Volvo Aero. Virksomhetsstyring, ledelsesrapportering og operasjonell analyse hos Volvo Aero Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volvo Aero. Virksomhetsstyring, ledelsesrapportering og operasjonell analyse hos Volvo Aero Norge"

Transkript

1 Volvo Aero Virksomhetsstyring, ledelsesrapportering og operasjonell analyse hos Volvo Aero Norge SBN , Roar Nilsen,Volvo Aero & Per Roar Jarli,EDB Ergogroup

2 Introduksjon 13 års erfaring innenfor SAP miljøet, Siviløkonom Per Roar Jarli Business Intelligence Manager EDB Ergogroup Rådgivning innenfor strategi, informasjonsledelse, virksomhetsstyring og Business Intelligence SAP BW, SAP BO Prosjektledelse Forretningsutvikling

3 Video presentasjon av Volvo Aero Norge

4 Volvo Aero mål Hovedmål Styring og ledelse av produksjon Delmål Ledelsesinformasjon Strategisk Analyse KPI Rapportering Operasjonell rapportering Operatører, maskiner, vareflyt, økonomi Å gi brukerne tilgang til virksomhetsinformasjon som styrker deres beslutningsevne. Minske avhengigheten til IT avdelingen for rapportering og analyser Sikre at dataunderlaget er komplett, nøyaktig og tilgjengelig Levere troverdig informasjon for operasjonelle og analytiske behov samt sikkerstille lovkrav

5 Ledelsesverktøy - sammenheng MRP Råvarer Produksjon Ferdigvarer Ledelsesverktøy for produksjonen Plan MTS Logistikkmøtet Prod.plan/SAP Dagplan Datakvalitet MTO Markedsplan Database for timer, prod., operatør- og maskinbelastning/kapasitet, volum (lager og kapital) KPIer/Rapporter SAP/BW+ Realisert ProMark SAP Rapportering fra produksjonen data som reflekterer reell produksjon Synkronisering av SAP og ProMark Datakvalitet Database for mask.tim, opr.tim./kapfaktor, tider (GT, vent, maskinbel.), volum (lager/kapital) KPIer/Rapporter SAP/BW+ Leveranser fra leverandør VAN Leveranser til kunde I tillegg til rapporter fra plan/gjennomføring også plan vs gjennomføring Produksjons-ledelsesverktøy

6 Ledelsesverktøy operational view MRP Råvarer Produksjon Ledelsesverktøy for produksjonen Plan Logistikkmøtet Prod.plan/SAP Dagplan planlagte verdier på dagsnivå Database for operatører, maskiner, vareflyt og økonomi KPIer/Rapporter SAP/BW+ Realisert MTS Ferdigvarer MTO Markedsplan ProMark SAP (realiserte verdier på dagsnivå historisk, pr dato, sann tid) Database for operatører, maskiner, vareflyt og økonomi KPIer/Rapporter SAP/BW+ Leveranser fra leverandør VAN Leveranser til kunde I tillegg til rapporter fra plan/gjennomføring også plan vs gjennomføring Produksjons-ledelsesverktøy

7 Ledelsesverktøy - oppbygging Planmodul Selve grunnlaget for å kunne kontrollere fremdrift Skal gjenspeiles i realisert modul Baserer tall på plantallene dagplanene Reflekterer primært planer ift Antall operatører Operatørtimer Utnyttelsesfaktorer for operatører Maskintimer (teoretisk kapasitet og planlagt utnyttet) Vareflyt (leveranser, endring av lager og resultert volum (antall og verdi), GT-tider) Realisert modul Basert på reelle verdier fra hva produksjonen har realisert Gjenspeiler planmodulens oppbygging Tar vare på historiske data og viser prestasjon i sann tid Reflekterer primært realiserte verdier ift Antall operatører Operatørtimer Utnyttelsesfaktor for operatørene Maskintimer og kapasitetsfaktor Vareflyt (leveranser, lagervolum og GT-tider) Felles for begge moduler Inneholder databaser for nevnte verdier Rapportmodul Skriver rapporter på bakgrunn av definerte KPIer Kan skrive rapport på både plantall og realiserte tall alene Kan skrive rapport på en sammenlikning mellom plan og realisert Produksjons-ledelsesverktøy

8 Spesifikasjon av verdier plan og realiserte Gruppe 1 operatører Gruppe 2 maskiner Gruppe 3 vareflyt Gruppe 4 økonomi Produksjons-ledelsesverktøy

9 Operatører Antall operatører og årsverk (produksjonskapasitet) Vise sann tids kapasitetsutnyttelse (antall operatører i en operasjon delt på antall operatører tilstede totalt) Vise current forbruk av timer fordelt på hovedområder (indirekte tid, K&R, T&F, etc) Antall tilgjengelige operatørtimer Timer fordelt på planlagt og realiserte faktorer som; Fravær Indirekte tid Korr & rep T&F Kassasjon AFA Mertid Netto operatørtid Kapasitetsfaktor Avvik fra planlagte verdier Varsling ved særlige avvik (terskel for avvik etableres) Produksjons-ledelsesverktøy

10 Maskiner Antall maskiner og kapasitet mht maskintimer (produksjonskapasitet totalt og per maskin) Vise current forbruk av timer (PBB, K&R, T&F, netto, etc) PBB (totalt og lokalt) Antall maskintimer per enhet/tid per del Tid per del per maskinoperasjon Produsert tid per enhet (sum maskintimer) Nedetid frisk maskin (per maskin og totalt) Tapte timer frisk maskin med operatør Nedetid maskinhavari (per maskin og totalt) Årsaksforhold på maksinhavari (egen skyld eller akutt havari) Responstid KTT (fra operatør melder feil (kode A-akutt eller B-egen ) til KTT påstarter rep.). Feilrapporter må gis løpende nummer i inneværende år (A ) Reptid (forskjellen mellom nedetid maskinhavari og responstid KTT) Tilgjengelighet maskin (delta mellom teoretisk kap. og nedetid maskinhavari) Nedetid forebyggende vedlikehold (per maskin og totalt) Avvik fra planlagte verdier og mertid Varsling ved særlige avvik (terskel for avvik etableres) Produksjons-ledelsesverktøy

11 Vareflyt Gjennomløpstider/omløpshastigheter (økonomisk og reelle (prodtid + ventetid for det enkelte produkt). Beregnes eventuelt utifra antall enheter i VIA delt på leveranser per tidsenhet Antall oppstarter per dag, uke, måned, år Liggetider mellom maskiner i produksjonen (totalt per produkt og mellom maskiner) Skille mellom venting på materialer i produksjonen og venting fra RV-lager Volum av RV, VIA og FVK (historiske, sann tid og fremtid) Bestillingspunkter Leveranser fra VAN Reelt etterslep (netto) og hva det består av (02-operasjoner, etc). Gjenstående arbeid på avviksdeler som er erstattet av andre i produksjonen er ikke etterslep Brutto og netto etterslep (akkumulert hele året samt det vi reelt har til enhver tid) Produksjonsprognose (oppstarter nå betyr leveranse om nå + gjennomløpstid ) Avvik fra produksjonsplanen Varsling ved særlige avvik (terskel for avvik etableres) Produksjons-ledelsesverktøy

12 Økonomi CCC utregninger (kapitalbinding i NOK) Råvarelager Varer i arbeid Varer i reelt arbeid Halvfabrikata Sperret lager Ferdigvarelager Kongsberg Kost per enhet (basert på timer og materialkost) Kost for vedlikehold/rep (akutt og egen skyld) Faktiske utgifter reparbeid, nye deler, timer, etc Avvik fra produksjonsplanen Varsling ved særlige avvik (terskel for avvik etableres) Produksjons-ledelsesverktøy

13 KPI, Nøkkeltall, dimensjoner, forretningsobjekter

14 Hvordan oppnå våre mål? Strategi diskusjon hos Volvo Aero Portal strategi Tekniske integrasjon mellom SAP BW datavarehus og SAP BO presentasjonsverktøy og SAP NetWeaver Portal. Standard eller full integrasjon(federated portal) Knowledge Management og Collaboration BI Strategi Kunnskap (teknologi, kompetanse, organisasjon) KPI rapportering og ledelsesinformasjon Operasjonell rapportering og strategisk analyse Presentasjonsform Distribusjon av informasjon (prototyping push-to-monitor) Arbeidsprosesser Inndeling av brukere og informasjonsbehov Verktøy og applikasjoner (BO portefølje)

15 Oppsummert handlingsplan Implementere SAP EP Portal og Knowledge Management Bruk Federated Portal Implementer SAP Business Objects Integrer med SAP BW BW back-end og eksisterende infokuber gjenbrukes Vurder implementering av SAP BPM Vurder BPM i stedet for workflow Start med pilot i VAY BO Dashboard builder (tidligere Xcelsius) er allerede prototypet på storskjerm i produksjonen Start med Portal og BO pilot i et landskap som ikke direkte forstyrrer dagens produksjonsmiljø Implementer Single sign-on, rollestyring og autorisasjoner Single sign-on forenkler hverdagen for brukerne og tilgjengeliggjør systemene, som igjen øker bruken Rollestyring og autorisasjon må styres slik at brukerne får enklere brukertilpasset informasjon og tilgang Implementer broadcasting og Live office integration Broadcasting forenkler distribusjon og deling av informasjon Live Office integrerer BO rapporter med eks. Powerpoint (inkludert oppdatering av rapportene i PPT) Oppgrader dagens BW Miljø Oppgrader ERP med EHP 4 Oppgrader til SAP NetWeaver BW 7.0 EhP1 (Sp5/6) ( nødvendig for bedre integrasjon mellom BW og BO)

16 Oppsummert handlingsplan Kompetanse Kartlegg brukere og informasjonsbehov Tilpass applikasjonene (bruk både BW og BO) Gjennomfør tilpasset brukeropplæring og følg opp med support Organisasjon Fasiliter informasjonsdeling ved hjelp av distribusjonsverktøy Fasiliter for samhandling og samarbeid med Collaborateverktøy KPI Definer KPI for de forskjellige informasjonsområdene Del inn i hoved- og del KPI er for nivåer og informasjonsområder Ta utgangspunkt i ledelse av produksjonen og viderebehandle denne. Prosess Sett opp Employee selv service i portalen Vurder BPM opp mot workflow

17 Integration Checklist Before integrating SAP Business Objects solutions, make sure you are on the required SAP GUI patch levels: SAP 6.40 GUI minimum patch level required is 25 SAP 7.10 GUI minimum path level required is 6 (recommended to use 7.10 GUI) SAP Java Connector minimum patch level required is Before integrating SAP BusinessObjects solutions, be sure to load the following 5 transports on your SAP ERP system: Open SQL Connectivity Transport InfoSet Connectivity Transport Row Level Security Transport Cluster Definition Transport Authentication Helpers Transport As of SAP BusinessObjects XI 3.1, there is a specific order of software installations you must follow for a successful integration: SAP GUI Crystal Reports 2008 SAP BusinessObjects Enterprise/Client Tools XI 3.1 SAP BusinessObjects Live Office 3.1 for Client Xcelsius 2008 SAP BusinessObjects XI Integration Kit for SAP SAP Java Connector BO 4.0! Service Packs and Fix Packs should stick to this same seven-step order. The SAP Integration Kit (for SAP BusinessObjects integration) is best installed after all other software

18 Timeline: Q Start Pilot VAY Teknisk fokus Business blueprint Forretnings fokus Q42011 Implementer ny BI & portal løsning, KPIs mm Startet tidlig med å klargjøre det tekniske miljøet Dette kan startes uavhengig av informasjons og forretningskrav Start med en liten pilot for å visualisere muligheter med applikasjonene Etabler en prosjektorganisasjon For å definere forretningskrav For å implementere løsningen

19 Pilot løsning for plan data (Dashboard storskjerm) En glad Dag Espen inspiserer en av 5 nye storskjermer i produksjonshallen hos Volvo Aero Norge Disse brukes for å sjekke planlagt vs. realisert produksjon

20 Demo

21 Live demo

22 SAP Business Objects hos Cutting Edge Visuell interaktiv oversikt med Dashboard Design Detaljanalyse med Web Intelligence & Analysis for Olap Integrasjon og direkte analyse i Excel & Powerpoint Et grensesnit for enhver forretnings bruker Ondemand analyse i nettskyen og på mobile enheter