gir en beskrivelse av den generelle helsen i den norske befolkningen samt faktorer som påvirker denne. Hovedbildet er at den norske befolkningen har god helse. Levealderen har økt betydelig de siste hundre årene og den øker fortsatt. I 2011 var forventet levealder 79 år for menn og 83,4 år for kvinner. I folkehelsemeldingen setter regjeringen seg følgende mål: Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen. Om farmasøyter og vår kompetanse kan vi lese fra meldingen: «Farmasøyter kan gi veiledning i legemiddelbruk og delta i tverrfaglige legemiddelgjennomganger. I sammenheng med pandemien i 2009 ble farmasøyter i apotek gitt midlertidig rekvireringsrett for antiviralia. Dette bidro til å avlaste fastlegene for forskrivning av antivirale legemidler. Økt tilgjengelighet ble oppnådd i tråd med myndighetenes intensjoner». «Apotekforeningen formidlet informasjon mellom apotekene og myndighetene, og bidro til at ordningen ble raskt innført. Helse- og omsorgsdepartementet vil også framover se på mulighetene for økt bruk av farmasøytisk kompetanse.» Veiledning om riktig legemiddelbruk kan bidra til at pasientene får bedre forståelse av behandlingen og blir mer motivert til å bruke legemidlene riktig. En rapport fra Verdens helseorganisasjon fra 2003 viser at om lag halvparten av pasientene med kroniske lidelser enten ikke bruker legemidlene riktig eller lar være å ta dem. Britiske apotek har siden 2011 tilbudt en tjeneste kalt New Medicine Service. Pasienter som har astma, kols, diabetes type 2, høyt blodtrykk eller får blodfortynnende legemidler får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt når de starter med et nytt legemiddel. Tilbudet kommer i tillegg til vanlig informasjon og ekspedering av resepter. Oppfølgingssamtalene kan foregå på apoteket eller per telefon. Som en videreføring av NB 2013 ønsker Apotekforeningen å gjennomføre et forsøk med en veiledningstjeneste etter samme mal som den engelske tjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge arbeidet. (Se også avsnitt Nasjonal kampanje i apotek.) Direktiv forfalskede legemidler I løpet av 2013 har flere tilpasninger til EU-lovverk funnet sted, heriblant direktiv om bekjempelse av forfalskede legemidler. Bakgrunnen for regelverksendringene er at det har skjedd en alarmerende økning i antall forfalskede legemidler i EU, herunder forfalskninger av innovative og livreddende legemidler. Slike legemidler viser seg å ha blitt kanalisert gjennom den lovlige distribusjonskjeden. Tall for 2007 antyder at flere tusen pakker med forfalskede, livreddende legemidler har nådd frem til pasienter. Både EUs befolkning og politikere er bekymret over utviklingen som har funnet sted de siste årene. Forfalskede legemidler er en trussel for folkehelsen, men også for den europeiske industrien. Internasjonalt jobbes det med å forhindre forfalskninger ved å gjennomføre EU- direktiv 2011/62/EF, gjennom Europarådets arbeid med konvensjon om straffeforfølgelse av de som forfalsker eller bidrar til forfalskning av legemidler, og gjennom WHOs initiativ på området. Forslåtte tiltak går i all hovedsak ut på å stille ytterligere krav til (flere av) aktørene i legemiddeldistribusjonskjeden, blant annet; kommisjonen gis hjemmel til å kreve obligatoriske sikkerhetskrav på legemiddelpakningen, eksempelvis nummerering eller forsegling og forbud mot å endre på sikkerhetstiltakene (eksempelvis forsegling) for aktører i distribusjonskjeden som er mellom leverandør og siste aktør (siste aktør vil typisk være apotek eller sluttbruker) obligatorisk revisjon/tilsyn av grossistene samt API-produsenter skjerpede krav for import av API (det aktive virkestoffet) fra tredjeland styrke tilsynsbestemmelsene og sørge for større grad av åpenhet rundt inspeksjonsresultatene. I løpet av prosessen ble det besluttet å innta bestemmelser som skal sikre at man ved kjøp av legemidler via internett, kan forsikre seg om at tilbyder har tillatelse til å selge legemidler. NFF stilte seg positive til gjennomføring av de foreslåtte tiltak i EU-direktivet. Helsetjenester i apotek Våren og sommeren 2013 var det en heftig mediedebatt om helsetjenester som tilbys på apotek i Norge. Flere grupper helsepersonell kastet seg inn i debatten. Også internt i NFF har det vært diskusjoner. Vi er imidlertid enige om at det er vår spesialkompetanse på legemidler som skiller oss fra andre helsepersonellgrupper. Legemiddelsamtaler og - gjennom ganger er vi alle enige om er en farmasøytoppgave. Ooppfølging av nye legemidler etter modell fra England (New Medicine Service), er også en farmasøytoppgave. Når det blir snakk om andre helse tjenester, dukker uenighetene opp. Er dette oppgaver farmasøyter skal utføre? Tilbakemeldinger fra farmasøyter som har erfaring fra disse nye tilbudene, er at farmasøytkompetanse NORGES Farmaceutiske FORENING 9

10 er en klar fordel ved utførelse av flere av oppgavene. Apoteket er et lavterskeltilbud i helsetjenesten. Moteord er folkehelse og forebygging. Mange land tilbyr helsetjenester i apotek etter ønske og behov fra myndighetene. NFF savner et tydeligere samfunnsoppdrag fra politikere og myndigheter med tanke på hva de ønsker å bruke apotek og apotekfarmasøyter til. Én innbygger én journal «Mulighetene som ligger i moderne teknologi skal utnyttes bedre for å nå målene om bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk. Uutgangspunktet er godt. Nordmenn er på nett og i Europa ligger vi i toppen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse sektoren. Men vi trenger tydeligere mål, bedre samordning, oppdatert lovgivning og ny teknologisk satsing. «Regjeringens hovedmål er én innbygger én journal», sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han la frem melding til Stortinget om digitalisering av helsesektoren i slutten av mai Regjeringen vil at: Helsepersonell skal ha rask, enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger. Det må skje uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Innbyggerne skal ha rask tilgang til enkle og sikre digitale tjenester. Regjeringens mål er at hver enkelt av oss skal kunne involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Data skal være tilgjengelig for bedring av kvalitet, helseovervåking, styring og forskning. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten lettere. Pasienter og brukere skal få elektronisk tilgang til egen journal gjennom nye nettjenester. Innbyggerne skal få tilbud om selvbetjeningsløsninger, og få mulighet til å kommunisere elektronisk med helsepersonell. Helseregisterloven skal gjennomgås slik at journalopplysninger skal kunne følge pasienten og brukeren gjennom hele behandlingen. Spesialistutdanning av farmasøyter Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppgave å gjennomgå hele spesialistområdet. Oppdraget fra departementet er omfattende og gjelder både gjennomgang av spesialitetsstruktur, offentlig godkjenning av spesialister, organisering/ansvarsfordeling i spesialistutdanning med mer. «Program spesialistområdet» skal sørge for at det etableres en helhetstenkning for spesialistutdanning av helsepersonell og at rollefordelingen mellom aktørene blir ryddig og tydelig. Det skjer lite i saken etter at Helsedirektoratet har oversendt sin utredning til HOD. I juni 2013 sendte Farmaceutene, i samarbeid med Norske Sykehusfarmasøyters Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap, et brev der det ble bedt om en redegjørelse for hvor saken står. Vi har foreløpig fått svar om at vi vil bli orientert av Helsedirektoratet. Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pasientsikkerhetskampanjen er inne i sitt tredje år. NFF er aktiv part i kampanjen og kan så langt notere seg at den har vært en stor opptur med tanke på etterspørsel etter farmasøytisk kompetanse. Når det gjelder legemidler er det fire innsatsområder som involverer farmasøyter: samstemming av legemidler, riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig lege middelbruk i hjemmetjenesten og forebygging av fall. Tilbakemeldinger fra involvert helsepersonell er at farmasøytene bidrar med verdifull legemiddelkompetanse i det tverrfaglige teamet lege-sykepleierfarmasøyt. Etter hvert som kampanjen skrider frem vil enda flere farmasøyter bli involvert. NFF har hatt en representant i både styringsgruppen og i programkomiteen for Pasientsikkerhetskonferansen Nettverksmøte i gruppen for farmasøyter i kommunehelsetjenesten Foreningen arrangerte nettverksmøte for medlemmer i denne gruppen i februar Den pågående pasientsikkerhetskampanjen har bidratt til å sette fokus på legemidler som innsatsområde både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Deltakerne på nettverksmøtet i kommunefarmasi kom fra ulike arbeidsplasser og kunne melde om mange henvendelser til apotek og farmasøyter fra kommuner og institusjoner som ønsket å kjøpe farmasøytiske tjenester i form av legemiddelgjennomganger og annet. Seniorrådgiver Vibeke Bostrøm i Kunnskapssenteret holdt et spennende innlegg om status i pasientsikkerhetskampanjen og hvordan den er organisert. Hun har ansvar for de fire innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen som involverer legemidler. Erfaringer fra kampanjen er at forbedringsarbeid i lokale team gir bedret pasientsikkerhet. Ulike faggrupper tenker ulikt og har ulike tradisjoner for forbedring. Det er mange positive tilbakemeldinger fra teamene. Det har blitt økt fokus og kvalitet på observasjoner, vurderinger og dokumentasjon samt styrket struktur og kvalitet på dokumentasjonen i elektronisk pasientjournal (EPJ). Det tverrfaglige teamsamarbeidet er styrket og erfaringene motiverer til nye prosjekter. Samarbeid med farmasøyt om legemiddelgjennomganger har vært positivt. Solrun Elvik, rådgivende farmasøyt i Apokjeden, delte sine erfaringer fra 700 legemiddelgjennomganger i kommunehelsetjenesten i Oslo. Det er stor variasjon i hvordan farmasøyten brukes i kommunehelsetjenesten. Tilsyn/revisjon og under visning har tradisjonelt vært de viktigste oppgavene, men det er nå økende bruk av farmasøytisk kompetanse også i legemiddelgjennomganger. Elvik reflekterte videre rundt hvilken rolle farmasøyten skal ha i det tverrfaglige teamet. Hun mente at faglig rådgivning om legemidler og kunnskap om bruk av ulike verktøy som interaksjonsdatabaser, START/ stopp/norgep eksempelvis bør bringes inn i de tverrfaglige teamene. Hun reflekterte også over hvorvidt klinisk farmasi i kommunehelsetjenesten stiller nye kompetansekrav til farmasøytene. Veileder/sjekkliste: Anbud på farmasøytiske tjenester og legemidler Kommunene har ingen nasjonal anbudsprosess slik som spesialisthelsetjenesten. Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å benytte virkemidler ut over de generelle prisreguleringsmekanismene for legemidler og inngå egne avtaler for leveranser av legemidler og medisinsk utstyr og farmasøytiske tjenester. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er at det er mangelfull bestillerkompetanse i kommunene når det gjelder anbud av farmasøytiske tjenester og legemidler. Foreningen har derfor tatt initiativ til å utarbeide en veileder som har som formål å gi bestillere i kommunene forslag til momenter som bør tas med i vurderingene i en anbudsutforming. FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning) I løpet av 2013 ble 53 aktiviteter godkjent for FEVU-poeng. Det jobbes med en forenkling av rutiner når den nye nettsiden er på plass. Tanken er at det enkelte medlem skal kunne registrere deltakelse på faglige arrangement og holde orden på egne FEVU-poeng. 10 NORGES Farmaceutiske FORENING

11 Farmasøytstyrt resept Høyre gikk til valg høsten 2013 med et partiprogram der farmasøytstyrt resept var omtalt. Dette er en oppgave vi ikke sier nei til dersom myndighetene skulle ønske at farmasøytene utfører dette. Per nå er det imidlertid ikke en oppgave vi kommer til å arbeide for å få. Om det blir aktuelt, må Farmaceutene være med på utformingen av ordningen. Samarbeid med HiOA: Bacheloroppgave om farmasøytisk omsorg Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) er en forening som ble stiftet i 1994 for å fremme farmasøytisk omsorg i Europa. I 2012/13 utførte PCNE en kartlegging av farmasøytisk omsorg i 25 forskjellige land i Europe. Norge ble bedt om å bidra med sine erfaringer fra apotek. Farmasøytisk omsorg er farmasøytens rolle/ansvar for å fremme riktig legemiddelbruk. Hensikten med undersøkelsen var å studere omfanget av farmasøytisk omsorg og farmasøytiske tjenester ved apotek, samt holdninger til en eventuell utvidelse av farmasøytens rolle i Norge. Kartleggingen ble gjennomført som et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, ved tre bachelorstudenter veiledet av Anne Gerd Granås, og Norges Farmaceutiske Forening. Resultatene fra kartleggingen viste at farmasøytisk omsorg ikke er like utbredt i Norge som i andre land. Det var videre stor variasjon i hvilke farmasøytiske tjenester som tilbys. Farmasøytene var åpne for flere tjenester og for å utøve farmasøytisk omsorg, men forholdene syntes ikke å være tilrettelagte for dette. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på Farmasidagene både ved innlegg og poster. Posteren ble for øvrig tildelt Weifas posterpris (se side 16). Samarbeid med NFS: Unge farmasøyters syn på fremtidens farmasøytrolle Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) ønsket å engasjere og lytte til unge apotekansatte farmasøyter. NFF ble invitert med som samarbeidspartner. Mellom seks og åtte deltakere var til stede på de to workshopene som ble arrangert. Hensikten med disse samlingene var å la de unge (<35 år) apotekfarmasøytene komme til orde med sine meninger om hverdagen i apotek og tanker rundt bransjens fremtid. En av deltakerne, Linn Løkken Jacobsen, presenterte resultater fra samlingene på årets Farmasidager. Det som kom frem i workshopene var ikke helt nytt. De unge farmasøytene etterspurte forbilder både som student og som yrkesaktiv. Noen så begrensninger der andre så muligheter. Andre emner som ble diskutert var blant annet formalisering av krav til faglig oppdatering, ønske om større samhandling med annet helsepersonell underveis på studier, ønske om utarbeidelse av sjekklister og verktøy for standardisering av blant annet legemiddelgjennomganger etc. Visjon og kommunikasjonsplan Sentralstyret nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til visjon for foreningen. Kommunikasjonsbyrået Zynk ble leid inn for å hjelpe oss i prosessen med å lage en kommunikasjonsplan. På representantskapsmøtet 2013 ble det vedtatt at foreningen skulle ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. I tillegg ble en ny visjon vedtatt: «Riktige legemidler. Bedre helse god samfunnsøkonomi.» Mål for foreningen fremover ble: 1. Riktige legemidler skifte fokus fra billigst til riktig. Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge 2. Riktig legemiddelbruk bredde veiledningstilbudet. Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet, jf. samhandlingsreformen Alle kommuner skal etablere farmasøytisk tilbud, jf. ny kommunereform Sykehusene skal ha farmasøytisk tilbud på alle avdelinger Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt 3. Kompetanse og rekruttering utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle. Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Medlemsundersøkelsen Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i april mai i Vi mottok 1314 tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen som ble sendt per e-post til våre medlemmer. Dette ga en svarprosent på 44 prosent. Hovedfunnene var at medlemmene er fornøyde med foreningen og tjenestene som tilbys. De yngre medlemmene oppga det faglige fellesskapet som viktigste årsak til medlemskap, mens de eldre medlemmene er opptatt av å være en del av fellesskapet. De fleste medlemmene (94 prosent) leste tidsskriftet nokså nøye, mens kun 20 prosent oppga å følge foreningen på sosiale medier. Videre ga tilbakemeldingene oss en pekepinn om at foreningen har forbedringspotensial i forhold til å kommunisere medlemsfordelene ut til medlemmene; særlig blant de yngste medlemmene er kjennskapen til medlemsfordelene lav. Resultatene danner utgangspunkt for videre arbeid og skal implementeres i neste års handlingsprogram. På sikt er tanken å gjenta undersøkelsen for å måle effekten av arbeidet som gjøres. Media Foreningen har blitt kontaktet av både VG og Dagbladet i løpet av året og har vært en farmasøytstemme i legemiddelspørsmål i en rekke saker. NRK Vestlandet laget en sak om farmasøytmangel, og vårt ønske om økt studiekapasitet ved Universitetet i Bergen ble viet spalteplass. Videre har Ytterbø uttalt seg om riktig legemiddelbruk i en rekke oppslag i dagspressen. Sosiale medier Farmaceutene på Facebook Norges Farmaceutiske Forenings facebook side ble opprettet våren Per hadde siden om lag 600 følgere. På siden ønsker foreningen å dele aktuelt stoff og lytte og lære av medlemmene. Farmaceutene på Twitter Både foreningen og leder Tove Ytterbø er på Twitter. Farmaceutene på Instagram Som en videreføring av fotokonkurransen som ble lansert høsten 2013, ble Instagram lagt til for å stimulere medlemmer og farmasøyter til å dele bilder fra sin farmasøythverdag. Ved å merke bildene som legges ut med #farmaliv kunne man nå delta på fotokonkurransen også via Instagram, som er en applikasjon for deling av foto med mobilkamera. Farmaceutene på LinkedIn Foreningen har opprettet en lukket gruppe som heter «Utradisjonelle farmasøyter». Denne gruppen er ment å være et «øvingsforum» for farmasøyter på LinkedIn. Nettsider og medlemssystem I løpet av året har sekretariatet jobbet NORGES Farmaceutiske FORENING 11

12 med utviklingen av, og tatt i bruk, et nytt nettbasert medlemssystem. I løpet av 2014 vil også en ny versjon av foreningens nettside farmaceutene.no bli lansert. Nytt og mer brukervennlig design er utviklet og det er lagt tilrette for «Min Side»- funksjonalitet. Sistnevnte gjør det mulig for medlemmene på egen hånd å oppdatere kontaktinformasjon og registrere samt sjekke status for FEVU-poeng for deltakelse på faglige aktiviteter. Verdens farmasøytdag 25. september Foreningen arrangerte møte om fremtidens farmasøytutdanning på dagen. Lære stedene snakket om sine tanker om mulig heter og utfordringer i forhold til nytt løp for farmasiutdanningen. I tillegg informerte Emma Lundkvist fra universitetet i Uppsala om prosessen Ssverige har med tilpasning til løp. European Industrial Pharmacists Group (EIPG) NFF ble opptatt i EIPG på årsmøtet i mai EIPG er EU-nettverket for industriansatte farmasøyter. Målsetting er blant annet å fremme farmasøyters rolle og betydning innen farmasøytisk industri og utvikle farmasøytisk industri i folkehelsens interesse samt øve innflytelse på utviklingen av EUs regelverk for legemidlers kvalitet, sikkerhet og effekt. EIPG er også høringsinstans for europeiske legemiddelmyndigheter i en rekke saker og er dessuten involvert i Pharmine-arbeidet. En representant fra NFF-P deltok på årsmøtet. < Høringssvar avgitt av NFF i 2013 Farmaceutene er profesjonens talerør mot samfunnet, myndigheter og andre helseaktører, og avgir høringssvar og innspill på vegne av hele profesjonen. Farmaceutenes høringssvar og innspill kan leses på Helse- og omsorgsdepartementet: Høringssvar: Forslag til endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringssvar: Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed Innspill til ny veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR Høringssvar: Forslag til endringer i kreftregisterforskriften Høringssvar: Endring i reseptformidlerforskriften Høringssvar: Forslag til endringer i blåreseptforskriften Høringssvar: Nasjonal kjernejournal Høringssvar: Gjennomføring av kommisjons forordning (EU) nr. 712/2012 i norsk rett Høringssvar: IKT-standarder Høringssvar: Prising av byttbare legemidler og apotekenes avanse Høringssvar: Lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse Statens legemiddelverk: Høringssvar: Gjennomføring av direktiv 2011/62/EU om bekjempelse av forfalskede legemidler Innspill til gjennomgang av rekvirerings- og utleveringsforskriften Høringssvar: Endring av legemiddelforskriften 2-5 tredje ledd; utvidelse av adgangen til notifisering under ordningen med godkjenningsfritak for legemidler Høringssvar: Forslag om endringer i utvalget av legemidler som omsettes i Lua Høringssvar: Implementering av direktiv 2012/52/EU i norsk rett Helsedirektoratet: Høringssvar: Veileder vanedannende legemidler Arbeidsdepartementet: Høringssvar: Forslag om å innføre en plikt for arbeidsgiver til å melde inn resultatene fra gjennomførte kjemikalie-eksponeringsmålinger Profesjonsrådet: Høringssvar: Revisjon av farmasiutdanningene i Norge 12 NORGES Farmaceutiske FORENING

13 Representasjon Som representant for farmasøyter i Norge, er medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening representert i en rekke utvalg og grupper med ulike fokusområder. Nedenfor følger en kort orientering om arbeid i utvalg der Farmaceutene er representert. Eksterne utvalg i 2013 Referansegruppe for legemidler utenom apotek (LUA) I referansegruppen sitter representanter fra Legemiddelindustrien, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, Dagligvarebransjen, Apotekforeningen, Norges Farmaceutiske Forening og Legemiddelverket. Etter en del møter anså Legemiddelverket det som ønskelig at referansegruppen fortsatte med samme sammensetning, men at gruppens hovedfokus ble endret noe. Hovedfokus for referansegruppen bør være: 1. Regelverksutvikling og regelverksforståelse, herunder salgsmodell selvvalgsutforming aldergrense informasjon 2. Tilsyn erfaringer fra tilsyn udekte tilsynsbehov (antatte problemområder) organisering av tilsyn; enhetlighet og forutsigbarhet 3. Økonomi Prisutvikling i Lua i forhold til apotek Referansegruppen for nasjonalt system for metodevurdering i spesialisthelsetjenesten Norges Farmaceutiske Forening sitter i referansegruppen. Fra 14. juni 2013 kan spesialisthelsetjenesten, produsenter, pasient- og brukerorganisasjoner og andre komme med forslag om metoder man mener bør vurderes på nasjonalt nivå. Hvorfor et nasjonalt system? Bakgrunnen for innføring av et nasjonalt system for innføring av nye metoder er at medisinske og helsefaglige metoder er i rask utvikling, og at det er varierende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten. Det er også ulik praksis for beslutninger. Systemet skal sikre: en enhetlig, kunnskapsbasert og forutsigbar prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten at metodevurderingene skal gi et godt grunnlag for beslutninger at pasienter og helsepersonell er trygge på at metodene som brukes er dokumentert effektive og sikre. Ved metodevurderinger gjøres en systematisk oppsummering og vurdering av hvor effektiv og sikker den aktuelle metoden er. I tillegg vil ofte en vurdering av kostnadseffektivitet samt etiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser være aktuelt. kravene til omfang av metode vurderingen vil avhenge av metoden. Metoder omfatter alle tiltak som benyttes i forebygging, utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Dette inkluderer legemidler, prosedyrer, medisinsk utstyr og organisering av helsetjenester. Nasjonale veiledere i regi av Helsedirektoratet Foreningen har vært involvert i arbeid med utarbeidelse av flere nasjonale veiledere. Det jobbes nå med veileder for vane dannende legemidler, antibiotika behandling og smertebehandling. Følgende representerer Farmaceutene i eksterne utvalg: Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond i Virke edvin Alten Aarnes Vararepresentant: Leder av NFF-A-styret Apotekklagenemnda may Kristin Sunde Hansen (gjenvalgt ) asbjørn Nordahl (gjenvalgt ) Arbeidsgruppe Revisjon av veileder vanedannende legemidler tove Ytterbø Arbeidsgruppe Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien eirin Guldsten Robinson Det Farmasøytiske Understøttelsesselskap tove Ytterbø edvin Alten Aarnes Etikkrådet Hilde Frøyland HivNorge christine Jensen Kompetanseoppbyggingsfondet edvin Alten Aarnes Wencke Sartori Eide Legemiddelverkets referansegruppe for LUA tove Ytterbø Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn eirin Guldsten Robinson Nasjonalt råd for profesjonsutdanning i farmasi tove Ytterbø (observatør for NFF) Normen guri Wilhelmsen Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (Oppnevnes for 4 år av FAD) edvin Alten Aarnes Vararepresentant: Wencke Sartori Eide Personvern og informasjonssikkerhet for apotek en veileder inger Wabø Programkomiteen Farmasidagene 2013 tove Ytterbø Programkomiteen for pasientsikkerhetskonferansen Laila I. Bruun Prosjekt spesialistutdanning i regi av Helsedirektoratet guri Wilhelmsen tove Ytterbø Rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjonsbehandling ved Helsedirektoratet kristine Lundereng SANs AU Wencke Sartori Eide Forhandlingsutvalget Akademikerne stat Wencke Sartori Eide SANs råd edvin Alten Aarnes Vararepresentant: Tove Ytterbø Wencke Sartori Eide Vararepresentant: Elisabeth Olsen Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi kari Svane Mellbye, styremedlem Styringsgruppen for pasientsikkerhetskonferansen Laila I. Bruun NORGES Farmaceutiske FORENING 13

14 Møtedeltakelse Leder og medlemmene av Sentralstyret deltar i møter i kretsene og seksjonene/ foraene når det er ønsket. I 2013 har sentralstyremedlemmer deltatt på ett eller flere møter i følgende kretser, seksjoner og fora: Kretsledertreff Aust-Agder krets Møre og Romsdal krets Nordland krets Oslo og Akershus krets Rogaland krets Telemark krets Troms og Finnmark krets Vest-Agder krets Pensjonistkretsen NFF-A NFF-D NFF-O NFF-P Referansegruppen for ny farmasiutdanning Arbeidsgruppemøte veileder anbud Arbeidsgruppen visjon Arbeidsgruppen målprogrammet NFFs leder eller andre representanter er med på forskjellige kurs, konferanser og nettverksmøter for å representere foreningen og våre stand punkter. Eeksempler på dette i 2013 er: Farmasidagene Helse- og velferd, NHO-seminar Spekterkonferanse Pasientsikkerhetskonferansen SPK- og POA-seminar Helseindustrikonferansen Pasientseminar legemiddelsikkerhet, Legemiddelverket Legemiddeldagen Etikkseminar Eksamensseminar KLIFA, FI Fagdag NSF Helfo-samling Nordisk sammenkomst: NFU-deltakerne knipset før festmiddagen på ærverdige Louisehøj på Hotel Koldingfjord. Lederen var til stede på avslutningssermoni for studenter UiB og UiO, besøkte studentene i Namsos (HiNT) samt deltok på presentasjon av bacheloroppgavene ved HiOA og møte om bacheloroppgaven Farmasøytisk omsorg. Foreningen har hatt kontaktmøter med Apotekforeningen, Farmasiforbundet, Optikerforbundet, Etikkrådet og Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS). Det har dessuten vært deltakelse i møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Virke, Optikerforbundet samt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. I år har det vært stort forkus på foreningens kommunikasjon og omdømme, og foreningen har hatt møter med Comte Bureau om medlemsundersøkelsen, deltatt i workshops med både Frontkom (nettsider) og Zynk (kommunikasjonsplan). I tillegg har man hatt redaksjonsmøte med Aftenposten (bilag). Internasjonalt arbeid Nordisk Farmaceutunion (NFU) Det årlige møtet ble denne gang avholdt i Kolding i Danmark. Leder, generalsekretær og redaktør deltok. I møtet refererte de enkelte land sine nasjonale saker det siste året. Av farmasifaglige møter har foreningen blant annet deltatt på følgende: Dagens Medisin Arena: Mannehelse, Diabetes type 2 og Biosimilars Helsedirektoratet: Én innbygger én journal Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) Foreningens leder representerte NFF på FIPs rådsmøte, som ble avholdt i Dublin, Iirland, i forbindelse med FIP-kongressen. Legemiddelhåndboken Legemiddelverket, utleveringsforskriften Møte om Etikkrådet Møte reseptformidlerforskriften EuroPharm Forum NFF var representert ved leder på General Assembly of the EuroPharm Forum som ble Møte Fremtidens apotek avholdt i Dublin, Irland, september < 14 NORGES Farmaceutiske FORENING

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19.

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19. Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/05 Dag: Mandag 25. august

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14

Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14 20. mai 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/03 Dag: Onsdag 23. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Vår ref.: Jnr 276/15 IWG/iga RS nr. 04/15

Vår ref.: Jnr 276/15 IWG/iga RS nr. 04/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 276/15 IWG/iga RS nr. 04/15 4. juni 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/03 Dag: Torsdag 9. april 2015 Tid: kl. 10.00-16.00 Sted:

Detaljer

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14

Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 680/14 IWG/iga RS nr. 08/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/06 Dag: Fredag

Detaljer

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/07 Dag: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Vår ref.: Jnr 603/15 TY/ll RS nr. 07/15

Vår ref.: Jnr 603/15 TY/ll RS nr. 07/15 Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 603/15 TY/ll RS nr. 07/15 29. november 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/06 Dag: fredag 4. september 2015 Tid: kl 10.00-18.00 Sted:

Detaljer

Vår ref.: Jnr. 602/15 IWG/ll RS nr. 08/15

Vår ref.: Jnr. 602/15 IWG/ll RS nr. 08/15 Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr. 602/15 IWG/ll RS nr. 08/15 29. november 2015 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 15/07 Dag: torsdag 24. september 2015 Tid: kl 10.00-15.00 Sted:

Detaljer

Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15

Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15 18.12. 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/08 Dag: Onsdag 14. oktober 2015 Tid: kl 10.00-14.00 Sted:

Detaljer

Vår ref.: Jnr 462/15 TY/iga RS nr. 05/15

Vår ref.: Jnr 462/15 TY/iga RS nr. 05/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 462/15 TY/iga RS nr. 05/15 16. september 2015 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 15/04 Dag: Torsdag 7. mai 2015 Tid: kl. 10.00-16.00 Sted:

Detaljer

Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15

Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 11/16 IWG/ll RS 10/15 8. januar 2016 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 15/09 Dag: mandag 7. desember 2015 Tid: kl 10.00-16.00 Sted: Tollbugata

Detaljer

Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15

Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15 16. september 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/05 Dag: Fredag 12. juni 2015 Tid: kl 10.00-16.00

Detaljer

Vår ref.: Jnr. 127/15 TY/iga RS nr. 02/15. Faglig program fredag 16. januar kl Medie- og strategikurs med Jan Tore Knutsen, Zynk.

Vår ref.: Jnr. 127/15 TY/iga RS nr. 02/15. Faglig program fredag 16. januar kl Medie- og strategikurs med Jan Tore Knutsen, Zynk. Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr. 127/15 TY/iga RS nr. 02/15 3. mars 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/01 Dag: Torsdag 15. januar og fredag

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Årsberetning 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFF-leder: Tove Ytterbø. Foto: Kai Hovden Målrettet innsats Å bli en tydelig helsepolitisk aktør på legemiddelområdet etter at vår visjon

Detaljer

NFF-D forum for apotekere

NFF-D forum for apotekere NFF-D årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL. Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl Sted: NFF, Tollbugata 35.

Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL. Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl Sted: NFF, Tollbugata 35. Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Forhandlingssjef Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL 07.04.2017 SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl. 10.00-15.00 Sted: NFF, Tollbugata

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge

Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge Omfanget av og holdninger til farmasøytisk omsorg i Norge en europeisk undersøkelse Guri Wilhelmsen*, Norges Farmaceutiske Forening Anne Gerd Granås, Høgskolen i Oslo og Akershus Bakgrunn Studie initiert

Detaljer

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte.

NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. ÅRSMØTE NFF-A 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2015 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning

Detaljer

NFF-P forum for privatansatte

NFF-P forum for privatansatte Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-P forum for privatansatte Styret i NFF-P 2012 Leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Line Gropen Roche Norge AS Åse S. Mjelva LINK Medical Research Christin Haavik

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak)

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Styret i NFF-F 2012 Styret består av de hovedtillitsvalgte i sykehusapotekforetakene og en fra de andre helseforetakene. Leder:

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vår ref.: Jnr 112/16 IWG/ll RS: 2/16

Vår ref.: Jnr 112/16 IWG/ll RS: 2/16 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 112/16 IWG/ll RS: 2/16 16. februar 2016 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 16/01 Dag: Mandag 15. februar og tirsdag 16.februar 2016 Tid:

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse 2012-2014 Strategi for apotek Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse Apotekforeningen Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015

NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt. Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NORSKE SYKEHUSFARMASØYTERS FORENING (NSF) - en oversikt Frank Jørgensen Leder NSF Mars 2015 NSF Foreningen er en farmasifaglig og uavhengig landsomfattende sammenslutning Oppgave: Å virke for sykehusfarmasiens

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte november 2014

Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte november 2014 14.11.2014 Beslutningsprotokoll fra ordinært representantskapsmøte 13. - 14. november 2014 Følgende representanter møtte: Kretsene Fraværende i sak Aust-Agder krets Bjørn Johansson 1-4 Buskerud krets Ann

Detaljer

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017

Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Medlemsundersøkelse om sekretariatets tjenester Desember 2016 Januar 2017 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 0 100 200 300 400 500 600 700 0 500 1000 1500 2000 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015

Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 15/3146 Vår ref.: 553/15 16.11. 2015 Høringssvar om forsendelse og salg over Internett Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016

Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016 Sak 1/2016 Årsberetning 2015 med Årsmøte 2016 Kretsens årsmøte ble satt til 18.03.2015 og gjennomført som uravstemning uten fremmøte. Fristen for stemmegivning var tirsdag 7.april 2015. Avstemmingen ble

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A

ÅRSMØTE NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: TIL MEDLEMMENE I NFF-A ÅRSMØTE NFF-A 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-A NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av regnskap 2015

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Årsmøte NFF-D Sak 1 Årsberetning Saksfremstilling: Styrets innstilling til vedtak: Vedlagt er årsberetning for 2015.

Årsmøte NFF-D Sak 1 Årsberetning Saksfremstilling: Styrets innstilling til vedtak: Vedlagt er årsberetning for 2015. NFF-D årsmøte Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap Sak 5 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side

Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side Blårev til hjelp eller hinder Erfaringer fra myndighetenes side Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Klipp fra media Bergens Tidende 03.03.08 Klipp fra media Dagens Medisin 11.04.08

Detaljer

NFF-P årsmøte Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning Sak 2 Godkjenning av regnskap Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017

NFF-P årsmøte Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning Sak 2 Godkjenning av regnskap Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 NFF-P årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2016 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NFF-A seksjon for apotekansatte

NFF-A seksjon for apotekansatte Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-A seksjon for apotekansatte Styret i NFF-A 2012 Styret består av lederne for de hovedtillitsvalgte i kjedene og for de frittstående apotekene. Leder: Else Berit Vist boots

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Innsatsområder www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer i patentregimet

Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer i patentregimet Globale helseutfordringer Innspill HelseOmsorg21 1. Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon: - Styrker og svakheter/mangler i dagens system. Medisiner og behandlingsmetoder markedssvikt og utfordringer

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Hva dekker Legemiddelforfalskningsdirektivet i Norge og hvordan blir EU direktiver til norsk lov?

Hva dekker Legemiddelforfalskningsdirektivet i Norge og hvordan blir EU direktiver til norsk lov? Hva dekker Legemiddelforfalskningsdirektivet i Norge og hvordan blir EU direktiver til norsk lov? Per Thomas Thomassen 22 september 2014 Forfalskningsdirektivet Alarmerende økning av falske legemidler

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Mål for apotekbransjen

Mål for apotekbransjen Styrebehandlet 14.09.2016 (S 2016 48) Mål for apotekbransjen 2017-2020 Kompletteres med Mål for Apotekforeningen 2017-2020 og kommunikasjonsstrategi. Formål og samfunnsoppdrag Apotekforeningens formålsparagraf

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Behov for e-helse, nasjonalt nivå?

Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Behov for e-helse, nasjonalt nivå? Bjørn Astad Darlén Gjølstad 12. Juni 2014 Hamar Utfordringer og forventninger Medisin og samfunn Aldrende befolkning Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Kurs i Legemiddeløkonomi Legeforeningen 21. mai 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system for innføring av nye metoder i

Detaljer