GMAC Regler for adferd og etikk. Mai 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GMAC Regler for adferd og etikk. Mai 2007"

Transkript

1 GMAC Regler for adferd og etikk Mai 2007

2 Innholdsfortegnelse Introduksjon...3 Hvordan man anvender GMACs Regler for adferd og etikk...3 Hvem må følge disse reglene?...3 Ansatte og styremedlemmer...3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper...3 Tredjepartsrepresentanter for GMAC...3 Tilbakekallelser...3 Å uttrykke ens bekymring med hensyn til integritet eller regeloverholdelse og å søke veiledning...3 Ansvar for overtredelser...3 Personlig integritet...4 Å forstå reglene...4 Å handle med integritet når reglene virker uklare...4 Integritet på arbeidsstedet...5 Rettferdig behandling og respekt...5 Diskriminering og trakassering...5 Helse og trygghet...5 Interessekonflikter...6 Interesser i andre bedrifter...6 Bedriftsmuligheter...6 Forhold til tjenesteytere og leverandører...7 Veldedighetsvirksomhet og offentlige tjenester...7 Ansettelse utenfor...7 Beskyttelse og bruk av GMACs eiendeler...7 Bruk av bedriftens eiendeler...7 Internett, e-post og voice mail...8 Informasjonens integritet...8 Korrekt informasjon, protokoller og meddelelser...8 Konfidensiell informasjon og eierinformasjon...8 Personlig informasjon og privatliv-anliggender...9 Rettsbehandling og etterforskninger...9 Å kommunisere med media...9 Integritet på markedsplassen...10 Gaver...10 Å motta gaver...10 Bankbestikkelsesloven...10 Å gi til kunder, tjenesteytere, leverandører, media og finansanalytikere...10 Rettferdig konkurranse...11 Generelt...11 Forhold til konkurrenter...11 Internasjonale hensyn...11 Innsidehandel...11 Integritet i samfunn og våre fellesskap...12 Å unngå utilstrekkelige utbetalinger til statstjenestemenn...12 Politisk aktivitet...12 Å overholde anti-hvitvasking av penger...12 Økonomiske sanksjoner og overholdelse av eksportkontroll...12 Generelt...12 Kontroll av utenlandske midler...12 Anti-boikott-regelverk...12 Eksportkontroll...13 Overholdelse av miljøregler...13 Konklusjon...14 Tillegg: GMAC Regler for adferd og etikk for yrkesøkonomer...15 GMAC Regler for adferd og etikk 2

3 Introduksjon Hvordan man anvender GMACs Regler for adferd og etikk GMACs regler for adferd og etikk er utarbeidet for å hjelpe GMACs ansatte, styremedlemmer og representanter å forstå oppførselsstandardene og overholde grunnleggende forpliktelser som vår suksess avhenger av. Noen forpliktelser er juridiske plikter. Andre forpliktelser er et resultat av praksiser som GMAC oppretter for å sikre at våre handlinger er i tråd med vår misjon, visjon og verdier. Overholdelse av begge typer forpliktelser er av avgjørende betydning for vårt mål om å handle med integritet. Selv om disse Reglene kan hjelpe oss med å besvare dine spørsmål, kan de ikke beskrive alle gjeldende lover, praksiser eller standarder. Ansatte må også gjennomgå og overholde eventuelle tilleggspraksiser som skulle gjelde innenfor deres ansettelsesenheter. Hvis lov og praksis ikke samsvarer, bruk den mest restriktive standarden. Hvis du har spørsmål om hva loven krever, eller hvis du tror det foreligger en uoverensstemmelse mellom lokale lover og bedriftspraksiser, kontakt en jurist. Hvem må følge disse reglene? Ansatte og styremedlemmer Disse reglene gjelder for alle GMACs ansatte verden over og for GMACs styremedlemmer mens de arbeider som Styremedlemmer. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Disse reglene gjelder for alle funksjonelle områder, avdelinger og datterselskaper av GMAC. Av hensyn til disse Reglene, er datterselskaper selskaper hvor GMAC, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 prosent av stemmeinteressene. Der hvor GMAC eier mindre men utøver ledelseskontroll, vil spørsmålet om hvorvidt disse retningslinjene skal gjelde avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Tredjepartsrepresentanter for GMAC Retningslinjene i disse Reglene gjelder for konsulenter, agenter, salgsrepresentanter, distributører, uavhengige leverandører og kontraktarbeidere når de opptrer på vegne av GMAC. GMAC-ansatte som omgås representanter fra GMAC, må påse at disse representantene følger gjeldende retningslinjer når de opptrer for GMAC. Tilbakekallelser Styremedlemmene eller et komitéutvalg derfra må godkjenne enhver tilbakekallelse av praksiser i Regler for adferd og etikk for enhver av følgende tillitsmenn av GMAC: hovedsaksbehandler, hovedfinanstillitsmann, hovedregnskapstillingsmann eller kontrollør, eller personer som utøver tilsvarende funksjoner. Å uttrykke ens bekymring med hensyn til integritet eller regeloverholdelse og å søke veiledning Hvis du er usikker på hva som er riktig handling eller hvordan Reglene skal anvendes i en bestemt situasjon, søk råd. Du kan kontakte: Din overordnede eller lokale leder Lederen over deg Din personalsjefkontakt Din kontakt juridisk personale-kontakt fra GMAC Den øverste regelverktillitsmann Den generelle revisor Formannen av GMACs revisjonskomité I de fleste land, kan du også anonymt rapportere om bekymring med hensyn til integritet eller regeloverholdelse ved å ringe GMACs telefonnummer for etiske spørsmål. GMACs telefonnummer for etiske spørsmål bestyres av en ekstern part. Dets hensikt er å gjøre det lettere å rapportere om mulig ulovlig, uetisk eller uakseptabel oppførsel. Nummeret er åpent 24 timer om dagen for alle som disse Reglene gjelder for. Telefonnummeret for USA og Canada er Du kan også sende inn rapporter via en sikker nettside eller via e-post. Gå til eller til GMAC Exchange under Human Resources, Global Security for mer informasjon. I tillegg kan du også rapportere om integritetssaker til GMAC Global Security elektronisk. Denne elektroniske rapporteringen er ikke anonym. GMAC krever at ansatte rapporterer om bekymringer angående regeloverholdelse, og forbyr hevnaksjoner mot de som gir ærlig uttrykk for slike bekymringer. GMAC vil ta et oppgjør med de som eventuelt skulle oppvise hevngjerrig adferd. Ansvar for overtredelser Ansatte som bryter disse Reglene vil bli gjenstand for den straff som etter styrets skjønn står i proporsjon tilregelbruddets natur. Dette kan omfatte oppsigelse. Ansatte kan også være gjenstand for sivile og kriminelle straffer hvis loven er blitt brutt. Disse Regler for adferd og etikk er ikke en arbeidskontrakt for en bestemt tidsperiode eller en garanti for fortsatt arbeid. GMAC Regler for adferd og etikk 3

4 Personlig integritet GMAC forventer at deres ansatte tar personlig ansvar for sine handlinger. Vi oppviser integritet ved å stille høye krav til ærlighet, pålitelighet og etisk adferd. Vi oppviser integritet ved å overholde loven og selskapets praksiser, selv om vi ikke skulle være enige i dem. I et stort verdensomspennende selskap, kan det være forskjellige meninger om visdommen bak en hvilken som helst praksis. Men føyelighet er ikke frivillig. Ledere har et ansvar for å være eksempler på god oppførsel og frembringe et miljø hvor føyelighet oppnås. Vi oppviser integritet ved å gi uttrykk for bekymring når vi mener at loven eller selskapets praksiser ikke overholdes. Ett enkelt individs handlinger kan ødelegge hele selskapets rykte. Hvis noen kompromitterer våre grunnverdier eller praksiser, bør vi umiddelbart ta affære. Det verste man kan gjøre er å se mellom fingrene eller dekke over et problem og risikere at det blir verre. Det beste alternativet er vanligvis å snakke med din overordnede først, og deretter ledelsen. Eller du kan formidle dine bekymringer til juridisk personell, regnskapskontrollpersonell, sikkerhetspersonell eller personalavdelingen. I de fleste land er GMACs telefonlinje for etiske spørsmål også åpen for anonyme uttrykk for bekymring. Å forstå reglene Fordi lover er komplekse og i stadig forandring, er ikke alltid gode intensjoner nok til å garantere regeloverholdelse. Hver ansatt må forstå de juridiske reglene og den yrkesmessige, etiske og risikobaserte ledelsespraksisen som påvirker hans eller hennes arbeid godt nok til å oppdage problemer og vite når man bør søke råd. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om eller opplæring innen de juridiske plikter som gjelder for din jobb, spør din ledelse eller det GMACs juridiske personale, eller personalavdelingen kan henvise deg til de riktige folkene. Å handle med integritet når reglene virker uklare Ikke alle situasjoner er like rett frem, og god dømmekraft er derfor av avgjørende betydning. Vær oppmerksom på tegn: hvis et tvilsomt forslag forsvares med koste hva det koste vil eller med at våre konkurrenter gjør det eller ingen vil noensinne få vite det, er det stor sjanse for at det bør revurderes. Når du er i tvil om hva som er det riktige valget, spør deg selv: Er det lovlig? Er det i tråd med våre verdier og praksiser? Hvordan ville det se ut på forsiden av avisen? Hvis du fremdeles er i tvil, søk råd, og fortsett å spørre helt til du finner svaret. Start med din overordnede. Hvis du tror at det ikke vil hjelpe å kontakte din overordnede, ta kontakt med juridisk personale. GJØR DETTE Ta personlig ansvar for å utføre opp- drag på en måte som samsvarer med selskapets praksiser og alle gjeldende regler og forskrifter. Kjenn reglene. Søk veiledning fra juridisk personale om lover, forskrifter og samt yrkesmessige, etiske og risikostyringsrelaterte standarder forbundet med ditt arbeid. Meld fra til din ledelse eller juridisk personale hvis du er i noen som helst tvil om hvorvidt en handling er lovlig eller bryter med selskapets praksiser. IKKE GJØR DETTE Anta at det er akseptabelt å følge instruksjoner som bryter med selskapets lover og praksiser. Anta at noen andre vil rette på et problem. Anta at en tvilsom praksis er lovlig bare fordi noen andre har gjort det før. GMAC Regler for adferd og etikk 4

5 Integritet på arbeidsstedet Rettferdig behandling og respekt Vi leier, forfremmer, trener opp og betaler ut fra innsats, erfaring eller andre arbeidsrelaterte kriterier. Vi setter pris på det store mangfoldet av bakgrunner som våre ansatte kommer fra. Vi streber mot å skape arbeidsmiljø som aksepterer og tolererer forskjeller samtidig som vi oppmuntrer til produktivitet og samarbeid. Hver av oss er ansvarlig for å skape og opprettholde et produktivt arbeidsmiljø hvor man respekterer verdigheten til hver enkelt ansatt. Vi er også ansvarlige for å behandle våre kunder rettferdig og med respekt. Diskriminering og trakassering Hvert individ har rett til å arbeide i et miljø som fremmer like muligheter for alle og forbyr diskriminerende praksis, inkludert trakassering og diskriminering basert på alder, rase, hudfarge, kjønn, religion, nasjonalitet, handikapp, seksuell legning, graviditet, sivil status, militær status, veteranstatus eller andre typer status som loven beskytter. Denne praksisen gjelder for alle ansatte, kontraktarbeidere, konsulenter, kunder, selgere og gjester ved alle steder hvor GMAC utfører forretninger, såvel som ved sosiale begivenheter sponset av selskapet og andre steder utenfor selskapets eiendommer dersom adferden har innvirkning på forholdet til jobben. Trakassering Trakassering er uønsket og fiendtlig verbal, fysisk eller visuell adferd overfor et individ motivert av alder, rase, hudfarge, kjønn, religion, nasjonalitet, handikapp, seksuell legning, gravidet eller sosial status, når adferden skaper et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø; gjør at det går utover arbeidsinnsatsen; eller på negativt vis påvirker jobb muligheter. Konkrete handlinger som kan regnes som trakassering, omfatter, men begrenser seg ikke til: verbal adferd, silk som bruk av skjellsord, vitser, nedrakking, negativ stereotypering, samt truing, skremming eller fiendtlige handlinger; ikke-verbal adferd, slik som stirring, skuling og upassende gaver; fysisk adferd, som angrep, uønsket berøring, tilsiktet blokkering av normal bevegelse og forstyrrelser i arbeidet; og visuell adferd, slik som nedsettende plakater og støtende fotografier, karikaturer, tegninger og gester. Upassende e-post eller Internett-innhold på arbeidsstedet kan også være trakassering. Seksuell trakassering Seksuell trakassering er uønsket seksuell eller sex-basert adferd. Konkrete handlinger som kan regnes som seksuell trakassering, omfatter, men begrenser seg ikke til: krav om seksuelle tjenester med implisert eller eksplisitt trussel angående ansettelse, forfremmelse, avskjedigelse eller andre arbeidsforhold; og adferd av seksuell natur som på urimelig vis hemmer en ansatts arbeidsinnsats og skaper et truende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø. Å rapportere om trakassering Hvis du opplever eller bevitner noen som helst form for trakassering eller upassende oppførsel, informer personen om at du mener at oppførselen er upassende og at du vil ha en slutt på det. Hvis du føler deg utilpass med å snakke direkte til personen, eller hvis personen ikke respekterer ditt ønske, rapporter oppførselen til din overordnede eller til personalavdelingen. Ansettelsesenheten kan kreve at den overordnede rapporterer om forholdet til personalavdelingen. I de fleste land kan du, hvis du ønsker å forbli anonym, ringe GMACs telefonnummer for etiske spørsmål. Påstander om trakassering vil etterforskes umiddelbart. Hevn mot noen som rapporterer mistanke om brudd på denne praksisen eller mot noen som samarbeider under etterforskningen av et påstått brudd vil ikke tolereres. Når denne diskriminerings- og trakasseringspraksisen er blitt brutt, vil ledelsen straffe deretter, opp til og inkludert oppsigelse av arbeid eller et forretningsforhold. Helse og trygghet GMACs høyeste prioritet er å beskytte helsen og tryggheten til alle de ansatte. Vi skal ikke kompromittere noen personers velgående i noe av det vi gjør. Dette betyr blant annet at vi må kjøre forsiktig. Våpen og ulovlige stoffer er forbudt på GMACs eiendom. Hvis du har noen helse- eller sikkerhetsrelaterte bekymringer, ta det opp med din overordnede eller representanten for personalavdelingen. Rapporter enhver jobbrelatert sykdom eller skade. Respekter retningslinjer for fasilitetssikkerhet og praksiser for reisesikkerhet. Rapporter alle voldstrusler. Ikke anta at en helse- eller sikkerhetsfare er blitt rapportert ta ansvaret for å rapportere den selv. GMAC Regler for adferd og etikk 5

6 GJØR DETTE Behandle medansatte med verdighet og respekt. Overhold sikkerhetsprotokoller. Baser personalavgjørelser på prestasjoner. Kjør forsiktig. IKKE GJØR DETTE Snakk nedsettende om en person eller gruppe. Tolerer oppførsel som ikke imøtekommer GMACs standarder for rettferdighet eller respekt. Ta snarveier som utsetter noen for skaderisiko. Anta at noen andre har ansvaret for å identifisere eller rette opp problemer. Interessekonflikter GMACs ansatte er forpliktet til å handle utelukkende til GMACs beste og å vise GMAC vår individuelle lojalitet. Ikke utnytt din stilling i GMAC for å oppnå personlige vinninger. Unngå enhver aktivitet, investering eller interesse som kan skade eller få GMAC til å fremtre i et dårlig lys. En tilsynelatende konflikt kan være like skadelig som en virkelig interessekonflikt. Eksempler på potensielle interessekonflikter kan være: Investering i en tjenesteyter, leverandør, forhandler, kunde eller konkurrent; Å ha nære familiemedlemmer som jobber for tjenesteytere, leverandører, forhandlere, kunder eller konkurrenter; og Ansettelse utenfor GMAC uten godkjennelse fra ledelsen. Hvis dine plikter omfatter kontakt med en organisasjon hvor det jobber en slektning, tidligere kollega eller noen som du har et viktig personlig forhold til, inkludert et romantisk eller seksuelt forhold, ta forbehold for å unngå potensielle interessekonflikter, og også tilsynelatende ulikeverdig behandling. Organisasjonen skal ikke ha noen fortrinn eller lide skade på grunn av det personlige forholdet. Når slike situasjoner oppstår, konsulter med ledelsen og, om nødvendig, unnlat å handle på vegne av GMAC. Hvis du eller ledelsen har spørsmål om hvordan denne praksisen bør tolkes, eller hvis det er uklart hvordan situasjonen best kan løses, bør ledelsen konsultere personalavdelingen. Ansettelser og forfremmelser må ikke påvirkes av en kandidats forhold til en ansatt, inkludert familie, personlige, romantiske eller seksuelle forhold. Hvis folk med slike bånd ansettes eller hyres, bør man unngå rapporteringsforhold, enten det er direkte eller indirekte, mellom dem. Ved sjeldne anledninger, kan lederen til begge de to ansatte tillate et rapporteringsforhold mellom ansatte med slike bånd. Slike tilfeller må gjennomgås med GMACs juridiske personale og personalavdelingen, for å sikre at det ikke foreligger noen interessekonflikt. Bruk GMACs spørreskjema om interessekonflikter for å avdekke disse forholdene og eventuelle andre reelle eller potensielle interessekonflikter. Avdekning tillater lederne å avgjøre om en aktivitet skal godkjennes hvis det foreligger en potensiell konflikt. Gjennomgå spørreskjemaet minst en gang i året for å sikre at det fortsatt er riktig. Send et oppdatert spørreskjema til din ledelse hvis en omstendighet som spørreskjemaet dekker, endres. Tenk over hvorvidt eventuelle endringer i dine ansvarsoppgaver kan kreve at du oppdaterer ditt spørreskjema. Interesser i andre bedrifter Ingen ansatt eller medlem av en ansatts husholdning skal ha materielle interesser eller investeringer i noen tjenesteyter, leverandør, kunde eller konkurrent av GMAC som kan skape en interessekonflikt (inkludert interesser i datterselskaper eller fellesforetak av GMAC) hvis slike interesser holdes utenfor GMACs investeringsplan for pensjonssparing. Bruk GMACs spørreskjema om interessekonflikter for å avdekke visse økonomiske risikoer, som kalles en Materiell interesse, i en tjenesteyter, leverandør, kunde eller konkurrent. For en definisjon av Materiell interesse og detaljer om typen økonomiske risikoer som du må avdekke, se spørreskjemaet om interessekonflikter. Enhver ansatt som er i ferd med å tilegne seg en materiell interesse som ville kreve avdekning, bør rapportere om den foreslåtte handlingen til hans eller hennes ledelse. Denne praksisen gjelder ikke for investeringer og interesser i offentlig eide aksjefond og forvaltninger, eller personlige lån fra banker, forsikring og økonomiselskaper involvert i ordinære forretninger. Ansatte som forhandler med banker eller andre finansinstitusjoner mens de er ansatt ved GMAC, skal ikke på uriktig vis motta lån fra slike organisasjoner. Bedriftsmuligheter En forretningsmulighet som du oppdager i kraft av din ansettelse, kan du ikke beholde selv eller ta med til en tredje part, med mindre GMAC allerede har fått tilbud om muligheten og avslått den. GMAC Regler for adferd og etikk 6

7 Forhold til tjenesteytere og leverandører GMAC velger tjenesteytere og leverandører upartisk, basert på pris, kvalitet og service. Veldedighetsvirksomhet og offentlige tjenester GMAC applauderer offentlig hjelp til veldedighetsformål, skoler og myndighetsorganer. Men vær oppmerksom på tidskravene og potensielle konflikter som kan oppstå når man jobber for slike organisasjoner. Ved selv de minste muligheter for en konflikt mellom GMACs interesser og forpliktelser utenfor GMAC, avdekk konflikten og gjør det du kan for å unngå skade på GMACs interesser. Noen ganger vil du være nødt til å diskvalifisere deg selv fra å involvere deg i saken. Når du ber om donasjoner for en annen organisasjon, unngå å gi inntrykk av press fra GMACs side. Donasjoner må være fullstendig frivillige. Bruk ikke GMACs toppskrift på noen form for anmodning med mindre GMAC støtter innsamlingen som bedriftsaktivitet. Ansettelse utenfor Vi forventes å vie all vår tid til vårt arbeid under vanlig arbeidstid og under alt som skulle kreves av overtid. Ansettelse utenfor kan føre til interessekonflikter eller redusere produktiviteten. Unngå andre forretningsaktiviteter som stjeler tid og oppmerksomhet fra GMACs forretninger. Hvis en aktivitet utenfor ser ut til å romme en reell eller potensiell interessekonflikt, avdekk den til ledelsen og personalavdelingen, og på GMACs spørreskjema om interessekonflikter. GMAC fraråder ansatte å slutte seg til styrer av utenforstående profittselskaper. Ansatte kan bare bli en del av et slikt styre med godkjennelse fra topplederen og det utvidede råd. Aksepter aldri ansettelse fra en tjenesteyter, leverandør, kunde, forhandler eller konkurrent av GMAC uten skriftlig tillatelse fra ledelsen. Når en ansatts ektefelle eller partner arbeider for en tjenesteyter, leverandør, kunde, forhandler eller konkurrent, må begge individer overholde den plikt som hver enkelt av dem skylder sin arbeidsgiver. GJØR DETTE Bruk GMACs spørreskjema om interessekonflikter til å informere ledelsen om enhver potensiell konflikt selv om du tror at det sannsynligvis ikke er et problem. Avgi full rapport om enhver aktivitet, investering, ansettelse, eller forhold som kunne skape det minste inntrykk av en mulig konflikt. Ha et ferdig utfylt spørreskjema om interessekonflikter liggende, og oppdater det hver gang omstendighetene forandrer seg. IKKE GJØR DETTE Bli involvert i en aktivitet, investering, ansett- else eller annet forhold som kunne skape en konflikt med ansettelsen hos GMAC. Ikke si fra til ledelsen med full avdekkelse av noen potensielle konflikter. Beskyttelse og bruk av GMACs eiendeler Ansatte er forpliktet til å beskytte GMACs eiendeler og forsikre seg om at de brukes på riktig vis. GMACs eiendeler omfatter fysiske eiendeler, slik som utstyr og materiell, finanskapital, informasjon, samt informasjonsteknologi. GMACs eiendeler kan bare brukes i forbindelse med GMAC-forretninger og i samsvar med gjeldende GMAC-regler. Ansatte må levere tilbake alle GMACs eiendeler, inkludert informasjon om GMAC, når de slutter å arbeide for GMAC. Bruk av bedriftens eiendeler GMACs eiendeler, inkludert selskapets toppskrift og selskapets navn, kan ikke brukes til personlig fordel eller av andre personlige hensikter. Det er selvsagt situasjoner hvor sjelden og begrenset personlig bruk er akseptabelt, slik som å ringe hjem lokalt. Snakk med din ledelse hvis du ikke er sikker på om bruken er akseptabel. Å fremlegge falske utgiftsoversikter er et klart eksempel på misbruk av GMACs eiendeler. Du kan ikke kopiere programvare og andre former for intellektuelle eiendeler dersom det er til personlig bruk eller i strid med lisensavtalene. Alle oppfinnelser, nedskrivninger, oppdagelser, skisser, forbedringer, forfatterverk, patenter, varemerker eller opphavsretter som er et resultat av din ansettelse, er GMACs eiendom og er underlagt denne praksisen. GMAC Regler for adferd og etikk 7

8 Internett, e-post og voice mail Som en generell regel, bruk bare Internett i forbindelse med arbeidsoppgaver. Personlig bruk er bare tillatt hvis det ikke forstyrrer arbeidet eller produktiviteten, og ikke strider mot retningslinjer fra ledelsen eller mot GMACs praksiser for akseptabel bruk. Hvis du er i tvil, spør din overordnede. All elektronisk kommunikasjon som er overført via GMACs systemer (inkludert telefon, e-post, voice mail og umiddelbar meldingsutveksling) blir GMACs protokoller. Ingen ansatt bør forvente at slike meldinger vil behandles som personlige eller private meldinger. Noen ganger kobler GMAC seg til og overvåker sine elektroniske kommunikasjonssystemer. GMAC kan overvåke eller slette all elektronisk kommunikasjon eller vise det til andre uten å gi beskjed på forhånd, med mindre gjeldende lov forbyr det. Bruk aldri GMACs informasjonssystem eller utstyr på ulovlig, uetisk uautorisert eller forstyrrende måte. Dette inkluderer, for eksempel, å koble seg til, å overføre eller å lagre upassende materiale (slik som pornografi, beskrevet nakenhet, slibrigheter eller voldelig materiale, kjedebrev, seksuelt orienterte vitser eller tegneserier, eller annet støtende og nedsettende materiale forbundet med alder, rase, hudfarge, kjønn, religion, nasjonalitet, handikapp eller seksuell legning). Brudd på dette vil føre til disiplinærtiltak opp til og med avskjedigelse. Hvis du mottar en upassende melding, be avsenderen om å slutte, og slett meldingen. Hvis meldingene fortsetter å komme, rapporter saken til egnet del av ledelsen. Informasjonens integritet GMAC-informasjon er en verdifull eiendel for selskapet. GMAC-informasjon omfatter all informasjon forbundet med våre forretninger som er skapt eller oppnådd ved hjelp av GMACs ressurser, uavhengig av informasjonens natur, medium eller form. All GMAC-informasjon er GMACs eiendom. Den må beskyttes mot uautorisert avdekning, modifisering eller ødeleggelse. Den kan ikke avdekkes utenfor GMAC uten godkjennelse fra ledelsen til den enheten som er ansvarlig for informasjonen. Korrekt informasjon, protokoller og meddelelser Det er strengt forbudt med hensikt å skape eller sette inn feilaktig eller villedende informasjon i GMACs økonomiske eller andre forretningsprotokoller. Alle forretningsprotokoller må være nøyaktige. Hvis en unøyaktighet skulle forville seg inn i en opptegnelse, må den rettes opp, og hvis det passer, bør grunnen til opprettelsen registreres. Alle ansatte som er involvert i å utarbeide regnskap eller å holde og besørge protokoller som gjenspeiler selskapets overføringer, må holde seg til systemet som selskapet bruker for innvendig kontroll over økonomiske rapporter og beskyttelse av eiendeler. Rapporter og dokumenter som selskapet avdekker til offentligheten eller utarbeider med myndighetenes byråer, slik som U.S. Securities and Exchange Commission eller konsesjonsmyndigheter, må være korrekte og inkludere all informasjon nødvendig for å gjøre fremleggelsene fullstendige og oppriktige. Hvis du er i tvil om selskapet fører protokollene eller utarbeider sine rapporter på ordentlig vis, ta kontakt med ledelsen, finanstillitsmann, det utvidede råd eller generell revisor. I de fleste land er GMACs anonyme telefonlinje for etiske spørsmål også tilgjengelig. Du må svare ærlig og oppriktig når du har å gjøre med GMACs uavhengige og interne revisorer, advokater og kontrollører. Vi må også forsikre oss om at GMACs forretningsprotokoller er i stand til å imøtekomme selskapets forretningsbehov, inkludert juridiske krav og skattekrav. Vi må føye oss etter GMACs praksis med å holde protokoller tilbake når det gjelder å skape, bestyre og fordele alle GMACs protokoller. Vær oppmerksom på og overhold Rettsbehandlingstilbakeholdelser. Dette er instruksjonene fra juridisk personale som pålegger GMAC å holde visse protokoller utover normale tilbakeholdelsesperioder av juridiske grunner eller av grunner forbundet med regeloverholdelse. Manglende evne til å overholde Rettsbehandlingstilbakeholdelser kan føre til alvorlige skader på GMAC og dets ansatte. Det er ulovlig å ødelegge, skjule, endre eller forfalske GMACs forretningsprotokoller eller andre protokoller, dokumenter eller gjenstander, med den hensikt å hemme eller påvirke en rettstvist eller en annen offentlig sak eller etterforskning som er forestående, er blitt truet med eller kan forutses. Informasjonssikkerhet og privatliv-praksiser og prosedyrer gir veiledning om beskyttelse av GMAC-informasjon. GMACs praksis med å holde protokoller tilbake gir veiledning for å skape, opprettholde og fordele alle GMACs protokoller som inneholder GMAC-informasjon, og for bruk av GMACs informasjonsressurser. Disse praksisene gjelder også for tredje parter, inkludert kontraktarbeidere, som har tilgang til GMAC-informasjon. Konfidensiell informasjon og eierinformasjon Tap eller misbruk av personlig informasjon som GMAC samler eller opprettholder (inkludert informasjon om individuelle forbrukere, ansatte og andre) kan skade både GMAC og de individer det angår. Vi er alle forpliktet til å beskytte GMACinformasjon og personlig informasjon som er betrodd oss. GMAC Regler for adferd og etikk 8

9 Konfidensiell informasjon inkluderer, for eksempel, forretningsplaner eller forslag, prisberegning, økonomiske data og markedsførings programmer. Generelle retningslinjer inkluderer: Ikke diskuter GMAC-forretninger i det offentlige, inkludert på restauranter og fly. Følg selskapets regler for bruk av passordbeskyttelse og kryptering på computere og computerfiler og ikke offentliggjør eller avdekk passord; og Meld umiddelbart fra om tap eller uautorisert avdekning av enhver GMAC-informasjon eller personlig informasjon. Personlig informasjon og privatliv-anliggender GMAC anerkjenner betydningen av å beskytte personlig informasjon. Personlig informasjon vedrørende kunder og ansatte må behandles i samsvar med GMACs privatliv-relaterte praksiser og praksiser for akseptabel bruk. Når sikkerhetsbrudd forbundet med personlig informasjon oppstår, varsle fra om dem omgående gjennom din forhandlingsenhets rapporteringssystem. Vårt ansvar for å beskytte GMAC-informasjon og personlig informasjon gjelder til og med etter at vi slutter å jobbe for GMAC.Vi må sende tilbake alle GMAC-protokoller (inkludert dokumenter og filer, enten de er elektronisk leselige eller ikke). Rettsbehandling og etterforskninger Konsulter umiddelbart juridisk personale hvis du, som representant for GMAC, mottar innkallelser, vitnestevninger, forespørsler eller andre henvendelser fra en rett, politimann, myndighetsrepresentant eller advokat. Før du avgir et intervju, besvarer spørsmål, frembringer dokumenter eller svarer på forespørsler om sakføring eller en etterforskning, konsulter juridisk personale. Svar må være fullstendige og oppriktige. Dette gjelder saker hvor GMAC er direkte involvert, slik som en etterforskning eller en rettssak som har å gjøre med GMAC. Det gjelder også for saker hvor GMAC er indirekte involvert, inkludert etterforskning av tjenesteytere, leverandører, forhandlere eller konkurrenter. Å kommunisere med media Å kommunisere tydelig og presist til media beskytter vårt integritetsrykte. Alle enheter innen GMAC har utnevnt personale for offentlige meddelelser. La dem besvare alle spørsmål fra media. Hvis media kontakter deg, unngå å svare på spørsmål og informer umiddelbart din ledelse og din enhets kommunikasjonsrepresentant. GJØR DETTE Kjenn til og overhold informasjonssikkerhets praksisene og prosedyrene, og protokollfør tilbakeholdelsespraksiser. Behandle all GMAC-informasjon og eiendom som verdifulle forretningseiendeler. Forsikre deg om at meddelelser er presise enten de er interne eller eksterne. Overhold alle gjeldende lover, forskrifter og praksiser som styrer bruk av GMACs informasjons- ressurser som computere, programvare, e-post, Internett og intranett (GMAC Exchange). IKKE GJØR DETTE Overse sikkerhetsprosedyrer for å spare tid. Gi tilgang til GMAC-informasjon til noen som ikke er autorisert til å få det. Bruk GMAC-eiendom eller systemer for dine egne personlige fortjenester. Skap eller bearbeid villedende eller feil informasjon om GMAC-forretninger. Bruk GMACs informasjonsressurser til å skape, koble deg til, overføre eller lagre materiale som er av dårlig smak, støtende, respektløst overfor andre, eller på andre måter upassende. Gjør noe som ville forstyrre eller kompromittere tilgjengeligheten, integriteten eller sikkerheten til GMACs informasjon, informasjonsressurser eller annen GMAC-eiendom. GMAC Regler for adferd og etikk 9

10 Integritet på markedsplassen Gaver Å motta gaver GMAC kan bare ta forretningsbeslutninger basert på forretningskriterier, slik som pris, kvalitet og forventet inntekt. Vi må unngå å gjøre ting som antyder at våre forretningsbeslutninger kan være påvirket av irrelevante hensyn, enten det er ulovlig (slik som bestikkelse eller at man ser mellom fingrene) eller upassende (slik som personlige vennskap, gaver eller underholdning). Som en generell regel, ikke aksepter gaver fra noen som kan prøve å påvirke GMACs forretningsbeslutninger, slik som kunder, tjenesteytere og andre leverandører. Denne generelle regelen har mange unntak. Du kan være gjest hos en utenforstående part ved et måltid, en mottakelse eller en underholdningsbegivenhet hvis verdien på måltidet, mottakelsen eller underholdningen ikke overstiger $100, og den totale verdien på måltider, gjestfrihet og underholdning du mottok fra den utenforstående parten, ikke overstiger $200 per år. Du kan akseptere fysiske gaver eller gaver av symbolsk verdi, slik som penner, kopper eller luer som bærer giverens logo. Du kan akseptere priser og gratiale som ikke er penger, slik som middager for fellesskaps- eller veldedighetsvirksomhet fra samfunnsorganisasjoner og veldedighetsorganisasjoner. Du kan akseptere dyrere gaver på vegne av GMAC hvis det å avslå gavene ville være mot GMACs rettmessige interesser, slik som i land utenfor USA hvor det å gi gaver er en forventet høflighetsgest og ikke forventes å korrumpere en forretningsbeslutning. Gaven tilfaller GMAC. Du må gi den til din ledelse for bruk, fremvisning og annen disponering. Du kan ikke akseptere gaver i form av golfutflukter, reiser eller overnattingssteder. Hvis det sømmer seg for deg å delta i slike aktiviteter, kan du behandle utgiften som en forretningsutgift hvis det imøtekommer kriteriene for en berettiget forretningsutgift. Ellers må du betale utgiftene. Du kan ikke akseptere en gave fra myndigheter, unntatt offisielle gaver som du mottar på vegne av GMAC. Ethvert lokalt avvik fra denne gavepraksisen må godkjennes på forhånd av den øverste regelverkstillitsmann og gruppevisepresidenten av menneskelige ressurser og organisasjonsutvikling. Bankbestikkelsesloven Ansatte, tillitsmenn, direktører, agenter og advokater tilhørende amerikanske forbundsforsikrede deponeringsinstitusjoner, må overholde den føderale bankbestikkelsesloven og avstå fra å oppsøke eller akseptere noe av verdi (annet enn arbeidslønn mottatt i god tro, lønner og avgifter) i forbindelse med noen som helst overføring eller forretning tilhørende institusjonen. De må også avstå fra å be om noe av verdi for seg selv eller en tredje part (unntatt institusjonen) som betaling for forretninger, tjenester eller konfidensiell informasjon om institusjonen. Å gi til kunder, tjenesteytere, leverandører, media og finansanalytikere Hvis våre kunder fraråder eller forbyr mottak av gaver, underholdning eller andre bonuser fra sine arbeidstakere, forventes GMACs ansatte å kjenne og respektere disse praksisene. Noen typer GMAC-sponset underholdning er klart akseptable og egnet til å fremme entusiasme og samarbeid, slik som, for eksempel, med våre forhandlingskunder. Underholdning av GMAC-kunder kan hjelpe GMAC å konkurrere på en flat bane med andre potensielle leverandører av disse kundene. GMAC kan sponse mediabegivenheter, utstillinger, konferanser osv., og invitere tjenesteytere, leverandører, media og finansanalytikere. Heller ikke i disse begrensede situasjonene, bør det tilbys gaver, underholdning eller annen bonus, med mindre alle følgende fem kriterier innfris: 1. Det er lovlig; 2. Mottakerens praksis tilsier at en gave kan aksepteres; 3. Det tjener GMACs legitime forretningsinteresser å gjøre det; 4. Det er passende ifølge lokale forretningsskikker; og 5. Det gjøres sjelden. Ved de få anledninger det kan være passende å gi en gave, vis god dømmekraft når du velger ut gave. Upassende gjenstander omfatter kontanter, tjenester, avslag på produkter eller tjenester (utover de som er en del av et godkjent GMAC- program), lån eller co-signaturavtaler. For å oppsummere, bør man sjelden gi gaver, tilby underholdning eller tilby en bonus, og det skal aldri gjøres for å påvirke mottakerens avgjørelse. GMAC Regler for adferd og etikk 10

11 Rettferdig konkurranse Generelt GMAC er forpliktet til å konkurrere innenfor lovens grenser. Lover som beskytter konkurranseprosessen, kan være komplekse, og de varierer fra land til land. Når du er i tvil, konsulter juridisk personale. Forhold til konkurrenter Avtal aldri med en konkurrent noe aspekt ved en pris (inkludert, for eksempel, avslag, rabatter eller incitamenter) eller hvilke produkter eller tjenester som skal utvikles eller hvem vi skal selge til. Avtale betyr ikke nødvendigvis en skriftlig kontrakt. Domstoler finner ofte en ulovlig avtale basert på en konversasjon, selv om konversasjonen fant sted på golfbanen. Samarbeid med en konkurrent kan være risikabelt. Skaff juridisk og forretningsmessig godkjennelse før du gjør det. Komkurranseanalyser er av avgjørende for betydning for GMAC, men ikke utveksle konkurranseanalyser direkte med andre konkurrenter. Kunder, tjenesteytere, leverandører eller eksperter kan være i stand til å skaffe markedsplassetterretning. Unngå å diskutere følsomme tema som pris, omkostninger eller markedsføringsplaner på handelsforeningsmøter. Internasjonale hensyn Amerikansk konkurranselovgivning gjelder for aktivitet som skader konkurranseprosessen i USA. Derfor kan amerikanske myndigheter bestride handlinger som utføres av GMACs datterselskaper verden rundt, hvis de påvirker konkurransen i USA. De fleste land har også sin egen konkurranselovgivning. Innsidehandel Under vårt arbeid, kan vi tilegne oss viktig informasjon om GMAC eller andre selskaper, som ennå ikke er blitt tilgjengelig for offentligheten. Aldri handle i verdipapirer som tilhører GMAC eller ResCap (slik som gjeldsbrev) eller verdipapirer tilhørende andre selskaper (inkludert GM) på basis av vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Vesentlig informasjon er enhver type informasjon som en investor med rimelighet kunne betrakte som viktig i sine avgjørelser om investeringer. Eksempler er kunnskap om oppkjøp eller avhendelser, nye produktlanseringer, økonomisk informasjon eller administrative endringer. GJØR DETTE Tenk over hvorvidt du har vesentlig ikke-offentlig informasjon om GMAC eller et annet selskap før du spekulerer i dets verdipapirer. IKKE GJØR DETTE Del vesentlig ikke-offentlig informasjon om noe som helst selskap med noen som kanskje kan komme til å spekulere i dette selskapets verdipapirer. Anta at regler for innsidehandel bare gjelder når man spekulerer i GM-aksjer. Hvis du lærer noe som rimeligvis kunne forventes å påvirke prisen på GMACs eller ResCaps verdipapirer (eller verdipapirene til et annet selskap, inkludert GM), ikke kjøp eller selg verdipapirene eller avdekk informasjonen til andre før informasjonen er blitt sluppet ut til offentligheten. For flere detaljer, se GMACs praksis angående innsidehandel eller ta kontakt med juridisk personale. GMAC Regler for adferd og etikk 11

12 Integritet i samfunn og våre fellesskap Å unngå utilstrekkelige utbetalinger til statstjenestemenn I USA, tilby aldri gaver, underholdning eller andre bonuser til noen statstjenestemann, politisk kanditat eller til noe politisk parti uten først å konslutere juridisk personale. Om man gjør dette, kan man usette GMAC og den ansatte for alvorlige følger. Amerikansk lov og GMACs praksis har strengt forbud mot å gi bort noe av verdi til ansatte av eller representanter for utenlandske myndigheter eller offentlige etater, politiske partier eller politiske kandidater for å påvirke en utenlandsk embedsmann i hans utførelse av offentlige plikter, selv om det kan anses som høflig i noen land. GMACs antibestikkelsespraksis gjelder for alle som er ansatt av eller som representerer GMAC og dets kontrollerte tilknyttede selskaper, inkludert agenter og konsulenter, enten de er i eller utenfor USA. I tillegg, ettersom GMAC er organisert i USA, er det ifølge U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) forbudt for GMACansatte eller agenter å utbetale bestikkelser til utenlandske embetsmenn. Etter denne loven er GMAC ansvarlig for handlingene til sine ansatte (inkludert ikke-amerikanske statsborgere) og sine agenter verden over. Praktisk talt alle land hvor GMAC gjør forretninger, har også en eller annen form for antibestikkelseslov. Det finnes avgrensede omstendigheter hvor nominelle forenklende utbetalinger kan tillates, men disse må diskuteres med juridisk personale før de utføres. Alle spørsmål om hvorvidt en gave eller en utbetaling ville være upassende ifølge våre retningslinjer eller nasjonale lover, må diskuteres med juridisk personale. Politisk aktivitet All korridorpolitikk og statsprosedering må samordnes med GMAC myndighetsforbindelser. Dette inkluderer leie, bruk og drift av konsulenter fra myndighetsforbindelser som representerer GMAC, inkludert utenforstående og kontraktbundne korridorpolitikere. Ansatte kan ikke bruke GMACs midler eller eiendeler til å støtte en nasjonal, stats- eller lokal partipolitisk kampanjeaktivitet eller noen annen form for politisk hensikt. Å overholde anti-hvitvasking av penger GMAC vil fullt ut overholde alle gjeldende lover utarbeidet for å unngå hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Følg din forretningsenhets prosedyrer for å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Meld fra om mistenkelige situasjoner, som praksisen tilsier. Økonomiske sanksjoner og overholdelse av eksportkontroll Generelt Flere amerikanske lover og forskrifter avgjør hvordan vi utfører visse transaksjoner med fremmede land og bestemte parter. Disse lovene gjelder ikke bare for amerikanske operasjoner, men også for amerikanske personer, uansett hvor de måtte befinne seg, og for produkter overalt i verden som er produsert ved hjelp av teknologi eller deler som har sitt opphav i USA. Andre land har lignende lover. Kontroll av utenlandske midler Kontroll av utenlandske eiendeler er økonomiske sanksjoner eller boikotter som USA utsetter enkelte land eller grupper for, med den hensikt å påvirke dem til å endre bestemte praksiser. Disse kontrollene gjelder for amerikanske statsborgere, beboere og selskaper, og noen ganger for internasjonale datterselskaper av amerikanske selskaper. Reglene varierer, men de har en tendens til å være vide. Ansatte må søke veiledning fra GMAC Office of Export Compliance før de forhandler med et sanksjonert land eller enhet. For øyeblikket har USA påført Iran, Cuba, Sudan og Syria omfattende sanksjoner. En utfyllende liste over sanksjonerte land og enheter finnes på GMAC Exchange under Compliance. Anti-boikott-regelverk Amerikanske anti-boikottlover og forskrifter forbyr deltagelse i utenlandske boikotter som USA ikke sanksjonerer. Disse forskriftene gjelder for amerikanske selskaper, deres innenlands- og utenlandskontrollerte datterselskaper, og amerikanske personer. Forbudte handlinger kan være å forhandle med et boikottet land eller med et selskap i et boikottet land, eller å be noen andre om å nekte å forhandle på anmodning fra et land som boikotter. De forbyr også å gi ut informasjon om en ansatts eller leverandørs religion, kjønn og nasjonalitet, og å gjøre noe som kan støtte en usanksjonert boikott av et land som USA er venn med. Hvis du mottar forespørsel om å utføre noen av disse handlingene, kontakt GMAC Office of Export Compliance umiddelbart. Ytterligere informasjon om anti-boikottforskrifter finnes på GMAC Exchange under Compliance. GMAC Regler for Adferd og Etikk 12

13 GJØR DETTE Konsulter med juridisk personale for å forstå FCPA og andre regler mot bestikkelse. Kontakt ledelsen eller juridisk personale hvis en stats- tjenestemann ber om noe av verdi. Vær sikker, før du ansetter en representant for å utføre forretninger for GMAC, at denne representanten er informert om amerikansk lov og GMACs praksisrestriksjoner angående utbetalinger til utenlandske tjenestemenn. IKKE GJØR DETTE Gi eller lov bort noe av verdi til en statstjenestemann uten først å få godkjennelse fra din ledelse og juridisk personale Anta at en praksis er akseptabel fordi et annet stort selskap angiveligvis har gjort det. Bruk GMACs penger eller eiendom til å støtte partipolitisk aktivitet. Eksportkontroll Loven krever eksportlisens før enkelte typer produkter eller data kan eksporteres eller reeksporteres. Eksport betyr ikke bare at en gjenstand sendes ut av landet, men også at data deles med en utenlandsk person i landet. Eksempler på produkter som krever eksportlisenser er computere, kjøretøy eller fly som er blitt eller kan bli modifisert med tanke på militært bruk, programvare, numerisk kontrollerte maskiner og tilhørende teknisk data. Muligheten for eksport kan oppstå i forbindelse med salg av produkter etter overtatt pant eller etter at de frigjøres fra leiekontrakten. Hvis du har kjennskap til, eller hvis du så mye som har mistanke om at en transaksjon kan innebære et brudd på eksportforskrifter, meld umiddelbart fra til din forretningsenhets tillitsmann for overholdelse av eksportregler. Vær oppmerksom på antydninger om at en transaksjon ikke er hva den ser ut som. For eksempel, hvis produktets egenskaper ikke har noe å gjøre med kjøperens forretninger, eller kjøperen kvier seg for å oppgi hva produktet skal brukes til. Når du er i tvil, ta ikke del i transaksjonen. Overholdelse av miljøregler GMAC er opptatt av å beskytte menneskenes helse, naturressurser og miljøet. GMAC akter å overholde alle lover som angår miljøet, og å la faste miljøpraksiser bli en del av forretningsavgjørelsene. GMAC har forpliktet seg til å redusere avfall og forurensende stoffer, å opprettholde ressurser og resirkulere stoffer. GMAC vil ta hensyn til den innvirkning som deres forretningsvirksomhet har på miljøet, og til de samfunn hvor GMAC opererer, med et mål om kontinuerlig forbedring. GMAC-personale vil utføre forretninger på måter som er i tråd med GMACs kriterier for miljøinnsats. GMAC Regler for adferd og etikk 13

14 Konklusjon Vi streber mot å handle med personlig og institusjonell integritet på arbeidsstedet, på markedsplassen og i de samfunn hvor vi bor. Vi må alle forstå og anvende våre verdier og praksiser for å sikre at vi konkurrerer med integritet. Å handle med integritet er en utfordring for hver og en av oss. Det krever karakterstyrke å handle når den letteste veien ville være å overse problemet. Vi kan alle oppfylle vårt ansvar ved å: Følge GMACs Regler for adferd og etikk; Gi tilbakemelding på problemområder og komme med forbedringsforslag til ledelsen; Lytte til kundenes, kollegenes, tjensteyternes og leverandøres tanker og forsikre oss om at denne informasjonen får tilstrekkelig oppmerksomhet; Å basere vår adferd på våre GMAC-verdier. Mai 2007 GMAC Regler for adferd og etikk 14

15 GMAC Regler for adferd og etikk for yrkesøkonomer Disse GMACs regler for adferd og etikk for yrkesøkonomer ( Reglene ) gjelder for hovedfinanstillitsmenn og yrkesøkonomer av GMAC LLC og dens avdelinger og datterselskaper verden over ( GMAC ). Av hensyn til disse Reglene, er datterselskaper selskaper hvor GMAC, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 prosent av stemme interessene. Individer som er underlagt disse Reglene er hovedtillitsmann, president, hovedfinanstillitsmann og kontrollør av GMAC; alle ansatte i områdene finans, finansrapportering, regnskap og revisjon, finansiell risikostyring, skatt, investorforhold og statskasse; og ethvert medlem av ledelsen med drifts- eller tilsynsansvar tilsvarende noe av det foregående, uavhengig av individets tittel. Alle yrkesøkonomer må holde den høyeste standard av ærlighet, pålitelighet og etisk adferd, samt overholde GMACs regler for adferd og etikk. Disse Reglene utfyller GMACs regler for adferd og etikk. Alle yrkesøkonomer må: Handle ærlig og etisk. Unngå faktiske og tilsynelatende interessekonflikter mellom personlige og yrkesmessige forhold. Hvis en slik konflkt oppstår, må den behandles på en etisk måte. Avdekk enhver faktisk eller potensiell interessekonflikt overfor din høyeste ledelse. Frembring fullstendige, rettferdige, nøyaktige, betimelige og forståelige avdekninger i rapporter og dokumenter som GMAC arkiverer eller fremlegger for sikkerhets- og børskommisjonen, eller andre kontrollorganer, og i andre offentlige meddelelser som GMAC foretar. Avdekninger må inneholde all informasjon som trenges for å gjøre fremleggelsene fullstendige og sannferdige. Det er strengt forbudt med hensikt å skape eller sette inn feilaktig eller villedende informasjon i GMACs økonomiske eller andre forretningsprotokoller. Hold nøyaktige forretningsprotokoller og hold deg til selskapets system for intern kontroll over finans rapportering og beskyttelse av eiendeler. Overhold alle gjeldende statslover, regler og forskrifter, samt regler, forskrifter og standarder for enhver selvstendig organisasjon som gjelder for deg eller din forretningsenhet. Du må svare ærlig, oppriktig og raskt når du har å gjøre med GMACs uavhengige og interne revisorer, advokater og kontrollører. Rapporter raskt ethvert brudd på disse Reglene eller GMACs Regler for adferd og etikk til din øverste ledelse, finanstillitsmann, det utvidede råd, generell revisor eller formann av GMACs revisjons komité. I de fleste land er GMACs anonyme telefonlinje for etiske spørsmål også tilgjengelig. Ansatte som bryter disse Reglene vil bli gjenstand for den straff som etter styrets skjønn står i proporsjon til regelbruddets natur. Dette kan omfatte oppsigelse. Ansatte kan også være gjenstand for sivile og kriminelle straffer hvis loven er blitt brutt. Mai 2007 GMAC Regler for adferd og etikk 15

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Styret («styret») hos Kelly Services, Inc. («selskapet») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden («retningslinjer»)

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Intern 1/ 5 Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Besluttet av Daglig leder Dato for beslutning 02.06.2016 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Nytt dokument

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

IKT-reglement for NMBU

IKT-reglement for NMBU IKT-reglement for NMBU Vedtatt av Fellesstyret for NVH og UMB 23.05.2013 IKT-reglement for NMBU 1 Innhold 1 Virkeområde for NMBUs IKT-reglement... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Informasjon og krav til kunnskap

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer