Art Sluttrinn Pääteaste. Original manual Biltema Nordic Services AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art. 24-762. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB"

Transkript

1 Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 ongratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at g PO Introduction With the amplifier, you can enjoy high quality Slutsteg sound performance with powerful bass and beats. a IN Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. Säkerhetsinstruktioner Läs och förstå alla instruktioner innan slutsteget används. Slutsteget får endast anslutas till +12 V D. Använd medföljande monteringsdetaljer. Anslut inte aktiva högtalare med inbyggd förstärkare till högtalaringången på slutsteget. De aktiva högtalarna kan skadas. För säker körning rekommenderas låg till måttlig volym under körning. Utsätt aldrig slutsteget för regn eller väta p.g.a. risk för kortslutning. Utsätt aldrig slutsteget för direkt soljus, öppen eld eller extrem hetta. Rengör slutsteget med mjuk fuktad trasa. What s Använd aldrig in the alkohol, box kemikalier eller andra typer av rengöringsmedel. heck and identify the contents of your package: Medföljande delar 1. Slutsteg a Amplifier 2. Skruv 3. Säkring b Screw (25mm) x 4 c Fuse x 1 b O c IN d FI e LP f BA Overview of the main unit h SP 2011 Biltema Nordic Services AB 2

3 ct Styrfunktioner 1. INPUT L/R Anslutning av bilstereo med RA-kabel. 2. OUTPUT L/R Anslutning av extra slutsteg med RAkabel. 3. GAIN, ingångsnivåreglage Justera ingångsnivån mellan 0,3 och 6 V. För inställning av ingångskänslighet. Ställ in känsligheten så här: vrid reglagen moturs till minimum. Ställ in volymen på radion/ huvudenheten på max. och vrid sedan nivåreglagen på slutsteget medurs tills du hör en tydlig förvrängning 4. X-OVER, övergångsväljare Ställ in frekvensfilter: Välj lågpassfilter, högpassfilter eller flat. Med brytaren väljs endera lågpassfilter, högpassfilter eller att hela området för de två förstärkarkanalerna ska förstärkas. I läge LPF (lågpassfilter) filtreras de höga frekvenserna bort och slutsteget förstärker bara låga basfrekvenser. I läge HPF gäller det omvända: låga frekvenser filtreras bort och slutsteget förstärker bara mellanfrekvenser och höga frekvenser. Om slutsteget används för att driva bashögtalare ska filterväljaren ställas på LPF. Om slutsteget används för att driva mellanfrevens- diskant- och koaxialhögtalare ska väljaren ställas på HPF. Ställ väljaren på FULL (FLAT) när slutsteget används i Trimode och för högtalare avsedda för hela frekvensområdet. 5. LP FREQ, övergång Ställ in lågpassfrekvensen mellan 80 Hz till 180 Hz. 80 Hz: Filtrerar högfrekvenssignal. Välj om du föredrar mer baseffekt. 180 H: Filtrerar lågfrekvenssignal och slutsteget förstärker mellanfrekvenser och höga frekvenser. 6. BASS BOOST Ställ övergångsfiltret i läge FULL eller LPF och ställ BASS BOOST i läge 12 db för mer basljud. Läge 0 db ger normal bas. 7. POWER PROT Lysdioden lyser grönt i normalläge och lyser rött om fel har uppstått och slutsteget är i skyddat läge. Slutsteget har inbyggd skyddskrets för att skydda transistorer och högtalare. 8. SPEAKER ONNETIONS Anslutning av högtalare eller subwoofer. Lägg märke till polariteten för högtalarna. Overview of the 9. Säkring main unit 30 A 10. Spänningsmatning Anslutning av +12 V D från batteriet, jord till bilens chassi och fjärrstyrningsledningen. Installation Placera slutsteget på önskad plats och markera de fyra skruvhålen. Borra hållen med ett 4 mm borr. Se till att inga ledningar etc ligger bakom hålen som ska borras. Montera slutsteget med medföljande skruvar. OBS! För att undvika störningar bör inte slutsteget placeras för nära bilstereon eller antennen. Medföljande skruvar är 25 mm långa se till att monteringsplattan är tjockare. a INPUT L/R onnect car audio with RA cable Biltema Nordic Services AB

4 Anslutning av högtalare Använd högtalare med 2 8 Ω impedans. Se till att polariteten är rätt. Inkopplingsalternativ: 1. Anslutning av två högtalare 2. Anslutning av en högtalare Use (4 to Note s 8 ohm when with used an impedance as a bridged of 2 amplifier). to 8 ohm (4 to ohm when used as bridged amplifier). Use Match s the left, with right, an impedance + and - of 2 terminals Match to 8 ohm (4 correctly. the to 8 ohm Revised left, right, + and - terminals correctly. Revised when polarity polarity used as may may a bridged degrade degrade amplifier). sound quality. sound Match quality. the left, right, + and - terminals correctly. Revised polarity may degrade sound Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option quality. 1: Stereo mode: connect s Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option 2: Mono bridged mode: connect Option 2: Mono bridged mode: connect 1 Option 2: Mono bridged mode: connect 1 R R O O 3. Anslutning av tre högtalare Option 3: Tri-mode: connect 3 s Option 3: Tri-mode: connect s Option 3: Tri-mode: connect 3 s 48 ohm ohm 8 ohm 2011 Biltema Nordic Services AB 4 8 ohm

5 2 to 8 ohm amplifier). terminals to 8 ohm amplifier). de sound terminals de sound peakers onnect the amplifier to the car audio with an Option RA cable 1: Line (not input supplied). connection onnect the amplifier to the car audio with an RA cable (not supplied). ar audio unit Anslutning till bilstereo Använd RA-kabel. LINE OUT ar audio unit LINE OUT eakers Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Anslutning av extra slutsteg ect ect ers Anslutning av spänningsmatning ringen ännu. Dra ledningen till slutsteget och anslut den till pluspolen (BATT+). Sätt i lämpliga Jordanslutning genomföringar om du drar ledningen genom Anslut slutstegets jordkontakt (GND) till en god plåtväggar. Felaktig dragning och otillräckligt skydd av matningsledningen kan leda till jordpunkt på bilens chassi, så nära slutsteget som möjligt. I tabellen nedan anges minsta bilbrand. Sätt i säkringen i hållaren vid batteriet tillåtna ledningsarea. onnect Skrapa power bort färg och lås när du installerat ledningen mellan pluspol och anslutningsskruven med en tandad låsbricka. slutsteg. 1 Make the power connection as illustrated below: Elanslutning Fjärranslutning onnect the ground wire from the car to the GND socket. Koppla en ledning (i tabellen nedan anges korrekt ledningsarea) direkt onnect till pluspolen the remote på bilens wire from ningsenhetens the car audio fjärrpåslag to the REM med socket. en ledning med Koppla slutstegets fjärrkontakt (REM) till mat- batteri och montera lämplig With this säkringshållare connection, you can minst turn on/off 0,8 mm² the ledningsarea. amplifier with the car audio. inom 45 cm från batteripolen. onnect Sätt the power inte i säk- wire from the car battery to the +12V socket. ers To a metal Anslut till point bilens chassi of the car Less than < mm (18 in) Fuse Säkring (40A) +12V car V bilbatteri battery Tip 5 Remote Fjärrstyrningsignal output ar Bilstereo audio unit 2011 Biltema Nordic Services AB If your car audio does not have remote output, connect the remote input terminal (REM) to the accessory

6 down. Replace fuse If there is no power, the fuse might be damaged and need to be replaced. Byt 1 Pull säkring out the damaged fuse. Dra ut säkringen. 2 Replace the fuse with the supplied fuse or Byt till medföljande extrasäkring eller en säkring som buy a motsvarar new fuse märkningen that matches på the den rating trasiga of säkringen. the damaged fuse (30A x 1). Skulle If the fuse säkringen gets damaged gå sönder immediately direkt efter after byte it kontakta has been servicetekniker replaced, the amplifier för reparation. might have internal malfunction. onsult qualified personal for repair. Note Product information is subject to change without prior notice. Power output - 75W x 2 Tekniska (RMS) data Uteffekt vid 2 Ω RMS...2 x 90 W Uteffekt vid 4 Ω RMS ohmx 50110W W x 2 Uteffekt vid 4 Ω RMS W x 1 bryggkopplat...1 (bridged) x 150 W Förvrängning Total harmonic (THD)... 0,1 % 0.09% Lågpassövergångsfrekvens Hz distortion Högpassövergångsfrekvens...80 Hz 50 khz Basförstärkningsnivå: Signal to noise db 100dB Frekvensomfång ratio...5 Hz 50 KHz Signal/brusförhållande hannel separation...> dB Stereoseparation...> 50 db Frequency 5-50kHz Ingångskänslighet...0,3 6 V Säkring response...30 A x 1 Mått Input (lxbxh) sensitivity...246x240x54mm 300mV - 6V Vikt Input...1,98 impedance kg22k ohm Fuse rating 30A x 1 Dimensions (D x 246 x 240 x W x H) 54mm Weight 1.98kg FELSÖKNING 1. Statuslampan på slutsteget lyser inte, huvudenheten (programkällan) är påslagen. Kontrollera att: A styrledningen från källan till slutsteget har rätt spänning B anslutningarna (B+) till slutsteg, kopplingsplintar och batteri är korrekt utförda jordanslutningen (GND) mellan slutsteg och chassi är korrekt utförd D säkringen vid batteriets pluspol är hel E säkringen i slutsteget är hel F spänningen B+ vid batteriet och B+ vid slutsteget är rätt 2. Statuslampan lyser röd. Kontrollera att: A kablarna från högtalarna till slutsteget är ordentligt anslutna B RA-kablarna mellan slutsteg och källa är 10 ordentligt EN anslutna volymen på slutsteget är rätt inställd 3. Motorstörningar i högtalarna Stäng av källenheten, koppla bort RAkablarna från slutsteget. Kontrollera apparaten och ledningarna till slutsteget om störningarna försvinner. Kontrollera att: A RA-kablarna är av god kvalitet och inte har avbrott i skärmningarna B RA-kablarna mellan källenhet och slutsteg inte är dragna längs med strömmatningskabeln 4. Förvrängt ljud i musik där förvrängningen inte är avsiktlig. Kontrollera att: A inte utgångssignalen från källan till slutsteget är förvrängd B utgångskänsligheten på källan är rätt inställd 5. Slutsteget stängs av, röd lampa lyser, slutsteget har stängts av p.g.a. överhettning. Kontrollera att: A slutsteget har ordentlig kylning B slutsteget inte monterats övertäckt av mattor eller liknande högtalarna har rätt impedans (för mono- eller stereoinkoppling) 6. Slutsteget startar inte och röd lampa lyser, högtalarna är inte kortslutna Kontrollera att: A högtalarbryggan inte är trasig B kablarna mellan högtalare och slutsteg inte är kortslutna 2011 Biltema Nordic Services AB 6

7 ongratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at g PO Introduction With the amplifier, you can enjoy high quality Sluttrinn sound performance with powerful bass and beats. a IN Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Sikkerhetsinstruksjoner Les og forstå alle instruksjoner før sluttrinnet tas i bruk. Sluttrinnet skal kun kobles til +12 V D. Bruk medfølgende monteringsdeler. Koble ikke aktive høyttalere med innebygd forsterker til høyttalerinngangen på sluttrinnet. De aktive høyttalerne kan skades. For sikker kjøring anbefales lavt til moderat volum under kjøringen. Utsett aldri sluttrinnet for regn eller væte pga. risiko for kortslutning. Utsett aldri sluttrinnet for direkte sollys, åpen ild eller ekstrem varme. Rengjør sluttrinnet med en myk, fuktet klut. What s Bruk aldri in alkohol, the kjemikalier box eller andre typer rengjøringsmidler. heck and identify the contents of your package: Medfølgende deler 1. Sluttrinn a Amplifier 2. Skruer 3. Sikring b Screw (25mm) x 4 c Fuse x 1 b O c IN d FI e LP f BA Overview of the main unit h SP Biltema Nordic Services AB

8 ct Styrefunksjoner 1. INPUT L/R Tilkobling av bilstereo med RA-kabel. 2. OUTPUT L/R Tilkobling av ekstra sluttrinn med RAkabel. 3. GAIN, inngangsnivåknapp Juster inngangsnivået mellom 0,3 og 6 V. For innstilling av inngangsfølsomhet. Still inn følsomheten slik: Vri knappene mot klokka til minimum. Still volumet på radio/hovedenhet på maks. og vri deretter nivåknappen på sluttrinnet med klokka til du hører en tydelig forvrengning. 4. X-OVER, overgangsvelger Still inn frekvensfilter: Velg lavpassfilter, høypassfilter eller flat. Med bryteren velges enten lavpassfilter, høypassfilter eller at hele området for de to forsterkerkanalene skal forsterkes. I innstilling LPF (lavpassfilter) filtreres de høye frekvensene bort, og sluttrinnet forsterker kun lave bassfrekvenser. I innstilling HPF er det omvendt: Lave frekvenser filtreres bort, og sluttrinnet forsterker kun mellomfrekvenser og høye frekvenser. Om sluttrinnet brukes for å drive basshøyttalere, skal filtervelgeren stilles på LPF. Om sluttrinnet brukes for å drive mellomfrevens-, diskant- og koaksialhøyttalere, skal velgeren stilles på HPF. Still velgeren på FULL (FLAT) når sluttrinnet brukes i Trimode og for høyttalere beregnet for hele frekvensområdet. 5. LP FREQ, overgang Still inn lavpassfrekvensen mellom 80 Hz til 180 Hz. 80 Hz: Filtrerer høyfrekvenssignal. Velg om du foretrekker mer basseffekt. 180 H: Filtrerer lavfrekvenssignal, og sluttrinnet forsterker mellomfrekvenser og høye frekvenser. 6. BASS BOOST Still overgangsfilteret i innstilling FULL eller LPF, og still BASS BOOST i innstilling 12 db for mer basslyd. Innstilling 0 db gir normal bass. 7. POWER PROT Lysdioden lyser grønt i normal modus og lyser rødt dersom det har oppstått feil og sluttrinnet er i beskyttet modus. Sluttrinnet har innebygd beskyttelseskrets for å beskytte transistorer og høyttalere. 8. SPEAKER ONNETIONS Tilkobling av høyttalere eller subwoofer. Overview of the main unit Legg merke til polariteten for høyttalerne. 9. Sikring 30 A 10. Strømtilførsel Tilkobling av +12 V D fra batteriet, jord til bilens chassis og remote-ledningen. Installasjon Plasser sluttrinnet på ønsket sted, og marker de fire skruehullene. Bor hullene med et 4 mm bor. Se til at ingen ledninger etc. ligger bak hullene som skal bores. Monter sluttrinnet med medfølgende skruer. OBS! For at forstyrrelser skal unngås, bør ikke sluttrinnet plasseres for nær bilstereoen eller antennen. Medfølgende skruer er 25 mm lange se til at monteringsplaten er tykkere. a INPUT L/R onnect car audio with RA cable Biltema Nordic Services AB 8

9 Tilkobling av høyttalere Bruk høyttalere med 2 8 Ω impedans. Se til at polariteten er riktig. Tilkoblingsalternativ: 1. Tilkobling av to høyttalere 2. Tilkobling av én høyttaler Use (4 to Note s 8 ohm when with used an impedance as a bridged of 2 amplifier). to 8 ohm (4 to ohm when used as bridged amplifier). Use Match s the left, with right, an impedance + and - of 2 terminals Match to 8 ohm (4 correctly. the to 8 ohm Revised left, right, + and - terminals correctly. Revised when polarity polarity used as may may a bridged degrade degrade amplifier). sound quality. sound Match quality. the left, right, + and - terminals correctly. Revised polarity may degrade sound Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option quality. 1: Stereo mode: connect s Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option 2: Mono bridged mode: connect Option 2: Mono bridged mode: connect 1 Option 2: Mono bridged mode: connect 1 R R O O 3. Tilkobling av tre høyttalere Option 3: Tri-mode: connect 3 s Option 3: Tri-mode: connect s Option 3: Tri-mode: connect 3 s 48 ohm ohm 8 ohm Biltema Nordic Services AB 8 ohm

10 2 to 8 ohm amplifier). terminals to 8 ohm amplifier). de sound terminals de sound peakers onnect the amplifier to the car audio with an Option RA cable 1: Line (not input supplied). connection onnect the amplifier to the car audio with an RA cable (not supplied). ar audio unit Tilkobling til bilstereo Bruk RA-kabel. LINE OUT ar audio unit LINE OUT eakers Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Tilkobling av ekstra sluttrinn ect ect ers Tilkobling av strømtilførsel innenfor en avstand på 45 cm fra batteripolen. Sett ikke i sikringen ennå. Trekk ledningen til Jordtilkobling sluttrinnet, og koble den til plusspolen (BATT+). Koble sluttrinnets jordkontakt (GND) til et Sett i egnede gjennomføringer om du trekker godt jordingspunkt på bilens chassis, så nær ledningen gjennom metallvegger. Feilaktig sluttrinnet som mulig. I tabellen nedenfor angis trekking og utilstrekkelig beskyttelse av strømledning kan føre til bilbrann. Sett sikringen minste tillatte onnect ledningstverrsnitt. power Skrap bort maling, og lås tilkoblingsskruen med en tannet i holderen ved batteriet når du har installert låseskive. 1 Make the power connection as illustrated ledningen below: mellom plusspol og sluttrinn. onnect the ground wire from the car to the GND socket. Elektrisk tilkobling Remote-tilkobling Koble en ledning (i tabellen onnect nedenfor the remote angis wire riktig ledningstverrsnitt) With direkte this til connection, plusspolen på you can hovedenhetens turn on/off the remote-påslag amplifier with the med car en audio. ledning from Koble the car sluttrinnets audio to remote-kontakt the REM socket. (REM) til bilens batteri, og monter onnect egnet the sikringsholder power wire from med the minst car battery 0,8 mm² to the tverrsnitt. +12V socket. ers To a metal Anslut till point bilens chassi of the car Less than < mm (18 in) Fuse Sikring (40A) Fjärrstyrningsignal Remote output ar Bilstereo audio unit +12V car V bilbatteri battery 2011 Biltema Nordic Services AB 10 Tip If your car audio does not have remote output, connect the remote input terminal (REM) to the accessory

11 down. Replace fuse If there is no power, the fuse might be damaged and need to be replaced. Skifte 1 Pull out sikring the damaged fuse. Dra ut sikringen. 2 Replace the fuse with the supplied fuse or Skift til medfølgende reservesikring eller en sikring buy som a tilsvarer new fuse merkingen that matches på den the sikringen rating of som er the gått. damaged fuse (30A x 1). Skulle If the fuse sikringen gets damaged gå i stykker immediately rett etter after skifte it kontakt has been servicetekniker replaced, the amplifier for reparasjon. might have internal malfunction. onsult qualified personal for repair. Note Product information is subject to change without prior notice. Power output - 75W x 2 Tekniske (RMS) data Uteffekt RMS ved 2 Ω: x 90 W Uteffekt RMS ved 4 Ω: ohm.2 x 50110W W x 2 Uteffekt RMS ved 4 Ω - 220W x 1 brokoblet: (bridged)....1 x 150 W Forvrengning Total harmonic (THD): ,1 % 0.09% Lavpass overgangsfrekvens: Hz distortion Høypass overgangsfrekvens:..80 Hz 50 khz Bassforsterkningsnivå: Signal to noise db 100dB Frekvensomfang: ratio Hz 50 khz Signal/støyforhold: hannel separation > dB Stereoseparasjon: > 50 db Frequency 5-50kHz Inngangsfølsomhet: ,3 6 V Sikring: response A x 1 Mål: (lxbxh) Input sensitivity x240x54 300mV mm - 6V Vekt: Input.... impedance ,98 kg22k ohm Fuse rating 30A x 1 Dimensions (D x 246 x 240 x W x H) 54mm Weight 1.98kg FEILSøking 1. Statuslampen på sluttrinnet lyser ikke, hovedenheten (programkilden) er slått på. Kontroller at: A styreledningen fra kilde til sluttrinn har riktig spenning. B tilkoblingene (B+) til sluttrinn, koblingsplinter og batteri er korrekt utført. jordtilkoblingen (GND) mellom sluttrinn og chassis er korrekt utført. D sikringen ved batteriets plusspol er hel. E sikringen i sluttrinnet er hel. F spenningen B+ ved batteriet og B+ ved sluttrinnet er riktig. 2. Statuslampen lyser rødt. Kontroller at: A kablene fra høyttalerne til sluttrinnet er ordentlig tilkoblet. B RA-kablene mellom sluttrinn og kilde er 10 ordentlig EN tilkoblet. volumet på sluttrinnet er riktig innstilt. 3. Motorforstyrrelser i høyttalerne Slå av kildeenheten, og koble RA-kablene fra sluttrinnet. Kontroller apparatet og ledningene til sluttrinnet dersom forstyrrelsene forsvinner. Kontroller at: A RA-kablene er av god kvalitet og ikke har brudd i skjermingene, B RA-kablene mellom kildeenhet og sluttrinn ikke er trukket langs strømkabelen 4. Forvrengt lyd i musikk der forvrengning ikke er tilsiktet. Kontroller at: A utgangssignalene fra kilde til sluttrinn ikke er forvrengt. B utgangsfølsomheten på kilden er riktig innstilt. 5. Sluttrinnet slås av, rød lampe lyser, sluttrinnet er slått av pga. overoppheting. Kontroller at: A sluttrinnet har ordentlig kjøling. B sluttrinnet ikke er montert tildekket av matter eller lignende. høyttalerne har riktig impedans (for monoeller stereotilkobling). 6. Sluttrinnet starter ikke og rød lampe lyser, høyttalerne er ikke kortsluttet Kontroller at: A høyttalerbro er i orden. B kablene mellom høyttalere og sluttrinn ikke er kortsluttet Biltema Nordic Services AB

12 g PO ongratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Introduction Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. Turvaohjeet Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen pääteasteen käyttämistä. Pääteasteen saa yhdistää vain +12 voltin tasajännitteeseen. Käytä mukana toimitettuja asennusosia. Älä yhdistä pääteasteen kaiutinliitäntään sisäisillä vahvistimilla varustettuja aktiivikaiuttimia. Muutoin aktiivikaiuttimet voivat vaurioitua. Liikenneturvallisuuden vuoksi on suositeltavaa pitää äänenvoimakkuus hiljaisena tai keskinkertaisena ajamisen aikana. Älä koskaan altista pääteastetta sateelle tai kosteudelle. Muutoin on olemassa oikosulun vaara. Pääteaste a IN With the amplifier, you can enjoy high quality sound performance with powerful bass and beats. Älä altista pääteastetta suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai kuumuudelle. Puhdista pääteaste vain pehmeällä kostealla kankaalla. What s in Älä the käytä box alkoholia, kemikaaleja tai muita puhdistusaineita. heck and identify the contents of your package: Toimitukseen sisältyvät osat 1. Pääteaste 2. Ruuvi 3. Sulake a Amplifier b Screw (25mm) x 4 c Fuse x 1 b O c IN d FI e LP f BA wer Overview of the main unit h SP nd om the ur product 2011 Biltema Nordic Services AB 12

13 wer, and from the your product Säädöt 1. INPUT L/R (TULO V/O) Autostereolaite yhdistetään RA-kaapeleilla. 2. OUTPUT L/R (LÄHTÖ V/O) Lisäpääteasteen yhdistämiseen RAkaapeleilla. 3. GAIN (tulotason säätö) Tulotaso voidaan säätää alueella 0,3-6 V. Tuloherkkyyden säätämiseen. Säädä herkkyys kääntämällä säädin vastapäivään pienimpään asentoon. Säädä autoradion tai päälaitteen äänenvoimakkuus mahdollisimman suureksi. Käännä pääteasteen tasonsäädintä myötäpäivään, kunnes särö kuuluu selkeänä. 4. X-OVER (siirtymävalitsin) Taajuussuodattimen valitseminen: alipäästösuodatin, ylipäästösuodatin tai ei suodatusta. Katkaisimen avulla valitaan alipäästösuodatin, ylipäästösuodatin tai koko alueen vahvistaminen molemmissa kanavissa. Alipäästösuodatinta (LPF) käytettäessä korkeat taajuudet suodatetaan pois, jolloin pääteaste vahvistaa vain bassotaajuuksia. Ylipäästösuodatinta (HPF) käytettäessä matalat taajuudet suodatetaan pois, jolloin pääteaste vahvistaa keskikorkeita ja korkeita taajuuksia. Jos pääteasteeseen yhdistetään bassokaiutin (subwoofer), suodatustoiminnoksi on valittava LPF. Jos pääteasteeseen yhdistetään keskitaajuus-, diskantti ja koaksiaalikaiuttimet, suodatustoiminnoksi on valittava HPF. Jos pääteasteeseen yhdistetään koko taajuusalueen kaiuttimet ja sitä käytetään Trimode-tilassa, aseta valitsin FULL (FLAT) -asentoon. 5. LP FREQ (alipäästösuodatustaajuus) Valitse alipäästösuodatustaajuus alueelta 80 Hz 180 Hz. 80 Hz: Korkeammat taajuudet suodatetaan pois. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat vahvistaa vain matalimpia bassoääniä. 180 Hz: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat vahvistaa kaikkia bassoääniä taajuuteen 180 Hz saakka. 6. BASS BOOST Suodatin asetetaan FULL- eli LPF-asentoon. Tällöin BASS BOOST vahvistaa bassoääniä 12 db. 0 db -asennossa bassoäänet kuuluvat normaalisti. 7. POWER PROT Merkkivalo palaa normaalisti vihreänä. Jos tapahtuu virhe ja pääteasteen suojaus otetaan käyttöön, merkkivalo palaa punaisena. Pääteasteen sisäinen suojauspiiri suojaa transistoreja ja kaiuttimia. 8. SPEAKER ONNETIONS Kaiutin- tai subwooferliitäntä. Ota kaiutinjohtojen napaisuus huomioon. 9. Sulake 30 A 10. Virransyöttö Yhdistä +12 V D -liitäntä auton akkuun, maadoitus auton runkoon ja kauko-ohjausjohto. Overview of the main unit asentaminen Aseta pääteaste haluamaasi paikkaan. Merkitse neljä ruuvinreikää. Poraa reiät 4 mm:n terällä. Varmista, että porattavien reikien takana ei ole esimerkiksi johtoja. Kiinnitä pääteaste mukana toimitetuilla ruuveilla. HUOMIO! Häiriöiden välttämiseksi pääteastetta ei saa asettaa autostereon tai antennin lähelle. Mukana toimitettavien ruuvien pituus on 25 mm. Varmista, että asennuslevy on tätä mittaa paksumpi. igh quality bass and 13 a INPUT L/R onnect car audio with RA cable Biltema Nordic Services AB

14 Kaiuttimien yhdistäminen Kaiuttimien impedanssin tulee olla 2-8 Ω. Varmista, että johdot quality. tulevat oikein päin napaisuuden suhteen. Yhdistämisvaihtoehtoja: Use (4 to Note s 8 ohm when with used an impedance as a bridged of 2 amplifier). to 8 ohm (4 to ohm when used as bridged amplifier). Use Match s the left, with right, an impedance + and - of 2 terminals Match to 8 ohm (4 correctly. the left, right, + and - terminals to 8 ohm Revised correctly. Revised when polarity polarity used as may may a bridged degrade degrade amplifier). sound quality. sound Match quality. the left, right, + and - terminals correctly. Revised polarity may degrade sound Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option 1: Stereo mode: connect s 1. Kahden kaiuttimen yhdistäminen 2. Yhden kaiuttimen yhdistäminen Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option 2: Mono bridged mode: connect Option 2: Mono bridged mode: connect 1 Option 2: Mono bridged mode: connect 1 R R O O 3. Kolmen kaiuttimen yhdistäminen Option 3: Tri-mode: connect 3 s Option 3: Tri-mode: connect s Option 3: Tri-mode: connect 3 s 48 ohm ohm 8 ohm 2011 Biltema Nordic Services AB 14 8 ohm

15 2 to 8 ohm amplifier). terminals to 8 ohm amplifier). de sound terminals de sound peakers onnect the amplifier to the car audio with an Option RA cable 1: Line (not input supplied). connection onnect the amplifier to the car audio with an RA cable (not supplied). ar audio unit Yhdistäminen autostereoon Käytä RA-kaapelia. LINE OUT ar audio unit LINE OUT eakers Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Lisäpääteasteen yhdistäminen ect ect ers Yhdistäminen virransyöttöön navasta. Älä aseta sulaketta vielä paikalleen. Yhdistä johto pääteasteeseen ja akun plusnapaan (BATT+). Jos viet johdon metallilevyjen Maadoitusliitäntä Yhdistä pääteasteen maadoitusliitäntä (GND) läpi, aseta aukkoihin läpivientiosat. Johdon ajoneuvon runkoon mahdollisimman lähelle vetäminen virheellisesti tai sen puutteellinen pääteastetta. Pienimmät sallitut johtimien suojaaminen voi aiheuttaa autopalon. Kiinnitä poikkipinta-alat onnect näkyvät taulukossa. power Raaputa sulake akun telineeseen, kun olet asentanut maali pois. Lukitse liitäntäruuvi hammastetulla johdon plusnavan ja pääteasteen välille. lukituslevyllä. 1 Make the power connection as illustrated below: Kaukosäätöliitäntä onnect the ground wire from the car to the GND socket. Sähköliitäntä Yhdistä pääteasteen kaukosäädinliitäntä (REM) Yhdistä johto suoraan onnect auton akun the remote plusnapaan. wire from virransyötön the car audio kaukokäynnistykseen to the REM socket. johdolla, Johtimen oikea poikkipinta-ala With this connection, näkyy taulukossa. Asenna sulakekotelo onnect 45 cm:n the päähän power wire akun from the car battery to the +12V you can jonka turn on/off poikkipinta-ala the amplifier on vähintään with the car 0,8 audio. mm². socket. ers To a Yhdistetään metal point auton of runkoon the car Less than < mm (18 in) Sulakkeen Fuse (40A) +12V V car auton battery akku Tip 15 Kauko-ohjaussignaali Remote output ar Autostereoon audio unit 2011 Biltema Nordic Services AB If your car audio does not have remote output, connect the remote input terminal (REM) to the accessory

16 down. Replace fuse If there is no power, the fuse might be damaged and need to be replaced. Sulakkeen 1 Pull out the vaihtaminen damaged fuse. Irrota sulake. 2 Replace the fuse with the supplied fuse or Vaihda sen tilalle mukana toimitettu varasulake tai tyypiltään buy a new vastaava fuse that sulake. matches the rating of [Bild, the från damaged fil (LA454manual.pdf fuse (30A x 1). s. 10] Jos If the sulake fuse gets palaa damaged heti vaihtamisen immediately jälkeen, after it ota yhteys has been huoltokorjaamoon. replaced, the amplifier might have internal malfunction. onsult qualified personal for repair. Note Product information is subject to change without prior notice. Power output - 75W x 2 Tekniset (RMS) tiedot RMS-lähtöteho, 2 Ω: x 90 W RMS-lähtöteho, 4 Ω: ohm.2 x 50110W W x 2 RMS-lLähtöteho - 220W x 1 siltakytkettynä, 4 Ω:.....(bridged)....1 x 150 W Särö Total (THD): harmonic ,1 % 0.09% Alipäästösuodatustaajuus: Hz distortion Ylipäästösuodatustaajuus: Hz 50 khz Bassovahvistus: Signal to noise db 100dB Taajuusalue: ratio Hz 32 khz Signaali/kohina-suhde: hannel separation > dB Stereoerotus: > 50 db Frequency 5-50kHz Tuloherkkyys: ,3 6 V Sulake: response A x 1 Koko Input (p x l sensitivity x k): x240x54 300mV mm - 6V Paino: Input... impedance ,98 kg22k ohm Fuse rating 30A x 1 Dimensions (D x 246 x 240 x W x H) 54mm Weight 1.98kg ONGELManratkaiSU 1. Pääteasteen tilamerkkivalo ei pala, vaikka ohjelmalähde on kytketty päälle. Tarkista, että A. lähteestä pääteasteeseen kulkevassa johdossa on oikea jännite B. liitokset (B+) pääteasteeseen, liitoksiin ja akkuun on tehty oikein. pääteasteen maadoitusliitäntä (GND) on yhdistetty koriin oikein D. akun plusnapaan yhdistetty sulake ei ole palanut E. pääteasteen sulake ei ole palanut F. akun plusnavasta syötetään oikeaa jännitettä pääteasteen B+-liitäntään. 2. Tilamerkkivalo palaa punaisena. Tarkista, että A. johdot pääteasteesta kaiuttimeen on yhdistetty ENoikein B. RA-kaapelit on yhdistetty oikein lähteen ja 10 pääteasteen välille. pääteasteen äänenvoimakkuus on säädetty oikein. 3. Moottori aiheuttaa kaiuttimista kuuluvia häiriöitä. Katkaise lähteestä virta ja irrota RA-kaapelit pääteasteesta. Tarkista laite ja pääteasteeseen kulkevat johdot. Tarkista, että A. RA-kaapelit ovat laadukkaita ja että liitokset on tehty oikein B. lähteen ja pääteasteen välisiä RA-kaapelieita ei ole vedetty virransyöttökaapelia pitkin 4. Äänessä kuuluu säröä. Tarkista, että A. lähteestä pääteasteeseen kulkeva johto on yhdistetty oikein B. lähteen herkkyys on säädetty oikein. 5. Pääteasteesta katkaistaan virta esimerkiksi ylikuumenemisen vuoksi tai punainen merkkivalo syttyy. Tarkista, että A. pääteastetta jäähdytetään riittävän tehokkaasti B. pääteastetta ei ole peitetty esimerkiksi matoilla. kaiuttimien impedanssi on oikea (mono- tai stereokuuntelu). 6. Pääteaste ei käynnisty, ja punainen merkkivalo palaa. Kaiuttimissa ei ole oikosulkua. Tarkista, että A. kaiuttimet ovat ehjät B. kaiuttimien ja pääteasteen välisiä johtoja ei ole oikosuljettu Biltema Nordic Services AB 16

17 g PO ongratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Introduction Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. Sikkerhedsinstruktioner Læs og forstå alle instruktioner, inden effektforstærkeren tages i brug. Effektforstærkeren må kun tilsluttes +12 V D. Anvend medfølgende monteringsdele. Slut ikke aktive højtalere med indbygget forstærker til effektforstærkerens højtalerindgang. De aktive højtalere kan beskadiges. For at få en sikker drift anbefaler vi et lavt til middel lydniveau, når der er tændt. Udsæt aldrig effektforstærkeren for regn eller fugt. Risiko for kortslutning. Effektforstærker a IN With the amplifier, you can enjoy high quality sound performance with powerful bass and beats. Effektforstærkeren må ikke udsættes for direkte sollys, åben ild eller ekstrem varme. Rengør effektforstærkeren med en blød og What s fugtig klud. in Brug the aldrig boxalkohol, kemikalier eller andre typer rengøringsmidler. heck and identify the contents of your package: Medfølgende dele 1. Effektforstærker 2. Skrue 3. Sikring a Amplifier b Screw (25mm) x 4 c Fuse x 1 b O c IN d FI e LP f BA r Overview of the main unit h SP e oduct Biltema Nordic Services AB

18 er the product Styrefunktioner 1. INPUT L/R Tilslutning af bilstereo med RA-kabel. 2. OUTPUT L/R Tilslutning af ekstra effektforstærker med RA-kabel. 3. GAIN, indgangsniveauregulering Juster indgangsniveauet mellem 0,3 og 6 V. Til indstilling af indgangsfølsomhed. Sådan indstilles følsomheden: drej regulatoren mod uret til minimum. Indstil volumen på radioen/hovedenheden på maks. og drej derefter niveaureguleringen på effektforstærkeren med uret, indtil du hører en tydelig forvrængning. 4. X-OVER, overgangsvælger Indstil frekvensfilter: Vælg Low Pass filter, High Pass filter eller Flat. Med afbryderen vælges enten Low Pass filter, High Pass filter, eller at hele området i de to forstærkerkanaler skal forstærkes. I positionen LPF (Low Pass filter) filtreres de høje frekvenser fra, og effektforstærkeren forstærker kun lave basfrekvenser. I positionen HPF gælder det omvendte: lave frekvenser filtreres fra, og effektforstærkeren forstærker kun mellemfrekvenser og høje frekvenser. Hvis effektforstærkeren bruges til bashøjtalere, skal filtervælgeren stilles på LPF. Hvis effektforstærkeren bruges til mellemfrekvens-, diskant- og koaxialhøjtalere, skal filtervælgeren stilles på HPF. Stil vælgeren på FULL (FLAT), når effektforstærkeren anvendes i Tri-mode og til højtalere beregnet til hele frekvensområdet. 5. LP FREQ, overgang Indstil Low Pass frekvensen mellem 80 Hz og 180 Hz. 80 Hz: Filtrerer højfrekvenssignaler. Vælg, hvis du foretrækker mere baseffekt. 180 H: Filtrerer lavfrekvenssignaler og effektforstærkeren forstærker mellemfrekvenser og høje frekvenser. 6. BASS BOOST Stil overgangsfiltret på position FULL eller LPF og stil BASS BOOST på position12 db, hvis du vil have mere baslyd. Position 0 db giver normal bas. 7. POWER PROT Lysdioden lyser grønt i normalposition og lyser rødt, hvis der er opstået en fejl og effektforstærkeren er i beskyttet stilling. Effektforstærkeren har en indbygget sikringskreds for at beskytte transistorer og højtalere. 8. SPEAKER ONNETIONS Tilslutning af højtaler eller subwoofer. Læg mærke til polariteten på højtalerne. 9. Sikring 30 A 10. Spændingstilførsel Tilslutning af +12 V D fra batteriet, jord til bilens chassis og fjernstyringsledningen. Overview of the main unit Installation Placer effektforstærkeren på det ønskede sted og afmærk de fire skruehuller. Bor huller med et 4 mm bor. Sørg for, at der ikke er ledninger etc. bag hullerne, som skal bores. Monter effektforstærkeren med medfølgende skruer. OBS! For at undgå forstyrrelser bør effektforstærkeren ikke placeres for tæt på bilradioen eller antennen. Medfølgende skruer er 25 mm lange sørg for, at monteringspladen er tykkere. uality and a INPUT L/R onnect car audio with RA cable Biltema Nordic Services AB 18

19 Tilslutning af højtalere Anvend højtalere med 2-8 Ω impedans. Sørg for at polariteten er korrekt. Tilkoblingsalternativ: 1 Tilslutning af to højtalere 2. Tilslutning af én højtaler Use (4 to Note s 8 ohm when with used an impedance as a bridged of 2 amplifier). to 8 ohm (4 to ohm when used as bridged amplifier). Use Match s the left, with right, an impedance + and - of 2 terminals Match to 8 ohm (4 correctly. the to 8 ohm Revised left, right, + and - terminals correctly. Revised when polarity polarity used as may may a bridged degrade degrade amplifier). sound quality. sound Match quality. the left, right, + and - terminals correctly. Revised polarity may degrade sound Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option quality. 1: Stereo mode: connect s Option 1: Stereo mode: connect 2 s Option 2: Mono bridged mode: connect Option 2: Mono bridged mode: connect 1 Option 2: Mono bridged mode: connect 1 R R O O 3. Tilslutning af tre højtalere Option 3: Tri-mode: connect 3 s Option 3: Tri-mode: connect s Option 3: Tri-mode: connect 3 s 48 ohm ohm 8 ohm Biltema Nordic Services AB 8 ohm

20 2 to 8 ohm amplifier). terminals to 8 ohm amplifier). de sound terminals de sound peakers onnect the amplifier to the car audio with an Option RA cable 1: Line (not input supplied). connection onnect the amplifier to the car audio with an RA cable (not supplied). ar audio unit Tilslutning til bilradio Anvend RA-kabel. LINE OUT ar audio unit LINE OUT eakers Tilslutning af ekstra effektforstærker Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. Option 2: Line output connection onnect the amplifier to another amplifier. ect ect ers Spændingstilslutning Sæt ikke sikringen i endnu. Træk ledningen til effektforstærkeren og slut den til pluspolen Jordtilslutning (BATT+). Isæt hensigtsmæssige gennemføringer, hvis du trækker ledningen gennem metal- Slut effektforstærkerens jordstik (GND) til et godt jordet punkt på bilens chassis, så tæt vægge. Hvis spændingsledningen er trukket ved effektforstærkeren som muligt. I tabellen forkert og utilstrækkeligt sikret, kan der opstå nedenfor angives onnect det mindst power tilladte ledningsareal. Skrab malingen væk og lås tilslutningsteriet, når du har installeret ledningen mellem brand i bilen. Sæt sikringen i holderen ved batskruen med 1 en tandet Make the låseskive. power connection as illustrated pluspolen below: og effektforstærkeren. onnect the ground wire from the car to the GND socket. Eltilslutning Fjerntilslutning Sæt ledningen (i tabellen onnect nedenfor the remote angives wire det from Sæt the effektforstærkerens car audio to the REM fjernstik socket. (REM) til korrekte ledningsareal) With direkte this connection, til pluspolen you på can spændingsenhedens turn on/off the amplifier fjerntænding with the car med audio. en bilens batteri og monter onnect en hensigtsmæssig the power wire from ledning the car med battery mindst to the 0,8 +12V mm² ledningsareal. socket. sikringsholder inden for 45 cm fra batteripolen. ers To a metal Slut til bilens point chassis of the car Less than < mm (18 in) Fuse Sikring (40A) Remote Fjernstyringssignal output ar Bilstereo audio unit +12V car V bilbatteri battery 2011 Biltema Nordic Services AB 20 Tip If your car audio does not have remote output, connect the remote input terminal (REM) to the accessory

21 down. Replace fuse If there is no power, the fuse might be damaged and need to be replaced. Skift 1 Pull sikring out the damaged fuse. Fjern sikringen. 2 Replace the fuse with the supplied fuse or Udskift med den medfølgende ekstrasikring eller en buy sikring, a new som fuse svarer that matches til mærkningen the rating på of den ødelagte the damaged sikring. fuse (30A x 1). Hvis If the sikringen fuse gets springer damaged lige immediately efter udskiftning after it kontakt has been serviceteknikker replaced, the amplifier for reparation. might have internal malfunction. onsult qualified personal for repair. Note Product information is subject to change without prior notice. Power output - 75W x 2 Tekniske (RMS) data Udgangseffekt RMS ved 2 Ω:..2 x 90 W Udgangseffekt RMS ved 4 - Ω: 2. ohm.2 x 50110W W x 2 Udgangseffekt RMS ved 4 - Ω 220W x 1 brokoblet: (bridged)....1 x 150 W Forvrængning Total harmonic (THD): ,1 % 0.09% Low Pass gennemgangsfrekvens: Hz distortion High Pass gennemgangsfrekvens: 80 Hz 50 khz Basforstærkning: Signal to noise db 100dB Frekvensområde: ratio Hz 50 khz Signal/brusforhold: hannel separation > dB Stereoseparation: > 50 db Frequency 5-50kHz Indgangsfølsomhed: ,3 6 V Sikring: response A x 1 Mål (lxbxh): Input sensitivity x240x54 300mV mm - 6V Vægt: Input.... impedance ,98 kg22k ohm Fuse rating 30A x 1 Dimensions (D x 246 x 240 x W x H) 54mm Weight 1.98kg FEJLFINDING 1. Statuslampen på effektforstærkeren lyser ikke, hovedenheden (programkilden) er tændt. Kontroller at: A styreledningen fra kilden til effektforstærkeren har den rigtige spænding B tilslutningerne (B+) til effektforstærkeren, koblingsstifter og batteri er korrekt udført jordtilslutningen (GND) mellem effektforstærkeren og chassis er korrekt udført D sikringen ved batteriets pluspol er hel E sikringen i effektforstærkeren er hel F spændingen B+ ved batteriet og B+ ved effektforstærkeren er korrekt 2. Statuslampen lyser rødt. Kontroller at: A kablerne fra højtalerne til effektforstærkeren er sluttet ordentligt til B RA-kablerne mellem effektforstærker og 10 kilde EN er ordentligt tilsluttet volumen på effektforstærkeren er korrekt indstillet 3. Motorforstyrrelser i højtalerne Sluk for kildeenheden, fjern RA-kablerne fra effektforstærkeren. Kontroller apparaterne og ledningerne til effektforstærkeren, hvis forstyrrelserne forsvinder. Kontroller at: A RA-kablerne er af en god kvalitet uden brud på skærmningerne B RA-kablerne mellem kildeenhed og effektforstærker ikke er trukket langs strømførende kabler 4. Forvrænget lyd i musik, hvor forvrængningen ikke er bevidst. Kontroller at: A udgangsignalet fra kilden til effektforstærkeren ikke er forvrænget B udgangsfølsomheden på kilden er korrekt indstillet 5. Effektforstærkeren slukkes, rød lampe lyser, effektforstærkeren er slukket pga. overophedning. Kontroller at: A effektforstærkeren køles ordentligt B effektforstærkeren ikke er monteret, så den er overdækket af måtter eller lignende højtalerne har den rigtige impedans (til mono- eller stereoindkobling) 6. Effektforstærkeren starter ikke, og den røde lampe lyser, højtalerne er ikke kortsluttet. Kontroller at: A højtalerbroen ikke er i stykker B kablerne mellem højtalere og effektforstærker ikke er kortsluttede Biltema Nordic Services AB

22 2011 Biltema Nordic Services AB 22

Art. 24-764. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-764. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer

Detaljer

Art. 24-763. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-763. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

Detaljer

DIGITALT MINISLUTSTEG DIGITALT MINISLUTTRINN DIGITAALINEN PIENOISPÄÄTEASTE DIGITAL MINIEFFEKTFORSTÆRKER

DIGITALT MINISLUTSTEG DIGITALT MINISLUTTRINN DIGITAALINEN PIENOISPÄÄTEASTE DIGITAL MINIEFFEKTFORSTÆRKER DIGITALT MINISLUTSTEG DIGITALT MINISLUTTRINN DIGITAALINEN PIENOISPÄÄTEASTE DIGITAL MINIEFFEKTFORSTÆRKER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Forsterker i D-klassen med fire kanaler

Forsterker i D-klassen med fire kanaler 4-581-373-11(2) (NO) Forsterker i D-klassen med fire kanaler Bruksanvisning Eierens loggføring Modell- og serienummeret finnes under enheten. Noter serienummeret på linjen nedenfor. Oppgi disse numrene

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Datorhögtalare 2.1. Datahøyttaler 2.1. Kaiutinsarja 2.1. Computerhøjttalere 2.1

Datorhögtalare 2.1. Datahøyttaler 2.1. Kaiutinsarja 2.1. Computerhøjttalere 2.1 Datorhögtalare 2.1 Datahøyttaler 2.1 Kaiutinsarja 2.1 5" subwooferilla Computerhøjttalere 2.1 1 Datorhögtalare 2.1 LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA FÖRE ANVÄNDNING INNEHÅLL Subwoofer med träkabinett 1 st. Satellithögtalare/diskant

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Carvor bilforsterker Bruksanvisning

Carvor bilforsterker Bruksanvisning Carvor bilforsterker Bruksanvisning Kjære kunde Takk for at du har valgt denne forsterkeren! Du har kjøpt et kvalitetsprodukt som vil gi deg mange år med gode musikkopplevelser. Funksjoner - Klasse A forsterkning

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SUB100. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SUB100 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktig 2 Hjelp og støtte 2 Sikkerhet

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Specifikationer Mätområde: 40~150 C. Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer