Fengselsbibliotek. Visparam, et verktøy for å finne riktig parameter. Full fjernbackup av Bibliofil-tjener

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fengselsbibliotek. Visparam, et verktøy for å finne riktig parameter. Full fjernbackup av Bibliofil-tjener"

Transkript

1 Dessverre har responsen fra dagens testere så langt vært lav. Vi søker derfor flere testere som har tid og mulighet til å være med for å sikre at Bibliofil-ID blir så solid som mulig med gode tjenester på toppen. Se gjerne forrige infoblad for mer informasjon. Full fjernbackup av Bibliofil-tjener Ta kontakt på epostadresse for å vise din interesse eller for å få svar på dine spørsmål! Tekst og foto: Bibliotek-Systemer As Redaktør: Lill Bjørvik Det er 19 fengselsbibliotek som bruker Bibliofil som husholdningssystem. Flere av dem er kommet til i den senere tid. Det som er spesielt for fengselsbibliotek er bl.a. et strengere personvern enn det som er vanlig i andre bibliotek. Vårt ønske har vært å plukke opp erfaring fra de som har vært i drift en stund og formidle disse erfaringene til andre. Vi henvendte oss til alle fengselsbibliotekene og ba dem skrive noen ord om driften av «sitt» bibliotek. Vi fikk tilbakemelding fra 7. Ut fra hva disse skrev har vi forsøkt å sy sammen en helhet. Det er ikke sannheten om fengselsbibliotek i Norge, men det er vårt håp at det kan være tips å vurdere for de som allerede er i drift og kanskje noe å tenke på for de som planlegger et fengselsbibliotek i sitt nærmiljø. Man må ta høyde for at også fengselsbibliotek er svært forskjellige (åpen soning og korte soningstider kontra høy sikkerhet). Nettsiden består av to forskjellige søk. Det første lar dere velge en modul og én eller flere brukere. Denne vil så vise dere hva som er gjort av tilpasninger. Slik kan dere se hvor dere trenger å endre hvis Bibliofil ikke oppfører seg riktig for en bruker, men helt etter ønske for en annen. Det andre søket lar dere søke i parametrene og beskrivelsene for å finne ut hvor dere må endre. Bruk da skjemaet på høyre side, «Vis forklaring til parametre». Her kan dere da skrive inn «hjemmeside» i søkefeltet, og trykke på «Søk». Svaret man får vil da inneholde denne listen: Her ser man at det finnes to parametre for dette. Én i oppsettet for MappaMi, og én for websøket. Begge på et fanekort som heter «Generelt». Men legg merke til beskrivelsen; det holder å fylle ut den for MappaMi. Hvis man trykker på lenken i «Navn»-kolonnen får man se hvilken verdi som er i bruk. I dette tilfellet ser man at Trysil bibliotek ikke har gjort noen tilpasning, så websøk vil lenke til som dette bibliotekets hjemmeside. InfoBrev Alle Bibliofil-bibliotek har nå fått installert et nytt verktøy for å gjøre det enklere å finne riktig parameter. Dette er en nettside som heter «VisParam» som dere finner under /cgi-bin/privat/visparam på samme nettadresse som websøk og MappaMi. VisParam brukes for å få oversikt over hvilke innstillinger dere har gjort, og for å finne ut hvor en innstilling skal gjøres Visparam, et verktøy for å finne riktig parameter Eksempel på kategorisering. Registrering av lånere Ved opprettelsen av et fengselsbibliotek vurderer de ansvarlige ofte litt fram og tilbake m.h.t. hvilken løsning man skal velge. Hovedskillet går mellom biblioteket som avdeling av folkebiblioteket og biblioteket som egen base. Når man er en avdeling av folkebiblioteket er lånerne en del av bibliotekets låneregister. Det kan være en utfordring når det gjelder registrering av innsatte og personvern. Som selvstendig base slipper man enklere fra det. Låneregisteret er relativt lite og oversiktlig og mange ser ut til å bruke innsattnummer, eventuelt innsattnummer med fødselsdato som registreringsnavn. Det omvendte register for å vite hvem som skjuler seg bak de respektive numrene, befinner seg et annet, ikke tilgjengelig sted. Forts. side 3 Vi har utviklet en løsning der alle data på Bibliofiltjeneren kopieres hver kveld til en sikret tjener plassert i vårt nett. Sikkerhetskopiene lagres for hver dag siste måned og deretter for hver måned et helt år. I tillegg lagres alle data på tape-robot. Det hele overvåkes av vår tekniske avdeling. Ved behov for tilbakelegging av data kan dette kopieres enkelt over linje. Ved fullt havari vil vi ta med en harddisk med alle data. Det er mulig å hente fram enkeltfiler for en bestemt dato siste måned. Normalt vil jobben kjøres på en halv til én time, forutsatt tilfredsstillende linjekapasitet. En internettlinje med kapasitet 2 Mb/sek vil være tilstrekkelig. Vi mener dette er en meget god løsning som sikrer at data lagres utomhus, og hvor behov for skifte av backupkassetter ikke lenger er til stede. Det spares utgifter til lokal tapestasjon og tape- HD-Alma HD-Alma er nyeste skudd på stammen av RFID-portaler. Den er spesialutviklet for Deichmanske bibliotek og har fått svært god mottagelse. Et stilrent design og svært god deteksjon i alle plan sørger for det. Eksempel: Tenk deg at biblioteket har fått nye hjemmesider og vil sørge for at lenkene i websøk som leder dit, peker riktig. VisParam er kun ment som et hjelpemiddel for å få oversikt og kan ikke brukes til å gjøre endringer. Vi håper dette vil gjøre det lettere for dere å finne fram blant Bibliofils mange parametre. Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof. Fritidsbygg med bibliotek og skole i 2. etasje, treningsrom, tv-rom, bordtennis og dart i 2. etasje og konferansesal i 3. etasje. Man kan enkelt stille lydstyrken for en forhåndsinnstilt tone (av 32 mulige). Plexiglasset i søylene lyses opp av et rødt lys fra foten når alarmen utløses. Trykk: Prinfo Unique, Larvik Fengselsbibliotek Vi er nå godt inne i testing av KatalogKrydder basert på Bibliofil-ID. kassetter og til rensing av stasjoner. Data lagres på en server som er sikret med innbrudds- og brannalarm, og hvor lagringsmedia er satt opp med reservedisker (RAID med hotspare). All overføring av data skjer på kryptert og autentisert linje (ssh), tilsvarende den kommunikasjon som benyttes for vår support mot Bibliofiltjeneren. Prisen for tjenesten årlig er kr for små bibliotek (4 lisenser eller mindre), og kr for store bibliotek (pluss moms). Dette inkluderer timesbackup av de viktigste Bibliofil-data. Det er ingen engangsavgift. For bestilling, send en epost til Postadresse: Boks 2093, 3255 Larvik Besøksadresse: Faret 8, 3271 Larvik Telefon: Telefax: E-post: Testing av katalogkrydder basert på Bibliofil-ID

2 Torkel Hasle daglig leder :: leder :: INTET ER NYTT UNDER SKYEN Måten vi databehandler på har endret seg over tid. I de gode, gamle dager, for ca. 40 år siden, var løsningen å kjøre på store sentrale datamaskiner som ble styrt via hullkort eller hullbånd. Deretter fikk man direkte tilkobling til den store datamaskinen og kunne utføre transaksjoner direkte (online). Mindre og billigere datamaskiner gjorde at man kunne overta noe, eller hele oppgaven, lokalt, med mini- og mikromaskiner. På begynnelsen av 80-tallet kom PC-revolusjonen, og det meste ble etter hvert kjørt lokalt. Antall maskiner este ut, og samtidig dukket nye trusler opp i form av ormer, virus og andre uhumskheter. Med stadig økende kompleksitet og krav til sikkerhetsløsninger og støtte, vokser det frem en ny modell: Nettskyen (the Cloud). Stikkordet er forenkling, både for dere som brukere og for oss som skal drifte og vedlikeholde løsningen. Fjernkjøring har vært mulig siden årtusenskiftet og er ideell for de mindre bibliotekene. Om vi utvider den til en ekte nettskyløsning gjenstår å se. Siste skudd på stammen av tjenester i skyen er komplett fjernbackup, dvs. sikkerhetskopiering av hele innholdet på tjenermaskinen hver kveld. Dette er en tjeneste for dem som har egen tjenermaskin og som ønsker å slippe arbeidet med bytte av magnetbånd og kontroll med at alt fungere som det skal. En stor fordel med løsningen er at dataene er sikret ute av huset, og at tyveri av tjenermaskin med tilhørende sikkerhetskopier ikke lenger vil ha katastrofale følger. Jo, det har skjedd før flere ganger! Du bruker sikkert en eller annen tjeneste i nettskyen allerede. Gmail eller Hotmail, eller kanskje Google Earth. Etterhvert finnes det en hærskare av tjenester man kan benytte i skyen,og flere kommer til; alt fra epost til web-tjenester, økonomiprogrammer og sikkerhetskopiering. Mye er gratis, og det som koster er ofte rimelig. Felles for tjenestene er at de ikke krever installasjon av programvare lokalt, og at man kun trenger en nettleser for å dra nytte av dem. Dermed senkes kravet til utstyr, og man blir plattformuavhengig. Selv om fjernkjøring av Bibliofil ikke kan betegnes som nettskyløsning, har den mange likhetstrekk. Vår løsning for fjernbackup tar vare på data slik at det er fullt mulig å finne tilbake til eldre data. Alt blir kopiert ut på magnetbånd hver natt. For de som lurer på om det er plass nok: Vi disponerer foreløpig 7,2 TB, det samme sok 7200 gigabytes, og magnetbåndene har plass til 10 TB ( gigabytes). Og det går fort: 2,6 gigabytes/min, eller 162 gigabytes/time. Da vi startet med sikkerhetskopiering på magnetbånd tok det én time å fylle et bånd på 60 megabytes. Nå går det på 1,5 sekunder! Utviklingen går framover! Torkel Hasle Husk våre nettsider:

3 Fengselsbibliotek, forts. fra side 1 Ett bibliotek sier at innsattnummer ikke er noen god idé i deres bibliotek. De innsatte husker det ikke, og dessuten er det så mange innom i løpet av et år at det ville bli vanskelig å administrere. Her har man brukt vanlig lånenummer og navn; og i tillegg har man registrert cellenummeret i mobilnummerfeltet siden dette er søkbart. Cellenummeret er det som går igjen i dagligtalen. Fordi lånerne ofte bytter celle blir de også registrert med navn. Et bibliotek registrerer lånere med innsattnummer og årstall, i formen <nummer.år>, f.eks Biblioteket brukes også av de ansatte i fengselet. Disse registreres vanligvis på navn. Kulturbygget i Bastøy fengsel. Bibliotek i halve 1. etasje. Huset rommer forøvrig tv-rom, informasjonskontor, solarium m.m. Et bibliotek nevner at de har én lånekategori for innsatte og én for ansatte. Det er bare lokale lånekort som brukes. Åpningstider og tilgang Åpningstidene ser ut til å variere svært mye og har selvfølgelig sammenheng med fengselets størrelse. Et sted er det åpent 3 dager i uken fra 1700 til 1900, slik at man ikke kommer i konflikt med arbeid og skole. Et annet sted er det nettopp tilgang i skoletiden som er ønskelig og åpningstiden er deretter. I et bibliotek er det slik at de som jobber i verkstedene kommer i grupper sammen med betjenter. Det samme gjelder innsatte fra vareteksavdelingen og de andre boavdelingene. Oppsøkende bibliotektjeneste til innsatte som har soning på spesielle vilkår eller isolat, er under planlegging. Et annet sted (lavsikkerhetsfengsel) er det fri tilgang til biblioteket i åpningstiden uten å måtte klarere/ha med seg en betjent. På dette stedet betjenes biblioteket av innsatte på de dagene hvor bibliotekaren ikke jobber. Her er biblioteket åpent alle dager, også helligdager. Utlån/innlevering Når biblioteket ikke er betjent av en bibliotekar, kan man velge å bruke nødutlånet. Pr. idag er det vel et par bibliotek som bruker bokbussløsningen. Nødutlånet håndterer bare utlån og innlevering, mens bokbussløsningen også tillater søking i basen. Det er et par av innleggene som nevner utlånstall og det er interessant. Et bibliotek rapporterer om et snitt på 27,3 pr låner, mens et annet forteller om svimlende 266 pr person (40000 utlån på 150 personer). Lokaler Det er mange som nevner at de bestreber seg på at biblioteket skal være et så normalt rom som mulig. Biblioteket skal være et sted hvor folk skal møtes som mennesker og ikke som kriminelle. Som det framgår av bildene er det brukt penger på å gjøre lokalene trivelige; med sofagruppe, tv, musikkanlegg m.m. Lesekroken i Vadsø fengsel.

4 Litteraturutvalg Man har selvfølgelig brukergruppen i fokus ved innkjøp. Som et bibliotek sier: «Enkelte emner som hjemmeinnredning og hagestell er dårlig representert, mens litteratur om strafferett, narkotika og lignende antageligvis er så godt som komplett.» Overvekten av innsatte med annen språkbakgrunn enn norsk var, og er, en utfordring. Flere sier at biblioteket er helt avhengig av Det flerspråklige biblioteks tilbud om depotlån på ulike språk,og hjelp med innkjøp via Felleskjøpet. Et sted er det også slik at fremmedspråklige innsatte kan søke i DFBs base sammen med en bibliotekar. Ketil og Randi i Halden fengselsbibliotek. Et fengsel har skoleavdeling (videregående), og de innsatte som går på skolen, kan bruke biblioteket i løpet av skoledagen. Alle skolebøker er også registrert i basen. Leseferdigheten er ikke like god hos alle. For også å være et tilbud til de lesesvake kjøper bibliotekene inn mye musikk og DVD-filmer. Fordi det er mange fremmedspråklige i fengslene, så kjøpes det etterhvert også inn en god del ordbøker. Aviser og tidsskrifter er populært. Et bibliotek som er en avdeling av folkebiblioteket, sier at de innsatte setter pris på å kunne søke i folkebibliotekets base selv om de ikke kan reservere og fornye selv. Organisering De bibliotekene som er en del av folkebibliotek skjuler sine eksemplarer i folkebibliotekets websøk. Et bibliotek nevner at de har VPN til avdelingen, med 1 PC for ansatte og 1 PC for innsatte. PCen for innsatte er en utlånsautomat, dvs selvbetjent Bibliofil hvor innsatte med lånekort selv kan låne i biblioteket. Andre har en bærbar PC som fraktes til og fra biblioteket hver dag. De innsatte får ikke bruke egen PC. Både de bibliotek som er en avdeling av folkebiblioteket, og de som er egne baser, uttrykker at de er fornøyd med den løsningen de har valgt. Fengselsbibliotekene (egne baser) er ikke med i Norgeslån eller fjernlånssamarbeidet. Purringer Et bibliotek har opprettet en gmailadresse til purringene. Denne epostadressen registreres på alle innsatte og purringen legges i posthyllen. Et annet bibliotek nevner at de ikke har purregebyr og at det fører til litt slapp tilbakelevering. Det kan være en del svinn pga raske overflyttinger. Når den innsatte er flyttet til et annet sted er det ikke så enkelt å få inn bøkene igjen. Internett og MappaMi Internett kan ikke brukes av de innsatte. Det betyr at «MappaMi», SMS eller epost heller ikke kan brukes. Åpen soning Fengselsbibliotek i fengsler med åpen soning oppleves som ganske likt et folkebibliotek, med en vesentlig forskjell (sitat) «Den største forskjellen er at det er kun menn som låner». (Gjelder ikke overalt selvfølgelig. Red. kom.) Et bibliotek nevner at «noen tror det er skummelt å jobbe i et fengselsbibliotek, men her føler vi bibliotekarer oss trygge. Man må tåle litt ekstra mye manneprat og en råere tone, men de passer på oss.»

5 Testing av katalogkrydder basert på Bibliofil-ID Vi er nå godt inne i testing av KatalogKrydder basert på Bibliofil-ID. Dessverre har responsen fra dagens testere så langt vært lav. Vi søker derfor flere testere som har tid og mulighet til å være med for å sikre at Bibliofil-ID blir så solid som mulig med gode tjenester på toppen. Se gjerne forrige infoblad for mer informasjon. Ta kontakt på epostadresse for å vise din interesse eller for å få svar på dine spørsmål! Visparam, et verktøy for å finne riktig parameter Alle Bibliofil-bibliotek har nå fått installert et nytt verktøy for å gjøre det enklere å finne riktig parameter. Dette er en nettside som heter «VisParam» som dere finner under /cgi-bin/privat/visparam på samme nettadresse som websøk og MappaMi. VisParam brukes for å få oversikt over hvilke innstillinger dere har gjort, og for å finne ut hvor en innstilling skal gjøres. Nettsiden består av to forskjellige søk. Det første lar dere velge en modul og én eller flere brukere. Denne vil så vise dere hva som er gjort av tilpasninger. Slik kan dere se hvor dere trenger å endre hvis Bibliofil ikke oppfører seg riktig for en bruker, men helt etter ønske for en annen. Det andre søket lar dere søke i parametrene og beskrivelsene for å finne ut hvor dere må endre. Bruk da skjemaet på høyre side, «Vis forklaring til parametre». Her kan dere da skrive inn «hjemmeside» i søkefeltet, og trykke på «Søk». Svaret man får vil da inneholde denne listen: Her ser man at det finnes to parametre for dette. Én i oppsettet for MappaMi, og én for websøket. Begge på et fanekort som heter «Generelt». Men legg merke til beskrivelsen; det holder å fylle ut den for MappaMi. Hvis man trykker på lenken i «Navn»-kolonnen får man se hvilken verdi som er i bruk. I dette tilfellet ser man at Trysil bibliotek ikke har gjort noen tilpasning, så websøk vil lenke til som dette bibliotekets hjemmeside. Eksempel: Tenk deg at biblioteket har fått nye hjemmesider og vil sørge for at lenkene i websøk som leder dit, peker riktig. VisParam er kun ment som et hjelpemiddel for å få oversikt og kan ikke brukes til å gjøre endringer. Vi håper dette vil gjøre det lettere for dere å finne fram blant Bibliofils mange parametre.

6 Dessverre har responsen fra dagens testere så langt vært lav. Vi søker derfor flere testere som har tid og mulighet til å være med for å sikre at Bibliofil-ID blir så solid som mulig med gode tjenester på toppen. Se gjerne forrige infoblad for mer informasjon. Full fjernbackup av Bibliofil-tjener Ta kontakt på epostadresse for å vise din interesse eller for å få svar på dine spørsmål! Tekst og foto: Bibliotek-Systemer As Redaktør: Lill Bjørvik Det er 19 fengselsbibliotek som bruker Bibliofil som husholdningssystem. Flere av dem er kommet til i den senere tid. Det som er spesielt for fengselsbibliotek er bl.a. et strengere personvern enn det som er vanlig i andre bibliotek. Vårt ønske har vært å plukke opp erfaring fra de som har vært i drift en stund og formidle disse erfaringene til andre. Vi henvendte oss til alle fengselsbibliotekene og ba dem skrive noen ord om driften av «sitt» bibliotek. Vi fikk tilbakemelding fra 7. Ut fra hva disse skrev har vi forsøkt å sy sammen en helhet. Det er ikke sannheten om fengselsbibliotek i Norge, men det er vårt håp at det kan være tips å vurdere for de som allerede er i drift og kanskje noe å tenke på for de som planlegger et fengselsbibliotek i sitt nærmiljø. Man må ta høyde for at også fengselsbibliotek er svært forskjellige (åpen soning og korte soningstider kontra høy sikkerhet). Nettsiden består av to forskjellige søk. Det første lar dere velge en modul og én eller flere brukere. Denne vil så vise dere hva som er gjort av tilpasninger. Slik kan dere se hvor dere trenger å endre hvis Bibliofil ikke oppfører seg riktig for en bruker, men helt etter ønske for en annen. Det andre søket lar dere søke i parametrene og beskrivelsene for å finne ut hvor dere må endre. Bruk da skjemaet på høyre side, «Vis forklaring til parametre». Her kan dere da skrive inn «hjemmeside» i søkefeltet, og trykke på «Søk». Svaret man får vil da inneholde denne listen: Her ser man at det finnes to parametre for dette. Én i oppsettet for MappaMi, og én for websøket. Begge på et fanekort som heter «Generelt». Men legg merke til beskrivelsen; det holder å fylle ut den for MappaMi. Hvis man trykker på lenken i «Navn»-kolonnen får man se hvilken verdi som er i bruk. I dette tilfellet ser man at Trysil bibliotek ikke har gjort noen tilpasning, så websøk vil lenke til som dette bibliotekets hjemmeside. InfoBrev Alle Bibliofil-bibliotek har nå fått installert et nytt verktøy for å gjøre det enklere å finne riktig parameter. Dette er en nettside som heter «VisParam» som dere finner under /cgi-bin/privat/visparam på samme nettadresse som websøk og MappaMi. VisParam brukes for å få oversikt over hvilke innstillinger dere har gjort, og for å finne ut hvor en innstilling skal gjøres Visparam, et verktøy for å finne riktig parameter Eksempel på kategorisering. Registrering av lånere Ved opprettelsen av et fengselsbibliotek vurderer de ansvarlige ofte litt fram og tilbake m.h.t. hvilken løsning man skal velge. Hovedskillet går mellom biblioteket som avdeling av folkebiblioteket og biblioteket som egen base. Når man er en avdeling av folkebiblioteket er lånerne en del av bibliotekets låneregister. Det kan være en utfordring når det gjelder registrering av innsatte og personvern. Som selvstendig base slipper man enklere fra det. Låneregisteret er relativt lite og oversiktlig og mange ser ut til å bruke innsattnummer, eventuelt innsattnummer med fødselsdato som registreringsnavn. Det omvendte register for å vite hvem som skjuler seg bak de respektive numrene, befinner seg et annet, ikke tilgjengelig sted. Forts. side 3 Vi har utviklet en løsning der alle data på Bibliofiltjeneren kopieres hver kveld til en sikret tjener plassert i vårt nett. Sikkerhetskopiene lagres for hver dag siste måned og deretter for hver måned et helt år. I tillegg lagres alle data på tape-robot. Det hele overvåkes av vår tekniske avdeling. Ved behov for tilbakelegging av data kan dette kopieres enkelt over linje. Ved fullt havari vil vi ta med en harddisk med alle data. Det er mulig å hente fram enkeltfiler for en bestemt dato siste måned. Normalt vil jobben kjøres på en halv til én time, forutsatt tilfredsstillende linjekapasitet. En internettlinje med kapasitet 2 Mb/sek vil være tilstrekkelig. Vi mener dette er en meget god løsning som sikrer at data lagres utomhus, og hvor behov for skifte av backupkassetter ikke lenger er til stede. Det spares utgifter til lokal tapestasjon og tape- HD-Alma HD-Alma er nyeste skudd på stammen av RFID-portaler. Den er spesialutviklet for Deichmanske bibliotek og har fått svært god mottagelse. Et stilrent design og svært god deteksjon i alle plan sørger for det. Eksempel: Tenk deg at biblioteket har fått nye hjemmesider og vil sørge for at lenkene i websøk som leder dit, peker riktig. VisParam er kun ment som et hjelpemiddel for å få oversikt og kan ikke brukes til å gjøre endringer. Vi håper dette vil gjøre det lettere for dere å finne fram blant Bibliofils mange parametre. Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof. Fritidsbygg med bibliotek og skole i 2. etasje, treningsrom, tv-rom, bordtennis og dart i 2. etasje og konferansesal i 3. etasje. Man kan enkelt stille lydstyrken for en forhåndsinnstilt tone (av 32 mulige). Plexiglasset i søylene lyses opp av et rødt lys fra foten når alarmen utløses. Trykk: Prinfo Unique, Larvik Fengselsbibliotek Vi er nå godt inne i testing av KatalogKrydder basert på Bibliofil-ID. kassetter og til rensing av stasjoner. Data lagres på en server som er sikret med innbrudds- og brannalarm, og hvor lagringsmedia er satt opp med reservedisker (RAID med hotspare). All overføring av data skjer på kryptert og autentisert linje (ssh), tilsvarende den kommunikasjon som benyttes for vår support mot Bibliofiltjeneren. Prisen for tjenesten årlig er kr for små bibliotek (4 lisenser eller mindre), og kr for store bibliotek (pluss moms). Dette inkluderer timesbackup av de viktigste Bibliofil-data. Det er ingen engangsavgift. For bestilling, send en epost til Postadresse: Boks 2093, 3255 Larvik Besøksadresse: Faret 8, 3271 Larvik Telefon: Telefax: E-post: Testing av katalogkrydder basert på Bibliofil-ID